__MAIN_TEXT__

Page 35

N I E L S N Y G A A R D

DYNAMO

63

12

20

35

DTU Skylab På DTU Lyngby Campus er inno­ vationsværkstedet DTU Skylab udvidet med en ny bygning, så pladsen til eksperimenter er mere end fordoblet og nu omfatter over 5.000 m2 . Hjertet i bygningen er den store projekthal med 13 meter til loftet, som bl.a. giver mulighed for at lave prototyper i stor skala. Omkring projekthallen ligger bl.a. GMOlaboratorier, multilabs, 3D-printlaboratorier og værksteder. ”DTU Skylab er en ramme, hvor innovation kan skabes på brugernes præmisser. Her kan de studerende, ansatte og virksom­ heder i konkrete projekter arbejde med teknologi for mennesker. Og samtidig med at vi sætter pris på de muligheder, der er i det nye byggeri, så er vi meget bevidste om, at innovation ikke kun handler om det rumlige. Innovation er en teamsport, og den bliver kun bedre, når vi er åbne, inviterer ­o mverdenen ind og skaber en kritisk masse af aktivitet,” siger Marianne Thellersen, koncern­ direktør for innovation og entre­ preneurskab på DTU. Byggeriet er muliggjort af en donation på 80 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. w  w w . sk y la b . d t u . d k

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63