Dynamo no. 64

Page 16

16

T E M A : D T U I A R K T I S

NYT ARKTISK FORSKNINGSSKIB PÅ VEJ

Besætning

14

personer og plads til

20

forskere.

I efteråret 2020 faldt den statslige finansiering af et nyt ocean­gående forsknings­skib omsider på plads. Det skal erstatte Dana IV, der er Danmarks eneste havforskningsskib, som kan besejle­de arktiske have. Størrelse Lotte K rull S k ib sin ge niø rfirm aet Knud E. Hansen

Skibet bliver

15,6

Hvorfor?

meter bredt og

65 meter langt. Dybgang

5,4 meter.

Danmark har en lang tradition for havforskning. Med et nyt oceangående forskningsskib, der kan sejle i is, er Danmark i stand til fortsat at bidrage væsentligt til internationale forskningssamarbejder. Fokus på havforskning øges i de kommende ti år som følge af FN’s ’Decade of Ocean Science for Sustainable Development’. Med eget skib er Danmark ikke afhængig af andre lande for at få adgang til den rette infrastruktur. Desuden er forståelsen af havets rolle i klimaet og klimaforandringernes påvirkning af havet blevet mere presserende. Skibet kan også bidrage til forskning i bæredygtigt fiskeri i de arktiske egne i samarbejde med Grønland. Fiskeriprodukter udgør næsten 90 pct. af Grønlands eksport.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.