Page 1

STRONA 19

SPORT

POLECAMY

STRONA 13

Kontrowersyjny Co się dzieje Cionek w metropolii

POLACY W USA

Dni Papieskie w Bridgeport

STRONA 11

O AMERYCE

Japonia – groźny konkurent ekonomiczny USA

LEGALNA PRACA DLA MAŁŻONKÓW | POLONIJNY BIZNES MOŻE LICZYĆ NA WSPARCIE | SAMOLOT SAS CUDEM UNIKNĄŁ ZDERZENIA Z ROSYJSKIM IŁEM www.dziennik.com

PIĄTEK 9 MAJA – FRIDAY, MAY 9, 2014

Opady deszczu

$1.00

17°C (63°F)

Legalne mieszkanie w piwnicy?  Nowojorski burmistrz Bill de Blasio nosi się z zamiarem

W poniedziaek burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zadeklarowa stworzenie 200 000 mieszka dla mao zarabiajcych nowojorczyków w cigu 10 lat. W jego planach mieszkaniowych – o czym mówi ju podczas kampanii wyborczej – jest take zalegalizowanie mieszka w suterenach, które – z maymi wyjtkami – obecnie s niedozwolone w Nowym Jorku. Senator stanowy Tony Avella, nie czekajc na poniedziakowe wystpienie de Blasio, ju w pitek ostro sprzeciwi si pomysowi wykorzystania piwnic na tanie mieszkania, w zwizku z czym zorganizowa protest, w którym wzio udzia wielu przeciwników takiego rozwizania. "Jestemy tu po to, by wyrazi ostry sprzeciw wobec propozycji burmi-

Christie chce podwyższyć opłaty

AMERYKA

Aleksander Doba w Nowym Jorku

08805 93288

1

ROK XLI Nr 12 106

NOWY DZIENNIK $1.00

8

 Szef NATO Anders Fogh Rasmussen zapowiedział podczas wizyty w

Warszawie zmiany w sojuszu, które mają zapewnić wzmocnienie bez Administracja gubernatora New Jersey Chrisa Christiego przedsta- pieczeństwa wszystkich członków NATO, w tym Polski. wiła listę 23 opłat różnego rodzaju, które chce podnieść w nadchodzą- Sytuacja na Ukrainie wymusi zmiacym roku fiskalnym. W ten sposób stan ma zyskać 32,3 mln dolarów ny w NATO. Zgodnie zapowiedzieli to w czwartek sekretarz generaldodatkowego dochodu. ny sojuszu oraz prezydent Bronisaw

W najbliszy weekend bdziemy mieli kilka okazji spotkania si w Nowym Jorku z Aleksandrem "Olkiem" Dob – polskim kajakarzem, który pokona Atlantyk. "Lepiej y jeden dzie jako tygrys, ni sto dni jako owca" – to jest motto Aleksandra Doby.

19514 >

NATO będzie się zmieniać

Chodzi o opaty, które mieszkacy ponosz zaatwiajc róne sprawy w administracji stanowej czy ubiegajc si o licencj w danym zawodzie, np. za oddanie odcisków palców w sprawach niekryminalnych (ta opata wg propozycji Christiego ma wzrosn z 30 do 45 dolarów), za licencj dla kontraktora zajmujcego si przeróbkami budowlanymi (ma wzrosn z 90 do 110 dol.), licencj dla elektryka, inyniera, kosmetyczki czy za inspekcj domu. Wysoko niektórych z tych opat nie bya zmieniana od 20 lat. Ich podwyka ma przynie stanowej kasie dodatkowe 32,3 mln dolarów dochodu. Oprócz zwikszonych opat administracja Christiego chce wprowadzi równie nowe podatki i kary, o któ-

rych informowaa ju wczeniej, w tym podatek od e-papierosów, dziki któremu stanowa kasa ma wzbogaci si o 35 milionów dolarów. "W trakcie kampanii gubernator Christie wymiewa si ze swoich oponentów, którzy chcieli podnosi opaty, ale sam nie waha si sign po takie rozwizanie w momencie, gdy musi ratowa stanowe finanse” – powiedzia przewodniczcy stanowej komisji budetowej Paul Sarlo. "Zanim gubernator Christie obj urzd, stanowi demokraci przez lata podnosili podatki i opaty, zyskujc dziki temu miliardy dolarów, std zaskakuje nas to, e teraz rzucaj kamieniami" – powiedzia rzecznik prasowy gubernatora. AS, (R)

Komorowski. Anders Fogh Rasmussen przebywa od rody z wizyt w Polsce. Po spotkaniu z nim prezydent Komorowski mówi, e na wrzeniowym szczycie NATO w walijskim Newport Polska bdzie mia swoje oczekiwania wobec Sojuszu. Chodzi m.in. o wzmocnienie sojuszu, by móg "realnie wykonywa" artyku 5. Traktatu Waszyngtoskiego. Chodzi o kolektywn obron w razie ataku na jednego z czonków. "Polska ma wiele innych oczekiwa wobec NATO, ale sama chce mie te wikszy wkad w dziaania sojuszu" – zapewnia prezydent. Temu ma pomóc zwikszenie wydatków na obronno. Prezydent chce, by wzrosy one do 2 procent PKB, a wic do poziomu Szef NATO przebywa od środy z wiz pocztku XXI wieku. » STR. 4 zytą w Polsce

FOTO: EPA/RADEK PIETRUSZKA

STRONA 2

strza de Blasio dotyczcej legalizacji mieszka w piwnicach" – podkreli Avella. Wród argumentów za utrzymaniem obowizujcego prawa, zakazujcego mieszkania w piwnicach, stanowy senator wymienia bezpieczestwo mieszkaców oraz straaków w przypadku ewentualnej akcji ganiczej, a take kwestie standardu takich mieszka. Poza tym zwraca uwag na to, e legalizacja mieszka w piwnicach wie si z koniecznoci przeprowadzenia zmian w prawie, dotyczcym zagospodarowania przestrzennego w miecie. Podobnych argumentów uywaj przedstawiciele grup obywatelskich sprzeciwiajcych si pomysowi no- Legalizacja mieszkań w suterenach oznaczałaby możliwość dodatkowego dochodu dla właścicieli nieruchomości oraz wojorskiego burmistrza. » STR. 2 tańszą opcję mieszkaniową dla lokatorów

FOTO: ARCHIWUM

zalegalizowania niektórych mieszkań znajdujących się w suterenach, z czego zadowoleni są właściciele nieruchomości oraz lokatorzy, których nie stać na drogie apartamenty. Pomysłowi temu jednak ostro sprzeciwia się m.in. senator stanowy Tony Avella, który organizuje protesty w tej sprawie.


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Piątek 9 maja 2014

Nowy Jork w czołówce "zestresowanych" miast

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

mówi wi po polsku sku

LEGALNE MIESZKANIE W…

» Dziaacze ci uwaa- prowadzia si do USA w padzierj take, e legalizacja mieszka w niku. Nie chciaa dzieli mieszkania piwnicy moe spowodowa drastycz- z lokatorami, dlatego wybraa suteny spadek jakoci ycia mieszkaców ren. "Ofert znalazam w polonijnej miasta oraz zwikszy gsto zalud- gazecie, byo tam napisane, e jest to nienia niektórych dzielnic, a co za tym 'due, przestronne mieszkanie w adidzie dodatkowo obciy parkingi, nie wykoczonym basemencie'. Umószkoy, system wodno-kanalizacyjny, wiam si na rozmow, wszystko faka nawet zwikszy przestpczo. tycznie wygldao bardzo dobrze, ale "Poza tym nie ma adnej gwarancji, najbardziej spodobaa mi si cena – e te jednostki bd przystpne ceno- 650 dolarów za miesic. Szczerze mówo" – podkreli Richard Hellenbrecht, wic, w ogóle nie zastanawiam si nad tym, czy spenia warunki wymagane prezes Queens Civic Congress. Zupenie inaczej na spraw lega- przez urzd miasta, czy nie. Mam tyllizacji mieszka w suterenach i piw- ko nadziej, e jest bezpieczne i nie nicach patrz waciciele nierucho- zatruj si, na przykad, tlenkiem wmoci, dla których moe to by do- gla" – dodaje pani Anna. Jak informuje Department of Hodatkowa forma pozyskania pienidzy na spat np. kredytu na zakup domu. using Preservation and Development, Za legalizacj piwnicznych mieszka wynajmowanie suteren w Nowym Jors równie osoby, które od dawna wy- ku jest nielegalne, chyba e pomieszNowy Jork ma najdłuższy z badanych czas dojazdu do pracy (średnio 44 minuty), największą gęstość zaludnienia najmuj tego typu lokale, bo nie sta czenia te speniaj okrelone warun(27 092 osoby na milę kwadratową) i jego mieszkańcy wydają 38 procent swoich dochodów na czynsz ki. Przede wszystkim w suterenach ich na inne. musi by odpowiednia ilo okien – Krzysz tof Ro stek, po lo nij ny de we naj wik sze ame ry ka skie me tro po  Nowy Jork bywa uznawany za najbrudniejsze, najdroższe czy lie. Po Waszyngtonie i Nowym Jor- loper oraz waciciel wielu apartamen- co najmniej jedno w kadym pomiesznajgłośniejsze miasto w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, nie ku do najbardziej stresogennych towców, uwaa, e zmiany w prawie czeniu. Oprócz tego, bardzo wana jest jest najbardziej stresogennym miejscem w USA. Ten tytuł przyzna- miast zaliczono: Miami, San Fran- budowlanym umoliwiajce legalne odpowiednia wentylacja i wyjcie sco, Jersey City, NJ; Oakland, CA; wynajmowanie suteren s potrzebne, ewakuacyjne na wypadek poaru. no Waszyngtonowi. Wielkie Jabłko znalazło się jednak tuż za sto- ci Chicago, IL; Newark, NJ; Filadelfi, ale pod pewnymi warunkami. "Przede Pomieszczenie powinno te mie nie wszystkim osoby tworzce regulacje mniej ni 7 stóp wysokoci. Kady PA, i Los Angeles. licą kraju – na drugim miejscu. Nowy Jork przoduje w trzech ka- budowlane na pierwszym miejscu po- waciciel nieruchomoci, który deTakie dane pyn z raportu przepro- liczby przestpstw przypadajcych tegoriach: ma najduszy z badanych winny stawia bezpieczestwo przy- cyduje si wynaj suteren, musi najwadzonego przez Movoto Real Es- na na 100 tys. mieszkaców, liczby czas dojazdu do pracy, który rednio szych mieszkaców. Chodzi na przy- pierw zadzwoni do Department of tate. Firma opara si na danych po- godzin pracy, gstoci zaludnienia wynosi 44 minuty, najwiksz gsto kad o sprawn drog ewakuacji. Po Buildings i otrzyma zgod na wychodzcych z cenzusu z lat 2008-12 oraz procentów dochodu wydawane- zaludnienia – 27 092 osoby na mil drugie – taka procedura powinna by najem. Dokument taki dostaje si po oraz od FBI. 100 najwikszych go na czynsz. kwadratow i jego mieszkacy wy- jasna. Zbyt skomplikowane prawo wczeniejszym sprawdzeniu pomiast kraju ocenianych byo pod Im wyszy by dany czynnik, tym daj 38 procent swoich dochodów na moe zniechci wacicieli nierucho- mieszcze przez inspektorów budowwzgldem siedmiu kryteriów: cza- wyej dane miasto plasowao si w czynsz. To najwikszy odsetek spo- moci" – zaznacza Krzysztof Rostek, lanych. Na stronie internetowej Dektóry dodaje, e tasze mieszkania, mi- partment of Housing Preservation su dojazdów do pracy mieszkaców, rankingu. Wynik nie jest zaskakuj- ród wszystkich badanych. mo e w suterenach, s bardzo potrzeb- znajduje si dokadny regulamin poziomu bezrobocia, kosztów ycia, cy. W czoówce znalazy si bowiem AT, (R) ne. "Nie wszystkich dzisiaj sta na wa- okrelajcy zasady ewentualnego sne mieszkanie, szczególnie mode wynajmowania suteren w Nowym osoby, które i tak wikszo czasu sp- Jorku. Za zamanie prawa waciciedzaj w pracy. Wol one oszczdzi lom nieruchomoci gro kary grzywna przysz nieruchomo, pacc ny, natomiast osoby mieszkajce w przez kilka lat mniej za wynajcie su- suterenach i piwnicach mog dosta tereny". Deweloper podkrela, e jest nakaz natychmiastowego wyprowaspora grupa ludzi o niskich zarobkach, dzenia si z budynku, bez moliwo Podczas gdy reforma imigracyjna pomoe przycign do USA i za- naduywania wadzy przez prezy- o której nie powinno si zapomina. ci odzyskania zapaconej kaucji. Wród nich jest pani Anna, która przeWUEM, AA, (R) utknęła w Kongresie, administracja Ba- trzyma imigrantów wyksztaco- denta Obam. Niektórzy prawnicy imigracyjni i nych w zakresie nowoczesnych racka Obamy planuje drobne zmiany technologii i nauk cisych. "Ame- obrocy praw imigrantów stwierdziw przepisach imigracyjnych, których rykaska gospodarka i postp od lat li natomiast, e propozycja jest za wcelem jest zachęcenie wykształconych wiele zawdziczaj wkadowi imi- ska – pozwolenie na prac przyznawane byoby bowiem wspómaongrantów" – powiedzia Mayorkas. imigrantów do pracy w USA. Przedstawiona we wtorek propo- kom tylko tych imigrantów, którzy  Policjanci poszukują sprawcy brutalnego napadu, do którego doszło w goAdministracja Baracka Obamy ogo- zycja bdzie poddana konsultacjom ju zoyli podanie o zielon kart. dzinach porannego szczytu na stacji metra na Brooklynie. Napastnik pobił młotNa wizie H1B mona pracowa w sia we wtorek, e planuje wydawa opinii publicznej – przez 60 dni bkiem mężczyznę, a następnie ukradł mu pieniądze. pozwolenia na prac dla wspóma- dzie mona si wypowiedzie na ten USA do szeciu lat. W tym czasie praonków niektórych wyksztaconych temat. Departament Bezpieczestwa codawca moe wystpi o zielon kar- Do zdarzenia doszo w rod okoo "yjemy w bardzo trudnych i dziwimigrantów, przebywajcych w USA Krajowego podaje, e ma nadziej t dla swego pracownika. Imigranci godziny 9:20 rano na stacji metra nych czasach, jest bardzo ciko. Luna tymczasowych wizach pracowni- do koca roku wprowadzi zmiany z wielu krajów jednak musz latami Rockaway Avenue, w okolicach Ful- dzie ciko pracuj, by zarobi jakie czeka na przyznanie im statusu re- ton Street, w dzielnicy Bedford-Stuy- pienidze, a póniej kto taki bezczelw przepisach. czych. Z propozycji ciesz si pracow- zydenta – w przypadku imigrantów vesant. 32-letni mczyzna pod- nie ci je kradnie" – doda inny pasaer. Propozycja ta moe rozwiza problem wielu specjalistów, gównie z Chin, nicy i pracodawcy sektora techno- z Filipin czy Chin jest to 6-7 lat, a oby- szed do automatu biletowego, wyOfiara napadu zostaa zabrana do Indii i Filipin, którzy przyjedaj do logicznego. "Zmiany te bd mia- watele Indii czekaj nawet 11 lat. Cze- cign portfel i chcia kupi kart szpitala. Lekarze stan 32-latka okreUSA na wizach pracowniczych H1B, y bardzo pozytywny wpyw na go- kajc na dokumenty mog jednak le- metra. W pewnym momencie pod- laj jako niezagraajcy yciu. Poale ich ony, które równie maj wy- spodark" – powiedzia przedsta- galnie przebywa w USA. Po zmia- szed do niego napastnik, uderzy go licjanci prosz wszystkich, którzy ksztacenie, nie mog podj pracy pod- wiciel Microsoft, firmy zatrudnia- nach przepisów wspómaonkowie motkiem w gow i zada odda- maj jakiekolwiek informacje o czas pobytu w Stanach, na czym cier- jcej ogromn ilo fachowców z mogliby podj prac w tym czasie. nia pienidzy. Gdy 32-latek odda mu miejscu pobytu sprawcy, o kontakt Zdaniem Mayorkasa, ze zmiany portfel, sprawca uciek. zagranicy. Plan ten jednak ma te pi ich kariera zawodowa. pod numerem: 1-800-577-TIPS lub Zdaniem Alejandro Mayorkasa, swoich przeciwników. Republika- przepisów skorzystaoby okoo 97 000 "Nigdy nie mona si czu zbyt poprzez stron internetow nypdcrizastpcy sekretarza Departamentu nie na Kapitolu skrytykowali go imigrantów w pierwszym roku i oko- bezpiecznie, moesz zosta napad- mestoppers.com. Sprawca to AfroBezpieczestwa Krajowego, krok ten twierdzc, e jest on przykadem o 30 000 w kolejnym. AS, (R) nity nawet w rodku dnia, kiedy na amerykanin, mierzy okoo 5'10 stóp stacji jest mnóstwo ludzi" – powie- wzrostu, way okoo 150 funtów. dziaa jedna z pasaerek. AA, (R) Strony redaguje: Aleksandra Słabisz FOTO: NOWY DZIENNIK

DOK. ZE STR. 1

Obama proponuje zmiany w prawie dotyczącym posiadaczy wiz H1B

Legalna praca dla małżonków

Napad z młotkiem w ręku


nowy dziennik Friday, May 9, 2014

3

Wsparcie dla polonijnego biznesu

Aleksander Doba w Nowym Jorku

 Przedstawiciele Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

 W najbliższy weekend będziemy mieli kilka okazji spotkania się w Nowym Jorku z Aleksandrem "Olkiem" Dobą – polskim kajakarzem, który pokonał Atlantyk. "Lepiej żyć jeden dzień jako tygrys niż sto dni jako owca" – to jest motto Aleksandra Doby.

Spotkanie z biznesmenami oraz osobami zainteresowanymi prowadzeniem wasnej dziaalnoci gospodarczej zostao zorganizowane przez Pulaski Association of Business and Professional Men i byo kontynuacj podobnej akcji przeprowadzonej wraz z nowojorskim oddziaem Small Business Administration na pocztku kwietnia. We wtorkowym spotkaniu udzia wzio okoo 30 osób, w tym take eksperci z dziedziny kredytowo-biznesowej dwóch instytucji finansowych chtnych do wsparcia polonijnych przedsibiorców. Polsko-Sowiask Federaln Uni Kredytow reprezentowali William Arnold, dyrektor ds. kredytów, a take Dorota Podgórski i Boena Koc-Tenenbaum, menederki dziaów kredytowych. Z kolei TD Bank – Stephen Martin, starszy doradca kredytowy, Stuart Harker, doradca kredytowy ds. maego biznesu oraz Robert Dworniczak, meneder nowotwartego oddziau na Maspeth. Obecna bya take Teresa Detejl, specjalistka ds. rozwoju gospodarczego z nowojorskiego okrgu Small Business Administration. William Arnold z P-SFUK mówi o tym, kto i na jakich warunkach moe stara si o preferencyjne poyczki, jakiego typu kredyty s dostpne oraz jakie dokumenty trzeba przedstawi w trakcie ubiegania si o pomoc finansow. Omówi take spraw komercyjnych kredytów hi-

potecznych, poyczek na zakup samochodów i wyposaenia firm, a take spraw biznesowych kart kredytowych. Z kolei przedstawiciele TD Banku Stephen Martin oraz Stuart Harker przygotowali prezentacj dotyczc prowadzenia maego i duego biznesu. Omówili warunki otrzymania i wykorzystania rónych form finansowania dziaalnoci gospodarczej, jak: poyczki, komercyjne kredyty hipoteczne, karty kredytowe itp. Uczulili przy tym biznesmenów na co zwraca uwag przy wyborze poyczek oraz jak dostosowa odpowiedni typ poyczki do potrzeb danej firmy. Wspomnieli równie o specjalnych programach dla profesjonalistów, takich jak prawnicy, architekci czy lekarze, oraz o kredytach na zakup dziaki i budow domu, a take o przefinansowaniu kredytów. Po prezentacji propozycji kredytowych przedstawiciele obu instytucji finansowych odpowiadali na szczegóowe pytania osób zainteresowanych ich ofert. "Jestem bardzo zadowolony z tego spotkania i uwaam, e nasz cel zosta osignity – stwierdzi Zygmunt Bielski, prezes Pulaski Association of Business and Professional Men. – Prezentacje byy bardzo dobrze przygotowane i przedstawione. Omówiono bardzo duo szczegóów dotyczcych programów pomocowych i myl, e wiele osób bdzie mogo z nich sko-

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

oraz banku TD zaprezentowali w tym tygodniu na Greenpoincie programy, które mogą wspomóc działalność polonijnych biznesmenów.

