El fill de l’astronauta

Page 1

EDICIONES EKARÉ

Dedicat al Sergio i als meus germans.

Amb agraïment al Ben per la mirada microscòpica, al Roger per la visió panoràmica i a l’Anna pel seu ull telescòpic. E. V.

ekaré

Edició a càrrec de María Cecilia Silva-Díaz Disseny i direcció d’art: Irene Savino

Traducció: Teresa Duran

Primera edició, abril 2024

© 2024 Elena Val, text i il·lustracions © 2024 Ediciones Ekaré

Tots els drets reservats

C/ Sant Agustí, 6, baixos, 08012 Barcelona www.ekare.com

ISBN 978-84-128118-1-0 · Dipòsit legal B.5524-2024

Imprès a Barcelona per Novoprint

Aquest producte està fet de materials reciclats d’altres fonts controlades

EDICIONES
—Mira qui ve... —El fill de l’astronauta!
—És

el fill de l’astronauta!

—És veritat que el teu pare és astronauta? No m’ho crec!

—Quina sort! Tens el millor papa del món.

—I on és, ara?

—Molt i molt lluny.

—El meu també és lluny.

—Sí, però el meu pare encara és molt més lluny que el teu, que el teu i que el teu.

—És extraordinari!

—És un heroi mundial!

La mama i jo el vam veure allunar.

Va saludar-nos a nosaltres i a tota la Humanitat.

Avui tampoc vindrà a sopar.

S’ha de quedar una estona més a la Lluna.

Quan torni el papa farem una gran festa.

La gent orbitarà al seu voltant per dir-li: «Benvingut a casa! Benvingut a casa!»

Però quan diguin «casa», voldran dir «la Terra».

I només jo diré «casa» de debò.

—És veritat que el teu pare és astronauta? No m’ho crec!

—I on és, ara?

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.