Page 1

Dialog poczÄ…tkiem sukcesu


SSF Ingenieure | strona 3  treści

Spis treści O nas

Zakres świadczonych usług

Kontakt

SSF Ingenieure ..................................................7 Rozwój................................................................8 Ludzie.................................................................12 Dyrekcja.............................................................13 SSF w liczbach...................................................15 Świadczone usługi.............................................16 Zapewnienie jakości..........................................18

Projektowanie konstrukcji ................................22 Geotechnika.......................................................25 Budownictwo naziemne....................................26 Obiekty mostowe...............................................29 Tunele ..................................................................30 Zarządzanie procesem budowlanym.................32 Ochrona przed hałasem.....................................35 Kształtowanie krajobrazu i środowiska .............36 Koleje.................................................................38 Drogi...................................................................41 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań...............42 Renowacje i remonty.........................................44 Analiza strukturalna...........................................47 Projekty PPP/BOT...............................................48

Biura...................................................................52 Grupa SSF..........................................................54 Członkostwo.......................................................56 Fast Facts...........................................................58 Stopka redakcyjna.............................................61


My o sobie

Wiemy o tym, że nie będziemy oceniani według tego jak zamierzamy postępować, lecz według naszego rzeczywistego działania. Jesteśmy więc stale zorientowani na potrzeby naszych klientów.


SSF Ingenieure | strona 7  O nas

SSF Ingenieure – Wasz partner przy realizacji inwestycji SSF Ingenieure jest jedną z wiodących niemieckich spółek inżynierskich w zakresie inżynierii budowlanej i posadowienia obiektów. Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w projektowaniu mostów, tuneli, autostrad i linii kolejowych. Zajmujemy się projektowaniem dworców i stacji metra oraz wykonujemy kompleksowe projekty obiektów przemysłowych oraz kubaturowych. Zapewniamy najwyższą jakość, ekonomiczność i trwałość świadczonych przez nas usług. W naszych projektach uwzględniamy nieustannie wszelkie warunki brzegowe, „Największym wrogiem konstruktywnej pracy mogące mieć wpływ na projektowanie i wykonanie przednad projektem jest rozparcelowanie jej na sięwzięcia budowlanego. W nielogiczne szczegóły i egoistyczne interesy trosce o Państwa interesy, staD. Stumpf ramy się minimalizować ryzyposzczególnych jego uczestników.” ko, które mogłoby wpłynąć na prawidłowy przebieg przedsięwzięcia budowlanego, na koszty z nim związane, czy też harmonogram prac. Powierzone nam projekty realizujemy mając na uwadze „Świat BMW” w Monachium Centrum wystawowe i sprzedażowe spółki akcyjnej BMW Architekci: COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix/W. Dreibholz & Partner ZT GmbH Powierzchnia działki: 25.000 m2, powierzchnia użytkowa: 67.400 m2 , powierzchnia kondygnacji brutto: 73.000 m2 , kubatura zabudowy brutto: 531.000 m3 SSF: projekt wykonawczy konstrukcji nośnej i obiektu, nadzór inwestorski, kierowanie robotami budowlanymi.

indywidualne potrzeby naszych klientów. Niezależnie od tego, czy nosicie się Państwo z zamiarem realizacji niewielkich przedsięwzięć budowlanych, czy realizacji kompleksowych inwestycji infrastrukturalnych, wybierając nas, zyskujecie kompetentnego i godnego zaufania partnera, który zrealizuje Wasze zlecenie z zachowaniem najwyższej jakości, odpowiedzialności i uczciwości. Wspólnie z naszymi partnerami z dziedziny budownictwa, nauki i informatyki opracowujemy metody, umożliwiające nam bezpośrednie cyfrowe zarządzanie przebiegiem całych procesów, począwszy od projektowania po wykonanie poszczególnych elementów lub też całych obiektów budowlanych. Metoda ta stwarza możliwość opracowywania projektu na wirtualnym modelu przez wszystkich jego uczestników na wszystkich etapach procesu budowlanego, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty. Dzięki tej technice wirtualny obiekt budowlany staje się pięciowymiarowym projektem, którym można zarządzać efektywnie.


O nas  strona 8 | SSF Ingenieure 

Rozwój – od projektanta mostów do generalnego projektanta W roku 1971 dyplomowani inżynierowie Victor Schmitt i Dieter Stumpf założyli biuro inżynierskie Schmitt & Stumpf GbR, będące zalążkiem obecnej firmy. W roku 1988 do dyrekcji firmy dołączył kolejny wspólnik, inżynier dyplomowany Wolfgang Frühauf, a biuro Schmitt & Stumpf przeistoczyło się w spółkę inżynierską Schmitt Stumpf Frühauf und Partner GmbH. Przed przystąpieniem do SSF Ingenieure Wolfgang Frühauf był dyrektorem działu budownictwa podziemnego w monachijskim oddziale jednego z większych koncernów budowlanych w Niemczech. Od tego czasu SSF Ingenieure stale rosło, dzięki sukcesom

odnoszonym w dziedzinie budowy obiektów inżynierskich. Po zjednoczeniu Niemiec powstały nowe biura regionalne i poszerzono spektrum świadczonych usług. Dzisiaj Grupa SSF we współpracy z partnerami kooperacyjnymi świadczy usługi projektowe i konsultingowe we wszystkich możliwych dziedzinach budownictwa. W roku 2008 grono dyrekcji zasilili kolejni inżynierowie dyplomowani Christian Schmitt i Helmut Wolf. Jednocześnie zmianie uległa nazwa firmy. SSF Ingenieure posiada dziś wyjątkowo silną pozycję na rynku niemieckim i na arenie międzynarodowej.

Most Ziegelgrabenbrücke 2. Przeprawa Strelasund, B-96-n-dojazd Stralsund / Rugia Most wantowy Ziegelgraben będący częścią obiektu mostowego o łącznej długości 2831,3 m. Całkowita długość: 583,3 m, maksymalna rozpiętość mostu: 198 m, wysokość filaru: 46 m, wysokość pylonu od poziomu jezdni: 87 m SSF: projekt wykonawczy konstrukcji nośnej Nagroda specjalna – Nagroda Budownictwa Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego 2008

„Wczorajsze genialne rozwiązania są dziś, w wyniku ciągłego rozwoju projektowania, materiałów, logistyki i technologii, nieekonomiczne. Dlatego też codziennie stawiane są nam nowe wyzwania. Czy jest coś piękniejszego w naszym Ch. Schmitt zawodzie?”


O nas  strona 10 | SSF Ingenieure 

1971 Założenie firmy Schmitt & Stumf GbR 1988 Przystąpienie trzeciego partnera spółki Wolfganga 1990 Założenie firmy Schmitt Stump Frühauf und Partner GmbH 1991 Otwarcie oddziałów biura w Berlinie i Halle 1998 Udziały w biurze inżynierskim Wagner+Partner w Monachium 1999 Udziały w spółce Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. 2002 Otwarcie siedziby biura w Augsburgu 2004 Udziały w spółce PEC+S, Planning, Engineering, Consulting+Services GmbH w Monachium


SSF Ingenieure | strona 11  O nas

2004 2004 Udziały w spółce PEC+S Beijing, Planning, Engineering, Consulting+Services Ltd. w Chinach 2005 Udziały w spółce Baugeologisches Büro Bauer GmbH w Monachium 2006 Otwarcie siedziby biura w Kolonii 2006 Udziały w spółce S.C. SSF-RO s.r.l. w Rumunii 2008 Zmiana nazwy firmy na SSF Ingenieure AG, Poszerzenie składu dyrekcji 2009 Przemianowanie firmy Wagner+Partner na Wagner Ingenieure GmbH w Monachium Poszerzenie składu dyrekcji 2009 Udziały w spółce Prof. Schaller UmweltConsult GmbH w Monachium


O nas  strona 12 | SSF Ingenieure 

Ludzie – kluczem do sukcesu Pracownicy Około 200 osób tworzy wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów, architektów, specjalistów z sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), ekonomistów i menadżerów. Najlepsi w swoich dziedzinach specjaliści stanowią nasz najważniejszy i najcenniejszy kapitał. Wiedza, zaangażowanie i kreatywność każdego z nas stanowią o naszym wspólnym sukcesie i dają gwarancję sprostania wszelkim wyzwaniom również w przyszłości. Dlatego wspieramy rozwój naszych pracowników i zapewniamy im atmosferę wzajemnego zaufania, będącą podstawą pracy zespołowej oraz wymiany wiedzy i umiejętności. Umiejętność prowadzenia dialogu W celu optymalizacji realizowanych projektów korzystamy z szerokiego spektrum naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia w budownictwie inżynieryjnym i geotechnice, łącząc je w interdyscyplinarnym dialogu. W szczególności dialog ten dotyczy partnerskiej współpracy z klientami.

Uczciwość Wiemy, że nie jesteśmy oceniani według tego jak zamierzamy postępować, lecz według rzeczywistego działania. Świadomi odpowiedzialności wobec naszych klientów i partnerów stale przywiązujemy wagę do wynikających ze współpracy z nimi zobowiązań. Nasza działalność zawodowa oparta jest na uczciwym, niezależnym i pozbawionym wpływów zewnętrznych partnerstwie. Postępujemy według zasad kodeksu etycznego, którego zobowiązaliśmy się przestrzegać. Wymagania Naszym klientom oferujemy optymalne, trwałe rozwiązania, idealnie dopasowane do ich potrzeb, będące w stanie sprostać wymaganiom coraz to bardziej efektywnych i kompleksowych systemów infrastrukturalnych. Dążymy do stałego podwyższania standardów naszej pracy i stosowania alternatywnych, rozwojowych lub całkowicie nowych rozwiązań. To wartość dodatkowa, którą zyskują nasi klienci.


SSF Ingenieure | strona 13  O nas

Dyrekcja Victor Schmitt Rocznik 1938 Dyplomowany inżynier, Uniwersytet Techniczny w Monachium Założyciel firmy w 1971 r.

Dieter Stumpf Rocznik 1943 Dyplomowany inżynier, Uniwersytet Techniczny w Monachium Założyciel firmy w 1971 r.

Wolfgang Frühauf Rocznik 1943 Dyplomowany inżynier, Uniwersytet Techniczny w Monachium W firmie od roku 1988

Christian Schmitt Rocznik 1966 Dyplomowany inżynier, Uniwersytet Techniczny w Monachium W firmie od roku 1996

Helmut Wolf Rocznik 1962 Dyplomowany inżynier, Wyższa Szkoła Techniczna w Monachium W firmie od roku 1988


SSF Ingenieure | strona 15  O nas

SSF w liczbach Hangar serwisowy 1 na lotnisku w Monachium, dla spółki Deutsche Lufthansa AG Długość: 85 m, szerokość:305 m, wysokość do górnej krawędzi wiązarów dachowych: 32,50 m, kubatura zabudowy brutto: 840.000 m2, całkowita wysokość obiektu (pylonu): 54,50 m SSF: kompleksowy projekt obiektu

Zrealizowane projekty Drogi Koleje Obiekty mostowe Budownictwo naziemne Kilometry zrealizowanych dróg Autostrady Węzły autostradowe Stacje benzynowe, MOP (Miejsca Obsługi Pasażerów)

11.000 7.000 3.500 7.500 650 2.600 1.100 95 55


O nas  strona 16 | SSF Ingenieure 

Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe i projektowe Autostrady Dworce kolejowe Tunele wykonywane metoda drążoną Budownictwo metodą bottom-up Obiekty mostowe Infrastruktura kolejowa Sztywne nawierzchnie kolejowe Objekty lotniskowe Obiekty handlowe Obiekty gospodarcze Wanny żelbetowe Infrastruktura portowa Hale Hangary Kolej wysokich prędkości Wieżowce Infrastruktura przemysłowa Obiekty przemysłowe Objekty inżynieryjne Kanały

Kawerny Elektrownie Laboratoria Architektura krajobrazu Zabudowa chroniąca przed hałasem Ekrany akustyczne Kolej magnetyczna Systemy tłumiące drgania Ekologiczny nadzór inwestorski Ekspertyzy ekologiczne Monitoring ekologiczny Elektrownie wiatrowe na morzu Parkingi wielokondygnacyjne Obiekty parkingowe, restauracje i toalety Clean room Maszty antenowe Specjalistyczne budownictwo podziemne Kolej miejska Drogi Stacje benzynowe i

restauracje przydrożne Garaże podziemne Budownictwo metodą top-down Tunele wykonywane w wykopie otwartym Wieże Infrastruktura metra Stacje metra Projekty środowiskowe Przeprawy pod istniejącą zabudową Pogłębianie istniejących fundamentów Węzły drogowe i autostradowe MOP (Miejsca Obsługi Pasażerów) Budynki użyteczności publicznej Budowle oczyszczania i przetwarzania odpadów miejskich budynki administracyjne budownictwo wodne elektrownie wodne budownictwo mieszkaniowe


SSF Ingenieure | strona 17  O nas

Obliczenia zwrotów kosztów inwestycji, obliczenia stateczności aeroelastycznej, ocena ofert, zestawienie i sporządzenie specyfikacji i dokumentacji według międzynarodowych standardów, projekty wykonawcze, zarządzanie przetargiem, zarządzanie budową, analizy wykonalności, projektowanie konstrukcji tymczasowych, kontroling, ekspertyzy geologiczne oraz konsulting w zakresie geologii, kierowanie robotami budowlanymi, projekty logistyczne przedsięwzięć budowlanych, zarządzanie robotami budowlanymi, sprawdzenia stateczności obiektu, zarządzanie placem budowy, nadzór inwestorski, opracowywanie technologii budowlanych, analiza obiektów budowlanych, analiza potrzeb, ocena zasobów, koncepcje eksploatacji, ocena wymagań w ramach realizacji robót budowlanych, analiza mechaniki powstawania pęknięć oraz sprawdzenie zmęczenia materiału, claimmanagement, projekty szczegółowe, zarządzanie dokumentacją, due diligence, obliczenia konstrukcji dla trzęsień ziemi, obliczenia wstrząsów, sporządzanie specyfikacji systemów, facilitymanagement, projekty koncepcyjno-wariantowe, projekty na terenach niezabudowanych, projekty zagospodarowania powierzchni, projektowanie generalne, geograficzny system informacyjny ESRIGIS, konsulting w zakresie posadowień konstrukcji, ekspertyzy, badania oraz projekty hydrologiczne, wprowadzanie systemu zarządzania jakością, independent engineering, projekty renowacji obiektów, opracowania koncepcyjne, projekty koordynacyjne, kontrola kosztów, projeky krajobrazowe, projekty i ekspertyzy ochrony przed hałasem, life-cycle-costs, studia wykonalności, plany sytuacyjne, rysunki montażowe, nieliniowe, geotechniczne analizy Metodą Elementów Skończonych, obliczenia określające trwałość obiektu, analiza kosztów i korzyści, logistyka użytkowa i funkcjonalna, projektowanie obiektów, nadzór nad obiektem, kartowanie ekologiczne, projekty organizacji ruchu na czas budowy, koncepcje zastosowań, zarządzanie projektami, nadzór inwestorski, akustyka pomieszczeń, analiza struktury przestrzennej, analiza przeszkód przestrzennych, koncepcje rewitalizacji, ocena i analizy ryzyka, projekty rewitalizacyjne, pomiar emisji hałasu, analiza drgań, koordynacja działań związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i zdrowia, projekty rozwoju miast, obliczenia i sprawdzenie stateczności w skali międzynarodowej, modelowanie sieci dróg, projektowanie układów komunikacyjnych, analityka strukturalna, wyposażenie techniczne, zarządzanie harmonogramem prac, projektowanie konstrukcji nośnych, badania transportowe, badania i ocena wpływu na środowisko, sporządzenie dokumentacji zagospodarowania przestrzennego terenu i dokumentacji dla postępowań regulowanych specjalnymi normami, utilitymanagement, value engineering, technologia zamrażania gruntu, zarządzanie zamówieniami publicznymi, prognozy ruchu drogowego, analizy oddziaływania ruchu drogowego na otoczenie, prace geodezyjne, zarządzanie kontraktami, obliczenia pełnodynamiczne, symulacje technologii drążenia, projekty warsztatowe, wyceny, analiza i ocena ekonomiczno-finansowa, ewidencja i ocena stanu istniejącego.


O nas  strona 18 | SSF Ingenieure 

Zapewnienie jakości - gwarancją osiągnięcia zamierzonych celów Realizowane przez nas projekty charakteryzują się zastosowaniem optymalnych rozwiązań i dostosowaniem do potrzeb użytkownika. Istotną rolę odgrywa przy tym niewątpliwie zapewnienie wysokiej jakości i właściwy przebieg procesu projektowania. Posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2008. Certyfikat jakości służy ciągłej poprawie świadczonych usług i wspiera nas w osiągnięciu wyznaczonych na początku procesu projektowego celów. Za pomocą szczegółowo zdefiniowanych procesów określa on dokładnie

metody projektowania i zarządzania projektem, postępowanie sprawdzające i zatwierdzające, kontrolę wyznaczonych terminów i kosztów, sposoby gromadzenia danych i ich dokumentowanie, wydawanie opinii, analizy, jak również badania zadowolenia klienta. Jakość naszej pracy podnosimy również dzięki dobrej umiejętności pracy w zespole i silnie wykształconemu poczuciu odpowiedzialności każdego z nas. Stale stosujemy przy tym niezbędną naszym zdaniem zasadę „czterech oczu“ – dwie pary oczu widzą bowiem więcej niż jedna.

Prototyp wykonany w nowej technologii VTR® z zastosowaniem dźwigarów zespolonych połączonych w formie rusztu Opracowanie nowego systemu mostów z zastosowaniem dźwigarów zespolonych w formie rusztu. Celem rozwoju nowego systemu jest stworzenie szybko dostępnego i wydajnego systemu mostów o wysokiej smukłości i elastyczności poprzez zoptymalizowany sposób wykonania i wykorzystania materiałów.

„Kształtowanie projektu nie polega na ustalonym, paradygmatycznym sposobie myślenia, lecz wymaga aktywnego, otwartego na zmiany umysłu i stałego dialogu z klientem.” H. Wolf


Zakres świadczonych usług

Stworzone przez nas koncepcje i zrealizowane projekty dają pełną satysfakcję zarówno inwestorom, użytkownikom jak i zarządcom. Akceptacja z ich strony jest podstawą dla inwestycji uwieńczonych ekonomicznym sukcesem.


zakres świadczonych usług  strona 22 | SSF Ingenieure 

Projektowanie konstrukcji– bazą dla inwestycji na miarę przyszłości Projektowanie konstrukcji, zwane w obszarze anglosaskim „ structural engineering“ jest nauką i sztuką efektywnego i eleganckiego tworzenia budynków, mostów, tuneli i podobnych budowli tak, aby były one odporne na działanie wszystkich wpływów, na jakie mogą być narażone. W ten właśnie sposób projektujemy nie tylko masywne i trwałe konstrukcje nośne, lecz tworzymy również „inteligentne”, zorientowane na potrzeby użytkownika systemy konstrukcyjne, składające się ze zoptymalizowanych materiałowo i gabarytowo elementów, takich jak posadowienia, stropy i podpory, dopasowane do aktualnego i przyszłego sposobu użytkowania, z możliwością ich rozbudowy i zmiany profilu produkcji. Przy projektowaniu

elementów konstrukcyjnych przywiązujemy dużą wagę do przejrzystych i prostych form. Za nowoczesne systemy przenoszące obciążenia uważamy te, które łączą w sobie efektywność i funkcjonalność, przy maksymalnej swobodzie wykorzystania powierzchni w trakcie budowy, podczas użytkowania oraz w czasie całego okresu żywotności obiektu. Opracowane przez nas koncepcje w zakresie budownictwa kubaturowego, czy też koncepcje parkingów wielokondygnacyjnych i budowli przemysłowych doceniane są przez ich użytkowników i zarządców. Koncepcje takie są podstawą późniejszego sukcesu ekonomicznego danej inwestycji.

Przeprawa na wyspę Strelasund, B-96-n-Dojazd na wyspę Stralsund/Rugia Obiekt mostowy o długości 2.831,3 m składa się z sześciu pojedynczych obiektów Obiekt 1.1: most z betonu sprężanego (327,5m ), obiekt 1.2: most wykonany przy użyciu stalowych dźwigarów zespolonych (317 m), obiekt 2: most wantowy (583,3), obiekty 3-5, mosty sprężane (532,3m/532,2 m/539m) SSF: projekt wykonawczy obiektu


SSF Ingenieure | strona 25  zakres świadczonych usług

Geotechnika – doskonała współpraca z silnym partnerem Budowa pawilonu niemieckiego na Expo 2010 w Szanghaju (Chiny) Powierzchnia działki: 6.700 m2, powierzchnia użytkowa: 4.000 m2 SSF: badania, nadzór i doradztwo w zakresie warunków gruntowych, posadowienia i środowiska

Jesteśmy konsultingową spółką inżynierską, posiadającą bogate doświadczenie w specjalistycznym budownictwie podziemnym oraz w świadczeniu usług w zakresie geotechniki. Stąd też do naszych najważniejszych kompetencji należą projektowanie, zarządzanie pracami budowlanymi i nadzór budowlany nad wszelkiego rodzaju pracami, związanymi z posadowieniem obiektów oraz pracami wykonywanymi pod ziemią (podziemne kondygnacje, garaże podziemne, tunele, kawerny, stacje metra, przejazdy pod budynkami). Dzięki połączeniu sił z biurem geologicznym Baugeologisches Büro Bauer zyskaliśmy doświadczonego partnera, posiadającego obszerną wiedzę w dziedzinie geologii, geotechniki i hydrogeologii. Zakres działalności biura geologicznego Baugeologisches Büro Bauer: Jedną z najważniejszych czynności naszego partnera na polu doradztwa w zakresie geologii, geotechniki i hydrogeologii jest projektowanie i ocena wykonanych projektów badań geologicznych pod kątem uzyskania wiarygodnego i pełnego rozpoznania warunków gruntowych, stanowiącego podstawę dla doradztwa w zakresie posadowienia i wykonania obiektów budowlanych. Istotna jest przy tym minimalizacja ryzyka i kosztów (low risks/best practices/best buildability). Do zakresu działalności Baugeologisches Büro Bauer należy poza tym geotechniczny nadzór nad projektem na etapie budowy, dokumentowanie oraz ocena uzyskanych danych, mając na względzie zapewnienie wysokich standardów jakości. Osiągnięcie najlepszych wyników zapewnia rozległa wiedza fachowa w zakresie geotechniki, mechaniki gruntów i skał, stabilności nasypów i specjalistycznego budownictwa podziemnego, petrografii i sedymentologii.


zakres świadczonych usług  strona 26 | SSF Ingenieure 

Budownictwo naziemne – konstrukcje na miarę indywidualnych potrzeb W portfolio projektów zrealizowanych przez SSF Ingenieure znajduje się szereg różnorodnych projektów budownictwa naziemnego, począwszy od hal i hangarów o dużej rozpiętości, przez duże dworce kolejowe i kompleksowe obiekty przemysłowe, po skomplikowane projekty obiektów gospodarczych, reprezentacyjne biurowce i budynki administracji publicznej. W tworzeniu koncepcji i realizacji projektów w zakresie budownictwa naziemnego, priorytetowe znaczenie ma elastyczność, efektowna architektura, wysoka efektywność, optymalny czas budowy, przy zachowaniu założonych kosztów i wyjątkowa trwałość użytkowania. Nasze przemyślenia dotyczące ekonomiczności projektu nie kończą się wyłącznie na etapie jego pierwszego użytkowania, lecz uwzględniają cały cykl żywotności obiektu. Łatwa do wykonania i opłacalna zmiana przeznaczenia obiektu jest uwzględniana już w pierwszej fazie projektu koncepcyjnego. Profesjonalny zespół naszych inżynierów i architektów wesprze Państwa przy pokonywaniu lub rozwiązywaniu kompleksowych zadań projektowych oraz przy precyzyjnej realizacji przedsięwzięć budowlanych.

