__MAIN_TEXT__

Page 1

Nr. 3 · December 2020 · 52. årg.

INDE I BLADET

DSI skal være Let tilgængelig Læs side 2

Årsmødet holdes I Bramdrupdam Læs side 3

Hal med udsigt til udvikling Læs side 4-5

Hent pakker i boks i hallen Læs side 6

Haller tilbydes god forsikring Læs side 7 ISSN 0907 - 6735

Hallen bør være på vagt Smarte forretningsmetoder kan blive dyrt En idrætshal er et sted hvor der kommer mange mennesker, og det forsøger firmaer af og til at udnytte med ufine forretningsmetoder. – På baggrund af henvendelser fra nogle af vore medlemmer råder vi nu hallerne til at være ekstra på vagt overfor firmaer som tilbyder et forretningskoncept, siger DSIs formand Frank Normann Jørgensen, Almind. Det seneste eksempel er med firmaet I-Charge, der sælger stan­ dere med reklkameplads til opladning af mobiler, I-pads, tab­ lets og lignende – standere som kan anvendes mens sportsudøvere eller publikum opholder sig i hallen. Formanden for Ørn­ høj Hallens bestyrelse, Inger Ma­ rie Dahl Kristensen, fortæller, at når man skal tegne kontrakt med firmaet, så er alt ”guld og grønne skove” og det koster kun 69 kr. pr. måned i det første år. Derefter vil hallen modtage reklamepenge. – Problemet er bare, at firmaet ikke sælger disse reklamer, og efter et år skal hallen så lige pludselig betale 8700 kr. i kvartalet. Og man er bundet i fem år, siger Inger Marie Dahl Kristensen. Ørnhøj Hallen har fået juridisk assistance fra kommunen til at komme ud af aftalen. Kom­ mu­ nens jurist kalder forretnings­ -

En reklamefinansieret ladestander kan blive en dyr fornøjelse for idrætshallen.

modellen bondefangeri af værste karakter fra firmaets side. Ørnhøj Hallen har meldt firmaet til forbrugerombudsmanden og opfordrer andre haller, som har indgået en aftale med firmaet, til at gøre det samme. – Jo større er chancen for at forbrugerombudsmanden vil tage sagen op, siger Inger Marie Dahl Kristensen og nævner, at hallen har fået oplyst en indfrielsespris for ladestationen på 134.999,14 kr. Det er mange penge, understreger hun, som gerne vil høre fra andre haller som er kommet i klemme.


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Udgives af foreningen De Samvirkende Idrætshaller

www.dsihal.dk DSI-Bladets adresse: Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars tc@aarsavis.dk

D ­­ SIs bestyrelse Formand: Frank Normann Jørgensen Egevænget 7, 6051 Almind Tlf. 23 82 78 45 franknormannjorgensen@gmail.com Kasserer: Jørgen Pedersen Fasanvej 25 B, 1. sal, 5230 Odense M. Tlf. 65 90 60 67/mobil 23 45 17 14 jorgenpe@mail.dk Keld Aagaard Venø Solkær 17, 6091 Bjert Tlf. 42 53 23 59 Otto Skak Tiufkærvej 145, 7000 Fredericia Tlf. 28 87 50 50 os@ssbad.dk Dan Bækgaard Hedebogade 17, 8722 Hedensted Tlf. 26 28 11 33 beckgaard@gmail.com Aars Bogtryk & Offset Tlf. 98 62 17 11 aarsbogtryk@aarsavis.dk

DSI skal være let tilgængelig

Foodexpo er udsat igen

De Samvirkende Idrætshallers be­styrelse har et mål om at organisationen skal være let tilgængelig for medlemmer og andre som ønsker at søge oplysninger om arbejdet for medlemmer af hallernes bestyrelser. I flere år har man kunne finde infomation om DSI i DSI-Bladet og på hjemmesiden www.dsi-hal. dk. For nogle måneder siden begyndte bestyrelsen også at udsende et nyhedsbrev til medlemshaller som havde meldt sig som modtagere, og seneste skud på stammen er, at organisationen nu også kan findes på Facebook ved at søge på De Samvirkende Idrætshaller.

Om tre måneder skulle Nordens største fødevaremesse have været gennemført i MCH Messecenter Herning, men på grund af Corona-restriktioner udsættes messen nu til 2022. Foodexpo er messen, hvor hal­bestyrelsesmedlemmer og leder­ en af f. eks. idrætshallens kantine kan finde inspiration til fornyelse. I 2018 besøgte 26.000 fagfolk messsen, som er blevet udskudt tre gange i 2020. Foodexpo gennemføres den 27.-29. marts 2022 og er dermed tilbage ved messens oprindelige termin med afholdelse i lige år.

Husk adresse-ændring DSI vil gerne have korrekte oplysninger om medlemshallerne. Derfor husk at meddele, hvis DSI-Bladet eller nyhedsbrevet skal sendes til en anden adresse, hvis bestyrelsen har valgt ny kasserer, eller hallen har fået ny mailadresse. Skriv til tc@aarsavis.dk hvis der er ændringer.

DSI-Bladets annoncepriser w 1/1 side - 224 x 179 mm . . . . . . . . . . kr. 1.300,w 1/2 side - 110 x 179 mm . . . . . . . . . . . . kr. 800,w 1/4 side - 110 x 87 mm . . . . . . . . . . . . . kr. 550,w Farvetillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 750,Priserne er eksklusive moms. Aars Bogtryk & Offset giver gerne gode råd og vejledning med hensyn til udformning af annoncer. Alle priser er ved modtagelse af færdigt materiale fremsendt som højopløselig trykklar PDF-fil.

Annonceindlevering: Aars Bogtryk & Offset · Himmerlandsgade 150 · 9600 Aars Tlf. 98 62 17 11 · E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

2

Indlæg til næste DSI-Blad sendes til: • Redaktør Thorkil Christensen, Kong Valdemars Vej 18, 9600 Aars E-mail: aarsavis@aarsavis.dk • Udgivelsestidspunkt: April 2020 • Deadline: 1. marts 2021


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

13. MARTS Noter datoen i kalenderen! DSIs årsmøde holdes lørdag, 13. marts 2021 i Bramdrupdam Sports- & Mødecenter Nærmere program og dagsorden for årsmødet offentliggøres i DSIs nyhedsbrev, som udsendes til alle medlemshaller i god tid inden 13. marts. Bramdrupdam Sports- & Mødecenter bliver ramme om DSIs årsmøde lørdag, 13. marts.

DSIs årsmøde holdes i Bramdrupdam 13. marts Der lægges op til en informativ og udbytterig dag

Lørdag, 13. marts bliver dagen hvor organisationen De Samvirkende Idrætshaller holder årsmøde med både ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Desuden bliver arrangementet krydret med et indlæg fra DSIs nye samarbejdspartner på forsikringsområdet, Erhvervsforsikring Danmark. Årsmødet holdes i Bram­ drup­ dam Sports- & Møde­ center tæt ved afkørsel 63 fra motorvej E45 ved Kolding. Stedet er ikke u­­ kendt for medlemmerne, for DSI har flere gange tidligere holdt års­ møde og medlemsmøde i Bram­drupdam Hallerne. – Vi forsøger at tilrettelægge et informativt årsmøde som gennemføres på en formiddag og afsluttes med en frokost, siger formanden for DSIs bestyrelse, Frank Normann Jørgensen, Almind. Når der både holdes ordinær

og ekstraordinær generalforsamling skyldes det, at der skal tages stilling til en revidering af DSIs ved­ tægter. Det er formentlig kun en formsag, men bestyrelsen vil gerne have vedtægterne gjort mere tidssvarende. Der kan blive meget at tale om på årsmødet for i det forløbne år har DSI været involveret i mange ting som vedrører idrætshallerne og som medlemmerne kan få glæde af. Der er bl. a. indledt et samarbejde med Halinspektørforeningen om en informativ møderække. Coronarestriktioner har i indeværende år gjort det umuligt med fysiske møder, og i stedet har de to organisationer gennemført møderne virtuelt. – Men det er ikke helt det samme som at være samlet, og vi håber, at vi snart kan holde fysiske møder igen, og at mange af vore

med­lemmer vil bakke op om tiltaget, der har som formål at sætte focus på en række emner der bl. a. vedrører driften og dagligdagen i hallerne, siger Frank Normann Jørgensen. Bramdrupdam Sports- & Mø­ de­ center er et spændende og perfekt sted til et årsmøde. Ud­ over et stort udbud af sportsfaciliteter er der cafe, køkken og mødelokaler med kapacitet til både store og små selskaber, så DSI håber at deltagelse i årsmødet, omgivelserne og faciliteterne kan give deltagerne inspiration som de måske kan bruge i egen hal. Programmet for årsmødet, og den officielle indkaldelse til generalforsamling med dagsorden, vil blive bekendtgjort senere i DSIs nyhedsbrev som sendes e­lektronisk til medlemmerne og på DSIs hjemmeside. 3


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Udsigt til stor udvikling

Event-koordinator med rigt program til både inde og ude for alle byen Af Ture Damtoft

Ligesom alle andre steder har Glyngøre Hallen på nordspidsen af Salling mærket Corona-krisen. Der har været flere uger med nedlukning for sportslige aktiviteter og selskabslokalerne har ligget noget stille. Det har dog langt fra forhindret de store planer om at udvikle ikke bare hallen, men også hele området omkring den. Med placeringen på en bakketop og med en fantastisk udsigt over Limfjorden er der potentiale i hallen til at skabe et åndehul for lokale og for turister. Projektet ”Et Byrum på Kan­ ten”, har været under udvikling i et par år. Når det efter planen står færdigt i sommeren 2022, vil hallen, der er fra 1976, kunne byde på en række nye udendørs oplevelser. – Det begyndte med, at vi skulle have skiftet fliser. Arkitekten kom så med idéerne til at udvikle hele området omkring hallen med f. eks. en tagterrasse. Det er seks år siden, og de seneste par år har vi arbejdet med projektet og været i gang med at søge penge til realiseringen fra bl. a. Skive Kommune og en del fonde, fortæller halinspektør Thomas Bjerregaard Sørensen. Udsigtsplatform Udover tagterrassen skal der etableres en udsigtsplatform, laves et aktivitetsområde til bl. a. street basket og cross-fit, og endelig skal en trappe – der også fungerer som landskabstribune – forbinde niveauerne. Det samlede budget er på 6,2 4

Halinspektør Thomas Bjerregaard Sørensen og event-koordinator Lars Aastradsen Uggerby.

mio. kr., og der mangler kun tilsagn om nogle få hundrede tusinde inden budgettet er på plads, og det endelige projekt kan klargøres og sendes i licitation. – Vi får mange flere muligheder for at samle byen omkring hallen, end vi har i dag, og opbakningen fra byen har været helt fantastisk, siger Thomas Bjerregaard Sørensen. Opbakningen er ikke kommet som en overraskelse for hverken ham eller event-koordinator Lars Aastradsen Uggerby. Hans opgave er og bliver at få udnyttet faciliteterne både inden- og udenfor så meget som muligt. De mest efterspurgte tidspunkter for hallen er hverdage ­ mellem kl. 16 og 20, så der er meget potentiale til begivenheder på andre tidspunkter. Po­ten­ tiale som de langsomt vil udvikle – f.eks. med koncerter og 24-timers løb. – I maj havde vi planlagt en 100 kilometer ”wolf-walk” rundt i Salling. Den var totalt udsolgt,

men vi måtte desværre aflyse, fordi vi ikke kunne samle så mange folk. Vi prøvede igen i oktober med en ”social wolf-walk”, hvor de startede 23:59. Så gik de fem eller 10 kilometer hver tredje time. Vi havde 12 deltagere, som fik en fed oplevelse, og så kunne vi overholde Corona-retningslinjerne. Det er ikke så mange, men det var første gang, og alt det nye, vi prøver, skal bygges op langsomt og blive til tilbagevendende arrangementer. En anden ny aktivitet som vi planlægger, er en én-dags festival med levende musik. Vi begynder i det små, og håber at det udvikler sig til en succes, siger Lars Aastradsen Uggerby. Tog konsekvensen Han har masser af idéer, men de fleste er skudt lidt til hjørne, indtil Corona-restriktionerne enten er blevet lempet eller ophævet. Nok må der holdes arrangementer med op til 500 gæster, men de holder sig væk pga. smittefaren. Det har den nærmest ny­ansat­te event-koordinator taget konsekvensen af. Han tiltrådte sin stilling i september, men har tilbudt at holde tre måneders pause, indtil der igen kan holdes arrangementer. – Hvordan skal vi ”evente” noget, når vi højest må samles 10 personer? Det kan vi selvfølgelig ikke. Så jeg foreslog selv en pause, så vi ikke bruger alle pengene til arrangementer nu. Jeg skal som minimum kunne tjene min egen løn, og selv om vi har arrangementer med fællesspisning og fredags-


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

g i Glyngøre Hallen

ns borgere

Når projekt ”Et byrum på kanten” står færdigt i 2022, vil Glyngøre Hallen også kunne tilbyde fabelagtige udendørs faciliteter med en smuk udsigt over Limfjordens vande.

burger, så kommer der ikke så mange penge i kassen, siger Lars Aastradsen Uggerby. Tid og plads Der er dog en fast tro på, at openair koncerter, foredrag, bankoaftener, tartelet-fester og ”wolfwalk” – der kommer igen i maj 2021 – kun er de første gennemførte ideer til at skabe liv i og omkring Glyngøre Hallen. – Boblen af ideer er gigantisk, men det skal generere et overskud. Der har Corona ikke bare været et bump på vejen, men nærmest en mur som vi er løbet

ind i. Til gengæld står der et sultent publikum bagefter. Danskerne er et socialt folkefærd, og folk vil gerne være sammen, siger Lars Aastradsen Uggerby. Han og halinspektøren er kun to af et trekløver, som de selv siger det. Den tredje er køkkenleder Bente Thisted, og hun har lidt for travlt med mad ud af huset til at mødes med DSI Bladet. – Det er helt delt op. Jeg har hallen, Lars står for event-delen og Bente har køkkenet. Vi koordinerer med hinanden, og det gør vi også, når Lars kommer tilbage til marts. Vi har en del planer for

2021, som skal realiseres, og nu kommer der heldigvis en vaccine, så vi regner med at kunne gennemføre det hele, siger Thomas Bjerregaard Sørensen. Sammen med Lars, Bente og en bestyrelse, der bakker op om de store planer, er han med til at forstærke Glyngøre Hallen som et fyrtårn for byen. Et fyrtårn for fællesskaber hvor borgere mødes på tværs af generationer, og hvor der både er tid og plads til at få sved på panden, nyde et godt måltid mad, holde et stort selskab eller bare sidde og nyde udsigten over Limfjorden. 5


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

Nærboks er en god service for borgerne i lokalsamfundet og kan synliggøre hallen for flere borgere.

Nyt tiltag: Hent pakken i en boks i idrætshallen Og så bliver hallen synliggjort hos flere borgerne Et nyt netværk af pakkebokse etableres lige nu for at gøre det lettere for alle danskere at hente deres pakker mere fleksibelt og mere bæredygtigt. Det nye pakkeboks-net kaldes Nærboks, og danske idrætshaller har mulighed for at blive del af netværket – uden økonomi – og kan på den måde blive mere synlig for borgerne når de henter deres pakker. Nærboks har fokus på nem, hurtig og fleksibel afhentning af pakker. Med en Nærboks ved idrætshallen bliver hverdagen lettere, da man kan hente sine pakker i forbindelse med ens idræt, og slippe for at skulle bruge ekstra tid på at køre efter et posthus og måske stå i kø for at få sin pakke udleveret. Det er et nemt koncept, da boksen er gratis og omkostningsfri for hallerne, den kan opstilles på under fem minutter og kræver ikke strømtilslutning eller anden montering, da boksen er 6

drevet af et batteri, som kan holde strøm i 8-10 år. – Dermed er Nærboks også fleksibel, hvis området skal renoveres. Boksen skal helst stå på et solidt underlag og gerne op til en mur eller hæk. Som samarbejdspartner er der ingen forpligtelser i henhold til at have en Nærboks, da vi står for al vedligeholdelse af bok­ sen, siger Søren Thrane Ødum, projekt location assistent ved Nærboks/Nordic Infrastructure i Lyngby. Søren Thrane Ødum har kontaktet DSI med ideen. Be­ styrel­ sen har behandlet henvendelsen og vurderer, at det er en god og brugbar ide. – Det er en mulighed for, at hallen kan medvirke til at yde ser­ vice i et lokalområde, siger DSIs formand Frank Normann Jørgensen, Almind. Nærboks er et åbent netværk, hvilket betyder at alle distributører kan levere pakker dertil. Lige nu er det PostNord, Bring, Burd

og DHL, der leverer pakker i Nær­ boks. Senere kan boksanlægget også anvendes til andre ting, såsom returpakker og deleøkonomi. – Vi har fra nuværende partnerskaber flere positive erfaringer med at placere Nærboks ved sportshaller, og jeg har for nylig skrevet ud til endnu flere idrætshaller og her har jeg fået mange positive tilbagemeldinger, siger Søren Thrane Ødum. Nærboks gør hverdagen nemmere og mere fleksibel for hallens brugere og beboere nær hallen. Samtidig kan en Nærboks også være med til at øge ”trafikken” af mennesker ved hallen, hvilket kan virke positivt imod hærværk og ballade. Desuden er Nærboks Corona-venlig, idet folk slipper for at skulle hente pakker i et indendørs posthus. Man kan læse mere om Nær­boks på hjemmesiden: www.nærboks.dk


DSI BLADET De Samvirkende Idrætshaller

DSI med i attraktivt forsikringssamarbejde Positive tilbagemeldinger fra forsikringsmøder For knap et år siden indgik DSI et samarbejde med Erhvervsfor­ sik­ ring Danmark Agentur. Erhvervsforsikring Danmark har specialiseret sig i brancheaftaler. Mere end 350 idrætshaller er nu forsikret i deres halaftale Er­ hvervs­for­sikring Danmark er dermed de største på markedet. Mange DSI-med­­-lem­mer har allerede Er­hvervs­forsikring Dan­­mark som leverandør af erhvervsfor­ sikrin­ger. Erhvervsforsikring Danmark har et meget stort kendskab til halområdet og de problematikker / spørgsmål, der er til forsikringsbranchen. – Vi anbefaler derfor vore medlemmer, at de kontakter Er­ hvervsforsikring Danmark for et uforpligtende møde med gennemgang af hallens forsikringer og for udarbejdelse af tilbud, siger DSIs formand, Frank No­ rmann Jørgensen, Almind. Udover pris og selvrisiko er det meget vigtigt, at man som hal tager stilling til, om hallen og foreninger der benytter hallen, har de rigtige dækninger, hvis uheldet er ude. Erhvervsforsikring Danmark har gennem årene besøgt rigtig mange haller, som ofte står over for de samme problemstillinger, der kan føre til store økonomiske tab, hvis hallen ikke er forsikret korrekt. Troels Just fra Erhvervsfor­­ sik­­ ring Danmark har besøgt mange haller og siger: – Nogle af de oftest mødte

Frank N. Jørgensen, DSI: – Få en gennemgang af hallens forsikringer.

Troels Just: – Vi har fået mange positive tilbagemeldinger.

problemstillinger i hallerne er: Foreningernes løsøre – Der er ofte tvivl om, hvem der har ansvaret for at forsikre foreningernes løsøre. Er hallens forsikring tegnet på en måde så den omfatter foreningernes løsøre, eller er foreningerne uden dækning, hvis der f.eks. opstår brand i hallen? Forpagter af f. eks. cafeteria – Mange haller forpagter deres cafeteriadrift ud. Hvordan er forp­ ag­ teren forsikret og hvilke mu­­­ ligheder har hallen for at hjælpe med en forsikringsløsning? Leje og leasingaftaler – Er hallens lejede og leasede udstyr omfattet af hallens forsikringer? Værdi-opgørelse af hallens

løsøre – Hvordan opgøres værdien af hallens løsøre? Er hallens løsøreværdi opgjort korrekt med alt omfattet, så hallen ikke risikerer at være underforsikret? Husleje- og driftstab ved storskade – Hvor lang tid er hallen sikret indtægter ved storskader som f.eks. brand-, vand- og storm­skade? Erhvervsforsikring Danmark ser frem til samarbejdet med DSI, og som Troels Just siger – så glæder det ham og hans kollegaer, at der allerede er kommet man­ ge positive tilbagemelding fra de forsikringsmøder, der indtil videre har været gennemført.

7


Det her er ikke bare en forsikring - det er hallens sikkerhedsnet Vores brancheaftale til sportshaller er Danmarks bedste og ca. 50 % af alle danske selvejende sportshaller er allerede forsikret i aftalen.

DERFOR ER VI BEDST! Selvom vores priser er virkelig skarpe, er dækningsomfanget det bedste ved aftalen f.eks.

• All-risk dækning - udvidet pludselig skade • Ingen aldersafskrivning på rørskade og skader på stikledninger • Svamp og insekt i svømmehaller uden særlige krav • Foreningernes løsøre i hallen kan meddækkes til samme sats, uden særskilte vilkår

• Maskinkasko • Hærværk sket i uaflåste bygninger • Hjertestartere dækket ved simpelt tyveri

Kontakt os allerede i dag på

tlf. 4181 9191

- og få en grati s gennemgang a f hallens forsikri nger

Erhvervsforsikring DANMARK Agentur A/S info@eforsikring-danmark.dk • www.eforsikring-danmark.dk

Profile for DSI Bladet

DSI Bladet • Nr. 3 • December 2020  

DSI Bladet • Nr. 3 • December 2020  

Profile for dsibladet
Advertisement