__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 2 · August 2020 · 52. årg.

INDE I BLADET

DSI går en ny vej for for hallerne Læs side 3 Historien om Vinderup Hallerne er bogstaveligt talt ridset ind i murstenene i den oprindelige del af bygningen. Det må have taget tid og vidner om, at man blev hængende for at se sine kammerater.

Samarbejde er vejen frem i Vinderup Læs side 4-6

Vil skrive bog om haller og ildsjæle… Læs side 7 ISSN 0907 - 6735

Mere sammenhold i hallen er et ønske I Vinderup Hallerne er der mange muligheder for aktivitet, og centerleder Ricky Søgaard Jensen og halinspektør Jørgen Dalgaard har et ønske om at få brugerne til at blive lidt længere. Som i gamle dage efter en sportskamp. Sammenhold og samarbejde kan være nøgleordene. Historien om Vinderup Hal­ lerne går tilbage til 1971, da den første hal blev opført. Minder fra den tid er ridset i murstenene, og vidner om, at man dengang blev hængende for at følge sine kammerater i deres sportslige ud­foldelser. I dag ønsker de to halledere, at de kan få brugerne til igen at

blive lidt længere. Det vil skabe mere liv i hallerne, og mere omsætning i cafeeen. Med lønnet personale skal der sælges en del øl, sodavand og mad foir at økonoimien løber rundt. – Det er sindssygt svært at få dem, der bruger hallen eller svømmehallen, til at blive lidt længere, når de er færdige. Man er blevet lidt sig selv nærmest, og der er ikke det samme sammenhold, som da vi selv var unge, siger 47-årige Ricky Sø­gaard Jensen til nik fra 59-årige Jørgen Dalgaard Jensen. Læs mere side 4 - 6 

HI og DSI indgår samarbejde

Læs side 3 


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Udgives af foreningen De Samvirkende Idrætshaller

www.dsihal.dk DSI-Bladets adresse: Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars tc@aarsavis.dk

D ­­ SIs bestyrelse Formand: Frank Normann Jørgensen Egevænget 7, 6051 Almind Tlf. 23 82 78 45 franknormannjorgensen@gmail.com Kasserer: Jørgen Pedersen Fasanvej 25 B, 1. sal, 5230 Odense M. Tlf. 65 90 60 67/mobil 23 45 17 14 jorgenpe@mail.dk Keld Aagaard Venø Solkær 17, 6091 Bjert Tlf. 42 53 23 59 Otto Skak Tiufkærvej 145, 7000 Fredericia Tlf. 28 87 50 50 os@ssbad.dk Dan Bækgaard Hedebogade 17, 8722 Hedensted Tlf. 26 28 11 33 beckgaard@gmail.com Aars Bogtryk & Offset Tlf. 98 62 17 11 aarsbogtryk@aarsavis.dk

Suppleanter er også med

Ser på DSIs vedtægter

Efter nogle år uden en fuldtallig bestyrelse lykkedes det på DSI s generalforsamling i Kolding at samle ”fuldt hus” igen. Og samtidig har man som noget nyt vedtaget at invitere suppleanterne med til bestyrelsesmøderne. Debuten fandt sted på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Sup­ ple­anterne Hans Præstø, Kolding og Ernst Jakobsen, Kibæk deltog og sikrer sig dermed historisk viden som de kan have glæde af, hvis de pludselig skal træde til som fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer. DSIs bestyrelse består af formanden og fire generalforsamlingsvalgte medlemmer.

Vedtægterne for De Samvirkende Idrætshaller, DSI, har kun gennemgået ganske få ændringer siden organisationens stiftelse i 1964. Men der er sket meget siden, og DSIs formand, Frank Normann Jørgensen, har fundet anledning til at foretage en kritisk gennemgang af vedtægterne i et forsøg på at bringe dem up to date. – Der er tale om justeringer, og hele bestyrelsen har på det seneste arbejdet med vedtægterne, men ændringerne skal godkendes af en generalforsamling for at de kan træde i kraft. Derfor går der lidt tid endnu, siger Frank Normann Jørgensen.

Husk adresse-ændring DSI vil gerne have korrekte oplysninger om medlemshallerne. Derfor husk at meddele, hvis DSI-Bladet eller nyhedsbrevet skal sendes til en anden adresse, hvis bestyrelsen har valgt ny kasserer, eller hallen har fået ny mailadresse. Skriv til tc@aarsavis.dk hvis der er ændringer.

DSI-Bladets annoncepriser w 1/1 side - 224 x 179 mm . . . . . . . . . . kr. 1.300,w 1/2 side - 110 x 179 mm . . . . . . . . . . . . kr. 800,w 1/4 side - 110 x 87 mm . . . . . . . . . . . . . kr. 550,w Farvetillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 750,Priserne er eksklusive moms. Aars Bogtryk & Offset giver gerne gode råd og vejledning med hensyn til udformning af annoncer. Alle priser er ved modtagelse af færdigt materiale fremsendt som højopløselig trykklar PDF-fil.

Annonceindlevering: Aars Bogtryk & Offset · Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 · E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

2

Indlæg til næste DSI-Blad sendes til: • Redaktør Thorkil Christensen, Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars E-mail: tc@aarsavis.dk • Udgivelsestidspunkt: December 2020 • Deadline: 1. december 2020


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

HI og DSI indgår et banebrydende samarbejde

Frank Normann Jørgensen, DSI: – Nyt strategisk samarbejde giver muligheder.

LED

ER

Henrik Høy-Caspersen, HI: – Ledere og bestyrelser har brug for netværk. H EFRI I D R ÆT - KULTU R &

ED

Coronakrisen har i den grad understreget, at særligt selvejende mindre eller mellemstore idrætsanlæg kan opleve, at være ”Palle alene i verden”. Blandt andet derfor har De Samvirkende Idrætshaller og Halinspektørforeningen indgået et nyt samarbejde, og forener på den måde kræfterne til glæde og gavn for de respektive organisationers medlemmer. De to organisationer har indgået en aftale om en etapevis indfasning af et samarbejde, hvor organisationerne indledningsvis udbyder forskellige arrangementer i fællesskab. Målet med samarbejdet er at understøtte en udvikling af de respektive organisationer og deres medlemmer. De seneste års udvikling peger entydigt i retning af, at de enkelte anlæg, deres ledere og bestyrelser skal klædes bedre på til at mestre yderligere udvikling. Mestre at gribe trends og tendenser, som kan omsættes til tilbud i det enkelte anlæg. Der skal desuden fokuseres på samspillet mellem de enkelte bestyrelser, den daglige ledelse og det omgivende samfund, herunder kommunen. DSI’s formand, Frank Normann Jørgensen, siger: – Vores medlemmer er de forskellige anlæg og deres bestyrelser, som helt klart mangler en eller anden form for organisering, hvor der kan netværkes, udvikles og hvor fra der udbydes aktuelle kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet små og mellemstore selvejende idrætsanlæg.

Be­styr­el­serne har selvfølgelig haft glimrende samarbejder med deres lokale leder, men også manglet muligheder for sparring og netværk med ligesindede i andre anlæg. Det løser vi nu med et strategisk samarbejde med HI, der har alt det, vi længe har savnet. HI’s formand, Henrik HøyCaspersen, udtaler: – Samarbejdet med DSI falder fuldstændig i tråd med vores strategiske fokus på mindre og mellemstore selvejende idrætsanlæg. Både ledere og bestyrelser har i den grad brug for netværk og et spidsfagligt fokus målrettet de temaer, der er oppe i tiden. Uddannelse og udvikling, ka­ pacitetsoptimering samt stramt fokus på ledelsesopgaven. DSI repræsenterer et langt stykke hen ad vejen de enkelte anlægs bestyrelser, og vi får i samarbejdet dermed en unik mulighed for at binde enderne sammen til glæde og gavn for medlemmerne i begge or­ga­ni­ ­sationer, og i branchen som helhed. Som led i den etapevise indfasning af samarbejdet, har DSI og HI udarbejdet en folder, hvor en række fælles kurser lanceres i efteråret. Folderen vil blive udsendt til alle medlemmer af både DSI og HI primo september 2020, og vil kunne ses på brancheudstillingen Idræt, Kultur og Fritid, der holdes 1. september i Vingsted Centeret. Her vil der også være mulighed for møde repræsentanter for både DSI og HI til en uddybende snak om det nye samarbejde. 3


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Centerleder Ricky Søgaard Jensen (t.v.) og halinspektør Jørgen Dalgaard Jensen.

Samarbejde vejen frem fo Arbejder på at blive samlingspunkt for alle beboere i den vestjyske by Af Ture Damtoft

Centerlederen for Vinderup Hallerne skal lige have et brusebad, inden han er klar til at tale med DSI Bladet. En kamp på den helt nye padel-tennisbane har givet lidt sved på panden for Ricky Søgaard Jensen, der er næsten lige så ny i sin stilling. Første dag på arbejdet var 1. juni og han har fået etableret et godt samarbejde med halinspektør Jørgen Dalgaard Jensen, der var med i ansættelsesudvalget. – Det gav lidt bølger, at bestyrelsen ville ansætte en centerleder, men Ricky er jo ikke en, der kommer og skubber de erfarne kræfter væk, og vi må se fremad og udvikle hallen, siger Jørgen Dalgaard Jensen. Den nye centerleder kommer med mange års erfaring fra andre haller, og visionen for Vinderup Hallerne er klar. 4

Hallerne skal være et samlings­punkt for idrætten og foreningerne i byen. – Jeg vil inddrage medarbejderne og deres ideer og udvikle samarbejdet med foreningerne. Padeltennisbanen er et godt eksempel. Den er blevet en realitet i samarbejde med fodboldklubben og har sin egen styregruppe. Det er en af de få forenings-baner, som ikke er privat, og prisen på 120 kr. for en time på single-banen er drastisk billig, fortæller Ricky Søgaard Jensen på rundturen i hallen. Ridset i mursten Hal 1 er fra 1971, i 1973 kom der svømmehal til – én af tre i Holstebro Kommune og renoveret i 2017 – og hal 2 blev bygget i 2012. Skytteklubben har baner i kælderen, og der lejes også lokaler ud til et fitnesscenter. Der er altså masser af muligheder i hallerne, men både

centerlederen og halinspektøren savner lidt mere liv. – Det er sindssygt svært at få dem, der bruger hallen eller svømmehallen, til at blive lidt længere, når de er færdige. Man er blevet lidt sig selv nærmest, og der er ikke det samme sammenhold, som da vi selv var unge, siger 47-årige Ricky Søgaard Jensen til nik fra 59-årige Jørgen Dalgaard Jensen. Historien om hallerne er bogstaveligt talt ridset ind i murstenene i den oprindelige del af bygningen. Noget der må have taget tid og vidner om, at man blev hængende for at se sine kammerater. Det er måske nok hærværk, men men tiden er det blevet en lille del af Vinderup Hallernes historie. – De unge har stået og set kammeraterne spille håndbold efter deres egen træning eller kamp. Så har de været sammen bagefter


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Der er mange muligheder for alle aldersgrupper i Vinderup Hallerne.

or Vinderup Hallerne og brugt lidt penge i caféen, siger Jørgen Dalgaard Jensen. Blive efter træning Han og centerlederen vil meget gerne opleve den slags liv i caféen igen. Med lønnet personale skal der sælges en del øl, sodavand og mad, for at økonomien kan løbe rundt. Kaffen giver ikke indtægter, for den bliver gratis for at få flere til at bruge tid sammen. – Vi skal gøre det så hyggeligt, vi kan. Måske kan vi lave en terrasse og gøre café-området lidt lysere og mere attraktivt på den måde. Vi snakker med fodboldklubben, som har deres eget klubhus, om at de måske kunne bruge hallen til omklædning, så vi får flere ind på den måde. Vi har en god dialog både med dem og de andre idrætsforeninger i byen om, hvordan vi kan få dem til at blive efter træning, siger Ricky Søgaard Jensen. – Der er også nogen, som lige tager en øl med og får den i om-

klædningsrummet. Vi ville selvfølgelig hellere, at de kom op i caféen og hyggede sig og snakkede med andre brugere af hallen. Det kunne også være med til at give os ideer til at nyudvikle, siger Jørgen Dalgaard Jensen, og bruger aqua-fitness, der startede op for en del år siden, som et eksempel på en aktivitet hvor Vinderup Hallerne var tidligt ude.

Der skal stadig være plads til badminton, håndbold, gymnastik og andre sportsgrene, som traditionelt hører til i haller. Men, der skal nye til. Hvilke skal besluttes sammen med brugerne af hallen. – Vi skal være first-movers og tage en chance. Det var fedt, fodboldklubben ville være med til at lave padel-tennisbanen, og vi skal fortsættes side 6 . . .

Skytteklubben har lejet sig ind i hallerne.

5


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

fortsat fra side 5 . . .

ud og tale med foreningerne og brugerne af hallen, for at høre deres idéer til udvikling, så vi hele tiden udvikler os, ellers dør vi om fem-ti år, siger Ricky Søgaard Jensen, der gerne vil samle alle aktiviteter under én paraply-forening – og så med underafdelinger. Stå sammen og give tilbage – Det kunne give en masse fælles kræfter, og vi ville stå stærkere i forhold til forhandlinger med sponsorer, ansøgninger til kommunen og vores administration. Vi skal prøve at kunne blive enige og ikke altid se på, hvem der kommer med flest penge, siger Ricky Søgaard Jensen. Ideerne har han bl.a. fra Con­ nect Sport. Et netværk for ledere af idrætsfaciliteter. – Det er uvurderlig sparring om ideer og erfaringer. F.eks. at film skal ses i en svømmehal eller hvordan andre er lykkedes med at få flere i caféen, siger Ricky Søgaard Jensen, der gerne holdt åben 365 dage om året, hvis der var aktivitet og økonomi til det. Han og Jørgen Dalgaard Jen­ sen er sammen om det lange træk, der skal til for at samle byen i hallen. De er enige om vigtigheden af at stå sammen, og hvis foreningerne har lidt særinteresser og ikke helt kan enes, har centerlederen og halinspektøren et fælles budskab til dem. – De skal samle sig og tænke på den store helhed for hele Vinderup og omegn, som bruger hallerne. Alt det, vi får ind, går jo til hallen og faciliteterne og dermed vores medlemmer. Jo mere vi kan stå sammen, jo mere kan vi give tilbage til vores foreninger og byen, siger Ricky Søgaard Jensen.

6

Vingsted Hotel- og Konferencecenter er ramme om udstillingen ”Idræt, Kultur og Fritid 2020”.

100 stande med branchenyheder Brancheudstillingen ”Idræt, Kultur og Fritid 2020” gennemføres tirsdag, 1. september i Vingsted Hotel- og Konferencecenter. Der er tradition for denne udstilling som arrangeres af Hal­ inspektørforeningen og samler en stor del af idræts-, kultur og fritidsbranchens leverandører og ansatte og bestyrelsesmedlemmer i idræts- og svømmehaller. Det er Danmarks største Bran­ che­udstilling af sin art, og arrangøren opfordrer til at man besøger udstillingen ”live” fremfor bare at bladre i leverandørkataloger, kigge på hjemmesider, læse annoncer – eller værre endnu: At man slet ikke opdager, hvad branchens leverandører kan hjælpe med. – Vi er i en branche, hvor der hele

tiden sker noget. Det vil du opdage, når du og dine kolleger besøger brancheudstillingen, for her står over 100 udstillere klar til at vise et kæmpe udvalg af nyheder, produkter og tiltag. Det er vigtigt at vide, hvad der rører sig i branchen. Derfor gør det en kæmpe forskel at opleve brancheudstillingen. At tage på udstilling handler også om at knytte netværk og gøre brug af hinandens ideer, viden og erfaringer, opfordrer Halinspektørforeningen som håber at se rigtig mange besøgende.. Flere end 100 udstillere er friske på at vise det nye indenfor sportsartikler, svømmeudstyr, bold-­ spil, motorik, fitness og meget mere.


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Bog på vej om hallen og de frivillige ildsjæle Forfatter: – Historien skal gemmes inden det er for sent Siden de første selvejende idrætshaller i Danmark blev taget i brug for 60 år siden er der sket meget med både bygninger og øvrige rammer for den indendørs idræt. I mange danske byer er det hallen, som giver træningsmuligheder for idrætsudøverne, men hallen er også et samlingspunkt i byen. De danske idrætshaller er meget forskellige, selv om de måske set udefra – ved første øjekast – ligner hinanden bygningsmæssigt. Gennem årene har der været bragt i hundredevis af artikler om de danske idrætshaller og det liv der udspiller sig i dem, men der er ikke udgivet et samlet værk som fortæller om baggrunden for hallernes opståen, og om de frivillige som lægger mange timer i arbejdet for brugerne. Endelig har anvendelsen af idrætshallerne ændret sig i de

senere år. Det er sket i takt med at holdsport af mange idrætsudøvere er udskiftet med individuel træning. Men denne ændring har medført udviklingsmulighe­ der for idrætshallerne, som man­ge steder er udbygget med nye træningsfaciliteter. I mange byer er den lokale idrætshal blevet til et idrætscenter. Organisationen De Samvirkende Idrætshaller i Danmark blev i 1964 til i et forsøg på at samle halbestyrelserne og de frivillige som dengang gik med planer om at opføre en hal. Nu arbejder forfatteren An­ ders Buus Andersen med et bogprojekt om hallen og de frivillige. Projektet går under titlen ”Frivillige ildsjæle, bølgepomfritter og svedlugt”. Anders Buus Andersen har henvendt sig til DSI med sin ide, som kort fortalt går ud på, at han vil skabe et bogværk, hvor idrætshaller præsenteres i form

af billeder og artikler om de forskellige frivillige ude i hallerne. – Det bliver ikke en historisk gennemgang, men bogen kommer til at indeholde forskellige artikler lavet af historikere, journalister, arkitekter (om byggestilen) og kommunale beslutningstagere, fortæller Anders Buus Andersen. Han vil også engagere landets dygtigste fotografer til opgaven, så bogen opnår højest mulige værdi og bliver et produkt som folk med stolthed viser frem og gemmer. – I disse år er udviklingen utrolig spændende indenfor idrætshaller. Haller lukker og byernes tilbud samles i større aktivitetshuse – fremfor klassiske idrætshaller. Vi skal have gemt disse historier inden det er for sent – også på grund af, at mange fra den første generation af ildsjæle begynder at trække sig fra foreningerne, lyder det i Anders Buus Andersens henvendelse til DSI.

7


Det her er ikke bare en forsikring - det er hallens sikkerhedsnet Vores brancheaftale til sportshaller er Danmarks bedste og ca. 50 % af alle danske selvejende sportshaller er allerede forsikret i aftalen.

DERFOR ER VI BEDST! Selvom vores priser er virkelig skarpe, er dækningsomfanget det bedste ved aftalen f.eks.

• • • •

All-risk dækning - udvidet pludselig skade Ingen aldersafskrivning på rørskade og skader på stikledninger Svamp og insekt i svømmehaller uden særlige krav Foreningernes løsøre i hallen kan meddækkes til samme sats, uden særskilte vilkår

• Maskinkasko • Hærværk sket i uaflåste bygninger • Hjertestartere dækket ved simpelt tyveri

Kontakt os allerede i dag på

tlf. 4181 9191

- og få en grati s gennemgang a f hallens forsikri nger

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur A/S info@eforsikring-danmark.dk • www.eforsikring-danmark.dk

Profile for DSI Bladet

DSI Bladet · Nr. 2 · August 2020  

DSI Bladet · Nr. 2 · August 2020  

Profile for dsibladet
Advertisement