Page 1

10. april | 2013 I 104. årgang

bladet

FORÅR I VVS-BRANCHEN Minister: I får masser at lave VVS ’13 er spækket med nyheder Marsh Wind Technology reducerede energiregningen til det halve

30

4

12-13 15-23

DM for beslagsmede: Henrik Berger vandt igen-igen

38


INDhOLD

3  5  7  8  10  30  32  33  34  35  36  38  40  42  43  44  45 

 Leder: Tid til udvikling og tid til innovation   Kort nyt Indsats mod metaltræthed  København vil indføre udbud i fagentrepriser  DS håndværk & Industris generalforsamling 2013  Marsh Wind Technology halverede energiforbruget  og fik en række sidegevinster  energibesparelser handler om meget mere  end at slukke lyset DS-golf 2013 håndværksrådet sætter gang i business i Afrika  hold godt  øje med ejendomsvurderingen  Pas på skærpede regler om arbejdsudleje  henrik Berger gjorde det igen-igen  Certifikat til Ce-mærkning har givet virksomheden et løft Barometret Business & branche   Foreningsnyt  Leverandørregisteret 

DS håndværk & Industris  generalforsamling 2013 

10

bladet Fagblad for Industri - VVS - Smede - Energi/Miljø udgives af  branche- og arbejdsgiverforeningen DS håndværk & Industri Magnoliavej 2,  5250 Odense SV

Marsh Wind Technology  halverede energiforbruget 

Bladets bestyrelse: Formand: Jørgen hansen Næstformand: Max Michael Jensen  Leif Kjeldahl Leif Frisk Ansvarshavende redaktør: Jens holme Magnoliavej 2, 5250 Odense SV.  Tlf. 4088 3312 / 6617 3312. http://www.ds-bladet.dk e-mail: jho@ds-net.dk Administration: Arbejdsgiverforeningen DS håndværk & Industri Magnoliavej 2, 5250 Odense SV.  Tlf. 6617 3333. Fax 6617 3230 DS hjemmeside: www.ds-net.dk

2  |  DS-bladet nr. 4 2013

30

TEMA: VVS’13 14   Minister:  I får masser at lave 14   Af sted til messe  i Odense og find  nye løsninger 15 Nyheder på VVS’13 24   Nyt dråbemærke  har afløst VA-godkendelsen 26   Få mersalg ved at se på  opgaven med energibriller 27   Udvikling stiller krav  om optimering af virksomheden 29   Bedre uddannelse af ledere  skal skabe vækst og nye job

DS-golf 2013  

Annoncesalg: Mediapunktet  v/ Anita Rasmussen Søndervold 170 7200 Grindsted  Tlf.: 51 17 14 24 e-mail: ar@mediapunktet.dk www.mediapunktet.dk Oplag: 3350 ISSN nr: 1602-7213 Tryk: Vestergaards Bogtrykkeri ApS Forsidefoto: Colourbox

33

Pas på skærpede regler om arbejdsudleje 

37

DEADLINE De to næste numre udsendes på følgende udgivelsesdatoer: Nr. 5 2013 Udgivelse den 15. maj 2013. Deadline den 29. april 2013.     Nr. 6 2013 Udgivelse den 5. juni 2013. Deadline den 21. maj 2013.  Alle  meddelelser  –  også  om  jubilæer,  mærkedage m.m. – og materiale modtages meget gerne tidligere. DS-bladet vil være postomdelt fredag –  senest lørdag i udgivelsesugen.


LeDeR

Tid til udvikling  og tid til innovation Innovation er et af vor tids helt store »buzzwords«. Der bliver snart ikke nedsat et udvalg, skrevet en bekendtgørelse eller startet en virksomhed, uden at ordet innovativ eller innovation indgår i en eller anden sammenhæng. Vi skal være innovative. Vi skal være mere innovative. Vores ideer, produkter, virksomheder, teknologier, processer, uddannelser, »you name it« skal være innovative. Og vi i metalbranchen får ofte – direkte eller indirekte – skyld for ikke at være innovative nok? Innovation er processen, fra en ny idé opstår, til den bliver produceret, markedsført og solgt til en given kunde. Og på den baggrund er det min påstand, at der finder rigtigt meget innovation sted i vores medlemsvirksomheder hver eneste dag. Det kan være i det små, og det kan være i det helt store, hvor nye produkter eller virksomheder opstår netop som følge af innovation. Spørgsmålet er, om vi herude i virkeligheden opfatter det som noget særligt – som innovation – eller om vi »bare« ser det som en helt naturlig og integreret del af udviklingen af vores virksomheder og produkter. Men spørgsmålet er naturligvis også, om vi er gode nok til at tjene penge på vores innovation. DS Håndværk & Industri er partner i projektet »Den innovative virksomhed«, som støtter industrivirksomheder i at konkurrere på viden og innovation frem for på pris og omkostninger. En af de erfaringer vi har gjort i forbindelse med markedsføring og udbredelse af projektet er, at selv om vi kan tilbyde virksomhederne et gratis innovationstjek, hjælp til at blive bedre til strategisk planlægning, mulighed for at indgå i netværkssamarbejder eller efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejderne, så oplever vi ofte, at virksomhederne slet ikke har tid til at blive hjulpet. De har travlt med at udvikle deres virksomhed – med at innovere. Vi skal være bedre til at sikre vores branche og vores virksomheder til fremtiden. Tallene viser desværre, at for mange virksomheder ikke har været gode nok til at tjene penge på deres udvikling. Jeg mener, at netværksdannelse og kompetenceudvikling er vejen frem. Det skal vi finde tid til, hvis vi skal blive endnu bedre til at fremtidssikre vores virksomheder, så vores gode idéer udvikler sig til gode forretninger.

Af Fleming Frederiksen, næstformand, DS Håndværk & Industri.

Så det kan være, at det næste, vi skal markedsføre over for virksomhederne, er hjælp til at få mere tid!

husk at du som medlem af DS håndværk &  Industri altid har adgang til en lang række  favorable tilbud og rabatter gennem Rabatportalen. På Rabatportalens hjemmeside  finder du blandt andet tilbud på brændstof, 

telefoni, ferierejser, arbejdsudstyr, vin,  kontorartikler og meget andet. Find rabatportalen på  www.ds-net.dk/rabatportalen

DS-bladet nr. 4 2013  |  3


Nyhed

Indsats mod metaltræthed Forebyggelsesfonden har tilbud til bl.a. metal- og vvs-virksomheder om støtte til bedre arbejdsmiljø og sundhed. Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse har åbnet for ansøgninger til en ny forebyggelsespakke for metal- og maskinbranchen. Pakken er udviklet til de metal- og maskinvirksomheder, der bearbejder metal i fast form, men metalvirksomheder, der

fremstiller og bearbejder flydende metaller, kan også søge. Formålet er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdstilsynet har sammen udarbejdet et forløb, som skal hjælpe med at løse de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen. Pakken for metal- og maskinbranchen sætter bl.a. fokus på bedre arbejdsstillinger og færre tunge løft. Virksomheden kan gennemføre forløbet på mellem 3½ og 4 måneder, og man kan få lønkompensation for de timer, man skal bruge på at gennemføre forløbet, ligesom man også kan få tilskud til indkøb af træningsudstyr. Forebyggelsespakken for metal- og maskinbranchen kan søges af virksomheder med op til 19 ansatte. Blandt medarbejderne skal man finde en hjælper, der kan hjælpe lederen med at gennemføre pakken. Det er forventet, at lederen bruger 24 timer, hjælperen bruger 26 timer og øvrige medarbejdere bruger 22 timer hver. Også vvs og blik Mindre bygge- og anlægsvirksomheder, bl.a. vvs- og blikkenslagerforretninger med 1-9 ansatte kan tilsvarende søge om hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet. De

kan søge om tilskud til forebyggelsespakker, som sigter mod at forbedre arbejdsmiljøet og fremme sundheden på arbejdspladsen både på kort og længere sigt. Indholdet i pakkerne afspejler de arbejdsmiljøproblemer, som mindre virksomheder i branchen typisk har behov for hjælp til at løse. En forebyggelsespakke er et på forhånd fastlagt forløb, som tager virksomheden ca. 3-6 måneder at gennemføre. Virksomheden får hjælp til at gennemføre pakken fra en medarbejder fra Arbejdstilsynet. Den får dækket lønnen for de timer, der skal bruges på at gennemføre forløbet og får også tilskud til eventuel leje af materiel. To virksomheder kan vælge at gå sammen om at gennemføre pakkeforløbet. Det overordnede mål for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse er at forebygge nedslidning og at fastholde folk på arbejdsmarkedet. Fonden skal sikre et tættere samspil mellem forebyggelse og fastholdelse. Regeringens udspil »Et godt og langt arbejdsliv for alle« fra august 2012 har defineret fondens arbejde, som består af ti initiativer. I alt er der afsat en milliard kr. til formålet. Læs mere her: http://www.forebyggelsesfonden.dk.

Herning Varmforzinkning – en stålsat samarbejdspartner

Få kvalitet til tiden med gennemtænkt rådgivning, effektiv overfladebehandling af både sort og rustfrit stål, ISO-certificeret produktion og landsdækkende net af egne lastbiler.

Varmforzinkning

Bejdsning/passivering

Sandblæsning

Glasblæsning

Affedtning

Kuglepolering

Ring allerede i dag på

4  |  DS-bladet nr. 4 2013

97 22 01 44 eller gå ind på www.hv.dk


Solar FASTBOX

JESPER SCORER KASSEN

Jesper Knopp, indehaver af Knopp VVS i Rødovre:

„Jeg sparer ca. 3.000 kr. om ugen med Fastbox” „Med Fastbox har jeg reduceret firmaets grossistkørsel med 80%. Mine svende bliver mere effektive, når vi er på pladsen, og det øger min konkurrencedygtighed. Jeg bestiller op mod 15 Fastboxe om ugen, og det giver mig en besparelse på i hvert fald 3.000 kr.”, siger Jesper Knopp.

Læs mere på www.solar.dk/fastbox

Prøv selv en Solar Fastbox. Vi kommer til dig, når du mangler materialer på en spjældopgave. Så kan du tjene penge i stedet for at køre til grossisten efter varer. Ring blot til Solar på 7652 7000 (Solar 000), og du er i gang med at spare tid og penge.


KORT NYT

Mindre bureaukrati har ikke gjort indtryk

Færre jobs i metal og byggeri Den samlede beskæftigelse i Danmark er dykket med næsten 150.000 siden 2009, og en af de brancher der har bidraget allermest til den negative statistik er metalbranchen. Det skriver Politiken på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik. I perioden 2009-2012 er antallet af beskæftigede i metalbranchen nemlig faldet med 8283 til 33.159, og dermed indtager branchen en lidet flatterende førsteplads, når det gælder udviklingen i beskæftigelsen tæt forfulgt af byggebranchen, hvor beskæftigelsen er faldet med 8.044. »Selve det at industrien går tilbage, har vi set i rigtig mange år. Det er en gammel nyhed. Dog med den understregning, at tempoet har været usædvanligt kraftigt i de senere år,« siger professor og arbejdsmarkedsforsker Per Kongshøj Madsen, Aalborg Universitet, til Politiken.

Flere anmeldelser til Sikkerhedsstyrelsen I 2012 modtog Sikkerhedsstyrelsen 328 anmeldelser om overtrædelser af autorisationslovgivningen. Sagerne fordeler sig på 127 på gas- og vvs-området, 136 på kloak-området og 65 på el-området. Det oplyste fuldmægtig Kristina Mortensen, Sikkerhedsstyrelsen, på VVS-dagen i DS Håndværk & Industri. Anmeldelserne resulterede i, at Sikkerhedsstyrelsen sendte 68 henstillinger til virksomheder om fx at høre op med at annoncere eller gøre andet, der får mulige kunder til at tro, at virksomheden har autorisation. I 111 tilfælde sendte Sikkerhedsstyrelsen sagen videre til politiet. Siden 2008 er antallet af anmeldelser til Sikkerhedsstyrelsen tredoblet. I forhold til 2011 er der tale om et lille fald i antal sager på vvs-området. På kloakområdet er antallet af sager derimod steget med mere end en tredjedel. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen kommer hovedparten af anmeldelserne fra brancheorganisationer. Det hænger sammen med, at virksomheder, der anmelder uautoriserede kolleger, ikke kan bevare deres anonymitet, når de selv indberetter overtrædelser til Sikkerhedsstyrelsen. Det kan de derimod, hvis de overlader det til deres brancheorganisation at foretage anmeldelsen. 6  |  DS-bladet nr. 4 2013

Regeringen har i 2012 fjernet administrative byrder for 370 mio. kroner, meddeler Erhvervs- og Vækstminister Annette Wilhelmsen (SF). Og den melding glæder Håndværksrådet. De små og mellemstore virksomheder stønner nemlig stadig under trykket af administrative pligter. Det opleves faktisk så belastende, at svaret er et rungende nej, når man spørger, om virksomhederne oplever en lettelse i de administrative byrder, viser en undersøgelse som Håndværksrådet har gennemført. »Man skal huske på, at mængden af papirarbejde er en kæmpe udfordring for små og mellemstore virksomheder, som ikke har de stores ressourcer til at ansætte kontor- og regnskabspersonale. Ofte skal administrationen klares efter en dag på byggepladsen, på værkstedet eller i forretningen, hvor der betjener kunder. Derfor registreres mindre fald i administrative byrder ikke hos virksomhederne. Der er brug for er et langt sejt træk, hvor der skabes enklere regler, der effektivt luger ud i de administrative krav, så de små og mellemstore får overskud til at tænke forretning«, siger erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet, Lars Magnus Christensen. Halvdelen oplever flere byrder Ifølge Håndværksrådet oplever næsten halvdelen af de udspurgte i den seneste konjunkturundersøgelse, at de administrative byrder fortsat bliver flere. Håndværksrådet sidder med i det regeringsnedsatte Virksomhedsforum for enklere regler, der kommer med forslag til lettelse af administrative byrder. Og regeringen har lyttet og imødekommet flere af forenklingsforslagene. Derudover har regeringen af egen drift iværksat seks initiativer for hurtigt at sætte gang i indsatsen – blandt andet er kravene til mindre virksomheders aflæggelse af årsregnskab fra 2013 formindsket. Håndværksrådet roser indsatsen, men mener stadig, at der er et stykke vej til målet. »Det gælder om at holde fast nu og øge indsatsen mod de administrative byrder. Bureaukrati og administrativt bøvl er en væksthæmmer for især de små og mellemstore virksomheder, og det skal minimeres så meget som overhovedet muligt,« siger erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet, Lars Magnus Christensen.


