Page 1

150zł

Rocznica bitwy pod Osuchami cd. s. 10

0% VAT

NIEBIESKA

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

9 lipca - 15 lipca 2010

Nr 26/026

Redaktor wydania: Katarzyna Ferens-Paczwa

bilgorajska.pl

27

27 9 772081 058003

9 772081 058003

Stawiamy na ludzi z autorytetem

czytaj na stronie 3 4

Jest już decyzja sądu w sprawie Sławomira J.

czytaj na stronie 6 4

Te wybory zdecydują o losie Polski

Szpital publiczny w Biłgoraju zlikwidowany! W poniedziałek 5 lipca odbyła się specjalna sesja Rady Powiatu, podczas której radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie likwidacji biłgorajskiego SP ZOZ. Stosunkiem głosów 14 za, 7 przeciw oraz 1 wstrzymujący radni podjęli uchwałę o likwidacji szpitala publicznego. czytaj na stronie 5 4

Fałszywy alarm bombowy

W środę 7 lipca jeden z pracowników przychodni Ulamed przy ul. Partyzantów w Biłgoraju otrzymał wiadomość od anonimowej osoby o tym, że w budynku może znajdować się ładunek wybuchowy. Pracownik natychmiast poinformował o tym biłgorajską policję. czytaj na stronie 6 4 R E K L A M A

czytaj na stronie 7 4

Biłgoraj Kaczyńskiego

strona 3 4

Remont odcinka drogi Biłgoraj-Frampol

strona 4 4

Wój Potoka Górnego uniewinniony strona 4 4 Śpiew na chwałę Boga

strona 9 4

Drogi Lubelszczyzny to drogi śmierci!

strona 16 4

Majątki radnych miejskich

strona 18 4

Piłkarze dotrzymali słowa

strona 22 4


2

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury redaktor naczelny

Gazety Biłgorajskiej

Z biłgorajskim szpitalem niestety jest źle i o tym wie chyba każdy. Odpowiedzialni za losy szpitala sprzeczają się tylko o to jak bardzo jest źle i o to co dalej robić. Starosta Onyszkiewicz uznał, że zawinił Andrzej Jarzębowski dyrektor szpitala. Jarzębowski bronił się mówiąc, że żadna z informacji przekazywanych do mediów przez starostę - jak to ujął - nie była rzeczywista. A z ogólnego stanowiska dyrektora można wnioskować, że co prawda jest źle ale, nie jest zupełnie tragicznie. Oczywiście sama sprawa zwolnienia dyrektora rozeszła się szerokim echem - wyleciał ze szpitala nie tylko dyrektor, ale i starosta wyleciał, tyle że z partii. Na horyzoncie szpitalnych przepychanek pojawiła się nadzieja i nowa, wpływowa osoba. Karol Stpiczyński, wiceprezes spółki mającej dzierżawić biłgorajski szpital stawia sprawę jasno i bez ogródek mówi, że będzie miał do czynienia z firmą, która w wydaniu gospodarczym jest trupem. Szczególnie ciekawe jest to, że ożywienie tego „trupa” powinno zająć menadżerom spółki zaledwie pół roku. Najwidoczniej menadżerowie spółki ze Stpiczyńskim na czele, są bardzo pewni swego. Zastanawiam się tylko jakich metod użyją, czy przy podejściu do tego „trupa”, przyszła dyrekcja szpitala, wzorem doktora Frankensteina, nie pokusi się o drastyczne posunięcia i likwidację wszystkiego na czym skupiać się nie warto. Poczekamy – zobaczymy.

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Biłgoraj, ul. Kościszki 73, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Tomasz Książek, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Damian Małyszek, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz, Patrycja Pinczyńska Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Czy można wierzyć w obietnice posła Palikota? Deklaracje składane przez polityków m.in. posła Palikota i Żmijana, Marszałka Województwa i wielu innych osób dotyczące dofinansowania w szczególności Hali Sportowej padały bardzo często i jak się okazało, były to tylko obietnice. Mam nadzieję, że po ostatnich kontrowersjach i kontrolach dotyczących podziału dotacji unijnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przy wyborze projektów do dofinansowania decyzje będą podejmowane w oparciu o przesłanki merytoryczne i wytyczne unijne, a nie polityczne. Dlatego Burmistrz wraz z urzędnikami powinien się bardziej skupić na pisaniu jak najlepszych projektów i podejmowaniu konkretniejszych działań, które przyniosą efekty w postaci pozyskania środków, a nie słuchać kolejnych deklaracji polityków często bez pokrycia. Natomiast jeśli chodzi o drogę 835 Biłgoraj-Lublin, na remont której niewielki ma wpływ samorząd naszego miasta to wydaje się, że działania podjęte przez Urząd Marszałkowski na odcinku Biłgoraj-Frampol są na etapie bliskim realizacji. Należy dołożyć wszelkich starań włącznie z pomocą posła Palikota, który wielokrotnie deklarował, że droga 835 musi być wyremontowana, a nawet przekwalifikowana na krajową, żeby remont nie skończył się tylko na odcinku Biłgoraj-Frampol.

Muszę wierzyć, muszę mieć nadzieję, bo „żeby coś zrobić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi” (Lew Tołstoj) – to mówię w kontekście możliwości otrzymania środków na halę sportową i rozbudowy BCK. Muszę także przy każdej okazji przypominać posłom, Wojewodzie Lubelskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego i członkom Zarządu Województwa o problemach i potrzebach Biłgoraja. Najbliżej mam do posła Janusza Palikota, a przypomnę, że poseł od chwili uzyskania mandatu deklarował pomoc swojemu rodzinnemu miastu. Pan Burmistrz Stefan Oleszczak przez kilkanaście lat zabiegał o zmianę klasyfikacji drogi wojewódzkiej 835 oraz jej przebudowę. Od 2003 r. również ja, wiedząc jak ważne strategicznie znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości Biłgoraja ma połączenie z Lublinem, czyniłem wiele starań, aby doprowadzić drogę 835 do lepszych standardów. Wiele wizyt w ministerstwach, Urzędach Marszałkowskich, setki pism wysyłanych do parlamentarzystów i różnych instytucji nie przyniosło żadnego rezultatu. Dopiero starania posła J.Palikota i Wojewody Lubelskiego – Pani Genowefy Tokarskiej doprowadziły do tego, że droga wojewódzka 835 będzie przebudowywana, wprawdzie na razie wyłącznie na odcinku Biłgoraj-Frampol, ale to już i tak ogromny sukces posła. Nie mam zatem powodu, aby nie wierzyć zarówno w intencje, jak i skuteczność posła Janusza Palikota.

W zeszłym tygodniu nasze miasto odwiedził wzbudzający wiele kontrowersji, poseł PO Janusz Palikot. W trakcie krótkiej wizyty poseł złożył wiele obietnic dotyczących kluczowych dla naszego miasta inwestycji.

Jacek Piskorski

Janusz Rosłan

Przewodniczący Komisji Sportu, radny miejski

Burmistrz Miasta Biłgoraj


3

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

BIŁGORAJ Rozmowa z Zofią Woźnicą, przewodniczącą biłgorajskich struktur Platformy Obywatelskiej

Stawiamy na ludzi z autorytetem W tym numerze przedstawiamy rozmowę z Zofią Woźnicą, przewodniczącą biłgorajskich struktur Platformy Obywatelskiej. Przewodniczącą PO w powiecie pytamy m.in. o wrażenia po wygranych wyborach prezydenckich przez kandydata PO, a także o zbliżające się wybory samorządowe. Gazeta Biłgorajska: - Jakie są Pani wrażenia po niedzielnym wieczorze wyborczym? Zofia Woźnica: -Niedzielny wieczór wyborczy był czasem obfitującym w wielkie emocje. Tak jak było do przewidzenia w II turze wyborów prezydenckich spotkało się dwóch bardzo mocnych kandydatów: Pan Bronisław Komorowski (PO) i Pan Jarosław Kaczyński (PiS). Kampania wyborcza II tury pokazała, że walka o najwyższy urząd w państwie będzie bardzo ekscytująca i wyrównana. 4 lipca 2010 - tuż po godz. 20, gdy ogłoszono zwycięstwo Bronisława Komorowskiego - w sztabach wyborczych PO zapanowała wielka radość i entuzjazm. Jednak bardziej doświadczeni politycy zachowywali powściągliwość - mówili: „poczekajmy do oficjalnych wyników wyborów, by nie okazało się tak jak było przed laty, że w niedzielę prezydentem RP był Lech Wałęsa, a w poniedziałek okazało się, że tak naprawdę jest nim Aleksander Kwaśniewski”. - Na Lubelszczyźnie wygrał Jarosław Kaczyński, jak Pani myśli dlaczego? - Lubelszczyzna jest regionem, w którym PiS ma obecnie wielkie poparcie. Są to głównie tereny rolnicze. Wcześniej wyborcy Lubelszczyzny głosowali na PSL, Samoobronę, ufając, że te poprawią kondycję polskiej wsi. Widocznie wyborcy zawiedli się na tych formacjach politycznych. Jarosław

Kaczyński - prezes PiS - dużo obiecuje rolnikom, ale obiecać można każdemu wszystko, gorzej jest z wypełnieniem tych obietnic. - Obecnie Platforma ma swojego premiera i prezydenta. Co to oznacza dla Polski? - PiS straszy Polaków, że pełna władza, jaką jest Urząd Prezydenta i Urząd Premiera z jednej partii będzie dla Polski wielką tragedią. Zastanawiające jest, że w czasie kiedy Jarosław kaczyński był Premierem, a jego brat Ś.P. Lech Kaczyński prezydentem RP - był to czas według PiS świetlany dla Polski. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Wiemy co się działo gdy wybory parlamentarne wygrała PO i premierem został Donald Tusk, a Prezydenetm RP był Lech Kaczyński. Wiele ustaw ważnych dla funkcjonowania Polski zostało zawetowanych przez Prezydenta, jak chociażby ustawa dotycząca reformy ochrony zdrowia, umożliwiająca przekształcenie szpitali w spółki ze 100% udziałem samorządów terytorialnych. Była to ustawa, która pozwoliłaby oddłużyć polskie szpitale, a samorządy byłyby w 100% właścicielami majątku i ich gospodarzami. Brak tej ustawy spowodował dalsze lawinowe zadłużanie się SP ZOZ-ów mogące doprowadzić do samolikwidacji szpitali, gdy dług przekroczy wartość majątku. W takiej sytuacji jest teraz nasz biłgorajski szpital. Dług sięgnął 47 mln zł, a wartość majątku to ok. 44

R E K L A M A

Biłgoraj Wyniki wyborów prezydenckich na

terenie miasta

Biłgoraj Kaczyńskiego II tura wyborów prezydenckich wyłoniła zwycięzcę, zgodnie z wolą większości społeczeństwa został nim Bronisław Komorowski. Jednak biłgorajanie znów mieli odmienne zdanie co do tego, kto powinien sprawować najwyższy urząd w państwie. Takie samo zdanie mieszkańcy naszego miasta mieli podczas I tury. Wtedy również uznali, że to Jarosław Kaczyński będzie najbardziej odpowiedni na to stanowisko. Dwa tygodnie temu kandydata Prawa i Sprawiedliwości poparło ponad 55% osób, na przedstawiciela Platformy Obywatelskiej zagłosowało nieco ponad 21% wyborców. Ponad trzydziestoprocentowa różnica ewidentnie pokazała przewagę jednego z ugrupowań w mieście. Tym razem, czyli w II turze było podobnie. Mieszkańcy Biłgoraja uznali, że to przedstawiciel PiS powinien zostać prezydentem Polski. Zagłosowało na niego 56,04% wyborców, czyli prawie 7 tys. osób uprawnionych do głosowania. Na Bronisława Komorowskiego swój głos

oddało 5,5 tys. osób, co stanowiło 43,96% wszystkich tych, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w wyborach. Z prawie 23 tys. mieszkańców, mogących aktywnie uczestniczyć w wyborze głowy państwa, zagłosowało 12,5 tys. Frekwencja w Biłgoraju była wyższa od ogólnopolskiej i wyniosła 57,39%. Nie obyło się niestety bez incydentów. Została naruszona cisza wyborcza. W nocy z piątku na sobotę, zwolennicy jednego z komitetów zaklejali plakaty drugiego komitetu wyborczego. Od razu zostały przeprowadzone przez policję czynności sprawdzające - powiedział Bogdan Kowalik, sekretarz UM w Biłgoraju. W naszym powiecie natomiast frekwencja wyniosła 54,22%, na 82 963 uprawnionych w wyborach udział wzięło 44 985 osób. Ponownie w powiecie biłgorajskim zwyciężył kandydat PiS - Jarosław Kaczyński, - 70,71% głosów, jego kontrkandydat otrzymał tylko 29,29% głosów.

mln zł. PiS straszył Polaków, że będą płacili za leczenie, jeśli taka ustawa wejdzie w życie - bezpodstawnie. Konstytucja RP gwarantuje wszystkim obywatelom bezpłatne leczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i nic w tej kwestii się nie zmieni. Ogromne zadłużenie biłgorajskiego

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

szpitala stało się przyczynkiem do tego, że Zarząd Powiatu (PiS, PSL i LPR) wydzierżawia biłgorajski szpital prywatnej spółce ARION szpitale sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie - na 25 lat, zamiast utworzyć samorządową spółkę ze 100% udziałem powiatu i być nadal gospodarzem jedynego

szpitala w powiecie biłgorajskim. Czy to nie jest jawna prywatyzacja w wykonaniu PiS, PSL i LPR? - Wkrótce wybory samorządowe. Jak chcą Państwo przekonać do siebie wyborców powiatu? - Stawiamy na bardzo dobrych kandydatów do Rad Gmin, Miast, Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego, oraz kandydatów na Wójtów i Burmistrzów. Na ludzi cieszących się autorytetem w swoich środowiskach, zaangażowanych w pracę społeczną, dla których rozwój i potrzeby naszej Ziemi Biłgorajskiej nie są obojętne. Liczymy na zdobycie dużej liczby mandatów do rad gmin, miast i powiatu, by po wyborach utworzyć większościowe koalicje z innymi formacjami. - Czy wierzy Pani w zwycięstwo PO w wyborach samorządowych? - Gdybym nie wierzyła w dobry wynik PO, to nie angażowałabym się w wybory. - A co Pani myśli o ostatnich obietnicach Posła Palikota, o tym że Biłgoraj dostanie 8,5 mln zł na halę sportową, że ruszy budowa drogi Biłgoraj - Frampol, oraz, że ma zostać wyremontowane BCK? Czy można wierzyć obietnicom Posła? - Obietnice te zostaną spełnione. Pan Poseł Janusz Palikot dotrzymuje słowa. - Dziękuję za rozmowę. - Dziękuję.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


4

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Biłgoraj Powstanie niezwykła atrakcja na terenie miasta

Rusza budowa miasteczka sitarzy

Radnemu Rady Miasta Biłgoraj Panu Arturowi Barze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Ojca

Już kilka lat temu powstał pomysł wybudowania tzw. miasteczka sitarzy. Przez te lata wiele osób straciło nadzieję na to, że, jedyny w swoim rodzaju obiekt powstanie. Teraz można mieć już pewność. W następnym tygodniu ruszą pierwsze prace budowlane.

składają w imieniu radnych Rady Miasta Biłgoraj, pracowników Urzędu Miasta oraz własnym Przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Dechnik

Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan

Powiat Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Remont odcinka drogi Biłgoraj-Frampol Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835. Prace na trzynastokilometrowym odcinku Biłgoraj - Frampol mają ruszyć we wrześniu. Na tę drogę mieszkańcy naszego powiatu czekają już naprawdę długo. Podczas licznych wizyt w powiecie wojewody Tokarskiej, czy posła Palikota był to temat powracający jak bumerang. Mieszkańcy prosili, politycy obiecywali. Pojawiły się nadzieje, że droga zmieni kategorię i z wojewódzkiej stanie się krajową, co z pewnością wpłynęłoby na przyśpieszenie remontu jej nawierzchni. Do tego jednak niestety nie doszło i nadal jej zarządcą pozostaje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zaplanowany na jesień remont obejmuje odcinek tylko 13 km, na 118 km znajdujących się w województwie lubelskim. R E K L A M A

Koszt całkowity tej inwestycji to blisko 96 mln złotych, 43,5 mln dołoży Unia Europejska. W obwieszczeniu Wojewody Lubelskiego znajduje się wykaz działek które zostają przeznaczone pod pas drogowy. Szczegółowo wymieniony został zakres inwestycji, znalazły się w niej min. poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni; rozbudowa wiaduktu w Biłgoraju nad linią kolejową LHS, PKP; budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej; budowa dróg serwisowych i chodników; budowa zatok autobusowych i przejść dla pieszych; budowa oświetlenia skrzyżowań i kilka innych. Wojewoda informuje także, że decyzji tej wydano rygor natychmiastowej wykonalności. Szczegółowy zakres realizowanych inwestycji można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Biłgoraj, gdzie zamieszczono obwieszczenie.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie prac przy budowie pierwszych obiektów, które będą wchodziły w skład miasteczka kultur. - Wpłynęły cztery oferty, wybraliśmy jedną, która według nas jest najbardziej korzystna, jest to oferta firmy Apis pana Henryka Oziębło. Cena była głównym kryterium jakim kierowaliśmy się przy wyborze wykonawcy - powiedział szef Fundacji Biłgoraj XXI, Tadeusz Kuźmiński. W tej chwili trwają procedury przekazywania placu budowy, w przyszłym tygodniu wykonawca rozpocznie prace organizacyjne na obiekcie. Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się wznoszenie pierwszych budynków. - Zaczniemy od Biłgorajskiego Centrum Dialogu Edukacji i Tolerancji Między Żydami i Polakami i od domu Singera -Muzeum Singerowskiego, te dwa obiekty będą budowane na początku, a później w miarę pozyskiwania środków będziemy realizowali następne

budynki. Mamy już w tej chwili gotowy projekt spalonego młyna, który zechcemy odbudować - dodał Kuźmiński. Jednak termin rozpoczęcia prac przy kolejnych obiektach uzależniony będzie od pozyskiwania funduszy unijnych. We wrześniu wchodzą nowe programy, z których Fundacja Biłgoraj XXI będzie starała się o środki na dalsze prace. Jeśli się to uda, wiosną przyszłego roku ruszy budowa m.in. młyna. Ciekawostką jest fakt, że jednym z obiektów zlokalizowanych na terenie miasteczka będzie zabytkowy drewniany Kościół z 1923 roku, który obecnie zdobi małą wieś w okolicach Szczebrzeszyna - Tworyczów. - Złożyliśmy podanie na wydanie warunków zabudowy na ten Kościółek i czekamy na decyzję burmistrza miasta Biłgoraj. Na rozpatrzenie podania burmistrz ma 60 dni, jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, będziemy chcieli ten obiekt przetransportować do miasta - opowiada szef Fundacji. Obecnie Kościół ten jest nieużywany, ponieważ parafianie korzystają z nowowybudowanego obiektu. W związku z tym Fundacja dostała zgodę biskupa diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej Wacława Depo na przeniesienie zabytkowej budowli do naszego miasta.

Budynki powstaną na fundamentach wybudowanych jesienią ubiegłego roku. Jednak dalsza rozbudowa miasteczka planowana jest na terenach, na których obecnie znajduje się biłgorajskie targowisko. Nie wszystkie działki na których planowana jest budowa obiektów są w posiadaniu Fundacji. Niestety organizacja nie może odkupić głównej działki, czyli terenu targowiska ze względu na trwające od wielu lat sprawy sądowe, między członkami wspólnoty, która jest właścicielem gruntu. Kwestią sporną jest ilość udziałów należących do poszczególnych osób. - Czekamy na rozstrzygnięcie. Jeżeli nastąpi to w miarę szybko fundacje zechcę tą nieruchomość odkupić - dodał Tadeusz Kuźmiński. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Fundacji Biłgoraj XXI - Miasteczko w przyszłości będzie pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, związanych z rozwojem przemysłu turystycznorekreacyjnego.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Potok górny Decyzja sądu

Wój Potoka Górnego uniewinniony Według sądu wójt Potoka Górnego Edward Hacia nie przekroczył uprawnień. Sąd uniewinnił go od wcześniejszych zarzutów. Wyrok jednak nie jest prawomocny. Przypomnijmy, rok temu biłgorajska policja otrzymała od interesantów informację o tym że kierownik USC Jan N. pobiera ponadplanowe należności za wydanie dodatkowych dokumentów stanu cywilnego. Wówczas śledczy ustalili, że przez ponad rok Jan N. przyjął 11 osób czyli w ten sposób

uzyskał prawie 600 złotych. Z tego do jego kieszeni trafiło od 30 do 100 złotych. Według śledczych wójt nie miał prawa upoważniać kierownika USC do osobistego pobierania opłat za dodatkowe odpisy dokumentów. Wójt twierdził jednak, że radni musieliby podjąć stosowną uchwałę w przypadku, gdyby pobieraniem opłat miała się zająć osoba spoza urzędu. I tak 29 czerwca Sąd Rejonowy w Biłgoraju orzekł, że wójt Potoka Górnego Edward Hacia nie przekroczył

uprawnień i jest niewinny zarzucanych mu czynów. Jednak wyrok nie jest prawomocny, a biłgorajska prokuratura się z nim nie zgadza. - Prokuratura złożyła wniosek o uzasadnienie tego wyroku z zamiarem złożenia apelacji od tego orzeczenia. Zdaniem prokuratury wyrok uniewinniający dla pana Haci jest niesłuszny i będzie zaskarżany przez prokuraturę - informuje Zbigniew Jargiło, zastępca prokuratora rejonowego w Biłgoraju.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Inwestycje PGK

Wspólne ścieki gminy Podczas ostatniej sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwałę dotyczącą wspólnego wykonania przez miasto i gminę Biłgoraj zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze aglomeracji Biłgoraj. Wojewoda lubelski specjalnym rozporządzeniem wyznaczyła na terenie województwa aglomerację Biłgoraj, położoną na terenie miasta i gminy Biłgoraj. Aglomerację tworzą - nasze miasto oraz dwadzieścia dwie miejscowości. Oznacza to, że jesteśmy skazani z gminą Biłgoraj na współpracę w tym zakresie i gmina będzie tak kanalizować swoje miejscowości, aby ukierunkować je do oczyszczalni w Biłgoraju. To już się dzieje,

w ubiegłym roku gmina wybudowała kanalizację sanitarną w miejscowości Sól i te ścieku już płyną do naszej oczyszczalni - powiedział prezes zarządu PGK w Biłgoraju, Andrzej Furmanek. To porozumienie porządkuje wzajemne relacje pomiędzy miastem i gminą dotyczące m. in. warunków technicznych czy modernizacji sieci. Czy to oznacza, że zapłacimy mniej np. za odprowadzanie ścieków? - Cieszymy się, że mamy ścieków do oczyszczania więcej, ponieważ ma to wpływ na cenę ścieków dla mieszkańców miasta, nie można mówić o obniżce, ale wzrost ceny będzie ograniczany lub spowolniony - dodał Furmanek. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta prezentowany było również projekt wieloletniego planu rozwoju i mo-

dernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan ten obejmuje trzy lata, ustalone zostaną m.in. nowe taryfy na 2011 rok. - W roku 2010 spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje kwotę 4mln 273 tys. zł, są to środki z amortyzacji oraz środki zewnętrzne, a w roku 2011, kwotę 1mln 938 tys. mówił prezes PGK W planach jest również dokończenie kanalizacji sanitarnej w ul. Nowakowskiego, wtedy też wszyscy mieszkańcy jedenastu ulic będą mogli podłączyć się do wybudowanej kanalizacji. Rok 2011 to też czas budowy kanalizacji sanitarnej na wielu ulicach miasta.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


5

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Powiat Radni podjęli uchwałę o likwidacji SP ZOZ

Szpital publiczny w Biłgoraju zlikwidowany! W poniedziałek 5 lipca odbyła się specjalna sesja Rady Powiatu, podczas której radni głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie likwidacji biłgorajskiego SP ZOZ. Stosunkiem głosów 14 za, 7 przeciw oraz 1 wstrzymujący radni podjęli uchwałę o likwidacji szpitala publicznego.

Radni opzycji - nie dla likwidacji Na sesję zaproszeni zostali przedstawiciele Związków Zawodowych działających przy SP ZOZ, oraz przedstawiciele firmy ARION Szpitale, która wydzierżawiła biłgorajski szpital. W sesji uczestniczyło 22 radnych. Podczas sesji radni oraz przedstawiciele załogi mogli zadać szczegółowe pytania odnośnie szpitala m.in. przedstawicielom Spółki ARION Szpitale - Rafałowi Radwańskiemu, prezesowi spółki, oraz Karolowi Stpiczyńskiemu, wiceprezesowi spółki. Na początku głos zabrał pełniący obowiązki dyrektora szpitala Piotr Majcher, który przedstawił aktualną sytuację SP ZOZ w Biłgoraju. - Zadłużenie SP ZOZ na 31 grudnia 2009 r. wynosiło 43 mln 553 tys. zł, w dniu dzisiejszym wynosi już 47 mln 540 tys zł. Strata w tym roku w ciągu 5 miesięcy działalności szpitala wynosi 4 mln 750 tys. zł. W okresie ostatnich dwóch lat SP ZOZ wykonywał usługi na rzecz mieszkańców powiatu razem z usługami ponad limit. W tym roku wykonano ich na kwotę 2 mln 5 tys. zł. Wartość wykonanych ponad limit usług w drugim półroczu 2008 r. wyniosła 2 mln 100 tys. zł, w 2009 r. wartość wykonanych usług wyniosła 5 mln 396 tys. zł - poinformował Piotr Majcher, p.o. dyrektora SP ZOZ w Biłgoraju.Według dyrektora kwota ta ma bardzo duży wpływ na wynik finansowy SP ZOZ w Biłgoraju. - W obecnym kształcie w jakim funkcjonuje zakład pracy, przy takim poziomie finansowania usług medycznych nie ma żadnych przesłanek, aby ten zakład w ten sposób funkcjonował, gdyż wartość długu już zaczyna przekraczać wartość SP ZOZ - tłumaczył dyrektor Majcher. - Na pewno bez pomocy z zewnątrz, oraz bez żadnego rozwiązania przy takim finansowaniu nie jesteśmy w stanie dłużej funkcjonować - dodał dyrektor Majcher. Na koniec swego wystąpienia dyrektor Majcher tłumaczył, że pomoc z zewnątrz w tej sytuacji jest bardzo

potrzebna. - Zarząd Powiatu wybrał ścieżkę poprzez wydzierżawienie szpitala, która w tym momencie jest jedynym możliwym i realnym rozwiązaniem dla zakładu pracy. Po wystąpieniu dyrektora wśród radnych pojawiły się pytania. Radny Aleksander Bełżek pytał o to, czy były dyrektor szpitala Andrzej Jarzębowski złożył pozew do sądu i jeśli były dyrektor wygra sprawę, to kto będzie płacił odszkodowanie. Radny Zbigniew Popko pytał o to, czy w SP ZOZ zapłacone były środki na zakładowy

Wśród radnych pojawiły się również pytania dotyczące formy rozwiązania problemu szpitala. - Dlaczego jedyną drogę w ratowaniu szpitala, jaką widzi dyrekcja szpitala jest jego wydzierżawienie. Dlaczego nie utworzono spółki samorządowej? - pytała radna Zofia Woźnica. Odpowiedzi na pytanie radnej udzielił Stanisław Schodziński. - Rada powiatu biłgorajskiego zdecydowała się na tę formę po pierwsze dlatego, że nie chcemy robić prywatyzacji, nie chcemy zmieniać stosunków własnościowych, bo majątek SP ZOZ

Prezes i wiceprezes spółki Arion fundusz świadczeń socjalnych, oraz czy zmniejszono płace pielęgniarkom o 23 proc. W odpowiedzi na zadane przez radnych pytania dyrektor Majcher powiedział. - Środki za ten rok nie były odprowadzone. W 2008 i w 2009 r. było porozumienie w tej sprawie. Jeśli chodzi o zmniejszenie płac, nie było redukcji wynagrodzenia w tym roku. Jest zaległość 20 proc. za miesiąc maj, która mam nadzieję, będzie wypłacona w dniu jutrzejszym, najpóźniej w środę. A jeśli chodzi o pozew dyrektora Jarzębowskiego, to nic mi na ten temat nie wiadomo - powiedział dyrektor Majcher.

jest w tej chwili i dalej będzie własnością powiatu. Umowa dzierżawy jest zabezpieczona jeśli chodzi o majątek i wszelkie sprawy wymagają decyzji zarządu powiatu np. zawieranych umów czy modernizacji. A dlaczego nie spółka prawa handlowego? Szpital nie bilansuje się od lat. Są ogromne straty, a powiatu nie stać na to, by każdego roku dokładać kilka milionów złotych do szpitala. Na przestrzeni 10 lat łącznie z budową nowych obiektów dołożyliśmy do szpitala około 50 mln zł, z czego pozyskane środki państwowe to ponad około 30 mln zł. My nie chcemy teraz oddać majątku szpitala,

który stworzyliśmy przez te wszystkie lata. Jeśli stworzylibyśmy spółkę prawa handlowego, a jest to typowa komercjalizacja, to jak mówi kodeks spółek handlowych, że w przypadku braku płatności finansowej zarząd spółki, który powołuje rada i zarząd powiatu musiałby ogłosić upadłość tej spółki. My się tego obawialiśmy, nie chcieliśmy tego. Przy takim zarządzaniu jakie jest teraz taka spółka mogłaby szybko upaść - tłumaczył Stanisław Schodziński, wicestarosta biłgorajski. Podczas sesji padało również wiele pytań dotyczących samej treści umowy zawartej między powiatem biłgorajskim a ARION Szpitale. Zofia Woźnica pytała m.in o to czy dzierżawca przewiduje redukcję łóżek w szpitalu, czy będzie podpisany pakiet socjalny, oraz jakie inwestycje wykonywane będą za wpisaną w umowie dzierżawy kwotę 30,5 mln zł. Dopytywała także o to, czy pacjenci będą musieli płacić szpitalowi hotelowe i uiszczać opłaty za wyżywienie. Pytała również co z noworodkami w październiku i listopadzie tego roku, gdyż kontrakt na oddział noworodkowy zakończy się w październiku tego roku. Natomiast radny Aleksander Bełżek twierdził, że umowa dzierżawy szpitala jest niezgodna z podjętą przez Radę Powiatu uchwałę o likwidacji SP ZOZ. Radny Łukasz Borowiec dopytywał jaka jest gwarancja, że działania firmy nie będą zmierzać do nie podpisania umowy z NFZ-tem. Odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania udzielił wiceprezes zarządu spółki. - Jeśli chodzi o redukcję łóżek i etatów to nie wiem. Jednak jeśli na niektórych oddziałach od dłuższego czasu łóżka stoją puste, to nie ma sensu ich trzymać. Jeśli chodzi o cięcia kosztów, to oczywiście takie będą, jednak z poszanowaniem praw pacjentów do darmowej opieki medycznej i z poszanowaniem praw pracowników. Pamiętajmy, że Konstytucja RP wszystkim gwarantuje bezpłatny

dostęp do opieki zdrowotnej. W tej sytuacji nie ma więc mowy o opłatach m. in. za wyżywienie - powiedział Karol Stpiczyński, wiceprezes spółki ARION Szpitale.Po zapoznaniu się z opinią Wojewody Lubelskiego i Rady Społecznej przy SP ZOZ, które wyraziły pozytywną opinię, oraz zaprezentowaniu stanowisk poszczególnych gmin powiatu odbyło się głosowanie. 14 radnych było za likwidacją SP ZOZ w Biłgoraju, 7 się sprzeciwiło, a jeden wstrzymał się od głosu. O komentarz w sprawie podjętej przez radnych Rady Powiatu uchwale w sprawie likwidacji szpitala zapytaliśmy przewodniczącą Dorotę Flor. - Cóż mogę powiedzieć w tej sprawie, związki zawodowe nie mają nic do powiedzenia, nikt nie udziela nam głosu. Jeśli chodzi o wrażenia związane z właścicielami spółki ARION Szpitale, to na razie nie mam żadnych. Myślę, że po bezpośrednim spotkaniu i spokojnych rozmowach będzie można coś więcej powiedzieć na ten temat - mówi Dorota Flor, przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w biłgorajskim szpitalu. Rozmawialiśmy także z wiceprezesem spółki dzierżawiącej szpital, Karolem Stpiczyński, którypowiedział - Mamy do czynienia z firmą, która w wydaniu gospodarczym jest trupem. Szpital musi się rozwijać, nie rozwijanie się w dzisiejszych czasach znaczy uwstecznianie. Znamy się na tej robocie, na zbilansowanie jednostki dajemy sobie pół roku. Od 7 lipca br. obowiązki dyrektora w SP ZOZ w Biłgoraju, w likwidacji, pełni Mariusz Sadurski. na stanowisko został powłany, aby przeprowadzić szpital przez prces likwidacji. Sadurski to kolejny dyrektor pochodzący z Lublina, jest adwokatem, prowadził już likwidację różnych zakładów.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


6

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Kradzież oleju napędowego

Kradzież roweru górskiego

4 lipca w miejscowości Goraj nieznany sprawca po uprzednim uszkodzeniu kłódki, oraz łańcucha wszedł do garażu, skąd ukradł 105 litrów oleju napędowego. W wyniku kradzieży straty w kwocie 500 zł ponieśli mieszkańcy Goraja. Policjanci ustalają sprawcę, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

30 czerwca w Woli Dereźniańskiej nieznany sprawca poprzez zerwanie kłódki w drzwiach garażu włamał się do jego wnętrza, skąd ukradł rower górski. Poszkodowana 55-letnia mieszkanka gminy Biłgoraj wartośc strat wyceniła na 300 zł. Policjanci ustalają sprawcę, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Włamanie na stacji paliw

Ukradł pieniądze i dowód

5 lipca w Biłgoraju nieznany sprawca włamał się do pomieszczeń stacji paliw przy ul. Zamojskiej skąd ukradł 1500 zł. Poszkodowany właściciel z gminy Goraj straty wycenił na łączną kwotę 3500 zł. Policjanci ustalają sprawcę za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

5 lipca w Biłgoraju przy ul. Cegielnianej nieznany sprawca z niezamkniętego samochodu ukradł pieniądze w kwocie 1100 zł, dowód rejestracyjny pojazdu oraz kluczyki do samochodu na szkodę mieszkańca Biłgoraja.

Nietrzeźwi kierowcy

Włamał się do sklepu

5 lipca w miejscowości Majdan Nepryski policjanci zatrzymali 19-latka z gminy Józefów, który kierował pojazdem marki Opl mając w organizmie 1,38 promila alkoholu. 5 lipca w Korytkowie Dużym policjanci zatrzymali 39letniego mieszkańca Biłgoraja, który kierował samochodem marki Volkswagen mając w organizmie 1,70 promila alkoholu. 3 lipca w Korytkowie Dużym 26-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj kierował Fiatem po spożyciu alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie 2,66 promila alkoholu. 2 lipca w miejscowości Wola Dereźniańska 21-latek z gminy Biszcza będąc w stanie nietrzeźwości kierował samochodem marki Opel mając w organizmie 1,04 promila alkoholu.

2 lipca w Biłgoraju nieznany sprawca wybił szybę w drzwiach wejściowych budynku przy ul. Nadstawnej, następnie przedostał się do wnętrza gdzie znajdowały się pomieszczenia trzech sklepów. Ze sklepu mięsnego sprawca ukradł pieniądze w kwocie 50zł na szkode mieszkanki Zamościa. Z kolejnego sklepu ważywnego skradł słodycze i bilon o łącznej kwocie 100 zł na szkodę mieszkańca Biłgoraja. Natomiast ze sklepu z pieczywem sprawca ukradł tel. komórkowy na szkodę mieszkanki gminy Tarnogród. Za kradzież z włamaniem sprawcy grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci ustalają sprawcę.

R E K L A M A

Biłgoraj Próbował upozorować własną śmierć

Jest już decyzja sądu w sprawie Sławomira J. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie śledczym. Mowa o 24 letnim Sławomirze J. który próbując upozorować własną śmierć dopuścił się znieważenia zwłok. Przypomnijmy, Sławomir J. próbując upozorować własną śmierć wspólnie z ojcem i siostrzeńcem wykradł zwłoki z cmentarza w Łukowej. Następnie spalił je w swoim samochodzie, pozorując działanie mafii. Wszystko po to by wyłudzić 200 tys. zł ubezpieczenia na życie. Jednak sprawa szybko wyszła na jaw, a mężczyzna został zatrzymany. W czwartek 1 lipca aresztowali go biłgorajscy funkcjonariusze. Mężczyzna został przejęty przez lubaczowską policję. Sławomirowi J. przedstawiono zarzut znieważenia zwłok. 24 - latek odpowie również za to, że korzystając z przerwy w odbywaniu kary więzienia nie powrócił do zakładu karnego w terminie. Sąd w Lubaczowie przychylił się

do wniosku policji i prokuratury i zastosował wobec Sławomira J. najsurowszy środek zapobiegawczy. Mężczyzna na trzy miesiące trafi do

aresztu śledczego, w którym przebywa już jego ojciec.

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Straszyli bombą

Fałszywy alarm bombowy W środę 7 lipca jeden z pracowników przychodni Ulamed przy ul. Partyzantów w Biłgoraju otrzymał wiadomość od anonimowej osoby o tym, że w budynku może znajdować się ładunek wybuchowy. Pracownik natychmiast poinformował o tym biłgorajską policję. - Otrzymaliśmy informację, że w budynku może znajdować się bomba. Natychmiast zostały podjęte działania, wydano polecenie ewakuacji osób znajdujących się w budynku - informuje Milena Wardach, rzecznik KPP w Biłgoraju. Wraz z pirotechnikiem, policjantami, oraz strażą pożarną przed południem w przychodni trwały działania sprawdzające. Na szczęście okazało się, że alarm był fałszywy. Jak poinformowała nas rzecznik KPP w Biłgoraju na miejscu nie odnaleziono żadnej bomby. Osobą, która rozsyłała te informacje okazała się 45 letnia Mirella Ż. mieszkanka pow. Lubelskiego. Kobiętę w ciągu trzech godzin namierzyli Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie. - Gdy policjanci weszli do mieszkania 45-latki, kobieta właśnie rozsyłała kolejne wiadomości - mówi Janusz Wójtowicz, z KWP w Lublinie. - W trakcie zatrzymania w swoim domu kobieta była agresywna, poliR E K L A M A

cjanci nie mogli nawiązać z nią logicznego kontaktu. Po zatrzymaniu trafiła do Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. Policjanci zabezpieczyli telefon komórkowy oraz podłączony do niego komputer - dodaje Janusz Wójtowicz, z KWP w Lublinie. Kobieta wysyłała informacje o bombie również do innych lubelskich przychodni. W sumie wysłała dziesięć fałszywych alarmów. Łącznie w woj. Lubelskim ewakuowano 195 osób.

45 latka wysyłała smsy tej samej treści do instytucji na terenie całego kraju. Postawiła na nogi nie tylko służby ratownicze na terenie Lublina, Chełma, Zamościa czy Biłgoraja ale także Warszawy, Katowic i innych miast. Do warszawskiej Policji dotarł sms, z którego treści wynikało, że ładunki wybuchowe są podłożone w sieci hipermarketów i mogą w każdej chwili być zdetonowane.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


7

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Biłgoraj Wizyta Zbigniewa Ziobro w Biłgoraju

Te wybory zdecydują o losie Polski

Hedwiżyn Oficjalne otwarcie drogi

To już koniec remontu drogi wojewódzkiej

Za 1,5 mln złotych został wyremontowany hedwiżyński odcinek drogi wojewódzkiej. Pierwszego dnia Czwartkowy wieczór 1 lipca zgromadził biłgorajskich sympatyków PiS wokół lipca droga została oficjalnie oddana do użytku. osoby Zbigniewa Ziobro, europarlamentarzysty, wiceprzewodniczącego partii, który odwiedził nasze miasto, aby „rozmawiać o tym co przed nami”.

- Nasz kraj znalazł się w zupełnie niezwykłej sytuacji. Historia nagle przyspieszyła w związku z tragedią pod Smoleńskiem. Straciliśmy tam głowę państwa wraz z wieloma innymi niezwykle ważnymi dla kraju osobami. Mimo tych trudnych chwil, Jarosław podjął najtrudniejszą w swoim życiu decyzję - stwierdził Zbigniew Ziobro. Wiceprzewodniczący powiedział, że Jarosław Kaczyński jest silny wewnętrznie i zdyscyplinowany. Wiele lat temu wybrał drogę służby Polsce i konsekwentnie ją realizuje. Ziobro wymienił także zasadnicze różnice, jakie są między kandydatami na prezydenta podkreślając, że ta decyzja to decyzja o przyszłej linii rozwoju Polski. Przede wszystkim wymienił dysproporcje, jakie zakłada PO w dostępności do środków finansowych, które będą spływać tylko do dużych aglomeracji miejskich, które mają być lokomotywami rozwoju. Wiceprzewodniczący stwierdził, że tak się nie stanie, że rozwój dużych miast zagwarantuje także rozwój mniejszych, a taka polityka prowadzi na bezdroża, gdyż nastąpi kolejna duża fala emigracji z ziem polskich. Były minister sprawiedliwości zarzucił także PO uprawianie polityki serdecznych gestów jako celu samego w sobie, dobrego postrzegania na salonach, czy dobrej prasy. Pytania jakie padły z sali i zostały omówione przez wiceprzewodniczącego Ziobro dotyczyły głównie obecnej sytuacji politycznej w Polsce, m.in. kwestii zarzutów wobec byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, zapowiadanego przez marszałka Komorowskiego śledztwa w sprawie samobójstwa Barbary Blidy, dalszych losów komisji hazardowej, oddzielenia przez rząd funkcji prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, przywrócenia komunikacji kolejowej w regionie, czy wreszcie zachowania polskiego rządu w sprawie katastrofy

pod Smoleńskiem. - Nie oceniam krytycznie działania polskiej prokuratury, która nie ma wiele do powiedzenia w sprawie tego śledztwa. To jest rola rządu, premiera i marszałka jako osoby pełniącej funkcje prezydenta. W tym wypadku bronię prokuratury, ale rzecz ma się inaczej, gdy oceniam pracę rządu. Za granicą pytają mnie jak to jest, że nasz rząd zgodził się, aby wszystkie materiały dowodowe były w rękach obcego rządu. Dlaczego tak się stało? To była kwestia premiera. Pan Tusk nie zażądał równoprawnego udziału polskiej prokuratury w tym śledztwie. Nawet Miedwiediew to deklarował, a nasz premier powiedział: nie dziękuję, my mamy zaufanie do was. Ta decyzja to jest dramat, który

i Dorota Flor ze Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych przedstawiły tragiczną sytuację placówki, informując jednocześnie posła, że decyzję o dzierżawie podjął starosta i radni wywodzący się z PiS - u. - PiS jest zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzacji. Nie znam tej sprawy w szczegółach, nie wiem czy decyzja o dzierżawie w waszym wypadku oznacza prywatyzację. Jeżeli tak jest, a zastrzegam, że nie wiem tego, to PiS będzie podejmował stosowne deycyzje. Jeśli polityk PiS-u będzie głosował za prywatyzacją zostanie z PiS-u usunięty, tak jak to miało już miejsce u was w przypadku pana Onyszkiewicza - podsumował Zbigniew Ziobro. Ta deklaracja spotkała się z oklaskami zgromadzonych na

będzie miał reperkusje - stwierdził Ziobro. Te reperkusje to brak zaufania, który pojawia się na linii Moskwa Warszawa, szczególnie w związku z ostatnimi doniesieniami mediów o np. dwóch różnych protokołach tego samego świadka, czy zeznania polskiego pilota, który słyszał komendę wieży, że samolot prezydencki może zejść do 50 m. Ważną lokalną kwestią poruszoną w trakcie spotkania był los biłgorajskiego szpitala. Danuta Łosiewicz

sali mieszkańców. Liczne obowiązki następnego dnia nie pozwoliły na kontynuowanie spotkania, choć pytań i wątpliwości było jeszcze wiele. Już w najbliższą niedzielę przekonamy się, czy Zbigniew Ziobro przekonał do PiS-u tych z mieszkańców, którzy na spotkanie przyszli niezdecydowani na kogo oddać swój głos w najbliższych wyborach prezydenckich.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Choć była to jedna z większych inwestycji drogowych w naszym powiecie w 2010 roku, to oficjalne otwarcie odbyło się w niezwykle skromnej oprawie. Biało-czerwoną wstęgę przecinali przedstawiciele władz lokalnych i wojewódzkich, przedstawiciele wykonawcy oraz podmiotu zarządzającego drogą. Ponad dwa kilometry drogi o tak wysokim standardzie rozpaliło nadzieje kierowców na kontynuowanie inwestycji na drodze nr 858. Jednak przedstawiciele Zarządu Dróg Woo g ł o szenie

jewódzkich w Lublinie studzą ten entuzjazm, przytaczając przykłady sąsiednich województw. Województwo podkarpackie na 1100km dróg otrzymuje 600 mln, natomiast nasze lubelskie, na 2170 km dróg wojewódzkich otrzymuje około 200 mln zł. To aż sześć razy mniej. Mimo tego ZDW potwierdza, że przyszłoroczny remont ulicy Zamojskiej ciągle jest brany pod uwagę, jednak sporo zależy od biłgorajskiego samorządu.

Jar

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8 A r t y k u ł

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010 s p o ns o r o w an y

Zostań pracownikiem socjalnym W Biłgoraju tr wa rek rutacja na studia w zawodzie: pracownik socjalny. Już po raz piąty Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju prowadzi nabór na ciekawe, interdyscyplinarne (3-letnie) studia na kierunku praca socjalna. Kolegium ma swoją siedzibę w Biłgoraju (w budynku Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej) przy ulicy Bartoszewskiego 10 i kształci przyszłych pracowników socjalnych. Kształcenie w Kolegium

zadania związane z pomocą społeczną i pracą socjalną, takich jak: urzędy miasta i gminy, regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, centra integracji społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, wioski dziecięce, domy dziecka, świetlice środowiskowe, placówki służby zdrowia, ośrodki penitencjarne, powiatowe urzędy pracy, kluby integracji społecznej), fundacje i stowarzyszenia, instytucje charytatywne, zakłady pracy i inne. Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.: ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych, prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych, raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni.

Kształcenie realizowane jest na studiach dziennych i zaocznych. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium a Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej studenci Kolegium podczas studiów zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. W tym roku kolejni absolwenci odebrali swoje dwa dyplomy (dyplom pracownika socjalnego wydany przez Kolegium oraz dyplom licencjata na kierunku praca socjalna wydany przez UMCS). Absolwenci Kolegium zostali przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, a większość z nich zdecydowała się na kontynuację kształcenia na studiach II-go stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób po pięciu latach zdobędą dwa zawody poszukiwane na rynku pracy (pracownik socjalny, pedagog) potwierdzone prestiżowymi dyplomami UMCS. R E K L A M A

Wręczenie indeksów UMCS studentom Kolegium Pracowników Służb Społecznych Dyplom pracownika socjalnego daje również prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zaświadczenie wydaje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Zawód pracownika socjalnego

Zawód uzyskany w Kolegium daje znakomitą szansę na pracę w starzejącej się Polsce i Europie, placówek zatrudniających fachowców z takim wykształceniem wciąż przybywa a niedobory kadrowe występują już dziś. Pracownik socjalny (ang. social worker) to zawód, w którego

zakresie leży działalność w środowiskach społecznych, gdzie znajdują się jednostki wymagające pomocy w usamodzielnieniu, odzyskaniu lub umocnieniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących

Rozpoczęcie zajęć – październik 2010 roku. Zapisy na studia trwają do końca września. Nim szybciej kandydat złoży dokumenty, tym opłata rekrutacyjna jest niższa. Więcej informacji: • Biuro rekrutacji: Budynek UMCS (parter, pok. nr 5), ul. Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj • Tel./faks: (84) 686-07-67, • Strona internetowa: www.kpssbilgoraj.edu.pl • Poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

Goraj Zapraszamy na imprezę

Na niedzielę do Goraja Już w ten weekend II Święto Cebuli - Festyn Rodzinny, który odbędzie się 11 lipca w niedzielę o godz. 15.00 na boisku sportowym tzw. Muliskach w Zastawiu k/Goraja. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Wanda i Banda. W tym roku Święto Cebuli odbędzie się po raz drugi. - Wybraliśmy „cebulę” jako znak rozpoznawczy regionu. W ten sposób podtrzymujemy nieco zapomniane tradycje gminy. W okresie międzywojennym Goraj i Zastawie były zagłębiem cebulowym. Cebulę i i jej niezliczone odmiany uprawiano na tym terenie w dużych ilościach. Wiele osób zajmowało się handlem cebuli „na dużą skalę”. Do dzisiaj kilku handlarzy z gminy Goraj sprzedaje to niezwykłe warzywo na okolicznych bazarach - wyjaśnia Marta Miszczak, dyrektor GOK. Jeszcze jeden powód, dla którego zdecydowano się nazwać tę imprezę

Świętem Cebuli: zarówno dawniej jak i dzisiaj sąsiedzi okolicznych miejscowości mieszkańców Goraja i Zastawia nazywają Cebularzami. - Obecnie nazwa ta jest kojarzona pejoratywnie, jednak naszym celem jest zmiana tego skojarzenia na pozytywne i zrobienie atutu z tego jakże pożytecznego warzywa - dodaje dyrektor Miszczak. By zaakcentować „powiązania” z cebulą, na festynie zostaną zaprezentowane potrawy na bazie cebuli przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Goraj. Specjalnie do tego powołana komisja będzie oceniać najlepszą potrawę oraz najładniejsze stoisko. Nie zabraknie konkurencji „z cebulą w tle”: wybory Miss Cebuli, wybory Mistera Szczypiorka, szukanie cebuli na boisku sportowym, jedzenie cebuli na czas, ułożenie wiersza, piosenki lub fraszki o cebuli. W pierwszej części festynu wystąpią zespoły współpracujące z GOK-iem: kapela ludowa Bidacy, duet harmonijek

ustnych Kocudzanie, Gorajska Kapela Podwórkowa QŃ, zespół wokalny działający przy GOK-u, kabaret pod kierunkiem instruktora GOK, wystąpi również zespół taneczny ze świetlicy środowiskowej z Nielisza, odbędzie się również koncert gwiazdy wieczoru: zespołu Wanda i Banda, koncert zespołu rockowego Tea z Katowic, zaprezentuje się też Młodzieżowa Orkiestra Dęta BigBand z Biłgoraja, zespół Czaban Band z Lublina. Wieczorem przy zabawie „na murawie” przygrywać będzie zespół Czaban Band z Lublina ( z repertuarem disco - polowym). Każdy z uczestników będzie mógł zaspokoić głód w gastronomii przygotowanej przez Restaurację HADES z Lublina. Organizatorem Święta Cebuli jest Gminny Ośrodek Kultury oraz Urząd Gminy w Goraju. Patronem medialnym wydarzenia jest Gazeta Biłgorajska.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

co za tydzień

Biłgoraj XI edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej Soli Deo

Śpiew na chwałę Boga

lipiec

9

Program zlotu: 09.07.2010 (piątek), od godz. 15,00 - zgłoszenia uczestników w biurze zlotu w Woli Dużej, (ok.3 km od Biłgoraja w kierunku Zamościa); 20,00 - Koncerty zespołów muzycznych: „ORINOKO”, „24 NA DOBĘ”; 10.07.2010 (sobota); 10,00 - Msza Św., Poświęcenie motocykli; 11,30 - Parada motocykli trasą Wola Duża -Biłgoraj - i ulicami miasta Biłgoraj; 12,00-13,00 - Prezentacja motocykli na Placu Wolności przed Urzędem Miasta; 13,15 - Powrót motocyklistów na teren zlotu; 13,30 - Obiad i chwila odpoczynku; 17,00 - 20,00 - Konkursy z nagrodami dla uczestników zlotu; 20,00 - Koncerty zespołów muzycznych: „NOW FIRE”; „PIZZA ŁOMOT”; „MANSON BAND” oraz Niespodzianka dla dorosłych; 11.07.2010 (niedziela) 8,00 -9,30 - Śniadanie i zakończenie zlotu. Wjazd: Kierowca: 40 PLN, Pasażer: 25 PLN. Telefony info: Zbyszek: 721 468 00; Tadek: 603 127 895, Zenek: 691 753 301 lub 84/6862498 (godz. 8-16).

