__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Månedens tema:

Ung under pandemien Denne måned: Trivsel - Findes det længere?

Ti tips og tricks til tilværelsen Kim afslører sin guilty pleasure Det anbefaler redaktionen Nuttet side 9

2021 | MARTS


SUNES LEDER

LEDER

10/03-2021

Lad os overleve lidt endnu Coronaen hænger os efterhånden langt ud ad halsen, og det er efterhånden heller ikke nogen hemmelighed, at flere og flere elever falder som fluer på den anden side af skærmen. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at hver femte dansker har fået et dårligere mentalt helbred under nedlukningen. Dette er bekymrende og kan lede til forundring over Mette Frederiksens valg omkring genåbningen. Men vi lever i et tillidssamfund, hvor vi bliver nødt til at lytte til myndighederne og følge retningslinjerne, da det forhåbentligt kan føre til en formindskelse af smittetrykket og derved en hurtigere genåbning. Vi lider alle under restriktionerne. Derfor er det kun dejligt at kunne se en snert af lyset for enden af tunnelen, da genåbningen er på vej! Det kommer nok til at gå langsomt, og alt bliver

ikke normalt på én nat. Men genåbningen er i sigte.

Kære alle Jeg er meget glad for at kunne skrive den første leder til EG’s nye skoleblad og tusind, tusind tak til alle jer i bladudvalget og andre, der har hjulpet med i processen.

kun sige at vi alle glæder os enormt til at se jer alle igen :)

Jeg ved udmærket godt at coronasituationen udfordrer os alle i denne tid og ja, selv om vi nu er i forårets første måned, kan det hele godt se lidt uoverskueligt ud, men fat mod for vi går trods alt mod lysere tider, og I kan til alle tider kontakte os, hvis I har brug for hjælp af nogen art - kan

Ellers vil jeg ønske jer alle held og lykke med jeres forestående opgaver som SRP, SSO og hvilke projekter I ellers må have/får gang i og nyd jeres påskeferie, når den tid kommer.

Det er nu mere end to måneder siden, at regeringen bl.a. lukkede ned for landets institutioner, og endnu længere tid siden, at vi elever følte, at vi havde en almindelig skolegang. Selv er jeg ved at være i tvivl, om jeg overhovedet ville vide hvordan jeg skulle opføre mig i en almindelig, fysisk lektion, hvor man ikke hele tiden skal tage hensyn til mikrofonen, web-kameraet og alle de ting, som vi aldrig før har overvejet i løbet af et ganske almindeligt modul. Heldigvis kan vi nu glæde os over, at mange butikker er åbnet, og at vi endelig kan komme ud og bytte julegaverne. Studenterhuerne har også fundet vej til EG, og 3.g’erne kan nu for alvor mærke, at der er en ende på gymnasiet. Foråret springer desuden frem udenfor, så måske man skulle vove sig ud og forsøge at fange nogle af de spæde solskinsstråler, som endelig er kommet for at bekæmpe den ellers meget mørke vinter, vi indtil nu har måttet kæmpe os i gennem - hver for sig vel og mærket. A.B.

Husk at vi stadig løbende vil have forskellige tiltag som konkurrencer i EG-Games-regi og Crossfit m.m.

Sune

2


Indholdsfortegnelse 2 Leder 4 Opslagstavlen 5 Vores liv er sat på pause, men vores ungdom er ikke

6 Trivsel - Findes det længere? Side 9 10 HF3 kommer til EG 12 Undersøgelse om lærernes

tilværelse under nedlukningen

14 Begivenheder på EG 18 Redaktionens anbefalinger 19 Ti tips og tricks til tilværelsen 20 Månedens interview: Kim 22 Fri linje 24 Anmeldelser 26 DIY 28 Opskrifter 30 The English Page 31 Tegneserie

3


4


Vores liv er sat på pause, men vores ungdom er ikke Af Sara E n ge lb æ k, I B 1

Vi synes alle, at Corona er nederen! Lange skoledage med Zoom-møder og minimal social kontakt. Der er sket en total omvæltning af vores hverdag, siden den første Corona-lockdown ændrede vores liv i marts 2020. Alle mennesker har oplevet at sætte ting på pause og gå glip af begivenheder, som man havde glædet sig til. Men er vi gymnasieelever ikke nogle af dem, der betaler den største pris i denne tid?

Som vores hverdag ser ud nu, er vi isoleret i hver vores boble. Vi kommer ikke ud, ser ikke andre mennesker og vi elsker ikke livet. Det er ikke sådan, det skal være. I vores ungdomsår skal vi rejse ud, se verden og opleve ting, vi altid har drømt om. Vi skal feste med vores venner og veninder til den lyse morgen. Vi skal gå til koncerter og danse, til vi ikke kan mærke vores fødder. Vi skal forelske os i vores medmennesker og opleve kærligheden blomstre i os og i andre. Men det, der alt i alt fylder mest (eller i hvert fald burde for gymnasieelever), er, at vi skal uddanne os. Vi skal udforske den viden, verdenen har samlet til os, og oprette kontakter til lærere og elever, som vi kan bruge i fremtiden. Igennem denne pandemi har samfundet opfordret til angst og skam over den smitsomme sygdom. Selvfølgelig skal vi passe på de sårbare, men vi skal ikke blive bange for at leve. Vores

De sidste par måneder er vi unge blevet beskyldt for at være ”smittesprederne”. Samfundets syn på de unge er nærmest gået hen og blevet antiungdom. Selvom de fleste af os overholder restriktionerne og gør alt, hvad vi kan for ikke at være en del af problemet, bliver vi beskyldt for at være uansvarlige og ubetænksomme. Alt pga. nogle enkelte individer, der har dummet sig. Og det er selvom, vi nok er nogle af dem, der ofrer os mest i denne tid. De fleste ældre mennesker har ikke det store imod ikke at må ses med mange og at blive hjemme. Det gør de alligevel, og generationen med små børn siger ikke nej til noget ekstra kvalitetstid med ungerne. Men vi ofrer alt det sjove i vores hverdag for at passe på vores medmennesker. Det er ikke fair at det er os, der får skylden og de skarpe blikke, når alle generationer er fælles om ansvaret. Selvfølgelig skal vi se hele situationen i et større perspektiv, og vi ved godt at restriktionerne er nødvendige, for at det bliver godt igen. Men for os er det bare vigtigt, at vi bliver værdsat for den pris, vi betaler, og alt det vi ofrer af vores ungdomsliv, som vi aldrig kan få tilbage. Vi skal passe på de sårbare, men vi skal også passe på os unge. Vi skal ikke ende med at blive motivationstomme zombier med ingen livsglæde eller lyst på fællesskab uden håndsprit og afstand til alt og alle. Det skal snart være vores tid, og når vi engang er vaccineret for Corona, skal vi ud og nyde livet i fulde drag! 5

KLUMME

Når voksne snakker om deres ungdom, bliver det beskrevet som en af de bedste tider i deres liv. Ungdommen er den periode i menneskelivet, hvor man går fra at være barn til at være voksen. I disse år er man selvstændig nok til at kunne en masse ting selv og ikke have nogle til at bestemme over én (næsten, i hvert fald), men man er samtidig ikke alt for overvældet af ansvar. De fleste går igennem forskellige faser i deres ungdom, og overordnet er det her, menneskets identitet færdiggøres. At sidde på sit værelse hele dagen, hele ugen, hele måneden, i flere måneder nu, tilføjer ikke ligefrem til vores identitetsdannelse.

ungdom er det, der skal forme resten af vores liv. Her finder vi ud af, hvilke mennesker vi gerne vil omgås, hvilke ting vi gerne vil prioritere, og hvad vi gerne vil med vores liv. Vores liv skal ikke være formet af angst og undertrykkelse af en sygdom, der ramler hele vores hverdag. I fremtiden vil vi kigge tilbage på denne periode, som en historisk katastrofe for ungdommen.


Trivsel - Findes det længere? Flere elever oplever, at kvaliteten af undervisningen er faldet under nedlukningen, som har varet siden midten af december. De finder det samtidig sværere at motivere sig selv i den noget ensformige hverdag.

ARTIKEL

Af An n e B j er g mar k , 3 . u

Ledelsen valgte i uge 4 at sætte fokus på elevernes trivsel ved at udsende et spørgeskema til skolens lærere, som skulle drøfte spørgsmålene med deres klasser. Derudover blev der arrangeret en trivselssamtale mellem den enkelte elev og en lærer. Dog er det typisk de samme, som får ordlyd på Zoom, og derfor kan det ikke godtages som en kvantitativ undersøgelse. Det er selvfølgelig svært at lave sådanne undersøgelser og tilrettelægge undervisningen ud fra dem, da alle lærer forskelligt og finder tryghed i forskellige mønstre. Trods disse forbehold har EGebladet lavet en anonym stikprøveundersøgelse af 15% af eleverne og deres trivsel under nedlukningen samt deres tilgang til den virtuelle undervisning.

være ramt af angstanfald nu, op til flere gange om dagen.” Det psykiske pres, som lægges på ungdommen, er massivt, og flere lider under det. Denne tendens ses generelt på alle skolens uddannelser, altså er der ikke nogen forskel på en STX-elev, en IB-elev eller en HFelev. Forskellen afviger kun med få procentpoint.

Har du det psykisk dårligere nu, end før landet lukkede ned?

Naturligvis ser eleverne også færre end de plejer at gøre. Ifølge undersøgelsen ser 89,8% kun nogle få stykker, mens 6,3% slet ikke ser nogen. En elev svarede således i undersøgelsen: “I have experienced a lot more isolation and loneliness which is a little hard to cope with, as well as a lot more anxiety.” Ifølge mange eksperter, har den sociale isolation en direkte indvirkning på det mentale helbred.

Undersøgelsen er besvaret af 128 elever - omkring 15% af alle skolens elever.

Undervisning af lavere kvalitet Den virtuelle undervisning har meget lavere kvalitet end den fysiske undervisning. Dette har selvfølgelig flere konsekvenser. 1. g’erne har sværere ved at lære deres nye klasser at kende, og derudover bliver dagene ensformige, så det efterhånden bliver svært at opretholde koncentrationen på Zoom-møder. Ifølge undersøgelsen mister 28,6% af eleverne fokus allerede efter 15 minutters undervisning på Zoom. Langt størstedelen af eleverne, 87,3%, har allerede tabt koncentrationen efter første halvdel af modulet.

Det mentale helbred forværres generelt Det dilemma, som ligger flest på sinde for tiden, er, at mange unge oplever, at deres mentale helbred forværres under nedlukningen. 76,6% af eleverne på EG oplever, at de har det ”lidt” eller ”meget” psykisk dårligere under nedlukningen. En anonym elev svarede således i undersøgelsen: ”Jeg bliver træt, stresset, fortvivlet. Keder mig. Savner alt det, der før fik mig til at føle mig levende. Jeg har intet overskud. Jeg føler, at jeg bare går og spilder min tid, mens jeg ser frem til at kunne leve mit liv igen - uden at vide hvornår det kommer til at ske.” Mange istemmer sig denne ensomhed og mindre overskudsrige tilværelse, som isolationen bidrager til: ”Jeg føler mig indelukket, og jeg bliver hurtigere irriteret på min mor og min søster, fordi vi hele tiden går op ad hinanden. Jeg føler mig ensom.” Det kan heller ikke være nogen overraskelse, at flere oplever at få angstanfald under nedlukningen: ”Er så heldig at

Hvor hurtigt mister du fokus på zoom-møder?

6


Mange elever svarer også, at de ikke lærer lige så meget af den virtuelle undervisning, som de gør, når den foregår fysisk. Hele 69,5% af de adspurgte har svaret, at de kun lærer ”lidt” af undervisningen ift. før, hvor kun 9,4% svarer, at de lærer lige så meget, som de gjorde inden nedlukningen.

lavere, efter at det er blevet besluttet, at de skal til færre eller ingen eksamener. Dog skal det ikke glemmes, at eleverne stadig føler sig stressede.

Hvor tit føler du dig stresset?

Hvor meget lærer du af undervisningen nu, ift. hvad du gjorde før?

Mange skriver, at de føler, at hverdagen bliver meget ensformig. Det skal selvfølgelig tages in mente, at det er svært for lærerne at lave en varieret undervisning under de givne forhold. Da eleverne blev adspurgt om deres præference ift. undervisningsformer, var der naturligvis meget stor forskel på svarene. Mange har også tilføjet, at de bedst kan lide en blanding af det hele. Ifølge de adspurgte elever er den mest populære undervisningsform enkeltarbejde, som afleveres - det har 24,4% svaret. Derudover er gruppearbejde på Zoom meget populært - både med (15,7%) og uden (19,7%), at arbejdet afleveres. Derudover fortæller undersøgelsen, at 21,1% kun laver sit skolearbejde en gang i mellem, når det ikke afleveres, mens 9,4% sjældent laver det. Derudover er der 58,3%, som kun en gang i mellem oplever at få tilbagemelding på det arbejde, som de laver i løbet af et modul. Det er kun 21,3%, som får det ofte, og 18,1% oplever sjældent at få det.

Har det hjulpet på dit stressniveau, at du skal til færre eller ingen eksamener?

En elev svarede: ”Det er stressende, da lærerne nogle gange forventer, at vi kan nå mere. Der er selvfølgelig også timer som er sværere end andre, og derfor kan man sidde med følelsen af, at man bliver bedømt ud fra de fejl, man har lavet i opgaverne og det derfor vil påvirke karaktererne.” Karakterræset er stadig aktuelt, og under de nye, virtuelle omstændigheder, som eleverne ikke kender, skaber uvisheden om bedømmelsen endnu større usikkerhed og bekymring. ”Det, at gå i skole på Zoom, sætter et anderledes pres på én, fordi man føler at man skal præstere mere”, svarede en elev på undersøgelsen. 57% af de adspurgte svarede, at de er meget bekymrede for deres karakterer under nedlukningen, mens 34,4% svarede ”Lidt”. Samtidig med at det føles som om, at det bliver sværere at vise hvad man kan på de online platforme, falder motivationen også, når man sidder foran en skærm hele dagen - og dette skaber endnu større bekymring hos eleverne.

Ofte kan det også være svært at få lavet arbejde på Zoom, da man gerne vil have tid til at snakke med sine klassekammerater, som man ellers er dårlig til at tage kontakt til. ”Det er også svært at være på Zoom, fordi når man kommer i gruppearbejde, vil man både gerne small-talke med ens klassekammerater, fordi man ikke snakker sammen uden for Zoom, og man vil også gerne lave det man skal”, svarede en elev i undersøgelsen.

Arbejdspresset føles større Mange unge føler sig ofte stressede, men stressniveauet er steget under nedlukningen. 57,8% af de adspurgte elever føler sig altid eller ofte stressede. ”Jeg plejer at være meget engageret og lave lektier til stort set alt, men har mistet alt min motivation og laver sjældent lektier længere.” De fleste, 69%, føler dog, at stressniveauet er blevet lidt eller meget

Er du bekymret for dine karakterer, nu hvor vi er lukket ned?

Hårdt at skelne mellem skoletid og fritid Rigtig mange elever har svært ved at skelne mellem skolen og fritiden i den nye hverdag. 33,6% af eleverne siger, at de på ingen måde kan adskille skolen fra 7


ARTIKEL

fritiden. Flere fortæller også, at de føler, at hverdagen er blevet meget ensformig. En elev skrev: ”Det er jo bare det samme om og om igen. Stå op - Zoom til 15.10 - Fritid (hvilket bare bliver Netflix) - Lektier Gå i seng.” Når skolen invaderer den private sfære, kan det også være svært at føle, at man nogensinde har fri, da man er i de samme rum. ”Min hverdag flyder sammen med min fritid, og det kan være svært at få en "pause", da jeg føler, jeg er i skole, selvom jeg har fri. Man sidder bare på den samme stol ved det samme bord i flere timer.” Det kan være særligt svært at finde tid til en pause, som en elev skrev om: ”Undervisningsmiljøet bliver blandet med ens hjem, hvor man skal slappe af. Det forvirrer, og det er virkelig svært at få de tiltrængte pauser, fordi man i pauserne laver mad og hele tiden går og tænker ’Hvad er klokken, hvornår skal jeg være tilbage?’” Desuden er det ikke alle lærere, som er gode til at overholde ringetiderne eller indsætte den tiltrængte pause midt i modulet. Kun 20,3% svarer, at deres lærere altid overholder ringetiderne.

”de psykiske og fysiske konsekvenser, der er ved nedlukningen, er farligere end Corona”.

Hvor ofte kommer du udenfor?

Ikke alle mistrives Det skal selvfølgelig ikke forglemmes, at isolationen kan bidrage til en bedre hverdag for de introverte, angstramte eller psykisk udfordrede individer. En undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed viser også, at hver tiende dansker trives under nedlukningen. Samtidig ses det af EGebladets undersøgelse, at 7% af alle de adspurgte elever oplever at få det bedre under nedlukningen. En elev skrev således: ”På nogle punkter skåner det lidt min angst”. Der kan selvfølgelig også være andre positive sider ved nedlukningen: ”Det er fint, da jeg får rettet en del op på mit fravær”. Den virtuelle undervisning giver mulighed for at kunne arbejde hjemmefra eller bryde dagen op, hvis man ikke kan overskue alle moduler, eller hvis man har udfordringer, som gør det sværere for én at gå i skole. Selvfølgelig kan det også være nemmere at pjække, uden at blive opdaget (dette var ikke en opfordring!).

Mange oplever også, at det er svært at komme op om morgenen. En elev skriver således: ”Quite frankly, it's horrible. It’s nearly impossible to differ between school and spare time. I have to force myself to get up in the morning and even then, I barely ever pay attention in class.” Omkring halvdelen af de adspurgte elever, 50,8%, svarer, at de altid kan komme op om morgenen til undervisningen, mens resten ligger nogenlunde ligeligt fordelt mellem ”Ofte”, ”En gang i mellem” og ”Sjældent”.

I mange andre lande ser det også meget værre ud. I Danmark er der trods alt mulighed for at fortsætte undervisningen hjemme, der er nu mulighed for at komme ud og shoppe, og foråret titter frem i jordbunden. En elev svarede i undersøgelsen: ”Det er så godt det kan være trods alt. Mange af tingene fungerer fint, der er bare intet der fungerer optimalt.” Selvom livet under nedlukningen med den virtuelle undervisning kan være rigtig hårdt, så kunne det være meget værre.

35,4% kommer kun udenfor 1-3 dage om ugen Endnu en negativ tendens, som ses blandt de unge, er, at de ikke kommer lige så meget ud, som de plejede at gøre inden nedlukningen. Da eleverne blev adspurgt om, hvor mange dage de kommer ud om ugen, var svarene næsten ligeligt fordelt mellem de tre svarmuligheder: 1-3, 4-5 og 6-7 dage om ugen. Overraskende er der færrest, som har svaret ”6-7 dage om ugen”, nemlig kun 26,8%. Resultaterne hænger dog sammen med, at man ikke længere bliver tvunget ud ad døren for at komme i skole, til arbejde eller andet. Det er dog vigtigt at komme udenfor, da det kan hjælpe på det mentale helbred - og faktisk også det fysiske. En elev skriver således: ”Jeg får hovedpine af at kigge så meget på min skærm”. Det er vigtigt at få sine pauser og få noget frisk luft.

Nævneværdige citater “You spend a lot of time with your family yet I've never felt as far from them (mentally) as I do now.” “Det er som at have en tung og grå sky over hovedet 24 timer i døgnet, fordi det føles som om, man aldrig har fri.” “There are only really three days in the week at this point: Monday, Friday, and Sunday.”

Alle indendørsaktiviteter er stadig lukkede, og det mærker eleverne også til: ”Kan mærke at jeg mangler motion i hverdagen.” Idrætsundervisningen er også svær at gennemføre på sædvanlig vis. Nedlukningens indvirken på det mentale helbred er omfattende. En elev skriver, at

“LIDER VIRKELIG” “I really like staying home, so I'm good.”

8


Sansa, min 3-årige Cairn Terrier, i et roligt øjeblik, for hun har ellers en tendens til at afbryde min virtuelle undervisning på Zoom, hvis der er en anden hund i horisonten eller et eldrevet køretøj af en eller anden art. Til gengæld kan jeg stolt vise hende frem til eleverne i stedet for blot at fortælle om hende, for lidt stolt er man vel altid. Trine

9


HF3 kommer til EG HF3: Det nye HF-tilbud til sårbare unge kommer til EG. For her er der plads til forskelligheder. Af Sara E n ge lb æ k, I B 1

ARTIKEL

Efter sommerferien kommer der nye elever til EG. Det gør der hvert år, men i år åbner skolen op for et nyt tiltag til sårbare unge, der også kommer til at få en plads på EG. Det nye HFtiltag hedder HF3 og er den toårige HFuddannelse spredt ud på tre år. I den nye HF3klasse bliver der plads til unge, der lider af forskellige udfordringer og diagnoser som f.eks. OCD, angst og autisme.

HF3 skaber ro og struktur for de elever, der har brug for det. Fra HF3 brochuren.

”Den er lavet til de elever, der har brug for noget ekstra hjælp til at komme igennem en ungdomsuddannelse.”

Det er hårdt at være ung Der er et maximalt pres på unge i gymnasiet. Man skal passe sin skole, lave lektier og afleveringer, samtidig med at det bliver stillet et krav til ens sociale liv, at man vedligeholder sit netværk, tager til fester og engagere sig i tiltag på skolen og i klubber. Det kan være svært at balancere de mange bolde i luften, i sær hvis man i forvejen kæmper med mentale problemer, og det kan derfor være ganske umuligt at gennemføre en normal ungdomsuddannelse. Det vil EG gerne gøre noget ved, og HF3 skal hjælpe de sårbare unge med at få den samme gymnasieoplevelse, som andre elever, deres egne behov og udfordringer taget i betragtning. HF3 er nemlig den normale toårige HF strækket ud på tre år og den er adgangsgivende til det samme som HF2 men der er mere plads til ro og struktur som støtte til dem der har brug for det. ”Den er lavet til de elever, der har brug for noget ekstra hjælp til at komme igennem en ungdomsuddannelse.” fortæller HF-koordinator Anne Bjørn. Det bliver lagt lektiebånd ind, så man også har noget tid i løbet af skoledagen til at lave lektier. Her kommer man også til kun at have to-tre fag på en dag, så man har ikke så mange skift på en dag.

Flere unge med udfordringer Ifølge Sundhedsdatastyrelsen var der 88 ud af 1000 personer i aldersgruppen 15-17 år med mindst en psykisk diagnose i 2019. Det er en stigning på 24% siden 2014. En stigning der især fortsætter i børne- og ungesektoren. Unge mennesker med psykiske udfordringer, såsom angst eller ADHD, kan have svært ved at gennemføre en uddannelse, der kræver social tilstedeværelse og mange skoletimer. Derfor er det nye HF3 perfekt for unge, der har brug for mere tid til opgaver og pusterum. I den nye klasse bliver der en grænse på max 22 elever, og de får deres egen afdeling på skolen med faste rammer, ro og tryghed. Der er allerede nu en hel klasse der skal starte efter sommerferien og det mener Anne Bjørn er ”mega fedt”. Der har været mange elever på rundvisning, der rigtig gerne vil gå på EG, fordi de har hørt om hvor gode eleverne er til at rumme hinanden og fordi de rigtig gerne vil være en del af det fællesskab der er på skolen. ”Det er da også stor ros til jer at de her elever vi har haft på rundvisning har hørt

10


godt om jer og har en fornemmelse af det her fællesskab de gerne vil indgå i. Det siger meget om den kultur i er med til at skabe” siger Anne Bjørn. Det, at eleverne også går i klasse med andre sårbare unge skaber også et trygt fællesskab, hvor eleverne kan slappe af og være sig selv. Det har tidligere kunnet ses at elever med mentale udfordringer ikke har kunnet komme igennem en almindelig ungdomsuddannelse eller at de er kommet igennem den på bekostning af deres mentale helbred.

”Vi har oplevet det tidligere at vi har haft nogle elever ude ved os som har haft nogle vanskeligheder eller diagnoser som enten har stoppet eller som er kommet igennem men hvor man godt kan se at det har simpelthen ikke været et ret godt forløb.” De er velkomne på EG HF3 kommer til EG da Esbjerg Kommune gerne ville lave det og EG bød ind sammen med Rybners. ”Vi er rigtig dygtige til HF ude hos os, så det har nok været det, der har spillet ind i at det var os, der fik lov til at lave det,” udtaler Anne Bjørn. De nye elever i HF3 kommer til at have klasseværelse i den nye tilbygning. Og så kan de ellers blive en del af skolens elever i det omfang, de selv har lyst. Det kommer til at være erfarne HF-lærere, der får noget ekstrauddannelse i at håndtere elevernes vanskeligheder, der underviser. ”Men lærerne skal egentlig bare passe deres undervisning, som de skulle hvis de havde HF2, STX eller IB og så bliver der ansat en mentor, som skal hjælpe eleverne med alt det der ikke har med det faglige at gøre.”

sårbare elever vil egentlig bare gerne være en del af det at gå på en ungdomsuddannelse og ikke har lyst til at blive behandlet som noget særligt. Hun håber at når de unge kommer på den treårige HF, med mere ro, at de så får lidt mere plads til et ungdomsliv. ”De er jo helt almindelige mennesker ligesom jer med de samme glæder og sorger i livet.”

Anne Bjørn er HFkoordinator på Esbjerg Gymnasium.

Det er vigtigt også at pointere, at fordi man har en diagnose behøver man ikke at gå i HF3. Der er også plads til dem med diagnoser i andre klasser på IB, STX og HF2, men HF3 er bare for dem der har brug for ekstra støtte. HF3-tiltaget er både for elever med varige diagnoser som autisme og aspergers, men også for elever med diagnoser de forhåbentlig kommer af med, såsom depression. På EG er det vigtigt at der er plads til alle, og det tilføjer HF3 noget helt specielt til. ”Vi syntes også bare, at det taler ind i den der EG-ånd, med at der er plads til alle” afslutter Anne Bjørn med et smil i stemmen.

Fakta: - 70/1000 af personer 15-17år blev i 2014 diagnosticeret med mindst en psykisk diagnose. - 88/1000 af personer 15-17år blev i 2019 diagnosticeret med mindst en psykisk diagnose.

Nogle af de nye elever kommer til at sidde med på skolens forskellige valghold. Det første år er de kun i deres egen klasse, men andet år kommer de på valghold i deres kunstneriske fag og på tredje år kommer de på endnu flere valgfag, hvor de er sammen med andre elever fra HF og STX. ”Det er vigtigt at man bare er venlig og imødekommende og måske ikke tænker at de skal behandles anderledes, men tænker de skal behandles fuldstændig ligesom man behandler alle andre elever.” forklarer Anne Bjørn. De

- Der er sket en stigning på 24% Kilde: Landspatientregisteret (LPR) og Lægemiddelstatistikregisteret, Sundhedsdatastyrelsen

11


Undersøgelse om lærernes tilværelse under nedlukningen Der er masser af fokus på hvordan vi elever har det med at være hjemme og modtage virtuel undervisning. Men hvordan har vores kære lærere det med den nuværende situation? Af T o b ia s D yh r b er g J a c o b se n, 3 . u

ARTIKEL

Mest af alt, vil vi gerne vide, hvad lærerne tænker om at undervise hjemmefra. Vi har undersøgt og fundet ud af, hvordan det går for eleverne, men vi ved egentligt ikke hvordan det går alle lærerne. Vi adspurgte dem: ”Hvordan har du det med at undervise hjemmefra.” Her er nogle udvalgte svar for at give et perspektiv: ”Skidt! Jeg ved, at jeg ville kunne gøre det meget bedre, hvis der var fysisk fremmøde.”

mår de også at se på det hele i et anderledes lys. Et andet syn, der synes relevant at tage med, er en lærer der har svaret, at det er ok, men samværet med eleverne mangler. Og at der er mange sorte skærme, så vedkommende nogle gange føler, at de snakker med sig selv. Måske man skulle overveje det næste gang man er mutet uden kamera. I tråd med at lærerne bedre ser tingene i et anderledes perspektiv, blev de spurgt om de havde det dårligere psykisk nu, end før landet lukkede ned.