Opstramning af byggesager

Voldsomme gebyrer og lange sagsbehandlingstider ved ansøgninger om byggetilladelser hos kommunerne har i mange år været et problem for byggebranchen. De store forskelle fra kommune til kommune har skævvredet byggeriet og konkurrenceevnen. Der har været på op til en mio. kroner i forskel på gebyrer for godkendelse af samme størrelse erhvervsbyggeri fra den dyreste til den billigste kommune i landet. Det ønsker regeringen nu at gøre noget ved. I regeringens vækstplan formuleres det således: »Regeringen vil i forbindelse med udarbejdelsen af en byggepolitisk strategi afdække mulighederne for at omorganisere byggesagsbehandlingen. Det kan eksempelvis være gennem etablering af større tværkommunale centre med mulighed for at samle ensartede sager i samme center. Regeringen vil også følge op på det kommunale arbejde med et digitalt ansøgningsmodul for byggesager, som er under implementering.« Håndværksrådet er godt tilfreds med, at der ser ud til at blive gjort noget ved forholdene på dette område, som har kompliceret ansøgninger om byggetilladelse fra egn til egn. »Det er positivt, at der nu handles centralt fra på dette område. Det er nødvendigt med nogle ensartede regler, så bygherrer og virksomheder, der bygger, kan tage højde for tid og pris i byggeprocessen. Samtidig skal det været nogle fair regler, så faktureringen afspejler byggeriets kompleksitet. Så eksempelvis en ansøgning om en carport er tilsvarende billigere end sagsbehandlingen af et større erhvervsbyggeri,« siger afdelingschef Frank Korsholm, Håndværksrådet.

Staten bør stimulere salg af varmepumper

De er langt bedre for miljøet end olie og gas og kan samtidig give økonomiske besparelser. Alligevel har kun et begrænset antal danskere valgt at investere i varmepumper. Derfor bør staten stimulere salget, siger en energiekspert til Jyllands-Posten. Selvom der er en større omkostning forbundet med installationen af en varmepumpe, er der penge at hente på denne energiløsning. Og selv om danskerne endnu ikke helt har fået øjnene op for fordelene ved varmepumper, så er teknologichef på Teknologisk Institut, Frank Elefsen, overbevidst om, at forskellige varmepumpeløsninger er fremtiden for boligopvarmning i rigtig mange hjem, skriver avisen. Det er dog afgørende, at der bliver skabt et øget incitament til at få installeret varmepumpeløsningerne, mener teknologichefen, der ser mere oplysning og større gevinster som midler til at få folk til at ændre deres varmeforsyning. »Jeg tror, det er en kombination af, at der er mange, der ikke ved, hvordan fremtidens energisystem kommer til at se ud, og at installationen af en varmepumpe kræver plads og ekstra omkostninger. Derudover er besparelsen ved det heller ikke stor nok i dag. Derfor vil en stor del af løsningen være politiske incitamenter, men det er ikke altid det letteste,« siger Frank Elefsen til Jyllands-Posten. Også fremtidsforsker og ph.d., Jesper Bo Jensen, ser reguleringer fra regeringen som den bedste måde at få folk til at ændre deres varmeforsyning. Men han peger også på, at en afgiftsændring kan blive meget dyr for staten, og advarer derfor overfor Jyllands-Posten imod at være mere ambitiøs, end at samfundet kan holde til det.

13 17.-19. april Odense Congress Center

...det du har brug for – hverken mere eller mindre.

Automatikkomponenter for energikilder, vand, varme, ventilation og sikring samt rådgivning www.automatikcentret.dk    info@automatikcentret.dk

Stand B2300

Tlf. 86 62 63 64 DS-bladet nr. 4 2013  |  7


Københavns Kommune er på vej til at lave udbud på mindre fagentrepriser.

NyheD

København vil indføre udbud i fagentrepriser Efter tilbagegang for de små og mellemstore virksomheder i hovedstaden er kommunen parat til at ændre praksis. Efter tilbagegang i beskæftigelsen i de små og mellemstore virksomheder er Københavns Kommune nu blevet modtagelige for idéer, der kan hjælpe de lokale virksomheder. Kommunen har blandt andet lyttet til Håndværksrådet, der til et møde med en særlig task force-gruppe inden for erhvervsudvikling i kommunen, fortalte om fordele ved at udbyde opgaver i mindre form i fagentrepriser. 8  |  DS-bladet nr. 4 2013

Det kan sikre både lokal aktivitet, samtidig med at det sparer kommunen penge i en række tilfælde. »En udbudsproces, der også giver mindre virksomheder mulighed for at byde på opgaverne«, hedder det nu i en anbefaling fra kommunens Copenhagen Business Task Force, der med den tidligere Børsenchefredaktør Leif Beck Fallesen i front skal finde erhvervsfremmende løsninger til kommunen. Mange fagentrepriser i Aarhus Denne udvikling glæder adm. direktør i Håndværksrådet, Ane Buch, der fortalte en meget opmærksom task force-gruppe om erfaringer fra Aarhus, hvor kommunen

forventes at spare mellem 20 og 40 mio. kroner, efter de har udbudt rammeaftaler inden for bygningsvedligeholdelse i mindre fagentrepriser. En proces, der krævede en del samtaler med de lokale politikere fra Håndværksrådets og den lokale håndværkerforening, Aarhus Håndværkerforenings side. Men budskabet trængte igennem, og det ser nu også ud til at ske i København. »Det er meget positivt, at det for alvor er gået op for København, at der er en række fordele for alle parter ved at udbyde i en form , så de små og mellemstore virksomheder også kan byde . Det giver virksomheder flere muligheder for at få opgaver. Og samtidig viser eksemplet fra Aarhus,


at kommunen kan spare mange penge ved den slags udbud,« siger Ane Buch. Mere fokus på SMV i København Til mødet med Copenhagen Business Task Force oplevede Ane Buch en stor lydhørhed for, at de små og mellemstore virksomheders vilkår forbedres. Det kan hænge sammen med de nye beskæftigelsestal i København. Mens de helt små virksomheder ansatte ni procent flere medarbejdere i perioden 2000-2010, så er det gået den forkerte vej for de mindre og mellemstore virksomheder. De oplevede i samme periode et fald i beskæftigelsen på tre procent. Der skal nu formuleres en række regler og retningslinjer på området af en ekspertgruppe. Og Håndværksrådet har efter aftale med Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn udpeget Tom Lindquist fra virksomheden Høyrup & Clemmensen til at deltage i gruppen.

Overborgmester i København, Frank Jensen (S), erklærede i den forbindelse med det kommende arbejde: »Vi kan se, at de mindre og mellemstore virksomheder har færre beskæftigede i dag end i år 2000, og at især håndværk og byggeri er pressede brancher. Derfor skal vi sikre dem de bedst mulige vilkår for at sikre arbejde til flere københavnere«. Møde i Hørsholm I Hørsholm Kommune i Nordsjælland er tilsvarende initiativer på vej. Hørsholm Håndværker- og Industriforening havde for nylig inviteret afdelingschef i Håndværksrådet, Frank Korsholm, og kommunens viceborgmester Henrik Klitgaard (R) til et møde om mulighederne for et tættere samarbejde. Og ifølge Frank Korsholm var et meget konstruktivt møde, der har gjort en forskel. »Der var stor lydhørhed hos viceborgmesteren. Han kunne gode se, at det er et problem for de små og mellemstore, at der

udbydes for stort i kommunen. Og han lyttede til vores argumenter om, at flere fagentrepriser ikke bare er en gevinst for os, men også for kommunen både økonomisk og i form af mere lokal aktivitet og skatteindtægter,« siger Frank Korsholm. Og mødet gjorde stort indtryk på viceborgmester Henrik Klitgaard. »Det blev hurtigt klart for mig, at det måtte være yderst vanskeligt at byde ind på denne kommunale opgave. Da jeg vidste, at kommunen stort set kun benytter sig af totalentrepriser, havde jeg svært ved at se hvordan lokale håndværkere kunne arbejde for kommunen,« sagde han efterfølgende til Ugeavisen Hørsholm. Ifølge Ugeavisen vil han nu i kraft af sit formandskab for kommunens Erhvervsog Beskæftigelsesudvalg finde en løsning, der giver en mere fair konkurrence, og måske oven i købet vil spare kommunen for penge, som det ser ud til at være tilfældet i andre kommuner.

3 Besøg VVS 2013

17.–19. april

Odense Congress Center

Se hvad der rør sig inden for områderne: Sanitet, rør, fittings, målere, måleudstyr, pumper, vandvarmere, fyringsanlæg, kedler, beholdere, brændere, varmevekslere, ventilation, klima, varme, energianlæg, energistyring, energiløsninger, rådgivning m.m.

Hør hvad der rør sig på Energiens Torv: Hvilke muligheder og værdier er der for kunden ved at udskifte til energirigtige produkter f.eks. ventiler, units, ventilation, armaturer, pumper m.m.

Åbent dagligt kl. 9-17 (fredag 16) Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

HUSK elektronisk registrering Spring køen over – udskriv gratis adgangskort på www.vvs13.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  9


DS HÅNDVÆRK & INDUSTRIS gENERAlfoRSAMlINg 2013 Det skal herved meddeles, at foreningens ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 7. og lørdag, den 8. juni 2013 på Scandic Kongens Ege, Gl. Hadsundvej 2, 8900 Randers

DAgSoRDEN (foreløbig) Pkt. 1 Velkomstceremoni Pkt. 2 Generalforsamlingen åbner – de delegeredes antal kontrolleres og stemmesedler udleveres Pkt. 3 Valg af dirigent og stemmetællere Pkt. 4 Beretning for det forløbne år Pkt. 5 Udvalgsberetninger Pkt. 6 Orientering fra regionsformændene Pkt. 7 Orientering fra DS-huset Pkt. 8 Valg af hovedbestyrelse Pkt. 9 Forelæggelse af årsrapport for 2012 Pkt. 10 Fastsættelse af diæter Pkt. 11 Indkomne forslag Pkt. 12 Valg af revisor og revisorsuppleant Pkt. 13 Beretning fra DS-bladet Pkt. 14 Valg af bestyrelsesmedlem og en suppleant til DS-bladets bestyrelse Pkt. 15 Eventuelt Bilag til de enkelte dagsordenspunkter vil fremkomme senere. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægtens § 6 være indsendt til sekretariatet senest 21 dage før generalforsamlingen. Det vil i år være fredag, den 17. maj 2013.

Jani Lykke Methmann direktør


VI HJÆLPER DIG MED AT FÅ JA TIL DINE VÆKSTPLANER

DANMARKS EKSPORTKREDIT

Hos EKF har vi særlig fokus på mindre virksomheder, som jagter succes på eksportmarkedet. Vi ved, det ofte kræver ekstra finansiering i banken, når vækstplaner skal føres ud i livet. Det kan vi hjælpe dig med. Hvad enten du har brug for driftsfinansie-

ring eller skal udvide produktionen, kan vi kautionere over for banken, så du får Ja til den løsning, du har brug for. Se, hvordan vi har hjulpet andre til succes på ekf.dk eller ring til en af vores rådgivere på 35 46 26 00.

