Page 1

editelJOURNAL

2|2013

FIREMNÍ ČASOPIS SKUPINY EDITEL

EDITORIAL

© Petra Spiola

© adventtr - iStockphoto.com

V Í D E Ň | P R A H A | B R AT I S L AV A | B U D A P E Š Ť | I S TA N B U L

Mag. Peter Franzmair, CEO EDITEL Austria

KRUH SE UZAVÍRÁ V letošním roce byly společnosti v celé Evropě poměrně hodně zaneprázdněny řešením otázky elektronické fakturace. Nyní, když nařízení EU z počátku roku 2013 požaduje zrovnoprávnění elektronických a papírových faktur, se veřejné instituce přizpůsobují nové situaci. Vedle Dánska je dnes Rakousko druhou zemí, která požaduje, aby dodavatelé federální vlády od 1. ledna 2014 vystavovali standardizované elektronické faktury. A tím se kruh uzavírá. Vede nás to ke konstatování, že budoucnost efektivní optimalizace procesů v soukromých firmách a vládních institucích bude spočívat v bezpapírovém řešení. Vzhledem k velkému potenciálu úspor se více a více společností všech velikostí a nejrůznějších odvětví rozhoduje nahradit své dosavadní papírové obchodní procesy procesy elektronickými. Abychom jmenovali alespoň některé příklady, mezi tyto společnosti patří: česká dceřiná společnost Johnson & Johnson (str. 1), turečtí výrobci potravin Ana Gıda a Namet (str. 3) nebo Forstinger, rakouský prodejce autopříslušenství (str. 3). Samozřejmostí je, že EDITEL bude nadále podporovat společnosti v jejich úsilí optimalizovat podnikové procesy. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval našim stávajícím obchodním klientům a partnerům za jejich spolupráci a věrnost. Jménem celého týmu společnosti EDITEL bych Vám rád popřál pro ­nadcházející svátky vše nejlepší a skvělý nový digitální rok 2014! Peter Franzmair

BEZ HRANIC Johnson & Johnson ví, o čem je optimalizace ­dodavatelského řetězce: za méně než rok je mise splněna ve čtyřech zemích!

S

nem každé firmy vyrábějící kosmetické přípravky a produkty osobní hygieny je mít dlouho­ době rezervovaný příslušný regálový prostor v segmentu drogerie a kosmetiky téměř ve všech obchodních řetěz-

cích v regionu střední Evropy. Společnost Johnson & Johnson si navíc drží i přední místa v oblíbenosti a kvalitě svých kosmetických produktů. Odpovědnost za dodávání desítek druhů zboží do prodejen v takovémto roz-

VÝBĚR NEJLEPŠÍCH ČLÁNKŮ 1 Takhle to chodí

Mezinárodní EDI-konsolidace v Johnson & Johnson Nejnovější informace Novinky skupiny EDITEL

2 EDITEL spolupracuje s IBM

Úspěšná akce zaměřená na B2B integraci

3 Dodavatelé autopříslušenství jsou automatizovaní Významné úspory nákladů ve Forstingeru

NOVINKY Den otevřených dveří GS1, EDITELu a ECR www.editel.cz/cs/novinky/Den-otevrenych-dveri Podívejte se! Zákulisí GS1, EDITELu a ECR www.editel.at/en/media/publications/videos/EN EDITEL Hungary slaví své pětileté výročí www.editel.cz/cs/novinky/EDITEL-Hungary-­ petilete-vyroci Bezchybná kmenová data v Silvretta Montafon Gastronomie GmbH díky EDI www.editel.cz/cs/novinky/bezchybna-kmenova-data

Velká data, velký problem? Jak na to: digitální archivace www.editel.at/en/news/digital_archiving

Elektronická fakturace na úřadu spolkové vlády v Rakousku od 1. 1. 2014 EDITEL má řešení!

4 Turecký výrobce využívá EDI

Ana Gıda a Namet zpracovávají elektronické objednávky (ORDERS)

Příjemné počtení EDITEL News! Sledujte nás na: www.xing.com - EDITEL Austria GmbH www.linkedin.com - EDITEL Group

Podporujeme mladé talenty EDITEL CZ ocenil vítěze soutěže Diplomová práce roku v kategorii „B2B integrace – automatická výměna elektronických dokladů“

EDITEL Journal je vydáván jako příloha k časopisu GS1 v nákladu 13 000 kopií v německém, anglickém, českém, maďarském a tureckém jazyce. Pro naše klienty mimo Českou republiku je online verze dostupná na www.editel.eu. Vaše náměty posílejte, prosím, na marketing@editel.cz.


editelJOURNAL 2/2013

O JOHNSON & JOHNSON J&J je jedním z největších světových výrobců a dodavatelů léčiv, zdravotních pomůcek, kosmetických přípravků a produktů osobní hygieny. Tato mezinárodní společnost byla založena v roce 1886 s hlavním sídlem v New Jersey (USA). Korporace zahrnuje 275 dceřiných společností ve více než 60 zemích světa a zaměstnává zhruba 128 tisíc lidí.

několik z nich bylo včas požádáno o příslušnou změnu komunikačního kanálu. Další prioritou kromě připojení všech retailových partnerů bylo pro Johnson & Johnson v této rané fázi také zapojení logistických obchodních partnerů. Dodávat desítky druhů zboží v takovémto rozsahu vyžaduje rychlost, bezchybnost a transparentnost objednávkových a doručovacích procesů. Společnost Johnson & Johnson proto svůj projekt EDI-komunikace ještě dodatečně rozšířila o zpracování elektronických dodacích listů (DESADV) ve spolupráci s logistickými partnery DHL a Movianto.

© kadmy – iStockphoto.com

2

SHRNUTÍ: + mezinárodní sjednocení EDI-infrastruktury + EDI zprávy + objednávky (ORDERS) + dodací listy (DESADV) + faktury (INVOIC) + přehled zásob (INVRPT) + bezproblémové napojení obchodních partnerů v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku + jednotné rozhraní pro SAP a eXite®

sahu na mezinárodní úrovni však vyžaduje rychlou a bezchybnou komunikaci mezi všemi obchodními partnery. Díky novému ERP systému a sjednocené mezinárodní EDI-infrastruktuře si společnost Johnson & Johnson vydláždila cestu k efektivním a udržitelným procesům v dodavatelském řetězci.

SAP JAKO HLAVNÍ IMPULZ Elektronická výměna dat není v FMCG odvětví žádnou novinkou, naprostá většina maloobchodních prodejců v kosmetickém sektoru již po řadu let optimalizuje své obchodní a logistické procesy pomocí EDI. Nejinak tomu je i ve společnosti Johnson & Johnson, která je již dlouhodobým uživatelem

INVESTICE A VÝHODY

komunikačních služeb sítě eXite® společnosti EDITEL. Rok 2013 byl však pro J&J v této oblasti zlomovým, především z hlediska propojení a sjednocení komunikačního kanálu elektronické výměny dat (EDI) se svými klienty nejen v Čechách a na Slovensku, ale také v Maďarsku a Polsku. Hlavním impulzem tohoto projektu byly změny ve vlastní IT infrastruktuře a přechod na nový centrální ERP systém SAP pro divizi Consumer v těchto čtyřech zemích. Johnson & Johnson musel definovat rámec pro užívání elektronického podpisu v oblasti EDI-fakturace a s tím související dlouhodobou a důvěryhodnou archivaci všech EDI-transakcí, zahrnujících objednávky (ORDERS), faktury (INVOIC), dodací listy (DESADV) a

přehledy zásob (INVRPT) prostřednictvím jediného rozhraní. To vše muselo odpovídat národní legislativě a všeobecně platným zvyklostem. Projektový tým musel navíc čelit výzvě vytvořit jednu globální datovou strukturu společnou pro všechny čtyři země a zároveň uspokojit požadavky obchodních partnerů.

eXite® SPOJUJE Fakt, že téměř všichni retailoví partneři v České republice a na Slovensku byli již přímými klienty sítě eXite®, se ukázal být velkou výhodou. Zásadní výměna EDI-řešení se jich proto vůbec nedotkla. Také připojení zbývajících přibližně 40 partnerů v Maďarsku a Polsku proběhlo naprosto hladce, jen

Společnost Johnson & Johnson se investice do nového ERP systému a nové EDI-infrastruktury rozhodně vyplatila. Získala tak jednotné propracované a transparentní centralizované řešení pro rozdílné potřeby dané místními a legislativními požadavky. Neméně podstatná je také naprostá kompatibilita s novým ERP systémem. Díky standardizovanému formátu „inhouse“ datové struktury může pokrýt veškerý potřebný datový obsah zpráv pro všechny čtyři země. Vzhledem k mezinárodnímu záběru projektu pokrývajícímu čtyři země, do jehož řešení musely být plně zapojeny týmy všech zúčastněných stran, je doba realizace přímo ukázková. Za méně než jeden rok byla společnost Johnson & Johnson kompletně připravena na ostré spuštění nové EDI-infrastruktury. n

www.jnj.cz www.editel.cz

© iQoncept - Fotolia.com

NOVINKY – ČESKÁ REPUBLIKA

SEMINÁŘ SPOLEČNOSTÍ EDITEL A IBM: B2B INTEGRACE BEZ HRANIC

S

pecialisté společností EDITEL CZ a IBM Česká republika uspořádali v Praze během podzimu 2013 dva společné semináře věnované tématu B2B integrace. Obsahem akcí bylo seznámit účastníky s chytrými řešeními pro bezpečnou a spolehlivou integraci B2B procesů a optimalizaci komunikačních a obchodních procesů v oblasti dodavatelsko-odběratelských řetězců. Cenné zkušenosti mohli účastníci čerpat od pana Manishe Sardy z USA, specialisty IBM na implementaci IBM Sterling

