El canvi

Page 1

ORMEROD · JOYNER

EL CANVi

El germanet de la Carolina Cocodrila sempre baveja, però la Mama Cocodrila només parla de com n’és de preciós. La Carolina està molt gelosa. Per això decideix anar a la botiga de bebès i canviar el seu bavós germanet per un altre de nou. En trobarà cap que li faci el pes?

i

,

EDICIONES EKARE
Dedicat a la memòria de Jan Ormerod 1946 – 2013

ekaré EDICIONES

Traducció: Isabel Olid Tercera edició, desembre 2023 © 2013 Jan Ormerod, text © 2013 Andrew Joyner, il·lustracions © 2013 Ediciones Ekaré Tots els drets reservats C/ Sant Agustí, 6, baixos, 08012 Barcelona www.ekare.com Publicat originalment en anglès per Little Hare Books (un segell de Hardie Grant Egmont) a Austràlia VeroK Agency, Espanya Títol original: The Swap ISBN 978-84-941716-3-5 · Dipòsit legal B.23395.2013 Imprès a Barcelona per Índice Arts Gràfiques Aquest producte està fet de materials reciclats i d’altres fonts controlades

Amb el suport de


EL

cAnv

i

·

Jan Ormerod Andrew Joyner Ediciones Ekaré


—El teu germanet és preciós —va dir la Mama Cocodrila—. És més verd que un pèsol i té els ulls grocs com rovells d’ou. La Carolina Cocodrila estava gelosa. —Fa pudor.—Li encanta menjar peix i granotes —va dir la Mama Cocodrila.

La Carolina estava molt gelosa. —És un avorriment —va dir.


La Mama Cocodrila va dir: —Mira quin musell més rebufó. La Carolina estava molt, molt gelosa.

—Baveja.—Té moltes escates i unes urpes tan remenudes i tan esmolades —va dir la Mama. —T’ocupa tota la falda —va dir la Carolina. Però la Mama Cocodrila estava molt enfeinada fent-li un petó-petonot-petarrot ben gros al germanet. Ella també volia un petópetonot-petarrot ben gros de la Mama Cocodrila.


L’endemà, la Mama Cocodrila va dir: —Aquest barret nou no m’acaba de fer el pes. Aniré a la botiga de barrets i el canviaré per un que sigui exactament com a mi m’agraden.

—Porta’t bé, Carolina, i cuida del teu germanet —va dir la Mama—. Torno de seguida.


La Carolina es va esperar, el germanet va bavejar.


Llavors la Carolina va veure que eren davant de la botiga de bebès, així que hi va entrar amb ell.


—Aquest germanet no m’acaba de fer el pes —va dir—. Fa pudor i baveja, és un avorriment i ocupa tota la falda de la mama. Vull canviar-lo per un que sigui exactament com a mi m’agraden.


ORMEROD · JOYNER

EL CANVi

El germanet de la Carolina Cocodrila sempre baveja, però la Mama Cocodrila només parla de com n’és de preciós. La Carolina està molt gelosa. Per això decideix anar a la botiga de bebès i canviar el seu bavós germanet per un altre de nou. En trobarà cap que li faci el pes?

i

,

EDICIONES EKARE


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.