__MAIN_TEXT__

Page 2

NYT

I skal ikke blive glemt

NYT udgives tre gange årligt af: Danske Sømands- og Udlandskirker Oplag | 8.000 eksemplarer ISSN 1603-6689 Danske Sømandsog Udlandskirker Smallegade 47, 2000 Frederiksberg Tlf | +45 7026 1828 E-mail | kontor@dsuk.dk www.dsuk.dk Redaktion Pia Sundbøll, ansvarshavende redaktør Anne Meldgaard, redaktør og layout Tlf | +45 7026 1828 E-mail | nyt@dsuk.dk Tryk Strandbygaard Grafisk A/S, Skjern Annoncer Eva Brøsted E-mail | eb@dsuk.dk Forsidefoto Letitzia Bordoni, Unsplash Information Danske Bank Reg. nr | 4400 Konto | 4525 2100 49 SWIFT-BIC DABADKKK IBAN nr. | DK 91 3000 4525 2100 49 MobilePay | 11 980 Protektor Dronning Margrethe II af Danmark Foto Torben Eskerod

Tekst: Anne E. Jensen, formand DSUK Foto: Anne Meldgaard

G

enforeningsåret 2020 bringer mange arrangementer og fejringer af det glædelige, at mange danske kom tilbage til Danmark. Men for dansksindede i Sydslesvig har begivenheden en anden betydning. 2020 er en anledning til at fortælle om at være dansk mindretal syd for grænsen, om det arbejde, der gøres, og reflektere over, hvad det er at være dansksindet i dag. Forsoning, tiden og samarbejde på tværs af grænsen gør, at skellene ikke er så hårde i dag. Men det er fortsat vigtigt at mindes det gamle løfte til danskerne syd for grænsen: ”I skal ikke blive glemt”. En del af dette er udsendelsen af præster til dansk kirke i Sydslesvig, så der fortsat er dansk forkyndelse og et vigtigt kulturelt arbejde. Men udsagnet gælder for så vidt også andre danskere i udlandet, om end på en anden baggrund. Danskere, som frivilligt er rejst ud, konstaterer, at der er et behov for at have en kirkelig og kulturel forbindelse hjem til. Færre danske søfolk sejler på havene verden over. Men det betyder ikke, at behovet for sømandskirkens indsats er blevet mindre. Hvor sømandskirken i sin tid blev etableret for at rette op på social elendighed, er de danske søfarende i dag ressourcestærke og veluddannede. Dengang som nu er vilkårene på havet langt væk fra familien et grundvilkår, men der er stor forskel på arbejdsmiljøet før og nu. Danske Sømands- og Udlandskirker oplever en engageret, stærk og kontant opbakning fra rederierhvervet til arbejdet i sømandskirken. En opbakning, som hviler på forståelsen af, at medarbejdere langt væk har behov for det fællesskab og den samtale, som kirken kan levere.

Den opbakning er vi meget taknemmelig for. Det har ikke været muligt at opbygge den samme relation til det øvrige erhvervsliv. Der bakkes op, men det er primært lokalt, hvor virksomhedens udstationerede medarbejdere er. Det gælder både den økonomiske støtte og medarbejderes og ægtefællers frivillige arbejde for kirken. Udsendte danskere oplever kirken som et vigtigt fællesskab. De medfølgende ægtefæller er ofte grundstammen i det frivillige arbejde, der underbygger økonomien for kirkerne og skaber de samlende aktiviteter. Den indsats er uvurderlig. De danske kirker verden over er etableret, hvor en menighed kalder en præst. Derfor er menighedens ønsker og indsats central for kirkens arbejde. Andre opgaver kræver kontant støtte via DSUK for at udvikle fællesskabet. Det gælder arbejdet rettet mod unge, som kommer forbi. De er ikke en fast del af menigheden, men det er trygt for dem og deres familie at vide, at der er et sted, de kan gå hen. Det gælder, når den enkelte har behov for støtte af personlige årsager, og det gælder i de ekstreme situationer med vold og uro, som vi har set det i Frankrig og senest i Hong Kong. Vi oplever også, at menigheder i folkekirken og andre, der samler ind til vort arbejde, understreger ungdomsarbejdet som en vigtig faktor for støtten. Det gælder også arbejdet med diakoni, hvor DSUK fortsat har en ret tilbagetrukket rolle. Særligt i Thailand er der danskere, som har behov for hjælp til at blive samlet op. En opgave, som den lokale menighed hverken kan eller skal løfte. Her må fællesskabet i Danmark understøtte, at der kan etableres en sådan indsats og sikre, at de, der lever på bunden, ikke bliver glemt.

Profile for DSUK

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

NYT fra Danske Sømands- og Udlandskirker  

Læs blandt andet om skibsbesøg i Dubai, lancering af søfartsrapport med deltagelse af erhvervsminister Simon Kollerup og om de unge danskere...

Profile for dsukdk
Advertisement