Page 1

STRONA 32

SPORT

STRONA 10-11

TURYSTYKA

Piłkarze u papieża Widokówki Franciszka z Hawany D Ł U Ż E J

W

A F G A N I S TA N I E

ŚRODA 14 SIERPNIA – WEDNESDAY, AUGUST 14, 2013

Słonecznie

25°C (77°F)

PRAWO I MY

W ŚRODĘ W NDTV

Uprowadzenie rodzicielskie - co to jest? N O B E L

Do dat – 1 ek 4 s nie tro ruc n o ho gło mo sze ści ń

P O L A C Y

STRONA 12

D L A

Ze SPATA i Air India na wakacje marzeń

M A N N I N G A?

www.dziennik.com

$0.75

Co się dzieje na Greenpoincie?

Trzy napady i próba gwałtu n Policja z Greenpointu aresztowała mężczyznę, który jest

Włamania do domów miały miejsce w nocy z poniedziałku na wtorek na Williamsburgu oraz Greenpoincie. Wszystkie zostały dokonane w ciągu trzech godzin i w promieniu jednej mili. Jak informuje NBC News, do pierwszego napadu doszło w poniedziałek około godz. 8 wiecz. Złodziej włamał się do domu przy Berry Street oraz North 8 Street na Williamsburgu, po czym zaatakował mieszkającą tam 27-letnią kobietę. Pod groźbą jej zabicia zażądał pieniędzy, następnie – jak podają niektóre źródła – zerwał z niej ubranie, pobił ją i próbował zgwałcić. Jednak krzyki ofiary wystraszyły napastnika, który uciekł zabierając ze sobą telefon komórkowy oraz laptop. Kobieta z obrażeniami ciała została prze-

STRONA 2

wieziona do Woodhull Hospital. Podejrzany dokonał kolejnego napadu około 10:00 w nocy. Jak twierdzą śledczy, wkradł się do domu przy Nassau Avenue na Greenpoincie. Trzecie włamanie miało miejsce tuż przed północą do mieszkania przy Engert Avenue, również na Greenpoincie. Według NY1 w obu przypadkach napastnik został przegoniony przez przebywających w tych mieszkaniach mężczyzn. Z kolei jeden z sąsiadów napadniętej kobiety, mieszkający przy Berry Street, powiedział reporterowi NBC 4, że około 20 minut przed pierwszym włamaniem widział podejrzanego mężczyznę w wieku około 20-30 lat, chodzącego w kółko po ulicy. » STR. 2 Samochody stacji telewizyjnych przed budynkiem, do którego doszło do pierwszego napadu

Srebro do złota

AMERYKA

Zaginął polski żołnierz

n Po czterech dniach lekkoatletycznych mistrzostw świata w Moskwie

FOTO: BASIA SALA MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

podejrzany o dokonanie trzech napadów rabunkowych, w tym jednego z próbą zgwałcenia właścicielki mieszkania.

Adamek w pielgrzymce do Amerykańskiej Częstochowy

33313 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 886

NOWY DZIENNIK $0.75

Pierwsza piesza pielgrzymka z kościoła św.św. Piotra i Pawła w Great Meadows w stanie New Jersey do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown odbyła się w 1988 ro ku. Wzię ło w niej udział 18 osób. Dziś do Amerykańskiej Częstomedal zdobył Amerykanin Nick chowy przychodzi Symmonds 1:43,55, a brązowy – Ay- około 4 tys. pątni- Tomasz Adamek z córkami i żoną na trasie pielgrzymki anleh Souleiman z Dżibuti – 1:43,76. ków. W tym roku Mistrzostwa świata w Moskwie – grupy wyruszyły z Great Meadows pokonania najdłuższą trasę – około jedna z najważniejszych imprez i Trenton w New Jersey oraz z Fila- 75 mil (120 km). Właśnie w tej grusportowych w tym roku – potrwają delfii w Pensylwanii. pie szedł znakomity bokser Tomasz do niedzieli. Pielgrzymi wyruszający z Great Adamek. Meadows idą cztery dni i mają do DET, (IAR, PAP) » STR. 2

FOTO: MIKE GLADYSZ/MILLENNIUM PHOTO

Polski żołnierz i fotograf, chorąży Sebastian Kinasiewicz zaginął w niedzielę w górach w stanie Oregon. Przebywa on w USA na specjalistycznym szkoleniu – poinformowano w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

kach osiągnięcie z 2009 roku z Berlina. Polak osiągnął 68,36 m. O 75 cm wyprzedził go, tak jak cztery lata temu, Nie miec Ro bert Harting z wynikiem 69,11 m. Trzecie miejsce zajął Estończyk Gerd Kanter – 65,19 m. Drugi z Polaków, Robert Urbanek, zajął 6. miejsce z rezultatem 64,32 m. O podium otarł się we wtorek Marcin Lewandowski, który zajął czwarte miejsce w biegu na 800 m. Polak uzyskał czas 1 min 44,08 sek. To jego najlepszy wynik w tym sezonie. Także najlepszy czas w tym roku miał złoty medalista, Etiopczyk Mohammed Aman – 1:43,31 sek. Srebrny

FOTO: PAP

FOTO: ARCHIWUM

Polska ma dwa medale. Do poniedziałkowego złota w rzucie młotem Paw- n Piesza pielgrzymka do Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown ła Fajdka srebro dołożył we wtorek dyskobol Piotr Małachowski. w Pensylwanii, która odbywa się co roku, jest odbiciem polskiej tradycji pielgrzymowania na Jasną Górę. Wędrówka trwa dwa lub cztery dni Małachowski powtórzył na Łużnii kończy się mszą świętą w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.


Ameryka Pracownik szpitala zarażał wirusem

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m

2

Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

nDavid Kwiatkowski (na zdjęciu), który pracował jako technik medyczny, jest oskarżony o zarażenie groźnym wirusem zapalenia wątroby typu C ponad 30 osób w Exeter Hospital w New Hampshire. W poniedziałek zgodził się przyznać do 14 stawianych mu zarzutów w zamian za karę 3040 lat więzienia.

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

n Polski żołnierz i fotograf, chorąży Sebastian Kinasiewicz zaginął w niedzielę w górach w stanie Oregon. Przebywa on w USA na specjalistycznym szkoleniu – poinformowano w Dowództwie Wojsk Specjalnych.

n Aby zwiększyć świadomość na temat tego, przez co przeszły narody centralnej i wschodniej Europy podczas II wojny światowej i zimnej wojny, dwóch kongresmanów przedstawiło w Kongresie specjalną rezolucję, w której wyrażają poparcie dla ustanowienia 23 sierpnia dniem, w którym upamiętniane byłyby ofiary sowieckiego i nazistowskiego reżimu. z rąk bezwzględnego wojska oraz w wyniku represji gospodarczych i politycznych” – brzmi fragment rezolucji, której autorzy przypominają, iż mieszkańcy Europy doświadczyli okrutnych egzekucji, masowych aresztowań, deportacji, tłumienia wolności słowa, konfiskaty mienia prywatnego, zniszczenia tożsamości kulturowej i moralnej oraz zniszczenia społeczeństwa obywatelskiego. “Narody centralnej i wschodniej Europy zostały pozbawione podstawowych praw człowieka i godności oraz za pomocą żelaznej kurtyny i muru berlińskiego zostały odseparowane od demokratycznego świata” – czytamy w rezolucji. W uzasadnieniu kongresmani piszą, iż popierają ustanowienie Dnia Czarnej Wstążki, aby tragiczna przeszłość Europy nie poszła w zapomnie-

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: ARCHIWUM

Kongresmani chcą uhonorować ofiary totalitarnych reżimów

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

Zaginął polski żołnierz

Jak podała agencja Associated Press, we wtorek wznowiono poszukiwania Polaka. Pete Hughes z biura szeryfa hrabstwa Hood River powiedział agencji, że ratownicy w poszukiwaniach chcą wykorzystać śmigłowiec z urząDavid Kwiatkowski zaczął pracę w dzeniem umożliwiającym namierzenie Exeter Hospital w New Hampshire sygnału telefonu komórkowego. dziesięć miesięcy po tym, gdy doHughes poinformował, że zaginięwiedział się, że ma wirusa zapalenia kuje wątrobę i czasami bywa śmier- niej już pracował w Temple Univer- cie 32-letniego Kinasiewicza zgłoszosity Hospital w Pensylwanii, a potem no w poniedziałek i od razu rozpotelny w skutkach. wątroby typu C. Mężczyzna przyznał się śledczym, w Kansas i Georgii, a w 2011 r. prze- częły się poszukiwania; w niedzielę Śledczy podają, iż kradł strzykawki ze środkiem przeciwbólowym o że środki przeciwbólowe kradł przez prowadził się do New Hampshire. Polak nie wrócił z wyprawy na MoPrzyznał się, że w taki sam sposób unt Hood (ok. 3350 m). Hughes donazwie fentanyl, które przeznaczo- ponad 10 lat. W 2004 r. został zwolniony z dwóch jak w New Hampshire kradł środki dał, że Kinasiewicz ma co prawda ciene były dla pacjentów czekających szpitali w Michigan i z dwóch innych przeciwbólowe w Houston Medical płe ubranie, ale nie zabrał ze sobą śpina operacje. “Kwiatkowski wstrzykiwał sobie sam zrezygnował, gdy zaczęto go po- Center w Georgii i Hays Medical Cen- wora ani żywności. Powiedział też, że środek przeciwbólowy, potem wypeł- dejrzewać o uzależnienie. Potem za- ter w Kansas. “Oszacował, że zamie- w rejonie Mount Hood panują warunniał strzykawki roztworem soli fizjo- trudniony był przez agencję pracy, któ- nił zawartość strzykawek co najmniej ki “umożliwiające przetrwanie”. logicznej i – zarażone jego krwią – od- ra wysłała go na krótkoterminowe kon- 20 razy w Kansas i około 30 razy w Informację o zaginięciu Polaka pokładał na miejsce – napisał w oświad- trakty do szpitali w Arizonie, Geor- Georgii” – podają dokumenty sądowe. twierdził mjr Krzysztof Plażuk z WyNa podstawie stawianych mu za- działu Prasowego Dowództwa Wojsk czeniu prokurator generalny z Concord gii, Kansas, Maryland, Michigan, rzutów Kwiatkowskiemu grozi 98 lat Specjalnych. Zaginiony służył ostatw New Hampshire. – W rezultacie pa- Nowego Jorku i Pensylwanii. Ze szpitala w Arizonie też go wy- pozbawienia wolności. Jeżeli sąd w nio w jednostce wojskowej Nil, któcjenci, zamiast otrzymać przepisaną dawkę fentanylu, mieli wstrzykiwany rzucono, gdy współpracownik znalazł New Hampshire pójdzie na ugodę, to ra zajmuje się wsparciem dowodzeroztwór soli fizjologicznej zakażony go nieprzytomnego w szpitalnej toa- Kwiatkowski może zostać pozbawio- nia i zabezpieczenia Wojsk Specjalwirusem zapalenia wątroby typu C po- lecie, gdzie w sedesie pływała strzy- ny wolności na 30-40 lat i może unik- nych. “Sebastian przebywa w USA na chodzącym z krwi Kwiatkowskiego”. kawka. Po zwolnieniu zrezygnował nąć oskarżeń kryminalnych w Kan- specjalistycznym szkoleniu. Po proW ten sposób w New Hampshire z licencji technika radiologicznego. sas i Georgii. stu wybrał się w góry, w okolice Mo32 osoby zaraził wirusem, który ata- Mimo to jednak kilka tygodni późunt Hood, i nie powrócił do ośrodka AS, (R) szkoleniowego. Była to prywatna wyprawa w góry w niedzielę, w czasie przerwy w szkoleniu – wyjaśnił Pla-

23 sierpnia 1939 r. nazistowskie Niemcy i komunistyczny Związek Radziecki podpisały pakt o nieagresji, zwany Ribbentrop-Mołotow, na mocy którego państwa te mogły podzielić wschodnią Europę między siebie. “To otworzyło Niemcom drogę do inwazji na Polskę i rozpoczęcia II wojny światowej. W konsekwencji paktu Rib ben trop -Mo ło tow na ro dy wschodniej Europy zostały poddane dyktaturze Związku Radzieckiego” – tłumaczą sponsorzy rezolucji H. Res. 302 John Shimkus i Adam Schiff, którą zgłosili w Kongresie 16 lipca. “23 sierpnia byłby właściwą datą dla Dnia Czarnej Wstążki, którego ustanowienie ma na celu upamiętnienie i uchronienie przed zapomnieniem terroru, jakiego przez ponad 40 lat doświadczyły miliony obywateli w centralnej i wschodniej Europie

Adwokat

mówi po polsku

żuk dodając, że poszukiwania żołnierza ciągle trwają. – Na razie nie mamy żadnych konkretniejszych informacji. Wierzymy, że uda się odnaleźć naszego kolegę”. Mjr Plażuk poinformował, że rodzina żołnierza została powiadomiona o sytuacji. Kinasiewicz do maja był fotoreporterem zespołu Combat Camera w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych. Żołnierze, którzy tam służą, słyną z tego, że filmują i fotografują akcje polskich żołnierzy biorących udział w misjach zagranicznych. BAT, (PAP)

TRZY NAPADY I PRÓBA GWAŁTU

» Rzekomy napastnik który wskoczył do czekającego na uważnie przypatrywał się różnym niego samochodu typu van. nie oraz aby “uhonorować ofiary, po- mieszkaniom, a gdy świadek wyciąZ informacji przekazanych przez tępić przestępców i przygotować gnął telefon komórkowy, by zrobić greenpoincką policję wynika, że pogrunt pod pojednanie oparte na mu zdjęcie, ten uciekł do budynku, dejrzany o wszystkie trzy napady jest prawdzie i pamięci”. gdzie został dokonany pierwszy na- 24-letnim Latynosem, jednak jego Autorzy rezolucji przypominają też, pad. Niedługo później – jak twier- personalia nie zostały na razie upuiż rząd Stanów Zjednoczonych za- dził relacjonujący zdarzenie sąsiad blicznione. Napastnik został zatrzywsze był czynnym orędownikiem za- – przed tym budynkiem pojawiła się many około 1:30 w nocy na klatce sad zapisanych w ONZ-owskiej Uni- karetka pogotowia. Z kolei inny świa- schodowej w budynku przy 162 Nawersalnej Deklaracji Praw Człowie- dek zdarzenia powiedział, że widział ssau Avenue na Greenpoincie. ka, a Tydzień Narodów Zniewolonych mężczyznę uciekającego z budynku, WUEM, (R) (Captive Nations Week), który ustanowił prezydent Dwight D. Eisenhower w 1959 r., zwiększa świadomość społeczną na temat prześladowania narodów, będących pod kontrolą ko- DOK. ZE STR. 1 » “Chciałem tu być – inna, ale nie narzekam. Jestem spormunistycznych i innych niedemokra- powiedział. – Szliśmy od czwartku, towcem, więc nie ma problemu. tycznych rządów. Stany Zjednoczo- a dotarliśmy na miejsce w niedzielę. Zresztą to wszystko nie ma znaczene udzieliły też schronienia dla setek Byłem z całą rodziną. Razem z żo- nia. Idę, bo chcę iść” – podkreślił Totysięcy ludzi szukających ucieczki od ną i dwiema córkami spaliśmy w na- masz Adamek. W jego grupie maszezbrodni dokonywanych przez reżimy miotach” – dodał. rowało około półtora tysiąca ludzi. komunistyczny i nazistowski. Teraz Żona boksera, Dorota, już szła w Uroczystej mszy świętej pielgrzymproszą innych członków Kongresu o tej pielgrzymce, a Tomasz debiuto- kowej w Amerykańskiej Częstochopoparcie rezolucji. wał. “Chodziłem na pielgrzymki jesz- wie w niedzielę, 11 sierpnia przewodDni pamięci ofiar reżimów totalitar- cze w Polsce, kiedy mieszkałem w niczył ksiądz arcybiskup Thomas Wenych w centralnej i wschodniej Euro- Gilowicach. Tutaj jest trudniej, bo nski z Miami na Florydzie. pie ustanowione zostały również przez wilgotność powietrza jest zupełnie JMS Parlament Europejski – 2 kwietnia 2009 r. oraz przez parlament kanadyjski – KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? 30 listopada 2009 r. AS DOK. ZE STR. 1

ADAMEK W PIELGRZYMCE…

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

3

Salgado skarży Quinnipiac Poll

n Zaczęło się od prośby o włączenie do ankiety, później były ostrzeżenia i zarzuty dyskryminacji, skończyło się sprawą sądową. Erick Salgado pozwał do sądu Quinnipiac University Polling Institute za celowe pomijanie jego osoby w sondażach przedwyborczych. W poniedziałek adwokaci reprezentujący jednego z demokratycznych kandydatów na burmistrza Nowego Jorku Ericka Salgado złożyli w Sądzie Najwyższym na Manhattanie wniosek przeciwko Quinnipiac University Polling Institute domagając się zakazu publikacji przez ten ośrodek jakichkolwiek ankiet przedwyborczych, w których nie są uwzględnieni wszyscy zakwalifikowani kandydaci do wyścigu o fotel gospodarza miasta. W pozwie jest także mowa o odszkodowaniu nie mniejszym niż 1,5 miliona dolarów, czytamy w specjalnym oświadczeniu wystosowanym przez biuro prasowe demokratycznego kandydata. Mimo wcześniejszej prośby ośrodek badania opinii publicznej po raz kolejny nie włączył Salgado do grona kandydatów, których nazwiska pojawiły się w an-

kietach dotyczących preferencji wyborczych. Wniosek do sądu został skierowany po opublikowaniu przez Quinnipiac University Polling Institute ostatniego sondażu, co miało miejsce 29 lipca. “Jak ankietowana osoba, która chce głosować na mnie, może wskazać swoje preferencje, jeśli w sondażu nie ma takiej opcji?” – zapytuje retorycznie w oświadczeniu Salgado. Latynoski kandydat we wniosku sądowym przytacza również wyniki innych sondaży – Marist oraz “New York Timesa” – z których wynika, że w pierwszym przypadku ma o 100 procent, a w drugim trzy razy większe poparcie niż Sal Albanese, ujęty w ankiecie Quinnipiac. Wcześniej w specjalnym oświadczeniu Salgado stawiał Quinnipiac University Polling Institute zarzuty dyskryminacji na tle rasowym w badaniach opinii publicznej. Zdaniem Salgado jego słabe wyniki są skutkiem tego, że instytucje ankietujące mieszkańców Nowego Jorku nie biorą pod uwagę ludności latynoskiej. “Czy możliwe jest, że członków tej grupy społecznej ignoruje się z premedytacją?” – pyta w opublikowanym kilka dni temu komunikacie dla mediów. Poza tym Salgado w liście otwartym do kierownika Instytutu Badań Opinii Publicznej Uniwersy-

tetu Quinnipiac pytał wprost, czy brak jego nazwiska w ankietach świadczyć może o świadomym ignorowaniu Latynosów, którzy stanowią niemal jedną trzecią mieszkańców Nowego Jorku. “Moje poparcie rośnie, ale twórcy ankiety postanowili wprowadzić jej odbiorców w błąd, nie biorąc mojego nazwiska pod uwagę” – stwierdził kandydat na burmistrza. Erick Salgado, 42-letni pastor ze Staten Island i właściciel kilku rozgłośni radiowych nadających program o charakterze chrześcijańskim, jest jedynym Latynosem startującym w tegorocznych wyborach na burmistrza miasta. Na stronniczość twórców ankiet narzekał także inny kandydat Partii Demokratycznej, John Liu. “Cztery lata temu wszyscy eksperci, opierając się na zafałszowanych badaniach, starali się udowodnić, że nie mam szansy na wygraną w wyborach na nowojorskiego rewidenta – okazało się, że nie mieli racji”. Liu objął stanowisko najwyższego miejskiego urzędnika finansowego w 2009 roku. Choć do skarg tegorocznych kandydatów na burmistrza dotyczących nieprawidłowości w badaniach opinii publicznej należy podejść z powagą, trzeba pamiętać też, że istnieje szereg innych czynników, które mogą wpływać na słabe wyniki.

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Sondaże pomijają część kandydatów na burmistrza

Salgado nie tylko jest jednym Latynosem startującym w wyborach, lecz także jednym duchownym – protestanckim, podczas gdy zdecydowana większość imigrantów z Ameryki Łacińskiej należy do Kościoła katolickiego. Liu – popierany przez nowojorskich Azjatów, jako pierwszy człowiek pochodzący z Azji, który

objął wysoki miejski urząd – stracił wiele w oczach wyborców, gdy postawiono mu zarzuty rozlicznych malwersacji, a szefa jego sztabu wyborczego z 2009 roku aresztowano kilka miesięcy temu za finansowanie kampanii pieniędzmi z nielegalnych źródeł. WueM, TH


Polska

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

Ruch Palikota: głosujmy przez internet

Nowe propozycje PiS

Wziąłeś kredyt? Rząd powinien pomóc

n Ruch Palikota przygotował projekt umożliwiający Polakom głosowanie przez internet oraz korespondencyjnie w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i do PE.

“Domagamy się, by rząd – zamiast zajmować się wojną domową w PO czy taśmami premiera Donalda Tuska – zajął się ‘frankowiczami’ (...). PiS deklaruje gotowość współpracy w wymiarze legislacyjnym w tym zakresie. Tych 700 tys. osób trzeba ratować” – stwierdził Czarnecki na konferencji prasowej w Sejmie. Podał przykłady Hiszpanii, Węgier i Chorwacji, które – jak mówił – “uznały, że nie będą nocnym stróżem w gospodarce i nie będą stały i przyglądały się, tylko zaczęły aktywnie działać, by pomóc ludziom, którzy mają poważne problemy w związku z tym, że zaciągnęli kredyty we frankach”. Działania tych trzech państw członkowskich UE pokazują – jak przekonywał – że nie należy się odwracać od obywateli plecami. “PiS domaga się aktywnej roli państwa polskiego w tej sprawie – poprzez działania wymiaru sprawiedliwości, działania rządu, czy działania ustawodawcze” – powiedział eurodeputowany PiS. Wyraził opinię, że w naszym kraju “sytuacja kredytobiorców biorących kredyty w obcych walutach jest gorsza pod względem formalno-prawnym niż w innych krajach, bo w in-

FOTO: ARCHIWUM

n Prawo i Sprawiedliwość domaga się aktywnej pomocy rządu dla Polaków, którzy wzięli kredyty na mieszkania we frankach szwajcarskich – oświadczył we wtorek europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Zagrożonych jest tylko 3 proc. takich kredytów – odpowiada PO.

“W internecie kupujemy różne towary, ubezpieczamy siebie, samochody, znajdujemy wyjazdy wakacyjne (...), a więc nie ma żadnego uzasadnienia, abyśmy w internecie nie głosowali” – przekonywał poseł Ruchu Palikota Wincenty Elsner na konferencji prasowej w Sejmie. Według niego Polacy chcą możliwości głosowania przez internet. “Znane są badania (...) z 2011 roku i okazuje się, że spośród osób korzystających z internetu, 53 proc. internautów brałoby udział w wyborach internetowo, gdyby taka możliwość istniała, a spośród wszystkich wyborców jedna trzecia – 32 proc. wyborców – uczestniczyłaby w takich wyborach” – mówił. Projekt zakłada wykorzystanie do głosowania internetowego elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP. Wyborca mógłby oddać interneto-

wo swój głos po zalogowaniu się do indywidualnego konta wyborczego, z wykorzystaniem własnego profilu zaufanego ePUAP. Po zalogowaniu podpisywałby oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu w głosowaniu elektronicznym, a następnie wypełniałby indywidualną elektroniczną kartę do głosowania, zgodnie z załączoną instrukcją. Wypełniona i zaszyfrowana karta byłaby następnie wysyłana do systemu informatycznego obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej do celów głosowania elektronicznego – wynika z projektu. Według posła efektem wprowadzenia możliwości głosowania przez internet będzie zwiększenie frekwencji wyborczej, ułatwi to także głosowanie osobom przebywającym poza miejscem zamieszkania oraz umożliwi – jak mówił – “świadomy wybór”. n

Poseł Ryszard Czarnecki

nych krajach nie ma bankowego tytułu egzekucyjnego, który może umożliwić bankom zabranie mieszkania”. Odnosząc się do postulatów PiS przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Dariusz Rosati (PO) powiedział PAP, że w Polsce “nie ma systemowego problemu na dużą skalę” związanego z kredytami w obcych walutach. Argumentował, w Polsce zaciągnięto znacznie mniej kredytów we frankach niż np. na Węgrzech. Jak zwrócił uwagę, odsetek kredytów zagrożonych wynosi poniżej 3 proc. Ponadto – według posła Platformy – rozwiązania zastosowane w Hiszpanii, na Węgrzech czy w Chorwacji nie są do zastosowania na gruncie polskim. “Osoby, które wzięły kredyty we frankach 8 czy 10 lat temu nie są aż tak pokrzywdzone, bo zarobiły na różni-

cy w oprocentowaniu” – dowodził. Jak podsumował, nie widzi uzasadnienia dla działań na poziomie KNF czy rządu w sprawie kredytów we frankach. W czerwcu polska Komisja Nadzoru Finansowego zaostrzyła w tzw. rekomendacji S zasady przyznawania kredytów hipotecznych. Zgodnie z wytycznymi Komisji, od stycznia 2014 r. wkład własny przy zakupie nieruchomości na kredyt wyniesie co najmniej 5 proc.; rok później będzie to co najmniej 10 proc., w 2016 r. – 15 proc., a od 2017 r. – 20 proc. Wysokość wkładu własnego będzie zależała też od dodatkowego zabezpieczenia kredytu. Komisja chce też ograniczyć udzielanie kredytów w walutach obcych; byłyby one dostępne tylko dla osób zarabiających w takich walutach. n

KRÓTKO Prokuratura zbada poród 14-latki

[WARSZAWA] Trzy czwarte Polaków (75 proc.) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Przeciwnego zdania było 14 proc. badanych, a 11 proc. ankietowanych nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie – wynika z sierpniowego sondażu TNS Polska. Oceny Polaków na temat kierunku biegu spraw w kraju – jak podkreśla TNS Polska – kształtują się tak samo, jak w lipcu. W ocenie trzech czwartych badanych (75 proc.) gospodarka polska znajduje się w stanie kryzysu. Tylko 19 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że gospodarka się rozwija, a 6 proc. nie miało na ten temat zdania. Dane te – w porównaniu z pomiarem z lipca – nie zmieniły się.

[OPOLE] Prokuratura Rejono-

wa w Opolu zajmie się sprawą 14-latki, która w weekend urodziła córkę. Policja ustala, kto może być ojcem dziecka. Za obcowanie płciowe z osobą poniżej 15. roku życia sprawcy grozi od 2 do 12 lat więzienia. Policję o sprawie powiadomili pracownicy szpitala, którzy odbierali poród. Wicedyrektor Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Marek Chowaniec zapewnił, że 14-latka i jej dziecko czują się dobrze. Według danych GUS w ub.r. w woj. opolskim miały miejsce dwa porody 14-latek. W całym kraju matkami zostały 52 dziewczyny w wieku 14 lat i siedem 13-latek.

Remont w Zachęcie

n Wójt gminy Darłowo, na terenie której leży rodzinna wieś Andrzeja Leppera – Zielnowo – chce zmienić jej nazwę na Lepperowo. Wójt Franciszek Kupracz zdradza, że taki pomysł podsunął jeden z mieszkańców wsi. “To co: ja mam zlek ce wa żyć głos społeczeństwa?” – pyta. Jak wylicza, “tak z połowa wsi” byłaby przeciw, ale druga połowa – jak najbardziej za. “Po żniwach, myślę, zrobilibyśmy referendum i wtedy się okaże, co i jak” – zapowiada. “Takiego człowieka trzeba uczcić” – mówi wójt, dodając, że jak nie doj-

WALUTY

13 sierpnia 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,1489 euro 4,1874

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,07 3,17 4,11 4,21 Kraków ul. Wielopole 3 3,13 3,17 4,17 4,21 Krosno ul. Sienkiewicza 3,09 3,19 4,12 4,22 Łódź ul. Kościuszki 22 3,10 3,20 4,14 4,24 Poznań ul. Głogowska 29 3,14 3,17 4,18 4,20

FOTO: PAP/LESZEK SZYMAŃSKI

Polacy wciąż niezadowoleni

Wójt chce Lepperowa

[WARSZAWA] W Narodowej Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie trwa renowacja fasady budynku. Prace obejmą odtworzenie oryginalnego koloru ścian. Remont sfinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na początku kolejnego etapu remontu, re-

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

witalizacji zostanie poddana fasada główna galerii. Prace remontowe polegają na odtworzeniu oryginalnego koloru ścian. Odnowieniu ulegną rzeźby i detale architektoniczne zdobiące front budynku. Konserwatorzy zajmą się m.in. bogato rzeźbionym tympanonem i sztukaterią.

FOTO: ARCHIWUM

4

dzie do zmiany nazwy wsi, to powstanie albo mauzoleum na cmentarzu, albo ulica imienia Leppera, albo choćby kącik pamięci w bibliotece. n

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa Warszawa K&K

3,12 3,13 3,14 3,06 3,14 3,15 3,05 3,09 3,13

3,17 3,16 3,17 3,18 3,16 3,16 3,24 3,17 3,19

4,16 4,18 4,18 4,12 4,18 4,19 4,06 4,16 4,17

4,21 4,21 4,20 4,20 4,20 4,20 4,31 4,24 4,23

REKLAMA

Chcesz zgubić wagę? Mamy rozwiązanie:

INDYWIDUALNY TEST GENETYCZNY

BodyKey pozwoli Ci ZRZUCIĆ KILOGRAMY i ZDROWO ŻYĆ.

Dołącz do wyzwania na odchudzanie z Body Key. Indywuidalny test genetyczny z kontrolą wagi opracowany dla Ciebie pozwoli na zawsze pozbyć się zbędnych kilogramów

tel. 201.681.6170 www.amway.com/KARDYSENTERPRISE


5 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

Rząd chce przedłużenia misji w Afganistanie

Próba zamachu na szefa CBA?

n Szef CBA Paweł Wojtunik odkrył, że w samochodzie, którym podróżował, w lewym przednim kole wszystkie śruby były odkręcone na centymetr. Prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w tej sprawie.

kołowski jest dowódcą kontyngentu. 14. zmianę mają stanowić głównie żołnierze 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, a dowódcą kontyngentu ma być dowódca tej jednostki gen. bryg. Cezary Podlasiński. W 2014 r. dowodzone przez NATO siły ISAF mają opuścić Afganistan, a odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa przejmie afgańskie wojsko. W Afganistanie, który nadal ma otrzymywać finansową pomoc od Zachodu, pozostaną jednak zachodni doradcy i instruktorzy. Od 2007 r. w Afganistanie śmierć poniosło 41 członków Polskiego Kontyngentu Wojskowego – żołnierze i cywilny ratownik medyczny. Ostatnią śmiertelną ofiarą był st. kapral Łukasz Sroczyński, który 3 sierpnia zmarł w Warszawie, ale ciężko ranny został podczas ataku w grudniu 2012 r. n

magał się 407 tys. zł odszkodowania oraz 500 tys. zł zadośćuczynienia w związku z utratą znacznej części uposażenia w okresie aresztowania i pozbawieniem możliwości awansu. W 2012 r. Rutkowski zeznał przed sądem, że pozbawienie go wolności było szczególnie dotkliwe z uwagi na pełniony zawód, utratę dobrego imienia i zaufania wśród współpracowników. “Aresztowanie mnie to był najtrudniejszy okres. Dodatkowo brak kontaktu z rodziną potęgował moje cierpienie. Przed aresztowaniem mogłem spodziewać się awansu ze względu na długość służby i jej przebieg” – powiedział Rutkowski. SO przyznał mu 59,5 tys. zł zadośćuczynienia za 8,5 miesiąca aresztu, oddalił zaś w całości roszczenie odszkodowawcze. n

W I półroczu Straż Graniczna zatrzymała w całym kraju ponad 1900 obcokrajowców. To o ponad 20 procent więcej niż w tym samym czasie roku poprzedniego. Wśród nich przeważali obywatele ze Wschodu: między innymi z Ukrainy, Białorusi, Rosji czy Pakistanu – mówi kapitan Barbara Zaremba z Karpackiego Oddziału Stra-

ży Granicznej w Nowym Sączu. Odnotowano również przypadki wyłudzania wiz. Funkcjonariusze wykryli podrabiane pieczątki, podpisy czy zezwolenia na pracę. Zatrzymanym cudzoziemcom są unieważniane lub cofane dokumenty. Mają oni następnie nakaz opuszczenia Polski i zakaz wjazdu przez określony czas. n

REKLAMA

LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

www.scratchanddentusa.com

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! Sprawdź nasz web!

RF31FMESBSR Cena w Home Depot: $3,699

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

ASTORIA • QUEENS

LG LFX25974ST

Cena w Home Depot: $1,199

WOODBRIDGE • NJ

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999

pod zarzutem udziału w grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami i obrotem kradzionymi samochodami. Miał rzekomo odstępować, w zamian za korzyści majątkowe, od zatrzymania osób dokonujących kradzieży oraz informować je o działaniach policji, udostępniając dane z rejestrów policyjnych. Obciążające zeznania złożył bezpodstawnie świadek koronJak poinformowała we wtorek moni- ny. Proces z udziałem b. policjanta totorująca sprawę Helsińska Fundacja czył się do 2010 r., kiedy to warszawPraw Człowieka, przed Sądem Ape- ski sąd uniewinnił go. Prokuratura nie lacyjnym w Warszawie zakończył się odwołała się od tego wyroku. W trakcie tymczasowego aresztowarozpoczęty w 2012 r. proces w sprawie Rutkowskiego, który domagał się nia policjant był zawieszony w czynod Skarbu Państwa odszkodowania i nościach służbowych i otrzymywał pozadośćuczynienia za niewątpliwie łowę uposażenia. W 2008 r. został zwolniesłuszne tymczasowe aresztowanie. niony ze służby z uwagi na długi terRutkowski – wieloletni funkcjona- min zawieszenia w obowiązkach. W procesie przed Sądem Okręgoriusz policji, Centralnego Biura Śledczego – został zatrzymany w 2002 r. wym w Warszawie Rutkowski do-

n 59,5 tys. zł zadośćuczynienia za niesłuszny areszt przyznał prawomocnie sąd b. policjantowi specjalnego wydziału CBŚ Wiesławowi Rutkowskiemu. Spędził on w areszcie osiem i pół miesiąca w związku ze sprawą karną, w której ostatecznie został uniewinniony.

n Wzrasta liczba cudzoziemców przekraczających nielegalnie granice Polski czy podejmujących zatrudnienie.

**

60 tys. za niesłuszny areszt

Nielegalni jadą do Polski

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

FOTO: ARCHIWUM

tów rozwojowych i pomocowych. Polacy mają zakończyć działalność operacyjną w dziewięciu dystryktach w północnej części prowincji Ghazni. W trakcie 14. zmiany kontyngentu polscy żołnierze wraz ze sprzętem i uzbrojeniem mają przenieść się z bazy Ghazni do Bagram. Kontyngent ma też kontynuować proces wycofywania do kraju nadwyżek sprzętu i materiałów. 14. zmiana ma też przygotować miejsce dla ostatniej, 15. zmiany kontyngentu, która będzie miała charakter logistyczny i zajmie się ściąganiem do Polski z Afganistanu ostatnich egzemplarzy sprzętu i uzbrojenia. Trzonem trwającej obecnie 13. zmiany kontyngentu są żołnierze 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, a dowódca tej brygady gen. bryg. Marek So-

* X RY TA IVE N O EL D EE FR

Termin obowiązującego postanowienia prezydenta upływa 13 października 2013 r. Przedłożony przez ministra obrony dokument dotyczy przedłużenia okresu użycia PKW, który uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF), do 13 kwietnia 2014 r. Rozpoczynająca się jesienią 14. zmiana polskiego kontyngentu będzie liczyła do 1000 żołnierzy i pracowników wojska. Kolejne 200 osób to odwód strategiczny w Polsce, który będzie mógł zostać krótko użyty w Afganistanie. Poprzednie postanowienie prezydenta określało maksymalną liczebność kontyngentu na 1800 osób (faktycznie w Afganistanie jest ok. 1600). “Redukcja wynika z uzgodnionej przez prezydenta i rząd strategii, zawartej w dokumencie ‘Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014’ z września 2011 r.” – przypomniał CIR. Planowane wydatki związane z użyciem kontyngentu od połowy października 2013 r. do połowy kwietnia 2014 r. wyniosą ok. 177,4 mln zł. Pokryje je budżet MON. Jak podał CIR, polscy żołnierze zajmą się doradztwem i wsparciem afgańskich sił bezpieczeństwa, a także koordynowaniem działań sił ISAF i afgańskich. Mają też pomagać afgańskim władzom i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej. Do zadań kontyngentu będzie należało także realizowanie projek-

FOTO: ARCHIWUM

n Rząd skierował we wtorek wniosek do prezydenta o przedłużenie misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie o kolejne pół roku, do połowy kwietnia 2014 r. – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Poseł sejmowej komisji do spraw służb specjalnych Paweł Olszewski z PO mówi, że na obecnym etapie nie ma potrzeby ingerencji w tę sprawę. Tym bardziej że – jak podkreśla – zajmuje się nią prokuratura. Mariusz Antoni Kamiński z PiS-u mówi, że o rzekomym zamachu powinno się mówić jak najmniej, a służby specjalne powinny zrobić jak najwięcej. Im mniej szumu medialnego wokół tej sprawy, tym lepiej – twierdzi. O poważnym incy- Paweł Wojtunik dencie, którego nie O sprawie nie chcą się wypowiawolno zlekceważyć, mówi z kolei poseł Ruchu Palikota Artur Dębski. Je- dać przedstawiciele CBA. Tymczago zdaniem w tej chwili nie ma po- sem w mediach pojawiają się infortrzeby, by sprawą zajmowała się sej- ma cje, że Pa weł Woj tu nik ma mowa speckomisja. “Dajmy praco- wzmocnioną ochronę BOR-u. Ale i wać prokuraturze w spokoju” – za- tego Biuro Ochrony Rządu nie komentuje. n znacza.

PATERSON • NJ

1-800-444-9284


6

Polacy w USA

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

Odszedł Tadeusz Wieniawa-Dziekanowski

The Pulaski Cadets, wchodzącej w skład tennial Legion of Histodługoletni mieszkaniec Newarku w stanie New Jersey, biznesmen, wielce sza- ric MiliCen tary Commands. W 2005 rok nowany członek Polonii amerykańskiej. Znany był ze swojej pracy społecznej Kadeci Pułaskiego wzięli udział w i wspomagania polonijnych organizacji oraz instytucji w Newarku i okolicach przeniesieniu prochów generała Kazimierza Pułaskiego do Savannah w Nowego Jorku. stanie Georgia. Tadeusz Wieniawa-Dziekanowski Urodził się 29 maja 1916 roku w Ro- Provision) Tadeusz uzyskał dyplom gowie koło Brodnicy w wojewódz- inspektora miejskiego zaopatrzenia pozostawia dwóch synów i synowe: twie kujawsko-pomorskim. Był sy- i wówczas otworzył własny biznes Tadeusza i Adelę (z domu Janiska) nem oficera Wojska Polskiego,Teo- Teddy’s Provisions w Newarku, któ- oraz Alexa i Elaine (z domu Baylis). Jego żona Stella zmarła w 2002 fila Dziekanowskiego (16 maja ry prowadził do 2008 roku. Człowiek głębokiej wiary Tade- roku, po 53 latach małżeństwa. W 1875 – 4 sierpnia 1957 r.) i Stanisławy z domu Grzegorzewskiej (31 usz Dziekanowski utrzymywał oso- smutku pozostają również rodzina marca 1890 – 28 marca 1943, KL biste kontakty z papieżami Pawłem i przyjaciele w USA, Polsce i Wielkiej Brytanii. Auschwitz). Po zdaniu matury Ta- VI oraz Janem Pawłem II. Pożegnanie Tadeusza WieniawyDzięki swemu wielkiemu zaangadeusz Dziekanowski pracował jako steward na s/s Polonia, kursującym żowaniu w prace organizacji spo- -Dziekanowskiego odbyło się we na trasie Polska – Palestine – Con- łecznych Tadeusz Dziekanowski wtorek, 13 sierpnia, w Domu Postanta, od 1934 do 1939 roku. W miał okazję poznać osobiście wie- grzebowym Buyus/Rucki w Newar1939 r. wstąpił w szeregi Związku lu polityków zarówno rządu polskie- ku, NJ. W środę, 14 sierpnia, w koWalki Zbrojnej, aby walczyć z nie- go na wygnaniu, jak również ame- ściele św. Kazimierza w Newarku, mieckim okupantem. 21 kwietnia rykańskich – w tym prezydentów Ri- NJ, odprawiona zostanie żałobna 1941 roku został aresztowany przez charda Nixona i Ronalda Reagana. msza święta za duszę zmarłego. Po gestapo. Przeszedł przez wiele obo- Był członkiem Rady Narodowej RP mszy Tadeusz Wieniawa-Dziekazów, a od marca 1943 r. do wyzwo- na Wygnaniu, jak również dyrekto- nowski zostanie pochowany na lenia przebywał w niemieckim obo- rem Rady Nadzorczej Polskiego Ko- cmentarzu Gate of Heaven w East zie koncentracyjnym Mauthausen- mi te tu Imi gra cyj ne go. Był też Hanover, NJ. współzałożycielem i prezesem po-Gusen. ADELA J. DZIEKANOWSKI Tadeusz Wieniawa-Dziekanowski (1916-2013) Rodzina Dziekanowskich ponio- lonijnego wydawnictwa Legion. REKLAMA sła ciężkie straty w czasie drugiej Opublikował w prasie polonijnej wojny światowej. Matka Tadeusza wiele artykułów dotyczących polizginęła w KL Auschwitz, a młodszy tyki międzynarodowej, w tym o poW imieniu historycznej organizacji Kadetów Pułaskiego, należącej do brat Jerzy w powstaniu warszawskim. lityce sowieckiej Rosji. Uczestniczył Centenial Legion of Historic Military Commands kapitan Jan Stroczyński powiadamia, że Po wyzwoleniu Tadeusz Dzieka- jako wicemarszałek w Paradzie Punowski spędził dwa lata w obozie dla łaskiego na 5 Alei na Manhattanie. Znany był z działalności filantrouchodźców w Austrii, gdzie pracował dla organizacji amerykańskich pijnej, popierał niezliczoną ilość paŚ. P. do 1947 roku. W kwietniu 1947 r. triotycznych przedsięwzięć. Został emigrował do USA, gdzie w 1949 r. wyróżniony Orderem Odrodzenia poślubił Stanisławę (Stellę) Peczyń- Polski –- Polonia Restituta, Złotym ską. Małżeństwo doczekało się Medalem Polskiej Armii oraz Krzydwóch synów: Tadeusza i Alexa. Po żem Kawalerskim RP z Gwiazdą w kilku trudnych latach (w tym czasie maju 1967 r. przez prezydenta Aupracował, między innymi, w piekar- gusta Zaleskiego. W 1985 r., wspólni na Bronksie, w Fulton Luggage nie z gen. brygady Janem J. Krepą Corporation, w rzeźni w Newarku, oraz New York National Guard, TaNJ, i Eddie’s Provision w Irvington, deusz Dziekanowski reaktywował NJ, oraz w Kapel-Bukowiec Meat i pełnił funkcję dowódcy jednostki

Pułkownik Tadeusz

Wieniawa-Dziekanowski

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 17 sierpnia 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 w. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com

odszedł na wieczny odpoczynek dnia 08.11.2013. Miał 97 lat. Był związany z wieloma polskimi organizacjami, między innymi z naszą organizacją, która była zawiązana przez generała Jana Krepę w 1985 roku. Tadeusz Wieniawa-Dziekanowski był naszym Komendantem przez 20 lat. Był wielkim patriotą i zawsze wspierał naszą organizację nie tylko duchowo, ale również finansowo. Często sponsorował nasze wyprawy, pikniki, bankiety, z których wszystkie dochody przeznaczane były na stypendia dla polskich studentów w Ameryce. W 1947 roku przyjechał do Ameryki z Anglii, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Stelę Peczyńską. W 1949 roku pobrali się. Mieli dwóch synów. O śmierci Tadeusza Wieniawy-Dziekanowskiego zawiadamiają pograżeni w smutku Tadeusz Jr. Dziekanowski i jego żona Adela oraz Alek Dziekanowski i jego żona Elaine. Cześć Jego pamięci. Ostatnie pożegnanie we wtorek 08/13 w Domu Pogrzebowym Buyus Funeral Home w godz. 5-8 wieczorem 426 Lafayette Street, Newark, NJ, (973) 344-5172. Pogrzeb odbędzie się w środę 08/14 o godz. 9 rano w kościele St. Casimir Church , 164 Nichols St., Newark, NJ.

FOTO: ARCHIWUM RODZINNE

n 11 sierpnia 2013 roku zmarł Tadeusz Wieniawa-Dziekanowski (1916-2013),


Świat

7 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

Petycja ws. pokojowego Nobla dla Manninga

Starcia zwolenników i przeciwników Mursiego ■ W Kairze doszło we wtorek do starć między demonstrującymi zwolennika-

mi odsuniętego od władzy islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursie■ Komitet Noblowski poinformował w poniedziałek o otrzymaniu petycji z podpisami ok. 100 tys. go a ich oponentami. Policja użyła gazu, by rozproszyć tłum, i zdołała przyosób popierających przyznanie pokojowej Nagrody Nobla amerykańskiemu żołnierzowi Bradleyowi wrócić ruch uliczny w centrum stolicy.

Manningowi, który przekazał tajne informacje portalowi WikiLeaks.

Zwolennicy rządu tymczasowego, powołanego po obaleniu przez armię Mursiego, obrzucili kamieniami i butelkami maszerujących ku siedzibie ministerstwa spraw wewnętrznych demonstrantów, którzy domagają się przywrócenia byłego prezydenta. Według Reutera butelki i kamienie poleciały na manifestantów z balkonów, jednak EFE podaje, że rzucali je młodzi ludzie, którzy wmieszali się w grupę przeciwników islamistów. Reuters podaje ponadto, że zwolennicy Mursiego byli zaczepiani przez swych oponentów, którzy nazywali ich

terrorystami i krzyczeli do nich, że nie są mile widziani w tej okolicy. Manifestanci odpowiedzieli na zaczepki, rzucając kamieniami. EFE podaje, że gdy policja użyła gazu łzawiącego, tłum rozproszył się, a demonstrantom nakazano wycofać się do kairskiej dzielnicy Nasr City, położonej na obrzeżach miasta, gdzie zwolennicy Mursiego mają od dłuższego czasu rozbite namioty. Po interwencji policji przywrócono ruch uliczny i otwarto część sklepów, które zostały zamknięte, gdy doszło do starć. BAT, (PAP)

FOTO: REUTERS

Polska ma zwrócić 40 mln euro Kandydaturę Manninga do prestiżowego wyróżnienia wysunęła w czerwcu laureatka pokojowego Nobla z 1976 roku, Irlandka Mairead Maguire. Argumentowała wówczas, że ujawnienie tajnych dokumentów pomogło zakończyć wojnę w Iraku, ponieważ doprowadziło do szybszego wycofania zagranicznych oddziałów z tego kraju i zniechęciło władze USA do kolejnych interwencji na Bliskim Wschodzie. Działacz na rzecz pacyfizmu, Amerykanin Norman Solomon przekazał petycję na ręce członka Komitetu No-

blowskiego Asle Toje. Toje powiedział, że przyznawana co roku nagroda za szczególne zasługi na rzecz pokoju i praw człowieka "to nie konkurs popularności", dlatego petycja nie wzmocni ani nie osłabi szans Manninga na nagrodę. Na skutek ujawnienia setek tysięcy tajnych dokumentów amerykańskiej administracji trybunał wojskowy uznał starszego szeregowego w Armii USA Bradleya Manninga za winnego m.in. szpiegostwa, kradzieży oraz oszustwa komputerowego. Na razie nieznany jest wymiar

kary; grozi mu maksymalnie do 90 lat pozbawienia wolności. Materiały przekazane przez Manninga demaskatorskiemu portalowi WikiLeaks zostały wykorzystane przez media, budząc sensację w 2011 roku. Wśród blisko pół miliona dokumentów znajdowały się poufne raporty z Iraku, gdzie Manning odbywał służbę, oraz z Afganistanu, informacje o więźniach przetrzymywanych bez procesów w więzieniu Guantanamo, a także setki tysięcy depesz dyplomatycznych. BAT, (PAP)

KRÓTKO Francja: lawina zabiła alpinistów

[PARYŻ, FRANCJA] Tragiczny dzień we francuskich Alpach. Ratownicy odnaleźli ciała w sumie czterech osób: dwóch Włoszek i dwojga Francuzów. Dwie włoskie alpinistki, które uczestniczyły w wyprawie na Mont Blanc, zginęły porwane przez lawinę. Dwie kolejne ofiary śmiertelne to francuscy alpiniści, którzy wpadli w szczelinę lodowca. Do wypadku doszło w pobliżu szczytu dii doszło 14 lutego br. w domu Roche de la Muzelle, leżącesportowca. Znana w RPA mo- go w Alpach Zachodnich. delka Reeva Steenkamp zginę- Francuskie Alpy są popularła od ran postrzałowych. Pisto- nym celem turystów z całerius przyznał, że to on strzelał. go świata. Każdego lata okoUtrzymywał jednak, że wziął ko- ło 20 tysięcy osób próbuje zdobietę za włamywacza. Śledczy być Mont Blanc, najwyższy nie wierzą w wersję niepełno- szczyt w zachodniej Europie, sprawnego biegacza i oskarża- mający wysokość ponad 4810 metrów n.p.m. ją go o morderstwo.

Według rzecznika KE ds. rolnictwa Rogera Waite’a niedociągnięcia miały miejsce w latach 2007-2008. Ponieważ polskie władze zauważyły błędy i wstrzymały wypłacanie części dopłat bezpośrednich dla rolników, do zwrotu pozostaje Polsce jeszcze 30,4 mln euro. Nie pra wi dło wo ści do ty czy ły przede wszystkim funkcjonowania skomputeryzowanego systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS-GIS) w latach 2007-2008. "Także kontrole na miejscu nie były przeprowadzane właściwie, a w niektórych przypadkach, gdy stwierdzono problemy, nie było odpowiedniej reakcji” – dodał rzecznik. "Ta decyzja to efekt długiego procesu. Byliśmy w kontakcie z polskimi władzami, które zauważyły problemy i dlatego wstrzymały część wypłat na kwotę ok. 9 mln euro” –

wyjaśnił Waite. W praktyce wtorkowa decyzja KE oznacza, że gdy Polska zwróci się w najbliższym czasie o refundację środków wypłaconych rolnikom w ramach unijnej polityki rolnej, Komisja pomniejszy należną kwotę o 30,4 mln euro. Waite podkreślił też, że Komisja ma sygnały, iż funkcjonowanie systemu LPIS-GIS w Polsce poprawiło się. "W przypadku większości nowych krajów UE trzeba było czasu, aby system został wdrożony właściwie. Ale nawet niektóre 'stare' kraje członkowskie mają z nim problemy” – dodał. W ramach tzw. procedury rozliczania wydatków Komisja Europejska zażądała zwrotu środków od 15 państw na łączną kwotę 180 mln euro. Najwięcej pieniędzy do unijnego budżetu ma oddać Wielka Brytania – ok. 60 mln euro. BAT, (PAP)

[PRETORIA, RPA] Dożywocie –

taka kara grozi niepełnosprawnemu sportowcowi z RPA Oscarowi Pistoriusowi za zastrzelenie narzeczonej. Prokuratorzy poinformowali, że ostateczna lista zarzutów jest już gotowa. Śledczy chcą go oskarżyć o morderstwo z premedytacją. Proces rusza w poniedziałek. Do trage-

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

FOTO: ARCHIWUM

[PEKIN, CHINY] Chińskojęzyczna strona internetowa ty be tań skie go rzą du na uchodźstwie, którego duchowym przywódcą jest Dalajlama XIV, została zaatakowana przez hakerów i zainfekowana wirusami. Eksperci podejrzewają, że złośliwe oprogramowanie mogło być wykorzystywane, by szpiegować internautów, którzy odwiedzali oficjalną stronę Centralnego Rządu Tybetańskiego. Jak pisze BBC, istnieją dowody na to, że hakerzy przeprowadzili już wcześniej cyberataki na działające w Azji organizacje praw człowieka. Celem najnowszego ataku była strona Tibet.net, witryna tybetańskiego rządu na uchodźstwie w Dharamśala, na północy Indii.

Dożywocie dla Pistoriusa?

39,2 mln euro z funduszy unijnej polityki rolnej. To konsekwencja nieprawidłowości w systemie kontroli wydatkowania środków.

FOTO: ARCHIWUM

Atak hakerów na stronę Dalajlamy

■ Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że wystąpi do Polski o zwrot

Rzecznik KE ds. rolnictwa Roger Waite

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303


To i owo Cenne pamiątki po Jamesie Bondzie

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

14 sierpnia – 227. dzień roku Imieniny obchodzą: Dobrowoj, Euzebiusz

NOWY JORK

Wielbiciele Jamesa Bonda za związane z nim przedmioty są gotowi zapłacić zawrotne sumy. Pistolet agenta 007 sprzedano za 1 mln zł, a jego zegarek wylicytowano za połowę tej kwoty – to tylko przykłady z ostatnich miesięcy.

KRZYŻÓWKA

nieznaną historię specjaliści z Wealth Solutions. Innym bondowskim przedmiotem, który ostatnio zmienił swojego właściciela, jest zegarek Breitling, który Sean Connery nosił w "Operacji Piorun" (1965). Został sprzedany na aukcji zorganizowanej przez Christie's za 0,5 mln zł. Tym samym przebił wycenę o 73 proc.! Nawet whisky, jaką James Bond raczył się w jednym z filmów, elektryzuje uwagę kolekcjonerów. Butelka Macallana, rocznik 1962, z autografami aktorów, która pojawiła się w "Skyfall" (2012), osiągnęła w kwietniu cenę ponad 45 tys. zł. AT, (PAP LIFE)

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 27

Poziomo: 8. metropolia Albanii 9. znawca słowiańszczyzny 10. stan zajęcia 11. nasz rubaszny satyryk 12. łąki, połoniny 13. przyrząd do usuwania zbędnego owłosienia 14. przestarzale usprawiedliwienie 16. podium artysty 20. pracuje w budce 23. siedziba władz miasta 25. wybryk, wyskok, eksces 26. problematyka, dyscyplina, dziedzina 27. papier do pakowania tłuszczów 28. miasto w Wielkiej Brytanii Pionowo: 1. kuzyn wampira 2. grot na walenie 3. wyszywa wzory 4. sympatyczny miś znany z dobranocki 5. długa elastyczna lina do skakania np. z mostu, ekstremalny rodzaj sportu 6. wymarły gad lądowy z ery mezozoicznej 7. miejsce pracy spikerów radiowych 15. zbroja z siatki drucianej 17. płynie wąskim korytem 18. haustem 19. alkoholowy koktajl 21. brak, luka, dziura

Czwartek

Piątek

FOTO: ARCHWUM

Ko lek cjo ne rzy nie ustannie polują na gadżety używane przez Jamesa Bonda na planie filmowym. Powodzeniem cieszą się też oryginalne stare plakaty oraz podpisy aktorów. Okazuje się, że kolekcja takich przedmiotów jest dobrą lokatą kapitału – twierdzą eksperci z Wealth Solutions, instytucji finansowej zajmującej się zarządzaniem inwestycjami alternatywnymi. Pod koniec lipca charakterystyczny pistolet z długą lufą, z którym Sean Connery pozuje na plakacie do filmu "Dr No", został sprzedany w Kalifornii za niemal 1 mln zł. Z tym gadżetem związana jest pewna anegdota. Pistolet wykorzystywano w materiałach reklamowych, mimo że Bond miał używać w tamtym czasie walthera PPK z krótką lufą. Co było tego powodem? "Wszystko było dziełem przypadku. Po prostu organizatorzy sesji zdjęciowej zapomnieli przywieźć właściwy pistolet. Sytuację uratował jednak fotograf David Hurn, który – jak się okazało – hobbistycznie strzelał z wiatrówki. Używał do tego pneumatycznego pistoletu Walther. Całą sprawę ukryto przed Connerym i większością osób obecnych na sesji zdjęciowej. I w ten sposób do historii kina przeszedł wizerunek Bonda z długim czarnym pistoletem, który tak naprawdę był wiatrówką" – przytaczają

Środa

Kartka z historii 14 SIERPNIA 1966 R.

w Cleveland urodziła się Halle Berry – amerykańska aktorka. Laureatka Oscara za rolę pierwszoplanową w filmie "Czekając na wyrok" ("Monster's Ball"). Córka Afroamerykanina Jerome'a, pracownika szpitala, i Angielki z Liverpoolu, Judith Ann Hawkins, pielęgniarki. Dość wcześnie została zauważona przez przemysł rozrywkowy. Jako 17-latka reprezentowała stan Ohio w wyborach Miss Nastolatek, a w rok później zdobyła ten tytuł. W 1986 jako Miss USA wzięła udział w wyborach Miss Świata, podczas których awansowała do finału. Jej kariera potoczyła się od tego momentu błyskawicznie. Najpierw pracowała jako modelka, a już w 1989 wystąpiła w serialu "Living Halle Berry Dolls". Na dużym ekranie pojawiła się po raz pierwszy w roku 1991 w "Malarii" Spike'a Lee. Rok 2001 przyniósł jej wiele nagród za film "Czekając na wyrok". W 2002 wystąpiła u boku Pierce'a Brosnana w 20. filmie z serii o Jamesie Bondzie "Śmierć nadejdzie jutro". W 2004 jako trzecia osoba w historii, a pierwsza aktorka, odebrała nagrodę dla najgorszej aktorki (Złota Malina) za rolę w "Kobieta-Kot", który wygrał też w 3 innych kategoriach.

14 SIERPNIA 1893 R. w Paryżu rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic rejestracyjnych.

Cytat dnia: Spoczywanie na laurach jest niebezpieczne jak spoczywanie zimą na śniegu. Umierasz w czasie snu. [Ludwig Wittgenstein]

22. prestiż

24. marka herbaty

■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com

FOTO: ARCHIWUM

8


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

9 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

Zimnej wojny nie będzie

OD REDAKCJI

Daremna walka z monopolami We wtorek Departament Sprawiedliwości oznajmił o zamiarze zablokowania fuzji wielkich linii lotniczych: American Airlines i US Airways Group. Gdyby do niej doszło, powstałby największy przewoźnik na świecie. Prokurator generalny Eric Holder wydał oświadczenie, w którym uzasadnia decyzję departamentu troską o Amerykanów, którzy "zasługują na więcej". W tym wypadku oznacza to "więcej wyboru". Te dwie linie są obecnie bezpośrednimi konkurentami na ponad tysiącu tras. Ich konsolidacja przyniosłaby zmniejszenie częstotliwości połączeń, a zapewne i podwyższenie cen. W niektórych sektorach rynku amerykańskiego, jak np. lotach do i z lotniska Dullesa w Waszyngtonie D.C., te dwie linie kontrolują niemal 70 proc. ruchu. Zapewne nieuchronne byłoby więc podwyższenie przez konglomerat opłat lotniskowych.

Odwołanie przez Baracka Obamę szczytu w Moskwie z Władimirem Putinem uznaje się za symboliczny kres amerykańskiej polityki resetu w stosunkach z Rosją. Wielu ekspertów sądzi jednak, że to tylko przejściowy kryzys.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev

ORĘŻ PRAWNIKOM FEDERALNYM DOSTARCZYŁ NIE KTO INNY, JAK PREZES US AIRWAYS SCOTT KIRBY, który w 2012 r. na branżowej kon-

displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

FOTO: ARCHWUM

ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301

Ekspert ds. europejskich w Radzie Stosunków Międzynarodowych CFR Charles Kupchan

"To Putin jest odpowiedzialny za pogorszenie stosunków. Do tanga trzeba dwojga. Można zrozumieć gniew Rosji z powodu, na przykład, interwencji NATO w Libii, ale ogólnie biorąc USA bardzo się starały, żeby podtrzymać politykę resetu, natomiast Rosja działała w przeciwnym kierunku” – powiedział profesor Uniwersytetu Georgetown i ekspert ds. europejskich w Radzie Stosunków Międzynarodowych CFR Charles Kupchan. Jego zdaniem polityka Putina jest "dziwna do zrozumienia”, gdyż przeciąganie struny w sporach z USA ostatecznie szkodzi Rosji. "Można było zrozumieć antyamerykańską retorykę Putina przed wyborami jako element strategii wyborczej. Można było zrozumieć gniew Moskwy z powodu rozszerzania NATO, budowy tarczy antyrakietowej czy obalenia w Libii Muammara Kadafiego. Jednak późniejsze posunięcia, jak zakaz adopcji dzieci rosyjskich przez Amerykanów, a ostatnio udzielenie azylu Snowdenowi, to działania przeciw interesom Rosji. Odwołanie przez Obamę szczytu z Putinem to policzek dla Rosji. Spotkania z amerykańskimi prezydentami to jednak wciąż coś wielkiego dla rosyjskich przywódców” – dodał Kupchan, który kierował biurem ds. europejskich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Billa Clintona. Podobnie ocenia przyczyny oziębienia były ambasador USA przy NATO, a obecnie ekspert w Szkole Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych (SAIS) Uniwersytetu Johna Hopkinsa, Kurt Volker. "Udzielając azylu Snowdenowi, który jest groźnym przestępcą, Rosja kontynuuje po prostu swoją politykę dowodzącą, że reset okazał się fiaskiem” – powiedział Volker. Przypomniał, że Putin prześladuje opozycję w kraju, wyrzucił z Rosji amerykańskie organizacje pozarządowe i blokuje inicjatywy USA na rzecz izolowania reżimu prezydenta Baszara el-Asada w Syrii. "Zmieniło się tylko to, że Obama w końcu stracił cierpliwość do Putina” – stwierdził. Volker, który pracował w amerykańskiej administracji za prezydentury George'a W. Busha, polemizuje z argumentami ekipy Obamy, że zainicjowana przez prezydenta polityka resetu przyniosła USA korzyści – zaowocowała m.in. współpracą USA i Rosji przy tranzycie wojsk amerykańskich z Afganistanu. "Zgoda na tranzyt przez kraje Azji Środkowej (pozostające w strefie wpływów Moskwy) została wynegocjowana jeszcze

przez Busha. A zresztą zapłaciliśmy za ten tranzyt, i to drogo” – powiedział b. ambasador. Niektórzy eksperci sądzą, że u źródeł pogorszenia stosunków leży wzajemna animozja Putina i Obamy. "Przepraszam za szczerość, ale Putin otwarcie okazuje pogardę waszemu prezydentowi” – powiedział w wywiadzie dla "New York Timesa” rosyjski analityk polityczny i działacz opozycji Andriej Piontkowski. Jego zdaniem rosyjski prezydent wyczuwa "słabość” w Obamie, co zachęca go do eskalacji napięcia. Kupchan wątpi jednak, by był to najważniejszy powód kryzysu. "Osobowości odgrywają rolę w polityce, ale nie decydującą” – podkreślił. Zdaniem ekspertów rosyjskich, zwłaszcza związanych z rządem, odwołanie szczytu z Putinem w Moskwie jest przejawem słabości amerykańskiego prezydenta. Forsują oni tezę, że Obama uległ po prostu naciskom "jastrzębi” w USA, w Kongresie i Partii Republikańskiej oraz presji opinii publicznej po sprawie Snowdena. "Sam Obama za bardzo nie przejmował się sytuacją wokół Snowdena. To tylko 'jastrzębie', rozgniewani perspektywą podróży ojca Snowdena do Rosji, naciskają na prezydenta” – powiedział Aleksiej Małaszenko z moskiewskiego Centrum Carnegie. "Obamie nie udaje się skierować stosunków z Rosją na drogę prowadzącą ku poprawie. Chociaż tego próbuje, najwyraźniej brak mu sił. Znajduje się pod ostrą presją zimnowojennego lobby w Kongresie, które nie pozwala mu na polepszenie stosunków z Rosją” – twierdzi dyrektor rosyjskiego Instytutu Studiów Politycznych Siergiej Markow, cytowany przez VoiceofRussia.com. Są jednak sygnały, że oziębienie na linii Moskwa – Waszyngton może być tylko tymczasowe, ponieważ obu stronom nie zależy na powrocie do zimnej wojny. "Nie będzie żadnego zamrożenia. Rosja będzie kontynuowała swą konstruktywną politykę współpracy z USA, gdyż leży to w naszych interesach” – powiedział serwisowi VoiceofRussia wicedyrektor Instytutu Badań Społeczno-Politycznych Rosyjskiej Akademii Nauk, Wilen Iwanow. Także Kupchan uważa, że na dłuższą metę stosunki Moskwa – Waszyngton wrócą do normy, tzn. oba kraje będą współpracować, mimo dzielących je licznych różnic. TOMASZ ZALEWSKI (PAP)

ferencji powiedział szczerze, że konsolidacja "pozwoli liniom lotniczym na pobieranie dodatkowych opłat... Trudno przecenić korzyści, jakie możemy wyciągnąć z per ma nent nych zmian strukturalnych na rynku Protest Delotniczym". Oczywiście, im mniej partamentu konkurentów, tym większa Sprawiedliszansa na podwyższanie wości nie opłat. Już obecnie rynek amerykański jest w 80 pro- oznacza, że centach kontrolowany przez fuzja nie cztery gigantyczne konglodojdzie do meraty lotnicze. skutku. Dotychczas władze federalne powstrzymywały się przed ingerencją. Zachowały milczenie także podczas ostatniej wielkiej fuzji, w 2010 roku, między liniami United (skądinąd deklarującymi bankructwo) a Continental. Przedstawiciele American Airlines i US Airways wygłaszają oczekiwane w takich okolicznościach deklaracje. Konsolidacja – mówią – pozwoli na zlikwidowania podwójnego zatrudnienia, zwłaszcza w strukturach kierowniczych (czytaj: dojdzie do zwolnień) i na obniżenie kosztów z powodu większej skali zakupów. Zwiększy też konkurencyjność linii na światowym rynku. PROBLEM W TYM, ŻE POPRZEDNIE KONSOLIDACJE WCALE NIE PRZYNIOSŁY WIELU KORZYŚCI, w każdym razie nie dla pasażerów. Ce-

ny biletów rosną (co w pewnej części jest też pochodną cen paliwa) i dodawane są do nich kolejne opłaty. Każe się też coraz częściej pasażerom płacić za oczywiste kiedyś przywileje, jak bagaż czy posiłek na pokładzie. Niski jest też standard i kultura obsługi pasażerów.

PROTEST DEPARTAMENTU SPRAWIEDLIWOŚCI WCALE NIE OZNACZA, ŻE FUZJA NIE DOJDZIE DO SKUTKU. Wiele proponowanych połą-

czeń firm w świecie mediów czy przemysłu komputerowego także spotkało się w przeszłości z zarzutem pogwałcenia prawa antymonopolowego – ale w końcu zyskały aprobatę. To dlatego mamy dziś w każdej branży amerykańskiej gospodarki zaledwie kilka koncernów kontrolujących niemal cały rynek. Działania Departamentu Sprawiedliwości są więc mało skuteczne, a może nawet przedsiębrane tylko na pokaz. Istnieje też inne wytłumaczenie: łączenie się firm jest naturalnym procesem rynkowym i nic nie jest w stanie go powstrzymać. JL


10

Turystyka

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

Widokówki z Hawany n Bienvenidos en Cuba! Głos kapitana samolotu hiszpańskich linii

Grażyna Gołuchowska

Trzynaście lat temu byłam tu z rodziną i przyjaciółmi, mieszkaliśmy w jednym z hoteli nadmorskiego megakurortu Varadero. Teraz chciałam poznać Kubę z innej perspektywy. Pokonanie 15 kilometrów z lotniska do miasta zajmuje nam nieco ponad godzinę. Jedziemy starą, wysłużoną ładą. Na zewnątrz panują egipskie ciem no ści, a we wnątrz samochodu, przy muzyce orkiestry Pereza Prado, sączącej się z naruszonego zębem czasu radia, toczy się rozmowa. Dialog jest niezwykle emocjonalny, głosy dyskutujących zmieniają barwę i natężenie w takt wypowiadanych imion bohaterów opowieści, a ręce kierującego sędziwym pojazdem wykonują skomplikowany taniec. W innych warunkach pewnie byłabym zaniepokojona faktem, że prowadzący auto raczej nie jest skoncentrowany na czynnościach kierowcy, jednak na zasnutej nocą szosie nie widać żadnych świateł innych pojazdów. Dystans dzielący lotnisko od placu przy Avenida de los Presidentes w Hawanie dzielna łada pokonuje samotnie.

tynku, coś przypominające klepisko, co kiedyś było podłogą, metalowa, misternie zdobiona kwiatowymi motywami krata, niestety, pokryta grubą warstwą rdzy, tworzą obraz wywołujący smutek. Mrużę oczy, aby wyobrazić sobie to wnętrze przed 50 laty i... wpadam w zachwyt! Takie skrajne, słodko-gorzkie emocje będą mi towarzyszyć tu codziennie. Z zadumy wyrywa mnie chropowaty dźwięk windy i jej nagłe poderwanie się w górę. Czuję niepokój, który mija, kiedy Anna otwiera drzwi swojego mieszkania, odsłaniając jego przyjemny widok. Ażurowe, subtelnie rzeźbione w drewnie szafki, stół i krzesła w stylu kolonialnym cieszą moje oczy. Zwykła, ale pokryta kapą w pastelowej zieleni kanapa, a w kącie bujany fotel, taki, które często się na wyspie spotyka, dają obietnicę fantastycznego odpoczynku w czasie poobiedniej sjesty. W szafkach za szybą zdjęcia, pamiątki i inne bibeloty z czasów, kiedy gospodarze byli młodzi. Na ścianach wiszą kopie obrazów Wilfreda Lamy. Pierwsze wrażenie dopełnia zapach świeżych róż, które Reinolds, z okazji przyjazdu żony, umieścił w ceramicznym, zielonym wazonie. Widoku z okna bardziej się domyślam. Poza pobliskim placem, na którym odbywa się fiesta z okazji Dnia Kobiet, odległe, pojedyncze światła obiecują daleką perspektywę za dnia.

ZDJĘCIA: GRAŻYNA GOŁUCHOWSKA

Iberia wprawia mnie w stan radosnego ożywienia i podniecenia. Te uczucia są ze mną, gdy pół godziny później witają nas nieliczne światła usiłujące rozjaśnić zewnętrzną część lotniska Jose Marti w Hawanie oraz, wyjątkowo jak na marzec, rześko-chłodne powietrze, przesiąknięte wszechobecnym na Kubie zapachem ropy. Wita nas także Reinolds, mąż Anny, z którą tu przyleciałam i której gościem będę w czasie najbliższego miesiąca.

Widok na Hawanę z mieszkania Ireny, Polki mieszkającej tu od lat

przy stole, znajdującym się na zwieńczeniu pobliskiego budynku, domownicy zasiadają do śniadania. Jeśli widziałeś film “Buena Vista Social Club” Wima Wendersa, to na pewno pamiętasz jedną z pierwszych scen, w której Ry Cooder i jego syn przemierzają Hawanę motocyklem, a swoją trasę zaczynają w miejscu, gdzie wysokie fale oceanu obmywają drogę. To Malecyn. Dla mnie jest to najcudowniejsza nadmorska promenada na świecie i ulubione miejsce w Hawanie. Świeża bryza sprawia, że przyjemnie się spaceruje, odpoczywa. Daleki horyzont pozwala wyłączyć myślenie, by oddać miejsce dla zmysłów. Zapach morza to najpiękniejsze perfumy świata! Świeże, lekkie i zmysłowe. Doskonale trwałe, bo przywołujące szczęśliwe czasy dzieciństwa i dorastania.

rych czuła się samotna, bezradna i nierozumiana. W pewnym momencie zatrzymuje się, a jej wzrok wędruje w kierunku horyzontu. – Widzisz ten frachtowiec? Z tamtego miejsca po raz pierwszy przywitałam się z Hawaną i Kubą, wydaje mi się, że to było wczoraj... – w kącikach oczu znajomej dostrzegam łzy. Miesiąc temu Anna skończyła 70 lat.

mę Hawany mam też z mieszkania Ireny, Polki, mieszkającej przy Malecyn. I o ile w pierwszym przypadku kubańska stolica zdaje się śmiać, w drugim jest zapłakana z powodu zaniedbania, dewastacji i brudu. Niezawodna łada daje nam możliwość łatwego przemieszczania się. Poza Starym Miastem, Hawaną Centralną i Vedado, bywamy w eleganckiej Miramar, na plaży w Playas del Este, odwiedzamy także Marianao i Regla. I licznych znajomych Anny i ReinoldMIASTO WIDZIANE Z BLISKA I Z DALEKA sa. Wśród nich jest Jugo, syn sąsiaKilkanaście dni spędzamy na zwie- dów, który kilka dni później zaprodzaniu miasta. Bez pośpiechu, zbió- ponuje mi wspólne wyjście do Casa rek i dyscypliny obowiązującej na gru- de la Musica. Będziemy też w Dos powych wycieczkach. Anna i Reinolds Gardenias oraz w domu jego przyjapokazują mi starą Hawanę z jej pięk- ciół. Jugo to duży mężczyzna o minymi placami. Plaza de Armas jest oto- łym wyglądzie, ciepłym głosie i czona kolonialnymi, odnowionymi ka- usposobieniu. Zawdzięczam mu umiemienicami, bukiniarskimi straganami, jętność odróżniania rytmów muzyki z urokliwym, zacienionym drzewa- son od guarachy, cha-cha i bolero. I WINDA, CZYLI POWRÓT WSPOMNIENIA ANNY mi parkiem Cespedesa, pośrodku niesłabnące, dobre samopoczucie. DO TAMTEJ EPOKI... Dziś, jak zwykle w ciągu dnia, Ma- którego dumnie stoi ceiba – drzewo, Pomimo tego, po kilkunastu dniach Pojawienie się skromnej iluminalecyn nie jest zatłoczony. Obie z An- o którym się na Kubie mówi, że ma czuję się nieco zmęczona intensywną sycimy oczy widokiem skaczących duszę. Nad otoczoną przepięknymi pa- nością spędzanego czasu oraz... blicji wskazuje, że wreszcie jesteśmy ze skał młodych chłopaków, pragną- łacami Plaza de Catedral góruje wa- skością gospodarzy i ich przyjaciół. w okolicach centrum Hawany, a kilka chwil później my i nasze walizki cych zaimponować odwagą stojącym pienna, barokowa katedra. Z gwarnena przybrzeżnych skałach dziewczy- go Parque Central widać kopułę Kaznajdujemy się tuż przy wejściu do SPOTKAŁAM FELICIANO... okazałej kamienicy, której pewną nom, rybakami łowiącymi ryby, star- pitolu, będącą kopią budynku w WIDZIANE PRZEZ OBIEKTYW Mój samotny spacer rozpoczynam część najwyższego piętra zajmuje Słońce! Jego promienie (a może cami grającymi w domino, dziećmi Waszyngtonie. Calle Obispo jest bo- w Vedado. Z mapą miasta w ręku skromne mieszkanie Anny. Dom po- rozmowa gospodarzy) sprowadzają bawiącymi się z wysokimi falami za- haterką wielu hawańskich widokówek przesuwam się w kierunku centralsiada windę, którą obsługuje jeden mnie z objęć Morfeusza na Kubę. Po- lewającymi ulicę. Misternie zdobio- i prawdopodobnie najbardziej tury- nej Hawany. Przystaję w parku, z jego lokatorów. Mężczyzna otwie- goda za oknem nijak nie pasuje do ne fasady kamienic lśnią w słońcu ko- styczną oraz tętniącą życiem ulicą Sta- gdzie grupa dzieci bawi się zaimprora drzwi urządzenia i pierwszy wcho- tego, co sobie wyobrażałam. Chłod- lorami. Niestety, tylko te, które zo- rego Miasta. Pastelowe kolory odno- wizowanymi do tego celu przedmiodzi do środka. Reinolds i walizki mu- no. Na placu żywej duszy, pomimo stały odrestaurowane przez UNESCO. wionych kamienic oraz jaskrawe tami – butelkowymi kapslami, gałęszą jeszcze chwilę poczekać, podczas dobrze zaawansowanego poranka. Większość jest szarobura, zdewasto- stroje sprzedawców oferujących drew- ziami i kamieniami. Próbuję zrozugdy Anna i ja ruszamy za sąsiadem. Ślady po wczorajszej imprezie w po- wana, brudna. Gdzieniegdzie widać niane figurki i inne pamiątki cieszą mieć reguły gry, ale okazuje się to Gdy znajdujemy się wewnątrz, staci puszek po piwie, plastykowych smutne pozostałości po azulejos – ce- moje oczy. Kolonialne czasy przywo- dla mnie trudne. Podziwiam pomydyskutuję z własnymi, niespokojny- butelek i papieru cierpliwie czekają ramicznych płytkach, zdobiących łują cudowne dziedzińce, patia i bal- słowość młodych Kubańczyków i mi myślami, które podpowiadają mi na sprzątnięcie. Promienie słońca roz- ściany elewacji. Po raz kolejny uru- kony. Zawsze obecny tutaj gwar mie- przypominam sobie własne dziecińkilka pesymistycznych konsekwen- świetlają miasto. W oddali połysku- chamiam wyobraźnię, by zobaczyć, sza się z dźwiękami muzyki son. Po stwo, które przypadało na zgrzebne, cji jazdy dźwigiem. Anna i sympa- ją wody Morza Karaibskiego. Panu- jak te budynki wyglądały w latach zmierzchu w tych miejscach królo- bezbarwne czasy, gdy w sklepach bratyczny pan windziarz wymieniają jąca wokół cisza pozwalała cieszyć swojej świetności. Pięćdziesiąt i wię- wać będą salsa i reggaeton. A w Pa- kowało niemal wszystkiego. Tamte grzecznościowe zdania. Mężczyzna się porankiem. Hawańskim. Naresz- cej lat temu, na początku XX wieku, rque Cespedes zapalą się gazowe lata prowokowały niezwykłą kreuśmiechając się ukazuje nieliczne, po- cie! Oddalam się od okna, aby wy- aż do feralnej nocy sylwestrowej, koń- lampki. Podobnie, jak kiedyś, kiedy atywność. Tu, na wyspie, czas się zażółkłe zęby. Mocno wyświechtane, dobyć z walizki aparat fotograficz- czącej stary, 1958 rok. I stary porzą- park był centrum towarzyskiego ży- trzymał. Ogarnia mnie nostalgia. dziurawe spodnie w kolorze spłowia- ny. Obiektyw pozwala mi zbliżyć się dek na wyspie. cia Hawany. Zastanawiam się, czy nie jest tak, że łej zieleni, koszula, której biel pozo- do miejsc, w których właśnie budzi Anna opowiada mi swoją kubańZ ostatniego piętra budynku FOC- popularność Kuby wśród nas, starstaje już tylko we wspomnieniach, i się życie. Można to życie dostrzegać ską historię, w której mieszają się cu- SA, gdzie znajduje się bar z muzyką szych Polaków, wypływa z chęci pobuty o niewątpliwie długiej historii na balkonach, werandach i dachach downe, piękne obrazy zieleni, mo- fortepianową na żywo, roztacza się wrotu do okresu, gdy mieliśmy po komponują się z ponurym obrazem pobliskich kamienic. Mężczyzna w rza i jej, trwającego już cztery deka- fantastyczny widok na miasto z mo- kilka, kilkanaście lat i wszystko bypanującym wewnątrz. Odrapane szarej piżamie uprawia poranną gim- dy, związ ku z Re inold sem, ze numentalnym hotelem Nacional na ło proste. Ale może jest inaczej – wiściany, na których pozostały resztki nastykę, ktoś inny wiesza pranie, a wspomnieniami tych chwil, w któ- pierwszym planie. Rozległą panora- dząc poziom zniszczenia Kuby, mo-


11

żemy sobie wyobrazić, jak wyglądałby nasz kraj, gdybyśmy trwali w tym, co kiedyś dumnie nazywano socjalizmem. Zwiększająca się ilość przechodniów wskazuje, że jestem już w Centralnej Hawanie. W restauracji na wolnym powietrzu zjadam typowo kubański posiłek – congrie, czyli ryż z fasolą. Przy stoliku obok dostrzegam mężczyznę mniej więcej w moim wieku. Pozdrawia mnie, a następnie pyta, czy może się przysiąść. Nie jestem zdziwiona jego bezpośredniością, każdego dnia tutaj spotykam się z podobną postawą. Zapraszam. Rozmawiamy. Okazuje się, że jest muzykiem, na życie zarabia śpiewając i grając w jednej z turystycznych restauracji w Starej Hawanie. – Nigdy się z nią nie rozstaję – mówi, wskazując na stojącą w kącie gitarę. Nie muszę go namawiać, by coś zaśpiewał. Podchodzi do instrumentu, przytula się do niego i... już wiem, skąd się wzięło jego imię. Feliciano posiada głos łudząco podobny do znanego artysty. Pueblo mio que estas en la colina... słowa popularnej piosenki dźwięczą wyraźnie, energetycznie, z dużą dawką emocji. Występ nie tylko mnie się podoba, Feliciano zostaje nagrodzony brawami przez pozostałych gości. Kontynuujemy rozmowę. Na zewnątrz robi się ciemno. Muszę wracać, aby nie niepokoić moich przyjaciół. Umawiamy się na jutro, odtąd będziemy się spotykać niemal każdego dnia. Któregoś popołudnia przybywam do domu Feliciano nieco przed umówionym czasem. Przy akompaniamencie gitary i śpiewu gospodarza, czekamy na powrót jego żony i córek z plaży. Gdy w pewnym momencie orientujemy się, że jesteśmy obserwowani przez zaglądające do okna dzieci, Feliciano włącza muzykę, a następnie zaprasza młodych ludzi do środka. Dzieci sprawiają wrażenie onieśmielonych, po chwili jednak zaczynają się rytmicznie poruszać. Stoję oniemiała. Patrzę z zachwytem na te pięcio-, sześcio- i siedmiolatki. Ich ciała wypełnia muzyka. Każda kosteczka i każdy mięsień idealnie się zgrywają z głośno sączącymi się dźwiękami reggaetonu. Reportaż “Widokówki z Hawany” Grażyna Gołuchowska z Poznania nadesłała na IV Konkurs “Najpiękniejsza podróż mojego życia”, zorganizowany przez Polonijny Klub Podróżnika i “Nowy Dziennik”. Jury przyznało autorce III nagrodę. Fundatorami nagród są: SPATA – Society of Polish American Travel Agents (http://www.spata.org), agencja po-

KUBAŃCZYCY TEŻ POTRAFIĄ MARZYĆ! Perspektywa turystki, w której całość problemów sprowadza się do tego, aby zobaczyć jak najwięcej poznać ludzi i ich zwyczaje, zrozumieć kraj, przeżyć przygodę, pozwala na sporo dystansu do tego, co zwykło się nazywać normalnym życiem. Z drugiej jednak strony jestem świadkiem codziennych zmagań o to, by... (prze)żyć. Słowo “niewystarczające” jest eufemizmem, jeśli mówimy o racjonowanych ilościach żywności i artykułów pierwszej potrzeby. A i tak trzeba po nie stać w kolejkach. Ceny dóbr w sklepach dewizowych są wyższe niż u nas, w Polsce, podczas gdy miesięczne dochody, to – w przeliczeniu na polską walutę – 40-60 złotych! Taka sytuacja wymaga odwagi i kreatywności, aby powiedzenie: “Kubańczyk więcej pieniędzy wydaje, niż oficjalnie zarabia” mogło być prawdziwe. Wieczory w domach przyjaciół Jugo zazwyczaj rozpoczynają się od rozmów związanych z pomysłami na (prze)życie i poziomem ich realizacji a kończą zabawą przy muzyce. I świetnym nastrojem. Uczę się od moich kubańskich znajomych tego “tu i teraz”. Daniel, mąż przyjaciółki Anny Gladys, lubi opowiadać zabawne historyjki o swoich wnukach, a gdy to robi gestykuluje w taki sposób, że nawet jeśli czegoś nie rozumiem, bez trudu mogę się domyślić. Ich najstarszą córkę, Martę, poznałam... wirtualnie. Mieszka z rodziną na południu Hiszpanii, a kilka miesięcy temu urodziła dziecko. Syna. Anna bardzo cierpi, że nie może być teraz ze swoją pierworodną. Chciałaby zobaczyć wnuka, dotknąć, wziąć na ręce. Od kilku miesięcy stara się o wyjazd i pomimo trudności wierzy, że sprawa zakończy się sukcesem. Życzę jej tego z całego serca! Tymczasem spotkania z córką i jej bliskimi odbywają się przed ekranem komputera, przy którym zasiadają wszyscy domownicy. Rozmawiają ze sobą, śmieją się, żartują. Kamera rejestruje obraz po obu stronach oceanu, dlatego mogą patrzeć sobie w oczy. Wzruszam się, gdy patrzę na matkę Gladys, 90-letnią panią, która swoją aktywnością, sposobem bycia, pogodą ducha mogłaby zarażać całe młode pokolenia w naszym kraju!

Każdy dzień przynosił nowe wrażenia. Nie opowiedziałam o tym, jak w domu Feliciano uczono mnie tańczyć. Nie opisałam ślubu i wesela, na którym byłam. Ani pobytów na plaży, które na Kubie mają zaskakująco towarzyski charakter. Albo naszych coniedzielnych wizyt w kościele de Santa Rita, w którym spotykają się damy w bieli, by modlić się o uwolnienie swoich mężów. O marzeniach młodych ludzi, bo tutaj się o tym mówi głośno. O szacunku, jakim darzy się seniorów... O muzycznej podróży do Santiago de Cuba, która była spełnieniem mojego marzenia. Dla mnie podróż to przede wszystkim mieszkańcy kraju, których spotykam i poznaję. Kubańczycy są otwarci i, pomimo codziennych zmagań o byt, potrafią cieszyć się życiem. Dostałam aż nadto tego, co jest dla mnie ważne – autentycznego zainteresowania, uwagi, przyjaźni. Towarzyszyły mi emocje – od zachwytu, radości i wzruszenia do żalu i smutku. Bawiłam się i płakałam. Żyłam. n Santiago de Cuba, w pobliżu ulicy Heredía – autorka z grupą muzyczną

dróży Classic Travel, Inc. w Wallington, NJ (http://www.clas sic -travel.com) oraz We stern Union (http://www.westernunion.com).

Jedna z ulic w centralnej Hawanie

WYCIECZKA

I znowu nad wodę W niedzielę, 18 sierpnia, zapraszamy wszystkich na wybrzeże na Brooklynie. Udajemy się tam darmowym promem do Red Hook z pobliskiej przystani. Łatwa, spacerowa trasa (B) wyniesie około pięciu mil. Przy okazji zwiedzamy trzy XIX-wieczne kościoły z witrażami. Prowadzi Rolande Chapeau z Outdoors Club. Spotykamy

się z przewodniczką o godz. 10:30 w poczekalni na dole Staten Island Ferry. Dojazd do końca metrem nr 1 lub R. W razie niepogody można się upewnić w sobotę do godz. 10:00 wieczorem, czy wycieczka dojdzie do skutku; tel. 212-568-6323. Następna wycieczka, połączona z jubileuszowym piknikiem, odbędzie się 24 sierpnia.

REKLAMA

FOTO: R. ROJAS

nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013


12

Prawo i my

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

Uprowadzenie rodzicielskie – co to jest? n Wszelkie spory cywilne o majątek wydają się błahe, jeśli porów-

nać je ze sporami o prawa rodzicielskie w aspekcie międzynarodowym. Temperatura sporów o opiekę nad dzieckiem przeważnie bywa bardzo wysoka, bo nie da się wyłączyć emocji tam, gdzie jest miłość rodzicielska. cowi na mocy International Parental Kidnapping Crime Act (IPKCA). Najbardziej zaciekłe spory toczą ro- W przypadku, kiedy dziecko zostadzice dziecka, którzy nie mogą się po- nie wywiezione z Polski do Stanów rozumieć co do miejsca wspólnego Zjednoczonych, lub z USA do Polzamieszkania. Spory między rodzica- ski, zastosowanie znajdzie wielomi niekiedy przekształcają się w spra- stronna konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecwę o uprowadzenie rodzicielskie. Dla celów niniejszego artykułu wy- ka za granicę, sporządzona w Hadze korzystam definicję uprowadzenia ro- dnia 25 października 1980 r. (Dz.U. dzicielskiego zawartą w broszurze z dnia 25 września 1995 r.). ZadaFundacji ITAKA – Centrum Poszu- niem konwencji jest chronić dzieckiwań Ludzi Zaginionych z lipca ko przed szkodliwymi skutkami 2012 roku, która stanowi, że o po- uprowadzenia, a celem nie jest rozrwaniu rodzicielskim możemy mó- strzygnięcie, przy kim dziecko ma wić, kiedy zaistnieje sytuacja, w któ- mieć miejsce pobytu, ale przywrórej jedno z rodziców bez woli i wie- cenie stanu poprzedniego, który zodzy drugiego lub pod pretekstem krót- stał naruszony bezprawnym uprowakotrwałego pobytu wywozi lub za- dzeniem lub zatrzymaniem dziecka. Zgodnie zapisami konwencji dziectrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica ko powinno wrócić do domu, z któmożliwości utrzymywania kontaktu rego zostało porwane, najdalej w ciąz dzieckiem w przysługującym mu, gu sześciu tygodni. W praktyce wykonanie tego zapisu bywa bardzo zgodnie z prawem, zakresie. Czy takie zachowanie jednego z trudne dla państw, które związały się rodziców jest karalne w Polsce? Na tą umową międzynarodową. Wniogruncie prawa karnego – nie. Arty- sek o wydanie dziecka można złokuł 211 polskiego kodeksu karnego żyć, gdy: dziecko nie ukończyło 16 stanowi, że "kto wbrew woli osoby lat, dziecko zostało uprowadzone lub powołanej do opieki lub nadzoru zatrzymane w państwie stronie konuprowadza lub zatrzymuje małolet- wencji, dziecko miało miejsce staniego, podlega karze pozbawienia łego pobytu w państwie stronie konwolności do lat trzech. Jednak sta- wencji w czasie, gdy doszło do jego nowisko Sądu Najwyższego jeszcze uprowadzenia oraz jeśli wskutek sprzed 30 lat, że rodzic posiadający uprowadzenia lub zatrzymania dopełnię praw rodzicielskich nie mo- szło do naruszenia prawa do opieki, że być sądzony z tego artykułu unie- a wnioskodawca skutecznie wykomożliwia skazanie, nawet gdyby nywał to prawo w chwili uprowadzeukrywał dziecko przed drugim rodzi- nia lub zatrzymania. Jeżeli rodzice się rozstają i jedno cem, również posiadającym pełnię praw". Postępowanie karne prowa- z nich ma nowe miejsce stałego podzi się zatem przeciwko osobie ob- bytu, to do czasu ustalenia, komu bęcej dla małoletniego, która go upro- dzie przysługiwała władza rodzicielwadziła lub przeciwko rodzicowi po- ska, miejsce stałego pobytu dziecka zbawionemu praw rodzicielskich pozostaje tam, gdzie rodzice mieli lub z ograniczonymi prawami rodzi- ostatnie miejsce wspólnego pobytu stałego. Na temat tego, kiedy możcielskimi. Tymczasem w USA uprowadzenie na mówić o stałym pobycie dziecka rodzicielskie jest przestępstwem fe- w konkretnym miejscu, wypowiederalnym mogącym skutkować wnie- dział się polski Sąd Najwyższy. W sieniem zarzutów przeciwko rodzi- postanowieniu z 26 września 2000 r. REKLAMA

FOTO: ARCHIWUM

Piotr Janicki

(I CKN 776/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 38) zauważył, że "miejsce stałego pobytu określają fakty uzewnętrzniające długotrwałe i stabilne przebywanie dziecka w miejscu, w którym zaspokaja ono wszystkie swoje potrzeby, niezależnie od istnienia po stronie osób, pod których opieką pozostaje, zamiaru stałego pobytu. O zamiarze pobytu dziecka nie decyduje bowiem wola osób, pod których opieką przebywa". W myśl art. 3 konwencji uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka będzie uznane za bezprawne, jeżeli: "nastąpiło naruszenie prawa do opieki przyznanego określonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie, na mocy ustawodawstwa państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te były skutecznie wykonywane wspólnie lub in-

dywidualnie albo byłyby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie". Prawem właściwym dla dokonania oceny bezprawności uprowadzenia lub zatrzymania jest prawo tego państwa, w którym dziecko miało miejsce stałego pobytu bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Rodzic, który uprowadził dziecko z Polski do USA, może spodziewać się utraty praw rodzicielskich w Polsce. W ten sposób wypowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 7 sierpnia 1982 r. (VIKZP 18/82, OSNPG 1982, nr 10, poz. 137). Sąd stwierdził, że "wywiezienie małoletniego dziecka za granicę przez jednego z rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej, które w konsekwencji oznacza pozbawienie małoletniego dziecka naturalnego środowiska rodzinnego i kontaktu z drugim z rodziców i zatrzymanie go na stałe w państwie wbrew woli drugiego z ro-

dziców może na gruncie prawa rodzinnego stanowić podstawę do wydania przez sąd opiekuńczy orzeczenia o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który dokonał uprowadzenia dziecka za granicę". Bywa, że zapalczywi rodzice płacą wysoką cenę za błędy, które skutkują w konsekwencji utratą praw do dziecka, ze szkodą dla małoletnich. n Piotr Janicki konsultant prawny w kancelarii The Platta Law Firm w Nowym Jorku były wicekonsul do spraw prawnych i opieki konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku i były zastępca burmistrza dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i studia podyplomowe z zarządzania w administracji publicznej w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.


ND Nieruchomości

13 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

Czynsze na Brooklynie jak na Manhattanie

DO WYNAJĘCIA FOR RENT Pokoje do wynajęcia w Niagara Falls (Canada) 5 minut od kasyna. Ceny rozpoczynają się od kwoty $50. Telefon: (905) 380-4026

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY Do wynajęcia 2 pokojowe mieszkanie z kuchnią i łazienką na Greenpoincie / półbasement/ dla spokojnych osób. Tel. (646) 824-8661 / Greenpoint Pokój do wynajęcia dla jednej osoby. Kuchnia i łazienka wspólne. Proszę dzwonić: (646) 824-8661

FOTO: ARCHIWUM

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ

n Czynsze na Brooklynie rosną z miesiąca na miesiąc. W lipcu śred- (o 7,7 procent spadła też liczba no-

nia opłata za wynajem mieszkania w tej dzielnicy miasta wyniosła 3035 dol. i była o 8,2 procent wyższa niż rok wcześniej. Już niedługo Brooklyn przestanie być schronieniem dla nowojorczyków uciekających przed wysokimi czynszami na Manhattanie. Różnica w cenie wynajmu w tych dwóch dzielnicach robi się coraz mniejsza, a biorąc pod uwagę to, że opłaty mieszkaniowe na Manhattanie rosną wolniej niż na Brooklynie, niedługo może zupełnie zaniknąć. Według obliczeń firmy Douglas Elliman średni czynsz na Brooklynie wyniósł w lipcu br. 3035 dol. i był o 8,2 procent wyższy niż w lipcu 2012 r., natomiast za mieszkanie na Manhattanie w lipcu br. trzeba było zapłacić średnio 3822 dol., czyli o 1,7 procent więcej niż w lipcu ubiegłego roku. "Tak małej różnicy w czynszach na Brooklynie i Manhattanie jeszcze nie widzieliśmy" – mówi Mark Menendez z Douglas Elliman, firmy, któ-

ra śledzi wysokość czynszów. Najbardziej do wzrostu czynszu na Brooklynie przyczyniły się ceny luksusowych lokali. Średnia cena za wynajem takich apartamentów na Brooklynie plasuje się w górnych 10 procentach nowojorskiego rynku. W lipcu br. wyniosła 6007 dol. i była o 8,8 procent wyższa niż rok temu. "Gdy na rynku pojawiają się wysokiej klasy mieszkania, od razu znajdują się chętni na nie – mówi zastępca dyrektora wykonawczego Douglas Elliman. – Prospect Heights i Crown Heights stają się teraz ogromnie popularne". Tymczasem, jak wynika z danych Citi Habitats, na Manhattanie zwiększa się liczba mieszkań do wynajęcia. W lipcu odnotowano 1,28 procent pustostanów, podczas gdy jeszcze w czerwcu było ich 1,2 procent

Closing w Nowym Jorku już nie rujnuje kieszeni

wo wynajętych mieszkań w tej dzielnicy). Wzrost ten jest niespotykany w miesiącach letnich – zazwyczaj rynek mieszkań do wynajęcia kurczy się w okresie letnim. Wzrost liczby pustostanów może być oznaką, iż potencjalni lokatorzy, zniechęceni wysokimi czynszami, odkładają wynajem mieszkania na Manhattanie albo znajdują tańsze w innych dzielnicach. Ten wzrost w liczbie pustych mieszkań jest jeszcze stosunkowo niewielki, ale biorąc pod uwagę, że mamy teraz okres letni, może to oznaczać, że czynsze na Manhattanie osiągnęły już granicę tolerancji wśród lokatorów. Północny Brooklyn, czyli Greenpoint i Williamsburg, nadal znajdują się w obszarze dużego zainteresowanie potencjalnych lokatorów. Coraz więcej nowojorczyków też szuka mieszkania na Queensie, m.in. na Long Island City, Rego Park czy Flushing.

65 WEST 4TH ST, BAYONNE NJ Apartment for Rent Renovated 2 bedroom and 1 full bath apartment in quiet Bergen Point area. Spacious Sunny rooms with large kitchen and bath and plenty of closet space. Bedrooms are railroad style. Price: $1,295 Call: (201) 978-1110

AS, (R)

Spłacamy pożyczki na czas

n Kupując nieruchomość w stanie Nowy Jork w tym roku płaci- n Coraz więcej właścicieli nieruchomości w USA my jedne z najniższych opłat kończących transakcję (closing), wy- spłaca pożyczkę hipoteczną na czas. nika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Bankrate.com.

Średnia kosztów związanych z zamknięciem transakcji zakupu nieruchomości w stanie Nowy Jork wyniosła w tym roku 2351 dol. Plasuje to Nowy Jork na 15. miejscu na liście stanów o najniższych opłatach tego rodzaju. To duży postęp w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to Nowy Jork znalazł się na szczycie listy stanów z najwyższymi kosztami closingu. Badacze z Bankrate.com wzięli pod uwagę koszty closingu przy sprzedaży domu jednorodzinnego o wartości 200 000 dol., gdzie kupiec daje 20 procent zaliczki. Do kosztów closingu w badaniach zaliczono: opłaty naliczane przez pożyczkodawcę oraz opłaty za usługi, jak np. wycenę domu. Sondażem nie zostały objęte podatki, opłaty za tytuł własności, ubezpieczenie posiadłości, opłaty stowarzyszeniowe i odsetki. AS, (R)

DO WYNAJĘCIA duży czysty pokój w dwu rodzinym domu, wspólna kuchnia i łazienka dla spokojnej osoby. Telewizja i internet. Telefon: (973) 460-6695

Procent właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z płatnościami pożyczkowymi, spadł w okresie od kwietnia do czerwca br. do najniższego poziomu od pięciu lat (dokładnie od trzeciego kwartału 2008 r.), wynika z raportu agencji informacji kredytowej TransUnion. Procent domostw, którzy zalegają co najmniej dwa miesiące ze spłatami pożyczki, spadł do 4,09 procent z 5,49 procent odnotowanych w tym samym okresie 2012 r. Sytuacja poprawiła się również w drugim kwartale 2013 r. w porównaniu z pierwszym, kiedy 4,56 procent właścicieli zalegało z płatnościami.

AS, (R)

394 Walnut St, Nutley NJ Single Family Home for Rent 1 Full Bath, 2 Half Baths. Wonderful three bedroom one full and two half bath Tudor in desirable Yantacaw section of Nutley. Features three spacious bedrooms with plenty of storage in each and a finished basement. Eat-in kitchen, has granite counters, ceramic backsplash, & a large pantry. The spacious dining room opens to the living room and is perfect for entertaining. The French doors in dining room, crown molding throughout, and elegant stained glass windows are just a few of the custom features that make this home a must see. The second floor has newly refinished hardwood floors throughout and an abundance of storage space in each bedroom. Handy to shopping, quick commute to NYC, Nutley park, and Clifton Commons makes this an ideal location. Price: $3000 Call: (888) 720-4932, William Chevalier

11 Romano St, Nutley NJ Home for Rent for $1,700 with 3 bedrooms and 1 full bath. Amazing 2nd floor unit with hardwood floors, eat-in-kitchen, and newer appliances. Boasts large rooms, use of laundry, close to highways and transportation. Call: (973) 816-7575 Alma Billings

WEICHERT REALTORS 1685-1687 Essex St, Rahway NJ Home for Rent for $1,150 with 1 bedroom and 1 full bath. Newer carpeting throughout w/ hardwood underneath. Landlord is having the unit painted, installing new Kitchen floor, re-facing cabinets and refinished window sills. Basement access from the front of building. Call: (888) 720-4932

183 WEST 51ST ST, BAYONNE NJ Apartment for Rent Price: $1,500 3 Bedrooms, 1 Full Bath, kitchen with hardwood floors. Please call: (888) 720-4932 APARTMENT FOR RENT IN WALLINGTON, NJ 1st floor 2 bedrooms, eat in kitchen, living room, $1,200 a month including utilities. Requires, one month deposit and one month rent. Please call Frankie at (201) 852-7003

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na słoneczną Floryde $48,500.00 Condo 2 sypialnie i 2 łazienki. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com zobacz moją stronę internetową www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku)


14

ND Nieruchomości

Okolice Monticello UWAGA DUŻA OKAZJA CENA OBNIŻONA-GÓRY CATSKILL okolice Monticello 2 godziny od Nowego Jorku, na sprzedaż bardzo ładnie położony dom ponad 3000 sq feet, 3 duże sypialnie, widoki na góry blisko jeziora, możliwość korzystania z jeziora. Bardzo niskie taxy. Cena drastycznie obniżona do szybkiej sprzedaży. Po więcej informacji proszę dzwonić. Cena $169000 Telefon: (845) 856-8832

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 2 Family House with a full finished basement, 3 bedrooms, 3 full bathrooms, garage and big private side yard with a swimming pool. Price: $625,000 Please call: (347) 846-1200

NEEDED ELECTRICIANS with experience (917) 807-2526

* CHARLES RUTENBERG QUEENS, NY * Single-Family Home. 3 bedrooms and 2 bathrooms. Property was built in 1915. 1 full bathrooms. Price: $529000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

Middle Village, Ridgewood, NY. Townhome. 3 bedrooms, 2 full, 1 partial bathrooms. A huge living room, formal dining room, semi-modern eat-in kitchen, half bath on first floor, three sizable bedrooms, over-sized full bathroom, finished basement, 1 car garage, private driveway and private yard. Price: $548000 Please call: (347) 934-9314 Adam Krześniak

MIDDLE VILLAGE, NY. Multi-Family Home. 65th Street and Metropolitan Ave. 1.5 bedrooms on 1st floor 1.5 bedrooms on 2nd floor, basement partially finished access to yard and front. Large yard, access from 1st first and basement. M train 2 blocks on Metropolitan ave Updated apartments. Please call Phyllis: (347) 439-7857 QUEENS, NY. 353 Onderdonk Ave. Great Opportunity for an investor looking for an income producing property. The property is all leased out two occupied apartments on the 2nd floor. A ground floor tenant currently operates a delicatessen with 5 years remaining on lease with moderate increases to the lease. Price: $629000 Please call: (845) 474-0693 Marco Feijoo

Astoria, Queensview on The 14th Great Views. Price: $319,000 Sunny 2br with east and south exposures in a financially stable coop complex. Great value in the 2br with maintenance at $717 which includes all utilities, even electric (flat fee for AC) and offers parking. Pets are allowed which can also be very difficult to come by in the neighborhood. 875 sq ft which 5 large closets and two full sized bedrooms. Beautiful views and amazing sunrises. Contact Bianca Colasuonno for details at: (718) 909-3169

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 6 bedrooms and 2 full bathrooms, with finished basement and aundry room, even an extra large back yard for your enjoyment. With windows in every room, this house has plenty of sun light during the day. Beautiful hardwood and ceramic floors throughout the whole house. Price: $629,000. Please call: (917) 746-8661, Mildred Santiago

* LAFFEY FINE HOMES * Maspeth, NY. Built in 1920. New kitchen, bedrooms, bathrooms. 6 rooms, 3 bedrooms, 2 full bathrooms, basement. Price: $469000 Please call: (917) 771-3109

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

* RE/MAX Villa Realtors * Garfield, NJ. Single Family Home for sale, price: $269,900 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 6 Bedrooms, 3 bedrooms, 2 full and 1 partial bathrooms, eat-in-kitchen and bath. Full unfinished basement with new boiler and water heater. Updated roof. Price: $658000 Please call: (347) 517-4764 ask Renee Dorsa

QUEENS, NY. Single-Family Home. Price: $675,000, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Close to New York City Department Of Education. Please call: (917) 842-0591 CENTURY 21 SUPREME REALTY 326 Morton Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. Modern renovated bath on the first floor, formal dining room. Second floor bedrooms are very spacious with plenty closets and skylights. Full, dry, high basement has a lot of potential and is ready to be finished. This great home is located very close to park, train station to NYC and public transportation. Please call: (888) 720-4932

JEDNOSYPIALNIOWE MIESZKANIE typu co-op na wysokim parterze. Bardzo spokojna ulica blisko do metra i sklepów. Można wynająć po kupnie, można posiadać zwierzęta. Zakup tylko z 10% downapyment. Cena $150,000 Proszę dzwonić: (646) 270-7621

KOTRAKTORZY DOSKONAŁY ZAKUP Liberty, góry Catskill 2 godziny od Nowego Jorku. Do szybkiej sprzedaży, dwurodzinny dom do całkowitego remontu Cena bardzo atrakcyjna. Po więcej informacji proszę dzwonić. Telefon: (845) 856-8832

QUEENS, NY. Single-Family Home. 6 bedrooms, 2 bathrooms. Price: $658000. Please call (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

* EXIT REALTY MINIMAX * BROOKLYN, CYPRESS HILLS. Do sprzedania, Duży 2 rodzinny dom. Trzy kondygnacje, niewykończona piwnica. 9 sypialni, 1 salon, 1 jadalnia, 4 łazienki, 3 kuchnie. Wjazd na 2 samochody, ogród. Dom wolno stojacy. Potrzebuje gruntownego sprzątnięcia i trochę remontu. Cena: $468000 Telefon: (347) 357-4337, Marek

QUEENS, NY. Multi-Family Home. Price $699000. Built in 1925 5 Bedrooms, 2 full bathrooms. 1 block to Grand Ave. shopping, restaurants, schools, houses of worship and transportation. Please call: (347) 564-4832 ask Adam Krzesniak

QUEENS, NY. 53rd Street and Nurge Ave. Condominium can be used as a professional office or commercial space. Has 2 rooms (1 large and 1 small) and 1 half bath. Price: $120,000. Please call: (347) 865-7158 ask Mildred

2413 Dewitt Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. House features four bedrooms with cedar closets and 1.5 Baths. Wood floors and wood burning fireplace in Living room, Formal dining room, large eat in kitchen with wood cabinetry. Detached garage with driveway up to 5 car parking. Price: $209,900 Call: (732) 396-0606

801-803 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 3 Full Baths, 1 Half Bath, Grage for 2 cars. Call: (732) 396-0606


15 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

21 SPENCER PL, Garfield NJ Single Family Home for Sale Brand New Townhouse style Duplex with 3 bedrooms, 2 full baths and 1 half bath. Near public transportation. Price: $369,000 Please call: (973) 340-2520 New Jersey Homes & Estates

RAHWAY NJ Single Family Home for Sale Price: $264,900 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath. Homesteps owned Col in repaired, move in condition. Freshly painted, gleaming hardwood floors, updated granite kitchen, updated baths, large heated enclosed porch. Call: (888) 720-4932

111 Robbinwood Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale Home with 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath, deck. Garage for 1 car, lot of parking spaces. Price: $279,900 Please call: (732) 388-8989 RE/MAX ESTATES REALTY

Jill Guzman Realty Inc Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $239,000 Pool, deck and patio make this your perfect choice! You will love the Master Bedroom suite with fabulous bath. First floor master suite has a new capucinno full bath with stunning Italian tile. Call: (908) 353-6611

191-201 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $309,000 Condo with 2 bedrooms and 2 full baths. Parking for 1 car. Please call: (201) 798-3300

2 Family Home for Sale 270 MALCOLM AVE, Garfield NJ Price: $250,000 2 Family home with finished basement located on quiet street. Homes features brick exterior and updated interiors. House with 4 Bedrooms and 2 Full Baths. Please call: (888) 720-4932

19-21 WEST 40TH ST, BAYONNE NJ 2 Family Home for Sale Price: $329,000 6 bedrooms, 4 full baths, driveway for 3 cars. Please call: (888) 720-4932

1417 Sherwood Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Price: $235,000 Call: (888) 720-4932

* COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LINDEN, NJ * Price: $229,000 Great opportunity to own a “turn key” Restaurant on busy East Elizabeth Ave. Call: (888) 720-4932

25 Carolynn Rd, Elizabeth NJ Home for Sale for $300,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (973) 344-2100 Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $269,000 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Completely renovated, double wide driveway, hardwood floors, wood burning fireplace, eat in kitchen, formal dining room, grand foyer, large bedrooms, full walk up attic, full basement. Call: (888) 720-4932

144 W Stearns St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,000 4 bedrooms, 3 full baths. Beautiful move in 4 bedroom, 3 full baths, modern eat in kitchen, large livingroom, formal diningroom, den, hardwood floors, finished bsmt, nice private backyard with fish pond, driveway & 1 car garage. Masterbedroom located 3rd floor with full baths & lots of closets. Must see to appreciate. Convenient location to major highways, shopping, mass transit & schools. Call: 888-720-4932

ELIZABETH NJ Multi-Family Home for Sale Price: $299,900, 6 Bedrooms, 4 Full Baths, lot of parking spaces. For more informations please call: (732) 382-0200

SOMERSET, 1 MOUNTAIN BLVD Price: $399,000 8 private offices with conference room, waiting area, plus common reception area, bathroom in storage, new carpet. Call: (908) 403-1762, Donna ERA INTEGRA REALTY 450 BROADWAY, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. Cena: $325,000 6 pokoi, 4 pełne łazienki, klimatyzacja, garaż oraz podjazd na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 282-1032

* WEICHERT REAL ESTETE * Single Family Home for Sale. 234 Princeton Rd, Linden NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal dining room, finished basement and one car garage, 1 full bath, 1 half bath. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout, private yard with patio and more. Price: $309,000 Please call: (800) 872-7653

!

* COLDWELL BANKER RESIDENTIAL * Home for Sale in Bayonne, NJ. Great turn-key income producing 4 Family. Very clean and well maintained, close to all essentials. Fully occupied, Great area, close to public transportation. In great shape and shows well. Please give at least 24hour advance notice to book appointments. Call: (201) 435-0720

COLDWELL BANKER REALTORS - EAST 222 Academy Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Big colonial in sunny side section with new garage. Quiet area with hardwood floors, large living room and formal dining room. Short sale Price: $249,900 Call: (888) 308-6558

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA

40 Hepburn Rd, Clifton NJ Single Family Home for Sale House with 3 bedrooms, 2 full baths and 1 half bath. Price: $399,900 PRUDENTIAL DAMIANO REALTY Please call: (973) 256-0303

Elizabeth NJ. Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Renovated, updated kitchens and baths, new interior paint paint and new roof. Garage for 2 cars. Price: (888) 720-4932

• tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com


16

ND Nieruchomości

407 Helen St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Charming updated solid brick tudor great area town center section. Walk to shopping, schools and nyc trans. Great condition. Price: $279,900 Call: (732) 249-8888

* WEICHERT REALTORS * Home for Sale in Bayonne, NJ. Well maintained, large 3-family home in excellent location near the 45th Street Light Rail Station. Also near schools, shopping, dining and places of worship. Call: (201) 417-6856 ask Jose Garza

5103 BURWOOD RD, Clifton NJ Condo for sale. Price: $339,000 2 bedrooms, 2 full baths. Condo with 2 bedrooms and 2 full baths. Garage for 1 car. Lot of parking spaces. Call: (973) 790-6996 COLDWELL BANKER REALTORS

146 San Antonio Ave, Nutley NJ Dom jednorodzinny na sprzedaż. 3 sypialnnie, 2 pełne łazienki. Granitowa kuchnia zmodernizowana w 2007 roku, drewniane podłogi, duży ogród. Blisko transport publiczny do NYC. Cena: $339,000 Telefon: (888) 720-4932 Christine Bzdek

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

JEDNORODZINNY DOM NA SPRZEDAŻ w Bayonne, NJ. 133 W 32nd St, Cena: $349,000 5 sypialni, 2,5 łazienki. Podjazd na 2 samochody, piwnica, klimatyzacja, woda miejska. Telefon: (201) 978-1110, prosić z Christopher Piechocki

87-89 Pine St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 4 Bedrooms, 2 Full Baths, 2 Half Baths. Unique Style, side by side with balconies, 2 car garages per apartment. 1/2 bathroom, eating kitchen and living room in 2nd floor. Two bedrooms and 1 full bathroom in 3rd floor. Center air and heat. House is surrounded by new construction homes. Call: (888) 720-4932

RE/MAX IN ACTION 126 Alton St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Nicely kept 3 bedrooms colonial house, spacious rooms, lots storage, 2 car garage and additional parking on drive way, conveniently located on Elmora section. Price: $260,000 Call: (888) 720-4932

* Real Living Gateway Realtors * Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 1 full bath. Price: $282,987 Cell: (888) 720-4932 * OPIRHORY REALTORS * Dom na sprzedaż w Garfield, NJ. Cena: $197,500 1 piętro: 3 sypialnie, 1 pełna łazienka. 2 piętro: 2 sypialnie, 1 pełna łazienka. Piwnica do wykończenia. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

116 WEST 19TH ST, BAYONNE NJ Condo for Sale Price: $214,900 2 beedrooms, 1 full bath. Open floor layout with hardwood floors throughout. Kitchen and bathroom are recently renovated. Please call: (201) 417-6856

* WEICHERT REAL ESTATE * Linden, NJ. Home for Sale for $305,000 with 5 bedrooms and 2 full baths. Great for investment or live in one unit rent out the other. Please call: (800) 872-7653 * A NEW VISION REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 2 baths. 1st floor: Dining room, Living room, wood floor. Garage for 1 car. Price: $329,500 Please call: (908) 272-2001

* Weichert Realtors * Single Family Home for Sale. Price: $269,000 This 4 bedrooms, 3 full baths home is situated on a beautiful fenced in lot. The Eat in kitchen features a side by side Refrigerator, Microwave Oven, Ceiling Fan and Back door leading to cute enclosed Three Season Porch. The oversized Two Car Garage has a two year old roof and plenty of storage inside. Basement has a full bath and bilko type doors leading out to the yard. Call: (888) 720-4932

63 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $349,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Garage for 1 car. Call: (201) 798-3300

* Weichert Real Estate * 611 Middlesex St, Linden NJ. Multi-Family Home. 7 bedrooms, 5 full baths. Price for short sale $229,000. Please call: (800) 872-7653

GARFIELD, NJ. Multi-Family Home for Sale ask $329,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * Dom na sprzedaż w Bayonne, NJ. 17 EAST 44TH ST 3 sypialnie, 2 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Cena: $359,000 Proszę dzwonić: (888) 720-4932, prosić Arvin

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE IN BAYONNE, NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal Dining Room, LR, finished basement and one car garage. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout. Custom interior doors and trim. 2 heating zones, newer water heater, private yard with patio and more. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

RAHWAY NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. New windows, full finished basement, privacy fence eat in kitchen. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 124 Birchwood Rd, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath, 2 half baths. All brick, first floor master bedroom or family room, half bath. Large kitchen, formal dining room, built in china closet, huge living room, New refrigerator 2012. Asking for: $275,000 Please call: (800) 872-7653


17 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * FORECLOSURE. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $43000 Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

98 Mount Vernon St, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home with 3 bedrooms, 2 full baths. Brand new central A/C 3 years old kitchen with granite counters and cherry cabinets. Full Finished basement. Price: $344,900 Call: (973) 667-3000

* VERA & NECHAMA REALTY * Garfield, NJ. 2 family house for sale. Good location for commuters. Laundry hook ups in 2nd floor, 4 bedrooms, 2 full baths and basement. Price: $220,000. Call: (888) 720-4932

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE 1037-9 GALLOPINGHILL RD, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Price: $295,000 For more informations please call at: (908) 400-0123

MULTI-FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. Price: $249,000 Very well maintained colonial on corner lot with possibility for 2 duplex apartments. Featuring beautiful private yard, hardwood floors, finished basement and attic. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

308 Christine St, Elizabeth NJ Price: $340,000 6 bedrooms, 5 full baths. Garage for 1 car. Please call: (908) 558-2727

RE/MAX IN ACTION 643 Park Ave, Elizabeth NJ Single family home for Sale Price: $329,000 4 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Fabulous kitchen and baths, brick facade, garden room, huge master and close to schools and public trans. For more information please call: (908) 558-2727

89 PLAUDERVILLE AVE, Garfield NJ Townhouse for Sale Price: $365,000 2 bedrooms, 2 full baths and 1 half bath. Garage for 2 cars. Coldwell Banker, Clifton Please call: (973) 778-4500

89 Edison St, Clifton NJ Single Family Home for Sale House with 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $339,900 Please call: (201) 445-8000 COLDWELL BANKER REALTORS

Clifton NJ Single Family Home for Sale Home with 3 Bedrooms, 2 Full Baths and 1 Half Bath. Garage for 1 car, lot of parking spaces. Price: $329,000 Call: (973) 542-8333


18

ND Nieruchomości

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale with 9 rooms, 3 bedrooms and 2 full baths. Enclosed Patio. Price: $200,000. Cell: (800) 872-7653

* WEICHERT REALTORS * SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. Bayonne, NJ. Price: $319,000 Pristine fully renovated townhome just steps to Hudson Bergen light rail and near #14 Nicholas Oresko School. This oversized rare approximately 2000 sq. ft. condo town home is a must see. Featuring an open floor plan with an amazing modern dream kitchen, spa like master bath, hardwood floors, central air and much more. Call: (201) 978-1110

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

ELIZABETH NJ Single Family Home for Sale 5 bedrooms, 3 full baths and 1 half bath. For more informations please call: (908) 400-0123

2033 Ingalls Ave, Linden NJ Single Family Home for Sale 6 room colonial, 3brms, 1 1/2 bath, living, formal dining, eat in kitchen. Full walk up attic. 3rd bdrm captured. EXPECTACULAR TOTAL RENOVATED HOME Price: $249,000 Call: (888) 720-4932

Nutley NJ Property for Sale 1 bedroom, 1 full bath. Lot of parking spaces. Price: $148,500 Call: (888) 720-4932

Single Family Home for Sale 13 KRAKOW ST, Garfield NJ Price: $269,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. and hardwood floors, 1st floor master bedroom. The basement area features a family room and so much more. Call: (888) 720-4932

Hackensack NJ Single Family Home for Sale Home with 4 bedrooms and 1 full bath. Beautiful colonial featuring four bedrooms, formal dining room, living room with fireplace, finished basement currently used as a recording room, laundry facilities - oversized property with two car garage. Price: $395,000 Please call for more informations: (888) 720-4932

31 BAYSIDE DR, Bayonne NJ Condo for Sale 2 bedrooms, 2 full baths and 1 half bath. Large deck off dining room, gleaming wood floors, granite counters, fireplace, vaulted ceilings in master bedroom, large walk in closet, bath with double vanity and deep soaking tub. Marina and community pool. 7 min walk to 8th street Light Rail with access to NYC PATH. Price: $385,000 Please call: (201) 333-4443, Janice Hall

352 Russell Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 2 full baths. A lot of home for the price! Separate relative apt with br, lr, kichen & bath room with separate entrance, main part has 3 bds, bathroom, formal dining rm, lr eik, computer/office room. Plenty of off street parking. Nice space for relatives to have private & separate living space. Home could use some TLC in main bathroom. Circular drive way. Very nice location. Call: (888) 720-4932

542 Chilton St, Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home have 6 Bedrooms and 2 Full Baths. Parkay floors and lovely woodwork. Price: $259,000 Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ Multi-Family Home for Sale Price: $300,000, 4 bedrooms, 2 full baths. Please call: (908) 400-0123

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale Home with 8 Bedrooms and 6 Full Baths. Price: $270,000 Call: (888) 720-4932

Rahway NJ Single Family Home for Sale 4 bedrooms, 1 full baths and 1 half bath. Price: $299,900 2013 renovated home with gourmet kitchen with granite c/tops, new baths with granite c/tops, new s.s appliances, new 2 zone hvac, ample recess lights, ceramic floor, open floor plan, new siding, new roof. Energy saving insulation, new carpet. Call: (888) 720-4932

* EXIT REALTY PREMIER * Jednorodzinny dom na sprzedaż w Linden, NJ. Cena: $299,000 Duży, jednorodzinny dom z 7 sypialniami, 2 1/5 łazienki, duże miejsce parkingowe. Telefon: (888) 720-4932

Weichert Realtors 235 Harvard Rd, Linden NJ Single Family Home for Sale Price: $324,900 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, full finished basement, central air. Please call: (908) 759-5135

Century 21 Atlantic Realtors 127-129 E JERSEY ST, Elizabeth NJ 2 rodzinny dom na sprzedaż. 6 pokoi, 6 pełnych łazienek, dużo miejsca parkingowego. Po więcej informacji proszę dzwonić: (908) 245-6767

JILL GUZMAN REALTY Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Home have 3 Bedrooms and 1 Full Bath. Price: $249,900 Call: (908) 353-6611

RE/MAX DIAMOND REALTORS 27 Swarthmore Rd, Linden NJ 4 Bedrooms, 2 Full Baths. Spacious Brick Colonial located in the Sunnyside Section offers newer windows, recently updated kitchen, large Living room and 2 enclosed porches for your relaxation and entertainment. Price: $289,900 Call: (732) 549-9500

* BETTER HOMES NJ VRI REALTORS * Dom na sprzedaż w Linden, Nj. Wspaniały 2 rodzinny dom, łącznie w domu znajduje się 6 sypialni, 2 pełne łazienki. Garaż na 2 samochody. Dużo miejsca parkingowego. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

* DENVAL REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 5 bedrooms, 3 total full baths. With family room, dining room, living room. Garage for 1 car. Price $379,900 Please call: (855) 805-4110 DENNIS J VALVANO

* LIVE REALTY, INC. * Garfield NJ. Multi-Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths. Garage for 2 cars. Price: $249,900, Call: (888) 720-4932

* RE/MAX PROPERTIES UNLIMITED * 1800 Klem Ave, Linden NJ. Ładny, jednorodzinny dom na sprzedaż. Dom posiada 5 sypialni, 3 pełne łazienki. Garaż na 1 samochód. Nowa kuchnia w pełni wyposażona, piwnica wykończona z dodatkową sypialnią. W piwnicy znajduje się także siłownia oraz w pełni wyposażona łazienka. Cena: $315,000. Telefon: (888) 720-4932

11 Oak St, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home for Sale for $375,000 with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. Beautifully landscaped home tucked away in Nutley park. 3 large bedrooms, hardwood, fireplace, garage, basement with high ceilings. Call: (888) 720-4932

154 KENT ST, Hackensack NJ Home for Sale for $359,000 with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Call: (888) 720-4932


ZADZWOŃ PO DARMOWE DORADZTWO

973-584-1826 Biuro 570-620-9100

Komórka

Antoni (Tony) Lorenc, MBA Doradca Finansowy

email: tlorenc@ibrokernet.com

www.ibrokernet.com Oczywiście, mówię po polsku

Securities are offered through IBN Financial Services, Inc. Member: FINRA & SIPC., 8035 Oswego Rd., PO Box 2365, Liverpool, NY 13089 • tel. 315-652-4426. Fiancial Planners Group of America is not affiliated with IBN Financial Services, Inc.

Home for Sale in Linden, NJ Price: $210,000, 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

Nutley NJ Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath. Price: $395,000 Call: (908) 879-1200

WEICHERT REALTORS 125 WEST 57TH ST, Bayonne NJ Single Family Home for Sale Price: $219,000 3 bedrooms, 1 full bath, driveway for 3 cars. Please call: (201) 978-1110

INSPEKCJE DOMÓW

KUPUJESZ DOM? Skorzystaj z licencjonowanego inspektora. Sprawdź stan domy przed jego zakupem!

cy łpra spó ości w do hom am rasz nieruc p a Z ncję age

Zadzwoń: (973) 978-3778

Maciej Gomółka

NJ Licensed Home Inspector NY Licensed Inspector Licencjonowany inspektor na stany New Jersey i Nowy Jork

Oprócz inspekcji domów a NJ i NY wykonuję: ! Inspekcję TERMITÓW ! Test na obecność RADONU

38 Highland Ave, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home for Sale for $349,000 with 3 bedrooms and 2 full baths. Please call: (888) 720-4932

754 AVENUE E, Bayonne NJ 2 Family Home for Sale Home with 6 bedrooms and 3 full baths. Close to transportation and light rail. COLDWELL BANKER RESIDENTIAL BROKERAGE. Call: (201) 963-1400

LINDEN, NJ. 601 BIRCHWOOD RD. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths, garage for 1 car, 2 total full baths. Price: $325,000 Please call: (908)486-4777

ADAS REALTY

DANIEL ANDREJCZUK Licensed Real Estate Broker

Biuro czynne od 9:30 rano do 7:30 wieczorem

• DOMY • CONDO • CO-OP • DZIAŁKI BUDOWLANE Notariusz publiczny • Fachowa wycena domów

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 150 N. 9 Street Brooklyn, NY 11249

27 LATOURETTE PL, BAYONNE NJ Single Family Home for Sale Price: $345,000 3 bedrooms, 2 full baths, parking for 2 cars, full basemant. Please call: (201) 858-3000

35 EAST 4TH ST, Bayonne NJ Single Family Home for Sale House with 4 bedrooms, 2 full baths. Driveway for 3 cars. Price: $299,000 Please call: (888) 720-4932

Tel. (718) 599-2047 (347) 564-8241

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND

Weichert Realtors 441 West Meadow Avenue, Rahway NJ Single family home for sale Price: $269,900 3 Bedrooms, 1 Full Bath. Light and bright with open floor plan, chestnut moldings; updated kitchen, electric and windows. The exterior features a large open front porch and an exterior shed that can be converted back to a detached garage. Great location. Please call: (888) 720-4932 ask for Diane Walsh

* WEICHERT REAL ESTATE * 621 Beechwood Rd, Linden NJ. Home for Sale. Price: $259,999 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. Please call: (800) 872-7653

BERNARD J. ZIMNOCH Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

45 Hutton Rd, Clifton NJ Single Family Home for Sale Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $339,900 COLDWELL BANKER REALTORS Call: (973) 790-6996

Prenumeruj RE/MAX SIGNATURE PROPERTIES 127 Jacques St, Elizabeth NJ 4 bedrooms, 1 full bath, large garage with place for 4 cars. For more information please call: (732) 737-7653

Elizabeth NJ 2 Family Home for Sale 6 Bedrooms, 3 Full Baths. NEWLY RENOVATED Price: $279,000

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale With 3 bedrooms and 2 full baths. Large custom exceptionally well maintained home, move in ready. Large family room, large bedrooms, lots of closet and storage space, big yard. Price: $279,000 Please call: (800) 872-7653

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com

nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

19

Finansowa pszyszłość nie zależy od tego ile zarabiasz, lecz ile i gdzie odkładasz.


20

ND Nieruchomości

COLDWELL BANKER LIBERTY 700-702 Cedar Ave, Elizabeth NJ Completely Done up House, Gorgeous Bamboo hardwood floors, Spacious Living room with lots of light coming in, Beautiful New Cabinets Cherry color also a great master bedroom retreat with an on suite Full Bath and walk in Closet Downs stairs there is an spacious family room and an additional 2 bedrooms with another full bath. Price: $285,000 Please call: (908) 400-0123

654 Keller Pl, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $264,900 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Milton Lake area, nestled on a 110x100 ft.lot. features eat in kitchen plus formal dining room. Call: (888) 720-4932

* RE/MAX Properties * Garfield, NJ. Multi-Family Home for Sale. Price: $209,900 2 bedrooms, 3 full baths. Call: (888) 720-4932

81 Dukes Rd, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful bi-level set in the most desirable sec in rahway, mint condition, features 3 br, 2 full updated baths, w/cac, fire place in fam rm, hwdflrs under carpets, new siding, new front door, new windows, new garage door, nicely done land scaping, french door leads to 30x12 deck. Price: $269,900 Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

ERA VILLAGE GREEN REALTY 1769 Montgomery St, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $274,500 Spacious and fully updated bilevel, new baths, huge eik, new paint, easy access to mas trans, major roads, just blocks to schools and downtown, few minutes to NJ and NYC trains. Call: (888) 720-4932

* Weichert Real Estate * Home for Sale in Linden, NJ. Price: $249,900 4 bedrooms, 2 full Baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

* Weichert Real Estate * 130 BIRCHWOOD RD, Linden NJ. 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $287,500 Please call: (800) 872-7653 ALLIGATOR PROPERTY MANAGEMENT LLC 500-504 Elizabeth Ave, Elizabeth NJ Lots and Land for Sale Price: $$285,000 Please call: (908) 289-5108 191-201 WEST 30TH ST, Bayonne NJ Condo for Sale Price: $319,000 Condo with 2 Bedrooms and 2 Full Baths. Featuring 2 bedrooms and 2 full bathrooms, this condominium unit boasts two private terraces and all the windows face water views. Throughout the home are elegantly laid out hardwood floors with some areas protected by carpet. An immaculate kitchen is complemented with wood cabinets, stainless steel appliances, granite counter tops, and generous lightening fixtures. Call: 888-720-4932 ask Arvin J.F. Fallarme

28 TUFTS RD, CLIFTON NJ Single Family Home for Sale 1 full bath, 1 half bath. Full Basement can be easily finished for additional living space. Call: (888) 720-4932 COLDWELL BANKER REALTORS

176 BONHOMME ST, Hackensack NJ Home for Sale with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Price: $369,000 Please call: (888) 720-4932

Single Family Home for Sale in Linden, NJ 910 E Henry St, Price: $243,500 4 bedrooms, 2 full baths. COMPLETELY RENOVATED. Call: (888) 720-4932 * COLDWELL BANKER * 188 Grand St, Garfield NJ Cena: $349,900 6 sypialni, 3 pełne łazienki. Telefon: (888) 720-4932

83 TRASK AVE, BAYONNE NJ 2 Family Home for Sale Price: $319,000 Home with 6 bedrooms and 2 full baths, parking for 2 cars. Unfinisged basement. Please call: (201) 200-1300

20 JASMINE LN, Garfield NJ Townhouse for Sale 2 bedrooms, 2 full baths and 1 half bath. Garage for 1 car, parking for guests. Price: $362,000 Please call: (888) 720-4932

RE/MAX ESTATES REALTY 307 E Elizabeth Ave, Linden NJ Condo for sale with 2 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Please call: (888) 720-4932

231 PASSAIC ST, Hackensack NJ Single Family Home for Sale Price: $279,000 Home with 5 Bedrooms, 1 Full Bath, all large rooms. newer furnace and roof. French drain in basement. Great location. Convenient to schools, shopping and transportation. Please call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * 611 Alexander Ave, Linden, NJ. Single Family Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $289,000 Bright and spacious colonial with original woodwork and moldings intact. Beautiful hardwood floors. Large finished basement. Formal living room and dining room. Wood burning fireplace. Please call: (800) 872-7653


21 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

* RE/MAX REAL ESTETE * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Bedroom is on The first floor, 2 full bathrooms, dining room. Garage for 2 cars. Price: $369,000 Please call: (855) 385-8141 ask TODD V. HIGGINS

Clifton NJ 2 Family Home for Sale Home with 5 bedrooms, 3 full baths. This wonderful, five bedroom, two family home features wonderfully maintained rooms, renovated 2nd floor, hardwood floors throughout, patio, two car garage with carport and great backyard. Bonus full, finished basement adds more space and versatility. Conveniently located: close to major roads, schools and shopping. Price: $329,900 Call: (973) 928-2400 RE/MAX EXCELLENCE

COLDWELL BANKER LIBERTY Bayonne NJ Condo/Townhome/Co-Op for Sale Price: $279,000 Condo with 2 bedrooms and 2 full baths, fireplace, elevator and private parking space. Call: (888) 720-4932

82 GASTON AVE, Garfield NJ Single Family Home for Sale Home with 3 bedrooms and 2 full baths. Price: $168,000 Century 21 Van Der Wende Associates Please call: (973) 785-8420

717 Van Buren Ave, Linden NJ 2 Family Home for Sale Home with 7 bedrooms and 3 full baths. Garage for 2 cars, lot of parking spaces. Driveway for 2 cars. Price; $335,000 Please call: (888) 308-6558

Elizabeth NJ Home for Sale for $278,000 with 7 bedrooms and 3 full baths and 1 half bath. Driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277

* ALL TOWNE REALTY * Single Family Home for Sale in Linden, NJ. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $230,000 Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ Home for Sale for $299,000 with 9 bedrooms and 2 full baths. Deck, 1 car drive, lot of parking spaces. For more information please call: (908) 353-8277

* RE/MAX 1ST ADVANTAGE * Single Home for Sale. Linden, NJ. Price $259,000 House with 3 bedrooms and 2 full baths. Call: (888) 720-4932 54 Conover Ave, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home with 4 bedrooms, 3 full baths, 1 half bath. Price: $349,000 Call: (973) 667-3000

* WEICHERT REAL ESTATE * 809 N Wood Ave, Linden NJ. Commercial Property for Sale. Price $326,500 1st floor MEDICAL Office offers 4 exam rooms, 1/2 bath, private office, large waiting room with reception area, kitchen & storage area. 2nd floor DENTAL Office offers 3 exam rooms, 1/2 bath, private office, waiting room with reception area and kitchen area. Nothing to do but move in. Call: (800) 872-7653

626-630 Wyoming Ave, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths, 1 half hath. Price: $339,000 For more information, please call: (609) 731-4265

Clifton NJ Single Family Home for Sale 3 bedrooms, 3 full baths. Finished basement with deck, bring your pickiest buyer. Price: $390,000 Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale, Linden, NJ. Price: $299,000. House with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, laundry room, family room. Call: (888) 720-4932

* CENTURY 21 JR GOLD TEAM REALTY * Garfield, NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Price: $210,000 House was built in 1900. Call: (888) 720-4932

202 Cheshire Ct, Nutley NJ Condo for sale. Price: $348,900 Condo with 2 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Please call: (888) 720-4932

* PREMIER CHOICE REAL ESTATE * SOMERSET, NEW JERSEY. Price: $269,800 3 bedrooms, 3 full baths. Call: (561) 929-7670, Milena Koszalka

C-21 J.R.S. REALTY 1410 Esterbrook Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 bedrooms, 3 full baths. Master bedroom has full bathroom and walk in closet. Endless possibilities in the finished basement relax next to the fireplace in the family room or entertain guests in the ample rec room. There is also a full bathroom and a room that can be used as an office with a walk in closet. Price: $274,900 Call: 888-720-4932

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ 2 Family home for sale 7 Bedrooms, 4 Full Baths, driveway for 2 cars. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

95 Pilgrim Dr, Clifton NJ Single Family Home for Sale Price: $325,000 Home with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Beautiful, mint condition home in a very convenient location! No expense has been spared on this home! Huge 3 car detached garage with loft above. Price: $249,900 Call: (732) 382-0200

GARFIELD, NJ. Townhouse for Sale. 2 full and 2 half bathrooms. Ground floor one car garage, 1/2 bath and laundry/utility area. From entry foyer to an open floor plan with living room, powder room, formal dining room and french doors leading to backyard. Beautiful kitchen with granite counter tops, ceramic tiles and stainless steel appliances. 2nd floor offers master bedroom with WIC and master bathroom, two more bedrooms and full bathroom with Jacuzzi tub. Hardwood floors and central air throughout the entire place. Call: (888) 720-4932

C-21 ATLANTIC REALTORS 1068 North Ave, Elizabeth NJ Home have 4 Bedrooms and 3 Full Baths. Great location for NYC commuters, first floor with beautiful new kicthen totally renovated with center island, hardwood floors, title ceramic floors, separate utilities for each apartment. Price: $250,000 Call: (732) 396-0606

* WEICHERT REAL ESTATE * 225 Rosewood Ter, Linden NJ. Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 2 full baths Two Story home completely renovated with finished basement. Newer vinyl siding, windows. Rear deck, wood floors, updated kitchen & baths. Price: $289,900 Please call: (800) 872-7653


22

ND Nieruchomości

* WEICHERT REAL ESTATE * Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful cape all renovated with Open Floor Plan, very spacious and bright. Price: $219,900, Call: (800) 872-7653

413 Sycamore St, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $299,000 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Oversized, detached 2-car garage. Call: (888) 720-4932

* WEICHERT * LINDEN, NJ. SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. 7 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Huge single family home with total seven bedrooms. All offers subject to bank approval. Call: (800) 872-7653

* WEICHERT REAL ESTATE * Multi-Family Home for Sale, Linden, NJ 1st floor: 3 bedrooms, living room, dining room, eat in kitchen. Second Floor was renovated in 2001. Features include updated eat in kitchen and bath. Master bedroom suite located in attic features include private bath and sitting room. 2nd floor: 2 Bedrooms, living and dining room . Garage for 2 cars Price: $298,500. Cell: (888) 720-4932

2 Cedar St, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home with 3 Bedrooms, 1 Full Bath, updated bath with marble counter and heated floor. Price: $368,900 Call: (888) 720-4932

* WEICHERT REALTORS * Linden, NJ. Single Family Home. 4 bedrooms, 3 baths. Garage for 2 cars. 1 st floor: 3 Bedrooms, dining room. Price: $333,000 Please call: (866) 948-6325

64 DEWITT PL, Hackensack NJ Single Family Home for Sale Home for Sale for $335,000 with 4 bedrooms and 2 full baths. Please call: (888) 720-4932

119 Stratford Dr, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home with 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Hardwood floors on 1st floor, fireplace and recessed lights. Large master bedroom walk in closet, master bath, whirlpool bath. Great location close to NYC bus and shopping. Price: $364,999 Call: (888) 720-4932

DOM NA SPRZEDAŻ W LINDEN, NJ. Cena: $310,000 Dom posiada 4 sypialnie, 2 pełne łazienki. Podjazd na 2 samochody. Dom posiada także 3 garaże. Duży ogród. Proszę dzwonić: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

46 SPRING VALLEY AVE, Hackensack NJ Single Family Home for Sale Home with 2 bedrooms and 2 full baths. Well maintained 2 bedroon, 2 full bath, raised ranch located in the heart of the fairmount section in Hackensack.Featuring hardwood flooring, central air, baseboard heating, formal dining room, very large living room, and a eat in kitchen completes the 1st floor.The lower level has a family room that leads to a 1 car garage, plus a full bath and utility room.Large private fenced in yard great for entertaining.close to restaurants, shopping malls, places of worship, parks and several highway exchanges. Price: $295,000 Call: (888) 720-4932

24 JOERG AVE, Nutley NJ Jednorodzinny dom na sprzedaż. 4 sypialnie, 3 pełne łazienki. Duży ogród, pięknie zaadaptowany. Warto zobaczyć. Cena: $315,000 Telefon: (201) 792-7601 CENTURY 21 INNOVATIVE REALTY

DOM NA SPRZEDAŻ, MARLBORO NJ 40 min od NYC. 4 sypialnie, 4 pełne łazienki, 3250 sq. ft. plus wykonczona piwnica. Pełne wyposażenie. Wolno stojący garaż na 5 samochodów - 1200 sq.ft. Basen w ziemi 40 tyś gal. plus domek basenowy. Wielopoziomowy taras. Najlepsze szkoły w NJ. Wielkość działki 2 akry. Cena $535,000 Telefon: (908) 216-6898

* RE/MAX Excellence * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $329,000 4 bedrooms, 2 full baths, garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

103 River Rd Apt E2, Nutley NJ Property for Sale 2 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Great unit, featuring BRAND NEW hot water heater and dishwasher, granite counter tops in kitchen & bath, stainless 1 year old fridge, central air and great location! Close proximilty to NYC transit. Assigned parking for 1 car. Lots of closet space, too Electric grill allowed. HOME PROTECTION PLAN. Price: $237,000 Call: (888) 720-4932

ALL TOWNE REALTY, INC. Elizabeth NJ Home for Sale for $279,000 with 8 bedrooms and 3 full baths. Driveway for 1 car. Call: (732) 381-1190

* WEICHERT REAL ESTATE * Commercial Property for Sale. Price: $249,000. Call: (888) 720-4932

263 Stiles St, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale Huge 6 bedrooms colonial with 2 full baths and 2 half baths. 6 zone heat. For sale As is, Buyers responsible for all permits and CO s. Needs Bank approval, big dog in the house. Price: $260,000 Call: 888-720-4932, Romualdo Galano

228-230 Halsted Rd, Elizabeth NJ Single Family Home for Sale 4 Bedrooms, 1 Full Bath. Price: $279,900

87 Cliff Hill Rd, Clifton NJ Single Family Home for Sale Home with 4 bedrooms, 3 full baths, finished basement, formal dining room, living room, beautiful kitchen with stainless steal appliances, granite counter tops. Price: $349,900 Please call: (973) 778-4500 COLDWELL BANKER REALTORS

* WEICHERT REAL ESTATE * 904 Baldwin Ave, Linden NJ. 4 bedrooms, 3 full baths. Garage for 1 car with 1 car drive. Price: $290,000 Please call: (800) 872-7653

722 Bergen Ave, Linden NJ. Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 3 full baths. This home was built in 2005. Call: (888) 720-4932


nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

23

306 Wilshire Dr, Nutley NJ Townhome for sale. Price: $395,000 2 Bedrooms, 3 Full Baths, 1 Half Bath. Recessed lights, new tile floor in foyer, modern eat-in-kitchen & powder room, master bedroom with vaulted ceilings, master bath with Jacuzzi tub, double sink & stall shower, family room with full bath & walkout to patio. Please call: (201) 768-9300

* WEICHERT REAL ESTATE * Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. This home was built in 1939. Some hardwood floors under carpets. All brick, first floor master bedroom or family room. Price: $275,000 Please call: (800) 872-7653

188 KENNEDY BLVD, BAYONNE NJ 2 Family Home for Sale Price: $329,000 House with 5 bedrooms and 2 full baths, full basemant. For more information please call: (201) 437-0411

* NEW JERSEY HOMES & ESTATES * Home for Sale in Garfield, NJ. Price: $319,000 3 bedrooms, 3 full baths. Bright and beautiful is the only way to describe this wonderful colonial with many updates. Home features a Living room, Dining room, Eat in Kitchen and full bath on the first floor. Call: (888) 720-4932

C-21 PICCIUTO REALTY, INC. 180 W Stearns St, Rahway NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Totally redone 3 possibly 4 bedroom Colonial on quiet street. New kitchen, baths, windows. Huge master suite w/walk in closet, bath & laundry room. formal dining room. Wood burning fire place in living room. All hardwood floors on first level. Office or bedroom on 1st level. Eat in kitchen with all appliances included. Please call: (908) 688-3311

1588 Lawrence St, Rahway NJ 2 family home for sale. Price: $279,000 5 Bedrooms, 2 Full Baths. Great Area of Rahway, walk to the train station. Updated 2 Family Home with 2 Bedrooms on 2nd level and 3 bedrooms on the 1st level. Full Basement with separate utilities. New Roof, New Windows, New Driveway, Updated Bathrooms, Updated Kitchens. Please call: (888) 720-4932

1015-1019 Fairmount Ave, Elizabeth NJ Price: $284,500 House with 7 bedrooms and 4 full baths. Lot of parking spaces. Call: (973) 344-2100

* WEICHERT REAL ESTATE * 312 Miner Ter, Linden NJ. 4 bedrooms, 2 full baths. Beautiful Colonial in the heart of Linden. 2 blocks to school with finished basement. Price: $252,500. Please call: (800) 872-7653


24

ND Nieruchomości

14 EAST 43RD ST, Bayonne NJ Single Family Home for Sale Price: $320,000 House with 3 bedrooms, 1 full bath, parking for 1 car, full basement. Please call: (888) 720-4932

HOME FOR SALE in Elizabeth, NJ Home for Sale for $309,900 with 5 bedrooms and 3 full baths, 1 half bath. Concrete Driveway. Garage for 1 car. Lot of parking spaces. Call: (908) 353-8277

STRIKER REALTY 483 W Inman Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $226,500 House with 3 bedrooms and 1 full bath, garage for 1 car. Charming colonial and well maintained with care and love it. Call: (888) 720-4932

827 SUMMIT ST, Linden NJ. Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. Great one family , very good condition, steps from Linden High School, oversized lot , deck and plenty of parking spaces. Great for a large family. Call: 888-720-4932

800-802 Parkview Ter, Elizabeth NJ Price: $285,000 House with 4 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Garage for 1 car. Call: (908) 400-0123

ERA VILLAGE GREEN REALTY 1141 Jefferson Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $265,000 3 Bedrooms, 2 Full Baths. Living Room with wood burning fireplace. Hardwood floors with inlay. Formal Dining Room with same style floor. Large updated kitchen with plenty of cabinet space. 3 Spacious bedrooms. Pull down stairs for attic access. Finished basement with another full bath. One car detached garage. Paver patio and fenced yard. Call: (888) 720-4932

* WEICHER REAL ESTATE * Townhouse for Sale in Garfield, NJ. Price: $359,000 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. 1 block to Plauderville Station. 1st level: living room, formal dining room, open floor plan with hardwood floors. Garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

PROPERTY FOR SALE. Elizabeth NJ Price: $289,900 3 bedrooms, 4 full baths, 1 half bath. For more informations please call: (908) 289-7746

1021 Jefferson Ave, Rahway NJ Single Family Home for Sale Price: $259,900 3 Bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Call: (888) 720-4932

285 Aycrigg Ave, Passaic NJ Condo for Sale Condo with 3 bedrooms, 2 full baths, garage for 1 car. Price: $225,000 Please call: (888) 720-4932 41 WEST 54TH ST, Bayonne NJ 4 Family Home for Sale 7 bedrooms, 4 full baths. LIVE REALTY INC, Please call: (201) 869-8250

CLIFTON NJ Single Family Home for Sale Home with 4 Bedrooms, 2 Full Baths. Price: $349,000 KELLER WILLIAMS TEAM REALTY Please call: (201) 754-8895

* C-21 J.R.S. REALTY * 225 W Gibbons St, Linden, NJ. Price: $257,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932

* OPIRHORY REALTORS * 233 MIDLAND AVE, Garfield, NJ. Price: $239,000 2 Bedrooms, 1 Full Bath, 1 Half Bath. Call: (888) 720-4932

ERA INTEGRA REALTY 448 BROADWAY, Elizabeth NJ 6 bedrooms and 4 full baths, 1 half bath. Brand new two unit house under construction. Price: $325,000 For more information please call: (908) 282-1032

Two family home for sale. Elizabeth NJ 5 bedrooms, 2 full baths, 1 car drive, lot of parking spaces. Price: $339,000 For more information please call: (908) 289-5200 DOM NA SPRZEDAŻ W GARFIELD, NJ Cena: $284,900 2 rodzinny dom, 3 sypialnie, 2 pełne łazienki, duża kuchnia, salon, wykończona piwnica. Garaż na 2 samochody. Telefon: 888-720-4932 70 OAK RIDGE AVE, Nutley NJ Single Family Home for Sale Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $269,000 Please call: (888) 720-4932

Bayonne NJ Single Family Home for Sale Home with 3 bedrooms and 2 full baths. Hardwood floors, partially finished basement. Please call: (732) 283-2100 ext. 134

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 108 Garretson Ave. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $249,000 Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

* WEICHERT REAL ESTATE * Single Family Home for Sale. Price: $289,000 4 bedrooms, 2 full baths. Formal dining room, family room. Call: (888) 720-4932

Elizabeth NJ Price: $299,900 7 Bedrooms, 4 Full Baths, Garage for 1 car. Lot of parking spaces. For more informations please call: (973) 741-3000

* OPIRHORY REALTORS * Garfield, NJ. Large 2 family home with 4 bedrooms, property 100x100. 1 car attached garage with entrance to home and driveway. 2.5 baths great location, 15 min from NYC. Price: $362,000 Call: (888) 720-4932

423 KAPLAN AVE, Hackensack NJ Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 1 full bath. Please call: (888) 720-4932


Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303

nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

25


26

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA

Single Family Home for Sale in Linden, NJ Dobrze utrzymany dom jednorodzinny na sprzedaż, Sunnyside sekcja w Linden. W sumie 8 pokoi, 3 sypialnie, 1.5 łazienki, odnowiona kuchnia, granit, garaż z dubeltowym wjazdem, piękny ogrodzony ogród, taras. Cena: $325,000 Telefon: (908) 925-9305

Nutley NJ Home for Sale for $259,900 with 3 bedrooms and 1 full bath. Great potential, large rooms, garage converted to family room, hardwood floors, recessed lighting in living room, gas or wood burning fireplace. Please call: (888) 720-4932

* HOME FOR SALE IN LINDEN, NJ * Gorgeous renovated home in move in condition, this house features enclosed porch, wood floors, renovated bathroom, basement with family room and fireplace. Spacious living room with extra fireplace and huge backyard. Call: (888) 720-4932

66 WEST 14TH ST, BAYONNE NJ Multi-Family Home for Sale. Price: $299,900 Awesome tastefully renovated 2 family home in excellent location. Possibility for expansion for an owners duplex. Granite counters and all appliances included in new modern kitchens. Laundry facility on both floors. Call: (201) 978-1110, ask Christopher Piechocki

REMAX GOLD COAST REALTY 76-78 EAST 24TH ST, Bayonne NJ, Condo for Sale Condo with 3 Bedrooms and 2 Full Baths. Price: $289,900 (201) 795-0100

322 Gesner St, Linden NJ Single Family Home for Sale 3 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. Charming cape cod ready to move in. Great location. Priced to sell. Maple kitchen with granite counter top, ceramic tile floor, newer windows and wood burning fireplace. Recently remodeled. Price: $305,000 Call: (888) 720-4932

169 Riverwalk Way, Clifton NJ Condo for Sale Price: $325,000 Condo with 2 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, central air. Garage for 1 car. Please call: (973) 595-1500 GOLD PROPERTIES REALTY

Linden NJ. Home for Sale for $279,000 with 2 bedrooms and 2 full baths. This home was built in 1960. Totally renovated in 2007. Call: (888) 720-4932 * Group Twenty Six * Commercial Property for Sale. Free standing 2 story office building located on a main road. The building was renovated inside and out, including a new roof, new carpeting, windows and paint. the downstairs is approximately 1100 sq ft and the upstairs is approximately 500 sq ft. It is very clean and suitable for a variety of offices uses. Call: (888) 720-4932

Murowany, 4 rodzinny dom w dobrej dzielnicy Pittston Pennsylvania do szybkiej sprzedaży. Cena obniżona do $79,900 Każde mieszkanie posiada osobny system grzewczy. Lokator płaci za wodę, gaz, prąd i ogrzewanie we własnym zakresie. Po więcej informacji proszę dzwonić. (347) 668-6568 * KELLER WILLIAM REALTY * Boynton Beach. Price: $359,000 3 bedrooms, 2 and 1/2 baths. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski

* KELLER WILLIAM REALTY * Lantana, Lantana. 305 N lake Dr. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $362,000 Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski

Floryda, Pompano Beach, Fort Lauderdale, Miami. Floryda, super okazja. Domy i mieszkania na sprzedaż od $25,000. Również apartamenty do wynajęcia od $900. Bankowa wyprzedaż, foreclosure. Biznesy, hotele, restauracje, stacje benzynowe. Pożyczki i kredyty. Sprawdzanie historii kredytowej. Roman (754) 235-0378 lub (954) 773-7970

* Keller William Realty * Boynton Beach, Price: $395,000 3 bedrooms, 3 baths, balcony. Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski SŁONECZNA FLORYDA! West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197

71 W 20TH ST, BAYONNE NJ Single Family Home for Sale Price: $339,000 Home with 4 bedrooms, 2 full baths. Close to Light Rail, or just a few steps to Buses on Ave C. Please call: (888) 720-4932

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA

Mieszkanie lub dom na SŁONECZNEJ FLORYDZIE Oferujemy domy i condominia na Florydzie w Boca Raton, West Palm Beach, Boynton Beach, Delray Beach, Lake Worth i wiele innych. Pomagamy w załatwianiu pożyczek, także dla kupujących z Polski. Proszę dzwonić: (386) 986-0368, Sylwia

DO SZYBKIEJ SPRZEDAŻY, z powodu wyjazdu, dom w Pensylwanii, Pokono hrabstwo Monroe. Dom odnowiony 6 sypialni, 2 łazienki, 2 salony z kominkami, kuchnia. Pełne wyposażenie, gotowy do wynajmowania lub zamieszkania. Osiedle strzeżone, w bliskiej okolicy jeziora, lasy, zjazdy narciarskie, park wodny oraz rajdy samochodowe NASCAR. Cena $215,000.00 do negocjacji. Tel. po polsku (570) 732-3756, po ang. (800) 621-1466 prosić Hede.

KUPIĘ NIERUCHOMOŚ Kupię mieszkanie do 30m2 w Warszawie na Ursynowie lub Kabatach. Proszę dzwonić: (201) 878-8906

NIERUCHOMOŚCI POLSKA LUBIN Sprzedam mieszkanie własnościowe-spółdzielcze z wpisem do księgi wieczystej. Mieszkanie w budynku 4-piętrowym na 3 piętrze o wielkości 53 m2. Cena do negocjacji. Telefon: (646) 290-1716

Sprzedam mieszkanie 67m2 na Ochocie w Warszawie. 10 min do Centrum. Gotowe do zamieszkania. Telefony w Polsce 011 48 602-313-903 lub (201) 878-8906 Polska Jelenia Gora Sobieszów. Sprzedam piękną nieruchomość dom i restaurację na jednej działce. Dom jest położony w glębi diałki z widokiem na góry. Od ulicy jest budynek restauracji. Cała działka jest pięknie zagospodarowana. Elegancka restauracja dwupoziomowa “Rendez - Vous” w której są organizowane przyjecia (komunie, imieniny, chrzciny itd.) Idealna na inwestycje dla pary która chce poprowadzić własny biznes. Po więcej informacji wyślij e-mail lub zadzwoń. Telefon do Polski +48 757-554-749 Andrzej

Pensjonat/willa w parku Krajobrazowym Kazimierza Dolnego. położony w jednym z najpiękniejszych okolic miasta (słynny Wąwóz Korzeniowy, szlak turystyczny). Działalność prowadzimy od sierpnia 2012, ogromny potencjał zarobkowy. Wyjątkowy charakter obiektu i miejsca. Kawiarnia, komin, sauna, basen, ogród, garaż, własna studnia głębinowa, solar, itp. Objekt z najwyższej klasy materiału (pełna cegła, kamień, drewno), profil ekologiczny. Proszę dzwonić : +11 49 (173) 700-4210 Na sprzedaż Dom w Kazimierzu Dolnym. Wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka. Rok budowy 2006. 5 km od rynku w Kazimierzu Dolnym, na terenie parku krajobrazowego, bardzo ładny, przy drodze asfaltowej, działka 500 m2, kostka, duze drzewa, drewniane okna i drzwi, 2 garaże, ogrodzone. Cena: $140 633,78 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513 SPRZEDAM Super konfortowy dom z basenem 3km od miasta Nowy Sącz. Rok budowy 2011 3 sypialnie, kuchnia, jadalnia, salon, 2 garaże, działka 24ar ogrodzona. Z pięknym widokiem na Tatry. Możliwośc zamiany na nieruchomość w USA. Cena $260000 Telefon: (407) 547-6130 BIAŁYSTOK, UL. KOŁŁĄTAJA (osiedle Wysoki Stoczek) mieszkanie 3-pokojowe położone na popularnym osiedlu, w obrębie zamkniętej wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie o powierzchni 66m2 położone na I piętrze. Kuchnia z zabudową i sprzętem AGD. Na podłodze panele i terakota, łazienka i oddzielne wc wykończone glazurą i terakotą. W łazience wanna i oddzielna kabina prysznicowa. Mieszkanie słoneczne i ustawne. Dwa piękne balkony. Drzwi antywłamaniowe. Szafy wnękowe w korytażu i sypialni. Bramy osiedla sterowane za pomocą pilota. Cena obejmuje garaż. W pobliżu pawilony usługowo-handlowe, centrum handlowe, poczta, przystanek MPK. Cena $115000 Telefon: (631) 412-7166 Dom pod PIASECZNEM k. Warszawy Piękny 200m2 dom z 47m2 tarasem na działce o powierzchnni 1364m2. 3 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż. 10 km za Piasecznem. Obok las , przedszkole, sklepy, restauracje, stadnina koni, autobus. Dom luksusowo wykończony (marmur, trawertyn,granit) Cena 999.000zł Proszę dzwonić: 011 48 (602) 652-002

Lubin-Legnicki Sprzedam mieszkanie własnościowe spółdzielcze z wpisem do ksiegi wieczystej. Mieszkanie w budynku 4-piętrowym na 3 piętrze o wielkości 53 m2. Cena do negocjacji Kontakt Pan Henryk: (646) 290-1716 POSIADAM MAJĄTEK w Polsce wraz z budynkami w województwie podlaskim, gmina Kobylin-Borzymy. Sprzedam lub zamienię na podobną własność w USA. Teren niezalewowy. Proszę dzwonić: (732) 710-9824

7 rodzinny murowany dom w Hanover Township Pennsylvaina 2 godziny od New York do sprzedania. Cena $144,900. Wymaga troche remontu. Po wiecej informacji proszę dzwonić pod numer: (347) 668-6568 lub (917) 846-5544


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish) Customer service rep needed for our dear company. Applicant must speak English or French fluently. Must have good typing skills. Will Earn $4100 monthly plus wages and allowances. Email me at scott.jack9091@gmail.com if interested

POTRZEBNY DOŚWIADCZONY pracownik do “marble shop”, Queens. Oraz doświadczona osoba do układania marmuru. Komunikatywny j. angielski wymagany. Proszę dzwonić: (718) 472-4300 Driver with CDL class A, min. 3 years experience. Company pays $0.47/mile or miles. Please call: (888) 646-9903 Seeking Experienced Painters & Plasterers. Some English required Carpenters and Cabinet Makers Needed Must be able to read blue prints Please call: (718) 991-7088 /

Poszukujemy doświadczonych stolarzy, malarzy oraz tynkarzy. Podstawowy angielski wymagany. Wymagana znajomość czytania planów. Prosimy dzwonić: (718) 991-7088 Looking for sweet housekeeper for 5 1/2 days. Must speak some english at Central Manhattan. Own room and bathroom. She must cooking and iron. Call: (917) 838-4900 SECURITY GUARD WANTED FOR FT/PT ALL SHIFTS AVAILABLE NO FELONIES UP T0 $15 /HOUR PLEASE CALL: (347) 920-0351 TO SCHEDULE AN INTERVIEW. *MUST SPEAK ENGLISH*

PRACA HELP WANTED NY

Fabryka na Brooklynie zatrudni: • blacharzy do instalacji zewn´trznych (metalowe dachy, ornamentowe moldingi z miedzi) • mechanika do pracy przy sk∏adaniu i lutowaniu ornamentowych cz´Êci z blach. Proszę dzwoniç: (917) 416-7906

Estimator-project manager position Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail or fax your resume. Fax: (917) 591-4123 call: (917) 591-4123 e-mail: agata@janbarinc.com. No phone calls please.

ELECTRICIANS, MECHANICS WANTED $50000 per year to start, 6 years experienced with driver license. Helpers 3 years experienced, $35000 per year, with driver license, overtime. Call office from 9am to 2pm (718) 234-9193

FOREMAN/Super needed for High End interior GC. Interior renovation experience necessary w/gut renovations to hi-end millwork finishes for Park Ave & T/H Apts. Ability to run job from start to finish, run weekly site mtgs, and maintain job schedule. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com

RETAIL COUNTER PERSON Tool sales, rentals & repairs Co., seeks experienced retail counter person. Duties include but not limited to customer service, stocking inventory, etc. Basic knowledge of construction tools a must. Drivers license preferred. Good pay/benefits. Email resume to tarlea@hotmail.com

27 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

ZATRUDNIMY POMOCNIKA KUCHARZA do domu starców na Rockaway Beach NY. Stabilna praca, dodatkowe benefity dla odpowiedzniej osoby. Komunikatywny angielski i stały pobyt wymagany. Proszę dzwonić: Martin lub Gregory (718) 945-5500 FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI FORMANÓW I MECHANIKÓW do pracy na rusztowaniach. Wymagane licencje na rusztowania wiszące, stojace i OSHA. Pobyt stały wymagany. Stała praca, dobre zarobki, płatne wakacje po roku pracy. Proszę dzwonić w godzinach 8 AM - 6 PM. Telefon: (646) 545-0707, Karla Luxe Painting is well established high quality painting company in New York City. We are now hiring well experienced English speaking high end painters and taper/skim coaters. Please response to eric@luxepainting.com

POTRZEBNI POMOCNICY do układania płytek i marmuru Proszę dzwonić: (718) 803-0634 Potrzebny doÊwiadczony pomocnik dla “carpenter” Robimy generalne remonty apartamentów, kuchni, ∏azienek. Stawka od $13/hr-$15/hr Proszę dzwoniç: (347) 244-3494 Witek

Zatrudni´ stolarza instalatora oraz pomocnika stolarza. Wymagane doÊwiadczenie, znajomoÊç j. angielskiego, pobyt sta∏y. Zapewniam dobre warunki pracy i dobre zarobki. Proszę dzwoniç Jerzy: (917) 567-0653 Poszukujemy do pracy murarzy i “FINISH CARPENTER” z doświadczeniem w USA. Konieczne pozwolenie na pracę. Pomocne prawo jazdy i język angielski. Proszę dzwonić 6pm-8pm, pon.-piàtek: (718) 383-0083 Zatrudni´ pomocników do pracy na wysokoÊciach (“scaffolds”). Wymagany certyfikat OSHA. Proszę dzwoniç: (718) 322-4812

HELP WANTED Experienced Seamstress/Tailor needed for women’s fashion boutique. Cutting & sewing skills required. Great pay, F/T, Brooklyn Location Must speak English. Please call: (718) 692-7200

Firma elektryczna zatrudni elektryków z doświadczeniem, pomocników i do przyuczenia w zawodzie. Pobyt sta∏y i j. angielski wymagane. Proszę dzwoniç, zostawiç wiadomoÊç: (212) 868-1090

PLUMBING COMPANY IN MASPETH looking for experienced plumbers. Steady work, good pay. Call Mike at (917) 440-5236

PRACA HELP WANTED NJ Potrzebni pracownicy do pracy w biurze. Okazyjne lekkie, przenoszenie ciężarów do 40LBS. Ubezpieczenie medyczne zapewnione. Proszę dzwonić na (201) 655-6525 Praca w North Jersey www.marble.com

Zatrudnimy Project Manager do zakładu tolarskiego. Proszę dzwonić: (917) 767-6646 /

Zatrudnię stolarzy meblowych oraz pomocników z doświadczeniem. Proszę dzwonić: (917) 767-6646

GATE ATTENDANT/WATCHMAN. Various shifts available. English a must. Great for retirees. Call (718) 387-4881 CABINET MAKER/INSTALLERS, HELPERS & FINISH CARPENTERS NEEDED for hi-end residential custom Woodwork Shop (located in LIC) & General Contractor. MUST have exp. Exc. Pay/Benefits. Call (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-5660

PLUMBING COMPANY looking for hire experience

Mechanics & Helpers.

Must speak english, have own tools and clean driver licence. email resume to drilonplumbing@gmail.com

(718) 791-3300

Potrzebni spawacze do produkcji drzwi rolowanych oraz ˝aluzji “Alpine doors’’ oraz osoba do wyginania metali. Sta∏a Praca w East Setauket, Long Island, Suffolk County. Zapewniamy benefity. Proszę dzwoniç: (631) 473-9300 wew. 113 lub email: employment@alpinedoors.com Established Construction Company seeks qualified carpenters with a minimum of 5 years NYC experience for immediate hire. Must have established paperwork to work in US. English required. Please call (718) 585 3256 or fax resume to (718) 585 4621 or email resume/details to info@eljinconstruction.com Cabinet shop shaper mechanic needed to machine knives & moldings. Please call (917) 972-1589

Potrzebni różni pracownicy na budowę. Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 655-6525 Jarek. Insurance medyczny.

Machinist (Bergen County) Manufacturing company providing cosmetic and pharmaceutical equipment. We are offering full and part time employment with experience lathe, milling machine. Master Cam plus. Experience on CNC mills is desirable Call: (201) 343-3338 Vladimir IT Specialist. Duża firma fabrykacyjna poszukuje pracowników na stanowisko IT Specialist. Wymagany legalny pobyt i oólne doświadczenie IT. Instalacje sieci, obsługa systemów tel., itp. Praca w North Jersey. Telefon: (201) 655-1380 Robert Osoba do pracy w office. Pozwolenie na pracę oraz angielski obowiązkowo. Praca wymaga wychodzenia na zewnątrz oraz lekkiego podnoszenia ciężarów. Telefon: (201) 440-6779 Tomek Poszukuję murarzy i pomocników murarzy oraz betoniarzy na pełny etat. Proszę dzwonić: (201) 321-9957 Piotr. ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW z prawem jazdy CDL klasy A na długie i średnie trasy. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


28

Og∏oszenia/Classified

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

SAMOCHODY CARS

BIZNES BUSINESS

Potrzebne osoby na stanowisko spawacz. Doświadczenie obowiązkowe. Zapewniamy ubezpieczenei medyczne i bardzo dobre warunki. Praca w North Jersey. Dzwonić do Jarka (201) 655-6525 Poszukujemy kierowców, właścicieli z doświadczeniem. Szukamy osób którym zależy na dobrej pracy. Mamy dużo wolnych tras, jesteśmy zapracowaną, ciągle rozwijającą się firmą. Mamy trasy lokalne oraz na dalekie dystansy. Wynagrodzenie w granicach $5000 - $5100 za tydzień. Telefon: (917) 709-9904 Eric

TURYSTYKA TOURISM

SZUKAM PRACY POSITION WANTED SZUKAM PRACY jako opiekunka do osoby starszej z zamieszkaniem lub bez. Posiadam samochód, wieloletnie doświadczenie i referencje, dobry angielski. Proszę dzwonić: (862) 571-3180

AGENCJE AGENCIES

USŁUGI SERVICES SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: 10-godzinny kurs OSHA, 4-godzinny kurs U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszàce (“Suspended Scaffold”). Obydwa kursy na rusztowania sà zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Prosz´ dzwonić, prosiç Mariana, (347) 684-4650

AUKCJE AUCTION Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on August 20, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208 Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction a class of 2461 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s 101673-230414 August 20, 2013 at 10:30am inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

• powie o twoich problemach oraz jak je rozwiązać • pomoże w miłości, małżenstwie, chorobach i szczęściu • oczyści ze złych mocy i kląt, przywróci powodzenie • czyta z ręki, kart tarota, szklanej kuli i fusów • powie wszystko o twojej przeszłosci i przyszłosci • potrafi rozwiązać każdy problem, ZOBACZYSZ TO JUŻ PO PIERWSZEJ WIZYCIE

Tel.

(718)522-3495

760 Manhattan Ave.•Greenpoint/Brooklyn, NY 11222

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price, auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 a.m. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales: Aug. 22/13 - Lincoln Square Pawnbrokers, Inc., 724 Amsterdam Ave., Man., from 36182 of Mar. 15, 2012 to 45523 of Dec. 31, 2012.


Ogłoszenia/Sport

29 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

Niezaplanowana porażka mln dolarów) Niemka Angen Jerzy Janowicz (nr 16) odpadł w pierwszej rundzie tenisowego 2,369 lique Kerber (nr 9) pokonała Włosz-

turnieju ATP Tour na twardych kortach w Cincinnati (z pulą nagród 3,079 mln dolarów). Półfinalista Wimbledonu przegrał z Amerykaninem Jamesem Blake’em 1:6, 5:7.

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

MATRYMONIALNE MATRIMONIAL 30-letni, wysoki, wysportowany pozna elegancką obywatelkę na dobre i na złe. Kontakt: poseidus@interia.pl

OSOBISTE PERSONALS

WRÓŻKI PSYCHICS LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662 Życiowe konsultacje z Jaqliene. Darmowe czytanie myśli. Zadzwoń już dziś. Pomoc w sprawach życiowych. Przywraca wewnętrzne światło, spokój, dobrobyt. 1 (310) 845-5869 1 (646) 360-2730 Odwiedź moją stronę www.psychicjaqliene.com Mówię po angielsku

www. dziennik.com

kę Karin Knapp 6:7 (6-8), 6:0, 6:1. Awansowały także inne rozstawione zawodniczki: Australijka Samantha Stosur (11), Włoszka Roberta Vinci W poniedziałek Janowicz awansował stanu 1:1, później seryjnie punkty (12) i Rosjanka Maria Kirilenko (16). Agnieszka Radwańska miała wolna najlepsze w karierze miejsce w ran- zdobywał tenisista ze Stanów Zjedny los i czeka na zwyciężczynię pokingu ATP – znalazł się na 14. pozy- noczonych. W drugim Janowicz nie wykorzy- jedynku między Varvarą Lepchencji. Amerykanin – zajmujący 97. lokatę w rankingu ATP – w turnieju w stał trzech piłek setowych (przy 5:4). ko (USA) i Flavią Pennettą (WłoCincinnati wziął udział dzięki dzikiej Łodzian znów nie najlepiej serwo- chy). W kwalifikacjach odpadła karcie przyznanej przez organizatorów, wał, miał osiem asów, ale też pięć Urszula Radwańska. Tymczasem media zelektryzoale nie miał kłopotów z pokonaniem podwójnych błędów. W eliminacjach odpadł inny z pol- wała informacja, że Agnieszka Radebiutującego w turnieju Polaka. 22-letni Janowicz po raz pierwszy skich zawodników, Łukasz Kubot, po dwańska zamierza wystąpić razem w karierze rywalizował z 13 lat star- porażce z Niemcem Benjaminem z Jerzym Janowiczem w Pucharze Hopmana – nieoficjalnych mistrzoszym rywalem. Polakowi nie udało Beckerem. W pierwszej rundzie rozgrywane- stwach świata par mieszanych. Insię ani razu przełamać Blake’a. Amerykanin wykorzystał trzy breakpoin- go równolegle turnieju tenisowego formację podał dziennikarz “New ty. W pierwszym secie remis był do WTA Tour w Cincinnati (pula nagród York Timesa”. n REKLAMA


30

Sport

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

Ostry jak papryczka chili n Piotr Małachowski we wto-

CHÓD PO ROSYJSKU Mistrzyni olimpijska londyńskich igrzysk Rosjanka Jelena Łaszmanowa została mistrzynią świata w chodzie na 20 km. Trasę w Moskwie pokonała w 1:27.08. Srebro zdobyła jej ro dacz ka Ani sja Kir diap ki na – 1:27.08, a brąz Chinka Hong Liu – 1:27.13. Kiedy wydawało się, że wszystkie medale przypadną Rosjankom, tuż przed wejściem na bieżnię za nieprawidłowy chód zdyskwalifikowana została Wiera Sokołowa, która była na trzeciej pozycji. Poniżej oczekiwań spisały się Polki. Najlepsza z nich Paulina Buziak zajęła 30. miejsce. Na 44. sklasyfikowana została Agnieszka Dygacz, a na 53. Katarzyna Kwoka .

Piotr Małachowski po oddaniu drugiego rzutu w konkursie

– 65,19. “Podium było w jego zasięgu i na pewno teraz czuje niedosyt. Jednak mimo wszystko jego występ należy ocenić bardzo wysoko. Nie wymagajmy zbyt dużo od tak młodego zawodnika” – zaznaczył. LEWANDOWSKI ZA “PUDŁEM” Marcin Lewandowski na czwartym miejscu ukończył bieg na 800 m. Był najlepszym z Europejczyków. Również czwarty był przed dwoma laty w południowokoreańskim Daegu. W eliminacjach odpadł Adam Kszczot. Tytuł zdobył Etiopczyk Mohammed Aman. W 2009 roku jako 15latek wywalczył pierwszy w karierze złoty medal mistrzostw Afryki juniorów, jednak w styczniu 2012 zabrano mu go z powodu... zbyt młodego wieku w chwili zwycięstwa. Rok później triumfował na 1000 m w igrzyskach olimpijskich młodzieży w Singapurze. Jest halowym mistrzem świata 2012, a w igrzyskach w Londynie był szósty.

Londynie Francuz Renaud Lavillenie, który uzyskał taki sam wynik. Trzeci był rodak zwycięzcy Bjoern Otto – 5,82. Do finału nie awansował Robert Sobera. Tegoroczny młodzieżowy wicemistrz Europy z Tampere, szósty w halowych mistrzostwach kontynentu w Goeteborgu, którego rekord życiowy wynosi 5,71, nie zdo-

POŻEGNANIE “CARYCY” Jelena Isinbajewa zdobyła złoty medal w skoku o tyczce. Rosjanka wygrała z wynikiem 4,89 m. Srebrny medal wywalczyła Amerykanka Jennifer Suhr – 4,82 m., a trzecie Kubanka Yrisley Silva z takim samym wynikiem. Isinbajewa, dla której miał to być ostatni występ w karierze, bezskutecznie atakowała rekord świata. Trzykrotnie strąciła poprzeczkę na wysokości 5,07 m. Dzień wcześniej Niemiec Raphael Holzdeppe rezultatem 5,89 zdobył w Moskwie złoty medal w tej samej konkurencji. Srebrny wywalczył uważa- Jelena Isinbajewa zakończyła karierę ny za faworyta triumfator igrzysk w zdobyciem tytułu mistrzyni świata

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

FOTO: PAP/EPA/KERIM OKTEN

O 75 cm wyprzedził Małachowskiego, tak jak cztery lata temu, Niemiec Robert Harting, który triumfował w światowym czempionacie po raz trzeci z rzędu. Polak przez zęby cedził, że srebrny medal mistrzostw świata to sukces, ale był wyraźnie zły i zawiedziony. “Trochę mi ta złość i zawód już przechodzi. Przecież drugie miejsce na świecie też nie jest złe” – powiedział tuż po zakończeniu rywalizacji na stadionie Łużniki. Podopieczny trenera Witolda Suskiego chciał już w pierwszym podejściu, podobnie jak dzień wcześniej Paweł Fajdek, załatwić sprawę i zapewnić sobie złoty medal. Ta próba jednak kompletnie mu nie wyszła i uzyskał 64,49 m. “Na początku byłem ostry jak papryczka chili – sarkastycznie przyznał. – Ech, dobrze, że w ogóle dostałem się do wąskiego finału. Z drugiej strony Harting też sobie nie poradził. Gdyby machnął w pierwszej kolejce ponad 69 metrów, to wszystko byłoby pozamiatane, a tak jeszcze walczyłem”. Niemiec po raz trzeci z rzędu wywalczył tytuł mistrza świata. Jest też mistrzem olimpijskim i Europy. Przez niemal trzy lata był niepokonany i dopiero w czerwcu tego roku pokonał go w Hengelo właśnie Małachowski. “Teraz obudziłem się dopiero w czwartej kolejce. Miałem nadzieję, że go dogonię, ale trochę zabrakło. Zacząłem jednak w końcu rzucać, a nie pchać” – ocenił samokrytycznie. Małachowski najdłuższy rzut oddał w piątej próbie – 68,36. Harting wygrał wynikiem 69,11. Na trybunach nie mogło zabraknąć dwukrotnego mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą i jego największego przyjaciela – Tomasza Majewskiego. To on później wręczył Małachowskiemu biało-czerwoną flagę. “Braci się nie traci, a on jest naprawdę dobrą duszą. Nie będę cytował, co mi mówił, ale dobrze mnie wspierał. Szkoda tylko piątego rzutu, bo gdybym szarpnął mocniej ręką, mogło być nawet powyżej 70 m” – zauważył. Małachowski, mistrz Europy z Barcelony z 2010 roku, przyznał, że przed konkursem czuł się zbyt pewny siebie. “To właśnie chyba o wszystkim zdecydowało. Zabrakło pozytywnej adrenaliny, bo wyszedłem na stadion i... zero stresu. Byłem uśpiony, całe szczęście, że udało się przynajmniej wywalczyć srebro” – dodał. Szkoda mu było także Roberta Urbanka, który uplasował się na szóstym miejscu z wynikiem 64,32. Brąz wywalczył Estończyk Gerd Kanter

FOTO: REUTERS/DOMINIC EBENBICHLER

rek powtórzył w Moskwie osiągnięcie z 2009 roku z Berlina i wynikiem 68,36 m zdobył srebrny medal MŚ. Na Łużnikach ze złotym medalem zakończyła we wtorek karierę “caryca tyczki” Jelena Isinbajewa.

łał pokonać pierwszej wysokości kwalifikacyjnej – 5,40. Z powodu kontuzji do Moskwy nie przyjechał broniący tytułu Paweł Wojciechowski. Przed dwoma laty zdobył on w Deagu jedyny medal dla Biało-Czerwonych, pierwszy w tej konkurencji w historii mistrzostw globu.

CZWARTY RAZ ADAMS Nowozelandka Valerie Adams wynikiem 20,88 zdobyła złoty medal w pchnięciu kulą. To czwarty z rzędu jej tytuł. Ponadto ma w dorobku dwa medale olimpijskie z najcenniejszego kruszcu. 28-letnia Adams jest pierwszą kobietą, która triumfowała w czterech kolejnych mistrzostwach globu. Wygrała także 38 ostatnich konkursów. W tym sezonie jej najlepszy rezultat to 20,90. Srebro wywalczyła Niemka Christina Schwanitz, która dopiero w ostatniej próbie, jako jedyna oprócz Adams, osiągnęła ponad 20 m (20,41).

POBIEGLI PO MEDALE Shelly-Ann Fraser-Pryce zdobyTYMIŃSKA ZAWIODŁA ła złoty medal w biegu na 100 m. JaSiedmioboistka z Ukrainy Żanna majka uzyskała najlepszy w tym roMielniczenko zdobyła złoty medal lek- ku czas na świecie 10,71. Srebro wykoatletycznych mistrzostw świata w wal czy ła Mu riel le Aho ure z Moskwie, uzyskując 6586 pkt. Karo- Wybrzeża Kości Słoniowej – 10,93, lina Tymińska z wynikiem 6270 zaję- a brąz broniąca tytułu Amerykanka ła dziewiąte miejsce. Wicemistrzynią Carmelita Jeter z USA – 10,94. 26została Kanadyjka Brianne Theisen letnia Fraser-Pryce, mistrzyni olimEaton, a brązowy medal wywalczyła pijska z Pekinu (2008) i Londynu Holenderka Dafne Schippers. (2012), nie miała żadnych probleTymińska po słabszych występach mów z odniesieniem zwycięstwa. w czterech poniedziałkowych kon- Prowadziła od startu do mety. To jej kurencjach (100 m przez płotki, drugi złoty medal MŚ na tym dywzwyż, kula, 200 m), drugi dzień ry- stansie. walizacji zaczęła od dobrego wyniReprezentantka Wielkiej Brytanii ku w skoku w dal – 6,32. Jednak po Christine Ohuruogu wynikiem 49,41 rzucie oszczepem – 40,61 – spadła wygrała bieg na 400 m. Za nią finiz dziewiątej na 13. lokatę. szowały Amantle Montsho z BotswaW ostatniej konkurencji – biegu na ny – 49,41 i Rosjanka Antonina Kri800 m – uzyskała drugi wynik w staw- woszapka – 49,78. O zwycięstwie ce, a swój najlepszy w tym sezonie, Ohuruogu, mistrzyni olimpijskiej z gorszy jednak o prawie półtorej se- Pekinu (2008) i srebrnej medalistki kundy od rekordu życiowego – z Londynu (2012), zadecydowały ty2.06,64. Pozwolił on Polce przesu- sięczne części sekundy. Montsho, nąć się na dziewiątą pozycję. broniąca tytułu sprzed dwóch lat, muNatomiast Renata Pliś nie wystą- siała tym razem zadowolić się drupi w finale biegu na 1500 m. W swo- gim miejscem. jej serii półfinałowej czasem 4.08,02 W tej samej konkurencji, tylko pazajęła siódme miejsce, a w ogólnym nów, złoty medal wywalczył Amebilansie była 16. Kwalifikację wy- rykanin LaShawn Merritt. Uzyskał walczyło 12 zawodniczek. najlepszy w tym roku wynik na świeAnna Jagaciak wystąpi w czwart- cie 43,74. Dopiero siódme miejsce kowym finale konkursu trójskoku zajął broniący tytułu Kirani James z lekkoatletycznych mistrzostw świa- Grenady. Wicemistrzem został inny ta w Moskwie. Mistrzyni Polski uzy- reprezentant USA Tony McQuay – skała w kwalifikacjach dziesiąty 44,40. Trzeci był Luguelin Santos z wynik – 13,96. Dominikany – 44,52. n


Sport

31 nowy dziennik Wednesday, August 14, 2013

Sukces rodzi się w bólach

n Paweł Fajdek już przed olimpiadą wymieniany był przez zagranicznych eks-

“To były moje pierwsze igrzyska, ale nie spaliłem się psychicznie. Popełniłem błędy techniczne i dlatego tak się stało. Wyciągnąłem wnioski i zacząłem realizować plan na Moskwę. Trenowałem tak samo – ciężko, długo, monotonnie, ale inaczej wyglądać to nie mogło. Miałem trochę więcej problemów w sezonie przygotowawczym i powstały zaległości” – powiedział zawodnik klubu Agros Zamość. Dodał, że porażki są czasami potrzebne, aby się wzmocnić – fizycznie i psychicznie, nabrać dystansu do tego, co się robi, zejść na ziemię i z nowymi siłami, z nową energią przystąpić do pracy. Najlepszym tego przykładem jest Tomasz Majewski. Po mistrzostwach świata w 2011 roku był ogromnie rozczarowany swoim występem w finale konkursu pchnięcia kulą, w którym zajął dziewiąte miejsce. “Byłem przygotowany na walkę o złoto, a spaprałem zawody. To była sportowa porażka, a doświadczenie na wagę złota, które zaprocentowało na igrzyskach w Londynie” – wspomniał. Podkreślił też: “Nigdy nie można stracić wiary w siebie”. Wiosną Fajdek skręcił staw skokowy, później w kuchni przeciął sobie palec. “Nie mogłem rzucać, ale nadrabiałem to innymi ćwiczeniami. Dlatego też sezon zacząłem trochę później niż w zeszłym roku. Na początku nie spodziewam się dobrych wyników. Trening był tak ułożony, żebym był w najwyższej formie w Moskwie” – przypomniał.

W połowie maja, w pierwszym starcie, wygrał w Łodzi konkurs w mistrzostwach Polski AZS najlepszym wtedy na świecie wynikiem 79,02. I ponownie, niedługo po tym wydarzeniu, prawie niezauważonym w kraju, zagraniczni eksperci przepowiadali Fajdkowi medal w Moskwie. Często rzut młotem traktowany jest przez organizatorów po macoszemu. Zawody nierzadko odbywają się nawet na innych stadionach lub o bardzo wczesnej porze. “To kwestia bezpieczeństwa, a przynajmniej w ten sposób nazywają to organizatorzy. Nie chcą nas wpuszczać, gdy na bieżni rozgrywane są inne konkurencje. Podejrzewam, że żadnemu z moich kolegów nie przeszkadzałoby, gdybyśmy mogli rzucać przed głównymi zawodami, ale na tym samym stadionie i za te same stawki. Nawet nie chodzi o to, że nie ma nas na głównych mityngach czy podczas trwania transmisji, tylko o to, że traktowani jesteśmy bardziej z boku. Wynagrodzenia są niekiedy dwu- czy trzykrotnie mniejsze. Z drugiej strony nie tylko o to chodzi w sporcie” – powiedział Fajdek. Rzut młotem wydaje się być jedną z konkurencji lekkoatletycznych, w których startują starsi zawodnicy. Przez wiele lat tworzą również światową czołówkę. Jednym z przykładów jest 37-letni Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydney (2000). “Problem polega na tym, że nie ma młodych młociarzy. Ja jestem naj-

FOTO: PAP/EPA/ROBERT GHEMENT

pertów jako ten, który w Londynie może zdobyć medal. Jednak w eliminacjach rzutu młotem spalił wszystkie trzy próby. W Moskwie został mistrzem świata i przyznał, że sukces rodzi się w bólach.

Paweł Fajdek – już jako mistrz świata

młodszy z całej czołówki. Osobiście nie myślę o tym, kto jest starszy i młodszy. To nie wiek, a wynik wszystko weryfikuje. Na pewno jest to sport dużo mniej kontuzjogenny niż biegi, gdzie często nadrywa się mięśnie. U nas jak zdarza się uraz, to są to plecy lub kolana, ale da się z tego wyjść i dalej walczyć na wysokim poziomie” – ocenił Fajdek, który ma pomysł, jak zachęcić młodych ludzi do swojej konkurencji. “Nie jest to jednak jeszcze mój czas i miejsce. Jeśli ktoś chciałby namówić kogoś do sportu, to na pewno nie młodzież z dużych miast. Trzeba skupić się na tych z mniejszych miejscowości, gdzie są jakieś korzenie czy tradycje. Staram się sam tworzyć jakąś historię w swoim miasteczku i widzę, że zainteresowanie jest, tylko nie ma na razie możliwości w postaci obiektu. Jesteśmy na etapie tworzenia bazy” – zaznaczył młodzieżowy mistrz Europy z Ostrawy (2011). Rosja okazała się szczęśliwa dla niego. Miesiąc temu wygrał konkurs Uniwersjady w Kazaniu, gdzie stoczył emocjonujący pojedynek o podium z

duetem Marcel Lomnicky (Słowacja) – Siegiej Litwinow (Rosja), którzy także walczyli w finale w Moskwie. Student warszawskiej Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie prowadził po pierwszej kolejce rezultatem 76,96. W trzeciej serii wynikiem 78,08 na pozycję lidera wysunął się Litwinow – syn byłego rekordzisty świata i mistrza olimpijskiego z Seulu. W czwartej kolejce Fajdek rzucił prawie 80 m. Dwa lata temu, w XXVI Uniwersjadzie w chińskim Shenzhen, urodzony w Świebodzicach w powiecie świdnickim (4 czerwca 1989 roku) zawodnik także wywalczył złoty medal. Karierę zaczynał w klubie Zielony Dąb Żarów, gdzie trenował do 2007 roku. Od tego czasu jest zawodnikiem Agrosu Zamość. W czwartej klasie szkoły podstawowej wypatrzyli go Zygmunt Worsa i Jolanta Kumor. Ale musieli go oddać, bo w gminie nie chcieli mu przyznać 200 zł stypendium, a klub nie miał pieniędzy. Fajdek z Czesławem Cybulskim, wychowawcą m.in. Kamili Skolimowskiej, Anity Włodarczyk, Ziółkowskiego, pracuje od kwietnia 2010 roku.

Wcześniej był związany z Krzysztofem Kaliszewskim w Warszawie, ale... “pan Kaliszewski koncentrował się wtedy na Szymonie. Czułem się pozostawiony z boku. Nie było postępów, musiałem coś zmienić” – przypomniał. Pod koniec czerwca notowania Fajdka spadły po tym, jak w Toruniu zdobył tylko brązowy medal mistrzostw Polski wynikiem 75,22. Złoty wywalczył wówczas Ziółkowski (77,74), a srebrny Wojciech Nowicki – 75,64. “Nie tak miało być. Nowicki po raz pierwszy wygrał ze mną i akurat w najważniejszej w kraju imprezie. Kiepski dzień miałem, już od rana źle się czułem. Brakuje mi świeżości, ale trudno o nią, skoro jestem jeszcze w ciężkim treningu, rzucając młotem o wadze dziewięciu kilogramów. Przez kilka dni będę się przejmował porażką, a potem – mam nadzieję – czas ranę wyleczy i skupię się już tylko na mistrzostwach świata” – mówił w Toruniu. No i skupił się, czas ranę wyleczył, w poniedziałek został mistrzem świata, ale, jak podkreślił, “sukces rodzi się w bólach”. n

Niełatwo ujarzmić taką bestię

Konkurenci o Fajdku:

n Rozmowa z Krzysztofem Kaliszewskim

n

“Gratuluję Czesławowi Cybulskiemu, że ujarzmił taką bestię” – powiedział trener Anity Włodarczyk Krzysztof Kaliszewski, były szkoleniowiec najmłodszego w historii mistrza świata w rzucie młotem Pawła Fajdka. 24-letni Paweł Fajdek w poniedziałek w Moskwie został najmłodszym w historii mistrzem świata w rzucie młotem. Wygrał wynikiem 81,97, który osiągnął w pierwszej kolejce. Jaki jest Paweł Fajdek? Wierzył pan w to, że będzie kiedyś mistrzem świata?

Wielki szacunek dla pana Czesława Cybulskiego, że zdołał ujarzmić taką bestię. Jest to naprawdę wielki sukces i jako Polacy cieszmy się z tego. Jest to pokazanie, że polski młot górą stoi.

Co to znaczy bestia?

Słyszałem, że mieli pewne problemy. Wyszli z tego obronną ręką i myślę, że dużą rolę w tym wszystkim odegrał psycholog Nikodem Żukowski, który pomógł panom dogadać się dalej. Oby ta współpraca dalej się w ten sposób układała. Widzę, że jeszcze parę ładnych lat ten polski męski młot będzie górą stał. Kiedy Fajdek trafił do pana? Czy już wtedy widać było, że będzie sprawiał jakieś problemy?

Byłem trenerem kadry Polski juniorów. Osobiście nie miałem z nim problemów. Czwarte miejsce w mistrzostwach świata juniorów w Bydgoszczy było zwieńczeniem naszej współpracy. Trzeba tutaj również powiedzieć wiele ciepłych słów o jego pierwszej trenerce Jolancie Ku-

mor. To właśnie u niej rozpoczął przy- rzenia. Bardzo ładny. Wielki szacugodę z młotem. Potem trafił do mnie, nek za to. a ostatecznie rozpoczął współpracę z panem Cybulskim. Fajdek z kolei, jak go zobaczył z odJak to się stało, że wasze drogi się rozeszły?

Na pewno nie zrezygnowałem z Pawła z takich powodów, że był trudny. Raczej logistyka to sprawiła. Miałem wówczas bardzo dużą grupę, m.in. Szymona Ziółkowskiego, Kamilę Skolimowską, Malwinę Sobierajską, Wojciecha Kondratowicza. Dla jednego trenera to jest bardzo trudne zadanie mieć pięciu zawodników pod opieką. I tak się złożyło, że nasze drogi się rozeszły. Oglądał pan poniedziałkowy konkurs?

Niestety, byłem w podróży. Widziałem jednak ostatnie rzuty, a ten najlepszy z pierwszej próby z odtwo-

tworzenia, powiedział, że jeszcze wiele brakuje mu do perfekcji...

Bardzo się cieszę, że tak właśnie uważa. Niech to go popchnie do przodu. Jeśli pójdą dobrą drogą z trenerem Cybulskim, to jeszcze parę ładnych lat będzie o Fajdku słychać na świecie.

Pan też jako trener ma parę powodów do radości, chociażby ze srebrnego medalu olimpijskiego Anity Włodarczyk. Trudniej po takim sukcesie się trenuje?

Jest znacznie większa presja i bardzo ważne, by robić swoje. A najważniejsze jest zdrowie. Nic więcej się tak nie liczy. To jest jedyna recepta na sukces. ROZMAWIAŁA W MOSKWIE: MARTA PIETREWICZ (PAP)

On jest kosmitą Po zdobyciu złotego medalu mistrzostw świata w rzucie młotem w Moskwie przez Pawła Fajdka powiedzieli:

Krisztian Pars (Węgry, srebrny medal): “Tego nie da się skomentować. To, co zrobił, to szok! On zaskoczył wszystkich, nie tylko mnie”. Primoz Kozmus (Słowenia, 4. miejsce): “Do niego należy przyszłość. Jestem w szoku. On jest kosmitą! Zrobił coś niesamowitego. To było bardzo ważne, że tak długi rzut na 81,97 oddał w pierwszym podejściu. Pars próbował jeszcze powalczyć, ale nie był w stanie. Jak my wszyscy zresztą”. Szymon Ziółkowski (AZS OŚ Poznań, 9. miejsce): “Paweł zaczął bardzo dobrze. Pars myślał, że w cuglach wygra złoto, zwłaszcza po mistrzostwie olimpijskim i Europy. Fajdek prywatnie to bardzo wesoła postać, ale nie spodziewałem się, że tak daleko rzuci”. n


32

Sport

nowy dziennik Środa 14 sierpnia 2013

Z Danią o poprawę humorów leźć recepty na byłych mistrzów Europy. Z sześciu poprzednich meczów (w pięciu prowadził ich Olsen) Duńczycy zanotowali pięć zwycięstw i remis. Ostatnią wygraną Polacy odnieśli w 1977 roku, kiedy pokonali rywali w Chorzowie 4:1. “Te wyniki nie mają obecnie żadnego znaczenia. Teraz mamy nowe otwarcie. Polskę prowadzi nowy szkoleniowiec, w obu zespołach są nowi zawodnicy” – podkreślił.

n Środowy mecz z Danią w Gdańsku będzie ostatnim sprawdzianem

“Atmosfera w reprezentacji po zremisowanym w czerwcu 1:1 wyjazdowym meczu eliminacji mistrzostw świata w Kiszyniowie z Mołdawią nie była najlepsza. Musimy pozbierać się po tym kiepskim występie, a najlepszym sposobem będzie właśnie wygraną z Danią. W ten sposób nie tylko poprawimy sobie humory, ale przystąpimy również do kolejnych wrześniowych meczów z Czarnogórą i San Marino dodatkowo podbudowani” – zaznaczył Lewandowski. 25-letni napastnik przekonywał, że polska reprezentacja nie straciła szans na awans do przyszłorocznych mistrzostw świata w Brazylii. “Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Scenariuszy w naszej grupie jest wiele, niemniej ja za bardzo nie lubię bujać w obłokach, tylko staram się twardo stąpać po ziemi. Nie chcę wybiegać za bardzo w przyszłość i zastanawiać się, co będzie w kolejnych meczach, bo teraz najważniejsze jest dla nas spotkanie z Danią” – przyznał. Piłkarz Borussii Dortmund uważa, że środowy mecz na PGE Arenie Gdańsk będzie znakomitym przetarciem przed czekającymi Polskę we wrześniu spotkaniami kwalifikacji MŚ. „Dania to bardzo dobry zespół i mam nadzieję, że właśnie dzięki tej

konfrontacji odpowiednio przygotujemy się do kolejnych meczów eliminacyjnych. W Gdańsku liczymy nie tylko udany występ, ale także na zwycięstwo” – podkreślił. Polski napastnik zapewnił, że wszystkie sporne kwestie dotyczące zarówno PZPN, jak i jego gry w niemieckim klubie zostały już wyjaśnione. “Pewne sprawy zostały w mediach przejaskrawione i niewłaściwie przedstawione. Czasami niektóre sytuacje się nawarstwiają, niemniej obecnie nie ma żadnego nieporozumienia czy też konfliktu, bo wszystko zostało wyjaśnione. Teraz koncentruję się na tym, aby grać jak najlepiej i strzelać jak najwięcej goli zarówno dla Borussii, jak i reprezentacji Polski” – podsumował Lewandowski. W PODOBNEJ SYTUACJI “Oba zespoły są w podobnej sytuacji” – przyznał na konferencji prasowej w Gdańsku trener duńskich piłkarzy Morten Olsen. “Zarówno Polska, jak i Dania słabo spisują się w eliminacjach mistrzostw świata, a ponadto kiepsko wypadły w ostatnich spotkaniach. Po tragicznym meczu, przegraliśmy u siebie 0:4 z Armenią. Dlatego w środę nikt nie może pozwolić sobie na kolejny słaby

FOTO: PAP/PIOTR WITTMAN

polskich piłkarzy przed spotkaniami eliminacji mistrzostw świata z Czarnogórą i San Marino. Robert Lewandowski uważa, że stanowi też okazję do poprawy humorów po remisie w Kiszyniowie z Mołdawią.

Trener reprezentacji Danii Morten Olsen (z lewej) oraz oficer prasowy drużyny Lars Berendt podczas konferencji prasowej

występ, a tym bardziej na stratę punktów w następnych spotkaniach kwalifikacji” – powiedział Olsen. Duńczycy z dorobkiem sześciu punktów zajmują dopiero piąte, czyli przedostatnie, miejsce w grupie B. Mają w dorobku zwycięstwo, trzy remisy i dwie porażki. Z kolei Biało-Czerwoni po dwóch wygranych, trzech remisach i porażce w grupie H plasują się, z dziewięcioma punktami, na czwartej pozycji. W rankingu FIFA Duńczycy zajmują jednak względnie wysoką, 27. lokatę, a Polska jest dopiero 72. “W ogóle nie patrzę na Polskę przez pryzmat rankingu FIFA. On nie ma dla mnie znaczenia. Wiem bowiem, że to dobry zespół,

Remis na deser

Piłkarze u papieża Franciszka n Papież Franciszek przyjął we wto-

rek na audiencji piłkarzy i sztaby drużyn narodowych Argentyny i Włoch, które rozegrają w środę w Rzymie mecz towarzyski. Zwierzchnik Kościoła katolickiego apelował o wyeliminowanie ze stadionów wszelkich form dyskryminacji.

który ma w składzie znakomitych zawodników z Borussii Dortmund, jak Robert Lewandowski i Jakub Błaszczykowski. Tego duetu może wam pozazdrościć cały świat. Mnie jednak problemy waszego zespołu w eliminacjach specjalnie nie interesują. Koncentruję się na swojej drużynie. Musimy wygrać cztery ostatnie grupowe spotkania i jestem pewien, że dokonamy tego” – zaznaczył. Duński szkoleniowiec, który w dniu meczu z Polską na PGE Arenie Gdańsk skończy 64 lata, nie sugeruje się również bilansem bezpośrednich spotkań, który jest korzystny dla jego drużyny. Zwłaszcza w ostatnich latach Biało-Czerwoni nie mogli zna-

DLA NAS NIE MA MECZÓW TOWARZYSKICH Tekże Kamil Glik bardzo poważnie podchodzi do spotkania z Danią. “Dla naszej reprezentacji nie ma obecnie spotkań towarzyskich” – zapewnił środkowy obrońca polskiej drużyny narodowej i włoskiego Torino. “Tej konfrontacji nie możemy traktować jak zwykłego spotkania towarzyskiego, bo przecież we wrześniu czekają nas dwa eliminacyjne mecze mistrzostw świata z Czarnogórą oraz San Marino i środowa potyczka będzie dla nas ostatnim sprawdzianem. Poza tym Dania to wymagający rywal i na jej tle będziemy mogli przekonać się, w jakiej znajdujemy się obecnie dyspozycji” – dodał Glik. Dla Mateusza Klicha mecz z Danią może być drugim występem w piłkarskiej reprezentacji Polski. “Od pierwszego spotkania w kadrze minęły ponad dwa lata, dlatego tę konfrontację traktuję jako swój drugi debiut” – stwierdził pomocnik holenderskiego PEC Zwolle. n

n Piłkarze Piasta Gliwice zremisowa-

li na własnym boisku 1:1 z Zawiszą Bydgoszcz w ostatnim meczu czwartej kolejki ekstraklasy.

Piast Gliwice Zawisza Bydgoszcz

1 (1) 1 (1)

Bramki: 1:0 Krzysztof Król (20), 1:1 Bernardo Va-

sconcelos (26). Żółte kartki - Piast Gliwice: Damian Zbozień, Marcin Robak. Zawisza Bydgoszcz: Igor Lew-

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, August 13, 2013

FOTO: REUTERS/OSSERVATORE ROMANO

Obie bramki padły w pierwszej połoczuk, Herold Goulon, Bernardo Vasconcelos. Sędzia: Paweł Raczkowski (Warszawa). Widzów 5012. wie. Remis uniemożliwił gospodarzom Piast Gliwice: Dariusz Trela - Damian Zbozień, Csaawans na 3. pozycję w tabeli. ba Horvath, Jan Polak, Krzysztof Król - Matej Izvolt, Ma teusz Matras, Łukasz Hanzel (73. Kamil Wilczek), Piast zaatakował od pierwszego Tomasz Podgórski (77. Pavol Cicman) - Ruben Jurado gwizdka sędziego i objął prowadze“Wy, drodzy piłkarze, jesteście bar(87. Mariusz Zganiacz), Marcin Robak. nie po płaskim strzale obrońcy dzo popularni, więc ludzie śledzą waZawisza Bydgoszcz: Wojciech Kaczmarek - Igor Lewczuk, Paweł Strąk, Łukasz Skrzyński, Sebastian Krzysztofa Króla. sze losy. Nie tylko wówczas, kiedy Ziajka - Jakub Wójcicki, Sebastian Dudek (90+2. HerBydgoszczanie szybko się “pozbiejesteście na placu gry, ale także pomes), Michał Masłowski, Herold Goulon, Vahan Gevorgyan (71. Piotr Petasz) - Bernardo Vasconcelos rali”. Po niepewnej interwencji bramza nim. To wielka społeczna odpo(69. Paweł Abbott). wiedzialność” – podkreślił papież, karza rywali przy dośrodkowaniu piłktóry nigdy nie krył swego zamiłokę z bliska wpakował do siatki Berwania do futbolu. Papież Franciszek odbiera jeden z prezentów od Lionela Messiego (z prawej) i nard Vasconcelos, król strzelców TABELA PO 4 KOLEJKACH W Watykanie pojawiło się łącznie bramkarza Włoch Gianluigi Buffona (z lewej) minionego sezonu w lidze cypryjskiej. 1. Górnik Zabrze 4 7-2 10 około 200 sportowców, trenerów i Remis nie zadowalał oczywiście 2. Legia Warszawa 4 13-3 9 Pomysłodawcą towarzyskiego me- gospodarzy, a i po poczynaniach pił- 3. Lechia Gdańsk działaczy, w tym czterokrotnie wy- może przyćmić istoty rywalizacji spor4 8-4 8 4 7-6 7 bierany na najlepszego gracza roku towej. Każdy piłkarz powinien w głę- czu w celu uhonorowania pontyfika- karzy beniaminka z Bydgoszczy wi- 4. Piast Gliwice 4 5-5 7 na świecie Lionel Messi. Nie wia- bi duszy zawsze być amatorem” – za- tu pierwszego papieża z Ameryki Po- dać było dużą chęć odniesienia 5. Jagiellonia Białystok 4 4-2 6 domo jednak, czy Argentyńczyk znaczył były arcybiskup Buenos Aires. łudniowej był trener Włochów Cesa- pierwszego w sezonie zwycięstwa. W 6. Lech Poznań 4 4-3 6 Papież otrzymał w prezencie m.in. re Prandelli. Znany z pobożności efekcie kibice obejrzeli także po prze- 7. Wisła Kraków wystąpi w środowym spotkaniu ze 8. Widzew Łódź 4 5-10 6 srebrną tacę i replikę pomnika Świę- selekcjoner zapowiadał przed wizytą, rwie szybki i zacięty pojedynek. względu na kontuzję. 9. Ruch Chorzów 4 5-5 5 “Nie byłoby mi łatwo zdecydować, tego Franciszka z Asyżu, który znaj- że audiencja jest dla niego ważniejsza W 85. minucie, po faulu Csaby Ho- 10. Pogoń Szczecin 4 5-6 5 komu kibicować, ale na szczęście to duje się w siedzibie Argentyńskiej Fe- niż środowe spotkanie z Argentyną. rvatha na Michale Masłowskim, sę- 11. Cracovia Kraków 4 6-8 4 “Mecze odbywają się prawie co- dzia podyktował rzut karny. mecz towarzyski. I proszę was, żeby deracji Piłkarskiej w stolicy kraju, a 12. Śląsk Wrocław 4 4-5 3 rzeczywiście taki był. W futbolu liczy także reprezentacyjne koszulki obu dziennie, ale wizyta u papieża zdaGrający pierwszy raz w tym sezo- 13. Zawisza Bydgoszcz 4 3-5 2 się piękno, altruizm i współpraca. To krajów oraz drzewko oliwne, będą- rza się tylko raz w życiu. To zupeł- nie po kontuzji kolana Dariusz Tre- 14. KGHM Zagłębie L. 4 1-4 2 4 3-8 2 prawda, że nie da się uniknąć profe- ce symbolem przyjaźni włosko-ar- nie inne emocje” – tłumaczył szko- la obronił strzał Pawła Abbotta i mecz 15. Podbeskidzie B.-Biała 4 3-7 1 leniowiec. n sjonalizacji sportu, ale ten aspekt nie gentyńskiej. skończył się podziałem punktów. n 16. Korona Kielce

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/08/14  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...