Dyrlaegen udgave 2/6 2015

Page 9

er at være mellemleder,« siger hun og tilføjer, at deltagerne får mulighed for at udfordre sig selv både fagligt og personligt med udgangspunkt i den hverdag, de kender. »I et fortroligt forum får de lov til at øve sig i de svære ting, der følger med jobbet som leder. Hvordan man holder en god medarbejderudviklingssamtale, hvordan man håndterer stress, sygefravær og konflikter – og kæder ledelse sammen med strategi og økonomi. På uddannelsen kan de øve sig, så de står stærkere, når det virkelig gælder,« siger Stina Løndahl Henriksen. Samtidig er uddannelsen en oplagt mulighed for at opbygge et stærkt netværk, hvor man både kan diskutere faglige og personlige udfordringer, lyder det fra Lotte Westergaard. »Vi giver dem en masse idéer og modeller til, hvordan de kan arbejde med ledelse. Og i forløbet håber vi, at deltagerne vil udnytte den unikke chance for at udveksle erfaringer og etablere netværk undervejs,« siger hun. Fik teorien på plads I 2005 eksisterede der en næsten tilsvarende uddannelse som den, der nu indledes på Hansenberg i efteråret. Veterinærsygeplejerske Rikke Schnoor var heldig at være med på det eneste hold, hvilket hun har stor glæde af i dag i sit arbejde som daglig leder hos Haderslev Dyrehospital. »Da jeg tog uddannelsen, var jeg lige blevet medejer, så jeg havde virkelig brug for de værktøjer, jeg fik på uddannelsen. Både omkring de økonomiske aspekter ved at lede en klinik og omkring håndtering af personale har uddannelsen hjulpet mig rigtig meget,« siger hun. Især er Rikke Schnoor glad for den teoretiske ballast, uddannelsen gav hende. »Når man lærer om ledelse på det niveau, så slipper man for at prøve sig frem i hverdagen, fordi man ved, hvad der virker – og hvorfor. Det er så afgørende at få teorien på plads. Og jeg fik da en helt anden indgangsvinkel til rigtig mange ting i mit arbejde lige fra, hvordan man arrangerer et møde til, hvordan man coacher en kollega eller håndterer en konflikt på arbejdspladsen,« siger hun. De nødvendige værktøjer Når mellemlederuddannelsen går i luften i september, er veterinærsygeplejerske Anette Frandsen fra Ribeegnens Dyrelæger tilmeldt som en af deltagerne. Og hun håber netop, at hun med uddannelsen får opbygget et solidt teoretisk grundlag for sit daglige arbejde med ledelse. »I mit arbejde er jeg meget ind over den daglige ledelse. Jeg har ansvaret for vores laboratorier, jeg kører vagtplaner og står også for alt omkring vores elever. Jeg synes, det er helt fantastisk med denne her uddannelse og glæder mig til at få de rigtige værktøjer til at udføre mit arbejde. For det er nødvendigt, synes jeg,« siger Anette Frandsen. Selv vil hun gerne være bedre til at håndtere de

mange små og store personalespørgsmål, hun støder på i hverdagen. »Jeg vil gerne styrke vores MUS-samtaler, ligesom jeg godt vil have nogle redskaber til, hvordan jeg giver konstruktiv feedback til vores elever, så de ikke føler sig stødt. I det hele taget satser jeg på at få en masse teori på plads, der styrker mit arbejde med ledelse,« lyder det fra Anette Frandsen.

FAGVETERINÆRSYGEPLEJERSKE I LEDELSE

Den nye mellemlederuddannelse for veterinærsygeplejersker er udviklet af HANSENBERG i samarbejde med Veterinærsygeplejerskernes Fagforening, Den Danske Dyrlægeforening og Det Faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerskeuddannelsen. Uddannelsen går i luften i september 2015 og er opdelt i fire moduler på i alt 36 dage fordelt på to et halvt år. MODUL 1: STRATEGI, FORRETNINGS- OG ØKONOMIFORSTÅELSE Her undervises deltagerne blandt andet i god forretningsforståelse, bestyrelsens rolle i virksomheden, drift, virksomhedsstrategi og økonomistyring, og der lægges vægt på, hvordan de forskellige aspekter påvirker hinanden. MODUL 2: SALG – OG MARKEDSFØRING Her får deltagerne indsigt i markedsføringens strategiske og taktiske placering i organisationen og lærer at håndtere markedsføring samt salgsledelse. MODUL 3: LEDELSE På dette modul arbejder deltagerne med ledelse og samarbejde, bevidsthed om egen lederstil og får fokus på egen rolle i forhold til virksomhedens øvrige ledelse. De undervises også i mødeledelse, situationsbestemt ledelse og anerkendende ledelse samt ledelse af forandringsprocesser. MODUL 4: HR I dette modul indgår medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler, håndtering af personalejuridiske opgaver, gennemførelse af personalesamtaler, kommunikation som ledelsesværktøj samt kommunikation og konflikthåndtering. Tilmelding til uddannelsen eller til de enkelte moduler kan ske på hansenberg.dk

DYRLÆGEN • 2/2015

9


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.