Anem a caçar un os

Page 1

Anem a caçar un os Michael Rosen

Ediciones Ekaré

Helen Oxenbury
Per a la Geraldine, en Joe, la Naomi, l’Eddie, la Laura i l’Isaac M. R. Per a l’Amelia H. O.

Traducció: Isabel Olid Setena edició, maig 2024 © 1989 Text, Michael Rosen © 1989 Il·lustracions, Helen Oxenbury Edició en català © 2013 Ediciones Ekaré Tots els drets reservats C/ Sant Agustí, 6, baixos 08012 Barcelona www.ekare.com Publicat amb acord amb Walker Books Ltd, 87 Vauxhall Walk, London SE11 5HJ Títol de l’original: We’re Going on a Bear Hunt ISBN 978-84-940256-3-1 Dipòsit legal B.26060.2012 Imprès a la Xina Aquest producte està fet de materials reciclats i d’altres fonts controlades


Anem a caçar un os Versió de

Il·lustrat per

Michael Rosen

Helen Oxenbury

Ediciones Ekaré


Anem a caçar un os, i en volem un de gros. Qui té por de l’os dolent? Ningú! Som molt i molt valents!


Oh-oh, mira quanta herba! Tot el camp n’és ben ple! Per sobre no hi passem, per sota no hi passem.

Com ho fem? Cal pensar. L’haurem de travessar!


Xuix, xuaix,

xuix, xuaix,

xuix, xuaix.Anem a caçar un os, un os molt furiós. Qui té por de l’os dolent? Ningú! Som molt i molt valents!


Oh-oh, quanta aigua hi ha! Tot un riu sencer! Per sobre no hi passem, per sota no hi passem.

Com ho fem? Cal pensar. L’haurem de travessar!


Glup, glup, glupglup,

glup, glup, glupglup,

glup, glup, glupglup.Anem a caçar un os, un os pelut, llardós. Qui té por de l’os dolent? Ningú! Som molt i molt valents!


Oh-oh, hi ha molt de fang! Tot un fangar sencer! Per sobre no hi passem, per sota no hi passem.

Com ho fem? Cal pensar. L’haurem de travessar!


Has anat mai a caçar un os ben gros? En aquesta cançó de la tradició anglesa, en versió del poeta Michael Rosen, una família surt a caçar un os. Travessen un camp ple d’herba, un riu ple d’aigua, un bosc ple d’arbres, i són molt i molt valents. Fins que entren en una cova negra i topen amb dos ulls d’aire rabiós... La il·lustradora Helen Oxenbury, nascuda a la ciutat d’Ipswich, a Anglaterra, va rebre la prestigiosa medalla Kate Greenaway el 1990. És autora i il·lustradora de diverses sèries de llibres per a nens que s’han traduït a moltes llengües.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.