__MAIN_TEXT__

Page 25

H VORDA N LEDER M A N HJEMSENDTE MEDA RBEJDERE ?

DYNAMO

63

12

20

Da lande over hele verden lukkede ned pga. COVID-19 i foråret, greb lektor Christine Ipsen fra DTU Management sammen med sine kolleger hurtigt den unikke mulighed for at undersøge lederes og medarbejderes syn på hjemmearbejde.

DT U

Om forskningen

q: Hvad har overrasket i den globale undersøgelse? a: Vi blev overrasket over, at

• Lektor Christine Ipsen er leder af sektionen Implementation and Performance Management på DTU Management. • Sektionens forskning har fokus på, hvordan nye teknologier implementeres, og hvordan ledelse og organisering kan nytænkes i den forbindelse. • Under nedlukningen i foråret 2020 var sektionen blandt de første i verden til at udsende et spørgeskema om hjemmearbejde. • Ca. 8.000 modtagere – både medarbejdere og ledere – fra 28 lande i hele verden har svaret. • De første analyser af mate­ rialet findes i rapporten ’Experiences of working from home in times of covid-19’, som kan søges frem i DTU Orbit.

q: Hvad vil du kalde denne tid? a: Det er en spændende tid, en

opgaver, og måske ser vi en ny type leder tone frem. Vi vil se andre måder at indrette arbejdet på, som vil være en hybrid mellem at være til stede og være væk fra arbejdspladsen. Derfor diskuterer man allerede kontorets rolle i fremtiden. Måske vi også kommer til at diskutere retten til at have en kontorplads. Nye teknologier, som Zoom og Teams, har allerede vist deres værdi, og næste skridt bliver måske brugen af mobile robotter, som ledere og medarbejdere kan anvende, f.eks. til møder, og genskabe noget af den nærhed, som distancen forhindrer. Det er alt sammen opgaver, som universiteterne kan hjælpe med at udvikle viden, metoder og løsninger til.

værende studier viser, at lederne glæder sig over, at deres medarbejdere trives med at arbejde på distancen, at de sætter pris på den højere fleksibilitet og større frihed og slipper for pendlertid.

medarbejderne i så høj grad har været positive over for at arbejde hjemme, mens det har været mere udfordrende for lederne. Vi bemærker også, at danske ledere har fundet det sværere at være distanceledere end tyske ledere. Undersøgelsen viser bl.a., at danske ledere har et større behov for at se deres medarbejdere, end de tyske ledere har. En forklaring kan være, at danske ledere udøver ledelse gennem sociale relationer, og det er netop disse relationer, der kan være svære at skabe og fastholde, når der er afstand mellem ledere og medarbejdere. Vi ved ikke med sikkerhed hvorfor, og vi skal til at kigge ind i den problematik og se nærmere på nationale forskelle.

brydningstid, hvor der bliver set med nye øjne på lederens

C  h rist in e I p s e n , le k to r, DTU M a n a g em e nt , c h i p @ d t u . d k

25

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63