__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 14

14

T E M A : 3 D - B E T O N P R I N T

DYNAMO

65

06

21

DTU

3

spørgsmål om 3D-betonprint Thomas Juul Andersen er teamleder i betonsektionen på Teknologisk Institut. Han har beskæftiget sig med 3D-betonprint i flere år og leder forsknings­projektet N3XTCON, hvor DTU også deltager.

Lot te K rull I CO N , Te kno lo gisk In stit ut

1

Hvor bliver 3D-betonprint brugt? I Danmark er der kun få eksempler med print på byggepladserne. I f.eks. USA, Rusland, Kina og Dubai er der p.t. en del eksempler på printede konstruktioner. Tendensen i disse lande er dog, at de – lidt groft sagt – bare fremstiller traditionelle betonkonstruktioner på en ny måde. I Europa er vi mere optaget af at udforske teknologiens arkitektoniske muligheder.

2

Hvordan kan teknologien forbedre byggeriets bæredygtighed? Materialevalg er helt centralt her. Mange steder er det slet ikke beton, der anvendes, men et mørtellignende materiale. Desværre har det typisk et større CO2-aftryk end beton. Derfor er udvikling af nye betonløsninger med f.eks. lavere indhold af cement central for at sikre, at 3D-betonprint bliver en klimavenlig løsning. Det er noget af det, vi udforsker i forskningsprojektet N3XTCON (se artikel på side 10). 3D-betonprint har et stort potentiale til at reducere materialeforbruget i betonbyggeri. Det skyldes, at det er en additiv løsning, dvs. man tilføjer kun det materiale, som skal bruges. Hvis man f.eks. vil printe en søjle, så behøver man ikke at printe en massiv søjle. Man kan måske nøjes med en hul søjle. Teknologien lægger også op til optimering af konstruktioner, hvor man kun udlægger materialer dér, hvor lasterne i konstruktionen løber. Det er også med til at reducere materialeforbruget og fremme bæredygtigt byggeri.

Den amerikanske virksomhed ICON fremstiller 3D-betonprintere. ICON er sammen med BIG i gang med at designe 3D-printede månehabitater.

ICON er blandt de første, der printer boliger i USA bl.a. i Austin, Texas.

3

Hvor er vi om ti år? Det kan godt være, at vi har printerne i dag, men materialemæssigt og på arkitektursiden er vi ikke helt på plads endnu. Mit bud er, at det er vi muligvis om tre-fem år. Dernæst vil der måske gå yderligere fem år, før vi ser 3Dbetonprint implementeret i dansk byggeri i større udstrækning. Men denne slags revolutionerende teknologier har tidligere vist, at udviklingen på kort tid kan tage uventede kvantespring, så måske kan det gå meget stærkere.

Profile for DTUdk

Dynamo nr. 65  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded