__MAIN_TEXT__

Page 8

I m i n f ar s h us e r d e r m a nge bo lige r Tekst | Anne Meldgaard Foto | Torben Toft & Anne Meldgaard

Kollegiet danner løbende en tryg ramme for 20 unge danskere, som arbejder eller er praktikanter i byen.

Vil du opleve en alsidig dansk kirke, kan du med fordel kigge forbi Bruxelles. Her, som i alle danske kirker i udlandet, arbejdes på utrolig mange fronter.

Europaskolen Præsten har en særlig opgave på Europaskolen, hvor børn af ansatte i EU og ved de faste repræsentationer undervises i religion. Siden følger konfirmandforberedelser og konfirmation for mange af børnene.

Der er naturligvis gudstjenester, kirkelige handlinger og fejring af danske højtider. Men kirken danner også ramme om meget andet. Byens store EU-institutioner og NATO-hovedkvarteret huser mange danskere. For dem og deres familier er kirken et hus, man mødes i. Til foredrag, musikalske oplevelser, netværk, filmaftner m.m. At kirken er en travl adresse, er ingen hemmelighed. Præstefamilien bor på toppen af kirkens kollegiebygning.

8

NYT februar 2020

Pastor Mogens Bering Rasmussen siger, ”Jeg har det bedste job, i den skønneste by. Min familie og jeg nyder at leve her, hvor hele verden er til stede.” Au pairs Danske au pairs nyder også godt af kirkens netværksaktiviteter, som juniorassistent Joakim Steiner-Johnsen primært står for.

Ambassade og NATO Samarbejde med ambassaden er en tilbagevendende opgave, både når danskere er i krise, og præsten fungerer som social attaché, og når dansk kultur skal promoveres. Med til kirkens pulserende liv hører også feltpræst-opgaver for Danmarks militære repræsentation ved NATO-hovedkvarteret. Læs, hvordan oberst i NATO, Thorsten Lyhne Jørgensen oplever Den Danske Kirke i byen på side 10. Livet omkring kirken er aldrig stille, og arbejdsugen er flydende. Det sidste nye projekt, kirken har sat sig for, er en opgradering af kirkesalen, herunder en ny altertavle. Den anerkendte danske billedhugger Peter Brandes har lavet et forslag, der også betyder udskiftning af nedslidt alterbord, døbefont, prædikestol og et flytbart knæfald. Projektet er endnu ikke fuldt finansieret.

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement