Page 1

Julia Donaldson

Sara Ogilvie


Per a la Patricia i la Kyna – JD Per a la Margaret – SO

Títol original The Detective Dog Traducció Lluisa Moreno Llort Coordinació de l’edició en llengua catalana Cristina Rodríguez Fischer

Primera edició en llengua catalana, gener de 2017 © 2017 Art Blume, S.L. Carrer de les Alberes, 52, 2.º, Vallvidrera 08017 Barcelona Tel. 93 205 40 00 e-mail info@blume.net © 2016 Macmillan Children’s Books, Pan Macmillan, Londres © 2016 del text Julia Donaldson © 2016 de les il·lustracions Sara Ogilvie I.S.B.N.: 978-84-9801-957-5 Imprès a la Xina Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ja sigui per mitjans mecànics o electrònics, sense la deguda autorització per escrit de l’editor. WWW.BLUME.NET Aquest llibre s’ha imprès sobre paper manufacturat amb matèria primera procedent de boscos de gestió responsable. En la producció dels nostres llibres intentem, amb el màxim esforç, complir amb els requisits mediambientals que promouen la conservació i l’ús responsable dels boscos, especialment dels boscos primaris. Així mateix, per la nostra preocupació pel planeta, intentem utilitzar al màxim els materials reciclats, i sol·licitem als nostres proveïdors que facin servir materials, el procés de fabricació dels quals estigui lliure de clor elemental (ECF) o de metalls pesants, entre d’altres.


Text de

Julia Donaldson

Il.lustracions de

Sara Ogilvie


Hi havia una vegada una gossa amb l’olfacte molt fi. La coneixien arreu per la gossa detectiu Gessamí. Esnif, esnif! Ensumant amunt i avall, enxampava sempre els més brivalls.

Qui ha llançat les avellanes a terra?

Qui ha agafat la mel de les abelles?


Qui s’ha fet caca al caminet de grava?

Què hi fa, a la banyera, l’aranya?

I tot remenant la cua amb energia, la detectiu Gessamí la pista seguia.


Noi i gossa es van plantar a l’aula en un moment, i es van trobar el senyor Jonàs absolutament desfet. El mestre s’estirava els cabells i sospirava. El Pere no s’ho podia creure i mig plorava. Esnif, esnif, esnif! Però què ha passat? –Els llibres! –va fer el Pere–. S’han esfumat!


Tothom va seguir la detectiu Gessamí. I de cop es va aturar, al mig del camí.

Esnif, esnif! Palla i bacallà, pizzes i pingüins, i més enllà, l’olor del lladre, però el millor del cas, molts llibres, tots amuntegats!


Només hi ha una gossa capaç de resoldre les pitjors malifetes: la detectiu Gessamí!

ISBN 978-84-9801-957-5

Preservem el medi ambient • Reciclem i reutilitzem. • Utilitzem paper procedent de boscos de gestió responsable.

9 788498 019575

La gosseta detectiu  
La gosseta detectiu  
Advertisement