Page 1

cena gazety

NIEBIESKA

150 zł

Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej s. 17

Nr 17/067

UWAGA: Zmiana adresu redakcji: Biłgoraj, ul. Widok 4, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

5% VAT

6 maja 2011 do 12 maja 2011

Redaktor wydania: Katarzyna Ferens-Paczwa

bilgorajska1 8.pl 18

9 772081 058102

Opinia kuratora do zaskarżenia

9 772081 058102

czytaj na stronie 4 

Nie umiemy wywieszać flagi

W poniedziałek, 2 maja, obchodziliśmy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze barwy narodowe - biel i czerwień są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Polacy, w tym i biłgorajanie, ciągle uczą się wieszać flagi. - My traktujemy wszystko bardzo poważnie, inne nacje zaś bardziej swobodnie, radośnie - mówi podpułkownik Marek Kwiecień, dyrektor Studium Obronnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu czytaj na stronie 7  R E K L A M A

Wyciągnijmy wnioski z tamtych dni

W Majdanie Papież w Biłgoraju na razie Singer

czytaj na stronie 8 

czytaj na stronie 24 

Radni zwiedzili szkolne toalety Rady Osiedli wybrane Urszula zaśpiewa podczas Dni Biłgoraja Biłgorajscy politycy w Brukseli Tym zakończyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Goraj. Rozżaleni rodzice pokazywali, w jakich warunkach uczą się ich dzieci: ciasne, małe sale, czy toalety z wysoko umieszczonymi spłuczkami.

Zapłacą za Orlika czytaj na stronie 3 

Łada w A - klasie!


2

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Szanowni Czytelnicy! Ostatni tydzień minął nam pod hasłem uroczystości patriotycznych. W aktualnym wydaniu można przeczytać relacje z obchodów świąt 1 i 3 Maja w Biłgoraju. Przy tej okazji warto też dowiedzieć się, jakie zasady obowiązują przy wywieszaniu flagi Rzeczpospolitej. W tym numerze także dwa artykuły dotyczące spraw mieszkańców Goraja. Jedna dotyczy płatności za Orlika. Niestety wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań i nie oddał boiska na czas. Jak do tego doszło sprawdzi audyt wewnętrzny, który zostanie przeprowadzony w gminie. Druga kwestia to pomysł łączenia klas. Zdaniem rodziców, pomysł podyktowany oszczędnością, źle odbije się na ich dzieciach i ich przyszłości. A jedyną przewagą, jaką mają właśnie wiejskie szkoły nad miejskimi, jest mała liczba uczniów w klasie. Dyskusje dotyczące zarówno spraw szkolnych, jak i Orlika, mogą Państwo zobaczyć w materiale video na naszej stronie www.bilgorajska.pl. Zachęcamy więc nie tylko do czytania, ale i do oglądania. Redakcja

Czas na media lokalne

Co tydzień ponad 56 tysięcy egzemplarzy nakładu Gazeta

od redakcji

amo ska NIEZALEŻNY TYGODNIK

POWIATU ZAMOJSKIEGO

Regionalna Grupa Medialna

Zasięg: Zamojszczyzna, powiat zamojski Zamość, ul. Szczebrzeska 21, tel. 785-773-937, www.zamojska.com Reklama: redakcja@zamojska.com, tel. 785-647-357 Zasięg: powiat biłgorajski Widok 73, 4, tel. 84 539-99-99, www.bilgorajska.pl Biłgoraj, ul. Kościszki Reklama: redakcja@bilgorajska.pl, tel. 84 539-99-99 Zasięg: powiat tomaszowski Tomaszów Lubelski, ul. Króla Zygmunta 2 Reklama: tel. 84 664-44-90, www.tygodniktomaszowski.pl

Telewizja Kablowa Zamość „Video Kadr” Zasięg: Zamość Zamość, ul. Okrzei 2 tel.: 84 530-33-40 redakcja@tvkzamosc.pl www.tvkzamosc.pl

Wspólnota Bialska, Wspólnota Lubartowska, Wspólnota Łukowska, Wspólnota Międzyrzecka, Wspólnota Radzyńska, Wspólnota Parczewska, Wspólnota Regionalna, www.e-wspolnota.com Reklama: tel. 791-193-007 Redakcja: tel. 660-661-093 Wydawca: tel. 604-877-093 Zasięg: Lublin, Chełm, powiaty: lubelski ziemski, łęczyński, świdnicki, chełmski, włodawski, krasnostawski Redakcja: Lublin, ul. Świętoduska 10, tel. 81 534-87-71 Reklama: tel. 691-344-088, 691-344-018, www.nowytydzien.pl

In PRESS www.inpress.com.pl

<- automatyczne systemy: składu, zarządzania redakcją, ogłoszeniami drobnymi i reklamami -> informatyczne rozwiązania usprawniające pracę redakcji

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99

In PRESS www.inpress.com.pl

REDAKTOR NACZELNY: Katarzyna Ferens - Paczwa, katarzyna.ferens@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Joanna Tujak, Jerzy Kamieński współpracownicy: Paweł Furmanek, Artur Habza, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Mariusz Zwolak, Kinga Wolanin, Zenon Łój, Andrzej Lachowicz GRAFIKA I SKŁAD: Damian Wolanin, Łukasz Kowalczuk Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Wspomnienia z matury Tak jakby było to wczoraj, a maturę swoją zdawałem w 1972 r. w Liceum w Szczebrzeszynie. Można by powiedzieć, że za dużo się w zdawaniu matur nie zmieniło: były i są egzaminy pisemne i ustne w maju, każdy z nas musi to osobiście zdać i przez te stresy, które zawsze towarzyszą przejść. Poszczególne roczniki zdające maturę mają swój urok, specyfikę, atmosferę i oczekiwanie na upragniony wynik zdania matury. W tamtych czasach nie było internetu, także wiedzę i przygotowanie do matury w większości czerpaliśmy z książek i wiedzy przekazywanej nam przez naszych nauczycieli, których część wykładała jeszcze przed II wojną światową. Maturę zdawaliśmy w mundurkach szkolnych, a poszanowanie przez nas nauczycieli było bardzo duże, większa była dyscyplina. Jednak w tamtym czasie zdanie matury - egzaminu dojrzałości, dawało duży prestiż w środowisku. Trzeba stwierdzić, że większość nas kończących szkołę średnią nie miała żadnego problemu z otrzymaniem pracy, a wręcz w tym okresie następował dynamiczny rozwój kraju i był obowiązek pracy i było w czym wybierać. Najważniejsze, o czym każdy młody marzy, to usamodzielnienie się i pójście na swoje, a z tym nie było żadnego problemu. Proponowano pracę z możliwością kontynuowania bezpłatnej nauki na studiach, specjalistycznych szkoleniach oraz zakwaterowanie na koszt zakładu pracy. Moim zdaniem matura - egzamin dojrzałości w tamtych czasach miała swoją specyfikę: faktycznie każdy z nas mógł decydować o swoim życiu i matura otwierała nam start w dorosłe życie. Obecnie jest ona również bardzo ważna dla każdego, ale jej znaczenie w sensie rozpoczęcia pracy zawodowej jest bardzo trudne. Trzeba iść na studia, aby w przyszłości myśleć o znalezieniu pracy. Trwają matury: chciałbym życzyć zdającym maturę jak najlepszych ocen, zdrowia, podjęcia dobrych decyzji życiowych Krzysztof Żbikowski i wszystkiego najlepszego. radny Rady Miasta, z-ca przewodniczącego Komisji Oświaty Pozdrawiam!

Moja matura? To już 35 lat kiedy ją przeżywałem. Naturalnie z całym bagażem obaw, emocji i strachu. W obowiązkowym zestawie była oczywiście matematyka. Choć matura w tamtych czasach miała charakter szkolnego egzaminu wewnętrznego i nie podlegała takim rygorom organizacyjno-kontrolnym jak obecna, to była bardzo ważna i wszyscy bardzo starannie się do niej przygotowywali. Z matury z matematyki pamiętam, że przez brak pamięci wzoru, rozwiązanie jednego zadania zajęło mi dwie strony papieru kancelaryjnego. Ale było oryginalnie i na czwórkę. Zaraz po maturze trzeba było dalej się uczyć do egzaminów na studia. Ich zdawanie wiązało się z wyjazdem do dużego miasta - w moim przypadku Lublina. Dlatego dzisiejsi maturzyści mają lepiej i łatwiej. Zdają te egzaminy w przyjaznych dla siebie kątach - we własnej szkole.

Matura to wyjątkowy egzamin. Pierwszy poważny test w życiu młodego człowieka. Odświętne stroje, wielki stres i drobiazg na szczęście - tak wygląda dzisiaj. A jak swój egzamin dojrzałości wspominają osoby, które zdawały go kilka dekad temu?

Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Biłgoraju


3

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Goraj Dyskusje na sesji w Goraju

Radni zwiedzili szkolne toalety Tym zakończyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Goraj. Rozżaleni rodzice pokazywali, w jakich warunkach uczą się ich dzieci: ciasne, małe sale, czy toalety z wysoko umieszczonymi spłuczkami. Wszystko po to, aby przekonać radnych, że łączenie klas w 30-osobowe oddziały jest złym pomysłem. Wielkim nieobecnym sesji z 4 maja br. był jej wójt - Czesław Małyszek. Większość pytań i problemów, które przedstawiano na sesji, kierowano właśnie do wójta, który jednak od dnia 4 maja przebywa na zwolnieniu lekarskim. Nie usłyszeliśmy więc argumentów, które przekonały wójta do zastosowania takiego rozwiązania. Na sesję przyszli za to rodzice uczniów gorajskiej szkoły, którym nie podoba się pomysł łączenia klas, czyli ich zdaniem poszukiwania oszczędności kosztem ich dzieci. Na spotkanie z wójtem próbowali umówić się dwukrotnie, jednak bez skutku i dlatego przyszli na sesję. Do niełączenia klas postanowili przekonać radnych. - Już wcześniej klasy były połączone. Wiemy więc jak to wygląda. Rodzice przychodzili na dyżury do szkoły, bo była to klasa, która wymagała pomocy. Po rozdzieleniu klasy nastąpiła diametralna zmiana. Zmiana pozytywna. Dzieci chętniej się uczą, bo nauczyciele mają dla nich czas. Szczególnie mniej zdolne dzieci wymagają większej pomocy ze strony nauczyciela, przy 30-osobowych oddziałach nie ma na to szans - mówiła Małgorzata Duma. Rodzice przygotowali swoje oświadczenie, które przedstawił Wiesław Szumski. - Każdemu z nas zależy na edukacji

Rozżaleni rodzice pokazywali, w jakich warunkach uczą się ich dzieci: ciasne, małe sale, czy toalety z wysoko umieszczonymi spłuczkami naszego dziecka, na jego rozwoju i dalszej karierze, wszystko zaczyna się w szkole podstawowej, a krótko mówiąc na pierwszym szczeblu edukacji, kiedy dziecko rozpoczyna przygodę z literami i cyframi, a jednocześnie poznaje zasady współżycia społecznego. Ważne

R E K L A M A

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: • OPÙACENIE 1 ROKU NAUKI W WYBRANEJ SZKOLE DLA DOROSÙYCH • INDYWIDUALNE I GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE • WYÝYWIENIE W CZASIE SPOTKAÑ Z DORADCÀ DO UDZIAÙU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY: • W WIEKU 18 - 64 LAT • ZAMIESZKAÙE NA TERENIE WOJ. LUBELSKIEGO • CHCÀCE Z WÙASNEJ INICJATYWY PODJÀÃ KSZTAÙCENIE W FORMACH SZKOLNYCH • BEZROBOTNE, NIEAKTYWNE ZAWODOWO ORAZ PRACUJÀCE

jest, aby w tym okresie mogło liczyć na swojego nauczyciela. W klasach trzydziestoosobowych dziecko jest tylko numerem w dzienniku, jest anonimowe dla nauczyciela, który ma do ogarnięcia trzydzieści zupełnie innych osobowości. Pragniemy, aby nasze dzieci nie były anonimowe, nie

były numerem w dzienniku, ale miały dostęp do rozmowy z wychowawcą, sprawdzone prace domowe. Nasze dzieci urodziły się i wychowują na wsi, mają mniejsze możliwości rozwoju i dostępu do dóbr kultury, niech chociaż mają możliwość uczenia się w oddziałach, w których mogą

się rozwijać po 15-17 osób. Mamy wrażenie, że szkoła podstawowa w Goraju jest pokrzywdzona od dłuższego czasu - zakończył pan Szumski. W szkole uczy się ponad 200 uczniów. To nie jedyne bolączki rodziców. Remont przeprowadzony na zewnętrz szkoły zauważają wszyscy, jednak co ze środkiem, pytają rodzice. Chodzi m.in. o stan toalet, które nie tylko są stare i mało estetyczne, ale także zupełnie niefunkcjonalne. Spłuczki zamontowane są na takiej wysokości, która jest nie do dosięgnięcia przez uczniów młodszych klas. Także niektóre sale są tak małe, że wydaje się niemożliwe, aby przebywało w nich trzydzieścioro dzieci jednocześnie. Inną kwestią, poruszoną przez mieszkankę gminy Goraj na sesji, była kwestia płatności za bilety. - Jak to jest, że niektóre dzieci płacą a inne nie. A odległość między ich domami wynosi 20 metrów. W innych miejscowościach samorządy w takiej sytuacji dopłacają uczniom do biletów. Jak to jest, że takiej dużej gminy jak Goraj na to nie stać? - dopytywała. O tym, czy wycieczka w szkolne mury przekonała radnych, dowiemy się wkrótce. Szkoda, że zabrakło na niej wójta, od którego decyzji zależy los gorajskich uczniów.

Kat.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


4

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Biłgoraj Kita nowym przewodniczącym?

Biłgoraj Sesja Rady Miasta

Nie potwierdzam Opinia kuratora i nie zaprzeczam Stwierdził Zbigniew Kita, zapytany przez Gazetę Biłgorajską o to, czy wkrótce obejmie stanowisko przewodniczącego struktur Prawa i Sprawiedliwości w Biłgoraju. Zbigniew Kita stwierdził, że na te informacje trzeba jeszcze zaczekać. Także poseł na Sejm RP z ramienia PiS Sławomir Zawiślak powiedział Nie mogę tej informacji potwierdzić. Czekam na oficjalne dokumenty, wtedy będę mógł powiedzieć więcej. Dopóki nie będzie oficjalnego przepływu pism, nic nie mogę powiedzieć podsumował Zawiślak. Przez ostatni rok sporo się dzieje w strukturach biłgorajskiego PiS-u. Dotychczasowy przewodniczący Mirosław Późniak został wybrany na to stanowisko w październiku 2008 roku. W czasie kierowania przez niego partią, Zarząd PiS wysunął jednomyślnie wniosek do Zarządu Okręgu o wykluczenie z partii Śp. Marka Onyszkiewicza. Zarząd Okręgu przychylił się do wniosku Zarządu

Powiatowego. Mirosław Późniak po wygranych wyborach w 2010 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Nazwy ulic

ul. Agaty Mróz Taką nazwę będzie nosiła ulica położona w osiedlu Sitarska-Kępy. Zdecydowali o tym radni podczas sesji Rady Miasta w Biłgoraju, która odbyła się w piątek 29 kwietnia br. Projekt uchwały przedstawił podczas obrad burmistrz Janusz Rosłan. - W związku z intensywną zabudową osiedla oraz porządkowaniem nazewnictwa ulic i placów zachodzi potrzeba ustalenia nazwy ulicy położonej w Biłgoraju. Właściciele nieruchomości wystąpili z propozycją nadania nazwy dla nowopowstałej ulicy im. Agaty Mróz. W sąsiedztwie ulice mają nadane nazwy Haliny Konopackiej, Stanisława Marusarza, Janusza Kusocińskiego - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Burmistrz przypomniał osiągnięcia sportowe i wyróżnienia, jakie otrzyreklama

mała Agata Mróz. - Ponieważ w tym osiedlu większość ulic nosi imiona wybitnych sportowców wydaje się zasadnym podjęcie tej uchwały dodał Rosłan. Stwierdził również, że mąż zmarłej sportsmenki Jacek Olszewski wyraził zadowolenie z nadania jednej z ulic imienia Agaty Mróz. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraziła Rada Osiedla, jak również Komisja Sportu, a radni Rady Miasta jednogłośnie podjęli uchwałę w proponowanym kształcie.

WHO

Podjęcie uchwały w sprawie złożenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty w przedmiocie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 było jednym z punktów obrad piątkowej sesji Rady Miasta. Radni większością głosów zdecydowali się walczyć o MSZ. Jaki będzie tego finał? Rada Miasta podjęła uchwałę z zamiarem utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 pod koniec lutego br. Miał on powstać już od nowego roku szkolnego z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 5 i Gimnazjum Nr 2. Chodziło przede wszystkim o obniżenie kosztów administrowania poszczególnymi jednostkami. Uchwała została przyjęta przy pięciu głosach przeciwnych oraz trzech wstrzymujących. Jednak od pomysłu do realizacji jest długa droga, na której pojawiły się przeszkody. Negatywną opinię w tej sprawie wydał Lubelski Kurator Oświaty. - Odpowiadając na pismo Burmistrza w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Biłgoraju opiniuję negatywnie połączenie w Miejski Zespół Szkół Nr 2 Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Jana Twardowskiego i Gimnazjum Nr 2 im. Stefana Batorego - napisał. Kurator w swojej opinii przytoczył przede wszystkim stanowiska Rad Rodziców oraz Rad Pedagogicznych obu szkół. - Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w swojej opinii zwraca szczególną uwagę na to, co w oczach rodziców jest największym atutem w zakresie bezpieczeństwa - rozdział szkoły podstawowej od gimnazjum. W ocenie

Radni większością głosów zdecydowali się walczyć o MSZ Rady Pedagogicznej gimnazjum nie wzrośnie ani bezpieczeństwo ani skuteczność zarządzania dużą jednostką, skupiającą dzieci i młodzież od 6 do 15 roku życia. Szkoła licząca 600 uczniów nie będzie bezpieczniejsza od dwóch szkół mniejszych funkcjonujących nawet w jednym budynku - zaznacza Kurator Oświaty. W odpowiedzi na pismo władz miasta powołuje się także na reformę systemu edukacji zapoczątkowaną w 1999 roku. Wg jej założeń celowym było utworzenie gimnazjum, a łączenie w zespoły szkół podstawowych i gimnazjów mogłyby prowadzić do faktycznego utrwalenia dotychczasowego modelu szkolnictwa. - Ponadto należy podkreślić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje wprowadzenie przepisów prawa umożliwiających tworzenie nowych form organizacyjnych w systemie edukacji, a mianowicie grup szkół, które byłyby tworzone w ten sposób, że szkoła podstawowa tworzyłaby grupę z okolicznymi przedszkolami, zaś liceum tworzyłoby grupę z gimnazjami - dodał Kurator. - Opinia kuratora oświaty ogranicza się w większości do zacytowania stanowiska Rad Pedagogicznych i Rad

Rodziców, natomiast pozostałą cześć stanowi odwołanie się do nowej planowanej reformy oświaty. Brak jest argumentów prawnych do tego, aby negatywnie zaopiniować stanowisko Rady Miasta - odpowiadał na cytowane pismo burmistrz Janusz Rosłan. To stanowisko poparł mec. Eugeniusz Batkowski. - W tej opinii należy szczególnie wyeksponować fakt, że poparcia prawnego ta opinia nie ma żadnego. Wprost przeciwnie. Tę opinię dyskwalifikuje powołanie się na przepisy, które wejdą w życie w przyszłości. One, w jakimkolwiek akcie prawnym, nie powinny mieć miejsca - powiedział mecenas. Z pomysłem utworzenia MZS nie zgadzają się natomiast radni Prawa i Sprawiedliwości. - W imieniu Klubu Radnych PiS chciałbym przypomnieć, że od samego początku nasz Klub był przeciwny połączeniu obu szkół i jesteśmy przeciwni zaskarżaniu opinii kuratora - stwierdził Piotr Szeliga. Ostatecznie uchwała została przyjęta. „Za” głosowało 10 radnych, 6 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj Informacja o przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych

Rady Osiedli wybrane W marcu i kwietniu odbyły się ze-

Wybory były okazją do wzięcia

kładów finansowych będą realizowane

dli. Mieszkańcy miasta w 12 osiedlach wybierali swoich przedstawicieli do Rad Osiedli. Wybrano 180 radnych, 12 przewodniczących oraz 12 zastępców. 6 przewodniczących będzie pełniło tę funkcję po raz pierwszy.

miasta. Na wszystkich zebraniach obecny był burmistrz Janusz Rosłan oraz przewodniczący Rady Miasta Zygmunt Dechnik lub jego zastępca. W większości spotkań uczestniczyli również radni Rady Miasta, którzy w Radzie reprezentują mieszkańców danego osiedla. Wiele zagadnień kierowano do Spółdzielni Mieszkaniowej, Straży Miejskiej, Policji oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Najwięcej wniosków i postulatów kierowano do Burmistrza Miasta oraz jednostek podległych. Niektóre wnioski kierowane były do jednostek niepowiązanych z budżetem miasta, zwłaszcza do ZDP i ZDW. Na zebraniach zgłoszono 144 wnioski, które zostaną przeanalizowane przez burmistrza pod kątem możliwości ich realizacji. Zadania niewymagające na-

przedmiotem analizy burmistrza i Rady Miasta w okresie prac nad projektem budżetu na 2012 rok.

Jt brania sprawozdawczo-wyborcze osie- udziału w dyskusji z włodarzami na bieżąco. Większe inwestycje będą

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

=OHFčSU]HQLHVLHQLH GRPX]EDOL

do zaskarżenia

Obecność na spotkaniach wyborczych była bardzo mała. Na 22 094 uprawnionych do głosowania w Biłgoraju, z prawa tego skorzystało jedynie 399 osób. Frekwencja wyborcza wyniosła więc 1,8%. Co istotne, wszystkie zebrania odbyły się w pierwszym terminie. Podczas spotkań wyborczych Przewodniczący Rad Osiedli przedstawiali informacje z działalności Rady tj. działania społeczne mieszkańców, prace nad poprawą estetyki osiedla, remonty, czy inwestycje.

Przewodniczącymi poszczególnych Rad Osiedli zostali: Osiedle Bagienna - Krzysztof Pecka Osiedle Batorego - Bogdan Kręt Osiedle Bojary - Piotr Rapa Osiedle Nadstawna - Krystyna Różaniecka Osiedle Ogrody - Marek Łoński Osiedle Piaski - Janusz Mazurek Osiedle Puszcza Solska - Zygmunt Majewski Osiedle Rapy - Jarosław Bondyra Osiedle Roztocze - Marek Ćwikła Osiedle Różnówka - Tomasz Grabias Osiedle Sitarska - Kępy - Andrzej Pieczykolan Osiedle Śródmieście - Grzegorz Michalski

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

5

R E K L A M A

UruchomiliÊmy tysiàce kampanii multimedialnych! Zamów reklam´ w naszych ksià˝kach oraz promocj´ online w Polsce i na rynkach europejskich.


6

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

BiĹ&#x201A;goraj DzieĹ&#x201E; Flagi

BiĹ&#x201A;goraj Spotkanie Sojuszu Lewicy Demokratycznej

W sĹ&#x201A;usznej sprawie Niech siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ci 1 maja! Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;ta majowe to doskonaĹ&#x201A;a okazja do zamanifestowania swojego patriotyzmu i wywieszenia flagi. Jednak nie wszyscy sÄ&#x2026; posiadaczami tego symbolu narodowego. SytuacjÄ&#x2122; tÄ&#x2122; postanowili zmieniÄ&#x2021; MĹ&#x201A;odzi Demokraci i w DzieĹ&#x201E; Flagi, 2 maja, bezpĹ&#x201A;atnie rozdawali flagi na ulicach BiĹ&#x201A;goraja.

MĹ&#x201A;odzi Demokraci w DzieĹ&#x201E; Flagi, 2 maja, bezpĹ&#x201A;atnie rozdawali flagi na ulicach BiĹ&#x201A;goraja - Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;to Flagi jest dosyÄ&#x2021; mĹ&#x201A;odym Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tem w Polsce, chcieliĹ&#x203A;my, Ĺźeby ludzie w BiĹ&#x201A;goraju jak najbardziej szanowali ten symbol, wywieszali z okazji Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta narodowego, bo to jest niezwykle istotne. Musimy utoĹźsamiaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z symbolami narodowymi - powiedziaĹ&#x201A; w rozmowie z GazetÄ&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026; PiotrKmieÄ&#x2021; ze Stowarzyszenia MĹ&#x201A;odzi Demokraci. Sam pomysĹ&#x201A; rozdawania flag narodziĹ&#x201A; siÄ&#x2122; w stolicy naszego wojewĂłdztwa, akcjÄ&#x2122; wymyĹ&#x203A;liĹ&#x201A; MarszaĹ&#x201A;ek Jacek Sobczak. Kilka lat temu zainicjowaĹ&#x201A; jÄ&#x2026; w Lublinie. PomysĹ&#x201A; siÄ&#x2122; przyjÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;, czego najlepszym dowodem sÄ&#x2026; podobne inicjatywy podejmowane w róşnych miejscowoĹ&#x203A;ciach regionu. Do akcji rozdawania flag przyĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; mĹ&#x201A;odzieşówka Platformy Obywatelskiej, czyli MĹ&#x201A;odzi Demokraci. Stowarzyszenie dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;ce w BiĹ&#x201A;goraju uznaĹ&#x201A;o, Ĺźe to doskonaĹ&#x201A;y sposĂłb na K U P O N

rozpowszechnienie tego, jeszcze przez niewielu kojarzonego, Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta. Do rozdania MĹ&#x201A;odzi Demokraci mieli 180 duĹźych flag o wymiarach 70x120, ktĂłre otrzymali z Biura Regionalnego Platformy Obywatelskiej oraz 150 maĹ&#x201A;ych, plastikowych, zakupionych ze Ĺ&#x203A;rodkĂłw Stowarzyszenia. Mimo Ĺźe akcja poczÄ&#x2026;tkowo miaĹ&#x201A;a trwaÄ&#x2021; kilka godzin, flagi â&#x20AC;&#x17E;rozeszĹ&#x201A;y siÄ&#x2122;â&#x20AC;? znacznie szybciej. Po ponad godzinie nie zostaĹ&#x201A;o po nich Ĺ&#x203A;ladu. Niestety nie wszyscy byli przychylnie nastawieni do akcji i odmawiali przyjÄ&#x2122;cia flagi, mimo Ĺźe byĹ&#x201A;y one wrÄ&#x2122;czane bezpĹ&#x201A;atnie. - MyĹ&#x203A;lÄ&#x2122;, Ĺźe niektĂłrzy ludzie siÄ&#x2122; bali, szczegĂłlnie starsze osoby nie chciaĹ&#x201A;y wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; flagi, mĹ&#x201A;odsi bardzo chÄ&#x2122;tnie je przyjmowali - podsumowaĹ&#x201A; Piotr KmieÄ&#x2021;.

