__MAIN_TEXT__

Page 6

06

”Diskussionen tager udgangspunkt i hele energiproblematikken, som den ser ud med globalt energiforbrug og forskellige kilder til energi. Vi taler også om fossile energikilder over for bæredygtige energikilder, og hvordan vi f.eks. skal lagre solenergien, så vi kan bruge den, når solen ikke skinner,” siger Luise Theil Kuhn. Hun prøver altid at gøre undervisningen nutidig og relevant. Ikke mindst fordi mange af de studerende kommer til at beskæftige sig med at fremme den grønne omstilling, når de er færdiguddannede. Plads til at svare forkert En anden metode går ud på at bede de studerende om at tegne. Ofte er de uvante med at sidde med blyant og papir, da de plejer at programmere

Luise Theil Kuhn er optaget af at variere undervis­ ningen og bruger bl.a. kuglebaner i under­visningen for at sætte dis­ kus­sioner i gang om energi og energib­evarelse.

U D D A N N E L S E

”Der er plads til at svare forkert. Det er ofte de forkerte svar, der er de mest interessante,” siger Luise Theil Kuhn om sin under­ visning og det fag­lige udbytte, de studerende kan gå derfra med.

Blå bog Navn: Luise Theil Kuhn Titel: Lektor, ph.d., studie- og sektionsleder på DTU Energi Fagområde: Fysik, nanotekno­ logi, magnetisme, elektron­mikroskopi, neutron­spredning og mate­riale­ analyse Alder: 50 år Bopæl: Nødebo

DYNAMO

63

12

foran computeren. Men Luise Theil Kuhn vil gerne have, at det bliver simpelt og illustrativt. Først når man har sine begreber på plads, kan man begynde at tale om, hvilke modeller man skal bruge for at løse problemstillingen, mener hun. Quizzer kan også indgå i undervisningen. Det kan være med multiple choice-spørgsmål. Det kan også være en illustreret problemstilling, hvor man skal byde ind på, hvilken tegning der er den rigtige model. ”Der er plads til at svare forkert. Det er ofte de forkerte svar, der er de mest interessante. Det er der, man kan tage fat i en diskussion af, hvad der forståelsesmæssigt er gået galt. Det kan også være, at der er flere rigtige svar. Så bliver det interessant at diskutere, hvordan de er rigtige på hver deres måde.”

20

DTU

Respekt for de studerende I det hele taget har Luise Theil Kuhn stor respekt for de studerende. Hun lytter og bruger tid på feedback og spørgsmål. Det er ofte de studerendes spørgsmål, der kan drive undervisningen videre. Det betyder også, at hun er ret fleksibel og ikke har en fuldstændig tilrettelagt køreplan, når hun går ind til undervisningen: ”De studerende skal synes, at det er trygt at stille dumme spørgsmål. Jeg er ikke selv ud af en akademikerfamilie og har brugt mine undervisere rigtig meget, fordi der ikke var andre steder, jeg kunne gå hen med mine spørgsmål. De har sikkert syntes, at jeg var en frygtelig plage. Men jeg vil gerne gøre plads til alle de studerende, der heller ikke har andre steder at gå hen med deres spørgsmål.” L  u is e Th eil Ku h n , se k t i o n sle d e r, DTU E n erg i, l u k u @ d t u . d k

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63