__MAIN_TEXT__

Page 43

DYNAMO

63

12

20

D T U

43

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

59

12

19

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

58

09

19

58

59

09

09

19

19

Ny lynhurtig test af fjerkræ

Ny teknologi til demente ældre SM A RT C I T I E S:

TJE K A F MATE MATIS KE MODE LLE R:

drug delivery i mikrokapsler

Verdens umættelige energibehov har ført til rekordhøjt udslip af CO2. Ny teknologi kan mindske det.

ENERGILAGRING I STEN VIRKER

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

Ny viden om plastik

DYNAMO SPØRGER OM

Sådan tøjler vi CO2-udslippet

KUNSTIG INTELLIGENS SÆNKER CO2-AFTRYK

TEMA

FORSKERE ØDELÆGGER BETONHUS

TEMA

DYNAMO SPØRGER:

Hvornår får vi en hushjælpsrobot?

Udfordringer er der masser af. DTU’s forskere arbejder på løsninger til bæredygtig produktion, genanvendelse og bortskaffelse af det uundværlige materiale.

ST UDE NTE R I N N OVAT I O N :

G ODE RE S U LTATE R:

60

03

20

KLIMAVENLIG ROSKILDE FESTIVAL

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

61

06

20

03

20

20

Data teleporteret mellem to mikrochips TEMA

A B S O LUT BÆ RE DYGT I GH E D

FOSSILFRIE BRÆNDSTOFFER

NATURENS BÆREEVNE SOM MÅLESTOK TEMA

DYNAMO SPØRGER:

Fusionsenergi

Er meget fisk meget sundt?

Hvad er de største udfordringer? Hvornår får vi verdens første fusionskraftværk? Hvor stor bliver ITER – verdens største fusionsreaktor? Hvorfor har DTU sin egen tokamak?

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

62

09

20

CORONA-PANDEMI: FEM PROJEKTER, DER GØR EN FORSKEL DYNAMO SPØRGER:

Hvor mange satellitter er der plads til? DEPRESSION BEHANDLES MED MAGNETISK STIMULATION

E LE KT RO M AGN E T I S M E

DTU – TEKNOLOGI FOR MENNESKER

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

63

12

20

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

63 12

09

20

20

3D-printet i stål Mere end 100 studerende fordelt på seks teams deltog i konkurrencen. Danstar fra DTU stillede som det eneste hold med deres egen bi-liquidraket, som er den teknisk mest avancerede konstruktion. Efter affyringen i Portugal nåede Danstars raket en højde på 2,2 kilometer. Ved en fejl blev hovedfaldskærmen trukket ud i 450 meters højde, da bremsefaldskærmen blev udløst. Den foldede sig aldrig rigtigt ud, og det førte til, at rakettens elektronik blev knust, da den ramte jorden. Man kan se videoer på Youtube af Danstars affyring af Dragonfly og den korte flyvetur. Danstar vil nu arbejde videre med projektet og indkøber nye dele til en kommende raketmodel. Målet er at deltage i konkurrencen igen i 2021 og sætte verdensrekord for studenter­bi-liquid-raketter ved at flyve op til ni kilometer.

Hvordan kan vi fremstille flydende brændstoffer til fly, store skibe og lastbiler i en fossilfri fremtid?

H.C. ØRSTEDS FANTASTISKE OPDAGELSE

62

taktede Danstar generaldirektør Jan Wörner i den europæiske rumfarts­ organisation ESA, som skabte kontakt til det portugisiske PT Space. PT Space tog derefter initiativ til at få oprettet en EU-raketkonkurrence med input fra Danstar, Propulse NTNU i Norge og Jacob Skov Larsen fra Copenhagen Suborbitals.

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

6 61 0 03 6

60

Ny metode kan afsløre Alzheimers sygdom

udviklet og testet sin egen raket, raketmotor og affyringsrampe. Udviklingsarbejdet er gennem flere år foregået i DTU’s innovationsværksted DTU Skylab, og det overordnede mål med projektet var at stille op i konkurrencen Spaceport America Cup i New Mexico, USA, i 2020. Men da det ikke kunne lade sig gøre på grund af coronapandemien, kon-

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Sådan kan vi bedre udnytte biomassen

Sådan kan immunforsvaret fjerne kræft TR AWL MED K AMER A:

F O R M L E N E R F U N D E T:

TEMA

RESISTENTE BAKTERIER

Om forskning, der forhindrer en postantibiotisk æra, hvor vi ikke længere kan behandle infektioner med antibiotika.

NATURENS BRODDE HAR SAMME DESIGN DYNAMO SPØRGER:

Hvorfor skal batterier udvikles hurtigere? S TA RTU P- OPFINDE LS E :

NY TEKNOLOGI TIL PLASTIKSORTERING

TEMA

KUNSTIG INTELLIGENS Hvad bruges kunstig intelligens til, og hvordan opnår vi en sikker teknologiudvikling?

FISKERE SIKRES DEN RIGTIGE FANGST DYNAMO SPØRGER:

Hvordan leder man hjemsendte medarbejdere? M I L J Ø V E N L I G S K I B S F A R T:

LASERLYS AFSLØRER SKIBSMALINGENS TILSTAND

FÅ DYNAMO TIL DØREN – HELT GRATIS

Hvis du ikke allerede er abonnent på Dynamo, eller hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at få magasinet tilsendt, så husk, at det er ganske gratis. Send en mail med navn og arbejdseller privatadresse til dynamo@dtu.dk. Så lander magasinet i din postkasse eller på dit skrivebord fire gange om året.

www.danst a r. d k

Skriv til dynamo@dtu.dk – og få Dynamo tilsendt.

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63