Komiks: Pani doktor, proszę! – historia Clary Immerwahr

Page 1

Tomasz Kontny

Katarzyna Witerscheim


„Pani doktor, proszę! – historia Clary Immerwahr” Komiks z serii „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” Kraków, Opole, Wrocław 2020 © Copyright by Editors, Kraków, Opole, Wrocław 2020 Wydawcy publikacji:

Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne we Wrocławiu Goethe-Institut w Krakowie Instytut Stosunków Zagranicznych stowarzyszenie zarejestrowane (ifa) Autorzy komiksu: Tomasz Kontny (tekst) i Katarzyna Witerscheim (rysunki) Projekt okładki: Katarzyna Witerscheim Koordynacja projektu: Wojciech Dzido, Daria Leduck, Madeleine Hartmann, Rosa Marie Wesle Dydaktyzacja w wersji niemieckiej: Emilia Wójcik Doradztwo naukowe: dr Dorota Kurpiers Tłumaczenie: Waldemar Gielzok Redakcja tekstu i korekta językowa: Wojciech Dzido, Madeleine Hartmann, Bogna Piter, Roland Schmidt, Rosa Marie Wesle Skład i DTP: Lares – Mateus Joschko, Opole Druk wersji niemieckiej: Chroma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary Sfinansowano ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

Przy wsparciu Deutscher Comicverein e.V. (Niemieckie Stowarzyszenie Komiksowe) (Niemiecka wersja drukowana: ISBN 978-83-61315-85-8)


Wstęp Wiele znaczących osobistości wniosło swój wkład w niemiecko-żydowskie dziedzictwo kulturowe i dorobek naukowy wypracowany na historycznym Śląsku. Wielu spośród nich studiowało na Uniwersytecie Wrocławskim, wtedy jeszcze w Breslau, a niektórzy otrzymali nawet Nagrodę Nobla za swoje osiągnięcia i stali się sławni na całym świecie. W tym regionie żyli jednak również ludzie, którzy byli pionierkami i pionierami w swoich dyscyplinach naukowych, ale dziś praktycznie nikt o nich nie wie. Niniejsza seria komiksów wydawana pod tytułem „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” traktuje właśnie o tym dziedzictwie regionu. Chcemy przedstawić skomplikowane i po części tragiczne losy i drogi życiowe znamienitych osobistości tego wielokulturowego regionu, wykorzystując do tego celu komiks oraz materiały dydaktyczne. Komiksy mają pomóc czytelniczkom i czytelnikom pogłębić nie tylko samą wiedzę o zapomnianych wątkach historii regionalnej, ale służą również poszerzeniu znajomości języka niemieckiego; dlatego komiksy zostały uzupełnione o zadania sprawdzające rozumienie treści i słownictwa. Polska wersja językowa komiksów została udostępniona na stronach internetowych każdej z organizacji partnerskich i będzie można ją nieodpłatnie pobrać. Komiks „Pani doktor, proszę! – historia Clary Immerwahr” autorstwa Tomasza Kontnego i ilustratorki Katarzyny Witerscheim opowiada o tragicznym życiu znakomitej chemiczki Clary Immerwahr (1870-1915). Młoda kobieta pochodząca spod Wrocławia wbrew przeciwnościom losu postawiła na swoim i dostała się na studia, a nawet jako pierwsza Niemka doktoryzowała się z chemii. Kariera badawcza nie była jej jednak pisana, a jej małżeństwo oraz życie rodzinne nie uszczęśliwiły jej. Na kolejnych stronach czytelniczki i czytelnicy dowiedzą się z narracji opowiedzianej w pierwszej osobie o zmiennych kolejach losu tej wyjątkowej badaczki naukowej, która dała się poznać jako zdeklarowana pacyfistka. Niniejsza historia porusza takie tematy jak samorealizacja, emancypacja i wykorzystywanie nauki do celów wojennych. W tym miejscu należą się podziękowania tym, którzy przyczynili się do realizacji tego zwieńczonego sukcesem projektu. Chcielibyśmy wymienić z nazwiska i podziękować panu Rolandowi Schmidtowi, kierownikowi projektu, pani doktor Dorocie Kurpiers za konsultacje naukowe, pani Emilii Wójcik za dydaktyzację, panu Waldemarowi Gielzokowi za przekład oraz pani Bognie Piter za korektę. Składamy również podziękowania stowarzyszeniu Deutscher Comicverein e.V. za doradztwo. „Stąd do przyszłości. Śląskie żywoty” to projekt realizowany w kooperacji pomiędzy Niemieckim Towarzystwem Kulturalno-Społecznym we Wrocławiu, Niemieckim Towarzystwem Oświatowym w Opolu i Instytutem Goethego w Krakowie. Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Instytutu Stosunków Zagranicznych (ifa) oraz Instytutu Goethego w Krakowie. Opole, Wrocław i Kraków, listopad 2020 Daria Leduck, Madeleine Hartmann, Rosa Marie Wesle, Wojciech Dzido


Tomasz Kontny scenariusz

Katarzyna Witerscheim rysunki


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.