Page 1

Valerie Thomas i Korky Paul


El Bru, que ĂŠs negre


una bestiola vermella


Títol original: Wilbur’s Book of Colours Traducció: Lluïsa Moreno Llort Coordinació: Cristina Rodríguez Fischer Primera edició en llengua catalana, abril de 2014 © 2014 Art Blume, S.L., Barcelona © 2013 Oxford University Press © 2013 Valerie Thomas i Korky Paul © 2013 de les il·lustracions Korky Paul I.S.B.N.: 978-84-9801-750-2 Imprès a la Xina Tots els drets reservats.

ISBN 978-84-9801-750-2

9

788498 017502

El llibre dels colors del Bru  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you