__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr. 1 · April 2021 · 53. årg.

INDE I BLADET

Hold øje med brev fra DSI Læs side 2

Mange haller har el-problemer Læs side 3

Corona kostede dyrt i Aulum Læs side 4-5 ISSN 0907 - 6735

En ny tid er i vente for idrætshallerne Efter mere end et år med dvaletilstande i de danske idrætshaller på grund af forsamlingsforbud og Corona-restriktioner, er det ved at lysne. Brugere af de danske idrætshaller hungrer efter at komme igang på ny, men meget tyder på, at Corona-pandemien også medfører, at en del idrætsudøvere er tabt til andre aktiviteter eller helt er ”gået i stå”, og at det bliver svært at få dem ind på halgulvet igen. Det kan få store konsekvenser for de danske idrætshaller - både økonomisk rent driftmæssigt, men også fordi det kan betyde, at der skal en omstilling til. Måske skal der sættes kræfter ind på, at skabe nye aktiviteter, som kan afløse nogle af de traditionelle for på ny at få liv i hallerne. Det er noget som der kan tales om og diskuteres på DSIs årsmøde - når det på et tidspunkt må holdes. Det er også et emne som berøres på de virtuelle netværksmøder som DSI og Halinspektørforeningen med succes har gennemført i de seneste måneder for hallernes bestyrelsesmedlemmer og ledere. Her har computeren vist sig at være et godt værktøj - interessen for at deltage virtuelt har været stor.

Frank N. Jørgensen: - Vi vil gerne have kandidater klar til årsmødet.

Organisationen står også foran forandringer i bestyrelsen. Nye kræfter har mulighed for at komme med i arbejdet, og der er utraditionelt via nyhedsbreve søgt efter både en formandskandidat og nye bestyrelsesmedlemmer. Enkelte har vist interesse. - Men det skal ikke afholde andre fra at tage kontakt til os. Vi vil gerne fortælle om, hvad det frivillige arbejde for hallerne indebærer, og have kandidater klar til årsmødet når vi engang må holde det, siger DSIs formand, Frank Normann Jørgensen, Almind.


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Udgives af foreningen De Samvirkende Idrætshaller

www.dsihal.dk DSI-Bladets adresse: Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars tc@aarsavis.dk

DSIs BESTYRELSE Formand: Frank Normann Jørgensen Egevænget 7, 6051 Almind Tlf. 23 82 78 45 franknormannjorgensen@gmail.com Kasserer: Jørgen Pedersen Fasanvej 25 B, 1. sal, 5230 Odense M. Tlf. 65 90 60 67/mobil 23 45 17 14 jorgenpe@mail.dk Keld Aagaard Venø Solkær 17, 6091 Bjert Tlf. 42 53 23 59 keld.venoe@gmail.com Otto Skak Tiufkærvej 145, 7000 Fredericia Tlf. 28 87 50 50 os@ssbad.dk Dan Bækgaard Stubbergårdvej 2, Sevel, 7830 Vinderup Tlf. 26 28 11 33 beckgaard@gmail.com Aars Bogtryk & Offset Tlf. 98 62 17 11 aarsbogtryk@aarsavis.dk

DSIs årsmøde/generalforsamling 2021:

Hold øje med nyhedsbrevet Som mange andre organisationer og foreninger har det for DSI været umuligt at gennemføre årsmøde og generalforsamling i foråret som vedtægterne påbyder. Oprindelig var der planlagt årsmøde med ordinær generalforsamling/ekstraordinær generalforsamling til lørdag, 13. marts 2021 i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter. Men Corona-restriktioner og forsamlingsforbud satte en ”kæp i hjulet”. Derfor måtte DSIs bestyrelse udsætte mødet - foreløbig på ubestemt tid, hvilket blev meddelt medlemshallerne i et nyhedsbrev. - Men så snart restriktionerne lempes, så vi igen kan samles fysisk, vil vi gennemføre arrangementet, og der vil blive indkaldt til general-

Frank N. Jørgensen: - Vi var klar til årsmøde, men måtte udsætte på grund af forsamlingsforbud.

forsamling/ekstraordinær generalforsamling med et varsel og en dagsorden så vi opfylder vedtægterne, siger DSIs formand, Frank Normann Jørgensen. DSI opfordrer derfor medlemshallernes repræsentanter til at holde øje med nyhedsbrevet i den kommende tid.