”Det fungerer ok, men er en trist måde at undervise på.” ”Det er frygteligt, drænende og demotiverende. Det, der driver mig som underviser, er relationen til mine elever, og den er væk.” ”Det dræner mig for energi. Jeg savner at kunne mødes med elever og lærere.” Den overvejende tendens blandt lærerne synes at være, at de, ligesom eleverne, savner nærværet i undervisningen. Men, selvom der er en tendens, er der også nogle der har det fint med undervisningen hjemmefra. Et enkelt svar lyder: ”GODT”, med blokbogstaver. En anden svarer: ”Udmærket, når det nu skal være”.

Halvdelen af lærerne, der har svaret (omkring 25% af den samlede lærerstab), har det lige så godt psykisk som før nedlukningen. Dog svarer 41,7% at de har det lidt værre. Modsat os elever hvor 76,7% har svaret ”Meget” eller ”Lidt”, formår lærerne bedre at holde humøret oppe.

Og sidst et anderledes perspektiv, som eleverne sandsynligvis ikke har overvejet: ”Fint, som verden ser ud, er jeg taknemmelig for at have et job, der kan udføres hjemmefra.”

Noget andet vi som elever måske har tænkt på, er om lærerne kan holde koncentration i undervisningen på zoom.

”Det er okay, når man tænker på, at alternativet som i nogle lande er INGEN undervisning. I DK er vi heldigvis langt fremme mht. computere.” Det synes, at selvom en del af lærerne synes det er en trist situation, ligesom eleverne, for-

12


45,8% lærerne oplever at tabe koncentrationen en gang i mellem, men overordnet set holder de koncentrationen bedre end eleverne. Næsten 90% af elever mister fokus efter 45 minutter eller tidligere på zoom, hvilket fører os til et andet spørgsmål, som mange af os måske bekymrer os om: Hvordan oplever lærerne vores engagement i undervisningen?

”Kun” en tredjedel af lærerne føler at motivationen er faldet meget, så måske man skulle forsøge at bekymre sig lidt mindre om det. Men engagement i undervisningen og reelt udbytte i form af læring er ikke det samme. Lærerne oplever nemlig at vi lærer mere end vi selv synes. Vi spurgte dem, hvor meget de tror, deres elever lærer af den virtuelle undervisning.

39% af lærerne tror, at vi lærer meget af undervisningen, mens 8,6% af eleverne har givet det samme svar. En større andel af elever svarede ”Intet”, nemlig 10,2% end de elever der svarede ”Meget.” Der synes at være noget om, at lærerne forventer meget af os.

50% af lærerne svarer ”En gang i mellem”, mens kun 27% af elever giver samme svar. 57,8% af elever svarer ”Altid” eller ”Ofte”. Lærerne har altså mere ro på end os. 16,7% af lærerne svarer endda ”Aldrig”, mod 4% af eleverne. Men, for ikke at fremstille lærerne som om at de bare klarer det tip-top, slutter vi med nogle svar fra spørgsmålet: ”Hvordan påvirker det dig at gå så meget hjemme?” ”Jeg mister motivationen og glæden ved arbejdet” ”Jeg mangler den uformelle kontakt til eleverne”

”Jeg har det ok med at være hjemme men jeg savner elever og kolleger” ”Jeg savner da at se mine elever :)” Og sidst; et nærmest poetisk svar: ”Dagsformen svinger. Nogle dage kan jeg nyde at have mere tid hjemme. Andre dage smelter alting sammen til noget formløst, forskelsløst sært noget. Og nogle dage bliver jeg bekymret for, at jeg erfarer en ligegyldighed med verden derude - som om livet imploderer og svinder ind til nogle få kvadratmeters liv her på matriklen...” Overordnet håndterer lærerne situationen bedre end eleverne gør, men de savner os og hverdagen, præcis ligesom vi selv gør. Og denne sætning er alt for udkørt; men det er de færreste der blomstrer under nedlukningen. Lærerne er også mennesker, så giv dem lidt plads, ligesom de giver jer.

Selvfølgelig skulle lærerne spørges om, hvor ofte de føler sig stressede.

13


B E G I V E N H E D E R PÅ E G

Fredag den 12. februar stod i hyggens tegn, da Anne og Søren fra 3.y inviterede til banko på EG’s facebookside. De to famøse værter formåede at samle op mod 150 lærere og elever fra alle skolens uddannelser og bød på festligt fredagshumør. Ifølge de to dejlige værter, sikrede den massivt positive respons fra seerne også, at de to værter fik fornemmelsen af, at de næsten var i selskab med deltagerne.

Søren, som fik idéen til ”showet”, mente, at der var brug for et anderledes og positivt input for skolens elever og ansatte i Corona-hverdagen. Det var også tydeligt, at det ikke kun var de flotte pengepræmier, som var eftertragtede af spillerne, da mange også krydsede fingre for en af de flotte Bingo-Banko-trøjer, som var lavet specielt til lejligheden. 14


Sidste dyst, Billede Bingo, i EG-Games gav klasserne mulighed for at samle sig om at tage billeder med bestemte genstande i billedet. 3.a løb af med sejren og sikrede sig 30 glaskugler i konkurrencen.

Foreløbig top fem! Delt første plads: 3.a og 3.d med 59 kugler Tredje plads: 1.b med 58 Delt fjerde plads: 1.c og 3.y med 55 Uden point fra Gymnasier4Skrald

Næste dyst! Lyver de ansatte eller ej? En ansat fortæller en historie, og så skal det afgøres, om de lyver.

EG-Games arrangeres af omkring 20-30 elever, mange fra FET og også nogle enkelte andre, hvor de forskellige udvalg tager sig af forskellige aktiviteter. Hvis du har undret dig over, hvordan dysterne bliver bedømt, kan du nu få svaret. Det er selvfølgelig forskelligt fra dyst til dyst. Til flødebolledysten var det en af sekretærerne, der hjalp med at holde styr på, hvilke klasser der stemte på hvem. I billedbingodysten blev de indsendte skemaer delt op mellem de seks personer i udvalget, som så bedømte billederne. Dette blev selvfølgelig gjort i overensstemmelse med de retningslinjer for bedømmelsen, som udvalget var blevet enige om på et fælles møde. 15


Gymnasier4skrald

B E G I V E N H E D E R PÅ E G

Grøn Gruppe har i (Zoom)samarbejde med Rybners, Ribe Katedralskole og Kolding Gymnasium arrangeret en fantastisk kampagne, som opfordrer alle til at tage en pose under armen, en ven i sigte (social afstand jo) og gåtøjet på. Formålet er at samle skrald, som skødesløst er smidt i naturen.

Kampagnen, som løb fra 22. februar til 8. marts, er lavet som en konkurrence mellem de fire gymnasier, hvor det gymnasie, hvor eleverne har samlet mest skrald, vinder et trofæ og selvfølgelig vigtigst: Håneretten. På EG er der også præmier til de klasser og elever, som har samlet mest skrald samt tilbagelagt flest kilometer.

Kampagnen sætter samtidig fokus på at samle ungdommen om noget fælles, selvom det bliver hver for sig. Mange ser det som en mulighed for at kunne gå en tur med en ven eller veninde.

16


Det ugentlige, virtuelle crossfit-træningspas er en fantastisk mulighed for at få sved på panden, humøret op og et kærkomment break. Nikolai, som indtil nu har stået for træningen, kan selv nikke genkendende til, at livet bag skærmen kan være enormt demotiverende, men crossfit giver ham blod på tanden til også selvstændigt at få trænet 1-2 gange mere om ugen. Fremmødet ligger på ca. 20, hvilket er flot alt taget i betragtning. Den gode stemning er stadig i top, og crossfit er en fantastisk måde at kickstarte weekenden på - især når det er svært at finde plads til motionen i Coronahverdagen. Fra fredag den 12. marts tager Kasper over, så kom glad!

Lektiecaféen holder stadig virtuelt åbent, og de søde lektiehjælpere sidder klar hver tirsdag, onsdag og torsdag fra 13:40 til 16:45. Det foregår over Discord, hvor der både er mulighed for at skrive og snakke med en lektiehjælper. Herudover er der også mulighed for skærmdeling. Inde på Discord har du mulighed for at klikke dig ind i flere forskellige rum: "Generel hjælp", "Humaniora/Samfundsfag", "Naturvidenskab/Matematik" og "SRP formalia". Der er både

mulighed for at gå ind i ”Skriv” eller ”Snak”, alt efter hvad du føler dig mest tryg ved.

Discord Server: https://discord.gg/xBKHMzue7P

17


R E D A K T I O N E N S A N B E FA L I N G E R

Månedens Playliste

Nicole anbefaler BTS’ ”Dynamite” fra Dynamite, 2020

Line anbefaler Hoziers “Like Real People Do” fra Hozier, 2014

”Dynamite” er en super groovy sang med masser energi, der bare giver en lyst til at danse rundt i stuen. Det er en perfekt sang, hvis man har brug for et energiboost - især i disse kedelige coronatider.

”Like Real People Do” er en meget sød og stille sang. Der er mange teorier om hvad sangen handler om, men indtil videre har Hozier ikke givet den information. Dette er en af mine yndlingssange.

Anne anbefaler Jack Johnsons “Banana Pancakes” fra In Between Dreams, 2005 Noget af det jeg nyder allermest, er lyden af silende regn. Når jeg hører ”Banana Pancakes” opnår jeg samme beroligende følelse af lykke, da sangen bare handler om at hygge indenfor, når det regner udenfor.

Tobias anbefaler Pink Floyds ”Time” fra Dark Side of the Moon, 1973 Denne sang formår altid at vække dybe tanker i mig, selvom jeg har hørt den hundredvis af gange før. Mærk tiden flyde til dette mesterværk, der kan fortolkes som et helt livs gang.

Sara anbefaler The Beatles’ “Here Comes the Sun” fra Abbey Road, 1969 Jeg vil gerne anbefale denne skønne sang af The Beatles, som jeg elsker af hele mit hjerte<3 Den er fuld af glæde og forårsfølelser og helt perfekt i denne tid.

Trine anbefaler The Killers’ “Dying Breed” fra Imploding the Mirage, 2020 Føles som slutningen på en god film :)

18


Ti tips og tricks til tilværelsen - under nedlukningen

2

Lav et tydeligt skel mellem skoletid og fritid

3 4

Hold kontakten med vennerne

5

6

Nyd at butikkerne er åbne igen

Forhold dig til den hverdag du har lige nu - Det bliver sværere for dig selv, hvis du lader som om, at din hverdag lige nu er midlertidig

9 10

Overbelast ikke din psyke ved at presse skolearbejdet igennem

Hold dig beskæftiget med ting du kan lide

7 8

Sørg for at komme ud af værelset

Søg hjælp, hvis du ikke kan se noget lys for enden af tunnelen

Snak med en lærer eller en studievejleder, hvis du føler, at arbejdspresset bliver for stort

19

T I T I P S O G T R I C K S T I L T I LVÆ R L S E N

1

Kom ud af huset og få noget frisk luft


Tæt på en lærer

MÅNEDENS INTERVIEW

Månedens interview er med Kim Kristensen, underviser i historie og idræt. Nu har du muligheden for at lære din yndlingslærer lidt bedre at kende! Hvordan vil du beskrive din stil? Og hvad er dit absolut yndlingsoutfit? Jeg forsøger at være casual welldressed med et touch af lyserød, men ofte går der lidt for meget sportstøj over det…

Hvem var du i klassen, da du gik på gymnasiet? Havde hele to roller: Klassens Klovn og Klassens Leksikon.

Hvilke karaktertræk har den mest irriterende elev? Det er helt klart, at eleven ikke griner af mine velafprøvede vittigheder.

Hvad er din guilty pleasure? Hmm, jeg ELSKER Nutella, og så kan jeg godt binge ”Modern Family” eller teenageserier på Netflix.

Hvornår kom du sidst til tiden til et undervisningsmodul på zoom? Det sker ofte - De store koncertnavne starter jo også altid senere end annonceret :P

Hvad gør du i din hverdag under nedlukningen, for ikke at bryde sammen? Hmm, er meget sammen med min familie – men løber og cykler i skoven så jeg ikke bliver skør.

20


Hvad er din yndlingsdrink? Gin&Tonic om vinteren, Aperol om sommeren.

Hvem er du til festerne? Ham, der har arrangeret festen, og ham, som topper tidligt.

Har du gjort noget pinligt, som du har lyst til at dele med os? Jeg har sunget Karaoke med Jens Jønsson på studietur; en sang som vi ikke kendte teksten på, og skærmen var så langt væk, at vi ikke kunne læse den – det lød vist mindre godt…

21


Tanker til Luna Di g t a f Ki rs ti n e Aa gaa r d

Lunas silhuet synger sin sælsomme sang på stjernehimlen Sølvskæret spiller i snevintermørket Tryllebinder mit blik med sine glitrende refleksioner Forsyner min fantasi med fascination. Som en søfarer gennem oceanet af forunderlige fænomener Styrer mine tanker snarrådigt ud på ukendt farvand.

FRI LINJE

Skuende over horisonten af uforklarlige fænomener Klamrer mit sind sig til håndgribelige kendsgerninger Tryllebundet af tørsten efter kundskabens kilde. En berusende bølge af begribelsens begrænsninger Vælter mig omkuld og tynger mig ned i dybet Idet jeg overmandes af videbegærlighed og kundskabshunger. En flod af farvestrålende fotoner fremmanes Fra Lunas æstetiske regnbuearie af sølv. Farvernes fascinerende adfærd Forhekser mit sind og forblinder min fornuft. Det farvespektrum som vises for mit blik Vises det samme for dit? En utæmmelig brand fortærer min begrænsede forstand. Desperate flammehjul farer rystende gennem mine årer. Enhver ø af indsigt bringer lys i mulmet af uvidenhed. Håbløsheden overdøver mine ubesvarede spørgsmål. End ikke det mest fantasifulde væsen Ville kunne fremtrylle nye farver i sindet. Åh Luna! Hvis bare jeg vidste og forstod Denne mirakuløse og mystiske verden af magi Hvor min eksistens synes så betydningsfuldt ubetydelig Hvor min eksistens synes så uendeligt begrænset. Det dulmende daggry dæmrer. Helios hilser hjerteligt og huldsaligt. Farverne forvandles, farverne forbliver fortryllende Fascinerende fremmedsyn fremtrylles for mit blik. Vores vidunderlige verden forbliver uforudsigelig. Jeg forundres af forbløffende fænomener og forbavsende farver. Felix qui potuit rerum cognoscere causas.

22


Violinspiller Di g t a f Ki rs ti n e Aa gaa r d

Piblende. Trillende. Buens kærtegnelse. Skærende toner. Kroppens overgivelse. Først som en bæk. Siden som en flod. Musikken spiller. Flyder. Romantisk rødme. Munder ud i en sø. På gulvet. Burde jeg stoppe tonerne? Herregud. Det kunne være et hav. Spiller alene. Ingen sejler på min sø. Crescendo. Højere. Kraftigere. Brusende. Kærlighedens hjerte. Langsomt. Langsommere. Tonerne dør ud. Musikken holder op. Kærligheden er opbrugt. Jeg sejler ikke på min sø.

23


THE QUEEN’S GAMBIT Kan du monstro huske sidste gang du tænkte på skak? Heller ikke mig; det forekommer mig som en nichehobby.

ANMELDELSER

Af T o b ia s D yh r b er g J a c o b se n, 3 . u

Spol frem til endnu en dag med firkantede øjne og et webcam som ”ikke virker”, hvor man endelig har haft det sidste virtuelle modul, og derefter lader som om at afleveringerne til i morgen ikke eksisterer. Døsigt slænger man sig hen på sofaen med snacks og læskedrik for bare at lukke lidt af for hjernen. Du kan muligvis nikke genkendende til dette, og jeg var i præcis den indstilling da Netflix anbefalede mig serien ”Queen’s Gambit”. Nu har den også svævet uvist i luften længe nok, så lad mig vende tilbage til min indledende kommentar omkring skak. ”Queen’s Gambit” er historien om Elizabeth Harmon fra Lexington Kentucky, der lærer at spille skak som 9-årig. Jeg skal være hurtig til at erkende, at det virkede som en kedelig serie. Jeg gav det dog en chance, grundet det gabende fravær af bedre ting at tage mig til. Kender du den følelse man får når man bliver optaget af noget? Du må bare have mere af hvad end der tændte fornemmelsen i dig. Jeg vidste i det øjeblik åbningsscenen fangede mig, at jeg ville blive optaget af denne serie. Det kan desuden anbefales at lade sig fængsle af lige netop denne serie, fordi den betegnes som en mini-

serie med blot syv afsnit af 45-60 minutters varighed. ”Queen’s Gambit” er en mesterligt udført eksposition af et emne, man ellers ville anse som en kedelig niche-hobby. Tænd for serien og oplev at blive fængslet af noget så uventet som skak, i en medrivende fortælling om et ungt skak -geni, der svæver på randen af udbrændthed og afhængighed.

24


SJÆL Det seneste skud på stammen på det imponerende bagkatalog som Disney-Pixar efter 35 år er indehaver af, er deres 23. spillefilm ”Sjæl”. Filmen blev offentliggjort på streamingtjenesten Disney+ på Boxing Day, 25. december, sidste år. Biograferne er jo desværre stadig lukkede på ubestemt tid, i hvert fald i Amerika. Af T o b ia s D yh rb er g J a c o b se n, 3 . u

Hvor ofte har du overvejet hvad der sker med din sjæl før og efter din tilværelse, hvis nogensinde? Uanset hvor mange overvejelser du tidligere har foretaget omkring livets store spørgsmål, er det uundgåeligt hvis du tænder for denne film. Den er allerede flere gange beskrevet som en film for voksne, som børn også kan værdsætte. Dette er helt omvendt af alle de øvrige Pixarfilm, der er film for børn, som voksne også kan værdsætte. Det er helt forfriskende at se et så veletableret filmstudie ændre deres formel, der ellers har bragt dem kæmpe succes. Noget helt særligt ved denne film er at plottet kan opsummeres mere eller mindre fyldestgørende med 2 sætninger. Der er virkelig lagt vægt på moralen, hvilket giver seeren mulighed for mere dybdegående introspektion end de fleste animationsfilm. Samtidig kan det umuligt tænkes, at børn vil gå glip af de dybere eksistentielle spørgsmål som filmen inkorporerer. Uden at spoile for meget for jer, kan jeg fortælle at filmen følger jazzmusikeren Joe, som bor i New York City. Han arbejder i begyndelsen som musiklærer på en middle school, så altså en folkeskole, men håber stadig på at få sin chance

på scenen. Han får chancen, men så dør han pludseligt… foreløbigt. Blandet sammen med den altid smukke animation, bliver nogle af livets største problemstillinger portrætteret på en måde, som jeg næppe tror er set før. Spænd dig selv i selen til en film uden handling, men med masser af sjæl. Som en sidste afsluttende bemærkning vil jeg anbefale de andre Pixarfilm med Pete Docter som instruktør, såsom ”Inderst inde” og ”Op”.

25


Kreative Projekter til når lockdown bliver for grå Det er selvfølgelig en hård tid for os alle. Det er træls at gå rundt herhjemme og trille tommelfingre, fordi man intet har at lave nu, hvor hele landet er lukket, og man ikke kan være sammen med folk, som man plejer. Men for at hverdagen ikke skal blive alt for grå, kommer her nogle kreative ideer, som man sagtens kan give sig i kast med, hvis man mangler noget at lave. Af N ico le Mø l ler , 2 .z

D O I T YO U R S E L F

L Æ R AT S T R I K K E E L L E R H Æ K L E Da lockdown gik i gang, anede jeg ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg havde absolut ingenting at lave, men heldigvis havde jeg en veninde, der lærte mig at strikke. Siden det har strikkepindene aldrig været langt væk, og det er nu blevet en fast hobby for mig. Selvom strik kan lyde kedeligt og, kun noget som ældre mennesker gør, kan det klart anbefales. Det er en hyggelig aktivitet, som man nemt kan fordybe sig i. Men det er samtidig også noget, som man kan gøre, mens man f.eks. ser fjernsyn, hører podcast eller hvad som helst andet. Det eneste man skal bruge, er pinde og garn, og derefter er det kun fantasien, der sætter grænser. Man kan strikke en karklud, halsedisser eller en sweater! Man kan nemt finde en tutorial på YouTube, så man kan lære det. Kunne det ikke være sejt, hvis du kunne vise en af dine nye kreationer frem for dine venner, når landet åbner igen? ;)

L AV P E R L E R Du husker nok tilbage til, da man var yngre, og perler var det helt store hit. Det kan det blive igen. Perler er en hyggelig aktivitet, som man kan få nogle fine resultater ud af. Man kan lave nogle seje figurer i perleplader, man kan lave armbånd eller halskæder, kun fantasien sætter grænser! Det eneste man skal bruge, er perler og en snor. Hvis man synes det lyder spændende, kan jeg anbefale at tjekke Maira Møller ud. Hun laver nogle fine perle DIY’s.

26


L Æ R AT S Y Hvis du har en symaskine i huset, er det en oplagt mulighed for at tage den i brug. Selvom du har syet i mange år, eller er helt nybegynder, er der en masse projekter med forskellige sværhedsgrader, som man kan give sig i kast med. Man kan sy muleposer, scrunchies, kjoler osv. Det er helt op til en selv. Det kræver selvfølgelig, at man har en symaskine, men hvis ikke man har, kan man lære at sy i hånden. Hvis man synes dette lyder interessant, kan jeg anbefale at tjekke Maria Møller ud, da hun har en masse fine DIY’s med sy projekter. Man kan nemt lave alverdens ting, og det er faktisk ikke så svært, som det ser ud.

L AV B L O M S T E R D E KO R AT I O N E R Blomster er smukke, og naturen er fuld af dem, så hvorfor ikke lave noget kreativt med dem? Man kan f.eks. tørre dem, presse dem og sætte dem i en billedramme. Det eneste man skal gøre, er at gå ud i naturen og finde nogle smukke blomster eller blade. Derefter tager du dem med hjem og tørrer dem et varmt sted. Når blomsterne og bladene er tørre, skal man presse dem. Det kan gøres ved at stable en masse tunge bøger ovenpå dem. Når de er helt flade og tørre, kan man dekorere dem på forskellige måder. Man kan f.eks. indramme dem og hænge dem op. God fornøjelse :)

27


Marengskys

OPSKRIFTER

INGREDIENSER •

7 past. æggehvider

450g sukker

Korn fra 1 vaniljestang

100g hakket chokolade

1/4 stk eddike

UDFØRELSE Forvarm først ovnen på 100 grader (varmluft). Pisk æggehviderne med halvdelen af sukkeret. Tilføj derefter vanilje og eddike og pisk kraftigt i cirka 4 min. Tilsæt resten af sukkeret og pisk yderligere 3 min. Til slut vendes det hakkede chokolade i (dette trin behøves ikke hvis man gerne vil have dem uden chokolade). Kom massen i en sprøjtepose og sprøjt derefter massen på en bageplade beklædt med bagepapir.

Kom marengskyssene i ovnen i 70 min.. Sluk ovnen efter de 70 min. og efterlad marengskyssene i ovnen til næste dag. Nyd dine marengskys den næste dag. Velbekomme :D

28


Pirogger med fyld INGREDIENSER DEJ •

25g gær

OKSEKØDSFYLD •

300g oksekød

3dL mælk

1 lille løg

1 spsk. honning

1 revet gulerod

40g smeltet smør

1 fed hvidløg

1 tsk salt

2 spsk. pikantost

Ca. 500g hvedemel (evt. iblandet en smule groft mel)

1 spsk. tomatpuré

Salt og peber

FYLD

Oregano

Ost

Basilikum

Skinkestrimler

Røget paprika

UDFØRELSE DEJ

SAMLING AF PIROGGERNE

Lun mælken til den er lillefinger-varm og rør gæren ud i mælken. Rør honning i og derefter salt, smør og til sidst hvedemel lidt af gangen, indtil dejen kan æltes til en blød og smidig dej. Lad den hæve i en ren skål under et klæde på køkkenbordet i 45-60 minutter.

Del dejen i 14 lige store stykker, som først rulles til runde boller og dernæst rulles flade til en rund cirkel med en kagerulle. Kom en klat fyld på midten, luk cirklen til en halvcirkel og brug en gaffel til at lukke dejen sammen hele vejen rundt. Sæt de samlede pirogger på en bageplade og lad dem efterhæve i 15 minutter. Pensl med sammenpiskede æg og bag i ovnen ved 175 grader varmluft i 12-16 minutter. Lad dem køle i et par minutter og nyd derefter. Du kan selvfølgelig vælge alt muligt andet fyld, end det oksekødsfyld, som laves i denne opskrift. En god idé til når man lige skal have en snack imellem zoom-modulerne ;) 29


R E SU M E for non-Danish speakers In the first issue of the EG school paper, our editor-in-chief and headmaster Sune gives a warm welcome to our new platform: EGebladet (oakleaf/EG e-paper).

The theme of the month:

“Being young during the pandemic”

T H E E N G L I S H PA G E

The paper includes a column about the mentioned theme, where the main focus is how we are all suffocating from this pandemic, but the youth is sacrificing the most.

6. Keep yourself busy with things you love. 7. Enjoy that some shops are now open. 8. Try to address the everyday life you have right now - It will be harder for you, if you pretend that the situation will chance tomorrow. 9. Seek help if you don’t see the light at the end of the tunnel. 10. Talk to a teacher or the student counselor, if you feel the workload is too big.

From an anonymous survey at the school about the well-being of students, an article was written about how zoom meetings and the lack of social interactions kills the motivation.

On Page 9, Trine’s cute dog, Sansa, makes an appearance.

The teacher of the month is Kim Kristensen who talks about his favorite drinks: G&T and Aperol, his guilty pleasure of Nutella and teen-series on Netflix and how he is always late on zoom - just like the big popstars ;)

An article is also written about the survey distributed to the school’s teachers about their well -being during this lockdown. They are, as much as the students, going through a depressing and unmotivating time.

The Netflix show “The Queen’s Gambit” and the Disney-Pixar movie “Soul” is reviewed and highly recommenced if you are looking for something to watch.

The “Begivenheder på EG” pages summarize the latest online events ”at” the school, which include: Bingo Banko, EG Games, Gymnasier4Skrald, Crossfit and the homework café.

If you like being creative, there are some ideas for you to do. Knitting, crocheting, making beaded jewelry, sewing and using pretty flowers for decorations are excellent projects to begin. Make the most out of your spare time. It´s easy to get started.

The editorial staff shares some song recommendations on this month’s playlist. Ten advice for your well-being during the pandemic: 1. Get out of your house and get some fresh air. 2. Try to separate your school day and spare time. 3. Get out of your room. 4. Keep in contact with your friends. 5. Don’t overload your mind with schoolwork.

Some delicious recipes to make this month are sweet and sugary meringues and savory perogies with filling. Easy and yummy ;) Lastly, there is a cartoon of poor Sune alone at the school. He misses his students!

If you have a fun question for the mailbox, a written piece of fiction or a cute photo of your pet, send it to: egebladeteg@gmail.com and it will be included in the next issue. 30


TEGNESERIE

31


REDAKTIONEN

Anne Bjergmark

Sara Engelbæk

Tobias Jacobsen

Lærke Arnbjerg

Chefredaktør

Skribent/Translator

Skribent

Fotograf

Line Amalie Toft

Nicole Møller

Trine Tanggaard

Lærke Fentz

Skribent

Skribent

Skribent/Illustrator

Skribent

Husk at skrive ind til os! I Brevkassen kan du få svar på hvilket som helst spørgsmål. I Fri Linje kan du få publiceret dine fiktive tekster. På Side 9 kan du få vist dit søde kæledyr frem.

egebladeteg@gmail.com

Følg os på Instagram: egebladet.eg 32

Profile for EGebladet

EGebladet | Marts 2021