Page 1

MAGAZINE

NUMMER 10

JAARGANG 6

2015

HUIS VAN DE GEMEENTE

BOUWENS KLAAR VOOR DE TOEKOMST

ZONDER ‘T ERF GEEN EGCHEL

OVER DE GRENS

DE BREDE

Het is echt ONS huis

Leerlingen onder één dak

Spil van groeikern Peel en Maas

Bart en Liesbeth Gielens

Broertje van Streekmuseum


Kies nú uit

450 cursussen

Janssen Montage

e Werkbon:Janssen Montage Briefpapier

29-02-2008

Niet geslaagd? Lesgeld terug!

Haal nu een erkend diploma! 10:17 Pagina 1

Hogeschool NHA

• HBO opleidingen • HBO leergangen

Hekwerk

MBO-college NHA • MBO opleidingen • Basis opleidingen

Voortgezet onderwijs • Vmbo - Havo - Vwo • Ook losse certificaten

anssen ontage

S e v e n u m s e d i j k 13 5 9 8 4 P C K o n i n g s l u s t T 077 3 0 7755 2 F 0 7 7

Hekwerk

R a b o b a n k n r . 1 2 9 0 1 4 14 1

Cursussen vanaf € 99,-

K . v . K . • Beroepscursussen N o o r d L i m b u r g n r . 1 Quinty 2049454 Trustfull • Eigen zaak cursussen • Taalcursussen

gratis studiegids

n u m s e d i j k 13 5 9 8 4 P C K o n i n g s l u s t T 077 3 0 7755 2 F 0 7 7 3 0 8 2 6 6• Managementcursussen 1 K. v.K. Noord L imbu rg nr. 120494 54

Sevenumsedijk 13 5984 PC Koningslust

Naam:

T 077 3077552 E info@janssenmontage.nl Adres: W www.janssenmontage.nl

m:

s:

code:

• Beautycursussen • Hobbycursussen • Muziekcursussen

Hogeschool NHA: Industrieterrein 37 Panningen

Postcode:

ts:

foon:

Plaats:

m:

• •

Telefoon:

er hekwerk type

à€

Datum:

er hekwerk type

opzetten administratie samenstellen jaarrekening

er hekwerk type

à€

kpalen

à€

Meter hekwerkà €type

t

Meter hekwerk type

t

t

Meter hekwerk type

lingstermijn 8 dagen. incl/excl: €

erkingen:

2

Hoekpalen Kanaalstraat 108c 5986 AH Beringe Eindpalen

N U MME R

10

T (077) 308 21 44 F (077) 307 21 72

J AARG A NG

6

2015

• • •

fiscale aangiftes belastingadvies bedrijfsadvies

à€

palen

bel 077-3067000 of ga naar www.nha.nl

B T W n r . N L 1 5 9 9 . 5 5 . 1 2 9 . B 0• Computercursussen 1

PM0115

a n k n r . 1 2 9 0 1 4 14 1

BTW n r. NL 15 9

à€

‘‘Zo kunt u zich focussen à€ op ondernemen’’ à€

info@actusadvies.nl www.actusadvies.nl

à€ à€


MAGAZINE

I N H O U D S O P G AV E Huis van de Gemeente: ‘Het is echt ONS huis’

5

Bouwens klaar voor de toekomst

9

Wilms Installatiebedrijf

10

Zonder ‘t Erf geen Egchel

11

Over de Grens: Bart en Liesbeth Gielens

12

De Brede

14

Rabobank - Veel kansen op de woningmarkt

15

VORMGEVING DTP Graphic Products - www.dtp-group.nl TEKSTEN

Ank van Lier, Kim Jacobs en Bart Ebisch

FOTOGRAFIE Jacobs Fotografie (Tenzij anders vermeld)


Onderstaande bedrijven verzorgden het interieur in het Huis van de Gemeente Parthos B.V. Industrieterrein 25 P.O.Box 7044 5980 AA Panningen The Netherlands

Tel. +31 (0) 77 30 68

Fax +31 (0) 77 30 73 info@parthos.com www.parthos.com

PARTHOS B.V. | Interieurbouw - Winkelinrichting - Metaal - Mobiele wanden

Opleveringsverklaring

Industrieterrein 25 | 5981 NK Panningen | Tel: 077-3068200 | info@parthos.nl | www.parthos.nl

Datum:

Klacht/ser vicenummer:

Ordernummer:

Project omschrijving:

Opdrachtgever:

Ondergetekende verklaart hierbij dat de wand(en) voor bovengenoemd project aan haar/hem in goede staat z overgedragen. Volgens tekening/bestek.

AREJA | Uitgevoerde Slootsekuilen 30 | 5986 PG Beringe werkzaamheden: Tel: 077-2057570 | info@areja.nl | www.areja.nl

Opmerkingen:

OPSTALS INTERIEURMAKERS | Loosteeg 14D | 5981 NH Panningen Tel: 077-4001369 | info@opstals-interieurmakers.nl | www.opstals-interieurmakers.nl Te ondertekenen door: Naam:

Datum:

Handtekening:

Opdrachtgever Parthos B.V,

mobile wall systems & interior contracting

VAN LIER MAATWERK IN INTERIEURS | Maasbreeseweg 5 | 5981 NZ Panningen

4

Tel: 077-3060400 | info@vanliergroep.nl | www.vanliergroep.nl N U MME R

10

J AARG A NG

6

2015


MAGAZI

NE

‘Het is echt ONS huis’ H U I S VA N D E G E M E E N T E : O N T M O E T I N G S P L E K V O O R I E D E R E E N

Door de fusie van Helden, Kessel, Maasbree en Meijel tot de gemeente Peel en Maas ontstond de behoefte aan een nieuw onderkomen voor de gemeentelijke organisatie. De insteek van de fusie - het optimaliseren van de dienstverlening - komt tot uitdrukking in het gloednieuwe Huis van de Gemeente, dat 5 oktober officieel wordt geopend. Het bevorderen van ontmoeting, dialoog en samenwerking staat centraal in het ‘Huis’, waar voor iedereen de deuren wagenwijd open staan.

De fusie zorgde voor een nieuwe manier

menteel zijn dat instellingen gericht op de

hout en beplanting gewerkt. “Ik zou bijna wil-

van werken van de gemeente en bracht

Wmo en de jeugdzorg en organisaties als

len zeggen: een sfeer als in een huiskamer. Als

ook andere eisen met zich mee voor de

VluchtelingenWerk Peel en Maas en de

je een huiskamer binnen stapt, ken je elkaar en

fysieke locatie. Projectleider van het eer-

Wegwijzer, maar in de toekomst breiden

wil je met elkaar in gesprek gaan. Precies dat

ste uur, Jan Plompen licht toe: “We zijn

we graag uit met andere partners waar

gevoel wilden we hier neerzetten.”

uitgegaan van waar we als fusiegemeente

behoefte aan is. Daarnaast is nu ook al de

voor staan, welke werkwijze daarbij hoort

bibliotheek in het pand gevestigd, wat een

en welk pand daarbij past. Al snel werd

Lees verder op pagina 7

bezoek aan het Huis extra laagdrempelig

LOKALE BEDRIJVEN

voor ons duidelijk dat ontmoeting, dia-

maakt. Doel is dat inwoners voor steeds

WERKTEN MEE AAN

loog, samenwerking en gelijkwaardigheid

meer zaken op één adres terecht kunnen.”

HET HUIS VAN DE GEMEENTE

de sleutelwoorden zouden worden. Mensen kunnen bij ons terecht voor gewone

MET ELKAAR IN GESPREK

diensten zoals bijvoorbeeld persoonsbe-

Het Huis is een plek die vooral ontmoeting

wijzen en ook voor vragen, problemen of

wil stimuleren: inwoners kunnen er bin-

initiatieven die ze willen ontwikkelen. Wij

nenlopen om te lezen en met elkaar in ge-

werken en denken oplossingsgericht en

sprek te gaan; de koffie staat dan ook klaar.

stimuleren samenwerking door de dialoog

Plompen: “Mensen moeten zich ook welkom

aan te gaan. Op deze manier staan we ga-

voelen en op een prettige manier geholpen

rant voor een excellente dienstverlening.”

worden. Het hele gebouw straalt daarom een warm welkom uit. En de spreekkamers

ALLES OP ÉÉN ADRES

zijn zo ingericht dat ze uitnodigen om er sa-

Het resultaat is een ‘Huis’, zoals het in de

men te brainstormen en oplossingen te vin-

volksmond wordt genoemd, dat niet al-

den, samen nieuwe zaken te ontwikkelen.”

leen de gemeentelijke dienstverlening her-

Wat inrichting betreft heeft het Huis een rus-

bergt, maar ook een plek biedt aan talloze

tige uitstraling, gebaseerd op de natuur: naast

andere niet-commerciële instanties. “Mo-

natuurlijke tinten op de muur is er veel met

Parthos BV Van Lier Maatwerk in Interieurs BV Opstals Interieurmakers VOF Areja bouwadvies & bouwbeheer Ontwerpstudio BOMM Interieurbedenkers BureauBlitz Imagine Designs Van Zon grondverzet Regio Service Masterlight Jos Ueberbach Schildersbedrijf GroenRijk Maasbree Beumers Interieur Coöperatie Energiebuffer

5


WIJ VERZORGDEN DE VLOERBEDEKKING IN HET

HUIS VAN DE GEMEENTE

lichtadviescentrum Industrieterrein 102 te Panningen Tel: 077 3077005 info@joostenverlichting.nl | www.joostenverlichting.nl

N WE! NE

KU

E!

EN

DO

!

WE

W

KUN

Geopend: donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 10 uur ‘s morgens

Schoolstraat 55 • Panningen T (077) 307 14 96 • www.beumers.nl

N NE

N

24 UUR SERVICE ZONNEPANELEN VERWARMING SANITAIR ELECTRA AIRCO

Ninnesweg 50 | 5981 PC Panningen | Tel 077 321 33 33 | info@wisbv.nl | www.wisbv.nl

6

N U MME R

10

J AARG A NG

6

2015


MAGAZI

NE

OPENING HUIS VAN DE GEMEENTE In de week van 5 oktober vinden diverse activiteiten plaats rondom de opening van het Huis van de Gemeente. Een greep uit de activiteiten: MAANDAG 5 OKTOBER Om 13.00 uur gaan de deuren open Gamemiddag DINSDAG 6 OKTOBER Workshop ‘Leren doe je nu’ WOENSDAG 7 OKTOBER Officiële opening DONDERDAG 8 OKTOBER IEDEREEN IS GELIJK

SAMENWERKING MET INWONERS

De excellente dienstverlening die de ge-

Het huis is om de dienstverlening heen ge-

meente wil bieden, komt ook tot uitdruk-

bouwd, zo vertelt Plompen. De gemeente

king in de uitstraling van het gebouw. “Al-

streefde naar een duurzaam gebouw en let-

les wat we hier in huis hebben gemaakt, is

te op zaken als een goede isolatie, binnen-

van een organische vorm, zoals de ronde ta-

klimaat en lichtopbrengst. Daarnaast werd

fels, balies en de publiekshal. Je ervaart di-

zo veel mogelijk samengewerkt met lokale

rect een gevoel van openheid en gelijkwaar-

ondernemers. “Dit omdat we het belangrijk

digheid. En mensen zijn hier geen nummer.

vinden om de lokale gemeenschap te sti-

We doen waar mogelijk nagenoeg alles op

muleren en een breed draagvlak te creëren

afspraak, dus je hoeft niet te wachten. We

voor het Huis. Bijna alles wat je letterlijk ziet

sturen mensen niet van het kastje naar de

in het Huis is door lokale partijen gedaan:

muur: we zijn het kastje én de muur.”

het schilderwerk, de meubels, verlichting, tapijt, beplanting. Ook de aannemer die het gebouw verduurzaamd heeft, werkte waar mogelijk met lokale partijen.” Naast de ondernemers werden ook de inwoners van Peel en Maas intensief betrok-

Workshops (‘Apps, internet en jonge kinderen’ en ‘Welke social media passen bij jou?’) Kunstmiddag met aandacht voor de kunstenaar en het kunstwerk. VRIJDAG 9 OKTOBER Kindermiddag met zingen en lezen, voorlezen door de burgemeester, Knuffelhotel en Knutselen met afval ZATERDAG 10 OKTOBER Open dag van 10.00 tot 17.00 uur met activiteiten binnen en buiten MEER INFO VIA FACEBOOK: GEMEENTEPEELENMAAS

ken bij de totstandkoming van het Huis. “Ons eerste plan vonden inwoners niet passen bij Peel en Maas. We zijn toen in gesprek gegaan en hebben de inwoners intensief betrokken bij de planvorming. Zowel de plannen als het budget zijn daarop aangepast. Kortom: het Huis is tot stand gekomen in samenwerking en dialoog. Daarom is het echt ons Huis.”

7


Wij bekijken uw organisatie van alle kanten J.F. Kennedylaan 6 Panningen Tel: 077 - 307 1490 E-mail: info@mobersendings.nl

Koenen en Co is dé vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid-Nederland. Samen met u bekijken onze adviseurs alle kanten van uw bedrijf om zo te komen tot een succesvolle oplossing. Meer weten? Kijk op www.koenenenco.nl

+ + + +

electro domotica wind- en zonne-energie werktuigbouwkundige installaties

“Meesters ” in tuinen

077-3061751 www.regio-service.nl

Industrieterrein 40A 5981 NK Panningen

T. 077 307 51 99 info@tuinenwonen.nl

www.tuinenwonen.nl 8

N U MME R

10

J AARG A NG

6

2015


MAGAZI

NE

Bouwens klaar voor de toekomst LEERLINGEN MIDDELBAAR ONDERWIJS PEEL EN MAAS NA VERBOUWING ONDER ÉÉN DAK

Er wordt keihard gewerkt bij het Bouwens. De ruwbouw van de corridor tussen

Het Bouwens telt dit schooljaar 1736 leer-

Juniorcollege en Studiehuis is klaar. Bouwvakkers zijn nu bezig met de afronding

lingen. De leerlingen leerjaar 2 t/m 4 van

en de inrichting.

de vmbo-gemengde/theoretische leerroute - 280 in aantal - blijven voorlopig even op de vertrouwde locatie aan het Dr. Poelsplein. Met ingang van 2016 zullen alle leerlingen onder één dak zijn aan de Minister Calsstraat. Timmermans: “Kinderen in Peel en Maas gaan met zijn allen naar dezelfde vervolgschool. Ze zitten op dezelfde sportclubs en trekken in de weekenden met elkaar op. Er is niks fijners als de school daarop kan aansluiten.” PEEL EN MAAS Één gemeente, één middelbare school, voor heel Peel en Maas. Bij de bouwplannen, er wachten nog enkele aanpassingen in het bestaande gebouw, is rekening gehouden met

Locatiedirecteuren Hans Relou en Ger Tim-

glas, inclusief een lichtstraat, maakt de uit-

een verwachte krimp van de bevolking. “Er is

mermans willen de verslaggever van Peel en

breiding transparant.

niet gebouwd op het maximum aantal leerlingen, maar met het oog op een dalend aantal

Maas Magazine graag te woord staan in de aula van de school. Maar daar maakt een

APETROTS

leerlingen”, besluit directeur Relou: “Op basis

test van de sirene korte metten mee. Via de

Relou en Timmermans zijn apetrots op de (bij-

van de bevolkingsprognoses van de overheid

corridor lopen we naar het Studiehuis. Daar

na) voltooiing van de schakel tussen Junior-

moet het Bouwens dan groot genoeg zijn .”

is het lawaai stukken minder.

college en Studiehuis. “De collegezaal is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Denk aan

“De komende tijd zullen er af en toe wat on-

cursussen en seminars. Ook de gemeente wil

KORTE GESCHIEDENIS

gemakken zijn. Dat is inherent aan een ver-

er gebruik van maken”, aldus Timmermans.

In 1973 werd in Panningen een dependance gevestigd van het Blaria-

bouwing. Maar de overlast voor de leerlinRelou: “We zijn klaar voor de nieuwste on-

cumcollege in Blerick. Een jaar later

derwijsvormen. De trend zal zijn maatwerk

werd deze school verzelfstandigd. In

WARE OMVANG

voor leerlingen, bijvoorbeeld vmbo-leerlin-

mei van dat jaar werd besloten dat

Het eerste wat een buitenstaander opvalt, is

gen kunnen in theorievakken op Havoni-

de naam voor de nieuwe scholenge-

dat de corridor veel breder is dan de buiten-

veau examen gaan doen.”

meenschap: Bouwens van der Boij-

gen zal minimaal zijn”, belooft de directeur.

kant doet vermoeden. Dan denk je dat het

ecollege, genoemd naar de eerste

gaat om een eenvoudige verbindingsweg

heer van Helden. Het middelbaar on-

tussen de twee gebouwen. Loop je er door-

derwijs in Panningen stamt overigens

heen, dan wordt de ware omvang duidelijk.

al vanaf 1930 met de oprichting van

Links en rechts van de verbindingsstraat be-

de lagere agrarische school. Na een

vinden zich allemaal nieuwe lokalen, met als

lang fusieproces begin jaren negen-

neusje van de zalm een heuse collegezaal.

tig zijn alle middelbare scholen van Panningen en Meijel gefuseerd tot

Ook opvallend is het speelse ontwerp. Het

het Bouwens van der Boijecollege.

karkas van de corridor - vijftig meter lang,

Het betreft een brede scholenge-

dertig meter breed - is gestoeld op een

meenschap met vmbo,havo, athe-

groot aantal stevige meerpalen, die afkom-

neum en gymnasium.

stig zijn uit de Oostzee. Het gebruik van veel

9


MAGAZI

NE

Wilms Installatiebedrijf DE REGIO-SPECIALIST IN DUURZAME ENERGIEOPLOSSINGEN

Wilms Installatiebedrijf uit Panningen is de totaalinstallateur voor particulieren en (agrarische) bedrijven. Hét adres voor het onderhoud en vervangen van uw cv-ketel en het renoveren van woningen en badkamers. Tevens geldt Wilms Installatiebedrijf als specialist op het gebied van warmtepompen en zonnepanelen. Peter Wilms: “Wij bieden voor iedere woning en bedrijf een passende oplossing.” HUIS VAN DE GEMEENTE Wilms Installatiebedrijf, sinds 25 jaar actief in de regio, geldt als duurzame energiespecialist. De firma is betrokken bij tal van grootschalige duurzame energieprojecten. Zo ontwikkelde Wilms mede de ijsverwarming in het nieuwe Huis van de Gemeente. Verder adviseerde Wilms slagerij Rutten in Panningen om alle koel- en vriescellen te bundelen. De restwarmte wordt voortaan gebruikt in het productieproces en voor de reiniging van de slagerij. “De besparing op gas en elektra bedraagt respectievelijk zeventig en dertig procent. Rutten geldt nu als meest duurzame MKBWARMTEPOMP GOED VOOR

“Wij adviseren dan ook om te verduurza-

bedrijf van Nederland. Hij heeft de lande-

MILIEU ÉN PORTEMONNEE

men”, zegt hij. “Met een rekenmodule kun-

lijke Easy to be Green Award gewonnen.”

Peter Wilms van het gelijknamige installatiebe-

nen we nauwgezet uitrekenen hoeveel ener-

drijf betaalde voorheen 417 euro per maand

gie en dus geld huishoudens en bedrijven

INSPECTIE

aan energiekosten. Vanaf dit jaar is dat niet

jaarlijks kunnen besparen.”