Husk adresse-ændring DSI vil gerne have korrekte oplysninger om medlemshallerne. Derfor husk at meddele, hvis DSI-Bladet eller nyhedsbrevet skal sendes til en anden adresse, hvis bestyrelsen har valgt ny kasserer, eller hallen har fået ny mailadresse. Skriv til tc@aarsavis.dk hvis der er ændringer.

DSI-Bladets annoncepriser w 1/1 side - 224 x 179 mm ��������� kr. 1.300,w 1/2 side - 110 x 179 mm ������������ kr. 800,w 1/4 side - 110 x 87 mm �������������� kr. 550,w Farvetillæg���������������������������������� kr. 750,Priserne er eksklusive moms.

ANNONCEINDLEVERING: Aars Bogtryk & Offset Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 · E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

2

Aars Bogtryk & Offset giver gerne gode råd og vejledning med hensyn til udformning af annoncer. Alle priser er ved modtagelse af færdigt materiale fremsendt som højopløselig trykklar PDF-fil.

INDLÆG til næste DSI-Blad sendes til: • Redaktør Thorkil Christensen, Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars, E-mail: aarsavis@aarsavis.dk • Udgivelsestidspunkt: Juli 2021 • Deadline: 15. juni 2021


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

El-installationer giver problemer i mange haller Kun i 6 af 98 haller var alt som det skulle være I løbet af 2020 førte Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med elinstallationerne i 98 danske idrætshaller, svømmehaller og badelande. Kun seks steder var alt som det skulle være. 31 steder blev der givet påbud om at få bragt elinstallationer i orden, og i 61 haller blev der vejledt om, hvordan man bringer elinstallationerne til at leve op til de krav, der stilles i lovgivningen. Husk vedligeholdelse De steder, hvor der er givet påbud, har der været forhold, som kunne udgøre en fare for ansatte eller brugere i idræts- eller svømmehallen. For eksempel var den faste installation ikke forsvarligt vedligeholdt i 13 haller, så der for eksempel kunne være risiko for kortslutning og brand. - Både i idrætshaller og svømmehaller bliver el-installationer og armaturer udsat for hårdhændet behandling i mange timer hver dag, og i svømmehaller skader den fugtige, varme klorluft også installationerne. Så det er vigtigt, at der bliver holdt øje med installationerne og at de løbende bliver vedligeholdt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed, siger teknisk sagsbehandler Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen. Én elfejl må ikke kunne mørkelægge hallen I 14 idræts- og svømmehaller viste Sikkerhedsstyrelsens tilsyn, at belysningen ikke som krævet var fordelt på flere grupper i

sikkerhed for, at den virker, hvis der bliver brug for den. - Vi konstaterede i seks haller, at RCDen ikke fungerede, når vi afprøvede den. Og det er meget simpelt at teste en RCD. Man skal bare trykke på testknappen på selve RCDen. Knappen er typisk mærket med et T, så den er let at genkende, siger Steen Søgaard.

Ejer og bruger af en elinstallation har ansvaret for, at den er lovlig og i orden.

eltavlen, eller havde mere end én RCD (fejlstrømsafbryder). - Det er et krav i ellovgivningen, at én elfejl ikke må kunne mørkelægge et helt lokale som for eksempel en idræts- eller svømmehal og skabe ulykker eller panik blandt dem, der er i hallen. Derfor skal installationen være fordelt på flere sikringsgrupper og have separate fejlstrømsafbrydere, siger Steen Sø-gaard. Husk at teste RCD’en En RCD eller fejlstrømsafbryder sidder i eltavlen og skal afbryde strømmen, så den beskytter mod stød eller brand, hvis der opstår fejl i elinstallationen eller i et elapparat. Det er vigtigt at afprøve RCDen jævnligt, gerne et par gange om året, så der er

Eltavlen skal være tilgængelig I mange haller er eltavlen placeret i et teknik- eller depotrum, hvor den ikke er tilgængelig for besøgende. Men det er vigtigt, at hallens personale let kan komme til eltavlen, og det er ikke tilfældet alle steder, har tilsynene vist. - Mange steder har vi konstateret, at teknikrummet og dermed også arealet foran eltavlen bliver brugt til oplagring af møbler og udstyr. Det gør, at eltavlen ikke er tilgængelig, som det er et krav, hvis der skal skiftes en sikring eller tavlen skal efterses eller vedligeholdes. Samtidig kan det give skader på eltavlen, hvis for eksempel en stabel stole bliver skubbet ind i den, siger Steen Søgaard. Han understreger, at det er ejer og bruger af en elinstallation, der har ansvaret for, at den er lovlig og i orden. - Og når det er installationer, der kan være udsat for slid og hårdhændet behandling, er det særlig vigtigt, at man løbende holder øje med, hvordan installationen har det, påpeger Steen Søgaard. 3


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Nu afdøde fabrikant Jens Pagh Mørup har været en stor og konstant støtte for Aulum Fritidscenter, og derfor bærer hallerne hans navn.

Aulum Fritidscenter:

Omsætningsnedgang på 75 pct. på grund af Corona Men ellers har det været 50 år med fremgang i hallen i Aulum Af Ture Damtoft I 1968 blev der lavet friluftsbad. Hal 1 stod færdig i 1972. I 1985 kom der tribune ved fodboldbanen, og i 1987 var der kommet

skyttecenter, cafeteria og selskabslokaler. Og siden 2015 er der bygget for 27 mio. kr. i Aulum Fritidscenter. Det var især Hal 2, som stod

Centerleder Polle Østergaard Danielsen i »kommandorummet« på Aulum Fritidscenter.

4

færdig i 2017, der kostede et flere-cifret millionbeløb. Desuden er der også anlagt nye tennisbaner og skytteklubben har fået helt nye lokaler. De mange penge kommer fra indsamlinger blandt Aulums lige godt 3000 indbyggere - og ikke mindst erhvervslivet, hvor bestyrelsen og centerleder Polle Østergaard Danielsen kan regne med god opbakning. Han vil helst ikke fremhæve nogen fremfor andre, men en enkelt hovedsponsor skal alligevel fremhæves. Det er nu afdøde Jens Pagh Mørup, der var stifter og ejer af firmaet Pagh Mørups Børnekonfektion. - Til Hal 2 skulle vi selv ud og finde fire mio. kr. Der sagde Jens, at når vi var tæt på, så kunne vi komme tilbage. Vi kom hurtigt op på 3,8


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Skyttecenteret er et af de bedste i Jylland.

mio. kroner, og så donerede han 500.000 kr. Da projektet blev præsenteret, tog Jens Pagh Mørup ordet, og stille og rolig sagde han, at hans kone mente, at han havde været nærig. Så hun ville gerne lige give 50.000 kr., og han ville fordoble sit tilskud. Sammen gav de over en mio. kr. Det var med til at, at vi kunne få Hal 2, præcist som vi ville have den, men desværre døde Jens, inden hallen blev taget i brug, fortæller centerlederen med lidt vemod. En god mand - Jens var en god mand for hele Aulum og for fritidscenteret. Det er også derfor, at det bærer hans navn, for han har støttet udviklingen lige siden begyndelsen i 1968, da friluftsbadet blev anlagt, siger Polle Østergaard Danielsen, der samtidig understreger, at nok har der været pengestærke firmaer og enkeltpersoner til at støtte, men det er alles projekt at have de fremragende idræts- og fritidsfaciliteter for Aulum og omegn. - Jeg har været her i 20 år som forpagter sammen med min kone, Didde. Forinden spillede jeg badminton i 1970erne, sad med i bestyrelsen og har været med til alle generalforsamlinger.

I alle de år har der været utrolig god lokal opbakning til Aulum Fritidscenter, og det er årsagen til, at vi har haft sådan en udvikling, siger Polle Østergaard Danielsen. Med 15 fodboldbaner, friluftsbadet, tennisbaner, kroket- og petanquebaner og meget mere, er der plads til både langt det meste og alle. Men der er meget, meget tomt i Aulum Fritidscenter i øjeblikket ligesom alle andre steder. - Corona har været en mur, som vi løb ind i. Finanskrisen ramte os en lille smule, men det her har været en rigtig krise. Pludselig var der bare ingen mennesker. Vi har mistet omkring 75 pct. af vores omsætning, for alt blev jo aflyst. Vi lejer lokaler ud til mange kurser og fester, og det hele er jo bare væk ligesom alle andre steder, siger Polle Østergaard Danielsen. Den smule omsætning, der er tilbage, kommer fra ”Mad ud af huset” - omkring 150 kuverter til virksomheder, der sendes ud fra køkkenet hver dag. Men en omsætning på den gode side af seks millioner kroner om året kræver kurser og fester, som nok skal komme igen, slår centerlederen fast.

- Jeg er ukuelig optimist. Nogle dage går det godt, og andre dage går det rigtig godt. Jeg glæder mig til alle etaper af genåbningen, for det smitter af på folks humør, at de kan komme igang igen. Samtidig har vi en bestyrelse, som bakker rigtig godt op, og alle foreningerne har fuld forståelse for situationen. Det gør arbejdet noget nemmere, når vi mærker den opbakning, siger Polle Østergaard Danielsen.

De mange skilte illustrerer de mange muligheder for sport og idræt i Aulum.

5


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Brug lockdown til at tænke nyt til hallen Ellers bliver det som at løbe et marathon uden træning Otto Skak, direktør for SlotssøBadets Fond i Kolding og medlem af bestyrelsen i De Samvirkende Idrætshaller, gjorde sig for et par måneder siden tanker om, hvordan vi kan bruge lockdown og få nye ideer til fremtiden i hallerne: Når verden slipper fri af Covid-19 skyggen og vi igen skal fylde sports- og fritidsfaciliteter, inklusive fitness centre, med aktivitet og mennesker. Så venter en ny barsk virkelighed og nogle store udfordringer, som kræver at man allerede nu sætter gang i nyt: aktiviteter, koncepter, kommunikationskanaler og træning. Spørger man eksperter, tror de fleste først på, at restriktionerne i større grad bliver ændret efter påske. Det betyder, at hele sports- og fritidsbranchen i over et år har skulle virke under helt særlige vilkår og indflydelse/styring af eksterne forhold. Men reelt set startede den udvikling faktisk for mere end 10 år med den store disruption-bølge. I 2007 blev app’en Endo-mondo grundlagt. Endo-mondo var det første danske bud på, hvordan folk kunne tracke deres egen træning og dele den på de sociale medier. Det er værd at bemærke, at det faktisk var mere end et år før Danmark blev et Facebook-land (som dog blev grundlagt i 2004). Nu er der mange apps, ure og telefoner, der kan det samme. Med mulighed for at tilrettelægge og følge egen træning og udvikling. Ligesom man kan dele det med

6

Otto Skak: - Når der bliver fløjtet til start er det for sent.

hele verden på et splitsekund, stiller kunderne stadigt større krav til muligheder og fleksibilitet. Den efterspørgsel har kommunerne også mærket. For at imødekomme behovet og fremstå som dynamiske og aktive kommuner, så er der skudt trailparks, outdoor fitness, naturstier, havnebade og lignende op over alt. Som en helt fantastisk bonus har Covid-19 restriktionerne lært os at bruge dem. Med andre ord har de enkelte kommuner indtaget en ikkeplanlagt konkurrentrolle. Det bør være fritids- og idrætsfaciliteternes stikord til at stille sig klar i startblokken med masser af nye initiativer, services og måder at kommunikere det ud på. For fakta er, at Covid-19 har ændret vores måde at være aktive og få oplevelser på - og der bliver endnu hårdere kamp om brugernes tid og gunst, når alt igen er åbent. Så at afvente og ikke forberede sig på nyt og andet, vil være som at skulle løbe et maraton uden træning, når verden åbner igen. Nu har folk fået træning gratis,

når de havde lyst, i et år, hvorfor skal de så betale for at gøre det, når det passer os, efterfølgende? Det skal de da heller ikke, hvis vi ikke kan tilbyde noget ekstraordinært. Og kommunikere med dem, hvor de er. Er du klar på Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp og Strava - for ikke at tale om dine egne kommunikationskanaler som sms, mails og reklamer? Bruger du lockdown på at tænke nye produkter, lære dine potentielle kunder at kende, og forberede hele jeres fysiske og virtuelle set-up til dialog, aktiviteter og oplevelser? Mit råd er at sikre, at du enten har eller ansætter innovative medarbejdere. Giver dem ansvar og midler til at sætte i gang. Bidrag til processen. Motiver til resultatet. Inkluderer også lokale foreninger og samarbejdspartnere, så der opnås en god energi, ejerskab og ingen bolde bliver tabt. Husk også at få den lokale kommune med. De har også ledig kapacitet, dygtige medarbejdere og uudnyttede muligheder. Vi er ved at invitere alle vore foreninger til et teams-seminar, hvor der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Derudover har vi taget initiativ til en sambooking-ordning, hvor ældre og unge skal træne og spille sammen... og motivere hinanden til at komme. Dette er bare nogle få eksempler. Vi har mange flere ting i værktøjskassen, som snart bliver pakket ud. Hvis ikke du allerede er det - så skal du til at i gang. Når der bliver fløjtet til start er det for sent.


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Halinspektør Helge Blak Pedersen, tog et uforpligtende møde med Erhvervsforsikring Danmark om Vesthallens forsikringsforhold.

Et eftersyn af hallens forsikringer er vigtigt

30 minutters uforpligtende møde kan være givet godt ud Brug 30 minutter på at give hallens forsikringer et eftersyn. Sådan lyder opfordringen fra DSIs samarbejdspartner på forsikringsområdet, Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S og fortæller om et uforpligtende møde med Helge Blak Pedersen i Vesthallen, som viste sig at være en rigtig god ide. Det er godt et år siden mødet blev holdt. Helge Blak Pedersen var ca. et halvt år forinden begyndt i jobbet som halinspektør i Vesthallen, der ligger udenfor Næstved og han var, med baggrund som revisor og pedel, meget opmærksom på, at hallen havde de rigtige forsikringer. Hallen benyttes, under normale forhold, af mange forskellige brugere og til forskellige idrætsgrene. Det var derfor vigtigt for Helge Blak Pedersen inden mødet at pointere, at hallens forsikringer skulle have de bedste tilpassede dækninger i tilfælde af en eventuel skade - og selvfølgelig til en god og konkurrencedygtig pris. På mødet gennemgik Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S Vesthallens forsikringer og på

baggrund deraf blev der udarbejdet et tilbud, som viste sig at give hallens forsikringsbudget en besparelse på 35 procent, vel at mærke uden at skære i dækningerne. Udover besparelsen blev Vesthallens forsikringer bl. a. udvidet med følgende dækninger: • All-Risk dækning på bygning og løsøre. • Bestyrelsesansvar. • 3. mands løsøre - foreningers løsøresum DKK 400.000. • EDB kasko og meromkostninger. • Transportforsikring. • Simpel tyveri af hjertestarter. • Forsyningsdriftstab • Huslejetab (herunder offentlige driftstilskud til hallen) udvidet til 18 måneder ogmed en årlig sum på DKK 2.500.000. • Ansvarsforsikring - sum hævet fra DKK 10.000.000 til 15.000.000 samt motoransvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner medforsikret. • Ingen klausul om at der ikke må forefindes cafe/cafeteria i hallen.

• Ulønnet frivillig medhjælp er medforsikret. Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S har specialiseret sig i brancheaftaler for bl. a. haller og har mere end 350 idrætshaller forsikret. Det er medvirkende til det store kendskab til de problematikker og spørgsmål som hallerne møder i forbindelse med forsikring. Hvordan sikrer man f.eks. de ulønnede og frivillige medhjælpere i hallen, så de sikres dækning på samme måde som ansatte, når de hjælper til i hallen? Og er hallens bestyrelse dækket, hvis der rettes et krav mod hallen? Det er vigtigt at tjekke hallens forsikringer med jævne mellemrum og ovenstående fra Vesthallen er ikke et enestående eksempel på, hvad DSIs forsikrings-samarbejdspartner Erhvervsforsikring Danmark Agentur A/S kan hjælpe hallerne med. Der vil ofte være både økonomiske besparelser og flere forbedringer af hallens forsikringer.

7


Det her er ikke bare en forsikring - det er hallens sikkerhedsnet Vores brancheaftale til sportshaller er Danmarks bedste og ca. 50 % af alle danske selvejende sportshaller er allerede forsikret i aftalen.

DERFOR ER VI BEDST! Selvom vores priser er virkelig skarpe, er dækningsomfanget det bedste ved aftalen f.eks.

• All-risk dækning - udvidet pludselig skade • Ingen aldersafskrivning på rørskade og skader på stikledninger • Svamp og insekt i svømmehaller uden særlige krav • Foreningernes løsøre i hallen kan meddækkes til samme sats, uden særskilte vilkår

• Maskinkasko • Hærværk sket i uaflåste bygninger • Hjertestartere dækket ved simpelt tyveri

Kontakt os allerede i dag på

tlf. 4181 9191

- og få en grati s gennemgang a f hallens forsikri nger

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur A/S info@eforsikring-danmark.dk • www.eforsikring-danmark.dk

Profile for DSI Bladet

DSI Bladet • Nr. 1 • April 2021  

DSI Bladet • Nr. 1 • April 2021  

Profile for dsibladet
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded