Page 1

STRONA 20

SPORT

STRONA 8-9

ZDROWIE

Emocje w żużlowej Widzę ogromną ekstralidze różnicę

STRONA 11-12

EDUKACJA

WE WTOREK W NDTV

LaGuardia – uczelnia dla wszystkich

Tomasz Zalewski o swojej książce "Inne Stany"

UMORZONE ŚLEDZTWO WS. PETELICKIEGO | ŚMIERĆ POLSKIEGO ŻOŁNIERZA | ROK MACIERZYŃSKIEGO www.dziennik.com

WTOREK 11 CZERWCA – TUESDAY, JUNE 11, 2013

$0.75

27°C (81°F)

Burzowo

Polacy popierają Johna Liu n Przewodniczący dystryktu 50. na Brooklynie, obejmują-

STRONA 7

John Liu otoczony swoimi zwolennikami na Greenpoincie

Reforma imigracyjna w Senacie

ŚWIAT

Debatę czas zacząć…

Dożywocie dla Polaków

n Senat USA rozpoczął debatę plenarną nad projektem reformy imigra-

FOTO: ARCHIWUM

cyjnej. Jej los nie jest przesądzony, bo w ostatnich dniach coraz więcej republikanów zaczęło zgłaszać swoje zastrzeżenia. Z apelem o wprowadzenie zmian w systemie imigracyjnym wystąpili natomiast amerykańscy biskupi.

Brytyjski sąd skazał w poniedziałek troje Polaków na kary dożywotniego więzienia za brutalne zabójstwo 23-letniej Angielki Catherine Wells-Burr (na zdjęciu). Motywem zbrodni była chęć otrzymania 120 tys. funtów z należącej do ofiary polisy ubezpieczeniowej na życie.

24213 >

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 833

NOWY DZIENNIK $0.75

8

jącego się o stanowisko nowojorskiego burmistrza, okazała grupa przedstawicieli Polonii, która wzięła udział w konferencji prasowej na skwerze Popiełuszki, w tym m.in. Bożena i Andrzej Kamińscy, Artur Dybanowski – marszałek Parady Pułaskiego reprezentujący Greenpoint, Beata Jakubowska, która zasiada w Radzie Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej oraz Marek Wysocki, działacz polonijny. “Znamy Johna Liu od wielu lat, jeszcze z czasów, gdy ubiegał się o pozycję w radzie miejskiej. Potem współpracowałam z nim jako radnym reprezentującym Queens, gdy Centrum Polsko-Słowiańskie miało program na Ridgewood. Zawsze mogliśmy na niego liczyć w przeróżnych sprawach. » STR. 3

Już pierwszego dnia ponad 800-stronicowy projekt ustawy, przewidującej m.in. ścieżkę do obywatelstwa dla większości spośród 11 milionów nielegalnych imigrantów, czekało ważne głosowanie o rozpoczęciu debaty generalnej. Do chwili zamknięcia tego wydania gazety izba wyższa Kongresu nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Wpływowy senator republikański Orrin Hatch z Utah chce rozpatrzenia czterech poprawek do projektu. Dotyczyć będą one m.in. wyrażanych przez republikanów zastrzeżeń tyczących kosztów całego programu legalizacji nielegalnych imigrantów. Senator Hatch mówi także o “fundamentalnych wadach” całego projektu, które muszą być usunięte. Z kolei

członkowie tzw. grupy ośmiu, czyli inicjatorów projektu ustawy (4 republikanów i 4 demokratów), zapewniają, że ustawa w obecnym kształcie odzwierciedla delikatną równowagę osiągniętą w wyniku negocjacji. Szef demokratycznej większości w Senacie Harry Reid nie ukrywa, że chce, aby głosowanie nad całym projektem odbyło się przed rozjechaniem się senatorów na letnią przerwę wakacyjną w okolicach Dnia Niepodległości. Republikanie zamierzają jeszcze bardziej ograniczyć dostęp nielegalnych imigrantów do rządowych świadczeń, nawet dla dzieci urodzonych w USA. Innym przedmiotem sporu jest dostęp do programów opieki zdrowotnej w trakcie 10-letniego oczekiwania na zielone karty. » STR. 3

Stanisław Soyka w “Nowym Dzienniku”

FOTO: NOWY DZIENNIK

“Nie ma wątpliwości, że John Liu reprezentuje sobą wszystkie te wartości, które Polacy szanują i rozumieją. John Liu jest właściwym kandydatem (na burmistrza) dla Polakowi i wszystkich nowojorczyków” – powiedział Krzysztof Olechowski podczas niedzielnej konferencji prasowej zorganizowanej na skwerku obok pomnika ks. Jerzego Popiełuszki przy Nassau i Bedford Avenue na Greenpoincie. Olechowski nawiązał do życiorysu Johna Liu, który obecnie piastuje stanowisko rewidenta miasta, zwracając uwagę na jego imigranckie pochodzenie oraz podkreślając, iż Liu rozumie, jak wielką rolę odgrywają różne grupy etniczne w życiu Nowego Jorku. Wsparcie dla Johna Liu, ubiega-

FOTO: ARCHIWUM JOHNA LIU

cego Greenpoint i Williamsburg, oraz inni przedstawiciele polskich organizacji i biznesów z północnego Brooklynu udzielili w niedzielę oficjalnego poparcia Johnowi Liu, demokratycznemu kandydatowi na burmistrza Nowego Jorku.

Stanisław Soyka chętnie pozował do zdjęć z pracownikami “Nowego Dziennika”

W poniedziałek naszą redakcję i studio telewizji NDTV odwiedził słynny wokalista jazzowy, pianista, autor tekstów i kompozytor Stanisław Soyka. Program Kanapa z jego

udziałem wyemitujemy w NDTV w sobotę, 22 czerwca; natomiast relację z niedzielnego koncertu w kościele św. Macieja na Ridgewood prezentujemy na stronie 2. AS


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

Policja będzie sprawdzać komórki kierowców?

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

Rigdewood pokochało Soykę Dwugodzinny występ polskiego artysty składał się z dwóch części. Pierwszą stanowił “Tryptyk rzymski” bł. Jana Pawła II, do którego muzykę Soyka skomponował w kilka miesięcy po opublikowaniu poematu papieża Polaka. Była to medytacyjno-kontemplacyjna część koncertu, którą publiczność wysłuchała w wielkim skupieniu. Później Stanisław Soyka zaprezentował wybrane piosenki ze swoich ostatnich płyt zawierających twórczość wielkich polskich zagrożenia niepotrzebnymi nieuza- poetów i artystów. Pojawiły się n “Prawo jazdy, rejestracja i telefon komórkowy” – to mogą usły- sad nionymi kontrolami i przejęcia- utwory z tekstami Agnieszki Osiecszeć kierowcy w New Jersey, gdy po wypadku zostaną zatrzyma- mi telefonów komórkowych. kiej, Czesława Miłosza oraz przeboni przez policję – jeżeli przejdzie zgłoszony projekt nowej ustawy. “Ten projekt ustawy jest problema- je Czesława Niemena. Nie zabrakło tyczny, bo narusza prawo do prywat- również jednego z największych Projekt ustawy zgłoszony przez se- twierdzą, że da ona policjantom ba- ności obywateli” – mówi Alexander przebojów artysty zawierającego natora stanowego Jamesa Holzapfe- dającym przyczyny wypadków na dro- Shalom z American Civil Liberties ponadczasowe przesłanie związane z okazywaniem dobroci drugiemu la (republikanin z powiatu Ocean) do gach bardzo cenne narzędzie. Szcze- Union of New Jersey. stanowego Senatu pozwoliłby funk- gólnie ważne to jest w stanie, gdzie Steve Carrellas, przedstawiciel człowiekowi. “Tolerancja” zwieńczycjonariuszom policji wezwanym na wiele wypadków powodowanych jest stanu New Jersey do National Mo- ła koncert, a publiczność, która w drumiejsce wypadku lub stłuczki samo- przez kierowców, których uwagę od- torist Association, natomiast uważa, giej jego części bardzo żywiołowo chodowej poprosić o telefon komór- wracają telefony komórkowe. iż projekt tej ustawy nie rozwiąże żad- reagowała na każdą zaprezentowakowy kierowcy w celu jego przeszuW 2011 r. na drogach w stanie New nych problemów, oraz obawia się, że ną piosenkę, nagradzając artystę kania – bez konieczności przedsta- Jersey odnotowano 1840 wypadków prawo to nie byłoby sprawiedliwie gromkimi brawami, nie pozwoliła mu odejść od fortepianu. Podczas bisu wienia kierowcy specjalnego naka- spowodowanych przez kierowców, egzekwowane. “Dla mnie telefon komórkowy ni- Soyka udowodnił, że piosenka “Upłyzu, jak to ma miejsce teraz. którzy jechali z telefonem komórkoPolicjant mógłby sprawdzić czy tuż wym w ręku. Sześć osób zmarło, a czym się nie różni od butelki alkoho- wa szybko życie” – z tekstem Osiecprzed wypadkiem kierowca np. roz- 807 zostało rannych w tych wypad- lu (którą policjant może skonfiskować kiej – zaadaptowana na potrzeby biemawiał przez telefon, pisał SMS-y kach, wynika z danych Division of z miejsca wypadku, bez nakazu sądo- siad i wszelkich rodzinnych imprez, wego). Może on mieć związek z wy- przy odpowiedniej aranżacji może albo e-maile lub sprawdzał coś w in- Highway Traffic Safety. ternecie. Żądanie policjanta musi być Przeciwnicy ustawy twierdzą, iż padkiem. Trzeba pamiętać, iż prowa- pięknie zabrzmieć nawet w świątyjednak uzasadnione przypuszczeniem, może ona spowodować prawną de- dzenie pojazdu to przywilej, a nie pra- ni. Po zakończeniu koncertu artysta iż kierowca złamał prawo. batę na temat potencjalnego łamania wo” – powiedział sponsor projektu złożył kwiaty pod pomnikiem bł. Jana Pawła II znajdującym się obok koZwolennicy tego projektu ustawy praw do prywatności kierowców oraz ustawy, senator Holzapfel. AS, (R) ścioła, a następie spotkał się z publicznością i przed długi czas pod-

Polonijny weekend w metropolii

pisywał swoje płyty oraz plakaty. Uczestnicy koncertu nie kryli radości i pozytywnego zaskoczenia występem Stanisława Soyki. “Jestem pod wielkim wrażeniem pięknego występu. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że tak długie dzieło, jak poemat papieża, można zapamiętać i zaśpiewać z pamięci, w dodatku odpowiednio go interpretując – powiedziała Teresa Warecka, mieszkanka Ridgewood. – Wielkie wrażenie zrobiły na mnie również piosenki z drugiej części koncertu, które znam, i nawet sobie nuciłam pod nosem, to było miłe, piękne i ciekawe przeżycie. Występ niesamowicie mnie uduchowił” – dodała. “To było bardzo kulturalne wydarzenie i piękny koncert, a ‘Tryptyk rzymski’ w wykonaniu Soyki robi wielkie wrażenie” – powiedział pan Adam z Maspeth. Niedzielny koncert w kościele św. Macieja na Ridgewood zorganizowały dwie chicagowskie firmy: Katolicka Fundacja Kultury i World Music Production, których dyrektorem artystycznym jest Arkadiusz Górecki. “Głównym celem fundacji jest promowanie kultury i sztuki niosącej oraz przekazującej wartości i przesłania katolickie – wyjaśnia Górecki. – Koncert Soyki, należy zaliczyć do bardzo udanych. Artysta stworzył niesamowitą atmosferę, a publiczność potrafiła to docenić odpowiednią reakcją, w zależności od repertuaru” – dodał organizator występu. WueM

W sobotę i niedzielę (8 i 9 czerwca) na Brooklynie odbyła się 63. Konwencja Okręgu Siódmego Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Wybrano nowe okręgowe władze i wyłoniono tegorocznego zwycięzcę konkursu chórów, a po niedzielnej mszy w kościele św. Stanisława Kostki wszyscy uczestnicy zjazdu wystąpili podczas koncertu galowego. Szczegóły – w weekendowym wydaniu “Nowego Dziennika”. W niedzielę, 9 czerwca, Polonia z Long Island zamieszkała w Copiague i okolicy pobiła rekord. Przy pięknej słonecznej pogodzie prężnie działająca Polonia of Long Island przygotowała dla dzieci pełen wspaniałych niespodzianek Dzień Dziecka. Dzień był szczególny, przybyło wielu znaStrony redaguje: Tomasz Bagnowski

Impreza dla dzieci w Copiague, Long Island

komitych gości, ale co najważniejsze – mieszkająca tutaj Polonia kolejny raz okazała się nie do pokonania, i to w dyscyplinie, która nie jest ujęta w żadnej sportowej nomenklaturze – mi-

łości dla naszych dzieci. Organizatorzy zebrali ponad 22 000 dol. na leczenie dla Adasia Aftyki. Więcej na ten temat – w weekendowym wydaniu naszej gazety. EP

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

n W miniony weekend miały miejsce dwa znaczące wydarzenia dla środowiska polonijnego.

FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA/NOWY DZIENNIK

FOTO: ARCHIWUM

n Owacją na stojąco publiczność zgromadzona w kościele św. Macieja na Ridgewood podziękowała Stanisławowi Soyce za niedzielny koncert.

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

3

POLACY POPIERAJĄ JOHNA LIU

» Bardzo dobrze nam się współpracowało – powiedziała “Nowemu Dziennikowi” Bożena Kamińska, prezes CPS. – John Liu, który sam jest imigrantem, szczerze docenia zasługi imigrantów dla Nowego Jorku. Moim zdaniem to polityk godny zaufania” – dodała Kamińska. “Poparcie udzielone mi w niedzielę (przez grupę liderów społeczności polsko-amerykańskiej), jak i poparcie okazane przez innych przedstawicieli tej grupy etnicznej bardzo wiele dla mnie znaczy. Polska społeczność obecna jest w Nowym Jorku od ponad wieku. Będąc radnym, a teraz rewidentem miejskim współpracuję z Polonią w sprawach związanych z eduDOK. ZE STR. 1

kacją, przedsiębiorczością, prawami pracowników oraz równouprawnieniem. Jako burmistrz też obiecuję, że nadal będę przyjacielem Polonii” – napisał John Liu w oświadczeniu nadesłanym do “Nowego Dziennika”. John Liu jest jednym z kilku demokratycznych kandydatów na burmistrza Nowego Jorku, którzy we wrześniowych prawyborach walczyć będą o nominację tej partii do kandydowania w wyborach powszechnych w listopadzie. Wśród oponentów Liu są: obecna przewodnicząca rady miasta Christine Quinn, obrońca praw obywatelskich Bill de Blasio oraz były rewident miejski Bill Thompson. AS

FOTO: REUTERS

Efekt domina w sprawie obozów śmierci

n Redakcja żydowskiego dziennika “Forward” zmieniła w swoim artykule tytuł szkalujący Polskę, jednak nie zamieściła stosownego sprostowania. Wpływowy senator republikański Orrin Hatch z Utah chce rozpatrzenia czterech poprawek do projektu

DEBATĘ CZAS ZACZĄĆ…

» Prawica kwestionuje także zapisy w projekcie o konieczności zapłacenia zaległych podatków, jako zbyt łagodne. Ich zdaniem nielegalni imigranci powinni zapłacić podatki nawet wtedy, kiedy płacono im do ręki gotówką. Tę propozycję poparł m.in. jeden z członków “grupy ośmiu”, republikański senator Marco Rubio z Florydy. Debata w Senacie może okazać się więc bardzo gorąca, zanim

DOK. ZE STR. 1

projekt zostanie przyjęty i przesłany do Izby Reprezentantów. W izbie niższej Kongresu dotkliwą porażką zwolenników reformy było wycofanie się jednego z członków tzw. grupy ośmiu, republikańskiego kongresmana z Idaho Raula Labradora. O szybkie uchwalenie reformy imigracyjnej zaapelowała natomiast w miniony weekend amerykańska konferencja biskupów katolickich. Zda-

niem episkopatu projekt senacki, choć daleki od doskonałości, w dużej mierze wyrównuje niesprawiedliwość systemu. Według duchownych naczelną zasadą reformy powinno być przede wszystkim łączenie rodzin. Przypomnieli przy tej okazji, że w ciągu minionych 5 lat z USA deportowano ponad 1,5 miliona nielegalnych imigrantów, rozdzielając setki tysięcy dzieci od rodziców. DET, (R)

O użyciu kłamliwego i obraźliwego dla Polaków określenia pisaliśmy w informacji “‘Polski obóz śmierci’w żydowskim dzienniku” w poniedziałkowym numerze “Nowego Dziennika”. W materiale, który na swojej stronie internetowej zamieściła gazeta “Forward”, powołująca się na artykuł opublikowany przez ukazującą się w Izraelu gazetę “Haarec”, zmieniono użyte tam określenie “Sobibor death camp” na “Polish death camp”. Po protestach czytelników i internautów redakcja “Forward” zmieniła w poniedziałek tytuł artykułu, który mówi o tym, że archeolodzy odkryli tunel, dzięki któremu

więźniowie uciekali z obozu śmierci znajdującego się na terenie Polski. Niestety po zmianie określenia na stronie internetowej dziennika “Forward” nie zamieszczono żadnego wyjaśnienia informującego o dokonanej korekcie, więc wszelkie komentarze znajdujące się pod artykułem straciły sens. Poza tym zanim dokonano zamiany niepoprawnie użytych słów nastąpił tzw. efekt domina – polegający na tym, że kłamliwe sformułowanie wprowadzające w błąd zostało wykorzystane przez inne portale, które skopiowały artykuł lub go cytują. WueM


Polska

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

FOTO: PAP/JACEK TURCZYK

Rok urlopu po urodzeniu dziecka

Prezydent Bronisław Komorowski po podpisaniu ustawy

klimat dla rodziny”, a także ogólnopolskiej karty dużych rodzin oraz innych ułatwień dla rodziców i dzieci. W myśl nowelizacji kodeksu pracy rodzicom wszystkich dzieci uro“Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą ścią, na młodych ojców, którzy tak- dzonych w 2013 r. przysługiwać będoskonale, jak ważny jest ten pierw- że opiekują się dziećmi, budując w dzie 20 tygodni urlopu macierzyńszy rok. Ważny nie tylko dla kształ- ten sposób swoje niezwykłe relacje, skiego (w tym 14 zarezerwowanych towania relacji rodzicielskich, ale tak- których się nie da zbudować inaczej” tylko dla matki), sześć tygodni że relacji małżeńskich” – powiedział – stwierdził Komorowski. urlopu dodatkowego i 26 tygodni prezydent. W jego opinii pierwszy rok Prezydent podziękował rządowi, że urlopu rodzicielskiego. Z dodatkojest także kluczowy przy podejmo- znalazł duże, dodatkowe pieniądze na wego oraz rodzicielskiego urlopu bęwaniu decyzji o kolejnych dzieciach. realizację ustawy, parlamentarzystom dą mogli korzystać na równych praZachęcił także ojców do korzysta- – za sprawną pracę nad projektem oraz wach ojciec i matka. nia z urlopu, aby był on “w jak naj- wszystkim, którzy “sekundowali tej Roczny, płatny urlop obejmie nie większym stopniu urlopem rodziciel- ważnej, fundamentalnej regulacji”. tylko rodziców zatrudnionych na etaskim”. Podkreślił, że taka możliwość Prezydent zapowiedział, że to nie tach, ale wszystkich, którzy opłacaw niewielkim stopniu była udziałem jest koniec – zadeklarował, że jego kan- ją ubezpieczenie chorobowe, czyli ojców z jego pokolenia. “Patrzę z sym- celaria z determinacją będzie dążyła także pracujących na umowach zlepatią, a nawet czasami z lekką zazdro- do wprowadzenia programu “Dobry cenia i samozatrudnionych. n

n Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek ustawę wprowadzającą roczny, płatny urlop po urodzeniu dziecka. Ustawa wejdzie w życie 17 czerwca.

KRÓTKO Spotkanie PiS z Solidarnością

Zasiłki po ulewach

[WARSZAWA] W środę prezes

[KRAKÓW] Mieszkańcy Mało-

Sołtys Roku 2012

FOTO: ARCHIWUM

zację swoich wsi. Tytułem PiS Jarosław Kaczyński i wła- polski poszkodowani przez uleSołtys Roku dze klubu spotkają się w Sej- wy i burze, do jakich doszło w 2012 uhonomie z przewodniczącym NSZZ ostatnich dniach na terenie worowano DanuSolidarność Piotrem Dudą jewództwa, otrzymają w ponietę Izydorczyk oraz przedstawicielami związ- działek pierwsze zasiłki – po(na zdjęciu) ze kowych regionów. O spotka- informowało biuro prasowe Starych Siołniu poinformował rzecznik Małopolskiego Urzędu Wojekowic w gmiPiS Adam Hofman oraz w ko- wódzkiego. Na wniosek wojenie Popielów munikacie rzecznik prasowy wody małopolskiego Jerzego (m.in. za krzeKomisji Krajowej NSZZ Soli- Millera minister finansów przewienie kultury darność Marek Lewandowski. znaczył na zasiłki 735,5 tys. zł. ludowej i przyTematem spotkania będzie Wciąż trwa szacowanie strat. pominanie “wymiana poglądów na proble- Zgodnie ze wstępnymi danydawnych obmy społeczne, gospodarcze i mi przekazanymi przez poszkorzędów Śląpracownicze, a także postu- dowane gminy straty w rolnic- [WARSZAWA] 13 samorządow- ska Opolskiego, jak “wodzenie laty i oczekiwania Związku wo- twie dotknęły ponad 2,5 tys. go- ców zostało nagrodzonych w niedźwiedzia”), Zbigniewa Kabec rządu obecnego i przyszłe- spodarstw rolnych, zaś starty konkursie “Sołtys Roku 2012”. wę z Kamienia Śląskiego w gmigo”. “Niewątpliwie świat ludzi w infrastrukturze komunalnej, Doceniono sołtysów, którzy są nie Gogolin za to, że jest “lidepracy powinien jednoczyć się po weryfikacji komisji woje- liderami społeczności lokal- rem odnowy wsi”, a jego sołecw sytuacji zagrożenia” – po- wódzkiej, przekroczyły kwotę nych i wyróżnili się szczególnym two zostało laureatem konkurzaangażowaniem w moderni- sów na najpiękniejszą wieś. wiedział Hofman. 9 mln zł. Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

W Afganistanie zginął polski żołnierz

n W Afganistanie w wyniku wybuchu miny pułapki zginął w poniedziałek polski żołnierz, plutonowy Jan Kiepura (na zdjęciu) – poinformował rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych, mjr Marek Pietrzak.

Podczas patrolu na południe od bazy Ghazni w wyniku wybuchu miny pułapki ciężkie obrażenia odniósł 35-letni Kiepura, dowódca drużyny zmotoryzowanej. “Na miejscu rannemu została udzielona pomoc medyczna, jednakże - pomimo podjętych prób reanimacji - żołnierzowi nie udało się uratować życia” – powiedział Pietrzak. Poinformował, że polski żołnierz ubezpieczał miejsce, w którym pracował amerykański zespół ds. oczyszczania dróg z materiałów wybuchowych. Rejon ten był też ubezpieczany z powietrza przez polskie śmigłowce bojowe. Po wybuchu miny pułapki na miejsce wezwano wsparcie amerykańskich śmigłowców. “Na miejscu nie było kontaktu ogniowego z przeciwnikiem” – dodał Pietrzak. O śmierci żołnierza została powiadomiona jego rodzina. Jan Kiepura pełnił służbę wojskową od 2007 roku. Była to jego druga misja zagraniczna w Afganistanie. Ostatnio służył w 1. Brygadzie Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Był żonaty, osierocił dwóch synów. W Afganistanie śmierć poniosło 40 członków Polskiego Kontyngentu Wojskowego - żołnierze i cywilny ra-

FOTO: PAP

4

townik medyczny. Najtragiczniejszy dla PKW atak nastąpił w grudniu 2011 roku, gdy wskutek eksplozji miny-pułapki pod pojazdem zginęło pięciu żołnierzy. Poprzedni Polak poległy w Afganistanie – st. szer. Paweł Ordyński z 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina – zginął 20 marca. W Afganistanie służy obecnie około 1800 żołnierzy i pracowników polskiego kontyngentu wchodzącego w skład sił ISAF. n

Ugoda ws. antysemickich wpisów n Na portalu “Pulsu Biznesu” ukażą się wyrazy ubolewania za antysemickie wpisy wobec Radosława Sikorskiego – stanowi ugoda zawarta przez adwokata szefa MSZ z wydawcą “PB”. Wobec zawarcia ugody warszawski sąd umorzył w poniedziałek proces z pozwu Sikorskiego. Podpisana tego dnia w sądzie przez adwokatów obu stron ugoda przewiduje, że oświadczenie wydawcy “PB” Bonnier Business Polska ukaże się na stronie internetowej “PB”. Wydawca wyrazi w nim ubolewanie, że doszło do obraźliwych wobec Sikorskiego wpisów, które – według Bonnier Business Polska – były niedopuszczalne. Ze swej strony Sikorski cofa pozew i zrzeka się wobec wydawcy wszelkich roszczeń. Ugoda podkreśla, że strony procesu pozostają przy swych opiniach co do odpowiedzialności wydawcy za takie wpisy. Spór toczył się bowiem także o to, czy internetowe wydanie gazety połączone z forum internetowym także jest rodzajem prasy (podlegającym Prawu prasowemu z 1984 r.) – jak uważa mec. Roman Giertych, pełnomocnik Sikorskiego – czy tylko “usługą hostingową” świadczoną na podstawie Ustawy o usługach świad-

WALUTY

10 czerwca 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,2210 euro 4,2571

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,17 3,27 4,20 4,30 Kraków ul. Wielopole 3 3,21 3,25 4,24 4,28 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,14 3,26 4,18 4,28 Łódź ul. Kościuszki 22 3,17 3,27 4,20 4,30 Poznań ul. Głogowska 29 3,21 3,24 4,24 4,26

czonych drogą elektroniczną – jak twierdzą prawnicy pozwanych. Sikorski wytoczył kilku mediom procesy za wpisy na ich forach internetowych z 2011 r. Oprócz tego szef MSZ zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa szerzenia w internecie nienawiści na tle narodowościowym. Minister – który dostał status pokrzywdzonego – złożył w prokuraturze wydruki z sieci z przykładami wpisów, np.: “Hitler zaczął, my skończymy. Do pieca, smażyć się, żyduchy, do pieca” albo: “Przyjdzie czas, że dalej się będziecie k... po piecach i piwnicach chować”. W maju 2011 r. wydawcy “Faktu” oraz “Pulsu Biznesu” przeprosili Sikorskiego za wpisy. Sikorski uznał to jednak za niewystarczające i złożył pozew w sądzie. W 2012 r. wydawca “Wprost” zawarł ugodę z Sikorskim w procesie o obraźliwe wpisy na forum internetowym tygodnika. Trwa nadal proces przeciw wydawcy “Faktu”. n

Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa Warszawa K&K

3,19 3,20 3,21 3,15 3,22 3,22 3,13 3,19 3,19

3,24 3,27 3,24 3,26 3,24 3,24 3,32 3,26 3,25

4,23 4,23 4,24 4,20 4,25 4,25 4,13 4,21 4,23

4,28 4,28 4,26 4,30 4,27 4,27 4,38 4,28 4,29


5 nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

Śledztwo ws. samobójstwa gen. Petelickiego umorzone Jak poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Dariusz Ślepokura, biegli stwierdzili, że Petelicki mógł przeżywać kryzys psychologiczny. Decyzja o umorzeniu śledztwa z 6 czerwca jest nieprawomocna; bliscy Petelickiego mogą się od niej odwołać. Ciało Petelickiego znaleziono w czerwcu 2012 r. w podziemnym parkingu budynku, w którym mieszkał. Znaleziono przy nim broń, z której padł strzał. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę śmierci generała przyjęto samobójstwo. Prokuratura dostała spis billingów Petelickiego, które przeanalizowano m.in. pod kątem ustaleń, z kim najczęściej kontaktował się w ostatnim okresie życia. Wpłynęły też ekspertyzy balistyczne i toksykologiczne (wynika z nich, że Petelicki w momencie śmierci nie był pod wpływem środków odurzających czy alkoholu). Ponadto biegły sporządził profil psychologiczny generała. “Prokuratorzy nie natrafili na żaden ślad, który wskazywałby na udział osób trzecich” – mówił w 2012 r. prokurator generalny Andrzej Seremet.

Ujawnił, że po przeszukaniu mieszkania generała – łącznie z jego sejfem – nie znaleziono żadnego listu. W komunikacie prasowym Ślepokura poinformował, że zwłoki znaleziono ok. godz. 18:05 16 czerwca 2012 r. w garażu podziemnym budynku przy ul. Tagore w Warszawie. Na miejscu znaleziono m.in. należący do Petelickiego pistolet Heckler&Koch oraz łuskę od naboju pistoletowego kal. 9 mm, a także rdzeń pocisku. Z zapisu monitoringu na parkingu wynika, że w obrębie miejsc parkingowych należących do Petelickiego, w godzinach od 15:16 do 18:05, oprócz niego oraz jego żony, która znalazła zwłoki, nie odnotowano ruchu innych osób. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci były obrażenia głowy, które powstały na skutek postrzału z broni palnej. Na jego ciele “nie ujawniono jakichkolwiek śladów obrażeń wskazujących na aktywną obronę czy przedśmiertną walkę”. Według prokuratury badania daktyloskopijne i biologiczne śladów na pistolecie wykazały, że pochodzą one

FOTO: ARCHIWUM

n Do samobójstwa gen. Sławomira Petelickiego nie przyczyniły się osoby trzecie – uznała prokuratura i umorzyła śledztwo w tej sprawie.

jedynie od Petelickiego. Na dłoniach wykryto ślady cząsteczek stanowiących pozostałości po wystrzale z broni palnej – poinformował prokurator. Z zeznań rodziny i znajomych wynika, że nie zauważyli w zachowa-

Ś.

niu Petelickiego jakichś niepokojących objawów. Zdaniem świadków zachowywał się normalnie, nie okazywał negatywnych emocji, nic nie wskazywało, aby mógł popełnić samobójstwo. “Świadkowie, którzy z

racji znajomości zawodowych kontynuowali prywatne kontakty (z nim), podkreślali, iż Petelicki poważnie traktował honor oficera i związane z tym sposoby rozwiązywania problemów” – dodał Ślepokura. n

P.

Ksiądz Józef Szklarski

zamieszkały w Lyndhurst, New Jersey, zasnął w Panu w sobotę 8 czerwca przeżywszy lat 78.

Ksiądz Szklarski urodził się w Polsce, tam też studiował filozofię i teologię w Głównym Seminarium Teologicznym. Dnia 24 czerwca 1962 roku przyjął w Polsce święcenia kapłańskie i przez 18 lat sprawował posługi kapłańskie w tym kraju. W dniu 6 lipca 1980 roku otrzymał błogosławieństwo arcybiskupa i został skierowany do pracy duszpasterskiej z Polonią w Stanach Zjednoczonych. Swoją pracę kapłańską kontynuował w parafii św. Kazimierza w Newarku, gdzie przebywał przez 13 lat i oddanie służył Polonii wzmacniając jedność polskiej społeczności rzymskokatolickiej. Od 1993 roku ksiądz Józef służył z nieutrudzonym oddaniem, poświęceniem i sercem parafianom kościoła Świętego Michała w Lyndhurst. Wraz z obowiązkami duszpasterskimi sprawował funkcję duchowego opiekuna Polskiej Szkoły Dokształcającej przy parafii Świętego Michała, prowadził Polskie Towarzystwo Różańcowe i Towarzystwo Świętego Imienia Jezus. Ksiądz Józef obchodził 50. rocznicę wstąpienia do służby Jezusa Chrystusa w 2012 roku. Ukochany syn Szymona i Katarzyny Szklarskich. Kochany brat Stanisława i jego żony Bożeny Szklarskich. Umiłowany wujek Wioletty, Krystyny i Katarzyny Szklarskich. Ostatnie pożegnanie z przyjaciółmi i wystawienie ciała odbędzie się w poniedziałek i wtorek od godziny 4:00 ppoł. do 9:00 wieczorem w kościele Świętego Michała w Lyndhurst. Msza żałobna odprawiona będzie we wtorek o godz. 7:30 wieczorem. Msza pogrzebowa rozpocznie się w środę o godz. 10:30 rano, po czym nastąpi odprowadzenie księdza Józefa na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz Świętego Krzyża (Holy Cross Cemetery). Przygotowania pogrzebu zostały zorganizowane pod nadzorem Ippolito-Stellato Funeral Home, 425 Ridge Rd, Lyndhurst, NJ. Prosimy o przesyłanie kondolencji na adres internetowy stellatofuneralhomes.com <http://stellatofuneralhomes.com/>


6

Polacy piszą Dorota Ozga – ma 31 lat, pochodzi z Siedlec. Ukończyła studia humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W Nowym Jorku przebywa od 6 lat. "Zdecydowałam się wysłać kilka swoich wierszy. Mam nadzieję, że wiersze przypadną Państwu do gustu".

Dorota Ozga

LUBIĘ... Lubię do utraty tchu tańczyć w świetle księżyca W promieniach nocy, gwiazd rozbieganych Lubię odurzać się pięknem przyrody Na bezkresnych połaciach zieleni muraw stepowych Lubię odkrywać niepowtarzalność człowieka Gdy patrzy z ufnością w odbicie Gdy daje, nic w zamian nie oczekując Lubię gdy słodko szepczesz mi do ucha Gdy z czułością gładzisz me włosy Gdy twa stanowczość uderza z rozkoszy Lubię zapach drażniący tak miło Gdy ciało do ciała łaknie bliskości Gdy serce do serca drży z wesołości Lubię pisać te słowa z duszy płynące Gdy uśmiech rozjaśnia twarz szarą A radość przedziwną moc życia wyzwala...