Polonijni biznesmeni uważnie słuchali propozycji przygotowanych przez P-SFUK i TD Bank

rzysta. Wida, e jest zainteresowanie, poniewa sporo biznesmenów wymienio si wizytówkami oraz przeprowadzao dodatkowe rozmowy po spotkaniu" – podkreli Bielski. Zadowolony by take Robert Dworniczak z TD Banku. "Spotkanie byo owocne i chtnie wzilimy w nim udzia, poniewa nasz bank zorientowany jest na lokalne spoecznoci. Jak zaznaczy podczas prezentacji Stephen Martin, dla nas klient jest najwaniejszy i z kadym bardzo szczegóowo omawiamy wszystkie sprawy. Nawet jeeli s jakie problemy, to staramy si je przeanalizowa i przedyskutowa oraz znale

waciwe rozwizanie". Teresa Detejl, specjalistka ze Small Business Administration, podzikowaa obu instytucjom za przystpienie do rzdowego programu. Szczególnie wane dla niej byo nawizanie wspópracy z P-SFUK. "Unia jest pierwsz polsk instytucj finansow, która przystpia do naszego programu. Zajo nam to cztery lata, ale w kocu udao nam si nawiza wspóprac – zaznaczya Detejl. – Kolejn polonijn firm jest Centrum Polsko-Sowiaskie, w którym bdziemy chcieli organizowa róne spotkania i konferencje oraz punkty konsultacyjne". WueM

 Pierwsze spotkanie z Aleksandrem "Olkiem" Dob odbdzie si w pitek, 9 maja 2014 r., o godz. 7 wiecz. w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (233 Madison Avenue). Wymagana rejestracja internetowa.  W sobot, 10 maja, o godz. 5 po poudniu Aleksander Doba wystpi w Explorers Club w Nowym Jorku (46 E 70th St., tel. 212-628-8383).  Polski Klub eglarski w NY i Liberty Singlehanded Race zapraszaj wodniaków, eglarzy, kajakarzy i sympatyków na spotkanie z Aleksandrem Dob w niedziel, 11 maja, o godzinie 3 po poudniu. Spotkanie odbdzie si w siedzibie PK na Barce w Gateway Marina przy 3260 Flatbush Ave. na Brooklynie. Przez ostatnich kilka miesicy ledzilimy w napiciu przebieg niezwykej samotnej podróy Aleksandra Doby kajakiem przez Atlantyk. 19 kwietnia 2014 roku Olek zakoczy swoj wypraw, dobijajc do wybrzea Florydy w New Smyrna Beach, przemierzywszy ponad 9 tysicy kilometrów pomidzy Europ a Stanami Zjednoczonymi. Bya to druga jego wyprawa kajakiem przez Atlantyk. JMS


4

Polska

nowy dziennik Piątek 9 maja 2014

Ukraina głównym tematem expose

NATO BĘDZIE SIĘ ZMIENIAĆ » Bronisaw Komorowski mówi, e gdy Rosja zwikszaa nakady na zbrojenie, Europa stopniowo je obcinaa. "Teraz czas odwróci ten trend" – doda. Sam Rasmussen potwierdzi, e wydarzenia na Wschodzie wymusz zmiany funkcjonowania NATO na wrzeniowym szczycie. Jak mówi, w zwizku z sytuacj na Wschodzie NATO bdzie prowadzio szereg wicze wojskowych w Europie. Szef NATO zapewni, e zaangaowanie sojuszu w obron zbiorow jego czonków bdzie "twarde jak skaa". Dlatego ju teraz samoloty i okrty sojuszu wzmacniaj bezpieczestwo swoich czonków od Morza Czarne-

FOTO: WWW.SEJM.GOV.PL/KRZYSZTOF BIAŁOSKÓRSKI

DOK. ZE STR. 1

go do Batyku. "I to bdzie kontynuowane" – doda Rasmussen. Z kolei polski minister spraw zagranicznych Radosaw Sikorski ponownie zaapelowa o jeszcze wiksz obecno sojuszu w Polsce. "Uwaamy, i nie jest to tajemnic, e NATO powinno przesun cz swo ich ak ty wów bli ej miejsc, gdzie s potrzebne" – owiadczy Sikorski. W ostatnim czasie do Polski przyleciay nowe grupy amerykaskich onierzy wraz z myliwcami F-16. NATO zapowiedziao te gotowo zorganizowania w Polsce i w krajach batyckich kolejnych wicze i manewrów, jeli bdzie taka potrzeba. 

Polska tarcza antyrakietowa Polskie firmy muszą współtworzyć rakiety w tak zwanej Polskiej Tarczy. Tak mówią przedstawiciele polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tłumaczą, że tylko współudział rodzimego kapitału pozwoli spełnić warunek, że krajowy system obrony przeciwrakietowej będzie w połowie opierał się na polskich rozwiązaniach technicznych. 

Marek Borejko z Polskiego Holdin- go paliwa. Na wybór polskich rozwiza gu Obronnego powiedzia, e dzi polskie firmy s w stanie zapropo- technicznych licz te krajowe orodnowa wikszo elementów Polskiej ki badawcze. Rektor Wojskowej Radosław Sikorski przedstawił w Sejmie informację na temat założeń polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku Tarczy: kompletn czno, syste- Akademii Technicznej Zygmunt my radarowe, systemy dowodzenia, Mierczyk podkrela, e polski sprzt tu acje kry zy so we. Szef pol skiej dy pojazdy czy wyrzutnie rakiet. "Bra- pozwala zatrzyma inwestowane  Sytuacja na Ukrainie zdominowała doroczne sejmowe expose plomacji zaznaczy, e sabo po- kuje nam w tej chwili w kraju tech- rodki w kraju. Rektor przypomina, Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji powiedział m.in., lityk wspólnotowych uwidocznia si nologii rakiet redniego zasigu" – e oprócz zakupu trzeba myle także wydarzenia na Ukrainie powinny zmobilizować Polskę do szyb- podczas kryzysu ukraiskiego i arab- przyznaje Borejko. Ale – jak twier- e o serwisowaniu sprztu, a wybór skiej wiosny. "Polityka ssiedztwa na- dzi Borejko – wanie produkcja sa- polskich rozwiza oznacza utrzyszego przyjęcia euro. dal bywa niekonsekwentna, bo bra- mych rakiet stanowi bdzie wik- manie miejsc pracy w kraju. "Polskie Rozpoczynajc swoje przemówienie, Sikorski mówi równie o potrze- kuje poczucia wspóodpowiedzialno- szo kontraktu. Dlatego krajowi pro- rozwizania zawsze bd tasze i szef polskiej dyplomacji zaznaczy, e bie szybszej integracji ze stref eu- ci pastw czonkowskich za oba jej ducenci i twórcy uzbrojenia chc ta- przy okazji przynios miejsca praprzypada ono w "momencie szcze- ro. Minister podkreli, e wydarze- wymiary – wschodni i poudniowy" kiego wyboru rakiet, który pozwoli cy" – podkrela Mierczyk. Do 2023 roku rzd chce przeznagólnym". "Jestemy wiadkami kry- nia na Ukrainie "powinny zmobili- – powiedzia Radosaw Sikorski. wspópracowa polskim firmom. zysu nieopodal granicy Polski. Pro- zowa" Polsk do szybszego przy- Doda, e w Unii brakuje mechani- Oznaczaoby to produkcj rakiet na czy na budow antyrakietowej wadzone s dziaania wojskowe, któ- jcia euro. "Decyzja o ewentualnym zmów solidarnoci, które chroniy- zagranicznej licencji, która umoli- obrony kraju 15 miliardów zotych. rych konsekwencje mona odczu nie przyjciu wspólnej waluty bdzie by zjednoczon Europ przed embar- wiaaby dodanie polskiego osprz- Resort obrony przeprowadzi rozmotylko w naszym kraju i Europie, ale miaa nie tylko charakter finansowy giem handlowym czy szantaem tu, na przykad elektroniki, czy wy- wy ju z kilkunastoma oferentami z na caym wiecie" – mówi Radosaw i ekonomiczny, ale przede wszyst- energetycznym. Szef dyplomacji korzystanie naszego specjalistyczne- kraju i zagranicy.  Sikorski. Szef MSZ podkreli, e w kim polityczny, dotyczcy naszego mówi przy tym o szczegóach unii imi zasad Karty Narodów Zjedno- bezpieczestwa" – owiadczy mini- energetycznej, postulowanej przez czonych i Aktu Kocowego KBWE, ster spraw zagranicznych. Podkreli rzd premiera Tuska. "Ten sojusz ma Polska bdzie broni pokoju w Eu- równie, e obowizywanie zasady by odpowiedzi na moliwe zakóropie. Jak zaznaczy Radosaw Sikor- "jeden za wszystkich, wszyscy za jed- cenia dostaw ropy i gazu". Szef MSZ ski, uycie przez Rosj si zbrojnych nego" w strefie euro byoby korzyst- przekonywa take, e Polska chce na Ukrainie jest "prawnie niedopusz- ne dla Polski. lepiej wykorzystywa moliwoci czalne i politycznie niebezpieczne". Radosaw Sikorski przyzna jed- pynce z wydobycia gazu upkoweMinister okreli aneksj Krymu nak, e Unia Europejska ma ograni- go i technologii efektywnego zuy Według szacunków, pierwsza linia podziemnej kolejki w mieście miałaby mianem "wojny, cho dziwnej". czon zdolno do reagowania na sy- cia wgla. 

Kraków marzy i dyskutuje o metrze

Centrum informacji w IPN

kosztować od 8 do 12 miliardów złotych. Za niespełna dwa tygodnie krakowianie wyrażą swoją opinię na temat budowy metra w referendum lokalnym.

Wedug autorów koncepcji metra w lepiej rozwija sie tramwajow. Krakowie, podziemne tory o dugo- Budowa metra nie rozwi probleci 19 kilometrów miaby poczy mu korków w miecie i moe oka W 69. rocznicę zakończenia II woj- stp do posiadanych informacji, IPN wierajce a 17 milionów nazwisk Bronowice z Now Hut. "Koszt bu- za si zbyt kosztowna. "Nie sta Krautworzy Centrum, do którego mo- osób z caej Europy archiwum Mi- dowy moe sign nawet 12 miliar- kowa na utrzymanie takiego systeny światowej Instytut Pamięci Naro- na napisa, zadzwoni czy wysa e- dzynarodowej Suby Poszukiwaw- dów zotych, ale inwestycja moga- mu jak metro. Moe gdybymy miedowej uruchomił bazę z danymi osób, -mail z prob o odnalezienie ladów czej w Bad Arolsen w Niemczech. by zosta sfinansowana na zasadzie li moliwoci finansowe Dubaju, to które straciły życie podczas sowiec- danej osoby. Prezes Kamiski pod- Drug jest zbiór akt wschodnich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego" inwestycja byaby zrozumiaa" – krela, e – mimo upywu 69 lat – Indeks Represjonowanych, który – mówi Stanisaw Albricht z pracow- twierdzi pracownik naukowy Katekiej lub niemieckiej okupacji. wci nie znamy liczby Polaków, któ- liczy okoo 1,2 miliona rekordów ni Altrans, autor koncepcji metra w dry Systemów Komunikacyjnych. Celem Centrum Informacji o Ofia- rzy stracili ycie podczas II wojny. (program ten wczeniej by prowa- Krakowie. 25 maja krakowianie wyra sworach II Wojny wiatowej jest udzie- "Co gorsza – dodaje – nawet jeli po- dzony przez Orodek Karta). Zdaniem doktora Marka Bauera z j opini na temat inwestycji w reKady, kto poszukuje swoich Politechniki Krakowskiej, w miecie ferendum.  lanie informacji, na podstawie zgro- sugujemy si szacunkami, to wci madzonego zasobu archiwalnego, o wiele z tych ofiar pozostaje bezimien- przodków i chce ustali ich tragiczne, wojenne losy, powinien skontakofiarach represji okupantów w latach nych". Krosno ul. Sienkiewicza 4 2,95 3,05 4,12 4,20 WALUTY 8 maja 2014 r. Dyrektor Biura Udostpniania towa si Instytutem Pamici Naro1939-1956. Prezes IPN doktor uŁódź ul. Kościuszki 22 2,95 3,05 4,13 4,23 NBP: kurs średni: dolar 3,0042 euro 4,1865 Poznań ul. Głogowska 29 3,00 3,02 4,18 4,20 kasz Kamiski wyjania, e utworze- IPN Rafa Lekiewicz wyjania, e dowej. redni czas oczekiwania na DOLAR EURO KANTORY: Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 2,99 3,04 4,17 4,21 nie tej bazy jest odpowiedzi na spo- w Centrum Informacji o Ofiarach II odpowied, czy udao si znale jakupno sprz. kupno sprz. Warszawa Intraco 3,00 3,02 4,18 4,20 eczne zapotrzebowanie. W ostatnim Wojny wiatowej znajduj si dwie kiekolwiek informacje o danej osoGdańsk, ul. Heweliusza 1a 2,96 3,06 4,14 4,24 Wrocław ul. Szewska 22/33 3,00 3,03 4,18 4,20 czasie bardzo wzroso zainteresowa- bardzo due bazy danych, zawiera- bie, to okoo 2 miesice. Obecnie arKraków ul. Wielopole 3 2,99 3,03 4,17 4,21 Zgorzelec ul. Kościuszki 52 2,95 3,06 4,10 4,21 nie odtwarzaniem rodzinnych losów jcych informacje o ofiarach nie- chiwici IPN zajmuj si ponad tywojennych. Dlatego by uproci do- mieckich i sowieckich. Jedn jest za- sicem wniosków.  Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula


Świat

5 nowy dziennik Friday, May 9, 2014

Separatyści forsują referendum

FOTO: EPA/IGOR KOVALENKO

ły się z okolic ukraińskiej granicy. Z kolei pełniący obowiązki prezydenta Ołeksandr Turczynow odrzucił zarzuty Moskwy, że na wschodzie ukraińska armia prowadzi operację i walczy z własnymi obywatelami. Jak zaznaczył, władze ochraniają ich przed terrorystami. Ołeksandr Turczynow powtórzył, że rządzący w Kijowie są gotowi do rozmów z działaczami społecznymi i politycznymi, a także przedsiębiorcami z Zagłębia Donieckiego, ale nie z terrorystami, którzy mają na rękach krew. "Zgodnie z prawem są oni unieszkodliwiani" – dodał. Pełniący obowiązki prezydenta powtórzył przy tym, że część protestujących na wschodzie może liczyć na amnestię, jeśli nie popełniła ciężkich przestępstw. W środę premier Arsenij Jaceniuk, odnosząc się do oświadczenia Władimira Putina, także zażądał od Moskwy prawdziwych kroków i wyraProrosyjski aktywista wypisuje hasła na budynku regionalnego rządu w Ługańsku ził zaskoczenie, że o Ukrainie w Moskwie rozmawiali prezydenci Rosji i ■ Ukraińscy separatyści nie mają zamiaru rezygnować z organizacji Szwajcarii bez udziału samej Ukrainy, a także bez Stanów Zjednoczo"referendum". Ma się ono odbyć w tę niedzielę. nych i Unii Europejskiej, które od dawDecyzję podjęli niemal jednocześnie komentarz Komisji Europejskiej do na są zaangażowane w negocjacje. Przerwanie operacji przeciwko separatyści w Ługańsku i w Doniec- oświadczenia prorosyjskich separatyku, mimo że w środę prezydent Ro- stów, którzy zapowiedzieli, że do gło- prorosyjskim separatystom lub odsji Władimir Putin wezwał ich, aby sowania dojdzie w najbliższą niedzie- wołanie wyborów prezydenckich na przełożyli głosowanie. Chcą oni za- lę. Rzeczniczka Komisji Maja Koci- Ukrainie. Tylko takie możliwości wipytać mieszkańców swoich obwodów, jancić powiedziała, że tego typu gło- dzi z kolei szef rosyjskiej dyplomaczy zgadzają się na ogłoszenie ich sowanie w ogóle nie powinno mieć cji Siergiej Ławrow. Jego zdaniem, miejsca i nie zostanie uznane przez Unię dopóki ukraińskie wojska prowadzą niepodległości. Wydrukowano już karty do głoso- Europejską. "W pełni popieramy in- działania na wschodzie kraju, wybowania, bez żadnych zabezpieczeń. tegralność terytorialną Ukrainy. To re- ry prezydenckie "nie mają sensu". Ławrow przedstawił swoje stanoZrobiono to w zwykłej drukarni. Se- ferendum nie ma demokratycznej leparatyści nie mają też list wyborców, gitymizacji i może tylko pogorszyć sy- wisko podczas rozmowy z francuskim odpowiednikiem Laurentem Faponieważ Centralna Komisja Wybor- tuację" – podkreśliła rzeczniczka. Oświadczenia Władimira Putina biusem. Rosyjski dyplomata powiecza zamknęła dostęp do swoich serwerów. Będą oni korzystać zatem ze nie mają nic wspólnego z realnymi dział, że działania ukraińskich sił spestarych list wyborczych, sprzed 2 lat, krokami dla rozwiązania konfliktu na cjalnych spowodowały już śmierć co do których będą dopisywać chętnych Ukrainie. Takiego zdania jest z ko- najmniej 40 osób, co nie uwzględlei ukraińskie Ministerstwo Spraw nia wydarzeń w Odessie. Jego zdado udziału w "referendum". niem, zwłaszcza to drugie zdarzenie Władze centralne, a także obwo- Zagranicznych. Dyplomaci podkreślają, że za- musi być dokładnie zbadane. dowe, podkreślają, że głosowanie jest Z kolei w rozmowie telefonicznej organizowane niezgodnie z prawem miast oświadczeń potrzebne są dziai nie ma żadnej mocy prawnej. W śro- łania, a przede wszystkim wykona- z Frankiem Walterem Steinmeierem dę Służba Bezpieczeństwa Ukrainy nie przez Moskwę kwietniowych po- Siergiej Ławrow stwierdził, że Kiopublikowała nagranie rozmowy rozumień genewskich, czyli zdecy- jów nie ma zamiaru wypełniać ustadziałaczy z Moskwy i Doniecka, na dowanego odcięcia się od terrorystów. leń wypracowanych po rozmowach którym Rosjanin radzi separatyście, Konieczne jest wydanie publicznego z przedstawicielami OBWE. Szef rożeby "namalował" wynik niedziel- apelu do separatystów o złożenie bro- syjskiej dyplomacji wyraził "głębonego głosowania – 99 proc. za Re- ni, a także zaprzestanie działalności ro- kie zaniepokojenie podważaniem syjskichgrup dywersyjnych na wscho- przez władzę w Kijowie starań o rozpubliką Doniecką. Referendum niepodległościowe w dzie Ukrainy. MSZ żąda także potwier- poczęcie dialogu". Doniecku będzie nielegalne – taki był dzenia, że wojska Federacji wycofaDET, (R), (IAR)

Nowe sankcje na Rosję? ■ W poniedziałek Unia Europejska ma rozszerzyć sankcje nałożone na Rosję,

choć znowu będą one ograniczone. Na czarną listę zostaną wpisane firmy, ale te z Krymu – potwierdził to wysoki rangą unijny dyplomata. Cały czas trwają konsultacje wśród państw członkowskich w sprawie zaostrzenia sankcji. Wprawdzie do tej pory zgody nie było, jednak wydaje się, że w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych rozszerzą czarną, europejską listę. Dopisane mają być do niej kolejne osoby, które będą miały zakaz wjazdu do Unii. Do ustalenia pozostaje jeszcze, czy będzie to kilka czy kilkanaście nazwisk. Na liście mają się też znaleźć firmy, ale nie rosyjskie, tylko te z Krymu, które po aneksji zostały nielegalnie skonfiskowa-

ne, z pogwałceniem ukraińskiego prawa. Objęcie sankcjami oznacza zablokowanie ich aktywów finansowych w Europie i zakaz zawierania transakcji z nimi przez unijne firmy lub osoby fizyczne. Na takie sankcje najłatwiej będzie o zgodę w Unii Europejskiej, bo będą one ograniczone tylko do Krymu. Obecnie we Wspólnocie trwają prace nad drugim etapem nakładania sankcji. O trzecim, czyli o restrykcjach gospodarczych, na razie mowy nie ma. DET, (R), (IAR)

Samolot SAS cudem uniknął zderzenia z wojskowym iłem ■ Katastrofa była bardzo blisko. Samolot pasażerski skandynawskich linii lot-

niczych SAS musiał w ostatniej chwili zmienić kurs, żeby uniknąć kolizji z rosyjskim samolotem zwiadowczym. Ujawniła to w tym tygodniu szwedzka telewizja publiczna. Do incydentu doszło 3 marca. Samolot SAS leciał z Kopenhagi do Rzymu. Wkrótce po starcie załoga dostała informację o niezidentyfikowanym obiekcie, poruszającym się tym samym korytarzem powietrznym. Obiektu nie było jednak widać na radarze zamontowanym w samolocie. Jak mówi Jens Olsson ze szwedzkiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która bada incydent, tajemniczy obiekt okazał się rosyjskim samolotem zwiadowczym Ił-20. To maszyna, której zadaniem jest wykrywanie, przechwytywanie i namierzanie źródeł telekomunikacyjnych i IT.

Do incydentu doszło 50 kilometrów na południowy zachód od Malmö, nad wodami międzynarodowymi. Rosyjska maszyna została wychwycona przez naziemny system radarowy. Dzięki temu w porę zaalarmowano pilota samolotu SAS, który w ostatniej chwili zdołał zmienić kurs. Samoloty minęły się w odległości zaledwie 90 metrów. Przepisy dopuszczają minimalną odległość 300 metrów. Załoga pasażerskiego samolotu zdążyła zobaczyć, że Ił-20 był pomalowany na szaro, miał na dachu długą antenę, za to żadnych oznakowań. DET, (R), (IAR)

Rosjanie nie chcą fałszowania historii II wojny światowej Większość Rosjan nie chce, aby władze manipulowały historią II wojny światowej. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Wszechrosyjski Ośrodek Badania Opinii Publicznej.

■ Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła REKLAMA

Chelli & Bush

ZAWISNY & ZAWISNY

45 lat praktyki

400 mln dol. wygranych odszkodowań*

WYPADKI

! W PRACY ! MEDYCZNE ! SAMOCHODOWE ! UPADKI W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ! INNE BEZPŁATNA KONSULTACJA

www.chelliandbush.com

ATTORNEYS AT LAW www.zawisny.com

! KARNE ! DEPORTACYJNE ! Z PRAWA RODZINNEGO ! SPADKOWE ! NIERUCHOMOŚCI

*Poprzednie wygrane nie gwarantują podobnych rezultatów

tel.

(646) 678-6428 (całodobowy)

STATEN ISLAND 149 New Dorp Lane, SI NY 10306

NEW JERSEY 2958 State Highway 35, South Hazlet, NJ 07730

BROOKLYN 578 Driggs Avenue, Brooklyn, NY 11211

Od środy obowiązuje w Rosji ustawa zakazująca rehabilitacji faszyzmu i podważania roli ZSRR w zwycięstwie nad hitlerowskimi Niemcami. Kto nie podporządkuje się nowym przepisom, może trafić do łagru nawet na 5 lat. Tymczasem według agencji Interfax – 53 procent Rosjan jest przeciwko wybielaniu historii Związku Radzieckiego. Twierdzą oni, że lepiej znać prawdę, niż później wstydzić się przed innymi narodami za brak wiedzy. W ich opinii nie powinno się przemilczać budzących wątpliwość wy-

darzeń, tym bardziej że i tak prowadziły one do zwycięstwa nad faszyzmem. Innego zdania jest 39 procent badanych. Według nich publikowanie niewygodnych informacji może zaszkodzić patriotycznemu wychowaniu młodzieży. Ponad 75 procent Rosjan jest przekonanych, że w historii II wojny światowej jest wiele nieujawnionych faktów. 66 procent opowiada się za odtajnieniem takich materiałów. Natomiast około 30 procent uważa, że wiadomo już dostatecznie dużo i o tragicznej przeszłości trzeba zapomnieć. DET, (R), (IAR)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


6

Polacy w USA

nowy dziennik Piatek 9 maja 2014

Kulturalna wiosna w Galerii Drucha

Harcerze oddali hołd generałowi Kościuszce

 Doroczne uroczystości w Akademii Wojskowej w West Point, upamiętniające

generała Tadeusza Kościuszkę, tym razem odbyły się w sobotę, 3 maja. Uroczystości zorganizowane zostały po raz 186. od momentu postawienia pomnika  W kameralnej Druch Studio Gallery, działającej od 11 lat w Trenton, stolicy stanu New Jersey, w Kościuszki. Jednocześnie obchodziliśmy 268. rocznicę jego urodzin.

MARY BIELSKI

Harcerze złożyli kwiaty pod pomnikiem generała Kościuszki, a potem pozowali do pamiątkowego zdjęcia

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 10 maja 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

niedzielę, 27 kwietnia 2014 roku, odbył się 135. Salon Artystyczny przygotowany przez jej właściciela Ryszarda Drucha – plastyka, nauczyciela, karykaturzystę i animatora polskiej kultury w USA. Tym razem tematem głównym spotkania była promocja debiutanckiej książki Liliany Arkuszewskiej z Kanady pt. “Czy warto było? Odyseja dżinsowych Kolumbów”. Barbara Green

Pochodzca ze Szczecina autorka opowiadaa o narodzinach pomysu i pracy nad autobiograficzn powieci. Podzielia si ze suchaczami swoimi dowiadczeniami z 3-letniej pracy nad tekstem i odpowiadaa na pytania. Zwrócia uwag na to, e ksika nie daje jednoznacznej odpowiedzi – pozytywnej czy te negatywnej – na pytanie postawione w tytule. Sama swoj emigracj z ca rodzin do Kanady uznaje przede wszystkim za wielce interesujc przygod ycia, w której nie zabrako chwil trudnych, ale te i radosnych. Liliana Arkuszewska podkrelaa kilkakrotnie, e w jej przypadku emigracja z Polski czasu stanu wojennego bya pocztkiem podróy umoliwiajcej poznanie innego wiata, kultury dwujzycznej Kanady. Opanowanie jzyków obcych pozwolio jej po latach korzysta w szerokim zakresie z moliwoci zawodowych, edukacyjnych, turystycznych i innych, jakie daje Kanada. Córka Liliany i Andrzeja Arkuszewskich wada biegle kilkoma jzykami, a jzykiem polskim posuguje si z wyjtkow atwoci. Pytania zadawane autorce ksiki przez uczestników spotkania dotyczyy zarówno technicznych szczegóów warsztatu pisarskiego, jak i okolicznoci wydawania ksiki w Polsce. Zdaniem autorki w Polsce, Kanadzie i USA sprzedano do tej pory okoo tysica egzemplarzy “Czy warto byo... “. Jak przyznaa, liczya na wicej, ale t liczb naley uzna za sukces, zwaywszy na do pesymistyczny obraz czytelnictwa wspóczesnych Polaków, i to zarówno w Polsce, jak i wród polskich emigrantów. Tak si zoyo, e niedawno Liliana Arkuszewska poznaa znanego polskiego saksofonist Krzysztofa Medyn ze Stanford w stanie Connecticut, równie szczecinianina. Ten fakt potwierdza znane powiedzenie, e “wiat jest may”. Krzysztof Medyna postanowi wzi udzia w promocji ksiki Liliany Arkuszewskiej w Druch Studio Gallery i uzupeni jej wieczór autorski wystpem muzycznym, w trakcie którego po mistrzowsku wykona na saksofonie trzy utwory. To by bardzo atrakcyjny element programu artystycznego 135. Salonu Artystycznego. Liliana Arkuszewska i Krzysztof Medyna otrzymali – zgodnie z “salonow” tradycj – plakaty reklamujce imprez, zaprojektowane przez Ryszarda Drucha. Póniej autorka podpisywaa swoje ksiki, toczyy

FOTO: BARBARA GREEN

setts – uczestnik Konferencji Kociuszkowskiej, która odbywaa si 2 i 3 maja w West Point. Obecny take by wiceminister Marijus Velicka z Litwy. Wanym akcentem litewskim byo odpiewanie hymnu Litwy przez Brenne Grealish – po hymnach narodowych Stanów Zjednoczonych i Polski wykonanych przez chór Aria. Lt. Colonel Geoffrey M. Stoker otworzy uroczysto oraz prowadzi delegacje skadajce wiece pod pomnikiem. W uroczystoci uczestniczyy harcerki, harcerze i zuchy z Brooklynu i Mahopac, NY, wraz z gronem instruktorskim. Antoni Bajdek, koczc akademi, wyrazi wielkie zadowolenie organizatorów z obecnoci modego pokolenia. Po zakoczeniu uroczystoci jej uczestnicy udali si na posiek do hotelu Thayer na terenie West Point. Podczas spoywania obiadu obejrzelimy film przedstawiajcy histori budowy pomnika Tadeusza Kociuszki. Kadeci ze Szwadronu Kociuszki wrczyli Frances Gates specjaln nagrod – flag amerykask. W ten sposób zoyli jej szczególne wyrazy uznania za lata pracy w podtrzymywaniu tradycji kociuszkowskich w West Point.

ZDJĘCIA: ZYGMUNT BIELSKI

Organizatorzy tej uroczystoci – Stowarzyszenie Przyjació Kociuszki w West Point z prezesem Antonim Bajdkiem i Frances Gates na czele – wspópracujc z Kociuszko Squadron w West Point, jak zwykle zaplanowali dzie peen patriotycznych przey. O godz. 9:45 rano uroczyst msz wit odprawi ksidz Karol Urban, z udziaem chóru Aria z Wallington, NJ, oraz przedstawicieli organizacji spoecznych: Ligi Morskiej, Kadetów Puaskiego, Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Zwizku Harcerstwa Polskiego, Komitetu Parady Puaskiego, Kongresu Polonii Amerykaskiej oraz przedstawicieli Wojska Polskiego. Po mszy wszyscy uczestnicy, ze sztandarami, udali si w kierunku trybun, przed którymi przemaszerowali kadeci West Point. Na zakoczenie imponujcej parady widzowie zachwycili si skokami spadochroniarzy oraz przelotami samolotu i helikoptera. Nastpnie wszyscy udali si pod pomnik Tadeusza Kociuszki, gdzie odbya si krótka akademia. Gównymi mówcami byli: ksidz Karol Urban, genera Jarosaw Stróek z Ambasady Polskiej w Waszyngtonie oraz Tadeusz Buczko z Massachu-

Liliana Arkuszewska prezentuje swoją książkę “Czy warto było? Odyseja dżinsowych Kolumbów” w Druch Studio Gallery

si rozmowy przy tradycyjnym poczstunku i lampce wina. Gospodarz galerii poinformowa zebranych o najbliszych imprezach kulturalnych, planowanych przez Druch Studio Gallery. W niedziel, 11 maja, nowojorski filolog Tadeusz Zielichowski oprowadzi zainteresowanych po Manhattanie i Brooklynie – bdzie to “Majówka w Nowym Jorku z Norwidem”. Uczestnicy wycieczki zajrz do miejsc, w których bywa i pracowa w cigu 16-miesicznego pobytu w Nowym Jorku w latach 1853-1854 Cyprian Kamil Norwid – jeden z najwikszych poetów polskich XIX wieku. Ewentualne uczestnictwo w tej niezwykej wycieczce mona ustala telefonicznie z Ryszardem Druchem. W niedziel, 18 maja br. o godz. 18:00 w Druch Studio Gallery otwarta zostanie Wystawa Dorobku Artystycznego Studentów “Akademii Sztuk Piknych”. Zaprezentowane zostan prace plastyczne najmodszych adeptów plastyki – dzieci wieku 6-8 lat oraz nastolatków. Bdzie mona zobaczy bardzo interesujce prace wykonane na papierze, jak i na pótnie w technice akrylowej. Natomiast w niedziel, 1 czerwca br., o godz. 18:00 w Druch Studio Gallery amerykaski artysta John O’Neill powita wszystkich zainteresowanych na wernisau swojej indywidualnej wystawy obrazów olejnych. Na wystawy plastyczne wstp wolny.

W czerwcu – ju po raz trzeci – Druch zaprasza na witojask Noc Kabaretow z okazji 11-lecia Druch Studio Gallery. Z premierowym programem wystpi kabaret “Odlot” i jego gocie. Ta jubileuszowa gala artystyczna bdzie okazj do estradowego wystpu zarówno satyryków, jak i goci kabaretu – znanych w polonijnym rodowisku poetów. Wrczone zostan kolejne Nagrody “Friend of Art”, które co roku Ryszard Druch przyznaje rodakom najbardziej zasuonym na polu polskiej kultury. Odbdzie si równie wielka witojaska Aukcja Malarstwa. Wszystko rozpocznie si w Viva Dance Studio w Lawrenceville, NJ, w sobot, 21 czerwca br., o godz. 20:00. Blisze informacje i rezerwacja miejsc pod numerem telefonu: 609532-3676. Ryszard Druch to nie tylko gospodarz Druch Studio Gallery i organizowanych od 14 lat Salonów Artystycznych, ale równie “rektor” swojej “Akademii Sztuk Piknych”, szef i artysta kabaretu “Odlot”, a take karykaturzysta. Obecnie przygotowuje du wystaw swoich nowych rysunków satyrycznych. Naley podkreli, e w konkursie Najlepszy Rysunek Miesica, organizowanym od trzech lat przez Muzeum Karykatury w Warszawie, w edycji “Rysunek kwietnia 2014”, otrzyma regulaminow III nagrod. Gratulujemy! 


nowy dziennik Friday, May 9, 2014

7

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Odznaczenia i uroczystości

W sobotę, 3 maja 2014 roku, dyżur redakcyjny zdominowały kontrowersje wokół odzna- fornii czeń przyznanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego osobom szczególnie zasłu- i Tożonym dla Polonii. Informację o tym wydarzeniu podaliśmy na łamach “Nowego Dziennika”. ronto. ZoJako pierwszy wypowiedzia si tym Krzyem Zasugi za dziaalno na KRZYSZTOF NOWAK. “W sobotnim ‘No- rzecz polskich rodowisk kombatanckich wym Dzienniku’ (z 3-4 maja br.) prze- i popularyzowanie dokona 2. Korpuczytaem artyku o tym, e prezydent Ko- su Polskiego zostaa odznaczona Anna morowski nada odznaczenia dla wybit- Maria Anders. Tym samym odznaczenych Polaków – powiedzia. – Midzy niem zostali wyrónieni Agnieszka innymi sze odznacze przyzna dla Ptasznik oraz Artur Orkisz. przedstawicieli Polonii z USA, wród W tej samej sprawie odezwa si Czynich bya pani Boena Kamiska (prezes Centrum Polsko-Sowiaskiego telnik z Nowego Jorku (imi i nazwisko na Greenpoincie, wiceprezes Kongre- do wiadomoci redakcji), który postanosu Polonii Amerykaskiej ds. kontak- wi podzieli si swoimi wtpliwociatów z Polsk – przyp. red.). Czy mo- mi dotyczcymi zasadnoci przyznania glibymy pozna reszt tych na- odznaczenia Boenie Kamiskiej. “Ja nie zwisk? Dobrze byoby dowiedzie si, bardzo bym si zgodzi z tym, e pani kto jeszcze, poza pani Kamisk, Kamiska pomaga Polonii i powinno si otrzyma odznaczenie”. j odznaczy. Niedawno zabronia polskim organizacjom wystpów w budynOd redakcji: Chyba niezbyt uwanie ku, który naley do Centrum Polsko-SoPan czyta t informacj, gdy zosta- wiaskiego. By nawet problem z wysty podane nazwiska wszystkich nagro- pem kabaretów polonijnych. Wiadomo, Z CZYTELNIKAMI dzonych osób z USA (http://www. e dziki temu odznaczeniu bdzie miaROZMAWIA¸A: dzien nik.com /wia do mo sci/ar ty - a wysz emerytur w Polsce. ChciaZUZANNA DUCKA-LUBAS kul/odznaczenia-dla-polonii). Za wy- bym – a nie sdz, e jestem w tym odbitne zasugi w rozwijaniu polsko- osobniony – eby pani Kamiska powie-amerykaskiej wspópracy naukowo- dziaa Czytelnikom, co zrobia, e dostaa -badawczej i za dziaalno polonijn takie wyrónienie. Ja znam tylu innych Krzyem Oficerskim Orderu Odrodze- ludzi, którzy ciko pracuj, aby promonia Polski odznaczeni zostali Piotr wa Poloni, a nikt im nawet nie podziMoncarz i Andrzej Nowak – prezes i wi- kuje” – stwierdzi nasz rozmówca. ceprezes Rady Polskich Inynierów w Czytelnik odniós si take do temaAmeryce Pónocnej, organizacji, która tyki programu NDTV, chwalc nas za skupia i koordynuje dziaalno polonij- decyzj o emitowaniu wiadomoci z Polnych stowarzysze naukowo-technicz- ski przygotowywanych przez TV Repunych w Nowym Jorku, Chicago, Kali- blika. “Odkd puszczacie program TV

Republika przynajmniej jest co o Polsce, co wicej si wie o tym, co si tam dzieje”. Zgani nas jednoczenie za tematyk niektórych naszych programów. “Ile mona oglda pana od pijawek?”. Od redakcji: Niektóre z Pana zarzutów mijaj si z prawd. Jak powiedzia redaktor “Nowego Dziennika” Janusz “Myślałam, że to będzie radosna uroczystość, że zaśpiewamy wspólnie ‘Barkę’ dla naszego papieża. Zamiast tego były długie i nużące przemowy. Nie pokazaliśmy, jak się cieszymy, że nasz papież i Jan XXII zostali świętymi [Czytelniczka z Nowego Jorku]

Szlechta, który zorganizowa w Centrum Polsko-Sowiaskim przy Java Street pi kabaretonów polonijnych, nigdy nie mia adnych problemów z ich organizacj ze strony kierownictwa CPS. Przeciwnie, podkreli, e zarówno Boena Kamiska, jak i inni pracownicy byli zawsze bardzo yczliwi i suyli mu wszelk pomoc. Warto zaznaczy, e odznaczenie nie bdzie miao wpywu na emerytur ani pani Kamiskiej, ani adnej innej osoby – ju od dawna bowiem w Polsce nie paci si dodatku do emerytury z tytuu odznaczenia. Maj one wymiar jedynie honorowy.

Jako ostatnia dodzwonia si do redakcji Czytelniczka z Nowego Jorku (imi i nazwisko znane redakcji), która postanowia podzieli si swoimi wraeniami, jak powiedziaa, “po uroczystej mszy witej z okazji kanonizacji papiey Jana Pawa II i Jana XXIII”, która odbya si w niedziel, 27 kwietnia, w katedrze w. Patryka na Manhattanie. “Mylaam, e to bdzie radosna uroczysto, e zapiewamy wspólnie ‘Bark’ dla naszego papiea. Zamiast tego byy dugie i nuce przemowy. Pani Urszula Dudziak przeczytaa fragment duszego tekstu o stosunkach Kocioa katolickiego z ydami... Ale nie pokazalimy, jak si cieszymy, e nasz papie i Jan XXII zostali witymi. Ludzie byli zniesmaczeni i ostentacyjnie opuszczali katedr. Wielka szkoda!”. Od redakcji: Bylimy obecni na zorganizowanym po raz dziewity wieczorze papieskim w katedrze w. Patryka. Uroczysto ta rzeczywicie moga wydawa si dusza ni wczeniejsze, ale wynikao to z faktu, e tegoroczna edycja imprezy powicona bya dwóm kanonizowanym w tym dniu papieom: Janowi Pawowi II oraz Janowi XXIII, których encykliki i twórczo prezentowane byy w trzech, a nie dwóch – jak do tej pory – jzykach: polskim, angielskim i woskim. Nie zauwaylimy, aby ludzie ostentacyjnie opuszczali katedr. Owszem byli tacy, którzy wychodzili po jakim czasie ze wityni, ale byli to turyci, którzy znajdowali si poza naw gówn, a waciwie jej specjalnie wydzielon przestrzeni dla uczestników wieczoru papieskiego. 


8

Opinie

Wojna na historie

FOTO: ARCHIWUM

województwie warmińsko-mazurskim ma być usunięty z miasta. Przeciwko niej zaprotestowali Rosjanie. Kilka dni temu monument został zdewastowany. Napisano na nim czerwonym sprayem "precz z komuną" i narysowano znak Polski Walczącej. Pomazanie pomnika farbą jest chuligańskim wybrykiem, który należy potępić. Ale choć dla Rosjan Czerniachowski jest żołnierzem, który walczył o zdobycie Prus Wschodnich, dla Polaków jest jednocześnie katem Suwalszczyzny. To Polska decyduje o tym, jakie pomniki stoją na jej terytorium. Dla każdego normalnego Polaka nie ulega więc wątpliwości, że monumenty tego typu powinny zostać zlikwidowane – przeniesione na cmentarze lub do muzeów komunizmu. Reakcja burmistrza i radnych Pieniężna jest może spóźniona, i to o dobre dwie dekady, ale słuszna, bo nie może być w wolnym kraju placów i ulic imienia katów, z krwią na rękach. Już sama obecność w Polsce pomnika tego sowieckiego generała w 20 lat po upadku komunizmu jest skandalem. Podobnie jak ciągle obowiązujący (sic!) dekret Krajowej Rady Narodowej na czele z Bolesławem Bierutem z 8 maja 1945 roku, która – podobnie jak w Związku Radzieckim – przyjęła, że Polacy będą świętowali zwycięstwo nad Trzecią RzePolacy wciąż będą przypominać światu o zdradzie w Jałcie szą i wyzwolenie przez Armię Czerwoną 9 maja. Ustawodawstwo wpronę ra dziec kich przy wód ców, w tym W cieniu agresji o Ukrainę Rosja prowadzi inną ofensywę – o paJózefa Stalina za zbrodnię katyńską, wadzone za czasów Bieruta powinmięć historyczną. Od środy obowiązuje w tym kraju ustawa zakato do tej pory pojawiają się publika- no być zniesione. Po 1989 roku polzująca rehabilitacji nazizmu, ale jej przepisy mogą być bardzo sze- cje podważające ten historyczny skie władze Dzień Zwycięstwa obfakt. Natomiast około 30 procent chodzą 8 maja, to powinno się do teroko interpretowane. uważa, że wiadomo już dostatecznie go faktu dostosować prawo. Świętowany właśnie koniec II Za “fałszowanie” historii grozi w a w rosyjskich klasach szkolnych w dużo i o tragicznej przeszłości trzewojny światowej nie oznaczał dla Rosji wysoka grzywna i 5 lat łagru. ogóle o nich nie wspominano, kul- ba zapomnieć. Rosyjska wizja wydarzeń II woj- Polski wyzwolenia spod okupacji niePod hasłem "rehabilitacji nazizmu" tywując mit wielkiej ojczyźnianej ny światowej odbiega krańcowo od mieckiej i niepodległości. Polska po rozumie się nie tylko rozpowszech- wojny “wyzwoleńczej”. Ustawę o karaniu za wyznawania polskiej. Ostatnim przykładem zde- zakończeniu działań wojennych na nianie idei nazistowskich, ale również podważanie wyroków Trybu- poglądów sprzecznych z oficjalną cydowanie różnej interpretacji fak- mocy ustaleń na konferencji w Jałnału Wojennego w Norymberdze. wykładnią uchwalono, mimo że – we- tów może być spór wokół pomnika cie między Winstonem Churchillem, generała sowieckiego Franklinem D. Rooseveltem i JózeKarane będzie także publikowanie dług naj now sze go Rosyjska wizja wydarzeń Iwana Czerniachow- fem Stalinem znalazła się w sowiecfałszywych świadectw o działalno- sondażu Wszechroskiego. Ten jeden z kiej strefie wpływów. Na rzecz ści Związku Radzieckiego w okre- syjskiego Ośrodka II wojny światowej najzdolniejszych bez Związku Radzieckiego Polska utrasie II wojny światowej. Nie wiado- Badania Opinii Puodbiega krańcowo wątpienia generałów ciła znaczną część wschodnich teremo więc, czy sankcje nie dotkną tych, blicznej – 75 procent od polskiej. Ale to Polska II wojny światowej nów, zamieszkanych przez kilka miktórzy będą przypominać o współ- Rosjan jest przekonajest dla Po la ków lionów Polaków. Ceną sowieckiej dopracy ZSRR z Trzecią Rzeszą po nych, że w historii II decyduje o tym, uoso bieniem sowiec- minacji było także narzucenie Polpodpisaniu traktatu Ribbentrop-Mo- wojny światowej jest jakie pomniki stoją kich represji. Czernia- sce ustroju komunistycznego, który łotow, napaści Armii Czerwonej na wie le nie ujaw nio na jej terytorium. chowski, który zginął opóźnił odbudowę kraju i pogłębił Polskę 17 września 1939 roku, nych faktów. 66 prow 1945 roku w oko- przepaść w stosunku do rozwiniętych zbrodni katyńskiej czy masowej cent opowiada się za wy wóz ce Po la ków z Kre sów odtajnieniem materiałów dokumen- licach Pieniężna, był odpowiedzial- krajów Zachodu. Tego Polacy nie Wschodnich na zesłania i do archi- tujących wszystkie aspekty historii ny za likwidację oddziałów AK i przestaną Rosjanom przypominać. I pelagu Gułag. Wiadomo, że o tych tamtych lat. Większość Rosjan nie aresztowanie dowódców polskiego tego nie zmieni Putin, nawet jeśli bęwydarzeniach wiedzą tylko nielicz- chce też, aby władze manipulowały podziemia na Wileńszczyźnie. Stąd dzie wysyłał do łagrów swoich obyni Rosjanie. Do tej pory te fakty hi- historią II wojny światowej. Nieste- niedawna decyzja burmistrza i rad- wateli za mówienie prawdy. storyczne były pomijane milczeniem, ty, choć Rosja oficjalnie uznała wi- nych, że monument w Pieniężnie w TD

nowy dziennik Piątek 9 maja 2014

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Katarzyna Bussey (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Czesława Szymański BOOK KEEPING Dorota Tylutki (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


To i owo

9 nowy dziennik Friday, May 9, 2014

Agata Kulesza: "Zarabiam 1600 zł"

9 maja – 129. dzień roku

Imieniny obchodzą: Grzegorz, Bożydar NOWY JORK Piątek

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", w serii spotkań oprócz Kuleszy udział wzięli m.in. Paweł Potoroczyn, Jan Jakub Kolski, Piotr Dzięcioł, Łukasz Dzięcioł, Lucyna Kobierzycka i Magdalena Szwarcbart. Rektor szkoły filmowej Mariusz Grzegorzek, stwierdził, że żyjemy w schemacie dwóch dróg. "Jedna jest oficjalna. Tam są etaty, dyrektorzy, poczucie bezpieczeństwa. Druga to powstawanie niszowych grup, które tworzą offowe formy teatralne. Spróbujmy się zastanowić, jak aktor ma funkcjonować w tej rzeczywistości po wyjściu ze szkoły?" – pytał. "Po szkole kończy się bezpieczny świat – mówiła Kulesza. – Ja miałam od razu etat w teatrze. Nie potrafiłabym sama się przebić, dlatego mam dobrego agenta. Nie będę się przyjaźnić z producentami i z dyrektorami stacji telewizyjnych. Raz zdarzyła się taka sytuacja przy 'Idzie' Pawła Pawlikowskiego, wyproduko-

FOTO: WIKIPEDIA

"Po skończeniu szkoły nawet jeżeli aktor dostaje etat w teatrze, to zarabia niewiele. Ja zarabiam 1600 zł. Wszyscy chcą nam wmówić, że ten zawód to jest wielkie posłannictwo. To się może zdarzyć, że uniesiemy naszą pracę do artystycznego poziomu, ale to jest nasz zawód, z którego my musimy wyżyć" – wyznała Agata Kulesza podczas spotkania "Aktor producent. Wolny zawód?" na odbywającym się w Łodzi Festiwalu Szkół Teatralnych.

wanej przez Opus Film. Ewa Puszczyńska to moje jedyne doświadczenie, kiedy miałam wrażenie, że jestem z producentem w drużynie. Większość wizyt producentów to wrzaski i krzyki. Kiedy Paweł poprosił o dodatkowych dziewięć dni zdjęciowych – wiemy, że to dużo i ile kosztuje – Ewa zdobyła pieniądze na pięć. Jej wiara w ten projekt dawała nam nadzieję".

KRZYŻÓWKA

Sobota

Niedziela

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 15

Podsumowując dyskusję Paweł Potoroczyn, producent i dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, stwierdził: "W konstytucji jest zapisane, że państwo ma się troszczyć o kulturę, a to także oznacza miejsca pracy. A czasami, jak słyszę, że kultura ma się utrzymać sama, to mam taki pomysł, żeby wojsko utrzymało się z tego, co zagrabi na wojnie, a policja z tego, co odbierze złodziejom". ■

Rosja wygwizdana Rosję w konkursie Eurowizji reprezentują siostry Tołmaczowe. Kiedy ogłoszono, że zespół dostał się do finału, ludzie zaczęli gwizdać i "buczeć". Reakcja niewątpliwie powodowana była napiętą sytuacją polityczną między Rosją i Ukrainą. Do finału przeszła również Ukraina, reprezentowana przez Marię Jaremczuk. Podczas, gdy wykonywała ona swoją piosenkę "Tick-tock", obok niej wystąpił tancerz zamknięty i biegający w czymś w rodzaju olbrzymiego kołowrotka dla chomika. Reprezentujący Polskę Donatan i Cleo wystąpili w czwartek. Wielki finał odbędzie się w sobotę. Konkurs Eurowizji organizowany jest corocznie od 1956 roku. Festiwal jest najpopularniejszym z programów telewizyjnych na świecie, jednym z najchętniej oglądanych nie-

FOTO: ARCHIWUM

Reprezentantki Rosji w konkursie Eurowizji zostały wygwizdane przez publiczność.

sportowych wydarzeń międzynarodowych (corocznie przez 100-600 milionów widzów). Jest transmitowany zarówno w krajach europejskich, jaki w wielu innych państwach, takich jak Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Egipt, Filipiny, Hongkong, Indie, Japonia, Jordania, Ka-

nada, Kolumbia, Korea Południowa, Meksyk, Nowa Zelandia, Portoryko, Stany Zjednoczone, Tajlandia, Tajwan, Urugwaj i Wenezuela, pomimo faktu, że nie biorą one czynnego udziału w konkursie. Od 2000 roku konkurs nadawany jest również przez internet. AT, (R)

Poziomo: 6. Krąży wokół gwiazdy 7. Antonim degradacji 9. Amerykańskie miasteczko znane z westernu 10. Bardzo silne, bardzo mocno w muzyce 11. …Do pierścienia, konkurencja turnieju rycerskiego 13. Walący się dom 15. Kłujący w ogrodzie 17. Biały kłaczek 18. Łóżka z majtkami 19. Sądowa, spadkowa 20. Nieprzychylność 23. Skrzyneczka, szkatułka, kasetka, pojemnik 26. Otwory z szybami 27. Działanie siłą 28. Stolica Suazi

Pionowo: 1. Wierzy w moc 666 2. Styl pływacki 3. Dawna republika w Afryce 4. Otoczenie kotleta 5. Kloss dla Brunnera 6. Coelho, pisarz 8. Japoński rycerz 12. John, piosenkarz 14. Sport: osiągać rezultaty o klasę wyższą od rywali 16. Rytualne samobójstwo samurajów, "Harakiri" 17. Z pałączkiem do łopatki 21. Gatunek farby olejnej 22. Klacze i ogiery 24. Dostojnik w okresie sułtanatu w krajach arabskich 25. Miejsce ostatecznej klęski Hannibala


Z ˝ycia SWAP w Ameryce

10

nowy dziennik Piątek 9 maja 2014

Uroczysta akademia z okazji Konstytucji 3 maja  223. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja uczczono aka-

demią w Polskim Domu Narodowym na Greenpoincie. Uroczystości w niedzielę, 4 maja br., rozpoczęła poranna msza święta za ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki. Homilię wygłosił ks. Jan Urbaniak podkreślając, iż uchwalenie Konstytucji 3 maja było konsekwencją "oświeconego i niepodległego ducha", o którym winniśmy pamiętać również dziś "budując pomyślność naszej ojczyzny". prosty i pikny sposób unaoczniaa sowo Polska: godo z orem Patriotyczny charakter mszy w. umieszczone byo midzy biaonadawali te harcerze i harcerki, któ- -czerwonymi flagami. Wypowiadarzy odczytali modlitw wiernych. ne na scenie mowy przywoyway Ksidz proboszcz Marek Sobczak po- ideay Konstytucji 3 maja, dotyczdzikowa modziey, za to, e "szu- ce równoci spoecznej, wolnoci rekaj tego, co doskonae w duchowym ligijnej oraz de do adu ponad przeywaniu". Zgromadzonym przy- wszelkie spory. Otwierajc akadepomnia wartoci moralne goszone mi, prezes Domu Narodowego przez kanonizowanego Jana Pawa Antoni Chrocielewski zaakcentoII, by cieszy si tym, co w Polsce wa szczytno okazji i przywita zepikne, i cierpie, gdy kraj cierpi lub branych oraz goci z Polski. Hymny narodowe, polski i amerykaski, jest zagroony. Harcerska modzie niosc sztan- w solidnym wykonaniu chóru Andar z hasem "Ojczyzna – Nauka – gelus pod dyrekcj Izabeli GrajnerCnota" prowadzia wiernych z ko- -Partyki wprowadziy podnios aucioa do Domu Narodowego. Na gre- r wród licznej publicznoci. Harcerskie "Sto lat" dla Antoniego Chrościelewskiego – weterana spod Monte Cassino

Występ tancerzy z Polsko-Amerykańskiego Zespołu Folklorystycznego

enpoinckiej Driggs Ave ruch samochodowy wstrzymano dla polskiego przemarszu, w którym uczestniczyli reprezentanci Okrgu 2. SWAP, zuchy i skrzaty z rodzicami oraz inni Polacy celebrujcy polskie narodowe wito w Nowym Jorku. Scena sali Domu Narodowego w

Ks. Marek z Warszawy nazwa maj miesicem "bogoojczynianym" ze wzgldu na wiele w tym czasie okazji do westchnie do Boga i dat budzcych refleksje historyczne. Owym komentarzem wzi równie pod skrzyda zbliajc si 70. rocznic bitwy pod Monte Cassino. Naley tu

wspomnie, e wspóorganizator akademii Okrg 2. SWAP przyczyni si do wybudowania Centrum Informacyjnego tu przy Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino oraz pomnika gen. Wadysawa Andersa w miecie Cassino. Przedstawiciele SWAP wybieraj si do

Woch na oficjalne uroczystoci otwarcia centrum oraz odsonicia pomnika, które odbd si 17 maja br. Inicjatyw "Bohaterzy s wród nas", w ramach niespodzianki podczas niedzielnej akademii, harcerze i harcerki hufca Podhale i Warmia uhonorowali onierza, który walczy

ZDJĘCIA: ARCHIWUM SWAP

Katarzyna Buczkowska

o Monte Cassino, Antoniego Chrocielewskiego, komendanta Okrgu 2. SWAP. Podzikowali mu równie za to, e w Domu Narodowym maj swój dom. Skrzaty i zuchy, które równie w Domu Narodowym maj swój dom, krótkim programem odday ducha polskoci. Drugi przybyy z Polski go, prof. Tomasz Pudowski, historyk z Uniwersytetu Jagielloskiego, mówi o koniecznoci pamici Konstytucji 3 maja jako najlepszego dziedzictwa I Rzeczypospolitej. wito 3 maja okreli jako wito jednoczce Polaków bez wzgldu na opinie polityczne. Artystyczn i jake wdziczn czci programu by polonez i biay mazur wykonane przez dwie grupy wiekowe Polsko-Amerykaskiego Zespou Folklorystycznego. Prof. Pudowski podziwia trudn choreografi taców, z któr dzieci poradziy sobie znakomicie. Rewiowej iskry doday te Iskierki, które zataczyy ukady do muzyki pop. Sceniczne wystpy zachwyciy publiczno. Uroczysto Konstytucji 3 maja w Domu Narodowym na Greenpoincie, który ma 110 lat, skaniaa do rozmów o stanie wiedzy historycznej wród modego pokolenia. Jerzy Leniak, architekt i mionik historii Polski, w ramach dziaalnoci SWAP przygotowuje konkurs wiedzy o II Korpusie Polskim i roli gen. Andersa, bowiem jego zdaniem pielgnowanie pamici historycznej zaczyna si od myli "Polska jest tu, gdzie my jestemy". W sowie zamykajcym akademi, poprzedzonym patriotycznymi pieniami w wykonaniu chóru Angelus, Antoni Chrocielewski powiedzia: "Musimy zadba razem, by nas jako naród nie podzielono". Zachci równie modzie i dorosych do ksztatowania w sobie poczucia odpowiedzialnoci za to, co kryje si za sowem Polska. 


O Ameryce

11 nowy dziennik Friday, May 9, 2014

Japonia – groźny konkurent ekonomiczny USA  Po totalnej przegranej w II wojnie światowej Japonia wyciągnę-

ła z tej porażki racjonalne wnioski, według zasady "jeśli nie możesz przeciwnika pokonać, to dołącz do niego". W zamian otrzymała przebaczenie i wszechstronną pomoc od zwycięzcy – Stanów Zjednoczonych. stylna. Synna fabryka maszyn do szycia Singer wypucia na rynek Pod dobrym militarno-administracyj- amerykaski i wiatowy miliony tzw. nym nadzorem komisarza wojenne- singerówek z napdem nonym i go gen. McArtura w cigu okoo elektrycznym. Dzi ju tam jest cidwóch dekad podwigna si z ci- cho. Luno szacujc – w Ameryce kich okalecze wojennych, pokornie prac stracio kilka milionów kobiet staa si sojusznikiem Ameryki, i to z przemysu tekstylno-odzieowego, bardzo potrzebnym w okresie zim- a maszyny tekstylne w wikszoci nej wojny USA z gron dla wiata produkuje Japonia, nie USA. Potny niegdy przemys metai wolnych narodów komunistyczn lowy, czyli maszynowy, narzdziodyktatur sowieck. Pracowici, mao wymagajcy i zdy- wy, lotniczy, stalowy, okrtowy, chescyplinowani ludzie Japonii nie tyl- miczny, dziki którym Ameryka poko odbudowali kraj, ale uczynili z nie- konaa Niemcy i Japoni w II wojgo wielk potg przemysowo-go- nie wiatowej, dzi zosta w USA tylspodarcz, gron i konkurencyjn dla ko szcztkowo. Najbardziej szkoda Ameryki, jak równie caego zachod- przemysu obrabiarek z Cincinnati, niego wiata. Tania i dobra sia ro- wszelkiego typu precyzyjnych frebocza, niskie koszty ubezpieczenio- zerko-wiertarek, tzw. wspórzdnowe i zdrowotne sprawiy, e wielki ciówek, precyzyjnych szlifierek itp. kapita amerykaski zacz prze- Fortunki narzdziowe Red Lion, flancowywa na rynek japoski nie- Bridgeport i wiele, wiele innych przektóre zakady produkcyjne, a nawet chwyci przemys japoski i czciocae gazie przemysu, czynic Ame- wo niemiecki. Jest to przemys, za ryk odbiorc taniego towaru japo- pomoc którego mona zbudowa skiego, pocztkowo gorszej jakoci, wszystkie inne maszyny i urzdzenia roboczo-produkcyjne, jak np. ale wnet ta jako si poprawia. Pocztkowo Amerykanie nie za- maszyny budowlane i kopalniane, sauwayli niebezpieczestwa ekono- moloty, pocigi, samochody, maszymicznego, kupowali chtnie duo ta- ny hutnicze, maszyny i urzdzenia elektryczne, sprzt domosze japoskie produkty. wy, sprzt optyczno-fotoJaponia szybko rosa w pograficzny, kinowy, komtg przemysowo-gospoPracowici, mało puterowy, medyczno-szpidarcz, a Ameryka niepowymagający talny itp. Japonia – która strzeenie uboaa. Coraz i zdyscyplinowani przeja wytwarzanie tych to nowe gazie przemymaszyn, narzdzi i sprzsu przenosiy si stopnioludzie Japonii nie wo, a niektóre nawet la- tylko odbudowali kraj, tu, wykorzystujc nierzadko wysoce rozwiniwinowo, aby wnet uschn w kraju, a rozkwitn w ale uczynili z niego t technologi z USA – dzi dziery prym na wieJaponii. wielką potęgę Przybyem do USA w gospodarczą – groźną cie. USA stay si uzalenio1967 roku i by wiadkiem tego wielkiego i nieko- i konkurencyjną dla ne w wielu nawet strategicznych dziedzinach od rzystnego transferu przeAmeryki i całego my su pro duk cyj ne go zachodniego świata. Japonii, Niemiec, Chin czy innych krajów. W wszystkich dziedzin z Stanach Zjednoczonych USA do Japonii oraz do innych krajów Azji, i nie tylko. Naj- powstaje obecnie coraz wiksze pierw poszed przemys radiowy i te- bezrobocie i fiskalny kryzys. Trzeba tu zauway i mocno podlewizyjny – jeszcze w 1971 roku mona byo kupi telewizory "made in kreli, e tak w Japonii, jak i w NiemAmerica". Skoczya si teraz deka- czech istnieje wielka dbao o wyda komputerów amerykaskich – ma- soce kwalifikowane kadry konstrukmy wyroby japoskie, a ostatnio te torskie i produkcyjne, tak na szczechiskie. Mona powiedzie, e po- blu inynierskim, projektowym, jak tny przemys komputerów – elek- i warsztatowym (majstrowie, narztroniczny – w 70% wyniós si z kra- dziowcy, ustawiacze, kontrolerzy i ju. Kalkulatory, od prostych biuro- robotnicy-operatorzy. W USA o tawych do bardzo rozwinitych Scen- kie kadry si dba. Nie ma szkole tific – firm IBM, Texas Instruments, kwalifikacyjnych, jak to ma miejsce Intel – iPhone'y, GPS-y przechwy- w Japonii i w Niemczech. Pamitam czasy (lata 70.-80.-90. XX w.), kieciy kompanie japoskie. W Nowym Jorku na dole Manhat- dy w USA wiele zakadów si zamytanu ttnia niegdy produkcja tek- kao, zwalniao wykwalifikowany

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Chester C. Tobiasz

Przez ostatnie trzy dekady samochody japońskie w Stanach Zjednoczonych są chętniej kupowane niż amerykańskie

personel (np. Tool&Die Makers), na- World Market otworzy jeszcze szestawczy, produkcyjny, konstruktor- rzej bramy do taniej siy roboczej (nie ski, a Japonia wielu z tych ludzi za- unijnej), zwaszcza w Azji, Chinach, trudniaa okresowo u siebie, w celu Malezji, Ameryce aciskiej. W przeszkolenia swoich pracowników wielu z nich robotnicy produkcyjni, do nowej produkcji, uczc ich kre- tzw. operatorzy na liniach masowej atywnoci, pryncypiów nowej tech- produkcji, s kilka razy tasi i obynologii i dokadnoci produkcji ma- waj si bez benefitów. Dlatego wasowej, produkcji na tzw. liniach pro- ciciele wielkich korporacji produkcyjnych dalej przenosz swoje zakadukcyjnych i montaowych. Tak wanie byo z przemysem sa- dy wytwarzania do miejsc taniej simochodowym. Produkcja tzw. tamo- y roboczej, gdy w USA nie ma adwa i zautomatyzowana bya Japo- nych zakazów czy ustaw ograniczaczykom prawie nieznana. Amerykanie ich tego nauczyli w latach 60.-80. Pierwsze japoskie samochody na rynku amerykaskim byy do kiepskie, mao trwae, obróbka czci i materiay byy gorsze od tych z USA. Jednak z czasem japoska pracowito, staranno, stosowanie coraz lepszych materiaów, lepsza jako wykoczenia, poprawa konstrukcji, upikszanie modeli, wprowadzanie coraz to lepszej elektroniki do kontroli efektywnego spalania pa- Pięćdziesiąt lat temu "Made in America" było liwa w silnikach przez kon- symbolem wysokiej jakości kurujce ze sob kompanie, takie jak Toyota, Nissan, Honda i tym jcych taki proceder, a kosztowniejpodobne, day taki efekt, e przez si robotnicy amerykascy id na bezostatnie trzy dekady japoskie samo- robocie. Po prostu wolna amerykanchody s chtniej kupowane ni ame- ka. U kapitalisty liczy si tylko prarykaskie fordy czy chryslery. Dzi- wo zysku. Z produkcj idzie si tam, siaj po drogach amerykaskich je- gdzie taniej mona towar wytworzy. dzi ponad 60 procent samochodów Nie licz si przy tym szkody, jakie japoskich. Ekonomiczny efekt te- ponosi gospodarka krajowa i obywago jest widoczny. tele. Czsto wywozi si za granic Wprowadzony za czasów prezy- produkcj opart na najnowszej denta Billa Clintona tzw. Global technologii opracowanej w specja-

listycznych instytutach, nawet na koszt pastwa (fundusze federalne). Straty s tu podwójne: po pierwsze – prac ma nieamerykaski robotnik, zyskuje gównie kraj ulokowania produkcji i kapitalista inwestor. Nowy kraj, na przykad Chiny (ich robotnicy, technicy), uczy si szybko nowej technologii, a amerykascy twórcy tych czsto wysokich umiejtnoci trac je atwo na korzy ludzi i gospodarki innego kraju. Pracownicy japoscy i chiscy atwo sobie przyswajaj te trudne umiejtnoci i ju ich wicej nie kupi, bo zrobi swoje warsztaty, biura projektowe czy fabryki wedug ju nabytych instrukcji i wasnej praktyki. Amerykascy robotnicy i technicy natomiast, pozostajc bezrobotni, po kilku latach staj si nieprzydatni. To jest druga wielka szkoda – utrata wiedzy i dowiadczenia zgromadzonej przez lata. I tak ekonomia amerykaska, jako cao, upada, ronie bezrobocie. W cigu ostatnich dwóch dekad stopa yciowa powanie si tu zaniya – o jakie 25 procent. Pidziesit lat temu Ameryka i Amerykanie byli znani na caym wiecie z wysokiego standardu wykonania. "Made in America" byo symbolem wysokiej jakoci. Dzisiaj ju tego nie ma. Miejmy jednak nadziej, e Amerykanie si wreszcie obudz i znów zaczn produkowa dobra przemysowo-specjalistyczne u siebie. Wiedza, dowiadczenie, miliony miejsc pracy i dochód powinny by wytwarzane w kraju. 


12

Polacy w USA

nowy dziennik Piątek 9 maja 2014

Nigdy więcej  "Nie zapomnijcie, co nienawiść

zrobiła, co robi i co można z nienawiści zrobić” – mówi do młodzieży Bożenna Urbanowicz-Gilbride.

Poznaam pani Boenn kilka lat temu na spotkaniu z modzie, które odbyo si w Polsko-Amerykaskim Muzeum w Port Washington na Long Island. Po rozmowie okazao si, e Boenna Urbanowicz-Gilbride jest jedn z nielicznych osób i pierwsz Polk, eby nie powiedzie jedyn, która otrzymaa pozwolenie od amerykaskich wadz owiatowych na przekazywanie wiadomoci z okresu II wojny wiatowej i holokaustu w amerykaskich szkoach. Jako naoczny wiadek tamtych czasów pani Boenna stara si przybliy wspóczesnej modziey realia II wojny wiatowej. Ze szczególnym uwzgldnieniem ukazania prawdy o przeladowaniach hitlerowskich Niemiec, które dotkny nie tylko europejskich ydów, ale take inne narody, w tym Polaków. W czasie II wojny wiatowej zgino ponad 6 milionów polskich obywateli, w tym 3 miliony Polaków pochodzenia ydowskiego. Boenna Urbanowicz-Gilbride urodzia si w 1934 roku we wsi Leonówka na Woyniu. Po spaleniu wsi przez band UPA (Ukraisk Powstacz Armi) w 1943 roku zostaa wraz z ca rodzin wywieziona do obozu pracy przymusowej na terenie Niemiec. Po zakoczeniu wojny, wraz z rodzestwem i ojcem, wyjechaa do USA; matk Niemcy wywieli do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck; szczliwym trafem przeya i po latach doczya do rodziny w USA. "Jako naoczny wiadek okropnoci II wojny wiatowej czuj si w obo-

ZDJĘCIA: ELŻBIETA POPŁAWSKA

Elżbieta Popławska

Bożenna Urbanowicz-Gilbride (z lewej) i Samantha Nicholson z klasy X, która prezentuje książkę "Children of Terror"

wizku o tym opowiada, aby nie byo powtórki takiej historii i jednoczenie zakama na ten temat, z którymi jeszcze teraz do czsto si spotykam, jak np. sformuowanie 'polskie obozy koncentracyjne'" – powtarza na

swoich spotkaniach nasza rodaczka, która jest bardzo mocno zwizana z Poloni i pynnie mówi po polsku. W czwartek, 1 maja 2014 r., "Nowy Dziennik" uczestniczy w kolejnym ju spotkaniu, a waciwie kolejnej lekcji

Po zakończeniu spotkania ustawiła się młodzieżowa kolejka, każdy chciał zadać pytanie

historii, któr poprowadzia Boenna Gilbride dla uczniów Sacred HeardAcademy w Hempstead, NY. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem suchali jej opowieci o wojnie, holokaucie, o jej wasnych przeyciach z tamtego okresu, jako Polki i katoliczki. Pani Boenna opowiedziaa o swojej ksice, któr napisaa w roku 2009, wspólnie z koleank Inge Auerbacher, pt. "Przerwane dziecistwo". Jak napisa w jednej z recenzji dr Dawid G. Maxwell, dyrektor Muzeum Dziedzictwa ydowskiego: "Autorki urodziy si w tym samym roku, ale w dwóch rónych wiatach: jedna jako polska katoliczka, a druga jako niemiecka ydówka. Pomimo ich dramatycznie rónych tradycji i okolicznoci, przeyy wspóln traum – zagubienie i strach dziecka w czasie wojny. Auerbacher i Urbanowicz wyrazicie pokazuj zbawcz si rodziny, miejsca i tradycji. Modzi czytelnicy wynios lepsze zrozumienie drugiej wojny wiatowej i gbszy podziw dla autorek ksiki". Na zako czenie spo tkania w Hempstead uczniowie zadawali wiele pyta: Czy wybaczyła pani nazistom to, co zrobili i jak was traktowali?

Tak. Wybaczyam, moe to zabrzmi troszk ironicznie, ale jak miaam 17 lat, to nauczycielka, siostra zakonna na Greenpoincie, powiedziaa mi, e musz wybaczy, bo na stare lata ta zo objawi si tym, e bd bardzo le wyglda. Jak si ma 17 lat, to pewnie tak mona byo to przyj, dzisiaj dopowiem – tak, wybaczyam, bo jestem katoliczk.

Po tym, co panią spotkało i co pani widziała podczas II wojny światowej, nie utraciła pani wiary?

Nie. Musz powiedzie, e to, co przeyam, a take spotkania teraz z modymi ludmi, sprawiaj, e wiara moja jest bardziej intensywna. Młodzież była bardzo zainteresowana wykładem Bożenny Urbanowicz-Gilbride

Co pani myśli na temat tego, co dzieje się teraz na Ukrainie?

Nie lubi polityki, ale jestem bardzo dumna z tego, e Polska jest po stronie Ukrainy, bo my, Polacy, zawsze kochalimy wolno. Dla nas to zawsze byo najwaniejsze i chyba dla wszystkich te.

Czy jakieś wydarzenia po wojnie w szczególny sposób pani zapamiętała?

Dokadnie nie pamitam szczegóów, ale jak ogldaam zdjcia z moim tat z Pierwszej Komunii witej i bierzmowania w obozie ju po wojnie, to przypomniaam sobie, e by z nami mody ksidz, który przey obóz koncentracyjny i uczy nas religii. Mój tata opowiedzia te, e moj bia sukienk na t okazj uszya Polka (nie pamitam jej nazwiska) z biaego obrusu. Nie pamitam innych szczegóów, bo mylaam o mamie, której nie byo obok. Mam zabrali do obozu w Ravensbruck i nie mielimy z ni adnego kontaktu. Pamitam, e na bierzmowaniu wybraam imi Maria i postanowiam, e odtd Matka Boska bdzie moj mam. W mojej ksice jest zdjcie, na którym stoj ubrana w t bia sukienk. Straszne to byy czasy dla dzieci, ale jako przeylimy. Spotykania teraz z modzie nie s dla mnie atwe, bo zawsze bardzo si wzruszam, gdy to wszystko wspominam. Ale skoro Bóg pozwoli mi to wszystko przey, to musz teraz wypeni Jego wol i jako naoczny wiadek tamtych czasów opowiada o nich...  Książkę "Children of Terror" Bożenny Urbanowicz-Gilbride i Inge Auerbacher można nabyć przez internet: Amazon.com albo zamówić przez Barnes&Noble. Polską wersję pt. "Przerwane dzieciństwo", opublikowaną przez wydawnictwo Clio w Polsce, i niemiecką wersję pt. "Verlorene Kindheit" też można zamówić przez internet.


Polacy w USA

13 nowy dziennik Friday, May 9, 2014

Dni Papieskie w Bridgeport  To miały być wielkie rzeczy i to były wielkie rzeczy. Przez pięć

dni w Bridgeport w stanie Connecticut Polonia uroczyście świętowała kanonizację Jana Pawła II. Najpierw w Centrum Papieskim, potem pod polską flagą przed urzędem miasta, a na końcu na skrzyżowaniu przy kościele św. Michała Archanioła, które w niedzielę zyskało wspaniałe miano świętego patrona. dyna - udziela zarówno mnie, jak i mojemu mowi sakramentu bierzPomys obchodzenia Dni Papie- mowania. A potem spotkalimy si skich w Bridgeport zrodzi si jesz- z nim w Watykanie. Ju wtedy czucze w ubiegym roku. Zarzd tam- o si, e to nie jest zwyky, ziemtejszej Szkoy Kultury i Jzyka Pol- ski czowiek". W Biaym Orle mona byo usyskiego im. bogosawionego Jana Pawa II wystosowa petycj do lo- sze jeszcze jedno wiadectwo - Rakalnych wadz z prob o nadanie faa Rogowskiego, który w 2004 roskrzyowaniu - przy którym mie- ku, dziki Fundacji Mam Marzenie, ci si szkoa - imienia witego spotka si z Janem Pawem II jako Jana Pawa II w dniu kanonizacji. chory na zoliwy nowotwór nastoW kilka tygodni zebrano ponad 600 latek. O pobycie w Watykanie opopodpisów, które delegacja doczy- wiedzia wolontariusz fundacji, a na a do swojej prezentacji podczas koniec zebranych pozdrowi... sam marcowych spotka z burmistrzem Rafa. "Poczy si z nami przez Skyoraz rad ny mi. "Przed sta wi cie le pe'a!" – powiedziaa Marzena Rosa, Polonii byli wietnie przygotowa- która odpowiedzialna bya wanie ni i wywarli na nas bardzo dobre za papieskie wiadectwa. – Dzi Rawraenie – powiedziaa Lydia Mar- fa ma 24 lata i jest nie tylko zdrotinez, radna dystryktu 137 w Brid- wy, ale ma on i dwójk dzieci. Wiageport. – Pomys od razu spotka ra czyni cuda!" Cudownie byo podczas koncersi z nasz przychylnoci i zosta jednogonie zatwierdzony na po- tu piosenki papieskiej, który prowadzia Ewa Kamiska, zaoycielka siedzeniu rady miejskiej". Rado z tej bezprecedensowej de- Chóru im. w. Faustyny, dziaajcecyzji – w caym Connecticut nie by- go przy kociele w. Michaa Archao bowiem ani jednego miejsca po- nioa. "Wzio w nim udzia a 14 wiconego Janowi Pawowi II – uczestników, którzy zaprezentowasprawia, e Polonia postanowia na- li wspaniae umiejtnoci wokalne leycie przygotowa si do tego wy- i muzyczne" – wspomina Ewa Kadarzenia. Wspólnymi siami dziaa- miska. – Najwiksze brawa nalejce w Bridgeport i okolicach orga-  si najmodszym uczestnikom: nizacje utworzyy Polonijne Cen- Andrzejkowi Wiciorkowskiemu, trum Papieskie, które od rody do Julii Zapadce, Nikoli Jczek i Idzie pitku wieczorem miao do zaofe- Moczerniuk". O reszt piknych i rowania naprawd sporo. "Do obej- barwnych dozna artystycznych zarzenia bya wystawa 'Od Wadowic dbay: Grupa Muzyczna z Bridgedo Watykanu' oraz filmy dokumen- port, Zespó Pieni i Taca "Orlta" talne i fabularne o papieu" – wy- pod przewodnictwem Wojciecha licza Andrzej Wiciorkowski, pre- Górniaka i Zespó Pieni i Taca "Pozes klubu Biay Orze, tymczasowej lanie", którego dyrektorem jest Hansiedziby Centrum. W dolnej sali od- na Deja i który zamkn pitkowy byway si zajcia plastyczno-mu- program "hodem górali" i uroczyzyczne dla dzieci, nad którymi czu- stym odpiewaniem "Barki". W sobotni poranek uroczystoci wali nauczyciele z polskich szkó w Bridgeport i Derby im. b. Jerzego przeniosy si pod Urzd Miasta w Popieuszki. Dzieci uczyy si pio- Bridgeport. Tam – po raz pierwszy od senek, a take wykonay flagi pa- kilkunastu lat – na maszcie zaopotapieskie. Na górze, przy kawiarence a biao-czerwona flaga. "Stoimy tu (obligatoryjnie wyposaonej w kre- dzi - my, naród polski - na ziemi, któmówki), znajdowaa si czytelnia. ra od lat staa si naszym domem, gdzie "Na gównej scenie mona byo usy- yjemy i wychowujemy w polskoci sze wiadectwa osób, które byy bli- nasze dzieci – powiedziaa Izabela Parsko Ojca witego, koncerty wokal- do-Maecka, dyrektorka polskiej szkono-muzyczne oraz wystpy grup y w Bridgeport. – Jestemy dumni, folklorystycznych: Orlt i Polan" – e nasza flaga - symbol naszego bododa Janusz Pierzak ze Zwizku haterstwa i przodków oraz umiowania tego, co polskie i bliskie naszeModziey Polskiej. Utworzenie Centrum Papieskie- mu sercu - zawinie wanie tutaj". Zaszczytu podniesienia flagi, któgo byo strzaem w dziesitk. W cigu trzech dni odwiedziy go set- r dostarczy komendant miejscowej ki Polaków, którzy podkrelali wy- placówki SWAP Stanisaw opiski, soki poziom i wietn organizacj dostpi ojciec Stefan Morawski - proimprezy. "Atmosfera w Centrum by- boszcz parafii w. Michaa Archanioa rewelacyjna - wszdzie czuo si a. Franciszkanin, który od ponad 20 duchow obecno Jana Pawa II – lat zwizany jest z polsk parafi, powiedziaa Maria Dewera, która otrzyma take oficjalny list pochwalprzyjechaa do Bridgeport a z New ny, który wrczy mu Tom McCarJersey, aby podzieli si swoimi thy - przewodniczcy rady miejskiej. wraeniami ze spotkania z Ojcem Na koniec grupa kilkudziesiciu Powitym. – Mielimy to szczcie, laków, zebrana wokó polskiej flagi, e Karol Wojtya - jeszcze jako kar- odpiewaa Mazurka Dbrowskiego. Tomek Moczerniuk

ZDJĘCIA: MONIKA SATUR-SZYDŁOWSKI

Po raz pierwszy od kilkunastu lat na maszcie przed Urzędem Miasta w Bridgeport załopotała biało-czerwona flaga

Ojciec Stefan Morawski dokonał odsłonięcia tablic na rogu ulic Kossuth i Pulaski w Bridgeport

"Bya to wspaniaa, podniosa i wzruszajca chwila – powiedziaa Renata Kuniej. – Ciesz si, e mogam w niej uczestniczy wraz z moimi dziemi, którym staramy si zaszczepi mio do ojczyzny". Kulminacja Dni Papieskich nastpia w niedziel, 27 kwietnia. Podczas gdy w Watykanie nasz papie powiksza grono witych Kocioa katolickiego, na rogu ulic Kossuth i Pulaski w Bridgeport sta znak drogowy z tablic owinit w biao-czerwone pótno. O godzinie 10:30 pod supem zgromadzi si kilkudziesicioosobowy tum, poród którego nie zabrako dzieci ubranych w tradycyjne stroje. Po polsko-angielskich przemówieniach Izabeli Pardo-Maeckiej i Tomasza Moczerniuka, które nawoyway do patriotyzmu, uczucia dumy i oddawania hodu Janowi Pawowi II, gos zabra Tom McCarthy, który równie w ciepych sowach wypowiedzia si o naszym wielkim rodaku. "To by nie tylko wielki lider, ale i czowiek wielkiej wiary. To dziki niemu nie ma dzi w Polsce komunizmu. To on potrafi jednoczy i scala jak nikt inny, jednoczenie skupiajc przy sobie cae rzesze ludzi". Odsonicia tablicy dokona o. Stefan Morawski, który z umiechem na ustach pocign za materia. Ukaza si dumny napis: "St. John Paul II Corner". Towarzyszyy temu gromkie brawa i chóralne wykonanie "Barki". Zgromadzeni nie kryli radoci i ez wzruszenia. "To byo najwiksze wydarzenie o charakterze patriotycznym, którego byem wiadkiem – przyzna Grzegorz Szydowski ze Stamford. – Mamy co witowa, mamy z czego by dumni. Bdziemy pielgnowa to miejsce, tak jak pielgnujemy pami o Janie Pawle II". Po odsoniciu tablicy Polonia udaa si na msz wit koncelebrowan m.in. przez o. ucjana Królikowskiego - sybiraka i kawalera Orderu Umiechu. 94-letni franciszkanin, który po II wojnie wiatowej zabra 150 dzieci z obozu uchodców w Afryce do Kanady, w swojej homilii zachca do witobliwoci. "Do nieba id tylko wici, wic nie bójcie si by witymi! – mówi autor ksiki "Skradzione dziecistwo". – Jaka jest na to recepta? Po prostu: kochaj Boga i bliniego!". Podczas mszy uhonorowano take organizatorów przedsiwzicia spoeczno parafii w. Michaa Archanioa, polskiej szkoy w Bridgeport i polskiej szkoy w Derby, Zwizek Modziey Polskiej, Biay Orze, Orlta, Polanie, Grup Muzyczn, Chór w. Faustyny, SWAP, radio WNHU, dwutygodniki “Polonia” i “Biay Orze”. Wspólnym wysikiem sprawili, e przez tych kilka dni Polonia miaa wiele powodów do dumy, radoci, i przeylimy mnóstwo piknych chwil. Nie ma ju Centrum Papieskiego w Biaym Orle, a przed Urzdem Miasta w Bridgeport nie wisi ju polska flaga, ale na zawsze pozostanie tablica na rogu ulic Kossuth i Pulaski, powicona Wielkiemu Polakowi - Janowi Pawowi II. 


14

Og∏oszenia/Classified Experienced Plumbing Supervisor/Estimator wanted.

PRACA HELP WANTED

Must have residential & commercial exp. Heating knowledge a plus. Full Benefits/401-k/Pd Sick/Pd Vacation. Must have clean driving record & background. Please fax resume with references to: (718) 767-8827

nowy dziennik Piatek 9 maja 2014

FINISH CARPENTER for busy construction company. All year work in Manhattan. Minimum 10 years experience for fine carpentry. Must speak good English and able to read plans. Please call (718) 433-4348 Monday thru Friday, 10:00am - 5:00pm COMPANY LOCATED IN MASPETH, QUEENS is looking for full time office secretary to handle wide range of administrative tasks. Knowledge of basic bookkeeping and QuickBooks is a must. The candidate must be well organized. We require excellent English and communication skills. Polish language is helpful but not mandatory. Please email your resume to information@neandws.com

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI z prawem jazdy CDL klasy A na krótkie trasy, weekend w domu. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

TILE LAYER For construction firm. Minimum 10 years experience. Hours: 6:45 am to 3:30 pm. Fax: (718) 326-0287 Phone: (718) 326-5258 e-mail: laura@fazioconstruction.com

Potrzebni doÊwiadczeni instalatorzy do instalowania blachy i “air condition” w du˝ych obiektach przemyslowych i handlowych. Wymagane min. 2 lata doÊwiadczenia, pobyt sta∏y. Proszę dzwoniç: (718) 492-4985

PLUMBERS/HELPERS NEEDED. Must have experience. Must have SS number and drivers licence Proof of osha 10 hour class required. Call: (718) 728-6989

POTRZEBUJEMY HYDRAULIKÓW

STOLARZ MEBLOWY Zakład stolarski na Maspeth zatrudni wykwalifikowanego stolarza meblowego z doÊwiadczeniem. Wymagana umiej´tnoÊç czytania rysunków oraz obs∏uga wszelkiego rodzaju maszyn stolarskich. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w celu ustalenia spotkania: (347) 276-1565 lub (718) 381-4788 www.nyfineinteriors.com

FIRMA TRANSPORTOWA zatrudni kierowcę z prawem jazdy CDL-A na dalekie trasy. Komunikatywny angielski oraz doświadczenie wymagane. Po więcej informacji proszę dzwonić: (646) 296-5417

PRACA HELP WANTED NY BRONX BASED ELECTRICAL CONTRACTOR looking for experienced mechanics to work in the 5 boroughs; salary to commiserate with experience. Please forward resume to (718) 402-6338

LOOKING FOR A LIVE-IN NANNY ages between 50 to 65 to take care of 6 years old girl and house cleaning. 6 days a week from Sunday to Friday in Queens/Flushing. Must speak a little Russian. Start Work on 23rd od May Ask for Hana: (718) 459-7139 *** POTRZEBNA NIANIA Z ZAMIESZKANIEM, w wieku pomiędzy 50-65 lat do opieki nad 6-letnią dziewczynką i sprzątania. 6 dni w tygodniu od niedzieli do piątku, Queens/Flushing. Musi mówić trochę po rosyjsku. Data rozpoczęcia pracy 23 Maja. Hana: (718) 459-7139

Zatrudnię: Malarzy, Pomocników oraz samodzielnych podwykonawców poszukuje kontraktor do pracy w NY oraz okolicach. Telefon: (516) 916-3636

Profesionalny zakład stolarski na Brooklynie zatrudni wykwalifikowanego stolarza meblowego z amerykańskim doświadczeniem. Wymagana umiejetność czytania rysunkow shop-drawings oraz obsługa maszyn i język angielski. Prosimy o kontakt telefoniczny (347) 582-4922

Zatrudni´ stolarza meblowego i pomocnika stolarza. Sta∏a praca, dobre wynagrodzenie, ubezpieczenia. Wymagany pobyt sta∏y. Proszę dzwoniç: (718) 383-7120 lub (917) 567-0653 FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje wykwalifikowanych ELEKTRYKÓW z minimum 5 letnim doświadczeniem. Praca od zaraz. Karta OSHA i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Praca na Manhattanie. Rzetelność pracy oraz język angielski wymagany. Proszę dzwonić do biura: (718) 894-4300 lub wysłać e-mail Dara/Alan info@midlandele.com *******

Established Electrical Contractor seeks qualified Electricians minimum of 5 years experience for immediate hire. OSHA Cards required and drivers license a plus but nor necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office: (718) 894-4300 or email Dara/Alan for details info@midandele.com

z doświadczeniem. Wymagany pobyt stały, komunikatywny angielski. Stała praca. Kontakt: (718) 366-9480

MASON AND TENDER POSITIONS AVAILABLE! Busy construction company on NY/NJ border. Minimum 5 years experience in concrete work, brick work, stone work English speaking necessary Valid driver’s license necessary Masons - $30-$40 per hour Tenders - $20-$25 per hour Please reply with resume or fax resume to (845) 357-7177 EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Brooklyn shop, PLEASE CALL: (718) 234-9193 from 9am-3pm or (917) 807-2523 from 3pm-8pm

Plumbing company is looking for MECHANICS. Good salary, possible benefits. Please call to schedule interview (718) 369-7575

Zatrudnię doświadczoną kucharkę/kucharza. Znajomość kuchni rosyjskiej, ukraińskiej przydatna. Pełen etat (wraz z weekendami) Praca pod presją czasu. Podstawy angielskiego w mowie i pismie pomocne. Proszę dzwonić: (516) 603-8217 Brighton Beach, Brooklyn

STOLARZ WYKOŃCZENIOWY Firma budowlano-remontowa zatrudni stolarza do prac przy wykaƒczaniu wn´trz na Manhattanie i Long Island. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w celu ustalenia spotkania: (347) 276-1565 lub (718) 381-4788 www.nyfineinteriors.com

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI doświadczonych Mechanikow na rusztowania ( “scaffolds”) i murarzy. Wymagane wszystkie licencje i uregulowany status w USA. Stała praca, dobre wynagrodzenie. Zgłoszenia osobiste po uprzednim telefonicznym umówieniu (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 rano - 4:30 ppo∏.). Adres: 384 Troutman Street, Brooklyn, NY 11237 Proszę dzwoniç: (718) 383-4131 metro “L”- wysiąść na stacji Jefferson Street Potrzebni doświadczeni pracownicy do remontów apartamentów. Sta∏a praca, dobre zarobki. Proszę dzwoniç: (347) 418-6279

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pomocników do kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909 ESTIMATOR-PROJECT MANAGER POSITION: Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail/fax your resume. Fax: (917) 591-4123, e-mail: agata@janbarinc.com No phone calls please.

POTRZEBNY ELEKTROMECHANIK do pracy w zakładzie montażu paneli elektrycznych. Stała praca w Farfield, NJ. Proszę dzwonić: (973) 452-4473 Roofing Foreman and Mechanics Needed Seeking commercial-trained individuals for NJ based roofing company Call: (908) 925-0007 or visit: www.jdavidroofing.net/employment

nowy dziennik Friday, May 9, 2014

SAMOCHODY CARS

AGENCJE AGENCIES

NIERUCHOMOŚCI POLSKA

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

PRACA HELP WANTED NJ RESIDENTIAL MASONRY COMPANY LOOKING TO HIRE FULL TIME MASONS

with possible future subcontracting opportunities. masons must have minimum 10 years experience with brick, block and concrete. Own basic hand tools and truck is a plus. Field test is required for employment. Must be a team player by following instructions and company rules. Pay rate between $15 to $30 an hr depending on experience. Must speak English. Please call (908) 414-2968

*** Queens Central Realty *** Ridgewood Fresh Pond Road Narożny 2 rodzinny budynek z pustym miejscem o powierzchni 1,100sqf z 3 garażami. Cena 1,250Ml. Właściciel udzieli pożyczki z dobrym down payment na dobrych warunkach. Proszę dzwonić i prosić Donnę. (718) 417-0700

15

OPEN HOUSE Saturday 05/10 12/30-3,30 pm 58-06 78 Ave. Glendale. 1 family house, semi-detached, move-in condition, walking to LL train. Asking $469,000. Please call RE/MAX, ask for Milady (718) 848-4700 or (917) 686-4595

REZYDENCJA W POBLIŻU KRAKOWA Dom z aneksem i garażem. Przepiękna panorama. 5 pokoi, kuchnia, 3 łazienki, 2 piwnice, drewutnia, 2 kominki, świątynia dumania, taras widokowy. Całkowita pow. 173 m2, na 41 arów, ogrodzenie, ogrod, inspekty, winnica, winarnia, sad, studnia głębinowa. Budowany w 2001. Możliwość zakupu dodatkowych działek. Cena: $350K Telefon: (806) 367-6498, Ryszard

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

VACANCY OPEN FOR FULL TIME AND PART TIME JOB. NEW POSITIONS OPENED FOR CUSTOMER SERVICE / RETAIL / PUBLIC RELATIONS / SALE AND MARKETING compensation: Hourly Plus an Aggressive Commission Structure!!!!! We pride our business on the employees that we have and their ability to use excellent customer service to catapult our business to the top. Experience is not necessary but any background in the following is a huge plus: » Customer Service » Retail » Sales » Restaurant » Marketing » Advertising » Public Relations » Management » Transport

APPLY TODAY TO SECURE A ONE ON ONE INTERVIEW EMAIL:- workfulltimeparttime@gmail.com

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania


16

Ogłoszenia/Sport polonijny NAUKA EDUCATION

nowy dziennik Piatek 9 maja 2014

Kolejne sukcesy judoków

USŁUGI SERVICES

 Polonijna sekcja judo Sylwestra Gaw-

ła jest w środku bardzo intensywnego sezonu. Od początku roku 2014 zawodnicy uczestniczyli już w 12 turniejach w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. MATRYMONIALNE MATRIMONIAL Pan z doświadczeniem życiowym wiek 56 lat, pozna Panią w cel matrymonialnym. Poważne fotooferty proszę przesłać na adres: PO Box 13005 Jersey City, NJ 07303

TURYSTYKA TOURISM

ogłoszenie drobne w gazecie i masz w

darmo

internecie

FOTO: ARCHIWUM SYLWESTRA GAWŁA

WRÓŻKI PSYCHICS

.com

BIZNES BUSINESS NY State Motor Vehicle Inspection Business license for sale from A&B Service Center , you must get this license because NY motor vehicle is not issuing new inspection business licenses promptly , so this is your opportunity to own such a rear license that will bring new business and make you one of the most powerful & respected person in your community. For further information call, Allan (718) 525- 6632, $ 110 thousand or best offer.

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY ELEKTRYK

RIDGEWOOD QUEENS Na sprzedaż dobrze prosperująca Polska Agencja w centrum dzielnicy. Szeroki wachlarz usług polonijnych. Niskie koszty utrzymania. Stali klienci. Więcej informacji na miejscu Telefon: (718) 607-3588

classified@dziennik.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

454 Midland Avenue, Garfield, NJ 07026

(201) 933-3464

May. 15/14 - S&G Gross Co. Inc., 486 8th Ave., Man., from 255745 of Oct. 1, 2013 to 256332 of Oct. 31, 2013. May. 20/14 - Lincoln Squre Pawnbrokers Inc., 724 Amsterdam Ave., Man. from 37661 of Apr. 30, 2012 to 53429 of Sept. 30, 2013.

Caspert Management Co. Inc. (dca#0869125) as agent for N.Y. Pawnbrokers Inc. (dca#803727), N.Y. Pawnbrokers I Inc.(dca#9072023), N.Y. Pawnbrokers II Inc.(dca#1125229), N.Y. Pawnbrokers III Inc.(dca#1292397). Will sell all unredeemed pledges and hold-overs from previous sales, jewelery and non-jewelery items, from 000001 of 12/1/13 to 999,999 of 12/31/13. To be held on June 2nd, 2014 at 6am at 105 Attorney St. N.Y., N.Y. 10002.

www.theroyalmanor.com | info@theroyalmanor.com

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

Sylwester Gaweł – mistrz USA w kategorii masters

Medale zdobywali zawodnicy wszystkich kategorii wiekowych. Na szczególn uwag zasuguje Wojciech Szuliski, który tylko w turniejach mistrzowskich w tym roku zdoby 4 medale. W okresie przygotowawczym do mistrzostw USA seniorów Szuliski uczestniczy nie tylko w turniejach judo, ale take samobo i ju-jitsu. Dyscypliny nie s olimpijskie, jak judo, ale ich specyfika i przepisy uzupeniy okres przygotowawczy. Pomimo odmiennoci przepisów, specyfiki walki, w kadym z tych turniejów zawodnik osiga znakomite rezultaty: • 12 kwietnia 2014 w Bryn Athyn w stanie Pensylwania odbyy si mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w samobo. Udzia w zawodach wzio ponad 300 zawodników. Wojciech Szuliski w kategorii do 74 kg zdoby brzowy medal. • 29 marca 2014 Szuliski wystartowa w dwóch kategoriach w zawodach brazilijskiego ju-jitsu, które odbyy si w Queens College. W pierwszej kategorii bez kimono (no gi submition wrestling) po stoczeniu 5 walk zdoby brzowy medal. Nastpnie wystpi w brazylijskim ju-jistu, w którym po 6 wyczerpujcych walkach zdoby zoty medal. Najbardziej znaczcym medalem dla sekcji by srebrny medal w Akademickich Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych w judo w Irving w Teksasie. W ostatnim tygodniu, 2-3 maja 2014 w Reno, Nevada, odbyy si mistrzostwa Stanów Zjednoczonych w judo. Szuliski wygra jeden pojedynek i jeden przegra, odpadajc z rywalizacji. Na drugi dzie do rywalizacji przystpi sam trener sekcji polonijnej Sylwester Gawe. Po wygraniu 3 pojedynków przed czasem zdoby tytu mistrza USAw judo do 100 kg w kategorii masters. SG


Sport polonijny

17 nowy dziennik Friday, May 9, 2014

Kolejne derby odwołane

Kuźnia talentów w Garfield

den State. Dwa tygodnie temu z powodu burzy odwołane zostały derby Polonii Wallington z Wisłą, a w minioną sobotę z tej samej przyczyny nie odbył się mecz Wisły z Iconem.

W miniony weekend w 12 rozegranych meczach modzi Wilacy zanotowali 7 zwycistw, 1 remis, 4 poraki. Strzelili rywalom 41 bramek a stracili 23. W sobot druyna 11-letnich Jastrzbi z trenerem Piotrem Sal wzia udzia w biegu na 5 kilometrów z mistrzem olimpijskim z Soczi Zbigniewem Bródk.

 Od ponad 30 lat Klub Sportowy Wi-

I liga Cosmopolitan Stal Mielec NY – Barnstonworth 2:4 (1:0) Bramki: Robin Montenegro, Łukasz Jagodziński Skład: Marcin Czerwiński, Grzegorz Kruk, Kestutis

Mykolaitis, Piotr Piasecki, Robin Neri, Sebastian Choiński, Marek Lipiński, Marcin Jaworek, Robin Montenegro, Paweł Basisty, Łukasz Jagodziński

W pierwszej poowie Stal posiadaa lekk przewag, której efektem bya bramka zdobyta przez Robina Montenegro. Dwukrotnie bliski zdobycia bramki by 19-letni Sebastian Choiski, po którego strzaach pika ocieraa si o supek. Na pocztku drugiej czci rywale w cigu 5 minut strzelili dwie bramki i objli prowadzenie. W 72. min ukasz Jagodziski doprowadzi do remisu. Niestety, w ostatnich 10 minutach pikarze Barnstonworth strzelili dwie bramki i zainkasowali komplet punktów. Po meczu prezes Stali Artur Kurasiewicz powiedzia: “Szkoda straconych punktów. Nasz zespó z przebiegu gry zasuy co najmniej na remis. Na wyrónienie zasuguje 19-letni Sebastian Choiski”. Liga rezerw Stal Mielec NY II – Barnstonworth II 1:3 (0:1) Bramka: Łukasz Olszówka Skład: Marcin Czerwiński, Dariusz Cioczek, Jacek

Korba, Delyan Ganev, Kevin Janeczko, Paweł Basisty, Piotr Dublicki, Eryk Tarnowski, David Lis, Łukasz Olszówka, Karol Florczyk, wch.: Szymon Wolyniec

II liga Cosmopolitan Polonia NY – Shamrock SC 6:1 (3:0) Bramki: Radosław Kucharski 2, Marcin Dziewulski, Damian Janicki, Gary Rosales, Waldemar Wolski Skład: Dawid Ditrich, Łukasz Poduszczak, Tomasz Groch, Bartek Malinowski, Łukasz Bieleń, Marcin Kulak, Waldemar Wolski, Damian Janicki, Marcin Dziewulski, Gary Rosales. Wch.: Grzegorz Wędzyński, Mariusz Kulesza, Momo Harmanna, Adam Bajek.

Polonia NY wreszcie zagraa w penym skadzie. Przez cay mecz dominowaa na boisku. Ju w 6. minucie po strzale Damiana Janickiego pika wyldowaa na poprzeczce. Cztery minuty póniej worek z bramkami otworzy Marcin Dziewulski. Kolejne bramki byy kwesti czasu.

Po meczu zadowolony prezes Polonii Micha Siwiec powiedzia: “To by bardzo wany mecz o punkty. Na pochwa zasuya caa druyna, która zagraa bardzo dobry futbol”. Liga rezerw

Kategoria do lat 7

Polonia NY – Shamrock 1:1 Bramka: Grzegorz Szerszeń Skład: Damian Skiba, Kevin Beteta, Marcin Marek,

Łukasz Legierski, Grzegorz Szerszeń, Eugene Maciornita, Ucyildiz Tunc, Michał Siwiec, Konrad Suszek, Marcin Podbielski, Manuel Cando, Gabriel Mieleszko, Brian Czuj.

W minion sobot pierwszy mecz w rozgrywkach ligowych rozegrali najmodsi Wilacy, którzy graj na zmniejszonym boisku, piciu na piciu. Wisła Strikers Rec – Kearny 8:2 Bramki: Nicholas Pastula 5, Jacob Concepcion 2, Katarina Kondratowicz 1 Skład: Jacon Concepcion, Jakub Tokarz, Nicholas Pastula, Michał Jastrzębski, Zuzanna Bubienko, Izabela Koziol, Katarina Kondratowicz, Jonatan Banasik

Po meczu trener Waldemar Podbielski powiedzia: “Wynik kocowy nie odzwierciedla tego, co dziao si na boisku. Bylimy lepszym zespoem, ale brakowao szczcia w sytuacjach podbramkowych. Na wyrónienie zasuy 17-letni Gabriel Mieleszko”. Jak zwykle wzorem i przykadem dla modszych kolegów by najstarszy na boisku prezes Micha Siwiec. W najblisz niedziel, 11 maja 2014, Polonia zmierzy si z NYPD FC. Godz. 8 AM mecz rezerw, godz. 10 AM I zespó. Adres: Flushing Meadow Field 8, Fowler Ave. Flushing NY 11355. FC Missile – FC Gwardia NY 0:6 Bramki: Konrad Sobotka i Marcin Januszko po 2, Mateusz Chlost, Bartłomiej Storarczyk po 1

W poprzedni niedziel, 27 kwietnia, druyna Gwardii po bardzo dobrej grze rozgromia rywali a 6:0. Cztery dni póniej, w czwartek 1 maja, po wyrównanym meczu przegraa 0:1 z Grenadier Zenith. Pomimo poraki podopieczni trenera Marka Jakubowskiego utrzymuj pozycj lidera tabeli. II Liga Garden State Polonia Panthers Wallington – Bloomfield Knights 7:1 (0:0) Bramki: Damian Serafin 3, Michał Zawieska 2, Paweł Kasica, Mateusz Gawroński po 1 Skład: Dawid Podlesicki, Igor Trajecki, Wiesław Truty, Jarosław Truty, Mateusz Turek, Tomasz Długozima, Mile Iloski, Albert Dul, Tomasz Szumiło, Brian Rodriguez, Chris Chica, Mateusz Gawroński, Paweł Kasica, Michał Zawieska, Damian Serafin.

Kategoria do lat 8 Wisła Błyskawica – Marons 0:1 Wisła Sokoły – Livingston 4:0

Drużyna 11-letnich Jastrzębi z trenerem Piotrem Salą wzięła udział w biegu na 5 kilometrów z mistrzem olimpijskim z Soczi Zbigniewem Bródką

Kategoria do lat 9

Kategoria do lat 14

Wisła Królewscy – River Dell 3:2

Nutley – Wisła Smoki 3:6

Kategoria do lat 10 Wisła Tygrysy – Fort Lee 2:2 Bergenfield – Wisła Tygrysy 1:0

Bramki: Paweł Kondratowicz 4, Eddie Capriop, Patryk Gruca po 1 Skład: Eddie Carpio, Patryk Gruca, Dominik Homola, Matthew Konopka, Patryk Kuczyński, Paweł Śliwiński, Enrique Nunez, John Gonzalez, Paweł Kondratowicz, Adrian Baranowski, Przemek Praszek, Jakub Rebisz

Znakomit skutecznoci popisa si syn prezesa Wisy Jana Kondatowicza Pawe. Z bramek wnuka najbardziej cieszy si dziadek Marian Bator.

Bramki: Sebastian Frankowski 3, Gabriel Serafin 1

Kategoria do lat 11

Spartan – Wisła Sokoły 5:2

Wisła Jastrzębie – Americans 3:1

Bramki: Erik Moroz 2

Bramki: Anthony Warmuz 3

No Valley – Wisła Gwiazdy 1:5

Kategoria do lat 13

Kategoria do lat 16 Torpedos – Wisła Orły 3:5

Bramki: Adrian Saad 3, Adrian Jaworski, Alan Rutkowski po 1

Wayne – Wisła Rekiny 2:1

Bramki: Mateusz Rojek 3. Marek Mikaniak, Patryk

Wilk po 1

WZ

Pobiegli w polskie święto w i dobr organizacj. Na mecie uczestnicy biegu deklarowali swój udzia w kolejnych edycjach Biegu Polskiej Konstytucji. Bieg wygra Daniel Ferguson z NY Front Runners z czasem 31 min 22 Na starcie stawio si ponad 70 osób sek. Jako drugi na met przybieg Po– zarówno Polacy, jak i biegacze in- lak Sawek aglewski, który na co nych narodowoci. Trasa 5 mil wio- dzie specjalizuje si w bieganiu ulda piknym, ale trudnym szlakiem tramaratonów i potraktowa ten bieg jako sprawdzian formy. Forest Park. Humory dopisyway wszystkim Pierwsza miejsce wród kobiet zapomimo wietrznej pogody, licznych ja Katie Scatchard, Angielka mieszwzniesie i podbiegów na trasie. kajca w Nowym Jorku, z czasem 37 Wszyscy docenili wietn inicjaty- min 30 sek, a tu za ni uplasowaa

W minioną niedzielę, o godzinie 9 rano, w Forest Park na Queensie odbył się pierwszy polonijny bieg dla uczczenia rocznicy Konstytucji 3 maja. 

si Monika Majcherczyk z Polska Running Team. Pozytywna energia, wietne humory i rado biegaczy sprawiy, e wszyscy poczulimy dum, e jestemy Polakami. Podzikowania dla Sawka Platty z The Platta Law Firm za ufundowanie koszulek dla biegaczy oraz dla Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku za nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Do zobaczenia za rok w wietnej formie i jeszcze wikszym gronie. 3RunPL

Po remisowej bezbramkowej pierwszej poowie, w II czci podopieczni modego grajcego trenera Pawa Kasicy zdeklasowali rywali, strzelajc im a 7 bramek. Hat-tricka ustrzeli wychowanek Kolbuszowianki Kolubuszowa Damian Serafin. Liga Friendship Over 40 ZPA – D. Arcy’s 1:3 Bramka: Myśliński Skład: Kaczmarski, J. Cieśla, Pawłlczyk, Maciąg,

Czyszczon, Wieczorek, Wysocki, Szczepanek, Wróblewski, Mianowski, Świder, Madej, Michno, Wysocki, A. Cieśla, Mikołajewski, Kucharczyk, Myśliński, Wełna, Hryniewicki, Kramarski, Pachalak, Midura, Klisiewicz, Warzocha, Jakiel

By to najsabszy mecz druyny ZPA, pierwsza poraka w sezonie. WOJCIECH ZIĘBOWICZ

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

FOTO: MICHAŁ NAPARTOWICZ/3RUNPL

Mecz Polonii z Wis rozegrany zostanie we wtorek, 13 maja, o godz. 20:30 PM na boisku w Athenia Steel Park w Clifton, NJ. Z powodu zalanego boiska nie odbyy si mecze czterech druyn Polonii Falcon New Britain, pauzowaa równie Polonia Wallington. W II lidze Cosmopolitan Polonia NY gromi rywali. Mecze przegrali: I-ligowa Stal Mielec NY i III-ligowa FC Gwardia NY. Wysokie zwycistwo zanotowaa Polonia Panthers w II lidze Garden State, a pierwszej poraki w sezonie doznaa druyna oldbojów ZPA Perth Amboy.

FOTO: VISTULA GARFIELD

sła prowadzi wspaniałą pracę z młodzieżą polonijną. W klubie w Garfield w ostatnich latach przebywa młodych adep tów piłki nożnej.  Pecha mają polonijne drużyny występujące w Superlidze Gar-


18

Sport

nowy dziennik Piatek 9 maja 2014

Popis Gortata, porażka Wizards  Mimo popisu Marcina Gortata, który zdo-

W rywalizacji playoffs do czterech zwycistw jest remis 1-1. Spotkanie byo wyrównane i zacite w odrónieniu od pierwszej konfrontacji tych druyn w hali Bankers Life Fieldhouse, wygranej bez problemów przez zespó z Waszyngtonu. W rod prowadzenie zmieniao si wielokrotnie, rónica nigdy nie przekroczya omiu punktów, a oba zespoy popisyway si gr w obroMarcin nie. Rozstrzygnicie zapado w saGortat mej kocówce. (z lewej) Jeszcze na pi minut przed ostat- zagrał swój nim gwizdkiem sdziów byo 77:74 najlepszy dla goci, ale w kolejnych akcjach Pamecz w cers zdobyli sze punktów nie trahistorii cc adnego. Dziki rzutowi Gortata występów bezporednio z powietrza, po podaw playoffs, niu Johna Walla, Czarodzieje zmniej- ale nie dało szyli straty do 79:80 na 3.23 min. przed to zwyciękocow syren. Gospodarze odpostwa wiedzieli skutecznym rzutem GeorWizards. ge’a Hilla, a potem przez ponad dwie Obok minuty adna z druyn nie zdobya David West punktów. W kluczowym momencie, z Indiana przy stanie 82:79 dla Pacers, wejcia Pacers pod kosz rywali spróbowa Wall, ale Hill wyrwa mu pik. Gdy na 21,4 s szajc prowadzenie gospodarzy do przed kocem punkty z pódystansu piciu punktów (84:79), strata okazdoby Lance Stephenson, podwy- zaa si ju nie do odrobienia.

FOTO: EPA/STEVE C. MITCHELL

był 21 punktów i miał 11 zbiórek, koszykarze Washington Wizards w drugim półfinałowym meczu Konferencji Wschodniej ligi NBA ulegli na wyjeździe Indiana Pacers 82:86.

Polski rodkowy by w rod najlepszym zawodnikiem Wizards, ale jego znakomity wystp nie wystar-

Czarna kolejka Polaków w NASL  4. kolejka NASL nie przyniosła szczęścia drużynom, w których grają Pola-

czy do zwycistwa. odzianin uzyska czwarte double-double w tegorocznych playoffs i by jedynym zawodnikiem w tym spotkaniu z dwucyfrowymi statystykami w dwóch elementach gry. Gra 36 minut. 21 punktów to jego rekord kariery w playoffs, podobnie jak dziesi celnych rzutów z gry (na 15 wykonanych). Trafia na róne sposoby – efektownymi wsadami lew i praw rk, rzutami z pódystansu i spod kosza. Najlepszy okres gry mia w trzeciej kwarcie, w której zdoby 11 punktów. W statystykach zapisa take jeden celny z dwóch wolnych, osiem zbiórek w obronie, trzy w ataku, asyst i trzy faule. Ojcem zwycistwa w zespole gospodarzy by krytykowany za dotychczasow postaw w playoffs rodkowy Roy Hibbert, który przeszed odwrotn metamorfoz. W czterech ostatnich meczach uzyska cznie 13 punktów i dziewi zbiórek, pierwsze spotkanie z Wizards zakoczy z zerowym dorobkiem w tych elementach gry. Teraz zabysn 28 punktami (10/13 za dwa, 8/8 z wolnych), co jest jego najlepszym osigniciem w sezonie, zebra dziewi piek z tablic i mia dwa bloki. Pilnujcy go przez wikszo spotkania Nene nie znalaz sposobu na odmienionego uczestnika tegorocznego Meczu Gwiazd NBA. Rywalizacja przenosi si teraz do Waszyngtonu. W pitek i niedziel odbd si tam kolejne dwa spotkania,

Pozostałe wyniki: Atlanta Silverbacks – Ottawa Fury 2:1 (McCulay 44’, Chavez 50’ – Jarun 90’).

cistw Minnesot United (poniedziaMinnesota United – Indy Eleven 3:2 cy. Cosmos Nowy Jork uległ na wyjeździe Carolina RailHawks 0:1, a Scorpions ek, 12 maja o 19:30 na James M. Shu- (Ramirez 23’, Daniel Mendez 25’, Pitchkolan 45’ – art Stadium, bilety: http://www.nycoBracalello 42’ (sam), Kleberson 90’). przegrali w San Antonio z Tampa Bay Rowdies w takim samym stosunku. smos.com/tickets). Aby pokusi si o FC Edmonton – Ft. Lauderdale Strikers 1:3 cji, dramaturgii i... czerwonych kartek. 3 punkty gracze z Long Island musz CO Z COSMOSEM? (Fordyce 73 – Nunez 40’, Picault 63’, Anderson 79’). Jeszcze dwa tygodnie temu wyda- Gospodarze objli prowadzenie ju w by przede wszystkim bardziej skuwao si, e Cosmos jest murowanym 12. min po piknej akcji Cesara Eli- teczni. Napastnicy zawodz, bo do tej kandydatem do tytuu mistrza wiosny. zondo i Ty Shipalane. Kostarykaczyk pory tylko Stokkelien ma na koncie nawet wyrzucenie z boiska za drugi Nowojorczycy rubowali rekordy me- popisa si solowym rajdem przez pó bramk. Coraz goniej mówi si wic óty kartonik Blake’a Wagnera nie odczów bez poraki i nabijali licznik mi- boiska i celnym podaniem do gracza o sprowadzeniu do zespou legendy wrócio losów pojedynku. W najblinut bez puszczonego gola. Wydawa- z RPA, który najpierw strzeli w wy- madryckiego Realu 36-letniego Rau- sz sobot Skorpiony bd próbowa o si, e dobrze naoliwiona maszyna biegajcego Jimmy Maurera, ale po- la, któremu koczy si kontrakt z ka- wygra u siebie po raz pierwszy. Mecz Gio Savarese zatrzyma si dopiero na tem przytomnie skierowa odbit pi- tarskim Al-Saad. Wszystko wskazu- z Carolin rozpocznie si o 20:30 i by najwyszym stopniu podium po me- k z woleja do siatki. Cosmos rzuci je na to, e Raul doczy do swoich moe Skorpionom pomoe Zahorski. czu o Soccer Bowl pón jesieni. Nie- si do odrabiania strat, ale Jemal John- krajanów: Marcosa Senny i Ayoze, i “Od tego tygodnia wróciem do treninspodziewana poraka z San Antonio son nie wykorzysta dwóch okazji do ubierze koszulk Cosmosu latem – czy- gów z penym obcieniem – mówi polski napastnik. – Czuj si dobrze, Scorpions przed tygodniem ostudzi- strzelenia bramki. W 56. min z boiska li na pocztku rundy jesiennej. mam nadziej, e wygramy z Carolia jednak mistrzowskie aspiracje Co- wylecia Sebastian Guenzati za... spoliczkowanie obrocy RailHawks Kusmosu i jego kibiców. n i tydzie potem z FC Edmonton”. SCORPIONY BEZ ŻĄDEŁ Sobotni mecz z Carolin Rail- pono Low, który wczeniej nieprzepiPo dwóch wyjazdowych zwyciHawks do zudzenia przypomina spo- sowo go zatrzymywa. 10 minut pó- stwach San Antonio Scorpions byli zdePOZNAJ (CZYTAJĄCEGO) SZETELĘ! tkanie z ubiegego roku, które Cosmos niej to Cosmos gra w przewadze, po cydowanym faworytem w starciu z W najblisz sobot o 2:30 w Polprzegra 0:3. Tym razem na WakeMed tym jak za drugie przewinienia czer- Tampa Bay Rowdies. W skadzie go- skiej Szkole Doksztacajcej im. ZbiSoccer Park znowu nie brakowao emo- wone kartki zobaczyli Connor Tobin spodarzy ponownie zabrako Tomasza gniewa Herberta na Long Island (1 i Low. Ale nawet taki obrót sprawy nie Zahorskiego, który wci leczy kon- Molloy St, Copiague, NY, 11726) odpozwoli nowojorczykom na zdoby- tuzj pachwiny. Pozbawieni polskie- bdzie si proczytelnicze spotkanie z cie wyrównujcego gola. “To byo de- go da gospodarze nie potrafili uk- cyklu “Caa Polonia czyta dzieciom”, TABELA NASL: ja vu sprzed tygodnia – powiedzia po si ekipy z Florydy, mimo przewagi i w którym wemie udzia byy repre1. Minnesota United 4 12 8:3 me czu niezadowolony Danny Szete- kilku dogodnych okazji Shauna Saiko. zentant USA w pice nonej i obecny 2. Ft. Lauderdale Strikers 4 9 9:7 la. – Stracilimy szybko gola i przeMecz rozstrzygna akcja z 51. min. gracz Cosmosu Nowy Jork Danny Sze3. Carolina RailHawks 4 7 6:6 ciwnik gra na utrzymanie wyniku. Mie- Pik z prawej strony dorodkowa tela. Organizatorzy – portal Dobra Pol4. Cosmos Nowy Jork 4 6 5:2 limy wyran przewag, ale znowu Evans Frimpong. Przeleciaa ona nad ska Szkoa, Polonia for Kids oraz dy5. San Antonio Scorpions 4 6 3:4 za brako wykoczenia akcji. “ gowami obroców i spada pod nogi rekcja polskiej szkoy na Long Island 6. Atlanta Silverbacks 4 6 6:8 Keitha Savage, który wycofa j do Sha- – zapraszaj wszystkich do udziau w 7. Tampa Bay Rowdies 4 5 4:5 na Hilla. Syn trenera goci natychmiast tej sponsorowanej przez The Platta NA POMOC... RAUL? 8. Ottawa Fury 4 3 6:6 Za tydzie Cosmos, który spad na uderzy po ziemi tu przy supku i Da- Law Firm imprezie. Wicej informa9. Indy Eleven 4 2 6:8 4. miejsce w tabeli, zagra u siebie z vid Bingham musia skapitulowa. Pod- cji: www.facebook.com/cpcd.usa oraz 10. FC Edmonton 4 1 2:6 idc jak burza i majc komplet zwy- opieczni Alana Marciny atakowali, ale 201 878 7990. TOMASZ MOCZERNIUK

po czym zespoy na pewno wróc na wtorkowy mecz do Indianapolis. W pófinale Konferencji Zachodniej Oklahoma City Thunder wygrali z Los Angeles Clippers 112:101 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Oklahom do triumfu poprowadzio dwóch zawodników – Russell Westbrook i niedawno wybrany MVP sezonu zasadniczego Kevin Durant. Pierwszy z nich zaliczy trzeci w playoffs triple-double – zdoby 31 punktów, mia 10 asyst i 10 zbiórek. Podobne statystyki zaliczy Durant – 32 punkty, 12 zbiórek i dziewi asyst. “Przede wszystkim na sowa uznania zasuguje nasza defensywa. Thabo Sefolosha da nam bezpieczestwo z tyu, dlatego inni mieli swobod pod koszem rywali” – powiedzia trener Thunder Scott Brooks. W zespole z Los Angeles najskuteczniejszy by J. J. Redick – 18 punktów, o jeden punkt mniej zdoby Chris Paul. Kolejny mecz w hali Clippersów w pitek. TW

NBA PLAYOFFS WYNIKI II RUNDY:

Konferencja Wschodnia: Indiana Pacers – Washington Wizards 86:82, stan rywalizacji: 1-1. Konferencja Zachodnia: Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 112:101, stan rywalizacji: 1-1.

Penguins bliscy awansu  Hokeiści Pittsburgh Penguins są bli-

sko awansu do finału Konferencji Wschodniej rozgrywek o Puchar Stanleya w NHL. W rod Pingwiny wygray na wyjedzie z New York Rangers 4:2 i w rywalizacji do czterech zwycistw prowadz ju 3-1. By moe awans zapewni sobie ju w pitek, gdy w Pittsburghu odbdzie si pity pojedynek tej pary. W rod w Madison Square Garden gocie prowadzili po pierwszej tercji 1:0 po golu Jewgienija Makina. W 26. minucie wyrówna Carl Hagelin, ale jeszcze w drugiej odsonie drugiego gola dla Pingwinów zdoby Brandon Sutter. W 48. minucie na 3:1 podwyszy Jussi Jokinen, a sze minut póniej kontaktowego gola uzyska Mats Zuccarello. Jednak zaledwie 57 sekund póniej wynik meczu na 4:2 dla Penguins ustali Chris Kunitz. TW

PUCHAR STANLEYA WYNIK II RUNDY NHL PLAYOFFS:

Konferencja Wschodnia: New York Rangers – Pittsburgh Penguins 2:4, stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Penguins.


Sport

19 nowy dziennik Friday, May 9, 2014

Kontrowersyjny Cionek

8 debiutantów na mecz z Polską

 Joachim Loew powołał kadrę na to-

 Adam Nawałka powołał na mecz z Niemcami obrońcę–debiu-

warzyski mecz Niemiec z Polakami. W drużynie zabrakło wielu piłkarzy, którzy miesiąc później rozpoczną walkę na mundialu. Wszystko przez fakt, że spotkanie w Hamburgu (13 maja, 20:45) rozgrywane będzie poza oficjalnym terminem FIFA.

tanta z drugiej ligi włoskiej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie chodziło o 28-letniego Brazylijczyka, z dość kontrowersyjną przeszłością w polskiej ekstraklasie.

Polska wciąż 72.

 Piłkarska reprezentacja Polski pozostaje na 72. miejscu w rankingu FIFA.

W czołówce opublikowanego w czwartek notowania nie zaszły większe zmiany. O dwie lokaty, na 4. pozycj awansowaa Brazylia. Na prowadzeniu jest reprezentacja Hiszpanii, która wyprzedza Niemcy i Portugali. Czoow dziesitk uzupeniaj trzy zespoy z Ameryki Poudniowej i trzy z Europy: Kolumbia, Uru-

gwaj i Argentyna oraz Szwajcaria, Wochy i Grecja. Reprezentacja Polski pozostaje na 72. pozycji, co daje 34. lokat wród 53 sklasyfikowanych zespoów z Europejskiej Unii Pikarskiej (UEFA). Bezporednio przed polskim zespo-

W skadzie na mecz z Polsk znalazo si dziewiciu zawodników, którzy figuruj w szerokiej kadrze powoanej na mistrzostwa wiata. Oczywicie przeciwko Polsce nie zagraj zawodnicy Borussii Dortmund i Bayernu Monachium, którzy bd walczy o Puchar Niemiec. Z tego samego powodu z Niemcami nie zmierz si Polacy z Borussii Dortmund – ukasz Piszczek i Robert Lewandowski. Wystp Jakuba Baszczykowskiego by wykluczony ju wczeniej przez kontuzj.

Joachim Loew myśli o przyszłości

FOTO: EPA/ARNE DEDERT

urodzili si ju w Brazylii, przez wiele lat mówili wycznie po polsku. yli wród Polonii i nie mieli kontakktóry zasyn z twardej gry i zama- tu z miejscowymi – wspomina Cionia koci policzkowej Andrzejowi nek, dodajc: – Mój woski meneder Niedzielanowi. W polskiej ekstrakla- zapyta, co sdz o wyjedzie do Polsie zyska opini brutala, ale równie ski, w której ma dobre kontakty. Dziagracza szalenie ambitnego. Nie wy- dek i babcia byli zadowoleni, a narónia si jednak zdecydowanie na wet dumni, e wnuk moe trafi do pozycji rodkowego obrocy, nie wy- kraju ich rodziców. No wic pojecharónia si jak choby Dickson Cho- em. Najpierw jednak nie do Biaeto albo Manuel Arboleda w szczy- gostoku, a do Poznania. Miaem by towym momencie kariery. To powo- testowany przez Lecha, lecz nic teanie wzbudzio kontrowersje z wielu go nie wyszo. Termin nie by zbyt powodów. Niektórzy narzekaj, e korzystny, bo trafiem na pierwszy Cionek to kolejny “farbowany lis”, trening przed sezonem. Jaki ‘dziawycignity przez selekcjonera na si- dek’, rozruch i koniec zaj. Wieczo, bardziej blotka ni as z rkawa. rem meneder zadzwoni, e jedzieTakich pikarzy mielimy w repre- my do Biaegostoku. Szczcie si zentacji pod dostatkiem za kadencji do mnie umiechno, bo po paru Franciszka Smudy albo Waldemara dniach podpisaem kontrakt”. Fornalika, ale niczego nie zmienili. Zreszt tak mocno krytykowany SeGRAJĄC W EKIPIE JAGI STAŁ SIĘ bastian Boenisch to jednak podsta- WRĘCZ SYMBOLEM FILOZOFII TREwowy zawodnik Bayeru Leverkusen, NERSKIEJ PROBIERZA, opartej na grze czoowego klubu Bundesligi, a Thia- agresywnej, od pierwszej do ostatniej go jest graczem wystpujcym obec- minuty. Równie za kadencji Tomanie jedynie w drugiej lidze woskiej. sza Hajty odgrywa wan rol w zespole. W 2013 roku popad jednak w DO POLSKIEJ EKSTRAKLASY TRA- konflikt z dziaaczami, gdy nie chcia FIŁ W 2008 ROKU Z REKOMENDA- przeduy kontraktu na proponowaCJI ZBIGNIEWA BOŃKA, a nastp- nych mu warunkach. Zamiast tego odnie spdzi cztery sezony w Jagiel- szed za darmo i trafi z powrotem do lonii. Wczeniej bez powodzenia sonecznej Italii. Teraz zwróci na siestara si o anga w Atalancie Ber- bie uwag selekcjonera. Znów w rogamo i Chievo Werona. W tym mo- li adwokata wystpi Boniek. Obecmencie warto na chwil zajrze do ny prezes PZPN raz jeszcze poleca drzewa genealogicznego – jego pra- Cionka, tym razem do reprezentacji. dziadkowie trafili do Brazylii w 1900 “Widziaem Moden kilka razy w teroku, emigrujc z miejscowoci Li- lewizji, w Polsce byaby w cisej czopinki z poudnia Polski. Jak wspo- ówce. Cionek jest silny, skoczny i dymina pikarz w rozmowie z “Prze- namiczny” – ocenia Boniek. Pamigldem Sportowym”: “Kiedy stara- tajcy go ze wspólnych treningów i em si o pol ski pasz port, to gry w Jagiellonii Tomasz Frankowski rozpoczem poszukiwanie niezbd- ma nieco inne zdanie na temat pikarnych dokumentów. Pomagaa mi w skich walorów Brazylijczyka. “Umietym rodzina Cionków z Lipinek, z jtnociami Thiago odstawa jednak któr si spotkaem. Pewne jest, e od Damiena Perquisa i Marcina Was moimi dalekimi krewnymi, cho silewskiego. By saby w rozegraniu dokadny stopie pokrewiestwa piki, niedokadny, wrcz chaotyczny. ciko ustali. W tamtejszym kocie- Fakt, e walecznoci przerasta nale doszperali si dokumentów doty- wet ‘Wasyla’, ale na tym jego atuty czcych pradziadków. Papiery roz- waciwie si koczyy. Do grania w wieway najmniejsze wtpliwoci co kadrze potrzeba czego wicej ni sado ich polskiego pochodzenia. Po mej zacitoci. Nie mam pojcia, moopuszczeniu rodzinnego kraju za- e przez te dwa lata pobytu we Womieszkali pod Kurytyb w miejsco- szech by tak pracowity, e te swoje woci Araucaria, gdzie osiedlio si mankamenty wyeliminowa” –mówi wielu innych emigrantów. Z tego po- w rozmowie z “PS” najskuteczniejwodu mój dziadek i babcia, którzy szy napastnik Jagi w historii. KIM JEST THIAGO CIONEK? ZAWODNIKIEM MODENY I BYŁYM PIŁKARZEM JAGIELLONII BIAŁYSTOK,

FOTO: ARCHIWUM

“Ten mecz to jest szansa dla modych pikarzy, którzy chc si pokaza i moe jeszcze zapewni sobie wyjazd na mistrzostwa wiata w Brazylii. W duej jednak mierze liczyNiektórzy fachowcy narzekają, że Thiago Cionek to kolejny “farbowany lis”, my na nich w Euro 2016 i kolejnym wyciągnięty przez selekcjonera na siłę, bardziej blotka niż as z rękawa mundialu” – powiedzia Loew. W sumie kadra na mecz z PolakaSAMO POWOŁANIE ZOSTAŁO sy, by do agresywny i szybki. TylPRZYJĘTE Z NIEDOWIERZANIEM. ko, czy to jest przepustka do repre- mi liczy 18 zawodników, w tym 17 34-letni Wasilewski, pikarz o podob- zentacji? Nie sdz. Serie B równie na co dzie wystpuje w Bundeslinej charakterystyce i bardzo lubia- nie jest lig, która rzuca na kolana”. dze. Z zagranicznego klubu jest tylny przez kadrowiczów, wanie wy- W podobnym tonie wypowiada si ko obroca Sampdorii Genua Shkowalczy awans do Premier League ja- Maciej Murawski: “Ostrych defen- dran Mustafi. Jest za to omiu, któko podstawowy zawodnik Leicester sorów ju mamy, teraz potrzebuje- rzy jeszcze nigdy nie grali w barwach City. Adam Nawaka ju zaskoczy my kogo z umiejtnociami. A ta- seniorskiej reprezentacji. “Wszyscy jestemy tego wiadomi, wszystkich, stawiajc z uporem na kich Cionek nie posiada”. e druyna, która wybiegnie w HamMacieja Wilusza z pierwszoligoweFORMACJA DEFENSYWNA JEST burgu na boisko nie jest t, która zago GKS-u Bechatów, a teraz poszed o krok dalej. Wiele osób ze rodo- PIĘTĄ ACHILLESOWĄ REPREZENTA- gra za miesic w Brazylii – skomenwiska pikarskiego nie kryo oburze- CJI POLSKI OD KILKU LAT, w ten spo- towa Loew. – Kade spotkanie w nania. Tomasz apiski, jeden z czo- sób przegralimy eliminacje do mi- rodowych barwach jest dla nas bardzo owych polskich obroców w latach strzostw wiata – oczywicie nie li- wane, ale w pojedynku z Polsk li90., ocenia: “To redni pomys. On czc woajcej o pomst do nieba czy si dla nas przede wszystkim zbaniczym si nie róni od zawodników nieskutecznoci Roberta Lewandow- danie perspektyw na przyszo”.  ju próbowanych z polskiej ekstra- skiego. Pomoc z Brazylii – ten waklasy. Nie sdz, aby zaoferowa co riant ju przerabialimy za kadencji nowego. Nie zacznie rozgrywa od Leo Beenhakkera. Zaczo si niele KADRA NIEMIEC tyu. Mamy zawodników lepszych w (gol na Euro 2008), a skoczyo duNA MECZ Z POLSKĄ tym elemencie gry. To pikarz od prze- o gorzej, a nie zapominajmy, e RoBramkarze: Ron-Robert Zieler* (Hanrywania akcji”. Bogusaw Kaczma- ger Guerreiro by – w przeciwiestwie nover 96), Marc-Andre ter Stegen rek dodaje: “Nie jestem przekonany, do Cionka – uznan gwiazd ekstra(Borussia Moenchengladbach). czy ten eksperyment moe si po- klasy. Czy teraz bdzie podobnie? Obrońcy: Sebastian Jung (Eintracht wie. Pamitam Cionka z ekstraklaMARCIN HARASIMOWICZ

em jest Albania; o lokat niej notowana jest Bugaria. Sporód rywali w eliminacjach pikarskich mistrzostw Europy 2016 r. wyej od Polski klasyfikowane s Niemcy (2.), Szkocja (22.) oraz Irlandia (66.); Gruzja jest 103., a Gibraltar nie jest jeszcze uwzgldniony. Nastpny ranking zostanie opublikowany 6 czerwca, czyli niespena tydzie przed rozpoczciem mistrzostw wiata w Brazylii. 

CZOŁÓWKA RANKINGU FIFA (w nawiasie poprzednie notowanie) 1. (1) Hiszpania 1460 pkt 2. (2) Niemcy 1340 3. (3) Portugalia 1245 4. (6) Brazylia 1210 5. (4) Kolumbia 1186 6. (5) Urugwaj 1181 7. (6) Argentyna 1178 8. (8) Szwajcaria 1161 9. (9) Włochy 1115 10. ... (10) Grecja 1082 72. (72) Polska 479

Frankfurt), Matthias Ginter* (SC Freiburg), Christian Guenter (SC Freiburg), Benedikt Hoewedes* (Schalke 04), Shkodran Mustafi* (Sampdoria Genua), Antonio Ruediger (VfB Stuttgart), Oliver Sorg (SC Freiburg) Pomocnicy i napastnicy: Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Lars Bender* (Bayer Leverkusen), Julian Draxler* (Schalke 04), Leon Goretzka* (Schalke 04), Andre Hahn* (FC Augsburg), Christoph Kramer (Borussia Moenchengladbach), Max Meyer* (Schalke 04), Kevin Volland* (1899 Hoffenheim). * zawodnicy z szerokiej kadry na MŚ


20

Sport

nowy dziennik Piatek 9 maja 2014

Spacerek Radwańskiej

 Agnieszka Radwańska wygrała z Włoszką Robertą Vinci 6:1, 6:1,

Tak naprawd Polka powinna by poza turniejem ju w rod. Jednak Rosjanka Swietzna Kuzniecowa nie potrafia skoczy pojedynku, majc na to znakomite szanse (trzy piki meczowe) i ostatecznie polega po dugiej walce w tie-breaku trzeciego seta. W kolejnej rundzie na Isi czekaa Roberta Vinci, która w rod uporaa si z Dunk polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki w dwóch setach 6:3, 6:3. Teoretycznie rywalka wymarzona. Polka wygraa z ni bowiem sze meczów, przegrywajc tylko jeden, przed dwoma laty w US Open. Ostatnie dwa starcia Radwaska skoczya bez straty seta. Panie spotkay si nie tak dawno w Stuttgarcie. Tam faworytka wygraa 6:3, 6:2. W Madrycie organizatorzy take nie spodziewali si chyba wielkiego me-

czu, bo ustawili go na kort numer 5, na którym nie ma kamer telewizyjnych. Od pocztku to Radwaska dyktowaa warunki. Szybko obja pro- Agnieszka Radwańska jest już w ćwierćfinale wadzenie 3:0. W pierwszym secie daa przeciwniczce zdoby zaledwie REKLAMA jednego gema. Dwa razy przeamaa rywalk. Druga partia wygldaa podobnie. Od stanu 1:1 Polka odjechaa Vinci, która nie miaa sposobu na nasz zawodniczk. Efekt? Znów polega 1:6. cznie krakowianka piciokrotnie uzyskaa brejka. Popisaa si take dwoma asami. Mecz trwa niespena godzin. W wierfinale Polka zmierzy si z koleank Vinci z gry deblowej Sar Errani lub Francuzk Caroline Garci, i ma ogromn szans na wygran. 

Pulew na drodze Kliczki

Photo courtesy of Regency Studios

 Federacja IBF ogłosiła w czwartek, że kolejnym rywalem ukraińskiego mi-

strza świata wagi ciężkiej Władimira Kliczki będzie Bułgar Kubrat Pulew. Za dwa tygodnie wyznaczona zostanie data i miejsce walki. 38-letni Kliczko ma w dorobku pas IBF (Pulew jest pierwszy w rankingu tej organizacji), ale do niego nale te tytuy WBO, WBA (superczempiona) i mniej prestiowy IBO. “Decyzj IBF odbieram jako spóniony prezent urodzinowy” – powiedzia Pulew, który 4 maja skoczy 33 lata. Bugarski piciarz na zawodowych ringach stoczy 20 pojedynków, z których wszystkie wygra. Kliczko legitymuje si rekordem 62-3. Teamy obu zawodników – Sauerland (Pulew) i K2 (Kliczko) – maj teraz dwa tygodnie na uzgodnienie terminu i miejsca walki.

FOTO: EPA/ZIPI

awansując do ćwierćfinału turnieju WTA Tour na ziemnych kortach w Madrycie (pula nagród 4,24 mln dol.). W kolejnej rundzie znów może trafić na tenisistkę z Italii.

C E L E B R AT I O N S

Ukraiski bokser zapowiedzia, e bdzie chcia do kolekcji dooy pas WBC, który nalea do jego brata, 43-letniego Witalija. Ze wzgldu na za]angaowanie polityczne, starszy z rodzestwa zrezygnowa z trofeum. Witalij Kliczko bdzie si ubiega w zbliajcych wyborach o stanowisko mera Kijowa. W sobot, 10 maja, o wakujce mistrzostwo wiata WBC rywalizowa bd w Los Angeles Amerykanin Chris Arreola i Kanadyjczyk Bermane Stiverne. Niewykluczone, e we wrzeniu rywalem zwycizcy bdzie Wadimir Kliczko. 

Woods nie wie, czy wróci

 Tiger Woods przyznał na blogu, że po operacji kręgosłupa, której poddał

F ROM H IGH A BOVE T HE PARK

E LEGANCKA S ALA B ANKIETOWA NA KAZDA O KAZJE Wznoszący się ponad parkiem, lokal Terrace on the Park to idealne miejsce na wymarzone przyjęcie weselne, ekskluzywny bankiet, przyjęcie komunijne lub z okazji bierzmowania, jak również na spotkania biznesowe.

się 31 marca, powrót do zdrowia i rehabilitacja przebiega nadzwyczaj wolno. Lider wiatowego rankingu golfistów nie wie, czy w ogóle bdzie w stanie wróci do zawodowego sportu. Synny Amerykanin przeszed operacj przepukliny krka midzykrgowego krgosupa. W kwietniu po raz pierwszy w karierze opuci z tego powodu prestiowy turniej US Masters w Augucie, zaliczany do golfowego Wielkiego Szlema. Wygrywa w nim wczeniej czterokrotnie. “Nadal jestem obolay. Najpierw musz wróci do mojej normalnej aktyw-

noci codziennej. Jedyn rzecz, która dodaje mi otuchy, to wyniki bada lekarskich, które nie wykazay zmian w krgosupie. Utrzymywaem bardzo dobr form przez lata i to teraz w pewnym stopniu procentuje w procesie rehabilitacji” – napisa Woods, dodajc, e wycofanie si z turnieju w Augucie byo dla niego bardzo trudne. Wedug rankingu “France Football” jest najlepiej zarabiajcym sportowcem na wiecie. Rocznie jego konto wzbogacao si do tej pory o 53 mln euro. 

Nominated for

Business

Spektakularny Widok, Zdobywajaca Nagrody Kuchnia, Rzetelne Usługi CALL US AT 718-592-5000

TERRACEONTHEPARK.COM INFO@TERRACEONTHEPARK.COM 111TH STREET & 52ND AVENUE, FLUSHING MEADOWS PARK, QUEENS NY 11368

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Thursday, May 8, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/05/09  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...