Page 1

CHYTRÉ MĚSTO UMÍ ŠETŘIT, KOMUNIKOVAT I ZPŘÍJEMŇOVAT LIDEM ŽIVOT Před sto lety žil ve městě v průměru každý pátý člověk. Dnes je to už více než polovina světové populace. Podle odhadů OSN bude do roku 2050 sedm z deseti lidí na planetě bydlet v městských aglomeracích. Zvyšování počtu obyvatel měst přináší mnoho problémů. Naštěstí existují chytrá řešení. PARTNEŘI PŘÍLOHY


14

CHYTRÁ DOPRAVA • systém sledování provozu

CHYTRÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

• sdílení dopravních prostředků, sdílení kol, elektromobily

• moderní zásobování vodou systémem, který sleduje a vyhodnocuje data a umí předcházet haváriím

• inteligentní řízení dopravy a světelná signalizace podle hustoty dopravy

• využívání obnovitelných zdrojů • chytré kontejnery, které monitorují míru odpadu, a dokáží tak přesně načasovat jeho svoz • podpora alternativních druhů dopravy na bioplyny či solární energii • zvyšování podílu zelených ploch — zelené střechy, parky, nábřeží, náměstí

 Velmi zajímavou aplikaci na efektivní svoz odpadu mají v holandském Rotterdamu. Jejich kontejnery mají v sobě snímače zaplněnosti odpadem. Podle informací, které kontejnery vysílají, můžou popeláři přizpůsobit svoji cestu, a odpad je tak svážen podle skutečné potřeby.

MĚSTA JSOU A BUDOU DOBRÝM MÍSTEM K ŽIVOTU Lidé se stěhují do měst hlavně za vidinou pohodlnějšího života. Ve městech bývá vyšší vzdělanost, lepší zdravotní péče, kvalitnější infrastruktura, více pracovních příležitostí a rychlejší způsob života. Zvyšování počtu obyvatel ve městech však také přináší mnoho rizik. Zahušťování dopravy, špatné ovzduší, tepelné a hlukové znečištění, nedostatek obytných prostor a nakonec třeba i kolaps infrastruktury. Chytrá města však rizika přelidňování sníží a časem i úplně odstraní. Koncept Smart Cities se už v mnoha městech realizuje. Využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života obyvatel měst. Svými mechanizmy zajišťuje trvale udržitelný rozvoj měst a omezuje jejich ekologické zatížení. Přispívá k maximální efektivitě využití energie, zdokonaluje dopravní propojenost města, zvyšuje informovanost a bezpečnost obyvatel.

• dopravní informace přístupné pro každého • sdílení dopravních informací mezi občany • systémy parkování a inteligentní parkovací místa • propracovaný systém veřejné dopravy a její popularizace

 Navigační systémy, které nejenom monitorují parkovací místa na odstavných parkovištích, ale posílají uživateli i informace o trase a časech MHD i s lokalizací místa pro zakoupení jízdenky, fungují již v mnoha městech po celém světě.

Jednoduše řečeno, Smart City snižuje všechna rizika rostoucího počtu obyvatel ve městech, zlepšuje kvalitu jejich života, a navíc ve všech oblastech šetří ekonomické náklady na provoz města. Koncept Smart Cities a jeho moderní technologie jsou především prostředkem pro zlepšení kvality života obyvatel ve městech. SMART CITIES NEJSOU JEN LAVIČKY S WI-FI Opravdu efektivní koncept Smart Cities se neomezuje pouze na jednotlivé prvky, jako jsou chytré lavičky, které vás připojí na Wi-Fi, koše, které ví, kdy jsou plné, nebo parkovací místa, která sama hlásí svoji obsazenost. Opravdu chytré město je propracovaný komplex opatření, který se s pomocí moderních technologií mění ve fungující, vzájemně propojený organismus.


15

CHYTRÉ BUDOVY A VEŘEJNÝ PROSTOR • inteligentní budovy, které využívají energii na vytápění či klimatizaci v souvislosti s provozním zatížením a informacemi o aktuálním počasí • chytré elektroměry, které spouští počítače podle vytížení či aktuálních cen elektřiny

CHYTŘÍ LIDÉ A KOMUNIKACE • sdílení dat a informací • přístup k sociálním sítím a internetu ve veřejném prostoru • sdílené celoživotní a environmentální vzdělávání • hledání lidských zdrojů on-line v nejbližším okolí

CHYTRÁ EKONOMIKA A ŘÍZENÍ • modely spolupráce a spoluspotřebitelství • inteligentní elektrická síť, díky které může město řídit v reálném čase výrobu a spotřebu energie

• pouliční osvětlení řízené čidly, která přímo reagují na stmívání

• sdílené informace přispívající k bezpečnosti

• elektronická komunikace s městem a úřady

• jednotný přístup k veřejným službám fyzicky i on-line

V Amsterdamu či New Yorku už například funguje systém otevřeného sledování rozpočtu města občany. Obyvatelé mohou on-line hlasováním ovlivnit, do čeho bude město peníze z rozpočtu investovat.

Možnost připojení občanů k internetu ve veřejném prostoru je předpokladem pro rozvoj chytrých měst. Jedním z evropských měst, která mají největší internetovou síť, je Amsterdam. Občané se pomocí NFC technologie nebo QR kódů můžou přímo na ulici připojit na stránky s informacemi o místě, kde zrovna jsou, jízdním řádu nebo se zapojit do ankety o budoucí podobě místa, na kterém zrovna stojí.

• plebiscity a referenda

 Promyšlené systémy pro pouliční osvětlení mají čidla nejen pro intenzitu světla, ale také pro pohyb na ulici. V případě, že zaznamenají pohyb, zvýší intenzitu osvětlení, bez pohybu na ulici svítí jen mírně. Vyplatí se hlavně v okrajových částech měst. Podobné systémy už fungují v Barceloně či Amsterdamu.

INTELIGENTNÍ MĚSTO VRACÍ NÁKLADY I S ÚROKY Koncept chytrého města dokáže nejen snížit rizika přelidňování měst a zlepšit kvalitu života jejich obyvatel, ale také ušetřit náklady na jeich provoz. Problémy současných i budoucích měst

Velké, nekontrolovatelné hromadění odpadků

Výdaje na el. energii — veřejné osvětlení tvoří až ⅓ nákladů města na energie.

Smart Cities řešení

Systém efektivního svážení odpadu s pomocí chytrých kontejnerů

Chytrý systém veřejného osvětlení, reagující na stmívání a pohyb

Smart Cities úspora

Dokáže uspořit mezi 20–40 % nákladů na sběr odpadu v závislosti na velikosti města a rozmístění jednotlivých kontejnerů.

Sníží náklady za energii na veřejné osvětlení až o 60 % za rok.

Stále náročnější provoz veřejných budov i domácností a s tím spojená zvýšená spotřeba elektrické energie

Inteligentní budovy a domácnosti, které umí samy přizpůsobovat svůj provoz skutečným nárokům.

Dokáží snížit svoji spotřebu energií až o 30 %.


PROMYŠLENÁ DOPRAVA UŠETŘÍ ČAS A NERVY ŘIDIČŮ

T-Mobile není jen mobilní operátor, ale také moderní a inovativní firma, která rozvíjí projekty Smart Cities po celém světě. Projekty pro chytrá města realizuje v Německu, Maďarsku, Rumunsku a třeba i na Slovensku. První projekty pro Českou republiku vznikly před dvěma lety. Oblastí, na kterou se T-Mobile dnes zaměřuje nejvíce, je doprava, která obyvatelům měst často komplikuje život.

Parkovací místa jsou v centrech měst velkým problémem. Zaměřujeme se proto na chytrá parkoviště.

Jak vyřešit chaotickou dopravu ve městě? Podle T-Mobilu nestačí jen postavit chytré parkovací místo nebo dobíjecí stanici pro elektromobily, ale je třeba přemýšlet komplexněji. Hlavním cílem projektů Smart City z dílny T-Mobilu je zpříjemnit a zjednodušit obyvatelům život ve městě. Jaké projekty v oblasti smart dopravy jsou v současné době pro T-Mobile stěžejní? Mezi nejdůležitější projekty, na kterých v současné době T-Mobile pracuje a také v České republice realizuje, patří Smart Parking. Třeba ve slovenské Trnavě již funguje pilotní projekt chytrých parkovacích míst pro zdravotně postižené. Na parkovacích místech jsou čidla, která monitorují jejich obsazenost. Chytrá aplikace v mobilu nebo na webu informuje člověka s postižením, kde

najde volné místo, aby mohl bez problémů a rychle zaparkovat. T-Mobile se také podílí na parkovacím systému nejchytřejšího města v České republice – v Písku. Zjistí o dopravě a parkování ve městě informace, ze kterých dokáže odhadnout pravděpodobnost obsazenosti parkovacích míst v ulicích. Tuto informaci pak předá prostřednictvím aplikace uživateli, který si rychle a jednoduše najde parkovací místo. K dopravě také patří služba Chytré auto (t-mobile.cz/chytre-auto), kterou T-Mobile v současné době řidičům nabízí. Auto komunikuje s řidičem, dává mu informace o svém provozním stavu a připojí vás na palubní Wi-Fi. Nehledě na to, že i z těchto dat se dají analyzovat informace o dopravě a lépe porozumět jejímu chodu. Služba není jen pro nejnovější auta, ale napojení je možné i pro auta stará 15 let.


17

chytrá doprava

Jak probíhá vyhodnocování dat z mobilních zařízení? To zní jako, že velký bratr nás vidí… Ne, to tak vůbec není. Všechna posbíraná data jsou anonymizovaná a používají se pouze jako statistické informace pro analýzu aktuální situace či nějakého trendu. Čím jsou vaše projekty jiné, unikátní? Jsme schopni dodat komplexní řešení Smart City projektu včetně všech jeho komponent. Umíme získat mnoho informací a dat, která efektivně zanalyzujeme. Naší devizou je také konektivita s ostatními prvky celkových konceptů Smart Cities. Co všechno nabízí uživateli váš smart koncept pro parkování ve městě? Nabízí toho spoustu. Především umí zanalyzovat aktuální i dlouhodobé trendy parkování ve městě. Jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé rezidentní parkování. Jeho součástí jsou naváděcí tabule, které v dopravních uzlech města informují o parkovacích místech. Mobilní aplikace informuje řidiče o aktuální dopravní situaci ve městě, kde jsou volná místa na parkování. Je propojitelná s mapami, takže řidiče dokáže navigovat přímo na volné místo. Přes aplikaci si řidič nejen najde místo, ale může i zaplatit za parkování. Když mu parkovací čas vyprší, dá mu třeba na schůzce vědět, že si může prodloužit parkovací dobu. Dokáže pohlídat parkovací místa na rezidentních parkovištích nebo parkovací místa na značkách pro zdravotně postižené. Může také pomoci městské policii. Čidla na místech zákazu stání přivolají policejní hlídku, když na něm auto zaparkuje. V brzké budoucnosti budou mezi sebou auta navzájem komunikovat. Jaké zajímavé projekty plánujete do budoucna? Jedním z velmi zajímavých projektů, na kterém v současné době pracujeme, je celoevropský pilotní projekt C-Roads (c-roads.cz). Jeho úkolem je nasadit do reálného provozu na vymezených úsecích silniční sítě novou C-ITS technologii, což je kooperativní inteligentní dopravní systém, který zajistí datovou výměnu vzájemně mezi auty a mezi autem a infrastrukturou. Hlavním cílem projektu je samozřejmě zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a ochrana zdraví osob. Komunikace a předávání dat také zvýší plynulost dopravy. Projekt je podporován Evropskou unií a koordinuje ho Ministerstvo dopravy. T-Mobile je jedním z jeho partnerů. Plánů do budoucna máme hodně a dalo by se o nich mluvit dlouho. Jedním z dalších dílčích kroků bude doplnění dobíjecích stanic na naše chytrá parkoviště.

Uměla byste vyčíslit, jaké úspory a přínosy mají projekty, o kterých jsme mluvili? Těžko se to vyčísluje. U chytré dopravy vidím jako hlavní přínos zrychlení, tedy úsporu času, a čas jsou peníze. Zrychlení a zefektivnění dopravy přinese řidičům určitě také úsporu pohonných hmot. Další podstatný důsledek smart projektů v dopravě je snížení škodlivých emisí, a tedy čistší vzduch ve městech. Je spočítáno, že opravdu komplexním systémem smart dopravy ve městě může dojít ke snížení dopravní zatíženosti až o 30 %. A co především, smart doprava ušetří řidičům nervy. Co byste na závěr vzkázala našim čtenářům? Ráda bych je vyzvala, aby nám napsali své postřehy ohledně chytrých měst. Na stránkách t-mobile.cz/iot si nejen přečtete spousty zajímavých informací o Smart Cities, ale můžete se zde také sami zapojit do vymýšlení chytrých projektů. Na konci stránky najdete formulář, kam vyplníte své údaje a napíšete nám, jaké téma vás zajímá a jaké máte nápady. Třeba se s námi budete nakonec podílet na nových řešeních pro zlepšení života ve městech.

ADÉLA MIKSCHIKOVÁ pracuje v T-Mobilu na oddělení New business development a spolu s kolegy vymýšlí nové projekty v oblasti chytrých měst v České republice. S projekty ohledně chytrých měst a dopravních řešení ji spojuje studium logistiky. Říká, že projekty smart dopravy ji přitahují hlavně proto, že sama ráda jezdí autem a denně se setkává s dopravní zácpou a nedostatkem parkovacích míst v centru města. Proto se snaží vymýšlet a realizovat projekty, které řidičům cesty zjednoduší a urychlí. Povídala si s námi o tom, jaké projekty T-Mobile realizuje i jaké plánuje do budoucna.


BAVÍ MĚ VYMÝŠLET UŽITEČNÉ VĚCI

Současná energetika se výrazně mění. Přichází období „generační obměny“ na straně výroby a současně i spotřeby. Souběžně posiluje fenomén Smart City. A právě tady přichází ke slovu na míru šitá řešení z dílny společnosti ČEZ ESCO. O některá z nich se s námi podělil Martin Řezáč, ředitel úseku strategie ČEZ ESCO.

Zkratka ESCO ještě může našim uším znít trochu nesrozumitelně. Co znamená a jak pracujete na tom, aby u nás více zdomácněla? Jde o zkratku z anglického Energy Service Company, tedy společnost poskytující komplexní energetické služby pro obce, firmy a organizace. Přesně takovou je i ta naše. Které oblasti pokrýváte? Snažíme se o široký záběr, který zahrnuje řešení pro velké i menší firmy, obce, veřejnou správu i jednotlivé budovy. Vzhledem k velké typové roztříštěnosti zákazníků řešíme v každém jednotlivém případě jiné potřeby a specifické požadavky – od zajištění zásobování elektřinou, teplem nebo chladem až po kompletní rekonstrukci a údržbu osvětlovacích systémů. Nejvýznamnější položkou našich služeb zákazníkům je určitě provoz a výstavba energetických zařízení, kterých aktuálně spravujeme téměř 1500.

V poslední době je hodně a v mnoha podobách slyšet o smart konceptech pro města. Jaké příležitosti v této branži vidí ČEZ ESCO? Vnímáme lehkou inflaci, která používání tohoto spojení v tuzemsku poslední dobou postihla. Zdaleka ne všechno s nátěrem smart má dnes i odpovídající obsah. My dbáme na to, abychom tímto výrazem zbytečně neplýtvali a naše řešení si podobné označení u klientů a veřejnosti sama vydobyla. Klientům z řad municipalit připravujeme návrhy, jak dosáhnout v řadě oblastí reálného zlepšení života obyvatel měst a obcí: ať už jde o snižování emisí, zavádění energetických úspor, efektivní odpadové hospodářství nebo implementaci digitálních, informačních a komunikačních technologií. V jakých chytrých českých městech jste zanechali stopu? Koncept chytrých měst se v České republice daří nejvíce naplňovat v energetice, dopravě a zavádění ICT technologií.

Díky metodě EPC v Písku ušetří v osmnácti školských objektech 2,5 milionu korun ročně.

A ta další odvětví? Druhým důležitým prvkem je instalace fotovoltaických elektráren, kterých jsme jen v loňském roce instalovali a připojili rekordních 307 o celkovém instalovaném výkonu 1 236 kWp. Na 83 kusů, tedy meziročně na více než dvojnásobek, stoupl také počet elektráren, které si zákazníci pořídili společně s bateriovým systémem. Třetím pilířem je tzv. facility management, kdy pro firmy řídíme podpůrné služby jako správu, údržbu atd. Tržby v celém segmentu ESCO služeb chceme letos poprvé dostat nad 5 miliard korun.

Abychom byli konkrétní – kus naší práce najdou obyvatelé a návštěvníci chytrých měst jako Vrchlabí, Písek a nejnověji Třinec. Díky metodě EPC, což je financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor, například v Písku ušetří v osmnácti školských objektech 2,5 milionu korun ročně. Občané města mají také okamžitý přehled o spotřebách energií a úsporách díky veřejnému energetickému portálu, který umožňuje každému sledovat data on-line. Tento projekt uspěl v soutěži Chytrá města pro budoucnost 2017.


19

energetika a chytré budovy

Proslýchá se, že máte políčeno i na Prahu… Ano, na cestě k chytrému městu chceme naše zkušenosti nabídnout také hlavnímu městu, které deklarovalo, že chce tento koncept rozvíjet v mnoha oblastech. Mohlo by jít např. o „smartifikaci“ budov, projekty v oblasti energetického managementu atd. Zakázky pro pražské městské části už máme za sebou, konkrétně třeba projekt „Odpovědné školy Prahy 13“, který cílí na úsporu energie v 33 školních budovách. Šlo o zateplení, kompletní renovaci zdrojů i regulací systémů vytápění spolu s vyhodnocováním spotřeby energií. Dosažené úspory energie v ročním objemu 24 milionů korun mohly školy zpětně investovat do svých areálů.

Vy osobně věříte elektrickému pohonu v dopravě natolik, že byste investoval do elektromobilu? Třeba jako do druhého auta v rodině? Elektromobil osobně neberu jako něco exotického, oceňuji naopak některé výhody, jako třeba šetrnost k životnímu prostředí, vynikající akceleraci při rozjezdu, nejnižší spotřebu ve srovnání s ostatními pohony nebo nízkou hlučnost v kabině. Takže moje volba je kombinací ekonomického a technicko-estetického pohledu. Technika jde rychle kupředu, srovnání návratnosti je již dnes slušné a bude se dále zrychlovat ve prospěch elektromobilů.

Progresivní firma jako ta vaše určitě nemá nouzi o kvalifikované uchazeče. Co mladým můžete nabídnout? Náš tým je mladý a současně plný lidí se zkušenostmi z oboru nebo zapálených nadšenců pro technologické novinky a hledání překvapivých řešení. Určitě chceme přemýšlivým a flexibilním technikům nabídnout pozice specialistů, kteří u nás mají s ohledem na široké spektrum aktivit skutečně velké možnosti růstu a seberealizace. Stačí jen ukázat, že na to mají. Co nejvíc baví na této práci vás osobně? Je to hlavně vymýšlení řešení, která někomu jinému přinášejí konkrétní užitek. Na konci každé takové zakázky prostě musí být vedle finančního aspektu i pocit z dobrého a prospěšného díla. O ČEZ je hodně slyšet i v souvislosti s elektromobilitou. Firma ČEZ ESCO se do povědomí veřejnosti zapsala např. dodávkou elektroaut pro pražský dopravní podnik. Vyplatí se vám podobné zakázky, nebo je to spíše imageová záležitost? Ano, vyplatí se to, v první řadě jde o byznys. Vyhráli jsme tuto zakázku jednoznačně navrženým řešením a naší přidanou hodnotou. Jako zavedený a největší hráč v tuzemské elektromobilitě jsme v tomto případě rádi dali k dispozici naše více než 10leté zkušenosti a využili dlouhodobé spolupráce s automobilkami. Právě díky tomu umíme vozidla integrovat do firemních i municipalitních flotil za zajímavých podmínek.

MARTIN ŘEZÁČ je od letošního roku ředitelem úseku strategie ČEZ ESCO a členem představenstva společnosti. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci a v minulosti působil v např. v poradenské společnosti PWC nebo v investiční skupině Miton. Jeho koníčky, které přesahují do pracovní náplně, jsou nové technologie, sturt-upy a nové obchodní modely, rodina a triatlon.


NA POZADÍ SMART CITY HLEDEJ CHYTRÝ SOFTWARE

Výzkumné projekty Katedry počítačových systémů a komunikací na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně pomáhají simulovat a navrhovat systémy stojící na pozadí Smart Cities. O chytrých městech a jejich kritických infrastrukturách, energetických systémech a bezpečnosti v kyberprostoru jsme si povídali s docenty katedry Bárou Bühnovou a Tomášem Pitnerem. „Energetika je obor, který mě zajímal odjakživa. To, že se teď zabývám informatikou ve spojení s ‚chytrou energetikou‘ a ‚chytrými městy‘, je pro mě vlastně návrat k mému starému zájmu. Projekty pro města a lidi, kteří v nich žijí, jsou opravdu podstatné a mají smysl,” říká Tomáš. „Vždycky mě zajímal kvalitní software a jeho propojení s hardwarem. Chytré systémy ve městech se prolínají podobně. Hledat způsoby, jak všechno propojit účelně, se všemi souvislostmi a bez chyb, to je přesně to, co mě baví,” vysvětluje svůj zájem o projekty chytrých měst Bára. Na všech projektech, na kterých pracují, se podílí celý tým. Jeho součástí jsou i studenti Masarykovy univerzity.

Proč by se měla zrovna univerzita zabývat projekty Smart Cities? Víte, u nás na Fakultě informatiky máme rádi systémové přístupy. A právě projekty chytrých měst musí být systémové, aby fungovaly efektivně. Univerzita nám dává možnost podívat se na projekt z mnoha různých pohledů. Můžeme tu propojit různé obory, jako jsou výzkum, technologie, uživatelský pohled anebo třeba i pohled právníka. Přesně ta komplexnost pohledů přinese systémový přístup, a pak také komplexní řešení. Jakých témat se týkají projekty, na kterých pracujete? Zkoumáme a navrhujeme infrastrukturu fungování celého města, tedy všech jeho chytrých prvků. Zajímá nás vlastně celý systém Smart City. Chytré energetické sítě, inteligentní budovy, synchronizace služeb, doprava a komunikace mezi vozidly, řešení krizových situací, ale i třeba chytrý svoz odpadů. Provoz města je vlastně sám o sobě komplexním systémem, k jehož provozu je třeba software, který musí pracovat logicky, efektivně, rychle, bezchybně a zároveň jednoduše. V našich projektech se snažíme vše promyslet s dlouhodobou perspektivou a provázat mezi sebou tak, aby vše fungovalo správně. Jaké vidíte hlavní problémy při zavádění projektů Smart Cities do praxe? Podle nás můžou být problematické tři oblasti. Smart Cities jsou opravdu složité systémy, které se musí promýšlet a plánovat hodně dopředu. Třeba i v horizontu několika let. Dlouhodobost příprav může být překážkou pro následnou realizaci. Dalším problémem je častá absence opravdu propracované strategie.


21

energetika a kyberbezpečnost

Zavedení jednoho chytrého prvku do chodu města z něj ještě Smart City neudělá. A posledním problémem je podle nás reálné uvedení aplikací a prvků chytrých měst do praxe tak, aby je lidé opravdu používali. Řešit tyto problémy se snažíme právě realizací našich projektů. Jaké zajímavé projekty tedy v tuto chvíli realizujete? Úlohou univerzity je dodávat realizátorům podklady na základě analýz a studií, které pomohou odhalit či předpovídat nedostatky projektů před jejich uvedením do praxe. Pro klíčové energetické společnosti pracujeme na analýzách a návrzích v oblasti chytrých energetických sítí včetně možných bezpečnostních rizik. Simulujeme její chod a předpovídáme, jak se bude vyvíjet v budoucnosti. Výstupem bude návrh konceptu jejího provozu se všemi souvislostmi a riziky. Dalším velmi zajímavým projektem na aktuální téma je projekt, kterému se věnuje naše Centrum excelence pro kyberkriminalitu, kyberbezpečnost a ochranu kritických informačních infrastruktur (www.c4e.cz). Jeho hlavním tématem je ochrana kritických informačních systémů proti jejich narušení z venku a ochrany osobních dat uživate-

lů. Systémy chytrých měst propojují celou jejich infrastrukturu, jako jsou třeba železnice, metro nebo záchranný systém zdravotní péče. Propojená infrastruktura chytrého města může být ohrožena útokem zvenku. Čím více je propojena, tím větší mohou být jeho následky. S tím také souvisí ochrana osobních dat, protože informace, které se pro účely například chytré dopravy či chytré energetické sítě analyzují, se často získávají z mobilních telefonů nebo domácích zařízení obyvatel města. Přístup k osobním datům uživatelů s sebou nese rizika jejich zneužití. V našem projektu řešíme nejen, jak se na narušení a případné kyberútoky připravit, ale také, jak jim předcházet. Jak z vašeho pohledu systémy Smart Cities pomáhají šetřit? Smart Cities už ze své podstaty šetří. Vždyť cílem všech chytrých systémů je zjednodušit procesy a zefektivnit využívání zdrojů pro jejich fungování. Ať už vezmeme energetickou síť, inteligentní budovy, lektromobilitu, chytrou dopravu atd., všechny tyto systémy šetří náklady, zdroje, životní prostředí i čas lidí.

Baví nás propojovat chytré systémy.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně


ŠKODA AUTO A MOBILITA BUDOUCNOSTI

Aleš Cerman se v Technickém vývoji automobilky věnuje asistenčním systémům a autonomním automobilům. V oblasti dopravy je rovněž odborníkem na koncepci Smart Cities. Jak se v této oblasti zapojuje ŠKODA AUTO?

Hlavní tematikou rozhovoru bude koncept Smart City. Tento pojem je v současnosti hodně skloňován, přesto pro mnohé zůstává nejasné, co si pod ním přesně představit. Pod pojmem Smart City se skrývá ekosystém informací, technologií a služeb, které dělají město efektivnějším. Efektivnějším z pohledu žití, pohybu ve městě, z hlediska energetických zdrojů nebo i z pohledu ekologické zátěže. Protože se neustále zvětšuje množství lidí, kteří ve městě žijí a pohybují se v něm nebo do něj dojíždějí za prací, je potřeba, aby se město v tomto ohledu stalo takzvaně chytřejším. Jak si vede Česká republika v rozvoji chytrých měst? Lze nějaké české město označit v této oblasti za průkopníka? Z toho, co jsem měl možnost vidět a poznat, se mi velice líbil koncept města Pardubice. Návrh skutečně kombinoval všechny části zmiňovaného ekosystému. Koncept řeší například chytré zacházení s energií ve městě, sleduje, v jakých ulicích se v noci lidé pohybují a ve kterých naopak vůbec nechodí, a podle toho dokáže řídit osvětlení. Kloubí dohromady

moderní dopravu ve městě a cyklistiku, do projektu jsou zahrnuty výstavby cyklostezek nebo parkovacích domů pro kola. Zabývá se i elektomobilitou, aby bylo město čistší, nebo efektivní městskou dopravou. Pardubický projekt se mi svou komplexitou a promyšleností velice líbil, možná je to i tím, že mám k Pardubicím osobní vztah, protože jsem tam bydlel a studoval. Je nutné zmínit, že Česká republika oblast Smart Cities hodně protežuje, je to jedna ze strategií vlády. V Evropské unii vznikl projekt Evropa 2000, který velmi podporuje zavádění technologií a služeb chytrých měst, a Česká republika je do tohoto programu zapojená. Občané tak rozvoj svých měst mohou pocítit už v současné době. Je nějaké město v zahraničí, které byste uvedl jako zdroj inspirace pro zavádění konceptu Smart Cities? Pro mě je zahraniční inspirací město Hamburk, které je obrovským průmyslovým městem a důležitým přístavem, po němž se denně pohybují tisíce lidí i dopravních prostředků. Je skutečně složité udržet toto město příjemným k samotnému žití.

Fotografie: Milan Mošna


23

chytrá doprava

Koncepce města Hamburk opět bere v úvahu všechny aspekty. Viděl jsem plány na rozvoj urbanistiky města, na rozvoj tzv. inteligentních budov či autonomní dopravy – například taxislužby. Pro plný rozvoj koncepce chytrých měst je nutné předpokládat spolupráci státní sféry a soukromých firem. Daří se podle vás tyto dvě oblasti v současnosti propojovat? Problematika Smart Cities je po celém světě v počátcích, v tuto chvíli se budují především strategické plány a shromažďují se finanční prostředky. Státy a jejich vlády se připravují na projekt digitální transformace, který je důležitou součástí koncepce promyšlených systémů měst. Je důležité podotknout, že aby bylo město skutečně chytré, je nutné přebudovat celou infrastrukturu. V této přípravné fázi kooperace funguje, soukromé firmy se zapojují do konzultací a společně se státními institucemi hledají cestu, jak tyto návrhy realizovat. Jak se v rozvoji konceptu Smart Cities zapojuje ŠKODA AUTO? Naším asi přirozeně nejbližším partnerským městem je Mladá Boleslav. Součástí města je výrobní závod a město má velké problémy s dopravními špičkami v rámci výměny směn. ŠKODA AUTO společně s magistrátem Mladé Boleslavi hledá způsoby, jak udělat město chytré tak, aby doprava fungovala správně a nerušila běžný chod města. S tím je spojena i potřeba zpracování informací, vybudování datového centra, logistického centra, silniční sítě i telematických systémů. Trendem uvnitř propracovaného konceptu města se stává sdílená ekonomika – jaký máte názor na sdílení dopravních prostředků? Myslím si, že sdílená ekonomika a sdílení dopravních prostředků je budoucnost. Města začínají být přeplněná a začínají sahat i k regulacím dopravy. K tomu, aby mobilita fungovala efektivně, se lidé budou muset naučit dopravní prostředky sdílet. Pracujeme například na konceptu, kdy přijedete do práce služebním autem, které by během 8hodinové pracovní doby stálo na parkovišti. Můžete ho však v aplikaci ke sdílení aut nabídnout k zapůjčení tomu, kdo ho aktuálně potřebuje. V rámci propojení auta s internetem mohu i sledovat, že auto se pohybuje tam, kde jsme se domluvili, a následně je vráceno. Za tyto služby samozřejmě mohu dostat i zaplaceno.

Mluví se i o tzv. chytrém parkování. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? V dnešní době je možné, že vaše zařízení, ať už je to auto, nebo mobilní telefon, vysílá informace o své aktuální poloze. Tyto informace se sbírají v backendovém řešení, které shromažďuje informace ze spousty aut a mobilních telefonů, a pomocí algoritmů umělé inteligence pak lze sledovat a dopočítávat, jak se v daném regionu auta pohybují a parkují, a je možné odvodit pravděpodobnost, že na určitém místě zaparkujete. Jak si představujete dokonale inteligentní a autonomní auto? Já mám ve ŠKODA AUTO na starosti asistenční systémy a do budoucna autonomní jízdu a v tomto oboru se pohybuji několik let, takže bychom tady mohli prosedět při rozhovoru na toto téma několik hodin. Nicméně ta dokonalá a budoucí autonomní auta budou umět jezdit skutečně sama. Představuji si to tak, že když mě kolegové pozvou v Mladé Boleslavi na skleničku, tak poté nasednu na zadní sedačku svého auta a řeknu, že chci odvézt domů, a auto mě zkrátka odveze. To je ideální případ autonomní jízdy levelu 5, kdy je auto plně autonomní a je schopno zvládnout jakékoli dopravní situace. Jaké inovace by mohly v budoucnu proběhnout v dopravě, aby se naše města stala ještě důmyslnějšími? Pracuje ŠKODA AUTO na nějakých konkrétních projektech? ŠKODA AUTO se samozřejmě zaměřuje především na oblast dopravy. V této oblasti věříme na sdílenou ekonomiku a chystáme aplikace umožňující sdílení našich vozidel. Věříme také v kombinaci městské a automobilové dopravy, kde pracujeme na principech jejich chytrého a efektivního propojení. Důležitá oblast je také zpracování dopravních informací, jejichž sledování vám umožní vybrat si v dané chvíli nejvhodnější druh dopravy, a podobně.

Za jakou inovací budete vidět vy? Vytvářejte budoucnost autonomní dopravy v Technickém vývoji ŠKODA AUTO. Více informací naleznete na www.skoda-kariera.cz/vyvoj


24

CHYTRÁ ČÍNA – NADĚJE I HROZBA Je to obrovský paradox: Čína je tradiční zemědělská společnost, která ještě před čtyřiceti lety ležela svými hospodářskými parametry na úrovni afrických rozvojových zemí. Teď delegace západních novinářů vítá ve městě Chang-čou příjemný hlas robota – slečny. Zastupuje umělou inteligenci, která v tomto městě s počtem obyvatel zhruba odpovídajícím populaci celé České republiky hraje ústřední roli.

Testovací projekt chytrého města Chang-čou začal v říjnu 2016. Pozoruhodné je, že v něm vedle vlády hraje klíčovou roli i soukromý sektor – vedle firmy Foxconn je partnerem projektu i gigantické čínské internetové zasilatelství Alibaba. Začalo to velký sbíráním osobních dat. Úřady dostaly k dispozici informace o každém obyvateli města, o jeho pohybech, o jeho chování na sociálních sítích, jeho nákupech. Tato informační matérie putovala do již zmíněné centrály umělé inteligence, spolu s přehledem o například dodávkách vody ve městě, smogové situaci apod. Už teď projekt hlásí významné úspěchy. V první řadě se podařilo zlepšit dopravní situaci ve městě. Nejsou to ale jen dopravní zácpy, čeho ubylo. Snížil se dokonce i počet dopravních nehod. S umělou inteligencí komunikuje chytrý telefon každého občana. Ta mu hlásí problémy na cestě do práce či do školy, příchod špatného počasí nebo to, které ulici se vyhnout nebo v ní aspoň po setmění zpozornět, protože v ní často řádí kapsáři. Podobně pomáhá nejen jednotlivcům, ale i institucím, třeba hasičům nebo policii. Přivolat si pomoc například při srdečním záchvatu je rázem mnohem snazší. Čínská vláda nejenže se chlubí výsledky experimentu; vidí v něm dokonce i obchodní příležitost a know-how, které nashromáždila, by ráda prodávala na klíč zahraničním metropolím. CHYTRÁ VELMOC – Z DOBRÝCH DŮVODŮ Chang-čou je sice předvoj, ale nikoliv výjimka. Čína hraje v rozvoji chytrých měst celosvětový prim. Pokud vezmeme v úvahu i pilotní projekty, tak se v Číně současnosti

počítá s celkem pěti sty chytrými městy. To je dobrá polovina celosvětového počtu. Neodráží to jen v historii jedinečný sociální a materiální posun, jaký Čína zažila za posledních čtyřicet let a díky kterému teď střední a vyšší třída třeba v Šanghaji má podobnou životní úroveň jako její protějšek ve Spojených státech a nekonečně vyšší než tato vrstva lidí v České republice. Není to také jen důsledek obrovského vládního tlaku na vývoj umělé inteligence, přičemž se Peking netají tím, v této oblasti chce jednou celosvětově dominovat, z hospodářských i strategických důvodů. Existují i jiné důvody, proč je Čína země chytrým městům zaslíbená. Především, Čína se potýká s obrovským množstvím problémů, které koncept Smart Cities může pomoci řešit. První hluboký dojem, který si návštěvník zpravidla odveze s Pekingu, není spojen ani se Zakázaným městem, ani s Náměstím nebeského klidu. Je jím dusivý a páchnoucí smog, na který často navazuje akutní zánět průdušek. Tím druhým je intenzita, s jakou život ve městě ovlivňují dopravní zácpy. Znečištění má v Číně podíl na každém třetím úmrtí. Chytrá infrastruktura by tento problém mohla alespoň zmírnit. Pak je tu další problém, kterému Čína čelí – bezpříkladná úroveň urbanizace. Téměř stranou pozornosti probíhá v Číně největší stěhování národů v dějinách. Podle odhadů už počet lidí, kteří opustili čínský venkov a vydali se hledat štěstí do měst, překročil 200 milionů. To pochopitelně vytváří obrovskou zátěž pro čínskou urbanistiku.


25 Chan-čou. Vzor Smrt City nejen pro Čínu

Výsledkem je snaha vytvářet tzv. „vzorová města“ a rozšíření tohoto plánu o „chytrou“ komponentu je jen logický další krok. A pak je tu ještě další okolnost, která napomáhá růstu chytrých měst v Číně – naprostá neúcta k ochraně osobní dat. Je velmi charakteristické, co prohlásil o projektu Chang-čou šéf vývoje umělé inteligence firmy Alibaba: „V Číně lidé méně dbají na soukromí, což nám umožňuje postupovat rychleji.“

Pod dohledem. Čínská vláda chce mít na veřejných místech do dvou let 626 milionů kamer.

DOKONALÁ KONTROLA V jednom má manažer Alibaby pravdu: tradiční čínská kultura skutečně klade větší důraz na kolektiv než na jednotlivce. Zároveň se ale jedná o praktickou výmluvu pro čínskou vládu, aby projekty chytrých měst spojila s dokonalou politickou kontrolou. Peking si tuto příležitost velmi dobře uvědomuje a nechce si ji nechat proklouznout mezi prsty. V roce 2017 uspořádal reportér BBC Kuej-jang pozoruhodný experiment. Novinář nejdřív poskytl policii svou fotografii. Poté se vmísil mezi tři a půl milionu obyvatel města. Policistům trvalo pouhých 7 minut, než ho podle obličeje rozpoznali a lokalizovali za pomoci svého všudypřítomného kamerového systému, vybaveného sofistikovanou technologií na rozpoznávání tváří. V tom se vláda prezidenta Si-tin Pchinga očividně zhlédla. Aktuálně v Číně probíhá instalace největšího kamerového systému na světě. Do roku 2020 má být v zemi 626 milionů kamer – skoro jedna na každé dva obyvatele. Tento vývoj jde v ruku v ruce s chytrými městy. Jejich občané sice do budoucna mohou mít jistotu, že v případě srdečního záchvatu se jim dostane nejrychlejší pomoci v historii, zároveň ale odevzdávají spolu s osobními daty podstatnou část své svobody. Dohled nad osobním pohybem, aktivitou na internetu, a dokonce nad životními funkcemi upomíná na Orwellovu dystopii 1984. Autor: Martin Jonáš Autor je redaktorem České televize.


26

KRÁLOVNOU ČESKÝCH SMART CITIES JE MĚSTO S 30 TISÍCI OBYVATELI Mezi velká města, které u nás začínají do svého fungování pomalu zařazovat prvky Smart City, patří třeba Brno, Ostrava, Praha nebo Plzeň. Jedná se převážně o aktivity v oblasti dopravy a informatiky. Jedno jihočeské městečko ale všechna tato velkoměsta předčí. „Nejchytřejším” městem v České republice je Písek. Město Písek na to jde opravdu chytře. Nesází na jednotlivé prvky moderních technologií, ale Smart City pojímá jako komplexní projekt. Základem konceptu je Technologické centrum, které získává a analyzuje data týkající se dopravy, bezpečnosti a dalších prvků městské infrastruktury. Centrum například sleduje, kolik chodců projde na křižovatce, kolik je v dané lokalitě bytů, průběžně vyhodnocuje data o škodlivých emisích. Získané informace pak slouží jako základ pro plánování chytrých opatření. ŘIDIČI V PÍSKU UŽ PARKUJÍ CHYTŘE Komplexní přístup přináší píseckým první ovoce. Jako první z měst v České republice uvádí do provozu opravdu promyšlené

parkoviště. Jde o kombinaci systému digitálních panelů, které navigují řidiče na záchytná parkoviště, s aplikací pro mobilní telefony, která vyhodnocuje obsazenost parkovacích míst v ulicích. Parkoviště bude vybaveno speciálním kabelem, který umožňuje rozpoznat jednotlivá vozidla, ať už parkují, nebo projíždějí. Dokáže případně zaznamenat i jejich rychlost a tyto informace pak předává do navigačního systému. Chytré parkoviště je také doplněno několika dobíjecími stanicemi pro elektromobily. Aplikace zase zjišťuje z dat v mobilních zařízeních, jak lidé cestují. Na základě získaných informací dokáže s velkou přesností předpovědět obsazenost parkovacích míst a řidiče podle toho rychle navigovat na volná místa v ulicích města.


27 VE SMART CITY SE CHYTŘE ČEKÁ I NA AUTOBUS Sofistikovaným parkováním to však v Písku nekončí. Mezi jejich další realizace chytré dopravy patří například inteligentní zastávky autobusů. Digitální panely na nich budou cestující informovat o aktuálním příjezdu spoje, případně jeho zpoždění. V plánu je také zavedení bezplatné Wi-Fi na zastávkách i ve vozech, aby si cestující mohli on-line zjistit všechny potřebné informace k aktuální dopravní situaci.

Město Písek pracuje také na projektech záchytných míst pro bezpečné odstavení kola a dalších službách pro cyklisty. Usiluje také o bezemisní dopravu, energetický portál, energetické využití kalů (spalování usazenin z odpadních vod), chytré pouliční osvětlení, chytré kontejnery či modernizaci stávajícího informačního systému města a jeho doplnění o systém komunikace s občany. PÍSEK PATŘÍ DO SVĚTOVÉHO KLUBU EKOLOGICKÝCH MĚST V roce 2016 Písek vstoupil po boku Paříže, Londýna či Říma do celosvětového klubu ekologických měst. Jde o prestižní klub 6 681 světových měst a obcí, jejichž zástupci se zavázali zmírnit negativní dopady na změny klimatu. K takzvanému Paktu starostů a primátorů pro klima a energii (Covenant of Mayors for Climate & Energy) se připojilo také osm dalších českých měst a obcí. Signatářská města se zavázala přijmout akční kroky, které by napomohly splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 %.

OBYVATELÉ NEJCHYTŘEJŠÍCH MĚST NA SVĚTĚ ŽIJÍ V TECHNOLOGICKÉM RÁJI Pojem Smart City se v průběhu několika posledních let šíří po celém světě. Internet na ulicích nebo na pláži či chytrá plynulá doprava jsou v nich běžnou skutečností. Která města jsou ta opravdu nejchytřejší? NEJCHYTŘEJŠÍM MĚSTEM NA SVĚTĚ JE MĚSTO MĚST Smart Cities jsou každoročně hodnocena podle Index Cities in Mot ion. Hodnotí se celkem 181 měst z celého světa. A to na základě deseti klíčových oblastí, mezi které patří mimo jiné ekonomika, mobilita či územní plánování. Nejúspěšnějším v žebříčku je New York, který se hned v několika kategoriích blíží plnému počtu 200 bodů.


28

Mezi „nejchytřejší” města Evropy, která tyto cíle naplňují svými programy Smart Cities, patří Londýn, Paříž nebo Barcelona. OBYVATELŮM KATALÁNSKÉ METROPOLE ZMĚNILA ŽIVOT TECHNOLOGICKÁ REVOLUCE Za jedno z nejinteligentnějších měst světa je považováno hlavní město Katalánska Barcelona. Barcelona již v roce 2014 získala ocenění „Evropské hlavní město inovací”. Je jedním z měst, která maximálně využívají nejmodernější technologie a internet věcí přímo v ulicích. Známá je hlavně svými opatřeními v dopravě. Podél hlavních tříd jsou instalovány senzory hluku a kvality ovzduší. Data z nich se vyhodnocují on-line a automaticky posílají úředníkům. Radnice tak na jejich základě plánuje konkrétní opatření. V BARCELONĚ POJEDETE NA ZELENÉ VLNĚ Parkování v Barceloně mají řidiči usnadněno pomocí mobilní aplikace, která obsahuje informace o volném parkovacím místě v okolí, umožňuje místo přes telefon zarezervovat a také přímo zaplatit. Barcelona do své dopravy rovněž integruje smart semafory, které na základě monitorovaného provozu umožňují optimalizaci zelených světel na vytížených trasách. Tyto semafory také zvýhodňují vozidla IZS, kdy například záchranné službě umožní dostat se k nehodě bez zbytečného prodlení.

NA PLÁŽI BUDETE BROUZDAT MÍSTO VE VODĚ PO INTERNETU Chytré jsou i lampy veřejného osvětlení. Celkem 3 000 jich už dnes dokáže reagovat na lidský pohyb a rozsvítit se pouze v okamžiku, když se v okolí pohybují lidé. Osvětlení na pláži Llevant navíc díky solárním panelům využívá obnovitelných zdrojů energie. Na plážích a v parcích se lidé mohou díky Wi-Fi spotům připojit zdarma k internetu. V současnosti má Barcelona takových míst zhruba 750 a během následujících let se jejich počet zdvojnásobí. Na frekventovaných místech ve městě ulehčuje turistům pobyt množství QR kódů. Při jejich naskenování mobilním telefonem dostane návštěvník Barcelony informace, kde se nachází, jaké památky najde v blízkosti nebo třeba kde je nejbližší autobusová zastávka. Celkem 68 % veřejných parků španělské metropole je zapojeno do programu Smart Cities. Důmyslný systém monitoruje úroveň potřeby zavlažování rostlin. Zaměstnanci tak mají informaci, která oblast potřebuje zavlažení. Díky tomuto kroku město ušetří ročně 25 % svých zásob vody. Ročně tak uspoří kolem 400 000 eur. CHYTRÝ A UDRŽITELNÝ RŮST MĚST PODPORUJE EVROPSKÁ UNIE

Hlavními cíli EU v oblasti změny klimatu a udržitelných zdrojů energie jsou: 20% snížení emisí skleníkových plynů (od roku 1990) 20% zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů 20% zlepšení energetické účinnosti

Tyto cíle, které jsou úzce propojeny s konceptem inteligentního města, byly stanoveny již v roce 2007 a přijaty do právních předpisů v roce 2009. Jsou hlavními cíli Strategie Evropy 2020 pro chytrý a udržitelný růst, podporující sociální začlenění v rámci Evropské unie. Aby se města stala chytrými, stále více peněz investují do moderních technologických opatření. Do roku 2020 to bude až zhruba 1,5 bilionu dolarů. Nejvíce peněz přitom poteče do oblasti energetiky, IT a dopravy. Technologie městům poslouží jako prostředek k tomu, aby fungovala efektivněji, byla šetrná k životnímu prostředí a současně nabídla svým obyvatelům co nejlepší místo pro život.


30

PRAHA JAKO CHYTRÉ MĚSTO URBANISTICKÁ VÝZVA SOUČASNOSTI Vodovod, elektrifikace, telegraf, telefon a kanalizace. To byla revoluce pro města 20. století. Co je změní v 21. století? To při své návštěvě Prahy a přednášce na ČVUT nastínil český architekt a urbanista působící ve Spojených státech – Michal Postránecký.

„Umění se zasnít a svobodně vzlétnout nad krajinu, kroužit nad ní a mít schopnost vidět neexistující města, vodní díla, autonomně řízené dopravní prostředky, které ji křižují vysokou rychlostí, kilometr vysoké věže a jiné divotvorné struktury neznámých objektů, tiše plující vzducholodě míjející okřídlené robotické růžové slony nebo zamilované dvojice v létajících dronobilech, je nejčistším zdrojem energie pro vize nových urbanistických struktur a měst budoucnosti.“ Michal Postránecký, Města budoucnosti, 2018 „Město dnes chápeme jako fyzickou strukturu, ve které žijeme. V roce 2035 se ale velká část obchodu, služeb a našich potřeb přenese do paralelního virtuálního světa nad touto fyzickou realitou. Dění v jednom světě bude stále více ovlivňovat existenci v tom druhém,“ říká architekt Postránecký, který nedávno dostal nabídku od ředitele ČIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT) profesora Vladimíra Maříka na místo vedoucího Centra města budoucnosti v Oddělení inteligentních systémů ČIIRC. „A já jsem rád přijal. Mám pocit, že to je začátek něčeho skutečně nového a velkého,“ říká Postránecký.

Tak jako již dnes můžeme v domácnosti ovládat chytrým telefonem nebo jiným chytrým zařízením celou řadu technologií a služeb, tak to samé se stane v chytrém městě. V dopravě směřujeme k autonomním systémům, které jsou a budou nejvíc vidět. Směřujeme k robotizaci celé řady jevů a služeb. Město budoucnosti, tak jak se jím zabýváme, bude muset být řešeno nově urbanisticky, budou do něho vloženy nové technologické systémy, budeme si ale také muset zvyknout na to, že bude i jinak řízeno. A zase díky novým technologiím už jsme schopni předpovědět, jak taková inteligentní města budou vypadat za deset patnáct let.“

Centrum města budoucnosti spolupracuje úzce s Projektovou kanceláří Smart City, která patří pod Operátora ICT (městská akciová společnost, která pro hlavní město Prahu zajišťuje primárně agendu a řízení projektů Smart City). Společným cílem je nyní vytvořit virtuální model Prahy. Jak svoji roli vidí Michal Postránecký? Stejnou, jaká je úloha urbanismu v celém procesu: „Územní plánování, to je jen část urbanismu. Urbanisti vždy působí jako integrátoři kolem urbanistických struktur, přemýšleli, jak propojit, vytvářet velké územní celky, jak odstraňovat bariéry ve městě a krajině, jak všechno a všechny zorganizovat v daném čase. Město je velmi složitý komplex, v němž se uplatní řada disciplín a každá má své představy, urbanista je dává dohromady a pak předává politikovi a ten pak lidem.“ A méně vzletně řečeno: „Umíme designovat Smart Cities, se vší pokorou. Nejde tady jen o technologie, ale díky jejich vývoji a vyspělosti, díky rozvoji digitálních a informačně komunikačních technologií souběžně s rozvojem inovací, které umožňují nové metody sběru a analýzy dat, můžeme analyzovat město, společnost, chování, návyky a všechny tyto procesy optimalizovat. Urbanisté nikdy neměli takovou možnost porozumět městu jako dnes.

1893, Camille Flammarion, La Fin du Monde


31 Fotografie: Tomáš Berka, SSPŠ

Tak trochu smart již dnes Již dnes jsou města závislá na technologiích, hlavně ve sféře energetiky, dopravy, zajištění bezpečnosti, ochrany vodních zdrojů, zásobování nebo řešení krizových stavů. Stávají se mnohem náročnějšími na údržbu, řízení a organizaci. A jsou také ohroženější v případě kolapsu takových systémů. Jak vyjmenovává Michal Postránecký, pokročilé informační systémy už dnes nalézáme ve výrobní sféře, pak hovoříme o Industry 4.0, v energetice, kde používáme výraz Smart Grids, v dopravě jsou to inteligentní dopravní systémy, ve státní správě E-government a ve zdravotnictví E-health. Jaké podoby může mít tento výraz u chytrých měst? „Chytré město můžeme v tomto pojetí chápat jako jednu velkou důmyslnou továrnu, ve které může být implementován koncept Průmyslu 4.0,“ shrnuje Postránecký. V současnosti se již setkáváme s prvky, které jsou sice chytré, ale dle Postráneckého je to spíš jen hra na Smart Cities: „Chytré lavičky s Wi-Fi, odpadkové koše, které si řeknou o vysypání, chytré dlažební kostky, které mohou detekovat pohyb vozidel, být parkovacím čidlem, provádět vyhřívání terénu pro odtávání sněhu, měnit barvu, sbírat a distribuovat data ze svého okolí, ty všechny do chytrého města jistě patří, ale nenaplňují jeho filozofii. Města budoucnosti by měli projektovat v první řadě urbanisté a řešit celkovou infrastrukturu metropolí. Takové řešení musí být koncepční a orientované na budování páteřních energetických, datových a informačních sítí.“

Ing. arch. Michal POSTRÁNECKÝ Český architekt a urbanista. Vede pražské Centrum města budoucnosti v rámci Oddělení inteligentních systémů ČIIRC. Ve spolupráci s Operátorem ICT se podílí na přípravě Virtuálního Modelu Prahy. Je zakladatelem SynopCity.com, globální platformy orientované na sdílení informací, znalostí a zkušeností, se zaměřením na koncept Smart Cities. Jeho portfolio obsahuje práce v České republice i v USA, kde žije a působí od roku 2000. Byl hlavním designerem Planet Hollywood Westgate v Las Vegas, 52podlažního hotelu a timeshare v investiční hodnotě 1 mld. dolarů. Mezi jeho dalšími významnými realizacemi jsou Vegas Tower, Kings Court Resort Lanaii, Lake Havasu Apartment Resort či koncept experimentální rehabilitační kliniky s prvky chytré robotiky a telerobotiky pro Nadaci Regi Base. Orientuje se na urbanisticko-architektonické eco-friendly a „smart“ projekty, regeneraci stávajících osídlení a navrhování nových městských struktur za pomoci chytrých technologií. V Praze založil a vede architektonické studio GEN61.


32 Význam často používaného slova smart leží ve vyvážené vazbě mezi člověkem a technickými systémy. Chytrá řešení musí činit města, regiony, výrobní závody lidsky přívětivějšími, ne pouze technologicky vyspělými. Proto musí inteligentní města tohle vše propojit, technologiemi počínaje, sociologií konče. „A to je právě úkolem urbanistiky a nás urbanistů,“ dodává Postránecký. Jak tedy ale změnit konkrétně Prahu, město v mnoha ohledech nedokonalé, v chytré město? Praha svůj směr, podle Postráneckého, teprve hledá. Mění se přirozenou cestou, kdy se spontánním zařazováním a užíváním nových technologií proměňuje celá řada věcí. Sem patří právě ony chytré lavičky, koše, osvětlení nebo budování dopravní infrastruktury. Hlouběji s tím souvisí cílené zdokonalování a propojování obslužných a řídicích systémů města. Ale druhý zásadní krok na cestě ke Smart City bude získat pro jeho myšlenku politiky, vysvětlit jim vizi a předat jim zadání pro jejich politické rozhodování. Že nejde o maličkost, dokládá architekt Postránecký čísly: Do roku 2035 vyjde budování Prahy budoucnosti na stamiliardy korun. A bezpochyby se o tyto peníze svede boj. Od vizí se ale vraťme zpět, jak bude konkrétně Centrum města budoucnosti a Michal Postránecký postupovat? Jak bude pražskou přítomnost překlápět v budoucnost: „V Centru města budoucnosti se chceme podívat nad fyzickou platformu, nad fyzický model.

Vytvoříme Praze digitální dvojče, které zachytí možné změny a vývoj v závislosti na analýze dat. Dnešní město, to je městský plán, soubor grafického znázornění regulací, fyzická hranice. Virtuální realita nám ukáže město budoucnosti, město, které hranice nemá.“ Operátor hlavního města Prahy vytvoří virtuální model Prahy a v Centru města budoucnosti vzniknou pro začátek dva pracovní fyzické a zároveň virtuální stoly. Jeden bude znázorňovat a představovat Prahu jako celek, druhý stůl bude v měřítku Dejvic, zahrne kampus a budovu ČIIRC. Na toto území naváží další modely. Jako model chytré ulice poslouží vědcům a vizionářům z ČIIRC část ulice Jugoslávských partyzánů (kde sídlí ČVUT), přes rozšířenou realitu budou zkoumat veškeré možné děje, které v této oblasti probíhají. „Nejde v žádném případě o rychlý jednorázový projekt, ale o dlouhodobou systematickou činnost na dalších několik desítek let. V Centru města budoucnosti budeme sdružovat firmy, start-upy, chceme přitáhnout studenty a realizovat jednotlivé dílčí projekty, jsme tedy platformou, která míří dál, vstříc budoucnosti,“ shrnuje projekt Postránecký. Autorka: Eva Bobůrková Autorka je redaktorkou časopisu Vesmír.

Konkrétní řešení pro města budoucnosti UDRŽITELNÁ MĚSTSKÁ MOBILITA • Podpora sdílených dopravních prostředků • Řízení dopravy • Parkovací systémy • Svoz odpadů • Mimořádné události

INTELIGENTNÍ BUDOVY A ČTVRTI • Integrace stávajících a nových budov • Energetický audit a monitoring městských čtvrtí • Městský energetický management • Vytvoření „energeticky zelené sítě“ • Používání nových materiálů a chytrých řešení • Nová řešení s nulovou energetickou zátěží

KONCEPCE CHYTRÝCH MĚST • Doprava • Chytré domy a ulice • Energetické hospodářství Zdroj: Miroslav Svítek, Michal Postránecký a kol.: Města budoucnosti, Nadatur 2018

Smart City - příloha EkonTech  

Chytré město umí šetřit, komunikovat i zpříjemňovat lidem život = SMART CITY příloha časopisu EkonTech

Smart City - příloha EkonTech  

Chytré město umí šetřit, komunikovat i zpříjemňovat lidem život = SMART CITY příloha časopisu EkonTech

Advertisement