Zakres świadczonych usług: – analiza zapotrzebowania i ocena lokalizacji inwestycji – koncepcja, doprecyzowanie oraz optymalizacja obiektu i jego konstrukcji – użytkowanie powierzchni i logistyka użytkowania – sporządzanie kompletnych projektów koncepcyjnych, budowlanych i projektów warsztatowych jako projektant branżowy i główny – zarządzanie projektem i kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi

Kompleks budynków Maximilianhöfe – Marstallplatz w Monachium Śródmiejski zespół budowli, z wyodrębnionymi trzema oddzielnymi bryłami: budynek zaplecza Bawarskiej Opery Państwowej, będący też miejscem prób, budynek Maximilianhof, rewitalizacja starej substancji wnętrza i rozbudowa historycznego budynku Bürkleinbau Całkowita powierzchnia kondygnacji brutto: 55.500 m2, całkowita kubatura zabudowy brutto: 202,000 m3 SSF: projekt wykonawczy konstrukcji


SSF Ingenieure | strona 29  zakres świadczonych usług

Obiekty mostowe – estetyczna harmonia funkcjonalności i konstrukcji Most nad doliną Warratal w Meiningen Najdłuższy most w ciągu mostów na autostradzie federalnej A71 Most stalowy zespolony ze szczelnymi dźwigarami skrzynkowymi, całkowita długość: ok.1.194 m, 18 przęseł o rozpiętości 37m i 85 m, wysokość nad doliną: do 27 m SSF: projekt wykonawczy konstrukcji

SSF Ingenieure zajmuje wiodącą pozycję wśród twórców koncepcji i projektów mostów oraz obiektów inżynieryjnych. Od czasu założenia firmy stworzyliśmy koncepcję ponad 7.500 mostów i obiektów inżynierskich, realizując na ich podstawie projekty wykonawcze lub nadzorując ich wykonanie na budowie. Posiadamy zdobytą na przestrzeni wielu lat wiedzę fachową i długoletnie doświadczenie w projektowaniu różnych typów mostów, od dużych konstrukcji nad dolinami i mostów wiszących, przez mosty wantowe i łukowe, po obiekty ramowe o bardzo dużym skosie i kompleksowe remonty mostów pod ruchem kolejowym, a także renowację mostów i projekty przejść dla pieszych oraz mosty zwodzone. Kompleksowe myślenie i projektowanie ze świadomością odpowiedzialności za podejmowane działania prowadzą do powstania przemyślanych projektów mostów, wykonanych przy użyciu odpowiednich materiałów i narzędzi, z ogromną różnorodnością struktur nośnych i wynikających z nich form budowlanych.

Z myślą o opłacalności: Najważniejszą funkcją pełnioną przez mosty jest funkcja techniczna, a więc połączenie ze sobą dwóch lub więcej punktów terenu. Budowa mostów na obszarze intensywnej zabudowy wymaga wielu uzgodnionych wspólnie z inwestorem i firmą budowlaną opracowań projektowych, które tworzymy z pasją dla rozwiązywania kompleksowych problemów. Mosty muszą jednak sprostać również wysokim wymaganiom estetycznym. Dlatego też poświęcamy wiele uwagi eleganckiej formie konstrukcji i starannemu opracowaniu szczegółów. Tworzymy obiekty o estetycznej formie z zachowaniem wymagań technicznych i dbamy o to, by oba te aspekty pozostały z ekonomicznego punktu widzenia w równowadze. Dążymy do uzyskania trwałych i wytrzymałych budowli, nie wymagających dużych nakładów na ich serwisowanie i utrzymanie, pamiętając jednocześnie o formalno-prawnej stronie przyjętych rozwiązań oraz tworząc interesujące i ambitne konstrukcje. Dlatego ogromną wagę przykładamy do stosowania budowli integralnych bez dylatacji i łożysk.


zakres świadczonych usług  strona 30 | SSF Ingenieure 

Tunel – sztuka budowlana w ukryciu SSF Ingenieure specjalizuje się w usługach inżynieryjnych w zakresie obiektów głęboko posadowionych i projektów obiektów podziemnych, w szczególności w projektowaniu tuneli i kompleksowych podziemnych konstrukcji nośnych. Dla każdego stawianego nam zadania powołujemy wspólnie z biurem Baugeologisches Büro Bauer indywidualnie dobrany zespół projektowy, składający się z doświadczonych inżynierów takich dyscyplin jak geologia, geotechnika, mechanika skał, projektowanie konstrukcji nośnych, budownictwo podziemne, zarządzanie projektem i robotami budowlanymi. Projektowanie: W naszych projektach stosujemy liczne technologie budowlane (technologię NOET, technologię TBM przystosowaną do wykonania tuneli w twardej skale, maszyny TBM z tarczą przystosowaną do drążenia w skałach, metodę wykorzystującą grunt powstający w trakcie drążenia do sterowania tarczą oraz metodę z zastosowaniem tarczy hydraulicznej, obie stosowane dla gruntów niespoistych). Opracowujemy efektywne koncepcje drążenia tuneli z za-

stosowaniem sprężonego powietrza lub przy użyciu technologii zamrażania gruntu. Analizy: Przeprowadzamy kompleksowe, nieliniowe analizy geotechniczne gruntu Metodą Elementów Skończonych z uwzględnieniem napięć pierwotnych, historii obciążeń i interakcji zachodzących pomiędzy gruntem a konstrukcją oraz oceniamy stabilność nasypów ziemnych, zboczy skalnych, łącznie z analizą zsuwu skał. Specjalizujemy się również w przeprowadzaniu symulacji wykonania tuneli metodą drążoną przy użyciu modeli przestrzennych i płaskich, stosując metody obliczeniowe uwzględniające redukcję sztywności gruntu (metod α) Inspekcje: Nasi eksperci przeprowadzają inspekcje istniejących tuneli w celu oceny usterek strukturalnych i budowlanych oraz stanu obiektu i decydują o potrzebie wzmocnienia lub renowacji budowli.

Stacja metra Marienplatz w Monachium Poszerzenie podziemnego peronu metodą drążoną przy zastosowaniu metody zamrażania gruntu Długość tunelu: 98/103 m, głębokość szybu startowego: 30 m, powierzchnia przekroju otworu: 55 m 2, SSF: oferta alternatywna wykonania prac metodą zamrażania gruntu Projekt wykonawczy Nagroda Inżyniera Roku 2005 przyznana przez Bawarską Izbę Inżynierów Budownictwa.


zakres świadczonych usług  strona 32 | SSF Ingenieure 

Zarządzanie robotami budowlanymi – nasi specjaliści na miejscu budowy Dla realizacji kompleksowych przedsięwzięć budownictwa naziemnego i podziemnego niezbędny jest nie tylko kompleksowy projekt i partnerzy świadomi jakości świadczonych usług w fazie wykonania budowy. Ważnym elementem łączącym liczne ogniwa zaangażowane w przedsięwzięcie jest profesjonalny zespół zarządzający robotami budowlanymi, przejmujący oprócz zadań technicznych wszystkie czynności organizacyjne i handlowe. SSF dysponuje zespołem wykształconych specjalistów, posiadających liczne dodatkowe kwalifikacje, którzy troszczą się „na miejscu” o to, by wszystko przebiegało sprawnie i wykonane zostało ku pełnej satysfakcji zleceniodawcy. Dobra znajomość przepisów technicznych, precyzyjna organizacja i kształtowanie procesu budowlanego, a także kompetencje w zarządzaniu kontraktami to nasze narzędzia pracy.

Zespół pracujący na miejscu budowy posiada doskonałą wiedzę i długoletnie doświadczenie w zakresie nadzoru budowlanego i kierowania budową mostów i tuneli, specjalistycznych obiektów podziemnych lub kompleksowych projektów naziemnych z licznym udziałem branż. Oprócz prowadzenia budowy nowych obiektów, dzięki nowoczesnemu wyposażeniu technicznemu jesteśmy w stanie przeprowadzać analizę i sprawdzać istniejące budowle oraz ich części, jak również sporządzać ekspertyzy stanu istniejącego i projekty renowacji obiektów inżynierskich. Zarządzanie budową nie obejmuje wyłącznie czynności nadzorczych i kierowniczych. Jego centralnym punktem jest doradzanie inwestorowi podczas całej budowy, we wszelkich kwestiach eksploatacji, zawierania kontraktów oraz zmian świadczonych usług. Doradztwo jest ustawicznie zorientowane na motywy przewodnie takie, jak jakość, koszty i terminy.

Autostrada 29/1 Augsburg – Olching (-Monachium) Nadzór budowlany projektu 5 i 6 Usługa zarządzania robotami budowlanymi: –  zarządzanie inwestycją na etapie przetargu –  kierowanie całością budowy –  nadzór inwestorski –  nadzór inwestorski w zakresie linii kolejowej – „opieka” nad projektem i dokumentacją projektową –  analiza obiektów budowlanych / monitoring –  projekty obiektu i prac renowacyjnych – zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia na budowie SSF Ingenieure jest wysoko wykwalifikowanym usługodawcą Kolei Niemieckich DB AG w zakresie nadzoru budowlanego, od lat zakwalifikowanym w wyniku ciągłych ocen jako dostawca kategorii „L1”.


SSF Ingenieure | strona 35  zakres świadczonych usług

Ochrona przed hałasem - w służbie środowisku i dobremu samopoczuciu Działania mające na celu ochronę przed hałasem Freimann w Monachium Wykonanie ekranów akustycznych na odcinku rozbudowy federalnej autostrady A 9 do autostrady 6 pasmowej, w obszarze śródmiejskim. Prefabrykaty w kształcie łupiny z aluminiową osłoną o wysokiej zdolności absorpcji hałasu na słupach stalowych, belkach skręcanych i palach wierconych Całkowita długość: 2.600 m, całkowita powierzchnia: 22.000 m 2, wysokość: do 9m nad górną krawędzią jezdni lub do 14 m nad terenem SSF: projekt budowlany i wykonawczy

Hałas jest poważnym obciążeniem dla środowiska, które może w sposób pośredni lub bezpośredni prowadzić do zaburzeń dobrego samopoczucia i zdrowia. Z tego względu zwalczanie hałasu jest ważnym elementem ochrony środowiska. Sytuacja: Obok budowy nowych tras, także rozbudowa istniejących dróg zyskuje na znaczeniu, w szczególności w gęsto zaludnionych obszarach aglomeracji miejskich. Częstym problemem jest brak możliwości rozbudowy pasów drogi, ze względu na ograniczoną powierzchnię. W związku z tym trasa musi być głównie zorientowana na istniejącą zabudowę. Podjąć należy przy tym działania mające na celu zagęszczenie i kompensację powstającej zabudowy. Rosnąca szerokość dróg powoduje ponadto powstawanie coraz wyższych ekranów akustycznych lub ekranów łączonych z wałami ochronnymi. Następstwo: Ochrona przed hałasem jest istotna ze względu na związane z nią koszty i pozwolenie na budowę. Zmiany budowlane na istniejących drogach, czy też budowa nowych dróg związane są z prawem obywatela do zastosowania środków ograniczających hałas. Dla uzyskania pozwolenia na budowę decydujące znaczenie ma uważne i dokładne uwzględnienie w projektach licznych wytycznych i postanowień zdefiniowanych w przepisach i uregulowaniach prawnych. Od lat ściśle i konstruktywnie współpracujemy z projektantami i rzeczoznawcami z dziedziny akustyki przy tworzeniu projektów skutkujących aktywną ochroną przed hałasem. Specjalizujemy się przy tym w opracowywaniu indywidualnie dopasowanych rozwiązań ochrony przed hałasem na drogach zlokalizowanych przy gęstej zabudowie, z zastosowaniem udoskonalonych z technicznego punktu widzenia i zoptymalizowanych ekonomicznie rozwiązań alternatywnych.


zakres świadczonych usług  strona 36 | SSF Ingenieure 

Planowanie krajobrazu i środowiska – ekologia – podstawą Zachowanie i ochrona jakże wartościowego dla nas środowiska jest istotną działania odpowiedzialnego inżyniera w dzisiejszych czasach. Świadomi tej kwestii, postanowiliśmy poszerzyć spektrum świadczonych przez nas usług o opracowania w zakresie środowiska i krajobrazu oraz architektury krajobrazu. Wspólnie z biurem partnerskim Prof. Schaller UmweltConsult GmbH jesteśmy teraz w stanie kompetentnie przeanalizować istotne aspekty środowiskowe w siedzibie naszej firmy. Założenie firmy Prof. Schaller UmweltConsult GmbH jest kontynuacją od lat pomyślnie układającej się współpracy miedzy SSF, a biurem projektowym Prof. Dr. Schaller. Nowo powstała spółka specjalizuje się w projektowaniu krajobrazu oraz wykonywaniu opracowań środowiskowych i ma swoją siedzibę w Monachium, w budynku SSF Ingenieure. W szczególności projekty infrastrukturalne oraz dużych rozmiarów przedsięwzięcia budowlane wymagają, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, przeprowadzenia kom-

pleksowych badań wpływu na środowisko oraz uwzględnienia występowania gatunków chronionych. Biuro Prof. Schaller UmweltConsult posiada rozległe doświadczenie w tym zakresie na arenie narodowej i międzynarodowej oraz kontakty w tej branży. Zespół, w którego skład wchodzą również biolodzy, sporządzający ekspertyzy dla projektów ochrony przyrody i kartowania, wspiera prywatnych oraz publicznych inwestorów na wszystkich etapach projektu budowlanego oraz zarządzania projektem. Oprócz klasycznych usług projektów krajobrazowych, takich jak sporządzenie planów zagospodarowania krajobrazu i zieleni, planów zagospodarowania urobku i projektów rekultywacyjnych, jak również projektów rozwojowych, świadczymy także usługi w zakresie architektury krajobrazu, wykonując zarówno projekty wstępne, jak i wykonawcze. Do opracowywania kwestii środowiskowych służy efektywny geograficzny system informacyjny (ESRI-GIS), wspierający gromadzenie, opracowywanie i ocenę danych środowiskowych, jak również ich prezentację.

Torfowisko na południowy wschód od Andechs Landschaftsentwicklungskonzept Region München (14) Koncepcja rozwoju krajobrazu regionu Monachium (14) Zakres usług biura partnerskiego Prof. Schaller UmweltConsult GmbH: –  projektowanie krajobrazu –  ekspertyzy ekologiczne –  nadzór ekologiczny –  badania ekologiczne (monitoring) –  opracowania w zakresie środowiska


zakres świadczonych usług  strona 38 | SSF Ingenieure 

Obiekty kolejowe – optymalna efektywność na całym odcinku Podstawą każdego systemu kolejowego jest infrastruktura budownictwa podziemnego i układu komunikacyjnego. Dobrze przemyślane projekty i prawidłowe przeprowadzenie procesu budowy infrastruktury kolejowej z zachowaniem wysokich standardów jakości zapewniają trwałą efektywność i dostępność kolei wysokich prędkości oraz tras kolei „mieszanych”, sieci metra, czy kolejki miejskiej. Inteligentna infrastruktura tras i dworców, łatwa dostępność i trwała jakość transportu są czynnikami decydującymi o stałym natężeniu ruchu pasażerskiego, dostatecznym komforcie pasażerów oraz efektywnej i ekonomicznej eksploatacji.­ Obszerna wiedza i zrozumienie dla istoty zależności licznych elementów sprawnie działających sieci kolejowych i ich miejsc styków, umożliwiają nam optymalne wsparcie Państwa projektu we wszystkich jego fazach. SSF Ingenieure świadczy rozległe usługi w dziedzinie budownictwa inżynieryjnego i geotechniki dla kolei, począwszy od projektów odcinków tras, przez tunele i mosty, po dworce i stacje kolejowe. Korzystamy przy tym z szerokiego doświadczenia w zakresie projektowania infrastruktury kolejowej i opracowywania efektywnych, dostosowanych do potrzeb kolei metod budowlanych (mosty przesuwane, konstrukcje odciążające, technologia VFT®, VFT/WIB®, VTR®). Przygotowujemy projekty tras z zastosowaniem sztywnej nawierzchni dla kolei wysokich prędkości, projektujemy systemy tłumiące drgania, wykonujemy obliczenia hałasu i obliczenia akustyczne oraz przeprowadzamy obliczenia drgań i wstrząsów. We współpracy z naszymi partnerami świadczymy usługi na wszystkich istotnych płaszczyznach, takich jak prognoza ruchu kolejowego, wyposażenie i technika kolejowa, organizacja i eksploatacja, utrzymanie i renowacja.

Budowa nowej trasy kolejowej na odcinku Norymberga - Ingolstadt, część północna Nowy odcinek kolei ICE będącej przedłużeniem projektu Związku Niemieckiej Jedności nr 8, z Berlina i Erfurtu do Norymbergii, stanowiący cześć osi nr 1 (Berlin-Verona-Palermo) sieci TEN, całkowita długość 35,02 km SSF: Projekt główny wszystkich branż (w szczególności trasa, obiekty, tunele, sztywna nawierzchnia)


SSF Ingenieure | strona 41  zakres świadczonych usług

Drogi – podstawa naszej mobilności Lotnisko w Monachium, budowa terminala 2 Przyległy układ drogowy z przyłączeniem do sieci komunikacji publicznej m.in. z wykonaniem szczelnych wanien żelbetowych, mostów do kołowania samolotów, rond posadowionych na słupach, ścian oporowych Budowa nowej obwodnicy południowej: ok. 1.325 m, budowa drogi prowadzącej do terminala wschodniego: ok. 220 m, budowa przyległej drogi Wschód: ok. 1.125 m, przełożenie drogi wewnętrznej: ok. 700 m SSF: Projekt budowlany i wykonawczy

SSF Ingenieure świadczy interdyscyplinarne usługi projektowe i inżynieryjne oraz usługi w zakresie zarządzania projektami i robotami budowlanymi, dla wszystkich rodzajów projektów infrastrukturalnych.

Wspólnie z połączonym z nami przedsiębiorstwem Wagner Ingenieure GmbH, działem projektowania obiektów i konstrukcji inżynierskich oraz geotechniki, oferujemy inżynieryjne usługi konsultingowe na wszystkich etapach projektu infrastrukturalnego. „ Mieszkanie, przemieszczanie się, praca, Nasze doświadczenie i szeroki czas wolny…Prawie wszystkie aspekty życia zakres wiedzy specjalistycznej prowadzą do powstania procodziennego związane są z działalnością jektów o efektywnych i innoinżyniera budowlanego.“ D. Stumpf wacyjnych rozwiązaniach koncepcyjnych w zakresie budowy i rozbudowy dróg i autostrad, stacji benzynowych i restauracji obsługujących podróżnych, a także infrastruktury łączącej lotniska, dworce, oraz tereny przemysłowe i gospodarcze.

Dążenie do tworzenia coraz bardziej kompleksowych i efektywnych systemów infrastruktury z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii ochrony środowiska doprowadziło do wyraźnej zmiany koncepcji i sposobu realizacji projektów drogowych i ruchu drogowego. Ważnym kryterium dla stworzenia godnej infrastruktury są poniższe aspekty, wymagające na etapie koncepcji interdyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej: – prognoza ruchu drogowego, – sprawny przebieg ruchu drogowego – wpływ na środowisko i jego stopień ingerencji – złożona analiza kosztów i korzyści – oddziaływanie regionalne / ponadregionalne – a naliza struktury przestrzennej i wrażliwości przestrzennej. Grupa SSF we współpracy ze sprawdzonymi partnerami oferuje w omawianej dziedzinie rozległe usługi konsultingowe i projektowe.


zakres świadczonych usług  strona 42 | SSF Ingenieure 

Wdrażanie rozwoju – kreatywność powiązanych kroków Badania naukowe i rozwój stanowią podstawę do optymalizowania efektywności, bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury oraz jej nowoczesnego kształtowania. Możliwości techniczne, wynikające z zastosowania kombinacji nowoczesnych materiałów budowlanych, metod obliczeniowych i ulegających nieustannej ewaluacji metod konstrukcyjnych, są olbrzymie. W celu spełnienia indywidualnych życzeń inwestorów i firm wykonawczych oraz sprostaniu w optymalny sposób ich wymaganiom, nie wystarczy już wyłącznie znajomość wszystkich aktualnych metod budowlanych i konstrukcyjnych, lecz istnieje potrzeba ich nieustającego usprawniania i rozwoju. SSF Ingenieure stworzyło własny dział zajmujący się wdrażaniem nowych technologii, który niezależnie od bieżących tematów i problemów, pracuje nad kwestiami rozwoju metod budowy i rozwiązań konstrukcyjnych. Znakomitym przykładem wynalezienia nowoczesnej metody budowlanej z konsekwentną realizacją pomysłu i wprowadzeniem go na rynek jest stworzona przez nas metoda VFT®. Ponadto stale opracowywane są metody rozwoju i usprawniania poszczególnych technologii i metod również w naszych działach operacyjnych. Zarówno opatentowana przed 25 laty, obecnie rozpowszechniona metoda przesuwu mostów, jak i metoda budowy „mostów od góry”, stosowana w budownictwie mostów kolejowych, metoda budowy „od góry“ z zastosowaniem sprężonego powietrza, stosowana w budownictwie tuneli, liczne patenty niemieckie i europejskie dla rozwiązań związanych z koleją magnetyczną, czy też patent systemu tłumiącego drgania i wiele aktualnie zarejestrowanych wzorów użytkowych (m.in. VFT-WIB®, VTR®, lekka zabudowa chroniąca przed hałasem®) są dowodem naszej bezustannej aktywności i konsekwentnej pracy nad udoskonalaniem istniejących technologii. Stosując stopniowe modyfikacje udaje nam się opracować rozwiązania innowacyjne. Jest to konsekwencją umiejętności kreatywnego łączenia ze sobą czasem niewielkich, ale istotnych dla przyszłości osiągnięć.

VFT-WIB®- innowacyjna technologia stworzona przez SSF: Technologia prefabrykowanych dźwigarów zespolonych z innowacyjnym połączeniem stali i betonu Projekt Vigaun/A, integralny most drogowy o rozpiętości 3 x 26,15 m, dźwigary walcowane, łączniki zespalające fin-cut-design ½ HEM 600 x 399, klasa S 460.


zakres świadczonych usług  strona 44 | SSF Ingenieure 

Renowacja – na początku jest analiza Kolejną dziedziną naszej specjalizacji jest utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejących budowli. Przeprowadzamy badania i wykonujemy dokumentacje obiektów, budynków i struktur nośnych. Staramy się je zrozumieć i respektować, by móc je odpowiednio modernizować, przebudowywać, rozbudowywać i, w razie konieczności, remontować. W celu utrzymania istniejącej substancji budowlanej, rozbudowy istniejących obiektów, czy też ich zintegrowania z nową zabudową oraz podwyższania ich żywotności i walorów użytkowych poprzez podstawowe działania renowacyjne, niezbędna jest analiza obiektu, ustalenie jego usterek i wad. Od wielu lat przeprowadzamy inspekcje, analizy obiektów budowlanych i sprawdzenia budynków, mostów, tuneli i innych obiektów inżynieryjnych. W celu sporządzenia planu renowacji i utrzymania oraz oceny związanego z nim nakładu finansowego należy określić rodzaj, rozmiar i kolejność działań. Podstawą sporządzenia katalogu działań jest ocena obiektu budowlane-

go, uwzględniająca stan obiektu i obliczenia konstrukcji nośnej oraz analizę finansowo-ekonomiczną. Nasz zespół posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie przeprowadzania badań obiektów i sporządzania ekspertyz oraz dysponuje specjalistycznym sprzętem do ich przeprowadzania, co umożliwia staranne i dokładne sprawdzanie obiektów budowlanych i ich poszczególnych elementów. W ramach naszej działalności sporządzamy: – ekspertyzy, opinie i zalecenia dotyczące istniejących konstrukcji nośnych mostów, tuneli oraz budowli naziemnych i przemysłowych – analizy konstrukcji nośnych dla projektowanych przebudów bądź dobudów – projekty renowacyjne, przetargi – usługi projektowe i zarządzanie robotami budowlanymi

Dworzec Główny w Dreźnie Gruntowny remont i przebudowa hali mieszczącej perony Charakterystyczne dla projektu jest wykonanie przez architekta Sir Norman Fostera przykrycia całej hali z peronami z włókna szklanego ( dach membranowy) Powierzchnia: 25.500 m2, całkowita długość/ szerokość: ok. 240/122 m, wysokość ok. 35 m, powierzchnia dachu: 30.000 m2 SSF: projekt budowlany i wykonawczy wraz z projektami branżowymi (projekt obiektu i konstrukcji nośnej) Structural Award for Infrastructure 2007, Wyróżnienie za projektowanie konstrukcji stalowych „Deutscher Stahlbaupreis 2008”


SSF Ingenieure | strona 47  zakres świadczonych usług

Analiza strukturalna – optymalizacja na najwyższym poziomie Most nad IJssel w Hanyeljin w Holandii Pierwsza nagroda w wieloetapowym, interaktywnym konkursie na Design-Cost-Built-Opimization-Process. Istota konkursu: Adapted Design for Flat Environment, ustrój nośny wykonany jako stalowa konstrukcja zespolona; główne przęsło z przestrzenią dla żeglugi wykonane jako zespolona stalowa kratownica łukowa. Całkowita długość: 926,47 m, przęsło główne: 150 m SSF: projekt obiektu i ustroju nośnego w ramach Design- and – Build – Process

Oprócz „klasycznych zestawień“ obliczeń statycznych w ramach mechaniki konstrukcji, specjalne zadania wymiarowania elementów budowlanych wymagają coraz częściej przeprowadzenia analiz mechaniczno-strukturalnych. Dotyczy to w szczególności wymaganej symulacji wytrzymałościowej, ze względu na niespójność analizy statycznej i dynamicznej, wynikającej z nieliniowości fizycznej. SSF Ingenieure dysponuje doskonałą znajomością obszaru analityki strukturalnej z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (FEM). W celu przeprowadzania analiz konstrukcji nośnych i elementów budowlanych o różnych wymiarach, właściwościach materiałowych i obciążeniach stosujemy wyłącznie oprogramowania najnowszej generacji. Zakres świadczonych usług analitycznych obejmuje następujące dziedziny: – obliczanie zmęczenia materiału dla poszczególnych – a naliza strukturalna i wymiarowanie elementów buelementów i lokalnego obszaru przeniesienia obciążeń, dowlanych, optymalizacja elementów budowlanych sprawdzenie naprężenia strukturalnego – a naliza liniowo-elastycznego obciążenia konstrukcji – nieliniowa geotechniczna analiza FEM kompleksowych nośnych, w celu optymalizacji materiału robót gruntowych, z uwzględnieniem pierwotnych – n ieliniowa analiza materiałowa i geometryczna naprężeń, historii obciążeń i interakcji gruntu z – a naliza stabilności konstrukcji nośnych i elementów konstrukcją nośną. budowlanych – symulacje wykonania tunelu metodą górniczą na model– a naliza drgań wraz z częstotliwościami właściwymi, ach przestrzennych i płaskich z zastosowaniem metody harmonijną analizą zakresów częstotliwości oraz analizą obliczeniowej, uwzględniającej redukcję sztywności spektralną w przedziale czasowym gruntu (metody α). – a naliza pełnodynamiczna wraz z próbami uderzeniowy– efekty termiczne: rozkład temperatur, przewodzenie mi, udarowymi i swobodnego spadku ciepła, naprężenia termiczne – analiza mechaniki powstawania pęknięć


zakres świadczonych usług  strona 48 | SSF Ingenieure 

Projekty PPP / BOT– sprawna ocena szans powodzenia i ryzyka przedsięwzięcia Oprócz klasycznych czynności inżynierskich oferujemy Państwu obszerne usługi konsultingowe i wsparcie w dziedzinie PPP (Public Privat Parnership) i BOT (Build Operate Transfer), jak również porównywalne formy usług, począwszy od konsultingu w zakresie zarządzania, koncepcji zastosowań i nadzoru inwestorskiego, poprzez sporządzanie technicznych analiz ryzyka, jako kryterium pomocniczego w podjęciu decyzji w kwestii finansowania projektu, po współtworzenie modeli zastosowań i modeli finansowych. W związku z tym, że skarb państwa nie posiada wystarczających środków finansowych dla realizacji tych różnorodnych zadań, liczba projektów PPP / BOT będzie w niedalekiej przyszłości znacząco rosła. W celu tworzenia projektów bezpiecznych i adekwatnych do zamierzonego celu, z uwagi na ich szansę powodzenia i ryzyko z technicznego oraz finansowego punktu widzenia, niezbędna jest gruntowna wiedza, doświadczenie i innowacyjne pomysły. A takie właśnie posiadamy!

Duże przedsięwzięcia budowlane w zakresie infrastruktury są naturalnie związane z ryzykiem planistycznym, operacyjnym i strategicznym oraz z różnego rodzaju konfliktami, które muszą zostać rozpoznane, ocenione i sklasyfikowane, tak by móc zapewnić sprawną realizację projektu oraz stabilność kosztów. Oferujemy zarówno konsorcjom, na etapie składania oferty, jak i bankom i towarzystwom ubezpieczeniowym, finansującym lub zabezpieczającym projekty PPP, niezbędną i zapewniającą bezpieczeństwo wiedzę, czy to wspólnie z partnerskimi firmami, czy też w porozumieniu joint-venture z krajowymi/międzynarodowymi firmami konsultingowymi. Jako niezależna spółka inżynierska ukierunkowana na kreowanie wartości dodatniej, wspieramy Państwa posiadaną przez nas wiedzą i długoletnim doświadczeniem we wszystkich dziedzinach obejmujących analizę ryzyka, ocenę wykonalności z punktu widzenia technicznego oraz kosztów inwestycji.

Federalna autostrada A8, zachód, odcinek Augsburg – Monachium Projekt pilotażowy budowy, utrzymania i eksploatacji autostrady w Niemczech w ramach public private partnership (model A). Rozbudowa ponad 37 km odcinka autostrady z Augsburga do Monachium do sześciu pasów ruchu ze zoptymalizowaną niweletą, rozbudowa 52 km odcinka ruchu (obszar podlegający koncesji), średnie natężenie ruchu drogowego do 100.000 poj./dzień SSF: projektowanie obiektu na etapie składania ofert oraz projekt wykonawczy sporządzony przez spółkę Wagner Ingenieure GmbH dla posiadacza koncesji. Na odcinku tym wykonano liczne obiekty przejazdowe z zastosowaniem opracowanej przez SSF Ingenieure technologii prefabrykowanych dźwigarów zespolonych z innowacyjnym połączeniem stali i betonu.


Kontakt

Naszym celem jest projektowanie i realizacja długotrwałych obiektów budowlanych i infrastrukturalnych, bezpiecznych pod względem kosztów inwestycji i wykonanych z zachowaniem standardów najwyższej jakości, projektów uzgodnionych w ścisłej współpracy z klientami, w atmosferze wzajemnego zaufania.w


Kontakt  strona 52 | SSF Ingenieure 

Biura SSF Monachium

SSF Berlin

SSF Halle

SSF Ingenieure AG Consulting Engineers

SSF Ingenieure AG Consulting Engineers

SSF Ingenieure AG Consulting Engineers

Domagkstraße 1a 80807 München

Schönhauser Allee 149 10435 Berlin

Schillerstraße 46 06114 Halle

T +49 (0)89 / 3 60 40-0 F +49 (0)89 / 3 60 40-51 05

T +49 (0)30 / 4 43 00-0 F +49 (0)30 / 4 43 00-60 0 berlin @ ssf-ing.de

T +49 (0)345 / 21 14-0 F +49 (0)345 / 21 14-80 0 halle @ ssf-ing.de

muenchen @ ssf-ing.de


SSF Ingenieure | strona 53  Kontakt

SSF Augsburg

SSF Köln

SSF Ingenieure AG Consulting Engineers

SSF Ingenieure AG Consulting Engineers

Beim Schnarrbrunnen 4 86150 Augsburg

Severinstraße 235 – 239, Kleine Spitzengasse 2 – 4 (Eingang) 50676 Köln

T +49 (0)821 / 2 52 80-0 F +49 (0)89 / 3 60 40-51 58 augsburg @ ssf-ing.de

T +49 (0)221 / 2 05 32-76 F +49 (0)221 / 2 71 82-64 koeln @ ssf-ing.de

www.ssf-ing.de


Kontakt  strona 54 | SSF Ingenieure 

Grupa SSF Pragniemy zaoferować Państwu kompleksowe, zorientowane na potrzeby klienta usługi. Reprezentujemy szeroki zakres specjalizacji i proponujemy kompleksowe rozwią-

zania, dostosowane na miarę indywidualnych potrzeb. W celu spełnienia powyższych założeń do SSF przyłączyły się poniższe firmy:

Baugeologisches Büro Bauer GmbH Beratende Geologen und Ingenieure

Prof. Schaller UmweltConsult GmbH

Wagner Ingenieure GmbH Consulting Engineers

Domagkstraße 1a 80807 München

Domagkstraße 1a 80807 München

Balanstraße 170 81549 München

T +49 (0)89 / 3 60 40-46 5 F +49 (0)89 / 3 60 40-54 65

T +49 (0)89 / 3 60 40-32 0 F +49 (0)89 / 3 60 40-53 20

T +49 (0)89 / 68 08 96-3 F +49 (0)89 / 68 08 96-59

markus.bauer @ baugeologie.de www.baugeologie.de

info @ psu-schaller.de www.psu-schaller.de

kontakt @ wagner-ingenieure.com

grunt budowlany geologia hydrogeologia

projekty środowiskowe projekty krajobrazowe ekspertyzy ekologiczne

projektowanie dróg i układów komunikacyjnych


SSF Ingenieure | strona 55  Kontakt

PEC + S Planning, Engineering, Consulting + Services GmbH

PEC + S Beijing Planning, Engineering, Consulting + Services Ltd.