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op met Wilms Installa-

meer dan 118 euro per maand. Een besparing RESULTAAT

tiebedrijf. Na een inspectie van de woning

Wilms laat het zien. Hij legt de kosten voor

volgt een advies op maat over de mogelijke

Het geheim van de spectaculaire besparing zit

een Hr-ketel en een warmtepomp naast elkaar,

duurzame energietoepassingen.

in de kelder en op het dak van zijn woning an-

voegt energieverbruik en de gas- en stroom-

nex bedrijf in de vorm van respectievelijk een

prijzen toe (inclusief prijsverhogingen) en ver-

Wilms: “Denk aan isolatie, speciaal glas,

warmtepomp en zonnepanelen. De duurzame

gelijkt de resultaten. Een warmtepomp is duur-

windenergie en zonnepanelen. Een en an-

energiesystemen draaien het gas- en elektrici-

der, maar die gaat weer veel langer meer. Ook

der kan betekenen dat de gasaansluiting

teitsverbruik fors terug, zo bewijzen de jaaraf-

dat wordt meegewogen in het totaalplaatje.

kan worden verwijderd!”

rekeningen. Ook het milieu heeft er baat bij.

Zo bespaart een bedrijf in de regio in twintig

De uitstoot van CO2 is geminimaliseerd.

jaar tijd liefst 17.000 euro aan energiekosten!

van liefst 299 euro, ofwel 70 procent!

Ook op kleinere schaal zijn er energievoordelen te behalen. Te denken valt aan het

“Voor bestaande woningen is overstap-

vervangen van een oude cv-ketel of het inre-

pen ook aantrekkelijk”, rekent Wilms voor.

gelen en afstellen van bestaande installaties

“Binnen zes, zeven jaar is de investering

zodat deze veel minder energie verbruiken.

terugverdiend. Daarna verdien je in feite maandelijks een aanvulling op je pensioen.

“Kies voor A+ energielabeltoestellen”, be-

Of een extra vakantie. Bovendien wordt de

nadrukt Wilms. “Ook dat is goed voor het

woning meer waard.”

milieu én de portemonnee.”

Wilms Installatiebedrijf | Houbenslag 2 | 5981 HA Panningen | Tel. 077 307 58 81 | info@wilmsinstallatie.nl | www.wilmsinstallatie.nl

10

N U MME R

10

J AARG A NG

6

2015


MAGAZI

NE

Zonder ‘t Erf geen Egchel G E M E E N S C H A P S H U I S S P I L VA N G R O E I K E R N P E E L E N M A A S

“De bouw hebben we helemaal overgelaten aan het bouwbedrijf”, blikt Ruud terug. “We konden kiezen uit aanpassen of uitbreiden. Het werd uitbreiden. De vloeroppervlakte is de helft meer vergeleken met het oude gebouw.” VEERKRACHT Lange tijd werd een beetje smalend gedaan over het ‘gehucht’, dat vanzelf wel zou doodbloeden. Het liep verrassend anders. Veerkracht vertaalde zich in woningbouwplannen en nieuwe aanwas. Tijdens de viering van 65 jaar Egchel in 2013 liep het hele dorp uit. “Ik las een oud krantenartikel. ‘Niet levensRuud Delissen, samen met een aantal vrijwilligers: Nellie Huijs, Jolanda Janssen, Thea Dorssers, Lea Sliepen en Ria Venner.

vatbaar dorp’ of zoiets stond er boven”, lacht de ex-voorzitter.

Gemeenschapshuizen verbinden de in-

Ruud: “Eigenlijk zou ik in 2011 afscheid

woners van de dorpen in Peel en Maas.

nemen. Dat werd moeilijk, omdat meerdere

De aanzet tot de omslag werd ruim tien

Dat gebeurt overal op geheel eigen wijze.

bestuursleden toen afhaakten. Ik had even

jaar gegeven vanuit het dorpsoverleg. In ruil

In deze uitgave ‘t Erf in Egchel.

wat meer tijd voor vrijwilligerswerk. Het is

voor het uitkopen van agrarische bedrijven

bovendien moeilijk om nieuwe, jonge kan-

werd Egchel aangewezen als groeikern, de

didaten te vinden.”

enige van Peel en Maas.”

De bouw van ’t Erf in 2010 symboliseert het

Rij een rondje door de nieuwbouwwijk en

sterke gemeenschapsgevoel in Egchel. Ie-

je ziet gegarandeerd meerdere geboorte-

Hier komt het dorp samen met carnaval. Tal

dereen in het dorp wilde meepraten. Om de

bordjes in de tuinen staan. “Die aanwas

van clubs hebben er hun clublokaal. ’t Erf is

besluitvorming te vergemakkelijken, werd

is op termijn goed voor het verengingsle-

het domein van Jong Nederland, de muziek-

een kerngroep gevormd van vijf mensen. Zij

ven”, redeneert Ruud. “En dan is er nog

vereniging, ZijActief en het Alzheimer Café

bereidden het duurzame nieuwbouwplan

het bouwplan Giel Peetershof. De crisis

en doet dienst als ‘Hoeskamer’ voor oude-

voor. Het dorp werkte mee aan de sloop

liep er doorheen, maar de ambities zijn

ren die dagopvang wensen. Het is tevens de

van het oude onderkomen en de inrichting

overeind gebleven.”

buitenschoolse opvangplek voor leerlingen

van het nieuwe.