B2B Integratoru. Představené řešení se již stalo nepostradatelným nástrojem řady významných výrobních i obchodních společností, což potvrzují všechny případové studie realizovaných projektů, se kterými se účastníci měli možnost seznámit.  n www.ibm.cz www.editel.cz


editelJOURNAL 2/2013

Č

ísla mluví sama za sebe: o 65 procent menší zatížení účtárny díky zavedení elektronické fakturace a o 30 procent méně práce na pobočkách společnosti díky elektronickým dodacím listům (DESADV). Forstinger, rakouský dodavatel automobilových doplňků, je spokojený se svou investicí do elektronizace procesu zásobování. Místo spoléhání na fax nebo telefon používá nyní společnost pro dohled nad objednávkami, dodávkami a fakturací EDI platformu eXite®. Jedním ze zásadních požadavků Forstingeru, který musel být splněn, bylo zajistit, aby veškerá přenášená a přijímaná data byla nepřetržitě monitorována, což je i jednou ze základních funkcí platformy eXite®. Díky implementaci plně automatizovaného systému fakturace je možné velmi rychle identifikovat chyby a nesrovnalosti a podstatně zjednodušit celý proces likvidace faktur. Minulostí jsou tak potenciálně zmeškané dodávky, zapříčiněné nepřijetím objednávek, totéž platí i pro související pracnost se zpracováním faktur. Data elektronické fakturace jsou také automaticky archivována v EDITEL archivu, a tedy bez nutnosti zapojení dalšího navazujícího systému. To zajišťuje

plynulé zpracování faktur. V případě daňové kontroly mohou být všechna data dostupná, zobrazovaná i stahovaná prostřednictvím uživatelského rozhraní. Autenticita, integrita a čitelnost elektronických faktur je zajišťována dvěma zřetězeními otisků dat s odlišnými hashovacími algoritmy v kombinaci s časovými razítky, poskytovanými nezá­ vislými certifikačními autoritami. Stefan Urdl, IT ředitel Forstingeru, projekt ­shrnuje: „Dvanáct z našich patnácti velkých poskytovatelů, kteří představují zhruba 80 procent naší fakturace, bude plně přepnuto na EDI (ORDERS, DESADV, INVOIC) do konce roku 2013. Ekonomický přínos, který přímo vyplývá z této skutečnosti, je jasně viditelný i měřitelný jak na našich pobočkách, tak na centrále.“ n

© Forstinger

AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ FORSTINGER: VÝZNAMNÉ ÚSPORY NÁKLADŮ DÍKY EDI

www.forstinger.com www.editel.at

NOVINKY - RAKOUSKO

EDITEL VÁM POMŮŽE S NASAZENÍM ELEKTRONICKÉ FAKTURACE V SOULADU S VLÁDNÍM ­NAŘÍZENÍM PLATNÝM OD 1. 1. 2014

© polygraphus - iStockphoto.com

R

akousko je po Dánsku druhou zemí, která požaduje, aby veškeré faktury zasílané úřadu spolkové správy byly v elektronické podobě. Počínaje 1. lednem 2014 už rakouská vláda nebude přijímat faktury v papírové podobě, emailové faktury, ani faktury ve formátu PDF. Očekávaným přínosem bude kromě úspor nákladů i zjednodušení administrativních procesů jak pro příjemce faktur, tak pro jejich vystavovatele. Současně se fakturační proces stane více transparentní a umožní státní správě včasné platby. Pro dodavatele Rakouské spolkové agentury pro zadávání zakázek (BBG - Bundesbeschaffung GmbH) vytvořil EDITEL ve spolupráci s GS1Austria a BBG rychlé a jednoduché řešení, které umožní zasílat rakouské spolkové vládě elektronické faktury plně automatizovaným způsobem.

Vaše výhody s řešením EDITEL: + rychlá a jednoduchá implementace pro dodavatele + kompletní podpora, včetně dotazů týkajících se procesu fakturace + využití EDI standardů GS1 (žádné nové formáty) + bez potřeby dalšího nového kanálu EDI komunikace: eXite® zajistí doručení spolkové správě nebo BBG + EDITEL Vám rád pomůže při implementaci tohoto řešení. Stačí nás kontaktovat a domluvit si nezávaznou osobní schůzku  n E-Mail: sales@editel.at T: +43 / 1 / 505 86 02

www.editel.at

3


4

editelJOURNAL 2/2013

NOVINKY - TURECKO

ANA GIDA A NAMET ZAČALI PŘIJÍMAT ELEKTRONICKÉ ­OBJEDNÁVKY PŘES eXite®

S

polečnosti Ana Gıda a Namet jsou nejnovějšími přírůstky na seznamu známých tureckých výrobců potravin, kteří používají EDI a spoléhají se na EDITEL Turkey, předního poskytovatele EDI řešení. Prvním krokem v obou společnostech byla implementace elektronických objednávek (ORDERS), které jim umožnily přijímat tyto zprávy od maloobchodních řetězců, jako je METRO, CARREFOUR a REAL. Jak Ana Gıda, tak Namet již zaznamenali díky přechodu na elek-

tronické obchodní procesy (EDI) a využívání sítě eXite®, EDI platformy společnosti EDITEL, značné úspory, zlepšení procesu dodávek i kvality služeb pro své maloobchodní klienty.

www.anagida.com.tr www.namet.com.tr www.editel.com.tr

EDITEL Turkey umožňuje tureckým obchodním a výrobním společnostem využívat vysoce propracovanou EDI platformu eXite®, díky které si mohou vyměňovat bezpečným a transparentním způsobem veškeré obchodní doklady, od objednávek přes dodací listy až po faktury. n

NOVINKY – ČESKÁ REPUBLIKA

ICT DIPLOMOVÁ PRÁCE ROKU 2013 ZNÁ SVÉ VÍTĚZE TIRÁŽ Vlastník a vydavatel: EDITEL Austria GmbH, 1040 Vienna, Brahmsplatz 3; T: +43 (0)1/505 86 02; E-Mail: info@editel.at. www.editel.eu EDITEL Austria GmbH je 100% dceřinou společností GS1 Austria GmbH. Cílem společnosti EDITEL Austria GmbH je řízení elektronické výměny dat mezi obchodními partnery, prodej potřebných softwarových produktů a služeb podpory. Management a zodpovědnost za obsah: Peter Franzmair; Redakce: Sylvia M. Gerber, korektura: Dagmar Jenner, www.texterei.com anglická verze: Dagmar Jenner, www.texterei.com česká verze: Petra Vosyková maďarská verze: Katalin Tas turecká verze: Mine Şengel Layout: www.creativedirector.cc Zveřejnění podle mediálního zákona z 1. března 2009: Newsletter na propagaci a podporu činnosti EDITELu Rakousko. Zleva: Svatoslav Novák, předseda představenstva ICT Unie o.s.; Radan Miksa, Bankovní institut vysoká škola; Klára Muziková, Vysoká škola ekonomická v Praze; Tibor Šata, generální ředitel EDITEL CZ s.r.o.

S

outěž ICT Diplomová práce roku, která si klade za cíl podporu vyso­ kého školství a zvýšení prestiže studia oboru informačních a komunikačních technologií, zná vítěze osmého ročníku. V šesti soutěžních kategoriích byl letos přihlášen rekordní počet 115 prací, z nichž odborná porota vybrala ty nejlepší. Společnost EDITEL CZ s.r.o. převzala záštitu nad kategorií „B2B integrace –

automatická výměna elektronických dokladů“, kde se rozhodla udělit dvě druhé ceny, a to slečně Kláře Muzikové z VŠE Praha za práci „Využití elektronické výměny dat pro účely účetního výkaznictví a pro komunikaci s veřejnou správou“ a panu Radanu Miksovi z BIVŠ Praha za práci „Zpracování finančních dokladů formou outsourcingu“. Třetí cenu získala slečna Adéla Jelínková za práci „Oběh

účetních dokladů v podniku a možnosti jejich elektronizace“. Vítězné práce byly vyhlášeny v rámci slavnostního večera, kterého se kromě oceněných studentů zúčastnili partneři soutěže, představitelé akademické sféry a zástupci ministerstev. Kompletní přehled oceněných prací naleznete na www.diplomovaprace.cz

Editel Journal 2/2013 CZ  

Získejte informace o elektronické výměně dat (EDI) , o řízení dodavatelského řetězce a logistice, ale také o novinkách skupiny EDITEL.

Editel Journal 2/2013 CZ  

Získejte informace o elektronické výměně dat (EDI) , o řízení dodavatelského řetězce a logistice, ale také o novinkách skupiny EDITEL.