Festiwal Soli Deo na dobre wpisał się w kalendarz biłgorajskich imprez. Pierwszy Festiwal miał miejsce w 1993 roku, a od tamtego czasu stał się katolicką imprezą znaną w całej Polsce.

lipiec

fot. Ewa Wiśniewska

10

R E K L A M A

w tysiącach. Dyrektorem festiwalu został ks. Marek Kuśmierczyk, który przez wiele lat integruje wokół kultury środowisko lokalne i wojewódzkie. Ks. Marek zajmuje się również zapleczem finansowym festiwalu i pozyskiwaniem sponsorów, bez czego realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Do pracy przy festiwalu zaangażowana jest młodzież, należąca do różnych grup i stowarzyszeń katolickich, choć

nie tylko. Organizatorami tegorocznego Festiwalu są: ks. Marek Kuśmierczyk, Mirosław Kita, Monika Proć - Gleń, Iwona Antonik, Joanna Ćwikła, oraz Ewa Odrzywolska, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Gminy Biłgoraj.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

fot. Ewa Wiśniewska

Historia Festiwalu wiąże się z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży „Serce” w Biłgoraju. To w tej wspólnocie powstała schola, która już w 1992 roku nagrała swoją pierwszą kasetę o nazwie „Zaśpiewaj Panu”. Była to wspólnota bardzo otwarta, która poprzez śpiew pragnęła przekazywać żywe słowo Boga. Wszyscy bowiem wierzyli, że muzyka chrześcijańska ma moc przemiany życia każdego człowieka. Pomysłodawcą zorganizowania festiwalu w Biłgoraju był ówczesny lider KSM „Serce” Mirosław Kita, który w Roku Jubileuszowym (2000 r.) zaproponował nazwę SOLI DEO (tzn. JEDYNEMU BOGU). Prace nad przygotowaniem pierwszego festiwalu trwały niespełna 9 miesięcy. Dzięki wsparciu ks. Tadeusza Czuka, ówczesnego opiekuna KSM „Serce” oraz pomocy zaproszonego do współpracy Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju całe przedsięwzięcie doszło do skutku. Co roku na prezentacje festiwalowe przyjeżdżają coraz bardziej profesjonalne zespoły i soliści. Publiczność liczona jest już

Zlot Motocyklowy Wola Duża k/Biłgoraja

Dni Józefowa Józefów

W sobotę i niedzielę 10 i 11 lipca br. odbędą się Dni Józefowa. W pierwszy dzień imprezy o godz. 19:30 wystąpi DJ Manieczki i odbędzie się wakacyjna dyskoteka pod gwiazdami. Drugi dzień rozpocznie się o godz. 15 występem kabaretu „Jesteśmy Geniuszami” - Stowarzyszenia „Zakątek Roztocze” w Długim Kącie. Następnie zaprezentują się dziecięce zespoły wokalne, zaplanowany jest także występ Kapeli Ludowo-Podwórkowej „Rzemyki” z Józefowa. Tego dnia z koncertem wystąpi również zespół „Ledwo Widać”. Na zakończenie wydarzenia odbędzie się dyskoteka. Organizatorzy to Miejski Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta w Józefowie. lipiec

11

Piknik Modelarski Zagumnie

Dnia: 11 07 2010, godz. 11.0011 lipca o godz. 11.00 odbędzie sie Piknik Modelarski.Organizatorami są: - Klub Modelarski, Zarząd Powiatowy LOK Biłgoraj - Miłośnicy zdalnie sterowanych Modeli LotniczychMiejsce: - Lotnisko Modelarskie w Biłgoraju (przy drodze Biłgoraj Zagumnie)PROGRAM POKAZÓW ZDALNIE STEROWANYCH MODELI LOTNICZYCH Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 11.00 - 11.45,14.00-14.45 - motoszybowce - treningowe - śmigłowce Z NAPĘDEM SPALINOWYM 1.0014.00,14.00-17.00 - treningowe - akrobacyjne - modele - repliki oryginalnych samolotów - GIGANTY - modele o rozpiętości skrzydeł powyżej 2 metrów - Walka Powietrzna - jednoczesny start kilku modeli walczących w locie o obcięcie wstążki ciągnionej za samolotem W trakcie pokazów starty sterowanych modeli kołowych do jazdy w terenie.Zakończenie pikniku 17.00-18.00 - wręczenie dyplomów za udział - loty pokazowe modelu akrobacyjnego na uwięziPrzewidziany udział modeli z miast: Biłgoraj, Kraśnik, Puławy, Warszawa, Rzeszów, Bełżec, Tomaszów Lub., Zamość, Lublin, Lubaczów, Radzyń Podlaski..Atrakcja niespodzianka: przelot nad lotniskiem modelarskim samolotu turystycznego.

lipiec

10

Święto Cebuli Zastawie k/ Goraja

Wójt Gminy Biłgoraj, Uczniowski Klub Sportowy w Gromadzie, Jednostka OSP w Gromadzie oraz Mieszkańcy Gromady i Majdanu Gromadzkiego zapraszają na IX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Niezrzeszonych „O Puchar Wójta Gminy Biłgoraj”, który odbędzie się w dniach 10 - 11 lipca na boisku sportowym w Gromadzie. W sobotę (10 lipca) w godz. 7.30 - 14.10 planowane są rozgrywki piłki nożnej - eliminacje grupowe. Oficjalne otwarcie turnieju odbędzie się 11 lipca (niedziela) o godzinie 9.30. Niedzielne rozgrywki potrwają od 10.00 do godziny 19.15. O godzinie 19.30 nastąpi podsumowanie turnieju oraz rozdanie nagród. Organizatorzy imprezy zadbali o moc atrakcji towarzyszących turniejowi piłki obejrzeć pokazy sztuk walki, w tym pojedynki rycerskie. Na zakończenie będzie można bawić się do późnych godzin nocnych podczas zabawy tanecznej z zespołem „YAGO”. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy 10 - 11 lipca 2010 r., boisko sportowe w Gromadzie.

lipiec

10

Dni Józefowa Józefów

11 lipca o godz. 15.00 w Zastawiu k/ Goraja odbędzie się II Święto Cebuli W programie przewidziano: godz. 15.00 - rozpoczęcie festynu godz. 15.10-17.10 - występy zespołów lokalnyc(muzycznych, kabaretowych i wokalnych) 17.30 - grupa taneczna ze świetlicy środowiskowej z Nielisza 18.10 - Młodzieżowa Orkiestra Dęta BIG BAND z Biłgoraja 18.50 - Zespół rockowy TEA z Katowic 20.00 - zespół Czaban Band z Lublin 21.00 - Gwiazda wieczoru: Wanda i Banda 23.00 - 2.00 - zabawa „na murawie” z zespołem Czaban Band W programie również degustacja dań cebulowych w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich, stoisko średniowieczne, wybory Miss Cebuli, mnóstwo konkurencji i zabaw dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obsługę cateringową zapewnia Restauracja Hades z Lublina.


10

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Osuchy Historia wokół nas

Rocznica bitwy pod Osuchami cd. Wspomnienia udziału w bitwie jednego z braci Kicińskich - Romana Kicińskiego ps. „Orkan”. Pan Roman Kiciński dziś mieszka w Łodzi i za swój moralny obowiązek uznaje swoją obecność na uroczystościach i oddanie hołdu kolegom, którzy zginęli pod Osuchami w nierównej bitwie o wolność Ojczyzny. „Orkan” „Zostałem wysłany w czteroosobowym patrolu na rozpoznanie. Po wykonaniu zadania nasz patrol pod dowództwem Zygmunta Książka ps. „Kniaź” nie mógł już powrócić od macierzystego oddziału, zostaliśmy odcięci gdyż Niemcy wkroczyli już do lasu. Nasz dowódca nie widząc innej możliwości wydostania się z okrążenia zaproponował, żeby każdy próbował ukryć lub wydostać się na własna rękę. Rozprószyliśmy się i  każdy próbował wydostać się z okrążenia. Ja ukryłem się w mokradłach, otaczających ten rejon i tam przez 36 godzin siedziałem ukryty w  wodzie, a właściwie w bagnie. Była to dość skuteczna kryjówka, lecz bardzo uciążliwa. Niemcy przy pomocy psów tropili partyzantów, a kryjówka w  wodzie zabezpieczała przed wykryciem przez psy. Gdy wyczołgałem się z tego bagna na czworakach byłem kompletnie wyczerpany, a byłem człowiekiem młodym i wysportowanym. Było mi już zupełnie obojętne co się ze mną stanie. Na szczęście natknąłem się na jednego z moich kolegów, dziś już nie pamiętam nazwiska, i przy jego pomocy wydostałem się z okrążenia. Mój wybawca znał teren, po godzinie marszu dotarliśmy do jakiegoś gospodarstwa, gdzie nakarmiono nas ziemniakami. Szczęśliwy bardzo ostrożnie powróciłem do domu, niestety brata nie zastałem, jak się później okazało nadal ukrywał się w lesie. Do domu wrócił po kilku dniach. I tak zakończyłem epizod bitwy pod Osuchami”. Pan Roman Kiciński dziś mieszka w Łodzi i za swój moralny obowiązek uznał swoją obecność na uroczystościach i oddanie hołdu kolegom którzy zginęli pod Osuchami w nierównej bitwie o wolność Ojczyzny. „Przegrana bitwa” W skład zgrupowania AK-BCh wchodziły: -Kompania Sztabowa Inspektoratu Zamojskiego, dowódca „Wojna” -Oddział AK Rejonu Biłgoraj, d-ca „Cord” -Oddział AK Rejonu Józefów, d-ca „Wir” -Kompania 3 Batalionu 9pp.Leg.AK, d-ca „Topola” R E K L A M A

-Pluton z Oddziału „Wara” d-ca „Skrzypik” -Pluton z Oddziału „Podkowy”, d-ca „Korczak” -Szpital Leśny AK Obwodu Biłgorajskiego, d-ca „Radwan” -Batalion BCh z Rejonu Hrubieszowskiego d-ca „Rys’’ -Oddziały Leśne BCh d-ca „Anton” -Oddziały Leśne BCh d-cy „Burza” i „Błyskawica”.

W związku z czym zakładał, że uda się partyzantom przetrwać obławę w bagnistej na tym terenie Puszczy Solskiej. Z pewnością „Kalina” nie docenił rozmiarów akcji niemieckiej, natomiast przecenił siły własne. Nie ustrzegł się też kilku błędów taktycznych. Ustawicznie cofał się przez pięć dni nie podejmując walki. Pierwsze kontakty ogniowe z nieprzyjacielem rozpoczęły się 21 czerwca, wówczas gdy Niemcy po przygotowaniu Niestety nie zachowało się archi- artyleryjskim zaczęli wkraczać do wum Inspektoratu Zamojskiego AK, kompleksu leśnego, tam też doszło mjr. „Kalina” nakazał je spalić. Nie do starcia z oddziałem „Corda”. 24 wiadomo, dlaczego podjął decyzję o  czerwca hitlerowcy zamknęli pierścień pozostaniu w okrążeniu. Być może okrążenia. Jedynym ratunkiem dla zdecydowały o tym wytyczne związane partyzantów była próba przełamania z  akcją „Burza”, być może nie chciał okrążenia. W nocy z 24 na 25 czerwca pozostawić ludności cywilnej na tych 1944 roku rozpoczęła się największa terenach samej sobie tak jak to miało w Europie po stronie aliantów zachodmiejsce rok wcześniej podczas akcji pa- nich bitwa partyzancka z regularną cyfikacyjnych „Wherwolf”(Wilkołak), armią niemiecką. Partyzanci z wielkim w wyniku których zginęło wielu ludzi, impetem uderzyli na pozycje wroga, a kilkadziesiąt tysięcy osób wywieziono rozgorzała nieustępliwa i zacięta walka, do obozów koncentracyjnych lub na często walka wręcz. Niemcy okrążyli roboty. Istnieje także hipoteza, że partyzantów potrójnym pierścieniem. „Kalina” nie miał dobrego rozpoznania Z każdym dniem było coraz więcej wywiadowczego, i nie spodziewał się, rannych i ciężko chorych. Brakowało że Niemcy z użyciem ciężkiego sprzętu żywności, wody pitnej, żołnierze pili artyleryjskiego będą penetrować lasy. wodę z bagna. Przemieszczanie się

taborów utrudniał dodatkowo rzęsisty deszcz. Wkradł się chaos. Zamknięci w kotle partyzanci zgodnie z dyspozycjami dowódców ratowali się na własną rękę. 24 czerwca z  niewiadomych powodów od zgrupowania oddalił się i już nie powrócił dowódca mjr. „Kalina”. Jego miejsce zajęli kolejno Mieczysław

Rakoczy „Miecz”, po nim funkcję tę przejął Konrad Bartoszewski „Wir”. Po ciężkiej walce, brawurowej akcji „Wira” i „Corda” linie niemieckie na krótki czas zostały przełamane, z okrążenia zdołały wyjść niektóre oddziały,

niestety pierścień okrążenia zamknął się ponownie. Ci, którzy pozostali na bagnach, bronili się desperacko, drogo sprzedając swoje życie. Niektórzy kryli się w koronach gęstych drzew lub niedostępnych torfowiskach. Zginęło 400 partyzantów. Ze zgrupowaniem AK-BCh, nie podjęło również współpracy 500 partyzantów Armii Ludowej pozostawionych w kotle przez sowieckiego sojusznika ppłk. Nikołaja Prokopiuka. Przebijając się samodzielnie w okolicy Górecka Kościelnego-Sigły, w silnym ogniu artylerii, moździerzy, broni maszynowej oddziały AL zostały rozbite i zdziesiątkowane, a tabory z  rannymi zniszczone całkowicie. Jedynie nieliczna kilkudziesięcioosobowa grupa z kompani „Przepiórki” zdołała się wyrwać z okrążenia w okolicy Górecka Kościelnego i ujść w kierunku Lublina. Ze względów propagandowych, do 1989 roku wysokości strat zgrupowania AL w operacjach „Sturmwind „ nie ujawniano. Eksponowano natomiast straty zgrupowania AK-BCh w operacji „Sturmwind II”. W  wyniku obu akcji poległo około 900 partyzantów. Żołnierzy niemieckich zginęło około 1300. W ramach akcji odwetowej zabito ponad 500 cywilów, 12000 zostało umieszczonych w niemieckich obozach. Ujętych w czasie akcji 64 partyzantów AK i BCh rozstrzelano w lesie na Rapach koło Biłgoraja. Mord

ten został uznany przez Międzynarodowy Trybunał w Norymberdze za zbrodnię na jeńcach wojennych.

Tomasz Książek

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


11

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Kraj Przepisy wyjazdu zwierząt za granicę

Biłgoraj Wakacyjne Otwarte Mistrzostwa

Wakacje z pupilem, Szachowe zmagania tylko z paszportem Miasta w szachach

Jeśli chcesz wyjechać poza granice Polski na wakacje, do przyjaciół lub rodziny i zabrać ze sobą psa, kota, bądź fretkę, to niestety musisz wyrobić mu paszport. Należy się jednak do tego odpowiednio przygotować. Aby wyrobić paszport zwierzę musi być trwale oznaczone wytatuowanym numerem tzw. tatuażem, lub za pomocą czipa tzw. transpondera wszczepianego pod skórę. Mały mikroczip instalowany jest podskórnie, w okolicy karku zwierzęcia. Czip może się przemieszczać, ale czytnik zawsze go odczyta. Zalecane jest, aby poddawać czipowaniu zwierzęta z zakończonym wzrostem, bo tylko wówczas jest gwarancja, że nie będzie się przemieszczał. Zwierzę musi również posiadać ważne szczepienie przeciw wściekliźnie, które zostało wykonane przynajmniej na 21 dni przed wyjazdem. Zwierzęta możemy wywozić w dowolnym wieku, jednak w przypadku psów jest to minimum dwa miesiące, ponieważ dopiero wówczas możemy zaszczepić zwierzę przeciwko wściekliźnie. Przepisy te funkcjonują od 01.10.2004 r. Powyższe

przepisy odnoszą się jedynie do krajów Uni Europejskiej. Gorzej gdy chcemy zabrać swego pupila do Wielkiej Brytani, Irlandi, Szwecji, Norwegii i na Maltę, wówczas muszą mieć wykonane dodatkowe badanie serologiczne krwi w kierunku obecności przeciwciał neutralizujących wirusa wścieklizny. Natomiast wywożąc pupila do krajów spoza Uni Europejskiej wszystkie formalności z tym związane należy zacząć przygotowywać trochę wcześniej, by zdążyć wszystko załatwić. W przypadku psa i kota wymagane jest świadectwo zdrowia i zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Szczególnie

w przypadku kotów, u których w Polsce nie ma takich prawnych wymagań. Aby wyrobić paszport zwierzęciu lekarz weterynarii musi mieć na to pozwolenie. - Paszporty mogą wystawić tylko lekarze weterynarii, którzy mają pozwolenie z Izby Lekarsko - Weterynaryjnej na wystawianie paszportów - informuje Sylwia Buszkowska - Znak, lekarz weterynarii.W większości gabinetów weterynaryjnych koszt paszportu, oraz wszczepienia czipu wynosi około 100 zł - dodaje lekarz weterynarii.

PIĄTEK 09.07.2010

En

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

We wtorek 6 lipca w Sali Młodzieżowego Domu Kultury odbył się turniej szachowy w kategorii open z podziałem na grupy: seniorów i juniorów do lat 10,14 i 18. Na starcie stanęła dość liczna grupa - 23 zawodników - z terenu miasta i powiatu biłgorajskiego. - W turnieju wzięli udział najlepsi szachiści z naszego regionu, stąd poszczególne pojedynki były bardzo zacięte i pasjonujące niemal do ostatniej rundy. Mimo to walka była prowadzona w sportowej atmosferze. Obsada, ze względu na podział na seniorów i przedstawicieli młodszego pokolenia, tym razem była wyrównana - powiedział Albin Jaworski z sekcji szachowej BCK.Wyniki open 1.Dawid Dzido BCK - 8 pkt. z 9 możliwych. 2.Albin

Jaworski - BCK - 7 pkt. 3.Aleksandra Kuna - MDK - 6,5 pkt. 4. Jerzy Strzałka BCK - 6,5 pkt. 5. Zdzisław Kubaj - BCK - 6 pkt. 6.Dariusz Cieplak - BCK - 5,5 pkt. 7. Artur Kimak - MDK - 5 pkt. 8.Marek Kornik - MDK - 5 pkt. 9. Paweł Padiasek - MDK - 5 pkt. 10.Grzegorz Jasiński - BCK - 5 pkt. Juniorzy do lat 10: 1.Jan Kornik - MDK Juniorzy od 6 do 14 lat: 1.Jakub Szumski - MDK 2.Karolina Kornik MDK Juniorzy do lat 18: 1.Marek Kornik - MDK 2. Bartłomiej Michoński - Aleksandrów Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali puchary i pamiątkowe dyplomy. Głównym organizatorem imprezy był MDK, przy współudziale sekcji szachowej Biłgorajskiego Centrum Kultury.

Nga

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Lukrecji, Weroniki

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Kwadrans po ósmej - publicystyka, Polska 2010 08:45 Owocowe ludki (6) - serial, Hiszpania 2002 09:20 Na wysokiej fali (4) - serial, Australia 2005-2006 09:50 Szkoła złamanych serc (194) - serial, Australia 1998 10:40 Pomysł na mieszkanie (3) dokument, Wielka Brytania 2007 11:05 Wędrówki z europlecakiem 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Wojna światów - dokument, Polska 2010 12:55 Kabaretowa alternatywa rozrywka, Polska 2009 13:25 Don Matteo (14) - serial, Włochy 2004 14:25 Plebania (1483) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1831) - serial, Polska 2010 15:50 Klan (1832) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5069) serial, USA 2007 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Cicha woda - film fabularny, Niemcy/Wielka Brytania/ USA 2000 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Kraina elfów (15) - serial, Australia 2005 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 K-9 - film fabularny, USA 1989 22:15 Atak rekinów: megalodon - film fabularny, Izrael/ RPA/USA 2002 00:00 Dracula - film fabularny, Wielka Brytania 2006 01:40 Ostatni taniec - film fabularny, Kanada 2003

06:20 Dwa światy (13) - serial, Polska/Australia 1995 06:50 Dwa światy (14) - serial, Polska/Australia 1995 07:25 M.A.S.H. (61) - serial, USA 1974 07:55 Codzienna 2 m 3 (21) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:05 Telezakupy 11:45 Wakacyjne przypadki na wyspie Korfu - film fabularny, Niemcy 2004 13:25 W słońcu i w deszczu (6) serial, Polska 1979 14:25 Dom (8) - serial, Polska 1980 16:00 Program lokalny 16:30 Daleko od szosy (1) - serial, Polska 1976

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (772) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (18) - serial, USA 2000 08:55 Słodkie zmartwienia (15) serial, USA 1997 09:25 90210 (15) - serial, USA 2009 10:25 Ostry dyżur (15) - serial, USA 2005 11:25 Daleko od noszy (10) - serial, Polska 2010 11:55 Rodzina zastępcza plus (158) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (15) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (15) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (38) - serial, Polska 1999 14:45 Świat według Bundych (161) - serial, USA 1994 15:10 Świat według Bundych (162) - serial, USA 1994 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (153) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (22) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (41) - serial, Polska 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (91) - serial, Polska 2001 20:00 Polska - Niemcy 22:00 Amazonka czasu - film fabularny, Japonia 2002

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (10) - serial, Irlandia 1997 08:25 Co nowego u Scooby’ego? (10) - serial, USA 2002 08:50 Milionerzy - rozrywka, Polska 2010 09:45 Republika małolatów (10) - rozrywka, USA 2007 10:45 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:45 Mango - Telezakupy 12:45 Na Wspólnej (1173) - serial, Polska 2009 13:15 Na Wspólnej (1174) - serial, Polska 2009 13:45 Na Wspólnej (1174) - serial, Polska 2009 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010

06:10 Brodzik od kuchni 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Bajki pana Bałagana (4) serial, Polska 1994 07:25 Maszyna zmian (9) - serial, Polska 1995 08:00 Bulionerzy (25) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Nalepa - „To mój blues” muzyka, Polska 1996 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (696) - serial, Polska 2009 13:20 Satanorium - muzyka, Polska 2005 14:15 Benefis Anny Seniuk - kultura, Polska 2003 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1052) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1473) - serial, Polska 2009 17:00 Teleexpress 17:20 W świecie opery, operetki i musicalu - Łańcut 2010 muzyka, Polska 2010 18:15 Codzienna 2 m 3 (49) - serial, Polska 2007 18:45 Codzienna 2 m 3 (50) - serial, Polska 2007 19:15 Film pod strasznym tytułem (3) - dla dzieci, Polska 1993 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (25) - serial, Polska 2006 20:40 Wideoteka dorosłego człowieka (94) - rozrywka, Polska 2010 21:30 Kariera Nikodema Dyzmy (5) - serial, Polska 1979 22:25 1956 - wolność i miłość film fabularny, Węgry/USA 2006 00:20 Lady Pank - To ohyda - rozrywka, Polska 1984 00:45 Bulionerzy (25) - serial, Polska 2005 01:15 Film pod strasznym tytułem (3) - dla dzieci, Polska 1993 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Jest jak jest (9) - serial, Polska 1994 02:35 Duże dzieci (22) - talk show, Polska 2006 03:30 Egzamin z życia (26) - serial, Polska 2005

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (145) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:25 Zamiana żon (12) - rozrywka, Polska 2007 10:25 Mój grzech (60) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (119) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 AlleGra 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (39) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (146) - serial, Meksyk 2004 17:55 Zamiana żon (13) - rozrywka, Polska 2007 19:00 Mój grzech (61) - serial, Meksyk 2009 20:00 Spadkobiercy (16) - rozrywka, Polska 2009 21:00 1000 złych uczynków (3) serial, Polska 2009 21:30 1000 złych uczynków (4) serial, Polska 2009 22:05 Jazda figurowa - talk show, Polska 2010 23:05 Igrając z ogniem - film fabularny 01:00 Big Brother V - rozrywka 02:00 Muzyczne listy - muzyka 03:05 Vanessa Mae - Storm On World Tour - muzyka

08:30 Soccer City Live 09:00 Tour de

18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia (404) - serial, Polska 2010 19:35 Kabaret na lato - rozrywka, Polska 2010 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki (17) - rozrywka, Polska 2009 21:10 Hit dekady (2) - rozrywka, Polska 2010 22:20 Patch Adams - film fabularny, USA 1998 00:25 Podkomisarz Brenda Johnson (10) - serial, USA 2005 01:15 Podkomisarz Brenda Johnson (11) - serial, USA 2005

00:40 Abbotowie prawdziwi film fabularny, USA 1997 02:10 Zagadkowa Noc (486) rozrywka, Polska 2010

14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (18) serial, USA/Kanada 2006 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (529) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia - film fabularny, Nowa Zelandia 2001 23:55 Egzorcysta: Początek - film fabularny, USA 2004 02:15 Uwaga! 02:35 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:40 Telesklep

TVN 7 06:20 Mamy cię! - rozrywka 07:40 Życie na fali (5) - serial, USA 2006 08:35 Ostry dyżur (59) 09:35 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 1998 10:40 Telezakupy 12:20 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:25 Prawo pożądania (114) - serial, Kolumbia 2005 14:25 Mamy cię! - rozrywka 15:35 Niania (87) - serial, Polska 2008 16:05 Życie na fali (6) - serial, USA 2006 17:05 Kobra - oddział specjalny (12) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (60) - serial, USA 1996 19:05 Przyjaciele (10) - serial, USA 2002 19:35 Niania (88) - serial, Polska 2008 20:05 Wyatt Earp - film fabularny, USA 1994 00:00 Nie z tego świata (22) - serial, USA 2008 00:55 Zła wiara - film fabularny, Belgia 2006 02:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

France 10:40 Planeta Armstronga 10:45 Soccer City Live 11:15 Justine Henin - Kim Clijsters 12:45 Soccer City Live 13:15 Tour de France 14:10 Planeta Armstronga 14:15 Tour de France 17:30 Mistrzostwa Świata 18:00 Justine Henin - Kim Clijsters 19:00 Tour de France 20:00 Eurosport Flesz 20:05 Soccer City Live 20:40 Eurosport Flesz 20:45 Mistrzostwa Francji 22:30 Soccer City Live 23:00 Tour de France 23:55 Planeta Armstronga 00:00 Liga Mistrzów w Finlandii 01:00 Soccer City Live

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (36) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (19) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (5) - serial, USA 20022005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (6) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (31) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Dyżur - dokument, Polska 2009 13:30 Burza uczuć (168) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (169) - serial, Niemcy 2005 15:30 Debbie zmienia wnętrza 16:30 Test na supermamę (1) - rozrywka, Kanada 2004 17:30 Nieśmiertelny (32) - serial, Kanada/ Francja 1992-1998 18:30 Odjazdowe zoo (37) - serial, Francja 2001 18:45 Odjazdowe zoo (38) - serial, Francja 2001 19:00 Jetsonowie (20) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (43) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (43) - serial, USA 1960 20:30 Dance, India, dance (5) rozrywka, Indie 2009 22:00 Hi Hi TV (4) - rozrywka, Polska 2010 22:30 Goło i wesoło (78) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (37) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (78) - rozrywka 00:30 Ktoś tu zwariował! (1) rozrywka, USA 2005 01:00 Nocne hity - muzyka


12

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

SOBOTA 10.07.2010

Olafa, Witalisa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:20 Nowy Testament (15) - serial, USA 1999 06:55 Nasza planeta (4) - serial, Szwecja 2006 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Wiadomości 08:10 Pogoda 08:15 Las bliżej nas 08:40 Ziarno 09:10 Klub przyjaciół Myszki Miki (63) - serial, USA 2009 09:40 Złota rączka (3) - serial, USA 2007 10:10 Hannah Montana (33) - serial, USA 2007 10:40 Szkoła złamanych serc (195) - serial, Australia 1998 11:45 Kawa czy herbata? 12:00 Wiadomości 12:10 Na cienkim lodzie - dokument, Norwegia 2007 12:45 Tygrysy Europy (14) - serial, Polska 2003 13:35 Kawa czy herbata? 13:45 Calineczka - dokument, Wielka Brytania 2007 14:40 Kawa czy herbata? 14:50 Emma - film fabularny, Wielka Brytania 1997 16:45 Kawa czy herbata? 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Everest (1) - film fabularny, Kanada 2007 18:55 Kawa czy herbata? 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (13) - serial, USA 2007 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:05 Pogoda 20:20 Wodny świat - film fabularny, USA 1995 22:35 Kawa czy herbata? 22:50 Oddział Delta - film fabularny, USA/Izrael 1986 01:05 Sprawa Marie Besnard (2) - film fabularny, Francja/ Belgia 2006 02:50 Wśród wilków - film fabularny, Wielka Brytania 1985

06:10 Kacperek (7) - serial, Polska 1985 06:35 Wojna domowa (7) - serial, Polska 1965 07:10 Stawiam na Tolka Banana (7) - serial, Polska 1973 07:55 Dziewczyna i chłopak (4) serial, Polska 1977 08:45 ZOO story (4) - dokument, Polska 2010 09:10 Klub kemping - dokument, Polska 2010 09:25 Kocham cię, Polsko! (30) rozrywka, Polska 2010 10:45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (56) - dokument, Polska 2008 11:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:50 Dzieciaki górą - rozrywka, Polska 2010 12:25 Tropem mustangów - film fabularny, USA 2001 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:30 Czterej pancerni i pies (6) serial, Polska 1966

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 Scooby Doo, gdzie jesteś? (17) - serial 07:25 Niekończąca się opowieść (2) - film fabularny, Kanada/ Niemcy 2001

08:00 SamSam - serial, Francja 2005 08:10 Geronimo Stilton - dla dzieci, Włochy/Francja 08:35 Raczkujące melodyjki (5) serial, USA 2002 09:00 Dzień dobry wakacje 11:25 Orange Warsaw Festival (2) - rozrywka 11:55 Turbo sQUADem przez Maroko 12:30 You can dance - Po prostu tańcz! (5) - rozrywka, Polska 2010 13:35 Trzy po trzy - numery z kwatery (2) - serial, Polska 2007 14:10 Majka (71) - serial, Polska 2010

06:10 Makłowicz w podróży 06:35 Złote przeboje - podsumowanie - rozrywka, Polska 2010 07:00 Ostoja 07:25 Między nami bocianami (5) - serial, Polska 1998 07:55 Ranczo pod Zieloną Siódemką (4) - serial, Czechy 1998 08:30 Podróże z żartem (38) rozrywka, Polska 2007 09:25 Misja (5) - serial, Polska 1980 10:25 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (28) - dokument, Polska 2007 10:55 Pavoncello - film fabularny, Polska 1967 11:30 Brodzik od kuchni 12:00 Wiadomości 12:15 Skarb sekretarza (1) - serial, Polska 2000 12:40 Twoje złote przeboje (7) muzyka, Polska 2010 13:00 Na kłopoty Bednarski (5) serial, Polska 1986 14:05 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 14:35 Dobra dzielnica (10) - serial, Czechy 2005 15:35 Opole 2006 na bis (17) muzyka, Polska 2006 16:00 Śniadanie na podwieczorek - rozrywka, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Łagodna na drodze 17:35 Wideoteka dorosłego człowieka (94) - rozrywka, Polska 2010 18:20 Przystań (4) - serial, Polska 2009 19:15 Maurycy i Hawranek (4) dla dzieci, Polska 1988 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ja wam pokażę! (4) - serial, Polska 2007 21:05 Zamojskie belcanto - muzyka, Polska 2010 22:00 Koncert fundacji Anny Dymnej - „Razem mimo wszystko” - muzyka, Polska 2009 22:55 Lucyna - film fabularny, Polska 1986 00:15 39. KFPP Opole 2002 (1) muzyka, Polska 2002 00:40 Laskowik & Malicki (1) rozrywka, Polska 2010 00:55 Twoje złote przeboje (7) muzyka, Polska 2010 01:15 Maurycy i Hawranek (4) dla dzieci, Polska 1988 01:30 Wiadomości 01:50 Sport

06:35 Niebezpieczne zakręty film fabularny, USA 1988 08:35 Spełnione marzenia - film fabularny, USA 1989 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 13:00 Mike & The Mechanics - Live at Shepherds Bush - muzyka 13:30 AlleGra 14:50 Fantozzi przeciwko wszystkim - film fabularny, Włochy 1980 16:55 Coolinaria (12) - rozrywka, Polska 17:25 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 17:55 Samochód przyszłości dokument, USA 2007 19:00 Galileo 20:00 Spadkobiercy (20) - rozrywka, Polska 2009 21:00 Dwa złote colty - film fabularny, USA 1959 23:35 Coolinaria (12) - rozrywka, Polska 00:05 Tatuaż - film fabularny, Australia/USA/Wlk. Brytania 2003 02:40 Bestie z morza powracają - film fabularny, RPA/USA 2001

08:30 Soccer City Live 09:00 Tour de France 10:10 Planeta Armstronga 10:15 Puchar Świata w Monachium 11:30 Soccer City Live 12:00 Tour de France 12:55 Planeta Armstronga 13:00 Tour de France 17:30 Mistrzostwa Świata 18:00 Eurosport Flesz 18:05 Soccer City Flesz 18:15 Światowy turniej w USA 19:00 Eurosport Flesz 19:05 Soccer City Flesz 19:15 Tour de France 20:00 Eurosport Flesz 20:05 Soccer City Flesz 20:15 Fight Club 22:30 Eurosport Flesz 22:35 Soccer City Live 23:10 Eurosport Flesz 23:15 Tour de France 00:10 Planeta Armstronga 00:15 Soccer City Live 00:45 Tour de France

TVN 7

serial, USA 1966 12:30 Wyznania sio-

15:35 Czterej pancerni i pies (7) serial, Polska 1966 16:25 Śmierć JFK juniora - dokument, Holandia 2007 17:25 Słowo na niedzielę 17:30 Wstęp wolny! - kultura, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:29 Pogoda 18:35 Bulionerzy (34) - serial, Polska 2005 19:10 Tak to leciało! - rozrywka, Polska 2010 20:10 Mistrzostwa Świata w RPA 20:20 Mistrzostwa Świata w RPA 21:30 Mistrzostwa Świata w RPA 23:00 Honor nade wszystko (2) film fabularny, USA 1993 00:45 W pętli czasu (4) - serial, USA 2006 01:35 Mafijny klan (4) - serial, Wlk. Brytania/Francja/Włochy 2006

09:25 Franklin i skarb jeziora film fabularny, Kanada/Francja 2006 10:55 Dziupla Cezara (4) - serial, Polska 2004 11:40 I kto tu rządzi? (7) - serial, Polska 2007 12:10 I kto tu rządzi? (8) - serial, Polska 2007 12:45 Mamuśki (4) - serial, Polska 2007 13:15 Ewa gotuje 13:45 Studio F1 14:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii 15:00 Studio F1 15:15 Się kręci (173) - rozrywka, Polska 2010 15:45 Surfer z Nicei - film fabularny, Francja 2005 17:50 Orły z Bostonu (4) - serial, USA 2004 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (93) - serial, Polska 2001 20:00 Kabareton na Topie (9) rozrywka, Polska 2010 21:00 Kabareton na Topie (10) rozrywka, Polska 2010

22:00 Hotel 52 (5) - serial, Polska 2010 23:00 Oczy szeroko zamknięte film fabularny, USA/Wielka Brytania 1999 02:20 Zagadkowa Noc (487) rozrywka, Polska 2010

14:38 Majka (72) - serial 15:06 Majka (73) - serial 15:34 Majka (74) - serial 16:02 Majka (75) - serial 16:30 Sezon rezerwowych - film fabularny, USA 2000 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Poznaj mojego tatę - film fabularny, USA 2000 22:15 Arsene Lupin - film fabularny, Francja/Włochy/Hiszpania/WB 2004

00:50 Mroczne miasto - film fabularny, USA/Australia 1997 02:45 Kuba Wojewódzki (31) talk show, Polska 2010

07:00 Telezakupy 09:05 Tajemnice Smallville (8) - serial, USA/Kanada 2005 10:00 Frasier (8) - serial, USA 1993-2004 10:35 W pogoni za fortuną - film fabularny, USA 2000 12:30 Diabli nadali (18) 13:00 Diabli nadali (19) 13:30 Diabli nadali (20) 14:00 Diabli nadali (21) 14:30 Diabli nadali (22) - serial, USA 1998-2002 15:00 Dzieciaki z Durango - film fabularny, USA 1999 16:55 Przyjaciele (6) 17:30 Przyjaciele (7) 18:00 Przyjaciele (8) 18:30 Przyjaciele (9) 19:00 Przyjaciele (10) 19:30 Szkolne świrusy - film fabularny, USA 1992 21:35 Zła wiara film fabularny, Belgia 2006 23:20 Gdy czas ucieka - film fabularny, USA 1980 01:35 Jaja ze stali - rozrywka, Wielka Brytania 2005 02:15 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

NIEDZIELA 11.07.2010

PULS 06:00 Will i Grace (10) - serial, USA 1998-2006 06:30 Stacja Porankowo dla dzieci 07:30 Hi Hi TV (5) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Koń, który mówi (24) - serial, USA 1961 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Jetsonowie (16) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:00 Jetsonowie (17) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:30 Flintstonowie (39) - serial, USA 1960 11:00 Flintstonowie (40) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (14) - serial, USA 1966 12:00 Tom i Jerry (41) stry Kopciuszka - film fabularny, Kanada/Luksemburg 2002 14:30 Księżycowa zatoka - film fabularny, USA 2003 16:30 Cyrki świata - rozrywka 18:30 Will i Grace (11) - serial, USA 2001 19:00 Will i Grace (12) - serial, USA 2001 19:30 Niezły numer (17) rozrywka, Hiszpania 2007 20:00 Tornado zagłady (2) - film fabularny, USA 2004 22:00 Szok wideo - rozrywka 23:00 Medium (21) - serial, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (74) - rozrywka 00:30 Hi Hi TV (4) - rozrywka, Polska 2010 01:00 Nocne hity - muzyka

Olgi, Kaliny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:30 Nowy Testament (16) - serial, USA 1999 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Tydzień 08:35 Na cienkim lodzie - dokument, Norwegia 2007 09:05 Pierścień i róża (5) - serial, Polska 1986 09:40 Hildegarda - film fabularny, Australia 2001 11:15 Piotr Polk w Sandomierzu (2) - muzyka, Polska 2010 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:10 Tygrysy Europy (15) - serial, Polska 2003 14:05 Winnetou (2) - film fabularny, Niemcy/Jugosławia/ Włochy 1964 15:50 Południowy Pacyfik (3) dokument, Wielka Brytania 2009 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Przystań (5) - serial, Polska 2009 18:10 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2010 19:00 Chip i Dale (25) - serial, USA 1989-1990 19:30 Wiadomości 19:45 Sport 19:55 Pogoda 20:05 Mistrzostwa Świata w RPA 20:20 Mistrzostwa Świata w RPA 21:30 Mistrzostwa Świata w RPA 23:10 Śluby - film fabularny, Francja 2004 01:00 Błękit nieba - film fabularny, USA 1994 02:50 Stan wyjątkowy (1) - serial, Wielka Brytania 2006

06:20 Wojna domowa (8) - serial, Polska 1965 07:15 Podróż za jeden uśmiech (1) - serial, Polska 1971 07:50 Złote runo - film fabularny, Polska 1996 09:15 Łagodna na drodze 09:30 Genialne zwierzęta (2) dokument, Wielka Brytania 2007 10:30 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (79) - dokument, Polska 2009 11:00 Makłowicz w podróży 11:35 King Kong - film fabularny, USA 1976 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 14:30 Złotopolscy (1096) - serial, Polska 2010 15:00 Szansa na sukces (161) rozrywka, Polska 2010 16:05 Na dobre i na złe (402) - serial, Polska 2010

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:05 Co nowego u Scooby’ego? (3) - serial, USA 2004 07:35 Kaczor Donald przedstawia (43) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (1) - serial 08:45 Gumisie (1) - serial, USA 1985 09:15 Gumisie (2) - serial, USA 1985 09:45 Kacze opowieści (10) - serial, USA 1987 10:15 Kacze opowieści (11) - serial, USA 1987 10:45 Geniusze w pieluchach film fabularny, USA 1999 12:45 Jaś Fasola (3) - rozrywka, Wielka Brytania 1990 13:20 Studio F1 14:00 Grand Prix Wielkiej Brytanii 16:00 Studio F1 16:15 Jaś Fasola (4) - rozrywka, Wielka Brytania 1991 16:50 Kabareton na Topie (9) rozrywka, Polska 2010 17:50 Kabareton na Topie (10) rozrywka, Polska 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (94) - serial, Polska 2001 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (5) - serial, USA 2008 21:00 Wzór (4) - serial, USA 2007 22:00 Kości (15) - serial, USA 2006 23:00 Gotowe na wszystko (11) serial, USA 2007

08:00 SamSam - serial, Francja 2005 08:10 Geronimo Stilton - dla dzieci, Włochy/Francja 08:35 Raczkujące melodyjki (6) serial, USA 2002 09:00 Pascal: po prostu gotuj 09:35 Trzy po trzy - numery z kwatery (2) - serial, Polska 2007 10:05 Jak dobrze wyglądać nago (1) - rozrywka, Wielka Brytania 2006 10:35 Jak dobrze wyglądać nago (2) - rozrywka, Wielka Brytania 2006 11:10 To tylko gra - film fabularny, USA 2003 13:05 Co za tydzień 13:40 Usta usta (4) - serial, Polska 2010 14:40 Szymon Majewski Show (15) - rozrywka, Polska 2010 15:40 Orange Warsaw Festival (2) - rozrywka 16:10 Spotkania Doroty - rozrywka 16:45 Smaki miasta 17:20 Akademia Policyjna III Ponowne szkolenie - film fabularny, USA 1986

06:30 Złote przeboje - podsumowanie - rozrywka, Polska 2010 07:00 Rok w ogrodzie 07:25 Król Maciuś Pierwszy (21) serial, Polska/Francja 2002 07:35 Król Maciuś Pierwszy (22) serial, Polska/Francja 2002 07:55 Ziarno 08:25 Duże dzieci (22) - talk show, Polska 2006 09:05 Błękitne wakacje - dokument, Polska 2010 09:25 Misja (6) - serial, Polska 1980 10:40 Etniczne klimaty (58) - dokument, Polska 2009 10:55 Przygody pana Michała (5) - serial, Polska 1969 11:25 Sto tysięcy bocianów (56) dokument, Polska 2009 11:55 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:45 Miejsce z historią (15) - dokument, Polska 2009 13:00 Msza święta z sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie 14:15 Tajemnica Enigmy (5) - serial, Polska 1980 15:05 Zagadkowa blondynka (3) - rozrywka, Polska 2009 16:00 „...Jeszcze za mną zatęsknisz - Zbigniew Cybulski” publicystyka, Polska 2007 17:00 Teleexpress 17:20 MotoSzał 17:30 Więzy krwi (5) - serial, Polska 2001 18:00 Twoje złote przeboje (8) muzyka, Polska 2010 18:20 Siedlisko (5) - serial, Polska 1998 19:10 Baśnie i bajki polskie (5) dla dzieci, Polska 2003 19:30 Wiadomości 19:45 Sport 20:00 Ojciec Mateusz (28) - serial, Polska 2009 20:50 Szalom na Szerokiej - koncert finałowy (1) - muzyka, Polska 2009 21:50 Szalom na Szerokiej - koncert finałowy (2) - muzyka, Polska 2009 22:50 Defekt (3) - serial, Polska 2003 23:50 Supermodelki (6) - rozrywka, Polska 2010 00:15 Błękitne wakacje - dokument, Polska 2010 00:35 Przygody pana Michała (5) - serial, Polska 1969 01:10 Baśnie i bajki polskie (5) dla dzieci, Polska 2003

06:05 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 06:35 Spełnione marzenia - film fabularny, USA 1989 09:00 Indianin w kredensie - film fabularny, USA 1995 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna - talk show, Polska 2010 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 Samochód przyszłości dokument, USA 2007 14:35 W pogoni za Lolą - film fabularny, USA 1998 17:00 Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski - Rajd Bohemia 17:30 VIP - kultura, Polska 18:00 Dragons’ Den, czyli jak zostać milionerem (17) - rozrywka, Kanada 2006 19:00 Galileo 20:00 Spadkobiercy (21) - rozrywka, Polska 2009 21:00 Christine - film fabularny, USA 1983 23:20 Regina (7) - serial, Polska 2007 23:50 Regina (8) - serial, Polska 2007 00:20 Regina (9) - serial, Polska 2007 00:50 Regina (10) - serial, Polska 2007 01:20 Zastępstwo - film fabularny, USA 2000 03:10 Busta Rhymes - Everything Remains Raw - muzyka

08:30 Soccer City Live 09:00 Tour de France 10:10 Planeta Armstronga 10:15 Puchar Świata w Lucernie 11:45 Z parku superbike’ów 12:00 Mistrzostwa Świata w Brnie 12:45 Tour de France 17:30 Mistrzostwa Świata w Brnie 18:15 Mistrzostwa Świata w Brnie 19:00 Weekend w sportach motorowych 19:15 Puchar Świata w Lucernie 20:00 Eurosport Flesz 20:05 Soccer City Flesz 20:15 Puchar Świata w Lucernie 21:00 David Tua - Friday Ahunanya 22:30 Eurosport Flesz 22:35 Soccer City Live 23:10 Eurosport Flesz 23:15 Tour de France 00:05 Planeta Armstronga 00:15 Mistrzostwa Świata w Brnie 00:45 Weekend w sportach motorowych 01:00 Soccer City Live

17:05 Kabaret Moralnego Niepokoju przedstawia (2) rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Pogoda 18:35 Bulionerzy (35) - serial, Polska 2005 19:10 Tak to leciało! - rozrywka, Polska 2010 20:05 Mariolka prawdę ci powie (1) - rozrywka, Polska 2009 21:05 Mariolka prawdę ci powie (2) - rozrywka, Polska 2009 22:00 Policja - film fabularny, USA/Wielka Brytania/Niemcy 2002 00:05 MaltaFestival Poznań 2010 - dokument, Polska 2010 00:35 Szalom na Szerokiej 2010 - koncert finałowy (2) muzyka, Polska 2010 01:45 Chiński Wielki Mur (2) - dokument, Wielka Brytania 2007

00:00 Gotowe na wszystko (12) serial, USA 2007 01:00 Diamentowa Liga 2010 03:00 Zagadkowa Noc - rozrywka, Polska 2010

19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Uciekająca panna młoda film fabularny, USA 1999 22:25 Klub szalonych dziewic (2) - serial, Polska 2010 23:25 Druga strona medalu (2) talk show, Polska 2009 23:55 Californication (4) - serial, USA 2009 00:35 Bez skazy (12) - serial, USA 2005 01:35 Bez skazy (13) - serial, USA 2005 02:35 Uwaga! 02:55 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010

TVN 7 06:45 Telezakupy 08:50 Tajemnice Smallville (9) - serial, USA/Kanada 2005 09:45 Frasier (9) - serial, USA 1993-2004 10:15 Frasier (10) - serial, USA 1993-2004 10:45 Yu-Gi-Oh! Ostateczne starcie - film fabularny, Japonia 2004 12:30 Plotkara (12) - serial, USA 2009 13:30 Szkolne świrusy - film fabularny, USA 1992 15:30 Kowboje - film fabularny, USA 1972 18:10 Miasteczko Twin Peaks (2) - serial, USA 1990 19:10 Uwaga, faceci! (6) - serial, USA 2006 20:05 Gdy czas ucieka - film fabularny, USA 1980 22:20 Fringe: Na granicy światów (6) - serial, USA 2008 23:25 Morderca w deszczu - film fabularny, USA/Niemcy 1998 01:20 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Will i Grace (13) - serial, USA 1998-2006 06:30 Stacja Porankowo dla dzieci 07:30 Hi Hi TV (6) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Koń, który mówi (25) - serial, USA 1961 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 09:30 Jetsonowie (18) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:00 Jetsonowie (19) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 10:30 Był sobie człowiek (19) - serial, Francja 1978 11:00 Flintstonowie (41) - serial, USA 1960 11:30 Tom i Jerry (2) - serial, USA 1966 12:00 Tom i Jerry (5) - serial, USA 1966 12:30 Talent Booky - film fabularny, Kanada 2006 14:30 Mysz na Księżycu - film fabularny, Wielka Brytania 1963 16:30 Taki jest świat 17:00 Zwykłe rzeczy - niezwykłe wynalazki (7) - dokument, Wielka Brytania/Kanada 2006 17:30 Hi Hi TV (5) rozrywka, Polska 2010 18:00 Dance, India, dance (5) - rozrywka, Indie 2009 19:30 Niezły numer (18) - rozrywka, Hiszpania 2007 20:00 Czerwona zagłada - film fabularny, Wielka Brytania/Rosja/Kanada 1995 22:00 Szok wideo - rozrywka 23:00 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 00:00 Goło i wesoło (75) - rozrywka 00:30 Dyżur (1) - dokument, Polska 2009 01:00 Nocne hity - muzyka


13

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

PONIEDZIAŁEK 12.07.2010 TVP 1 06:00 Kawa czy herbata? 08:30 Mistrzostwa Świata w RPA 09:35 Mistrzostwa Świata w RPA 10:35 Szkoła złamanych serc (196) - serial, Australia 1998 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Szerokie tory (68) - dokument, Polska 2004 13:10 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:30 Don Matteo (15) - serial, Włochy 2004 14:30 Plebania (1484) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1833) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1834) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5070) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5071) serial, USA 2007 17:50 Alternatywy 4 (6) - serial, Polska 1983 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Halo, tu Hania! (38) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Nieustraszony (11) - serial, USA 2008 21:20 Nigdy nie mów nigdy - film fabularny, Wielka Brytania/ USA/Niemcy 1983 23:45 Ekstradycja II (5) - serial, Polska 1996 00:40 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:45 Układ - film fabularny, USA 1969

TVP 2 06:15 Trzeba się dobrze spisać dokument, Polska 2010 06:50 Dwa światy (15) - serial, Polska/Australia 1995 07:20 M.A.S.H. (62) - serial, USA 1974 07:55 Codzienna 2 m 3 (22) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:25 Telezakupy 12:05 Szczęściarze - dokument, Polska 2009 12:40 Znaki czasu 13:00 W słońcu i w deszczu (7) serial, Polska 1979 14:05 Córki McLeoda (102) - serial, Australia 2004

15:00 Laskowik & Malicki - Niedziela wieczór (1) - rozrywka, Polska 2009 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (720) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia (405) - serial, Polska 2010 19:35 Kabaret na lato - rozrywka, Polska 2010 20:10 Licencja na wychowanie (9) - serial, Polska 2010 20:50 Czas honoru (19) - serial, Polska 2009 21:45 Oskarżeni - film fabularny, USA 1988 23:45 Rosja. Podróże z Jonathanem Dimblebym (1) - dokument, Wielka Brytania 2008 00:55 Obrobić VIP-a (3) - serial, USA 2007 01:25 Obrobić VIP-a (4) - serial, USA 2007

Jana, Brunona POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (773) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (19) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (16) serial, USA 1997 09:30 90210 (16) - serial, USA 2009 10:25 Ostry dyżur (16) - serial, USA 2005 11:25 Daleko od noszy (11) - serial, Polska 2010 11:55 Rodzina zastępcza plus (159) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (16) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (16) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (41) - serial, Polska 2000 14:45 Świat według Bundych (163) - serial, USA 1994 15:10 Świat według Bundych (164) - serial, USA 1994 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (154) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (23) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (42) - serial, Polska 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (98) - serial, Polska 2001 20:00 Komando - film fabularny, USA 1985

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (11) - serial 08:25 Co nowego u Scooby’ego? (11) - serial, USA 2003 08:50 Milionerzy (115) - rozrywka, Polska 2010 09:45 Republika małolatów (11) - rozrywka, USA 2007 10:45 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:45 Mango - Telezakupy 12:45 Na Wspólnej (1176) - serial, Polska 2009 13:15 Na Wspólnej (1177) - serial, Polska 2009 13:45 Na Wspólnej (1178) - serial, Polska 2009 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (19) serial, USA/Kanada 2006 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2010 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (530) - serial, Polska 2010

06:25 Błękitny pokój - film fabularny, Polska 1965 07:00 Bajki pana Bałagana (5) serial, Polska 1994 07:25 Maszyna zmian (10) - serial, Polska 1995 08:00 Bulionerzy (26) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Hit dekady (5) - rozrywka, Polska 2010 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (697) - serial, Polska 2009 13:05 Duże dzieci (22) - talk show, Polska 2006 13:45 Laskowik & Malicki (1) rozrywka, Polska 2010 14:00 Twoje złote przeboje (7) muzyka, Polska 2010 14:20 Benefis Bogusława Kaczyńskiego (1) - kultura, Polska 2004 15:15 Zamki kresowe Rzeczypospolitej (10) - dokument, Polska 2005 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1053) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1474) - serial, Polska 2009 17:00 Teleexpress 17:20 Zamojskie belcanto - muzyka, Polska 2010 18:15 Codzienna 2 m 3 (51) - serial, Polska 2007 18:45 Codzienna 2 m 3 (52) - serial, Polska 2007 19:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (11) - dla dzieci, Polska 1974 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (26) - serial, Polska 2006 20:40 Saga Rodu Dreptaków muzyka, Polska 1995 21:35 Tajemnica twierdzy szyfrów (6) - serial, Polska 2007 22:25 Falubaz Zielona Góra Unibax Toruń 00:20 Podróżnik 00:45 Bulionerzy (26) - serial, Polska 2005 01:15 Dziwne przygody koziołka Matołka (11) - dla dzieci, Polska 1974 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Jest jak jest (10) - serial, Polska 1994

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (146) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Zamiana żon (13) - rozrywka, Polska 2007 10:25 Mój grzech (61) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (120) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (40) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (147) - serial, Meksyk 2004 17:55 Zamiana żon (14) - rozrywka, Polska 2007 19:00 Mój grzech (62) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Agent XXL - film fabularny, USA/Niemcy 2000 23:00 Poznajcie Karen Taylor (7) - serial, Wielka Brytania 2007 23:40 Adam kontra Miłosz - rozrywka, Polska 2007 00:10 Big Brother V - rozrywka 01:10 Mała czarna - talk show, Polska 2010 02:10 Muzyczne listy - muzyka 03:10 The Basement Sessions (5) - muzyka

08:30 Weekend w sportach motorowych 08:45 Mistrzostwa Świata w Brnie 09:30 Soccer City Live 10:00 Puchar Świata w Lucernie 11:15 Tour de France 13:25 Planeta Armstronga 13:30 Soccer City Live 14:00 Puchar Świata w Lucernie 15:15 Tour de France 16:55 Planeta Armstronga 17:00 Puchar Świata w Lucernie 18:30 Soccer City Live 19:00 Eurogole - skrót wiadomości 19:10 Tour de France 20:35 Eurogole - skrót wiadomości 20:45 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 20:50 Watts 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Vintage Collection 22:25 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 22:30 Liga Mistrzów w Irlandii 23:30 Soccer City Live 00:00 Tour de France 01:25 Planeta Armstronga