FREM I VERDEN

DS-bladet nr. 4 2013  |  11


13

Af Jens holme

Minister: I får masser at lave Danmark er i gang med at realisere verdens måske mest ambitiøse energiplan, og det giver installatørerne kæmpestore muligheder – og et stort ansvar, sagde klima- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard på VVS-dagen hos DS Håndværk & Industri. »Vi fordobler investeringerne i energirenovering og forsøger at skabe det mest energieffektive samfund i verden. Samtidig fordobler vi investeringerne i alle former for vedvarende energi med henblik på, at vi i 2020 får 70 pct. af vores elektricitet fra vedvarende energi. Det medfører nogle kæmpestore muligheder for jer og samtidig et stort ansvar.« Sådan lød klima- energi- og bygningsministers Martin Lidegaards (R) erklæring, da han var gæstetaler på VVS-dagen i DS Håndværk & Industri i marts. »Med energiplanen, der blev vedtaget af et stort flertal i Folketinget for et år siden, har vi taget fat på en grøn omstilling af Danmark med de allermest ambitiøse målsætninger. Vi forsøger energipolitisk og afgiftsmæssigt at give så gode incitamenter som muligt, for at hele samfundet bevæger sig i en grøn retning. Men vi kan ikke, og vi skal ikke stå ude på den enkelte bopæl og sikre, at der bliver sat de rigtige installationer op, og der bliver givet den rigtige rådgivning til hr. og fru Danmark. Det er jeres opgave,« sagde Martin Lidegaard til de knap 100 vvs-installatører.

Martin Lidegaard: »Der står stadig 180.000 oliefyr derude – og dem håber jeg, I har fikset inden 2020.«

Der blev lyttet intenst til klima-, energi- og bygningsministeren og bagefter blev der tid til at skyde på ministeren – en populær folkesport, bemærkede Martin Lidegaard. Foto: Christian Stæhr. 12  |  DS-bladet nr. 4 2013

De centrale »Uden godt håndværk og uden den rigtige rådgivning kan vi ikke gennemføre denne grønne omstilling. Derfor opfatter jeg jer som helt, helt centrale for, at energiplanen lykkes,« fortsatte ministeren. »Med regeringens vækstplan etablerer vi samtidig en grøn boligkontrakt, one-stop-shop, hvor vi gerne vil gøre det langt lettere for hr. og fru Danmark at ringe eller klikke et sted hen og få en samlet energi-rådgivning. På sigt vil vi gerne knytte det sammen med en mulighed for finansiering, således at BoligJob-ordningen målrettes energieffektivisering.


I energiforliget, der nu skal udmøntes i de næste par år er der lagt op til en bunke initiativer – herunder en certificeringsordning som skal sikre, at I kan få et stempel, så forbrugerne kan føle sig helt trygge ved, at rådgivning, renoveringer og installationer udføres af eksperter.« Farvel til oliefyr Martin Lidegaard understregede, at regeringen og parterne i energiforliget meget gerne vil af med oliefyrene – og det i en fart for at husejerne ikke skal blive fanget i en fælde mellem højere oliepriser og faldende ejendomspriser. En fælde, der vil gøre det umuligt at få nye installationer finansieret. »Der står stadig 180.000 oliefyr derude – og dem håber jeg, I har fikset inden 2020. Jeg kan godt love jer for at arbejdsløse, det bliver I ikke foreløbig,« sagde Martin Lidegaard.

NYHEDER fra UNIPAK

mød os på VVS’13 i Odense 17-19 april stand C 3027

Afgifter skal ændres Under debatten efter Martin Lidegaards indlæg spurgte formanden for DS Håndværk & Industri, Jim Stjerne Hansen, hvad regeringen har tænkt sig med afgiftssystemet, efterhånden som Danmark bliver grønnere og statens indtægter fra energiafgifterne bliver færre. »Vi får uden tvivl en udfordring, når Danmark bliver grønnere. Vi kommer til at mangle mange mia. skattekroner. Frem til 2020 har regeringen og forligspartierne valgt den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift ene og alene for at lukke det hul, der ellers ville blive i statskassen,« svarede Martin Lidegaard. Hvad der skal ske med afgiftssystemet på længere sigt vil blive afgjort til næste år, oplyste ministeren. Der skal forinden gennemføres fire omfattende analyser af fjernvarmens fremtid, naturgasnettets fremtid, fremtiden for biomasse og virkningerne af de igangsatte energirenoveringer. »Når de analyser er klar om et år, skal afgifterne tilpasses til fremtidsvisionen,« erklærede Martin Lidegaard. Solceller og vindmøller På spørgsmål om den omstridte ændring af vilkårene for private solcelleejere sagde ministeren kort, at det ikke giver mening – set fra samfundets side – at give dobbelt så meget i støtte som der er brug for. Prisen på solceller er på få år faldet til det halve, og der er yderligere prisfald undervejs. Ifølge Martin Lidegaard har hans tyske kollega tre gange måttet justere den tyske solcellelov – hver gang med hamstringsbølge til følge, således som det også var tilfældet herhjemme i efteråret. Han stillede samtidig spørgsmålstegn ved om den nuværende gunstige ordning for husstandsvindmøller kan fortsætte. »Husstandsvindmøller får 2,5 kr. i prisgaranti pr. kWh. For almindelige vindmøller er garantien på 58 øre. Det er altså fem gange så dyrt at få energi fra husstandsvindmøller. Det er den dyreste måde overhovedet til at skabe vedvarende energi. Hvorfor har vi så vedtaget den nuværende lov? Det har vi, fordi der er komme god gang i produktion af husstandsvindmøller, og det ser vi et erhvervsmæssigt potentiale i. Muligheden for at stimulere den grønne eksport optager os meget. Danmark er i forvejen det land i Europa, der har den største andel af grøn eksport – 10 procent. Det er en udvikling, der meget gerne må fortsætte og forstærkes.«

Distributør for Gebo - Opfinderen af kompressionsfittings.

Ny UNITEC gevindlim - Den enkle løsning.

HANDEX care - Plejende og beskyttende håndcreme.

Unipak Mobilsite - Altid ved hånden!

Og sidst men ikke mindst... Claus Petersen

Salgschef Danmark /Area Mobil: +45 3050 2085 E-mail: cpe@unipak.dk

Marktoften 3c, DK-8464 Tel. +45 8626 1177 Fax +45 8626 0959 sales@unipak.dk www.unipak.dk

Sales Manager

Galten

- hils på Claus Pedersen vores nye Salgschef for Danmark.

Marktoften 3c, DK-8464 Galten Tel. +45 8626 1177, fax+ 45 8626 0959, sales@unipak.dk, www.unipak.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  13


13

Af Jens holme

VVS ’13 er den 11. vvs-messe i Odense Congress Center, og messen har været støt voksende gennem tiderne. 2013 er ingen undtagelse, idet knap 170 udstillere deltager på et næsten 20.000 m2 stort messeareal, fordelt på fire messehaller. På de følgende sider er et udvalg af de mange nyheder, der kan ses og røres ved, på de tre messe-dage. Der er åbent fra 9.00 til 17.00 den 17. og 18. april. På messens sidste dag, fredag den 19. april lukkes kl. 16.00.

Af sted til messe i Odense  og find nye løsninger Det er nu efter forlængelsen af Håndværkerfradraget, at vvsvirksomhederne skal kende deres besøgstid og komme foran andre faggrupper. Forlængelsen af BoligJob-ordningen har åbnet nye perspektiver for landets vvsvirksomheder. Og nu gælder det om at udnytte de nye muligheder. Derfor falder VVS ’13-messen i Odense på et særlig interessant tidspunkt. Repræsentanter for DS Håndværk & Industri står klar på messen med et tilbud til vvs-installatørerne og deres medarbejdere om at uddanne sig til EnergiXperter. Uddannelsen er et solidt fundament til at rådgive kunderne og efterfølgende levere og installere de energibesparende foranstaltninger, som i stigende grad bliver efterspurgt. De rigtige løsninger Netop energibesparelser og alternativer til olie og gas er hovedfokus på VVS ’13. Og Willy Goldby, direktør i brancheforeningen VELTEK, der står bag VVS ’13 er overbevist om, at forlængelsen af håndværkerfradraget vil give messen ekstra tiltrækningskraft: »Det er nu vvs-installatøren skal kende

14  |  DS-bladet nr. 4 2013

sin besøgstid for at få det optimale ud af den boligjob-ordning. Forstår vvs-installatøren derimod ikke, at det er nu mulighederne er der, ja, så bliver det leverandørerne af vinduer og isolering, der løber med markedet. Og det er jo helt forkert, når de løsninger, vvs-installatøren tilbyder, har en væsentligt hurtigere tilbagebetalingstid end mange andre forbedringer af ejendommen,« siger Willy Goldby og tilføjer: »Den installatør, der virkelig vil noget med sin forretning, tager personalet med til fagudstillingen VVS’13 i Odense. Det er her, de ser de løsninger, som forbrugerne vil efterspørge her og nu. Det handler om at hjælpe forbrugerne til med de rigtige løsninger at opnå energimæssige besparelser, der kan mærkes på budgettet,« fastslår brancheforeningens daglige leder. Knap 170 udstillere Fagudstillingen VVS’13 finder sted i dagene fra den 17. til 19. april i Odense Congress Center. Her præsenterer knap 170 udstillere de nyeste løsninger. Arrangørerne venter, at udstillingen bliver besøgt af 8000 fagfolk fra hele landet. Vurderingen af besøgstallet bygger bl.a. på det store antal fagfolk, der allerede har ladet sig forhåndsregistrere. Blandt gæsterne vil også være 200 sidste års vvs-lærlinge. Udover de seneste løsninger har publi-

kum mulighed for at deltage i Energiens Torv, der er en foredragsrække med 26 indlæg om energirigtige løsninger. Råd og vejledning På DS Håndværk & Industris stand på messen bliver der ud over at høre nærmere om uddannelsen som EnergiXpert mulighed for at få råd og vejledning fra vvskonsulenterne Johnny Bendsen og Birger T. Christiansen. Desuden bliver det muligt at hilse på arbejdsgiver- og brancheorganisationens nye el-konsulent Rene Kjemstrup. Ansættelsen af el-konsulent i DS Håndværk & Industri er bl.a. forårsaget af, at vvs- og el-fagene mere og mere flyder sammen, når det gælder energiløsninger. I den mere underholdende afdeling får publikum på DS Håndværk & Industris stand mulighed for at deltage i en konkurrence med energi som tema. DS Håndværk & Industri finder du på stand A-1027. Messen arrangeres af Odense Congress Center i tæt samarbejde med VELTEK (VVS- og El-tekniske Leverandørers Brancheforening) og Dansk Energi Brancheforening. Messekomitéen udgøres af Odense Congress Center, VELTEK, DS Håndværk & Industri, Tekniq, Solar, Geberit og Uponor, Danfoss, Oras Armatur, Milton Megatherm.


Nyheder på VVS ’13

Test af  viden om tilbagestrømssikringer VVS messen byder på test af viden om tilbagestrømningssikringer. Danmarksmesteren i VVS vil montere korrekte og forkerte sikringer for tilbageløb i vandinstallationer. Inden besøgende tager udfordringen op og udpeger de korrekte og forkerte installationer, kan et besøg på Automatikcentrets stand, som primært viser sit produktprogram indenfor vandsikkerhed. Automatikcentret Aps er specialist i levering af komponenter til vvs branchen indenfor energikilder, varme, ventilation og vand. Populært sagt, er Automatikcentret leveringsdygtig i alle de komponenter, brugeren ikke ser, men som får installationerne i bygningerne til af fungerer og giver brugeren komfort, energibesparelser og sikkerhed.

Stand B-2300.

Kugleventiler fra Belimo  I en tid, hvor energibesparelser indgår som et ufravigeligt krav i enhver HVAC-installation, udkonkurrerer kuglereguleringsventilen nemt de traditionelle sædereguleringsventiler. Det er en kendt sag, at ventiler med endog lave læk rater over tid kan forårsage et gigantisk spild af varmt vand – og dermed energi. En traditionel sædereguleringsventil kan under visse betingelser lække 100160 liter varmt vand i timen. Spildet fra den enkelte ventil kan muligvis accepteres, men en typisk HVAC-installation vil ofte indeholde mange ventiler, der tilsammen forårsager et betydeligt og kostbart spild af energi. Svaret på den problemstilling er at benytte ventiler med en læk rate på nul. Den egenskab finder man i Belimos produktprogram af kuglereguleringsventiler, der sikrer imponerende økonomiske og energimæssige besparelser.

Stand C-3013.

hurtig og smart metode til at fjerne belægninger og bakterier

Når der bøvl med at få nok varme rundt til lejlighederne i etageejendommen. Så er det oftest rør og varmevekslere, der er fyldt med belægninger og snavs. Med cirkulationspumpen CARELA® CIP-MAT og CARELA® renseprodukter, renses, afkalkes og udsyres rør og vekslere på stedet. Det betyder, at vvs’eren på en halv dag kan sikre glade og varme beboere, en solid energibesparelse, ofte på 30 procent og vished om at have anvendt intelligente og miljøvenlige produkter. En anden udfordring kan f.eks. være et større kontorhus, hvor vandlåse og rørstammer i forbindelse med toiletter og urinaler lukker til på grund af urinsten. Med CARELA® Urinstens-fjerner får vvs’eren hurtigt bugt med belægninger og bakterier og endnu en glad kunde på referencelisten. Aquatex viser udstyr og produkter og fortæller om de mange, intelligente og hurtige løsninger til at fjerne belægninger og bakterier og det bøvl, de medfører. Aquatex har desuden stykket et særligt messetilbud sammen.

Stand A-1055.