â&#x20AC;˘

WaĹźny do 12.05.2011

Projekt mebli kuchennych gratis

Jt

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na meble z oferty BRW

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 8, tel. 84 686 70 80, www.brwpunkt.pl

-5%

K U P O N WaĹźny do 12.05.2011 Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17 -XELOHU -XELOHU Kupon rabatowy % 

na wszystkie wyroby ze srebra

BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 133 (obok Centrum ChiĹ&#x201E;skie) , tel. 517 389 188

            .XSRQUDEDWRZ\QDZV]\VWNLHZ\URE\]HVUHEUD  %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NL RERN&HQWUXP&KLÄ&#x201D;VNLH WHO .XSRQUDEDWRZ\QDZV]\VWNLHZ\URE\]HVUHEUD  %LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NL RERN&HQWUXP&KLÄ&#x201D;VNLH WHO 3URV]Ä&#x160;RXPLHV]F]HQLHWHJRNXSRQXGRNRÄ&#x201D;FDVW\F]QLD*DEULHODĂ XNRPVND  3URV]Ä&#x160;RXPLHV]F]HQLHWHJRNXSRQXGRNRÄ&#x201D;FDVW\F]QLD*DEULHODĂ XNRPVND

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy QDFDĂĄ\DVRUW\PHQW

BiĹ&#x201A;goraj, ul ParyzantĂłw 1, tel. 84 686 66 29, www.jotes.bilgoraj.biz

R E K L A M A

-10

-10%

30 kwietnia dziaĹ&#x201A;acze Sojuszu Lewicy Demokratycznej spotkali siÄ&#x2122;, aby uczciÄ&#x2021; MiÄ&#x2122;dzynarodowy DzieĹ&#x201E; SolidarnoĹ&#x203A;ci Ludzi Pracy i zĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; wieĹ&#x201E;ce pod pomnikiem JĂłzefa Dechnika. Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;towaÄ&#x2021; 1 maja w BiĹ&#x201A;goraju zdecydowaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; takĹźe Jacek Czerniak, szef SLD na LubelszczyĹşnie. Na obchodach spotkali siÄ&#x2122; lokalni dziaĹ&#x201A;acze lewicy: Aleksander BeĹ&#x201A;Ĺźek, Zenon Kowalik, Ryszard Korniak, a takĹźe Jacek Czerniak, przewodniczÄ&#x2026;cy SLD na LubelszczyĹşnie. Spotkanie rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;o siÄ&#x2122; od wspĂłlnego odĹ&#x203A;piewania hymnu paĹ&#x201E;stwowego. NastÄ&#x2122;pnie gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; Zenon Kowalik, przewodniczÄ&#x2026;cy OgĂłlnopolskiego Porozumienia ZwiÄ&#x2026;zkĂłw Zawodowych. W ostrych sĹ&#x201A;owach skrytykowaĹ&#x201A; obecne dziaĹ&#x201A;ania prawicowego rzÄ&#x2026;du, ktĂłre doprowadzajÄ&#x2026; do wzrostu bezrobocia, wyzysku ludzi pracy. - Na naszych oczach dokonuje siÄ&#x2122; gigantyczny skok na kasÄ&#x2122;. BiorÄ&#x2026; wszystko, co siÄ&#x2122; da. Posady dla swoich, przywileje, zawrotne nagrody, odprawy. To jedno potrafi wĹ&#x201A;adza. LiczÄ&#x2026; siÄ&#x2122; sami swoi - mĂłwiĹ&#x201A; Zenon Kowalik. PrzypomniaĹ&#x201A;, Ĺźe kiedyĹ&#x203A; to Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to obchodzone byĹ&#x201A;o bardzo uroczyĹ&#x203A;cie, jednak, kiedy do wĹ&#x201A;adzy doszĹ&#x201A;a prawica, zaprzestano hucznych obchodĂłw, uznajÄ&#x2026;c Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to za relikt przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. - Dla tych ludzi nie liczy siÄ&#x2122; historia, nie tylko PRL-u, ani tradycja. Pusty Ĺ&#x203A;miech ogarnia czĹ&#x201A;owieka, kiedy sĹ&#x201A;yszy siÄ&#x2122; jak obecni wĹ&#x201A;adcy Polski, szafujÄ&#x2026; hasĹ&#x201A;ami niepodlegĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, sprawiedliwoĹ&#x203A;ci spoĹ&#x201A;ecznej i wzniosĹ&#x201A;ych wartoĹ&#x203A;ci. Budzi siÄ&#x2122; w nas uczucie trwogi - na co ich jeszcze staÄ&#x2021;, czym siÄ&#x2122; to wszystko zakoĹ&#x201E;czy - stwierdziĹ&#x201A;. Po Zenonie Kowaliku gĹ&#x201A;os zabraĹ&#x201A; szef SLD na LubelszczyĹşnie Jacek Czerniak. - Polska to rĂłwnieĹź tamte dzieje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. PaĹ&#x201E;stwa uznawanego przez organizacje miÄ&#x2122;dzynarodowe. Symbolem tego okresu jest wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie pomnik, ktĂłry stoi tutaj i mam nadziejÄ&#x2122;, Ĺźe nikomu nigdy nie wpadnie do gĹ&#x201A;owy, Ĺźeby ten pomnik zlikwidowaÄ&#x2021;. Bo przecieĹź poeta mĂłwiĹ&#x201A; - nie burzmy pomnikĂłw przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. To jest waĹźne, Ĺźe tam jest budowniczy Polski Ludowej, waĹźne, Ĺźe gospodarz, osoba, ktĂłra przyczyniĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; do rozwoju BiĹ&#x201A;goraja, Lubelszczyzny. PrzewodniczÄ&#x2026;cy takĹźe odniĂłsĹ&#x201A; siÄ&#x2122; do R E K L A M A

Na zakoĹ&#x201E;czenie obchodĂłw zgromadzeni zĹ&#x201A;oĹźyli wieĹ&#x201E;ce pod pomnikiem JĂłzefa Dechnika

Na obchodach spotkali siÄ&#x2122; lokalni dziaĹ&#x201A;acze lewicy: Aleksander BeĹ&#x201A;Ĺźek, Zenon Kowalik, Ryszard Korniak, a takĹźe Jacek Czerniak wysokiej stopy bezrobocia w Polsce. - MĂłwimy, Ĺźe to Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to pracy, ale czy dziĹ&#x203A; mamy wszyscy pracÄ&#x2122;? Statystyki sÄ&#x2026; straszne. W kraju jest 2 miliony bezrobotnych, na LubelszczyĹşnie przeszĹ&#x201A;o 130 tysiÄ&#x2122;cy. Ci ludzie majÄ&#x2026; powody do radoĹ&#x203A;ci? Nie majÄ&#x2026;. ĹťyjÄ&#x2026; nadziejÄ&#x2026;, Ĺźe bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mieÄ&#x2021; tÄ&#x2026; pracÄ&#x2122; i bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; normalnie funkcjonowaÄ&#x2021;. PrzewodniczÄ&#x2026;cy odniĂłsĹ&#x201A; siÄ&#x2122; takĹźe do szczegĂłlnej wagi dnia 1 maja w Polsce w tym roku. - Zdecydowana wiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; PolakĂłw bÄ&#x2122;dzie przeĹźywaĹ&#x201A;a rĂłwnieĹź beatyfikacjÄ&#x2122; Jana PawĹ&#x201A;a II. Warto przypomnieÄ&#x2021; Jego encyklikÄ&#x2122; pt. â&#x20AC;&#x17E;O pracy ludzkiejâ&#x20AC;?. W tej encyjlice mĂłwiĹ&#x201A;, Ĺźe kaĹźdy powinien pracowaÄ&#x2021;, bo kaĹźdy powinien zapewniÄ&#x2021; byt

rodzinie. PrzyjĹ&#x203A;Ä&#x2021;, daÄ&#x2021; pieniÄ&#x2026;dze Ĺźonie, Ĺźeby na wszystko byĹ&#x201A;o. Ale czy dzisiaj tak w Polsce jest? Ile osĂłb Ĺźyje poniĹźej poziomu minimum socjalnego, ile w ubĂłstwie, ile trudno wiÄ&#x2026;Ĺźe koniec z koĹ&#x201E;cem? Niech dla wszystkich nas stanie siÄ&#x2122; Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tem radosnym! - zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; Jacek Czerniak. Po przemĂłwieniach, zgromadzeni w auli PaĹ&#x201E;stwowej SzkoĹ&#x201A;y Muzycznej, wysĹ&#x201A;uchali koncertu Klubu Seniora â&#x20AC;&#x17E;ZĹ&#x201A;oty Wiekâ&#x20AC;? dziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cego przy biĹ&#x201A;gorajskim BCK. Na zakoĹ&#x201E;czenie obchodĂłw zgromadzeni zĹ&#x201A;oĹźyli wieĹ&#x201E;ce pod pomnikiem JĂłzefa Dechnika.

â&#x20AC;˘

Kfp

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


7

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

powiat 2 Maja - Święto Flagi i Godła

Jeżeli flaga zaplącze się dookoła drzewca, trzeba ją rozplątać.

Podpułkownik Marek Kwiecień

Nie umiemy wywieszać flagi W poniedziałek, 2 maja, obchodziliśmy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze barwy narodowe - biel i czerwień są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego. Polacy, w tym i biłgorajanie, ciągle uczą się wieszać flagi. - My traktujemy wszystko bardzo poważnie, inne nacje zaś bardziej swobodnie, radośnie - mówi podpułkownik Marek Kwiecień, dyrektor Studium Obronnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu i dodaje - oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Turkmenistanie, Ukrainie, na Litwie i w Chinach. Gazeta Biłgorajska- Czy to prawda, że nie umiemy wieszać flagi państwowej? Marek Kwiecień- Niestety tak. Wystarczy popatrzeć na poniższe zamojskie zdjęcia z poprzednich lat, chociaż trzeba uczciwie dodać, że potrafimy w tym temacie wyciągać właściwe wnioski. Mam nadzieję, że to efekt Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. A zasady są jasne: flaga państwowa ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi. Tak jest na całym świecie. Po układzie flag poznamy, w jakim jesteśmy kraju. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej określone zostały w art. 28 Konstytucji RP oraz w ustawie o godle, barwach i hymnie RP. - W jaki sposób zaznaczamy pierwszeństwo flagi państwowej? - Najprościej, jeśli wywiesza się dwie flagi, to polską umieszczamy po prawej stronie, patrząc od strony budynku. Trzeba też pamiętać, że maszty muszą mieć taką samą wysokość, a flagi - taki sam wymiar. Jeśli chodzi o barwy - w pionowym układzie flagi kolor biały jest zawsze przy maszcie. Generalnie flagę czyta

się tak jak pismo: z góry na dół i od lewej do prawej. Czyli biały kolor powinien być po lewej stronie dla patrzącego. Kiedy prostopadły do masztu drążek jest ruchomy i obraca się wokół niego, wtedy zasada brzmi: białym do masztu. Jest tylko jeden wyjątek: gdy flaga kładziona jest na trumnie. Biały kolor ma się znajdować nad sercem zmarłego. - Co zrobić, jeśli masztów flagowych jest więcej? - Przy trzech masztach najważniejszy jest maszt środkowy. Drugi jest po jego prawej stronie, a trzeci po lewej. Dlatego na maszcie środkowym wieszamy flagę polską, na prawym - flagę miejską, gminną, wojewódzką czy powiatową, a na lewym - flagę innego państwa albo Unii Europejskiej. Przy czterech flagach najważniejszy jest maszt skrajny prawy, potem kolejne. Przy pięciu - znowu centralny jest maszt środkowy, potem sąsiednie prawy i lewy, a na końcu skrajny prawy i lewy. - Czyli eksponowanie, używanie flag wymaga stosowania swego rodzaju zasady starszeństwa… - Tak można tę zasadę rozumieć, a starszeństwo w tym przypadku oznacza przyznawanie honorowego miejsca insygniom państwa przed symbolami niższej rangi lub ich umieszczenie pośród symboli równej rangi w kolejności wyznaczonej przez precedencję. Miejsce zaszczytne powinno wprawdzie znajdować się zawsze po prawej stronie, ale w heraldyce i weksylologii stosuje się odwrócenie kierunków. Przyjmuje się mianowicie zasadę opisywania herbów i flag z punktu widzenia rycerza trzymającego tarczę lub od strony budynku, przed którym są podnoszone flagi, czyli w porządku odwrotnym niż dla osób patrzących na nie z zewnątrz. Oznacza to, że prawa strona herbu znajduje się po lewej stronie rysunku i odpowiednio nazywa się ją „prawą heraldyczną”, a lewa strona herbu, czyli prawa

dla patrzącego, nosi nazwę „lewej heraldycznej”. Zatem miejscem honorowym dla symboli jest strona lewa, a porządek ich eksponowania będzie postępował od lewej do prawej. Jeszcze raz powtórzmy: flagę czyta się tak jak pismo:od lewej do prawej i z góry na dół. W przypadku flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, z perspektywy patrzącego, kolor biały powinien znajdować się nad kolorem czerwonym, a gdy flagę wywieszamy pionowo na ruchomym drążku, który obraca się wokół masztu, to kolor biały zawsze powinien znajdować się od strony drzewca. - Co zrobić z flagą Unii Europejskiej? - Jako że flagi organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej, nie mają statusu flag państwowych powinny zajmować drugie miejsce w stosunku do flag państwowych, tj. po lewej stronie. Flaga Unii Europejskiej powinna być wywieszana na stałe na budynkach, w których mieszczą się siedziby agend UE oraz na granicach stanowiących granice zewnętrzne UE. W innych miejscach flaga UE może być wywieszana w dniach wyborów do Parlamentu Europejskiego, oficjalnych wizyt z udziałem przedstawicieli Unii Europejskiej oraz 9 maja w Dzień Europy. W celach informacyjnych flaga UE może być wywieszana na jednostkach realizujących programy unijne. - Na szczęście nie mam masztów flagowych, ale tylko jedną flagę i chcę ją tak powiesić, żeby była z daleka widoczna. Może na dachu redakcji? - W żadnym wypadku! Tylko agendy rządowe mają taki przywilej. - W sklepach sprzedawane są też flagi z godłem Polski. Ludzie chętnie kupują, bo wydaje im się ładniejsza, odświętna. Nadaje się do uczczenia 3 Maja? - Nie, chociaż rzeczywiście w prowadzonych sondażach ta flaga bliższa jest Polakom. Jednak używanie flagi państwowej z godłem Rzeczypo-

spolitej Polskiej zastrzeżone jest dla podmiotów wymienionych w artykule 8 ustawy z 31 stycznia 1980 r. tj: przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą, na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierowników tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji, cywilnych lotnisk i lądowisk, cywilnych samolotów podczas lotów za granicą, kapitanatów portów - na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe. - Godło Polski heraldycznie patrząc jest podobno niepełną formą identyfikacji? - Godło w heraldyce jest zasadniczym elementem graficznym obecnym na tarczy herbu. Zgodnie z właściwym heraldyce nazewnictwem godło jest tylko elementem herbu, np. godłem Polski jest Orzeł Biały, natomiast ten Orzeł umieszczony na tarczy herbowej w czerwonym polu jest już herbem Polski, a więc pełniejszą i dostojniejszą formą identyfikacji. Zastępowanie słowa herb słowem godło jest prawdopodobnie pozostałością po PRL, gdzie heraldyka i herby traktowane były przez władze niechętnie. Niestety stosowanie słowa godło zamiast herb weszło tak powszechnie do języka potocznego, że występuje nawet w oficjalnych dokumentach, czego „najlepszym” przykładem jest fakt, iż heraldyczny herb państwa określany jest mianem „godła” także w głównym akcie prawnym - w konstytucji. Aktualnie obowiązująca Konstytucja z 1997 r. stanowi iż: godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu (art 28, pkt 1). - Kiedy powinniśmy wywiesić flagi? 1,2 czy dopiero 3 maja? - Jeśli ktoś ma potrzebę uczczenia święta pracy, to niech już 1 maja wywiesi flagę państwową. 2 maja wszyscy

powinniśmy to zrobić, gdyż wtedy obchodzimy dzień flagi państwowej. Niestety, nie szanujemy symboli swojego państwa i najczęściej nic nie wywieszamy. Ani 1, ani 3 maja. Ludzie nie czują takiej potrzeby. Kojarzą patriotyzm z czymś nakazanym odgórnie. A może mają trochę kompleksów. Pamiętam, jak wszedł przepis pozwalający zmienić na rejestracji samochodowej polską flagę na symbol Unii Europejskiej. Kierowcy godzinami czekali w kolejce, żeby się pozbyć biało-czerwonej. Wciąż mnie to dziwi. Najważniejsze jest, żeby ludzie w ogóle chcieli wywieszać flagi w czasie naszych świąt narodowych. Żeby je szanowali i pamiętali, jak ważny to symbol. - Jeszcze jeden problem, który może spotkać każdego z nas: flaga, którą z okazji świąt wywieszamy na domu, spłowiała, podarła się... Jak się jej pozbyć, bo chyba nie wyrzucając na śmietnik? - Jest tylko jeden sposób - spalić, byle nie publicznie. Nie wyrzucać na śmietnik, nie pozostawiać ich w przypadkowych miejscach. Najlepiej spalić, ale przed zniszczeniem flaga powinna być rozcięta, aby rozdzielić barwy. - Dziękuję za rozmowę i przydatne informacje. - Dziękuję. Marek Kwiecień jest dyrektorem Studium Obronnego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamojskiego z siedzibą w Zamościu, wyróżniony przez Prezydenta Zamościa tytułem honorowym Animator Kultury 2007 jako organizator i realizator wielu przedsięwzięć mających na celu kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży, wybitny znawca i propagator ceremoniałów wojskowych, wykorzystywanych podczas uroczystości miejskich.

Kfp

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


8

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Biłgoraj Spotkanie z historią

Biłgoraj Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go maja

Patriotyzm Wyciągnijmy wnioski

i bohaterstwo z tamtych dni Takie były tematy przewodnie wystawy zaprezentowanej w Miejskiej i Publicznej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju. Jej autor, por. Witold Dembowski, podczas spotkania z uczniami opowiadał o bohaterskiej przeszłości Konrada Bartoszewskiego.

Spotkanie to miało miejsce w piątkowe przedpołudnie, 29 kwietnia br. - Kwiecień od lat jest uznawany za miesiąc pamięci narodowej. Dlatego właśnie wtedy organizujemy różnego rodzaju imprezy związane z wydarzeniami, których rocznice obchodzimy właśnie w tym miesiącu - powiedziała w rozmowie z Gazetą Biłgorajską Alicja Janik, kierownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży w Biłgoraju. Por. Witold Dembowski, specjalnie na tę okazję, przygotował wystawę zatytułowaną „Konrad Bartoszewski ps. Wir, uosobienie patriotyzmu i bohaterstwa”. Zebrani gimnazjaliści z niezwykłym zaciekawieniem wsłuchiwali się w opowieści świadka wydarzeń z okresu II wojny światowej. Młodzież nie tylko słuchała historii opowiadanych przez por. Dembowskiego, ale zadając pytania brała aktywny udział w spotkaniu. Przyszli tylko ci

uczniowie, którzy byli zainteresowani proponowaną tematyką, byli dobrze przygotowani do spotkania, pytali m.in. o losy Konrada Bartoszewskiego, a także o jego żonę, która podczas wojny była sanitariuszką. - Por. Dembowski poza ogromną wiedzą i bogatym doświadczeniem ma jeszcze niezwykłą umiejętność zainteresowania młodych ludzi swoimi opowieściami, dlatego myślę, że w przyszłości zorganizujemy kolejne tego typu spotkania - dodała kierownik Alicja Janik. Tego typu wizyty zdarzają się kilka razy w roku, za każdym razem wzbudzają zainteresowanie uczniów z biłgorajskich szkół. Być może już niedługo kolejnymi gośćmi biblioteki będą synowie państwa Dembowskich, z ust których młodzież na pewno będzie mogła usłyszeć wiele ciekawych historii.

Jt

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

K U P O N

Ważny do 12.05.2011 Gazeta Biłgorajska nr 17 na ceny zestawów wy rabato (STARTOWY, SUPER, PREMIUM) n o p u K RUD]QDGRáDGRZDQLDNXOHN Paintball Lipiny, tel. 662 238 850, www.teamadrenalina.pl K U P O N

-5%

Ważny do 12.05.2011

Gazeta Biłgorajska nr 17

KUPON RABATOWY na Mikrodemabrazję Studio Urody Anna, ul Kościuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl

R E K L A M A

-5%

*dodatkowy rabat

Uchwalenie Konstytucji 3-go maja nie uratowało Polski przed rozbiorami. Z tamtych dni należy wyciągnąć naukę, że nawet największy wysiłek reformatorski będzie daremny, jeżeli zostanie podjęty zbyt późno - stwierdził historyk dr Adam Balicki, na biłgorajskich uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go maja. Obchody Święta 3 Maja rozpoczęły się od wspólnej mszy św. w kościele WNMP w Biłgoraju. Nastepnie pod Pomnikiem Jubileuszowym przy Ratuszu zgromadziły się władze miasta i powiatu, przedstawiciele partii politycznych, związków zawodowych, organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe, a także mieszkańcy. Uroczystości rozpoczęły się od przypomnienia znaczenia tej konstytucji przez dr Adama Balickiego. - Wielkość Konstytucji 3-go Maja nie wynika z jej literackiej treści, czy też z jakiegoś oryginalnego rozwiązania ustrojodawczego, ale z wielkości całej koncepcji politycznej ukształtowanej przez przywódców stronnictwa patriotycznego na Sejmie Wielkim. Podjęli oni dzieło reformy mimo ogromnych trudności wewnętrznych i zewnętrznych w imię naprawy państwa - mówił dr Adam Balicki. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą (po amerykańskiej) na świecie. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki, dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej reklama

Pod Pomnikiem Jubileuszowym przy Ratuszu zgromadziły się władze miasta i powiatu, oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich

Na zakończenie uroczystości zgromadzeni złożyli wieńce w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym. - Uchwalenie Konstytucji 3-go Maja nie uratowało Polski przed rozbiorami. Z tamtych dni należy wyciągnąć naukę, że nawet największy wysiłek reformatorski będzie daremny, jeżeli zostanie podjęty zbyt późno - podsumował dr Balicki.

Na biłgorajskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - go maja wręczono Krzyż „Semper Fidelis Zawsze Wierny” - odznaczenie przyznawane osobom zasłużonym dla Solidarności i Ojczyzny przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów. Otrzymał go Zbigniew Borowy, założyciel Związków Zawodowych „Solidarność” w Zakładach Dziewiarskich „MEWA”.

Kfp

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


9

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Nadrzecze RuszyĹ&#x201A; sezon letni w Fundacji Kresy 2000

co za tydzieĹ&#x201E;

Inauguracja po raz XV

maj

W Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122;, 3 maja br. juĹź po raz XV w Nadrzeczu spotkali siÄ&#x2122; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nicy sĹ&#x201A;owa, muzyki i obrazu, aby zainaugurowaÄ&#x2021; sezon artystyczny w Fundacji Kresy 2000.

6

W tym roku wystawÄ&#x2026;, ktĂłrÄ&#x2026; rozpoczÄ&#x2122;to sezon byĹ&#x201A;o â&#x20AC;&#x17E;Sacrum w malarstwie Franciszka MaĹ&#x203A;luszczakaâ&#x20AC;?. Na wystawÄ&#x2122; skĹ&#x201A;adajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; projekty Drogi KrzyĹźowej, ktĂłra zostaĹ&#x201A;a zrealizowana przez Autora w koĹ&#x203A;ciele WniebowstÄ&#x2026;pienia PaĹ&#x201E;skiego w Warszawie na Ursynowie. PoczÄ&#x2026;tkowo sposĂłb pokazania Drogi KrzyĹźowej, przez MaĹ&#x203A;luszczaka, wzbudzaĹ&#x201A; wÄ&#x2026;tpliwoĹ&#x203A;ci i kontrowersje wĹ&#x203A;rĂłd parafian ursynowskiego koĹ&#x203A;cioĹ&#x201A;a, by z czasem zostaÄ&#x2021; zaakceptowanym, a nawet staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; celem wycieczek. - Droga krzyĹźowa to jest cierpienie, to jest coĹ&#x203A; takiego, przez co musimy przejĹ&#x203A;Ä&#x2021; i musimy zmartwychwstaÄ&#x2021;, musimy ĹźyÄ&#x2021; i cieszmy siÄ&#x2122; Ĺźyciem - stwierdziĹ&#x201A; na otwarciu wystawy Franciszek MaĹ&#x203A;luszczak. W Nadrzeczu spotkano siÄ&#x2122; juĹź po raz XV. Jubileusz podkreĹ&#x203A;liĹ&#x201A;a nagroda Dwudziestolecia Odrodzenia NiepodlegĹ&#x201A;ej Polski Pro Publico Bono, ktĂłrÄ&#x2026; otrzymaĹ&#x201A;a Fundacja Kresy 2000 - To duĹźo i maĹ&#x201A;o w tej budowie miejsca pamiÄ&#x2122;ci kulturowej, tego wszystkiego, co skĹ&#x201A;ada siÄ&#x2122; na czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;Ä&#x2021; nagrody, ktĂłrÄ&#x2026; dostaliĹ&#x203A;my. CiÄ&#x2026;gle wydaje nam siÄ&#x2122; za maĹ&#x201A;o, ale ta data 3 maja to data bardzo szczegĂłlna, na niej opiera siÄ&#x2122; sens budowania maĹ&#x201A;ymi kroczkami obywatelskiego spoĹ&#x201A;eczeĹ&#x201E;stwa - stwierdziĹ&#x201A;a Alicja Jachiewicz - Szmidt, wspĂłĹ&#x201A; zaĹ&#x201A;oĹźycielka Fundacji Kresy 2000.- ZaczynaliĹ&#x203A;my od momentu, w ktĂłrym chcieliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; podzieliÄ&#x2021; tym, co

reklama

W Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122;, 3 maja br. juĹź po raz XV w Nadrzeczu spotkali siÄ&#x2122; miĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nicy sĹ&#x201A;owa, muzyki i obrazu

Turniej Recytatorski im. I.B.Singera BiĹ&#x201A;goraj

BiĹ&#x201A;gorajskie Centrum Kultury ogĹ&#x201A;asza Turniej Recytatorski im. I.B.Singera ktĂłry odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; w dniach 6 - 8 maja 2011 roku w siedzibie tymczasowej BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury, ul. Konopnickiej 7.Jako mieszkaĹ&#x201E;cy BiĹ&#x201A;goraja moĹźemy siÄ&#x2122; poszczyciÄ&#x2021; zwiÄ&#x2026;zkiem z naszym miastem i caĹ&#x201A;Ä&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajszczyznÄ&#x2026; jednego z laureatĂłw literackiej Nagrody Nobla - Isaaca Bashevisa Singera. WykorzystujÄ&#x2026;c ten fakt chcielibyĹ&#x203A;my przybliĹźyÄ&#x2021;, szczegĂłlnie mĹ&#x201A;odym ludziom, twĂłrczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Isaaca Bashevisa Singera, jak i jego starszego brata, rĂłwnieĹź literata, Israela Joszuy Singera. JednÄ&#x2026; z form popularyzacji literatury sÄ&#x2026; wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie konkursy recytatorskie. Ostatnimi czasy, w dobie komputerĂłw tzw. Ĺźywe sĹ&#x201A;owo i w ogĂłle literatura nie cieszy siÄ&#x2122; zbytniÄ&#x2026; popularnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, natomiast, gĹ&#x201A;Ăłwnie ze wzglÄ&#x2122;du na brak Ĺ&#x203A;rodkĂłw finansowych, wiele odbywajÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; konkursĂłw recytatorskich albo przestaĹ&#x201A;o istnieÄ&#x2021; albo ograniczyĹ&#x201A;o swĂłj zasiÄ&#x2122;g, czas trwania i tzw. oprawÄ&#x2122; artystycznÄ&#x2026;. Dlatego chcielibyĹ&#x203A;my stworzyÄ&#x2021;, gĹ&#x201A;Ăłwnie mĹ&#x201A;odym ludziom, prawdziwe â&#x20AC;&#x17E;Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;to sĹ&#x201A;owaâ&#x20AC;? poprzez moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; wspĂłlnego trzydniowego obcowania z literaturÄ&#x2026; i przede wszystkim ze sobÄ&#x2026;. A przy okazji skorzystania z umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; innych. W zwiÄ&#x2026;zku z tym zapraszamy do udziaĹ&#x201A;u w organizowanym przez nas, po raz pierwszy o zasiÄ&#x2122;gu ogĂłlnopolskim, Turnieju Recytatorskim im. I.B.Singera. maj

7

â&#x20AC;&#x17E;OpowieĹ&#x203A;ci z Bramyâ&#x20AC;? BiĹ&#x201A;goraj

7 maja o godz. 20.00 w â&#x20AC;&#x17E;Piwnicy pod BazÄ&#x2026;â&#x20AC;? BiĹ&#x201A;gorajskiego Centrum Kultury, w ramach OgĂłlnopolskiego Turnieju Recytatorskiego im. I.B. Singera. odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; monodram â&#x20AC;&#x17E;OpowieĹ&#x203A;ci z Bramyâ&#x20AC;?.â&#x20AC;?OpowieĹ&#x203A;ci z Bramyâ&#x20AC;? lubelskiego Teatru NN to spektakl z pogranicza teatru i sztuki opowieĹ&#x203A;ci w wykonaniu Witolda DÄ&#x2026;browskiego i towarzyszÄ&#x2026;cego mu na kontrabasie Roberta Brzozowskiego. PrzeplatajÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; historie dokumentalne z literackimi, opowiadania I.B. Singera i şydowskie legendy. Bez rekwizytĂłw, bez scenografii. Zabawne i refleksyjne. PrzywoĹ&#x201A;ujÄ&#x2026;ce Ĺ&#x203A;wiat, ktĂłry byĹ&#x201A; tu obok nas, a po ktĂłrym zostaĹ&#x201A;y jedynie zdjÄ&#x2122;cia, wspomnienia starych ludzi i... opowieĹ&#x203A;ci.

przywieĹşliĹ&#x203A;my tutaj. Dla Stefana byĹ&#x201A; to powrĂłt, dla mnie byĹ&#x201A;a to sytuacja znalezienia miejsca na ziemi za mÄ&#x2122;Ĺźem i w peĹ&#x201A;nej akceptacji. Od poczÄ&#x2026;tku wiedzieliĹ&#x203A;my, Ĺźe jesteĹ&#x203A;my tu po to Ĺźeby siÄ&#x2122; dzieliÄ&#x2021; z ludĹşmi, Ĺźeby budowaÄ&#x2021; wiÄ&#x2122;zi spoĹ&#x201A;eczne - dodaje aktorka. Dom SĹ&#x201A;uĹźebny od lat speĹ&#x201A;nia swojÄ&#x2026; misjÄ&#x2122; na rzecz polskiej sztuki sĹ&#x201A;owa, muzyki i obrazu. Jednak,

jakie ma Ĺźyczenia na przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;Ä&#x2021; jego twĂłrczyni - ĹťyczyĹ&#x201A;abym sobie Ĺźeby wszystkie struktury, ktĂłre siÄ&#x2122; tworzÄ&#x2026; ktĂłre uwaĹźam za pÄ&#x2026;czkujÄ&#x2026;ce wobec nas, poniewaĹź byliĹ&#x203A;my tu pierwsi, tworzÄ&#x2026;c wĹ&#x201A;asne, fantastyczne zresztÄ&#x2026; pomysĹ&#x201A;y, Ĺźeby byli z nami. Idea solidarnoĹ&#x203A;ci jest wobec kogoĹ&#x203A; i dla kogoĹ&#x203A;. Moim marzeniem jest Ĺźeby wieĹ&#x203A; nadrzecze nie miaĹ&#x201A; naszego nadrzecza tylko Ĺźeby byĹ&#x201A;a z nami, a my wtedy bÄ&#x2122;dziemy z nimi - mĂłwi pani Alicja. MiĹ&#x201A;oĹ&#x203A;nicy sztuki w wieczĂłr rozpoczynajÄ&#x2026;cy sezon, oprĂłcz wystawy obejrzeli jeszcze widowisko â&#x20AC;&#x17E;Odprawa posĹ&#x201A;Ăłw greckichâ&#x20AC;? wg.Jana Kochanowskiego w wykonaniu Teatru â&#x20AC;&#x17E;Kontynuacjaâ&#x20AC;? z Niska oraz ChĂłru MÄ&#x2122;skiego NiĹźaĹ&#x201E;skiego Centrum kultury â&#x20AC;&#x17E;SokĂłĹ&#x201A;â&#x20AC;?.

â&#x20AC;˘

Kfp

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

maj

8

â&#x20AC;&#x17E;WyĹ&#x203A;cigi motocykloweâ&#x20AC;? Autodrom BiĹ&#x201A;goraj

Na otwarcie sezonu motocyklowego 2011r. - Automobilklub BiĹ&#x201A;gorajski w dniu 8 maja (niedziela) br. organizuje otwartÄ&#x2026; imprezÄ&#x2122; motorowÄ&#x2026; -â&#x20AC;?WYĹ&#x161;CIGI MOTOCYKLOWEâ&#x20AC;? - w 3 klasach pojemnoĹ&#x203A;ci skokowej silnikĂłw: I do 600 cm3; II pow. 600 cm3; III supermoto. Zawody zostanÄ&#x2026; rozegrane na torze kartingowym w BiĹ&#x201A;goraju, przy ul. Motorowej. Organizator zastrzega sobie iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; zawodnikĂłw startujÄ&#x2026;cych w klasach. ZgĹ&#x201A;oszenia udziaĹ&#x201A;u w zawodach - tylko telefonicznie na numer kom.669 - 323 - 000 pomiÄ&#x2122;dzy 1 - 31 kwietnia br, - o udziale w  imprezie decyduje kolejnoĹ&#x203A;c zgĹ&#x201A;oszeĹ&#x201E;. www. automobilklubbilgorajski.pl

ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; imprezÄ&#x2122; lub wydarzenie:

tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy przy zakupach %LĂŁJRUDMXO1DGVWDZQDWHO SRZ\Ä°HM]ĂŁ K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

duĹźÄ&#x2026; i herkules

BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 2, tel. 84 686 18 74 WaĹźny do 12.05.2011

-10%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy

na sprzÄ&#x2122;t komputerowy BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 8, tel. 84 686 77 23, www.marwin.com.pl

reklama

GRATIS

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na kaĹźdÄ&#x2026; pizzÄ&#x2122;

K U P O N

3ĂŁ\QGRQDF]\Ä&#x2122; 385PO

-5%


10

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Biłgoraj XII edycja Ogólnopolskiego Festiwa- Biłgoraj Strażacki Piknik Charytatywny

lu Piosenki Religijnej

Jedynemu Bogu, czyli

SOLI DEO po raz dwunasty! W dniach 2-3 lipca br. w Biłgoraju odbędzie się XII edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej SOLI DEO - Biłgoraj 2011. Celem festiwalu jest popularyzacja wartościowych opracowań wokalnych i muzycznych o charakterze religijnym.