21:55 Zaginione - film fabularny, USA 2003 00:55 Zagadkowa Noc (487) rozrywka, Polska 2010

18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Dowody zbrodni (6) - serial, USA 2007 21:50 Dr House (3) - serial, USA 2004 22:50 Dr House (4) - serial, USA 2004 23:50 Rodzina Soprano (5) - serial, USA 2006 00:55 Co za tydzień 01:25 Dr House (3) - serial, USA 2004 02:20 Uwaga! 02:40 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:45 Telesklep

WTOREK 13.07.2010

TVN 7 06:25 Mamy cię! - rozrywka 07:35 Życie na fali (6) 08:30 Ostry dyżur (60) 09:30 Kobra - oddział specjalny (12) 10:35 Telezakupy 12:15 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:15 Prawo pożądania (115) 14:15 Mamy cię! - rozrywka 15:35 Niania (88) - serial, Polska 2008 16:05 Życie na fali (7) - serial, USA 2006 17:05 Kobra - oddział specjalny (13) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (61) 19:05 Przyjaciele (11) 19:35 Niania (89) 20:05 Morderca w deszczu - film fabularny, USA/Niemcy 1998 22:00 Seks w wielkim mieście (7) - serial, USA 2000 22:35 Seks w wielkim mieście (8) - serial, USA 2000 23:10 Idealny mąż - film fabularny, Wielka Brytania/USA 1999 01:10 Arkana magii rozrywka, Polska 2010

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (42) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (20) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (6) - serial, USA 20022005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (7) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (33) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Ból za kulisami sławy (21) - dokument 13:30 Burza uczuć (166) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (167) - serial, Niemcy 2005 15:40 Wyznania siostry Kopciuszka - film fabularny, Kanada/Luksemburg 2002 17:30 Nieśmiertelny (34) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 18:30 Był sobie człowiek (20) - serial, Francja 1978 19:00 Jetsonowie (21) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (11) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (44) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo - rozrywka 21:30 Will i Grace (14) - serial, USA 1998-2006 22:00 Will i Grace (15) - serial, USA 1998-2006 22:30 Goło i wesoło (79) rozrywka 23:00 Tornado zagłady (2) film fabularny, USA 2004 01:00 Nocne hity - muzyka

Ernesta, Małgorzaty

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Przyjaciele z podwórka (23) - serial, Kanada 2005 09:15 Legenda Nezha (25) - serial, Chiny 2003 09:45 Szkoła złamanych serc (197) - serial, Australia 1998 10:35 Miejsce z historią (6) - dokument, Polska 2009 10:50 Ostry dyżur Jedynki - zdrowie i medycyna, Polska 2010 11:15 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Don Matteo (16) - serial, Włochy 2004 13:35 Plebania (1485) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1835) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1836) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5072) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5073) serial, USA 2007 17:50 Zmiennicy (6) - serial, Polska 1986 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Bali (38) - serial, Francja 2006 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Gorycz tropików (1) - serial, Francja 2007 21:30 Mrówki w samolocie - film fabularny, Kanada 2007 23:05 Sześć stopni oddalenia (1) - serial, USA 2006 23:55 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:00 Rola życia - film fabularny, Francja 2004

06:25 Wspomnienie Olędrów dokument, Polska 2010 06:50 Dwa światy (16) - serial, Polska/Australia 1995 07:20 M.A.S.H. (63) - serial, USA 1974 07:55 Codzienna 2 m 3 (23) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:30 Telezakupy 12:10 Planeta Ziemia (3) - dokument, Wielka Brytania 2006

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (774) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (20) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (17) serial, USA 1997 09:30 90210 (17) - serial, USA 2009 10:25 Ostry dyżur (17) - serial, USA 2005 11:25 Daleko od noszy (12) - serial, Polska 2010 11:55 Rodzina zastępcza plus (160) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (17) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (17) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (42) - serial, Polska 2000 14:45 Świat według Bundych (165) - serial, USA 1994 15:10 Świat według Bundych (166) - serial, USA 1994 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (155) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (24) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (43) - serial, Polska 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (101) - serial, Polska 2002 20:00 Aniołki Charliego - film fabularny, USA/Niemcy 2000

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (12) - serial, Irlandia 1997 08:25 Co nowego u Scooby’ego? (12) - serial, USA 2003 08:50 Milionerzy (115) - rozrywka, Polska 2010 09:45 Republika małolatów (12) - rozrywka, USA 2007 10:45 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:45 Mango - Telezakupy 12:45 Na Wspólnej (1179) - serial, Polska 2009 13:15 Na Wspólnej (1180) - serial, Polska 2009 13:45 Na Wspólnej (1181) - serial, Polska 2009 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (20) serial, USA 2001 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009

06:10 Supermodelki (6) - rozrywka, Polska 2010 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Bajki pana Bałagana (6) serial, Polska 1994 07:25 Maszyna zmian (11) - serial, Polska 1996 08:00 Bulionerzy (27) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 Zagadkowa blondynka (3) - rozrywka, Polska 2009 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (698) - serial, Polska 2009 13:05 Festiwal harcerski (1) - rozrywka, Polska 2009 13:55 Etniczne klimaty (58) - dokument, Polska 2009 14:10 Benefis Bogusława Kaczyńskiego (2) - kultura, Polska 2004 15:10 Sprint przez historię Przemysława Babiarza 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1054) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1475) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Koncert fundacji Anny Dymnej - „Razem mimo wszystko” - muzyka, Polska 2009 18:15 Codzienna 2 m 3 (53) - serial, Polska 2007 18:45 Codzienna 2 m 3 (54) - serial, Polska 2007 19:15 Misiaki (8) - dla dzieci, Czechy 2001 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (27) - serial, Polska 2006 20:40 Podróże z żartem (39) rozrywka, Polska 2007 21:35 Tydzień polski 22:05 Wydział zabójstw (18) - serial, Polska 2008 22:35 Polskie drogi (6) - serial, Polska 1976 00:00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (28) - dokument, Polska 2007 00:25 Kabaretowa Jedynka (9) rozrywka, Polska 2010 00:45 Bulionerzy (27) - serial, Polska 2005 01:15 Misiaki (8) - dla dzieci, Czechy 2001 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Jest jak jest (11) - serial, Polska 1994

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (147) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Zamiana żon (14) - rozrywka, Polska 2007 10:25 Mój grzech (62) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (121) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (41) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (148) - serial, Meksyk 2004 17:55 Zamiana żon (15) - rozrywka, Polska 2007 19:00 Mój grzech (63) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Pająki - film fabularny, USA 2000 22:55 Rajd Bułgarii 23:55 Poznajcie Karen Taylor (8) - serial, Wielka Brytania 2007 00:30 Adam kontra Miłosz - rozrywka, Polska 2007 01:05 Big Brother V - rozrywka 02:00 Big Brother V - rozrywka 03:05 Mała czarna - talk show, Polska 2010 03:55 Muzyczne listy

08:35 Watts 08:45 Puchar Świa-

13:05 Na kłopoty Bednarski (1) serial, Polska 1986 14:10 Córki McLeoda (29) - serial, Australia 2004 15:05 Szansa na sukces (91) - rozrywka, Polska 2006 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (721) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia (406) - serial, Polska 2010 19:35 Kabaret na lato - rozrywka, Polska 2010 20:10 Licencja na wychowanie (10) - serial, Polska 2010 20:50 Czarna wdowa (20) - film fabularny, USA 2007 22:25 Oficerowie (9) - serial, Polska 2006 23:25 Oficerowie (10) - serial, Polska 2006 00:20 Afgańska heroina - dokument, Wielka Brytania 2008 01:20 Oblicza Ziemi (6) - dokument, Niemcy 2007

22:05 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (54) - serial, USA/Kanada 2006 23:05 Rodzinny interes - film fabularny, USA 1989 01:30 Zagadkowa Noc (488) rozrywka, Polska 2010

17:25 Sąd rodzinny (144) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Bez śladu (14) - serial, USA 2006 21:50 Usta usta (5) - serial, Polska 2010 22:50 Kuba Wojewódzki (31) talk show, Polska 2010 23:50 Klub szalonych dziewic (2) - serial, Polska 2010 00:50 Dr House (4) - serial, USA 2004 01:50 Uwaga! 02:10 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:15 Telesklep 03:40 Tajemnice Smallville (20) serial, USA 2001

ta w Lucernie 10:00 Tour de France 11:25 Planeta Armstronga 11:30 Tour de France 17:30 Niemcy - Kostaryka 19:00 Eurogole - skrót wiadomości 19:10 Tour de France 20:00 Najlepsze walki w USA 21:00 Arthur Abraham - Andre Dirrell 22:00 Tour de France 22:55 Planeta Armstronga 23:05 Mistrzostwa Świata w Brnie 00:00 Superpuchar Porsche w Silverstone 00:30 Tour de France 01:25 Planeta Armstronga

PULS 06:00 Obieżyświat 07:00 McGregorowie (1) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo dla dzieci 10:00 American Dreams (7) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (8) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (35) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Taki jest świat 13:30 Burza uczuć (168) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (169) - serial, Niemcy 2005 15:40 Księżycowa zatoka - film fabularny, USA 2003 17:30

TVN 7

Nieśmiertelny (36) - serial, Kanada/

06:15 Mamy cię! - rozrywka 07:35 Życie na fali (7) 08:30 Ostry dyżur (61) - serial, USA 1996 09:30 Kobra - oddział specjalny (13) - serial, Niemcy 1998 10:35 Telezakupy 12:15 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:15 Prawo pożądania (116) - serial, Kolumbia 2005 14:15 Mamy cię! - rozrywka 15:35 Niania (89) - serial, Polska 2008 16:05 Życie na fali (8) 17:05 Kobra oddział specjalny (14) 18:05 Ostry dyżur (62) 19:05 Przyjaciele (12) 19:35 Niania (90) - serial, Polska 2008 20:05 Pat Garrett i Billy Kid - film fabularny, USA 1973 22:15 Seks w wielkim mieście (9) - serial, USA 2000 22:55 Seks w wielkim mieście (10) - serial, USA 1998-2004 23:35 Shootfighter II - film fabularny, USA 1995 01:30 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

Francja 1992-1998 18:30 Byli sobie wynalazcy (20) - serial, Francja 1994 19:00 Jetsonowie (22) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (14) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (45) - serial, USA 1960 20:30 Szpital - nagłe przypadki - dokument, USA 2005 21:30 Podniebny horror (1) - dokument, USA 2003 22:30 Goło i wesoło (80) - rozrywka 23:00 Czerwona zagłada - film fabularny, Wielka Brytania/Rosja/Kanada 1995 01:00 Nocne hity - muzyka


14

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

ŚRODA 14.07.2010

Damiana, Marceliny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Owocowe ludki (7) - serial, Hiszpania 2002 09:15 Na wysokiej fali (5) - serial, Australia 2005-2006 09:45 Szkoła złamanych serc (198) - serial, Australia 1998 10:35 Chopin2010.pl - muzyka, Polska 2010 11:00 Pora na doktora 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Raj 13:00 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (17) - serial, Włochy 2004 14:25 Plebania (1486) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1837) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1838) - serial, Polska 2010 16:20 Polska pięknieje - dokument, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5074) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5075) serial, USA 2007 17:50 Czterdziestolatek (11) - serial, Polska 1974 18:45 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Pocoyo (8) - serial, Wielka Brytania 2007 19:10 Nouky i przyjaciele (1) - serial, Belgia/Francja 2008 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Pogoda 20:25 Ranczo (12) - serial, Polska 2006 21:30 Czwarte piętro - film fabularny, Hiszpania 2003 23:20 Ekstradycja II (6) - serial, Polska 1996 00:15 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 01:20 Smak życia II - film fabularny, Wielka Brytania/Francja 2005

06:25 Znaki czasu 06:50 Dwa światy (17) - serial, Polska/Australia 1995 07:20 M.A.S.H. (64) - serial, USA 1974 07:55 Codzienna 2 m 3 (24) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:30 Telezakupy 12:05 Planeta Ziemia (4) - dokument, Wielka Brytania 2006 13:05 Na kłopoty Bednarski (2) serial, Polska 1986 14:10 Córki McLeoda (104) - serial, Australia 2004 15:05 Królowie magii (2) - dokument, USA 2008 16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (722) - serial, Polska 2009

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:00 TV market 07:15 Fortuna Wiedzy (775) - rozrywka, Polska 2010 08:00 Strażnik Teksasu (21) - serial, USA 2000 09:00 Słodkie zmartwienia (18) serial, USA 1997 09:30 90210 (18) - serial, USA 2009 10:25 Ostry dyżur (18) - serial, USA 2005 11:25 Daleko od noszy (13) - serial, Polska 2010 11:55 Rodzina zastępcza plus (161) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (18) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (18) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (43) - serial, Polska 2000 14:45 Świat według Bundych (167) - serial, USA 1994 15:10 Świat według Bundych (168) - serial, USA 1993 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (156) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (25) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (45) - serial, Polska 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (103) - serial, Polska 2002 20:00 Wiosła w dłoń - film fabularny, USA 2004

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (13) - serial, Irlandia 1997 08:25 Co nowego u Scooby’ego? (13) - serial, USA 2003 08:50 Milionerzy (115) - rozrywka, Polska 2010 09:45 Republika małolatów (13) - rozrywka, USA 2007 10:45 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:45 Mango - Telezakupy 12:45 Na Wspólnej (1182) - serial, Polska 2009 13:15 Na Wspólnej (1183) - serial, Polska 2009 13:45 Na Wspólnej (1184) - serial, Polska 2009 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (1) serial, USA 2001 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:25 Sędzia Anna Maria Wesołowska (531) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Doskonały świat - film fabularny, USA 1993

06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Bajki pana Bałagana (7) serial, Polska 1975 07:25 Maszyna zmian (12) - serial, Polska 1996 08:00 Bulionerzy (28) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Mój pierwszy raz (13) - rozrywka, Polska 2005 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (699) - serial, Polska 2009 13:05 Wideoteka dorosłego człowieka (94) - rozrywka, Polska 2010 13:50 Twoje złote przeboje (8) muzyka, Polska 2010 14:10 Już 35 lat znamy się tylko z widzenia - rozrywka, Polska 1999 15:10 Saga rodów (105) - dokument, Polska 2008 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1055) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1476) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Szalom na Szerokiej - koncert finałowy (1) - muzyka, Polska 2009 18:15 Codzienna 2 m 3 (55) - serial, Polska 2007 18:45 Codzienna 2 m 3 (56) - serial, Polska 2007 19:15 Przypadki zwierzojeża (8) - dla dzieci, Polska 1996 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (28) - serial, Polska 2006 20:40 Rozdroże Cafe - film fabularny, Polska 2005 22:35 Kabaretowy Alfabet Dwójki (20) - rozrywka, Polska 2005 23:00 Na kłopoty Bednarski (6) serial, Polska 1986 00:00 Smaki czasu z Karolem Okrasą 00:30 MotoSzał 00:45 Bulionerzy (28) - serial, Polska 2005 01:15 Przypadki zwierzojeża (8) - dla dzieci, Polska 1996 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Jest jak jest (12) - serial, Polska 1994 02:35 Podróże z żartem (39) rozrywka, Polska 2007 03:30 Tydzień polski

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (148) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Zamiana żon (15) - rozrywka, Polska 2007 10:25 Mój grzech (63) - serial, Meksyk 2009 11:25 Idiotki nie idą do nieba (122) - serial, Meksyk 2008 12:25 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Coolinaria (12) - rozrywka, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Drogówka 15:15 Rodzina Serrano (42) - serial, Hiszpania 2004 17:00 Zbuntowani (149) - serial, Meksyk 2004 18:00 Zamiana żon (16) - rozrywka, Polska 2007 19:00 Mój grzech (64) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Delta Force - film fabularny, USA 1986 23:40 Poznajcie Karen Taylor (9) - serial, Wielka Brytania 2007 00:20 Adam kontra Miłosz - rozrywka, Polska 2007 00:50 Big Brother V - rozrywka 01:50 Zemsta gangstera - film fabularny, Kanada 1995 03:35 Muzyczne listy

08:30 Niemcy - Kostaryka 10:00 Tour

17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia (407) - serial, Polska 2010 19:35 Kabaret na lato - rozrywka, Polska 2010 20:10 Zatopieni - film fabularny, Wielka Brytania/Bułgaria 2005 21:50 Dr House (97) - serial, USA 2008 22:50 Tancerze (4) - serial, Polska 2009 23:50 11:14  - film fabularny, USA/Kanada 2003 01:25 Sophie Solomon - muzyka, Polska 2006

22:05 Wojak Churchill - film fabularny, Wielka Brytania 2004 23:55 Gdy zapada zmrok - film fabularny, USA/Australia 2003 01:50 Zagadkowa Noc (489) rozrywka, Polska 2010

23:35 Oszukane serce - film fabularny, USA 1994 01:40 Uwaga! 02:00 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:05 Telesklep 03:30 Tajemnice Smallville (1) serial, USA 2001

TVN 7 06:15 Mamy cię! - rozrywka 07:35 Życie na fali (8) 08:30 Ostry dyżur (62) 09:30 Kobra - oddział specjalny (14) - serial, Niemcy 1998 10:35 Telezakupy 12:15 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:10 Prawo pożądania (117) 14:10 Mamy cię! - rozrywka 15:30 Niania (90) 16:00 Życie na fali (9) - serial, USA 2006 17:00 Kobra oddział specjalny (15) - serial, Niemcy 1998 18:00 Ostry dyżur (63) - serial, USA 1996 19:00 Przyjaciele (13) - serial, USA 2002 19:35 Niania (91) serial, Polska 2008 20:05 Idealny mąż 22:05 Seks w wielkim mieście (11) - serial, USA 1998-2004 22:40 Seks w wielkim mieście (12) - serial, USA 1998-2004 23:15 Miejski obłęd - film fabularny, USA 1997 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

CZWARTEK 15.07.2010

de France 11:25 Planeta Armstronga 11:30 Anglia - Nigeria 13:30 Tour de France 17:30 Szwajcaria - Korea Południowa 18:00 USA - Ghana 18:45 Eurogole - skrót wiadomości 18:55 USA - Ghana 20:05 Wednesday Selection 20:10 Puchar Narodów w Falsterbo 21:10 Riders Club 21:15 Turniej z cyklu US PGA - John Deere Classic 22:15 Golf Club 22:20 Yacht Club 22:30 Tour de France 23:25 Planeta Armstronga 23:30 Anglia - Nigeria 00:30 Tour de France 01:25 Planeta Armstronga

PULS 06:00 Ludzie, zwierzęta i doktorzy (43) - dokument, Niemcy 2006 07:00 McGregorowie (2) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 American Dreams (8) - serial, USA 20022005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (9) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (37) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Domy nie do sprzedania 13:30 Burza uczuć (170) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (171) - serial, Niemcy 2005 15:40 Talent Booky - film fabularny, Kanada 2006 17:30 Nieśmiertelny (38) - serial, Kanada/ Francja 1992-1998 18:30 Byli sobie podróżnicy (20) - serial, Francja 1997 19:00 Jetsonowie (23) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (17) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (46) - serial, USA 1960 20:30 WWE Superstars (19) - rozrywka, USA 2010 21:30 Najniebezpieczniejszy zawód świata (1) - dokument, USA 2005 22:30 Goło i wesoło (81) - rozrywka 23:00 Jerry Springer Show (38) - talk show, USA 2007 00:00 Goło i wesoło (81) - rozrywka 00:30 Taki jest świat 01:00 Nocne hity - muzyka

Dawida, Henryka

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

EUROSPORT PL

06:00 Kawa czy herbata? 08:45 Fantaghiro (21) - serial, Hiszpania 2000 09:15 Legenda Nezha (26) - serial, Chiny 2003 09:45 Szkoła złamanych serc (199) - serial, Australia 1998 10:30 Smaki polskie 10:50 Jak zostać ogrodnikiem (2) - dokument, Wielka Brytania 2002 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 My, wy, oni 13:05 Kabaretowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 13:25 Don Matteo (18) - serial, Włochy 2004 14:25 Plebania (1487) - serial, Polska 2010 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 15:25 Klan (1839) - serial, Polska 2010 15:55 Klan (1840) - serial, Polska 2010 16:25 Moda na sukces (5076) serial, USA 2007 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Moda na sukces (5077) serial, USA 2007 17:50 Czterdziestolatek (12) - serial, Polska 1974 18:55 Przebojowa noc - rozrywka, Polska 2008 19:05 Halo, tu Hania! (39) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Czar Tour de Pologne 20:10 Pogoda 20:30 Ranczo (13) - serial, Polska 2006 21:35 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2010 22:25 Banderia 1410 - widowisko historyczne - teatr, Polska 2010 23:25 Detoks (13) - serial, USA 2008 00:15 Marcela - dokument, Czechy 2006 01:15 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, Polska 2010 02:15 Wirus zagłady (1) - film fabularny, USA 2007

06:20 Sto tysięcy bocianów (6) dokument, Polska 2006 06:50 Dwa światy (18) - serial, Polska/Australia 1995 07:20 M.A.S.H. (65) - serial, USA 1974 07:55 Codzienna 2 m 3 (25) - serial, Polska 2006 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:40 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:00 Familiada - rozrywka, Polska 2010 11:35 Telezakupy 12:10 Galapagos (2) - dokument, Wielka Brytania 2006 13:10 Na kłopoty Bednarski (3) serial, Polska 1986 14:10 Dom (9) - serial, Polska 1980

06:00 Nowy dzień z Polsat News 06:55 TV market 07:10 Fortuna Wiedzy (776) - rozrywka, Polska 2010 07:55 Strażnik Teksasu (22) - serial, USA 1997 08:55 Słodkie zmartwienia (19) serial, USA 1997 09:25 90210 (19) - serial, USA 2009 10:25 Ostry dyżur (19) - serial, USA 2005 11:25 Szpital na perypetiach (1) - serial, Polska 2001 11:55 Rodzina zastępcza plus (162) - serial, Polska 2004 12:55 Mamuśki (19) - serial, Polska 2007 13:25 I kto tu rządzi? (19) - serial, Polska 2007 14:00 Miodowe lata (45) - serial, Polska 2000 14:45 Świat według Bundych (169) - serial, USA 1994 15:10 Świat według Bundych (170) - serial, USA 1994 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (157) - serial, Polska 2010 17:00 Dlaczego ja? (26) - serial, Polska 2010 18:00 Miodowe lata (46) - serial, Polska 2000 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (108) - serial, Polska 2002

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2010 08:00 Zorro (14) - serial, Irlandia 1997 08:25 Co nowego u Scooby’ego? (14) - serial, USA 2003 08:50 Milionerzy (115) - rozrywka, Polska 2010 09:45 Podróż w nieznane (1) - serial, Nowa Zelandia 2008 10:45 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2010 11:45 Mango - Telezakupy 12:45 Na Wspólnej (1185) - serial, Polska 2009 13:15 Na Wspólnej (1186) - serial, Polska 2009 13:45 Na Wspólnej (1187) - serial, Polska 2009 14:15 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:55 Detektywi - serial, Polska 2010 15:25 Tajemnice Smallville (2) serial, USA/Kanada 2001 16:25 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2009 17:25 Sąd rodzinny (145) - serial, Polska 2010 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 20:50 Epidemia - film fabularny, USA 1995

06:25 Z kabaretowego archiwum (4) - rozrywka, Polska 2006 06:35 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 07:00 Tajemnice Wiklinowej Zatoki (1) - serial, Polska 1984 07:25 Panna z mokrą głową (1) serial, Polska 1994 08:00 Bulionerzy (29) - serial, Polska 2005 08:30 Pytanie na śniadanie - wakacje 10:45 Kabaretowy Klub Kanapowy (9) - rozrywka, Polska 2009 11:45 Smaki polskie 12:00 Wiadomości 12:15 M jak miłość (700) - serial, Polska 2009 13:05 Tydzień polski 13:35 KFPP Opole - ‚89 - De Mono (41) - muzyka, Polska 2007 14:05 Benefis kabaretu „Elita” (1) - kultura, Polska 2004 15:00 Grunwaldzki Apel Prezydencki 15:40 Złote przeboje - rozrywka, Polska 2010 16:05 Złotopolscy (1056) - serial, Polska 2009 16:30 Plebania (1477) - serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:20 Szalom na Szerokiej - koncert finałowy (2) - muzyka, Polska 2009 18:15 Codzienna 2 m 3 (57) - serial, Polska 2007 18:45 Codzienna 2 m 3 (58) - serial, Polska 2007 19:15 Miś Uszatek (58) - dla dzieci, Polska 1977 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:10 Kopciuszek (29) - serial, Polska 2006 20:40 Duże dzieci (23) - talk show, Polska 2006 21:35 Egzamin z życia (27) - serial, Polska 2005 22:20 Szansa na sukces (162) rozrywka, Polska 2010 23:15 Legenda Grunwaldu - dokument 00:15 Brodzik od kuchni 00:45 Bulionerzy (29) - serial, Polska 2005 01:15 Miś Uszatek (58) - dla dzieci, Polska 1977 01:30 Wiadomości 01:55 Sport 02:05 Jest jak jest (13) - serial, Polska 1994 02:35 Wideoteka dorosłego człowieka (94) - rozrywka, Polska 2010

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:20 Zbuntowani (149) - serial, Meksyk 2004 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Zamiana żon (16) - rozrywka, Polska 2007 10:20 Mój grzech (64) - serial, Meksyk 2009 11:20 Idiotki nie idą do nieba (123) - serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 12:55 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 13:25 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:05 Rodzina Serrano (43) - serial, Hiszpania 2004 16:55 Zbuntowani (150) - serial, Meksyk 2004 17:55 Berlin, Berlin (1) - serial, Niemcy 2001-2005 19:00 Mój grzech (65) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo 21:00 Frankie Mucha - ostatnie dni gangstera - film fabularny, USA 1996 23:00 Dragons’ Den, czyli jak zostać milionerem (18) - rozrywka, Kanada 2006 00:00 Big Brother V - rozrywka

08:30 Puchar Narodów w Falster-

TVN 7

nada/Francja 1992-1998 18:30 Był so-

16:00 Program lokalny 16:30 M jak miłość (723) - serial, Polska 2010 17:25 Gilotyna - rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:25 Gorący temat - publicystyka, Polska 2010 18:40 Sport-telegram 18:45 Pogoda 19:00 Barwy szczęścia (408) - serial, Polska 2010 19:35 Kabaret na lato - rozrywka, Polska 2010 20:10 Młode wilki 1/2 - film fabularny, Polska 1997 21:55 Dr House (98) - serial, USA 2008 22:50 Tancerze (5) - serial, Polska 2009 23:50 Tajemnica Chloe (1) - film fabularny, Francja 2006

20:00 Film fabularny - film fabularny 22:00 Wallander: Słaby punkt film fabularny, Szwecja 2005 00:00 Zagadkowa Noc (490) rozrywka, Polska 2010

23:25 Szymon Majewski Show (15) - rozrywka, Polska 2010 00:25 Orange Warsaw Festival (2) - rozrywka 00:55 Bez śladu (14) - serial, USA 2006 01:50 Uwaga! 02:10 Po co spać, jak można grać? - rozrywka, Polska 2010 03:15 Telesklep 03:40 Tajemnice Smallville (2) serial, USA/Kanada 2001

06:15 Mamy cię! - rozrywka 07:35 Życie na fali (9) - serial, USA 2006 08:30 Ostry dyżur (63) - serial, USA 1996 09:30 Kobra - oddział specjalny (15) - serial, Niemcy 1998 10:35 Telezakupy 12:15 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:15 Prawo pożądania (118) - serial, Kolumbia 2005 14:15 Mamy cię! - rozrywka 15:35 Niania (91) - serial, Polska 2008 16:05 Życie na fali (10) - serial, USA 2006 17:05 Kobra - oddział specjalny (16) - serial, Niemcy 1998 18:05 Ostry dyżur (64) - serial, USA 1996 19:05 Przyjaciele (14) - serial, USA 2002 19:35 Niania (92) - serial, Polska 2008 20:05 Miejski obłęd - film fabularny, USA 1997 22:25 Wyrok (11) - serial, USA 2006 23:20 Amerykański kickboxer - film fabularny, USA 1991 01:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2010

bo 09:30 Tour de France 10:25 Planeta Armstronga 10:30 Anglia - Nigeria 11:45 USA - Ghana 13:00 Tour de France 14:10 Planeta Armstronga 14:15 Tour de France 17:30 Anglia Nigeria 18:50 Eurogole - skrót wiadomości 19:00 Tour de France 20:00 Fight Club 22:00 Tour de France 22:55 Planeta Armstronga 23:00 Intercontinental Rally Challenge na Azorach 23:30 Vintage Collection 00:30 Tour de France 01:25 Planeta Armstronga

PULS 06:00 Obieżyświat 07:00 McGregorowie (3) - serial, Australia 1994 08:00 Telemarket 08:30 Stacja Porankowo dla dzieci 10:00 American Dreams (9) - serial, USA 2002-2005 11:00 Dzieciaki z Einstein High (10) - serial, Niemcy 2007 11:30 Nieśmiertelny (39) - serial, Kanada/Francja 1992-1998 12:30 Telemarket 13:00 Gotuj jak mistrz 13:30 Burza uczuć (172) - serial, Niemcy 2005 14:30 Burza uczuć (173) - serial, Niemcy 2005 15:40 28. Światowy Festiwal Cyrkowy Jutra - rozrywka 17:30 Nieśmiertelny (40) - serial, Kabie kosmos (20) - serial, Francja 1982 19:00 Jetsonowie (24) - serial, Wielka Brytania 1962-1988 19:30 Tom i Jerry (20) - serial, USA 1966 20:00 Flintstonowie (47) - serial, USA 1960 20:30 Szok wideo - rozrywka 21:30 Alarm na plaży (6) - rozrywka, USA 2007 22:00 Dyżur (2) - dokument, Polska 2009 22:30 Goło i wesoło (82) - rozrywka 23:00 Wielkie przeprowadzki (2) - dokument 00:00 Goło i wesoło (82) - rozrywka 00:30 Od zera do bohatera (2) - rozrywka 01:00 Nocne hity - muzyka


Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010 R E K L A M A

15


16

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Józefów Zakończenie projektu

Z kraju Raport o stanie dróg na wschodzie i południowym wschodzie Polski

„Podaj Dłoń” rodzinie Integracja wielopokoleniowa to główny cel projektu „Ja, Ty, My i Oni”, który zrealizowało Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie.

Drogi Lubelszczyzny to drogi śmierci! Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła wczoraj raport o stanie dróg Lubelszczyzny i Podkarpacia. Stwierdziła w nim min., że wyeksploatowane drogi i mosty w województwie lubelskim stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

W zajęciach, które odbywały się przez pół roku, uczestniczyło kilkadziesiąt osób w wieku od 15 do 65 lat. Część warsztatów była przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, w innych brały udział tylko kobiety. Mężczyźni uczestniczyli na przykład w zajęciach kulinarnych, a kobiety w... strażackich. W ramach projektu zorganizowano również warsztaty artystyczne „Rękodzieło”, fotograficzne „Flesz” oraz hobbystyczne „Art - Hobby” i „Witraż”, a także seminarium zatytułowane „Aktywne Kobiety - przełamanie stereotypów”. Ostatnim elementem projektu był piknik integracyjny. Podsumowując wszystkie działania prezes stowarzyszenia Barbara Wojciechowska powiedziała, że wzmocniły one integrację i aktywność uczestników warsztatów, R E K L A M A

a efekty tych działań będą widoczne w przyszłości. Na razie umiejętności nabyte przez mieszkańców podczas realizacji projektu potwierdzają dyplomy i wykonane przez nich prace. Na wystawie plenerowej można było podziwiać witraże, obrazy, prace wykonane szydełkiem, kartki okolicznościowe, przedmioty zdobione techniką decoupage, zdjęcia, kwiaty z bibuły oraz makietę wiejskiej zagrody. Po prezentacji dokonań odbył się piknik, na którym można było spróbować potraw przygotowanych przez uczestników warsztatów kulinarnych. Projekt „Ja, Ty, My i Oni” był finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UM Józefów

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Na Lubelszczyźnie NIK skontrolowała zarządy dróg powiatowych w Biłgoraju, Krasnymstawie, Łęcznej, Opolu Lubelskim, Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Kontrola NIK miała na celu sprawdzić, jak w latach 2007-2009 (I półrocze) zarządcy wywiązywali się z realizacji zadań w zakresie zapewniania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skala stwierdzonych nieprawidłowości dała podstawę do wydania oceny negatywnej. Lista zarzutów NIK wobec zarządców dróg jest długa. Znajdują się na niej: - Stan dróg:Ponad 40 proc. dróg i 75 proc. mostów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia dróg jest nierówna, popękana, pokryta garbami i łatami po naprawach oraz licznymi koleinami. Szerokość jezdni i poboczy jest znacznie mniejsza od wymaganej. W jeszcze gorszym stanie są mosty. Na wielu z nich ze względu na zły stan techniczny wprowadzano ograniczenia nośności, dopuszczalnej prędkości oraz zawężano pasy ruchu. - Organizacja ruchu na drogach: NIK uznała, żenajwiększym zagrożeniem dla bezpieczeństwa na drogach jest zła organizacja ruchu. W czasie kontroli okazało się, że na skrzyżowaniach niejednokrotnie brakowało podstawowych znaków (m.in. znaków „ustąp pierwszeństwa”). Spośród istniejących część jest zdewastowana. Zdarzało się, że na łukach dróg nie było słupków, które ułatwiają kierowcom orientację. Na drogach wojewódzkich kontrolerzy R E K L A M A

R E K L A M A

stwierdzili braki linii krawędziowych. W dodatku przydrożna zieleń często zasłaniała znaki drogowe i ograniczała widoczność na zakrętach. - Niebezpieczne remonty:W raporcie stwierdzono, że gdy na drodze przeprowadzano remont, z bezpieczeństwem było jeszcze gorzej. W miejscu wykonywania prac modernizacyjnych kontrolerzy stwierdzili braki znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in.: zapór, lamp oświetleniowych i tablic z napisami ostrzegającymi o przeprowadzanych pracach). Zastosowana sygnalizacja świetlna nie zawsze była dostosowywana do rzeczywistego natężenia ruchu. Zarządcy dróg Lubelszczyzny nie decydowali się na przeprowadzanie remontów w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, mimo że zmniejszyłoby to utrudnienia dla użytkowników dróg. - Brak kontroli: Prawo zobowiązuje zarządców do okresowych kontroli raz na rok i bardziej szczegółowych raz na pięć lat. W czterech zarządach nie prze-

prowadzono kontroli rocznych dróg, a w siedmiu zarządach pięcioletnich. Kontrolom tym nie poddano również 160 obiektów mostowych. Zdarzało się, że kontrole przeprowadzały osoby nieposiadające wymaganych uprawnień budowlanych. - Niewystarczające środki: Za podstawową przyczynę złego stanu dróg i mostów uznano przeznaczanie przez zarządy niewystarczających środków na ich utrzymanie. Potrzeby finansowe w 2009 r. oszacowano na ok. 6 mld zł. W latach 2007-2008 wydano zaś na te cele jedynie 666 mln zł. Ponadto Kontrolerzy NIK zwrócili uwagę, że zarządy niezbyt aktywnie starały się o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na drogi. Tylko trzy na dwanaście skontrolowanych zarządów korzystało ze środków pochodzących z Programu Gambit 2005, służących dofinansowaniu przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


17

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Biłgoraj Uroczystości w lesie Rapy

Biłgoraj Konkurs Instytutu Filologii Polskiej

Uczcić pamięć pomordowanych Sukces uczennic z LO im.

ONZ na UMSC w Lublinie

4 lipca, późnym popołudniem w biłgorajskim lesie Rapy odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych w czasie II Wojny Światowej partyzantów. Była to niezwykła okazja żeby posłuchać wspomnień uczestników W połowie czerwca odbył się finał konkursu „Hiwalk sprzed ponad 60 lat. storia Mówiona”, zorganizowanego przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-SkłoDo uczestnictwa w uroczy- Związku Żołnierzy Armii dowskiej. Przedmiotem konkursu była realizacja stości z okazji 66 rocznicy Krajowej w Zamościu, Sławomordu partyzantów doko- mir Zawiślak. We Mszy Św. projektu: gawędy połączonej z formami prezennanego przez hitlerowców udział wzięła także młodzież tacji multimedialnej. 4 lipca 1944 roku w lesie szkolna. Następnie zabrani na Rapy, zaprosił w  imieniu własnym oraz biłgorajskich organizacji kombatanckich Burmistrz Biłgoraja. O godz. 18.00 odbyła się Msza Święta w Kościele WNMP w intencji Pomordowanych Partyzantów i Ich Rodzin. Udział w niej wzięły poczty sztandarowe, władze miasta i powiatu, wśród których znalazł się m.in. wicestarosta Stanisław Schodziński. Na tej niezwykłych uroczystości gościł również poseł ziemi zamojskiej, Prezes Światowego

uroczystości przejechali pod Pomnik w lesie Rapy, gdzie można było wysłuchać hymnu narodowego w wykonaniu Chóru Ziemi Biłgorajskiej ECHO oraz wystąpienia Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Biłgoraju - kapitana Stanisława Mazura. Na zakończenie złożone zostały wiązanki kwiatów oraz zapalone znicze.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

R E K L A M A Kaufl and jest jedną z wiodących sieci handlowych Europy. Oferujemy szeroki asortyment artykułów spożywczych i przemysłowych.

Firma Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. poszukuje osób z BiłgorajX lub okolic na stanowisko:

ROZNOSICIEL GAZET REKLAMOWYCH Zatrudnimy osoby powyżej 16. roku życia. Jest to dodatkowe zajęcie (4-6 godzin w każdy piątek, umowa-zlecenie), polegające na roznoszeniu gazet reklamowych.

Od osób zainteresowanych oczekujemy: uczciwości, rzetelności i stanu zdrowia umożliwiającego roznoszenie gazet.

KOORDYNATOR PRACY ROZNOSICIELI GAZET REKLAMOWYCH Jest to dodatkowe zajęcie (umowa-zlecenie), ok. 10 godzin tygodniowo, polegające na organizowaniu i kontroli kolportażu materiałów reklamowych firmy Kaufland. Od osób zainteresowanych oczekujemy: uczciwości, samodzielności, rzetelności, odpowiedzialności i umiejętności kierowania grupą osób. Wymagania: dostęp do komputera i Internetu, dysponowanie samochodem, podstawowa znajomość Windows i poczty elektronicznej, wolne piątki.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie krótkiego zgłoszenia z adresem, telefonem kontaktowym oraz podaną niżej klauzulą o ochronie danych osobowych i własnoręcznym podpisem. oraz do stałej współpracy

FIRMY TRANSPORTOWEJ Wymagania: dysponowanie samochodem (samochodami) o ładowności co najmniej 1,5 tony, kontener lub plandeka, posiadanie dostępu do poczty elektronicznej (e-mail), zapewnienie kontaktu z kierowcą (tel. komórkowy). Transport odbywa się w każdy piątek, na terenie miasta i okolic. Prosimy o przesłanie krótkiej oferty zawierającej: skrótowy opis pojazdów (typ, ładowność), cenę za km lub za godzinę, tel. kontaktowy i adres firmy, nazwę miasta, którego oferta dotyczy.

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k. ul. Warszawska 113 lok. 5 25-541 Kielce tel. 041/ 346 02 54 lub pocztą elektroniczną: tip-s@kaufland.pl Podanie powinno zawierać klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.”

Firma Kaufland informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji dla kandydatów ubiegających się o zatrudninie, danymi osobowymi potrzebnymi w procesie rekrutacji są: 1. imiona i nazwisko 2. imiona rodziców 3. data urodzenia 4. obywatelstwo 5. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) 6. wykształcenie 7. wykształcenie uzupełniające 8. przebieg dotychczasowego zatrudnienia 9. dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania. Wszystkie dodatkowo dostarczone informacje przechowujemy jedynie w celu zwrócenia ich nadawcy, a nieodebrane zostaną przez nas zniszczone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od ostatniego dnia półrocza, w którym otrzymano aplikację. Wszystkie informacje na temat rekrutacji prowadzonych aktualnie przez Kaufland Polska Markety znajdują się na naszej stronie internetowej www.kaufl and.pl

Diana Byra i Martyna Szeniak z opiekunką udziału w konkursie Magdaleną Żurawicz Do finału, który odbył się w sali wykładowej Instytutu Filologii Polskiej UMCS, zakwalifikowały się dwie uczennice LO im. ONZ - Diana Byra i Martyna Szeniak, obydwie z klasy I „h”. W skład komisji konkursowej wchodzili: prof. Jerzy Bartmiński, red. Czesława Borowik (PR Lublin), dr Dorota Filar, dr Joanna Szadura, Mariusz Polowy i Emilia Wronka (studenci). Celem konkursu była popularyzacja historii mówionej jako metody badawczej i dowartościowanie osobistych doświadczeń ludzi uczestniczących w ważnych wydarzeniach historycznych w skali narodowej, regionalnej, lokalnej, a także rodzinnej, oraz pielęgnowanie sztuki narracji i kultury żywego słowa. Uczennica Diana Byra przygotowała prezentację o losach pani Władysławy Borys w czasie II wojny światowej. Natomiast prezentacja Martyny Szeniak miała na celu zwrócenie uwagi słuchaczy na imprezę kulturalną - jarmark jagielloński. Opiekunem Martyny i Diany była mgr Magdalena Żurawicz, pod kierownictwem której przygotowywały się one do konkursu. - Dziewczyny zostały zmotywowane atrakcyjną formą konkursu, która polegała na samodzielnym zbieraniu materiałów źródłowych. Na podstawie zebranej dokumentacji R E K L A M A

powstała gawęda łączona z formami prezentacji multimedialnej. Dodatkową zachętą dla uczniów była możliwość zacieśnienia kontaktów ze środowiskiem uniwersyteckim, co dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej jest nie lada wyzwaniem. Nie bez znaczenia były również kosztowne nagrody rzeczowe dla laureatów, czyli notebook i uczestnictwo w Wakacyjnej Akademii Reportażu. Za ponadprogramową pracę Diana i Martyna zostały również nagrodzone zasłużonymi ocenami celującymi z języka polskiego - mówi Magdalena Żurawicz.Początkujące reportażystki wróciły z Lublina szczęśliwe - Martyna Szeniak otrzymała trzecie, a Diana Byra pierwsze miejsce i tym samym tytuł laureata. Obydwie uczennice właśnie uczestniczą w Akademii Reportażu, która jest projektem mającym na celu kształcenie warsztatowe studentów i przyszłych studentów w oparciu o wartości i idee wpisane w dorobek Ryszarda Kapuścińskiego, a także - budowanie wspólnoty myślenia o powinnościach dziennikarzy wśród młodego pokolenia polskich reportażystów. Uczestnicy akademii mają szansę spotkać się i wysłuchać wykładów najznamienitszych dziennikarzy z Polski i zagranicy.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


18

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Biłgoraj Oświadczenia majątkowe radnych miejskich

Majątki radnych miejskich Przedstawiamy oświadczenia majątkowe radnych Rady Miasta w Biłgoraju V kadencji. Zygmunt Dechnik(ur. 20 listopada 1950r) jest przewodniczącym Rady Miasta. W oświadczeniu majątkowym podał, że posiada środki pieniężne w wysokości 374.118zł, a także 4.307 EUR i 4.191 USD. Posiada również fundusze inwestycyjne na kwotę 29.158zł. Przewodniczący Dechnik jest współwłaścicielem domu o powierzchni 70m2, którego wartość to 70 tys. zł, a także mieszkania o pow. 69,5m2, o wartości 120 tys. zł. Ma także gospodarstwo rolne o pow. 4.081 ha, którego wartość oszacowana została na 33.200zł. Radny jest również współwłaścicielem 2.23 ha lasu, a jego wartość to 10 tys. zł. W ubiegłym roku Zygmunt Dechnik za swoją pracę na stanowisku dyrektora Kolegium UMCS w Biłgoraju zarobił 82.980zł. Dochody z tytułu pełnienia obowiązków społecznych to 23.124zł. Otrzymał on również dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w wysokości 1.683,17zł, ONW - 805.20zł. Inne dochody radnego to koło łowieckie - 50zł i spółdzielnia mieszkaniowa - 745.93zł. Przewodniczący posiada samochód marki Kia Sportage z 2007r. Zenon Kowalik(ur.29 maja 1945r) jest już na emeryturze, której wysokość to 22.809zł. Dodatkowo w ubiegłym roku otrzymał trzynaste wynagrodzenie z zakładu pracy w wysokości 1.866zł. Z diety radnego uzyskał 6.215zł. Poza tym Zenon Kowalik za pracę w Radzie Nadzorczej SM Łada Biłgoraj zarobił 1.786zł. Nie posiada żadnego mienia ruchomego. Ma za to mieszkanie własnościowe pow. 38m2 o wartości 120 tys. zł. Posiada również garaż o pow. 20m2, którego wartość wynosi 10 tys. zł. W roku 2009 zgromadził na lokacie kwotę 30 tys. zł. Krzysztof Piotr Iwaniec(ur. 9 czerwca 1974r) pracuje jako asystent rodziny w Wiosce Dziecięcej SOS w Biłgoraju. W 2009 roku udało mu się zaoszczędzić 27. 300zł. Jak podaje w oświadczeniu majątkowym posiada garaż o pow. 16m2 i wartości 6 tys. zł. Jest także właścicielem Seata Toledo z 1992r, którego wartość to 4.300zł oraz współwłaścicielem Opla Astry z 1995r. o wartości 6.5 tys. zł. Dochód radnego z tytułu zatrudnienia za ubiegły rok to 21.837zł, dochód z diety to 10.197zł. Radny Iwaniec posiada także kredyt w wysokości 16.550zł. Tadeusz Ferens(ur.12 lipca 1956r) pracuje jako nauczyciel w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej. W ubiegłym roku zarobił on 40.596zł. Z diety radnego uzyskał 13.002zł. Jest właścicielem Skody z 2009 r. o wartości 45 tys. zł. Jest współwłaścicielem nieruchomości o powierzchni 74 ary, są to dwie działki budowlane, a także domu o pow. 75m2 i wartości 100 tys. zł oraz mieszkania o pow. 63m2 i wartości również 100tys. zł. Jak wynika z oświadczenia majątkowego radnemu w ubiegłym roku udało się także zaoszczędzić 42 tys. zł.

Zbigniew Kita(ur. 19 lipca 1956r) pracuje w ZUS oddział Biłgoraj. Radny w roku 2009 zaoszczędził 20 tys. zł. Jak podał w oświadczeniu jest współwłaścicielem domu o pow. 80m2, którego wartość to 150 tys. zł. Nie posiada poza tym żadnych nieruchomości. Z tytułu wynagrodzenia za pracę radny Kita otrzymał 83.022 zł. Dieta to dodatkowa suma 11.016zł. Posiada on także samochód marki Opel Astra z 2000r, o wartości 15 tys. zł. Mirosław Stanisław Tujak(ur. 18 czerwca 1961r) pracuje w PZU SA, w Centrum Likwidacji Szkód na stanowisku - specjalista. U ubiegłym roku udało mu się zaoszczędzić 10 tys. zł. Jest także właścicielem domu o pow. 144m2 i wartości 150 tys. zł, a także nieruchomości o pow. 1.271m2, której wartość to 80 tys. zł. Radny posiada także udział we Wspólnocie Gruntowej w Biłgoraju z której nie osiągnął żadnego dochodu. Posiada również samochód marki Audi 100 z 1986r., którego wartość to 5tys. zł. Z tytułu umowy o pracę radny uzyskał dochód w wysokości 54.382,81zł. Dieta radnego to kwota 13.212zł. Za najem powierzchni reklamowej otrzymał on w ubiegłym roku 13.982zł, natomiast za najem lokalu użytkowego 2tys. zł. Ryszard Krawiec(ur. 26 lutego 1954r) pracuje w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju na stanowisku inspektora ds. komunikacji. Radnemu nie udało się u ubiegłym roku zgromadzić żadnych środków pieniężnych, nie posiada także mienia ruchomego. Za prace w 2009 roku otrzymał 32.932zł, dieta radnego to kwota 10.832zł. Radny Krawiec jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 49m2, którego wartość wg oświadczenia majątkowego to 180tys. zł. Jacek Piskorski(ur. 5 stycznia 1970r) pracuje jako inspektor w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Radny jest współwłaścicielem samochodu osobowego marki Renault Scenie z 2002r. Ma także zobowiązania pieniężne wobec PKO BP, w wysokości 40tys. zł. Jacek Piskorski jest właścicielem mieszkania, którego pow. to 50,7m2, a wartość - 200tys. zł. Posiada także dwie działki o pow. 980m2 i 1058m2, o łącznej wartości 55tys. zł. Radny ma 27 udziałów, których emitentem jest Elita Furniture Sp.. z o. o., jednak nie osiągnął w ubiegłym roku z tego tytułu żadnego dochodu. Od 2008 jest członkiem zarządu tej spółki. Z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym zarobił w ubiegłym roku 31.375zł. Natomiast dieta radnego to kwota 12.882zł. Jacek Grabias(ur. 20 marca 1969r) jest zatrudniony w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju na stanowisku nauczyciel. Radny jest współwłaścicielem domu o pow.128m2, którego wartość to 150tys. zł. Ma także mieszkanie o pow. 42m2 i wartości 70tys. zł. Posiada również 1/3 udziału w gospodarstwie rolnym o pow. 1400m2, wartość to 10tys. zł. Pozostałe nieruchomości jakie są w posiadaniu radnego to: działka zabudowana domem o pow. 464m2 i wartości 30tys. zł, działka budowlana

o pow. 340m2 i wartości 20tys. zł oraz działka budowlana o pow. 402m2 i wartości 30tys. zł. Z umowy o pracę radny uzyskał dochód w wysokości 47,241tys. zł, inne źródła to 1.197zł, umowa zlecenia o dzieło przyniosła radnemu kwotę 192 zł, natomiast dieta to 10.280zł. Radny Grabias ma także kredy hipoteczny w wysokości 98tys. zł. Artur Bronisław Bara(ur.6 kwietnia 1961r) jest zatrudniony w Agencji Ochrony BAKO Sp. z o.o. w Biłgoraju, na stanowisku prezesa zarządu. W 2009r. radny zgromadził środki pieniężne w wysokości: 1094.26+1008.20+5705 PLN, 3690.51EUR+3143.91USD. Posiada dom o pow. 258m2, którego wartość wynosi 380tys. zł, ma także letniskowe gospodarstwo rolne, którego pow. to 5.5tys.m2, a wartość 200tys. zł. Na tej posiadłości usytuowany jest dom i zabudowania gospodarcze o pow. 178m2. Inne nieruchomości jakie posiada radny Bara to działka o pow. 3tys.m2 i wartości 150tys. zł oraz stajnia o pow. 766m2 z działką o wartości 50tys. zł. Wspólnie z innymi osobami prowadzi działalność gospodarczą Agencję Ochrony BAKO, z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód 1 116 274.74zł, dochód netto 130 566.44zł. Radny jest członkiem zarządu Agencji Ochrony, a także spółki Europerfekt. Zasiada również w radzie nadzorczej MEWA S.A. w Biłgoraju i z tego tytułu osiągnął dochód w kwocie 7 914.54zł. Inne formy dochodu to umowa o dzieło - 3.264tys. zł, sprzedaż praw autorskich - 150tys. zł, dieta radnego - 8.718tys. zł. Radny Bara ma krety konsolidacyjny hipoteczny w wysokości 199 333.98zł, kredyt konsumencki w kwocie 60 164tys. zł oraz limit kredytowy w ramach platynowej karty w wysokości 10tys. zł. Andrzej Łęcki(ur. 30 października 1961r) pracuje jako nauczyciel w Miejskim Zespole Szkół. W ubiegłym roku zaoszczędził 20tys. zł. Radny jest współwłaścicielem domu o pow. 116m2 i wartości 300tys. zł., posiada także nieruchomość o pow. 512m2. Jego pensja nauczyciela w ubiegłym roku wyniosła 48.517zł, dieta radnego to 10.658zł. Jako instruktor w MZS radny zarobił dodatkowo 1.800tys. zł. Andrzej Łęcki posiada również samochód marki Volkswagen Passat z 2002r. Adam Skakuj (ur. 30 maja 1962r) pracuje jako kierownik gospodarczy w Szkole Podstawowej nr. 1 w Biłgoraju. Radny jest współwłaścicielem domu o pow.120m2, którego wartość została oszacowana na 250tys. zł. Posiada również grunty rolne i działkę budowlaną o pow. 1,20ha. Inne nieruchomości to działka rolna o pow. 0,17ha oraz działka na której usytuowany jest dom o pow. 494m2 i wartości 49.400tys. zł. Za pracę w szkole radny otrzymał w ubiegłym roku 61.006 zł, z diety uzyskał 10.832 zł. Adam Skakuj jest także współwłaścicielem samochodu osobowego Renault Laguna. Andrzej Bogdan Miazga(ur.30 maja 1951r) w 2009r. pracował jako

kierownik obiektów OSiR. Udało mu się zaoszczędzić 7tys. zł oraz 4.5tys. USD. Jest również w posiadaniu papierów wartościowych na kwotę 1.6tys. zł. Ma samochód osobowy marki Mercedes B z 2007r. Z tytułu zatrudnienia w ubiegłym roku zarobił 27.966zł, renta to kwota 16.720zł, dieta radnego to dochód w wysokości 11.016 zł, natomiast z tytułu praw autorskich otrzymał 2.136zł. Radny Miazga ma także kredyt w wysokości 380tys. zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 150m2, którego wartość to 200tys. zł. Posiada gospodarstwo rolne o pow. 0,5ha i wartości 2.5tys. zł. Pozostałe nieruchomości to działka i lokal o pow. 0,12ha i wartości 60tys. zł i 400tys. zł. Jan Tochman(ur.16 lipca 1956r) prowadzi działalność gospodarczą i z tego tytułu w ubiegłym roku miał dochód w wysokości 2 276 682.05zł. Radny zaoszczędził również 1 829 687.13zł. Jest współwłaścicielem domu o pow. 240m2, którego wartość to 300tys. zł. Posiada także mieszkanie o pow. 52m2 i wartości 150tys.zł. Inne nieruchomości radnego to: działka 6arów o wartości 50tys. zł, działka 0,24h, której wartość oszacowana jest na 200tys. zł, mieszkanie własne o pow.54m2 i wartości 450tys. zł, działka 0,45h i wartości 150tys. zł, mieszkanie własnościowe o pow. 52m2, którego wartość to 250tys. zł. Z diety radnego Jan Tochman uzyskał 10.372zł. Posiada Opla Astrę z 2006r. i Peugeot 308 z 2007r. Zbigniew Józef Ryba(ur. 20 marca 1959r) jest emerytem. Nie udało mu się zgromadzić żadnych oszczędności. Wynajmuje mieszkanie o pow. 60,2m2. Posiada gospodarstwo ogólnorolne o pow. 3.64h i wartości 12tys. zł, a także działkę budowlaną o pow. ok. 5 arów i wartości 100tys. zł. Z tytułu emerytury radny otrzymał 76.480zł, z diety natomiast 10.556zł. Eugeniusz Kornak(ur. 10 stycznia 1948r) wraz z małżonką prowadzi działalność gospodarczą. Z tego tytułu uzyskał dochód 50.202zł. Z tytułu zatrudnienia natomiast zarobił 2.077zł, emerytura to kwota 7.892zł, natomiast dieta radnego wyniosła 10.924zł. Posiada on samochód Skoda Fabia z 2005r i Skora Roomster z 2008r. Radny Kornak jest współwłaścicielem domu o pow.200m2i wartości 450tys. zł. Ma także mieszkanie o pow.42m2, którego wartość to 350tys. zł. Posiada on również gospodarstwo rolne, którego pow. to 3.19ha, a wartość to 80tys. zł. Pozostałe nieruchomości to las o pow.2,7ha i wartości 54tys. zł, działka o pow. 4.19ha i wartości 28tys. zł oraz działka o pow.20ar i wartości 50tys. zł. Radny ma również trzy kredyty na kwotę 50tys. zł, 2.400zł i 40.500zł. Jerzy Marian Serafin(ur.18 stycznia 1953r) prowadzi działalność gospodarczą - Taxi osobowe i z tego tytułu zarobił 18.458zł. Jest także pełnomocnikiem zarządzającym stacją autogazu i z tego tytułu osiągnął dochód w wysokości 5.233tys. zł. W ubiegłym roku radnemu udało się zaoszczędzić 2tys. zł.

Jest współwłaścicielem domu o pow. 261m2 i wartości 320tys. zł. Inne nieruchomości jakie posiada radny to część nieruchomości o pow. 938m2 i wartości 10tys. zł, działka pod domem o pow. 720m2 i wartości 140tys. zł. Z diety radny w zeszłym roku uzyskał 10.832zł. Posiada samochód marki Volkswagen Passat z 1997r. o wartości 14tys.zł. Kazimierz Andrzej Sobieski(ur. 31 sierpnia 1954r) pracuje jako nauczyciel w LO im. ONZ w Biłgoraju. Ma mieszkanie o pow. 45.46m2, którego wartość to 180tys. zł. Dochód z tytułu pracy za ubiegły rok to 45.163zł, dieta radnego to kwota 10.740zł. Posiada on także samochód osobowy Renault Talia z 2004r. Krzysztof Adam Żbikowski(ur.22 października 1953r) jest na rencie. Jest współwłaścicielem domu o pow. 151m2 i wartości 303tys. zł. Posiada także mieszkanie o pow. 56m2, którego wartość to 150tys. zł. Ma gospodarstwo rolne, którego pow. to 8,18ha, a wartość to 120tys. zł, z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 1.750zł. Jest również współwłaścicielem budynku gospodarczego i garażu o pow. 34.2m2, którego wartość oszacowana jest na 30tys. zł. Radny jest członkiem rady nadzorczej SM Łada w Biłgoraju i z tego tytułu osiągnął dochód w wys. 863zł. Dieta radnego Żbikowskiego to kwota 11.016lzł, renta to 16.469zł. Posiada samochód marki Opel Astra o wartości 10tys. zł. Ma także 21.352zł kredytu mieszkaniowego. Michał Furlepa(ur. 3 listopada 1981r) pracuje jako kierownik PT KRUS w Hrubieszowie. Radny zaoszczędził w ubiegłym roku 9.289zł. Posiada pole orne o pow. 1.07ha i wartości 5.700zł oraz działkę rolną o pow. 1.503m2 i wartości 50tys. zł. Ma też część budynku gospodarczego, którego wartość to 4.916zł. Za pracę w KRUS radny uzyskał 9.873zł, pensja za pracę w Gimnazjum nr.1 w Biłgoraju to kwota 20.838zł, dieta to 10.942zł. Radny pracuje także w KS Zart Met Oleander Sól, gdzie zarobił 12.968zł, a za przeprowadzenie szkoleń piłkarskich dostał 1.904zł. Posiada samochód marki Nissan Murano z 2005r. Ryszard Niespodziewański(ur. 28 lipca 1951r) pracuje jako ekspert w Banku PEKAO S.A O/Biłgoraj. Radny posiada 51tys. zł na rachunku oszczędnościowym, ma także 250 szt. akcji banku PEKAO, 1485 j.u w Pionier akcji polskich FIO, 564 j.u w Pionier akcji średnich spółek rynku polskiego FIO. Jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 62.5m2, którego wartość to 175tys. zł. Posiada także domek letniskowy z działką o pow. 269m2 oraz 1/3 udziału w łące o pow. 1650m2, a także 1/3 udziału w gruncie rolnym o pow. 3.105m2, wartość to 50tys. zł. Radny z tytułu zatrudnienia otrzymał 65.585zł, dieta to kwota 14.316zł, natomiast za członkowstwo w radzie nadzorczej SM Łada otrzymał 1.021zł. Posiada również dwa garaże, oraz pożyczkę gotówkową w wysokości 17.358zł.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


19

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

ogłoszenia drobne CROSS ROMET CRS 200 Sprzedam crossa na podzespołach HONDY o pojemnosci 200cc i mocy 20KM czterosuwowy ze skrzynia 5 biegową, rok produkcji 2008 w bardzo dobrym stanie. Cena do uzgodnienia po obejrzeniu motocykla. cena 2100 zł tel. 725-052-204 Audi A6 Avant 180 KM ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ksenony, ESP, światła przeciwmgłowe, bagażnik na dach, przyciemniane szyby, blokada dyferencjału - SAMOCHÓD OD OSOBY PRYWATNEJ, nie sprowadzany na handel, wspaniały duży rodzinny samochód- STAN SAMOCHODU BDB+, ZADBANY, 100% SPRAWNY- PIERWSZY WŁAŚCICIEL- NIE WYMAGA JAKIEGOKOLWIEK WKŁADU WŁASNEGO, NIEDAWNO SERWISOWANY- PRZEGLĄD TECHNICZNY I UBEZPIECZENIE DO GRUDNIA 2010- WYSOKIEJ JAKOŚCI SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY B O S S E 8+1- KOMPLET KÓŁ ZIMOWYCH- NA WSZYSTKIE PYTANIA CHĘTNIE ODPOWIEM TELEFONICZNIE POD NR 604918691 tel. 604 918 691 Honda VTR 1000 F FireStorm Data rejestracji: 04/2000, Przebieg: 33 087 km, Pojemność skokowa: 996 cm3, Rodzaj paliwa: benzyna, kolor - pomarańczowy, w dobrym stanie technicznym. Cena do negocjacji. cena 10000 zł tel. 15-875 34 49 (Kocudza) bmw e36 coupe BMW e36 320i Coupe 1997r 119tyś km kolor srebrny, auto bardzo zadbane i czyste, pełne wyposażenie, pełny M-pakiet, dwa komplety kół, bezwypadkowy, garażowany cena 15500 zł tel. 501 035 715 Sprzedam części do Fiata Siena 1,4 tel. 696 729 866 (za 4 edycje pan zapłacił) VW GOLF IV Czarny W GOLF, 98r., 1,4 Benzyna 16V, 75KM, hatchback, 148km, czarny metalik, 4xPP, ABS, IMM, CZ, RK, RŚ, K, WK, RM VW, KT, bezwypadkowy, serwisowany, KS, KPO, 5D, SP, w polsce od 2008r, mały oryginalny przebieg udokumentowany stan bdb. cena 13500 zł tel. 602 691 664 Sprzedam Renault Laguna 2001 r., Diesel 120 km, 6 biegów, klima, cena 14 tyś 500 zł, Sprzedam Mercedes A170 CDI, 1999 r. Diesel 90 km, bardzo dynamiczny, cena 14 tys zł, Sprzedam Peugeot 206 VAN 2001 r., 1,1 benzyna, cena 6,5 tys zł. Sprzedam Yamaha FZS 600 fazer, 2003 r. cena 10 tys zł, Sprzedam skuter Piagio Ziip 2006 r. cena 2 tys zł, tel. 507 804 473 Opel Astra Opel Astra rok produkcji 1998 1.4 benzyna elektryczne szyby, poduszka dla kierowcy, kpl. opon zimowych na felgach, bagażnik dachowy rowery, cena do uzgodnienia ok 4 000 PLN kontakt +48 506014128 Kupię Aprilie Classic/Red Rose 50 lub 80 na chodzie Kupię Aprilie Classic/Red Rose 50 lub 80 na chodzie. Najlepiej w obrębie województwa Podkarpackiego (ewentualnie świętokrzyskiego , małopolskiego, lubelskiego) cena 3000 zł tel. 794638526 WSK kupię Kupię WSK, sprawną, w rozsądnej cenie. Info z propozycją na e-maila. PRANIE TAPICERKI, MEBLOWEJ SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW CZYSZCZENIE tapicerki samochodowej, meblowej, kanap, krzeseł, puf, wykładzin, dywanów, - również u klienta. Do prac używam profesjonalnego sprzętu i środków firmy Kärcher. Niskie ceny..... samochód od - 120zł. Dywany od 3,50-4,00 zł. za m2 dywanu Zapraszam...... DOJAZD DO KLIENTA GRATIS!!!!( przy usłudze od 40zł przy mniejszym zleceniu doliczam dojazd) tel. 661-475-390 MEBLE NA WYMIAR Oferuję: Szafy, kuchnie, zabudowy wnęk z drzwiami przesuwanymi oraz różnego rodzaju meble. tel. 500073093 Oprawa Slubów Zespół Mimo Wszystko. 10 osobowy zespół zagra w kościele na ślubie w Biłgoraju i okolicach. 2 gitary, bębny, flet i klarnet. Duże doświadczenie. tel. 693331207 tel. 693331207 Firany szycie-sprzedaż Ładne firany szycie sprzedaż, dojazd do klijenta zapraszamy. tel. 84-686-46-36 Praca studentka szuka pracy na 2 tygodnie lipca. może to być praca w polu. mam doświadczenie i samochód do dyspozycji. tel. 503627347 PRACA DORYWCZA NA WAKACJE!!! Poszukują młode osoby do roznoszenia ulotek. Proszę o kontakt 519-105-304 Kierowca Wymagania: -prawo jazdy kat. B + C -badania psychotechniczne -kurs na przewóz rzeczy -doświadczenie zawodowe -wiek 25-55 lat -dyspozycyjność, odpowiedzialność, uczciwośćDokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: praca@boram.pl Zatrudnię Zatrudnię mechanika, duże zarobki. tel. 728809245 Praca - dobre zarobki!!!! Firama Fast Fix Stacje Kontroli Pojazdów zatrudni mechanika samochodowego.Bardzo dobre zarobki, mozliwosc szkoleń, mile widziana praktyka w/w branży

ale zatrudnimy też byłych uczniów szkół samochodowych bez praktyki ale z zamiłowaniem do napraw pojazdów :-) tel 728 809 245 tel. 728 809 245

Kupię działkę budowlaną w Biłgoraju lub okolicy tel. 500 252 773

Opiekunka poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka mam 22 lata proszę o kontakt tel. 519105282

Zamienie mieszkanie w centrum miasta I piętro, 63 m2, na dom, tel. 791 137 749

opiekunka do dziecka Szukam pracy jako opiekunka do dziecka(studentka).Więcej informacji pod numerem tel. 661538897

Przyjmę gruz, ziemię Remontujesz, zakończyłeś budowę i nie masz co zrobić z gruzem, ziemią - zadzwoń 503 770 111 tel. 503770111 osoba kontaktowa Marcin

remont mieszkania oferujemy prace remontowe jak również wykończenia wnętrz tj. szpachlowanie, malowanie, płyty G-K itd. najważniejsza jest dla nas jakość wykonywanych usług tel. 691-017-865 osoba kontaktowa Tomasz DAM PRACE - Mechanicy ASO!!! MECHANIK VOLKSWAGEN (SKODA SEAT AUDI) WIELKA BRYTANIATYLKO Z DOSWIADCZENIEM W AUTORYZOWANYCH STACJACH. Pelna znajomosc systemow diagnostycznych VAS VAG konieczna. Kursy i szkolenia mile widziane. Angielski minimum podstawowy. Praca stala bezposrednia - nie przez agencje. Nie pobieramy zadnych oplat od kandydatow.Prosimy o CV na: talent@horizonsrecruitment.co.ukHORIZONS RECRUITMENT INTERNATIONAL Lider Rekrutacji do ASO w Angliiwww. horizonsrecruitment.co.uk tel 00447761637664 tel. 00447761637664 osoba kontaktowa HORIZONS RECRUITMENT INTERNATIONAL Certyfikaty energetyczne świadectwa charakterystyki energetycznej - promocja!!! www.inti-energo.pl tel. 660 663 454 LOKALE DO WYNAJĘCIA LOKAL 50m2, Pod działność handlową, usługową lub inną, bardzo dobra lokalizacja BIŁGORAJ CENTRUM, ul.Komorowskiego 3, c.2.000zł/m-c + opłaty licznikowe. BIŁGORAJ t.661-574-278. SPRZEDAM DZIAŁKĘ REKREACYJNO-BUDOWLANĄ Sprzedam działkę rekreacyjno-budowlaną o powierzchni 20a w miejscowości Andrzejówka - Korytków Duzy. Działka położona jest przy szosie w pieknej spokojnej okolicy w otoczeniu lasu. Szerokosc działki 31m. Cena do uzgodnienia....... tel. 691-437-928 osoba kontaktowa Dariusz DOM KUPIĘ Kupię dom w Biłgoraju lub okolicy (do 20km). Możliwa zamiana na mieszkanie w Biłgoraju (57m, nowe budownictwo, własnościowe, bezczynszowe, 3 pokoje, w spokojnej okolicy) Lokal do wynajęcia w Biłgoraju 31 mkw z przeznaczeniem pod sklep, biuro, lub usługi. Lokal posiada system alarmowy, klimatyzację. Roleta, monitoring oraz ochrona, parking (30 aut). Miejsce na dużą reklamę świetlną na froncie budynku. Wysoki standard wykończenia. Atrakcyjna lokalizacja, w  nowoczesnym obiekcie handlowym w Biłgoraju przy ul Widok 4 (ścisłe centrum). Aktualnie w budynku prowadzi działalność 12 podmiotów gospodarczych. Na parterze budynku delikatesy Milea (400 mkw). cena 682 zł tel. 601 806 793 Mieszkanie w bloku na I piętrze 63m zamienię na dom Mieszkanie w bloku w centrum miasta, na I piętrze 63m zamienię na dom. tel. 791137749 Szukam stancji Szukam stancji na rok szkolny na trzy osoby(dziewczyny).Najlepiej nie daleko ulicy Kościuszki. Bardzo prosze o kontakt mailowy. osoba kontaktowa Diana Wynajmę mieszkanie w budynku gospodarczym, ul.Kazimierza Wielkiego 450 zł Wynajmę mieszkanie w budynku gospodarczym na ulicy Kazimierza Wielkiego w Biłgoraju. Mieszkanie składa się z 1 pokoju, łazienki, kuchni. Opłaty to czynsz 450 zł + bieżące opłaty ( woda, prąd, kanalizacja). Budynek jest centralnie ogrzewany, posiada nowe okna, nowo położone płytki, kuchnia umeblowana. tel. 880314140 Sprzedam działki przeznaczone pod budownictwo usługowoprzemysłowe w Biłgoraju przy Al. Jana Pawła II, o pow. 805 i 677m2, tel. 516 434 155 Sprzedam mieszkanie 63m kw. centrum miasta Sprzedam mieszkanie w centrum Biłgoraja, 3 pokoje, pow. 63m kw. Cena 195000zł do negocjacji. cena 195000 zł tel. 791 596 977 Odstąpię lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną Odstąpię od zaraz w pełni wyposażony, zadbany lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną ( pizzeria i pub ) o powierzchni ok 150m2 + ogródek letni. Lokal zlokalizowany jest przy ruchliwej trasie - rondo przy ulicy Włosiankarskiej i Jana Pawła w okolicy dużych osiedli mieszkalnych, stacji paliw, KRUSU i dwóch supermarketów. Lokal posiada wszystkie potrzebne zezwolenia oraz licencje na sprzedaż alkoholu. Lokal składa się z 4 pomieszczeń użytkowych, 2 sale jadalne, sala bilardowa, kuchnia, magazyn. Niskie odstępne z możliwością negocjacji. Niski czynsz. Możliwość przystosowania pod inną działalność. cena 50000 zł tel. 606639596 Sprzedam kawalerkę 25 m2, w Biłgoraju Plac Wolności 10, tel. 663 050 052

Mam do wynajęcia lokal 50 m2 parter, ul. Komorowskiego 3 tel. 661 578 274

Ładna działka budowlana Witam. Mam do sprzedania ładną działkę budowlaną o pow. 880mkw na ulicy Nowakowskiego. Działka uzbrojona(woda, prąd, kanalizacja-obecnie w trakcie budowy).Nowopowstające osiedle domków jednorodzinnych i zielona okolica, czyni z tej działki atrakcyjne miejsce do zamieszkania. tel. 600293471 Mieszkanie do wynajęcia Kraków, Nowy Prokocim. 39 m2,2 pokoje, słoneczne, umeblowane, duży balkon, 4 piętro, winda. W pobliżu Instytut Pediatrii i Wydział Farmacji UJ, niedaleko Tesco, na miejscu osiedlowe sklepy. Ok. 20 min. MPK do centrum. Tel. 889-644-533 (w godz. 12.00-18.00) Serwis Komputerów z Dojazdem do Klienta Serwis komputerów PC, laptopów, nawigacji GPS. Instalacje oprogramowania, usuwanie wirusów, przyśpieszanie działania komputera.Systemy Windows i Linux. Sieci LAN i WIFI.Szybko i sprawnie. Szkolenia w obsłudze komputera dla każdego. Dojazd do klienta gratis tel. 607757109 Lektor/korepetytor języka angielskiego i rosyjskiego Lektor języka angielskiego i rosyjskiego oferuje zdobyte doświadczenie w prowadzeniu kursów ogólnego angielskiego i angielskiego w biznesie oraz ponad 5 letnią pracę jako korepetytor. Zapraszam do współpracy szkoły językowe, firmy prywatne oraz klientów indywidualnych. Więcej szczegółów o mnie oraz CV i uprawnienia do nauczania do wglądu na życzenie. tel. 669418765 Argosa sklep ul. Cicha(róg Bohaterów Monte Cassino) Witam i zapraszam do nowego sklepu ze sprzętem AGD I RTV oraz komputerowym posiadamy sprzęt nowy i używany ZAPRASZAMY tel. 515711849 Nokia e 51 Sprzedam Nokie E51, obudowa aluminiowa, stan idealny. Cały zestaw wraz z opakowaniem. Ma simlocka Orange cena 250 zł tel. 508030801 osoba kontaktowa Grzegorz Odstąpię termin na wesele Odstąpię termin na wesele w Nadrzeczu w październiku 2010 r. za zaliczkę. tel. 693 098 021 ODSTĄPIE TERMIN NA WESELE Odstąpie termin na wesele w październiku 2010 roku w zamian za zaliczkę. tel. 693 098 021 Odstąpię salę weselną Odstąpię salę weselną w Nadrzeczu, termin 25.09.2010 r. za cenę wpłaconej zaliczki - 500 zł cena 500 zł tel. 664 183 298 osoba kontaktowa Paweł Zespół Muzyczny FOREVER Zespół Muzyczny„FOREVER” Profesionalna obsługa Imprez okolicznościowych, wesel, bankietów, bali.Gramy i bawimy gości wszędzie. www. zespolforever.pl.tl cena 1,70 zł tel. 505-612-037 Odstąpię termin na wesele w Nadrzeczu w październiku 2010 r. w zamian za zaliczkę. tel. 693 098 021 Odstąpię salę weselną Odstąpię salę weselną w Nadrzeczu, termin 25.09.2010 r. za cenę wpłaconej zaliczki - 500 zł cena 500 zł tel. 664 183 298 Dekoracje ślubne kościołów i sal Dekoracje ślubne kościołów i sal tel. 604190668 Suknia ślubna Sprzedam suknię ślubną firmy Afrodyta z kolekcji 2009. Rozmiar 34, wzrost 162cm (+7cm obcas). cena 900 zł tel. 664159691 Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 64 m2 przy ul. Długiej w Biłgoraju, tel. 600 681 232 Planujesz wesele, potrzebujesz dobrego operatora kamery? Zadzwoń. 663 866 368. Profesjonalne usługi w najwyższej jakosci HD. Satysfakcja gwarantowana. Usługi budowlano - remontowe - instalacje elektryczne - glazura, terakota - tynki maszynowe - sucha zabudowa - docieplenie budynków tel. 510 966 379

gabinety lekarskie Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)- GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

APTEKA DYŻURNA 9.07.2010 - 15.07.2010 - Biłgoraj, ul. Pojaska 3

Specjalistyczny Gabinet GinekologicznoPołożniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

oferty pracy PUP W dniu 06.07.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska: barman – 1 diagnosta - 1 elektromonter - 1 fryzjer – 2 fakturzysta -1 galwanizer - 1 inżynier włókiennictwa – 1 kasjer - 13 kasjer kasy głównej - 4 kierowca kat. B- 2 kierowca kat. C + E - 1 kierowca kat. D – 1 kierowca kat. T - 1 kierownicy działów i grup towarowych – 4 kierownik sklepu - 2 kierownik zmiany kas- 1 kosmetyczka/ manicurzystka – 1 kucharz – 4 laborant -1 magazynier - 1 majster robót drogowo-mostowych – 1 mechanik - 1 mechatronik – 2 młynarz – 1 murarz – 2

nauczyciel fizyki/techniki – 1 nauczyciel j. angielskiego – 1 nauczyciel j. rosyjskiego - 1 nauczyciel przedszkola - 1 operator monitoringu - 1 operator równiarki drogowej- 1 operator traka taśmowego – 2 organizator obsługi sprzedaży internetowej - 1 pracownik biurowy – 2 pracownik działu informacji/kasjer – 4 pracownik działu przyjęcia towaru - 1 pracownik porządkowy – 3 przedstawiciel handlowy - 1 robotnik gospodarczy – 2 salowa - 1 sekretarka - 1 specjalista w dziale sprzedaży – 1 specjalista ds. marketingu – 1 specjalista ds. zakupów - 1 sprzedawca – 5 sprzedawca działów obsługowych - 15 szlifierz/tokarz – 1 ślusarz/spawacz – 1 ślusarz/tokarz – 1 telemarketer - 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

R E K L A M A


20

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

krzyżówka Rosyjs… Imi kie imi Romeo, Parniceskie marka kiego

Kawa dla dzieci

Bułka + Białe Gardzi wdlina płatki z wszelk + co nieba prac

8 John z The Beatles

Jest z natury ponury

14 15 Ideały grupy ludzi

3

Ksi z Kataru

Mona z nim wpada

Gramofon elektr. Podparyski pałac

Uywana jako pasza

12

Mniejsza od morsa

Dobry kadego rozbawi

Głos morza w muszli

2 Stworek z bajki

13

Płatki firmy Nestle

Domena Kasi Klich

22

1

Te Mazowszanin Obora dla krów

Wierzba z naszych pól

Chuck Norris

17

7

10

Samoistne zasianie si rolin

Oscar, mistrz paradoksu

21

Imi Trójnóg "babci" geodety rocka

Małe zwierz z trb

9

Niejedna stoczona w obronie ojczyzny

11 Cel tułaczki Odysa

Oddaje pienidze w depozyt

Wyspa gejzerów

Z ni na chwasty

18 Agrypa, wódz rzymski

Hinduski klan

Stan agresji, szał

19

Literacka kurtyzana

Graniczy z Indiami

6

16

ywioł biurokraty

20

Ocalała z potopu

4

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

Krzyżówka NUMER 26 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Annę Koman . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 26

Nieruchomości - KUPIĘ

Ryby 19.02–20.03

Panna 23.08–22.09

Obecny tydzień może okazać się przełomowym. Najprawdopodobniej wejdziesz w nowy etap na płaszczyźnie zawodowej, co wiązać się może z podwyżką lub ewentualnym awansem. Zostaniesz doceniony, dzięki czemu nabierzesz większej wiary w siebie.

Masz przed sobą tydzień zmian. Będziesz zabiegana, czekają Cię niedalekie, krótkotrwałe podróże. Coś co w ostatnim czasie nie dawało Ci spokoju, w tym tygodniu zaakceptujesz i przyjmiesz takim jakim jest. Nie wykluczony powrót do byłych związków, będziesz zdolna do poświęceń, przebaczysz.

Baran 21.03–19.04

Waga 23.09–22.10

Najbliższy czas może być trudny. Możesz odczuwać niepokój związany z niezaspokojoną miłością. Jeśli się nie wykażesz się rozwagą, staniesz przed trudnym wyborem, Twój obecny partner może podjąć decyzję o rozstaniu. Tym razem trzeba będzie działać i iść za ciosem

Niestety ten tydzień może przynieść trudności, które spowodowane będą błędami popełnionymi w przeszłości. Większość przedsięwzięć jakie w tym tygodniu miałeś wykonać, będziesz musiał przełożyć na później.

Choć możesz mieć wrażenie, że ogarnął Cię niesprzyjający zastój, szybko się przekonasz, że okaże się on dla Ciebie korzystny. Nie szukaj drogi na skróty. W ważnych dla Ciebie sprawach wykaż cierpliwość, a to zagwarantuje Ci pomyślny obrót tych spraw.

Skorpion 23.10–21.11

Najbliższy czas może przynieść sporo rozczarowań, dlatego zachowaj szczególną ostrożność, zwłaszcza w interesach. Uważaj na wszystkie formalne sprawy, niczego nie podpisuj, jeśli nie jesteś tego w stu procentach pewien, wszystkie umowy przed podpisaniem przeczytaj dwa razy! Pośpiech okaże się złym doradcą.

Strzelec 22.11–21.12

Możesz liczyć na pomyślną realizację planów, to co sobie na ten tydzień zaplanowałeś, uda Ci się wykonać od początku do końca. Czekają Cię ważne wiadomości, związane będą z dolegliwościami zdrowotnymi jakie nękały Cię w ostatnim czasie.

Rak 22.06–22.07

Masz przed sobą bardzo dobry tydzień. Jeśli w ostatnim czasie nie wiodło Ci się najlepiej, teraz możesz liczyć na pozytywne rozwiązanie spraw i wyjście z kłopotów obronną ręką. Zaczniesz realizować swoje plany, zwłaszcza te na polu uczuciowym i zawodowym. W pracy możesz liczyć na zasłużony sukces.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

W tym tygodniu pojawią się przed Tobą możliwości ustabilizowania sytuacji materialnej. To czy skorzystasz z tej szansy zależało będzie tylko i wyłącznie od Ciebie. Masz szansę zwiększyć wpływy na konto ale tylko dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu. Dla samotnych Lwów to zapowiedź miłości.

Bliźnięta 22.05–21.06

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - znane okrelenie. 1

Lew 23.07–22.08

Jeśli jesteś Wodnikiem w związku, w najbliższych dniach możesz odczuwać pokusę flirtu. Masz przed sobą wspaniały czas, sprzyjający miłości i związkom. Czeka Cię ożywienie i wzmocnienie uczuć. W pracy czeka Cię wysiłek, który przyczyni się do uzyskania jeszcze lepszych wyników, rezultatów.

Twoje ostatnie niekoniecznie pozytywne doświadczenia, zwłaszcza te w kwestiach zawodowo - finansowych okażą się dobrą nauką na przyszłość. Wyciągniesz z nich słuszne wnioski. Przed Tobą nowy etap, długotrwała zmiana miejsca i podróże, które okażą się korzystne dla Ciebie.

Kupujcy w sklepie

Faworyty

Wodnik 20.01–18.02

Byk 20.04–20.05

Strój na trening

5

horoskop 09.07 - 15.07

Cena (zł)*

Koziorożec 22.12–19.01 Masz przed sobą wspaniały okres, zwłaszcza na polu uczuciowym. Jeśli jesteś w związku czeka Cię w nim spełnienie. Niezdecydowane Koziorożce w końcu zdobędą się na miłosne deklaracje. W kwestiach finansowych czeka Cię poprawa sytuacji, nie wykluczony spadek lub wygrana.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010 R E K L A M A

21


22

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Piłka nożna Wywiad z Lucjanem Kupczakiem - prezesem KS Zartmet Olender Sól

Piłkarze dotrzymali słowa Gazeta Biłgorajska: - W minionym sezonie dokonaliście niezwykłego wyczynu. Olender w swojej niespełna sześcioletniej historii wywalczył awans na III- ligowe boiska. Jak oceni Pan ten wyczyn? Czy spodziewał się Pan tak ogromnego sukcesu? Lucjan Kupczak - Na pewno należy to ocenić pozytywnie, bo w sporcie chodzi o to żeby wygrywać. Kolejny awans wywalczony w niezłym stylu i byłby zapewniony o wiele wcześniej, gdyby nie feralny mecz z Lewartem Lubartów (przyznanie walkowera na niekorzyść Olendra przyp. red). Jeśli chodzi o to czy spodziewałem się tego awansu to powiem, że po zakończeniu rundy jesiennej, na spotkaniu z piłkarzami zawodnicy powiedzieli że wywalczą awans, a prezesi mają się martwić co będzie dalej. Znając naszych chłopaków, którzy stanowią kolektyw można było się tego spodziewać, a oni sami dotrzymali słowa. - Olender to swego rodzaju ewenement. W polskiej piłce jest bardzo mało zespołów, które rok po roku świętują awans do wyższych klas rozgrywkowych, a przy tym mają swoje siedziby w małych miejscowościach, gdzie znacznie trudniej pozyskać sponsorów. Wam ta sztuka się udała… - Udała się w dużej mierze dzięki mojemu zastępcy Wiesławowi Niemcowi. Współpracuje on od lat z firmą Zartmet i udało mu się przekonać właściciela tej firmy, już w roku 2007, aby sponsorował nasz klub, stąd w nazwie klubu również nazwa firmy Zartmet. Najpierw była to skromna pomoc, która wzrastała wraz ze wzro-

stem wyników sportowych. Tylko dzięki przychylności właściciela firmy Zartmet, Pana Artura Ziemińskiego, któremu w tym miejscu dziękuje za okazywaną pomoc nasza pozycja jest tak wysoka. - Awans do wyższej klasy rozgrywkowej niesie za sobą szereg zobowiązań. Z pewnością koszty utrzymania zespołu będą znacznie wyższe. Czy klub będzie w stanie zmierzyć się z III- ligowymi realiami? - Odnosząc się do strony stricte finansowej, to jesteśmy właśnie po rozmowach z właścicielem firmy Zartmet, który zadeklarował się wspomóc nasz klub w większym stopniu niż to miało miejsce w IV lidze. Myślę, że z tej deklaracji się wywiąże. Założył przy tym cel na przyszły sezon, by nie zająć miejsca spadkowego w III lidze, ale wywalczyć pozycję w środku

tabeli. Interesowałyby go miejsca w granicach 8-10, będące gwarantem utrzymania. Natomiast jeśli chodzi o stronę infrastruktury to niestety od sześciu sezonów wynik sportowy to wszystko wyprzedza. Na dzień dzisiejszy nasz obiekt nie spełnia wymogów licencyjnych na III ligę i tu jest problem. Jestem po rozmowach z dyrektorem OSiR i wszystko na to wskazuje, że na dzień dzisiejszy będziemy rozgrywać swoje spotkania na obiekcie OSiR w Biłgoraju . - Wydawałoby się, że różnica między III, a IV ligą jest niewielka. W rzeczywistości poziom sportowy jest wyższy. Planujecie wzmocnienia składu, czy może kadra która wywalczyła awans będzie w stanie z powodzeniem walczyć na IIIligowych boiskach. - Odnosząc się jeszcze do naszego

Kolarstwo Maraton rowerowy

awansu można powiedzieć, że jesteśmy swego rodzaju ewenementem, gdyż wywalczyliśmy awans praktycznie 17 zawodnikami, gdzie nie każdy był do dyspozycji trenera przez cały sezon m.in. wracający do zdrowia Marek Myszka. Nieodzowne jest uzupełnienie składu, ale tym zajmie się trener. Trener robi rozpoznanie w kierunku pozyskania zawodników, z tym że na pewno nie będą to jakieś gwiazdy z nazwiskami, lecz młodzi ludzie którzy zechcą pokazać się na boiskach III ligi, bo już w III lidze możliwości pokazania się, wypromowania piłkarza są znacznie większe. - Poruszając temat trenera to świetną robotę w zespole wykonuje trener Michał Furlepa. Nie jest jednak tajemnicą, że jego osobą interesowały się i w dalszym ciągu interesują się kluby z wyższych lig. Czy będzie to szkoleniowiec, który poprowadzi Olendra w przyszłym sezonie? - Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych informacji, aby nosił się z zamiarem odejścia. Owszem jego umowa wygasła 30 czerwca, ale z tego co mówił 8 lipca zespół ma wznowić treningi więc wszystko wskazuje na to, że nadal będzie szkoleniowcem naszego zespołu. W tym miejscu chce mu serdecznie podziękować, bo wykonał kawał bardzo solidnej pracy. Jest młodym trenerem, a pokazał że nawet na wsi można stworzyć niezły zespół, który był w stanie awansować do III ligi. Wszyscy piłkarze, którzy obecnie występują w Olendrze zostali do tego klubu ściągnięci przez niego i również w kwestii transferów ma on wolną rękę. Oczywiście transfery będą

ograniczone finansami, ale może nadal według własnej koncepcji budować drużynę od przyszłego sezonu już III- ligową. - Okres przygotowawczy leży w gestii trenera, ale może mógłby Prezes przybliżyć nieco jak będą wyglądały przygotowania zespołu do nowego sezonu? - Z tego co wiem to pierwsze zajęcia mają się odbyć 8 lipca. Przewidziane jest rozegranie 5 meczy sparingowych z zespołami III- ligowymi. Pierwszy sparing 17 lipca w Tarnobrzegu z Siarką Tarnobrzeg. Kolejnym rywalem ma być Izolator Boguchwała, z którym zmierzymy się w Zamościu, ponieważ zespół z Podkarpacia będzie tam przebywał na obozie. Następnie pozostaną jeszcze mecze kontrolne z Tomasovią, Unią Nowa Sarzyna i Stalą Kraśnik. Zajęcia będą się odbywać najprawdopodobniej w Soli. Jest zbyt mało czasu, by organizować obóz przygotowawczy, który oczywiście wiązałby się z dodatkowymi kosztami. Myślę, że na bazie treningowej, którą dysponujemy obecnie można spokojnie przepracować okres przygotowawczy. - Z którego miejsca w tabeli byłby Prezes zadowolony w pierwszym, historycznym sezonie w III lidze? - Jak już wspomniałem sponsor postawił nam cel uplasowania się w ligowej tabeli na miejscach 8-10. Ja będę zadowolony z miejsca pośrodku, dlatego 9 miejsce będzie mnie satysfakcjonować. - Dziękuje za rozmowę. - Dziękuje bardzo.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka nożna Informacje ZOZPN

Sukces zawodników Biłgorajskiego Komunikat ZOZPN w Zamościu Stowarzyszenia Kolarzy Zawodnicy z Biłgorajskiego Stowarzyszenia Kolarzy - BSK Miód Kozacki doskonale zaprezentowali siebie i nasz region podczas prestiżowego wyścigu Skandia MTB Maraton, którego szósta już edycja odbyła się 3 lipca w uzdrowisku Nałęczów. Na starcie maratonu rowerowego stanęło ponad 750 uczestników z całej Polski, jak również liczni reprezentacji ekip zagranicznych. Malownicza i wymagająca trasa prowadziła zawodników przez lasy, pola i łąki, a nawet wąwozy lessowe. Trzeba było zmagać się zarówno ze stromymi podjazdami (m. in. podjazd po „kocich łbach” w Kazimierzu Dolnym) jak również szybkimi technicznymi zjazdami, czy też pokonywaniem licznych strumyków w Kazimierskim Parku Krajobrazowym. Reprezentanci BSK Miód Kozacki Biłgoraj wystartowali na dwóch dystansach: Medio (61km) oraz Mini

(33km). Dystans Medio wyśmienicie pojechał Artur Kozak (BSK Miód Kozacki), który zajmując w całym wyścigu drugie miejsce dał się pokonać jedynie Łukaszowi Osieckiemu (Mróz ActiveJet), z którym uciekał przez ponad 35 km. Z kolei Tadeusz Kozak po raz kolejny na tym samym dystansie w kategorii zawodników powyżej 49 roku życia zajął drugie miejsce, a tym samym umocnił się na drugiej pozycji w klasyfikacji generalnej. W tej samej kategorii wiekowej wysoko uplasował się Mirosław Futymski (7 miejsce). Do udanych start w Skandia MTB Maraton zaliczyć mogą również

pozostali zawodnicy. Wysokie 10 miejsce w kategorii M3 (zawodnicy 30 - 40 lat) zajął Marek Pintal, w kategorii M2 (zawodnicy 18 - 30 lat) na 28 miejscu znalazł się Radosław Wasilewski a na 43 Piotr Futymski - wszyscy BSK Miód Kozacki. Z bardzo dobrej strony pokazały się także „Miodowe” zawodniczki - Teodora Kozak na dystansie 33 km zajęła 5 miejsce w swojej kategorii wiekowej, a Anna Kozak 10 w kategorii zawodniczek do 30 roku życia.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Tydzień po zakończeniu wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Wydział Gier ZOZPN podał oficjalne wyniki minionego sezonu. Tak więc wiadomo już oficjalnie kto awansował, a kto spadł do niższej ligi.

Awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskały następujące zespoły: do IV ligi z klasy „O” – TKS Huczwa Tyszowce, do kl. „O” z kl. „A” z grupy I – LKS Grom Różaniec i KS Ro Ma Relax Księżpol, z gr.II – MGKS Igros Krasnobród i GLKS Sparta Łabunie, do kl. „A” z kl. „B” gr.I – KS Sokół Zwierzyniec, z gr.II – GLKS Spartakus Szarowola, oraz zwycięzca barażu GSS Delta Nielisz – GKS Szyszła Tarnoszyn. Do niższych klas rozgrywkowych spadły następujące zespoły: z kl. „O” do kl. „A” – GLKS Granica Lubycza Królewska, MPKS Nord 98 Wysokie, GLKS Płomień – Spartan Nieledew, z kl. „A” do kl. „B” – KS Rakovia Rakówka i GKS Perla Telatyn.

Wiadomo także kiedy drużyny naszego regionu rozpoczną zmagania w nowym sezonie. Zarząd ZOZPN na posiedzeniu w dniu 2 lipca zatwierdził terminy rozpoczęcia rozgrywek sezonu 2010/2011 runda „JESIEŃ 2010” w poszczególnych klasach rozgrywkowych: Kl. „O” - 14/15 sierpnia 2010 r.; zakończenie 13/14 listopada 2010 r. W tej klasie rywalizować będzie 16 drużyn. Kl. „A” Gr I i Gr. II - 21/22 sierpnia 2010 r.; zakończenie 30/31 października 2010 r. Tutaj rywalizacja będzie się toczyć w dwóch grupach po 12 drużyn. Kl. „B” Gr. I i Gr. II 28/29 sierpnia 2010 r. lub 03/04.09.2010 r. - jest to uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów i systemu rozgrywek Grupy Młodzieżowe: 28/29 sierpnia 2010 r. lub 03/04.09.2010 r. - jest to uzależnione od ilości zgłoszonych zespołów i systemu rozgrywek.

Grog

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

Piłka nożna Turniej Mistrzów Juniorów ZOZPN

Juniorzy Włókniarza najlepsi w okręgu W Zamościu rozegrano II Turniej Mistrzów Juniorów Okręgu Zamojskiego. W turnieju rywalizowało pięć drużyn, które wygrały rywalizację w swych klasach rozgrywkowych. W zamojskich zawodach zwyciężyli juniorzy Włókniarza Frampol, którzy odnieśli komplet zwycięstw. W II edycji Turnieju Mistrzów, organizowanym przez Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej wystąpiły zwycięskie drużyny juniorów począwszy od „Okręgówki” do Klasy „B”. Klasę okręgową reprezentowała Unia Hrubieszów, Klasę A gr.I - Włókniarz Frampol, grupę II - Pogoń 96 Łaszczówka, Klasę B gr.I - Wrzos Szyszków, zaś grupę II - GLKS Jarosławiec. Grano systemem „każdy z każdym”. Juniorzy Włókniarza, którzy w rozgrywkach ligowych ponieśli tylko jedną porażkę (dwa remisy) w tym turnieju także byli bezkonkurencyjni, odnosząc cztery zwycięstwa sięgnęli po główne trofeum. Wyniki: Włókniarz - Pogoń 3:1 (Swatowski 2, Kawęcki - Rzeźnik), Włókniarz - Wrzos 2:0 (Jacek Papierz 2), Włókniarz - Jarosławiec 3:0 (Swatowski, Książek 2), Włókniarz - Unia 2:1 (Książek, Kawęcki - Karwacki), Unia - Wrzos 1:0 (Grab), Jarosławiec - Unia 2:0 (Podgórski, Masłowski), Jarosławiec - Wrzos 3:2 (Siekierda 2, Podgórski - Bucior, Pisarczyk), Unia - Pogoń 1:2 (Karwacki - Zatorski, Rzeźnik), Pogoń - Wrzos 1:2 (Podborny - Pisarczyk, Kurasiewicz), Pogoń - Jarosławiec 4:0 (Rzeźnik 2, Zatorski 2). Końcowa klasyfikacja:

Włókniarz 12 pkt (br.10:2), - 2. Pogoń 6 (5:9), - 3. GLKS Jarosławiec 6 (8:6), - 4. Unia 3 (3:6), - 5. Wrzos 3 (4:7) Królem strzelców turnieju został Michał Rzeźnik (Pogoń Łaszczówka) - 4 bramki Zwycięska drużyna wystąpiła w następującym składzie: Dawid Bielecki, Kamil Filipowicz, Mateusz

Kawęcki, Emil Kosik, Mateusz Książek, Marek Myszak, Jakub Osiński, Jacek Papierz, Jakub Papierz, Wojciech Paszko, Mateusz Sawa, Bartłomiej Siemczyk, Damian Swatowski, Piotr Szmit, Jakub Tchórzewski, Michał Wójcik. Trener Grzegorz Lipiński. Drugi z reprezentantów powiatu bił-

gorajskiego - Wrzos Szyszków wystąpił w następującym składzie: Dominik Bucior, Emil Bucior, Mateusz Czyż, Rafał Derylak, Andrzej Frąc, Arkadiusz Jaceczko, Maksymilian Józefko, Arkadiusz Kurasiewicz, Artur Kusz, Adrian Pawelec, Krystian Pisarczyk, Mateusz Rogowski, Damian Smędra,

Marcin Socha. W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło trzech reprezentantów powiatu biłgorajskiego. Drugie miejsce zajął Tur Turobin, trzeci był Włókniarz Frampol, piąty Tarpan Korchów. Zwyciężył Igros Krasnobród.

Grog

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Piłka nożna Puchar Starostów

Ostre strzelanie w Różańcu Osiem bramek mimo nie najlepszej aury obejrzeli kibice w Różańcu, gdzie pojedynek w ramach Pucharu Starostów rozegrały drużyny Gromu Różaniec i Tura Turobin. Zawody bardziej poważnie potraktowali gospodarze, którzy wygrali różnicą dwóch bramek. Po zakończeniu rozgrywek ligowych zawodnikom nie dane jest próżnować. Rozgrywany już drugą edycję Puchar Starostów wypełnia drużynom przerwę wakacyjną. W ubiegłym sezonie rozgrywki te miały liczną obsadę, obecnie nie cieszą się już takim wzięciem. Może termin tuż po lidze nie jest sprzyjający, może zbyt małe wsparcie organizacyjne OZPN spowodowały, że w naszym powiecie udało się zebrać tylko 4 pary, w tym 5 klubów okręgówki, które musiały wystartować z obowiązku. Goście wychodzący na to spotkanie wyszli w mocno rezerwowym składzie i fani ekipy Kowalika mogli być trochę sfrustrowani końcowym wynikiem meczu. Od samego początku ostre wymagania piłkarzom z Turobina postawił Grom. Grający czwórką w obronie zawodnicy Różańca umiejętnie wyciągali gości na własną połowę kontrując ich i zmuszając do biegania. Jako pierwsi prowadzenie objęli gospodarze. Dobre podanie z linii bocznej od Krzysztofa Kapronia otrzymał Mateusz Piętak, które szybko zamienił na bramkę. Bezradni goście

nie potrafiący na dłuższy czas utrzymać się przy piłce zmuszeni byli do ciągłego biegania i przerywania akcji gospodarzy. W 15 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego strzałem głową wykorzystał Mateusz Piętak, strzelając obok interweniującego Małysza. Chwilę później gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie. Z rzutu rożnego piłkę w pole karne centrował Wojtowicz, obrońcy zdołali wybić piłkę na przedpole, a Piotr Larwa był bliski pokonania bramkarza gości. W 25 min przepiękną paradą popisał się golkiper gości broniąc zmierzający w okienko bramki strzał Rafała Wojtowicza. W 32 min goście mieli swoją okazję na odrobienie strat. Marek Kowalik kilkumetrowym krosem obsługuje Mirosława Brodaczewskiego jednak ten strzałem lewą nogą nie potrafi pokonać bramkarza gospodarzy. Czego nie wykorzystali goście uczynili to gospodarze z Różańca. Wbiegający w pole karne lewą stroną Łukasz Mazur zostaje wycięty przez Tomasza Kryka. Szczęśliwym wykonawcą rzutu karnego okazał się Rafał Wojtowicz strzelając tuż po końcówkach palców

Marcina Małysza. Po stracie bramki goście zabrali się do odrabiania strat. Dobrą wrzutkę w pole karne z linii końcowej od Kryka wykorzystał rosły napastnik Dawid Gałka i pokonał Wojciecha Komana. Przed samym końcem pierwszej części gry obie drużyny miały szansę zmiany rezultatu. Biegnący na bramkę Turobinian Rafał Wojtowicz podaje piłkę wzdłuż pola karnego, interweniujący jeden z obrońców Tura przecina podanie wykładając piłkę Piętakowi a ten nie daje żadnych szans dobrze spisującemu się w bramce Marcinowi Małyszowi. Tuż przed gwizdkiem Mirosław Brodaczewski otrzymał podanie ze środka pola wyprzedził obrońcę i oddał strzał, lecz padł on łupem bramkarza. Po zmianie stron i przeprowadzeniu kilku zmian taktycznych w drużynie Tura gra jakby się wyrównała. Jednak to nie przeszkadzało zawodnikom Gromu w strzelaniu bramek. W 50 min kolejną celną wrzutką wprost na głowę Krzysztofa Wróbla popisał się Krzysztof Kaproń. Najlepszy strzelec Gromu nie miał problemów z pokonaniem Dereweckiego. Z kolei po akcji gości

dobrego podania od Brodaczewskiego nie wykorzystał Woźny. Po okresie delikatnej przewagi ze strony Gromu zawodnicy Turobina wzięli się do odrabiania strat. Z autu piłkę w pole karne wrzucił Przemysław Lachowicz tę jednak odbija obrońca lecz ubiega go Brodaczewski i mocnym strzałem nie daje żadnych szans bramkarzowi. W 70 min znów dobrą sytuację miał Woźny lecz zwodząc bramkarza piłkę odbierają mu obrońcy. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego stojący w bramce gospodarzy Wojciech Koman fauluje napastnika gości Marka Kowalika za co zostaje napomniany kartką. Wykorzystując rzut karny Marek Kowalik ustala wynik spotkania na 5:3 dla gospodarzy. Zwycięstwo Gromu w tym meczu było wyraźne. Natomiast mecz nie zweryfikował ich możliwości co do występów w klasie O. Skład gości po prostu nie pozwalał im na równorzędną grę. Gospodarze powinni być zadowoleni ze zwycięstwa i awansu do drugiej rundy. Trener Kowalik pewnie mniej, ale debiutanci nie zawiedli a to też dobrze. Najmniej zadowolony powinien być ZOZPN

z powodu tak nielicznej obsady. Chyba coś tu nie zagrało? Grom Różaniec – Tur Turobin 5:3 (4:1) Bramki: Piętak 8,15,42, Wojtowicz 38 (k), Wróbel 50 – Gałka 35, Brodaczewski 62, M. Kowalik 90+1 (k) Grom: Wojciech Koman - Krzysztof Malinger, Krzysztof Kaproń, Krzysztof Tarnowski, Łukasz Mazur - Mirosław Podgórski (51’ Damian Grasza), Andrzej Jung (46’ Artur Brzyski), Rafał Wojtowicz, Piotr Larwa (65’ Tomasz Ziemianin) - Mateusz Piętak (60’ Łukasz Łuszczak), Krzysztof Wróbel. Tur: Marcin Małysz (45’ Kamil Derewecki) – Marcin Szarlip, Andrzej Lachowicz, Piotr Jarmuł – Marcin Woźny, Tomasz Kryk (45’ Marcin Sowa), Paweł Kosidło, Przemysław Lachowicz, Mirosław Brodaczewski – Dawid Gałka (45’ Damian Polski), Marek Kowalik. W drugim niedzielnym pucharowym spotkaniu Victoria Łukowa przegrała u siebie z Cosmosem Józefów 2:4.

Andrew

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 26 (026) 9 lipca- 15 lipca 2010

FELIETON

reklama

Wojna i pokój Dawniej jak Panowie mieli coś do siebie, dawali sobie po pysku i sprawa była załatwiona. Dziś słowo, obelga i oskarżenie staje się podstawą do politycznej walki. Po katastrofie pod Smoleńskiem i kampanii wyborczej wypchanej po brzegi pustymi frazesami, wielka polityka wróciła do łask. Wielkie spory też. To musiało się tak skończyć. Co prawda obietnic bez pokrycia i zapowiedzi współpracy ponad podziałami, w czasie kampanii nigdy nie brakuje, to później wszystko wraca do „normy”. Jarosław Kaczyński miał dobry pomysł - rezygnujemy z bezpośredniego starcia, przestajemy mówić o lewicy per „postkomuniści”, kończymy raz na zawszę wojnę polsko-polską. Bronisław Komorowski nie był gorszy i podkreślał, że jego prezydentura będzie prezydenturą narodowego spokoju, a zgoda reklama

buduje. I tak obaj kandydaci oraz ich polityczne zaplecze unikało sporu, by nie stracić poparcia. Problem w tym, że kiedy skończyła się cisza wyborcza, w polskiej polityce znów zrobiło się głośno. Najpierw za sprawą Janusza Palikota, który stwierdził, że Lech Kaczyński ma krew na rękach i ponosi moralną odpowiedzialność za śmierć wszystkich osób, które były na pokładzie prezydenckiego samolotu. Platforma niedługo zajmie się wnioskiem o ukaranie niesfornego posła, ale według moim informacji najprawdopodobniej zostanie on zawieszony w prawach członka partii, mimo, że większość jego partyjnych kolegów jest zbulwersowana. PiS także nie gryzie się w język. Czytałem wczoraj wywiad Pawła Poncyliusza, który stwierdził, że Bronisław Komorowski uprawiał nekrofilię polityczną jeżdżąc do męża pani Blidy i uzyskując jego

poparcie. Kolejne sprawa? Wieczór wyborczy w TVN24. - To będzie prezydentura chaosu i śmieszności - oceniła Elżbieta Jakubiak z Prawa i Sprawiedliwości. - To jest bezczelność - ripostował wicemarszałek Stefan Niesiołowski. W ostatnich dniach polityk Platformy zasłyną jeszcze jedną wypowiedzią, gdy PiS, w kontekście afery hazardowej krytycznie oceniał kandydaturę Grzegorza Schetyny na marszałka Sejmu, Niesiołowski stwierdził, że to co robi opozycja to chamstwo, że nie ma cienia żadnych dowodów, że nic się nie wydarzyło i że PiS - co do czego Niesiołowski nie miał żadnych złudzeń - idzie na całkowitą wojnę z Platformą oraz rządem. Z jednej strony nie ma się z czego dziwić, z drugiej można by oczekiwać, że politycy sobie odpuszczą, a z trzeciej żałować, że cisza wyborcza trwa tak krótko.

Piotr Pilewski

Gazeta Biłgorajska 26-026  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you