Efterskolerne 12-21

Page 28

annoncer

Hold hovedet koldt Få friskt nedkølet drikkevand – Fra 2 haner samtidig! Meget sikre ”skole-løsninger” hvor kun tappehanerne er tilgængelige for brugerne

Få eventuelt et besøg på skolen

Fyrrebakken 8 · 5462 Morud Tlf. 65 96 42 83 · Mobil 30 69 67 33 www.vpconsult.dk · vp@vpconsult.dk

FOREDRAG AF KIRSTEN BÆRENTZEN

NYH

uligh

ED:

ed fo betje r berøring ning sfri

● 4 års omkostningsgaranti uden merpris og uden serviceaftale ● Meget høj kapacitet – kan klare et stort pres på kort tid ● Direkte fra hanen – 100% gennemstrømskøler ● Ingen risiko for bakterieudvikling – ingen skjult vandtank i anlægget ● Minimal vedligeholdelse – ingen rensninger eller skift af filtre ● Meget billig i drift – ingen udgifter til serviceaftale – lavt strømforbrug ● Mindre kø ved tappestederne (flere tappehaner fra samme anlæg!)

Interesseret i flere oplysninger: Få tilsendt referenceliste og udtalelser fra andre skoler

DIG OG MIG OG DEN DER SORG

Nu m

Foredraget ”Dig og mig og den der sorg” styrker unges forståelse af sorg, så død, alvorlig sygdom og sorg bliver noget de unge naturligt kan tale om. Foredraget omhandler emnerne Hvad sorg er Sorgens konsekvenser Hvad sorg gør ved venskaber Hvordan man støtter en ven i sorg Målet med foredraget ”Dig og mig og den der sorg” er at skabe mod, medfølelse og engagement så vores unge bliver livsduelige mennesker. Så når sygdom, død og sorg rammer, så tør vennerne stille sig ved den sørgendes side, selvom det er svært – og så er de noget for hinanden. I kan være med til at skabe en sund sorgkultur på jeres efterskole ved at tilbyde jeres elever dette foredrag.

Vi hjælper efterskoleelever med at skabe og bevare minder fra deres bedste tid

Bjarne Zuccé Dinesen Direktør

Malene Zuccé Andersen Senior Konsulent

Den Bedste Tid ® er vores nye univers, hvor vi hjælper efterskoleelever med at skabe og bevare minder fra deres bedste tid. Siden 2005 har vi hvert år leveret mindetrøjer, holdtrøjer, blå bøger, fotobøger og afholdt Gensynsfest for masser af glade unge. Vi elsker at komme ud på efterskolerne, nyder at mærke fællesskabet og det er vores passion at være med til, at finde de produkter og løsninger som eleverne efterspørger. Vi lægger vægt på ordentlighed og er til rådighed for eleverne både online og offline fra kl. 10.00 - 22.00 hver eneste dag. Det er sådan vi kan lide det og det er sådan det er. Kontakt os eller kig forbi denbedstetid.dk. Vi har helt sikkert også eteller flere produkter som jeres elever vil elske. De bedste hilsner Malene og Bjarne.

Kirsten Bærentzen lærer, sorgrådgiver og foredragsholder ki77hammer@gmail.com • www.sorgrådgivning.dk

”Vi fik et meget nærværende og velstruktureret foredrag, der evnede at tale om et stort og svært emne, og fra start til slut havde vores elever fulde opmærksomhed og respekt. Med udgangspunkt i en række filmede interviews med to unge, der personligt havde oplevet at miste deres forældre, udfoldede Kirsten Bærentzen sorgens facetter og kunne i forlængelse af disse give en række af gode råd og refleksioner til alle, der oplever at stå tæt ved et menneske i sorg. På den vis er foredraget ”Dig og mig og den der sorg” vigtigt og relevant for et hvilken som helst publikum”.

Den Bedste Tid ® er et univers kun for efterskoleelever.

Venlig hilsen Erland Lorenzen • Viceforstander Tølløse Slots Efterskole

54

Den Bedste Tid ® v/ Zuccé Conept ApS - Torvet 20,2 - 8700 Horsens Tlf. +45 70226870 - info@denbedstetid.dk - www.denbedstetid.dk


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.