CHWILE... Te pierwsze chwile osnute nieśmiałością Były zarazem magią i wspaniałością Myślałam że dawno już porzucili rycerze Swe srebrne zbroje a ubrali twarde pancerze A jednak gdzieś tam w dalekim świecie Czeka uczucie i cię oplecie Jaskrawym bluszczem i kwieciem obfitym

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

Wśród wzgórza słodką wodą obmytym Na długi spacer wtedy pójdziemy Pomarańczowe tulipany zerwiemy I tą błogą chwilą będziemy się cieszyć Wiedząc że nigdzie nie trzeba się spieszyć!

dumnie wyniesioną przez wyżyny i góry wierną w wyznaniu króla życia i siły Kocham ojczyznę i jej cztery pory roku gdy latem polskie dziewczyny przechadzają się w chruśniaku, gdzie maliny kuszą i odurzają tak bardzo

PLAŻA Szumi fala na brzegu rysuje szlaczki w biegu co nam dziś przyniesie w prezencie? kolorowy bursztyn a w nim zaklęcie dobrego losu ofiarowanie i pewności siebie zachowanie a jeśli muszle na piasek ześle to wcale jej nie przekreślę! na pamiątkę na półce postawię innym pewną historię zostawię to jak boso po wodzie stąpałam pod księżycem i gwiazdami spałam jak perła morza byłam widziana i w białą suknię byłam odziana polecam wszystkim to miejsce gdzie czuje się trosk odejście gdzie bryza rozwiewa blond sploty a oczy widzą kormoranów odloty zamykam powieki i dreszcz mnie przechodzi widzę jak jaskrawe słońce zachodzi i znów doświadczam tej wilgoci czuję wokół mnie tyle dobroci choć wiem że zaraz ta bańka pryśnie niech znak na mym policzku odciśnie bym zawsze pamiętała o tej cud-plaży i o tych chwilach o których każdy marzy

Gdy jesienią polskie babcie z koszem jabłek na rynek podążają od wnucząt przyzwoitości wymagają Gdy zima szronem iskry na szybie rysuje a karp w wigilijnej wannie wiruje Gdy wreszcie wiosną wiśnia zakwita obsypie drzewo puchem wonnym gdy tulipany przyobleką się w kolory tak bardzo zróżnicowane, wyrafinowane Kocham, że mogę iść leśną gęstwiną i spotkać jagodę malutką i winną że mogę zanurzyć się w wodzie węgorza ominąć po drodze poczuć pod stopami algi zielone i zdrowe Kocham stół rodzinny gdzie każdy jest inny w swojej piękności i złożoności gdzie dzieci pod stół się chowają toruńskie pierniki ze smakiem zajadają gdzie dorośli tak ważni i przejęci czekają aż ksiądz posiłek poświęci To są piękne wspomnienia chwili bezcenne jak maleństwo gdy kwili pod sercem je zawsze noszę często do głębokich snów przenosze...

KOCHAM OJCZYZNĘ Kocham ojczyznę połyskującą morzem i jeziorem

Ludwik Bucior

Ryszard Sobieszczański

W ŻAŁOBIE POLSKI KRAJ

WIDOK ZE WZGÓRZA

Najpiękniejszy miesiąc w roku wszyscy wiemy, że to jest maj 12 maja 1935 roku w wielkiej żałobie został pogrążony cały polski kraj Pierwszego Polski Marszałka serce bić na zawsze przestało wojsko straciło swojego wodza Polska twórcę legionów żegnała W ojczyźnie niepewność nastała pozostały w smutku miasta i wioski do wieczności odszedł ojciec narodu któremu zawdzięczamy niepodległość Polski Siedemdziesiąt dziewięć lat przeminęło na świecie tak wiele zmian nastąpiło w czasie wojennej pożogi w polskim kraju niewinnej krwi ludzkiej morze spłynęło Polska wyzwolona, lecz pod dyktando Moskwy Józefa Piłsudskiego zdobycze w niwecz poszły wszyscy teraz wiemy co się dzieje w kraju nie trzeba się o jego los nikogo pytać. 10 maja 2013

Najlepiej to widać ze wzgórza to przyspieszone pęcznienie miasta aż trudno cokolwiek dostrzec odróżnić a najtrudniej ich dopiero wieczorem kiedy zapalają się gwiazdozbiory okien przecinane Drogami Mlecznymi westchnień i nadziei kiedy spada gwiazda widać jak na dłoni on przynosi jej miasto a ona ogarnia go kosmosem... Źdźbło trawy zaczyna wyrastać

w przestrzeń i w miasto

tym co jeszcze nazbyt lekkomyślnie zbyt daleko przed siebie wybiegają. (Z TOMIKU "OSWAJANIE

NIEBO Jeszcze wczoraj było nade mną rzęsiście oświetloną kopułą pełną błyszczących tajemnic i świadkiem najpierwszych uniesień. Dzisiaj oparty plecami o liście dostrzegam twoje ciemne strony w które mnie wchłaniasz obojętnie obdarzając na chwilę odrobiną światła. A więc taki jest obrót rzeczy tak rodzą się i opadają gwiazdy po których tyle spodziewają się ci stojący jeszcze ufnie na ziemi. Jeżeli nie mogłem zaistnieć inaczej to niech zapłonę nagłym ostrzeżeniem

NIESKOŃCZONOŚCI")

PRAWDA Prawda twoja jest i moja która historii koło wciąż obraca a kiedy jedna pnie się w górę to druga w dół się stacza jak dwa czerpaki one co gdy biegunem są przeciwnym raz piach pustyni żyźniąc w życie raz życie w piach pustyni mieląc (Z TOMIKU "I SPOTKAŁEM CZŁOWIEKA")

CZEKAMY NA WIERSZE I OPOWIADANIA Zamieszczamy kolejne wiersze nadesłane przez naszych Czytelników. Na naszych łamach debiutuje dzisiaj Daria Ozga. Gratulujemy!

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbli˝szà sobot´, 15 czerwca, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. Zuzanna Ducka-Lubas. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: 212-594-2266 wewn. 122.

Prosimy o nadsyłanie wierszy i opowiadań pod adresem e-mailowym: js@dziennik.com lub pocztą – na CD – pod adresem redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026 z dopiskiem "Polacy piszą" Prosimy autorów, którzy nadeślą swoje utwory po raz pierwszy, o podanie adresu kontaktowego, telefonu, adresu emailowego, a także o napisanie krótkiej notki o sobie oraz załączenie swojej fotografii. Jednocześnie prosimy Czytelników o nadsyłanie opinii na temat drukowanych utworów. Z pewnością uwagi te zdopingują piszących do dalszej twórczości, ale też skłonią do refleksji nad tym, co i jak piszą. REDAKCJA

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com


Świat

7 nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

Zabili dla polisy na życie

Rafał N., Anna L. i Tadeusz D.

n Brytyjski sąd skazał w poniedziałek troje Polaków na kary dożywotniego więzienia za brutalne zabójstwo 23-letniej Angielki Catherine Wells-Burr. Motywem zbrodni była chęć otrzymania 120 tys. funtów z należącej do ofiary polisy ubezpieczeniowej na życie.

FOTO: ARCHIWUM

Sędzia nakazał, by narzeczony zamordowanej, 31-letni Rafał N. spędził w więzieniu co najmniej 32 lata. Jego wspólnicy – dawna narze-

czona 32-letnia Anna L. oraz jej wuj 38-letni Tadeusz D. – otrzymali identyczny wymiar kary. Według sądu Rafał N. zabił we wrześniu 2012 roku Wells-Burr we śnie w domu w miejscowości Chard (Anglia), w którym razem mieszkali, zaś Anna L. i Tadeusz D. spalili zwłoki. Wszyscy troje mataczyli w śledztwie. Sprawa odbiła się szerokim echem, ponieważ rodzice kobiety publicznie wypowiedzieli się za monitorowa-

W poniedziałek nad ranem kilku uzbro- w centrum Kabulu. Do ataku na lotnisko przyznali się jonych w granatniki przeciwpancerne i karabiny napastników opanowało wy- afgańscy talibowie. Ich rzecznik Zasoki budynek po zachodniej stronie lot- biullah Mudżahid powiedział, że ceniska i stamtąd ostrzeliwało budynki lem była siedziba sił NATO. Zamachy na silnie strzeżone lotwojskowe, mieszczące m.in. siedzibę nisko w Kabulu należą do rzadkości. NATO – podała kabulska policja. W maju br. oddział złożony z zaAtak rozpoczął się przed świtem – ok. godz. 4:30 czasu lokalnego na- machowców samobójców zaatakował stąpiła co najmniej jedna silna eks- siedzibę Międzynarodowej Organiplozja i wywiązała się wymiana ognia zacji ds. Migracji i Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyz siłami bezpieczeństwa. Według przedstawiciela policji na- ża w Dżalalabadzie na wschodzie krapastników było siedmiu. Dwóch z nich, ju. Wywiązały się wówczas wielogoopasanych materiałami wybuchowy- dzinne walki, w których zginęły cztemi, wysadziło się w powietrze; pozo- ry osoby, a trzy zostały ranne. W Afganistanie rosną wątpliwostałych pięciu zostało zastrzelonych przez afgańskie siły bezpieczeństwa. ści, czy rodzime wojsko i policja są Tymczasowo odwołane zostały dostatecznie silne i są w stanie zawszystkie komercyjne loty, a drogi pewnić bezpieczeństwo po wycofadojazdowe na lotnisko zostały wy- niu się większości zagranicznych niem imigrantów z nowych państw UE. łączone z ruchu. Po uzyskaniu infor- wojsk, co ma nastąpić do końca przyRafał N. był w Polsce karany za po- macji o ataku zamknięto ambasady szłego roku. BAT, (PAP) bicie żony, z którą miał syna. Z powodu zapisu w rejestrze skazanych nie dostał wizy do USA, ale do Wielkiej Brytanii wjechał jako obywatel UE. “Catherine, nie zdając sobie z tego sprawy, sama podpisała sobie wyrok śmierci występując o kredyt hipoteczny, dający N. prawo do połowy domu, i wykupując polisę ubezpieczeniową na życie, którą w razie jej śmierci wypłacono by N.” – powiedział mediom ojciec zamordowanej Philip. Skazani zadali sobie wiele trudu, by zwodzić policję, m.in. tworząc fałszywy profil dla Wells-Burr na portalu dla dorosłych i wysyłając na jej telefon komórkowy teksty pochodzące rzekomo od tajemniczego kochanka. Wpadli, gdy Anna L. zatelefonowała do Ra- Afgańskie służby na miejscu zamachu w Kabulu fała N. posługując się kartą SIM mającą rzekomo należeć do domniemanego kochanka. AT, (PAP)

Asad może wygrać wojnę w Syrii

KRÓTKO [LONDYN, W. BRYTANIA] Brytyjski sąd skazał sześciu muzułmanów z Birmingham na kary do 19,5 roku więzienia za planowanie samobójczego zamachu na uczestników wiecu skrajnie prawicowej Angielskiej Ligi Obrony (EDL). W zamachu planowanym na 30 czerwca 2012 roku w Dewsbury, w zachodnim Yorkshire, skazani w poniedziałek młodzi mężczyźni zamierzali posłużyć się ładunkami wybuchowymi, bronią palną i białą. Sąd uznał, że “byli zdeterminowani i do zamachu przygotowali się na wiele sposobów”. Nie zdołali go przeprowadzić, ponieważ wiec EDL skończył się wcześniej, niż przewidywano. Policja uważa, gdyby doszło do zamachu, byłaby znaczna liczba zabitych, rannych i okaleczonych.

Ulewy, setki zalanych piwnic

Suchocka na pożegnalnej audiencji

n Izraelski minister ds. strategicznych i służb specjalnych Juwal Szteinic powiedział w poniedziałek, że prezydent Syrii Baszar el-Asad, wspierany przez Iran i Hezbollah, może jeszcze pokonać powstańców.

[WATYKAN] Po ponad 11 latach misję dyplomatyczną kończy ambasador RP przy Sto- Podczas spotkania z dziennikarzami licy Apostolskiej Hanna Su- zagranicznymi Szteinic oświadczył: chocka. W poniedziałek zosta- “Zawsze uważałem, że może się tak ła przyjęta przez papieża Fran- stać i że ostatecznie Asad, z silnym ciszka na tradycyjnej pożegnal- poparciem Iranu i Hezbollahu, może nej audiencji. Hanna Suchoc- wyjść zwycięsko z tego konfliktu”. Na wypowiedź ministra szybko zaka, należąca od 1994 roku do Papieskiej Akademii Nauk Spo- reagował resort obrony. “To prywatłecznych, ma jeden z najdłuż- na opinia Szteinica, oparta na informaszych staży wśród przedsta- cjach, które ma, a raczej których nie wicieli korpusu dyplomatycz- ma” – powiedział rozmówca Reutera, nego z całego świata akredy- który pragnął zachować anonimowość. trum Pragi zalane zostało ki- towanych przy Watykanie. Jej Rzecznik premiera Benjamina Neno. Z rzeki Otavy w zachod- misja objęła trzy pontyfikaty; tanjahu Mark Regew podkreślił, że nich Czechach wyłowiono prawie cztery lata za czasów minister ds. strategicznych wypowiazwłoki mężczyzny, którego Jana Pawła II, blisko osiem lat dał się we własnym imieniu, a rząd zaginięcie zostało zgłoszone posługi Benedykta XVI i pierw- Izraela nie zajmuje oficjalnego stapoprzedniego dnia. Najpraw- sze miesiące po wyborze Frannowiska w kwestii szans rządu Asadopodobniej jest to jedenasta ciszka. Następcą byłej premier da na przetrwanie powstania. na sta no wi sku am ba sa do ra ofiara śmiertelna burz i ulew, Jak komentuje Reuters, gabinet Nektóre przechodzą nad Czecha- przy Watykanie będzie Piotr tan jahu wypowiada się w tej materii No wi na -Ko nop ka. mi od ponad tygodnia. FOTO: REUTERS

Planowali zamach na prawicę

n Afgańskie MSW poinformowało w poniedziałek, że dobiegł końca atak talibów na wojskową część międzynarodowego lotniska w stolicy Afganistanu, Kabulu. Siedmiu napastników zginęło. Nie ma ofiar po stronie policji ani ludności cywilnej.

FOTO: REUTERS

ZDJĘCIA POLICJI W AVON I SOMERSETLL

Dożywocie dla Polaków

Talibowie zaatakowali lotnisko w Kabulu

[PRAGA, CZECHY] Ulewne desz-

cze wyrządziły w poniedziałek w Czechach wiele szkód. Straż pożarna była wzywana do wypompowywania wody z setek zalanych piwnic. Doszło do opóźnień w komunikacji kolejowej, ponieważ w niektórych regionach wichura poprzewracała drzewa na tory. W cen-

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

bardzo ostrożnie, ponieważ przez ostatnie 40 lat, pod rządami Asada i

jego ojca Hafeza el-Asada, relacje syryjsko-izraelskie były relatywnie spokojne. Tel Awiw nie chce, by Syrię ogarnął chaos, zwłaszcza że w jego ocenie jeden na dziesięciu tamtejszych powstańców jest radykalnym islamistą. Izrael odpowiedział już ogniem na trzykrotny ostrzał z terytorium Syrii oraz przeprowadził co najmniej trzy ataki z powietrza, mające zniszczyć broń przeznaczoną dla libańskiego Hezbollahu, który coraz bardziej angażuje się w poparcie dla syryjskich wojsk rządowych w walce z powstańcami. W ostatnich miesiącach zdarzało się wielokrotnie, że kontrolowane przez Izrael Wzgórza Golan były w toku walk toczących się w Syrii między wojskami rządowymi a powstańcami przypadkowo ostrzeliwane z syryjskiego terytorium. BAT, (PAP)


nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

8

CENTRUM MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 157 GREENPOINT AVE., BROOKLYN, NY 11222 tel.

718-349-1200

MÓWIMY PO POLSKU

KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA Lekarz ogólny • opieka medyczna i prewencyjna Dermatologia • schorzenia skóry i zabiegi chirurgiczne Porady i leczenie z nałogów nikotynowego i alkoholowego Leczenie reumatycznych bóli stawów Blokada nerwobólów Fizykoterapia DIAGNOSTYKA u Badania wydolności płuc (PFT) Badania ultrasonograficzne (USG), doppler (EKG) Badania przewodnictwa nerwowego (NCV) Badania zmysłu równowagi (VNG) PROFILAKTYKA Kroplówki wzmacniające układ odpornościowy Inhalacje Zastrzyki domięśniowe i dożylne

A A »

AKCEPTUJEMY MEDICARE I INNE, GŁÓWNE RODZAJE UBEZPIECZEŃ DOGODNE GODZINY OTWARCIA, OSRODEK OTWARTY DO PÓŹNA ZAPEWNIAMY TRANSPORT DLA PACJETOW Z MEDICAID

HEART HEALTH CENTER CENTRUM ZDROWIA SERCA Oferujemy pełen zakres usług diagnostycznych i terapeutycznych w dziedzinie medycyny układu sercowo-naczyniowego. NASI LEKARZE SPECJALIZUJĄ SIĘ W: Leczeniu chorób układu krążenia i kardiologii interwencyjnej Kardiologi ogólnej, naczyniowej oraz udzielaniu na tym polu konsultacji w przypadku występowania schorzeń Ocenie stopnia ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych oraz ich zapobieganiu Ocenie i prowadzeniu leczenia chorób tętnic obwodowych Przedoperacyjnej ocenie ryzyka wystąpienia powikłań układu sercowo-naczyniowego Leczeniu niewydolności serca Wykonywaniu testów wysiłkowy serca poprzez ćwiczenia fizyczne i farmakologicznie Angiografii CT oraz ocenenie zaawansowania choroby wieńcowej NASI LEKARZE WSPÓŁPRACUJĄ Z : NY METHODIST HOSPITAL oraz SUNY DOWNSTATE MEDICAL CENTER

Zdrowie i uroda

Widzę ogromną różnicę! n Rozmowa z Krystyną Głowniak, znaną lubelską malarką ności w naszym wyglądzie. Gaca System to umożliwia, bo działa tak, że wraz ze zbędnym balastem znika wiele chorób a ciało mimo spadku wagi, utrzymuje się w znakomitej formie: nie ma problemów z wyglądem: zmarszczkami, kolorytem czy nadmiarem skóry. Sama odchudzałam się już wcześniej i widzę ogromną różnicę a i dawno niewidziani znajomi, bywa, nie poznają mnie na ulicy.

Od kilku miesięcy jest pa ni pod opieczną Konrada Gacy, co panią skłoniło do skorzystania z jego programu?

KONRAD GACA – prezes Stowarzyszenia Walki z Otyłością – specjalista żywieniowy i trener klasy master Federa ę cji Propta

Wtedy właśnie zakończyłam pracę dyrektorki lubelskiego Liceum Sztuk Plastycznych i rozpoczęMłam nowy rozdział swojego życia. Moje motywy były bardzo proste: pragnienie przeistoczenia się z niekształtnej dyrektorki w subtelą ną artystkę.

Co dalej?

Mam wytyczony cel i chcę dalej konsekwentnie do niego dążyć. Już wiem, że można zmienić swoje życie nie na krótko, ale na stałe. Otrzymałam wiedzę, jak żyć dalej i utrzymywać wagę na odpowiednim poziomie. Poznałam smak zwycięstwa nad sobą. Namawiam do tego znajomych. Cała moja rodzina zdrowo się odżywia, 2-3 razy w tygodniu systematycznie ćwiczę, bez ruchu już nie umiem się obejść.

Zrobiła to pani nie tylko dla siebie?

Także dla najbliższych. Jestem pełna energii i optymizmu. Jako pedagog wiedziałam, że dobry przykład może zdziałać wiele i faktycznie, moje działania przekonały małżonka i dorosłą już córkę. Także oni zapragnęli zmian i postaą nowili zrobić coś dobrego dla siebie. Zaakceptowali Gaca System i stosujemy go już we trójkę, zwłaszcza córka, która cierpi na znaczną nadwagę i grozi jej operacja kolana.

Czy było bardzo trudne?

To była jedna z najlepszych i najważniejszych decyzji w moim życiu. Miałam wszystko wyłożone jak na tacy: wiedziałam, co, ile i kiedy mam jeść, jak ćwiczyć, ile pić wody, jakie brać suplementy. Wystarczyło przestrzegać zaleceń. Dziś jestem zupełnie innym człowiekiem. Znikły dolegliwości, kompleksy i zniechęcenie. Już czuję się jak nowa, ale jeszcze trochę pracy przede mną. Wiem, że wytrwam i z czystym sumieniem namawiam innych do pójścia w moje ślady. Mam wiele do zawdzięczenia panu Konradowi, to on dał mi siłę i świadomość, że warto praktykować styl życia, w którym jest mniej jedzenia i ciała a więcej piękna i ducha.

Są rezultaty wspólnej pracy?

Moi najbliżsi są dopiero na początku drogi, ale – tak jak i ja – bardzo sobie chwalą atmosferę pracy nad sobą, to, że podążają do wspólnego celu z wieloma wspaniałymi ludźmi. Ja sama jestem już lżejsza o kolejnych piętnaście kilogramów i w efekcie bardziej aktywna fizycznie. Cieszę się z tego! Czuję się młodsza, zdrowsza i, co istotne, ładniejsza! To pozwala mi swoybodniej czuć y się na wernisażach, spotkaniach czy na nagraniach.

A propos piękna: pani oraz pani obrazy są znane i podziwiane nie tylko w Lublinie.

i osiągnęłam W moim przekonaniu metamorfoza dzięki programowi Konrada Gaspani równie cy "Chudniesz – Wygrywasz ZdroPiękno w życiu jest dla

wie" uczyniła mój wygląd bardziej atrakcyjny, co miało znaczenie w prezentacjach podczas otwarcia wystawy moich obrazów w galerii Uniwersytetu Amity w Indiach, prezentacji prac w Krakowie w Pałacu Towarzy-

ważne jak na obrazach?

Z

Nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa i nadal pracuję nad formą. Każdy prawie chciałby zminimalizować szkody, jakie nieubłagany czas czyni w naszym życiu, aa w szczególORGANIZATOR AKCJI:

PARTNERZY AKCJI:

PATRONI MEDIALNI AKCJI:

:


9 nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

ZDJĘCIA: ARCHIWUM AKCJI

Kremy z filtrem mogą opóźniać starzenie się skóry

Pani Krystyna z małżonkiem Kazimierzem Głowniakiem, prof. farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tak wyglądali przed rokiem

stwa Sztuk Pięknych oraz ostatnio w Nadrzeczu k. Biłgoraja w Fundacji Kresy 2000. Obrazy pokazywałam też w Instytucie Polskim w Sztokholmie, galerii Lijnbaan w Amsterdamie, w willi Bianki w Drohobyczu na Ukrainie w Centrum Sztuki Nowoczesnej w Mongolii, galerii Sparkasse Hamburg oraz wielu polskich muzeach i galeriach.

Tego typu kremy najwyraźniej nie tylko osłaniają skórę przed promieniami ultrafioletowymi, ale i chronią ją przed widocznymi oznakami upływającego czasu – wynika z badań przeprowadzonych przez dr Adele Green z Queensland Institute of Medical Research w Brisbane. Dorośli przed 55. rokiem życia, którzy częściej sięgali po krem, w badaniach mieli o 24 procent mniej oznak starzenia niż użytkownicy okazjonalni.

Autorka badania podkreśla, że regularne używanie kremów przez osoby młode i w średnim wieku może mieć nie tylko znaczenie dla wyglądu, ale i – długoterminowo – dla zmniejszenia ryzyka zapadnięcia na raka skóry. W ramach badania przyglądano się 900 Australijczykom w wieku 25-55 lat. Połowa wcierała codziennie rano w twarz, szyję i ręce krem z filtrem przeciwsłonecznym (sun-protection

AS, (PAP LIFE)

REKLAMA

& Cosmetic PROTEZY DENTYSTYCZNE LaserDentistry

Jest pani też polonistką i historykiem sztuki, członkiem Akademii Mistrzów Mowy Polskiej oraz laureatką nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To także osobisty wkład do promocji bogatej kultury Lublina.

POPRAWIAJĄ UŚMIECH

Jest pani ilustratorką licznych wydań, autorką książek "Provincia Addormentata" oraz "Pułapka czasu", a na urokliwej lubelskiej Starówce ma pani swoją pracownię.

MINUS

15

Zapraszam do niej wszystkich ciekawych mojej twórczości, a młodzież i seniorów dodatkowo na coś dla rozwoju ducha: szkolenia i warsztaty malarskie.

kilogramów Krystyna Głowniak, teraz już lżejsza o 15 kg, swobodnie udziela wywiadów

Braki zębowe i utrata zębów są następstwem schorzeń uzębienia, które mogą być wyleczone w naszym gabinecie przy zastosowaniu nowoczesnych metod protetycznych. Po obejrzeniu zdjęć wykonanych podczas leczenia Pacjenta, przekonasz się, że nowoczesne techniki protetyczne są w stanie zastąpić nawet bardzo znaczne braki w uzębieniu i wyeliminować wynikające z tego ograniczenia. Ważne jest to, że po leczeniu protetycznym nikt z otoczenia nie zauważy różnicy. Dotyczy to także często nieuniknionej straty jednego zęba lub straty wielu zębów. W tej trudnej dla Ciebie sytuacji nasz gabinet znajdzie najlepsze rozwiązanie, które zapewni przywrócenie funkcji życia, nawet w razie utraty wszystkich zębów. Proteza zębowa pozwala na szeroki uśmiech i swobodne pokazywanie zębów w całej okazałości. Przed przystąpieniem do leczenia ustalisz i omówisz zabiegi, którym zostaniesz poddany. Ważna jest w tej sytuacji otwarta postawa i akceptacja zastosowanej protezy, jako istotnego środka zapobiegającego dalszej destrukcji uzębienia. Wiemy, jak ważna jest estetyka, dlatego każda praca protetyczna wychodząca z naszej pracowni jest ściśle dopracowana pod wymagania Pacjenta. O gustach się nie rozmawia i tak też jest z estetyką protetyczną. Najważnieszą decyzją będzie dla każdego potencjalnego Pacjenta ten pierwszy krok i umówienie się na konsultacje w naszym gabinecie.

Zajrzyj na Fan Page Konrada Gacy na Facebooku www.facebook.com/KonradGaca

Summer Special Exam, X-rays, Cleaning $59.99

Wejdź na www.sos-odchudzanie.pl Autorski program specjalisty żywieniowego Konrada Gacy dostępny jest on-line dla Polaków na całym świecie. Zapisz się i poinformuj znajomych.

Wanda Arden, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

Expires 08-31-13

Mam nadzieję, że także jego pięknych okolic, które inspirowały. m.in takich znanych twórców jak urodzony w Szczebrzeszynie malarz Józef Brandt, lubelski malarz i grafik Józef Pankiewicz awangardowy poeta Józef Czechowicz, związana z Kazimierzem pisarka Maria Kuncewiczowa a Isaac Singer pochodzący z Biłgoraja autor Widzącego z Lublina czy Bolesław Leśmian z poeta związany z Hrubieszowem oraz Zamościem i wielu wielu innych.

ROZMAWIAŁA: MARIA BALICKA

n Codzienne używanie kremów z filtrem może być jednym z czynników opóźniających starzenie się skóry. Australijscy badacze zauważyli, że osoby, które stosują regularnie kremy z filtrem, mają mniej zmarszczek.

factor) SPF 15 lub wyższym. Pozostałym powiedziano, że mogą sami zdecydować o częstotliwości jego używania. Na początku badania określono poziom starzenia się skóry uczestników na podstawie wyglądu ich dłoni, które oceniono znów po 4,5 roku. Badacze oceniają, że uczestnicy, których poproszono o codzienne stosowanie kremu, mieli o 24 procent mniejszą szansę na pogłębianie się oznak starzenia w porównaniu z pozostałymi. Dermatolog z Washington Institute of Dermatologic Laser Surgery dr Elizabeth L. Tanzi przyznała, że to dobrze udokumentowane badanie potwierdza to, co dermatolodzy obserwują w swoich gabinetach od lat. "Właściwa aplikacja kremu z filtrem może opóźnić efekty starzenia" – powiedziała portalowi LiveScience.

718-894-1516

WANDA ARDEN, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

www.queenslaserdentist.com

Wszystkie zabiegi dentystyczne Leczymy laserem bez użycia igieł • • • • • • •

STOMATOLOGIA LASEROWA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA LECZENIE W ZNIECZULENIU WYBIELANIE ZĘBÓW OPALESCENCE BIŻUTERIA NAZĘBNA PROFILAKTYKA: PROFESJONALNE CZYSZCZENIE ZĘBÓW • ENDODONCJA (LECZENIE KANAŁOWE) • PROTETYKA: KORONY I MOSTY PORCELANOWE, LICÓWKI, WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

ORTODONCJA - INVISALIGN

• PERIODONTOLOGIA: LECZENIE DZIĄSEŁ LASEROWO • CHIRURGIA: USUWANIE ZĘBÓW

Botox & Juvederm WIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA Doktor mówi po polsku

REKLAMA

ŻYJ BEZSPECJALISTYCZNE BÓLU LECZENIE BÓLU Ponad 30 lat DOŚWIADCZENIA

W gabinecie wykonywana jest komputerowa diagnostyka chorób układu nerwowo-mięśniowego oraz nadwyrężonych nerwów. Diagnostyka zaburzeń układu krwionośnego oraz zwężeń naczyń mózgowych za pomocą ultradźwięków. Elektrocefalografia.

dr Klara Briskin

dr Boris Leybel

neuropatolog i specjalista leczenia bólu

Profilaktyka, diagnostyka i leczenie:

• • • • • • •

• zawrotów głowy, zamroczeń chorób układu nerwowo-mięśniowego • elektrodiagnostyka i leczenie nadwyrężonych nerwów zaburzeń czynności ruchowych • zastrzyki dożylne, nadtwardówkowe oraz blokady chronicznych bólów kręgosłupa • leczenie BOTOXem: migren, drżenia rąk, komplikacji choroby Parkinsona drętwienia rąk i nóg po zawale i stwardnieniu rozsianym, skurczów mięśni zaburzeń pamięci, stanów depresyjnych oraz nadmiernego ślinienia się wypadniętych dysków, zapaleń korzeni nerwowych, www.neurologypaintreatment.com kości i chrząstek

225 Brodway, Suite 1012, 10th fl. New York, NY • tel. (212) 790-6000

1180 Brighton Beach Ave., Suite 1 Brooklyn, NY • tel. (718) 769-4801

1 Brodway, Suite 402, 4th fl. Elmwood Park, NJ • tel. (201) 797-8333


Rubryka małego smyka

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

3

Pyszałek

10

1

2

W KAŻDĄ ŚRODĘ OGŁOŚ SIĘ ZA DARMO NIERUCHOMOŚCI

W DODATKU NIERUCHOMOŚCI* *Promocja dla osób prywatnych. Obowiązują inne zasady dla brokerów i agentów, w sprawie szczegółów proszę o kontakt z działem Marketingu.


Edukacja

11 nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

LaGuardia – uczelnia dla wszystkich n Ponad 1000 studentów skończyło w tym roku studia w LaGu-

Aleksandra Słabisz

Katarzyna Wrześniewska studiowała pielęgniarstwo. Mówi, że początkowo poszła na LaGuardię, żeby zaliczyć przedmioty wymagane do podjęcia studiów pielęgniarskich, takie jak biologia, chemia czy anatomia. Szkoła jednak bardzo jej się spodobała, poznała tam innych studentów zamierzających studiować ten sam kierunek co ona i ostatecznie postanowiła kontynuować studia w LaGuardii właśnie. "Pielęgniarstwo w LaGuardii jest kierunkiem obleganym i prestiżowym. Żeby się tu dostać, trzeba mieć wysoką średnią z przedmiotów podstawowych (prerequisites)" – opowiada Katarzyna, która nie dość, że skończyła studia z wyróżnieniem (with honors), zdobywając średnią powyżej 3,5 pkt, to już od kilku tygodni pracuje jako pielęgniarka w ośrodku dla młodzieży uzależnionej od alkoholu i narkotyków w Nowym Jorku. Planuje też kształcić się dalej w kierunku pielęgniarskim i podjąć w przyszłości studia na poziomie bakalarskim. Katarzyna w LaGuardia College zdobyła Associate Degree z pielęgniarstwa i chwali uczelnię za to, że częścią programu, pod koniec nauki, był kurs Kaplana przygotowujący do egzaminu na licencję pielęgniarską, bez której nie można podjąć pracy w zawodzie. "Chyba większość studentów z mojej grupy zdała ten egzamin za pierwszym podejściem" – opowiada. Agnieszka Mucha, która również w tym roku skończyła LaGuardia Community College, studiowała business administration. Przez cały czas studiów, podobnie jak wielu innych studentów tej uczelni, pracowała na pełny etat, ale mimo to uzyskała bardzo wysoką średnią (powyżej 3,9 pkt). Ceni LaGuardię za to, że oferuje zajęcia o dogodnych porach, tak że można je dopasować do godzin pracy. "Na początku pracowałam w ciągu dnia, potem wieczorami. Za każdym razem bez problemu mogłam dobrać sobie zajęcia do godzin pracy. Oferowane są rano, wieczorami oraz w weekendy" – mówi absolwentka.

Pani Agnieszka przyjechała do Stanów w 2001 r. i idąc na studia dobrze mówiła po angielsku, jednak twierdzi, że w LaGuardii nabrała pewności siebie w języku pisanym i używaniu angielskiego w zakresie biznesowym. Spośród wszystkich zajęć w ramach swojego kierunku najbardziej zainteresowała się księgowością i to ją planuje studiować teraz na poziomie bakalarskim w Baruch College. Kasia i Agnieszka to dwie z ponad 60 osób polskiego pochodzenia, które w tym roku skończyły LaGuardia Community College i w ubiegły czwartek wzięły udział w uroczystości zakończenia studiów, która miała miejsce w Javits Center na Manhattanie. Wraz z ponad 900 innymi absolwentami takich kierunków, jak edukacja, komunikacja, nauki humanistyczne, psychologia, dietetyka, kryminalistyka, księgowość, zarządzanie, fotografia komercyjna, informatyka, technologie związane z nowymi mediami, technik weterynarii i wielu innych, otrzymały gratulacje od władz szkoły. Podczas uroczystości, oprócz przedstawicieli uczelni, na czele z rektor szkoły, dr Gail O. Mellow, którzy gratulowali absolwentom pomyślnego zakończenia studiów, przemawiał również Lloyd Blankfein, prezes i dyrektor wykonawczy Goldman Sachs, występujący jako gość specjalny uroczystości. Dzięki jego inicjatywie w LaGuardii funkcjonuje program 10 000 Small Businesses, w ramach którego lokalni biznesmeni mogą skorzystać z zajęć i szkoleń w celu rozwoju swojej działalności gospodarczej, czyli zwiększenia kapitału, poszerzenia usług lub zakresu działania, a tym samym stworzenia miejsc pracy. LaGuardia Community College był pierwszym, na którym ten program zaoferowano w 2010 r. i do tej pory skorzystało z niego ponad 200 przedsiębiorców z Nowego Jorku. Obecnie program ten dostępny jest również na uczelniach w wielu innych miastach, w tym w Chicago, Cleveland, Houston, Los Angeles, Filadelfii i Salt Lake City. "To wielki zaszczyt dla LaGuar-

REKLAMA

Tworzymy przyjazne środwisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, bezpiecznej i twórczej pracy w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Kolorowe i funkcjonalne sale, mnóstwo pomocy dydaktycznych oraz wysoce wykwalifikowani, wielojęzyczni nauczyciele, stymulują młodego człowieka i pomagają mu rozwijać indywidualne zdolności. • ZAJĘCIA JĘZYKOWE, PLASTYCZNE i MUZYCZNE • PRZYGOTOWANIE DO ZERÓWKI (KINDERGARTEN) Możliwość pobytu od 2 do 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00am – 6:00pm. Świetlica dla dzieci do 13 roku życia.

FOTO: ALEKSANDRA SŁABISZ/NOWY DZIENNIK

ardia Community College. Wśród tegorocznych absolwentów jest ponad 60 osób polskiego pochodzenia.

Katarzyna Wrześniewska i Agnieszka Mucha – tegoroczne absolwentki LaGuardia Community College

dii, że może współpracować z Lloydem Blankfeinem, jednym z najbardziej wpływowych liderów ze świata korporacyjnego, który z takim zapałem wspiera małe przedsiębiorstwa oraz community colleges" – powiedziała rektor szkoły, dr Mellow. Blankfein opowiedział też swoją drogę do Goldman Sachs, która może być inspiracją dla wielu. Wychował się w mało zamożnej części Brooklynu East New York i uczęszczał do szkół publicznych. "Moim rodzicom wcale nie było łatwo. Ich zmagania z codziennością czasami odbierały im nadzieje i marzenia, jakie mieli w stosunku do mnie. Nie skończyli studiów; ojciec rozdzieREKLAMA

lał listy na poczcie i pracował w nocy, bo pensja za nocną zmianę była o 10 procent wyższa niż za dzienną. Moja mama była recepcjonistką w firmie produkującej alarmy przeciwwłamaniowe – to jeden z niewielu sektorów, który się prężnie rozwijał w mojej dzielnicy. Wraz babcią, moją siostrą i jej synem mieszkaliśmy w małym mieszkaniu" – opowiadał gość, który mimo przeciwności losu z wyróżnieniem skończył liceum im. Thomasa Jeffersona i dostał się potem na Harvard, gdzie m.in. studiował prawo. LaGuardia to szkoła, która szczególnie przyjazna jest dla studentów pochodzących z różnych środo-

wisk, szczególnie etnicznych. Obecnie na uczelni studiuje 60 000 osób z ponad 160 krajów. "Na każdych zajęciach praktycznie 75 procent studentów jest spoza Stanów. Nikt nie czuje się źle z tego powodu, że należy do jakieś grupy etnicznej czy mniejszości. Nawet nauczyciele pochodzą z różnych krajów" – zauważa Agnieszka. "To szkoła imigrantów. Typowych Amerykanów tam jest mniej niż imigrantów. Praktycznie na każdych zajęciach, w których brałam udział, był ktoś z Polski. Trzymaliśmy się razem i pomagaliśmy sobie" – dodaje Kasia.

» STR. 12


12

Edukacja

DARE TO DO MORE

Władze i wykładowcy LaGuardia Community College na uroczystym zakończeniu roku akademickiego

» Rocznik, który w tym roku skończył studia, jest szczególnie zróżnicowany, nie tylko pod względem etnicznym. 32 procent absolwentów to osoby latynoskiego pochodzenia, 21 procent azjatyckiego, 12 procent to osoby ciemnoskóre, 12 procent – rasy białej. Przeważająca większość mieszka na Queensie, gdzie zresztą jest położona uczelnia, 14 procent dojeżdżała z Brooklynu, 10 procent mieszka na Manhattanie, a 9 procent w pozostałych częściach miasta. 64 procent studentów to kobiety, 36 procent to mężczyźni. Prawie 40 procent to osoby, które studia na LaGuardii rozpoczęły tuż po liceum, 33 procent to osoby w wieku 25-29 lat, a reszta – czyli około 27 procent – to studenci w wieku 30 lat i więcej. Wielu studentów LaGuardii chodzi na zajęcia, pracuje i wychowuje dzieci albo opiekuje się rodziną. "Nie myślcie, że jesteście gorsi niż absolwenci Yale czy Harvardu, tylko dlatego, że skończyliście community college. Oni nie poradziliby sobie ze studiami, dwiema pracami naraz, utrzymaniem rodziny, i to zaledwie kilka lat po emigrowaniu do tego kraju. Wam się to udało i bądźcie z siebie dumni" – powiedział podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego Anthony Pappas, prezes Stowarzyszenia Absolwentów LaGuardii. LaGuardia Community College, który jest częścią City University of New York (CUNY), znajduje się na

DOK. ZE STR. 11

Astorii, został założony w 1971 r. z zamiarem otwarcia drzwi do wyższego wykształcenia dla wszystkich i zaprzeczenia przekonaniu, iż studia są tylko dla uprzywilejowanych. Tę misję, jak widać, realizuje do dziś poprzez oferowanie cenowo przystępnej edukacji na wysokim poziomie dla studentów o różnym pochodzeniu etnicznym i socjalnym. Uczelnia oferuje studia na ponad 50 kierunkach na poziomie Associate, jak również kursy kończące się certyfikatem. Władze uczelni szczycą się tym, że po skończeniu programu na LaGuardii studentom udaje się zdobyć lepszą pracę i poprawiają swoje dochody o średnio 17 procent. Często też kontynuują naukę na poziomie bakalarskim. "Dajemy studentom inspirację i wyposażamy w umiejętność pozytywnej zmiany swojej przyszłości oraz zrozumienia możliwości, jakie życie im niesie" – mówią przedstawiciele uczelni, która oprócz Goldman Sachs w oferowaniu ciekawych programów i możliwości rozwoju współpracuje też z Gates Foundation, Robin Hood Foundation oraz Ford Foundation. "W LaGuardii wdrażamy nowe pomysły, tworzymy nowe programy nauki, a tym samym umacniamy naszą społeczność oraz kraj" – brzmi jedno z haseł szkoły. n Więcej o LaGuardia Community College w internecie: www.laguardia.edu.

Photo by Commercial Photography student Young Kyu Park ‘11

ZDJĘCIA: ALEKSANDRA SŁABISZ/NOWY DZIENNIK

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

31-10 Thomson Avenue Long Island City, NY 11101 718-482-5000

www.laguardia.edu

WAKACYJNY

KONKURS

PLASTYCZNY DLA DZIECI Przedstaw swoją ulubioną bajkę w formie obrazków* Prace konkursowe należy przesyłać na adres redakcji "Nowego Dziennika": 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 do 15 sierpnia 2013. Zwycięska praca zostanie wydrukowana w weekendowym wydaniu "Nowego Dziennika" na zakończenie wakacji 8/31-9/1/2013 Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. *Maksymalna liczba obrazków/rysunków 16 Imię i nazwisko (dziecko)

wiek

Imię i nazwisko (rodzic) Adres telefon

e-mail

Wyrażam zgodę na udział w organizowanym przez Nowy Dziennik WAKACYJNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

Podpis

Lloyd Blankfein, prezes i dyrektor wykonawczy Goldman Sachs, przemawiał podczas uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom LaGuardii


To i owo

13 nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

Sarah Jessica Parker projektantką obuwia

11 czerwca – 163. dzień roku Imieniny obchodzą: Barnaba, Feliks NOWY JORK

Burzowo

Amerykańska aktorka Sarah Jessica Parker zdobyła sławę, grając wielbicielkę szpilek Manolo Blahnika w serialu "Seks w wielkim mieście". Kilka lat po zakończeniu produkcji gwiazda znów pokaże się w butach tej marki. Tym razem jednak w kolekcji własnego autorstwa.

27°C (81°F) 17°C (63°F)

11 CZERWCA 1965 R. w Koszalinie urodziła się Beata Pawlikowska – polska pisarka, podróżniczka, dziennikarka, tłumaczka, fotografka, ilustratorka książek. Absolwentka II LO w Koszalinie. Podejmowała studia w zakresie hungarystyki i anglistyki, które jednak szybko porzuciła. Przez pewien czas pracowała m. in. jako operatorka komputera, sekretarka, tłumaczka i lektorka języka angielskiego. W Londynie pracowała również jako sprzątaczka i kelnerka. Po powrocie do kraju pracowała dla radia i telewizji, w tym m.in. dla Radia ZET, II Programie TVP. Autorka przygodowego reality show "Zdobywcy" Beata Pawlikowska w TVP2 (2004) i TVP1 (2005, wspólnie z Krzysztofem Wielickim), audycji "Drzewo podróżnika" w internetowym Radio Baobab. W latach 2007-08 wspólnie z Krzysztofem Skibą prowadziła w TVP2 program "Podróże z żartem". Swoje podróże opisuje w felietonach pisanych dla wielu gazet i czasopism oraz w swoich książkach.

11 CZERWCA 2000 R. na Rynku Głównym w Krakowie około 2 tys.

trębaczy wykonało w południe Hejnał Mariacki, ustanawiając rekord Guinnessa.

FOTO: PAP LIFE

Cytat dnia: Piękne jest to, co podoba się całkiem bezinteresownie. [Immanuel Kant]

Zdjęcie dnia

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 12

362

FOTO: PAP/EPA

Poziomo: 8. grupa ludzi zgromadzonych w jakimś miejscu 9. woliera 10. mieszka w Adenie 11. posp. ubzdryngolony, zapruty 12. w uprzęży 13. utwór na cztery głosy 17. Cameron, grała w filmie "Maska" 18. promowe miasto w Szwecji 19. minerał kosmetyczny 20. upojenie, euforia, histeria 22. hojnie 23. siostra Jasia więziona przez złą czarownicę 27. łódź rozbitków 28. dorastający młodzieniec 29. reszta po zjedzonej rybie Pionowo: 1. polna rotacja 2. jest miejscem grzebania i spoczynku zmarłych 3. spowodowała wypadek 4. rzymski bóg pól i lasów, opiekun pasterzy 5. rzecz zdumiewająca 6. leczy nerki 7. kierunek grawitacji 14. drągal, dryblas, atleta 15. różdżkarz 16. lotnik latający na nowych maszynach, w celu ich wypróbowania 19. autor ostatniej woli

21. z Marksem, Leninem i Stalinem 24. opera Giuseppe Verdiego

25. chrust na podpałkę 26. wśród skoków łyżwiarskich

FOTO: PAP/TOMASZ GZELL

Kartka z historii

"Myślę, że właśnie tego się po mnie spodziewano – mówi Sarah Jessica Parker o nadchodzącej kolekcji obuwia damskiego o nazwie "SJP", którą stworzy do spółki z George'em Malkemusem, dyrektorem generalnym renomowanej firmy Manolo Blahnik. – To wszystko przez Carrie Bradshaw!" – dodaje ze śmiechem aktorka. Sarah Jessica Parker w latach 19982004 wcielała się w postać Carrie Bradshaw, nowojorskiej felietonistki ze słabością do szpilek marki Manolo Blahnik. Utożsamiana ze swoją bohaterką aktorka z czasem rozwinęła w sobie pasję gromadzenia eleganckiego, kosztownego obuwia. Dziś kolekcja butów gwiazdy liczy ponad 300 par. Projektując własną linię obuwia Sarah Jessica Parker zdecydowała się wykorzystać niespotykaną kolorystykę i motywy. "Łączymy kolory, których na ogół chciała widzieć w swojej szafie" – Klientki będą mogły zaopatrzyć się projektanci unikają – mówi aktorka. zapowiada. w projekty Sarah Jessiki Parker jed– Będą to piękne kombinacje koloPoza butami, pod szyldem "SJP" nak nie wcześniej niż w 2014 roku. rystyczne, które każda kobieta będzie na rynek trafią też torebki i płaszcze. AT, (PAP LIFE)

KRZYŻÓWKA

Dzieƒ: Noc:

63-letni żółw Pepe el Misionero jest jednym z najpopularniejszych żółwi na ekwadorskich wyspach Galapagos n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Opinie OD REDAKCJI

Inwigilacja i złudzenia

Ujawnienie nazwiska sprawcy przecieku o inwigilacji elektronicznej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa (NSA) jeszcze bardziej rozpaliło dyskusję na temat zagrożeń dla demokracji, prywatności i swobód człowieka. Można jednak przypuszczać, że niewiele z niej wyniknie. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA nie jest dla ludzkości tylko błogosławieństwem. Daje pole do popisu terrorystom i szaleńcom, przed którymi rządy krajów muszą się bronić. Do jakiego jednak stopnia ich działania mogą być utrzymywane w sekrecie przed własnym społeczeństwem? Edward Snowden nie był w amerykańskich tajnych służbach nowicjuszem. Przepracował ponad dekadę w CIA, agencjach wywiadowczych itp. Miał okazję się przyjrzeć, na czym polega ich misja. Snowden powiedział brytyjskiemu “Guardianowi” oraz “Washington Post”, że to właśnie on dostarczył informacji o elektronicznym podsłuchu na masową skalę, której służył program zwany PRISM. Był on kontynuacją rozszerzonej po atakach terrorystycznych 9/11 inwigilacji pod auspicjami Patriot Act, mającej na celu wykrywanie zawczasu potencjalnych napastników i zapobieganie kolejnym zbrodniczym zakusom. Doniesienia o kompletowaniu tajnych informacji z serwerów Google'a, Facebooka, Yahoo oraz innych firm internetowych wywołały jednak obawę, że praktyki służb wywiadowczych godzić będą nie tylko w członków Al-Kaidy i podobnych organizacji. Już sama Gro madzenie danych o świadomość miliar dach rozmów teżycia pod lefonicznych oraz jak bezustannym posługujemy się internetem może naruszać nadzorem prywatną sferę życia Wielkiego Bogu ducha winnych Brata jest dla obywateli.

wielu ludzi źródłem frustracji.

WEDŁUG SNOWDENA każdy analityk rzą-

dowy jest zdolny w dowolnym czasie podsłuchiwać i zbierać informacje o kimkolwiek, kto tylko ma telefon i adres emailowy. Zapewniał, że ujawnia te praktyki w publicznym interesie. Nie wszystkich przekonują argumenty, że ci, którzy nie naruszyli prawa, mogą spać spokojnie. Już sama świadomość życia pod bezustannym nadzorem Wielkiego Brata jest dla wielu ludzi źródłem frustracji. Kojarzy się nieodłącznie z ustrojem totalitarnym. Problem jest skomplikowany. Można sobie bowiem wyobrazić, jakie gromy posypałyby się na Waszyngton za zaniedbania, gdyby doszło do następnej tragedii, przypominającej zamachy na World Trade Center i Pentagon. Władze bronią się też przed zarzutami o utrzymywanie pewnych operacji w tajemnicy, ponieważ głośne rozprawianie o technikach antyterrorystycznych – uzasadniają – mogłoby zniweczyć wysiłki poznania i unicestwienia planów terrorystów czy szpiegów. PREZYDENT BARACK OBAMA podkreślając, że

nie można mieć stu procent prywatności oraz zero niedogodności, wzywa do debaty na temat kontrowersyjnej sprawy. Nie ma się jednak co łudzić: ideologicznych oraz politycznych różnic na świecie, realnych zagrożeń i postępów techniki nie sposób powstrzymać. Wbrew protestom, odwoływaniu się do konstytucyjnych uprawnień i mówieniu o demokracji, życie bez czujnego oka Wielkiego Brata jest możliwe dzisiaj tylko w sferze marzeń. ND

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

Ostrzeżenie dla Erdogana

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER

Protesty antyrządowe, które od końca maja rozprzestrzeniły się niespodziewanie ze Stambułu na inne miasta Turcji, to sygnał ostrzegawczy dla premiera Recepa Tayyipa Erdogana. Mogą bowiem zaszkodzić jego ambicjom, by kierować krajem przez kolejną dekadę.

Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev

FOTO: REUTERS

14

ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com

Premier Turcji Recep Tayyip Erdogan z żoną Emine

Obserwatorzy wskazują, że wydarzenia w Turcji nie są tym samym co arabska wiosna – zrywem przeciw autorytarnym rządom; ich podłożem nie jest też załamanie gospodarcze, jak w Europie Zachodniej. Niepierwszorzędne znaczenie ma również konserwatywny w sferze obyczajowej program rządzącej partii, wywołujący niechęć świeckiej i liberalnej części społeczeństwa. Marek Matusiak z warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) jako przyczynę protestów wskazuje widoczną w ostatnich latach "arogancję i arbitralność" rządzących. Umiarkowanie islamistyczna Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) wygrała trzykrotnie kolejne wybory, a jej rządy od 2002 roku przyniosły krajowi wzrost gospodarczy. Jednak buta władz w ostatnich latach "irytowała wiele osób niezależnie od ich światopoglądu", i to – wraz z brutalną reakcją policji na pierwsze protesty – sprawiło, że "tak dużo ludzi wyszło na ulice i że są to ludzie z tak różnych środowisk" – mówi ekspert. Protesty zaczęły się po demonstracji około stu osób w stambulskim parku Gezi przeciw planowanej w tym miejscu inwestycji budowlanej. 31 maja policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, by rozpędzić okupujących park. Protestujący, w większości studenci, wezwali posiłki przez internet. Po kolejnej akcji policji protest rozszerzył się na pobliski plac Taksim. Doszło do kolejnych starć z policją. Wieczorem demonstrowano już w Ankarze i Izmirze, a potem we wszystkich większych miastach Turcji. "Protesty mają bardzo oddolny i spontaniczny charakter" – ocenia Matusiak, dodając, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kim są ich uczestnicy. Włączyli się w nie zarówno ludzie niezaangażowani w politykę, jak i działacze partii politycznych – z prawa i z lewa, związków zawodowych, organizacji pozarządowych. "W większości są to mieszkańcy większych miast, raczej nastawieni na prozachodni tryb życia, którym doskwierała konserwatywna agenda w polityce rządu w ostatnich latach, ale to nie wyjaśnia wszystkiego. W protestach bowiem, w miarę ich umasowienia, zaczęły brać udział bardzo różne grupy, łącznie z osobami religijnymi czy konserwatywnymi" – wskazuje ekspert. Protesty przyciągnęły uwagę, bo Turcja w ostat-

nich latach stała się, jak napisał "Financial Times", "jaśniejącą gwiazdą regionu – syntezą islamu, demokracji i gospodarki rynkowej". Rozkwit gospodarki, rozszerzenie praw mniejszości kurdyjskiej i rozpoczęcie rozmów pokojowych w wieloletnim konflikcie zbrojnym z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK) – to zasługi AKP i osobiście Erdogana. Jednak w partii, która "na początku obiecywała pluralizm" i – mimo konserwatywnego programu obyczajowego – "była atrakcyjna dla ludzi, którzy chcieli więcej swobody i demokracji", osłabł "impuls reformatorski" – tłumaczy Matusiak. W retoryce premiera zaś "coraz więcej pojawiało się rysu autorytarnego – nieoglądania się na nikogo, podejmowania decyzji bez konsultowania się z kimkolwiek". Z badania stambulskiego uniwersytetu Bilgi, które przytacza portal telewizji Al-Dżazira, wynika, że to właśnie osoba premiera jest celem protestów. "92,4 proc. uczestników powiedziało, że wyszli na ulice z powodu ‘autorytarnej’ postawy Erdogana" – wskazuje Al-Dżazira. Jak zauważa Matusiak, nawet już po wybuchu protestów "premier, który zachowuje w dalszym ciągu duży autorytet, mógł bardziej ugodowym stanowiskiem załagodzić napięcie. Jednak oliwy do ognia dolała jego bardzo konfrontacyjna, arogancka retoryka", kontrastująca z pojednawczymi wobec demonstrantów gestami prezydenta Abdullaha Gula i wicepremiera Bulenta Arinca. Teraz uspokoić sytuację mógłby, zdaniem eksperta OSW, tylko sam Erdogan. Tym bardziej że protesty mogą zaszkodzić jego projektom politycznym. Erdogan "miał już właściwie przekonanie, że będzie sprawował władzę przez najbliższą dekadę" – przypomina Matusiak. Prawo nie pozwala mu na kolejną kadencję na stanowisku szefa rządu, i nie krył on planów zmiany konstytucji, wprowadzenia systemu prezydenckiego i udziału w wyborach głowy państwa w 2014 roku. Realizacja tych projektów będzie teraz bardzo trudna, bo w rezultacie protestów Erdogan – inaczej niż było to do tej pory – "będzie miał ogromny elektorat negatywny" – mówi ekspert OSW. Nawet część działaczy AKP uważa, że premier powinien złagodzić swą politykę – powiedziało Reuterowi źródło zbliżone do partii. BAT, (PAP)

PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Aleksandra Lisowska PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED NY

Potrzebny pracownik pomocnik do ogólnych prac remontowych. Praca od zaraz. Proszę dzwoniç: (917) 418-5080

HELP WANTED NEEDED Brooklyn, NY Cleaning, cooking. Only English Good salary Please call: (347) 672-5449

PAINTING CONTRACTOR looking for experienced painting, indepenedent subcontractors. We pay from $1000 up to $4000 for one house. Please contact: Kamil (203) 216-6898 (in Polish)

HOUSEKEEPER needed in NYC. Full time. Must have experienced and references. High salary. Please call: (347) 515-6808

ZATRUDNIMY: finish carpenter, tile man, plaster man, painter , pomocnik z doÊwiadczeniem w USA. Konieczne pozwolenie na prac´. Pomocne prawo jazdy, j. angielski. Proszę dzwoniç, pon.-piàtek: 6 wiecz.- 8wiecz. (718) 383-0083 Estimator-project manager position: Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail/fax your resume. Fax: 917-591-4123, e-mail: agata@janbarinc.com. No phone calls please.

Looking for an experienced cleaning lady to assist me in residential cleaning in Brooklyn and Manhattan. Must be responsible, reliable, trustworthy and have references. Also must be able to speak English well enough so we can communicate about work. 20-30 hours per week to start at $10 per hour. Will give raise and more hours if things work out. Please call Evelyn at (718) 506-5963 or email featherduster06@hotmail.com Looking for CARPENTERS. Experienced in commercial jobs. Please call: (917) 418-1111 Potrzebni doÊwiadczeni spawacze do produkcji drzwi rolowanych oraz ˝aluzji ( “Alpine doors’). Sta∏a Praca w East Setauket, Long Island, Suffolk County. Zapewniamy benefity. Proszę dzwoniç: (631) 960-3853 Jerzy TOOLMAKER NEEDED Bronx factory, with experience. Must speak some English. Parking available. Near 6 train. / SPECJALISTA DO PRODUKCJI NARZĘDZI Bronx. Osoby z doświadczeniem. Wymagany podstawowy angielski. Dostępny parking. Blisko metro 6. (718) 893-3300 METAL SPINNING Bronx factory, with experience. Must speak some English. Parking available. Near 6 train. • SPECJALISTA OD OBRÓBKI METALI Bronx. Osoba z doświadczeniem. Wymagany podstawowy angielski. Dostępny parking. Blisko metro 6 (718) 893-3300

Praca z zamieszkaniem jako pomoc domowa, sprzatanie, gotowanie. Praca w Mein, ME. Praca od zaraz. $600/tydzień. Proszę dzwonić: (207) 934-5728

nowy dziennik Thursday, June 11, 2013

KSIĘGOWY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ / ADMINISTRATOR Poszukujemy doświadczonego, profesjonalnego księgowego do rozwijającego się Zakładu Produkcyjnego mieszczącego się w New York. Musi być nakierowany na detale, dobrze zorganizowany, musi potrafić rozwiązywać problemy. Entuzjastyczny, zaangażownay w pracy. Musi umieć opracować oraz wdrożyć takie systemy jak: - czas oraz analizę materiałów - kontrole zapasów oraz zakupów - zakup materiałów - zobowiązania klientów - lista płac Samodzielne stanowisko, wymagające szybkości, samodzielności. Firma znajduje się na Bushwick/Ridgewood NY. Oferujemy dobre warunki pracy oraz benefity. Prześlij resume na adres emjrtw@gmail.com Proszę dzwonić: (718) 366-6630

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

SAMOCHODY CARS

NEW YORK, QUEENS/MASPETH apartment for rent. One bedroom, large eat-in kitchen, newly renovated bathroom, hard-wood floors, 2nd floor with view of garden, cable ready, walk to all, steps to transportation, no pets, no smoking. Suitable for one person. Rent $1200 Please call: (516) 528 4635

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

Potrzebni od zaraz: elektryk /min. 2 lata doświadczenia / oraz pomocnicy. Proszę dzwonić: (917)502-7010 od 9 am do 4 pm, prosić Tomasza.

PRACA HELP WANTED NJ TILE SETTERS / HELPERS NEEDED (South Jersey area) able to work with ceramic, marble and glass. Must have experience, valid Dr. License, hand tools and truck. We do background checks. Please reply to: (856) 863-0259

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz pracowników na stanowiska: 1) pomoc w kuchni, 2) do zmywania naczyń Proszę dzwonić: (908) 925-3909 Potrzebni różni pracownicy budowlani oraz do zakładu. Prosze dzwonic na (201) 655-6525, Richard Healthcare Wanted (live-in) Springfield NJ Elderly man requires daily assistance Tues-Saturday Must speak English. Must cook. $450/week Please call: (917) 881-3855, ask for Mitch

NIERUCHOMOŚCI POLSKA Gdynia-Centrum. Sprzedam 3-pokojowe mieszkanie po kapitalnym remoncie. Kaszuby/miejscowoÊç Podjazy. Sprzedam dzia∏k´ rekreacyjno-budowlanà o pow. 3,400 m.kw. Ogrodzona siatkà, na miejscu woda i pràd oraz ma∏y domek. (917) 626-3825

codziennie o 7 PM na kanale WNYE-TV

ZS Engineering PC

www.zsengineering.com

PRACA HELP WANTED

15

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


16

Og∏oszenia/Classified AGENCJE AGENCIES

AUKCJE AUCTION

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

USŁUGI SERVICES

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction a class of 574 unredeemed pawns of inclusive dates Pledge #’s 101463-227406 on June 13, 2013 at 10:30am inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159

LICENCJONOWANY

ELEKTRYK

Auctioneer Christos Scandalis License# 1417496 will auction/sell unredeemed pawns on June 13, 2013 at 10:30 AM inspection at 10:00am Location 439 Crescent St Brooklyn NY 11208

WRÓŻKI PSYCHICS

TURYSTYKA TOURISM LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018.

Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

Kursy na redukcję:

• ubezpieczenia • punktów karnych • kursy na jachty i jetski

Meserole Group Inc., Greenpoint

(718) 916-8338

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com


nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

17

TANI DRUK

KOLOROWE ULOTKI

8.5” x 11” STANDARD $121.00 500 SZTUK KOLOR JEDNA STRONA* $128.00 1000 SZTUK KOLOR JEDNA STRONA* $256.00 2500 SZTUK KOLOR JEDNA STRONA* $220.00 500 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* $274.00 1000 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* $350.00 2500 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* MOŻLIWOŚĆ DRUKU NA RÓŻNEJ GRUBOŚCI PAPIERACH I LAKIEROWANIE UV LUB SATIN AQ *100# TEXT, AQ COATING.

KATALOGI

Super jakość druku

X–Frame BANNER

stojak i baner – jedna niska cena $82.00 24”x63” pełen kOLOR $119.00 32”x73” 13oz. Matte $158.00 48”x78” Vinyl

8.5” x 11” STANDARD i 5.5” x 8.5” MINI $1,294.00 500 SZTUK STD. 12 STRON* $1,664.00 2000 SZTUK STD. 12 STRON* $1,525.00 500 SZTUK STD. 16 STRON* $2,050.00 2000 SZTUK STD. 16 STRON* $731.00 500 SZTUK MINI 12 STRON* $1,425.00 2000 SZTUK MINI 16 STRON* MOŻLIWOŚĆ DRUKU NA RÓŻNEJ GRUBOŚCI PAPIERACH I LAKIEROWANIE UV LUB SATIN AQ *100# TEXT SELF COVER, 4/4 AQ COATING.

POCZTÓWKI

DUŻY WYBÓR ROZMIARÓW, poniżej ceny na standard 4x6 $71.00 500 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $97.00 1000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $162.00 2500 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $204.00 5000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $331.00 10,000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* $606.00 20,000 SZTUK 4”x6” KOLOR 2 STR.* MOŻLIWOŚĆ DRUKU NA RÓŻNEJ GRUBOŚCI PAPIERACH I LAKIEROWANIE UV LUB AQ *16pt GLOSS COVER, 4/4 SATIN AQ COATING.

WWW.PRINTBERRIES.COM CENY NIE OBEJMUJĄ PROJEKTU I WYSYŁKI. contact@printberries.com TRI-FOLD Z-FOLD MAP-FOLD i więcej

BROSZURKI

STANDARD 8.5”x 11” PEŁEN KOLOR ZŁOŻONE $102.50 TRI-FOLD 500 SZTUK* $110.00 TRI-FOLD 1000 SZTUK* *100# TEXT, AQ COATING.

WIELE INNYCH PRODUKTÓW DARMOWA WYCENA ONLINE WWW.PRINTBERRIES.COM

Vinyl Banners OSZYTE KRAWĘDZIE I PRZEPUSTY $20.16 $33.60 $60.48

3x2 STOPY 5x2 STOPY 6x3 STOPY

pełen kOLOR 13oz. Matte Vinyl

WIELE ROZMIARÓW DO WYBORU, SPRAWDŹ NA PRINTBERRIES.COM (LARGE FORMAT)

Yard SignS

UWAGA AGENCI REAL ESTATE! $37.50 18”x12” (10 ZNAKÓW) $36.00 10 STOJAKÓW

BUSINESS CARDS

SUPER TANIE WIZYTÓWKI, SZEROKA GAMA OPCJI! $27.00 500 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* $29.00 1000 SZTUK KOLOR DWIE STRONY* *16PT C2S GLOSS COVER, SATIN AQ COATING.

Retractable Banner

STOJAK I BANER – JEDNA NISKA CENA $165.00 33”x78” KOLOR! POWYŻSZE CENY OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY ZAMAWIANIU BEZPOŚREDNIO NA STRONIE PRINTBERRIES.COM.


18

Sport

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

Vettel po raz pierwszy n Startujący z pole position Niemiec Sebastian Vettel po raz pierw-

Kierowca teamu Red Bull-Renault na torze w Montrealu odniósł trzecie zwycięstwo w sezonie. Był to 29. triumf w karierze Vettela. Wyprzedził Hiszpana Fernando Alonso z Ferrari oraz Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedes GP. Jako czwarty na torze im. Gillesa Villeneuve'a finiszował Australijczyk Mark Webber z Red Bull-Renault, a piąty był Niemiec Nico Rosberg z Mercedes GP, zwycięzca Grand Prix Monaco sprzed dwóch tygodni. Kolejni zawodnicy stracili do triumfatora imprezy – rozgrywanej na malowniczej wyspie Notre Dame – co najmniej jedno okrążenie, a ostatni w stawce, 19. Brytyjczyk Max Chilton z Marusia-Cosworth aż trzy. Jako dziewiąty ukończył rywalizację w Montrealu Kimi Raikkonen z Lotus-Renault, który na ostatnim okrążeniu został wyprzedzony przez Brazylijczyka Felipe Massę. Fin wyrównał w niedzielę rekord Niemca Michaela Schumachera, bowiem minął linię mety na punktowanej pozycji w swoim 24. z rzędu starcie w Formule 1. Jednak dotychczasowy rekord siedmiokrotnego mistrza świata był trudniejszy do osiągnięcia, bowiem dokonał tego w czasach, gdy zdobywała je tylko czołowa szóstka. Mimo to Fin, który od początku sezonu zgromadził 88 punktów, stracił pozycję wicelidera klasyfikacji MŚ na rzecz Alonso – 96. Natomiast na prowadzeniu umocnił się Vettel, który w siedmiu startach zgromadził 132 pkt.

W rywalizacji konstruktorów zdecydowanie prowadzi Red Bull-Renault – 201 pkt, przed Ferrari – 145 i Mercedes GP – 134 Tuż po starcie pierwszą pozycję wywalczoną w sobotnich kwalifikacjach utrzymał Vettel, który szybko uzyskiwał przewagę nad rywalami. Za nim znaleźli się kierowcy Mercedesa – Hamilton i Rosberg, naciskani przez Webbera i Alonso. Taka sama kolejność w czołówce utrzymała się po pierwszej serii wizyt w alei serwisowej, którą jako jedyny ominął Paul di Resta z Force India-Mercedes. Szkot jako jedyny w stawce tylko raz zmieniał opony. Zjechał z toru po pokonaniu 57 z 70 okrążeń. Finiszował siódmy. Jednak w środkowej części wyścigu to Alonso utrzymywał najrówniejsze tempo jazdy i najpierw minął Sebastian Vettel mija linię mety w Montrealu Webbera, a następnie znalazł się przed Rosbergiem. W drugiej części dystanTeraz kierowców i pracowników przerwa, bowiem kolejny wyścig su ruszył w pogoń za Hamiltonem, te amów cze ka trzy ty go dnio wa o GP Wielkiej Brytanii zaplanowaktórego po serii ataków zdołał wyprzedzić na 62. okrążeniu i zakońdes) 1 okr., 8. Felipe Massa (Brazylia/Ferczył rywalizację na drugiej pozycji, FORMUŁA 1 ra ri) 1 okr. tracąc 14,4 s do zwycięzcy. Wyniki Grand Prix Kanady: 1. SeVettel, który był najlepszy w marKla syfikacja MŚ kierowców (po 7 bastian Vettel (Niemcy/Red Bull-Recu w GP Malezji i w kwietniu w GP z 19 eliminacji): 1. Sebastian Vettel nault) 1:32.09,143, 2. Fernando AlonBahrajnu, stracił prowadzenie w GP (Niem cy/Red Bull-Renault) 132 pkt, 2. so (Hiszpania/Ferrari) strata 14,408, 3. Kanady raz i tylko na trzy okrążenia, Lewis Hamilton (W. Brytania/Merce- Fernando Alonso (Hiszpania/Ferrari) 96, gdy zjechał do pit stopu. Wówczas des GP) 15,942, 4. Mark Webber (Au- 3. Kimi Raikkonen (Finlandia/Lotus-Repierwszy był Hamilton, zwycięzca stralia/Red Bull-Renault) 25,731, 5. nault) 88, 4. Lewis Hamilton (W. Brywyścigu sprzed roku. Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) tania/Mercedes GP) 77, 5. Mark WebDwie wygrane, w GP Chin i GP Hisz1.09,725, 6. Jean-Eric Vergne (Fran- ber (Australia/Red Bull-Renault) 69, 6. panii, odnotował Alonso, a raz triumcja/Toro Rosso-Ferrari) 1 okr., 7. Paul Nico Rosberg (Niemcy/Mercedes GP) 57, fowali w tym roku Raikkonen w GP di Resta (Szkocja/Force India-Merce- 7. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) 49, 8. Australii i Rosberg w GP Monaco.

Druga odsłona dla Heat sną publicznością z San Antonio Spurs 103:84 w drugim meczu wielkiego finału ligi NBA. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest remis 1-1. Obrońcy tytułu zrewanżowali się za czwartkową porażkę we własnej hali 88:92. Trzeci mecz zostanie rozegrany we wtorek w Teksasie. O sukcesie Heat zadecydowało ostatnie 15 minut. Na trzy minuty przed końcem trzeciej kwarty goście prowadzili 62:61, ale od tego momentu zawodnicy z Florydy przyspieszyli grę, zdobywając 42 punkty i tracąc tylko 22. Zagrali również bardziej agresywnie w obronie, neutralizując gwiazdy Spurs Tony'ego Parkera oraz Tima Duncana. Nie był to najlepszy występ lidera Heat LeBrona Jamesa, który uzyskał 17 oczek, ale często mylił się pod koszem. Sygnał do ataku dał Mario Chalmers. W kluczowej dla losów meczu końcówce trzeciej kwarty, wy-

WYNIK FINAŁU LIGI NBA Miami Heat - San Antonio Spurs 103:84; stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 1-1

granej przez gospodarzy 14:3, zdobył sześć punktów i zaliczył dwie asysty. W całym meczu był najlepszym strzelcem Heat, uzyskując 19 punktów przy 50-procentowej skuteczności. "Myślę, że Rio Chalmers, bardziej niż ktokolwiek inny, sprawił, że zagraliśmy z taką pasją" – chwalił kolegę James. W odróżnieniu od pierwszego spotkania, kiedy to Spurs perfekcyjnie kontrolowali piłkę (tylko cztery straty), w niedzielę zgubili ją aż 17 razy. Ostatnia kwarta była w ich wykonaniu festiwalem zgubionych piłek i niecelnych rzutów. "Straty piłki i spudłowane rzuty to fatalna kombinacja" – podkreślił po meczu trener Spurs Gregg Popovich, który zwątpił w zwycięstwo już na osiem minut przed końcem gry, odsyłając na ławkę swoich najlepszych zawodników i posyłając do boju zmienników. Jedynym jaśniejszym punktem Spurs okazał się w niedzielę Danny Green. Skrzydłowy gości oddał pięć rzutów za trzy punkty i wszystkie były celne, co jest rekordem finałów NBA. Poprzednio stuprocentową skutecznością, ale w czterech próbach, wykazali się gracze Los Angeles Lakers: Scott Wedman w 1985 oraz Paul Pierce w 2008 roku. n

no na torze Silverstone na 30 czerwca. n Paul di Resta (Szkocja/Force India-Mercedes) 34. Klasyfikacja MŚ konstruktorów (po 7 z 19 eliminacji): 1. Red Bull-Renault 201 pkt, 2. Ferrari 145, 3. Mercedes GP 134, 4. Lotus-Renault 114, 5. Force India-Mercedes 51, 6. McLaren-Mercedes 37, 7. Toro Rosso-Ferrari 20, 8. Sauber-Ferrari 5. Następny wyścig – GP Wielkiej Brytanii – odbędzie się 30 czerwca na torze Silverstone.

Billups z nagrodą Twymana-Stokesa n Koszykarz Los Angeles Clippers Chauncey Bil-

lups otrzymał w niedzielę w Miami, w przerwie drugiego meczu finałowego ligi NBA między ekipą Heat a San Antonio Spurs (103:84), pierwszą nagrodę Twymana-Stokesa, przyznawaną "najlepszemu koledze z drużyny".

FOTO: PAP/EPA/RHONA WISE

n Koszykarze Miami Heat wygrali przed wła-

FOTO: FOTO: PAP/EPA/CJ GUNTHER

szy wygrał wyścig o Grand Prix Kanady, siódmą z 19 tegorocznych eliminacji mistrzostw świata Formuły.

Efektowny wsad LeBrona Jamesa z Miami Heat

Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

Ustanowiona w tym roku nagroda nosi nazwiska dwóch zawodników Rochester Royals pod koniec lat 50. ubiegłego wieku: czarnoskórego Maurice'a Stokesa i białego Jacka Twymana. Stokes uległ w wieku 25 lat podczas meczu NBA wypadkowi, po którym do końca życia był sparaliżowany. Jego opiekunem prawnym został 23-letni wówczas Twyman. Zbierał fundusze na pomoc koledze, a po jego śmierci w 1970 roku organizował mecze, z których dochód był przeznaczony na leczenie innych zawodników NBA. Twyman zmarł w ubiegłym roku. "To wielki zaszczyt dla mnie, że otrzymałem tę nagrodę i że moje nazwisko zostało połączone z nazwiskiem Jacka Twymana" – powiedział 36-letni Billups, który grał w siedmiu klubach NBA, a w 2004 roku wywalczył tytuł mistrzowski z Detroit Pistons. n


W SKRÓCIE Tenis

n Agnieszka Radwańska nadal zaj-

Borussia nie puści Lewandowskiego

n Dyrektor Borussii Dortmund Hans-Joachim Watzke powiedział niemieckiemu dziennikowi "Bild", że Robert Lewandowski nie przejdzie w tym roku do Bayernu Monachium. "To ostateczna decyzja" – podkreślił.

zję kierownictwa klubu o odmowie zgody na transfer do Bayernu. "Dyskutowaliśmy o tym w ostatnich dniach wielokrotnie. Brakowało tylko ostatecznej decyzji. Teraz już wiemy i jesteśmy bardzo zadowoleni, że Lewandowski będzie grał dla Borussii także w następnym sezonie" – dodał Zorc. Wydarzenia ostatnich godzin agencja dpa podsumowała następująco: "Transferowy poker ws. Lewandowskiego wydaje się zakończony. Szefowie Borussii wystąpili z pozycji siły i nie zgodzili się na przenosiny do Bayernu tego lata, rezygnując tym samym z sumy odstępnego". Sam Lewandowski wciąż liczy, że latem odejdzie z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, mimo że dyrektor jego obecnego klubu Hans-Joachim Watzke zdecydowanie wykluczył takie rozwiązanie. "Na razie mam urlop. Odpoczywam. Mam nadzieję, że postawię krok do przodu i wkrótce coś się zmieni. Niczym się nie denerwuję, zarówno zbliżającym się ślubem, jak i zamieszaniem transferowym" – powiedział napastnik na poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez firmę Gillette. Spekulacje na temat transferu Lewandowskiego do Bayernu trwały kilka miesięcy. 27 maja jego menedżer Cezary Kucharski poinformował nawet, że reprezentant Polski przejdzie do tego zespołu. Zapowiedział, że szczegóły zostaną ujawnione do trzech tygodni. Bawarski klub nie potwierdził jednak na razie tej wiadomości, a przedstawiciele Borussii zaprzeczyli, jakoby w ogóle

Lato nie żałuje zatrudnienia Fornalika

W ekstraklasie bez wstydu

FOTO: PAP/BARTŁOMIEJ ZBOROWSKI

"Robert Lewandowski definitywnie nie przejdzie w 2013 roku do Bayernu. Zakomunikowaliśmy to już Robertowi i jego doradcom" – powiedział Watzke największemu niemieckiemu tabloidowi, o czym poinformowała w niedzielę agencja dpa. Równocześnie pojawiły się w hiszpańskich mediach informacje, że polski napastnik jest jednym z trzech piłkarzy, którzy zaakceptowali już ofertę Realu Madryt, a przeprowadzenie transferu zależy od porozumienia między klubami. Lewandowski ma ważną umowę z Borussią do 2014 roku, zatem jej władze muszą wyrazić zgodę na jego transfer tego lata. Obok Polaka ofertę "Królewskich" mieli już zaakceptować skrzydłowy reprezentacji Walii Gareth Bale z Tottenhamu Hotspur i francuski piłkarz pochodzenia środkowoafrykańskiego Geoffrey Kondogbia z FC Sevilla. Agent Bale'a zdążył już nawet poinformować, że kluby osiągnęły porozumienie. Hiszpańska gazeta "Sport" określiła plany transferowe Realu jako kontrakcję prezesa Florentino Pereza wobec sprowadzenia przez Barcelonę Brazylijczyka Neymara. Dyrektor sportowy BVB Michael Zorc powiedział jednak, że wszystko wskazuje na to, iż Lewandowski pozostanie w Borussii na następny sezon. "Wiemy, że Robert chciałby (odejść) tylko do Bayernu. Dlatego teraz wszystko wskazuje na to, że zostanie z nami" – stwierdził Zorc w wypowiedzi dla magazynu "Sport Bild Plus". Według niego Lewandowski profesjonalnie przyjął decy-

Robert Lewandowski podczas spotkania z prasą

otrzymali ofertę. Suma transferu miała oscylować wokół 25-30 mln dolarów. Piłkarz zapowiedział w sobotę w Krakowie, że w ciągu tygodnia lub dwóch wypowie się w sprawie swojej przyszłości. Z kolei z Kucharskim w niedzielę wieczorem nie udało się skontaktować. 24-letni Lewandowski występuje w Borussii od lipca 2010 roku. W tym czasie w Bundeslidze rozegrał 98 spotkań i zdobył 54 bramki. Do tego dołożył 11 goli w Lidze Mistrzów, w tym 10 w ostatniej edycji, oraz osiem w Pucharze Niemiec i jednego w Lidze Europejskiej. Dwukrotnie z Borussią zdobył mistrzostwo Niemiec. n

Ponad sześć tysięcy kibiców świętowało wraz z piłkarzami Zawiszy awans tego zespołu do ekstraklasy. Właściciel klubu Radon Grzegorz Lato jest zawiedziony remisem repre- sław Osuch obiecał zebranym, że zentacji Polski w meczu z Mołdawią (1:1) w elimi- Bydgoszcz nie będzie się wstydzić nacjach mistrzostw świata. Były prezes Polskiego występów w krajowej elicie. Związku Piłki Nożnej nie żałuje jednak zatrudnie- Podopieczni trenera Ryszarda Tania Waldemara Fornalika w roli szkoleniowca Bia- rasiewicza awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zapewnili ło-Czerwonych.

sobie w sobotę, dzięki wygranej w Bytomiu z Polonią 4:0. Z uwagi na odległość dzielącą oba miasta oficjalne świętowanie zaplanowano na niedzielny wieczór. To szósty w historii klubu awans do ekstraklasy. Poprzedni Zawisza wywalczył w 1989 r., a grał wtedy na tym poziomie Kibice Zawiszy podczas fety z zawodnikami w Bydgoszczy przez pięć sezonów. Ceremonia zaczęła się od powitania zespołu na traklasie" – powiedział Osuch. Przypomniał, że w lipcu 2011 roku założył z stadionie przy ul. Gdańskiej. Stamtąd ruszył w stronę bydgoskiego Starego Rynku niebiesko-czarny włodarzami miasta i pracownikami klubu, że awans pochód. Piłkarze jechali specjalnym, zabytkowym zostanie wywalczony w cztery lata. "Ekstraklasa tramwajem, oznaczonym literą "Z". Ostatnie me- jest trudniejsza, ale obiecuję jedno – piłkarze bętry ulicą Mostową wszyscy pokonali pieszo w szpa- dą walczyć w każdym meczu i nie będziecie się lerze zapalonych rac, wykrzykując głośno: "Cała za nich wstydzić" – zwrócił się do zebranych właPolska niech usłyszy –- ekstraklasa dla Zawiszy". ściciel klubu. Chwilę później kapitan drużyny Łukasz SkrzyńNa płycie Starego Rynku na piłkarzy czekało ponad sześć tysięcy sympatyków zespołu. Prezes ski otworzył ogromnego szampana, który był prei właściciel klubu Radosław Osuch zapewnił ze- zentem od zawodników dla kibiców w podziękobranych, że bydgoszczanie nie będę musieli się waniu za fantastyczny doping. Świętowanie trwało do późnych godzin nocnych. wstydzić za piłkarzy w ekstraklasie. Teraz zarówno trenera, jak i właściciela zespołu "Jestem zszokowany ilością ludzi, którzy dziś się tu zebrali. Mogę śmiało powiedzieć, że Zawi- czeka budowanie składu na ekstraklasę, której nosza jest jedynym klubem pierwszoligowym, w któ- wy sezon rusza 19 lipca. Osuch zaznaczył, że wierym kibice są prawdziwym 12. zawodnikiem. A lu zawodników, którzy wywalczyli awans, zasłuteraz będziemy mieć najlepszych fanów w eks- żyło, by dać im szansę na wyższym poziomie. n

Piłka nożna

FOTO: PAP/TYTUS ŻMIJEWSKI

"W tym okresie to był chyba najlepszy trener w Polsce. Z tego co pamiętam, państwo też go wybraliście w swoim gronie" – zwrócił się do dziennikarzy Lato, który w poniedziałek uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w spotkaniu z rodziną olimpijską. Były piłkarz podkreślił zależność między zawodnikami i szkoleniowcem. "Drużyna kształtuje trenera, a trener drużynę. Jedni bez drugich nie mają szans. Jeśli są wyniki, to szkoleniowiec jest wspaniały, a jak nie ma, to wszystko się na nim skupia" – zaznaczył. Były szef PZPN nie chciał wypowiadać się na temat relacji panujących między Fornalikiem a jego podopiecznymi. "To pytanie do Zbyszka Bońka, który zarządza teraz polską reprezentacją" – uciął. Nie chciał także wypowiadać się na temat ewentualnych zmian na stanowisku trenera drużyny narodowej. "Ja nikogo nie będę zwalniał ani zatrudniał. Są nowe, demokratycznie wybrane władze i życzę im wszystkiego najlepszego" – podkreślił. Lato dodał, że jako kibica "boli go serce". "Odczucia mam takie same jak inni – myślałem, że wygramy (z Mołdawią) i dalej będziemy w grze. Teraz jednak będzie ciężko, patrząc na nasz rozkład jazdy. Jedyne lżejsze spotkanie wyjazdowe to pojedynek z San Marino" – stwierdził. n

n

muje czwarte miejsce w rankingu WTA Tour. Krakowianka poprawiła dorobek punktowy dzięki grze w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. Jej młodsza siostra Urszula awansowała o dwie pozycje i jest 38. Na prowadzeniu umocniła się triumfatorka z Paryża Amerykanka Serena Williams. Na drugie miejsce przesunęła się Białorusinka Wiktoria Azarenka, a na trzecie spadła finalistka Roland Garros Rosjanka Maria Szarapowa. W klasyfikacji WTA "Race to Championships", obejmującej tylko tegoroczne wyniki, Agnieszka Radwańska awansowała z szóstego na piąte miejsce. Ten ranking wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters – WTA Tour Championships w Stambule. Radwańska awansowała też z ósmego na siódme miejsce na liście najbogatszych tenisistek sezonu. Zarobiła ponad milion dolarów. n Jerzy Janowicz awansował na najwyższe w karierze 22. miejsce w rankingu ATP World Tour. Mimo triumfu w turnieju Roland Garros, Hiszpan Rafael Nadal spadł z czwartej na piątą pozycję. Wyprzedził go finałowy przeciwnik z Paryża, jego rodak David Ferrer. Bez zmian na pierwszych trzech miejscach: prowadzi półfinalista z Roland Garros Serb Novak Djokovic przed nieobecnym w Paryżu Brytyjczykiem Andym Murrayem oraz Szwajcarem Rogerem Federerem, który w zakończonym w niedzielę turnieju Wielkiego Szlema odpadł w ćwierćfinale. n Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski awansowali z 13. na siódme miejsce w tenisowym rankingu ATP "Doubles Team Race to London". Od początku roku zgromadzili 1410 punktów. Prowadzą zdecydowanie amerykańscy bliźniacy Bob i Mike Bryanowie – 8555 pkt. Polacy awans zawdzięczają punktom zdobytym za grę w ćwierćfinale Roland Garros. Za Bryanami plasują się austriacko-brazylijski duet Alexander Peya-Bruno Soares – 2925 pkt oraz Hiszpanie Marcel Granollers i Marc Lopez – 2300 pkt. O dwa miejsca spadli Łukasz Kubot z Jeremym Chardym. Polsko-francuski debel jest obecnie 19., z 630 pkt na koncie. Tuż za nimi plasują się Jerzy Janowicz z Filipińczykiem Treatem Hueyem – 600 pkt. n Brazylia pokonała Francję 3:0 (0:0) w towarzyskim meczu piłkarskim rozegranym w Porto Alegre. To był ostatni test "Canarinhos" przed Pucharem Konfederacji FIFA, który rozpocznie się w przyszłym tygodniu na brazylijskich boiskach. Było to drugie zwycięstwo Brazylijczyków pod wodzą powracającego na stanowisko selekcjonera reprezentacji Luiza Felipe Scolariego. Ponadto jego podopieczni cztery spotkania zremisowali, a jedno przegrali. W sobotę w Brasilii gospodarze zmierzą się z Japonią w pierwszym meczu Pucharu Konfederacji.

Lekkoatletyka

n Kamila Stepaniuk (Podlasie Bia-

łystok) podczas mityngu w Opolu wynikiem 1,99 m poprawiła o dwa centymetry rekord Polski w skoku wzwyż. Poprzedni od... 29 lat należał do Danuty Bułkowskiej. n Brązowy medalista igrzysk w Londynie Katarczyk Mutaz Essa Barshim wynikiem 2,33 wygrał mityng skoku wzwyż w Opolu. Drugi był Szymon Kiecana – 2,31. Paraolimpijczyk Maciej Lepiato uzyskał najlepszy rezultat w historii w swojej kategorii. Lepiato pokonał wysokość 2,22.

nowy dziennik Tuesday, June 11, 2013

Sport

19


20

Sport

nowy dziennik Wtorek 11 czerwca 2013

Odrabiają zaległości n W żużlowej Enea Ekstralidze Później jednak do głosu doszli go-

ście, ale o ich wygranej zadecydowało podwójne zwycięstwo w ostatniej odsłonie. Jarosław Hampel uzyskał 13 punktów, a Szwed Andreas Jonsson – 10 Praktycznie w każdym spotkaniu nie dla zwycięzców. Wśród pokonanych brakowało emocji. Unibax przegry- wyróżnili się Rafał Szombierski – 13 wał w Lesznie już nawet 18:30, ale punktów oraz Rune Holta i Rosjaodrobił straty i mecz zakończył się nin GrigorijŁaguta – po osiem. W Rzeszowie po dziewięciu wyremisem 45:45. Goście punkt zawdzięczają juniorowi Pawłowi Przed- ścigach miejscowa PGE Marma pełskiemu, który wywalczył aż 16 przegrywała z Polonią Bydgoszcz punktów. 11 oczek dodał Australij- 23:31, ale w cztery z ostatnich sześciu biegów kończyło się podwójnyczyk Chris Holder. Dla Unii 12 punktów uzyskał Duń- mi wygranymi gospodarzy, którzy czyk Kenneth Bjerre, a dziewięć do- ostatecznie triumfowali 48:42. 14 punktów dla PGE Marmy, w dał Przemysław Pawlicki. Torunianie utrzymali pozycję li- szeregach której wciąż brakuje kondera, a na drugie miejsce awanso- tuzjowanego Duńczyka Nicki Pederwała Stal Gorzów, która wykorzy- sena, uzyskał Rafał Okoniewski, a stała osłabienie Betardu Sparty 10 oczek dodał Grzegorz Walasek. Dla gości 11 punktów zdobył AmeWrocław brakiem kontuzjowanego Anglika Taia Woffindena i wygra- rykanin Greg Hancock, a dziewięć – Robert Kościecha. ła we Wrocławiu 48:42. W ostatnim meczu Lechma Start Po dziesięciu biegach przyjezdni wygrywali już nawet 36:24, ale póź- Gniezno wygrał z Unią Tarnów niej gospodarze zaczęli odrabiać 50:40. Dla gospodarzy komplet 15 straty i o wyniku zadecydował punktów uzyskał Słoweniec Matej ostatni wyścig, który goście wygra- Zagar, a po dziewięć punktów dodali Sebastian Ułamek i Duńczyk Bjarli podwójnie. Aż 18 punktów dla Stali uzyskał ne Pedersen. Dla Unii 10 punktów Duńczyk Niels Kristian Iversen, a uzyskał Janusz Kołodziej, a dziewięć 10 dodał Bartosz Zmarzlik. Dla – Rosjanin Artiem Łaguta. W rozegranym przed weekendem Sparty 13 punktów zdobył Zbigniew Suchecki, a 10 dorzucił Tomasz Ję- innym meczu zaległym żużlowcy z Bydgoszczy pokonali ekipę Lechmy drzejak. Trzeci w tabeli jest Stelmet Falu- Startu 50:40. Z kolei Komisja Odbaz Zielona Góra, który wygrał w woławcza Ligi podjęła decyzję w Częstochowie z tamtejszym Dospe- sprawie meczu Fogo Unia Leszno – lem Włókniarzem 48:42. Pierwsza PGE Marma Rzeszów. Przypomnijpołowa meczu była wyrównana, a my, że rzeszowianie zakwestionowapo siedmiu biegach był remis 21:21. li stan leszczyńskiego toru i odmó-

w niedzielę odbyło się aż pięć zaległych meczów. Liderem wciąż pozostaje Unibax Toruń.

FOTO: PAP/JAKUB KACZMARCZYK

Tomasz Gollob z Unibaxu Toruń przed Damianem Balińskim z miejscowej Unii podczas zaległego meczu rozegranego w Lesznie

wili startu w meczu, który zakończył się wygraną gospodarzy 75:0. Komisja utrzymała ten wynik w

WYNIKI ZALEGŁYCH MECZÓW PGE Marma Rzeszów – składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz

48:42

PGE Marma: R. Okoniewski 14 (2, 3, 2, 3, 2, 2), D. Lampart 0 (0, w, -, -), J. Pavlic 8 (2, 0, 2, 2, 2), D. Andersson 4 (0, 3, 0, -, -, 1), G. Walasek 10 (3, 1, 1, 2, 3), Ł. Kret 3 (3, 0, 0), Ł. Sówka 9 (2, 1, 0, 3, 3). Polonia: G. Hancock 11 (3, 2, 2, 3, 1), R. Kościecha 9 (1, 1, 3, 1, 3), A. Łoktajew 7 (3, 3, 1, 0, d), H. Andersen 6 (1, 2, 3, u, 0), K. Buczkowski 6 (2, 2, 1, 1), Sz. Woźniak 3 (1, 1, 1), M. Curyło 0 (w, w, w).

Dospel Włókniarz Częstochowa – Stelmet Falubaz Zielona Góra

42:48

Dospel Włókniarz: M. Jepsen Jensen 3 (0, 1, 2, 0), R.

Holta 8 (3, 2, 0, 3, 0), G. Łaguta 8 (0, 1, 1, 3, 3), R. Szombierski 13 (3, 3, 3, 3, 1), E. Sajfutdinow 6 (2, 2, 1, 1, 0), H. Łęgowik 1 (0, 1, 0), A. Czaja 3 (3, 0, 0). Stelmet Falubaz: A. Jonsson 10 (1, 2, 3, 2, 2), J. Davidsson 4 (2, 0, 2, 0), P. Protasiewicz 8 (1, w, 3, 2, 2), K. Jabłoński 7 (2, 3, 1, 1), J. Hampel 13 (3, 3, 2, 2, 3), P. Dudek 4 (2, 0, 1, 1), K. Adamczewski 2 (1, 1, 0).

mocy, a ponadto nałożyła 158 tys. zł kowo obie drużyny zostały ukarane kary na klub z Leszna oraz 255 tys. odjęciem jednego dużego punktu. zł kary na klub z Rzeszowa. DodatTW Lechma Start Gniezno – Unia Tarnów

Fogo Unia Leszno - Unibax Toruń 50:40

0, 0, 1), F. Lindgren 7 (2, 3, 2, 0, 0), G. Zengota 8 (3, 1, 1, 3, 0), K. Bjerre 12 (3, 3, 3, 0, 3), T. Musielak 1 (0, 0, 1), Pi. Pawlicki 4 (3, t, 1). Unibax: Ch. Holder 11 (1, 2, 2, 0, 2, 2, 2), K. Brzozowski 0 (0, 0, -, -, -), A. Miedziński 7 (0, 1, 1, 3, 1, 1), D. Ward - zastępstwo zawodnika, T. Gollob 9 (1, 2, 2, 2, 0, 2, -), P. Przedpełski 16 (2, 1, 3, 3, 3, 3, 1), K. Pulczyński 2 (1, 1, -).

Lechma Start: D. Watt 4 (3, 0, 0, 1), P. Świderski 8 (1, 2, 3, 2, 0), M. Zagar 15 (3, 3, 3, 3, 3), S. Ułamek 9 (0, 2, 1, 3, 3), B. Pedersen 9 (2, 2, 2, 1, 2), W. Lisiecki 2 (2, 0, 0), O. Fajfer 3 (1, 1, 1). Unia: M. Janowski 5 (2, 1, 0, 1, 1), L. Madsen 3 (d, 0, 3, 0), A. Łaguta 9 (1, 3, 1, 3, 1), M. Vaculik 7 (2, 1, 2, 2, 0), J. Kołodziej 10 (3, 3, 2, 0, 2), K. Gomólski 3 (w, 1, 2), M. Borowicz 3 (3, 0, 0).

Betard Sparta Wrocław – Stal Gorzów

TABELA 1.Unibax 2. Stal 3. Falubaz 4. Unia L. 5. Unia T. 6. Sparta 7. Włókniarz 8. PGE Marma 9. Polonia 10. Start

42:48

Betard Sparta: N. Klindt 1 (1, 0, -, 0), Z. Suchecki 13 (2,

2, 2, 3, 3, 1), T. Jędrzejak 10 (3, 3, 1, 1, 2, 0), P. Ljung 3 (0, 1, 0, 2), T. Batchelor 9 (0, 3, 2, 2, 2), Ł. Bojarski 0 (0, 0, -), P. Dolny 6 (1, 2, 0, 3). Stal: D. Nermark – zastępstwo zawodnika, L. Sundstroem 1 (0, 0, 1, 0), K. Kasprzak 9 (2, 2, 2, 0, 1, 2), P. Hlib 6 (1, 1, 3, 1, 0), N. Iversen 18 (3, 3, 3, 3, 3, 3), A. Cyfer 4 (3, 1, 0), B. Zmarzlik 10 (2, 1, 3, 2, 1, 1).

i 2:3) w pierwszych meczach Ligi Światowej polską reprezentację siatkarzy czekają niemal dwa tygodnie przerwy. "To będzie na pewno ciężki dla nich okres” – ocenia Sebastian Świderski. W niedzielę polscy siatkarze przegrali w Łodzi z Brazylią 2:3 (26:28, 22:25, 25:23, 25:20, 10:15). W piątek ulegli "Canarinhos” w Warszawie 1:3. Mecz zgromadził w Atlas Arenie komplet 12 tys. widzów, którzy oglądali emocjonujące spotkanie, ale nie doczekali się zwycięstwa Biało-Czerwonych. Mistrzowie świata i srebrni medaliści igrzysk w Londynie po raz drugi okazali się zbyt silni dla polskich siatkarzy, choć grali bez największych gwiazd, m.in. Giby, Murilo i Sergio. Polakom na pocieszenie pozostał pierwszy punkt w tegorocznej LŚ. Najlepszym zawodnikiem spotkania (MVP) został Bruno Rezende. "Po Polakach widać było, że są nadal w ciężkim treningu, nie mieli świeżości, ale wiem, że teraz nie będą mieli łatwiej. Dwa tygodnie przerwy trener Andrea Anastasi będzie chciał maksymalnie wykorzystać.

To szkoleniowiec, który od razu działa, jego słowa są zamieniane w czyny, ale wierzę, że ten czas zakończy się z pożytkiem dla kadry” – dodał niedawny reprezentant Polski. Brazylia, całkowicie odmieniona, bez swoich największych gwiazd – Giby, Murilo i Sergio – pokazała swoją siłę. "W brutalny sposób obnażyła też nasze słabości. Największym mankamentem, zwłaszcza w drugim spotkaniu była zagrywka. Mamy tu jeszcze bardzo duże rezerwy. Cięż- Trener reprezentacji Polski Andrea Anastasi udziela wskazówek zawodnikom ko oczekiwać pozytywnego rezultatu, jeśli serwis jest tak słaby. Brazylia ma bardzo dużą siłę na siatce, ich skuteczność w ataku była imponująca” – ocenił Świderski. Zdaniem Świderskiego siłą polskiej kadry jest jej szeroki skład i man Piotr Kantor i Bartosz Łosiak wywalczyli złoty medal mistrzostw świało zmian w przeciągu ostatniego roku. "Mamy bardzo szeroką kadrę. ta U-23 w siatkówce plażowej. W niedzielnym finale pokonali w MysłoPrzez lata zawodnicy ogrywają się wicach brazylijską parę Vitor Felipe, Marcio Gaudie 2:0 (21:16, 21:17). na zapleczu, ale są również ciągle blisko pierwszego zespołu. Nie pojaZwycięstwo w finale obaj przyjęli nią taktykę. W pierwszym secie odwiają się znikąd. Zaplecze i potenspokojnie. "Jesteśmy znani z tego, że jechaliśmy, w drugim do stanu 16:16 cjał mamy naprawdę duże” – dodał. nie okazujemy emocji, euforii. Cie- szliśmy łeb w łeb, potem czekaliśmy Świderski zaapelował, by nie przeszymy się w duchu. Obawialiśmy się na ich pomyłki” – podsumował Kanstawać wierzyć w reprezentację, bo tego ostatniego meczu. Felipe to tor. Przyznał, że niełatwo jest im wejść to były tylko dwa mecze. "Ja nadal świetny gracz, nie znaliśmy jego part- do seniorskiej rywalizacji. "Ogrywawierzę, że oni są w stanie obronić tynera. Udało się znaleźć odpowied- my się jeszcze” – zaznaczył. tuł w Lidze Światowej” – zaznaczył.

Złoty rewanż na piasku

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Monday, June 10, 2013

FOTO: FOTO: PAP/GRZEGORZ MICHAŁOWSKI

Ciężkie dni Polaków n Po dwóch porażkach z Brazylią (1:3

45:45

Fogo Unia: Prz. Pawlicki 9 (2, 3, 2, 0, 2), D. Baliński 4 (3,

10 9 9 9 9 10 8 8 10 10

18 11 11 10 9 8 8 7 6 6

+131 +9 +47 +81 +10 -35 -13 -87 -63 -80

Biało-Czerwoni kolejne mecze rozegrają we Francji. W piątek 21 czerwca zmierzą się z Trójkolorowymi w Rouen, a dwa dni później w Tuluzie. W grupie A rywalizują jeszcze zespoły Argentyny, Bułgarii i USA. Od tego roku zmieniła się formuła rozgrywania fazy interkontynentalnej. FIVB powiększyła liczbę uczestników z 16 do 18 i podzieliła ich na trzy grupy na podstawie rankingu. W turnieju finałowym, 17-21 lipca w Argentynie, wystąpi sześć drużyn: gospodarz, a także po dwie najlepsze ekipy z grup A (oprócz Argentyńczyków) i B oraz zwycięzca grupy C. n

Zadowolony po finale był prezes PZPS Mirosław Przedpełski. "Bardzo się cieszę. To perspektywiczna i bardzo dobra para. Są trzeci w naszym rankingu i... będą z nich ludzie. Staramy się przekazywać duże środki na siatkówkę plażową. Liczę że w Starych Jabłonkach (seniorskie MŚ w lipcu) też coś osiągniemy” – powiedział. Złoty medal wśród kobiet zdobyły Niemki Victoria Bieneck i Isabell Schneider po wygranej z brazylijską parą Eduarda, Thais 2:1 (19:21, 21:12, 15:13). n

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/06/11  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you