__MAIN_TEXT__

Page 28

N Y T O M N AV N E

T i l- og f ratræ d e l s e r Velkommen

Hjertelig velkommen i DSUK og held og lykke i jeres gerning.

Sydslesvig, Nordvest danske Menighed

Rotterdam

Sanne Dahlin tiltræder pr. 1. april 2020 som præst for Nordvest danske Menighed.

Elisa Hørby Jensen er pr. 1. januar 2020 tiltrådt som juniorassistent ved Sømandskirken i Rotterdam.

Sydslesvig, Flensborg Helligåndskirken Mai-Britt Josephsen Knudsen, Varnæs, er pr. 1. februar 2020 tiltrådt som præst ved Helligåndskirken i Flensborg, Sydslesvig.

På gensyn

Sydslesvig, Husum og Frederiksstad

Singapore

Henriette Helene Heide-Jørgensen, Nordborg, er pr. 1. januar 2020 tiltrådt som præst for de danske menigheder Husum og Frederikstad, Sydslesvig.

Sydney Anja Grønne Mathiassen, hjælpepræst i New Zealand, er pr. 1. januar 2020 tiltrådt som præst ved den danske kirke i Australien, Frederikskirken i Sydney.

Singapore Camilla Bianca Berg er pr. 1. januar 2020 tiltrådt som juniorassistent ved Sømandskirken i Singapore.

28

NYT februar 2020

Hjertelig tak for jeres indsats i DSUK gennem kortere eller længere tid.

Pastor Sussie Foged fratræder pr. 31. juli 2020 stillingen som sømandspræst ved Sømandskirken i Singapore.

Hong Kong Pastor Lars Emil Bolt er pr. 28. februar 2020 fratrådt stillingen som sømandspræst ved Sømandskirken i Hong Kong.

Frederiksberg Udlandsprovst Pia Sundbøll fratræder pr. 30. april 2020 sin stilling som udlandsprovst og generalsekretær for Danske Sømands- og Udlandskirker. Der vil blive lejlighed til at tage afsked med udlandsprovsten i løbet af foråret.

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement