Pagaments i quotes del centre

Page 1

PAGAMENTS I SERVEIS DEL CENTRE


QUÈ PAGUEM? QUAN PAGUEM? I QUANT PAGUEM A L’ESCOLA?

QUOTES PAGUEM PER TRIMESTRES Material escolar: Cicle de Petits: 40€/trimestre Resta de cicles: 33€/trimestre

El curs es divideix en tres trimestres i les quotes les repartim entre tres. Cal estar atents al calendari establert. Cal estar pendents dels avisos de pagament que enviem per la APP. A la web de l’escola hi trobareu el calendari escolar.

Llibres a primària: 95€/curs/alumne-a

Sortides pedagògiques: De 10€ a 40€ aprox./ trimestre (segons el nombre de sortides)

AFA: 30€/família/curs Projecte “Joguines” al cicle de petits: 15€/alumne-a/curs


COM PUC PAGAR LES DIFERENTS QUOTES A L’ESCOLA?

TARGETA DE DÈBIT/CRÈDIT

EFECTIU

SELL

A LA SECRETARIA DEL CENTRE

CON

https://www.tpvescola.com ELL ONS

C

S’ha de tenir el perfil actualitzat a la plataforma Tenir targeta de crèdit/dèbit activada per a fer pagaments per internet

Cal portar l’import just que es vol fer efectiu. La secretària donarà un rebut de pagament. Cal desar tots els rebuts de pagament per a possibles futures reclamacions. Si teniu dificultats econòmiques s’activarà un Pla de Pagaments amb la direcció del centre.


COM FUNCIONA LA PLATAFORMA DE PAGAMENT?

ACCEDIR A: https://www.tpvescola.com USUARI

Trobareu tots els tutorials necessaris per al funcionament de la plataforma.

CONTRASENYA

Tenir present el calendari escolar i de pagaments del centre.

La direcció del centre us farà arribar les vostres dades quan formeu part de les famílies de l’escola. Si no teniu accés heu de contactar el més ràpid possible amb la direcció del centre.

CALENDARI ESCOLAR

A la APP hi ha un calendari d’activitats. A la web de l’escola TARGETA DE DÈBIT/CRÈDIT

TENIR INSTAL-LADA LA APP

http://www.escola-anxaneta.cat

Amb els pagaments per internet activats

Per rebre tots els avisos del centre i també els de pagament tot iaixò també funciona via web i totes les notificacions també es reben per email.

Trobareu el calendari escolar (google calendar).


QUÈ ÉS L’AFA? LA NOSTRA ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES

ORGANITZACIÓ

JUNTA DIRECTIVA

L’AFA és l’associació de les famílies de l’escola. Totes les funcions i càrrecs són voluntaris i NO remunerats.

SERVEIS

EXTRAESCOLARS

Gestiona les demandes de les famílies i proposa les activitats. Organitza Assemblees per a poder compartir i debatre millores al centre i inversions anuals. MENJADOR

Garanteix que tothom tingui els mateixos drets i deures. COMISSIONS Hi ha diferents comissions de treball: colla gegantera, festes... CASALS I PERMANÈNCIES


COM FUNCIONA LA QUOTA DE L’AFA? NOMÉS ES PAGA 1 QUOTA PER FAMÍLIA

PAGA EL GERMÀ PETIT

TOTS SOM ANXANETA

SI una família té més d’un fill sempre pagarà el més petit. Les famílies només paguen 1 sola quota d’AFA al curs. Els estatuts de l’AFA així ho diuen. La direcció del centre i la junta de l’AFA vetllen aquest aspecte.

EXEMPLES: 1.-Si tots dos germans estan al cicle de petits només pagarà un i a l’altre se li descomptaran 30€ a la quota integrada. 2.-Si un és del cicle de petits i l’altre de primària pagarà el petit i al germà gran NO se li descomptarà res ja que la quota quedarà íntegra per a l’escola en concepte de llibres. 3.-Si tots dos són de primària NO es descomptarà res i de la quota de reutilització del més petit 30€ aniran a l’AFA la resta servirà tot per despeses de llibres ja que la quota de llibres dels diferents cursos té un cost superior al preu de la reutilització.

-Totes les famílies del centre són iguals en els drets i deures. -Les famílies amb dificultats de pagament tenen un pla de pagaments personalitzat. - Les famílies amb pla de pagament tenen els mateixos drets que qualsevol altre família.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.