Page 1


Títol original Hoakes Island. A Fiendish Puzzle Adventure Traducció Lluïsa Moreno Llort Coordinació de l’edició en llengua catalana Cristina Rodríguez Fischer Primera edició en llengua catalana, abril de 2018 © 2018 Naturart, S.A. Editat per BLUME Carrer de les Alberes, 52, 2n, Vallvidrera 08017 Barcelona Tel. 93 205 40 00 E-mail: info@blume.net © 2018 Laurence King Publishing, Londres © 2018 del concepte i de les il·lustracions, Helen Friel © 2018 del text, Jan Friel I.S.B.N.: 978-84-17254-23-0 Imprès a la Xina Tots els drets reservats. Queda prohibida la reproducció total o parcial dʼaquesta obra, ja sigui per mitjans mecànics o electrònics, sense la deguda autorització per escrit de lʼeditor. WWW.BLUME.NET Aquest llibre sʼha imprès sobre paper manufacturat amb matèria primera procedent de boscos de gestió responsable. en la producció dels nostres llibres intentem, amb el màxim esforç, complir els requisits mediambientals que promouen la conservació i lʼús responsable dels boscos, en especial dels boscos primaris. així mateix, en la nostra preocupació pel planeta, intentem utilitzar al màxim els materials reciclats, i sol·licitem als nostres proveïdors que facin servir materials el procés de fabricació dels quals estigui lliure de clor elemental (efc) o de metalls pesants, entre dʼaltres.


L’ILLA DE HOAKES UNA ENGINYOSA AVENTURA DʼENIGMES

Helen Friel i Ian Friel


n

pa

Punts de llibre voladors

de

Màxim SUSPENS

Saps arribar al cim de la PARET ALFABÈTICA utilitzant només les vocals?

Tir als ntuació signes de pu

O S E

Capa Dit Gata

Copa

Pila

Fila

Pi

Taula Mina

Basa

Rata

Gasa Casa

Lima Bata

Fil

De pressa, creuem el riu i avancem-los! Comença per la pedra passera on hi ha escrita la paraula «casa» i, a continuació, salta a una pedra on hi hagi una paraula que s’escrigui igual que la primera excepte una lletra: de «casa» a «gasa», i així successivament.

Rasa

Bola


Biblioteca del T error

El Carrusel de les Paraules

es a`g i n

do

ad bl e g

at s! rd ms eta Ll o r r pe o! l t e s vo l u c i u M e ad l n e

P

c tren

Pesca un llibre

001.9

N

Vena

Gota

T’has fixat en les lletres N, S, E i O que hi ha als amarradors? Segur que ens indiquen en quina direcció hem d’anar en el mapa. Quan hem creuat el riu, a quin dels amarradors hem arribat?

Gata

Mata

Tela Sima

e s!

Però no veig la primera clau. Espera! Crec que allà hi ha un sobre. Em pregunto què hi deu haver a dins...


! a s s e De pr

propietat iptura de r sc ’e enry, L ! erdre tx d’en H temps a p , al despa y r cina n e fi H l’o n No hi ha a som rta d’e ra fo a c a n iat ix e a s c re us tan av és a la nosalt quatre cla Hoakes, i s ó e si st n e a u m q a a la bar em de tro nts res? del parc. H ! lla! No se le re ib l’o ss o é p b i u ra Pa com sig

ll? e u q a , s é Qui e Fa cara d

s puces...

tenir male

rèto r pas el b No deu se maó? llançat el

.

uí.. l dos d’aq Toquem e

l que ha


ue mpanys q Té uns co iança! nf ens de co g n e ir sp no in

! U E R R CO

No pareu

! de córrer

irecció En quina d ra? ra a n ’a hem d

51 28

33

18


L'illa de Hoakes  
L'illa de Hoakes  
Advertisement