Str. Splai Tudor Vladimirescu Nr. 12, Ap. 6 RO – 300.195 Timisoara (Rumunia)

Domagkstraße 1a 80807 München

6 / F TongGuang mansion, No. 12 Nong Zhan Nan Li, Chaoyang District 100026 Beijing (Chiny)

T +40 (0)256 / 20 10 21 F +40 (0)745 / 60 73 25

T +49 (0)89 / 3 60 40-45 5 F +49 (0)89 / 3 60 40-54 55

office @ ssf.ro www.ssf.ro

mscholz @ ssf-ing.de

projektowanie obiektów inżynieryjnych

Doradztwo projektowe i nadzór na rynek chiński

Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. Consulting Engineers

S.C. SSF – RO s.r.l. Consulting Engineers

ul. Nadwiślańska 55 P-80-680 Gdańsk T +48 (0)58 / 3 23 99-99 F +48 (0)58 / 3 23 99-98 europrojekt @ europrojekt.pl www.europrojekt.pl

projektowanie obiektów drogowych projektowanie obiektów inżynieryjnych

T +86 (0)10 / 65 38-93 89 F +86 (0)10 / 65 38-93 90 beijing @ pecs-asia.com

Siedziba reprezentacyjna PEC + S w Chinach


Kontakt  strona 56 | SSF Ingenieure 

Członkostwo SSF jest członkiem następujących organizacji zawodowych i izb: – bab – Berufsverband freischaffender Architekten und Bauingenieure e.V. (tł. na jęz. pol.:Związek Niezależnych Architektów i Inżynierów Budownictwa) – Bayerische Ingenieurekammer-Bau (tł na jęz. pol.: Bawarska Izba Inżynierów Budownictwa) – FIDIC - International Federation of Consulting Engineers – DBV Berlin – Freunde des Bauingenieurwesens TU Dresden (tł na jęz. pol.: Przyjaciele Budownictwa Inżynieryjnego Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie) – IABSE – International Association for Bridge and Structural Engineering – STUVA – IAI – Industrieallianz für Interoperabilität e.V. (tł na jęz. pol.: Sojusz Przemysłowy ds. Interoperatywności) – VDEI – Verein Deutscher Eisenbahningenieure (tł na jęz. pol.: Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów Kolejnictwa)

– VDI – Verein Deutscher Ingenieure (tł na jęz. pol.: Stowarzyszenie Niemieckich Inżynierów) – VBI – Verband Beratender Ingenieure (tł na jęz. pol.: Związek Inżynierów z Uprawnieniami [Chartered Engineer]) – VSVI – Vereinigung der Straßenbau- und - Verkehrsingenieure in Bayern e.V. (tł na jęz. pol.: Stowarzyszenia Inżynierów Drogowych i Ruchu Drogowego Bawarii) – VSVI – Vereinigung der Straßenbau- und - Verkehrsingenieure in Berlin-Brandenburg e.V. (tł na jęz. pol.: Stowarzyszenia Inżynierów Drogowych i Ruchu Drogowego w Berlinie i Brandenburgii) – VSVI - Vereinigung der Straßenbau- und - Verkehrsingenieure in Sachsen-Anhalt e.V. (tł na jęz. pol.: Stowarzyszenia Inżynierów Drogowych i Ruchu Drogowego w Saksonii Anhalt)


SSF Ingenieure | strona 57  Kontakt

Ponadto angażujemy się w następujące gremia fachowe: AHO – Ausschuss der Verbaende Und Kammern der Ingenieure Und Architekten fuer die Honorarverordnung e.V. (tł. na jęz. pol.: Komisja Organizacji oraz Izb Inżynierskich i Architektów ds. Zarządzenia Wynagrodzeniami) Fachowa Komisja ds. Obiektów Inżynierskich/Projektowania Konstrukcji Nośnych Bayerische Ingenieurekammer-Bau (tł. na jęz. pol.: Bawarska Izba Inżynierów Budownictwa) – Komisja ds. Kooperacji i Gospodarki Zagranicznej – Komisja ds. Innowacji w Budownictwie – Komisja ds. Edukacji – Komisja ds. Inżynierów będących Pracownikami Zatrudnionymi i Inżynierów Mianowanych Gemeinsamer Arbeitskreis Bahnbau der Ingenieurbauwerk (w jęz. pol.:Wspólna Komisja Organizacji Inżynierskich ds. Budownictwa Kolejowego) VDEI Arbeitskreis konstruktiver Ingenieurbau (tł. na jęz. pol.: Komisja ds. Budownictwa Inżynieryjnego)


Kontakt  strona 58 | SSF Ingenieure 

Fast Facts

Siedziba główna

Monachium, Niemcy

Adres

SSF Ingenieure AG, Beratende Ingenieure im Bauwesen Domagkstraße 1a, 80807 München

Telefon und Fax

+49 (0)89 / 3 60 40-0 und +49 (0)89 / 3 60 40-51 05

E-Mail

muenchen@ssf-ing.de

Internet

www.ssf-ing.de

Liczba biur na terenie Niemiec

5

Siedziby firmy

Monachium, Berlin, Halle, Augsburg, Kolonia

Kraje, w których SSF posiada przedstawicielstwo

Polska, Chiny, Rumunia

Licza zatrudnionych pracowników

ok. 200 (2009 r.)


SSF Ingenieure | strona 59  Kontakt

Rok założenia firmy

1971 (Schmitt & Stumpf)

Dyrekcja

V. Schmitt, D. Stumpf, W. Frühauf, C. Schmitt, H. Wolf

Rynki

konstrukcje nośne, budynki, infrastruktura transportowa, obiekty przemysłowe, środowisko

Usługi

usługi projektowe i zarządzania w branży budownictwa inżynieryjnego, konstrukcji nośnych, geotechniki i projektowania środowiska

Obrót

ok. 22 mln EURO (2009 r.)

Forma prawna

Sp. z o.o.

Wpis

Sąd Rejonowy w Monachium, HRB 91.493

NIP.

DE 129 472 191

System zarządzania jakością (DIN EN ISO 9001:2008):

certifikat: numer rejestracji ZAID-1860567

Ubezpieczenie

VHV Versicherungen; Hannover od szkód osobowych i materialnych


SSF Ingenieure | strona 61  Kontakt

Stopka redakcyjna Redaktor SSF Ingenieure AG Domagkstraße 1a 80807 München www.ssf-ing.de

Z wyjątkiem stron: 35: Wolfgang Seitz 36: Flughafen Muenchen GmbH 37: Prof. Schaller UmweltConsult GmbH 39: Ulrich Windoffer

Odpowiedzialni za treść: D. Stumpf, H. Wolf, R. Rossiello-Bianco

Grafika Seite 24, 31 und 40: ediundsepp Gestaltungsgesellschaft

Tłumaczenie na język polski: Edyta Błaszkiewicz

Projekt ediundsepp Gestaltungsgesellschaft www.ediundsepp.de

Lektorat: Monika Krzynówek, Konsultacja i korekta techniczna: Tomasz Kołakowski

Tekst SSF Ingenieure AG

Zdjęcia Florian Schreiber Fotografie

Wszelkie zmiany zastrzeżone © 2010 SSF Ingenieure AG


SSF_Imagebroschuere_PL_12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you