Page 1

editelJOURNAL FIREMNÍ ČASOPIS SKUPINY EDITEL

V Í D E Ň | P R A H A | B R AT I S L AVA | B U D A P E Š Ť | I S TA N B U L

© Petra Spiola

EDITORIAL On-line a nejen to

Existuje mylná přestava, že elektronické obchodní procesy jsou pouze pro velké společnosti. Opak je pravdou: tradiční středně velké společnosti i inovativní začínající Mag. Peter Franzmair CEO firmy se čím dál častěji obracejí k EDITEL Rakousko automatizovaným procesům a výhodám, které nabízejí, i v případě limitované vlastní podnikové infrastruktury. Ti, kteří se na digitální dodavatelské procesy spolehnou již v počátcích, si zajistí stejnou úroveň jako “velcí hráči” a upevní tak své postavení na trhu jak nyní, tak i v budoucnu. Jedním z takových příkladů je rakouský maloobchodní prodejce vína Winninger, jemuž jsme věnovali náš titulní článek. Rychlost je hlavním kritériem i pro on-line obchod přes Amazon. EDI umožňuje firmám zpracování a vyřizování objednávek dle specifik Amazonu (článek na str. 4). V tomto čísle si můžete přečíst také o podnětných projektech z jiných odvětví, např. z potravinářského a nápojového průmyslu (článek o TURM Oranienburg, str. 3), logistiky (o MSAN na str. 3) a tradičního dropshippingu v oblasti rychloobrátkového zboží (o DESADV na str. 4). V neposlední řadě bychom rádi ještě jednou poděkovali všem klientům společnosti EDITEL, kteří se zúčastnili našeho letošního průzkumu! Obdrželi jsme velmi pozitivní zpětnou vazbu, která je pro nás povzbuzením k dalšímu pokračování v naší cestě. Důsledně jsme se věnovali i konstruktivní kritice, která nám pomůže naše služby ještě více přizpůsobit potřebám klientů. Přeji Vám obchodně úspěšný rok 2017 a příjemné čtení ve firemním časopisu skupiny EDITEL,

EDI PŘISPÍVÁ K VĚRNOSTI ZÁKAZNÍKŮ In vino veritas…Pravda ovšem není jen ve víně, ale i v ­poznatku, že EDI má pozitivní dopad na věrnost zákazníků. Maloobchodní prodejce vína Winninger je jedním z mnoha příkladů, které to dokazují.

M

atthias Winninger, maloobchodní prodejce vína z Langenlois, si pro svá vína z edice “winvino“ zvolil podmanivá jména: Sonnengruß (Pozdrav slunci), Sternstund (Hvězdná noc), Zweisam (Dvojice), Welcome (Uvítání), atd. Jeho vybraná vína z nejlepších rakouských vinařských oblastí lze zakoupit v jeho vlastním on-line obchodě. Matthias Winninger svá vína navíc dodává

téměř výhradně do rakouských obchodních ře­ tězců. Mezi jeho hlavní klienty patří METRO, MARKANT a REWE. Donedávna byly procesy okolo objednávek a dodávek zboží zajišťovány pomocí jednoduchého webového řešení EDI, které stále ještě vyžadovalo menší manuální úkony, např. u objednávek. Díky rozšíření ERP systému “Sage Office Line” o EDI modul může nyní pan

GS1 Den zdravotnictví https://www.editel.cz/novinky/aktualne/novinka/chytre-­ jako-smartbox-pro-edi-v-e-commerce Chytře jako Smartbox Pro: EDI v e-commerce https://www.editel.cz/novinky/aktualne/novinka/ chytre-jako-smartbox-pro-edi-v-e-commerce

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH ČLÁNKŮ

1

 n-line prodej vína O Maloobchodní prodejce vína Winninger vnímá pozitivní dopad EDI na věrnost zákazníků Aktuality Další novinky v EDITEL Group

rověrka ISAE 3402 typu 2 2 PEDITEL úspěšně prošel prověrkou dle normy ISAE 3402 typu 2 IBM Smarter Integration Odborníci se sešli na každoročním fóru o B2B integraci