Festiwal stwarza okazję do prezentacji umiejętności i artystycznego dorobku solistów i zespołów, ożywienie religijnego ruchu artystycznego oraz konfrontacja i wzajemne poznanie się uczestników festiwalu. W tym roku czekają nas dwa koncerty: w sobotę (2 VII 2011 r.) zagra i zaśpiewa dla nas zespół LEAF, a w niedzielę (3 VII 2011 r.) zaśpiewa Monika Kuszyńska - była wokalistka zespołu Varius Manx. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia solisty bądź zespołu wokalno-instrumentalnego do udziału w części konkursowej. Wykonawców oceniać będzie profesjonalne jury. Szczegółowe informacje o warunkach uczestnictwa są dostępne na stronie internetowej: www.solideo.lbl.pl. Z powodu przebudowy BCK festiwal w tym roku odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. - Dzisiaj Festiwal Soli Deo jest zaliczany do jednego z ważniejszych wydarzeń muzyki chrześcijańskiej w Polsce. Co roku na prezentacje festiwalowe przyjeżdżają coraz bardziej profesjonalne zespoły i soliści. K U P O N

Biżuteia

Dyrektorem festiwalu został ks. Marek Kuśmierczyk, który przez wiele lat integruje wokół kultury środowisko lokalne i wojewódzkie - mówi Mirosław Kita, organizator festiwalu. Ks. Marek zajmuje się również zapleczem finansowym festiwalu i pozyskiwaniem sponsorów, bez czego realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Do pracy przy festiwalu zaangażowana jest młodzież należąca do różnych grup i stowarzyszeń katolickich, choć nie tylko. - Wszyscy oni dbają o to, aby przyjeżdżający na nasz festiwal goście czuli się dobrze i mieli okazję poznać nasze miasto - dodaje pan Kita. Organizatorem festiwalu jest Komitet Organizacyjny „Soli Deo” oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Współorganizatorami są: Urząd Miasta w Biłgoraju, Starostwo Powiatu Biłgorajskiego, Urząd Gminy w Biłgoraju oraz Biłgorajskie Centrum Kultury. Portal i Gazeta Biłgorajska jest patronem medialnym tej imprezy.

Gb

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Ważny do 12.05.2011

- W celu wsparcia leczenia Julki i Alexa, wymyśliliśmy i wspólnymi siłami zorganizowaliśmy Strażacki Piknik Charytatywny. Najpierw były plany, by odbył się jedynie mecz piłki nożnej, ale stwierdziliśmy, że to dobra okazja do podjęcia tego typu akcji i zorganizowania innych atrakcji, dzięki którym była możliwość zebrania znacznie większej kwoty - powiedział Bartłomiej Jaskuła funkcjonariusz PSP. Podczas pikniku wolontariusze, podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury, z ogromnym zaangażowaniem zbierali pieniądze do puszek. Dopiero po dokładnym przeliczeniu okaże się, jak hojni byli mieszkańcy miasta. Niestety nie wszyscy okazali wsparcie. - Niektórzy wrzucają pieniądze do puszek bardzo chętnie, innych trzeba namawiać - powiedziała jedna z wolontariuszek. - Cieszę się, że młodzież z własnej inicjatywy tak zaangażowała się w tę akcję, jednak dużo mniejszym powodzeniem cieszyła się licytacja przedmiotów przekazanych przez sponsorów imprezy - dodała dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Renata Socha. Licytacja była tylko jedną z wielu o g ł o s z e n i e

Strażacki Piknik Charytatywny został zorganizowany w celu wsparcia leczenia Julki i Alexa atrakcji zaproponowanych przez organizatorów tego dnia. Piknik rozpoczął się występem Orkiestry Dętej im. Czesława Nizio. Wczesnym popołudniem swój talent wokalny, przed szeroką publicznością, ujawniły także dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Biłgoraju. Następnie wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć zmagania sportowe. Mecz piłki nożnej rozegrali strażacy i policjanci. Zakończył się on wynikiem 4:3 dla drużyny policjantów. Podczas Charytatywnego Pikniku zaprezentował się także Big Band z Biłgorajskiego Centrum Kultury i zespoły działające przy MDK. Uczestnicy imprezy mogli podziwiać zespół taneczny „Ada”, wokalistki ze studia wokalnego „Kombinejszyn”, jak również studio tańca „Styl” oraz „Impuls”. Na tych, którzy na piknik wybrali się nieco później także czekało wiele atrakcji. Występ kabaretowy Stowarzyszenia „Moje Nadrzecze”, pokaz broni palnej

przez funkcjonariuszy policji oraz loteria fantowa - to tylko niektóre z nich. Na zakończenie organizatorzy zaproponowali dyskotekę przy muzyce zespołu Solaris. Na kolejny Piknik zapraszamy już za rok. - Są plany, by w przyszłych latach ta inicjatywa była kontynuowana. Dzień przed Świętem Strażaka, czyli 3 maja, chcemy zorganizować drugi Piknik Charytatywny. Na pewno znajdą się osoby, którym w ten sposób będziemy mogli pomóc - podsumował funkcjonariusz Jaskuła. Głównym organizatorem imprezy była Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne i Ekologiczne. Współorganizatorami natomiast: PSP, Młodzieżowy Dom Kultury, Biłgorajskie Centrum Kultury, NSZZ Policjantów, Urząd Gminy Biłgoraj, Samorządowe Przedszkole Nr 1, Stowarzyszenie „Moje Nadrzecze” i OSiR Biłgoraj.

Red.

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Projekt wspóáfinansowany przez UniĊ Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spoáecznego Priorytet IX. Rozwój wyksztaácenia i kompetencji w regionach, dziaáanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnoĞci i jakoĞci szkolnictwa zawodowego

Kupon rabatowy kolczyki

Biłgoraj, ul. Monte Cassino 19 , Hala Targowa stanowisko nr 13

Ważny do 12.05.2011

gratis!

Gazeta Biłgorajska nr 17

Kupon rabatowy na zakup sprzętu komputerowego

oraz kas fiskalnych akcesorii komputerowych tuszy i tonerów Biłgoraj, ul. Komorowskiego 3, tel. 84 686 77 97 K U P O N

Pod patronatem Burmistrza Miasta i Starosty Biłgorajskiego we wtorkowe popołudnie, 3 maja, odbył się Charytatywny Piknik Strażacki. Mimo obaw pogoda dopisała, a dzięki inicjatywie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne i Ekologiczne uczestnicy imprezy mogli wspomóc leczenie dwójki chorych dzieci z powiatu biłgorajskiego.

Gazeta Biłgorajska nr 17

i galanteria SU]\]DNXSLHSRZ\ĪHM]á

K U P O N

Strażacy dla Julki i Alexa

Ważny do 12.05.2011

-5%

realizuje w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą dobrej pracy”

Gazeta Biłgorajska nr 17

%(=3â$71(

Biłgoraj, ul. Kościuszki 18, tel. 84 686 23 30 K U P O N

6XNQLHģOXEQH i Wieczorowe

$PHOLD

K U P O N

Ważny do 12.05.2011

%$'$1,$6â8&+8 Gazeta Biłgorajska nr 17

Kupon rabatowy

NA ZAKUP SUKIENEK WIECZOROWYCH Biłgoraj, ul. Kościuszki 41, tel. 785 245 443 Ważny do 12.05.2011

-5 %

Gazeta Biłgorajska nr 17

Kupon rabatowy na meble z oferty VOX

Kupon upoważnia również do 3% rabatu na cały asortyment

Biłgoraj, ul Łąkowa 13, tel. 84 686 68 57, www.meble-bilgoraj.pl

-5%

Dla uczniów szkoáy z zakresu: x Dekarz, x Brukarz,

x AutoCAD x Kosztorysowanie,

NOWA Rekrutacja od 03 MARCA 2011 roku ! WiĊcej informacji i ankiety uczestnictwa w projekcie moĪna pobraü w biurze projektu w Zespole Szkóá Budowlanych i Ogólnoksztaácących w Biágoraj, ul. Cegielniana 24, tel: 084 6860636, lub na stronie internetowej www.zsbio.lbl.pl


11

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

PIĄTEK 06.05.2011

Filipa, Judyty

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Z Jedynką po drodze 08:35 Baśnie i bajki polskie (10) serial, Polska 2004 08:50 Siedem stron świata (6) serial, Polska 1974 09:35 Marynia - film fabularny, Polska 1984 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (18) - serial, USA 2007 13:40 Plebania (1698) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2086) - serial, Polska 2011 14:35 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - rozrywka 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5434, 5435) - serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:25 Plebania (1699) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2087) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:10 Stacyjkowo (8) - serial, Wielka Brytania 2008 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Rajd Tunezji - kronika 20:10 Pogoda 20:25 American Pie II - film fabularny, USA 2001 22:20 Terminator: Kroniki Sary Connor (9) - serial, USA 2008 23:15 Żądza krwi (1) - film fabularny, Wielka Brytania 2008 01:00 Wielcy wodzowie (1, 2) serial, Wielka Brytania 2008

06:00 M.A.S.H. (224) - serial, USA 1981 06:35 Egzamin z życia (18) - serial, Polska 2005 07:30 Na dobre i na złe (169) - serial, Polska 2003 08:30 Pytanie na śniadanie 10:45 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:05 Pogotowie modowe 11:25 Akcja - stylizacja 11:50 Gilotyna (74) - rozrywka, Polska 2011 12:30 Kabaretowy Klub Dwójki (41) - rozrywka, Polska 2011 13:30 Na wariackich papierach (24) - serial, USA 1986 14:25 Barwy szczęścia (586) - serial, Polska 2011 15:00 Instynkt (9) - serial, Polska 2010 16:00 Panorama - świat 16:15 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 16:30 Czas honoru (21) - serial, Polska 2009 17:25 Gilotyna (99) - rozrywka, Polska 2011 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:30 Pogoda 18:40 Bitwa na głosy - z planu rozrywka, Polska 2011 19:05 Zaklinacz dusz (12) - serial, USA 2005 20:05 Na dobre i na złe (443) - serial, Polska 2011 21:10 Kocham Cię, Polsko! (60) rozrywka, Polska 2011 22:45 Mickey Niebieskie Oko film fabularny, Wielka Brytania/USA 1999 00:40 Pokój na końcu korytarza - film fabularny, Kanada 2008 02:15 Kopciuszek (28) - serial, Polska 2006 02:45 W doborowym towarzystwie - film fabularny, USA 2004

07:30 Pies Huckleberry (25, 26, 27) - serial, USA 1958 08:00 Tom i Jerry (9) - serial, USA 1975 08:30 Co nowego u Scooby’ego? (1) - serial, USA 2004 09:00 Rodzina zastępcza plus (323) - serial, Polska 2009 10:00 Daleko od noszy (48) - serial, Polska 2005 10:30 Świat według Kiepskich (294) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (295) - serial, Polska 2011 11:30 Linia życia (44) - serial, Polska 2011 12:00 Dom nie do poznania (171) - rozrywka, USA 2008 13:00 Ostry dyżur (1) - serial, USA 2006 14:00 Pierwsza miłość (1304) serial, Polska 2011 14:45 Trudne sprawy (49) - serial, Polska 2010 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (296) - serial, Polska 2011 17:00 Dlaczego ja? (168) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1305) serial, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:30 Linia życia (45) - serial, Polska 2011 20:00 Szeregowiec Dolot - film fabularny, Wielka Brytania/ USA 2005 21:45 Resident Evil: Degeneracja - film fabularny, Japonia 2008

06:00 Mango - Telezakupy 07:00 Granie na śniadanie - rozrywka, Polska 2011 08:00 Prosto w serce (87) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1441) - serial, Polska 2011 11:35 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 12:10 Mango - Telezakupy 12:40 Sąd rodzinny (179) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy (808) - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (828) - serial, Polska 2010 14:55 Detektyw Monk (4) - serial, USA 2005 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska (581) - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (88) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi (829) - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Lara Croft: Tomb Raider film fabularny, USA/W. Bryt./ Niemcy/Japonia 2001

06:00 Złotopolscy (161) - serial, Polska 1998 06:25 Złotopolscy (162) - serial, Polska 1999 06:50 Złotopolscy (163) - serial, Polska 1999 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Powrót do Wiklinowej Zatoki (6) - serial, Polska 1995 08:40 Buli (49) - serial, Kanada 1989 08:55 Kraj się śmieje - rozrywka, Polska 2002 09:50 Smaki polskie 10:05 Światowiec 10:35 Smaki czasu z Karolem Okrasą 11:05 Sukces (11, 12) - serial, Polska 2000 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1687) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (165) - serial 1999 13:15 Ranczo (9) - serial, Polska 2006 14:10 Polska 24 14:40 Kocham Cię, Polsko! (59) rozrywka, Polska 2011 16:00 Kryptonim JP II - dokument, Polska 2010 16:30 Rozmówki polsko-czeskie 17:00 Teleexpress 17:25 Tele PRLe (6) - rozrywka, Polska 2005 18:20 Plebania (1687) - serial, Polska 2011 18:45 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (88) - dokument, Polska 2009 19:15 Matylda (32) - serial, Czechy 2002 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Wideoteka dorosłego człowieka (114) - rozrywka, Polska 2011 21:05 Na dobre i na złe (439) - serial, Polska 2010 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:40 Zwolnieni z życia - film fabularny, Polska/Francja 1992 00:20 Słownik polsko@polski 00:50 Plebania (1687) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (175) serial, USA 1998 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (153) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (151) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (172) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:25 Nieposkromiona Australia (6) - dokument, Francja 1999 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Osaczona (152) - serial, USA 2007 17:00 Nie igraj z aniołem (173) serial, Meksyk 2008 18:00 Różowa pantera (19, 20) serial, USA 1993 19:00 Galileo Extra 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (23) - serial, USA 2007 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (24) - serial, USA 2007 22:00 Ice Road Truckers: Drogi śmierci (9) - dokument, USA 2010 23:05 Zdrada w sieci - film fabularny 00:50 Stawka większa niż życie: Wiem, kim jesteś; ściśle tajne - serial, Polska 1968

06:15 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 07:15 Majka (110, 111) - serial, Polska 2010 08:15 112 na każde wezwanie (77) - serial, Niemcy 2008 08:45 112 - na każde wezwanie (78) - serial, Niemcy 2008 09:20 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (7) serial, USA 2003 10:20 Agenci NCIS (3) - serial, USA 2006 11:20 Telezakupy 12:55 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 13:25 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:55 B jak brzydula (22) - serial, Niemcy 2005 14:25 B jak brzydula (23) - serial, Niemcy 2005 14:55 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 15:55 Majka (112, 113) - serial, Polska 2010 17:00 Ostry dyżur (107) - serial, USA 1998 18:00 Agenci NCIS (4) - serial, USA 2006 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 2003 20:00 Mali agenci II: Wyspa marzeń film fabularny, USA 2002 22:05 Nie z tego świata (12) - serial, USA 2007 23:00 Człowiek - cel - film fabularny, USA 1994 00:55 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

23:50 Oczy szeroko zamknięte film fabularny, USA/Wielka Brytania 1999

22:10 Krwawy sport - film fabularny, USA 1988 00:15 Kuba Wojewódzki (25) talk show, Polska 2011 01:15 Uwaga! 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:35 World Series by Renault w Spa-Francorchamps 09:00 Serbia - Dania 10:00 Niemcy - Holandia 11:00 Turniej WTA w Madrycie 12:00 Turniej WTA w Madrycie 13:45 Serbia - Dania 15:00 Dania - Anglia 16:45 Watts 17:00 Niemcy - Czechy 18:45 Eurogole Flesz 19:00 Turniej WTA w Madrycie 21:00 Giants Live w Londynie 21:30 Giants Live w Londynie 22:00 Watts 23:00 Extreme Masters 23:30 Freeride Spirit 00:00 Niemcy - Czechy

PULS 06:00 Hi Hi TV (31) - rozrywka, Polska 2010 06:30 MdM (41) - talk show, Polska 07:00 Sędzia Judy (173) - rozrywka, USA 2006 07:30 W blasku fleszy 08:00 Menu na miarę 08:30 Burza uczuć (693) - serial, Niemcy 2005 09:30 Duch Eleny (74) - serial, USA 2010 10:30 Pustynna miłość (174) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 11:30 Burza uczuć (694) - serial, Niemcy 2005 12:30 No problem! 13:00 Perfekcyjne panny młode 13:30 Moda na cenzurowanym 14:00 Sędzia Judy (174) - rozrywka, USA 2006 14:30 Medicopter (3) - serial, Niemcy/ Austria 1997 15:30 Bajki animowane - dla dzieci 17:25 Był sobie człowiek serial, Francja 1978 18:00 Piotruś Pan i piraci - serial, USA 1990 18:30 Yogi - łowca skarbów - serial, USA 1986 19:00 Szczeniak zwany Scooby Doo - serial, USA 1988 19:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 20:00 Mój brat jest psem - film fabularny, Niemcy/Wielka Brytania/Holandi 2004 22:00 Goło i wesoło - rozrywka 23:00 Parking grozy - film fabularny, USA 2008 01:00 Mistrz Jiang - film fabularny, Hongkong/Tajwan 1978


12

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

SOBOTA 07.05.2011

Benedykta, Juliana

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Narodowy Spis Powszechny 2011 - dla przyszłości publicystyka, Polska 2011 06:35 Klub przyjaciół Myszki Miki (57) - serial, USA 2008 07:05 Hannah Montana (51) - serial, USA 2007 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Kawa czy herbata? 10:40 Jonas Brothers - koncert dokument, USA 2009 11:55 Bujdy na resorach (2) - serial, USA 2008 12:05 Koszmarny Karolek (95) serial, Wielka Brytania 2008 12:25 Ziarno 13:00 Wiadomości 13:20 Komisarz Rex (7) - serial, Włochy/Austria/Niemcy 2009 14:20 Mąż do wynajęcia - film fabularny, USA 2007 16:00 1920. Wojna i miłość (10) serial, Polska 2010 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Wściekłe gary 17:55 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 18:50 Jaka to melodia? - wydanie specjalne - rozrywka, Polska 2011 19:00 Smerfy (159) - serial, Belgia 1988 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:00 Rajd Tunezji - kronika 20:05 Pogoda 20:20 Chichot losu (9) - serial, Polska 2011 21:20 Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły - film fabularny, USA 2003 23:50 Resident Evil: Domena zła - film fabularny, USA 2002 01:40 Czwarta władza (1) - serial, Polska 2004 02:40 Łup (5) - serial, Francja 2008

06:10 NSP 2011 - Dla przyszłości (4) - publicystyka, Polska 2010 06:45 Anna Dymna - spotkajmy się - dyskusja, Polska 2010 07:15 Poezja łączy ludzi (63) kultura, Polska 2009 07:25 Flintstonowie (23) - serial, USA 1960 07:55 Mikołajek (11) - serial, Francja 2009 08:20 Ogrodowa Dowborowa 08:45 M jak miłość (831) - serial, Polska 2011 09:45 Barwy szczęścia (583, 584) - serial, Polska 2011 10:50 Wyścig Cannonball II - film fabularny, USA 1984 12:50 Smaki czasu z Karolem Okrasą 13:20 Wideoteka dorosłego człowieka (115) - rozrywka, Polska 2011 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2011 14:35 Rodzinka.pl (19) - serial, Polska 2011 15:15 Kocham Cię, Polsko! (60) rozrywka, Polska 2011 16:40 Słowo na niedzielę 16:50 Ratuj mnie, mamo! - dokument, Wielka Brytania 2009 18:00 Panorama 18:55 Postaw na milion - kulisy (10) - dokument, Polska 2011 19:05 Postaw na milion (10) rozrywka, Polska 2011 19:55 Bitwa na głosy - prolog (10) - kultura, Polska 2011 21:30 Dwójkomania - dokument, Polska 2011 21:40 Bitwa na głosy - finał - kultura, Polska 2011 22:00 W doborowym towarzystwie - film fabularny, USA 2004 00:00 Apollo 13 - film fabularny, USA 1995 02:25 Bezlitośni zabójcy - film fabularny, USA 1999

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Przygody Animków (28, 29) - serial, USA 1990 08:15 Nowe przygody Scooby’ego (10) - serial, USA 1984 08:45 Miś Yogi (28, 29, 30) - serial, USA 09:15 Sylwester i Tweety na tropie (10) - serial, USA 09:45 Magazyn UEFA Champions League 10:15 Ewa gotuje 11:45 Tylko muzyka. Must be the music (9) - rozrywka, Polska 2011 12:45 Studio F1 13:00 Grand Prix Turcji 14:00 Studio F1 14:15 Dom nie do poznania (184) - rozrywka, USA 2009 15:15 Się kręci (221) - rozrywka, Polska 2011 16:10 Szeregowiec Dolot - film fabularny, Wielka Brytania/ USA 2005 17:45 Przygody Merlina (10) - serial, Wielka Brytania 2010 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Daleko od noszy (34) - serial, Polska 2011 20:00 Tylko muzyka. Must be the music (10) - rozrywka, Polska 2011

08:00 Pascal: po prostu gotuj 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1438) - serial, Polska 2011 11:20 Na Wspólnej (1439) - serial, Polska 2011 11:45 Na Wspólnej (1440) - serial, Polska 2011 12:15 Na Wspólnej (1441) - serial, Polska 2011 12:45 Szymon Majewski Show (9) - rozrywka, Polska 2011 13:50 Cofnij zegar (8) - rozrywka, Polska 2011 14:25 You can dance - Po prostu tańcz! (10) - rozrywka, Polska 2011 16:10 Prosto w serce (85) - serial, Polska 2011 16:35 Prosto w serce (86) - serial, Polska 2011 17:05 Prosto w serce (87) - serial, Polska 2011 17:30 Prosto w serce (88) - serial, Polska 2011 18:00 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Jeszcze raz - film fabularny, Polska 2008 22:00 Nigdy nie będę twoja - film fabularny, USA 2007

06:00 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (88) - dokument, Polska 2009 06:30 Plebania (1683, 1684) - serial, Polska 2011 07:15 Złotopolscy (164, 165) - serial, Polska 1998 08:15 Szatan z siódmej klasy (4) - serial, Polska 2006 09:10 Alchemik Sendivius (4) serial, Polska 1988 09:55 31. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - rozrywka, Polska 2010 10:20 Polska 24 11:05 Czterdziestolatek - 20 lat później (13) - serial, Polska 1993 12:10 Tomek Lipiński i TILT - Nie pytaj mnie (1) - muzyka, Polska 1995 13:00 Wiadomości 13:15 Na dobre i na złe (439) - serial, Polska 2010 14:10 Wściekłe gary 14:40 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 15:00 Dwie strony medalu (22) serial, Polska 2006 15:30 Dzika Polska (111) - dokument, Polska 2009 16:00 Kulturalni PL (36) - kultura, Polska 2011 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (818) - serial, Polska 2011 18:10 Barwy szczęścia (359) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (360) - serial, Polska 2009 19:10 Przygody Bolka i Lolka (51) - serial, Polska 1977 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Czas honoru (22) - serial, Polska 2009 21:05 45. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2008 (38) - muzyka, Polska 2008 21:55 Pogoda 22:05 Pasja - film fabularny, Polska 1977 00:25 M jak miłość (818) - serial, Polska 2011

06:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 06:30 Mała czarna (283) - talk show, Polska 2011 07:30 Galileo 08:30 V-Max 09:00 Dennis rozrabiaka (39) serial, USA 1986 09:30 Dennis rozrabiaka (40) serial, USA 1986 10:00 Dennis rozrabiaka (41) serial, USA 1986 10:30 Dennis rozrabiaka (42) serial, USA 1986 11:00 Galileo 12:00 Mała czarna (284) - talk show, Polska 2011 13:00 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Orlen Australia Tour (10) - rozrywka 14:30 PlusLiga Kobiet 16:55 Hole In The Wall (8) - rozrywka, Polska 2009 17:55 Świat po Armageddonie (2) - dokument, USA 2010 19:00 Galileo 20:00 Wielki szef - film fabularny, Hongkong 1971 22:05 Spadkobiercy (47) - rozrywka, Polska 2011 23:05 Bellator Fighting Championships 01:15 Dziewiąta sesja - film fabularny, USA 2001 03:15 Galileo 04:00 Hole In The Wall (8) - rozrywka, Polska 2009

06:25 Pascal: po prostu gotuj 06:55 Telezakupy 09:00 Ally McBeal (12) - serial, USA 1998 10:00 Raczkujące melodyjki (1) - serial, USA 2002 10:30 Raczkujące melodyjki (2) - serial, USA 2002 11:00 Raczkujące melodyjki (3) - serial, USA 2002 11:30 Raczkujące melodyjki (4) - serial, USA 2002 12:00 Raczkujące melodyjki (5) - serial, USA 2002 12:30 Raczkujące melodyjki (6) - serial, USA 2002 13:00 Gdzie pachną stokrotki (2) - serial, USA 2008 14:00 Jak dobrze wyglądać nago 15:00 Jak dobrze wyglądać nago 16:05 Domowy front (2) - serial, USA 2005 16:35 Domowy front (3) - serial, USA 2005 17:05 Domowy front (4) - serial, USA 2005 17:35 Teoria wielkiego podrywu (1) - serial, USA 2007 18:05 Teoria wielkiego podrywu (2) - serial, USA 2007 18:35 Detektyw Monk (16) - serial, USA 2008 19:30 Legenda telewizji - film fabularny, USA 2004 21:30 Liczą się tylko Frankliny - film fabularny, USA/Niemcy 2002 23:30 Amerykański Ninja V - film fabularny, USA 1993 01:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

22:30 Konfrontacja Sztuk Walki 16 news 22:35 Mr. Deeds - milioner z przypadku - film fabularny, USA 2002 00:35 Grzechotniki - film fabularny, USA 2001

00:00 Serenity - film fabularny, USA 2005 02:35 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

NIEDZIELA 08.05.2011

EUROSPORT PL 08:30 Freeride Spirit 09:00 Niemcy - Czechy 10:30 Puchar Świata w Poznaniu 12:00 Turniej WTA w Madrycie 13:45 Niemcy - Czechy 14:30 Giro d’Italia 17:30 Turniej WTA w Madrycie 18:30 Wyścig w Spa-Francorchamps 20:00 Global Champions Tour w Walencji 21:15 Fight Club 23:45 Giro d’Italia 01:00 Turniej WTA w Madrycie

PULS 06:00 Spotkanie z balladą (19) - rozrywka 07:00 Niebezpieczne spotkania (2) - dokument, USA 2007 08:00 Przedziwny świat owadów (9) - dokument, Nowa Zelandia 2004 09:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 Był sobie człowiek - serial, Francja 1978 11:00 Yogi - łowca skarbów - serial, USA 1986 11:30 Pixie i Dixie - serial 12:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 13:00 Kaczor Daffy: Fantastyczna wyspa - film fabularny, USA 1983 14:45 Nastoletnie aniołki film fabularny, Norwegia 2010 16:30 Uczeń Merlina (1) - film fabularny, USA/Kanada 2006 18:30 Barbie i magia tęczy - film fabularny, USA 2007 20:00 Droga numer 9 - film fabularny, USA 1998 22:15 Pewnego razu w Chinach III - film fabularny, Hongkong 1993 00:30 Nagie oszustwo - film fabularny, USA 2000

Ilzy, Stanisława,Wiktora

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Narodowy Spis Powszechny 2011 - dla przyszłości publicystyka, Polska 2011 06:30 Codzienne przypadki wesołej gromadki (1) - serial, Irlandia 2006 07:00 Transmisja mszy św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 08:00 Kawa czy herbata? 10:35 Smerfy (159) - serial, Belgia 1988 11:05 Baranek Shaun (59) - serial, Wielka Brytania 2009 11:15 Tydzień 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Regina Coeli 12:15 Między ziemią a niebem 13:00 Wiadomości 13:20 Crusoe (11) - serial, Wielka Brytania/Kanada/RPA 2009 14:15 Marco Polo (1) - film fabularny, USA 2007 15:55 Pielgrzym miłości - dokument 2011 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:30 Ojciec Mateusz (66) - serial, Polska 2010 18:20 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:00 Moi przyjaciele: Tygrys i Kubuś (45) - serial, USA 2009 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:05 Pogoda 20:20 Ranczo (61) - serial, Polska 2010 21:25 Drezno - film fabularny, Niemcy 2006 00:05 Pięć razy we dwoje - film fabularny, Francja 2004 01:45 Podwójne życie Weroniki film fabularny, Polska/Francja/Norwegia 1991

06:30 Natura się o(d)płaca (8) dokument, Polska 2011 07:00 M jak miłość (832) - serial, Polska 2011 07:55 Barwy szczęścia (585) - serial, Polska 2011 08:35 Barwy szczęścia (586) - serial, Polska 2011 09:05 Strefa gwiazd 09:30 Wajrak na tropie - dokument, Polska 2009 10:05 Najgroźniejsze zwierzęta świata (1) - dokument, Wielka Brytania 2007 11:05 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (80) - dokument, Polska 2009 11:40 Makłowicz w podróży 12:20 Bitwa na głosy (10) - kultura, Polska 2011 14:00 Familiada - rozrywka, Polska 2011 14:35 Rodzinka.pl (20) - serial, Polska 2011 15:15 Szansa na sukces (186) rozrywka, Polska 2011 16:15 Na dobre i na złe (443) - serial, Polska 2011 17:15 Płocka Noc Kabaretowa rozrywka, Polska 2010 18:00 Panorama 18:30 Sport-telegram 18:35 Pogoda 18:45 Tak to leciało! - kulisy - dokument, Polska 2011 18:55 Tak to leciało! (97) - rozrywka, Polska 2011 20:05 Kabaretowy Klub Dwójki (42) - rozrywka, Polska 2011 21:10 Bezlitośni zabójcy - film fabularny, USA 1999 23:00 Magazyn Ekstraklasy Szybka piłka 23:40 Redakcja kultury (4) - kultura, Polska 2011 00:25 Strefa gwiazd 00:55 Czekając na sen - film fabularny, Francja/Kanada/USA 2000 02:45 Przesłuchanie - film fabularny, Polska 1982

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 Scooby Doo, gdzie jesteś? (10) - serial, USA 1969 07:45 Kaczor Donald przedstawia (28) - dla dzieci, USA 1983 08:15 Kaczor Donald przedstawia (29) - dla dzieci, USA 1983 08:45 Tom i Jerry (10) - serial, USA 1975 09:15 Scooby Doo (13) - serial, USA 1976 09:45 Gumisie (1, 2) - serial, USA 1985 10:50 Bibi Blocksberg i tajemnica niebieskiej sowy - film fabularny, Niemcy 2004 13:30 Studio F1 14:00 Grand Prix Turcji 16:00 Studio F1 16:15 Jaś Fasola (5) - rozrywka, Wielka Brytania 1991 16:45 Szpilki na Giewoncie (11) serial, Polska 2011 17:45 Hotel 52 (11) - serial, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (362) - serial, Polska 2011 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (21) - serial, USA 2010

08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 11:55 Co za tydzień 12:35 Przepis na życie (9) - serial, Polska 2011 13:35 X Factor (9) - rozrywka, Polska 2011 15:20 Maska - film fabularny, USA 1994

06:00 Kawa czy herbata? 07:10 Plebania (1685) - serial, Polska 2011 07:35 Plebania (1686) - serial, Polska 2011 07:55 Plebania (1687) - serial, Polska 2011 08:25 Szkoła życia (4) - serial, Czechy 2007 08:50 Ziarno 09:25 Słownik polsko@polski 09:55 Msza święta z sanktuarium św. Stanisława biskupa męczennika i oo. Paulinów na Skałce w Krakowie 12:40 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 13:00 W stronę świata (1) - dokument, Polska 2006 13:30 Pod Tatrami 13:40 Opole 2007 na bis (33) muzyka, Polska 2007 14:20 Kraj się śmieje (1) - rozrywka, Polska 2004 15:20 Smaki czasu z Karolem Okrasą 16:10 Strefa gwiazd 16:35 Gra w miasta (31) - rozrywka, Polska 2011 17:00 Teleexpress 17:20 M jak miłość (819) - serial, Polska 2011 18:10 Barwy szczęścia (361) - serial, Polska 2009 18:40 Barwy szczęścia (362) - serial, Polska 2009 19:10 Noddy w krainie zabawek (5) - serial, Wielka Brytania 2008 19:30 Wiadomości 19:50 Sport 20:10 Ranczo (10) - serial, Polska 2006 21:05 Kocham Cię, Polsko! (60) rozrywka, Polska 2011 22:25 Pogoda 22:30 Szansa na sukces (184) rozrywka, Polska 2011 23:30 Info jazda 23:50 Strefa gwiazd 00:20 M jak miłość (819) - serial, Polska 2011

07:45 Stawka większa niż życie: Hotel Excelsior; Cafe Rose serial, Polska 1968 10:45 Galileo 11:45 Grand Prix Turcji 12:30 Mała czarna (285) - talk show, Polska 2011 13:00 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 13:30 Spadkobiercy (47) - rozrywka, Polska 2011 14:30 PlusLiga Kobiet 17:00 Hole In The Wall (9) - rozrywka, Polska 2009 18:00 Różowa pantera (21, 22) serial, USA 1993 19:00 Galileo 20:00 Włatcy móch (110) - serial, Polska 2011 20:30 STOP Drogówka 21:30 Steven Seagal: na straży prawa (1) - rozrywka, USA 2009 22:00 Spadkobiercy (48) - rozrywka, Polska 2011 23:00 Wyznania panny młodej film fabularny, USA 2005 00:55 Oddział specjalny: Wyspa śmierci - film fabularny, USA 2001

06:00 Misja Martyna - extra (4) - roz-

21:00 Kości (8) - serial, USA 2010 21:55 Konfrontacja Sztuk Walki 16 news 22:00 Kości (9) - serial, USA 2010 23:00 Potępiony - film fabularny, USA 2007

17:25 Cofnij zegar (9) - rozrywka, Polska 2011 18:00 Wipeout - Wymiatacze (1) rozrywka, Polska 2011 19:00 Fakty 19:25 Sport 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 X Factor (10) - rozrywka, Polska 2011

21:45 Przepis na życie (10) - serial, Polska 2011 22:45 Partnerki (10) - serial, USA 2010 23:45 Usta usta (10) - serial, Polska 2011 00:45 Jeszcze raz - film fabularny, Polska 2008 02:45 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 FIA WTCC 09:00 Wyścig Serii GP3 w Stambule 09:30 Wyścig Serii GP3 w Stambule 10:00 Puchar Świata w Poznaniu 11:00 Turniej WTA w Madrycie 11:45 Z parku superbike’ów 12:00 Mistrzostwa Świata w Monzy 13:00 Mistrzostwa Świata w Monzy 14:15 Giro d’Italia 17:30 Mistrzostwa Świata w Monzy 18:15 Weekend w sportach motorowych 18:30 Turniej WTA w Madrycie 20:00 David Tua Demetrice King 22:00 Giro d’Italia 23:00 Turniej WTA w Madrycie 00:15 Mistrzostwa Świata w Monzy 01:15 Weekend w sportach motorowych

rywka, Polska 2005 06:30 Pascal: po prostu gotuj 07:00 Telezakupy 09:05 Nasza klasa (6) - serial, USA 2006 09:35 Ally McBeal (13) - serial, USA 1998 10:35 Paulie, gadający ptak film fabularny, USA 1998 12:35 Sprawa sercowa - film fabularny, USA 1998 14:35 Był sobie łajdak - film fabularny, USA 1970 17:05 Detektyw Monk (16) - serial, USA 2008 18:05 Kobra oddział specjalny (10) - serial, Niemcy 2009 19:05 Agenci NCIS (9) - serial, USA 2007 20:05 Harry Potter i Zakon Feniksa - film fabularny, Wielka Brytania/USA 2007 22:50 Fringe: Na granicy światów (20) - serial, USA 2008 23:50 Królowie komedii - dokument, USA 2000 02:10 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

PULS 06:00 Spotkanie z balladą (20) - rozrywka 07:00 Niebezpieczne spotkania (2) - dokument, USA 2007 08:00 Dzika natura (9) - dokument, Wielka Brytania 2004 09:00 Stacja Porankowo - dla dzieci 10:00 Był sobie człowiek - serial, Francja 1978 11:00 Yogi - łowca skarbów - serial, USA 1986 11:30 Pixie i Dixie - serial 12:00 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 12:50 Madeline zaginęła w Paryżu - film fabularny, USA 1999 14:30 Klejnot pustyni - film fabularny, Dania 2001 16:35 Człowiek orkiestra film fabularny, Francja/Włochy 1970 18:25 Barbie i 12 tańczących księżniczek - film fabularny, USA 2006 20:00 Meteor (1) - film fabularny, USA 2009 22:00 Szpital - nagłe przypadki (9) dokument, USA 2005 23:00 Goło i wesoło (22) - rozrywka 23:30 Taki jest świat 00:00 Medium (14) - serial, USA 2008 01:00 Parking grozy - film fabularny, USA 2008


13

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

PONIEDZIAŁEK 09.05.2011

Bożydara, Grzegorza

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Siedem stron świata (7) serial, Polska 1974 08:55 Koszmarny Karolek (56) serial, Wielka Brytania 2008 09:20 Skutki noszenia kapelusza w maju - film fabularny, Polska 1995 10:50 Wściekłe gary 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (19) - serial, USA 2007 13:35 Plebania (1699) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2087) - serial, Polska 2011 14:35 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - rozrywka 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5436, 5437) - serial, USA 2008 16:35 Celownik 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:25 Plebania (1700) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2088) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:10 To Timmy! (8) - serial, Wielka Brytania 2009 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Pogoda 20:20 Nowe przygody szwajcarskiej rodziny Robinsonów - film fabularny, USA 1998 22:15 Boulevard Voltaire - teatr, Polska 2010 23:40 Fryderyk 2011 - relacja z gali wręczenia nagród 00:20 Wilbur chce się zabić - film fabularny, Dania/Wielka Brytania/Szwecja 2002 02:20 Faceci na topie (8) - serial, USA 2007

07:30 Na dobre i na złe (170) - serial, Polska 2003 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Telezakupy 11:40 Kabaretowy Klub Dwójki (1) - rozrywka, Polska 2011 11:55 Sztuka życia 12:25 Anna Dymna - spotkajmy się (129) - dyskusja, Polska 2010 12:55 Pytając o Boga (31) - dokument, Polska 2011 13:20 Ogrodowa Dowborowa 13:55 Postaw na milion (10) rozrywka, Polska 2011 14:55 Na dobre i na złe (443) - serial, Polska 2011 16:00 Panorama - świat 16:15 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 16:30 Czas honoru (22) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2011 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:30 Pogoda 18:45 October Road (7) - serial, USA 2007 19:40 Sąsiedzi (46) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (587) - serial, Polska 2011 20:45 M jak miłość (833) - serial, Polska 2011 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2011 21:50 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2011 22:55 Czarna wdowa (20) - film fabularny, USA 2008 00:30 Jak Beatlesi zachwiali Kremlem - dokument, Wielka Brytania 2008 01:40 Zespół adwokacki (12) film fabularny 1994 02:40 Czarna wdowa (20) - film fabularny, USA 2008

07:30 Przygody Animków (28, 30) - serial, USA 1990 08:30 Scooby Doo (2) - serial, USA 1976 09:00 Rodzina zastępcza plus (324) - serial, Polska 2009 10:00 Daleko od noszy (49) - serial, Polska 2004 10:30 Świat według Kiepskich (295) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (296) - serial, Polska 2011 11:30 Linia życia (45) - serial, Polska 2011 12:00 Dom nie do poznania (172) - rozrywka, USA 2009 13:00 Ostry dyżur (2) - serial, USA 2006 14:00 Pierwsza miłość (1305) serial, Polska 2011 14:45 Trudne sprawy (50) - serial, Polska 2010 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (297) - serial, Polska 2011 17:00 Dlaczego ja? (169) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1306) serial, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:30 Linia życia (46) - serial, Polska 2011 20:00 Lara Croft Tomb Raider: Kolebka życia - film fabularny, GB/USA/Niemcy/Japonia 2003

06:00 BrzydUla (7, 8) - serial, Polska 2008 07:00 Mango - Telezakupy 08:00 Prosto w serce (88) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Co za tydzień 11:35 BrzydUla (9, 10) - serial, Polska 2008 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (581) - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy (808) - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi (829) - serial, Polska 2010 14:55 Detektyw Monk (5) - serial, USA 2005

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Tylko Kaśka (7) - serial, Polska 1980 09:00 Kabaretowy Klub Dwójki (29) - rozrywka, Polska 2010 09:50 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (359) - serial, Polska 2009 10:35 Droga do Kościoła - dokument, Polska 2011 11:00 Tele PRLe (6) - rozrywka, Polska 2005 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1688) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (166) - serial, Polska 1999 13:15 Czas honoru (22) - serial, Polska 2009 14:05 Sto tysięcy bocianów (53) dokument, Polska 2009 14:35 45. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej Opole 2008 (38) - muzyka, Polska 2008 15:35 Zagadkowa blondynka (10) - rozrywka, Polska 2009 16:30 Sztuka życia 17:00 Teleexpress 17:25 Co nam w duszy gra (2) rozrywka, Polska 2000 18:20 Plebania (1688) - serial, Polska 2011 18:50 Gra w miasta (31) - rozrywka, Polska 2011 19:15 Długie uszy na polanie (13) - serial, Czechy 2006 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:10 Blondynka (7) - serial, Polska 2009 21:00 Benefis kabaretu „Elita” (2) - kultura, Polska 2004 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:40 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2011 23:35 Sukces (13, 14) - serial, Polska 2000 00:30 Pamiętaj o mnie - muzyka, Polska 2011 00:50 Plebania (1688) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (176) serial, USA 1998 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Mała czarna (284) - talk show, Polska 2011 10:20 Osaczona (152) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (173) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Orlen Australia Tour (10) - rozrywka 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Osaczona (153) - serial, USA 2007 17:00 Nie igraj z aniołem (174) serial, Meksyk 2008 18:00 Różowa pantera (23, 24) serial, USA 1993 19:00 Morze miłości (154) - serial, Meksyk 2009 20:00 STOP Drogówka 21:00 Świat po Armageddonie (2) - dokument, USA 2010 22:05 Galileo 00:05 Mała czarna (284) - talk show, Polska 2011 01:05 Bellator Fighting Championships 03:05 Muzyczne listy - muzyka

07:15 Majka (112, 113) - serial, Polska 2010 08:15 112 - na każde wezwanie (79) - serial, Niemcy 2008 08:45 112 - na każde wezwanie (80) - serial, Niemcy 2008 09:20 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (8) - serial, USA 2003 10:20 Agenci NCIS (4) - serial, USA 2006 11:20 Telezakupy 12:55 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 13:25 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:55 B jak brzydula (24) serial, Niemcy 2005 14:25 B jak brzydula (25) - serial, Niemcy 2005 14:55 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 15:55 Majka (114, 115) - serial, Polska 2010 17:00 Ostry dyżur (108) - serial, USA 1998 18:00 Agenci NCIS (5) - serial, USA 2006 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (9) - serial, USA 2003 20:00 Człowiek - cel film fabularny, USA 1994 22:00 Pamiętniki wampirów (21) - serial, USA 2010 22:55 Zamach - film fabularny, USA 1987

22:30 Konfrontacja Sztuk Walki 16 news 22:35 Upadek (1, 2) - film fabularny, Niemcy/Włochy/Austria 2004 02:10 Journeyman - podróżnik w czasie (5) - serial, USA 2008

15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (89) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1442) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Szymon Majewski Show (10) - rozrywka, Polska 2011 22:35 Mentalista (23) - serial, USA 2008 23:35 Superwizjer 00:10 Tajemnice Smallville (12) serial, USA/Kanada 2010

EUROSPORT PL 08:30 Maraton w Pradze 09:30 Mistrzostwa Świata w Monzy 10:00 Turniej WTA w Madrycie 11:00 Giro d’Italia 12:00 Niemcy - Czechy 13:00 Rumunia - Niemcy 14:45 Giro d’Italia 17:30 Dania - Francja 19:00 Eurogole 19:30 Champions Club 20:15 Watts 20:45 Watts 20:55 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 21:00 Tydzień z World Wrestling Entertainment 21:30 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 21:35 Vintage Collection 22:30 Rumunia - Niemcy 23:45 Eurogole 00:15 Champions Club 01:00 Watts

WTOREK 10.05.2011

PULS 06:00 Hi Hi TV (32) - rozrywka, Polska 2010 06:30 MdM (42) - talk show, Polska 07:00 Sędzia Judy (174) - rozrywka, USA 2006 07:30 No problem! 08:00 Słodka szkoła Rachel 08:30 Burza uczuć (694) - serial, Niemcy 2005 09:30 Duch Eleny (75) - serial, USA 2010 10:30 Pustynna miłość (175) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 11:30 Burza uczuć (695) - serial, Niemcy 2005 12:30 Zostań gwiazdą! 13:00 Dr Phil (9) - talk show, USA 2003-2009 14:00 Sędzia Judy (175) - rozrywka, USA 2006 14:30 Medicopter (2) - serial, Niemcy/Austria 1998 15:30 Bajki animowane - dla dzieci 17:25 Był sobie człowiek - serial, Francja 1978 18:00 Piotruś Pan i piraci - serial, USA 1990 18:30 Yogi - łowca skarbów - serial, USA 1986 19:00 Pixie i Dixie - serial 19:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 20:00 Człowiek orkiestra - film fabularny, Francja/Włochy 1970 22:00 Goło i wesoło (23) rozrywka 22:30 Shockwave (8) - rozrywka, USA 2007 23:30 Namiętne pasje - film fabularny, USA 2003

Izydora, Antoniny

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Rozalka Olaboga (1) - serial, Polska 1984 08:55 Magiczne przygody misia Ruperta (21) - serial, Wielka Brytania 2006 09:05 Jedynkowe przedszkole (77) - dla dzieci, Polska 2010 09:40 Dlaczego? Po co? Jak? 09:55 Kuchcikowo - gotowanie na ekranie (33) - dla dzieci, Polska 2008 10:20 Małgosia i buciki (28) - serial, Kanada 2003 10:50 Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie... - publicystyka, Polska 2011 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (20) - serial, USA 2007 13:35 Plebania (1700) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2088) - serial, Polska 2011 14:35 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - rozrywka 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5438, 5439) - serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:30 Plebania (1701) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2089) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:10 Hallo, tu Hania! (36) - serial, Wielka Brytania 2007 19:30 Wiadomości 21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - muzyka, Niemcy 2011 23:10 Okiem mordercy - film fabularny, USA 2007 00:50 Amok - film fabularny, Polska 1998

06:30 Egzamin z życia (19) - serial, Polska 2005 07:30 Na dobre i na złe (171) - serial, Polska 2003 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:10 Telezakupy 11:45 Familiada - rozrywka, Polska 2011 12:20 Tak to leciało! (95) - rozrywka, Polska 2011 13:25 Najgroźniejsze zwierzęta świata (4) - dokument, Wielka Brytania 2007 14:30 Barwy szczęścia (587) - serial, Polska 2011 15:05 M jak miłość (833) - serial, Polska 2011 16:00 Panorama - świat 16:15 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 16:30 Czas honoru (23) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2011 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:30 Pogoda 18:45 October Road (8) - serial, USA 2007 19:40 Sąsiedzi (47) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (588) - serial, Polska 2011 20:45 M jak miłość (834) - serial, Polska 2011 21:40 Kulisy serialu „M jak miłość” - dokument, Polska 2011 21:50 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:55 Tiger Woods - wzlot i upadek - dokument, Wielka Brytania 2010 00:00 Z odzysku - film fabularny, Polska 2006 02:00 Siedlisko (1) - serial, Polska 1998 03:05 Operacja Kondor - film fabularny, Hongkong 1991

08:00 Pies Huckleberry (28, 29, 30) - serial, USA 1958 08:30 Scooby Doo (13) - serial, USA 1976 09:00 Rodzina zastępcza plus (325) - serial, Polska 2009 10:00 Daleko od noszy (50) - serial, Polska 2004 10:30 Świat według Kiepskich (296) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (297) - serial, Polska 2011 11:30 Linia życia (46) - serial, Polska 2011 12:00 Dom nie do poznania (173) - rozrywka, USA 2009 13:00 Ostry dyżur (3) - serial, USA 2006 14:00 Pierwsza miłość (1306) serial, Polska 2011 14:45 Trudne sprawy (51) - serial, Polska 2010 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (298) - serial, Polska 2011 17:00 Dlaczego ja? (170) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1307) serial, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:30 Linia życia (47) - serial, Polska 2011 20:00 Romeo musi umrzeć - film fabularny, USA 2000

06:00 BrzydUla (9, 10) - serial, Polska 2008 07:00 Mango - Telezakupy 08:00 Prosto w serce (89) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1442) - serial, Polska 2011 11:35 BrzydUla (11, 12) - serial, Polska 2008 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Detektyw Monk (6) - serial, USA 2005 16:55 Sąd rodzinny - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (90) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1443) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 Dr House (13) - serial, USA 2005

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Janka (11) - serial, Polska/ Niemcy 1989 09:00 Co nam w duszy gra (2) rozrywka, Polska 2000 09:55 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (360) - serial, Polska 2009 10:40 Wojciech Cejrowski - boso przez świat (89) - dokument, Polska 2009 11:10 M jak miłość (818) - serial, Polska 2011 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1689) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (167) - serial, Polska 1999 13:15 Egzamin z życia (68) - serial, Polska 2006 14:05 Polska 24 14:40 Program rozrywkowy - rozrywka 15:30 Tomasz Lis na żywo - publicystyka, Polska 2011 16:30 Wideoteka dorosłego człowieka (114) - rozrywka, Polska 2011 17:00 Teleexpress 17:25 Szansa na sukces (184) rozrywka, Polska 2011 18:20 Plebania (1689) - serial, Polska 2011 18:45 Dzika Polska (111) - dokument, Polska 2009 19:15 Reksio (3) - serial, Polska 1973 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Londyńczycy (15) - serial, Polska 2009 21:00 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - muzyka, Niemcy 2011 23:05 Pogoda 23:10 Polska 24 23:45 Ekstradycja III (9) - serial, Polska 1998 00:50 Plebania (1689) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (177) serial, USA 1998 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (154) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (153) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (174) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 VIP - kultura, Polska 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Osaczona (154) - serial, USA 2007 17:00 Nie igraj z aniołem (175) serial, Meksyk 2008 18:00 Różowa pantera (25, 26) serial, USA 1993 19:00 Morze miłości (155) - serial, Meksyk 2009 20:00 Galileo Extra 21:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (3) - serial, USA/Kanada 2007 21:55 Oddział specjalny: Wyspa śmierci - film fabularny, USA 2001 00:00 Mała czarna (285) - talk show, Polska 2011 00:30 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (3) - serial, USA/Kanada 2007 01:25 G.I. Jane - film fabularny, USA/Wielka Brytania 1997

06:15 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 07:15 Majka (114, 115) - serial, Polska 2010 08:15 112 na każde wezwanie (81) - serial, Niemcy 2008 08:45 112 - na każde wezwanie (82) - serial, Niemcy 2008 09:20 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (9) serial, USA 2003 10:20 Agenci NCIS (5) - serial, USA 2006 11:20 Telezakupy 12:55 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 13:25 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:55 B jak brzydula (26) - serial, Niemcy 2005 14:25 B jak brzydula (27) - serial, Niemcy 2005 14:55 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 15:55 Majka (116, 117) - serial, Polska 2010 17:00 Ostry dyżur (109) - serial, USA 1998 18:00 Agenci NCIS (6) - serial, USA 2006 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 2003 20:00 Zamach - film fabularny, USA 1987 21:50 Agenci NCIS (10) - serial, USA 2007 22:50 Amerykański Ninja V - film fabularny, USA 1993

22:30 Konfrontacja Sztuk Walki 16 news 22:35 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (24) - serial, USA 2009 23:35 Morderstwo w bazie Presidio - film fabularny, USA 2005

22:30 Kuba Wojewódzki (26) talk show, Polska 2011 23:30 Goście (11) - serial, USA 2009 00:30 Superwizjer 01:05 Uwaga! 01:25 Arkana magii - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:35 Champions Club 09:15 Watts 09:30 Mats Point 10:00 Turniej WTA w Rzymie 11:00 Turniej WTA w Rzymie 14:45 Giro d’Italia 17:30 Turniej WTA w Rzymie 19:30 Turniej WTA w Rzymie 21:15 Zab Judah - Kaizer Mabuza 23:00 Mistrzostwa Świata w Monzy 00:00 Superpuchar Porsche w Stambule 00:30 Weekend w sportach motorowych 00:45 Eurogole 01:15 Watts

PULS 06:00 Hi Hi TV (33) - rozrywka, Polska 2010 06:30 MdM (43) - talk show, Polska 07:00 Sędzia Judy (175) - rozrywka, USA 2006 07:30 Dr Phil (9) - talk show, USA 2003-2009 08:30 Burza uczuć (695) - serial, Niemcy 2005 09:30 Duch Eleny (76) - serial, USA 2010 10:30 Pustynna miłość (176) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 11:30 Burza uczuć (696) - serial, Niemcy 2005 12:30 Uwaga! Nadchodzi Kim! 13:00 Dr Phil (10) talk show, USA 2003-2009 14:00 Sędzia Judy (176) - rozrywka, USA 2006 14:30 Medicopter (3) - serial, Niemcy/ Austria 1997 15:30 Bajki animowane - dla dzieci 17:25 Był sobie człowiek serial, Francja 1978 18:00 Piotruś Pan i piraci - serial, USA 1990 18:30 Yogi - łowca skarbów - serial, USA 1986 19:00 Pixie i Dixie - serial 19:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 20:00 Nastoletnie aniołki - film fabularny, Norwegia 2010 22:00 Goło i wesoło (24) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (144) - talk show, USA 2007 23:30 Meteor (1) - film fabularny, USA 2009


14

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

ŚRODA 11.05.2011

Igi, Ignacego

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Rozalka Olaboga (2) - serial, Polska 1984 08:50 Baranek Shaun (62) - serial, Wielka Brytania 2009 09:00 Budzik (314) - dla dzieci, Polska 2008 09:30 Moliki książkowe 09:50 I kudłate, i łaciate (8) - dla dzieci, Polska 2009 10:05 Kacper (20) - serial, Wielka Brytania 1999 10:35 Magiczne przygody misia Ruperta (22) - serial, Wielka Brytania 2006 10:50 Raj 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (21) - serial, USA 2007 13:35 Plebania (1701) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2089) - serial, Polska 2011 14:35 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - rozrywka 15:00 Wiadomości 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5440, 5441) - serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:20 Pogoda 17:25 Plebania (1702) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2090) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:10 Noddy w krainie zabawek (21) - serial, Wielka Brytania 2008 19:30 Wiadomości 20:30 1920. Wojna i miłość (11) serial, Polska 2010 21:25 Operacja „Życie” (10) - dokument, Polska 2011 22:05 Josef Fritzl. Potwór z Amstetten - dokument, Wielka Brytania 2009 23:10 Wyścig z żywiołem - film fabularny, USA 2003

06:35 Egzamin z życia (20) - serial, Polska 2005 07:30 Na dobre i na złe (172) - serial, Polska 2003 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Telezakupy 11:45 Familiada - rozrywka, Polska 2011 12:25 Szansa na sukces (187) rozrywka, Polska 2011 13:30 Na wariackich papierach (25) - serial, USA 1986 14:30 Barwy szczęścia (588) - serial, Polska 2011 15:05 M jak miłość (834) - serial, Polska 2011 16:00 Panorama - świat 16:15 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 16:30 Czas honoru (24) - serial, Polska 2009 17:25 Jeden z dziesięciu - rozrywka, Polska 2011 18:00 Panorama 18:25 Sport-telegram 18:30 Pogoda 18:45 October Road (9) - serial, USA 2007 19:40 Sąsiedzi (48) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (589) - serial, Polska 2011 20:45 Rodzinka.pl (21) - serial, Polska 2011 21:10 Rodzinka.pl (22) - serial, Polska 2011 21:50 Operacja Kondor - film fabularny, Hongkong 1991 23:50 Kryminalne zagadki Las Vegas (10) - serial, Kanada/ USA 2008 00:45 Dr House (123) - serial, USA 2009 01:40 Lot na Księżyc - dokument, Wielka Brytania 2009 03:25 Rozdroże Cafe - film fabularny, Polska 2005

07:30 Przygody Animków (30) serial, USA 1990 08:00 Sylwester i Tweety na tropie (10) - serial, USA 08:30 Scooby Doo, gdzie jesteś? (10) - serial, USA 1969 09:00 Rodzina zastępcza plus (326) - serial, Polska 2009 10:00 Daleko od noszy (51) - serial, Polska 2005 10:30 Świat według Kiepskich (297) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (298) - serial, Polska 2011 11:30 Linia życia (47) - serial, Polska 2011 12:00 Dom nie do poznania (174) - rozrywka, USA 2009 13:00 Ostry dyżur (4) - serial, USA 2006 14:00 Pierwsza miłość (1307) serial, Polska 2011 14:45 Trudne sprawy (52) - serial, Polska 2010 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (299) - serial, Polska 2011 17:00 Dlaczego ja? (171) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1308) serial, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:30 Linia życia (48) - serial, Polska 2011 20:00 Świat według Kiepskich (363) - serial, Polska 2011 20:30 Hitch: Najlepszy doradca przeciętnego faceta - film fabularny, USA 2005

06:00 BrzydUla (11) - serial, Polska 2008 06:30 BrzydUla (12) - serial, Polska 2008 07:00 Mango - Telezakupy 08:00 Prosto w serce (90) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1443) - serial, Polska 2011 11:35 BrzydUla (13) - serial, Polska 2008 12:05 BrzydUla (14) - serial, Polska 2008 12:40 Sąd rodzinny - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Detektyw Monk (7) - serial, USA 2005 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial, Polska 2010

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Niewiarygodne przygody Marka Piegusa (8) - serial, Polska 1966 09:00 Szansa na sukces (184) rozrywka, Polska 2011 09:55 Smaki polskie 10:10 Barwy szczęścia (361) - serial, Polska 2009 10:40 Wściekłe gary 11:10 M jak miłość (819) - serial, Polska 2011 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1690) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (168) - serial, Polska 1999 13:15 Blondynka (7) - serial, Polska 2009 14:05 Polska 24 14:40 Benefis kabaretu „Elita” (2) - kultura, Polska 2004 15:40 Blues minus. Jonasz Kofta - największe przeboje kultura, Polska 1994 16:40 Info jazda 17:00 Teleexpress 17:25 Tomek Lipiński i TILT - Mówię ci, że... - muzyka, Polska 1995 18:20 Plebania (1690) - serial, Polska 2011 18:45 Pod Tatrami 19:00 Wilnoteka (90) - dokument, Litwa 2011 19:15 Przygody kota Filemona (21) - serial, Polska 1979 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Operacja Samum - film fabularny, Polska 1999 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:40 Pielgrzym miłości (1) - dokument 2011 23:30 Zagrajmy rock and rolla jeszcze raz - rozrywka 00:30 Gra w miasta (31) - rozrywka, Polska 2011 00:50 Plebania (1690) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (178) serial, USA 1998 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (155) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (154) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (175) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Kinomaniak - kultura, Polska 2005 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Osaczona (155) - serial, USA 2007 17:00 Nie igraj z aniołem (176) serial, Meksyk 2008 18:00 Różowa pantera (27) - serial, USA 1993 18:30 Różowa pantera (28) - serial, USA 1993 19:00 Morze miłości (156) - serial, Meksyk 2009 20:00 G.I. Jane - film fabularny, USA/Wielka Brytania 1997 22:40 Obcy - decydujące starcie film fabularny, Wielka Brytania/USA 1986 01:30 Dziewiąta sesja - film fabularny, USA 2001 03:25 Muzyczne listy - muzyka

07:15 Majka (116, 117) - serial, Polska 2010 08:15 112 - na każde wezwanie (83) - serial, Niemcy 2008 08:45 112 - na każde wezwanie (84) - serial, Niemcy 2008 09:20 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (10) - serial, USA 2003 10:20 Agenci NCIS (6) - serial, USA 2006 11:20 Telezakupy 12:55 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 13:25 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:55 B jak brzydula (28) serial, Niemcy 2005 14:25 B jak brzydula (29) - serial, Niemcy 2005 14:55 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 15:55 Majka (118, 119) - serial, Polska 2010 17:00 Ostry dyżur (110) - serial, USA 1998 18:00 Agenci NCIS (7) - serial, USA 2006 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 2003 20:00 Męska gra - film fabularny, USA 1999 23:15 Kobra - oddział specjalny (11) - serial, Niemcy 2009 00:15 Arsene Lupin - film fabularny, Francja/Włochy/Hiszpania 2004

23:00 Konfrontacja Sztuk Walki 16 news 23:05 Szkoła uwodzenia III - film fabularny, USA 2003

17:55 Prosto w serce (91) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1444) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 You can dance - Po prostu tańcz! (11) - rozrywka, Polska 2011 23:10 Blade: Mroczna Trójca film fabularny, USA 2004 01:35 Szymon Majewski Show (10) - rozrywka, Polska 2011

EUROSPORT PL 08:30 Magazyn olimpijski 09:00 Giro d’Italia 10:00 Turniej WTA w Rzymie 11:00 Turniej WTA w Rzymie 14:45 Giro d’Italia 17:30 Turniej WTA w Rzymie 19:30 Turniej WTA w Rzymie 21:15 Wednesday Selection 21:20 Zawody WKKW w Badmintonie 22:20 Riders Club 22:25 Turniej z cyklu US PGA - turniej w Charlotte 23:25 Golf 23:55 Golf Club 00:00 Yacht Club 00:05 Wednesday Selection 00:15 Mistrzostwa Świata w Rotterdamie

CZWARTEK 12.05.2011

PULS 06:00 Hi Hi TV (34) - rozrywka, Polska 2010 06:30 MdM (44) - talk show, Polska 07:00 Sędzia Judy (176) - rozrywka, USA 2006 07:30 Dr Phil (10) talk show, USA 2003-2009 08:30 Burza uczuć (696) - serial, Niemcy 2005 09:30 Duch Eleny (77) - serial, USA 2010 10:30 Pustynna miłość (177) serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 11:30 Burza uczuć (697) - serial, Niemcy 2005 12:30 10 lat mniej 13:30 Menu na miarę 14:00 Sędzia Judy (177) rozrywka, USA 2006 14:30 Medicopter (4) - serial, Niemcy/Austria 1997 15:30 Bajki animowane - dla dzieci 17:25 Był sobie człowiek - serial, Francja 1978 18:00 Piotruś Pan i piraci - serial, USA 1990 18:30 Yogi - łowca skarbów - serial, USA 1986 19:00 Pixie i Dixie - serial 19:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 20:00 Uczeń Merlina (1) - film fabularny, USA/Kanada 2006 22:00 Goło i wesoło (25) - rozrywka 22:30 UFC walki mistrzów - rozrywka, USA 2010 23:30 Akta pożądania - film fabularny, Wielka Brytania 2007

Joanny, Achillesa

TVP 1

TVP 2

POLSAT

TVN

POLONIA

TV4

TVN 7

06:00 Kawa czy herbata? 08:10 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:20 Rozalka Olaboga (3) - serial, Polska 1984 08:45 Magiczne przygody misia Ruperta (23) - serial, Wielka Brytania 2006 09:00 Domisie (242) - dla dzieci, Polska 2011 09:30 Koszmarny Karolek (97) serial, Wielka Brytania 2008 09:45 Psie opowieści, czyli ochy i fochy (1) - dla dzieci, Polska 2010 10:05 Małgosia i buciki (29) - serial, Kanada 2003 10:35 Noddy w krainie zabawek (23) - serial, Wielka Brytania 2008 10:50 My, wy, oni 11:20 Telezakupy 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:40 Siódme niebo (22) - serial, USA 2007 13:35 Plebania (1702) - serial, Polska 2011 14:05 Klan (2090) - serial, Polska 2011 14:35 Konkurs Piosenki Eurowizji - Düsseldorf 2011 - rozrywka 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:15 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 15:50 Moda na sukces (5442, 5443) - serial, USA 2008 16:40 Celownik 17:00 Teleexpress 17:25 Plebania (1703) - serial, Polska 2011 17:55 Klan (2091) - serial, Polska 2011 18:35 Jaka to melodia? - rozrywka, Polska 2011 19:05 Księżycowy miś (17) - serial, Niemcy 2007 19:30 Wiadomości 20:25 Ojciec Mateusz (67) - serial, Polska 2010 21:25 Sprawa dla reportera - dokument, Polska 2011 22:20 Sztorm - film fabularny, USA 1996 00:40 Zapomnieć o strachu - film fabularny, USA 1986

06:00 M.A.S.H. (227) - serial, USA 1981 06:35 Egzamin z życia (21) - serial, Polska 2005 07:35 Na dobre i na złe (173) - serial, Polska 2004 08:30 Pytanie na śniadanie 10:50 Aleja gwiazd - rozrywka, Polska 2010 11:15 Telezakupy 11:45 Gilotyna (75) - rozrywka, Polska 2011 12:25 Sabat czarownic - muzyka, Polska 2010 13:20 Na wariackich papierach (26) - serial, USA 1986 14:10 Barwy szczęścia (589) - serial, Polska 2011 14:45 Zmiennicy (8) - serial, Polska 1986 16:00 Panorama - świat 16:15 Gorący temat - publicystyka, Polska 2011 16:30 Czas honoru (25) - serial, Polska 2009 17:25 Gilotyna (100) - rozrywka, Polska 2011 18:00 Panorama 18:20 Sport-telegram 18:25 Pogoda 18:40 Zaklinacz dusz (13) - serial, USA 19:30 Kocham Cię, Polsko! - kulisy - dokument, Polska 2011 19:40 Sąsiedzi (49) - serial, Polska 2004 20:10 Barwy szczęścia (590) - serial, Polska 2011 20:45 Dr House (123) - serial, USA 2009 21:45 Instynkt (11) - serial, Polska 2011 22:40 Siostra Jackie (18) - serial, USA 2010 23:20 Po zmierzchu - talk show, Polska 2011 00:10 Kocham kino - kultura, Polska 2011 00:35 Zwykli ludzie - film fabularny, USA 1980 02:50 Od słowa do słowa (6) kultura, Polska 2011

08:00 Miś Yogi (28, 29, 30) - serial, USA 08:30 Nowe przygody Scooby’ego (10) - serial, USA 1984 09:00 Rodzina zastępcza plus (327) - serial, Polska 2009 10:00 Daleko od noszy (52) - serial, Polska 2004 10:30 Świat według Kiepskich (298) - serial, Polska 2008 11:00 Malanowski i Partnerzy (299) - serial, Polska 2011 11:30 Linia życia (48) - serial, Polska 2011 12:00 Dom nie do poznania (175) - rozrywka, USA 2009 13:00 Ostry dyżur (5) - serial, USA 2006 14:00 Pierwsza miłość (1308) serial, Polska 2011

06:00 BrzydUla (13, 14) - serial, Polska 2008 07:00 Mango - Telezakupy 08:00 Prosto w serce (91) - serial, Polska 2011 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Na Wspólnej (1444) - serial, Polska 2011 11:35 BrzydUla (15, 16) - serial, Polska 2008 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska - serial, Polska 2010 13:40 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 14:20 Detektywi - serial, Polska 2010 14:55 Detektyw Monk (8) - serial, USA 2005 15:55 Rozmowy w toku - talk show, Polska 2011 16:55 Sąd rodzinny - serial, Polska 2010 17:55 Prosto w serce (92) - serial, Polska 2011 18:25 Detektywi - serial, Polska 2010 19:00 Fakty 19:30 Sport 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1445) - serial, Polska 2011 20:45 W-11 wydział śledczy - serial, Polska 2010 21:30 W sieci pająka - film fabularny, USA/Niemcy/Kanada 2001

06:00 Kawa czy herbata? 08:05 Polityka przy kawie - publicystyka, Polska 2011 08:25 Szaleństwo Majki Skowron (6) - serial, Polska 1976 09:00 Tomek Lipiński i TILT - Mówię ci, że... - muzyka, Polska 1995 09:50 Smaki polskie 10:05 Barwy szczęścia (362) - serial, Polska 2009 10:35 Makłowicz w podróży 11:10 Dwie strony medalu (22) serial, Polska 2006 11:35 Grupa Rafała Kmity przedstawia... (1) - rozrywka, Polska 2010 12:00 Wiadomości 12:15 Plebania (1691) - serial, Polska 2011 12:45 Złotopolscy (169) - serial, Polska 1999 13:15 Londyńczycy (15) - serial, Polska 2009 14:05 Polska 24 14:30 Wilnoteka (90) - dokument, Litwa 2011 14:45 25 lat w Pace (4) - rozrywka, Polska 2009 15:45 Pielgrzym miłości (1) - dokument 2011 17:00 Teleexpress 17:25 Kabaretowy Klub Dwójki (30) - rozrywka, Polska 2010 18:20 Plebania (1691) - serial, Polska 2011 18:45 Słownik polsko@polski 19:15 Miś Uszatek (4) - serial, Polska 1976 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:15 Zagadkowa blondynka (11) - rozrywka, Polska 2009 21:10 Egzamin z życia (69) - serial, Polska 2006 22:00 Pogoda 22:05 Polska 24 22:40 Zielona miłość (2) - serial, Polska 1978 00:20 Operacja „Życie” (2) - dokument, Polska 2011 00:50 Plebania (1691) - serial, Polska 2011

06:10 Muzyczne listy - muzyka 07:15 Słoneczny patrol (179) serial, USA 1998 08:20 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 09:20 Morze miłości (156) - serial, Meksyk 2009 10:20 Osaczona (155) - serial, USA 2007 11:20 Nie igraj z aniołem (176) serial, Meksyk 2008 12:20 Muzyczne listy - muzyka 13:30 Dekoratornia - film telewizyjny, Polska 2009 14:00 Dziewczyny z fortuną - rozrywka 15:00 Galileo 16:00 Osaczona (156) - serial, USA 2007 17:00 Nie igraj z aniołem (177) serial, Meksyk 2008 18:00 Różowa pantera (29) - serial, USA 1993 18:30 Różowa pantera (30) - serial, USA 1993 19:00 Morze miłości (157) - serial, Meksyk 2009 20:00 Ojciec chrzestny - film fabularny, USA 1972 23:40 CSI: Kryminalne zagadki Miami (1) - serial, USA 2007 00:40 CSI: Kryminalne zagadki Miami (2) - serial, USA 2007 01:40 Walka na odkurzacze - film fabularny, USA 2002

06:15 Kuchenne rewolucje - rozrywka, Polska 2010 07:15 Majka (118, 119) - serial, Polska 2010 08:15 112 na każde wezwanie (85) - serial, Niemcy 2008 08:45 112 - na każde wezwanie (86) - serial, Niemcy 2008 09:20 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (11) - serial, USA 2003 10:20 Agenci NCIS (7) - serial, USA 2006 11:20 Telezakupy 12:55 Granie na ekranie - rozrywka, Polska 2011 13:25 Apetyt na kasę - rozrywka, Polska 2009 13:55 B jak brzydula (30) - serial, Niemcy 2005 14:25 B jak brzydula (31) - serial, Niemcy 2005 14:55 Kuchenne rewolucje (1) - rozrywka, Polska 2010 15:55 Majka (120, 121) - serial, Polska 2010 17:00 Ostry dyżur (111) - serial, USA 1998 18:00 Agenci NCIS (8) - serial, USA 2006 19:00 J.A.G. - Wojskowe Biuro Śledcze (12) - serial, USA 2004 20:00 Arsene Lupin - film fabularny, Francja/Włochy/Hiszpania 2004 22:40 Odwróceni (5) - serial, Polska 2007 23:40 Łowca snów - film fabularny, USA/Australia 2003

14:45 Trudne sprawy (53) - serial, Polska 2010 15:50 Wydarzenia 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (300) - serial, Polska 2011 17:00 Dlaczego ja? (172) - serial, Polska 2010 18:00 Pierwsza miłość (1309) serial, Polska 2011 18:50 Wydarzenia 19:30 Linia życia (49) - serial, Polska 2011 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (2) - serial, USA/Kanada 2007 21:00 Hotel 52 (12) - serial, Polska 2011 21:55 Konfrontacja Sztuk Walki 16 news 22:00 Szpilki na Giewoncie (12) serial, Polska 2011 23:05 Kobiecy Klub Zbrodni (12) - serial, USA 2008

23:40 Bez śladu (9) - serial, USA 2002 00:40 Multikino (548) - kultura, Polska 2011 01:05 Mentalista (23) - serial, USA 2008

EUROSPORT PL 08:35 Watts 08:45 Turniej WTA w Rzymie 10:00 Giro d’Italia 11:30 Mistrzostwa Europy do lat 17 w Serbii 13:15 Turniej WTA w Rzymie 14:45 Giro d’Italia 17:30 Mistrzostwa Europy do lat 17 w Serbii 19:00 Mats Point 19:30 Turniej WTA w Rzymie 23:00 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 23:05 Tydzień z World Wrestling Entertainment 23:30 Clash Time - Spotkanie z gwiazdami 23:35 Vintage Collection 00:30 Intercontinental Rally Challenge w Ajaccio 01:00 Watts

PULS 06:00 Hi Hi TV (35) - rozrywka, Polska 2010 06:30 MdM (45) - talk show, Polska 07:00 Sędzia Judy (177) - rozrywka, USA 2006 07:30 10 lat mniej 08:30 Burza uczuć (697) - serial, Niemcy 2005 09:30 Duch Eleny (78) - serial, USA 2010 10:30 Pustynna miłość (178) - serial, USA/Kolumbia/Brazylia 2010 11:30 Burza uczuć (698) - serial, Niemcy 2005 12:30 Słodka szkoła Rachel 13:00 W blasku fleszy 13:30 Taki jest świat 14:00 Sędzia Judy (178) rozrywka, USA 2006 14:30 Medicopter (5) - serial, Niemcy/Austria 1997 15:30 Bajki animowane - dla dzieci 17:25 Był sobie człowiek - serial, Francja 1978 18:00 Piotruś Pan i piraci - serial, USA 1990 18:30 Pippi (1) - serial, Szwecja/Niemcy/Kanada 1998 19:00 Pixie i Dixie - serial 19:30 Szczenięce lata Toma i Jerry’ego - serial, USA 20:00 Kaczor Daffy: Fantastyczna wyspa - film fabularny, USA 1983 22:00 Goło i wesoło (26) - rozrywka 22:30 Jerry Springer Show (145) - talk show, USA 2007 23:30 Podniebny horror (3) - dokument, USA 2003 00:30 Szpital - nagłe przypadki (9) - dokument, USA 2005


15

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Powiat Wraşenia pielgrzymów z beatyfikacji

BiĹ&#x201A;goraj Dni Miasta

Po powrocie z beatyfikacji Urszula zaĹ&#x203A;piewa podczas Dni BiĹ&#x201A;goraja JuĹź za nieco ponad miesiÄ&#x2026;c wĹ&#x201A;adze miasta zorganizujÄ&#x2026; Dni BiĹ&#x201A;goraja. Jak co roku, podczas trzydniowych obchodĂłw, mieszkaĹ&#x201E;cy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli skorzystaÄ&#x2021; z licznych atrakcji. JednÄ&#x2026; z wiÄ&#x2122;kszych sÄ&#x2026; koncerty znanych wykonawcĂłw. W tym roku wystÄ&#x2026;pi m.in. Urszula. Obchody Dni BiĹ&#x201A;goraja rozpocznÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w piÄ&#x2026;tkowy wieczĂłr 3 czerwca. W sobotÄ&#x2122; 4 czerwca juĹź od godz. 15, zainteresowani uroczystoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli obejrzeÄ&#x2021; zespoĹ&#x201A;y BCK. NastÄ&#x2122;pnie odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; Koncert wakacyjny MĹ&#x201A;odzieĹźowego Domu Kultury. Czas od godz. 20 przeznaczony bÄ&#x2122;dzie dla piosenki francuskiej. Późnym wieczorem wystÄ&#x2026;pi znana piosenkarka i byĹ&#x201A;a wokalistka grupy Lombard MaĹ&#x201A;gorzata Ostrowska. Na zakoĹ&#x201E;czenie tego obfitujÄ&#x2026;cego w atrakcje dnia zaplanowana zostaĹ&#x201A;a dyskoteka, ktĂłra wedĹ&#x201A;ug zaĹ&#x201A;oĹźeĹ&#x201E; ma potrwaÄ&#x2021; do godz.

Do BiĹ&#x201A;goraja wrĂłciĹ&#x201A;a juĹź grupa pielgrzymĂłw, ktĂłrzy wyruszli do Rzymu na beatyfikacjÄ&#x2122; Jana PawĹ&#x201A;a II Do BiĹ&#x201A;goraja wrĂłciĹ&#x201A;a juĹź grupa pielgrzymĂłw, ktĂłrzy wyruszli do Rzymu na beatyfikacjÄ&#x2122; Jana PawĹ&#x201A;a II. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczestnikĂłw jechaĹ&#x201A;o z intencjÄ&#x2026; dziÄ&#x2122;kczynno-bĹ&#x201A;agalnÄ&#x2026; za pontyfikat Ojca Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego - papieĹźa Polaka oraz w osobistych intencjach. Organizatorem wyjazdu byĹ&#x201A;a Parafia w Obszy. Kierownikiem Edward Kwiatkowski, kierownikiem duchowym ks. Ĺ ukasz Kolasa. Grupa pielgrzymĂłw liczyĹ&#x201A;a 47 osĂłb z Obszy i okolic oraz z Tarnobrzega i PoĹ&#x201A;aĹ&#x201E;ca. WiÄ&#x2122;kszoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uczestnikĂłw jechaĹ&#x201A;o z intencjÄ&#x2026; dziÄ&#x2122;kczynno-bĹ&#x201A;agalnÄ&#x2026; za pontyfikat Ojca Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego - papieĹźa Polaka oraz w osobistych intencjach. - Niestety naszej grupie nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; wejĹ&#x203A;Ä&#x2021; na Plac Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego Piotra, podobnie jak i innym zorganizowanym grupom, gdyĹź sĹ&#x201A;uĹźby porzÄ&#x2026;dkowe zaczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y wpuszczaÄ&#x2021; pielgrzymĂłw juĹź o 2.30 zamiast jak byĹ&#x201A;o planowane o 5.30. Wiele osĂłb nocowaĹ&#x201A;o w pobliĹźu Placu Ĺ&#x161;w. Piotra na karimatach, a nawet na gazetach wydanych z okazji beatyfikacji. NajwiÄ&#x2122;cej wĹ&#x203A;rĂłd nich byĹ&#x201A;o PolakĂłw. Fakt ten skĹ&#x201A;oniĹ&#x201A; sĹ&#x201A;uĹźby do zĹ&#x201A;amania godziny otwarcia Placu Ĺ&#x161;w. Piotra. NiektĂłrzy koczowali przy wejĹ&#x203A;ciu na plac juz od soboty wieo g Ĺ&#x201A; o s z e n i e

czorem, zaĹ&#x203A; caĹ&#x201A;e tĹ&#x201A;umy Ĺ&#x203A;ciÄ&#x2026;gaĹ&#x201A;y od Ĺ&#x203A;witu. Dominowali Europejczycy, ale zaobserwowaĹ&#x201A;am zadziwiajÄ&#x2026;ca wielka iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; AzjatĂłw, AfrykaĹ&#x201E;czykĂłw i AmerykanĂłw - opowiada Alina Swacha, uczestniczka pielgrzymki. WedĹ&#x201A;ug oficjalnych danych na placu i ulicach Rzymu we mszy Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tej beatyfikacyjne uczestniczyĹ&#x201A;o okoĹ&#x201A;o 1 mln osĂłb. Samych PolakĂłw do Rzymu przyjechaĹ&#x201A;o ok. 80 tysiÄ&#x2122;cy. Ci, ktĂłrzy nie zmieĹ&#x203A;cili siÄ&#x2122; na Placu Ĺ&#x161;w. Piotra gromadzili siÄ&#x2122; w pobliĹźu kilkunastu telebimĂłw rozstawionych w pobliĹźu placu. - Nasza grupa zebraĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na placu Risorgimenta u zbiegu ulicy Ottawiano. Aby usĹ&#x201A;yszeÄ&#x2021; homiliÄ&#x2122; w jÄ&#x2122;zyku polskim naleĹźaĹ&#x201A;o mieÄ&#x2021; sĹ&#x201A;uchawki i znaleĹşÄ&#x2021; odpowiedniÄ&#x2026; stacjÄ&#x2122; radiowÄ&#x2026; z komĂłrki lub sĹ&#x201A;uchaÄ&#x2021; z radia - wyjaĹ&#x203A;nia pani Alina. Po mszy Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;tej trumnÄ&#x2122; z ciaĹ&#x201A;em papieĹźa wystawiono przy grobowcu Ĺ&#x161;w. Piotra umieszczonego w nawie gĹ&#x201A;Ăłwnej Bazyliki, aby przybyli wierni mogli mu oddaÄ&#x2021; czeĹ&#x203A;Ä&#x2021; i pomodliÄ&#x2021; siÄ&#x2122;. Ponownie na Plac Ĺ&#x161;wiÄ&#x2122;tego Piotra przybyĹ&#x201A;y tĹ&#x201A;umy pielgrzymĂłw, aby oddaÄ&#x2021; czeĹ&#x203A;Ä&#x2021; Janowi PawĹ&#x201A;owi II Wielkiemu. - Po beatyfikacji udaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; do Bazyliki. Ten moment takĹźe byĹ&#x201A;

silnym duchowym przeĹźyciem. Atmosfera wspĂłlnej modlitwy w takim tĹ&#x201A;umie jest nie do opisania. Brakuje sĹ&#x201A;Ăłw - stwierdza ksiÄ&#x2026;dz Ĺ ukasz Kolasa. Z pewnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; uczestnicy pielgrzymi nie zapomnÄ&#x2026; prÄ&#x2122;dko tych przeĹźyÄ&#x2021; - Atmosfera byĹ&#x201A;a niesamowita, ogromna iloĹ&#x203A;Ä&#x2021; ludzi oczekujÄ&#x2026;cych i rozmodlonych zmierzaĹ&#x201A;a do Bazyliki przez caĹ&#x201A;Ä&#x2026; noc oraz nastÄ&#x2122;pnego dnia. Z tego wynika, Ĺźe nauka Jana PawĹ&#x201A;a II nie straciĹ&#x201A;a na wartoĹ&#x203A;ci, jest wciÄ&#x2026;Ĺź aktualna. Osoba PapieĹźa dalej fascynuje ludzi. Pontyfikat BĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awionego Jana PawĹ&#x201A;a II przemieniĹ&#x201A; Ĺ&#x203A;wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i serca setek milionĂłw ludzi. UĹ&#x203A;wiadomiĹ&#x201A;, Ĺźe droga do Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;toĹ&#x203A;ci prowadzi przez wypeĹ&#x201A;nianie boĹźych przykazaĹ&#x201E; i wierne realizowanie swoich codziennych obowiÄ&#x2026;zkĂłw podsumowuje pani Swacha. 2 maja o 10.30 odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; msza Ĺ&#x203A;wiÄ&#x2122;ta dziÄ&#x2122;kczynna za beatyfikacjÄ&#x2122; papieĹźa Polaka. Wspomnienie liturgiczne bĹ&#x201A;ogosĹ&#x201A;awionego Jana PawĹ&#x201A;a II KoĹ&#x203A;ciĂłĹ&#x201A; katolicki bÄ&#x2122;dzie obchodziĹ&#x201A; 22 paĹşdziernika, czyli w dzieĹ&#x201E; inauguracji pontyfikatu Jana PawĹ&#x201A;a II.

â&#x20AC;˘

K U P O N

1. Niedziela to ostatni dzieĹ&#x201E; obchodĂłw. Wczesne popoĹ&#x201A;udnie bÄ&#x2122;dzie naleĹźaĹ&#x201A;o do najmĹ&#x201A;odszych mieszkaĹ&#x201E;cĂłw miasta, od godz. 14 w planach jest program dla dzieci. O 17 wystÄ&#x2026;piÄ&#x2026; natomiast Kapele PodwĂłrkowe, odbÄ&#x2122;dzie siÄ&#x2122; takĹźe Koncert Jubileuszowy Kapeli â&#x20AC;&#x17E;Wygibusyâ&#x20AC;?, ktĂłra w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;ci. AtrakcjÄ&#x2026; wieczoru bÄ&#x2122;dzie koncert wokalistki Urszuli. A na zakoĹ&#x201E;czenie organizatorzy zaproponujÄ&#x2026; pokaz sztucznych ogni.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

-5%

Kupon rabatowy na pizze

BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 145, tel. 600 656 808

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Salon Fryzjerski

Agness

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy

-15%

na usĹ&#x201A;ugi salonu

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 11, tel. 500 686 078

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

-10%

Kupon rabatowy na jeansy

BiĹ&#x201A;goraj, ul Komorowskiego 9/14 box 4 i 5 tel. 600 639 883 K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

&HQWUXP 7DQLFK 8EH]SLHF]HÄ˝

381.7 23ĂĄ$7

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

KUPON na RSâDW\*5$7,6

wszystkie rachunki BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 71, tel. 84 686 56 20 70 gr

OC, AC, Budynki, Rolne K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na caĹ&#x201A;y asortyment

Kfp

BiĹ&#x201A;goraj, ul Lubelska 8, tel. 84 530 20 32, www.makces.pl

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

PARI

na wszystkie usĹ&#x201A;ugi salonu BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 12

ElĹźbieta GoleĹ&#x201E; K U P O N

KUPON RABATOWY

]D]DNXS\SRZ\ÄŞHM]ĂĄ QLHGRW\F]\WRZDUyZSURPRF\MQ\FK VNOHSX  PW â&#x20AC;&#x17E;ADAâ&#x20AC;? Biâgoraj, ul DÄ&#x2020;browskiego 8 tel.84 686 20 43

 

-8%

K U P O N

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy

Salon fryzjerski

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

]D]DNXS\SRZ\ÄŞHM]ĂĄ

QLHGRW\F]\WRZDUyZSURPRF\MQ\FKVNOHSX

BiĹ&#x201A;goraj, ul DÄ&#x2026;browskiego 8, tel. 84 686 20 43 WaĹźny do 12.05.2011

Kupon rabatowy

Foto Video Studio Filmix Piotr Mazurek

%LĂĄJRUDMXO.RÄ&#x17E;FLXV]NLDWHO

Biuro Rachunkowe

POLTAX

WaĹźny do 12.05.2011

-8%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

QDZ\NRQDQLHRGELWHNSRZ\ÄŞHMV]W

K U P O N

-5%

WaĹźny do 12.05.2011

Kupon rabatowy

K U P O N

-5%

-30%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy

na pierwsze 3 miesiÄ&#x2026;ce prowadzenia ksiÄ&#x2122;gowoĹ&#x203A;ci

-20%*

BiĹ&#x201A;goraj, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 73, tel. 694 337 246 *kupon tylko dla nowych klientĂłw biura


16

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

BiĹ&#x201A;goraj OgĂłlnopolska Akcja - Polska Biega

BiĹ&#x201A;goraj Wyjazd studyjny do Parlamentu UE

Biegaj ulicami miasta BiĹ&#x201A;gorajscy politycy w Brukseli OĹ&#x203A;rodek Sportu i Rekreacji w BiĹ&#x201A;goraju zaprasza wszystkich chÄ&#x2122;tnych do wziÄ&#x2122;cia udziaĹ&#x201A;u w OgĂłlnopolskiej Akcji Polska Biega. ZbiĂłrka wszystkich uczestnikĂłw zaplanowana jest na godzinÄ&#x2122; 16:00 przed budynkiem UrzÄ&#x2122;du Miasta - Plac WolnoĹ&#x203A;ci 16. Oficjalny start, ktĂłry przewidziany jest na godzinÄ&#x2122; 17:00, rozpocznie Burmistrz Miasta Pan Janusz RosĹ&#x201A;an. Trasa przebiegaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; ulicÄ&#x2026; KoĹ&#x203A;ciuszki do Ĺ&#x203A;wiateĹ&#x201A;, nastÄ&#x2122;pnie ulicÄ&#x2026; LubelskÄ&#x2026;, wbiegniÄ&#x2122;cie w ulicÄ&#x2122; TargowÄ&#x2026;, obiegniÄ&#x2122;cie bieĹźni lekkoatletycznej i meta przed budynkiem hali sportowo-widowiskowej OSiR. Po zakoĹ&#x201E;czeniu biegu, ktĂłry bÄ&#x2122;dzie typowo rekreacyjny, symbolizujÄ&#x2026;c hasĹ&#x201A;o: â&#x20AC;&#x17E;JeĹźeli stanÄ&#x2026;Ĺ&#x201A;eĹ&#x203A; na starcie biegu, to juĹź zwyciÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201A;eĹ&#x203A; - choÄ&#x2021;byĹ&#x203A; przybiegĹ&#x201A; K U P O N

ostatniâ&#x20AC;?, organizator przewidziaĹ&#x201A; wrÄ&#x2122;czenie pamiÄ&#x2026;tkowych dyplomĂłw za udziaĹ&#x201A;, losowanie nagrĂłd wĹ&#x203A;rĂłd uczestnikĂłw, oraz mini piknik okolicznoĹ&#x203A;ciowy. W biegu wystÄ&#x2026;piÄ&#x2026; przedstawiciele biĹ&#x201A;gorajskich urzÄ&#x2122;dĂłw, firm, stowarzyszenia i kluby sportowe, osoby niepeĹ&#x201A;nosprawne, rodzice wraz z dzieÄ&#x2021;mi, pasjonaci sportu. Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziaĹ&#x201A;u.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Przy zakupie paneli

3RGNĂĄDG GRATIS

BiĹ&#x201A;goraj, ul Krzeszowska 75A, tel. 84 686 59 48, www.podlogibilgoraj.pl K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na Ä?:,$'(&7:$ (1(5*(7<&=1(

%LĂĄJRUDMXO%RK0RQWH&DVVLQRWHOZZZHNRGRPEL] K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

-10%

K U P O N

Z\PLDQDJUDWLV

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

KUPON RABATOWY na KoloryzacjÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw Studio Urody Anna, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

reklama

reklama

WaĹźny do 12.05.2011

SamorzÄ&#x2026;dowcy mieli okazjÄ&#x2122; przyjrzeÄ&#x2021; siÄ&#x2122; z bliska funkcjonowaniu tej instytucji unijnej i wziÄ&#x2026;Ä&#x2021; udziaĹ&#x201A; w obradach jednej z komisji. ByĹ&#x201A;a to rĂłwnieĹź sposobnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E; i nawiÄ&#x2026;zania wspĂłĹ&#x201A;pracy dla dobra reprezentowanych przez nich lokalnych spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci. - W Parlamencie Europejskim sĹ&#x201A;uchaliĹ&#x203A;my wykĹ&#x201A;adu na temat funkcjonowania Komisji Europejskiej, Rady Europy i Parlamentu. ZobaczyliĹ&#x203A;my biura Pani PoseĹ&#x201A;, salÄ&#x2122; obrad plenarnych i zostaliĹ&#x203A;my zaproszeni na posiedzenie Komisji PrzemysĹ&#x201A;u, BadaĹ&#x201E; Naukowych i Energii. Na Komisji przysĹ&#x201A;uchiwaliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122; dyskusji na temat priorytetĂłw w odniesieniu do infrastruktury energetycznej - opowiada Jacek Patro, radny miejski. Program wizyty obejmowaĹ&#x201A; takĹźe zwiedzanie Brukseli z polskim przewodnikiem -W trakcie zwiedzania byliĹ&#x203A;my na Grand Place, widzieliĹ&#x203A;my rzeĹşbÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;SikajÄ&#x2026;cego chĹ&#x201A;opcaâ&#x20AC;? (Manneken Pis) i PaĹ&#x201A;ac KrĂłlewski. PospacerowaliĹ&#x203A;my po Parc du Cinquantenaire i obejrzeliĹ&#x203A;my najstarszÄ&#x2026; katedrÄ&#x2122; w Brukseli St-Michel zbudowanÄ&#x2026; w 1047 roku - wymienia radny Patro. Wizyta studyjna stwarza rĂłwnieĹź sposobnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; do wymiany doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;

i nawiÄ&#x2026;zania wspĂłĹ&#x201A;pracy dla dobra reprezentowanych przez samorzÄ&#x2026;dowcĂłw lokalnych spoĹ&#x201A;ecznoĹ&#x203A;ci. Na wspĂłlnej kolacji radni przedstawiali problemy dotyczÄ&#x2026;ce poszczegĂłlnych powiatĂłw. - Pani Profesor chciaĹ&#x201A;a pokazaÄ&#x2021;, Ĺźe Parlament Europejski ma wpĹ&#x201A;yw na kaĹźdego mieszkaĹ&#x201E;ca, w najmniejszej nawet miejscowoĹ&#x203A;ci Lubelszczyzny. MieszkaĹ&#x201E;cy mogÄ&#x2026; zwracaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; do Pani PoseĹ&#x201A; w kaĹźdej sprawie, wiele z nich naprawdÄ&#x2122; udaje siÄ&#x2122; zaĹ&#x201A;atwiÄ&#x2021; - mĂłwi Artur Czubaszek,

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

3U]\]DNXSLHROHMXLĂ&#x20AC;OWUyZ ul. Krzeszowska 64, tel. 600 290 394

W dniach 11-13 kwietnia odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; wyjazd studyjny do Brukseli. PoseĹ&#x201A; do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-BobiĹ&#x201E;ska zaprosiĹ&#x201A;a samorzÄ&#x2026;dowcĂłw z wojewĂłdztwa lubelskiego. WĹ&#x203A;rĂłd nich znaleĹşli siÄ&#x2122; biĹ&#x201A;gorajscy politycy PO Zofia WoĹşnica i Jacek Patro.

-5%

*dodatkowy rabat

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

z biura poselskiego prof. Kolarskiej - BobiĹ&#x201E;skiej. - Musza to byÄ&#x2021; jednak sprawy grupowe, ktĂłre oddziaĹ&#x201A;ywajÄ&#x2026; na grupÄ&#x2122; mieszkaĹ&#x201E;cĂłw, a nie sprawy jednostkowe - dodaje. To nie jedyna tego typu wizyta studyjna w Brukseli. Pani PoseĹ&#x201A; zaprasza nie tylko politykĂłw, ale organizuje takĹźe konkursy dla uczniĂłw Lubelszczyzny, w ktĂłrych wygranÄ&#x2026; jest wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie wyjazd do Parlamentu Europejskiego.

â&#x20AC;˘

Kfp

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj Nowy kierunek w RCEZ w BiĹ&#x201A;goraju

Handlowiec - zawĂłd z perspektywami W bogatej ofercie lokalnego rynku oĹ&#x203A;wiatowego, tuĹź przed naborem do szkĂłĹ&#x201A; ponadgimnazjalnych, pojawia siÄ&#x2122; nowy kierunek ksztaĹ&#x201A;cenia wprowadzony przez Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w BiĹ&#x201A;goraju. Technik handlowiec to nie novum dla RCEZ, ale odpowiedĹş na zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracownikĂłw wyksztaĹ&#x201A;conych w tym zawodzie. Absolwenci szkoĹ&#x201A;y, ktĂłra ma juĹź tradycje zwiÄ&#x2026;zane z ksztaĹ&#x201A;ceniem w tym zawodzie (w szkole istniaĹ&#x201A;y oddziaĹ&#x201A;y ksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;ce w zawodzie sprzedawca) bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; mogli sami podjÄ&#x2026;Ä&#x2021; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; handlowÄ&#x2026; i zaĹ&#x201A;oĹźyÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asnÄ&#x2026; firmÄ&#x2122; bÄ&#x2026;dĹş znaleĹşÄ&#x2021; zatrudnienie na stanowisku przedstawiciela handlowego w punktach sprzedaĹźy detalicznej, hurtowniach i magazynach, oraz w przedsiÄ&#x2122;biorstwach handlowych o róşnych formach wĹ&#x201A;asnoĹ&#x203A;ci. W trakcie nauki uczniowie odbywaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; zajÄ&#x2122;cia w dobrze wyposaĹźonych pracowniach Centrum KsztaĹ&#x201A;cenia Praktycznego oraz 8-tygodniowÄ&#x2026; praktykÄ&#x2122; zawodowÄ&#x2026; w jednostkach handlu detalicznego, hurtowniach i duĹźych

przedsiÄ&#x2122;biorstwach handlowych. DziÄ&#x2122;ki temu zdobÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wyksztaĹ&#x201A;cenie ogĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;ce Ĺ&#x203A;rednie koĹ&#x201E;czÄ&#x2026;ce siÄ&#x2122; maturÄ&#x2026;. Absolwent tej szkoĹ&#x201A;y po zdaniu zewnÄ&#x2122;trznego egzaminu potwierdzajÄ&#x2026;cego kwalifikacje zawodowe uzyska tytuĹ&#x201A; technika handlowca. KsztaĹ&#x201A;ceni w RCEZ â&#x20AC;&#x17E;handlowcyâ&#x20AC;? otrzymajÄ&#x2026; nie tylko odpowiedni zasĂłb wiedzy ogĂłlnej i zawodowej, ktĂłry daje podstawÄ&#x2122; do podjÄ&#x2122;cia pracy, ale rĂłwnieĹź moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; szybkiego przekwalifikowania siÄ&#x2122; w róşnych sytuacjach Ĺźyciowych oraz kontynuowania nauki na wyĹźszych uczelniach, ze szczegĂłlnym uwzglÄ&#x2122;dnieniem kierunkĂłw zwiÄ&#x2026;zanych z handlem i sprzedaĹźÄ&#x2026;.

W programie nauczania przewidziano tak atrakcyjne przedmioty jak marketing, elementy prawa, jÄ&#x2122;zyk obcy zawodowy, czy dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; przedsiÄ&#x2122;biorstwa handlowego. NiewÄ&#x2026;tpliwÄ&#x2026; zaletÄ&#x2026; tego kierunku dla mĹ&#x201A;odych ludzi bÄ&#x2122;dzie to, Ĺźe po skoĹ&#x201E;czeniu szkoĹ&#x201A;y Ĺ&#x201A;atwiej bÄ&#x2122;dzie im â&#x20AC;&#x17E;rozkrÄ&#x2122;ciÄ&#x2021; wĹ&#x201A;asny biznesâ&#x20AC;? lub znaleĹşÄ&#x2021; pracÄ&#x2122; w coraz prÄ&#x2122;Ĺźniej rozwijajÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; na naszym rynku sektorze handlowym. SzczegĂłĹ&#x201A;owe informacje i procedury rekrutacji w RCEZ dostÄ&#x2122;pne sÄ&#x2026; na stronie internetowej http://www.rcezbilgoraj.lbl.pl.

â&#x20AC;˘

A.W. (RCEZ)

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl


17

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Powiat Nabór wniosków w FFLZB

Goraj Kontrowersje wokĂłĹ&#x201A; budowy boiska

ZapĹ&#x201A;acÄ&#x2026; za Orlika Walcz o stypendium!

Do tej pory Ĺźadna z gmin, w ktĂłrej powstaĹ&#x201A; â&#x20AC;&#x17E;Orlikâ&#x20AC;? nie pĹ&#x201A;aciĹ&#x201A;a za tÄ&#x2026; inwestycjÄ&#x2122;. Niestety Goraj zapĹ&#x201A;aci. I to nie maĹ&#x201A;o. Wraz z juĹź naliczonymi odsetkami ok. 225 tysiÄ&#x2122;cy zĹ&#x201A;otych. O to kto jest winny zaistniaĹ&#x201A;ej sytuacji, dopytywali radni 4 maja br. na ostatniej Sesji Rady Gminy Goraj. - TrafiliĹ&#x203A;my na nie solidnego wykonawcÄ&#x2122; - stwierdziĹ&#x201A; zdecydowanie Zenon GĹ&#x201A;owala, sekretarz gminy Goraj. I wymieniĹ&#x201A;, jak niewiele juĹź zostaĹ&#x201A;o do zrobienia. Czyli: prace wykoĹ&#x201E;czeniowe zewnÄ&#x2122;trzne, dokoĹ&#x201E;czenie kawaĹ&#x201A;ka podjazdu dla niepeĹ&#x201A;nosprawnych, wypeĹ&#x201A;nienie Ĺ&#x201A;azami pasa miÄ&#x2122;dzy boiskiem a zewnÄ&#x2122;trznÄ&#x2026; siatkÄ&#x2026;, wyprofilowanie skarpy - Te rzeczy to kosmetyka, jednak dalej czekamy na oficjalne zgĹ&#x201A;oszenie wykonawcy - firmy PrestiĹź - mĂłwiĹ&#x201A; sekretarz Goraja. CzekajÄ&#x2026; dĹ&#x201A;ugo. PoczÄ&#x2026;tkowo â&#x20AC;&#x17E;Orlikâ&#x20AC;? miaĹ&#x201A; byÄ&#x2021; oddany jeszcze w zeszĹ&#x201A;ym roku, w paĹşdzierniku. Termin zostaĹ&#x201A; jednak przesuniÄ&#x2122;ty na 30 kwietnia 2011. Tego terminu jednak teĹź nie udaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; dotrzymaÄ&#x2021; - Firma â&#x20AC;&#x17E;PrestiĹźâ&#x20AC;? byĹ&#x201A;a Ĺ&#x203A;wiadoma, co robi. Obiecywali nam, Ĺźe nie ma problemu w kaĹźdej chwili siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Orlikaâ&#x20AC;? skoĹ&#x201E;czy. Po rozmowach rozchodziliĹ&#x203A;my siÄ&#x2122;, patrzyliĹ&#x203A;my na plac budowy pojawiaĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 2,3 pracownikĂłw. PaĹ&#x201E;stwo widzieli jak oni robili, nie chce teraz oceniaÄ&#x2021;. Prace nie postÄ&#x2122;powaĹ&#x201A;y do przodu - mĂłwiĹ&#x201A; sekretarz.

JuĹź po raz jedenasty Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi BiĹ&#x201A;gorajskiej ogĹ&#x201A;asza nabĂłr wnioskĂłw do ogĂłlnopolskiego konkursu stypendialnego AGRAFKA dla wybitnie zdolnej mĹ&#x201A;odzieĹźy. Jest o co walczyÄ&#x2021;, bo to 300 zĹ&#x201A; miesiÄ&#x2122;cznie w okresie od wrzeĹ&#x203A;nia do czerwca nastÄ&#x2122;pnego roku szkolnego.

Aby zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; za â&#x20AC;&#x17E;Orlikaâ&#x20AC;? gmina Goraj zaciÄ&#x2026;gnie kolejny kredyt. W tej chwili jej zadĹ&#x201A;uĹźenie wynosi 1 mln 958 tys. 558 zĹ&#x201A;. Sprawa jest powaĹźna i znajdzie swĂłj finaĹ&#x201A; w sÄ&#x2026;dzie - Kroki prawne zostanÄ&#x2026; podjÄ&#x2122;te. Jednak na razie, na tym etapie sÄ&#x2026; one jak najbardziej poufne. Nie chciaĹ&#x201A;abym ujawniaÄ&#x2021; taktyki. SprawÄ&#x2122; analizujemy, chcemy aĹźeby to pozostaĹ&#x201A;o na jak najdalej posuniÄ&#x2122;tej poufnoĹ&#x203A;ci, Ĺźeby zostaĹ&#x201A; nam jakiĹ&#x203A; element zaskoczenia. ProsiĹ&#x201A;bym, aby taka informacja na razie radnym starczyĹ&#x201A;a - apelowaĹ&#x201A; Szymon Batkowski, radca prawny gminy Goraj. Radni dopytywali jednak dalej. Z powodu nieobecnoĹ&#x203A;ci wĂłjta na sesji, w ogniu pytaĹ&#x201E; znalazĹ&#x201A; siÄ&#x2122; sekretarz gminy. Radnych zastanawiaĹ&#x201A;o, czy sytuacji daĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; uniknÄ&#x2026;Ä&#x2021;, czy sÄ&#x2026; pisma potwierdzajÄ&#x2026;ce zainteresowanie wĂłjta przyspieszeniem

zakoĹ&#x201E;czenia inwestycji, czy byĹ&#x201A;y jakieĹ&#x203A; niedociÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia ze strony gminy. Ostatecznie z wnioskiem formalnym przeprowadzenie audytu caĹ&#x201A;ego procesu budowy boiska wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; radny Robert Grabowski. Aby zapĹ&#x201A;aciÄ&#x2021; za â&#x20AC;&#x17E;Orlikaâ&#x20AC;? gmina Goraj zaciÄ&#x2026;gnie kolejny kredyt. W tej chwili jej zadĹ&#x201A;uĹźenie wynosi 1 mln 958 tys. 558 zĹ&#x201A;. Jednak z zapĹ&#x201A;atÄ&#x2026; trzeba siÄ&#x2122; spieszyÄ&#x2021;, gdyĹź kaĹźdy dzieĹ&#x201E; zwĹ&#x201A;oki, sporo gminÄ&#x2122; kosztuje - 76 zĹ&#x201A;. - OsobiĹ&#x203A;cie wierzyĹ&#x201A;em do koĹ&#x201E;ca, Ĺźe oni to skoĹ&#x201E;czÄ&#x2026; - stwierdziĹ&#x201A; sekretarz GĹ&#x201A;owala. Z firmÄ&#x2026; budowlanÄ&#x2026; â&#x20AC;&#x17E;PrestiĹźâ&#x20AC;? nie udaĹ&#x201A;o nam siÄ&#x2122; na razie skontaktowaÄ&#x2021;.

â&#x20AC;˘

Kat.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

Powiat Matur czas

Jest dobrze, ale moĹźe byÄ&#x2021; jeszcze lepiej W Ĺ&#x203A;rodÄ&#x2122;, 4 maja, w caĹ&#x201A;ym kraju rozpoczÄ&#x2122;Ĺ&#x201A;y siÄ&#x2122; egzaminy maturalne. Uczniowie ostatnich klas szkĂłĹ&#x201A; ponadgimnazjalnych twierdzÄ&#x2026;, Ĺźe stres jest duĹźy, jednak jak pokazaĹ&#x201A;y wyniki ubiegĹ&#x201A;orocznego egzaminu dojrzaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci - bardzo motywujÄ&#x2026;cy. ZdawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; w naszym powiecie przekroczyĹ&#x201A;a 80%. A jak bÄ&#x2122;dzie w tym roku? ZdawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; matury ze Ĺ&#x203A;rednim wynikiem procentowym 82,8 stawia nasz powiat na wysokim czwartym miejscu w wojewĂłdztwie lubelskim. Gdy weĹşmiemy pod uwagÄ&#x2122; tylko szkoĹ&#x201A;y prowadzone przez samorzÄ&#x2026;d powiatowy wynik jest jeszcze wyĹźszy, wynosi 86,3%, co lokuje nas przed czoĹ&#x201A;ĂłwkÄ&#x2026; wojewĂłdztwa. Wyniki szczegĂłĹ&#x201A;owe sÄ&#x2026; rĂłwnie dobre. Ĺ&#x161;redni wynik matury z jÄ&#x2122;zyka polskiego na poziomie podstawowym, lokuje licea na 3 miejscu, a technika na 4 w wojewĂłdztwie. Na szczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;uguj uzyskanie 1 miejsc na LubelszczyĹşnie

przez uczniĂłw technikĂłw i liceĂłw profilowanych jeĹ&#x203A;li chodzi o egzamin z matematyki, 4 miejsce zajÄ&#x2122;li natomiast uczniowie liceĂłw ogĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych. NiewÄ&#x2026;tpliwym sukcesem jest rĂłwnieĹź 3 miejsce licealistĂłw w wojewĂłdztwie z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. - To sÄ&#x2026; bardzo dobre wyniki. Jestem zadowolony, zwĹ&#x201A;aszcza biorÄ&#x2026;c pod uwagÄ&#x2122; fakt, Ĺźe zdawalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; matur w naszym powiecie jest z roku na rok lepsza. Mam nadzieje, Ĺźe tegoroczni absolwenci popiszÄ&#x2026; siÄ&#x2122; jeszcze wiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; podczas tego najwaĹźniejszego egzaminu - powiedziaĹ&#x201A; w rozmowie z GazetÄ&#x2026; BiĹ&#x201A;gorajskÄ&#x2026; Jan Koman, kierownik WydziaĹ&#x201A;u Edukacji Starostwa Powiatowego w BiĹ&#x201A;goraju. NaleĹźy zaznaczyÄ&#x2021;, Ĺźe takie wyniki nie sÄ&#x2026; dzieĹ&#x201A;em przypadku. Na pewno, na wysokÄ&#x2026; pozycjÄ&#x2122; w rankingu szkĂłĹ&#x201A; z powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego, miaĹ&#x201A;y dodatkowe godziny z matematyki dla klas maturalnych. Koszt tych godzin wyniĂłsĹ&#x201A; ok. 70 tys. zĹ&#x201A;. Jak podkreĹ&#x203A;la

kierownik Koman innym czynnikiem, ktĂłry wpĹ&#x201A;ynÄ&#x2026;Ĺ&#x201A; na wyniki matur, byĹ&#x201A;y realizowane przez szkoĹ&#x201A;y programy unijne, czyli dodatkowe lekcje z konkretnych przedmiotĂłw, a takĹźe praca nauczycieli doradcĂłw metodycznych w przedmiotach tj. matematyka, j. polski czy j. angielski. - Trzeba takĹźe wskazaÄ&#x2021; na wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;ciwy klimat wychowawczy i motywacjÄ&#x2122; uczniĂłw, ktĂłra sprzyja pracy dydaktycznej - dodaĹ&#x201A; Jan Koman. A jak z tegorocznym egzaminem dojrzaĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci poradzi sobie mĹ&#x201A;odzieĹź z powiatu biĹ&#x201A;gorajskiego? Tego dowiemy siÄ&#x2122; juĹź niebawem, na razie wiadomo, Ĺźe do matury w bieĹźÄ&#x2026;cym roku przystÄ&#x2026;pi 690 uczniĂłw liceĂłw ogĂłlnoksztaĹ&#x201A;cÄ&#x2026;cych, 78 z liceĂłw profilowanych, oraz 20 z liceĂłw uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;cych. Ponadto maturÄ&#x2122; bÄ&#x2122;dzie zdawaĹ&#x201A;o 360 absolwentĂłw czteroletnich technikĂłw i 55 uczniĂłw z technikum uzupeĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;cego.

â&#x20AC;˘

Red.

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

- Agrafka adresowana jest do wybitnie utalentowanej mĹ&#x201A;odzieĹźy przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej. Preferowane sÄ&#x2026; dziedziny Ĺ&#x203A;cisĹ&#x201A;e, humanistyczne i artystyczne. Przy wyborze stypendystĂłw brane sÄ&#x2026; pod uwagÄ&#x2122; osiÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;cia takie jak: udziaĹ&#x201A; w olimpiadach, konkursach i zajÄ&#x2122;te na nich miejsca oraz sytuacja materialna kandydatĂłw, ktĂłra jest mierzona dochodem netto na osobÄ&#x2122; w rodzinie - wyjaĹ&#x203A;nia Maciej Mulawa, koordynator programu. Stypendium przyznawane jest jako Ĺ&#x203A;wiadczenie jednoroczne i wypĹ&#x201A;acane bÄ&#x2122;dzie w okresie od wrzeĹ&#x203A;nia do czerwca w wysokoĹ&#x203A;ci 300 zĹ&#x201A; miesiÄ&#x2122;cznie. MoĹźe byÄ&#x2021; przeznaczone przez ucznia miÄ&#x2122;dzy innymi na: - opĹ&#x201A;acanie czesnego w szkole lub na uczelni, - opĹ&#x201A;acanie kursĂłw i zajÄ&#x2122;Ä&#x2021; pozalekcyjnych, - opĹ&#x201A;acenie kieszonkowego, - zakup podrÄ&#x2122;cznikĂłw i pomocy naukowych, - zakup materiaĹ&#x201A;Ăłw do twĂłrczoĹ&#x203A;ci artystycznej. Wnioski naleĹźy skĹ&#x201A;adaÄ&#x2021;osobiĹ&#x203A;cie lub pocztÄ&#x2026; w siedzibie Fundacji FLZB ul.KoĹ&#x203A;ciuszki 65,23-400 BiĹ&#x201A;goraj do dnia 18 lipca 2011 r.(decyduje data stÄ&#x2122;pla pocztowego). Wnioski wypeĹ&#x201A;nione rÄ&#x2122;cznie bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; akceptowane tylko w wyjÄ&#x2026;tkowych przypadkach. Wnioski w formie elektronicznej naleĹźy wysĹ&#x201A;aÄ&#x2021; na adres flzb@lbl.pl NastÄ&#x2122;pnie Fundacja FLZB przesyĹ&#x201A;a wnioski do Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Wyboru stypendystĂłw Agrafki dokonuje w drodze gĹ&#x201A;osowania Komisja Stypendialna. AGRAFKA to partnerski program realizowany przy wsparciu Fundacji Agory i Funduszu Stypendialnego Rodziny WrĂłblewskich. Cieszymy siÄ&#x2122; gdy mĹ&#x201A;odzieĹź z naszego powiatu jest wĹ&#x203A;rĂłd laureatĂłw ogĂłlnopolskich konkursĂłw stypendialnych. Jest to dla nas sygnaĹ&#x201A;, Ĺźe warto prowadziÄ&#x2021; konkursy, bo mamy zdolnÄ&#x2026; mĹ&#x201A;odzieĹź, jednÄ&#x2026; z najlepszych w kraju. - mĂłwi pan Mulawa. WiÄ&#x2122;cej informacji moĹźna uzyskaÄ&#x2021; na stronie internetowej www.flzb.lbl.pl.

â&#x20AC;˘

K U P O N

FFLZB

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na obiad dla dwĂłch osĂłb

*nie dotyczy napojĂłw/alkoholu %LĂŁJRUDMXO0DMDWHOZZZVLWDUVNDSO

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na zmianÄ&#x2122; opon BiĹ&#x201A;goraj, ul WĹ&#x201A;osiankarska 2, tel. 84 686 61 06 K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy na

tel. 661 475 390

PRANIE TAPICERKI SAMOCODOWEJ

K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

-10%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

KUPON RABATOWY na Zabieg Kawiorowy SET Studio Urody Anna, ul KoĹ&#x203A;ciuszki 45, tel. 504 509 556, www.bilgoraj-beauty.pl K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Przy zamĂłwieniu na dowĂłz Na kwotÄ&#x2122; minumum 50 zĹ&#x201A;

-5% -5% -5%

*dodatkowy rabat

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

PEPSI GRATIS

BiĹ&#x201A;goraj, ul Kopernika 9, tel. 84 686 80 66, www.club-cynamon.pl

SkrĂłcony regulamin kuponĂłw promocyjnych

1. Kupon moĹźna zrealizowaÄ&#x2021; w wyznaczonym terminie waĹźnoĹ&#x203A;ci 2. Aby skorzystaÄ&#x2021; z kuponu naleĹźy go wyciÄ&#x2026;Ä&#x2021; i wrÄ&#x2122;czyÄ&#x2021; sprzedawcy przed dokonaniem zakupu 3. Rabaty z kuponĂłw nie Ĺ&#x201A;Ä&#x2026;czÄ&#x2026; siÄ&#x2122; z innymi promocjami i rabatami 4. Rabaty z kuponĂłw nie sumujÄ&#x2026; siÄ&#x2122;, moĹźna skorzystaÄ&#x2021; jednorazowo z jednego kuponu wiÄ&#x2122;cej na www.bilgorajska.pl ZgĹ&#x201A;oĹ&#x203A; swĂłj kupon rabatowy - zadzwoĹ&#x201E;: 668 043 283 (kupony emitowane sÄ&#x2026; bezpĹ&#x201A;atnie)


18

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

ogłoszenia drobne Biznes ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE ! Profesjonalnie i szybko - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów en. budynków: - domy jednorodzinne - lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne - budynki użyteczności publicznej - budynki oraz lokale handlowo-usługowe Partyzantów 44 23-400 Biłgoraj HURTOWNIA FENICJA-PŁYTY CHODNIKOWE-NOWOŚĆ NOWY SEZON - NOWE PRODUKTY. WWW. FENICJA-BILGORAJ.PL, PŁYTY - DO BUDOWY TARASÓW, ŚCIEŻEK OGRODOWYCH, DEPTAKÓW, SKWERÓW, PLACÓW MIEJSKICH, NOWOCZEŚNIE I EFEKTOWNIE ZAPRASZAMY INWESTORÓW I KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. tel. 508302978 ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - TANIO Profesjonalnie i szybko - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów en. budynków: - domy jednorodzinne - lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne - budynki użyteczności publicznej - budynki oraz lokale handlowo-usługowe Partyzantów 44 23-400 Biłgoraj tel. 601434267, 84-6867806 Pustak MAX i inne materiały budowlane - ATRAKCYJNE CENY - SZEROKI WYBÓR - TRANSPORT z HDS W ofercie: 1. Pustak ceramiczny MAX Hadykówka - Harasiuki - Markowicze 2. Pustak szary SUPOREX SOLBET 49x24x24 - 59x24x24 3. Pustak biały gazobeton TERMALICA 60x24x25 4. Cegła pełna i dziurawka kl.15/20/ licówka 5. Pustaki betonowe typu ALFA: 49x24x24 - 49x24x30 6. Strop betonowy i keramzytowy TERIVA 5. Bloczki betonowe fundamentowe B20: 30x24x12 - 30x24x14 - 38x24x12 - 38x24x14 Zapewniamy transport z HDS. Krótkie terminy realizacji. Profesjonalna obsługa. TANIEJ niż u producenta! tel. 660-454-290

Komputery Komputer cały zestaw gotowy do urzytku w pełni sprawny Komputer jest kompletny stacja, monitor, klawiatura, myszka.O dobrych parametrach technicznych. Na pokładzie ma między innymi, Karta sieciowa, karta WiFi, Modem, Kontroler USB, Czytnik kart pamięci, Napęd DVD. Idealny do internetu i gier. Na terenie Biłgoraja mogę dostarczyć i podłączyć u klienta. Serdecznie polecam !!! Więcej informacji pod telefonem 604 959 365lub GG cena 399 zł tel. 604 959 365

Motoryzacja PILOTY DO ZAMKÓW CENTRALNYCH centralne zamki, piloty, alarmy, sterowniki radiowe do zamków praktycznie każda marka tel. 508-378-317

SPRZEDAM Felgi aluminiowe 14” Felgi aluminiowe 14” do Golfa III bez opon cena: 550 zł /do negocjacji tel. 692 134 074 VW Passat B5 FL HIGHLINE Sprzedam VW Passat HIGHLINE 1,9 TDI 130KM 2002 granatowy metalik, pakiet chrom, 8xPP, clamtronic, podgrzewane fotele + lusterka, sensor deszczu, domykanie szyb z pilota, bananowa pół skóra, alu. lato 17” po 1 sezonie + zaima 15” nowe, cena do negocjacji cena 23500 zł tel. 792021626 MERCEDES BENZ 208D SKRZYNIOWY ZADBANY Mercedes Benz 208D poj. 2,3, rok produkcji 1994, skrzyniowy, ładowność 1,2t dł. skrzyni 4m, szer. skrzyni 2m cena 12500 zł tel. 698383233 RENAULT KANGOO 5-CIO OSOBOWY OSZKLONY ZADBANY Renault Kangoo

1,2 benzyna,kolor niebieski metalik, sprowadzony rok temu z Niemiec, oszklony, 5-cio osobowy, stan bardzo dobry cena 7400 zł tel. 698383233 OKAZJA!!! IDEALNY POLONEZ!!! Polonez Atu Plus 1,6 benzyna+gaz, rok produkcji 2000, przebieg 125 000 km, kolor zielony, pierwszy właściciel, stan idealny cena 1700 zł tel. 698383233 Renault Scenic 1,9dci, 2001r świeżo sprowadzony,stan bardzo dobry cena 12900 zł tel. 501 741 113

SUZUKI SAMURAI / SANTANA 1.3 - 4X4 Sprzedam SUZUKI SAMURAI / SANTANA 1.3 - 4X4 1999r. - nowa instalacja gazowa 1000km na gwarancji, - opony M/T 30 po jednym sezonie” - nowy olej filtry przejechane 1000km - nowy akumulator - komplet nowych polibuszy reduktor - hak cena 15500 zł tel. 602 620 883 Citoen Xsara 1.9 Diesel Citroen xsara 1.9 Diesel Kombi, w super stanie, nowe opony letnie i w bardzo dobrym stanie opony zimowe na stalowych felgach. Silnik po remoncie, wymieniony rozrząd, odpala bez problemu nawet przy największych mrozach. Zadbany, nie poniszczony, nie wymaga żadnego wkładu finansowego. Polecam! /tanio tel. 697 505 507 Cross 110 Sprzedam Crossa 110, jestem jego pierwszym właścicielem. Motocykl zakupiłem w 2010 roku, jestem jego pierwszym właścicielem, eksploatowany na bieżąco, oleje itp. Możliwa zamiana na inny, cena do uzgodnienia. cena 950 zł tel. 512482979

Nauka kurs języka NIEMIECKIEGO od podstaw ZAPISY !!! Zajęcia indywidualne i grupowe skierowane do młodzieży, dorosłych: - wyjeżdżających za granicę język z zakresu każdej branży - wszystkie poziomy zaawansowania - indywidualny tok nauczania tel. 505 305 589 TŁUMACZENIA język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, ukraiński, rosyjski… Oferujemy tłumaczenia przysięgłe oraz zwykłe dokumentów we wszystkich językach europejskich. Tłumaczenia dokumentów samochodowych, instrukcji, aktów, dyplomów, tekstów naukowych, CV, certyfikatów itp. tel. 505 305 589 ANGIELSKI KOREPETYCJE j. angielskizajęcia indywidualne skierowane do dzieci, młodzieży, dorosłych - mających problemy w uczeniu się lub chcących nauczyć się więcej - wszystkie poziomy zaawansowania - indywidualny tok nauczania tel. 505 305 589 kurs języka NIEMIECKIEGO Zajęcia indywidualne i grupowe skierowane do młodzieży, dorosłych: - przygotowujących się do egzaminów - wyjeżdżających za granicę - język z zakresu każdej branży - wszystkie poziomy zaawansowania indywidualny tok nauczania tel. 505 305 589

Nieruchomości Sprzedam działkę budowlaną Sprzedam działkę budowlaną o pow.80 arów,szer około 16m położona około 1km od Biłgoraja w miejscowości Dereźnia Zagrody. Tel:668 157 617 tel. 668 157 617 Działka budowlana na Roztoczu Sprzedam działkę budowlaną w Siedliskach pod Józefowem; wymiary:32m-szerokość,225m-długość przy drodze asfaltowej, powierzchnia działki 7200m2;cena do uzgodnienia; tel. 606 303 926 Działka budowlana Tereszpol Działki budowlane w Tereszpolu. Powierzchnia 5a i 10a. Uzbrojenie: prąd, wodociąg, kanalizacja, telefon. Działka położona w centrum Tereszpola, blisko szkoła, urząd gminy, poczta, kościół, sklepy, dobry dojazd. cena 50 zł tel. 602-271-231

Mieszkanie dwupokojowe Sprzedam mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 45m2 z garażem, piwnicą i pomieszczeniem gospodarczym 18m2 w Chmielku. Cena do uzgodnienia. tel. 84 685 50 22 Działka budowlana w miejscowości Podsnośnina Mam do sprzedania działkę położoną przy trasie ZamośćLubaczów(dojazd do Zamościa ok 50 minut ,Biłgoraja ok.30minut).Działka ta ma 63m szerokości (przy drodze) i sięga 100m wgłąb lasu(figuruje jako grunt leśny),możliwość podziału na wielkości odpowiadające kupującemu. Bardzo ładna i cicha okolica.CENA DO UZGODNIENIA,tel.697 795 064 tel. 697795064

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE EKO-DOM Profesjonalnie i szybko - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków: - domy jednorodzinne - lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne - budynki użyteczności publicznej - budynki oraz lokale handlowo-usługowe EKO-DOM ul. Boh. Monte Cassino 12/15 23-400 Biłgoraj czynne od 9.00-16.00 tel. (84)6272185 Kupię działkę w Biłgoraju lub okolicy Kupię działkę w Biłgoraju lub okolicy tel. 500 728 306 SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ W BIŁGORAJU Sprzedam działkę budowlaną w Biłgoraju przy ul. Kochanowskiego, o pow. 12,5 ara. Cena do negocjacji. tel. 791404599 Działka budowlana 18 arów ul. Moniuszki Sprzedam działkę budowlą 18 arów, wydane warunki zabudowy, ul. Moniuszki. Tel. 725 253 725 lub 600 617 132 cena 100 zł tel. 725253725 sprzedam Sprzedam mieszkanie w bloku 2 pietro 70m 508 182 605 dom drewniany Sprzedam dom drewniany w dobrym stanie, 80m2.Cena do uzgodnienia. tel. 665962554

Wynajmę lokal na ul. Zamojskiej tel. 695 371 613 Działka budowlana-2500 m2 Sprzedam działkę budowlaną ok. 2500 m2 na ul. Andersena ( przy ul. Polnej). Możliwość podziału. Wszystkie media. Tel. 696 996 902 tel. 696996902 ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE - TANIO Profesjonalnie i szybko - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i audytów en. budynków: - domy jednorodzinne - lokale mieszkalne - budynki wielorodzinne - budynki użyteczności publicznej - budynki oraz lokale handlowo-usługowe Partyzantów 44 23-400 Biłgoraj tel. 601434267, 84-6867806 Mieszkanie 60m2 Przestronne mieszkanie w centrum miasta, ustawne. Wystawa okien wschód-zachód. Mieszkanie wymaga odnowienia. Cena podlega negocjacji.3 pokoje,duża łazienka, osobne WC, pow. 60 m2, III piętro. Czynsz 400zł (w tym ogrzewanie, ciepała i zimna woda, wywóz śmieci). Biłgoraj, ul. Cegielniana 27, tel.783 834 679 cena 198000 zł tel. 783 834 679 Mieszkanie Sprzedam mieszkanie przy ul. Narutowicza, 65 m2 dwupoziomowe

(3 pokoje, kuchnia + spiżarnia, 2 łazienki, balkon) Mieszkanie po remoncie, z własnym CO, bezczynszowe. Cena do uzgodnienia. tel. 533 674 210 TANIA DZIALKA SPRZEDAM DZIAŁKĘ UL SITARSKA 630M SUCHA RÓWNA DROGA POLNA CICHE SPOKOJNE MIEJSCE 22M SZEROKA NR DZIAŁKI 43 2 CO ROKU POWSTAJE TU NOWY BUDYNEK DOBRA LOKATA KAPITAŁU TEL 501357803 cena 69000 zł tel. 501357803 Sprzedam atrakcyjną działkę w Woli Dużej k/Biłgoraja Sprzedam działkę budowlaną w popularnej, podmiejskiej miejscowości k/Biłgoraja w Woli Dużej. Działka wyróżnia się atrakcyjnym położeniem, w otoczeniu dużych kompleksów leśnych. Powierzchnia działki to 1200m, przy drodze. Wyjątkowo korzystne wymiary oraz kształt działki dają szerokie możliwości zagospodarowania. Działka posiada uzbrojenie: przyłącze energetyczne, wodociąg. W sąsiedztwie nowej zabudowy mieszkaniowej. Wymarzone miejsce na rozległą, podmiejską rezydencję w otoczeniu zieleni. tel. 888316087

Praca Przyjmę do pracy Przyjmę do pracy pracowników budowlanych(murarzy tynkarzy itp)504019979 tel. 797439430 OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI -zatrudnimy.www.fenicja-bilgoraj.pl tel. 509691393 Poszukuje pracy jako technolog robót wykończeniowych Szukam pracy w charakterze technologa robót wykończeniowych, posiadam doświadczenie w tej branży również prawo jazdy kategorii B. tel. 785404496 praca dodatkowa Fm Group-dystrybucja perfum, chemii gospodarczej i kosmetyków kolorowych-fajny sposób na zarobienie dodatkowej kasy. Przyda się? Napisz. tel.723 240 717, gg1168050, www.dominika-fmgroup.pl tel. 723 240 717 KIEROWCA TIR RUCH MIĘDZYNARODOWY ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ TIR W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM, WYSOKIE WYNAGRODZENIE tel. 508262822 szukam pracy pilne szukam pracy moge sprzatac prac lepic pierogi roznosic ulotki lub jako opiekunka do dziecka pilne i tanio cena do uzgodnienia cena 5 zł tel. 607569581 ZWROT PODATKU ZA PRACĘ ZA GRAQNICĄ Pracowałeś legalnie za granicą? W Belgii, Niemczech, Holandii, Irlandii, Anglii, USA, Norwegii lub w innych krajach? Odzyskaj nadpłacony podatek! Zapraszamy!!! www.czimad.pl Biuro Podróży Czimad ul. Komorowskiego 3 Biłgoraj tel. 84 686 61 60 Praca dla mam, uczniów, studentów. Zostań konsultantką Oriflame - zarób dodatkowe 100-200-300zł co miesiąc! Wejdź na stronę http://amanda. ori-praca.pl/ i dowiedz się więcej! Na stronie dostępne darmowe poradniki przedstawiające pracę.

Turystyka Spływy kajakowe po Tanwi Spływy kajakowe po Tanwi, możliwość wynajęcia domku letniskowego, miejsce na grilla lub ognisko nad rzeką. Wolne terminy na majówkę! cena 20 zł tel. 796154176

Uroda KOSMETYKI DLA FRYZJERÓW Profesjonalne kosmetyki dla fryzjerów włoskiej firmy ELGON. Zapraszaam do współpracy. Tel.603 277 392

Usługi Zakładanie i pielęgnowanie ogrodów W ramach naszej usługi oferujemy zakładanie trawników, odwodnienie terenu, projektowanie ogrodów przydomowych i działek rekreacyjnych, wycinkę przeszkadzających drzew oraz pielęgnowanie zieleni

USŁUGI REMONTOWOWYKOŃCZENIOWE Remonty, adaptacje i wykończenia mieszkań, domów, lokali usługowych, biur itp. Układanie kafelek min. w łazienkach, kuchniach i na klatkach schodowych. Ponadto ścianki działowe, sufity podwieszanie, półki i zabudowy ozdobne, przeróbki wodnokanalizacyjne i elektryczne, panele ścienne i podłogowe, gładzie gipsowe, szpachlowanie, malowanie i tapetowanie. Wieloletnie doświadczenie w pracy w Polsce i zagranicą. tel. 792058822

Usługi dekarskie, wierzba dachowa, wykończenie poddasza TANIO!!! SZYBKO!!! SOLIDNIE!!! TEL: 721 278 680 AFRODYTADEZYNFEKCJA,SPRZĄTANIE PO ZGONIE,ZABÓJSTWIE,SAMOBÓJSTWIE Firma „Afrodyta” Aneta Macander Orzechowa 9/3 94-205 Łódź telsłużbowy.723-586-939Sprzątanie pomieszczeń po zgonach, samobójstwach,zabójstwach, morderstwach,wypadkach komunikacyjnych, zdarzeniach losowych.Nasza firma specjalizuje się w dezynfekcji i sprzątaniu miejsc w których ujawniono zwłoki w stanie rozkładu po czasie. Po wykonaniu poszczególnych prac pomieszczenie jest wolne od fetoru,patogenów oraz innych śladów. Cała Polska 24h www. sprzataniepozmarlym.beepw tel. 723 586 939 Wylewki maszynowe- solidnie i tanio! Wylewki mechaniczne mixokretem poziomowane laserowo, ślepe (chude) wylewki, docieplenia stropów, zalewanie fundamentów i stropów, wieloletnie doświadczenie, solidne wykonanie, konkurencyjne ceny! Biłgoraj, Frampol, Józefów, Księżpol, Biszcza, Goraj, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tereszpol, Turobin i okolice. tel. 726275320

Promat.sc STUDNIE GŁĘBINOWE POMPY HYDROFORY POMPY CIEPŁA INSTALACJE WOD-KAN I CO. SYSTEMY NAWADNIAJĄCE ZMIĘKCZANIE I ODŻELAZIANIE WODY. Promat.sc tel. 607042394 Usługi transportowe Usługi transportowe busem - paka 3,5m długości - ładowność 1,5T tel. 607 796 147 Pokrycia dachowe kompleksowo od podstaw. Wykonujemy pokrycia dachowe blacha, dachówka, krokwienie, ryny. Solidna ekipa . Niskie ceny. tel. 602405706 Naprawa Pralek Biłgoraj, naprawa sprzętu AGD Oferuje naprawy pralek, zmywarek, lodówek, odkurzaczy itp dojazd Biłgoraj i okolice tel.500-606-725 Warsztat Piłsudskiego 45. www.naprawaagd.like.pl tel. 500-606-725 „LUX” PRANIE TAPICERKI MEBLOWEJ, SAMOCHODOWEJ, DYWANÓW ITP....tel. 661-475-390 PROFESJONALNE PRANIE I CZYSZCZENIE tapicerki samochodowej, meblowej, kanap, krzeseł, puf, wykładzin, dywanów, - również u klienta.(dywany również odbieram od klienta i odwożę uprane i wysuszone). Do prac używam profesjonalnego sprzętu i środków firmy Kärcher. Gwarantuję wysoką jakość usług, szybki czas realizacji oraz konkurencyjne ceny. Dla Mnie najważniejszy jest klient. Dojazd do klienta gratis!!!!( do 30 km i powyżej 50 zł ). Wyślij sms o treści PRANIE a oddzwonię ;) tel. 661-475-390 Piaskowanie Q-emZajmujemy sie piaskowaniem ,renowacja -malowanie balustrad i ogrodzeń metalowych, piaskujemy równiez elementy karoseri ,maszyny rolnicze, ramy samochodowemotocyklowe , felgi , konstrukcje budowlane, wiaty , magazyny , cysterny elewacje budynków , mury itp. ....). Usługe wykonujemy u klienta bądż u nas w firmie zależnie od zapotrzebowania.Malowanie hydrodynamiczne agregatem elewacji budynków mieszkalnych , magazyny , hale , itp. Tomaszów Lub. http://q-em.ngb.pl/


19

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

ogłoszenia drobne galeriatel. 691 cena 30 zł tel. 691 760 647 phu-wsc usługi koparko-ładowarką, samochód cieżarowy patelnia 24 t , renowacja i zakładanie boisk/trawników tel. 501-356-979 LABORATORIUM TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ HAPPY SMILE EXPRESOWA NAPRAWA PROTEZ ZĘBOWYCH, PROTEZY AKRYLOWE CAŁKOWITE I CZĘŚCIOWE( w 3 dni ), PODŚCIELENIA PROTEZ,SZYNY DO WYBIELANIA, SZYNY RELAKSACYJNE, KORONY ITD. NAJNIŻSZA CENA W OKOLICY!!! ZAPRASZAMY!!! UL.BOH. MONTE CASSINO 7 (I PIĘTRO) NAPRZECIWKO DWORCA PKS. TEL. 794 345 677

Wesele DEKORACJE - MARZEŃ Dekoracje ślubne oraz komunijne. Dekoracje świątyń, sal, lokali, dekoracje samochodów, bukiety oraz butonierki. Wynajem pawilonów ogrodowych na imprezy plenerowe. www.dekoracje-marzen.pl tel. 662 181 963

zespół muzyczny SAVERS polecamy profesjonalną oprawę muzyczną wszelkich imprez tel. 663331561 Suknia ślubna z trenem Suknia ślubna. Gorset przedłużony z tyłu ozdobiony cekinami haftami. Spódnica na wierzchu ma połyskujący tiul wykończony koronką, Spódnica z trenem, który po podpięciu tworzy, w połączeniu z gorsetem, ala „kuperek”. Kolor biały. Szyta na miarę, więc rozmiar około 34/36. cena 450 zł do negocjacji. zdjęcia mogę przesłać na meila cena 450 zł tel. 662920818 Suknia slubna, rozmiar 34-36 sprzedam biala jednoczesciowa suknie slubna oadobiona blyszczacymi kamieniami i koronka cena 600 zł tel. 506742813

Inne ZAGINĄŁ PEKIŃCZYK! 21 kwietnia 2011r. (czwartek) w okolicach os. Kępy zaginął pekińczyk, który wabi się Tofik. Jest to mały pies. Ma on długą, rudą sierść z białym podbrzuszem. Miejscami na karku występuje u niego szare owłosienie. W chwili zaginięcia nie miał na sobie obroży. Pies jest w trakcie leczenie i musi przyjmować zastrzyki. Jeżeli ktoś go widział, proszę o pilny kontakt.TEL. 502 093 837*PRZEWIDZIANA NAGRODA Piła taśmowa Sprzedam piłę taśmowąsamoróbkę, stan bardzo dobry, bez

awaryjna, cena do uzgodnienia. tel. 84 6857305 Kupie zboże min 23t Kupię każde zboże (pszenicę, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, kukurydzę, mieszankę zbożową) na terenie całego kraju. Zakupię ponadto grykę, łubin, rzepak, odpady zbożowe min 23t, zapewniam swój transport oraz 100% przedpłaty. tel 501-459-374 tel. 501459374 SIEWNIKI Siewnik 13-lejowy do zboża i 15 i 17-lejowy przystosowane do ciągnika, stan bardzo dobry tel. 698383233 PŁUGI WYBÓR TANIO!!! Pługi obrotowe 2-skibowe z przedpłużkami, mechaniczne, sprowadzone z Niemiec cena 600zł Pługi podorywkowe 4-skibowe fabryczne GRUDZIĄDZ cena 600zł Pługi 2-skibowe przesuwane, lemiesze nowe założone oraz drugie w zapasie gratis cena 650zł cena 600 zł tel. 698383233 PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA DO CIĄGNIKA Przyczepa jednoosiowa do ciągnika własnej konstrukcji, wymiary: dł. 4m szer. 2m cena 1600 zł tel. 698383233 URSUS C-330M Ciągnik rolniczy Ursus C-330M rok prod. 1987, z kabiną, gumy tylne nowe, przebieg 3500mtg, stan bardzo dobry cena 17700 zł tel. 698383233 Przyjmę gruz lub ziemię Przyjmę gruz lub ziemię- każde ilości. tel. 606404826

gabinety lekarskie Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77, Tel. 509 478 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek, badanie USG Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem

o g ł o s z e n i e

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju rozpoczyna rekrutację na 2011 r. Beneficjentów Ostatecznych do realizowanego projektu systemowego pn. „Czas na zmianę. Podniesienie atrakcyjności zawodowej i społecznej niepracujących mieszkańców Biłgoraja”. Projekt systemowy realizowany w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy skierowany jest do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, będących w wieku aktywności zawodowej i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Uczestniczkom i uczestnikom projektu oferujemy m.in.: • zajęcia z trenerem pracy; • trening kompetencji i umiejętności społecznych; • dowolnie wybrane kursy zawodowe; • opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi (na czas realizacji zajęć); • materiały szkoleniowe. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 13, telefon: 84 686 23 58. Czas realizacji projektu od 01.I.2011 r. do 31.XII.2011 r.

Człowiek – najlepsza inwestycja Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

R E K L A M A

Biedronka ) TEL. 607 220 757 Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

NZOZ Przychodnia lekarska „Twój lekarz” Biłgoraj ul. Dr Pojaska 3 otwarta Pon- Pt 8.00- 18.00

Poradnia Dietetyczna

otwarta: wtorek, środa, czwartek 15.00- 18.00

Tel (84) 686 41 33

APTEKA DYŻURNA 06.05.2011 - 12.05.2011 Biłgoraj, ul. Kościuszki 12


20

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

krzyżówka Misie Mamy u ju XXI uchwy

Bóg w islamie

OciosaNowy Zamysł, na na intencja belka uczelni

s u d o k u

Dobra do złej gry

Ucieka przed kotem

Bawiła si z Lolkiem

Jean, aktor filmów akcji

Zespoły

1 Poemat epicki Homera

James, aktor

13

Pierwszy podrcznik

11

14

"… i Tomek", serial

Czsto obok iksa

5

M Mikka, Penelopuszyspy, król ta wełna Itaki

Shirley z powieci

McBeal z serialu

Tkanina Imi Zoli

horoskop 06.05.11 - 12.05.11

21 4,5 l dla Szkota

Piszca cz ołówka

Wychudzony ko

12

Tomasz Majewski lub Władysław Komar

Malutki pinczer

Imienniczka Lipiskiego Opaska na pasku

20

NaczyDawniej nie na o fajce kwiaty

17

3 Bity przez mistrza

En face budynku

lepy los Niwalna lub osuwiskowa

4

9

Dłusza ni Jenisej

18

Podarek, prezent

Gsty, stary las

Azotan srebra Nieduy kilim

6

15

Dawna strojna suknia

2 Ssak z brod

Choroba jak rzeka

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

10 19

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Pana Bartka Obszyńskiego . Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 17

Nieruchomości - KUPIĘ

Wszystko będzie w porządku, ale zastanów się dobrze czy nie jesteś manipulowany przez innych, zwłaszcza w kwestiach uczuciowych. Abyś mógł zrealizować swoje plany, będziesz musiał zmienić nie tylko nastawienie ale i uczucia względem pewnych spraw lub osób.

Baran 21.03–19.04

Waga 23.09–22.10

Może zdarzyć się tak, że partner zarzuci Ci brak dojrzałości emocjonalnej. Myśl nad tym co robisz, bowiem dla drugiej strony Twoje zachowanie może wskazywać na to, że brak Ci rozwagi w uczuciach i składaniu obietnic. Niestety te, które złożyłeś w zeszłym tygodniu mogą mogą okazać się bez pokrycia.

Wszystkie problemy, które nękały Twój związek mają szansę zniknąć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżką. Wszystko zależy od Ciebie. Pojawią się okazje do flirtów i romansów, jeśli chociaż trochę zależy Ci na obecnym partnerze, nie angażuj się w nie.

Rak 22.06–22.07

Możesz osiągnąć finansowy sukces w przedsięwzięciu, które rozpoczniesz na początku tego tygodnia. Nabierzesz odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji. Jeśli pojawią się przeszkody na Twojej drodze, pokonasz je wszystkie. Zdobędziesz wszystko jeśli tylko stworzysz dobry plan.

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

Panna 23.08–22.09

Jesteś na etapie zmian, obawiasz się co wniosą w Twoje życie, jakie będą ich konsekwencje. Nie obawiaj się. Wszystko co teraz się dzieje, co wydaje Ci się nowe, niezrozumiałe, w gruncie rzeczy przyniesie ożywienie i całkowicie pozytywną odmianę Twojego dotychczasowego życia.

Skorpion 23.10–21.11

Jest to korzystny okres, wskazuje na sukces w miłości, pracy lub kwestiach finansowych. Rozpoczęte przedsięwzięcia doprowadzisz do szczęśliwego końca już na początku tego tygodnia. Nabierzesz wiary w siebie i w swoje możliwości, to właśnie będzie podstawa Twojego szczęścia.

Bliźnięta 22.05–21.06

Krzyżówka NUMER 17 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ......................................

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Wraz z początkiem tego tygodnia w Twoim życiu rozpoczyna się nowy etap. Nie obawiaj się zmian, przyjmij je jako zapowiedź lepszych, szczęśliwszych czasów. Otrzymasz od losu szansę, nadszedł czas być z niej skorzystał. W finansach niespodziewane wydarzenia.

Wraz z początkiem tego tygodnia nabierzesz pewności, że Twoje postępowanie w każdym przedsięwzięciu jest słuszne, nawet jeśli do tej pory wydawało Ci się inaczej. Znikną obawy i lęki o byt w przyszłości. Musisz być kreatywny, nie spoczywaj na laurach.

Pomyśl dobrze zanim podejmiesz ostateczną decyzję, dokonasz trudnego wyboru. W pracy unikaj forsowania pomysłów. Nie wykluczone, że będziesz musiał wstrzymać realizację niektórych zawodowych planów do momentu kiedy nabierzesz pewności co Ci się opłaca a co nie.

Litery z pól ponumerowanych utworz rozwizanie - przysłowie portugalskie. 1

Lew 23.07–22.08

Byk 20.04–20.05

O nim saga

16

W tym tygodniu nie bój się głośno mówić o tym czego oczekujesz. Możesz teraz oczekiwać wszystkiego co najlepsze. Spotka Cię szczęście, uwolnienie się od lęków i obaw z przeszłości. Rozpoczniesz etap, który wniesie wiele dobrego w Twoje życie.

Ryby 19.02–20.03

7 Mała sterta siana

Serial o Lubiczach

Wodnik 20.01–18.02

Cena (zł)*

Strzelec 22.11–21.12

Jeśli właśnie rozpocząłeś nową znajomość okazuje się, że Twój pociąg do niej oparty jest na pożądaniu lub pragnieniu zdobycia korzyści finansowych. Może być tak, że wchodząc w nowy związek myślisz nieracionalnie. Uświadom sobie, że momentami zachowujesz się jak dziecko i niedojrzała osoba.

Koziorożec 22.12–19.01 W miłości dobrze kierujesz swoimi uczuciami. Istnieje pełna harmonia z tym czego pragniesz a tym czego potrzebujesz. Jeśli stoisz przed dokonaniem wyboru, podjęciem jakiejś kluczowej decyzji, rozwiązanie znajdziesz dużo łatwiej niż Ci się teraz wydaje.

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Powiat Spotkanie z WiesĹ&#x201A;awem Drabikiem

BiĹ&#x201A;goraj Radio Lublin zawita do BiĹ&#x201A;goraja

A teraz dzieci opowiem Radio Lublin

wam jak powstajÄ&#x2026; ksiÄ&#x2026;Ĺźki na Ĺźywo z BiĹ&#x201A;goraja O ksiÄ&#x2026;Ĺźkach, niezwykĹ&#x201A;ych historiach i o tym, jak zostaje siÄ&#x2122; pisarzem, przedszkolakom z Gromady, dzieciom z przedszkola i SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej w HedwiĹźynie oraz DereĹşni opowiadaĹ&#x201A; WiesĹ&#x201A;aw Drabik - autor zabawnych i barwnych ksiÄ&#x2026;Ĺźeczek dla dzieci. WiesĹ&#x201A;aw Drabik jest autorem ponad stu ksiÄ&#x2026;Ĺźeczek dla dzieci ukazujÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122; od 1995 r. w wydawnictwach: Skrzat, SiedmiogrĂłd, Debit, Wilga i Pascal. Przedstawiane w nich peĹ&#x201A;ne humoru wierszowane historyjki sÄ&#x2026; dobrze znane zarĂłwno dzieciom, jak i ich rodzicom. Dodatkowo ksiÄ&#x2026;Ĺźeczki sÄ&#x2026; przepiÄ&#x2122;knie ilustrowane i barwne, co niewÄ&#x2026;tpliwie zachÄ&#x2122;ca do ich czytania. WiesĹ&#x201A;aw Drabik znany jest ze swoich spotkaĹ&#x201E; autorskich organizowanych w szkoĹ&#x201A;ach i bibliotekach. 27 kwietnia zawitaĹ&#x201A; do DereĹşni oraz HedwiĹźyna, gdzie spotkaĹ&#x201A; siÄ&#x2122; ze swoimi fanami z Gminy BiĹ&#x201A;goraj. PokazywaĹ&#x201A; on dzieciom, jak powstaje ksiÄ&#x2026;Ĺźka od pomysĹ&#x201A;u literackiego, przez druk, aĹź po kolportaĹź do ksiÄ&#x2122;garni. OpowiadaĹ&#x201A; o tym, jak z inĹźyniera moĹźna zostaÄ&#x2021; pisarzem dzieciÄ&#x2122;cym oraz o tym, dlaczego woli pisaÄ&#x2021; o zwierzÄ&#x2122;tach niĹź

W dniu 11 i 12 maja br. Radio Lublin prowadziÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dzie na Ĺźywo program z BiĹ&#x201A;goraja na ul. KoĹ&#x203A;ciuszki, na parkingu przy ulicy. W trakcie trwania audycji redaktorzy Radia Lublin bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; miÄ&#x2122;dzy innymi relacjonowaÄ&#x2021; najwaĹźniejsze wydarzenia z naszego miasta. Serdecznie zapraszamy mieszkaĹ&#x201E;cĂłw BiĹ&#x201A;goraja do radiowego miasteczka w dniach 11 i 12 maja br. na ul. KoĹ&#x203A;ciuszki przy parkingu bezpoĹ&#x203A;rednio przy ulicy. Na Ĺźywo trwajÄ&#x2026;ca relacja bÄ&#x2122;dzie omawiaÄ&#x2021; najwaĹźniejsze wydarzenia o ludziach. Nie obyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; oczywiĹ&#x203A;cie bez zagadek, rebusĂłw i konkursĂłw, za ktĂłre dzieci nagradzane byĹ&#x201A;y naklejkami i ksiÄ&#x2026;Ĺźeczkami. ByĹ&#x201A;y rĂłwnieĹź autografy i wspĂłlne zdjÄ&#x2122;cie.

Organizatorami spotkania byĹ&#x201A;y biblioteki publiczne oraz ZSPiG w HedwiĹźynie i DereĹşni.

â&#x20AC;˘

El

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

BiĹ&#x201A;goraj Powiatowy Etap Turnieju BezpieczeĹ&#x201E;stwa w Ruchu Drogowym

ZwyciÄ&#x2122;zcy jadÄ&#x2026; dalej W powiecie biĹ&#x201A;gorajskim zakoĹ&#x201E;czyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; juĹź po raz kolejny powiatowy etap Turnieju BezpieczeĹ&#x201E;stwa w Ruchu Drogowym. ZwyciÄ&#x2122;skie szkoĹ&#x201A;y, ktĂłre wykazaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami z zakresu bezpieczeĹ&#x201E;stwa i przepisĂłw ruchu drogowego, bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; reprezentowaĹ&#x201A;y powiat juĹź za kilka dni w Turnieju WojewĂłdzkim. ZwyciÄ&#x2122;zcom gratulujemy. PiÄ&#x2026;tkowy dzieĹ&#x201E; wyĹ&#x201A;oniĹ&#x201A; juĹź ostatnich zwyciÄ&#x2122;zcĂłw, ktĂłrzy bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; reprezentowaÄ&#x2021; powiat biĹ&#x201A;gorajski w WojewĂłdzkim Turnieju BezpieczeĹ&#x201E;stwa w Ruchu Drogowym. Do rywalizacji na etapie powiatowym przystÄ&#x2026;piĹ&#x201A;a mĹ&#x201A;odzieĹź szkĂłĹ&#x201A; podstawowych i gimnazjalnych, reklama

ktĂłra miaĹ&#x201A;a za zadanie wykazaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; wiedzÄ&#x2026; i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami z zakresu przepisĂłw ruchu drogowego. Konkurs jak co roku, odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; na biĹ&#x201A;gorajskim autodromie. Pod czujnym okiem policjantĂłw ruchu drogowego mĹ&#x201A;odzieĹź rozwiÄ&#x2026;zywaĹ&#x201A;a test wiedzy na temat bezpieczeĹ&#x201E;stwa i znajomoĹ&#x203A;ci przepisĂłw drogowych, po czym pokonywaĹ&#x201A;a tor przeszkĂłd i pokazywaĹ&#x201A;a sprawnÄ&#x2026; jazdÄ&#x2122; po Miasteczku Ruchu Drogowego. Dla uczniĂłw przewidziano takĹźe test sprawdzajÄ&#x2026;cy zakres ich umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Z konkurencjami zmagaĹ&#x201A;y siÄ&#x2122; 3-osobowe druĹźyny kaĹźdej ze szkĂłĹ&#x201A;. Czwartek i piÄ&#x2026;tek, to byĹ&#x201A;y ostatnie

chwile rywalizacji o zwyciÄ&#x2122;stwo, ktĂłre wyĹ&#x201A;oniĹ&#x201A;y finalistĂłw - najlepszych z najlepszych uczniĂłw, ktĂłrzy wykazali siÄ&#x2122; najwiÄ&#x2122;kszÄ&#x2026; wiedzÄ&#x2026; i umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ciami podczas testĂłw teoretycznych i sprawnoĹ&#x203A;ciowych. W czwartek w kategorii szkĂłĹ&#x201A; podstawowych na szczeblu powiatowym zwyciÄ&#x2122;ĹźyĹ&#x201A;a druĹźyna ze SzkoĹ&#x201A;y Podstawowej Nr 5 w BiĹ&#x201A;goraju, zaĹ&#x203A; w kategorii gimnazjĂłw juĹź kolejnego dnia laury zebraĹ&#x201A; zespĂłĹ&#x201A; z Gimnazjum Nr 1 w BiĹ&#x201A;goraju. ZwyciÄ&#x2122;zcy zostali wyróşnieni upominkami oraz bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; reprezentowali powiat biĹ&#x201A;gorajski w turnieju wojewĂłdzkim.

â&#x20AC;˘

M.W - KPP BiĹ&#x201A;goraj

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

K U P O N

ARGOSA Sklep RTV & AGD

z naszego miasta. BÄ&#x2122;dzie moĹźna sobie zrobiÄ&#x2021; zdjÄ&#x2122;cie z pracownikami stacji, najlepsze fotki zostanÄ&#x2026; umieszczone w radiowej galerii. Organizatorzy przewidujÄ&#x2026; takĹźe konkursy z nagrodami. KaĹźdy kto przyjdzie do naszego radiowego miasteczka otrzyma KARTÄ&#x2DC; RADIA LUBLIN. Okaziciel karty bÄ&#x2122;dzie miaĹ&#x201A; prawo do rabatĂłw w wyznaczonych sklepach, lokalach gastronomicznych i zakĹ&#x201A;adach usĹ&#x201A;ugowych. Wykaz tych miejsc i regulamin korzystania z karty na stronie www. radio.lublin.pl

â&#x20AC;˘

Gb

wypowiedz siÄ&#x2122; i oceĹ&#x201E; na www.bilgorajska.pl

WaĹźny do 12.05.2011

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

Kupon rabatowy

-5%

na sprzÄ&#x2122;t RTV i AGD

BiĹ&#x201A;goraj, ul 3-go Maja 43, tel. 515 711 849, agrosa.bilgoraj@wp.pl K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011 Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17 KUP RAB ON zniĹźka za wystawienie ATO biletu lotniczego WY

BiĹ&#x201A;goraj, Plac WolnoĹ&#x203A;ci 8, tel. 84 686 18 18, www.planeta-podrozy.pl K U P O N

WaĹźny do 12.05.2011

Kupon rabatowy

-20%

Gazeta BiĹ&#x201A;gorajska nr 17

na RIHUWÄ&#x160;ZIMA 2010GODG]LHFLLGRURVĂĄ\FK %LXUR3RGUyÄŞ\WHOZZZVZLDWWXU\VW\NLG]LHFLHFHMSO

R E K L A M A

-3%


22

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Piłka Nożna Zamojska B Klasa

Łada w A - klasie! Zgodnie z zapowiedziami przygoda biłgorajskiej Łady z boiskami B Klasy potrwa tylko rok. Po jedenastu kolejkach tegorocznych rozgrywek „biało - niebiescy” są z kompletem zwycięstw niekwestionowanym liderem ligowej tabeli. Taki obrót wydarzeń sprawił, że na pięć serii spotkań przed końcem sezonu podopieczni Ireneusza Zarczuka mogą już świętować awans do A klasy. Biłgorajanie wygrali wszystkie jedenaście meczy zdobywając w nich 48 bramek, a tracąc tylko cztery. Drugi w tabeli jest Wrzos Szyszków, z którym Łada zmierzyła się na wyjeździe w minioną niedzielę. Ewentualne zwycięstwo szyszkowian odłożyłoby awans „biało - niebieskich” na późniejszy termin. Niespodzianki jednak nie było. Wspomagana dopingiem licznie przybyłych kibiców Łada wygrała 3:1, choć do przerwy utrzymywał się remis 1:1. Zanim arbiter meczu dał sygnał do rozpoczęcia spotkania na zawodników z Biłgoraja czekały już nieprzewidziane niespodzianki. Największą była chyba murawa boiska. Organizatorzy pojedynku zapomnieli o jej przystrzyżeniu, w efekcie gracze obu ekip rywalizowali na trawie sięgającej do kostek. Nie przeszkodziło to Ładzie w zdobyciu bramki. Już w siódmej minucie gry prowadzenie przyjezdnym dał Marcin Dorosz - kapitan i zarazem najlepszy strzelec zespołu, dla którego była to dziewiąta bramka w tym sezonie. Wydawało się, że goście pójdą za ciosem i worek z bramkami otworzy się na

fot. ladabilgoraj.lbl

Choć do zakończenia tegorocznego sezonu w Zamojskiej B Klasie pozostało jeszcze pięć kolejek dzięki wyjazdowej wygranej z Wrzosem Szyszków piłkarze Łady 1945 Biłgoraj mogą już świętować uzyskanie promocji do wyższej klasy rozgrywkowej.

Na pięć kolejek przed zakończeniem sezonu piłkarze Łady 1945 Biłgoraj mogą już świętować awans na boiska A klasy dobre. Goście kontrolowali przebieg meczu, ale nie potrafili podwyższyć skromnej jednobramkowej zaliczki. Nieoczekiwanie nieskuteczność Łady została skarcona. Po zagraniu piłki od Sebastiana Skrzypka futbolówki nie opanował Tomasz Paczos. Niefortunna interwencja defensora Łady umożliwiła wyjście sam na sam z Marcinem Strzelczykiem napastnikowi Wrzosu Arturowi Kuszowi. Snajper z Szyszkowa nie zmarnował tej okazji i mocnym uderzeniem wpakował piłkę do siatki doprowadzając do wyrównania. Zawodnicy lidera tabeli marząc o pewnym

Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Nazwa drużyny Łada 1945 Biłgoraj Wrzos Szyszków Relax Radecznica Perła Deszkowice Huk Lipiny Alwa Brody Małe Rakovia Rakówka Duet Wychody-Hubale Orion-Sthil Jacnia

zwycięstwie musieli po zmianie stron poprawić szwankującą w pierwszych 45 minutach skuteczność. Pierwszy kwadrans drugiej części gry nie przyniósł zmiany rezultatu. Miejscowi

M 11 12 12 12 11 12 11 12 11

Pkt 33 24 20 20 14 13 12 9 6

Bramki 48-4 30-18 30-17 32-20 17-25 18-37 13-35 24-49 14-41

bronili się bardzo dzielnie oddalając zagrożenie jak najdalej od własnej bramki. Taki stan rzeczy utrzymał się tylko do 60 minuty meczu. Wówczas prowadzenie Ładzie dał rozgrywają-

cy dobre zawody Mateusz Zarzycki. Zwycięstwo biłgorajan na kwadrans przed końcem gry przypieczętował Marcin Dorosz zdobywając drugie trafienie w tym meczu, a dziesiąte w całym sezonie. Wrzos Szyszków - Łada 1945 Biłgoraj 1:3 (1:1). Bramki: Kusz 34’ - Dorosz 7’, 75’, Zarzycki 60’. Wrzos: Socha - Zabłotni, Józefko, Majcher(84 Jaceczko), Czechera, Smędra, Kurasiewicz G., Kurasiewicz A.(70 Kozdra), Pisarczyk, Kusz, Pieczonka(75 Czekirda). Łada: Strzelczyk - Skrzypek, Kuliński, Paczos, Przybylak - Hajduk (55 Krawczykiewicz), Socha (78 Żerebiec), Zarzycki, Obszyński (76 Wołoszyn) - Welc (46 Żybura), Dorosz. Deklasacja Łady w bieżących rozgrywkach nie podlegała dyskusji od pierwszej kolejki tego sezonu. Awans wywalczony na pięć kolejek przed końcem rozgrywek jest w pełni zasłużony. Co ciekawe „biało - niebiescy” są jednym z pierwszych zespołów w całej Polsce, który tym w roku uzyskał awans do wyższej klasy rozgrywkowej. Mimo pewnej promocji do A klasy Ładzie do rozegrania pozostało jeszcze pięć spotkań. W najbliższą niedzielę o godz. 17 przy ul. Tagrowej biłgorajanie będą podejmować Duet Wychody - Hubale, który rozbili jesienią aż 10:0. Miejmy nadzieję, że rewanż będzie równie udany.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Podnoszenie Ciężarów XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Startowali biłgorajscy ciężarowcy W dniach 29 kwietnia - 1 maja w mazowieckim Ciechanowie na obiektach tamtejszej Mazovii odbyła się XVI Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów. Na ciechanowskich pomostach nie zabrakło reprezentantów biłgorajskiego Znicza. Gospodarzem tegorocznej XVI już Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Podnoszeniu Ciężarów było województwo podlaskie. Impreza odbyła się jednak w mazowieckim Ciechanowie, bowiem w województwie podlaskim nie ma jak na razie godnej sekcji ciężarowej, która byłaby w stanie zorganizować takie zawody. Dla samego Ciechanowa była to świetna forma przygotowań. Już w sierpniu odbędą się tam Mistrzostwa Europy do lat 17, które przyciągną do Polski największe młode talenty europejskiej sztangi. Jak co roku Olimpiada jest szansą zaistnienia na

ciężarowych pomostach kraju mniejszych klubów, w tym dla zawodników Znicza Biłgoraj. W Ciechanowie wystartowało czterech przedstawicieli biłgorajskiej sztangi. Wśród podopiecznych trenera Henryka Wybranowskiego znaleźli się Marta Droździel(w kategorii +75kg kobiet), Marcin Marczak(w kategorii do 77kg mężczyzn), Waldemar Buczek(kat. do 85kg mężczyzn) oraz Krzysztof Bulak(kat. do 105kg mężczyzn). Wyniki zawodów z udziałem sztangistów biłgorajskiego Znicza: Kategoria +75kg kobiet: 1. Marta Droździel(Znicz Biłgoraj) 176kg w dwuboju(82kg+94kg) 2. Anna Krystman(UOLKA Ostrów Mazowiecka) 172kg w dwuboju(78kg+94kg) 3. Katarzyna Ordzińska(LUKS Gryf Bujny) 135kg w dwuboju(60kg+75kg) Kategoria 77kg mężczyzn: 1. Błażej Grela(LUKS Gryf Bujny)

270kg w dwuboju(115kg+155kg) 2. Patryk Słowikowski(Mazovia Ciechanów) 260kg w dwuboju(120kg+140kg) 3. Arkadiusz Chodubski(Mazovia Ciechanów) 254kg w dwuboju(110kg+144kg) 9. Marcin Marczak(Znicz Biłgoraj) 216kg w dwuboju(96kg+120kg) Kategoria 85kg mężczyzn: 1. Krystian Sadura(Flota Gdynia) 277kg w dwuboju(125kg+152kg) 2. Damian Wesołowski(Zawisza Bydgoszcz) 268kg w dwuboju(126kg+142kg) 3. Tobiasz Kubik(LUKS Gryf Bujny) 251kg w dwuboju(110kg+141kg) 8. Waldemar Buczek(Znicz Biłgoraj) 230kg w dwuboju(104kg+126kg) Kategoria 105kg mężczyzn: 1. Jarosław Samoraj(Budowlani Opole) 307kg w dwuboju(137kg+170kg) 2. Piotr Ciupak(Zawisza Bydgoszcz) 295kg w dwuboju(135kg+160kg)

3. Krzysztof Bulak(Znicz Biłgoraj) 282kg w dwuboju(128kg+154kg) Klasyfikacja klubowa: 1. Mazovia Ciechanów 46 2. UOLKA Ostrów Mazowiecka 39 3. LUKS Gryf Bujny 35 4. Unia Hrubieszów 34 5. WLKS Siedlce - Iganie Nowe 30 6. Budowlani Opole 30 12. Znicz Biłgoraj 21 W klasyfikacji wojewódzkiej zwyciężyło województwo mazowieckie(159 punktów), na drugiej pozycji uplasowało się województwo lubelskie(97 punktów), a na trzecim stopniu podium stanęło województwo dolnośląskie(81 punktów) Trener Henryk Wybranowski mógł być w pełni zadowolony z występów swoich podopiecznych. Nie zawiodła jedyna biłgorajanka w gronie startujących kobiet. Marta Droździel wygrała kategorię +75kg kobiet, poprawiając o 1 kilogram swoje osiągnięcie

z kwietniowych Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS Juniorek i Juniorów. Brąz w kategorii do 105kg mężczyzn wywalczył z kolei Krzysztof Bulak, dla którego był to jeden z lepszych rezultatów w dotychczasowych startach. Przed sztangistami Znicza kolejne zawody. W dniach 21-22 maja odbędzie się II runda Drużynowych Mistrzostw Polski, z kolei tydzień później w Puławach zostaną rozegrane Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20. Miłe informacje napłynęły do nas ze Światowej Federacji Podnoszenia Ciężarów. W opublikowanym pod koniec kwietnia rankingu światowym w kategorii do 48kg kobiet na ósmym miejscu plasuje się zawodniczka biłgorajskiego Znicza Marzena Karpińska(pod uwagę brano tylko wyniki z zawodów uzyskiwane w 2011 roku).

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


23

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011

Piłka Nożna Zamojska Klasa Okręgowa

Piłka Nożna Biłgorajska Liga Osiedlowa

Nieudana kolejka

Sypnęli dwucyfrówkami

dla naszych zespołów W XXI serii spotkań Zamojskiej Klasy Okręgowej z siedmiu zespołów reprezentujących powiat biłgorajski wygrać udało się tylko jednemu. W małych derbach powiatu Tur Turobin pokonał na wyjeździe Victorię Łukowa Chmielek 1:0. Bramkę na wagę trzech punktów dla Tura zdobył Mirosław Brodaczewski. Zwycięska bramka padła po stałym fragmencie gry, które w tym sezonie są niezwykle mocną stroną drużyny prowadzonej przez Bartłomieja Kowalika. - Można powiedzieć, że praktycznie trzy czwarte bramek które strzelamy pada po stałych fragmentach gry. Cóż, wypada się tylko cieszyć że akurat ten element piłkarskiego rzemiosła funkcjonuje w naszym zespole tak dobrze. Porażki w pojedynku z gatunku „za sześć punktów” doznali na własnym boisku zawodnicy Olimpiakosu Tarnogród. Ekipa Mariusza Dołęckiego, która z uwagi na remont stadionu mecze w roli gospodarza rozgrywa w Korchowie podejmowała walczącą o utrzymanie Spartę Łabunie, która wiosną przegrała tylko jeden mecz. Niestety tarnogrodzianie przegrali ten pojedynek aż 0:3 będąc tłem dla rozpędzonych rywali. Z dobrej strony w starciu z silnym Igrosem Krasnobród pokazał się beniaminek z Księżpola. Choć dwukrotnie prowadzenie obejmo-

wali krasnobrodzianie piłkarze Relaxu za każdym razem doprowadzali do wyrównania dzięki bramkom Dawida Karpika i pięknemu uderzeniu Michała Gawrońskiego, dla którego było to już szesnaste trafienie w tym sezonie. Kiedy do końca regulaminowego czasu gry pozostały trzy minuty i utrzymywał się rezultat 2:2 bramkę na wagę trzech punktów zdobyli gracze Igrosu. - Niestety nie mamy szczęścia. Był to już trzeci mecz w rundzie wiosennej w którym tracimy bramkę w ostatnich trzech minutach gry. Igros był lepszym zespołem, widoczne było duże doświadczenie piłkarzy tej ekipy, ale moi zawodnicy zostawili na boisku dużo zdrowia i za tę determinację należał im się choćby jeden punkt. Tak się jednak nie stało. Mimo iż nasza sytuacja w tabeli robi się niewesoła nie dramatyzujemy. Do końca sezonu pozostało dziewięć meczy i w nich będziemy szukać swoich szans na zwycięstwo - skwitował trener Relaxu Marcin Mura. Jeszcze smutniejsze nastroje panują wiosną w Majdanie Starym. Tamtejsza Tanew zakończyła kolejny mecz bez zdobyczy punktowej. Tym razem stadion Tanwi został zdobyty przez zawodników Ostoi Skierbieszów, którzy wygrali 2:0 w pełni kontrolując przebieg boiskowych wydarzeń od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Tęgie lanie w Starym Zamościu zebrał ostatni w tabeli Cosmos Józefów. Józe-

fowianie pogodzili się już ze spadkiem do A klasy, ale mimo wszystko ich postawę w starciu z liderem tabeli należy pozostawić bez komentarza. Omega rozbiła Cosmos aż 13:1, a na domiar złego kontuzji doznał grający trener gości Paweł Holko. - Mamy ogromne problemy kadrowe. Nie są one spowodowane złą sytuacją finansową, bo ta jest stabilna. Na dzień dzisiejszy dysponujemy kadrą 11-12 zawodników, ale wobec mojej kontuzji ta liczba zostanie zmniejszona. Trafiliśmy na bardzo niewygodny okres. Wielu graczy wyjechało do pracy za granicę, niektórzy odeszli w przerwie zimowej i stąd tak ogromne problemy kadrowe w naszej ekipie. Nie poddajemy się. Można powiedzieć, że jesteśmy już jedną ligę niżej, ale zakończymy tegoroczne rozgrywki z honorem, nie wycofując się z nich - podsumował szkoleniowiec klubu z Józefowa. Wyniki XXI kolejki(30 kwietnia/1 maja): Tanew Majdan Stary - Ostoja Skierbieszów 0:2, Victoria Łukowa Chmielek - Tur Turobin 0:1, Relax Księżpol - Igros Krasnobród 2:3, Omega Stary Zamość - Cosmos Józefów 13:1, Sparta Wożuczyn - Kryształ Werbkowice 1:0, Unia Hrubieszów - Echo Zawada 2:0, Korona Łaszczów - Grom Różaniec 3:1, Olimpiakos Tarnogród - Sparta Łabunie.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Koszykówka Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Dyrektora OSiR w Biłgoraju

Streetball w Biłgoraju W minioną sobotę przy hali sportowo - widowiskowej OSiR w Biłgoraju zorganizowano pierwszy Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Dyrektora OSiR w Biłgoraju. Mimo iż była to premierowa edycja w turnieju udział wzięło prawie 70 zawodników. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodsi mierzyli się w kategorii rocznikowej 95 i młodsi, nieco starsi w kategorii 92-94, a „najbardziej doświadczoną” stażem kategorię tworzyli zawodnicy z 91 i starszych roczników. Zasady rywalizacji były bardzo proste. Oprócz normalnych reguł obowiązujących w koszykarskich zmaganiach trzyosobowe zespoły rywalizowały w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Mecz trwał kwadrans, chyba że przed upływam 15 minut którejś z drużyn udało się zdobyć liczbę 12 oczek. Co ciekawe system punktowania był nieco inny, niż ten z którym zawodnicy stykają się na co dzień. Obowiązywał system punktowania zaczerpnięty z zasad gry koszykówki ulicznej. Standardowy rzut „za dwa” punkty był punktowany pojedynczo, natomiast rzut „za trzy” liczono jako zdobycz dwóch punktów. Najlepszym zespołem w najmłodszej

kategorii wiekowej(95 i młodsi) okazała się ekipa Reszty Świata, która występowała w składzie Mikołaj Dudek, Karol Koman oraz wybrany najlepszym zawodnikiem w tej kategorii Mateusz Okoń. Koszykarze Reszty Świata wygrali pewnie wszystkie spotkania i wywalczyli zasłużenie puchar za zdobycie pierwszego miejsca. Z uwagi na mniejszą liczbę zespołów w tej kategorii wiekowej rywalizowano tylko w jednej grupie. Więcej emocji można było zaobserwować w rozgrywkach starszych kategorii wiekowych. W zmaganiach dwóch najstarszych grup prym wiedli byli i aktualni zawodnicy biłgorajskiego Basketu, którzy żywią nadzieję na powrót biłgorajskiej koszykówki na parkiety III ligi. Po zaciętych spotkaniach w kategorii 92-94 w finale znalazły się ekipy PKS i Kurde Balans. W meczu o pierwsze miejsce lepszy okazał się pierwszy z tych zespołów grający w składzie Karol Pyzik, Maciej Bodys, Kacper Chmiel. Drudzy finaliści reprezentujący zespół Kurde Balans wystąpili w składzie: Filip Sawa, Marcin Okoń, Jakub Korgul, Marcin Fus, Mikołaj Wójcik. W tej kategorii za najlepszego zawodnika uznano Kacpra Chmiela. Najwięcej wrażeń dostarczyły kibicom

pojedynki w najstarszej kategorii wiekowej. Do finału awansowały teamy Wymiataczy i SLAM Drinkersów. Zwyciężyło doświadczenie będące po stronie SLAM Drinkersów, którzy zachowali więcej zimnej krwi i ograli rywali 10:6. Skład zwycięskiej ekipy: Agnieszka Swacha, Łukasz Krawiec, Michał Swacha, Sebastian Pyszniak, Krystian Pawlos Skład Wymiataczy: Marek Dorosz, Łukasz Norton, Tomasz Kozak, Artur Granda. Nagrodę dla najlepszego zawodnika w najstarszej kategorii wiekowej odebrał Łukasz Krawiec(SLAM Drinkers). Organizatorzy imprezy zorganizowali także konkurs rzutów za 3 punkty, w którym zwyciężył Łukasz Wirski z Zamościa. Najlepsze zespoły nagrodzono pucharami, pamiątkowymi dyplomami oraz piłkami. Piłki otrzymali także najlepsi zawodnicy w każdej kategorii wiekowej. Dyrektor OSiR Michał Furlepa był zadowolony z powodzenia inicjatywy. Mimo, iż był to pierwszy tego typu turniej na obiektach biłgorajskiego OSiR do rywalizacji zgłosiło się niespełna 70 zawodników, co w perspektywie kolejnych tego typu imprez jest liczbą perspektywiczną.

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Po zimowej przerwie rozgrywki wznowiła Biłgorajska Liga Osiedlowa o Puchar Burmistrza Miasta Biłgoraja. W pierwszej inauguracyjnej kolejce rundy rewanżowej nie było niespodzianek.

Swoje mecze wygrały wszystkie cztery zespoły plasujące się na czołowych miejscach ligowej tabeli. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie liczba goli jaka padła w czterech sobotnich konfrontacjach BLO. Ilość 64 bramek zdobytych w czterech meczach może robić wrażenie, choć należy nadmienić że tę statystykę zawyżyli gracze Blokersów i ekipy Biłgoraj 2010, którzy gromili swoich rywali srogimi dwucyfrówkami. Jednakże ich zwycięstwa były wynikiem fatalnej postawy drużyn przeciwnych, które po zimowych ubytkach kadrowych straciły na wartości. Wicelider Biłgoraj 2010 rozbił autsajdera Milczuk Różnówka aż 19:1. Łupem bramkowym podzielili się bracia Jarosław(8 goli) i Grzegorz Hasiakowie(6 bramek) oraz Robert(2 bramki) i Krzysztof Wlaziowie(1 trafienie). Po jednej bramce dołożyli Krzysztof Łuszczak i Mirosław Obszański. Honor czerwonej latarni rozgrywek próbował ratować honorowym trafieniem Michał Myszak. Nie mniejszy poligon strzelecki zafundowali sobie liderzy tabeli. Blokersi rozgromili „młode wilki” z CH.Z.O. aż 18:0 i ten wynik można uznać za spore zaskoczenie. Aż siedem bramek dla obrońców tytułu z zeszłego roku zdobył niezawodny Piotr Bednarz. Fatalną postawę CH.Z.O można tłumaczyć utratą czołowych zawodników przed rundą wiosenną. Ekipę opuścili czołowi zawodnicy, którzy kierowali grą zespołu jesienią, co też znalazło swoje negatywne odbicie już w pierwszej kolejce rundy rewanżowej. Niespodzianki nie było także w starciu FatBoys Team z OKS Sitarska. FatBoysi wygrali 7:4, a hat-trickiem Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

popisał się nowy nabytek drużyny Dariusz Skubisz, znany z występów w rozgrywkach halowych w barwach Old Stars. Większych problemów z pokonaniem biłgorajskiego Załadunku nie miała RWKS Sparta. „Spartanie” wygrali 10:5 i zachowali tym samym trzecie miejsce w tabeli. RWKS Sparta - Załadunek Team Biłgoraj 10:5. Sparta:Artur Deryło 4, Marek Deryło 2, Lis 2, Rębacz, Staszczak. Załadunek:Ciecierski 2, Furmanek, Łosiewicz, Krzepiłko. FatBoys Team - OKS Sitarska 7:4. FatBoys:Skubisz 3, Iwanek C. 2, Romańczuk, Mazurek M. Sitarska:Żybura 3, Mazurek D. Biłgoraj 2010 - Milczuk Różnówka 19:1. Biłgoraj 2010:Hasiak J. 8, Hasiak G. 6, Wlaź R. 2, Wlaź K., Łuszczak, Obszański. Milczuk:Myszak. Blokersi - CH.Z.O 18:0. BLOKERSI:Bednarz 7, Bączek 2, Mróz 2, Piech, Watrak, Marzec, Koszarny, Norton, Stępień, Mazur. Po 8 kolejkach liderem klasyfikacji strzelców jest Jarosław Hasiak(Biłgoraj 2010), który zdobył 27 bramek. Tuż za jego plecami plasuje się Jacek Żybura(OKS Sitarska) z dorobkiem 24 trafień. Zapowiedź IX kolejki BLO: RWKS Sparta - CH.Z.O(godz. 15:00 przy SP 1), FatBoys Team - Załadunek Biłgoraj(godz. 16:15 przy SP 1), OKS Sitarska - Milczuk Różnówka(godz. 15:00 przy SP 5), Blokersi - Biłgoraj 2010(godz. 16:15 przy SP 5).

Nazwa drużyny BLOKERSI BIŁGORAJ 2010 RWKS SPARTA FATBOYS TEAM OKS SITARSKA CH.Z.O Załadunek Team-Biłgoraj MILCZUK Różnówka

M 8 8 8 8 8 8 8 8

Pkt 21 18 16 15 12 10 3 0

Bramki 68-26 76-25 64-33 46-36 45-54 30-48 28-74 25-86

Kura

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl


24

Nr 17 (067) 6 maja 2011 - 12 maja 2011 R E K L A M A

Felieton Czytelnicy mają głos

W Majdanie Papież

- w Biłgoraju na razie Singer Tak, w Majdanie był w poniedziałek, drugiego maja JAN PAWEŁ II, nasz Papież, już beatyfikowany, na wzruszającym, wieczornym koncercie w kościele. Była też jego cząstka materii, oryginalna piuska - nakrycie głowy. Społeczność miejscowej parafii p.w. Św. Piotra i Pawła oddała tego wieczoru, w kościele, ale na świecki sposób, nowocześnie, to co tylko mogła i to, co miała najdroższego w sercach - najwyższy hołd i szacunek dopiero co wyniesionemu na ołtarze naszemu największemu RODAKOWI. A w Biłgoraju? W Biłgoraju będzie w najbliższym czasie w Piwnicy pod Bazą I.B. Singer, też śpiewany i recytowany. Tak jakby tu zapomniano, że w Biłgoraju można też było uczcić na początku maja szczególnym, bezkosztowym koncertem to epokowe wydarzenie - Beatyfikację PAPIEŻA POLAKA. Planowana na 14 maja wielka uroczystość Dziękczynienia Ziemi Biłgorajskiej będzie znacznie spóźniona. Majdan zrobił to w odpowiednim czasie jako pierwszy. Wracając do Singera, to wcale nie oznacza, że nie zasługuje On na to, co się robi wokół Niego w Biłgoraju. Zasługuje, ale pominięcie w tym czasie beatyfikacji Jana Pawła II w życiu kulturalnym miasta to, moim zdaniem, dość duże, nazwę łagodnie - przeoczenie, jeśli nie zaniedbanie. Nie dotyczy to kościołów gdzie, jak się słyszy, było jak należy, ale bez koncertu. A jak było w Majdanie, co tam się stało? Było niesamowicie. Już R E K L A M A

kwadrans przed 19-tą kościół pełny, najwyżej na ołtarzu Chór Męski Klucz, niżej zespół Lawenda ze Smólska i młodzi soliści wraz z recytatorami, przed nimi spokojny dyrygent, a w tle specjalnie wykonana replika krzyża na Giewoncie, obok gotowa aparatura nagłaśniająca, jak się później okaże trochę zawodna, bo amatorska i wysłużona i operator telewizji gotowy do pracy, trochę doświetleń i brak miejsc... Wszystkie twarze skupione i cisza, cisza wypełniająca oczekiwanie. Punktualnie ksiądz proboszcz Jan Pysz wita zebranych i robi króciutki przegląd historii Kościoła w Polsce wymieniając największych Jego przedstawicieli. I rozpoczyna się koncert - nazwany przez proboszcza wieczornicą i szczególną modlitwą. Koncert rozpoczyna narracja. Wydobywa się skądś głos i wymienia milowe etapy życia Papieża i Jego najbardziej znane cytaty z przemówień, które zamieniają się w pewnej chwili w przejmującą pieśń Zostań z nami... A jakie wykonanie/?/, jak profesjonalne, a to dopiero miejscowa gimnazjalistka Ania i chórek z muzyką, też szkolny. Dreszcze z emocji już dają znać o sobie, mimo że to początek koncertu. Są spontaniczne i rzęsiste oklaski, ale z umiarem, tak jakby szkoda było czasu na nie, tak jakby chciano tym samym zostawić więcej czasu na następne punkty programu i szybciej je usłyszeć. A było co przeżywać. Były śpiewane słynne „Wadowice” przez zespół Lawenda, były perfekcyjne 4 tenory w chłopięcych garniturkach z jakże pasującą piosenką „Taki duży,

taki mały”, były recytacje specjalnie dobranych wierszy Słowackiego i Jana Pawła II w wykonaniu połączonych sił miejscowych szkół i miejscowych studentów, był odtworzony prawdziwy głos Papieża, było „Góralu, czy ci nie żal” w żwawym wykonaniu, była „Barka” i „Abba Ojcze”. Tą ostatnią śpiewali wszyscy, cały kościół, na cały głos, tak jakby wszyscy czuli koniec występów. I tak było, choć nie do końca, bo były jeszcze podziękowania i... Najpierw dziękował wszystkim wykonawcom i współorganizatorom prezes chóru Klucz, następnie ks. proboszcz, który powiedział krótko: to wszystko wymyślił, zorganizował i o wszystko zadbał prezes chóru - Jerzy Rymarz przy dużej pomocy pani Danieli Węglińskiej z-cy dyr Zespołu Szkół w Majdanie Starym. Jednak prawdziwy koniec koncertu odbył się niespodziewanie na dużym przykościelnym parkingu, gdzie przed odjazdem zaśpiewano pełnym i wesołym głosem jeszcze raz „Barkę”. Tego nie było w planie, to było z potrzeby rozgrzanych serc, to były autentyczne emocje wyniesione z kościoła. Tak było i to pozostanie na długo w pamięci, tego Majdan jeszcze nie widział, a Biłgoraj? I pomyśleć, że to wszystko zależało tylko od jednego, skromnego człowieka, bez profesjonalnych dyplomów i bez angażów, ale z duszą lokalnego patrioty - Jerzego Rymarza, z którego jest też dumny autor, tez były Majdaniak, a obecny Biłgorajczyk.

Biłgorajczyk

wypowiedz się i oceń na www.bilgorajska.pl

Biłgoraj kiedyś

GABRIEL GRODZKI R E K L A M A

Posadzki Miksokretem

tel. 606 362 065

Gazeta Biłgorajska 17-067  
Gazeta Biłgorajska 17-067  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement