Page 1

Dotacje na organizację międzynarodowej wymiany młodzieży s. 8

1

50 zł

Program TV s. 11 - 14

Biuro redakcji: Biłgoraj, ul. Kościuszki 73, tel. 84 539 99 99, e-mail redakcja@bilgorajska.pl ISSN: 2081-058X

R E K L A M A

0% VAT

26 marca - 1 kwietnia 2010

Nr 11/011

Redaktor wydania: Jarosław Bury

bilgorajska.pl

12

12 9 772081 058003

9 772081 058003

2 tysiące osób już z kanalizacją

czytaj na stronie 5 4

10 Lat SKOK im. Z. Chmielewskiego Decyzje zarządu pod kontrolą w Biłgoraju czytaj na stronie 7 4

Mamy kryzysową sytuację O egzekucjach komorniczych zmuszających do zamykania kolejnych oddziałów, złożeniu pozwu sądowego oraz ocenie dwóch lat w roli dyrektora SP ZOZ w Biłgoraju w specjalnym wywiadzie tylko dla „Gazety Biłgorajskiej” opowiada Andrzej Jarzębowski.

czytaj na stronie 4 4

Budynek rozebrany

strona 44

Dzień na trzeźwo

strona 7 4

Babcia na etacie

strona 9 4

Gimnazjalisto i co dalej? strona 10 4

Czy to „tylko” klaps?

strona 16 4

Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna

strona 17 4

Młodzież powalczy

strona 22 4

czytaj na stronie 3 4 R E K L A M A

Radość i smutek pingpongistów UMKS

strona 23 4


2

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

trudne słowo

od redakcji

fot. M. Zwolak

Szanowni Czytelnicy!

Jarosław Bury redaktor naczelny

Gazety Biłgorajskiej

Sprawa szpitala jest zawsze aktualna. Starostwo Powiatowe szuka dzierżawcy, dyrektor przewiduje możliwe scenariusze, a mieszkańcy powiatu nadal w niepokoju oczekują poprawy sytuacji. Największym problemem szpitala jest to, że Narodowy Fundusz Zdrowia zalega z zapłatą kwoty 7,5 miliona złotych nadwykonań. W innych województwach w kraju szpitale nie mają tego problemu. Nadwykonania są wypłacane, bo przecież stoi za nimi pomoc konkretnym ludziom, którzy płaca na służbę zdrowia podatki. Jak to w ogóle możliwe w demokratycznym państwie, za jaki uważana jest Polska? Zachęcam do lektury wywiadu z dyrektorem szpitala, który opowiada o sytuacji SP ZOZ w Biłgoraju i przedstawia swoje sposoby na poprawę sytuacji.

Znaczenie słowa Stalking Słowo stalking pochodzi z języka angielskiego (ang. stalker- prześladowca). Starking jest zjawiskiem społecznym, to ciągłe, uporczywe i zamierzone nękanie zagrażające czyjemu bezpieczeństwu, m.in. za pomocą SMS-ów, głuchych telefonów i poczty elektronicznej.

Gromada 10a, 23-400 Biłgoraj Biuro redakcji: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj redakcja@bilgorajska.pl, 84 539 99 99 REDAKTOR NACZELNY: Jarosław Bury, jaroslaw.bury@bilgorajska.pl DZIENNIKARZE: Katarzyna Ferens - Paczwa, Ewa Nizio, Joanna Tujak, Grzegorz Różański współpracownicy: AgnieszkaTomaszewska-Skiba, KingaWolanin, Zenon Łój, Paweł Furmanek, Przemysław Czarnek, Artur Habza, Tomasz Książek, Kamil Wolanin, Dawid Czura, Piotr Skura, Paweł Kurzyna, Damian Małyszek Wydawca: EBALL - Damian Wolanin, Gromada 10A, 23-400 Biłgoraj BIURO REKLAM I OGŁOSZEŃ: ul. Kościuszki 73, 23-400 Biłgoraj, reklama@bilgorajska.pl, tel. 668 043 283 DRUK: MEDIA REGIONALNE SP. Z O. O. W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W KIELCACH - DRUKARNIA w Tarnobrzegu ul. Zakładowa 50 NAKŁAD: 1500 szt., cena 1,50 zł

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania niezamówionych tekstów, listów i informacji. Za treść reklam, ogłoszeń, listów i polemik (jak również za treść dodatku telewizyjnego), redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Wzory reklam i innych projektów graficznych wykorzystywanych w gazecie są chronione prawem autorskim. Jako pracownicy redakcji dokładamy wszelkich starań, aby gazeta ukazywała się terminowo i bez błędów. Niestety mogą zdarzyć się drobne pomyłki i opóźnienia - często są one wynikiem działania czynników od nas niezależnych. Za tego rodzaju sytuacje, z góry przepraszamy.

moim zdaniem

Władze województwa pomijają Biłgoraj? Wnioski o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, jakie złożyło nasze miasto i Fundacja - Biłgoraj XXI, przygotowane były w sposób perfekcyjny. Wydawałoby się, że otrzymanie środków finansowych na jedyną w powiecie, nowoczesną halę sportową, modernizację powojennego budynku kultury, czy wreszcie tak fantastycznego zadania jakim jest „Miasteczko na szlaku kultur kresowych” będzie tylko kwestią czasu. Istniejąca już hala sportowa przyczyniła się do poprawienia wizerunku naszego miasta. Pozostałe, planowane inwestycje również mogłyby sprawić, że Biłgoraj byłby postrzegany jako prężny ośrodek gospodarczy, sportowy, a dzięki projektowi Fundacji XXI, również turystyczny. Rzeczywistość okazała się inna. Władze województwa nie uznały naszych inwestycji za niezbędne, większe uznanie zyskały lepiej popierane projekty, w tym np: rozbudowa małej wiejskiej szkoły, która jest w fazie likwidacji. Wcześniej „zabrano” nam przebudowę dróg wojewódzkich – Zamojskiej i Kościuszki, a teraz kwalifikuje się nasze zadania na listę rezerwową , która może być szczęśliwa zarówno dla nas, jak i kilkudziesięciu innych samorządów. Te gorzkie spostrzeżenia prowadzą do jednego wniosku. Biłgoraj nie ma godnej reprezentacji w ośrodkach decyzyjnych. Od wielu lat miasto nie może wypromować parlamentarzystów, którzy dbaliby o nasze interesy. W sejmiku wojewódzkim reprezentuje nas jedna radna, choć przy zgodnym poparciu kandydatów, moglibyśmy zdobyć nawet trzy mandaty. A może powrócić do wcześniej przerabianego pomysłu. Jeśli jesteśmy po macoszemu traktowani przez lubelskich decydentów, dołączmy nasz powiat do województwa podkarpackiego. Mimo wszystko, mam nadzieję że zwycięży rozsądek i merytoryczna waga naszych zadań, co pozwoli na realizację w najbliższym czasie, zaplanowanych inwestycji.

Mirosław Tujak radny miejski, członek klubu Biłgoraj XXI

Kolejny projekt z ziemi biłgorajskiej nie otrzymał dofinansowania ze środków wojewódzkich, po hali sportowej, BCK, taki los spotkał również projekt Fundacji XXI. Jaki jest tego powód? Wydaje się, że nasze pomysły są dobre i maja uzasadnienie, a jednak nie cieszą się poparciem władz wojewódzkich. Nadal jesteśmy zapewniani, ze w drugiej turze dofinansowań środki popłyną do Biłgoraja. Czy tak się rzeczywiście stanie przekonamy się już wkrótce.

Na to pytanie pośrednio odpowiem słowami kolegi, który po wyjeździe w latach 80-tych (teraz przyjechał z wizytą do Polski). „ Minęło tyle lat, a w Biłgoraju niewiele się zmieniło, nawet władza jest ta sama co w latach 80-tych. Rządzą byli naczelnicy i pierwsi sekretarze. Nawet burmistrz od pozyskiwania środków unijnych, którego ludzie nie wybrali w Tarnogrodzie na Biłgoraj okazał się w sam raz. Kompletne nieudacznictwo osób sprawujących władzę”. A teraz po kolei. Wniosek o dofinansowanie hali sportowej po raz pierwszy został złożony, kiedy w Zarządzie Województwa rządził SLD - partia Pana Burmistrza. Wtedy i teraz nie dostaliśmy dofinansowania. Fatum czy nieumiejętność poradzenia sobie w różnych układach politycznych? Dlaczego inne miasta np: Krasnystaw, Tomaszów Lub, Radzyń Podl, Puławy modernizują całe OSiR-y bo można otrzymać więcej punktów, a Biłgoraj pozostał przy beznadziejnym projekcie hali na 450 miejsc, wybudowanej w fatalnym miejscu za największe pieniądze w Polsce. Po ocenie merytorycznej miasto znajdowało się bardzo nisko na liście ( 81-91 miejsce). Biłgorajskie Centrum Kultury i projekt Fundacji XXI. Te wnioski należy rozpatrywać równocześnie, bo zostały złożone do tego samego programu unijnego. Teraz pytam: czy burmistrz miasta wspierał ciekawy projekt Fundacji, wiedząc, że jak ona dostanie dofinansowanie to nie przejdzie wniosek na finansowanie BCK. I odwrotnie, czy w interesie Fundacji było wspieranie wniosku władz miasta? Przecież nie było szans na dofinansowanie obydwu. Gdzie się dwóch bije tam pewnie skorzystał trzeci. Jak się załatwia środki unijne pokazał proboszcz parafii Św. Marii Magdaleny na rozbudowę obiektów szkolnych. Pogratulować skuteczności, bo z tego co wiem to nikt nie chciał pomóc, a wręcz przeszkadzał. Miasto jest w krytycznym stanie finansowym. Trzeba zrobić wszystko, aby jakiekolwiek środki wpłynęły do budżetu miasta. Pomoc deklarują władze województwa, posłowie z naszego regionu i myślę, że to wsparcie nadejdzie. Nie zmieni to jednak ogólnej sytuacji miasta. Za taką politykę prowadzoną przez władzę miasta zapłacą mieszkańcy. Od przyszłego roku drastycznie wzrosną podatki oraz trzeba Andrzej Łęcki będzie podejmować inne trudne decyzje. radny Biłgoraja, Platforma Obywatelska To będzie cena za naiwną wiarę w piękne słowa i piękny bajer.


3

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

WYWIAD TYGODNIA Rozmowa z Andrzejem Jarzębowskim, dyrektorem SP ZOZ w Biłgoraju

Mamy kryzysową sytuację Dyrektor Jarzębowski rzadko udziela wywiadów, często bywa nieuchwytny dla mediów, jednak z nami zdecydował się porozmawiać. W wywiadzie dla „Gazety Biłgorajskiej” dementuje informacje o zamykaniu oddziałów, mówi o złożonych w sądzie dokumentach oraz podsumowuje dwa lata swojej pracy na stanowisku dyrektora placówki. Gazeta Biłgorajska: - Czy udało się szpitalowi pozyskać środki na płace dla pracowników, oraz zatrzymać windykacje komornicze? Andrzej Jarzębowski: - Mam nadzieję, że uda się dokonać wypłat wynagrodzeń za luty na początku miesiąca kwietnia. Z uwagi na lawinowe egzekucje mamy obecnie kryzysową  sytuację. Problemy finansowe są związane z dużym zadłużeniem, którego wzrost w ostatnich dwóch latach został zmniejszony. Koszty obsługi ponad 40 milionowego zadłużenia z lat ubiegłych są bardzo wysokie, głównie z uwagi na postępowania egzekucyjne. Problemy te są dotkliwe, także z uwagi na brak zwrotu zapłaty za leczenie pacjentów ponad wyznaczone limity przez NFZ. Chodzi tutaj o łączną kwotę ok. 7,5mln zł. Należy również wspomnieć o niedoszacowaniu kontraktów na 2010 r. dla naszego szpitala na kwotę co najmniej 6mln zł. W chwili obecnej czynimy wszelkie możliwe starania, aby ograniczyć zakres postępowań egzekucyjnych skierowanych do rachunków bankowych, oraz do należności z NFZ. Sytuację pogarsza fakt, iż wcześniejsze działania windykacyjne już doprowadziły do egzekucji dużych kwot. Tylko jedna firma Electus, ściągnęła kwotę prawie 900 tyś. zł z NFZ, a do windykacji przystąpił szereg firm o mniejszych wierzytelnościach. Egzekucja wierzycieli szpitala skierowana do przychodów z NFZ i kont szpitala pogłębiały i pogłębiają problem realizacji bieżących płatności, w tym wynagrodzeń dla pracowników. Środki na wypłaty wynagrodzeń pochodzą bowiem z przychodów szpitala za wykonane usługi medyczne w danym miesiącu i zablokowanie ich prowadzi do  bardzo trudnych  sytuacji.  GB: - Co sądzi pan na temat proR E K L A M A

testów pracowników? AJ:-   W związku z  bardzo dużymi problemami finansowymi naszej jednostki, o których już wspomnieliśmy, podjęliśmy działania zmierzające do znacznej redukcji  kosztów.  Rozwiązano umowy o pracę z ponad 20 pracownikami, innym pracownikom przedstawiona została propozycja zmniejszenia wynagrodzeń o 23 %, oraz ograniczenia ilości świadczonych usług medycznych. Istnieją również inne plany oszczędnościowe, które budzą niepokoje wśród pracowników. Druga grupa problemów dotyczy dzierżawy majątku szpitala na okres 25 lat. Dyskusja na ten temat trwa już kilka miesięcy, pomimo że decyzja dotycząca dzierżawy szpitala zapadła w miesiącu sierpniu poprzez podjęcie uchwały przez Radę Powiatu. GB: - Na jednym z biłgorajskich portali pojawiła się informacja o prawdopodobnym zamknięciu

kilku oddziałów szpitalnych. Czy to prawda? AJ: - Przede wszystkim chciałbym zdementować przekazywane na tym portalu informację, które zostały wyrwane z kontekstu całości korespondencji prowadzonej między szpitalem a Zarządem Powiatu i Rady Społecznej. Wysłaliśmy sprostowanie co do treści informacji, które w dużej części są pomówieniami. Wspomniana korespondencja dotyczyła wniosku złożonego zgodnie z art. 65 Ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej, w temacie wyrażenia opinii dotyczącej ewentualnego ograniczenia działalności lub ewakuacji części pacjentów w przypadku gdyby dalsza, lawinowa kontynuacja działań egzekucyjnych doprowadziła do paraliżu funkcjonowania szpitala, co zostało przedstawione w uzasadnieniu wniosku. W oczywisty sposób okoliczności związane z wystosowaniem pisma

do Rady Społecznej oraz Zarządu Powiatu nie ma nic wspólnego z przyjętą strategią zarządzania szpitalem, która jest znana. W treści pism dotyczących ograniczenia działalności szpitala jest podane obszerne uzasadnienie, które było dyskutowane w trakcie obrad Rady Społecznej SP ZOZ. Z uzasadnienia tego wynika, że przyczyną konieczności ewentualnego ograniczenia zakresu działalności szpitala, jest bardzo duże prawdopodobieństwo kontynuacji lawinowej egzekucji wierzycieli szpitala. W uzasadnieniu wniosków o wyrażenie opinii dotyczącej ograniczenia działalności oddziałów szpitalnych poinformowaliśmy o prawdopodobieństwie zerwania układu ratalnego przez ZUS na kwotę prawie 10 milionów złotych, co uniemożliwiłoby funkcjonowanie szpitala z prawdopodobieństwem drastycznego ograniczenia hospitalizacji i konieczności ewakuacji części leczonych pacjentów. Należy zwrócić uwagę na absolutny brak rzetelności dziennikarskiej, gdyż po rozmowie z Przewodniczącym Rady Społecznej stwierdziłem, że jego komentarz został sfabrykowany, podobnie zawarta w treści artykułu prasowego wielkość straty finansowej za ubiegły rok jest zwykłym pomówieniem. Prawdą jest, że szpital zanotuje za rok ubiegły stratę, ale wynika to z braku zapłaty za świadczenia medyczne wykonane ponad limity wyznaczone przez NFZ. GB: - Czy uważa Pan, że jest szansa na pozyskanie środków za nadwykonania z NFZ ? AJ: - Uważam, że nie należy rozpatrywać dzisiaj tego w perspektywie szansy zapłaty za nad- wykonania, tylko należy to traktować jako obowiązek państwa zwrotu kwot wydatkowanych na leczenie chorych pochodzących z naszego terenu. W związku z tym

złożyliśmy do sądu odpowiednie dokumenty, aby w trybie ugodowym odzyskać zwrot należnych nam kwot. Przypomnę, że szpitale w 13 innych województwach naszego kraju,  nie mają problemu z zapłatą za wykonane usługi ponad limity a ich kontrakty były dostosowywane do rzeczywistego poziomu wykonanych usług medycznych. Uważam, że w państwie prawa nie może być dyskryminacji podmiotów tak ważnych społecznie jak szpitale, z uwagi na położenie geograficzne, ale również dyskryminacji pacjentów i pracowników. Mam nadzieję, że ludzie odpowiedzialni za finansowanie lecznictwa szpitalnego i zabezpieczenie systemu ochrony zdrowia na naszym terenie podejmą mądre i roztropne decyzje pozwalające na stabilne funkcjonowanie szpitala w Biłgoraju. GB: - Jak podsumowałby Pan okres pełnienia przez siebie funkcji dyrektora szpitala? Co się zmieniło w tej placówce? AJ: - W odpowiedzi na to pytanie należy stwierdzić, że w ciągu ostatnich dwóch lat zmieniły się standardy wykonywanych usług, a co za tym idzie zdecydowanie wzrosła renoma szpitala w Biłgoraju. Obecnie szpital leczy pacjentów głownie z terenu naszego powiatu na bardzo wysokim poziomie medycznym, co jest niewątpliwie zasługą kadry medycznej, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, techników i pozostałego personelu zabezpieczającego pracę szpitala. Pracownicy w ciągu ostatnich dwóch lat wypracowali wzrost świadczonych usług medycznych o kwotę kilkunastu mln. zł. Renoma naszego szpitala wzrosła na tyle, że obecnie zgłaszają się dokończenie na stronie 4 4


4 do nas pacjenci z poza naszego powiatu. W roku 2009 wykonaliśmy usługi medyczne na kwotę około 35mln. zł. W porównaniu do lat ubiegłych takie usługi medyczne wykonywane były na poziomie od 18 do 20 mln. zł rocznie, w 2007 r. na poziomie około 22mln. zł. W ciągu ostatnich dwóch lat dokonywaliśmy szeregu zmian organizacyjnych i zmian porządkowych. Udało się nam uratować postępowanie restrukturyzacyjne na początku 2008 r., które opiewało na łączną kwotę około 9 mln. zł. pomimo tego, że w roku 2007 było ono negatywnie ocenione przez kontrolę NIK. Dzięki temu mogliśmy w 2008 zaciągnąć następną pożyczkę na restrukturyzację zobowiązań z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości ponad 2mln zł., która będzie podlegała umorzeniu. Na nasz wniosek uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia w kwocie ponad 1 mln zł przeznaczone dla szpitali o znaczeniu strategicznym. Na początku 2008 roku wprowadzono podstawowe regulaminy, w tym regulamin porządkowy. W Tarnogrodzie, zlikwidowano cały dział żywienia, obsługę kotłowni, obsługę techniczną, zostało zmodernizowane prosektorium poprzez zamontowanie chłodni. Wymieniliśmy również okna na oddziale wewnętrznym. Do Tarnogrodu udało się zakupić nowoczesne łóżka, w części pozyskać je w darowiźnie, łącznie było ich ponad 50. Udało nam się również pozyskać w darowiźnie szafki szpitalne, specjalną wannę do kąpieli dla pacjentów o ograniczonej sprawności fizycznej. W Tarnogrodzie utworzyliśmy Zakład OpiekuńczoLeczniczy. Do Tarnogrodu trafił także drobny sprzęt diagnostyczny. Niestety musieliśmy również w Tarnogrodzie zlikwidować aparat RTG, który nie spełniał norm bezpieczeństwa. W Biłgoraju dokonaliśmy przebudowy struktury zatrudnienia. Powiększyliśmy dwukrotnie przychody z działalności pomocniczej. Dokonaliśmy reaktywacji działalności pralni przyszpitalnej z niemal dwukrotnie mniejszym zatrudnieniem niż funkcjonująca wcześniej. Zakupiliśmy sprzęt transportowy w tym dodatkową karetkę transportową celem zmniejszenia kosztów transportu chorych i poprawy bezpieczeństwa. Został wdrożony cateringowy system dostaw pożywienia do oddziałów zamiejscowych w Tarnogrodzie. Zostało wdrożonych parę systemów informatycznych  wspomagających pracę pionów medycznych i administracyjnych. Zamontowaliśmy dodatkowy system odzyskiwania ciepła wspomagający ogrzewanie ciepłej wody. Trwa wdrażanie procedur akredytacyjnych Centrum Monitorowania Jakości wprowadzających wysokie standardy świadczonych przez nas usług. Prowadzimy badania satysfakcji pacjentów, z których wynika, że ponad 90 % pacjentów ocenia pracę personelu i pobyt w szpitalu dobrze lub bardzo dobrze. Uruchomiliśmy również barek szpitalny dla pacjentów, kolejna rzecz to monitoring w izbie przyjęć i w sali obserwacyjnej izby  przyjęć. Wymieniliśmy okna w budynku administracyjnym co zmniejszyło koszty związane z ogrzewaniem. Zredukowaliśmy kolejki do poradni specjalistycznych, wzorem jest ortopedyczna poradnia specjalistyczna. Ważną rzeczą jest przeniesienie pracowni RTG do budynku głównego

naszego szpitala, w tej chwili jest to bardzo nowoczesna i funkcjonalna pracownia. Zakupiliśmy histeroskop dla oddziału ginekologicznego. Rozpoczęliśmy również dostosowania budynku na potrzeby apteki ogólnodostępnej, została wypracowana koncepcja Oddziału Intensywnej Terapii, oraz oddziału Rehabilitacji. W sierpniu 2008 roku udało się utworzyć pełnoprofilowy oddział ortopedyczny. Obecnie na oddziale tym pracują bardzo dobrze wyszkoleni, wysokiej klasy specjaliści mogący przeprowadzać skomplikowane zabiegi m.in. protezoplastykę bioder,  kolana . Na tego typu świadczone usługi jest bardzo duże zapotrzebowanie, my w tym kierunku możemy jeszcze dużo zrobić, natomiast te kontrakty, które dzisiaj uzyskujemy stanowią dla nas zdecydowany hamulec.  W pierwszej połowie 2009 roku złożyliśmy wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup sprzętu medycznego na kwotę ponad  prawie 5mln.zł. Wniosek nasz został pozytywnie rozpatrzony i wystąpiła możliwość dofinansowania  85% kwoty projektu, a więc ok. 4mln. 250 tys zł.  Moglibyśmy jeszcze wymieniać zmiany polegające na wprowadzaniu nowych procedur, standardów, czy też  innych działań niezbędnych do funkcjonowania szpitala. GB: - Czy były jakieś istotne zmiany personalne w szpitalu? AJ: -Było bardzo dużo zmian personalnych związanych ze zmianą struktury zatrudnienia, zmiany te wynikały w dużej części z wprowadzanych zmian o których rozmawialiśmy przed chwilą. W ciągu ostatnich 2 lat  doszło do nas również bardzo wielu specjalistów. Jeśli miał bym wymienić wszystkich, to na pewno zajęłoby to bardzo dużo miejsca, wiec wymienię tylko kilku. W dziedzinie ginekologii dołączył do nas dr Furmanek, młody bardzo energiczny  lekarz, który od niedawna został ordynatorem oddziału ginekologii i położnictwa. Wspiera nas swoją wiedzą i doświadczeniem prof. Oleszczuk, który jest konsultantem wojewódzkim, mamy również bardzo dobrego lekarza ginekologa, który u nas operuje i opiekuje się chorymi jest to dr Jarzębowski. Dr Gawęda, który do nas przyjeżdża i który pomagał nam rozpocząć pełnowymiarową działalność oddziału ortopedycznego. Dr Wilczyński spec. torakochirurg który wykonuje u nas bronchoskopię. Tak jak już wspomniałem tych osób w naszym szpitalu jest bardzo wiele i wszystkich się nie da wymienić. GB: - Czy po przejęciu szpitala przez dzierżawcę chciałby Pan zostać na swoim stanowisku? AJ: - Takiej propozycji nie rozpatrywałem, ponieważ nie została ona przedstawiona. Przy rozważaniu takowej propozycji należy znać przede wszystkim kto jest właścicielem spółki, jaki posiada kapitał, doświadczenie, wiedzieć jakie są jej założenia na przyszłość. GB: - Czy chciałby Pan dalej pracować jako dyrektor szpitala w Biłgoraju, placówki niewątpliwie trudnej i wymagającej?  AJ: -Takie pytanie stawiałem sobie w 2007 roku w momencie kiedy otrzymałem propozycję objęcia tego stanowiska. GB: -Dziękuję za rozmowę. AJ:- Dziękuję. Rozmawiała Ewa Nizio

En

Biłgoraj Koniec sporu o budynek koło SP nr 5

Budynek rozebrany Tak zakończyła się wieloletnia batalia o nieruchomość, jeszcze niedawno usytuowaną koło Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju. Nieużywany budynek stał w tym miejscu od wielu lat. Dziś pozostał tylko pusty plac. Dlaczego akurat teraz zdecydowano o jego rozbiórce? Od kilkunastu lat toczyła się sprawa o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. W styczniu 2009, na wniosek byłego właściciela, starosta umorzył postępowanie dotyczące zwrotu budynku– mówi burmistrz Janusz Rosłan. Ale jakie powody przemawiały za tym, by tak długo zwlekać z tą decyzją? Otóż historia tej nieruchomości zaczęła się w latach osiemdziesiątych, kiedy wraz z budową obecnej szkoły rozpoczęły się wywłaszczenia zamieszkujących ten teren kilku rodzin. Decyzję o wywłaszczeniu dostał także Józef Mazur, właściciel jeszcze do niedawna ostatniego istniejącego zabudowania. Za odebrane mienie otrzymał on rekompensatę. Po wielu latach, z powodów osobistych, postanowił jednak ubiegać się o zwrot majątku. – Miałem do tego pełne prawo, gdyż nie dopełniono formalności podczas wywłaszczenia – mówi Józef Mazur. Sprawa o zwrot nieruchomości trwała prawie 10 lat. W tym czasie właściciel otrzymał dwa wyroki nakazujące zwrot nieruchomości przez miasto. Pomimo pozytywnych dla byłego właściciela decyzji sądu, nie udało się odzyskać budynku. Przedłużające się postępowanie administracyjne skłoniło Józefa Mazura do podjęcia decyzji o zakończeniu sporu, dotyczącego rodzinnej nieruchomości. W związku z jego prośbą starosta biłgorajski, w listopadzie ubiegłego roku umorzył postępowanie. Taka decyzja pozwoliła na podjęcie dalszych działań.    – Zastanawialiśmy się, co z tym

fot. Piotr Skura

4 dokończenie ze strony 3

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

budynkiem zrobić. Pracownicy Urzędu Miasta badali stan techniczny budynku pod kątem wykorzystania go na cele oświatowe. Okazało się jednak, że koszt doprowadzenia budynku do stanu używalności byłby zbyt wysoki i dlatego ostatecznie podjęliśmy decyzję o jego wyburzeniu. Tym bardziej, że nie mamy obecnie takich potrzeb w zakresie oświaty,  na które ten budynek mógłby być wykorzystany – dodał burmistrz. Cały teren SP nr 5, wraz z ulokowanymi na nim zabudowaniami, jest w stałym zarządzie placówki, a więc wszelkie decyzje podejmuje dyrektor szkoły. I to właśnie dyrekcja wystąpiła z wnioskiem o rozbiórkę nierucho-

mości. Już w listopadzie ub. zostały przygotowane i złożone w Starostwie Powiatowym wszystkie dokumenty pozwalające na wydanie prawomocnej decyzji umożliwiającej rozbiórkę. Pod koniec listopada 2009 roku został także ogłoszony przetarg oraz wyłoniony wykonawca prac. – Nie można było postąpić inaczej, jak rozebrać ten budynek, ponieważ tak stanowi prawo. W momencie wywłaszczenia nieruchomość została przeznaczona do wyburzenia, a ustawa z 2000 r. mówi, że zmiana przeznaczenia wywłaszczonej nieruchomości musi odbywać się za zgodą osoby wywłaszczonej – dodaje Józef Mazur.

Jt

Biłgoraj Zmiana kolejności wniosków z RPO

Decyzje zarządu pod kontrolą Ogromna liczba protestów oraz liczne głosy niezadowolenia spowodowały kontrolę decyzji zarządu województwa lubelskiego dotyczącą przyznanych dofinansowań infrastruktury szkolnej i sportowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którą przeprowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W takiej sytuacji znalazł się m.in. wniosek Biłgoraja, złożony na dofinansowanie hali sportowej. Marszałek Krzysztof Grabczuk stwierdza, że nie obawia się kontroli, która jest tylko formalnością - Zarząd województwa stanął przed dylematem, czy wspierać małe inwestycje okołoszkolne, czy budować aquaparki. Doszliśmy do wniosku, że musimy się dzielić biedą i zdecydowaliśmy o dotowaniu małych inwestycj i okołoszkolnych – mówi Krzysztof Grabczuk, Marszałek Województwa Lubelskiego. Regionalny Program Operacyjny to jedna z części unijnych funduszy strukturalnych, każde z województw w kraju ma własne RPO.  O dofinanso-

wanie w całym województwie lubelskim starały się 154 projekty. Po ocenie przez ekspertów zostały one ułożone w liste rankingową. Wysoka pozycja, jak się wydawało, gwarantowała otrzymanie dotacji. Jednak zarząd województwa zmienił kolejność projektów na liście, uzasadniając swoją decyzję realizacją ważnego interesu społecznego. Zarząd będący koalicją PO z PSL. -  Czy można było nie dać pieniędzy dyrektorowi, który chce przebudować szkołę i zrobić łazienki dla dzieci, chodzących na zewnątrz do toi-toi?  Po której stronie bym stanął, znajdę mnóstwo argumentów, na tym polega pewne wyważenie. Podeszliśmy do tego racjonalnie i uważamy, że ważniejsze są inwestycje okołoszkolne niż np. budowa

aquaparków. To jest kontrola formalna. Decyzja zarządu jest decyzją ostateczną. Ze względów społecznych była decyzją trafną - wyjaśnia marszałek Grabczuk. Czy kontrola okaże się korzystna dla Biłgoraja? Na razie wniosek o dofinansowanie hali jest na liście rezerwowej – Jest realna szansa, że otrzymacie pieniądze z listy rezerwowej. Nigdy nie było takiego zapotrzebowana na środki w żadnym z programów. Spodziewaliśmy się większej burzy. Większość inwestycji było bardzo potrzebnych.Tych mniejszych dofinansowaliśmy około 40, a gdybyśmy zdecydowali się na duże byłoby ich 12, góra 15 – przekonuje marszałek.

Kat.


5

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Gmina Biłgoraj Uroczyste zakończenie zadania budowy kanalizacji

2 tysiące osób już z kanalizacją 18 marca odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi kończące zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sól i Kolonia Sól”. Jest to największa inwestycja budowlana prowadzona w ostatnich latach przez Gminę Biłgoraj. Jej koszt to 12,5 mln zł i kilkuletnia, wytężona praca urzędników Gminy Biłgoraj, którą szczególnie podkreślał wójt Wiesław Różyński. Cała inwestycja obejmuje budowę około 34 km przewodów kanalizacyjnych, dwóch pompowni głównych oraz 425 przepompowni przydomowych. Dzięki temu do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków przyłączonych zostało ponad 2 tys. mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to około 12,5 mln zł, przy czym pozyskane przez Gminę Biłgoraj dofinansowanie z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło ponad 6 mln zł i jest pierwszą w kraju inwestycją wodno - kanalizacyjną, która została zrealizowana. Potwierdzenie otrzymania dofinansowania wręczyła Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska w Urzędzie Gminy Biłgoraj 17 marca 2009 roku. Inwestycja ruszyła, a skorzysta z niej także miasto Biłgoraj. Miejscowości Sól i Kolonia Sól przylegając do granic miasta tworzą faktyczną strefę podmiejską. Gminne przedsięwzięcie zwiększy stopień skanalizowania aglomeracji Biłgoraj o blisko 5%. –  Inwestycja ta wpłynie korzystnie na poprawę warunków życia mieszkańców gminy, stwarzając przy tym dogodne warunki rozwoju osadnictwa, różnych form przedsiębiorczości, funkcji rekreacyjnych i wielu innych. Sprawi to, że tereny te staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co być może przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy. Ponadto budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sól i Kolonia Sól ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, ograniczy bowiem zanieczyszczenie lokalnych wód powierzchniowych oraz podziemnych, a co za tym idzie poprawi walory turystyczne tych terenów. –

W przecięciu wstęgi uczestniczyła Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego mówi Wiesław Różyński, wójt gminy Biłgoraj. W uroczystym przecięciu wstęgi uczestniczyli m.in. Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego, Krzysztof Hetman Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, Sławomir Sosnowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Wojciech Piekarczyk - Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Jerzy Kuliński - Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz przedstawiciele lokalnych władz i instytucji. Polska

należy do krajów, które uważane są za najlepiej gospodarujące środkami z dotacji Unii Europejskiej, co podkreślała Minister Elżbieta Bieńkowska - Zaczynamy zbierać owoce i chwalimy się tym, jak wykorzystujemy środki europejskie. To jest pierwszy w Polsce zakończony projekt wodno – kanalizacyjny realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Należy pogratulować władzom gminy aktywności i sumiennej pracy – mówiła Bieńkowska. Działania gminy chwaliła też Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski, która stwierdziła, że Gmina Biłgoraj jest jedną z najaktywniejszych gmin całego województwa lubelskie-

Wójt Różyński podkreślał wytężoną pracę nad projektem urzędników Gminy Biłgoraj go.Projekt budowy kanalizacji nie jest jedynym przedsięwzięciem, na jakie Gmina Biłgoraj ubiega się o dofinansowanie. Obecnie trwa-

Józefów Klub czytających rodziców

czy internetu. Dlatego celem MBP oraz Klubu Czytających Rodziców jest utrwalenie potrzeby stałego kontaktu z książką, a także budowa więzi emocjonalnej między dziećmi i rodzicami

Kat.

R E K L A M A

Cała Polska czyta dzieciom... Józefów też Z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie powstał Klub Czytających Rodziców. Głównym założeniem Klubu jest popularyzacja czytelnictwa i literatury dla dzieci oraz zmiana złych nawyków spędzania całego wolnego czasu przy komputerze lub przed telewizorem. – W dobie pośpiechu, zapracowania i komputeryzacji uczymy dzieci czytania, ale za mało dbamy o to, by lubiły czytać. Nie rozbudzamy w nich miłości do książek, nie dokładamy starań, by czytanie stało się przyjemnością , wręcz potrzebą – mówi Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Józefowie, Elżbieta Jamroz. Wielu dzieciom książka kojarzy się z przymusem i nudą. Dlatego rezygnują z czytania na rzecz telewizji, gier

ją starania o pozyskanie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowica.

oraz wspólna zabawa i poczucie dobrze spędzonego czasu. – W Klubie pożytecznie spędzamy czas, czytając naszym dzieciom książki. Uczymy je wyrażać swoje

uczucia poprzez rozmowę i wykonanie ciekawych prac plastycznych na temat przeczytanych bajek – dodaje Kierownik Jamroz. Ważnym zadaniem, jakie chce zrealizować KCR, jest także przekonanie wszystkich rodziców do codziennego czytania dzieciom książek. Klub jest także miejscem spotkań rodziców , którzy wiedzą, jak ważne i wartościowe jest czytanie i chcą tę mądrość przekazać swym pociechom. Wspólne czytanie to dobra metoda wychowania myślącego, ciekawego świata i inteligentnego człowieka. Pewne jest, że ukształtowany w ten sposób model spędzania wolnego czasu przez dzieci w przyszłości zaprocentuje ogólnym rozwojem młodego człowieka.

Jt


6 Znaleziono torbę z pieniędzmi 18 marca na targowisku w Biłgoraju została znaleziona torba, a w niej rzeczy osobiste oraz portfel z pieniędzmi. Prawdopodobnie torba i znajdujące się w niej pieniądze należą do kobiety, która później wypytywała o nią na targu. Jak informują policjanci torba znajduje się u kierownika rejonu dzielnicowych w Biłgoraju. Osoba, która utraciła torbę wraz z zawartością proszona jest o kontakt pod nr tel. 84 686 82 42, bądź 112, lub 997.

Ukradł pilarkę 18 marca w miejscowości Łukowa, 20 latek z gminy Łukowa ukradł pilarkę marki Stihl oraz zegarek. Straty w związku z kradzieżą na kwotę 1650 zł poniósł mieszkaniec gminy Łukowa.

Porysowali samochód W nocy z 19 na 20 marca w Biłgoraju na ul. Kościuszki nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia samochodu osobowego marki Ford Galaxia, poprzez porysowanie całej długości pojazdu. Poszkodowany mieszkaniec gminy Aleksandrów straty wycenił na 1500 zł. Policjanci ustalają sprawców odpowiedzialnych za uszkodzenie auta.

Jechali na podwójnym gazie W nocy 21 marca o godz. 1.25 w Biłgoraju na ul. Cichej policjanci zatrzymali 19 latka z gminy Radecznica, który kierował autem po spożyciu alkoholu. Nastolatek kierował samochodem marki Daewo Tico mając w organizmie 1,10 promila alkoholu. 21 marca w miejscowości Wola Obszańska o godz. 7.55 policjanci zatrzymali 34 letniego mieszkańca gminy Obsza. Mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym mając w organizmie 1,90 promila. 21 marca o godz. 12.35 w miejscowości Obsza 32 letni mieszkaniec tej gminy kierował polonezem po spożyciu alkoholu. Mężczyzna miał w organizmie 1,90 promila alkoholu.

Nietrzeźwi kierujący 22 marca w miejscowości Tereszpol Kukiełki policjanci zatrzymali mieszkańca gminy Tereszpol, który kierował po drodze publicznej po spożyciu alkoholu. Kierujący samochodem osobowym marki Mercedes 43 latek miał w organizmie 1,54 promila alkoholu. 23 marca w miejscowości Obsza 37 latek z gminy Obsza kierował rowerem po drodze publicznej wbrew wydanemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami. Mężczyzna miał w organizmie 0,66 promila alkoholu.

Jechał po pijaku i bez prawka 22 marca w miejscowości Hamernia o godz. 7.30 policjanci zatrzymali 36 latka z Biłgoraja. Mężczyzna kierował samochodem osobowym marki Opel, wbrew wydanemu przez sąd zakazowi kierowania pojazdami mechanicznymi, oraz mając w organizmie 1 promil alkoholu.

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Bilgoraj Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

Dzień na trzeźwo Poniedziałek poprzedzający Święta Wielkanocne ma szczególną symbolikę - nazwany został Ogólnopolskim Dniem Trzeźwości. Tego dnia, czyli 29 marca Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe ”ISKRA„ serdecznie zaprasza do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Lubelskiej 16 na obchody Dnia Trzeźwości w ramach „Drzwi Otwartych dla Każdego”. Uzależnienie od alkoholu jest jednym z największych problemów naszego społeczeństwa, ma zasadniczy wpływ na degradację człowieka, jego bierną postawę w otaczającej go rzeczywistości. - Należy sobie zadać pytanie - co ja jako obywatel tego kraju mogę zrobić, aby alkohol nie zbierał takich „plonów”, szczególnie wśród młodych ludzi, czy muszę w swojej rodzinie pielęgnować chore tradycje, takie jak toasty z różnych okazji za zgodą rodziców wznoszone przez dzieci, czy chociażby śpiewanie „a kto z nami nie wypije....”, itd.? – mówi Eugeniusz Karp, prezes Stowarzysze-

z nałogiem, ale także rodziny osób uzależnionych i zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia. W tym dniu można będzie zapoznać się z ofertą pomocową, otrzymać wszelkie informacje oraz materiały na temat placówek lecznictwa odwykowego, grup samopomocowych, terapii uzależnienia od alkoholu, życia w trzeźwości – stwierdza prezes Karp. Ogólnopolski Dzień Trzeźwości jest ważnym elementem promocji ruchu abstynenckiego i propagowania idei trzeźwości jako normy społecznie akceptowanej.

Kfp

Powiat Charytatywna akcja Caritas

Wielkanocne paschaliki To małe świece używane podczas liturgii Wielkiej Soboty. Caritas rozprowadzi je w całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej przed świętami Wielkiej Nocy. Świece, które będzie można nabyć w kościołach przypominają paschał - symbol zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. W tym roku w diecezji zamojsko-lubaczowskiej Caritas rozprowadzi 20 tysięcy paschalików. Dochód ze sprzedaży Caritas przeznaczy na działalność charytatywną. - Zostaną zakupione paczki świąteczne dla biednych ludzi.

Przyszłość finansowa

Oszustwo internetowe 23 marca mieszkaniec Aleksandrowa zgłosił do biłgorajskiej policji, że 25 lutego na jednej z aukcji internetowych zamówił zestaw satelitarny. Mężczyzna wpłacił pieniądze na konto sprzedającego, jednak towaru ani pieniędzy do dnia dzisiejszego nie otrzymał. Policjanci ustalają sprzedającego. Za oszustwo internetowe grozi do 8 lat pozbawienia wolności. R E K L A M A

nia. Nadużywanie alkoholu sprzyja utrwalaniu się bezrobocia, wzrostowi przemocy, przestępczości, naruszaniu prawa i porządku publicznego, łamaniu prawa przez nietrzeźwych kierowców, naruszaniu prawa związanego z obrotem alkoholem, poprzez sprzedaż nieletnim i nietrzeźwym. Stan zdrowia naszego społeczeństwa ulega stałemu pogarszaniu, alkohol ma wpływ nie tylko na psychikę człowieka, jest również przyczyną wielu chorób somatycznych. - 29 marca od godz. 10:00 do 19:00 czekamy nie tylko na osoby uzależnione, chcące zerwać

Będziemy również wspierać osoby starsze i chore, które nie mają pieniędzy na leki czy odzież - mówi ks. Andrzej Puzon, dyrektor Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.Jest to bardzo ważne, ponieważ w diecezji stale przybywa biednych ludzi - dodaje ks. Puzon. Świecę paschalną poświęca się uroczyście podczas nabożeństwa

wieczornego w Wielką Sobotę, można ją również zapalić podczas śniadania wielkanocnego. O świecę można pytać we wszystkich parafiach diecezji zamojskolubaczowskiej. Koszt jednej świecy to 4 zł. Caritas rozprowadzi również 40 tysięcy „chlebków dobroci”.

En

Droga do wolności finansowej – wolność finansowa cz. 4 Wolność finansowa to najwyższy pułap. Coś, co osiągają nieliczni. Osoby, które naprawdę wiedzą, czego chcą.

Damian Małyszek

Konsultant Do Spraw Funduszy Emerytalnych i Inwestycyjnych Wolność finansowa jest to kapitał, który tworzy omówione w poprzednim numerze bezpieczeństwo finansowe powiększone o kwotę potrzebną do realizacji wszystkich marzeń. Mówiąc o marzeniach, nie mamy na myśli potrzeb - to zupełnie różne rzeczy. Najpierw są potrzeby, następnie pragnienia, a dopiero na samym końcu marzenia.

Inaczej mówiąc wolność finansową osiągasz wtedy, gdy twoje pasywne (a więc niewymagające Twojej pracy) dochody, w formie gotówki, stale przewyższają poziom twoich normalnych, comiesięcznych wydatków. Dzięki temu, że to ty sama definiujesz swój „optymalny” poziom comiesięcznych wydatków, i niezbędny do ich pokrycia poziom gotówki, nie musisz się z nikim porównywać i z kimkolwiek ścigać. Punktem startu do osiągnięcia wolności finansowej jest określenie sobie jasnego celu, czyli – dlaczego jej potrzebujesz, i co chcesz z nią

zrobić. Wiele osób nigdy nie postawi sobie takiego pytania, ponieważ nie mają nawet świadomości tego, że możliwe jest osiągnięcie stanu, w którym będą musieli martwić się o bieżące życie. Twoja wolność finansowa nie zależy od poziomu Twojego bogactwa, ale od poziomu Twoich potrzeb. Jeśli dojdziesz do wniosku, że wiele z ponoszonych dotychczas wydatków jest zbędnych, to jest szansa, że wolność finansową osiągniesz szybciej i łatwiej. Jeśli jednak nie widzisz takich wydatków, a twoje potrzeby wręcz rosną, wówczas zdobycie wolności finansowej zajmie Ci więcej czasu.


7

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010 ar t y k u ł

sp o ns o r o w an y

10 Lat SKOK im. Z. Chmielewskiego w Biłgoraju SKOK im. Chmielewskiego w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 28

Siedziba główna SKOK im. Chmielewskiego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 30 Siedziba SKOK im. Chmielewskiego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 119

Kierownik Punktu SKOK - pani Katarzyna Wnuk

Powszechnie znany skrót SKOK oznacza nazwę Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Kasa powstała w celu realizacji i upowszechnienia finansowej samopomocy oraz edukacji finansowej. SKOK im. Z. Chmielewskiego powstał w Lublinie w roku 1994. Od tamtej pory prężnie się rozwija i dzisiaj jest jedną z największych Kas w Polsce. Rozmawiamy z Katarzyną Wnuk, kierownikiem pierwszego biłgorajskiego oddziału, który w tym roku świętuje 10-lecie swojego istnienia na lokalnym rynku. – Gazeta Biłgorajska – Kiedy powstał oddział SKOK w Biłgoraju? – Katarzyna Wnuk – I oddział SKOK im. Z. Chmielewskiego powstał w kwietniu 2000 roku z inicjatywy p. Edyty Buczek i p. Ingridy Sokołowskiej oraz z pomocą innych osób, którym idea samopomocy finansowej Spółdzielczych Kas OszczędnościowoKredytowych była bliska. Oddział przez kilka pierwszych lat funkcjonował w budynku przy Placu Wolności 8, początkowo w małym pomieszczeniu na parterze, później ze względu na małą powierzchnię biura został przeniesiony piętro wyżej w celu polepszenia komfortu obsługi klientów. – Jak wspomina Pani początki działalności? Początki nie były łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, iż niewielu osobom nazwa SKOK kojarzyła się z instytucją finansową. Na początku często klienci podchodzili z nieufnością i zdziwieniem, że taka instytucja istnieje, zwłaszcza jeśli chodzi o depozytariuszy. W miarę upływu czasu zdobyliśmy zaufanie klientów oferując im rzetelną informację oraz konkurencyjne usługi finansowe. Naszą reklamą zawsze byli zadowoleni członkowie Kasy, którzy to w największej mierze przyczynili się do rozwoju Spółdzielczej R E K L A M A

Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Z. Chmielewskiego w Biłgoraju, polecając naszą instytucję rodzinie i swoim znajomym. – Szybko powstały kolejne oddziały? Dynamiczny rozwój naszej organizacji, stały napływ nowych członków i chęć uczynienia naszych usług powszechnie dostępnymi zrodziły pomysł otworzenia drugiego oddziału SKOK im. Z. Chmielewskiego w Biłgoraju, a także oddziału terenowego w Tarnogrodzie – zgodnie z misją SKOK jaką jest „Tworzyć i stale rozwijać organizację, która w najlepszy i najskuteczniejszy sposób będzie odpowiadać na potrzeby klientów”. Rozwój naszych oddziałów, to także zmiany w ofercie finansowej skierowanej do członków SKOK. Warto nadmienić, iż początkowa oferta, od której zaczynała działalność Kasa to były jedynie depozyty, niewielkie pożyczki do kilku tysięcy złotych z krótkim okresem kredytowania i wieloma zabezpieczeniami oraz popularne do tej pory chwilówki (niewielkie pożyczki na miesiąc czasu). – Ilu klientów w naszym powiecie ma SKOK Chmielewskiego? Obecnie obsługujemy ponad 3000 członków w dwóch dużych oddziałach

w Biłgoraju: ul. T. Kościuszki 30, ul. T. Kościuszki 119 i w Tarnogrodzie, ul. 1 Maja 38. Tak więc z małego punktu kasowego zatrudniającego 2 osoby w przeciągu tych dziesięciu lat staliśmy się dużą i prężnie działającą Kasą. A cała organizacja SKOK im. Z. Chmielewskiego w Polsce to ponad 170 000 aktywnych członków Kasy i 561 zatrudnionych pracowników w 139 oddziałach w całym kraju. – Jaka jest oferta finansowa SKOK Chmielewskiego obecnie? Obecnie nasza oferta finansowa jest o wiele bardziej bogata w stosunku do pierwszej, bardziej odpowiadająca potrzebom różnych klientów, zarówno tych, którzy potrzebują gotówki, jak i tych, którzy chcą oszczędzać – poczynając od pożyczek i kredytów, których wielkość rat zawsze staramy się dopasować do możliwości finansowych konkretnego klienta, po bardzo szeroką ofertę lokat skierowaną do osób, które dysponują zarówno większą gotówką, jak i do tych, którzy chcą oszczędzać nawet niewielkie kwoty (oszczędzanie w SKOK im. Z. Chmielewskiego można rozpocząć już od 25 zł), a kończąc na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR z nowoczesną usługą jaką jest dostęp do konta przez Internet. Do

rachunku ROR dołączona jest także karta płatnicza VISA. Możemy się także pochwalić bezpłatnym bankomatem usytuowanym przy Oddziale SKOK im. Z. Chmielewskiego na ul. Kościuszki 30, który był długo oczekiwanym urządzeniem i znacznie usprawnił obsługę. – Podsumowując, co obejmuje oferta SKOK im. Z Chmielewskiego? Oferta SKOK to między innymi: • nisko oprocentowane pożyczki i kredyty, • wysoko oprocentowane lokaty terminowe, nawet do 6,40 % w skali roku, • rachunki systematycznego oszczędzania do 7,1 % w skali roku, • rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) 4 % w skali roku wraz z kartą płatniczą VISA, a także dostępem do Internetu oraz sieci bezpłatnych bankomatów SKOK 24, opłata za prowadzenie rachunku to tylko 2 zł, • rachunki TANDEM dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, • tanie przelewy. Poza tym, Zarząd Kasy zawsze dba o to, by w ofercie SKOK im. Z. Chmielewskiego nie zabrakło pożyczek okolicznościowych typu święta,

wakacje, początek roku szkolnego, jak i oferty skierowanej w/g potrzeb konkretnej grupy klientów np. rolników. Specyfika działalności rolników, ich dochodu – utrudnia płatności miesięcznych rat, dlatego też, dla tej grupy członków mamy specjalną ofertę w postaci linii kredytowej ROLINIA, której spłaty następują w dowolnych wysokościach, zaś całość zadłużenia wymagana jest dopiero po roku czasu. W naszej ofercie jest również pożyczka skierowana do osób podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, co wiadomo zawsze łączy się ze sporymi wydatkami, dlatego też SKOK im. Z. Chmielewskiego wychodzi na przeciw tym potrzebom oferując nisko oprocentowaną „Pożyczkę na rozwój kariery zawodowej”. W tym roku w związku z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi Zarząd Kasy przygotował dwie bardzo atrakcyjne oferty pożyczkowe „Finansowa Pisanka” i „Świąteczne możliwości”. – Czy w związku z 10-leciem istnienia oddziału w Biłgoraju zaplanowane są jakieś obchody? Tak, chciałabym serdecznie zaprosić na uroczyste spotkanie członków naszej Kasy w Biłgoraju, które jest organizowane w podziękowaniu za obdarzenie nas zaufaniem i korzystanie z naszych finansowych ofert. Spotkanie odbędzie się 18 kwietna 2010 r. (niedziela) w sali MDK w Biłgoraju przy ul. Nadstawnej 56a o godzinie 16.00. Zapraszamy wszystkich chętnych. Przygotowaliśmy dla Państwa koncert i niewielki poczęstunek. Będzie też czas na rozmowy o doświadczeniach związanych z naszą Kasą i propozycjach na dalszy jej rozwój, byśmy nadal, jak najlepiej mogli Wam służyć. To właśnie ci ludzie, którzy nam zaufali, polecili rodzinie, znajomym przyczynili się do rozwoju naszej Kasy w Biłgoraju, to oni tworzą nasz sukces i to im szczególnie dziękuję za bycie z nami.


8

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

R E K L A M A

Biłgoraj Projekt Comenius

Uczniowie z KLO z wizytą we Francji

Biłgoraj Wizyta młodzieży z zagranicy

Młodzież przełamuje stereotypy W dniach 14-20 marca biłgorajskie Liceum Ogólnokształcące im. ONZ gościło trójkę zagranicznych studentów z Europy, Ameryki Południowej oraz Azji. Zarówno dla obcokrajowców, jak i biłgorajskiej młodzieży była to okazja do wymiany poglądów na temat tolerancji, różnorodności kultur, religii, ale także szansa na nawiązanie nowych znajomości. Projekt organizowany jest przez Peace Cross-cultural Understanding – AIESES międzynarodową organizację studencką, działającą przy SGH w Warszawie. By wziąć udział w projekcie należy zgłosić swoją chęć przyjęcia zagranicznych gości. Takie też formalności zostały dopełnione, co zaowocowało tygodniową wizytą Andreji ze Słowenii, Angelii z Indonezji oraz Gabriela z Brazylii. Studenci podczas swojego pobytu prowadzili zajęcia z uczniami biłgorajskiego liceum, oczywiście w języku angielskim. Przygotowali oni specjalnie na tą okazję prezentacje multimedialne, przedstawiając w ten sposób swoje kraje. Zorganizowane były także warsztaty, podczas których uczniowie mogli porozmawiać z gośćmi na temat tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej czy religijnej. Popołudnia również były pełne wrażeń. Po zakończeniu szkolnych lekcji, zarówno licealiści jak i studenci, uczestniczyli w różnych nieoficjalnych spotkaniach, grach i zabawach. Było także wspólne gotowanie narodowych potraw. – Goście uczyli nas jak przygotować

dotacje

W dniach od 15 do 19 marca uczniowie drugich klas Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju uczestniczyli w spotkaniu roboczym w miejscowości Agen położonej w południowej części Francji.

ich ulubione dania, a nasi uczniowie jak przyrządzić polskie potrawy – mówi opiekun grupy, a zarazem nauczyciel j. angielskiego w LO im. ONZ Elżbieta Struk. Pod koniec wizyty, zagraniczni goście zostali zaproszeni na akademię będącą uroczystym pożegnaniem. Podczas spotkania mogli obejrzeć przygotowane przez licealistów skecze oraz występy taneczne, a także wysłuchać piosenek. Andreja, Angelia i Gabriel byli pod wrażeniem wysokiego poziomu wykonania, a na zakończenie wszyscy zaśpiewali znaną na całym świecie piosenkę „We are the Word”. Uczestnicy projektu podczas tygodniowej wizyty mieszkali w domach uczniów. Podczas pożegnania nie zabrakło łez wzruszenia, była także wymiana adresów i zaproszeń na wakacje. Studenci bardzo pochlebnie wyrażali się o zdobytych w naszym mieście doświadczeniach. – To była naprawdę udana wizyta, zdążyłam zauważyć, że Polska i Słowenia są bardzo podobne do siebie pod względem kulturowym. Bardzo chciałabym przyjechać tu na dłużej, a może nawet rozpocząć studia – mówiła Andreja. - Najlepszym dowodem powodzenia projektu są nieustanne pytania uczniów o następne tego typu przedsięwzięcia, a w naszej szkole realizowane są różne projekty, ten nie był pierwszy i zapewne nie ostatni. Mamy w szkole wielu zdolnych uczniów, zawsze chętnych do włączenia się tego typu akcje – podsumowała Elżbieta Struk.

Jt

Młodzież uczestnicząca w projekcie uważa, że tego rodzaju współpraca, i wyjazdy są doskonałą okazją do poznania innych kultur Wizyta uczniów KLO odbyła się w ramach projektu “Uczenie się przez całe życie – Comenius”. Podczas tygodniowego pobytu we Francji uczniowie z Biłgoraja wspólnie ze swoimi rówieśnikami z różnych krajów europejskich wykonywali zadania dotyczące projektu. Główną tematyką spotkania w miejscowości Agen były różnice kulturowe między krajami partnerskimi. - Uczniowie brali udział w grach i dyskusjach na temat zwyczajów, świąt, festiwali, jedzenia i innych aspektów kulturowych. Dyskusje i warsztaty były też znakomitą okazją do poszerzenia znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego, który jest głównym językiem projektu – informuje Witold Batycki, dyrektor KLO w Biłgoraju. W ramach projektu odbyło się również spotkanie z deputowaną Parlamentu Europejskiego Françoise Castex. Uczniowie mieli także okazję

zwiedzić zamek króla Francji Henryka IV w Nerac, oraz jedną ze słynnych na całym świecie winnic w regionie Bordeaux. Aktualnie realizowany projekt jest finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Został on przygotowany przez nauczyciela języka angielskiego mgr Witolda Plutę. W obecnie podejmowanych działaniach, przygotowaniach do wyjazdów, wykonywaniu materiałów promujących Polskę i nasz region jest on wspomagany przez pozostałych nauczycieli szkoły. - Młodzież uczestnicząca w projekcie mówi, że tego rodzaju współpraca jest doskonałą okazją do poznania innych kultur, w tym zupełnie dla nas egzotycznych (dla przykładu jedna z naszych uczennic gościła przez kilka dni w rodzinie muzułmańskiej), wyjazdy takie służą nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, utwierdzają młodych

ludzi w przekonaniu, że ich stopień znajomości języka angielskiego umożliwia swobodne porozumiewanie się, oraz skłania do refleksji, że szkoła, w której uczą się nasi uczniowie, może poza budynkiem, nie odbiega od szkół odwiedzanych w różnych krajach – dodaje dyrektor Batycki. Było to już drugie spotkanie uczniów i nauczycieli Katolickiego Liceum ze szkołami z Włoch, Niemiec, Francji, Portugalii, Czech i Rumunii. Poprzednia wizyta odbyła się w listopadzie ubiegłego roku w Portugalii. Kolejne wyjazdy do szkół partnerskich odbędą się w następnym roku szkolnym. Uczniowie Katolickiego Liceum odwiedzą wtedy szkoły w Niemczech, w Rumunii i we Włoszech. W poprzednich latach szkoła prowadziła wymianę uczniów z Belgią i Rumunią.

En

Dotacje na organizację międzynarodowej wymiany młodzieży, część I Programy wymiany młodzieży są jedną z najbardziej atrakcyjnych form poznawania kultury, zwyczajów i obyczajów panujących wśród rówieśników z innych krajów. Możliwość korzystania ze wsparcia finansowego tego typu projektów jest niezwykle istotna ze względu na bardzo wysokie koszty podróży i samego pobytu za granicą. Pozyskanie dofinansowania na organizację wymiany młodzieży w Polsce, czy też wyjazd zagraniczny jest niejednokrotnie jedynym sposobem na podróże po Europie, a nawet po całym świecie. Jednym z narzędzi wspierania tego typu projektów ze środków unijnych jest Program Młodzież w Działaniu w ramach Akcji 1.1

Artur Habza specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE

Akcja 1.1 Wymiana Młodzieży jest działaniem skierowanym do grup młodzieży w wieku od trzynastego do trzydziestego roku życia. W ramach Akcji 1.1 można ubiegać się o dofi-

nansowanie dwustronnych, trójstronnych i wielostronnych spotkań grup młodzieży pochodzących z krajów uczestniczących w programie „Youth in Action”. Kraje, które uczestniczą w programie to wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Norwegia, Islandia i Lichtestein. Założenia Akcji 1.1 są skoncentrowane na dofinansowanie wielostronnych wymian młodzieży. Oznacza to, że preferowane są

wymiany, które zakładają udział przedstawicieli z czterech i więcej krajów. Zasada ta nie dotyczy grup, które nigdy nie organizowały takiej wymiany, a chciałyby realizować projekty międzynarodowe. W takiej sytuacji zaleca się udział w wymianie dwustronnej, która nie wymaga tak dużego przygotowania pod względem logistycznym i finansowym. Podstawowym warunkiem udziału w konkursie wniosków w ramach Akcji

1.1 jest stworzenie programu wymiany oraz znalezienie grupy partnerskiej z zagranicy, która chciałaby przyjechać do Polski lub organizowałaby pobyt w swoim kraju. Program musi opierać się na wzmocnieniu aktywnego udziału młodzieży w wymianie oraz wspieraniu uczestników w procesie pozaformalnej edukacji językowej i międzykulturowej. Organizacja wymiany młodzieżowej w oparciu o Program Młodzież

w Działaniu jest dużą szansą dla grup i stowarzyszeń pracujących z młodymi ludźmi na terenie Powiatu Biłgorajskiego. Wartość wsparcia finansowego jest na tyle duża, że koszty udziału w kilkudniowej wymianie za granicą często ograniczają się do sfinansowania 30% kosztów podróży, co nawet w przypadku wyjazdu do Niemiec, Francji, czy Hiszpanii oznacza wkład w wysokości 200-300 złotych.


9

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Biłgoraj Pomysł posłów na przepełnione przedszkola

Babcia na etacie Babcia jest bardzo ważną osobą w życiu dziecka. Podczas, gdy rodzice je wychowują, dziadkowie najczęściej rozpieszczają i dbają jak nikt inny. Ale czy są oni w stanie zastąpić opiekę gwarantowana przez przedszkola? Czy babcie powinny zarabiać na opiece nad własnymi wnukami? A może są inne godne uwagi formy opieki dziennej dla najmłodszych? Właśnie trwają zapisy do przedszkoli. Rodzice mają czas do końca kwietnia, jednak już dziś tłumnie składają podania mając nadzieję, że to właśnie ich dziecko od września będzie dumnym przedszkolakiem. Mimo, że w naszym mieście na razie nie ma obaw, by jakiś maluch nie dostał się do przedszkola, w kraju sytuacja jest dużo bardziej poważna. W wielu dużych miastach rodzice od świtu stoją w kolejkach do placówek, mając świadomość zbyt małej liczby miejsc w stosunku do chętnych dzieci. Taka sytuacja zmusiła polityków do zajęcia się tym tematem. Posłowie przedstawili pomysł, w którym proponują, by opiekę nad częścią dzieci przejęły ich babcie. Według polityków w sytuacji, gdy dziecko nie może chodzić do przedszkola i pozostaje jedynie wynajęcie opiekunki, nikt lepiej nie zajmie się małym człowiekiem, niż jego własna rodzina. A babcie często są już na emeryturze, mają więc czas, żeby poświęcić się dla wnuka. Warto więc im to w jakiś sposób zrekompensować. – To chyba nie jest dobry pomysł, bo te babcie, które chcą się zajmować dziećmi, będą to robiły bez pośrednictwa państwa. Chociaż rozumiem, że to może być pewne rozwiązanie w sytuacji, gdy dziecko nie znajdzie miejsca w żadnym z miejskich przedszkoli – mówi Małgorzata Kozyra, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Biłgoraju. Już teraz w placówce tej złożonych zostało ponad 60 podań z prośbą o przyjęcie dziecka. Przedszkole w tym roku może przyjąć najwyżej 40 najmłodszych dzieci. Pozostałe będą musiały szukać miejsc w pozostałych przedszkolach na terenie naszego miasta. Może więc warto rozpocząć dyskusję na temat roli babć w wychowaniu dzieci. – Babcia jest bardzo ważną osobą w życiu każdego wnuka, ale nawet najlepsza nigdy nie zastąpi kontaktu z innymi dziećmi – dodaje dyrektor Kozyra. Oczywiście przedszkole to najlepsze miejsce, uczące małego człowieka wielu zachowań społecznych, ale co

co za tydzień marzec

26 marzec

26 marzec

28

Sesja Rady Miasta Biłgoraj BIŁGORAJ W piątek 26 marca w sali konferencyjnej biłgorajskiego Urzędu Miasta odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Biłgoraj. Rozpoczęcie obrad zaplanowano na godz. 10.

Bezpłatne badanie słuchu BIŁGORAJ SP ZOZ zaprasza wszystkie osoby mające problem ze słuchem na bezpłatne badanie. Przeprowadzi je Ośrodek Diagnostyki Słuchu. Badania rozpoczną się o godz. 10. Zgłoszenia będą przyjmowane w szpitalu oraz pod nr. tel.: 84 688 22 05.

Spektakl wielkopostny GORAJ

Gminny Ośrodek Kultury w Goraju zaprasza do obejrzenia spektaklu wielkopostnego: „Misterium Męki Pańskiej”. Wystawiany będzie dwukrotnie: o godz. 13.00 i godz. 18.30 w dniu 28 marca 2010 tj. w Niedzielę Palmową. W role aktorskie wcielą się dorośli mieszkańcy gminy Goraj. Reżyserem przedstawienia jest Henryka Widz – instruktor GOK. Scenariusz do misterium przygotowali: ks. Krzysztof Hawro i Henryka Widz. marzec

w sytuacji, gdy rodzic z braku wolnych miejsc nie ma możliwości posłania swojego dziecka do takiej placówki? Co wtedy, gdy jedynym wyjściem jest profesjonalna niania lub członek rodziny? Czy wtedy płacenie babciom za opiekę to dobra alternatywa? - Jestem babcią czterech dziewczynek i bardzo chętnie z nimi zostaję. Myślę, że żadna opiekunka nie zastąpi bliskiej osoby, a jeśli państwo miałoby płacić za to, co i tak z chęcią robię, to nie widzę przeszkód – mówi Pani Maria, babcia od 10 lat. Zarazem przyznaje, że takie rozwiązanie może być jedynie krótkotrwałe. Babcia nie może być etatową nianią, jeśli głównym motywem będą pieniądze – To powinna być rekompensata, a nie forma zarobku – dodaje babcia Maria. Posłowie różnych partii chwalą pomysł, argumentując i tak ogromnym wkładem dziadków w życie dzieci. Uważają, że jest to propozycja godna poważnego rozważenia. Czekają jednak na szczegóły projektu i propozycję wysokości sumy, jaka miałaby być babciom wypłacana. Innym pomysłem zasługującym na uwagę są domowe przedszkola.

Jest to alternatywna forma dziennej opieki nad dziećmi, pomagająca m. in. wrócić młodym mamom do pracy. Ustawa pozwalająca na funkcjonowanie tego typu placówek weszła w życie już dwa lata temu, jednak wciąż, zwłaszcza w mniejszych miastach, nie jest ona powszechnie znana. Z założenia, przedszkole alternatywne ma zagwarantować większą dostępność do edukacji przedszkolnej. – Mimo, że taka forma nieco różni się od tradycyjnego przedszkola, to warto zastanowić się nad jej zaletami, a ma ich wiele – przekonuje psycholog Marta Dołomisiewicz. Do założenia takiego przedszkola, oprócz dostosowanego do tego domu lub mieszkania, potrzebna jest przynajmniej trójka dzieci oraz opiekun posiadający wykształcenie pedagogiczne. Niezależnie od tego, czy małym dzieckiem zajmie się jego babcia, czy alternatywne przedszkole, ważne, że takie inicjatywy są podejmowane. Te formy opieki, jak również tradycyjne przedszkole, zapewniają dziecku całościowy społeczny rozwój oraz pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie zawodowe jego rodziców.

28

Kiermasz ozdób wielkanocnych BUKOWA

Bukowa zaprasza na kiermasz ozdób wielkanocnych, który będzie miał miejsce przy Kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli. Kiermasz, zorganizowany przez pracowników oraz wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Jagódka”, odbędzie się w niedzielę, 28 marca, w godz. 10-13. Będzie można nabyć ozdoby świąteczne, w zamian ofiarowując przybory szkolne i materiały plastyczne. marzec

30

Spektakl wielkopostny BUKOWA „Pójdź ze mną” to tytuł Spektaklu Wielkanocnego, na który zaprasza dyrektor, jak również mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce. Przedstawienie odbędzie się we wtorek, 30 marca  o godz. 11 w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju.

Zgłoś imprezę lub wydarzenie: tel. do redakcji: 84 539 99 99 e-mail: redakcja@bilgorajska.pl

repertuar kina BCK data

godz.

26.03

17.00

27.03

17.00

28.03

17.00

26.03

19.00

27.03

19.00

28.03

19.00

WCIĄŻ JĄ KOCHAM

31.03

17.00

KOŁYSANKA

31.03

19.00

tytuł ALWIN I WIEWIÓRKI 2 Kontynuacja jednego z największych przebojów kina rodzinnego ostatnich lat, łącząca konwencję kina aktorskiego z elementami animacji komputerowej kolejne przygody trzech rozśpiewanych wiewiórek, które mieszkają w domu robiącego karierę autora piosenek.

Jt

R E K L A M A

KSIĘGA OCALENIA


10

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Biłgoraj Krótki przewodnik po liceach

Gimnazjalisto: I co dalej? Gimnazjaliści z powiatu biłgorajskiego powinni zacząć się już zastanawiać, jaką szkołę średnią wybrać, ponieważ już pod koniec kwietnia rozpoczynają się egzaminy gimnazjalne.Wybór szkoły jest niesłychanie ważny, decyduje o szansach studiowania i w pewnej mierze przesądza też o przyszłości. Na terenie Biłgoraja funkcjonuje sześć państwowych placówek ponadgimnazjalnych. Przedstawiamy uczniom z naszego powiatu co mają im do zaoferowania. leśnictwem Dydaktycznym Biłgoraj, mogą zdobywać niezbędne umiejętności praktyczne pod nadzorem nauczycieli i pracowników nadleśnictwa – mówi Barbara Serafin, dyrektor ZSL w Biłgoraju. Praktyki zawodowe w tej szkole oraz zajęcia praktyczne są niezwykle atrakcyjne dla uczniów. Pozwalają na bezpośredni kontakt ze środowiskiem przyrodniczym, poznanie istoty pracy w leśnictwie, oraz ugruntowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności zdobywanych w czasie lekcji. Uczniowie mają możliwość zamieszkania w szkolnym internacie

krajów, kultur, dla osób ciekawych świata i natury – informuje Barbara Obszańska, dyrektor ZSZiO w Biłgoraju. Technik obsługi turystycznej może prowadzić także działalność gospodarczą na własny rachunek. Profesjonalna kadra przygotowuje tematy zajęć tak, by wiedza teoretyczna była poparta dużą dawką umiejętności praktycznych. Szkoła przygotowuje również do egzaminu maturalnego i zawodowego. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz miesięczne praktyki w firmach związanych z turystyką. Szkoła posiada akredytację do przeprowadze-

i w Austrii – dodaje wicedyrektor Lesiczka. W szkole panuje miła atmosfera, dobre relacje z nauczycielami i wychowawcami. Szkoła posiada pracownie, salę gimnastyczną, pływalnie i siłownie. W szkole jest duży wybór kół zainteresowań, organizowane są imprezy szkolne, wycieczki i wyjazdy na „Białą szkolę”. Atutem szkoły jest też istnienie internatu i stołówki, co jest ważne dla wielu uczniów z odległych miejscowości i innych województw, którzy licznie zgłaszają się do szkoły. Kolejna szkoła znajdująca się w Biłgoraju to Katolickie Liceum

przez cały okres nauki w szkole. Są tam objęci całodobową opieką wychowawców, mogą również korzystać z całodziennego wyżywienia w stołówce szkolnej. - Nasza szkoła poprzez ponad 45letnią działalność zyskała renomę nie tylko wśród leśników. Zajmuje znaczącą pozycję w ofercie edukacyjnej regionu, zapewniając wysoki poziom kształcenia – dodaje dyrektor Serafin. Kolejną szkołą jaką mogą wybrać absolwenci gimnazjum jest Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Uczniowie mogą wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Profilowanym o profilu usługowo-gospodarczym, Technikum Odzieżowym w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, oraz technik obsługi turystycznej, Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim, w zawodzie: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik hotelarstwa, Technikum Mechanicznym w zawodzie: technik mechanik, Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodzie: kucharz małej gastronomii, sprzedawca, piekarz, cukiernik, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych oraz krawiec. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących zostanie utworzony również nowy kierunek kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej dla absolwentów gimnazjów. - Oferta skierowana jest do wszystkich chcących spełniać marzenia swoje i innych o podróżach, poznawaniu innych

nia egzaminów zawodowych. Młodzież może korzystać z dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych, basenu oraz siłowni. Kolejna placówka, którą mogą wybrać tegoroczni gimnazjaliści to Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Józefa Dechnika. Wybierając naukę w ZSBiO uczniowie mogą wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum Budowlanym, Zasadniczej Szkole Zawodowej, bądź w Technikum Uzupełniającym. - Szkołę naszą wybierają gimnazjaliści kierując się bardzo często rekomendacją swoich koleżanek i kolegów oraz krewnych, którzy wcześniej uczęszczali do naszej szkoły i byli z niej na tyle zadowoleni, że polecają ją swoim bliskim. Zdarzają się przypadki, że czwórka lub piątka rodzeństwa chodzi do różnych klas i szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół – informuje Anna Lesiczka, wicedyrektor ZSBiO w Biłgoraju. Jak informuje wicedyrektor, szkołę dla swoich dzieci wybierają również rodzice, którzy wiele lat temu ją ukończyli, teraz przyprowadzają swoje dzieci i oddają w ręce pedagogów, którzy ich uczyli. Z pewnością decyzja rodziców podyktowana jest przekonaniem, że to będzie dobra szkoła dla ich pociech. Szkoła dobrze przygotowuje do egzaminów maturalnych, a co za tym idzie absolwenci mają szanse dostać się na wymarzone kierunki studiów. - Nie tylko w kraju, ponieważ mamy absolwentów obecnie studiujących i takich, którzy ukończyli uczelnie zagraniczne np. w Niemczech

Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II. Jest to jedyna ponadgimnazjalna szkoła katolicka w Diecezji Zamojsko –Lubaczowskiej. Jest to kolejna szkoła bezpłatna o kameralnej atmosferze. - W codziennym formowaniu młodych charakterów i umysłów pomaga nam przestroga wielkiego Polaka, naszego patrona ” Choćby inni od Was nie wymagali, to Wy sami od siebie wymagajcie” - mówi Witold Batycki, dyrektor KLO w Biłgoraju. „ Cieszę się z tego faktu, że Wy droga młodzieży oraz Wasi rodzice, mieliście odwagę wybrać szkołę, która ma katolickie korzenie”, takie słowa na inauguracji roku szkolnego 2009-2010 powiedział Biskup Wacław Depo. - Nasza szkoła utwierdza w młodych ludziach katolickie korzenie, kształcąc odpowiedzialną i pełną optymizmu młodzież – dodaje dyrektor Batycki. Szkoła otacza wielką troską wszystkich uczniów i dba o wszechstronny rozwój każdego z nich. Młodzież otrzymuje gruntowne przygotowanie z kręgu nauk humanistycznych i ścisłych. Szkoła uczestniczy w międzynarodowej wymianie młodzieży w ramach projektu „Comenius - uczenie się przez całe życie”. - W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie odwiedzili już Portugalię i Francję. Przed nami wyjazdy do Rumunii, Włoch i Niemiec. Współpraca służy pogłębianiu znajomości języka angielskiego, poznawaniu historii i kultury odwiedzanych krajów – dodaje dyrektor. Z racji tego, że szkoła nosi imię

fot. Piotr Skura

Wybierając naukę w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej uczniowie mogą wybrać naukę w 4 letnim Technikum Mechaniczno-Elektrycznym, które kształci w zawodach: technik elektronik, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik mechatronik. Uczeń zdobędzie wiedzę ogólną, niezbędną do uzyskania świadectwa dojrzałości, co umożliwi kontynuację nauki w szkołach wyższych, a także wyposaży absolwenta w wiedzę i umiejętności zawodowe, niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskania tytułu technika. W RCEZ działa także Liceum Profilowane o profilu zarządzanie informacją, a także szkoła zawodowa, która kształci w zawodach: elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, oraz mechanik pojazdów samochodowych. - Umiejętności praktyczne uczniowie nabędą podczas zajęć w nowocześnie wyposażonych pracowniach warsztatowych Centrum Kształcenia Praktycznego – informuje Jerzy Buczko, dyrektor RCEZ w Biłgoraju. Po ukończeniu szkoły uczeń może kontynuowac naukę w technikum uzupełniającym lub liceum uzupełniającym i uzyskać wykształcenie średnie – dodaje dyrektor Buczko. Kolejna placówka w naszym mieście to Zespół Szkół Leśnych. Jest to jedna z nielicznych szkół w Polsce, dająca kwalifikacje do wykonywania zawodów związanych z leśnictwem oraz przygotowująca do kontynuacji nauki na wielu kierunkach studiów wyższych. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką od 1 stycznia 2008 roku jest Minister Środowiska. Młodzież kończąca gimnazjum może podjąć naukę w Technikum Leśnym im. Polskiego Towarzystwa Leśnego, które kształci w zawodzie technik leśnik, nauka trwa 4 lata, bądź w 2 letniej Zasadniczej Szkole Leśnej, która daje kwalifikacje do wykonywania zawodu operator maszyn leśnych. Uczniowie na zajęciach lekcyjnych i licznych zajęciach dodatkowych mogą rozwijać swoje umiejętności. - Wykraczają one poza podstawę programową, co sprzyja osiągnięciom w różnorodnych konkursach i olimpiadach. Kształcenie zawodowe odbywa się poprzez zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Uczniowie poznają tajniki gospodarki leśnej w doskonale wyposażonych w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne pracowniach przedmiotowych, a dzięki bardzo dobrej współpracy szkoły z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych i parkami narodowymi, szczególnie Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Nad-

największego z Polaków Papieża Jana Pawła II, uczniowie i ich rodzice mają możliwość raz na trzy lata wybrać się z pielgrzymką do grobu Ojca Świętego. Ostatnia miała miejsce w kwietniu 2009 r. Jeszcze przed wakacjami rozpocznie się rozbudowa szkoły. Dla uczniów zostaną stworzone bardzo dobre warunki socjalne oraz warunki do nauki. Powstaną nowoczesne, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe. Obiekt będzie przystosowany również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ostatnią szkołą ponadgimnazjalną, którą przedstawiamy jest Liceum Ogólnokształcące im ONZ.Uczniowie mogą wybrać naukę w klasach licealnych o profilach: klasa politechniczna, ekonomiczna, humanistyczno-dziennikarska, społeczna, językowo-przyrodnicza, ekonomiczno-prawnicza, prawnicza, oraz medyczna. Według władz szkoły, uczniowie będą uczyć się w szkole z najlepszymi tradycjami, która ma swoją historię. W LO im. ONZ już od 1937 r. wiedzę zdobywali przedstawiciele wielu pokoleń. Szkoła gwarantuje bardzo dobry wynik na egzaminie maturalnym z przedmiotów rozszerzonych. - Sukcesem szkoły jest 100% zdawalność na egzaminie maturalnym, 100 % promocja uczniów. Wysoki poziom nauczania, metody i formy pracy dostosowane są do możliwości uczniów. Fachowo przygotowujemy pod kierunkiem nauczycieli do olimpiad i konkursów przedmiotowych (uzyskanie indeksów na uczelnie wyższe, tytułów laureatów i finalistów, zwolnienie z egzaminu maturalnego dzięki sukcesom na olimpiadach centralnych) – informuje Krzysztof Litwiniuk, zastępca dyrektora LO im. ONZ w Biłgoraju. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach wspomagających ich rozwój i zainteresowania, przygotowujących do egzaminu maturalnego i konkursów. Poprzez udział w turniejach, rajdach, zawodach uczniowie mogą rozwijać różne formy sportowej rywalizacji. Biorą udział w projektach np. historycznych, ekologicznych, językowych. Utrzymują kontakty z wolontariuszami i wykładowcami z różnych krajów świata (Hiszpania, Włochy, Estonia, Holandia, Chiny, Brazylia, itd.). Uczniowie mogą brać udział w wymianie międzynarodowej z Niemcami, Francją. Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi: UMCS, AGH, które organizują dla nas wykłady, kursy – „Rok zerowy” dodaje dyrektor Litwiniuk. Wybór placówek dalszej edukacji jest więc dla gimnazjalistów z naszego powiatu szeroki. Każdy powinnien znaleźć coś dla siebie, w zależnosci od zainteresowań i chęci wykonywania przyszłego zawodu, jak i przygotwania do dalszego etapu edukacji jakim są studia. 

En


Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

11


12

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010


Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

13


14

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010


Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010 R E K L A M A

15


16

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Biłgoraj Niedziela Palmowa

Powiat Z psychologią na co dzień

Czy to „tylko” klaps? Palmy czas poświęcić Każdy rodzic chce jak najlepiej wychować swoje Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Jednak zanim zasiądziemy z bliskimi do świątecznego śniadania, musimy przeżyć najważniejszy okres w kalendarzu lidziecko. Używa do tego różnych znanych mu środków. Niestety bardzo często główną metodą turgicznym. Wielki Tydzień, bo o nim mowa, rozpoczyna się Niedzielą Palmową. wychowawczą są klapsy i inne kary cielesne. WyNazwa tego dnia została wprowadzo- i błogosławieństwo Boże. Następnego w Niedzielę Palmową będzie sprawona w XI w., a wywodzi się od zwyczaju roku palmy zostają spalone, a uzyskany wana m. in. w kościele pw. św. Jerzego. nika to z faktu braku wiedzy na temat negatywświęcenia palm. Liturgia wspomina popiół wykorzystuje się do posypania O godz. 16 rozpocznie się Msza nych skutków stosowania tego typu środków. uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, głów w Środę Popielcową. św., której przewodniczył będzie Kara jest ważnym środkiem wychowania moralnego i kształcenia świadomej dyscypliny, wyraża ona ujemną ocenę postępowania dziecka. Małe dzieci ma ona nauczyć, czego robić nie wolno, dzieciom starszym ma przypominać o tym, czego robić nie powinny. Jednak należy się zastanowić, czy wszystkie kary, nazywane również wzmocnieniami negatywnymi, odnoszą pożądany skutek wychowawczy. – Jeśli już decydujemy się na zastosowanie tego typu wzmocnienia, powinna to być kara zadośćuczynienia, zwana karą naturalną, natomiast zupełnie powinny być usunięte z procesu wychowania takie kary jak bicie, stawianie do kąta czy nakaz klęczenia – mówi psychologMarta Dołomisiewicz. – Kary fizyczne są jedyną kategorią kar, które niezależnie od umiejętności wychowawczych rodziców zawsze są szkodliwe, a przy tym bardzo nieskuteczne – pisze H. Filipczuk w swojej publikacji zatytułowanej „Rodzice i dzieci najmłodsze”. Autor dodaje także, że częste powoływanie się na tradycję jest swoistego rodzaju zrzuceniem z siebie odpowiedzialności za popełnione czyny. Tego typu kary mają wielu zwolenników, mimo iż teoretycznie uznaje się ich szkodliwość. Można więc zadać sobie pytanie, dlaczego dzieci są bite? Istnieje przynajmniej kilka powodów: tego typu reakcje nie wymagają zastanowienia, bicie daje ojcu (rzadziej matce) poczucie ogromnej przewagi nad dzieckiem. Kara fizyczna stosowana jest również pod wpływem tradycji, często słyszy się: „Mnie bili i wyrosłem na porządnego człowieka…”. Kary cielesne stosowane są również dlatego, gdyż istnieje nieuzasadnione przekonanie o ich skuteczności, być może wywołują one natychmiastowy skutek, ale z całą pewnością nie jest on trwały. – Wszystko to nie przyczynia się do ograniczenia stosowania kar R E K L A M A

fizycznych, wręcz przeciwnie, podtrzymuje oprawców w przekonaniu o słuszności swojego postępowania – dodaje psycholog. Wielu rodziców stosujących takie wzmocnienia nie zdaje sobie nawet sprawy z faktu, że kary cielesne, nawet zwykły klaps, pozostawiają ślady nie tylko na ciele dziecka, ale przede wszystkim w jego psychice. Dziecko karane w ten sposób czuje się zazwyczaj ograniczone w swojej wolności i czeka niecierpliwie momentu wyzwolenia. Kiedy to już nastąpi, najczęściej jako nastolatek wyładowuje swoją agresję na rówieśnikach lub rodzicach. Kary fizyczne stawiają dziecko w sytuacji bez wyjścia, przez co urażają również jego ambicję. Kara cielesna poniża godność dziecka, upokarza je, widzi ono wtedy swoją niemoc i bezsilność. Zwłaszcza te z zaniżonym poczuciem własnej wartości pogłębiają w sobie przekonanie, że nie są nic warte. Szczególnie groźne są kary cielesne stosowane przez osoby nie cieszące się uznaniem dziecka. Ojczym, przyjaciel matki zajmujący miejsce rodzonego ojca to osoby, które najczęściej nie potrafią wzbudzić w dziecku sympatii. Kara fizyczna stosowana przez te osoby wyzwala nienawiść, chęć odwetu i inne groźne w skutkach reakcje. Niezależnie od tego, kto stosuje taką metodę wychowawczą, w dziecku budzi się nienawiść do osoby bijącej, a nie żal, że popełniło czyn naganny. Wyzwala to poczucie bezsilności i niesprawiedliwości. W efekcie, by uniknąć kary dziecko kłamie i ukrywa swoje przewinienia. Mając świadomość ogromnej szkody czynionej dziecku stosowaniem kar cielesnych, może warto zweryfikować swoje poglądy dotyczące metod wychowawczych. Jest przecież tyle innych sposobów na ukaranie dziecka, tak by nie wzbudzając w nim złości czy lęku, pokazać niewłaściwe zachowanie.

Jt

bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Wiwatujące na Jego cześć tłumy rzucały na drogę gałązki, wołając przy tym: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Już sam ten fakt dowodzi, jak wielką rangę  nadano temu wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa. Tak powszechny dziś zwyczaj święcenia palm, będących symbolem odradzającego się życia, sięga XI wieku. Wierni po jej poświęceniu, przechowują palmę przez cały następny rok, zazwyczaj zatykając ją za krzyże lub obrazy. Zwyczaj ten ma zapewnić pomyślność o g ł o szenie

W Polsce palmy często zastępowane są gałązkami wierzbowymi przyozdobionymi baziami. W różnych regionach kraju wykonuje się palmy o różnych wzorach i wielkościach. Na przykład na Kurpiach palmy dochodzą nawet do wielkości 2-3 metrów. Robią one niezwykle wrażenie nie tylko swoją wielkością, ale także urodą kwiatów, z których są wykonane. Procesja z palmami, która jest nieodłącznym elementem obchodów tego święta, jest z jednej strony upamiętnieniem wydarzenia sprzed wieków, z drugiej zaś - kroczeniem wraz z Chrystusem ku ofierze, którą dzisiaj jest Msza święta. W naszym mieście Eucharystia

J. E. Ks. Bp dr Mariusz Leszczyński. Przybędą na nią procesje palmowe z parafii biłgorajskich. – Przed 25 laty Ojciec św. Jan Paweł II ogłosił, że każdego roku Niedziela Palmowa przeżywana będzie w Kościele jako dzień młodych pod nazwą Światowe Dni Młodzieży. Hasłem przewodnim tegorocznych XXV ŚDM są słowa Ewangelii według św. Marka: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (Mk 10, 17). Do uczestnictwa w tej uroczystości serdecznie zachęcamy młodzież – powiedział Ks. Andrzej Chilewiczz parafii pw. Św. Jerzego.

Jt


17

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Sól Projekt unijny

motoryzacja Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Track & Field

Szkoła skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Nie wygląda, ale jeździ...

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Soli w okresie wrzesień 2009 r. – luty 2010r. uczestniczyła w projekcie unijnym „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II” realizowanym przez MEN w partnerstwie z Uniwersytetem Jagielońskim w Krakowie. Celem projektu było stworzenie systemu, w którym jasno opisane są wymagania, jakie ma spełniać szkoła, a wyniki z prowadzonego nadzoru stanowią rzetelną i dającą się porównywać informację a temat jakości pracy szkół  dla uczniów, rodziców, organów prowadzących i Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie uczestniczyły 32 szkoły i placówki z Polski, w tym 2 z województwa lubelskiego. Projekt obejmował udział dyrektora szkoły, wraz z wizytatorami Kuratorium Oświaty w cyklu szkoleń, oraz przeprowadzenie przez wizytatorów w szkole nowej formy nadzoru pedagogicznego – pilotażowej ewaluacji zewnętrznej. Jest to badanie pracy szkoły w ocenie uczniów, rodziców, nauczycieli szkoły oraz partnerów z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi, takich jak: wywiady, ankiety, obserwacje, oraz analiza dokumentacji – informuje Jolanta Piekarczyk, dyrektor Zespołu Szkół w Soli. Zebrany materiał badawczy podlegał analizie. - Wizytatorzy dokonali opisu pracy naszej szkoły w formie raportu, został również określony poziom spełniania przez szkołę wymagań określonych przez państwo w obszarach: efekty, procesy, środowisko i zarządzanie – dodaje dyrektor szkoły. Charakterystyka obszarów obejmowała 17 wymagań, które każda szkoła powin-

na spełnić. - Szkoła Podstawowa w Soli wszystkie wymagania w wymienionych obszarach spełnia na poziomie wysokim, jest to poziom B – dodaje dyrektor szkoły. - Jesteśmy bardzo dumni, że szkoła z naszego powiatu została tak dobrze oceniona wśród wszystkich szkół biorących udział w projekcie – informuje Wiesław Różyński, wojt Gminy Biłgoraj. Uroczystość wręczenia pierwszych 32 raportów z ewaluacji zewnętrznej przedstawicielom władz lokalnych, dyrektorom szkół i placówek odbyła się 24 lutego 2010 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, Podsekretarz Stanu w MEN, kuratorzy oświaty, wizytatorzy, przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy ewaluowanych szkół i placówek oraz eksperci pracujący w projekcie. Podczas uroczystego spotkania województwo lubelskie reprezentowali Krzysztof Babisz, Lubelski Kurator Oświaty, Elżbieta Pełka-Pryszcz, starszy wizytator ds. ewaluacji w Lublinie, Marzena Siejewicz, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, Jolanta Piekarczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Soli oraz Wiesław Różyński – wójt Gminy Biłgoraj.

En

nowinka Sieci bezprzewodowe

Tiguan to pierwszy kompaktowy SUV koncernu z Wolfsburga. To też pierwszy Volkswagen z dieslem, w którym zamiast pompowtryskiwaczy jest common rail.

W końcu kultura Tiguan wyposażony został w zmodernizowaną jednostkę wysokoprężną – dwulitrowy silnik TDI z doładowaniem i wtryskiem bezpośrednim common rail. Volkswagen w końcu zrozumiał, że pompowtryskiwacze nie są najlepszym, a przede wszystkim najcichszym rozwiązaniem. Nie dokucza tu klekot przy każdym rozruchu zimnego silnika i natarczywy warkot przy przyśpieszaniu. Nowy silnik TDI pracuje o niebo ciszej od jednostek wyposażonych w pompowtryskiwacze.140 koni i duży moment obrotowy 320 Nm dostępny już przy 1.750 obr./ min zapewniają Tiguanowi całkiem niezłe osiągi. Prędkość maksymalna wynosi 182 km/h, a przyspieszenie do setki trwa 10,7 s. Podczas jazdy z prędkościami rzędu 140 km/h do uszu jadących Tiguanem nie dociera nadmierny hałas.

Sprytny w terenie Układ napędowy wyposażono w wielopłytkowe sprzęgło Haldex trzeciej generacji. W normalnych warunkach drogowych rozdziela napęd w stosunku 90 do 10 proc. na korzyść przedniej osi. Kiedy zajdzie potrzeba, do 50 proc. siły napędowej trafia na koła tylnej osi. Zarówno na mokrym asfalcie, jak i na luźnych szutrowych nawierzchniach, popędzany przez nas Tiguan natychmiast „łapał” przyczepność, pewnie wyrywając do przodu. Testowy egzemplarz w specyfikacji Track & R E K L A M A

Płynne przesyłanie filmów HD Na rynku pojawił się Access point Linksys by Cisco WAP610N, który pozwala zmodernizować sieć przewodową lub bezprzewodową do szybkiego standardu N. Urządzenie wykorzystuje dwie częstotliwości: 2,4 GHz oraz 5 GHz. Jest przeznaczone dla fanów multimediów, którzy potrzebują szybkiego transferu plików, takich jak filmy HD czy muzyka. Dodatkowe pasmo 5 GHz można przeznaczyć dla plików wybranego typu, np. wideo. Dzięki temu eliminujemy zakłócenia, które mogą być wywoływane przez inne urządzenia działające w domu. Punkt dostępowy WAP610N oferowany jest wraz z kreatorem instalacji zgodnym z systemami Windows i Macintosh. Dzięki temu konfiguracja

Do tego SUV – a podchodziliśmy początkowo trochę tendencyjnie. Ot, kolejne, „napompowane” kombi na większych kołach, którym z utwardzonych szlaków zjechać można co najwyżej na polną drogę. W przypadku Tiguana pierwsze wrażenie okazało się jednak chybione. To naprawdę sprytna, mała terenówka.

urządzenia jest bardzo prosta. Kreator krok po kroku przeprowadza przez szczegóły instalacji. Przypomina także o konieczności aktywacji zabezpieczeń, zapobiegających przechwyceniu sesji oraz innym zagrożeniom sieciowym. Dzięki funkcji Wi-Fi Protected Setup™ użytkownicy mogą uruchomić bezpieczne połączenie bezprzewodowe pomiędzy access pointem a innymi urządzeniami w sieci. Cisco WAP610N dostępny jest w sprzedaży,cena sugerowana- 349 zł. źródło: Cisco

Field miał większy (28 zamiast 18 st.) niż pozostałe wersje kąt natarcia. Bez trudu pokonywaliśmy nawet dość strome podjazdy. O bezpieczeństwo podczas stromych zjazdów dbał natomiast asystent kontroli zjazdu, dohamowując auto. Cała ta elektronika działała bez zastrzeżeń.

Pewny na zakrętach Układ kierowniczy z nowym elektromechanicznym wspomaganiem jest bardzo bezpośredni i niemal pozbawiony drgań, a jego przełożenie (2,7 obrotu od oporu do oporu), pozwala naprawdę szybko pojechać

w zakrętach. Szkoda tylko, że fotele nie są mocniej wyprofilowane i nie podtrzymują lepiej ciał kierowcy i pasażera podczas szybkiej jazdy. Podczas testu średnie spalanie wyniosło 8,9 l ON. Nawet jeżdżąc bardzo spokojnie trudno jest zejść poniżej 7 l/100km. Podsumowując, Tiguan to naprawdę sprytny mały wszędołaz. Jego nudnawy design nie spodoba się raczej wielu amatorom SUV-ów. Ci, dla których ważniejszy jest napęd, będą jednak zadowoleni. autor: Jarosław Jarzyński zdjęcia: Wojciech Traczyk redakcja@auto -focus.pl


18

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Reklama na tej stronie 1 zł / cm2 dzwoń: 668 043 283

PRZYKŁADOWO Taka reklama

8 zł

darmowe ogłoszenia drobne


19

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

ogłoszenia drobne Sprzedam opony Continental ContiEcoContact 195/55/15 Sprzedam opony letnie Continental ContiEcoContact rozmiar 195/55/15 po przebiegu około 55 000 km. Stan oceniam jako dobry, nie naprawiane ani nie uszkodzone. Cena za sztuke 70 zł. Komplet za 220 zł Tel. 694-892-622 tel. 694-892-622 FELGI OD AUDI A6 2006r !!! MAM DO ZAOFEROWANIA KOMPLET UŻYWANYCH 16 CALOWYCH FELG ALUMINOWYCH Z OPONAMI OD AUDI A6 2006r Felgi są zadbane razem w komplecie z oponami dwie to MICHELIN ROZMIARY TO 205/60 16”Zapraszam do odbioru osobistego w Zawieprzycach SPECYFIKACJA MONTAŻOWA FELG: ROZSTAW ŚRUB - 5 x 112 WYMIAR - 6J x 16”ODSADZENIE (ET) - ET 40 ŚREDNICA OTWORU CENTRALNEGO - 57mm Stan ogólny bardzo dobry, felgi są proste nie były prostowane, spawane itp. Alufelgi z kołami są gotowe do eksploatacji. Wartość kompletu 1299zł. Sprzedaje tylko w komplecie W razie pytań 603451146 albo wyślij emaila artigajos@wp.pl   cena 1299 zł tel. 603451146 CROSS CRS 200 Sprzedam crossa na podzespołach HONDY o pojemnosci 200cc i mocy 25KM, czterosuwowy ze skrzynia 5-biegowa, rok produkcji 2008 w bardzo dobrym stanie, cena do uzgodnienia. PILNE  cena 2600 zł tel. 725 052 204 Volkswagen Passat 1,9 TDI Sprzedam VW Pasast 1,9 TDI 97r. zadbany el.szyby, radiomagnetofon, klimatyzacja, regulowana kierownica, 4 poduszki, zestaw głośnomówiacy. Polecam cena 14500 zł tel. 694857909 Przyczepa Sprzedam przyczepę niemiecką, zarejestrowaną.   cena 1100 zł tel. 508 942 100 audi A3 Sprzedam audi A3, 1997r. 170 tyś przebiegu, zielony, bezwypadkowy. Bardzo zadbany. tel. 509-918-569 Renault Espace II 2,2 B+G Renault Espace II- rok produkcji XII 1993 silnik 2200 B+G(SEKWENCJA) butla w miejscu koła zapasowego. Sprowadzony ze Szwajcarii 2006 zarejestrowany na 7 osób foteli 6,dwa siedzenia z przodu kapitańskie(obracane). Espace jest po wymianie oleju i filtra,nowy akumulator ,świece i przewody wysokiego napięcia, szczęki hamulcowe wymienione, jest na oponach zimowych + letnie.  Możliwość zamontowania haka pieczątka jest już wbita w dowód.Przegląd techniczny ważny do 12-2010 ,OC do 20-03 2010. Auto jest moją własnością w ciągłym użytku,pali na benzynie i na gazie bez żadnego problemu. cena 7100 zł tel. 793-595-909 osoba kontaktowa Piotr mazda mx-3 Sprzedam mazde mx3 rok 92.  stan DB. przebieg 210000km moc 100 k/m alu 16”borbet cena 5500 zł cena 603432392 zł OPONY LETNIE DUNLOP SPRZEDAM 2 SZT MARKOWYCH OPON DUNLOP SPORT  ROZMIAR 215/55 /16 STAN BIEZNIKA 4,5 MM NIGDY NIE BYŁY NAPRAWIANE ,NAPEWNO MOZNA ICH PARE LAT UZYTKOWAC cena 49 zł tel. 796 785 516 osoba kontaktowa EMIL WYLEWKI MASZYNOWO WYLEWKI MASZYNOWO (laserowo poziomowane) docieplenia stropów, ślepe wylewki, profesjonalnie, wieloletnie doświadczenie, konkurencyjne ceny, tel. 0 781 742 224 tel. 0 781 742 225 WIKLINA sprzedam wiklinę bardzo tanio tel. 693 981 561 WIKLINA Sprzedam wikline bardzo tanio. tel. 693 981 561 OKNO Sprzedam okno plastikowe białe z demontażu szer.185,wys.145,5.stan idealny. cena 270 zł tel. 504 382 711 osoba kontaktowa Adam BMW e36 Sprzedam BMW e36 320i Coupe 1997r 119tyś km kolor srebrny, auto bardzo zadbane i czyste, pełne wyposażenie, pełny M-pakiet, dwa komplety kół, bezwypadkowy, garażowany   tel. 501 035 715 KREDYTY NA OŚWIADCZENIE bez dokumentowania dochodu Prosta HIPOTEKA DLA FIRM I SPÓŁEK na oświadczenie bez dokumentowania dochodu nawet dla nowo powstałych firm DO 1 MLN zł. Kredyt pod zastaw samochodu na oświadczenie dla firm, rolników i pracujących bez dokumentowania dochodu i zaświadczeń z US/ZUS. HIPOTEKI NA OŚWIADCZENIE dla pracujących emerytów i rencistów.TEL 014 6813667 501730095 CZYNNE 9-21 email: p.f.dobies@wp.pl  

Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi elektryczny Sprzedam rozdrabniacz do gałęzi elektryczny ,metalowa obudowa firmy AL-KO Maschinenfagrik porządna firma. Rozdrabniacz użyty kilka razy przez właściciela . Stan urządzenia bardzo dobry jak nówka .Po-żądne wykonanie; to nie jest dzisiejsze badziewie plastikowe .Użyłem tylko raz na próbę działa rewelacyjnie sprawny na 100% cena 300 zł tel. 793 595 909 osoba kontaktowa Piotr KRZESŁA tanio Sprzedam krzesła w bardzo dobrym stanie,obicie bordo, drewno czarne! polecam! cena 60 zł tel. 783581917 firany szycie sprzedaż Szycie i sprzedaz firan z możliwością dojazdu do klijenta,nowootwarty sklep zaprasza ul.Dabrowskiego 29 tel. 84-686-46-36 osoba kontaktowa Sylwia Dom z bali do przeniesienia o wymiarach 6m na 11m Wybudowany po 1945 roku. Cena do uzgodnienia Tel. 697 784 633 usługi ogrodnicze Wiosna coraz bliżej. Chcesz profesjonalnie przygotować działkę ogrodową pod zasiewy, zasadzenia? Zamów usługę orki lub gleboryzowania działki (spulchniania). Prace wykonujemy profesjonalnym sprzetem mechanicznym. Istnieje również możliwość zamówienia usługi wraz z nawożeniem naturalnym obornikiem. tel. 609222230, krawieckie Usługi krawieckie . Różnego rodzaju przeróbki, możliwość dojazdu do klienta. tel.0604124534 tel. 604124534 Zatrudnie pracownika do dociepleń ZATRUDNIE PRACOWNIKA DO DOCIEPLEŃ SZCZEGÓŁY 501155332 tel. 501155332 osoba kontaktowa Jan Jargieło Suknia ślubna Sprzedam suknię ślubną firmy Afrodyta z kolekcji 2009, szytą w rzeszowskim salonie; kolor: ecru; wzrost: 160cm (+ 7cm obcas); wymiary: 83-60-80. cena 900 zł tel. 664 159 691 Praca dodatkowa Poszukuję osób uczących się w wieku od 17 lat oraz studiujących lub pracujących do pracy w marketingu sieciowym i sprzedaży bezpośredniej. Elastyczne godziny pracy niekolidujące z nauką i innymi zajęciami. Wymagania: - komunikatywność; - umiejętność pracy w zespole; - motywacja do pracy zaangażowanie Zapewniam fachowe wsparcie i szkolenia Jeżeli jesteś zainteresowana/ zainteresowany napisz maila:ania250275@interia.pl w tytule wpisując PRACA a w załączeniu należy przysłać CV osoba kontaktowa Ania Praca w domu Praca w domu Nawiążemy współpracę do telemarketingu na zasadach Home Office. Wystarczą: chęć do pracy, podstawowa umiejętność obsługi komputera, dobra dykcja, stabilne łącze internetowe (min.256kb/s ),sprawny komputer. Zapewniamy: szkolenia, dostęp do systemu bazowo-raportowego, wsparcie techniczne. Praca w wybranych godzinach, na własny rachunek, także jako dodatkowa. Zgłoszenia na: rekrutacja@iconn.com.pl z dopiskiem„Home Office /i miasto zamieszkania/„ . cena 1 zł osoba kontaktowa Artur Mierzejewski mieszkanie Mam do wynajecia budynek gospodarczy mieszkalny,wszystkie media,atrakcijna działka,mile wiedziane małżenstwo bez nałogów. cena 450 zł tel. 783735192 osoba kontaktowa Sylwia Certyfikaty energetyczne Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, analiza projektów budowlanych pod kątem zużycia/oszczędności energii tel. 660 663 454 Szukam Stancji PILNIE poszukuje domu lub mieszkania 1-2-pokojowego w Biłgoraju lub okolicy jako stancji tel. 794766682 Mam do wynajęcia samodzielny pokój/kawalerkę Mam do wynajęcia kawalerkę/ samodzielny pokój umeblowany i wyposażony z łazienką i aneksem kuchennym. Pokój, łazienka i kuchnia po remoncie, dobry standard, wszystko zadbane i czyste. Idealny dla osoby uczącej się lub pracującej, która chce mieć całkowicie niezależne lokum. Wszystkie te pomieszczenia są do wyłącznego użytku najemcy! Wynajmę od maja. Tel. 694-892-622  tel. 694-892-622 Domek letniskowy Sprzedam domek letniskowy w krasnobrodzie, do zalewu spacerem 15 min, działka 4,5 ara Domek z tarasem,na dole salon, kuchnia i łazienka a na górze dwa pokoje tel.509716872 tel.509716873 Sprzedam dom Sprzedam dom 50m2 na ul.Rozanej 9 w Bilgoeaju.Dom murowany,podpiwniczony. Dzialka o pow.166m2 Aktualne pozwolenie na nowe przylacza i rozbudowe. cena 120 zł

Wynajmę dom Szukam domu dowynajęcia w Biłgoraju. tel. 662 336 996 szukam stancji 3 osobowa rodzina szuka stancji w Bilgoraju na dluzszy okres ( 2-3 pokojowe, nieumeblowane) Tel. 601236882 tel. 601236882 Mam do wynajęcia samodzielny pokój Mam do wynajęcia kawalerkę/ samodzielny pokój umeblowany i wyposażony z łazienką. Pokój i łazienka po remoncie, dobry standard, wszystko zadbane i czyste. Idealny dla osoby uczącej się lub pracującej, która chce mieć całkowicie niezależne lokum. Wynajmę od maja. Tel. 694-892-622  tel. 694-892-622 Stancja STANCJA DO WYNAJĘCIA 2 POKOJE, KUCHNIA, ŁAZIENKA NA UL. POLNEJ   tel. 84 686 38 27

gabinety lekarskie Gabinet Rehabilitacji Masażu i Fizykoterapii Strzałka Sabina Biłgoraj, ul. Kościuszki 77 Tel. 509 487 705 Rehabilitacja funkcjonalna (PNF) w chorobach neurologicznych, reumatycznych i ortopedycznych (skrzywienia kręgosłupa, wady postawy) • Masaż • Terapia manualna stawów kręgosłupa i kończyn • Prądy średniej częstotliwości (prądy interferencyjne, Träberta, Tens, galwanizacja)- GRATIS! • MOŻLIWOŚĆ REHABILITACJI W DOMU PACJENTA!

Certyfikaty energetyczne Świadectwa Charakterystyki Energtetycznej budynków, Certyfikaty Energetyczne tel. 660 663 454 Gospodarstwo rolne Sprzedam gospodarstwo rolne o powieszchni 3,9 ha wraz z budynkami w miejscowości Źwiartów, woj. lubelskie, powiat tomaszowski, gmina Krynice. cena 180000 zł tel. 84 663 33 11 szukam stancji 3 osobowa rodzina poszukuje stancji 2-3  w Biłgoraju (2-3 pokoje, nieumeblowane, na dluzszy okres) Tel. 601236882 tel. 601236882 mieszkanie sprzedam Sprzedam mieszkanie TBS tel. 668 435 801

Dyżur w dniach

Adres apteki

26.03.2010 - 1.04.2010

Biłgoraj, ul. Kościuszki 138

o g ł o szenie

Mieszkanie Sprzedam mieszkanie w bloku przy ul. Kościuszki (centrum miasta) 37m2 , 2 pokoje, 1 pietro. cena 172000 zł tel. 784356967 Certyfikaty energetyczne Certyfikaty energetyczne, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej budynków tel. 660663454

Strzyżenie psów ! Nowy salon strzyżenia psów w Biłgoraju ! www.wetsalon.pl tel. 84 688 0268 Zespół na Wesele MAXIM Polecam świetny i doświadczony zespół na twoje wesele MAXIM z Tarnogrodu - www.zepsolmaxim.pl.tl tel. 600 243 088 Gitarzysta,wokalista Nisko Poszukujemy gitarzysty z dobrym wokalem,wesela ,plenery itp.Nie klepiemy z gotowców wszystkiego ,co się da! tel. 500 616 349 Korepetycje z języka niemieckiego Kompleksowe korepetycje z języka niemieckiego - przygotowanie do matury, egzaminów, wyjazdów zagranicznych, pomoc w nauce, odrabianie lekcji, konwersacje, nadrabianie zaległości. tel. 794072478 KOREPETYCJE Z J. ANGIELSKIEGO Studentka V roku filologii angielskiej na UMCS w Lublinie chętnie udzieli korepetycji z języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjlanej; możliwość dojazdu do ucznia (Biłgoraj/okolice); zapewniam wlasne materiały!!! Nauka w miłej atmosferze, serdecznie zapraszam.........solidnie i niedrogo!!!!!!!!!!!! tel. 785422500 Sprzedam suknię ślubną Sprzedam suknię ślubną rozm. 36-38, biała wyszywana perełkami. Szyta na miarę, raz używana. Dodatkowo pelerynka z koronki. cena 850 zł tel. 785227527 SPRZEDAM TERMIN NA WESELE W SOŚNIE Sprzedam termin na wesele w sierpniu 2010r. w Sośnie (w Biłgoraju). POLECAMY! tel. 668484566

Specjalistyczny Gabinet Reumatologiczny Lek. Med. Urszula Bentkowska – Dyś Lekarz Chorób Wewnętrznych SPECJALISTA REUMATOLOG Przyjmuję: Piątek 15.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 777

apteka dyżurna

Poszukuje stancji 3 osobowa rodzina poszukuje stancji w Bilgoraju na dluzszy okres ( 2-3 pokoje, nieumeblowane) Tel. 601236882 tel. 601236882

Mieszkanie sprzedam 50m2 Krzeszowska Sprzedam mieszkanie ul Krzeszowska Biłgoraj Status - własnościowe/księga wieczysta/nieobciążone Powierzchnia 50.27m², 2 pokoje, piętro pierwsze, ekspozycja północ-zachód. Mieszkanie po generalnym remoncie w 1999r. Podłogi: Podłogi przygotowywane na nowo od poziomu konstrukcji stropów. Na płytach betonowych wylewka samopoziomująca, na której położono panele; bez progów. Łazienka : Terakota i glazura, oraz wbudowane na stałe meble na wymiar, wanna. Oświetlenie sufitowe. Kuchnia: Meble projektowane na wymiar, okap kuchenny. Zaprojektowane panele świetlne. Przedpokój: Trzy pojemne duże szafy montowane na wymiar oraz oświetlenie sufitowe.. Instalacje hydrauliczne: przeprojektowane i zamaskowane w ścianach. Oprócz tego na wyposażeniu mieszkania pozostają: -pralka automatyczna -zmywarka tel. 668 107 456 tel. 668 107 456

Specjalistyczny Gabinet GinekologicznoPołożniczy Lek. Med. Henryk Dyś SPECJALISTA GINEKOLOG - POŁOŻNIK Laserowe leczenie nadżerek Przyjmuję: poniedziałek 13.00 – 17.00 czwartek 13.00 – 17.00 ul. Nadstawna 56 B ( z tyłu za sklepem Biedronka ) TEL. 607 220 757

R E K L A M A


20

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

R E K L A M A

sudoku

oferty pracy PUP W dniu 23.03.2010 r. posiadamy wolne miejsca pracy na stanowiska:

Krzyżówka NUMER 11 Imię:........................................... Nazwisko: ..................................... Telefon: ...................................... Rozwiązanie z wyciętym i wypełnionym kuponem prosimy nadsyłac na adres redakcji: Gazeta Biłgorajska, ul. Kościuszki 73 (IIp), 23-400 Biłgoraj. Autor wylosowanego kuponu dostanie talon na Pizzę, ufundowany przez Pizzerię COUNTRY. Na rozwiązania czekamy do ukazania się następnego numeru Gazety Biłgorajskiej. UWAGA! Nagrodę - talon, można odebrać do 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zwycięzcy! Wśród nadesłanych rozwiązań z poprzedniego numeru wylosowaliśmy kupon nadesłany przez Panią Marzenę Grzywna. Gratulujemy i zapraszamy po odbiór kuponu. Wypełniony kupon dostarcz do redakcji gazety biłgorajskiej

Zaznacz właściwą kategorię ogłoszenia

Nieruchomości - DO WYNAJĘCIA

Praca

Nieruchomości - CHCĘ WYNAJĄĆ

Usługi

Rzeczy używane - SPRZEDAM

Towarzyskie

Rzeczy używane - KUPIĘ

Nauka

Auto-moto - SPRZEDAM

Komunikat

Auto-moto - KUPIĘ

Różne

KUPON 11

Nieruchomości - KUPIĘ

sprzedawca materiałów budowlany - 1 technik farmaceutyczny – 2 OFERTY PRACY W RAMACH AKTYWNYCH FORM asystent stomatologii – 1 bibliotekarz – 1 cukiernik – 1 dziennikarz- 2 elektromechanik - 1 elektromechanik samochodowy – 1 kucharz – 1 magazynier – 1 mechanik – 1 mechanik samoch ciężarowych – 2 ochroniarz - 1 piekarz - 1 pomoc kuchenna - 1 pracownik biurowy – 2 pracownik produkcji - 2 prasowaczka – 1 robotnik budowlany – 1 robotnik gospodarczy – 5 serwisant sprzętu motocyklowego -1 sprzedawca – 10 szwaczka – 1

Oferty pochodzą z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIŁGORAJU ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj tel. (084) 685-00-00, fax 686-16-71 E-mail: lubi@praca.gov.pl

Ogłoszenia

T WOJE OGŁOSZENIE DROBNE Wpisz treść ogłoszenia

Nieruchomości - SPRZEDAM

asystent stomatologii – 1 bufetowy/barman - 1 ciastkarz/cukiernik -1 elektromechanik samochodowy – 1 elektryk - 1 elektryk samochodowy – 1 kelner/barman – 1 kierowca ciągnika – 1 kierowca kat. B - 1 kierowca/przedstawiciel handlowy - 1 kierownik sklepu – 1 mechanik – 2 mechanik samochodów ciężarowych - 1 monter kominów – 1 murarz - 1 operator równiarki drogowej- 1 operator walca drogowego- 1 operator węzła betoniarskiego – 1 palacz pieców wysokoprężnych – 1 piekarz - 1 pracownik biurowy – 1 pracownik fizyczny/piekarz – 1 pracownik obsługi klienta – 1 robotnik budowlany - 1 robotnik gospodarczy – 1 serwisant sprzętu motocyklowego -1 sprzedawca – 9

Cena (zł)*

Ogłoszenia

Cena (zł)*

Drobne do 15 słów

0,-

Kolor

12,-

Drobne powyżej 15 słów

5,-

Własny projekt

12,-

Drobne (firma)

12,-

Branżowe

12,-

Pogrubienie

12,-

Towarzyskie

12,-

Dam pracę

12,-

Ramka

12,-

Usługi (firma)

12,-

Grafika

12,-

* Cena brutto


21

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Kraj Zmiana w zasadach wyrabiania paszportów

przepisy

Paszporty co rok

Świąteczne zawijasy

Dotyczy to jedynie małych dzieci, które nie ukończyły piątego roku życia. Zmiana weszła w życie pod koniec lutego bieżącego roku. Ważna jest szczególnie dla rodziców podróżujących ze swoimi pociechami. Planując zagraniczne wakacje ze swoim dzieckiem już teraz należy zadbać o pewne szczegóły, zwłaszcza te dotyczące paszportu. Od tego roku bowiem obowiązują przepisy mówiące, że paszport dziecka do lat pięciu ważny jest jedynie rok, do tej pory dokument ten można było używać przez pięć lat. Co za tym idzie, każde kolejne zagraniczne wakacje będą wiązały się z wizytą w urzędzie. Na szczęście będzie to oboR E K L A M A

wiązek jedynie rodziców, gdyż obecność malucha nie będzie już wymagana. Dziecko nie będzie również potrzebne przy odbiorze dokumentu. Jeszcze nie tak dawno dziecko nie musiało mieć własnego paszportu, jego dane wpisywane były do dokumentów rodziców. Jednak wprowadzone paszporty biometryczne zmusiły rodziców do wyrobienia dokumentu swoim pociechom.

Obecne prawo mówi, że paszport ważny jest przez 10 lat, a za jego wydanie należy zapłacić 140 zł. O połowę krócej, czyli przez 5 lat dokument ten może być używany przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 13 lat. Wszyscy podróżnicy powinni także mieć świadomość, że gdy zmieniają się dane posiadacza paszportu, dokument straci ważność już po 60 dniach.

Jt

Składniki: • 20 dag mąki • szklanka mleka • 2 jajka • olej • szczypta soli Jak przygotować:

Przygotować ciasto naleśnikowe z mąki, szklanki mleka, szczypty soli oraz dodatkowo szklanki wody. Odstawić na pół godziny, by mąka spęczniała, następnie na rozgrzanym oleju usmażyć cienkie naleśniki. Ugotować jajka na twardo. Ostudzić, obrać ze skorupek, rozdrobnić widelcem. Cebulę obrać, pokroić w kostkę, przesmażyć na oleju, dodać wraz ze startym żółtym serem do masy jajecznej. Doprawić do smaku solą, pieprzem oraz papryką.

Na farsz: • 3-4 jajka • cebula • 10 dag żółtego sera • łyżeczka oleju • szczypta soli i pieprzu • szczypta papryki

Masę wyłożyć na naleśniki, zawinąć, krokiety obtoczyć w jajku i bułce tartej, po czym usmażyć na rumiano. Smacznego!

horoskop 26.03- 1.04 Wodnik 20.01–18.02

To będzie tydzień opromieniowany ciepłem i miłością Czeka Was mnóstwo cudownych chwil u boku ukochanej osoby. Towarzystwo przyjaciół , rodziny i znajomych również wprawi Cie w doskonały nastrój Ta karta sprawi, że otoczy Cie kosmiczna harmonia. Poczujesz wiarę we własne możliwości i zaczniesz się realizować.

Ryby 19.02–20.03

Lew 23.07–22.08

Ten tydzień przyniesie stabilizacje na każdym kroku. Będziesz się cieszyć chwilami spokoju i relaksować się u boku bliskich Ci osób. Będziesz kontrolować swoje emocje i podniesie się twój prestiż. Poczujesz ogromną satysfakcje i zadowolenie z siebie. Masz szanse przejąc władze w sprawach zawodowych i poczuć korzyści materialne.

Panna 23.08–22.09

Macie szanse podjąć pewna korzystną współprace a przede wszystkim sięgnąć po ważna naukę. Być może będziesz wiele podróżować w nadchodzących dniach. Będziesz się rozwijać i nawiązywać nowe kontakty. W miłości padną miłosne deklaracje.

Możliwe, że rozpoczniecie nowe projekty odnośnie nowej pracy lub budowania wspólnego życia ze swoim lub swoja już partnerką życiową. Możecie zostać zaangażowani do spraw, na które czekaliście lub po cichu liczyliście na ich korzystne rozwiązanie.

Baran 21.03–19.04

Waga 23.09–22.10

Nadchodzący tydzień wniesie w Twoje życie dużo pozytywnej energii. Poczujesz się silny, a twoja pozycja będzie się jedynie umacniać. Masz teraz szanse walczyć z przeciwnościami losu i stawić czoło wszelkiego rodzaju trudnościom. Bądź aktywny fizycznie, a twoje samopoczucie się znacznie poprawi.

Byk 20.04–20.05

W tym tygodniu możesz się spodziewać pozytywnych wiadomości odnośnie ważnych dla Ciebie spraw. Czekaja Cie ważne rozmowy, rozwiązania bieżących spraw i nawiązanie kontaktu z kimś o kim od dawna myślisz Masz szanse rozpocząć nowe zamierzenia i zrealizować swoje najbliższe plany.

Bliźnięta 22.05–21.06

Staniesz przed decyzją, która w pewnym sensie uwolni Cie od przeszłości. Przyniesie Ci to pewien zastanawiający stan równowagi. Lecz by dość do tego trzeba będzie znaleźć to bolesne rozwiązanie dotychczasowych spraw. Czeka Cie również sporo spraw urzędowych.

Rak 22.06–22.07

Niezwykłe ważnym przesłaniem tej karty jest nakaz zachowania swoich spraw. Nie należy upubliczniać swoich prywatnych spraw i mówić o nich głośno. Być może na ten tydzień wycofasz się z życia towarzyskiego, z aktywnych działań i zrezygnujesz ze starych przyzwyczajeń.

Teraz postaw na swoja intuicje w miłości i wnikliwość w poszukiwaniu dalszych celów. Okaże się, że trudne, dotychczas sprawy, mogą otrzymać pozytywne i szczęśliwe zakończenie. Znajdziesz nowe rozwiązania obecnej sytuacji a Twoje problemy mogą się skończyć.

Skorpion 23.10–21.11

Słońce niesie za sobą stopnienie zimnych lodów i cudowny powiew wiosny w Twoim życiu i sercu. Pamiętajcie zatem by otworzyć się na miłość. Z cała pewnością nie będziecie narzekać na samotność. Spodziewajcie się samych dobrych. Czeka Was Drogie Skorpiony pozytywne zakończenie pewnego etapu i spełnienie życzeń.

Strzelec 22.11–21.12

Ten tydzień zapowiada się wspaniale i tyczy się to większości zodiakalnych Strzelców. Najbliższe dni wniosą wiele radości do waszego życia. Pojawiają się przed Wami ogromne możliwości. Może się to wiązać z za granicą bądź ze spotkaniem z kimś kto jest dla Was niezwykle ważny.

Koziorożec 22.12–19.01 To będzie niezwykle udany tydzień. Wszystkie nadchodzące zdarzenia ułożą się po Twojej myśli. Możesz liczyć na wpływową kobietę, związana z wolnym zawodem, która stanie po twojej stronie. W miłości zamkniesz sprawy , które uwolnią Cie od przeszłości.


22

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Siatkówka Rozgrywki młodziczek w siatkówce

Piłka nożna Inauguracja rozgrywek IV ligi

Młode Szóstki w ćwierćfinałach Pałają żądzą rewanżu Mistrzostw Polski W drugiej kolejce rundy jesiennej Olender przegrał na wyjeździe ze Startem Krasnystaw 0:1. Najbliższa niedziela i mecz z Krasnostawianami będzie dla piłkarzy z Soli świetną okazją do rewanżu za jesienną porażkę.

W biłgorajskim turnieju wystąpiły trzy zespoły. W pierwszym meczu Szóstka pokonała KS Bartoszyce 2:0 (25:13, 25:22). W następnym Bartoszyce 2:0 wygrały z UKS Atena Warszawa, zaś w ostatnim Szóstka po emocjonującym spotkaniu wygrała z Ateną 2:1 (25:27, 25:18, 15:13), czym zapewniła sobie awans do dalszych gier. Tydzień wcześniej rywalizowano o mistrzostwo województwa. Do biłgorajskich zawodów przystąpiło 18 drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy eliminacyjne, z tym, że osiem czołowych drużyn po trzech turniejach, grało o miejsca 1-8, a pozostałe o miejsca 9-18. Siatkarki Szóstki trafiły do grupy „B”, w której wygrały wszystkie spotkania. Najpierw pokonały Tomasovię 2:0, następnie Atomic Zamość 2:0 i Salos Lublin 2:1. Jako zwycięzca grupy Szóstka w półfinale zmierzyła się z drugą drużyną grupy „A” – Szóstka I Biała Podlaska. W dwóch setach do 18 i 25 wygrały biłgorajanki i awansowały do finału. W drugim półfinale Remis TPS I Lublin 2:0 pokonał Tomasovię. W meczu o trzecie miejsce Szóstka Biała Podlaska pokonała Tomasovię 2:1 (21:25, 25:22, 16:14). Nie mniej dramatyczny był mecz finałowy. Po wygraniu pierwszego seta do 15 wydawało się, że biłgorajanki wygrają finałowe zawody. Niestety minimalna porażka do 22 w drugiej partii, doprowadziła do tie-breaku. Zacięta walka trwała do ostatniej piłki. Szczęście uśmiechnęło się do lublinianek z UKS Remis TPS I, które wygrały do 13. Wśród wyróżnionych znalazła się zawodniczka Szóstki – Martyna Frączek (najlepsza rozgrywająca). Najlepszą atakującą

fot. Piotr Skura

W Biłgoraju rozegrano 1/8 Finału Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodziczek o Puchar Prezesa PZPS. Dwie wygrane zapewniły Szóstce awans do 1/4 finału.

została Natalia Gieroba (Remis TPS), najlepszą środkową – Monika Żuk (Szóstka Biała Podlaska), zaś w obronie najlepiej radziła sobie Katarzyna Żuk (Tomasovia I). W klasyfikacji końcowej zwyciężył UKS Remis TPS I Lublin, który wygrał wszystkie cztery turnieje. Drugie miejsce zajęła Szóstka Biłgoraj, a trzecie Tomasovia I. Skład BKS Szóstka: Dominika Gąsior, Martyna Frączek, Paulina Brus, Dominika Leszczyńska, Klaudia Dworniczak, Katarzyna Kapuśniak, Magdalena Monastyrska, Sylwia Obszyńska, Martyna Przeworska, Joanna Skubisz, Agnieszka Wróbel, Agnieszka Kiełbasa. Trener Zbigniew Różański. Część zawodniczek Szóstki reprezentowało Powiatowe Gimnazjum Nr 2 w Biłgoraju w finale wojewódzkim rozgrywek w ramach Gimnazjady. W zawodach rywalizowało sześć drużyn. Tutaj faworytami były zespoły ze szkół w Tomaszowie i Świdniku, które w losowaniu rozstawiono. Bił-

gorajanki znalazły się w grupie „B”, gdzie od razu trafiły na faworytki z Tomaszowa, przegrywając 1:2. W drugim spotkaniu pokonały gimnazjalistki z Opola Lubelskiego 2:1. W ostatnim meczu Tomaszów 2:0 ograł Opole. Drugą grupę wygrał zespół ze Świdnika, który po 2:0 pokonał Gim. Nr 5 Biała Podlaska i Gim. Nr 16 Lublin. W ostatnim meczu Gim. Biała Podl. – Gim. Nr 16 2:0. W dwóch setach do 22 i 21 biłgorajanki pokonały rówieśniczki z Białej Podlaskiej, zaś w finale Tomaszów w dwóch setach wygrał ze Świdnikiem. Skład Powiatowego Gim. Nr 2: Dominika Gąsior, Dominika Leszczyńska, Martyna Frączek, Karolina Tokarz, Magdalena Monastyrska, Paulina Brus, Sylwia Obszyńska, Magdalena Różańska, Dominika Kiełbasa, Agnieszka Wszoła, Beata Szponar, Klaudia Dworniczak. Opiekun - Zbigniew Różański.

Grog

„Blacharze” mieli rozpocząć wiosenną walkę o ligowe punkty przed tygodniem, ale jak wiadomo wszystkie spotkania na IV- ligowym froncie zostały przełożone na 21 kwietnia. Pogoda uległa jednak zdecydowanej poprawie i o dziwo boiska gospodarzy wszystkich zaplanowanych na ten weekend spotkań są gotowe do gry, także murawa w Soli. – Boisko jest należycie przygotowane do gry i w najbliższą niedzielę spotkanie ze Startem rozegramy na sto procent - zapowiadają działacze Olendra. Inauguracji piłkarskiej wiosny wyczekują z niecierpliwością podopieczni Michała Furlepy. – Formą rywalizacji w okresie przygotowawczym były sparingi, ale prawdziwa gra rozpocznie się teraz, kiedy będziemy walczyć o ligowe punkty. Zawodnicy prezentują się bardzo dobrze na treningach, widać głód gry, także jestem dobrej myśli - mówi szkoleniowiec drużyny z Soli. Zajęcia w bieżącym tygodniu były przeprowadzane w dużej mierze z naciskiem na przygotowanie taktyczne. Mecz ze Startem będzie okazją do

Kura

Piłka nożna Sparingi przed rundą wiosenną

Orion z Aleksandrią na remis Przygotowujące się do rundy rewanżowej A-klasy zespoły Aleksandrii i Oriona Dereźnia rozegrały swoje trzecie mecze kontrolne. Na boisku „budowlanki” w Biłgoraju mimo, że padło dwa gole to jednak rozstrzygnięcia nie było.

Coraz bliżej do inauguracji wiosennej rundy A-klasy. Z racji niesprzyjającej Piłka nożna Inauguracja rozgrywek IV ligi aury drużyny wykorzystują każdą okazję do sprawdzenia formy przed ligą. Swój inauguracyjny mecz (11 kwietnia) Orion zagra w Tereszpolu, zaś Aleksandria w Biszczy. W dotychczasowych meczach kontrolnych Orion zremisował 1:1 z Tanwią Majdan Stary i wygrał z AlW niedzielę o pierwsze ligowe punkty Biłgoraja. Podobne działania można pozostawił po sobie dobre wrażenie. batrosem Biszcza 2:0, zaś Aleksandria w rundzie wiosennej powalczą piłkarze zaobserwować w Lubartowie, gdzie W historii spotkań obu zespołów poniosła dwie porażki z Tanwią 1:4 i Łady Biłgoraj. „Biało- niebiescy” zagrają też nie boją się „stawiać na swoich”.  w Lubartowie biłgorajanie zawsze mieli Włókniarzem Frampol 0:8. Sobotnie na wyjeździe z Lewartem Lubartów. Zawodników Łady czeka bardzo problemy z grą przeciwko Lewartowi „sparowanie” zaczęło się po myśli podBędzie to starcie dwóch drużyn, które ciężkie spotkanie. Lubartowianie to na jego terenie. W ostatnich czterech opiecznych Huberta Chmury, którzy już w polityce kadrowej stawiają zdecydo- typowa drużyna własnego boiska. meczach jedno zwycięstwo odniósł w trzeciej minucie objęli prowadzenie. wanie na swoich wychowanków. Z 18 punktów zdobytych jesienią aż 14 Lewart, dwukrotnie oba zespoły dzieliły Błąd obrońcy wykorzystał Bartłomiej Wiosną podopieczni Ireneusza ekipa prowadzona przez Arkadiusza się punktami, a raz wygrywała Łada. Michoński i strzałem z około 20 m (po Zarczuka będą dysponować mniejszym Smolarza wywalczyła w meczach Była to wygrana w sezonie 2006/2007, rykoszecie) pokonał Kominka. Ten sam potencjałem kadrowym niż w rundzie u siebie. Skąd tak dobra postawa Lewar- w którym biłgorajanie zapewnili sobie zawodnik kilka minut później mógł jesiennej. Szkoleniowiec zespołu uważa tu przed własną publicznością? – Myślę, później awans na III- ligowe boiska. podwyższyć na 2:0, ale w sytuacji sam na jednak, że mimo słabszej personalnie że tajemnica naszych dobrych występów Komplet punktów w tamtej potyczce sam z bramkarzem strzelił obok słupka. kadry, jego zespół tak jak jesienią u siebie tkwi w specyfice naszego boiska, zapewniły Ładzie trafienia Wojcie- Na odpowiedź zawodnicy Oriona nie będzie walczył o wygraną w każdym które szczególnie w ciężkich warunkach cha Białka i Michała Popajewskiego. kazali sobie długo czekać. W 15 min w spotkaniu i ma nadzieję na poprawę jest naszym sprzymierzeńcem, a dru- Obecnie żaden z nich nie występuje zamieszaniu podbramkowym najprzymiejsca zajmowanego w ligowej ta- żyny przyjezdne nie potrafią na nim już w drużynie Ireneusza Zarczuka. tomniej zachował się Paweł Mazurek i beli na półmetku rozgrywek. Nowy grać - mówi bramkarz lubartowian Miejmy nadzieję, że mimo tego znaj- strzałem w krótki róg pokonał Gocha. Od zarząd realizuje politykę opierania Dominik Budzyński. Przed tygodniem dzie się skuteczny egzekutor, który tego momentu uwidoczniła się przewaga składu drużyny na wychowankach, lubartowianie rozegrali grę kontrolną zapewni biłgorajanom wywiezienie Oriona, którego zawodnicy mieli kilka którzy systematycznie są wprowa- z Wisłą Puławy. Wprawdzie spotkanie zdobyczy punktowej z ciężkiego terenu okazji na objęcie prowadzenia. Najpierw dzani do kadry pierwszego zespołu zakończyło się zwycięstwem wyżej w Lubartowie. Piętak z około 18 m trafił w poprzeczkę, a i utalentowanych zawodnikach z okolic notowanego rywala 2:0, ale Lewart Grog następnie Różański po akcji prawą stroną

Młodzież powalczy

występu nowo pozyskanych przez „blacharzy” zawodników Łady Biłgoraj, ale dopiero w niedzielę dowiemy się, czy wszyscy dostaną szansę od trenera Michała Furlepy. Z pewnością o sile defensywy będzie stanowił Artur Kukiełka, w Soli liczą także na uzdolnionego pomocnika Tomasza Blicharza, a o miejsce między słupkami bramki Olendra z Piotrem Sasimem rywalizował będzie Grzegorz Paczos. Broni w walce o awans nie składają także w Krasnymstawie. Szkoleniowiec zespołu Janusz Góra zdecydował się na pozyskanie Arnolda Kistera z Brata Siennica Nadolna, Ukraińca Siergieja Syvyia ze Spartakusa Szarowola oraz Kamila Sawy z Hetmana Zamość. Ostatni z nich ma sowicie poprawić siłę rażenia zespołu w ofensywie, a sam zainteresowany liczy na bramkową zdobycz już w starciu z Solanami. Rywalizacja zapowiada się więc niezwykle emocjonująco. Początek spotkania w najbliższą niedzielę o godz. 14:00 na stadionie w Soli.

uderzył w słupek. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. W drugiej odsłonie gra się wyrównała. Było dużo walki w środku pola, wiele niecelnych zagrań na co duży wpływ miało nierówne boisko. Więcej klarownych sytuacji na zdobycie bramki miał Orion, ale w bramce Aleksandrii bardzo dobrze spisywał się Goch. Przed wiosenną rundą w obu zespołach raczej kosmetyczne zmiany. Z Oriona do Orła Tereszpol odszedł Mateusz Bury, dołączył Dawid Blacha z juniorów Olendra Sól. Testowany był Gołębiewski (Rakovia). Z Aleksandrii do Orła Tereszpol odszedł bramkarz Zdzisław Stec, poza tym do I-zespołu dołączyło kilku juniorów. Przed rundą Orion zagra jeszcze z Piastem Babice, a Aleksandria z Tarpanem Korchów i Orłem Tereszpol. Orion – Aleksandria 1:1 (1:1) Bramki: Paweł Mazurek – Bartłomiej Michoński Orion: Kominek – Surmacz, Różański, Duma, Grabias, Piętak, Birut, Maciocha, Mazurek, Pintal, Dorosz oraz Koszarny, Mróz, Gołębiewski, Szabat, Sobieszczański, Blacha. Aleksandria: Goch – Palikot, Bielak, Bil, Przytuła, Muca, Adamowicz, Zań, Kaczorowski, B. Michoński, Nizio oraz Marzec.

Grog


23

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

Pływanie Liga Wojewódzka w Pływaniu Dzieci i Młodzików

Piłka nożna Zapowiedź II kolejki okręgówki

Debiut Sparty przed własną publicznością Okręgówka ruszy z poślizgiem Po raz pierwszy w historii Biłgoraja odbyły się w naszym mieście zawody pływackie rangi wojewódzkiej. W niedzielę 21 marca na Krytej Pływalni ZSBiO rozegrana została II Runda Ligi Wojewódzkiej w Pływaniu Dzieci i Młodzików 11-12 lat. W Biłgoraju wystartowało 225 zawodników i zawodniczek z 14 klubów naszego województwa. Nasz region reprezentowało 36 dzieci na co dzień trenujące w RWKS SPARTA. Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach wiekowych. Rocznik 1999 stratował na dystansach 50m stylem grzbietowym, 100m stylem klasycznym i dowolnym oraz w sztafecie 4x50 stylem grzbietowym. O rok starsi rywalizowali na 50m stylem klasycznym i motylkowym, 200m stylem dowolnym oraz 4x50 stylem zmiennym. Dla naszych pływaków start na swojej pływalni przed bardzo liczną publicznością był dodatkową mobilizacją. Było to widoczne ponieważ wszyscy startujący poprawili swoje rekordy życiowe. Po raz kolejny nie zawiódł Damian Zarzycki, który zajął drugie miejsce na 50 m grzbietowym z czasem 38.26 s. Trzeba podkreślić, że Damian startował z o rok starszymi kolegami. Po raz kolejny pechowo popłynął Adrian Misiarz, któremu i tym razem zabrakło setnych sekundy do podium. Bardzo zacięta rywalizacja miał miejsca na 200 m dowolnym. Na tak długim dystansie o kolejności na mecie decydowały „długości paznokci”. Adrian był czwarty z takim samym czasem jak trzeci na mecie zawodnik Avii Świdnik Lis Patryk (2:30.81). Piątą lokatę zajął natomiast na 50 motylkiem (36.39). Również piąta

ale na 50 m stylem klasycznym była Kinga Zdziobło z czasem 44.33. Na tym samym dystansie Kacper Sawa zajął 6 lokatę z czasem 42.73, a zaraz za nim dopłynął Rafał Konopka (43.64). Dobrze zaprezentowała się Natalia Mizak zajmując 6 miejsce na 100 „żabą” i 7 na 50 „grzbietem”. Jak zawsze świetnie nasi popłynęli w sztafetach. Chłopcy zdobyli srebrne medale a dziewczyny brązowe stylem zmiennym pokonując uznane „firmy” w województwie. Młodsze sztafety

stylem grzbietowym uplasowały się tuż za podium. Dziewczęta na czwartym a chłopcy na piątym miejscu. Ogólnie występ naszych pływaków i pływaczek trzeba zaliczyć do bardzo udanych. W łącznej klasyfikacji RWKS SPARTA zajął wysokie 4 miejsce ustępując pola Fali Kraśnik, Skarpie Lublin i nieznacznie Lubliniance. Za nami uplasowały się takie ekipy jak Wisła Puławy, Orka Zamość czy też Avia Świdnik.

Adam Osuch

Tenis stołowy II liga tenisa stołowego

Radość i smutek pingpongistów UMKS Pięć medali zdobyli juniorzy UMKS-u podczas Mistrzostw Województwa. Niestety ich starsi koledzy nie poszli w ich ślady i przegrali w Białymstoku mecz decydujący o pozostaniu w II lidze. Z nadziejami na zwycięstwo jechali do Białegostoku na mecz z „Dojlidami” IV Białystok pingpongiści drugoligowego UMKS Biłgoraj. Niestety nadzieje okazały się płonne. Fatalny był początek spotkania, bowiem już po pierwszej serii gier pojedynczych przegrywali 0:4. - Wiedzieliśmy, że na pierwszym stole będzie nam bardzo ciężko zdobyć jakikolwiek punkt. Występujący w drużynie gospodarzy Dymitr Pierewierziew wygrywał wszystkie swoje pojedynki. Sebastian Borys to również zawodnik o wysokiej klasie. Liczyłem więc na zwycięstwa na drugim stole. Niestety na „dzień dobry” psikusa sprawił nam kadet gospodarzy ogrywając Leszka Goławskiego 3:1. Na dodatek nietypowo grający Mariusz Baruch w takim samym stosunku zwyciężył Kacpra Żyburę i już było po meczu. Szczególnie liczyłem na dobry występ Kacpra. Niestety, dzień wcześniej występując w Mistrzostwach Województwa Juniorów nabawił się dość uciążliwej dolegliwości „łokcia tenisisty” i nie sprostał swojemu rywalowi – tłumaczy postawę zespołu trener Mirosław Iwańczuk.

Dobra gra Sławomira Małka, który zdecydowanie pokonał Borysa 3:0, oraz zmiennika Kacpra - trenera Mirosława Iwańczuka, który ograł Barłomieja Barucha 3:0 i w sumie niezły pojedynek Goławski - Mariusz Baruch, zakończony zwycięstwem 3:1 naszego zawodnika, jedynie osłodziły gorycz porażki. Czwarty punkt dla naszej drużyny zdobył debel Goławski -Iwańczuk. Pięć medali, wszystkie srebrnego koloru, przywieźli z Mistrzostw Województwa Juniorów w tenisie stołowym pingpongiści biłgorajskiego UMKS-u. W mocno obsadzonych zawodach w Sitańcu koło Zamościa trzy medale wywalczyła Magda Kańkowska, a dwa Kacper Żybura. Szczególnie cieszy srebro Magdy w grze pojedynczej juniorek, albowiem nie należała ona do grona faworytek. Rozstawiona z numerem 12 Magda pokonała jednak trzy kolejne swoje przeciwniczki przegrywając jedynie dwa sety. Dopiero w finale znalazła pogromczynię w osobie Olgi Grudzień z „Arki” Ryki, której uległa 0:4, w trzech pierwszych setach prowadząc jednak wyrównaną walkę. Kolejny medal

zdobyła w grze podwójnej, występując w parze z jeszcze niżej notowaną Joanną Szabłowską z lubelskiego „Sygnału”. Tu również dopiero w finale uległy znowu zawodniczkom Arki, po niezwykle zaciętym pojedynku w stosunku 2:3. Trzeci medal to srebro w grze mieszanej z Kacprem Żyburą. Najbardziej emocjonujący był półfinał, w którym nasza para spotkała się z jednym z faworytów – Pawłem Koziełem (mistrz województwa w grze pojedynczej) i Honoratą Gruzą. Przy stanie 1:1 w setach, w trzecim nasz mixt przegrywał już 6:10, jednak zdobywając sześć kolejnych punktów wygrał tego seta, a w czwartym już dominował całkowicie wygrywając 11:2. W finale nasi zawodnicy ulegli jednak parze Daniel Kisielewicz - Olga Grudzień 0:3. Kacper z kolei swój drugi medal wywalczył w deblu. Jego partnerem był Błażej Ferens z „Trefla” Zawada. Po pokonaniu trzech kolejnych par, w finale musieli uznać wyższość klubowej pary lubelskiego „Sygnału” Kozieł-Kisielewicz przegrywając 0:3.

Mig

W minioną sobotę razem z IIIligowcami i przedstawicielami IV ligi rozgrywki miała także zainaugurować Zamojska Klasa Okręgowa. Niestety z uwagi na niestabilne warunki atmosferyczne udało się rozegrać tylko jedno spotkanie, a drużyny z naszego powiatu były zmuszone do rozegrania dodatkowego meczu kontrolnego. W jedynym meczu XVI kolejki pretendująca do awansu Huczwa Tyszowce rozbiła na wyjeździe Spartę Wożuczyn 4:1. Jest to istotna informacja, ponieważ w najbliższą niedzielę Huczwa będzie podejmować na własnym boisku Victorię Łukowa, która spisywała się całkiem dobrze w sparingach. Podopieczni Marcina Szoździńskiego wygrali cztery gry kontrolne (z Orłem Rudnik 5:1, Pogonią Lubaczów 6:3, Olendrem Sól 2:0 i Igrosem Krasnobród 5:3), przegrywając tylko jedno starcie - 3:5 z Orkanem Bełżec. Utrzymanie w lidze Victorii mają zapewnić skuteczni napastnicy. W Łukowej liczą na pozyskanych z Piasta Babice Jacka Kądziołkę i Łukasza Robaka z Olendra oraz na doświadczonego Mariusza Leniarta. Do ciekawego pojedynku w najbliższą niedzielę dojdzie w Majdanie Starym, gdzie w starciu dwóch beniaminków tamtejsza Tanew zmierzy się z Turem Turobin. Jesienią obie ekipy podzieliły się punktami, a jak będzie tym razem? Tur w przerwie zimowej spisywał się dosyć przeciętnie w spotkaniach

sparingowych. Zawodnicy Bartłomieja Kowalika zanotowali dwie wygrane, dwa remisy i trzy porażki i ich forma jest wielką niewiadomą. Rewelacja jesieni ma być nadal postrachem ligowców za sprawą stabilizacji kadrowej, bowiem szeregów Tura nie opuścił praktycznie żaden podstawowy zawodnik. Plany ambitnym rywalom będą chcieli pokrzyżować piłkarze Tanwi, którzy liczą na udaną inaugurację przed własną publicznością i zapowiadają walkę o komplet punktów. Łatwej przeprawy nie będą mieli gracze Olimpiakosu Tarnogród. Dotychczasowego trenera Krzysztofa Tarnowskiego, który odszedł do Gromu Różaniec, na ławce trenerskiej zastąpił Mariusz Dołęcki. Nowego szkoleniowca już w pierwszym wiosennym starciu o ligowe punkty czeka niełatwe zadanie. Olimpiakos zagra na wyjeździe z zespołem ze ścisłej czołówki - Omegą Stary Zamość. Faworytem sobotniego starcia będą zawodnicy ze Starego Zamościa, którzy liczą, że przy odrobinie szczęścia uda im się jeszcze nawiązać walkę o awans na IV ligowe boiska.  Ostatni przedstawiciel naszego powiatu w okręgówce - Cosmos Józefów zmierzy się na własnym boisku z wiceliderem Ostoją Skierbieszów i wywalczenie jednego punktu w tym meczu będzie dla podopiecznych Artura Koźlewicza dużym sukcesem. 

Kura

Piłka nożna Gry kontrolne przed wiosenną rundą

Ostatni sprawdzian przed ligą Ze względu na zły stan boisk start rozgrywek w lidze okręgowej został odłożony. W związku z tym drużyny tej klasy rozgrywkowej rozegrały sparingi. Piłkarze Tura Turobin spotkali się z Iskrą Krzemień. Podopieczni Bartłomieja Kowalika wygrali ten mecz 4:3. Na gościnnym boisku ZSBiO w Biłgoraju padło sporo bramek. Kibice Tura pewnie wierzą, że ich ulubieńcy odzyskali skuteczność, bo w dotychczasowych meczach sparingowych mieli z tym znaczne trudności. Dotychczasowe mecze kontrolne to trzy porażki - z Włókniarzem Frampol 2:3, z Echo Zawada 2:3 oraz 1:2 z Olimpiakosem Tarnogród. Dwa remisy - z Orłem Tereszpol 3:3 i Krzczonovią 0:0, jedynie GLKS Potok Wielki musiał uznać wyższość Turobinian 0:2. Iskra Krzemień występuje obecnie w lubelskiej A klasie. Mimo, iż był to tylko mecz kontrolny, to toczył się w szybkim tempie. Szczególnie zawodnicy z Krzemienia podeszli do tego spotkania z dużym zaangażowaniem, co pokazali już w pierwszych fragmentach spotkania, gdzie mieli więcej z gry. Grali bardziej zdecydowanie, a ich akcje były składniejsze. Dobry okres gry podopiecznych trenera Dudzica zakończył się jednak bramką dla Tura. W 23 min Bartłomiej Kowalik z rzutu wolnego wrzucił piłkę na przedpole bramki Iskry. Jeden z obrońców tak niefortunnie interweniował, że posłał piłkę obok swojego bramkarza. Po

upływie kilku minut Tur prowadził już 2:0. Ponownie po wrzutce z wolnego B. Kowalika, Kotuła z bliska wepchnął piłkę do siatki. Uzyskane wyraźne prowadzenie zbytnio rozluźniło zespół Tura. Po szybkiej akcji lewą stroną skrzydłowy Iskry przerzucił piłkę nad wybiegającym bramkarzem, a jego kolega z bliska dopełnił formalności. W 40 min ładnie wyprowadzony kontratak z głębi pola, długa piłka do wychodzącego na czystą pozycję Kotuły i ten spokojnie strzelił obok wybiegającego bramkarza. Po przerwie trener Kowalik dokonał wielu zmian. Na boisku pojawili się zawodnicy ubiegający się o miejsce w podstawowej „11”. Na początku brakowało koncentracji i komunikacji w grze Tura. Bardzo szybko Iskra wykorzystała ten zastój, gdy po pięknym strzale w górny róg bramki, Derewecki musiał skapitulować. Bardziej emocjonujące momenty powróciły w końcówce. Najpierw Marek Kowalik głową wykończył rozegranie rzutu rożnego. Chwilę później nie absorbowana przez obrońców dwójka napastników Iskry zdobyła gola zmniejszając rozmiary porażki na 4:3.  Tur: K. Derewecki - M. Kowalik, L. Pieczykolan, M. Szarlip (G. Szuba)- R. Gorczyca (P. Kosidło), M. Woźny (G. Kufel), B. Kowalik, R. Omiotek (A. Lachowicz), T. Kryk (P. Lachowicz) - Ł. Kotuła (D. Polski), M. Brodaczewski (P. Kozak).

Andrew


24

Nr 11 (011) 26 marca - 1 kwietnia 2010

felieton

Świat Międzynarodowy Dzień Wody

Przerysowani

Halloween, sitcomy, telenowele, programy śniadaniowe… Nawet święto zakochanych skopiowaliśmy z zachodu. Na razie wszystko jakoś się kręci. Jest strasznie, śmiesznie, romantycznie i smacznie. Z kolei Zachód może nam pozazdrościć żubrówki, białego barszczu, tatara. Może nam też współczuć mdłej debaty, która do dziś odbija mi się czkawką. Pewnie dlatego, że w tym pierwszym przypadku, biorą się za to ludzie, którzy mają o tym jakiekolwiek pojęcie, a w drugim – politycy. W niedzielę widzieliśmy zestresowanego, mylącego się Sławomira Nowaka i jego partyjną koleżankę – Joannę Muchę, której nogi, ich kształt i ułożenie, przykuwały uwagę podczas debaty znacznie bardziej niż… Cokolwiek. R E K L A M A

Miało być w iście Amerykańskim stylu – dwaj poważni, groźni kandydaci. Pojedynek na słowa, złośliwości, starcie gigantów – bierzemy w końcu przykład ze Stanów Zjednoczonych, świętujemy demokrację. Jednak godzinna wymiana uprzejmości między Sikorskim, a Komorowskim, to godzina wyjęta z życia. W poprzedniej kadencji podobnie traciłem czas jedynie na konferencjach Samoobrony, partii – podobnie jak RPL (kombinowanie z literami wskazane) słusznie minionej. Polityka jest na czasie – szczególnie w niedzielę, dzień „plaży” lub „ogórków”. W ten dzień, kiedy ludzie na ogół odpoczywają, dziennikarze mają problemy ze znalezieniem tematów, którymi zapełnić dziennik radiowy lub telewizyjny.

Platforma była więc pewna co do jednego – temat się sprzeda. I sprzedał. Zwłaszcza, że sprawę skutecznie nakręcano od kilku dni, zastanawiając się czy do starcia w ogóle dojdzie, jak ma wyglądać etc. Na niedzielnej debacie były wszystkie polskie telewizje, rozgłośnie i agencje informacyjne. Dużo tego było. Na palcach jednej ręki można policzyć natomiast reporterów, którzy wychodząc z Biblioteki warszawskiego Uniwerku (lub w trakcie debaty) mieli jeszcze siłę na cokolwiek. Nuda, nuda i jeszcze raz nuda. Ci, którzy jej nie śledzili (szczęściarze!) kilka pytań, które usłyszeli, a wcześniej przeczytali, kandydaci na kandydata: „Czy zamierza Pan współpracować z rządem, kto będzie latać samolotem?”; „Jakie są Pana poglądy ws. In vitro?”; „Kto będzie szefem Pana kancelarii i czy zmieni Pan żyrandole?”. Żadna nowość. Opinie obu w tych kwestiach znane są od dawna. Te pytania wybrano, z prawie półtora tysiąca, które nadesłali internauci. Pewnie wśród nich były także takie o aborcję, krzyże, służbę zdrowie, bezrobocie, czy nawet zabijanie dzikich zwierząt (Komorowski jest myśliwym). Te pytania jednak selekcji nie przeszły. Mieliśmy więc wyreżyserowane, kiepskie show, ze średnimi aktorami i słabą akcją. Element wyborczej kampanii. Na szczęście jutro będzie po wszystkim, bo jutro mają być znane wyniki tego plebiscytu. A miało być w iście Amerykańskim stylu. …iście.

Piotr Pilewski

fot. Kamil Wolanin

Kropla do kropli

Przybiera różną formę – może być parą, lodem, śniegiem, deszczem, oceanem, a nawet mgłą. Jest w każdym domu, przez co nie zastanawiamy się jak jest cenna. Bez niej człowiek potrafi przeżyć najwyżej kilka dni. Mowa o wodzie, substancji wydawać by się mogło wszechobecnej, a jednak dla wielu państw na całym świecie czysta woda to tylko marzenie. Już w najbliższy poniedziałek, 22 marca, obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Wody. Warto przy tej okazji zastanowić się, czy nie traktujemy jej ze zbyt małym szacunkiem i czy nie odkręcamy kranu zbyt często. Trzeba pamiętać o tym, że aż jedna szósta ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do wody pitnej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy są nie tylko szerzące się w tych regionach choroby. Brak wody, wcale nie tak rzadko, przyczynia się do śmierci ludzi i zwierząt. Według Światowej Organizacji Zdrowia, najgorsza sytuacja jest w Azji i Afryce. A jak jest u nas? Czy nasze miasto, pomijając oczywisty fakt braku problemów z dostępem do wody, gwarantuje mieszkańcom odpowiednią jej jakość? – W Biłgoraju pijemy czystą, dobrą wodę, co nie oznacza, że nie zdarzają się zakłócenia w jakości. Jednak generalnie, przedsiębiorstwa

wodociągowe, w tym nasz firma, nie mają problemu z zapewnieniem wody zgodnej ze wszelkimi obowiązującymi normami – zapewnia Andrzej Furmanek, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Ale skoro na świecie brakuje wody, czy nasz kraj może być spokojny o jej zasoby? Sytuacja państw afrykańskich czy azjatyckich jest dramatyczna, a w Polsce wcale nie jest dużo lepsza. Nasz kraj posiada podobne warunki wodne do tych istniejących w Egipcie. Oznacza to, że zasoby wodne jakie Polska posiada, to tylko jedna trzecia tego co przypada na głowę mieszkańca w krajach zachodnich. Jak przewiduje francuski alterglobalista J. Bove – w przyszłości woda stanie się zasadniczą światową stawką, przynajmniej tak ważną jak żywność. I to dotyczy zarówno podziału tej wody, jak i jej jakości. Zadbajmy o to, by wystarczyło wody dla wielu kolejnych pokoleń. Ograniczając jej zużycie dbamy nie tylko o nasz portfel, ale przede wszystkim o środowisko. Jednak działania trzeba podjąć od dziś, od teraz, żeby opamiętanie nie przyszło za późno, gdy odkręcając w domu kran nie zobaczymy nawet kropli.

Jt

Gazeta Biłgorajska 11-011  
Gazeta Biłgorajska 11-011  

Gazeta Biłgorajska - Niezależny Tygodnik Powiatu Biłgorajskiego

Advertisement