Dyrlægen 5 2017

Page 22

ARBEJDSVILKÅR

Rutinerede kræfter forlader branchen Der bliver stadigt større mangel på veterinærsygeplejersker i praksis. De rutinerede veterinærsygeplejersker forlader branchen på grund af dårlig løn og utilfredsstillende arbejdsforhold, lyder kritikken fra Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. Af Cecillie Fabritius Andersen

Alt for mange veterinærsygeplejersker forlader praksis – og det er både de unge og de erfarne, der søger væk. Flere og flere yngre veterinærsygeplejersker er begyndt at søge væk fra arbejdspresset

på klinikkerne, og den tendens bliver kun stærkere, fortæller Malene Brendorp Meyer, formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening. »Når vi siden etableringen af Hansenberg i 1993 har uddannet veterinærsygeplejersker og stadig har mangel på kva-

Formand for Veterinærsygeplejerskernes Fagforening Malene Brendorp Meyer ser en tendens til, at erfarne veterinærsygeplejersker forsvinder ud af branchen på grund af dårlig løn og utilfredsstillende arbejdsforhold på klinikkerne.

22

DYRLÆGEN • 5 /2017

lificeret arbejdskraft i praksis, så skyldes det i særdeleshed, at veterinærsygeplejerskerne forsvinder ud af branchen, efter de har været i gamet i nogle år. De bliver simpelthen trætte af det,« siger Malene Brendorp Meyer. Formanden vurderer, at der er flere grunde til, at de garvede veterinærsygeplejersker forsvinder ud af branchen. »En af forklaringerne ligger i dårlig ledelse på klinikkerne og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvis man som veterinærsygeplejerske eksempelvis ikke kan få lov at sige fra på trods af, at man fortæller sin leder, at man ikke kan nå sine opgaver, så bli­­ver man til sidst så presset og stresset, at man mister arbejdsglæden. Er man smart, så når man at sige jobbet op, inden arbejdspresset på klinikken bliver for stort – ellers bliver man måske sygemeldt med stress, hvilket også er en af de tendenser, vi ser. Det er et kæmpe problem for branchen,« fortæller Malene Brendorp Meyer. Hos Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening ser man dog ikke en tendens til, at danske veterinærsygeplejersker forlader branchen. »Vi er ikke bekendte med, at veterinærsygeplejerskerne forsvinder ud af branchen, så havde vi hørt om problematikken fra vores medlemmer,« siger formand for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening Jacob Kjær Larsen. For 20 til 25 år siden oplevede Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening udfordringer, da der ikke var mulighed for videre specialisering, men det kan veterinærsygeplejerskerne i dag, så den problematik ser foreningen ikke længere. »I dag er det en statsanerkendt uddannelse, og veterinærsygeplejerskerne kan efteruddanne sig inden for eksem-


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.