3

 Integrační řešení EDI slaví výročí Již celých 5 let zajišťuje špičkové integrační řešení od EDITELu efektivitu obchodních procesů MSAN Group Chorvatský poskytovatel logistických služeb spustil komplexní projekt

RYCHLÝ PŘEHLED Proběhlo inspirativní setkání pro pojišťovny https://www.editel.cz/novinky/aktualne/novinka/ probehlo-inspirativni-setkani-pro-pojistovny

Peter Franzmair

eXite User Group - 3. setkání uživatelů business integrační platformy eXite https://www.editel.cz/novinky/aktualne/novinka/ exiteR-user-group-3-setkani-uzivatelu-business-integracni-platformy-exite/ ®

SLEDUJTE NÁS

Zákaznický průzkum 2016 EDITEL požádal své klienty o zpětnou vazbu Prodejci na Amazonu 4 Zpracování objednávek pomocí EDI pro hladké dodávky do Amazonu Co se peče? EDITEL přivedl ke kuchyňskému stolu odborníky na IT EDITEL JOURNAL je vydáván jako příloha k časopisu GS1 v nákladu 13 000 kopií v ­německém, anglickém, českém a maďarském jazyce. Pro naše klienty je on-line verze dostupná na www.editel.cz. Vaše náměty, prosím, posílejte na marketing@editel.cz


2

editelJOURNAL Firemní časopis skupiny EDITEL

© peshkov – Fotolia.com

VE ZKRATCE Implementace rozšiřujícího EDI modulu pro ERP Sage Office Line Integrovaný interface do EDI platformy eXite® od společnosti EDITEL umožňující přístup k 15 000 firmám z různých odvětví Implementované formáty zpráv:

Objednávka (ORDERS)

Faktura (INVOIC) Redukce možných chyb  spora času a peněz (už žádné náklady na Ú poštovné apod.) Pozitivní dopad na věrnost zákazníků

„Klienti reagují na ­využívání EDI velmi ­příznivě.“ Matthias Winninger

Winninger zpracovávat všechna data přímo ve svém ERP systému a celý proces se zautomatizoval. Všechny objednávky a faktury tak mohou být předány v reálném čase a plně automaticky, přičemž celý proces je bezpečný a je možné jej kdykoli sledovat. “Díky tomu si ušetříme spoustu manuálního vyplňování. Už nedochází k žádným chybám a ušetříme tak ohromné množství času,” říká Matthias Winninger, který je s nových řešením EDI zjevně spokojený. Vedle zredukování práce má automatická fakturace podle pana Winningera velmi pozitivní dopad i na náklady za poštovné. Dalším neopominutelným kladem je pro úspěšného

obchodníka s vínem věrnost jeho zákazníků: “Klienti reagují na využívání EDI velmi příznivě.” Uvedené výhody lze jen těžko přehlédnout. Koneckonců, využívání EDI je pro velké obchodní řetězce již řadu let standardem, což se o většině drobných prodejců zatím říci nedá. To vysvětluje, proč byly EDI procesy implementované panem Winningerem tak dobře přijaty jeho obchodními partnery z řad maloobchodních řetězců. n

O WINNINGER ­WEINHANDEL Společnost Winninger Weinhandel byla založena v roce 2010 s cílem uvést originální řadu vín pro každou příležitost. Její edice “winvino wines” se prodává v obchodních řetězcích a on-line na www.winvino.at

www.winvino.at www.editel.at

SMART INTEGRATION

E

E

© phyZick - Fotolia.com

EDITEL ÚSPĚŠNĚ PROŠEL PROVĚRKOU DLE NORMY ISAE 3402 TYPU 2

DITEL opět úspěšně prošel auditní prověrkou pro vnitřní kontrolní systémy dle normy ISAE 3402* typu 2. Provedla ji nezávislá společnost Ernst & Young zabývající se podnikovými audity. Prověrka zahrnovala kontrolu přiměřenosti činností souvisejích se zajištěním kvality všech služeb poskytovaných klientům, kontrolu bezpečnostních operací a aplikací, kvality vývoje softwaru (řízení změn) i mezinárodní podpory. Letos byla externí

firmou specializovanou na zajištění bezpečnosti testována také síť spol. EDITEL, za účelem určení případných slabých stránek při riziku z vnějšku. EDITEL splnil všechny podmínky prověrky ISAE 3402 typu 2.  n www.editel.eu * ISAE (Mezinárodní standard pro ověřovací zakázky) 3402 je mezinárodně uznávaným auditním standardem pro vnitřní kontrolní systémy.

„Náš úspěch při prověrce ISAE 3402 typu 2 ­dokazuje naši snahu nasadit laťku v zajištění bezpečnosti velmi vysoko“ Peter Franzmair, generální ředitel společnosti EDITEL Austria.

DITEL SK, jeden z hlavných implementačných partnerov IBM Sterling B2B Integrátoru v regióne strednej a východnej Európy, sa spojil so spoločnosťou IBM, aby uskutočnili „Smarter Integration fórum 2016“ v Bratislave dňa 19. mája. Bola to prvá akcia tohto typu na Slovensku, zameraná na dôkladné skúmanie integrácie EDI na trhu B2B, ktorej hlavným účelom bolo odštartovať rad podobných udalostí v budúcom roku. „Fórum bolo vynikajúcou platformou pre vzájomnú výmenu noviniek a praktických skúseností so všetkými účastníkmi,“ uviedol Štefan Sádovský, generálny riaditeľ spoločnosti EDITEL SK. „Chcel by som sa poďakovať spoločnosti EDITEL za možnosť zú-

častniť sa seminára Smarter Integration Forum 2016. Veľkou výzvou IT oddelení mnohých spoločností je v dnešnej dobe automatizácia údajových tokov. Na seminári bolo prezentované zaujímavé aplikačné riešenie, ktoré je jedinečným nástrojom na podporu automatizácie konverzií a úprav rôznych dátových formátov medzi rôznymi informačnými systémami v rámci aj mimo podniku. Riešenie pomôže spoločnostiam výrazne ušetriť čas aj peniaze formou automatizácie naprieč celým podnikovým prostredím.“ povedal Peter Kováč, IT manager, Schreiber Slovakia s.r.o. n www.editel.sk/novinky/ aktualne


editelJOURNAL Firemní časopis skupiny EDITEL

© Neyro – Fotolia.com

5 LET EDI ­INTEGRACE OD SPOLEČNOSTI ­EDITEL

CHORVATSKÁ SPOLEČNOST M SAN GROUP ROZŠIŘUJE EDI, ZAPOJÍ VÍCE NEŽ 100 KLIENTŮ

V

souladu s novými trendy chorvatského maloobchodního trhu, které směřují k včasným a cíleným dodávkám zboží klientům, spustila společnost M SAN projekt zapojení několika set svých obchodních partnerů a klientů do EDI. Vedle největších klientů nyní do EDI přibyly i malé a středně velké společnosti s vybranými typy zpráv, jako např. elektronické objednávky, dodací listy, faktury, zprávy o stavu skladových zásob a přehledy o prodeji. Do konce roku 2017 by mělo být podle

plánu do elektronické výměny dat (EDI) zapojeno více než 300 klientů z Chorvatska a jiných zemí. Ante Ujević, BI specialista z M SAN, vysvětluje: “Propojení s našimi partnery pomocí EDI nám usnadní sledování stavu zásob i nákup a dodávky zboží. To ve výsledku povede k efektivnějšímu řízení zásob a sestavování rozpočtu. Náš EDI provider, Panteon Plus, bude při organizaci a řízení uvedených změn cenným přínosem.”  n www.msan.hr

„Vaše chytrá logistika“

O MSAN

J EDI INTEGRACE OD EDITELU  jednodušená a úsporná optimalizace Z procesů Interface EDI platformy eXite® (užívané 15 000 klienty ve 20 evropských zemích) Integrovaná služba e-fakturace s elektronickým podpisem  igitální archivace odpovídající přísným D auditním požadavkům

en v průběhu předchozího roku bylo pomocí EDI integračního řešení (dříve známého pod názvem submIT) od společnosti EDITEL přeneseno 15 miliónů zpráv. Jedním z nejrušnějších dnů byl 12. leden, kdy došlo k přenosu 17 500 faktur. 7. července 2016 jsme zase zaznamenali ohromný celkový počet přenosů – jen objednávek prošlo přes 20 000. Tato čísla odrážejí úspěšný vývoj integrace elektronických procesů, kterou EDITEL poskytuje již celých pět let. Jedním z hlavních aspektů tohoto pozitivního vývoje je také nebývalá flexibilita systému, která umožňuje přizpůsobení jednotlivých řešení potřebám každé společnosti.  n

Chorvatská společnost M SAN Grupa, jedna z největších IT firem v zemi, se specializuje na počítačový hardware, software a maloobchodní prodej spotřební elektroniky. Cílem M SAN je být inovativní a poskytovat klientům „chytré“ logistické služby. Navzdory dostupným technologiím a neustálému rozvoji nelze v dnešním obchodním světě ani v našich osobních životech garantovat dokonalou neomylnost. Ani úspěch na trhu není nikdy zaručen. Jedna věc však jistá je: čím rychleji dojde ke změně, tím obtížněji ji lze monitorovat, předvídat a připravit se na ni.

www.editel.cz/reseni/ edi-integrace

­ ÁKAZNICKÝ PRŮZKUM – EDITEL 2016 Z DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC!

U

nás, ve společnosti EDITEL, jsme si vědomi toho, že právě Vaše zpětná vazba nám pomáhá zvyšovat úroveň našich služeb. Letos jsme v Rakousku, České republice, na Slovensku a v Maďarsku provedli anonymní zákaznický průzkum. Otázky se mimo jiné týkaly kvality

našeho zákaznického servisu, technického helpdesku, eXite® a také počtu komunikačních kanálů. Cílem průzkumu bylo ještě větší zaměření našich služeb na potřeby klientů. V zákaznickém průzkumu jsme obdrželi celkem přes 700 odpovědí,

které zpracovala nezávislá firma meinungsraum.at zabývající se průzkumy trhu. Respondenti zdůrazňovali velkou důležitost EDI pro své podnikání, což je pro nás motivací k dalšímu rozvíjení potenciálu technologií, které mají naši klienti k dispozici.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem, kteří se do průzkumu zapojili. Samozřejmě kdykoli uvítáme Vaše úvahy a návrhy. Stačí, když nám napíšete na adresu info@editel.cz nebo zavoláte na tel.: +420 / 261 009 011. Váš tým společnosti EDITEL

3


4

editelJOURNAL Firemní časopis skupiny EDITEL

© Jakub Jirsák – Fotolia.com

ZÁVRATNOU RYCHLOSTÍ DO AMAZONU VE ZKRATCE  ešení EDI připravené na míru pro prodejce na Ř Amazonu Maximální rychlost dodávek Propojení s dodavateli všech velikostí Web EDI pro malé dodavatele Archivace faktur a dalších obchodních dokumentů odpovídající auditním požadavkům Zpracování faktur dle auditních náležitostí

EDITEL JE OPOROU PRO PRODEJCE NA AMAZONU EDITEL pomohl navázat spolupráci s Amazonem přibližně 20 klientům různých průmyslových odvětví z Rakouska, Německa, České republiky a Slovenska. Šlo většinou o komplexní procesy, které zahrnovaly objednávky, potvrzení objednávek, dodací listy, faktury, zprávy o stavu skladových zásob a přehledy o prodeji. V EDITELu nabízíme individualizovanou profesionální pomoc, která kontrastuje s někdy těžko “srozumitelným” on-line gigantem Amazon.

N

ízká cena, rychlé dodání. Dvě hlavní kritéria zásadní pro úspěšnou spolupráci s Amazonem, největším on-line obchodem na světě. Řešení EDI vytvořené na míru pro prodejce na Amazonu jim pomáhá těmto požádávkům vyhovět. Jakmile Amazon přijme objednávku (ORDERS), odešle ji automaticky dodavatelům prodejce. Informace o požadovaném zboží, jako je cena, počet jednotek a čas dodání, jsou okamžitě zaslány zpět v potvrzení objednávky (ORDRSP). Na základě těchto informací je vybrán dodavatel, který následně zboží odešle přímo

„V celém procesu je klíčová rychlost – a té lze dosáhnout jedině pomocí elektronické výměny dat.“

do Amazonu. V celém procesu je klíčová rychlost – a té lze dosáhnout jedi­ ně pomocí elektronické výměny dat (EDI). EDITEL vyvinul řešení, které

VYDÁNÍ 1/2016 Vlastník a vydavatel: EDITEL Austria GmbH, 1040 Vienna, Brahmsplatz 3; T: +43 (0)1/505 86 02; e-mail: info@editel.at. www.editel.eu

že samotný kuchár, pod ktorého záštitou sa účastníci učili variť, má 10 ročné skúsenosti v IT brandži, vďaka čomu vtipne moderoval celý večer v IT slangu.  n www.editel.sk/novinky/aktualne © PeopleImages – iStockphoto.com

V

www.editel.cz

TIRÁŽ

IT ŠKOLA VARENIA duchu sloganu „Vyvráťme mýtus, že IT-čkári nevedia variť,“ usporiadal EDITEL SK 9. novembra mimoriadnu udalosť pre klientov: približne 20 IT odborníkov sa zhromaždilo na udalosti „IT škola varenia 2016.“ Táto akcia bola o spoločnom varení špecialít z rôznych svetových kuchýň a zábave. Zaujímavým detailom bolo,

umožňuje velmi rychlou výměnu dat se všemi dodavateli. Dodavatelé, kteří již EDI používají, jsou připojeni k plně integrovanému interface, zatímco malí dodavatelé mohou využít webový EDI portál. Toto na míru vytvořené řešení zahrnuje IBM Sterling Integrator, dále archiv odpovídající auditním požadavkům a Web EDI portál, který zajišťuje výměnu a použití obchodních dokumentů podle potřeby, a také zpracování faktur dle auditních náležitostí.  n

EDITEL Austria GmbH je 100% dceřinou společností GS1 Austria GmbH. Cílem společnosti EDITEL Austria GmbH je řízení elektronické výměny dat mezi obchodními partnery, prodej potřebných softwarových produktů a služeb podpory. Management a zodpovědnost za obsah: Peter Franzmair Redakce: Sylvia M. Gerber Korektura: Dagmar Jenner, www.texterei.com Překlady: Anglická verze: D  agmar Jenner, www.texterei.com Česká verze: Zuzana Čiháková, Tereza ­Kumperová Maďarská verze: Katinka Czigány Layout: www.creativedirector.cc Zveřejnění podle mediálního zákona z 1. března 2009: Newsletter na propagaci a podporu činnosti EDITELu Rakousko.

EDITEL Journal 2/2016 CZ  

Získejte informace o elektronické výměně dat (EDI) , o řízení dodavatelského řetězce a logistice, ale také o novinkách skupiny EDITEL. Vydán...

EDITEL Journal 2/2016 CZ  

Získejte informace o elektronické výměně dat (EDI) , o řízení dodavatelského řetězce a logistice, ale také o novinkách skupiny EDITEL. Vydán...