Page 1

2018 VUOSIKERTOMUS


Volyym kasvu

86 889 majoitusvuorokautta

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

2

VUOSIKERTOMUS 2018

14%


min u

%

LUVUT

69.

toimintavuosi

Liikevaihdon kasvu Liikevaihto

9,6

17%

miljoonaa euroa

100% luontoelämys Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

3

VUOSIKERTOMUS 2018


”Hyvä henkilökunta ja investoinnit ovat olleet kasvun ja kehityksen ydin myös vuonna 2018.”

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

4

VUOSIKERTOMUS 2018


YLEISKATSAUS

ONNISTUNUT VUOSI 2018 Vuosi 2018 oli Eerikkilän 69. toimintavuosi. Edellisten vuosien jatkoksi myös vuosi 2018 oli erittäin onnistunut, ja toiminta jatkui strategian mukaisesti asetettujen tavoitteiden suunnassa. Kohti 70-vuotisjuhlavuotta 2019 päästiin lähtemään hyvistä lähtökohdista.

E

erikkilän nykyinen strategiakausi alkoi vuodesta 2015. Ihmisen kokonaisvaltaisen kehittämisen konsepti E.Wayn jalkauttaminen kaikkiin asiakaskohderyhmiin on ollut keskeisin strateginen valinta. Jalkapallon ja salibandyn kohderyhmissä työtä on ollut tukemassa strategiset kumppanuudet sekä Suomen Palloliiton, että Suomen Salibandyliiton kanssa.

uudelle vuonna 2018 solmitulle pitkälle yhteistyösopimukselle, joka kattaa aina vuoteen 2028 asti. Yritys- ja vapaa-ajan kohderyhmissä E.Way-konseptin kehitystyö on edelleen käynnissä. Kasvun näkökulmasta vuosi 2018 oli erinomainen. Majoitusvuokausia 86 900, kun niitä strategiakaudelle lähdettäessä 2014 oli 66 000. Kasvua on kertynyt toistaiseksi yli 20 000 vuorokautta, mikä tarkoittaa yli 50 asiakasta enemmän vuoden jokaiselle päivälle.

Palloliiton kanssa tiivis kumppanuus on jatkunut jo vuosikymmeniä. Kehitämme suomalaista jalkapalloa yhdessä vastakin. Salibandyssä Eerikkilän ja Salibandyliiton yhteinen palvelukonsepti Maajoukkuetie–FBA on pohjana

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Myös kokonaisliikevaihto on kasvanut tasaisesti. Vuonna 2018 liikevaihtoa kertyi 9,6 mil-

5

VUOSIKERTOMUS 2018


joonaa euroa. Vuonna 2014 liikevaihto oli 6,3 miljoonaa euroa.

dernilla esitystekniikalla varustettu auditorio. Myös osa huvila- ja huoneistorakennuksista valmistui vuoden 2018 aikana. Lisäksi päätettiin myös uuden salibandyhallin ja aurinkovoimalan rakentamisesta alueelle.

Henkilökunta ja investoinnit keskiössä

Eerikkilän historian kannalta merkittävin investointi kohdistuu kuitenkin Eerikkilän ensimmäisen rakennuksen, Hirsihovin, peruskorjaukseen. Monia tarinoita sisällään pitävä rakennus on odottanut jo pitkään perusparannusta. Voimme ilolla todeta, että peruskorjattu Hirsihovi otetaan vastaan elokuussa juuri virallisen syntymäpäivän kynnyksellä.

Eerikkilän kasvun takana ovat olleet ennen kaikkea ihmiset, Eerikkilän henkilökunta. Sitoutunut ja osaava henkilökunta on kyennyt lunastamaan asiakaslupauksen kasvun, peruskorjausten ja uudisrakentamisen keskellä. Hyvä ja hyvinvoiva henkilökunta pitää huolta asiakkaista myös tulevaisuudessa. Strategiakauden investointiohjelmaa on saatu toteutettua suunnitelman mukaisesti. Viisivuotiskauden investointien yhteismäärä Eerikkilän alueelle nousee 23 miljoonaan euroon. Vuoden 2018 osalta Eerikkilään valmistui Opistorakennuksen täyssaneeraus, jossa uusien monipuolisten ja laajennettujen ravintola- ja kahvilatilojen lisäksi rakennukseen tehtiin mo-

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Hyvä henkilökunta ja investoinnit ovat olleet kasvun ja kehityksen ydin myös vuonna 2018. Suurin kiitos kuuluu kuitenkin luonnollisesti Eerikkilän asiakkaille. Eerikkilä elää ja menestyy myös tulevaisuudessa asiakkaiden tyytyväisyydestä. Petri Jakonen, toimitusjohtaja

6

VUOSIKERTOMUS 2018


”Kasvun näkökulmasta vuosi 2018 oli erinomainen.”

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

7

VUOSIKERTOMUS 2018


Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

8

VUOSIKERTOMUS 2018


TALOUS JA HENKILÖSTÖ

HENKILÖKUNTA

O

maa vakituista henkilökuntaa oli vuoden 2018 päättyessä kaikkiaan 75 työntekijää. Näistä Palloilu Säätiön palveluksessa oli 47 ja Eerikkilän Palvelut Oy:llä 28 ihmistä. Opetus- ja ohjaustyös-

sä toimi omien opettajien lisäksi lähes 200 tuntiopettajaa ja opetus- sekä ohjauspalveluita tarjoavia yrittäjiä. Liikunta- ja ulkoalueiden hoidossa käytettiin useita määräaikaisia kausityöntekijöitä.

TALOUS

T

ilikaudella 2018 jatkettiin suunnitelmien mukaisella kasvulinjalla. Vuorokausivolyymi kohosi edelleen, 86 900 vuorokauteen. Vuosi 2018 oli taloudellisesti edellistä vuotta kannattavampi. Varsinaisen toiminnan tuotot nousivat 6,7 miljoonaan euroon, ja lisäystä oli 21 prosenttia. Kokonaisliikevaihto 9,6 miljoonaa euroa koostui edellisen lisäksi rahoitustuotoista ja 2,9 miljoonan euron yleisavustuksista. Kokonaisliikevaihto kasvoi vuodesta 2017 yli 17 prosenttia.

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Vuoden 2018 esille nostettavia merkittävimpiä taloudellisia panostuksia ovat muun muassa: 1. Opistorakennuksen peruskorjaus Klubitaloksi 2. Hirsihovin peruskorjauksen käynnistäminen

9

VUOSIKERTOMUS 2018


KOULUTUS

K

oulutuksen puolella vuoden 2018 keskeinen asia oli ennen kaikkea ammatillisen koulutuksen uudistusten vieminen käytäntöön. Myös koulutuksen laatua kehitettiin kahdellakin eri laatuhankkeella, yhdessä verkostojen kanssa. Vuonna 2018 valmistui myös historian ensimmäinen erä VEAT (valmennuksen erikoisammattitutkinto) -opiskelijoita. Lisäksi Erä- ja luonto-opasopiskelijat käynnistivät oman osuuskuntamuotoisen toimintansa.

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Tutkintoja tuli vuonna 2018 yhteensä 91 kappaletta. Osatutkintoja oli lisäksi 10, minkä lisäksi muille koulutuksen järjestäjille myytiin 20 tutkintoa ja 4 osatutkintoa. Vuoden 2018 aikana päätettiin myös aloittaa vuonna 2019 uusi Luontoalan monimuotokoulutus (LUMO) eräja luonto-opastuksen osaamisalalla.

10

VUOSIKERTOMUS 2018


Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

11

VUOSIKERTOMUS 2018


Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

12

VUOSIKERTOMUS 2018


LUONTOLIIKUNTA

L

uonto lisää liikettä -hanke on syntynyt yhteistyössä Metsähallituksen, Eerikkilä Sport & Outdoor Resortin ja Tammelan kunnan kanssa. Keskeisinä yhteistyötahoina toimivat lisäksi Jokioisen, Humppilan, Forssan ja Ypäjän kunnat, seutukunnan luontomatkailuun kytkeytyvät pk-yritykset, sekä muut lasten ja nuorten hyvinvointia ja luonnossa liikkumista edistävät yhdistykset, seurat ja muut toimijat. Vuonna 2018 hankkeen osalta toteutettiin pilotteja ja kerättiin aineistoja kyselylomakkeilla. Pilotit jatkuvat vuonna 2019.

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

Erä- ja luonto-opasopiskelijoiden Opiskelijaosuuskunta Outdoor 4U tuli myös mukaan Luonto lisää liikettä -hankkeeseen ja huolehtii luontokeskuksen asiakaspalvelusta ja kahviosta, opastuksista ja ohjauksista sekä on ollut mukana tuotesuunnittelussa. Vuonna 2018 kehitettiin Luontokeskuksen palveluita ja tuotteita ja järjestettiin erilaisia tapahtumia, kuten E. Challenge- ja E. Trailrun -tapahtumat.

13

VUOSIKERTOMUS 2018


VALMENNUSKESKUS

V

uonna 2018 valmennuskeskukseen palkattiin koulutussuunnittelija valmistelemaan Sami Hyypiä Akatemian (SHA) ja Floorball Academyn (FBA) täydennyskoulutusprosessin sisältöjä ja toimintatapoja vuosille 2019–2021. Toinen keskeinen asia oli yhteistyön aloittaminen Jyväskylän Yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan kanssa, tekoälyn hyödyntämiseen liittyen. Jalkapallon puolella tapahtui paljon hyviä asioita. Kansainvälisesti tunnustettu STATS-pelianalyysiohjelma otettiin käyttöön SHA:ssa vuoden 2018 aikana. Myös SHA Elite -toiminta alkoi. Yli 15-vuotiaiden kehittymisen seuranta- ja kehittämisprosessi toteutui viiden Elite-seuran kanssa. Liigatasolla kehittymisen seurannan ja kehittämisen pilottiohjelma toteutettiin Esport Hongan kanssa. Strateginen kumppanuus Palloliiton kanssa jatkui tiiviinä. Suomalaisen jalkapallon kehitys-

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

päivät toteutettiin yhdessä Palloliiton kanssa, ja valtakunnallisen SHA-toiminnan toteutuksen lisäksi valmisteltiin Palloliiton Etelä-Suomen alueellisen valmennuskeskuksen käynnistämistä vuonna 2019. Toisen strategisen kumppanin, Salibandyliiton kanssa vauhti vain kiihtyi. Kokonaisvaltainen kehittymisen seurannan prosessi alkoi kaikkien maajoukkueiden (miehet, naiset, pojat ja tytöt 19-v.) osalta. Poikien U19-maajoukkueen kanssa käynnistettiin psyykkisen valmennuksen pilottiprosessi. MAAJOUKKUETIE–FBA-toiminta jatkui ja kehittyi suunnitellun mukaisesti. Liigatasolla kehittymisen seurannan ja kehittämisen pilotti toteutettiin Esport Oilersin kanssa. Salibandyn huippu-urheilupäivät toteutettiin yhdessä Salibandyliiton kanssa.

14

VUOSIKERTOMUS 2018


Eerikkilä Sport & Outdoor Resort

15

VUOSIKERTOMUS 2018


Challenging you.

Eerikkilä Sport & Outdoor Resort Urheiluopistontie 138, 31370 Eerikkilä Puh. +358 201 108 200 www.eerikkila.fi

Profile for Eerikkilä

Vuosikertomus 2018_ Eerikkilä Sport & Outdoor Resort  

Vuosikertomus 2018_ Eerikkilä Sport & Outdoor Resort  

Profile for eerikkila