__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Droga krzyĹźowa

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 1

07.01.2020 09:29


21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 2

07.01.2020 09:29


s. Bożena Maria

Hanusiak

Droga krzyżowa z modlitwą o przebaczenie

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 3

07.01.2020 09:29


Korekta: Ewelina Michniowska-Addario Skład i łamanie: Tomasz Mstowski Projekt okładki i opracowanie graficzne: Anna Maligłówka Ilustracje: © LAL S.r.l., Italy www.lalsrl.it Nihil obstat: ks. Witold Wiśniowski SSP wikariusz prowincjalny Towarzystwa Świętego Pawła Częstochowa, 18 listopada 2019 r. ISBN 978-83-7797-221-2 © Edycja Świętego Pawła, 2020 ul. Św. Pawła 13/15 • 42-221 Częstochowa tel. 34.362.06.89 • fax 34.362.09.89 www.edycja.com.pl • e-mail: edycja@edycja.com.pl Dystrybucja: Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła ul. Hutnicza 46 • 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy tel. 34.366.15.50 • fax 34.370.83.74 e-mail: dystrybucja@edycja.com.pl Księgarnia internetowa: www.edycja.pl

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 4

07.01.2020 09:29


Słowo na początek Każdy człowiek ma swoją drogę zranień, upadków, krzywd... Jezus pragnie wchodzić w te cierpienia ze swoją miłością, aby nas leczyć, uzdalniając do przebaczenia. Pan otwiera nas na swoją miłosierną miłość. Przywraca nam wzrok duszy, pomaga odkryć, że On już darował nam każde zło. Czyni nas gotowymi przyjąć Jego miłosierdzie. Pozwala nam także dostrzec prawdę o tym, że i my wiele razy wyrządzaliśmy krzywdę naszym bliźnim i uczy nas przyjmować samych siebie z całym bagażem pomyłek, słabości, błędów. Poniższa Droga krzyżowa przeznaczona jest szczególnie dla osób mocno zranionych. Wymienione są w niej najczęstsze krzywdy – nie po to, aby korzystający z niej wszędzie doszukiwali się zła lub pielęgnowali w sobie poczucie bycia skrzywdzonym, ale aby stanęli w prawdzie przed Panem, pozwalając Jego Duchowi przeniknąć serce i pamięć. Zdarza –5–

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 5

07.01.2020 09:29


się często, że osoby głęboko zranione tkwią w więzach braku przebaczenia i same o tym nie wiedzą. „Przysypały” pamięć o krzywdach, chcąc odżegnać się od przykrych zdarzeń, i stały się niewolnikami złego ducha. Bywa, że ktoś mówi: „ja nie noszę do nikogo żalu”, ale jego serce jest pełne tłumionego gniewu wobec tych, którzy zadali mu cierpienie, pełne goryczy i pretensji, która wypływa z niego w różnych okolicznościach życia. Nie zrobi kroku do przodu, dopóki nie spotka się z miłosierną miłością Jezusa, która ma moc rozerwać kajdany braku przebaczenia i sprawić, że wypuści na wolność tych, których uwięził we własnym sercu. Brak przebaczenia jednej osobie „więzi” serce człowieka i prowadzi do kumulowania krzywd. Brak przebaczenia ojcu lub matce zwykle jest powodem zamknięcia na miłość Boga. Zdarza się, że ktoś odchodzi od Jezusa, zamyka się na wspólnotę Kościoła, bo został zraniony przez kapłana, był świadkiem zgorszenia i nie może tego wybaczyć. Oczywiście, nie –6–

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 6

07.01.2020 09:29


wszyscy rodzice, nauczyciele, ludzie Kościoła krzywdzą. Czasem to własny egoizm i własne zranienia każą doszukiwać się krzywdziciela niemal w każdym. Nie chodzi o to, abyśmy byli „policjantami”, szukając wokół siebie zła, lecz o to, abyśmy darowali wyrządzone nam krzywdy. Mamy stawać w prawdzie, bo ona wyzwala, jak mówi Pan (por. J 8, 32). Przebaczyć może tylko ktoś, kto staje w prawdzie o miłości Jezusa do niego, o swojej słabości oraz o tym, że został skrzywdzony. W przebaczeniu nie chodzi o to, aby stawiać się ponad krzywdzicieli, ale o to, aby uznając zło, jakiego dopuścili się oni względem nas, okazać im miłosierdzie. Zbawiciel pragnie przynieść wolność nawet najbardziej poranionym przez zło. Pragnie, aby najmocniej pokiereszowani odzyskali piękno synów i córek Boga, stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i ucieszyli się swoim życiem! Idąc śladami męki naszego Pana, spotykając się z Jego miłosierną miłością, możemy otworzyć się na łaskę przebaczenia. Droga krzyżowa to –7–

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 7

07.01.2020 09:29


nabożeństwo, które nas przemienia. Rozważanie cierpień naszego Mistrza ma w sobie wyzwalającą moc – kruszy kajdany zła, jakim jesteśmy spętani. Spotykając się twarzą w twarz ze zranionym Jezusem, doznajemy duchowego uzdrowienia. Odnajdując Jego miłującą obecność przy nas, porzucamy złość. On wyzwala nas z tego, co „sparaliżowało” nasze serce. Jego rany przynoszą nam uzdrowienie z tych wszystkich ran, które są przyczyną naszego cierpienia i udręczenia. Drogę krzyżową z modlitwą o przebaczenie można w całości odprawić w jednym dniu, na przykład podczas rekolekcji o uzdrowieniu wewnętrznym; można także rozważać poszczególne stacje w kolejnych dniach tygodnia, bez pośpiechu przechodząc z cierpiącym Jezusem przez całą historię życia i modląc się o dar przebaczenia tym, którzy nas zranili. Jeżeli mamy przekonanie, że jakiś rodzaj krzywd zupełnie nas nie dotyczy, możemy modlić się przy danej stacji za skrzywdzonych – w myśl rozważania – o dar przebaczenia dla nich. –8–

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 8

07.01.2020 09:29


Modlitwa na rozpoczęcie Duchu Święty, przyjdź do mnie i zamieszkaj we mnie. Pozwól mi spotkać się z miłością i miłosierdziem Jezusa. Przypomnij mi te przykre zdarzenia i krzywdy, które noszę głęboko w pamięci, abym mógł oddać je Tobie i doznać uzdrowienia. Błogosławię Cię, Duchu Miłości i Prawdy, który pragniesz dla mnie wolności dziecka Ojca. Wielbię Twoje miłosierdzie, jakie okazywałeś mi od chwili mego poczęcia i okazujesz aż po chwilę obecną. Powierzam Ci siebie. Działaj we mnie – zgodnie z Twoim zamiarem i pragnieniem. Proszę, zawładnij moją słabością i uczyń moje serce miłosiernym.

–9–

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 9

07.01.2020 09:29


21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 10

07.01.2020 09:29


Stacja I

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 11

07.01.2020 09:29


21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 12

07.01.2020 09:29


Widok Skazańca Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. anie, okrutnie ubiczowany, na pośmiewisko P ukoronowany cierniem, odziany w purpurę, z trzciną w dłoni zamiast berła – Twoja pobita i opluta twarz tchnie tak wielką łagodnością. Na fałszywe zarzuty tłumu odpowiadasz pokojem, na zniewagi i poniżenie – godnością Syna Bożego. Przyjmujesz niesprawiedliwy wyrok. Twoja miłość pragnie ocalić także tych, którzy nienawidząc Ciebie, żądają Twojej śmierci. Mój Jezu, proszę Cię, abym umiał przebaczyć wszelką niesprawiedliwość, jaka spotkała mnie ze strony bliskich mi osób oraz tych, w gronie których mnie postawiłeś. Pragnę przebaczyć osobom, które przyczyniały się do wydania niesłusznego wyroku na mnie. – 13 –

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 13

07.01.2020 09:29


Przebaczam wszelki osąd, krzywdzące słowa, poniżające spojrzenia, kłamstwa wypowiadane pod moim adresem (sięgając pamięcią aż do czasu dzieciństwa, wymień osoby, które w taki sposób cię zraniły; wobec niewinnego Jezusa przyjmującego wyrok przebacz każdej z nich). Tobie, Jezu, oddaję te rany. Dziękuję Ci za to, że dopuściłeś je na mnie. Dziękuję, bo Ty stałeś się skazańcem, abym ja odzyskał łagodność i miłość Bożego dziecka. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.

– 14 –

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 14

07.01.2020 09:29


Spis treści Słowo na początek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Modlitwa na rozpoczęcie. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Stacja I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Stacja II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Stacja III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Stacja IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Stacja V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Stacja VI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Stacja VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Stacja VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Stacja IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Stacja X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Stacja XI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Stacja XII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Stacja XIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Stacja XIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Modlitwa na zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . 67

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 69

07.01.2020 09:29


21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 70

07.01.2020 09:29


EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA poleca

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 71

07.01.2020 09:29


www.edycja.pl

21A_Droga_krzyzowa_z_modlitwa_o_przebaczenie_inside.indd 72

07.01.2020 09:29


Profile for Edycja Świętego Pawła

Droga krzyżowa z modlitwą o przebaczenie  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded