__MAIN_TEXT__

Page 14

14

T E M A : K U N S T I G I N T E L L I G E N S

AI

Algoritme hjælper til at diagnosticere epilepsi DTU-startup-virksomheden BrainCapture står bag en app, som gør det muligt at stille den rette diagnose hos epilepsipatienter i tredjeverdenslande, hvor de mangler skanningsudstyr.

C h rist a V is h o l t J ø rg en s en Bra in C a pt u re

H

vert år er der omkring to mio. nye epilepsitilfælde, som ikke bliver diagnosticeret eller behandlet, vurderer Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Det skyldes, at mange lav- og mellemindkomstlande ikke råder over nok EEG-skannere, som bruges til at diagnosticere epilepsipatienter. Denne udfordring vil den danske startup-virksomhed BrainCapture forsøge at løse med deres skanningsudstyr. ”Idéen er, at vi med det mobile udstyr kan hjælpe med, at flere personer bliver diagnosticeret med epilepsi og dermed få den rigtige medicin, som ikke koster mere end ti dollar om året,” siger Tue Lehn-Schiøler, der er administrerende direktør i BrainCapture.

Mere end 50 mio. mennesker på verdensplan har epilepsi, og 80 pct. af dem lever i lav- og melle­ mindkomstlande som eksem­ pelvis Guinea i Vestafrika, hvor BrainCapture har lavet tests.

Hætten med elektroder opfanger hjerne­ signaler, som sendes gennem en forstær­ ker og overføres til en smartphone via Bluetooth. Patienter skal sidde med den på i en time for at få nok data.

Udstyret består af en hætte med elektroder, som er tilsluttet en lille kasse, der forstærker de svage hjernesignaler. Signalerne sendes via Bluetooth til en smartphone, hvor en app analyserer resultaterne fra testen. De første prototyper er bl.a. testet på over 400 patienter i Guinea sammen med landets neurologer, som ellers kun har en enkelt EEG-skanner til landets omkring tolv mio. indbyggere. App genkender hjernemønstre Teknologien i BrainCaptures app består af kunstig intelligens. Det ene formål er løbende at kontrollere kvaliteten af indsamlet data, mens patienten bliver testet, så potentielle fejl bliver opdaget. ”Teknologien kører i realtid i appen, så det er en forholdsvis effektiv algoritme, der samtidig skal kunne fungere på en almindelig telefon,” siger Tue Lehn-Schiøler.

Profile for DTUdk

Dynamo nr 63