Gemeenschapshuis ’t Erf vormt de spil van Egchel. Het dreh- und angelpunkt zou de Duitser zeggen.

van Integraal Kindcentrum De Kemp.

KRANT Geen dorp van Peel en Maas staat vaker

GENEN

mooi in de krant dan Egchel. Toch maakt

Meer dan bij de gemiddelde Egchelnaar zit

Ruud zich zorgen over ’t Erf. “Het is las-

het verengingsleven in de genen bij de fa-

tig om een opvolger te vinden. Je kunt dit

milie Delissen. Ruud, ten tijde van het inter-

werk alleen doen als je een ondernemend

view voorzitter van ’t Erf, is mede-voorzitter

type bent en verantwoordelijkheid durft te

van de vastelaovesvereniging, stond mee

nemen. Ik ben moeten stoppen, omdat ik

aan de wieg van het heropgerichte dorps-

bezig was met een nieuw bedrijf. Maar dat

overleg en was jarenlang betrokken bij Jong

is een heel ander verhaal.”

Nederland. Een neef is voorzitter van het bestuur van Ego-Pop en een oom voorzitter

Noot redactie: Ruud Delissen is inmiddels

van het dorpsoverleg.

opgevolgd door voorzitter Gerda Beurskens.

11


Over de Grens

12

N U MME R

10

J AARG A NG

6

2015


Als een god in Nederland O V E R D E G R E N S : B A RT E N L I E S B E T H G I E L E N S

Ze zijn naar eigen zeggen niet het type mensen uit programma’s als ‘Ik Vertrek’. Bart en Liesbeth Gielens waren ‘geen gelukszoekers’ toen ze vijftien jaar geleden

In de rubriek ‘Over de grens’

naar Frankrijk vertrokken. Ze bouwden er een succesvol toeristisch bedrijf op, maar

komen

kwamen in 2014 weer terug naar Nederland met hun twee kinderen. En nergens

gemeente Peel en Maas aan het

hebben ze zich zo thuis gevoeld als nu in Baarlo.

woord die voor korte of langere

inwoners

van

de

tijd buiten de gemeentegrenzen Eind jaren negentig hadden Bart en Lies-

dels hebben ze hun eigen stempel erop

wonen of woonden. Dit keer

beth, beiden geboren in Brabant, een goe-

gedrukt en de naam Hoeve Bongers ver-

een speciale editie, waarin Bart

de baan in Nederland. Maar het begon te

anderd in D’Ouffenhoff, zoals de hoeve

en Liesbeth Gielens vertellen

kriebelen om naar het buitenland te gaan.

ruim drie eeuwen geleden heette. Nu,

waarom ze Frankrijk verruilden

“We waren bereid onze banen op te zeg-

bijna een jaar later, kijken ze met een te-

voor Peel en Maas.

gen, maar daar moest wel iets goeds voor in

vreden gevoel terug. Maar Liesbeth bena-

de plaats komen”, vertelt Liesbeth. ‘Iets goeds’ werd een oud, 17de-eeuws landhuis in de Franse Auvergne, met tien hectare grond en aan een rivier. Ze kochten het in december 1999 van Nederlanders die het niet was gelukt er iets van te maken. Dat lukte Bart en Liesbeth wel. Na zelf flink de handen uit de mouwen gestoken te hebben en jarenlang hard werken, groeide hun ‘Domaine les Gandins’ in twaalf jaar tijd uit tot een succesvol, toeristisch bedrijf. Maar in 2011 leek de top bereikt. Uitbreiden zou het werk fysiek nog zwaarder maken. Dat konden en wilden ze niet nog jaren volhouden. “Toen wisten we ook zeker dat Frankrijk niet de plek was waar we oud wilden worden”, aldus Liesbeth. Daarom werd in datzelfde jaar Domaine les Gan-

drukt dat terugkeren naar Nederland niet

te hebben: aarden doe je nooit helemaal.

dins te koop gezet. Een jaar later was de

voor alle emigranten financieel mogelijk is

“Voor de inwoners blijf je altijd een buiten-

verkoop al rond.

“Veel mensen die het geluk gaan zoeken

lander, zeker als je in de middle of nowhere

in Frankrijk, maar dat niet vinden, kunnen

woont zoals wij in de Auvergne.” Terug

Het stel ging op zoek naar een nieuwe

het niet betalen om terug naar Nederland

naar Nederland gaan was de juiste keuze en

uitdaging in Nederland. Na lang zoeken,

te gaan.” Emigreren moet niet worden on-

Baarlo bleek een warm bad. “We zijn nog

stuitte Bart op Hoeve Bongers in Baarlo; een

derschat, zo is de mening van Liesbeth .

nergens zo gemakkelijk gewend als hier.”

voormalige agrarische hoeve met huizen en

Ellende hebben ze namelijk genoeg gezien

Het leven in een dorp als Baarlo past goed

groepsaccomodaties tussen de dorpskern

in Frankrijk. “Mensen die hoopten te leven

bij de manier waarop Bart en Liesbeth in het

van Baarlo en de Maas in. “We zijn gaan

als een god in Frankrijk, maar moesten le-

leven staan. “We houden van bewust leven,

kijken op maandag, nog een keer op dins-

ven van het bestaansminimum. Het lijkt al-

genieten van lekker eten en drinken. Alles is

dag en diezelfde vrijdag hadden we het ge-

lemaal zo romantisch, maar het is slechts

dichtbij, we zitten midden in de prachtige

kocht”, vertelt Bart.

enkelen gegund om tijdens zo’n avontuur

natuur, doen werk dat we leuk vinden én

een normaal leven te leiden.”

hebben een fijn gezin. Ik kan me eigenlijk

TERUG NAAR NEDERLAND

niet voorstellen dat we weer ergens anders

In juni 2014 namen Bart en Liesbeth het

Bart en Liesbeth kunnen één ding conclude-

naartoe zouden gaan. Dus wat wil je nog

stokje van de familie Bongers over. Inmid-

ren na zo lang in het buitenland gewoond

meer dan tevredenheid?”

13


MAGAZI

NE

De Brede H E T C H A R M A N T E K L E I N E B R O E RT J E VA N H E T S T R E E K M U S E U M

Streekmuseum ’t Land van Peel en Maas in Helden- Dorp, dat kennen de meeste mensen wel. Maar wie weet eigenlijk dat Peel en Maas nóg twee historische schatkamertjes heeft? Truijenhof in Meijel en De Brede in Maasbree. Deel 2: Een bezoek aan Peel- en Dorpsmuseum De Brede. Verwacht in Maasbree geen gelikte multimediapresentaties in strak vormgegeven zalen. Het kleine broertje van het Streekmuseum heeft zo zijn eigen charme: kleinschalige, bijna gezellige ouderwetsheid, schijnbaar ongelimiteerde verzamelwoede en voelbare toewijding van de beheerders. ‘Wij verzamelen bijna alles’, zegt Louis Grubben van Historische Werkgroep De Brede, die het gelijknamige museumpje in Maasbree runt. Werkgroep en museum zijn sinds 1996 gevestigd in een voormalige loods in het buitengebied, vooraan op het

Louis Grubben van Historische Werkgroep De Brede

terrein van natuurcamping De Flierenhof. BONTE COLLECTIE

Wereldoorlog en één grote, heel speciale

Binnen is een keurig uitgestalde, bonte col-

verzameling voorwerpen die met de elek-

lectie te zien van voorwerpen, oude foto’s

triciteitsvoorziening van vroeger te maken

en andere afbeeldingen van vroeger tijden

hebben: van oude gloeilampen, schakelaars

uit Maasbree en uit grootmoeders tijd. Be-

en zekeringen tot meetapparatuur, instruc-

zoekers komen ogen te kort in de overvolle

tieboekjes, straalkacheltjes en een heuse

ruimte: werktuigen en andere voorwerpen

elektriciteitspaal mét klimijzers.

WE LATEN ZIEN HOE MENSEN VROEGER LEEFDEN Het meeste bezoek komt van groepen die op

van o.a. boeren, bakkers en timmerlieden, en een compleet ingerichte keuken en huis-

BEZOEKERSPIEK

afspraak komen: vriendengroepen, familie-

kamer uit de vroege 20e eeuw.

Het kleine museum is maar beperkt open (zie

reünies, verjaardagen en dergelijke, mensen

kader) en het loopt er - mede door de nogal

die vaak eerst samen wat eten in het naast-

‘We willen zoveel mogelijk laten zien hoe

afgelegen ligging - ook bepaald niet storm.

gelegen restaurant van de camping.

mensen hier vroeger leefden en werkten’,

Jaarlijks komen er tijdens de gewone ope-

zegt Louis Grubben.

ningsuren zo’n 750 mensen over de vloer. Hij

LEDEN

herinnert zich een opvallende bezoekerspiek.

Grote plannen heeft de Werkgroep vooralsnog niet met het museum. ‘Daarvoor hebben

Natuurlijk is er ook veel te vinden over het rijke Roomse leven én er zijn twee kleine

‘De Fiets4daagse De Peel kwam hier op een

we ook te weinig mensen.’ Ze telt nu ruim

thematische ruimtes met speciale thema-

zomerdag langs. Toen hebben we op één

dertig leden, bijna allemaal zestigplussers, van

tentoonstellingen: één over de Tweede

middag 175 mensen hier gehad.’

wie maar een klein aantal actief betrokken is bij het museum. ‘We willen wat we hebben gewoon zo goed mogelijk bijhouden.’ Museum De Brede Onderste Horst 1, Maasbree Open van eind april tot begin oktober, elke zondag van 14-17 uur en op afspraak Entree € 2,50 Info: 077-4652268 / 077-4651723

14

N U MME R

10

J AARG A NG

6

2015


MAGAZI

NE

Veel kansen op de woningmarkt

Met prijzen die gemiddeld nog zo’n 18

DINSDAGAVOND = INLOOPAVOND

procent onder het niveau van voor de

Juist omdat er zoveel veranderd is op hy-

crisis liggen en een historisch lage hypo-

potheekgebied, maakt de Rabobank het

theekrente is het heel aantrekkelijk om

je extra gemakkelijk om je goed en vrij-

juist nu een huis te kopen.

blijvend te informeren. Berry: ‘Met behulp van het Rabobank Hypotheekdossier kun

‘Op feestjes en verjaardagen hoor je vaak dat

je online berekenen wat je mogelijkheden

het heel moeilijk is om een hypotheek te krij-

zijn. Je kunt je zo heel goed en zonder

gen. Dat is een misverstand. Er is de laatste ja-

kosten voorbereiden op de aankoop van

ren wel veel veranderd op hypotheekgebied’,

een woning. Vind je persoonlijk advies

vertelt Berry Heijman, manager Financieel

prettiger, dan kun je elke dinsdagavond

Advies van Rabobank Peel, Maas en Leudal.

van 18.00 tot 20.00 uur op ons kantoor

‘Het klopt dat je minder kunt lenen voor de

in Panningen of Heythuysen binnenlopen.

aankoop van een huis. Voor nieuwe hypothe-

Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

ken is geen aflossingsvrije hypotheek meer

Tijdens de inloopavond kunnen we je aan

toegestaan. Je moet gedurende de looptijd

de hand van een recente loonstrook glo-

aflossen. Ook mag de lening nog maar 103

baal adviseren over je mogelijkheden. Ook

procent van de waarde van het huis bedra-

deze service is kosteloos.’

gen. Het voordeel hiervan is dat de maandelijkse lasten behapbaar blijven. Dat geeft veel

UITGEBREID HYPOTHEEKADVIES

huizenkopers toch een gerust gevoel.’

Heb je serieuze koopplannen en wil je een op jouw wensen toegesneden hypotheek-

NIEUWE MOGELIJKHEDEN

offerte, dan zijn er wel kosten aan het advies

Er zijn echter ook veranderingen die mo-

van de bank verbonden. ‘Dat is een wettelij-

gelijkheden bieden. Zo is de overdrachts-

ke regel die voor alle hypotheekverstrekkers

belasting verlaagd en kunnen kopers een

geldt’, vertelt Berry. ‘Je krijgt dan een uitge-

restschuld meefinancieren die zij tijdelijk als

breid hypotheekadvies waarin we rekening

aftrekpost mogen opvoeren. Berry: ‘Wil je je

houden met alle mogelijke situaties die zich

huis energiezuiniger maken dan kun je een

in een mensenleven voordoen. Zo weet je

hogere lening krijgen. Dat is extra gunstig,

bijvoorbeeld waar je aan toe bent als je inko-

omdat sinds begin dit jaar een energielabel

men daalt. Je kunt de kosten van dit advies

verplicht is bij de verkoop. Vanuit de overheid

trouwens aanzienlijk verminderen door het

is bovendien tegen gunstige voorwaarden de

hypotheekdossier te gebruiken. Dan hebben

Energiebespaarlening beschikbaar.’ Verder

we alle nodige gegevens al bij de hand.’

zorgen nieuwe hypotheekvormen voor meer financiële armslag. De Rabobank heeft bij-

VEEL KEUZE

voorbeeld de Generatiehypotheek, waarbij

De lage huizenprijzen en de lage hypo-

de ouders garant staan voor de hypotheek-

theekrente maken het aantrekkelijk om

lening. Berry: ‘Daarnaast werken we aan een

nu naar een koopwoning te kijken. Berry:

nieuw product waarmee senioren een deel

‘Het aanbod is breed. Er worden weer veel

van hun overwaarde kunnen verzilveren om

nieuwbouwprojecten uitgevoerd én er zijn

bijvoorbeeld zorg te bekostigen. Er zijn voor

veel bestaande woningen te koop. Dat

elke doelgroep passende mogelijkheden.’

maakt dat er veel te kiezen valt.’

Peel, Maas en Leudal

Peel, Maas en Leudal

Rabobank Peel, Maas en Leudal | Postbus 7010 | 5980 AA Panningen | info@pml.rabobank.nl | www.rabobank.nl

15


Visuele communicatie van A tot Z

Beekstraat 2 - 5981 AS Panningen Tel: 077-306 00 36 - info@dtp-group.nl - www.dtp-group.nl

Peel en Maas Magazine 10  

www.dtp-group.nl

Peel en Maas Magazine 10  

www.dtp-group.nl

Advertisement