Unit med elektronisk styring  Med den elektroniske styring af gennemstrømningsvandvarmeren METRONETTE Vision åbner METRO THERM op for en helt ny verden af muligheder inden for energibesparelser og regulering af returkøling. Mindre tomgangstab og varmetab. Den elektroniske styring sætter ny standard for regulering og indstilling af brugsvand med fjernvarme. Aftapningstemperaturen kan holdes ret nøjagtigt inden for 2°C, da den måler på fire faktorer under aftapningen og regulerer efter det. Styringen slår over og styrer efter en reduceret temperatur på brugsvandssiden samt den indstillede tomgangstemperatur på fjernvarmesiden. Det minimerer tomgangstabet og årsafkølingen maksimeres.

Stand C-3714.

Fittings og gevindlime Unipak A/S er udnævnt til Skandinavisk distributør for tyske GEBO Armaturen GmbH. GEBO, der har eksisteret i mere end 75 år, udviklede og patenterede i 1937 den i dag så velkendte kompressionsfitting. Med udgangspunkt i denne nyskabelse – GEBO Special, tilbyder GEBO i dag et omfattende program af special fittings som GEBO Quick, GEBO Unifix og GEBO Plast. Med ønsket om at tilbyde en enkel løsning på komplicerede opgaver lancerer Unipak A/S nu en helt ny og forenklet serie af UNITEC Gevindlime. Der bliver tale om blot tre forskellige typer af gevindlim, der dækker alle vvsmontørens dagligdags opgaver. UNITEC Easy og UNITEC Water, der begge er godkendt både til drikkevand og gas samt UNITEC Hot der, som navnet antyder, også er velegnet til højtemperatur installationer helt op til 230°C.

Stand C-3027. DS-bladet nr. 4 2013  |  15


13 Minimalistisk elegance

Multifunktionelt badunivers Dansani lancerer et nyt og toneangivende design, som gør det muligt at skræddersy det personlige bad efter rummets størrelse og form. Serien byder blandt andet på skabsmoduler med forskellige dybder, bredder og højder samt et væld af matchende tilbehør med samme eksklusive designudtryk. Den kendte Dansani Calidris serie med stilfulde og funktionelle baderumsmøbler relanceres nu et nyt design med helt nye vaskemodeller, spejlløsninger og banebrydende skuffeløsninger. I hænderne på Dansanis designteam, Jeanette Vecht og Rasmus Kjær, er Calidris blevet opdateret med nye former og overflader, som understreger seriens minimalistiske udtryk.

Stand C-4113. Rowan – en ny armaturserie der efterlever Damixas design filosofi: »When design makes sense«. Armaturet er enkelt og minimalistisk samtidigt med, at det har sit helt eget udtryk ved tud og håndtag. At designe en vandhane er ikke en let opgave, resultatet skal både matche dit interiør og samtidig fungere optimalt i din hverdag. »I udviklingen af Rowan, som er designet i Odense af Damixas egne designere, har der været lagt stor vægt på at designe et smukt armatur og samtidig benytte Damixa standardkomponenter, der sikrer høj kvalitet og funktionalitet,« siger Claus Rosager Nielsen, Damixa. Rowan lever derfor op til det, man kalder ægte dansk design – elegant, funktionelt og med sit helt eget udtryk. Amaturet bliver som udgangspunkt leveret med den vandsparende funktion, Eco-Save. Dette gør, at man automatisk sparer på vandet, uden at den gode oplevelse forsvinder, når man vasker hænder. Desuden har Rowan antiskoldningsfunktion, så man ikke brænder fingrene, samt Rub Clean, der gør det let at afkalke vandhanen i det daglige, blot ved at køre en finger under den gummibelagte luftblander.

Stand C- 4713.

Intelligent gulvvarme Roth har udviklet et intelligent system til at regulere gulvvarmen – systemet hedder Touchline og det passer også til opgradering af eksisterende gulvvarmeanlæg. Når man installerer trådløse rumtermostater, er det muligt at ændre alle indstillinger for rummet, eller for hele anlægget på en enkel rumtermostat. Systemet er perfekt til lavenergihuse hvor kravet til hurtig regulering er ekstra højt. I 2012 fik Touchline den eftertragtede, internationale pris »Plus X Award« i kategorierne: »Design«, »Brugervenlighed« og »Funktionalitet«. Derudover blev Touchline kåret til »Årets Bedste Produkt 2012«. Med Touchline installerer du rumtermostater i bygningens rum meget enkelt. Med kun to tryk har du meldt rumtermostaten til. Roths prisvindende Touchline system passer til alle typer gulvvarmesystemer, så man i et snuptag kan have designvindende rumtermostater og mange nye energibesparende funktioner, blot ved at skifte kontrolenheden og rumtermostaterne. Som det eneste system i Danmark kan man styre gulvvarmen med en app til iPhone, iPad eller iPod.

Stand C-4511.

16  |  DS-bladet nr. 4 2013

Effektiv energiudnyttelse

I de seneste år er det blevet markant dyrere at tappe vand og ikke mindst at opvarme vandet. Stigende vand- og energipriser samt afgifter er, sammen med det stigende krav til nedbringelse af byggeriets samlede energiforbrug, en fælles udfordring for hele energisektoren. Derfor er der i disse år særlig stor opmærksomhed både på energiformer og produkter til energisektoren. Hos Danfoss Redan A/S har kravet til – og behovet for nye og mere energirigtige produkter helt konkret udmøntet sig i en ny serie af præfabrikerede units til fjernvarme med familienavnet Akva Les II, som præsenteres på VVS 13. Akva Les II serien er beregnet til anvendelse i enfamilie boliger. Fælles for alle units i Akva Les II familien er, at de er udviklet til brug i forsyningsområder med lav fjernvarme fremløbstemperatur og fungerer ved forsyningstemperaturer helt ned til 50° C. De er fuldisoleret og har et lavt varmetab og er baseret på en højeffektiv brugsvandsveksler med en fremragende afkøling af fjernvarmevande. Det varme vand reguleres af en ny, unik Danfoss brugsvandsregulator PTC2+P med energisparefunktion og de kan leveres med et hvidt kabinet, der lever op til tidens designtrends.

Stand A-1520.


Nyheder på VVS ’13

Beskyttelse af det rene drikkevand Korrosionssikre rørsystemer Plast- og andre kompositmaterialer er kommet for at blive, når vi taler om rørsystemer. De besidder en lang række indlysende fordele i forhold til brugen af metal. Uponors brugsvandssystem er et komplet system bestående af såvel PEX-rør som fittings i 100 pct. plast. Sortimentet på 130 nyskabende fordelerrør, fittings og PEX-rør i størrelserne 16-32 mm, gør alle gængse brugsvandsinstallationer meget lettere. Konstruktionen er nemlig gennemtænkt enkel – uden løse gummipakninger og bevægelige dele. Resultatet er altid tætte samlinger, der holder i evigheder, netop fordi det er et komplet system fra én leverandør. Uponors brugsvands- og varmesystem i PEX vejer kun en brøkdel af, hvad tilsvarende rørsystemer i metal vejer. Det betyder ikke blot, at du undgår tunge løft. CO2 udledningen reduceres ved transporten fra grossist til byggepladsen og montagesteder. Hverdagen bliver gjort meget lettere for alle involverede parter.

Drikkevand bliver i dag betragtet som en fødevare, der ikke må indeholde sundhedsfarlige stoffer, der i værste fald kan være livstruende for mennesker. Derfor er den europæiske norm for korrekt sikring af drikkevandsanlæg, EN-1717, i dag indført i DS og det danske bygningsreglement. »Omkring 90 procent af alle drikkevandsforureninger i Danmark skyldes fejlinstallationer og manglende tilbagestrømningssikringer så dette er et stort vækstområde for Honeywell, ikke blot i Danmark men i hele Europa,« siger Uffe Ehlers fra Honeywell A/S. På VVS’13 introducerer Honeywell tre helt nye typer af tilbagestrømningssikringer: CBU – kombinerede luftgab og trykforøgeranlæg til sikring af landbrug, rensningsanlæg, biogasanlæg, laboratorier og regnvands-anlæg i henhold til EN-1717/mediumkategori 5. (højeste sikringsklasse) BA – (TBS) løsninger til normale vandinstallationer samt til byggevand og permanente tilslutninger til lukkede varmeanlæg i henhold til EN-1717/mediumkategori 3 og 4. RV kontrollerbare kontraventiler og vandmålerforskruninger i henhold til EN-717/mediumkategori 1 og 2.

Stand D-6554.

Stand C-3139.

VVS • STÅL • VA • VÆRKTØJ

• Din lokale grossist med personlig service • Levering dag til dag • Egne biler • Top service og stor fleksibilitet

SPØR G OS!

Ringsted · Roskilde · Bjæverskov · Skælskør · Stege · Nakskov · Maribo · Nykøbing F

www.hatten.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  17


13 Godkendte rottesikringer

H.F. Hansen Maskinfabrik har i mange år fremstillet rottesikringer til meter brønde. Siden H.F. Hansen, i år 2007 lancerede rottesikringer til rense og inspektionsbrønde er det gået stærkt. I dag er salget på størrelse med salget af rottesikringer til meterbrønde. Rottesikringen er fremstillet i rustfrit stål og forsynet med en tværbøjle der er tilpasset det enkelte rør. Rottesikringen skubbes med det medfølgende værktøj, ned i røret og ind i tilgangsrøret eller afgangs røret i kloakken afhængig af, hvilke rør der skal beskyttes imod rotte indtrængen. Rottesikringen er lavet til Wavin rør og Uponor rør.

Stand C-3500.

Crowcon Clip – din nye livredder Crowcon Clip er en ny, kompakt og meget sikker gasdetektor serie til personbeskyttelse. Detektoren er vedligeholdelsesfri og har to års levetid fra aktivering. Instrumentet er derfor meget velegnet for alle, som kortvarigt kan bliver udsat for farlige gas koncentrationer. Instrumentet er designet til at modstå selv de hårdeste industrielle miljøer og kan leveres med følgende tre sensor varianter: H2S (svovlbrinte) – CO (kulilte) – O2 (ilt) Crowcon Clip har en kraftig akustisk alarm på 95dB samt vibrator. Samtidig blinker den optiske alarm med en kraftig LED indikator, så er du ikke i tvivl om, at du skal forlade området. Crowcon Clip har desuden et tydeligt display, som viser on-line værdier samt resterende levetid. Instrumentet har også en selv test funktion hver gang det tændes, eller efter hver 20. time. Instrumentet er beskyttet med en kraftig gummikappe, er i kapslingsklasse IP67 og vejer kun 76 gram. Elma Instruments vil vise hele sit produktprogram indenfor håndholdt test- og måleudstyr.

Stand C-3036.

Højeffektiv varmepumpe

Hybrid varmepumpe – den perfekte makker til gaskedlen. Det nye miljøvenlige og bæredygtige system fra Vaillant er på 3 kW. Hybridsystemet består af en væghængt varmepumpe, som i kombination med en gaskedel byder på en utrolig effektiv og energivenlig varmeløsning. Den varme som den væghængte varmepumpe generer fra luften eller jorden anvendes til at opvarme boligen. Hvis varmebehovet er større end det varmepumpen kan levere, vil gaskedlen supplere. En perfekt miljøvenlig kombination til såvel eksisterende boliger som nybyggeri. Systemet er beregnet for drift med lave fremløbstemperaturer. Varmepumpen yder 3 kW og kan dække varmebehovet i forårs- og efterårsmånederne. Når varmebehovet i vintermånederne er højere, end det varmepumpen kan levere, springer kedlen automatisk til.

Stand A-1533. 18  |  DS-bladet nr. 4 2013

Nyt stand-alone væskefølersystem

DanTaet har nyudviklet et enkelt og pålideligt væskefølersystem SLSI til punktsikring af udsatte eller vanskeligt inspicerbare steder, fx krybekældre og installationsskakte. Systemet er et seriøst alternativ til batteridrevne systemer, som med sit industrielle følerinterface kan melde om funktionskritiske systemfejl i føler og kabel. Systemets relæudgange kan optimeres til den foreliggende opgave, og tillader anvendelse med alarmanlæg, CTS-anlæg, PLC systemer, SMS-sendere og meget andet.

Stand C-3300.


Nyheder på VVS ’13 Minikraftvarmeværk i villastørrelse Kraftvarmeværker der både producerer varme og el kender vi alle i stor skala, men nu kan kan man bringe kraftvarmeværket ind i villaen og dermed fjerne det store effektivitets tab, der altid vil være, når strøm skal transporteres over store afstande fra produktionsstedet til forbrugsstedet. Der findes i dag endog meget effektive kedler i husstandsstørrelse. BAXI producerer i dag en gaskedel med en stirling motor der producerer el, samtidig med at den producerer varme med ydelser der egner sig til private husstande. Kedlen fra

BAXI har en varmeydelse på 4 til 18 kW og en samtidig el-produktion på 1 kW. Det svarer til at der i en villa vil blive produceret 4000-6000 kWh på et år. Disse specielle kedler har i flere år været solgt med gode driftsresultater i England og Tyskland. Og snart introduceres teknologien i Danmark. BAXI repræsenteres i Danmark af HS Tarm.

Stand C-3727.

Ventilation med overskud

Turbovex A/S har lanceret endnu et decentralt ventilationsanlæg – Homevex. Det er blandt andet designet til nybygninger og renovering af lejligheder op til 115 m² med køkken og ét bad. Et produkt med høj temperaturvirkningsgrad over 80 procent, lavt energiforbrug, SEL-værdi under 1000 J/m³ samt fleksibel installation. Meget vedligeholdelsesvenligt, da alle servicelåger er pla-

ceret på undersiden. Turbovex A/S har flere nyheder med på VVS 13. TX 350A er et decentral ventilations anlæg til f.eks. skoler og kontorer. Virksomheden har med produceret ventilation i over 40 år og har leveret decentral ventilation til mange brancher i hele Europa.

Ny energimærkning  til blandingsbatterier

Nu kan blandingsbatterier til køkken- og håndvaske energimærkes. FM Mattsson har i mange år arbejdet med at udvikle vandarmaturer, som sparer både energi og vand, og det er derfor ingen overraskelse, at FM Mattssons sortiment omfatter blandingsbatterier med den nye energimærkning. Alle FM Mattssons blandingsbatterier i 9000E-serien har opnået klassificeret status som miljøvenlige, og håndvaskbatteriet 9000E II lander i klasse A efter den nye energimærkning. Det er den absolut bedste klasse, hvor energiforbruget maksimalt må være 1,6 kWh. En familie på fire personer, som udskifter sine almindelige et- eller togrebsbatterier til blandingsbatterier i 9000Eserien, vil hvert år kunne spare vand svarende til mere end 400 fyldte badekar. Omregnet til vand- og energibesparelser kan det betyde over 4.000 kroner om året og desuden bidrage til store miljøgevinster.

Stand C-4913.

STAND B-2436.

•  Varmforzinkning •  Sandblæsning •  Metallisering •  Brandmaling •  Maling • Emnelængdeoptil23meter

www.nvg.dk

www.cmjern.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  19


13 Frisk luft Venti lavenergi præsenterer boligventilation fra finske Vallox. Det er et nyt agentur på det danske marked, men systemløsningerne bygger på mere end 40 års erfaring. Ventilationsløsningerne fra Vallox egner sig til både renovering og nybyggeri inden for bolig- og villaventilation og er kendetegnet ved sine mange energibesparende detaljer; såsom avanceret varmegenvindingssystem, energibesparende ventilatorer og intelligent styresystem m.m. Lavenergi aggregaterne er udstyret med effektive modstrømsvekslere og har en virkningsgrad, der er større end 80 procent og overholder således krav iht. BR 10 og DS 447. Med Vallox boligventilation tilbydes en komplet systemløsning med enkel og fleksibel montage. Aggregaterne er kompakte og pladsbesparende og har desuden mulighed for integreret emhættedrift.

Ny serie fra Unidrain

På VVS’13 har Unidrain premiere på en helt ny serie, kaldet GlassLine. Det er en række unikke brusevægge og -gulve, der sætter nye standarder for bruserdesign. Serien er en elegant løsning til badeværelser og gennemtænkt ned til mindste detalje. »Dagens brusekabiner har tendens til at bestå af tilfældige komponenter,« siger marketing Manager Thomas Skov Simonsen, Unidraiin A/S. »Derfor har vi besluttet at skabe en funktionel serie af brusevægge og baser i glas - uden at gå på kompromis med design og funktionalitet. For os er den nye serie en naturlig udvidelse af vores eksisterende stilfulde løsninger til badeværelser.«

Stand D 6535.

Stand B-2454.

Trådløst styresystem

Pettinaroli præsenterer med det nye Alpha2 system, en ny generation af reguleringssystemer til rumopvarmning og -køling. Systemet er udført i et stilrent design, som passer ind i de danske hjem. Med den nye intelligente regulering opnås op til 20 pct. energibesparelse og en optimal komfortoplevelse. Dermed lever systemet op til forbrugernes krav om design, komfort og æstetik. Styreenheden er det intelligente hjerte, der foretager den overordnede styring af et utal af funktioner såsom: nat-, weekend-, ferie- og partyfunktion for de enkelte rum. Den avancerede regulering kan foretages fra rumtermostaterne, et MicroSD-Card eller webapplikation. Systemet er lige anvendeligt i én- og flerfamiliehuse, institutioner, hoteller og erhvervsbyggeri med integrerede komfortstyringssystemer. Den er primært udviklet til gulvvarmesystemer, men kan også indstilles til samtidig at styre radiatorer og konvektorer. Ethernet versionen muliggør indstilling af systemet via pc, lap top eller smartphone. Alle systemkomponenter er fremstillet i overensstemmelse med de nyste krav og bestemmelser på bygningsområdet. Integrationen i moderne bygningskomfort giver brugeren en enkel betjeningsmulighed. Den modulære opbygning muliggør en udbygning med f.eks. rumventilation og anvendelse af den nye lavenergi telestat 5, som har et ekstremt lavt effektforbrug. Alpha2 styringen leveres i en 24V og 230V version med 4-, 8- og 12 zoner. Rumtermostaterne fås henholdsvis med og uden display.

Stand C-4138.

20  |  DS-bladet nr. 4 2013

Hjælp i badeværelset Ifö cares er et nyt badeværelseskoncept, der hjælper danskerne med at indrette badeværelset, så det passer til de skiftende behov, der opstår i forskellige livsfaser. Støtte, komfort og nem adgang er kodeordene, der gør det muligt at blive længere i egen bolig. De fleste danskere foretrækker at bo i deres eget hjem så længe som muligt. Og i dag er de lidt ældre af os både friskere, sundere og gladere, end nogensinde før. Derfor sætter vi endnu mere pris på vores badeværelse – fordi vi har mere tid til at nyde livet og til at tage den lidt med ro. Det ved man om nogen hos Ifö, danskernes foretrukne leverandør af badeværelsesindretning. Og nu har virksomheden samlet al sin erfaring fra de sidste 125 år og skabt den nye serie Ifö cares, der er målrettet de danskere, der har brug for lidt ekstra hjælp på badeværelset – enten pga. høj alder, motoriske udfordringer eller handicap.

Stand C-4101.


Nyheder på VVS ’13 Rustfri sanitet PURUS er førende leverandør af unikke gulvafløb til brusenicher og vådrum. Virksomheden har mange års erfaring med produktudvikling og salg af afløbssystemer, vandlåse og andre miljørelaterede produkter, og har gennem mange år specialiseret sig i udskillere i alle størrelser og til alle formål. Sortimentet er senere blevet udvidet med et stort udvalg af rustfri sanitet i gennemført, robust og elegant design. På VVS’13 fremvises bredden af produkterne delt op på tre kategorier: Et stort udvalg i rustfri sanitet, lige fra storkøkkenelementer til vandalsikre produkter. Purus Line og Purus Corner – lækkert design til badeværelset. Boligafløb og fittings, også kendt som produkterne fra »Håndværkerens lille grønne« og »Håndværkerens lille røde«.

Stand D-6535.

SALUS-Controls   ny i Danmark SALUS-Controls vil med etableringen i Danmark markedsføre deres produkter indenfor varmestyring til det skandinaviske marked. Salget vil ske igennem det eksisterende grossist- og forhandlernet indenfor vvs og el. Med fokus på at skabe smarte og intelligente løsninger, har Salus udviklet produkter der er brugervenlige for vvs-montøren og slutbrugeren. SALUS-Controls tilbyder en bred palette af varmestyringer til gulvvarme, radiatorstyring / ventiler, rumstyring, varmt vand, gaskedler og køling. Produkterne kan ses på På messen vil det være muligt at se og få demonstreret eksisterende løsninger, og der vil være mulighed for at opleve helt nye produkter, med features og muligheder der ikke fås lignende på markedet i dag, og i et flot design.

Hold øje med piratskibet på VVS-messen d.17-19.april 2013

Stand A-1233.

Se youtube.com for montagevideoer-søgeord SabetoFLEX Se vores nyeste produkter - SabetoFLEX underskørt og spærbeslag eller få en snak om vores eksisterende produkter, f.eks. WakaFLEX, SabetoFIX osv.

SabetoFLEX ApS Ny elegant, trådløs varmestyring fra SALUS-Controls.

Hesthøjvej 5 - 7870 Roslev Tlf. 70 22 50 04 - www.sabetoflex.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  21


13

Hal B Milwaukee Tool 2740

2754

2643

AMTech Aqua Miljø

Danheat KH vent

Venti

2446 2343

2454

BioTeknik

2636

Reserveret

2724

2734 2730

e-Komplet Tacodan

2646

Reserveret

Renergi

Kinco

270

2713

Q-kontrol Norriq Danmark

2631 2627

2616

2610 2607

2539

Oventro

2536 Dansk Niels Bo

HOH Water

Turbovex

Naturgas Fyn

2427

250

2416

2439 2436

2410 2407

Automa centret

Rothenberger

2316

230

Reserveret

Ribe Jernindustri

2145

ModulSystem

2136

2047

17. - 19. april

2033

4750

Guldager

4650

4550

Rørkald

4350

Rehau

RY G EO M Frandsen

4150

3950

3750

Akvaterm

CRMByggefakta 3550

Anteco Thermotrade

3350

Vandrehal 1 1000

Finnerup

1007 1509

Frese

Viega

Uponor

3539

3139

4138

Wilo

4527

4727

4327

Pressalit

4127

Broen

3927

CMA

1710

Pettinaroli

4339

Gemina

Raaco

Twinheat

1915

Elma

HS Tarm

Milton Megatherm

Oras

Unipak

3727

3527

3127

3027

Vandrehal 2

4927

1100

Danskvarmepumpe

AKO

3943

Café Vølund

1300

1600 1500

CalWin

3036

5013

2000

1900

3046

4739

Eurotech

2013

Energiens Torv

Armatec

4543

Krüger

2024

Café

1700

P. Henning Jensen

220

Proline Danmark

2107

Avidenz

Carat Tools

Bar P. Henning

Vølund

2116

Pall Norden

2207

DE

Ajva

2054

2119

2127

2154

Airmaster

The Heating Company

Beretta v/FO

1110

1312

HMN Gassalg

ElectroEnergy

1718 Ridgid

1019

1520

1120

Danfoss Redan

Würth Danmark

Grameta

1027

DS Håndværk Industri

1935 Uridan

V1 Ostnor Mora FM Mattsson

4913

Damixa

Roth Nordic

4713

Kriss

Dansani

4313

4113

Blücher

Metro Therm

Solar

3714

3313

3913

Belimo

Grundfos

3013

3113

4511

Techo Klima

Smedegaard

Flygt Xylem Water

5008

4906 Baier

4901

Diaflex

5000

1940

VELTEK Business College Syd Mommark Handelskostskole

Erhvervsakademiet Lillebælt

Teknisk Service

1533

1733 Perform

1333

1240 1140

1740 GastechEnergi

1945

4701

4700

Reserveret

4501

Unimerco 4500

Hal C

ibma /14.01.13 Forløbig plan - ret til ændringer forbeholdes

Rems

4301

Ifö Sanitär Max Sibbern

4101

Biovarme

4100

Nordisk Wavin

3901

A&O

Kierulff

3701

3501

A&O

3700

HF Hansen Maskinfabrik

3500

Hansgrohe

Duravit

3101b

3101a

3300

Hajo

Kamstrup

1045

1450 1350

Blik & Rør

Jysk ThermaMetal- pipe teknik

1050 Pension DK

1251 1151 1752

Thermex

1950

3100

1552

Air connection

INDGANG NORD

Eco Wareco Power

1352

Nilan

Rettig PURMO

3001 DanTaet

BOTT Reci Danmark

1345

Freesoft

3006 ACO Nordic

1233 1133

Baheko

Vaillant

1055

WPA Mobile

1160 InVentilate

Hal A Installatør Horisont Vh101

Techmedia Vh102

Café

Mester Tidende & Licitationen Vh100 Vh103

Dansk VVS

Vandrehal 3

6501 Sanistål

Viessmann

6301

6001 Vola

Danfoss

6705 Niss Sørensen

6012 Max Weishaupt

8000

6515 Geberit

6321

6721 Esbe

Svedbergs

6027 SabetoFLEX

6728 Reeft

6735 Falck

6535 Unidrain Purus

6335

6135

Rheinzink

6

Reserveret Falck

6740

6

Roxtec

6143 Ropox

6346 Ideal Standard

6750

6051

FIORA

Schlüter Systems KG

6554 Honeywell

6757 Henkel

6563

Hal D (Stadium Arena Fyn)

22  |  DS-bladet nr. 4 2013

Laufen Nordic ApS

6360


Restaurant

00

op

00

Restaurant Sjælland

atik-

00

10

n

00

SÆLGES

9

h

8

Velkendt smede- og VVS-firma

7

• Grundlagt i 1975 med gode produktionslokaler 1200 m2

0

• 80 m2 kontor og 156 m2 privat bolig RECEPTION

INDGANG ØST

2

3

4

5

6

• Udfører alle former for smede og vvs opgaver • Fabrikerer »SPØTTRUP HYTTEN« til adskillige formål: Svin, kalve, heste, geder, får, »festival« o.s.v. • Produktion i små og store serier

H

• Fagligt dygtige medarbejdere

D

HOTEL

P. Hald Maskinfabrik Aut. VVS- og blikkenslagerfirma Smede- og VVS Ringvej 6, Lem · 7860 Spøtrup Telefon 9756 8233 · 4072 8233 phald@email.dk · www.phald.dk

k&

GARANTI

RYGEOMRÅDE Trappe

g

Op-/nedgan

Trappe

Trappe

6035

6040

Trappe

Op-/nedgang

Trappe

INDGANG VEST

Rosenberg Ventilation udvikler og producerer energivenlige ventilationsløsninger af høj kvalitet Rosenberg Ventilation repræsenterer mange års erfaring og ekspertise inden for ren luft til industri og bolig: • Industriventilationsanlæg • Spånsugningsanlæg • Centralstøvsugningsanlæg • Boligventilation • Aspirationsanlæg Hos os bliver De serviceret af kompetente specialister og fagfolk, der ved alt om driftssikkerhed og miljøkrav.

Assensvej 480 | 5642 Millinge | Telefon 62 68 11 33 www.rosenbergventilation.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  23


13

Af Jens Holme

Nyt dråbemærke   har afløst VA-godkendelsen Den offentlige godkendelse af armaturer og andre dele, der kommer i kontakt med drikkevandet, handler kun om sundhedsskadelige stoffer. Godkendelse af fysiske og mekaniske funktioner fortsætter som frivillig ordning. Fra den 1. april er den nuværende VA-godkendelse nedlagt og erstattet af en ordning med et dråbemærke og stemplet »godkendt til drikkevand«. De fysiske og mekaniske funktioner er hermed skilt fra, hvilket af klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard forklares med, at Danmarks forbereder sig på kommende fælleseuropæiske regler. Den nye ordning kommer som noget nyt til at omfatte coatingmaterialer (flydende plastmaterialer), og for vandhaner indføres der krav om test for nikkel, ligesom kravet til blyafgivelse fra vandhaner nedsættes fra 20 til 5 µg/liter tre år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse. For nikkel bliver den fremtidige grænseværdi 20-80 µg/liter, alt efter hvilken testmetode, man anvender. Ordningen strammer også op på krav til dokumentation, afrapportering og tilsyn. Det er op til producenterne at teste og dokumentere deres produkter, men godkendelsen er udliciteret til en nyoprettet instans på Teknologisk Institut, »Sekretariatet for byggevarer godkendt til drikkevand«. Sekretariatet har etableret en hjemmeside på www.godkendttildrikkevand.dk. Ifølge sekretariatsleder Tanja Louise Weis

24  |  DS-bladet nr. 4 2013

vil der i de kommende måneder bliver udfoldet store bestræbelser på at informere såvel installatører som forbrugere om den nye ordning. Tilsynet skærpes Tilsynet bliver skærpet på den måde, at sekretariatet udfører et årligt tilsyn gennem hele den treårige godkendelsesperiode. Og i modsætning til tidligere vil tilsynet gælde alle produkttyper, hvor formålet er at anvende dem til drikkevand – fra det sted, hvor matriklen begynder og ind til vandhanen. Byggevarer i kontakt med drikkevand, herunder fx. vandhaner, vandrør slanger, armaturer, ventiler, tætningsprodukter, glidemidler til rør og andre produkter, der er i kontakt med drikkevand og er placeret inden tapstedet, er omfattet af godkendelsesordningen. Dette er ikke ændret i forhold til VA-godkendelsesordningen. Vil undgå dobbeltregulering Anvendelsesområdet for den nye ordning indskrænkes i forhold til VA-godkendelsesordningen. Det er en konsekvens af, at en række produkter er reguleret i anden lovgivning, hvilket i praksis vil sige fødevarelovgivningen. Produkterne udgår dermed af ordningen for at undgå dobbeltregulering. Det betyder, at kravene til disse produkters sundhedsmæssige egenskaber, og dokumentation herfor, fremover alene vil følge af fødevarelovgivningen. Alle byggevarer og produkter, der ikke er en fast del af de faste installationer og derfor typisk er placeret efter tapstedet, vil således ikke længere være omfattet af ordningen. Det drejer sig fx om vandbehandlingsanlæg (vandfiltre), koldt – og varm-

driksautomater, isterningemaskiner, køle/ fryseskabe med vandkøler osv. Sådanne produkter, der kommer i kontakt med drikkevand, vil fremover alene være underlagt Fødevarestyrelsens regler og kontrol, og vil blive benævnt fødevarekontaktmaterialer. Produkter som eksempelvis brusehoveder er heller ikke omfattet af godkendelsesordningen, der er resultatet af en årelang diskussion om afsmitning af bl.a. nikkel fra armaturer. Skal dråbemærkes Byggevarer, der fremover er omfattet af ordningen, skal forsynes med det nye dråbemærke. Produkter, der før ikrafttrædelsen af den nye ordning havde en VA-godkendelse skal tilføjes dråbemærket inden for et år. Alle nye produkter efter 1. april skal leve op til de nye krav. Produkter, der allerede er på markedet, kan fortsætte efter de gamle krav, indtil godkendelsen udløber det vil sige højst tre år. VA-godkendelse bliver frivillig Den nuværende VA-godkendelse, som især har fokuseret på vvs-produkternes fysiske og mekaniske funktion, vil ikke længere være en del af den offentlige godkendelse, men VA-godkendelsen fortsætter som en frivillig ordning. »Hvis producenterne ønsker det, kan de søge en VA-godkendelse for produkternes mekaniske og fysiske egenskaber. VA-godkendelsen omfatter langt flere produkter end dem, der er i berøring med drikkevand, bl.a. hele afløbssiden,« påpeger afdelingschef Thomas Bruun, DS Certificering A/S. Virksomheder, der allerede har en VAgodkendelse, uanset om produktet er i kontakt med drikkevand eller ej, skal også fremover henvende sig til ETA-Danmark, når godkendelser skal fornyes eller nye godkendelser skal udstedes. ETA-Danmark er en del af DS Certificering A/S, og er det danske godkendelsesorgan for byggeprodukter. »Værdien af VA-mærket forbliver den samme som hidtil, når ETA-Danmark som uvildigt godkendelsesorgan har godkendt produktets kvalitet. VA-mærket dokumen-


terer, at installatøren kan montere produktet i henhold til bygningsreglementets krav,« siger Thomas Bruun. Styregruppe For yderligere at styrke VA-godkendelsesordningen, har ETA-Danmark indgået et samarbejde med VELTEK om etablering af en styregruppe, som skal stå som garant for ordningens fortsatte kvalitet og troværdighed. Styregruppen vil bl.a. bestå af re-

præsentanter fra ETA-Danmark, VELTEK, DS Håndværk & Industri, Tekniq samt Teknologisk Institut. Styregruppen skal være ankeinstans for klager og garant for at fastholde kvaliteten i ordningen. Ifølge Thomas Bruun er det målet at gøre VA-mærket »mere nordisk«. Det skal forstås således, at når produkter VA-mærkes, kan producenterne regne med, at de opfylder betingelserne i alle de nordiske lande.

VÆKST VIA LEDELSE

3 ud af 4 ledere føler sig fanget i den daglige drift... Med ledertilbuddet Vækst via Ledelse kan du nu gøre noget ved det. For 5.000 kr. sparker du gang i din lederudvikling. Du bliver afklaret om, hvordan du som leder skaber nyt overskud – både økonomisk, organisatorisk og personligt. Og vil du mere end det, kan du for yderligere 5.000 kr. skyde gang i næste fase, hvor du kan få op til 100.000 kr. i tilskud til et skræddersyet udviklingsforløb – fx en erhvervscoach på sidelinjen eller et lederudviklingsforløb.

Læs meget mere og få din billet på VVL.DK

DS-bladet nr. 4 2013  |  25


13

Få mersalg ved at se på opgaven med energibriller Af René Kjemtrup,   el-konsulent i DS Håndværk & Industri

Når du som installatør vinder en licitation og har fået opgaven hjem, er det i min optik helt naturligt, at du med det samme vurderer videre på projektet med nye briller. I udbudsprocessen handler det om at regne dit tilbud ud så præcist som muligt, så netop du og din virksomhed kommer øverst i bunken. I anden omgang bør den kloge installatør vurdere, om det er muligt at få et mersalg på opgaven ved at se på opgaven med energibriller. Hvis du kan hæve din samlede projektsum med 10 eller 20 procent ved at tilbyde flere tekniske installationer sammen med dit eksisterende tilbud, kan du hæve din dækningsgrad på projektet og samtidigt få et mersalg.

26  |  DS-bladet nr. 4 2013

Her er et konkret eksempel: En rådgivende ingeniør har lavet udbudsmateriale på el-installationerne på et byggeprojekt. Du vinder licitationen med en pris på fx 100.000 kr. for den helt traditionelle installation. Ved efterfølgende at tilbyde at kæde el-installationerne sammen med varme- og ventilationsstyringen på projektet er det min påstand, at du vil kunne forhandle den samlede projektsum væsentligt op og samtidigt hæve din dækningsgrad betragteligt. Altså: Du kan dokumentere en merinvestering på for eksempel 20 procent som kan tilbagebetales med samme dækningsgrad som det oprindelige tilbud på for eksempel 1-2 år. Men det er det min erfaring, at de fleste virksomheder faktisk vil acceptere tilbagebetalingstider på 3-5 år, og det skaber mulighed for, at du i stedet kan

øge din dækningsgrad på mersalget fra de normale omkring 10-20 pct. helt op til 40 eller 50 pct. eller mere, da du jo har hovedprojektet i forvejen. De fleste vil se ideen Mange vil nok påstå, at man aldrig vil få rådgivende ingeniører til at gå med til sådan en udvidelse af projektet, når de jo netop selv har projekteret det. Men jeg tror nu nok, at de fleste rådgivere vil kunne se ideen i en udvidelse fra en traditionel elinstallation til en fremtidssikret flerstrenget løsning, hvis du bare sørger for at synliggøre den økonomiske fornuft med en udregning af investeringens tilbagebetalingstid. Og du går ikke bag om ryggen på rådgiveren – tværtimod – for han beholder på denne måde netop sit ejeransvar på projektet og sin rolle som kundens dygtige rådgiver. Det er min klare opfattelse, at vi installatører i meget højere grad skal turde se fremtiden i øjnene og agere på de muligheder, der er. Vi skal tilbyde vores kunder de rigtige fremtidssikrede løsninger, så de, når deres byggeri er færdigt, er tilfredse med vores arbejde – også på den lange bane. Og jeg mener simpelthen ikke, at rådgiverne er dygtige nok på det område. De ser alt for traditionelt og for fagligt ensidigt på opgaverne, når de udarbejder udbudsmateriale. Mange rådgivere er blevet bedre, men de arbejder stadig i siloer og glemmer at se på tværs, og dermed ser de ikke de muligheder, der ligger lige for næsen af dem. Men så må vi installatører jo hjælpe dem til at optimere arbejdet også på tværs af de traditionelle faggrænser mellem el, vvs og ventilation, så vi opnår de bedst mulige resultater både for os selv og for vores kunder.


13

Af Jens Holme

Udvikling stiller krav om optimering af virksomheden Leif Kristoffersen, Vangvedvængets VVS i Voel ved Silkeborg, sprang på et lederkursus for at få styr på sin organisation, udvikle sig selv som leder og give sine medarbejdere nye udfordringer. Leif Kristoffersen er en mand med ambitioner for sin virksomhed. Han betegner den selv som en blandet landhandel med 14 medarbejdere og med stærkt fokus på energirigtige løsninger og i særlig grad på biobrændsel. Vangvedvængets VVS har bl.a. selvstændig import af biobrændsels­ kedler af østrigsk fabrikat. »Det er jo en spændende tid at drive forretning i. Men vi har grund til at være rimeligt godt tilfredse lige nu,« siger Leif Kristoffersen om den øjeblikkelige situation, men tilføjer at der absolut ikke er nogen grund til at hvile på laurbærrene og ignorere de iøjnefaldende udfordringer: »Vi oplever en konstant og stigende konkurrence fra net-forretninger, som vi er nødt til at være i stand til at imødegå. Mit drømmescenarie er at få hele branchen med på, at vi tilpasser os den lave avance, som man kører med på nettet, og vi så til gengæld hæver vore timepriser – ligesom det er sket i edb-branchen. Det er desværre nok kun en drøm, men det er det, der skal til, for at vi igen begynder at tjene nogle penge.« Driften skal optimeres »Den indbyrdes konkurrence er samtidig hård, fordi mange mangler arbejde. Vi nyder godt af, at vi har gjort meget i energi. Det er kedeludskiftninger, jordvarme og biobrændsel, der trækker læsset for en virksomhed som vores. Men det er samti-

dig klart, at vi må og skal optimere vores drift og forny os, hvis vi skal udvikle os og være her på længere sigt,« fortsætter Leif Kristoffersen. Derfor kom tilbuddet på det helt rigtige tidspunkt, da Leif Kristoffersen efter sommerferien sidste år gennem nyhedsbrevet fra DS Håndværk & Industri fik kendskab til »Vækst via Ledelse«. »Jeg stod i den situation, at jeg netop havde taget afsked med en kompagnon. Jeg havde et stort behov for at få bedre styr på hele min organisation og blive bedre til at udnytte mine medarbejderes kompetencer. Det lød særligt tiltrækkende, at man i projektets tredje fase kan få tilknyttet nogle konsulenter, som kan støtte en udvikling og være med til at holde én på sporet.«

ste skridt bliver at finde frem til en bedre fordeling af ansvarsområder og arbejdsopgaver. »Jeg skal undgå at være en flaskehals. Det er tidsspilde og dårlig udnyttelse af resurserne, når alle beslutninger skal ind over mit bord. At det er sådan, er ikke no-

Det videre arbejde Leif Kristoffersen er på nuværende tidspunkt igennem to af de tre dele af »Vækst via Ledelse«. »Den første fase var et klargøringsforløb, som bl.a. indebar, at nogle af mine medarbejdere skulle vurdere mine personlige egenskaber. Resultatet var ikke så overraskende, men var et godt udgangspunkt for det videre arbejde,« siger Leif Kristoffersen og fortsætter: »Vi havde dernæst to dages internat i fase to, hvor det var både inspirerende og brugbart at komme i gruppe med personer fra andre brancher. Det viste sig langt hen ad vejen, at vi sidder med præcis de samme problemer og udfordringer.« Styrket planlægning Det var i denne del af »Vækst via Ledelse«, at Leif Kristoffersen skulle formulere de opgaver, han for alvor ville i krig med i den videre del af ledelsesprojektet. Virksomhedens planlægning skulle styrkes, og det er man allerede godt i gang med. Næ-

Leif Kristoffersen, ejer af Vangvedvængets VVS, er i gang med at strømline sin organisation og blive bedre til at udnytte sine medarbejderes kompetencer. DS-bladet nr. 4 2013  |  27


get, jeg har forlangt. Det er bare blevet en del af den daglige rutine, at det er sikrest lige at spørge chefen. Jeg har imidlertid behov for at få frigjort tid til at tænke mere ud af boksen, bruge mere tid på salg og have det store overblik over, hvad der sker. Vi vil desuden arbejde på at få vores svende og montører gjort til bedre sælgere. Det er jo dem, der er ude ved kunderne, og det skal vi udnytte bedre. Og det med at udnytte medarbejderne bedre er noget, jeg lægger stor vægt på. Ikke kun for virksomhedens skyld. Vi har en stabil stab af medarbejdere, hvoraf nogle

har været her i 15 år. De har både forventninger om og behov for at få udfordringer og nye muligheder for at udvikle sig.« Vil fortsætte Lige nu er Leif Kristoffersen og »Vækst via Ledelse« ved at finde frem til de konsulenter, der skal have deres gang på Vangvedvængets VVS i den tredje fase, som afvikles i løbet af foråret og sommeren. Og Leif Kristoffersen har allerede nu planer om at lade virksomhedens udviklingsprojekt fortsætte – også efter at EU-midlerne og »Vækst via Ledelse« er hørt op.

»Vi får næppe vendt alle sten i første omgang. Hvis vi får et godt samarbejde, er det derfor en mulighed, at vi laver fx en tre-års-plan og beder konsulenterne komme på opfølgende besøg en gang om året. Som jeg ser det, kan man altid have behov for, at der kommer nogen, som hæver sig over dagligdagen og stiller de dumme spørgsmål: Hvorfor gør I sådan? og hvorfor bruger I tid på det? Hvis man ikke er åben over for konstruktiv kritik, og helst vil fortsætte som man altid har gjort, skal man ikke gå ind i et projekt som dette.«

Udnyt din n bil og få det rigtige tige løft i ryggen

Holder d dét ét på plads som ikke må falde ud d

Gem eller aflås det d der kun er for dig

U En En løsning løsning der der holder holder til til miljø-bump miljø-bump eller eller en en tur tur over over marken marken U Hjælp Hjælp klimaet klimaet med med en en løsning løsning der der er er brændstof brændstof besparende besparende og og kan kan genbruges genbruges FFinnerup innerup A/S A/S U Tef.: Tef.: 5943 5943 9422 9422 U Fax: Fax: 5943 5943 9081 9081 U www.finnerup.dk www.finnerup.dk U Email: Email: finnerup@finnerup.dk finnerup@finnerup.dk

28  |  DS-bladet nr. 4 2013


Bedre uddannelse af ledere skal skabe vækst og nye job Mange små og mellemstore danske virksomheder er ledet af en ejer med en solid faglig baggrund, men med knap så store forudsætninger som ledere. Det er baggrunden for at »Vækst via Ledelse« er sat i søen som et udviklingsprogram til ledere i de mest ambitiøse vækstvirksomheder i Danmark. Den bagved liggende tanke er, at bedre uddannelse af virksomhedslederne skaber vækst og nye job. Lederprogrammet er opdelt i tre faser: en screening, et afklaringsforløb og en kompetenceudvikling. Det indledende lederafklaringsforløb koster 5000 kr. I det efterfølgende kompetenceudviklingsforløb kan lederne få dækket halvdelen af deres udgifter op til 100.000 kr. til enten lederuddannelse, rådgivning eller kompetenceudviklingsforløb. Overraskende resultater Afklaringsforløbene foregår med to dages kurser i henholdsvis København og Aarhus med efterfølgende seminar og opfølgning en enkelt dag. På kurserne sættes ledere sammen med andre ledere fra forskellige brancher, og der er kommet overraskende resultater ud af afklaringsforløbene. »Efter de første hold kursister står det klart, at lederafklaringen fører til meget forskellige resultater: Nogle finder ud af, at de hellere vil forblive i driften og i stedet skal ansætte en leder, mens andre gerne vil udvikle sig som ledere,« siger regionalkoordinator på projekt »Vækst Via Ledelse«, Kathrine Borch Gabriel fra Væksthus Syddanmark. Erhvervs-ph.d. Anne Gramtorp forklarer, at væksten i en virksomhed ofte stagnerer, når lederen forsøger at håndtere både drift og ledelse. For at kunne fokusere på ledelse skal lederne kende deres mål. »Mange ledere skal formulere, hvad de vil med deres virksomhed. Først når lede-

ren har defineret målet, kan de sætte retningen for deres medarbejdere,« siger Anne Gramtorp. Udgangspunktet for »Vækst Via Ledelse« er netop at gøre lederne bevidste om målet for deres virksomhed. »Deltagerne når frem til en bedre erkendelse af, hvordan en stærk kobling mellem lederudvikling og forretningsudvikling bør udmønte sig i netop deres virksomhed for at blive til et væsentligt konkurrenceparameter,« fastslår Kathrine Borch Gabriel fra Væksthus Syddanmark. Ledige pladser Projektet har et samlet budget på knap 100 millioner kr. og løber frem til og med september 2014. Der er knap 400 ledige plad-

ser tilbage på projektet. For at kunne deltage i projektet, skal to krav være opfyldt: Virksomheden skal have mellem fem og 50 ansatte. Den skal have en ambition om 20 procents vækst på enten omsætning, antal ansatte eller eksport over de næste tre år. »Vækst via Ledelse« er finansieret af EUs socialfond og gennemføres i et partnerskab mellem de fem regionale Væksthuse, Syddansk Universitet, Håndværksrådet og Dansk Erhverv opbygget som et konsortium. Projektledelsen består af en projektleder hos Væksthus Syddanmark samt fem regionale koordinatorer fra hvert af de fem væksthuse. Du kan læse mere på vvl.dk.

iNV ita tio N

stærkt tilbud til med Vækstambitio lEdErE ner

DS-bladet nr. 4 2013  |  29


ENERGI & MILJØ

Af Jens Holme

Marsh Wind Technology halverede energiforbruget og fik en række sidegevinster Da virksomheden gik med i et såkaldt ESCO-projekt fokuserede den i begyndelsen på de forkerte ting. Hvis der virkelig skal opnås energibesparelser, skal der gås i dybden med arbejdets tilrettelæggelse og logistik. Marsh Wind Technology i Herning med godt 200 medarbejdere er en energitung virksomhed. Virksomheden producerer tårne til først og fremmest havvindmøller og med Siemens som den i øjeblikket største kunde. Gennem en to år lang proces har den formået mere end at halvere sit energiforbrug. For fire år siden gik det daværende Hendricks Industries med i et såkaldt ESCOprojekt, som var kommet i stand på initiativ af DS Håndværk & Industri. Formålet var at hjælpe små og mellemstore virk30  |  DS-bladet nr. 4 2013

somheder med at opnå energibesparelser. »Vi valgte at deltage, fordi der var tanker hos den daværende regering om, at man ville øge afgifterne på energi. Som jeg husker det, skulle afgifterne over en periode forhøjes med 25 procent. Vi konkurrerer rigtig meget med udlandet. Derfor er øgede energiafgifter en trussel mod vores konkurrencedygtighed. Vores opgave var derfor at finde en besparelse, så vi i hvert fald var på status quo,« forklarer fabrikschef Nicolai Hallum og fortsætter: »Det gik imidlertid trægt i starten, fordi vi begyndte det forkerte sted. Vi gik den helt traditionelle vej og kiggede på kompressorer og andre maskiner, som bruger meget energi. Vi regnede på, hvilken besparelse vi kunne opnå, hvis vi erstattede de gamle maskiner med nye.« Bedre planlægning »Det, der imidlertid for alvor fik ti-øren til at falde, var, da vi på et seminar stifte-

de bekendtskab med Jørgen Bjergs tilgang til tingene. Vi fik øjnene op for, at det, der virkelig batter noget, er at stille skarpt på produktionstiden. Vores tomgangsforbrug – altså den energi vi bruger under opstart og på andre tidspunkter, hvor hjulene ikke for alvor kører – var næsten lige så stort, som når vi producerede. I stedet for at være optaget af de tekniske løsninger, gik det op for os, at der var langt større gevinster at hente på bedre logistik og planlægning. Produktionen og medarbejdernes tilstedeværelse skulle koncentreres på så få timer som muligt.« Nøgletal imponerer Denne erkendelse blev starten på et foreløbig to-årigt projekt med Jørgen Bjerg i rollen som projektleder og med lean-tankegangen som fremgangsmåde. »Vi begyndte helt forfra med vores planlægningssystem og fik fastlagt en struktur ved hjælp af nogle ganske få


lean-værktøjer,« forklarer Nicolai Hallum. Samtidig blev en stor del af produktionsledelsen udskiftet. Produktionschefen er nu en kvinde med både evner og vilje til at drive processen. »Fra en tidligere meget smedemesteragtig tilgang har vi nu en produktionschef med fokus på de menneskelige aspekter og med sin lean-værktøjskasse i orden. Det har betydet, at vi meget hurtigt har kunnet implementere de nye arbejdsprocesser og har haft medarbejderne med hele vejen.« Og resultaterne taler for sig selv: Marsh Wind Technology har valgt at gøre besparelsen op ved hjælp af et begribeligt nøgletal, nemlig antal KWh pr. kilo produceret enhed. »Vores samlede energiforbrug var i 2012 omkring 9 mio. kWh. Hvis vi ingenting havde gjort, ville forbruget have været på omkring 20 mio. kWh,« forklarer fabrikschefen. Færre timer Hvad er det, der er forandret? »Vi har åbent i færre timer. Der kommer ikke bare en mand på overarbejde for at lave nogle småting. Før tænkte vi ikke over, hvor meget det koster, når han tænder for ventilationen, kompressorerne og alt det andet. Vi brugte tusindvis af kroner i energi for at lave noget, der måske kunne have ventet. Da vi begyndte på projektet, producerede vi stort set døgnet rundt alle ugens dage på nær natten mellem lørdag og søndag. Nu har vi et daghold og et aftenhold på hverdage. Vi kører fra 06.00 til mid-

nat undtagen om fredagen, hvor vi har et daghold, der slutter kl. 13.00. Vi har lukket ned om natten og i weekenden. Det samme gælder i ferier.« Dermed har I også fået mere produktionskapacitet? »Ja, det kommer jo helt naturligt. Vi producerer næsten lige så meget som dengang, vi producerede mest, men vi bruger kun 50 procent af vores kapacitet i øjeblikket. Det står samtidig klart, at vi skal tænke os grundigt om, hvis og når vi får væsentligt flere ordrer. Der skal være tale om et volumen, der fylder tiden ud, hvis vi fx skal indføre natskifte igen. Ellers bliver det alt for dyrt. Vi vil blive ved med at holde øje med nøgletallet, fordi det slår direkte igennem på vores bundlinje. De overvejelser gjorde vi os slet ikke tidligere.« Sidegevinst Nicolai Hallum peger samtidig på en væsentlig sidegevinst ved energiprojektet: »Vi er i en branche, hvor vores kunder og vores kunders kunder er meget opmærksomme på klima og energiforbrug. I særligt grad produkters Carbon Foodprint – altså det klimamæssige CO2-aftryk som fremstillingen af et produkt medfører. For mange år siden blevet vi spurgt af flere kunder, om vi kunne levere de tal til dem. Det måtte vi på daværende tidspunkt sige nej til. Det kan vi nu. Det er unikt og med sikkerhed et konkurrenceparameter.« Projektet fortsætter Nicolai Hallum understreger, at projektet med at finde energibesparelser ingenlunde betragtes som afsluttet.

Nicolai Hallum: »I stedet for at være optaget af de tekniske løsninger, gik det op for os, at der var langt større gevinster at hente på bedre logistik og planlægning. Produktionen og medarbejdernes tilstedeværelse skulle koncentreres på så få timer som muligt.«

»Det er vores hensigt, at energiforbruget skal indgå i vores beregninger på lige vilkår med udgifterne til andre forbrugsmaterialer. Det forudsætter, at vores planlægningssystem bliver gearet til det, og det arbejder vi på. Det betyder så også, at hvis der kommer en kunde og beder os om at lave noget over natten, så ved også, at vi skal opkræve en højere pris, fordi energiforbruget vil veje tungere end normalt. Og så skal vi i øvrigt tilbage til det, vi begyndte med, nemlig se nærmere på vore maskiners energiforbrug og have fastlagt en plan for udskiftning og vedligeholdelse,« siger Nicolai Hallum og afrunder med at konkludere på fordelene for Marsh Wind Technology: »Vores produktivitet er steget og vores energiforbruget er faldet. Dermed er vores konkurrenceevne blevet væsentligt styrket. Jeg ved ikke, hvordan det var gået uden vores energiprojekt, men jeg er ikke sikker på, vi havde siddet her i dag.«

VS V e n i res d o l v i t d s e e B tm m e n r e pp artikl a r e n r nye Be    

Søg Scan Bestil Lagerstatus

Berner a/S Stenholm 2 9400 Nørresundby T 99 36 15 00

www.berner.dk

DS-bladet nr. 4 2013  |  31


ENERGI & MILJØ

Af Jens Holme

Energibesparelser handler om meget mere end at slukke lyset

Arbejdets tilrettelæggelse, produktivitet, styring og logistik kommer i spil, når virksomheders energiforbrug skal effektiviseres, siger Jørgen Bjerg, projektleder for energiprojektet på Marsh Wind Technology. »I stedet for at stirre sig blind på optimering af det tekniske udstyr og huske at slukke lyset, er det nødvendigt at se på helheden, når virksomheders energiforbrug skal effektiviseres. Det drejer sig om at få god produktivitet, stabilt udstyr og de rigtige styringsmekanismer til at gå op i en højere enhed. Hvis man kun kigger på energien uden at se på, hvad det er, der skaber forbruget, bliver det noget halvt noget.« Sådan forklarer Jørgen Bjerg, der er projektleder for de forandringer, der finder sted på Marsh Wind Technology i Herning. Jørgen Bjerg var med i det oprindelige ESCO-projekt, der blev igangsat af DS Håndværk & Industri i 2008 med Ove Folmer Jensen som projektleder. Jørgen Bjerg var dengang ansat hos Energi Horsens. Han er nu partner i konsu32  |  DS-bladet nr. 4 2013

lentvirksomheden Vesko, der beskæftiger sig med varig udvikling i tekniske organisationer bl.a. vedligeholds-, energi- og produktivitetsoptimering og har hovedkvarter i Fredericia. Dialogbaseret rådgivning Projektet i DS-regi omfattede ti virksomheder, som ifølge Jørgen Bjerg viste sig at have meget forskellige udgangspunkter og behov. Derfor var det svært at give det fælles mål og retning. »Derfor tog vi i anden omgang en rundtur til de deltagende virksomheder med en mere åben dagsorden. I stedet for at tale om energiforbrug tog vi udgangspunkt i det, der var virksomhedens hovedfokus. Det kunne eksempelvis være produktivitet, omlægning af arbejdsgange eller diverse former for logistik og styring. Og med dette fik vi et helt anderledes aktivt medspil fra de deltagende virksomheder. Vi kaldte det dialogbaseret rådgivning, og det fik vi nogle rigtig gode resultater ud af,« siger Jørgen Bjerg. Et par af de oprindeligt ti virksomheder i ESCO-projektet faldt fra på grund af den økonomiske krise. Men for de resterende otte virksomheder betegner Jørgen Bjerg resultaterne som rigtig gode. Marsh Wind

var blandt dem, der gjorde det bedst, fordi der var et stort engagement fra den øverste ledelse. »Og ledelsens fulde bevågenhed er ganske simpelt en nødvendighed, for at det rykker noget,« siger Jørgen Bjerg og tilføjer: »Hvis man bare opfattes som en konsulent, der går rundt og tager notater og efterfølgende sender en rapport, sker der med garanti ingenting. Det er ufarligt at foreslå at skifte en pære eller købe en ny maskine, men det øjeblik du går ind og ser på, hvordan hele produktionen foregår og er tilrettelagt, kommer hele virksomheden i spil.« Bruger lean I sit arbejde hos Marsh Wind Technology har Jørgen Bjerg introduceret lean-værktøjer for ledelse og medarbejdere, fordi de er velegnede midler til at gennemlyse hele produktionsprocessen. »Der ligger også det i lean, at man får overblik over sin kapacitet, og det betyder – når der kommer mere gang i hjulene – at man ved, hvor mange nye ordrer, man kan tage ind med den nuværende bestykning, og hvornår man er i nærheden af den grænse, hvor man er nødt til at foretage nye investeringer,« fastslår Jørgen Bjerg. Resultater Foruden Marsh Wind, som valgte at videreføre ESCO-projektet i eget regi, fremhæver Jørgen Bjerg KP Komponenter A/S i Spjald, der bl.a. gennemførte et omfattende projekt omkring slukning af deres maskiner og anlæg, når de ikke er i brug. N.H. Stål i Vestre Skerninge på Fyn blev inspireret til at etablere et energistyringssystem, der giver overblik over energiforbruget pr. produceret enhed. A.B. Jensens Maskinfabrik i Vojens gennemførte en række energibesparende foran-


staltninger og indkøbte bl.a. en ny energieffektiv laserskærer. De øvrige deltager i det daværende ESCO-projekt var Kynde & Toft I/S, FLK Cabin A/S i Toftlund, K.S.M Kragelund A/S, Løsning og Egelykke Jensens Maskinfabrik, Odense. Projektet, der officielt blev afsluttet i 2011, måtte i øvrigt opgive at benytte det egentlige ESCO-princip, nemlig at en aktør, fx et energiselskab på baggrund af en garanteret energibesparelse ved et beskrevet energiprojekt (udskiftning af installation eller energieffektivisering af eksisterende anlæg), tilbyder at investere i det pågældende projekt imod, at virksomheden »betaler« for ESCO aktørens ydelse via den besparelse, virksomheden opnår. Princippet anvendes af en række af landets kommuner, men det lykkedes ikke at finde investorer til energiprojekter i de deltagende virksomheder. Undervisning Jørgen Bjerg videregiver sin viden og erfaringer som lærer på uddannelsen af EnergieXperter under DS Efteruddannelse. Han underviser på industriforløbet, som netop har det sigte at klæde vvs-teknikere på til kunne rådgive virksomheder i at optimere deres energiforbrug. I firma-regi har Vesko indgået samarbejde med et hollandsk universitet om at etablere en dansk masteruddannelse i vedligeholdelsesledelse. Den skydes i gang til efteråret. Desuden udbyder konsulentvirksomheden en vedligeholdelseslederuddannelse, som varer et år og en uddannelse som vedligeholdelsestekniker. Sidstnævnte har et forløb over et par år med jævnlige samlinger med undervisning og med projekter målrettet deltagernes arbejdspladser.

golf 2013

DS

Jørgen Bjerg: »Ledelsens fulde bevågenhed er ganske simpelt en nødvendighed, for at det rykker noget.«

Sæt kryds i kalenderen fredag den 30. august. Her afvikles årets udgave af DS-Golf på Alssund Golfbane i naturskønne omgivelser og med et spændende og afvekslende hulforløb. Banen ligger kun få kilometer fra Sønderborg og tæt ved BøjdenFynshav overfarten, som med fordel kan benyttes af deltagere fra Sjælland. Matchen afvikles i to rækker, og der spilles stableford.

Foreløbigt program: 09.00 Velkomstkaffe med rundstykker 10.15 Matchen begynder – forinden er der mulighed for fri træning på driving range. 15.00 Vi slutter dagen med en god frokost samt en øl/vand og præmieuddeling.

Samlet pris for hele arrangementet er kun kr. 350,00 Egon Kock, tidligere formand DS lokalafdeling Sønderjylland, er årets matchleder. Tilmelding skal foregå på mail til Egon: cian@ stofanet.dk. Ved tilmelding skal du oplyse dit medlemsnummer i din hjemklub samt handicap. Skynd dig med tilmelding – der bliver som altid rift om pladserne! Kom og vær’ med til en hyggelig dag med samvær og dialog med andre medlemmer af DS Håndværk & Industri. Du har også mulighed for at synliggøre din virksomhed i form af et sponsorat af præmier, bolde og meget mere. I givet fald bedes du rette henvendelse til Egon Kock, som du træffer på tlf. 29 62 62 67.

Se mere om Alssund Golfklub  på følgende adresse: www.alssundgolf.dk. DS-bladet nr. 4 2013  |  33


håndværksrådet sætter gang i business i Afrika  Iværksættere i fem lande i Vestafrika har fået mere styr på deres forretning ved hjælp af Håndværksrådets internationale afdeling. Håndværksrådets virke og indtjening er international og global. Og et af de steder, hvor Håndværksrådets internationale afdeling har bidraget med deres viden om iværksætter og virksomhedsdrift er i Vestafrika, hvor de har støttet og undervist iværksættere med at få styr på deres forretning. I de seneste tre år har Håndværksrådet sammen med Ulandssekretariatet arbejdet på at opbygge en form for struktur og professionalisme i forskellige brancher i landene Ghana, Togo, Niger, Benin og Sierra Leone. »Oprindeligt var det fagbevægelsen, der havde opgaven. Men da det i stor udstrækning handlede om at rådgive iværksættere med at få styr på tingene, blev vi bedt om at deltage. Og det har været en positiv oplevelse. Første skridt var at organisere dem, så de kunne råbe myndighederne op for at få bedre vilkår. Det næste var at hjælpe dem til at blive professionelle iværksættere,« fortæller Jens Kvorning, der leder Håndværksrådets internationale afdeling.

• Gulvvarmeplader ø16 og ø20 mm • Bedste / billigste messing fittings • Alt indenfor klemringsfittings

Hos os får du service, kvalitet og gode priser og det er vores mål at være en pålidelig og fleksibel leverandør. Vi tilstræber, at levere gode kvalitetsvarer til en fornuftig pris. op es websh r o v g ø s e B e-vvs.dk www.frod Frode-VVS – Promenadebyen 12-6 sal th – 5000 Odense C Tlf. 23826010 – info@frode-vvs.dk – www.frode-vvs.dk 34  |  DS-bladet nr. 4 2013

De små selvstændige Det har primært handlet om frisører, fotografer, skræddere og gadekøkkener, altså brancher, som også var de største i Danmark for 100 år siden, hvor det kun var de mest basale behov, folk havde råd til at få dækket. »De fleste af disse iværksættere blev selvstændige af nød, simpelthen fordi de fabrikker de arbejdede på lukkede i forbindelse med liberaliseringsbølgen i 80’erne og 90’erne,« fortæller Jens Kvorning. Faglige uddannelser for iværksættere Håndværksrådet har sammen med Ulandssekretariat blandt andet startet korte, faglige uddannelser op for iværksætterne. »Udover uddannelse sker det ved at hjælpe dem til at få skabt sociale sikkerhedsnet, som pension og sygesikring for selvstændige og mikrokreditter. Næste skridt bliver at få skabt egentlige erhvervs- og brancheorganisationer, som kan fungere som medog modspillere for fagbevægelsen,« siger Jens Kvorning fra Håndværksrådets internationale afdeling.

Håndværksrådet hjælper iværksættere i Vestafrika med at få styr på deres forretning.


Gammelt smedeværktøj efterlyses Gode kræfter på Møn er ved at etablere »Thorsvang Danmarks Samler Museum« i en nedlagt tørmælksfabrik i Lendemark. Der er tale om et stort og ambitiøst projekt, som kommer til at indeholde lidt af hvert, bl.a. en gammel smedje. Det er et tidligere aktivt medlem af DS Håndværk & Industri, Asger Schou Sørensen, der står i spidsen for denne del af projektet. Imidlertid mangler smedjen indhold – gammelt smedeværktøj, tænger, sænker, naglejern og bl.a. mindre maskiner og andet hjælpeværktøj fra gamle dage. Folk, der gerne vil skænke ting og sager til det kommende museum, er velkomne til at henvende sig til Asger Schou Sørensen på tlf. 5581 0041 eller mail: schous@c.dk.

Læs om de enkelte kurser og betingelser på www.DSEU.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Maj 14. Cirkulationspumper, Næstved. Sidste frist for tilmelding  den 19. april 2013. 15. Kommunikation og formidling i virksomheden, Odense.  Sidste frist for tilmelding den  18. april 2013.

29. Konflikthåndtering, Odense. Sidste frist for tilmelding  den 3. maj 2013. Juni 11. Grundlæggende ventilation, Næstved. Sidste frist for  tilmelding den 17. maj 2013

28. Installation af regnvandsanlæg, Silkeborg. Sidste frist  for tilmelding den 3. maj 2013.

Efteruddannelse og erhvervsuddannelser I Produktion og Udvikling på Syddansk Erhvervsskole har vi et bredt udbud af både efteruddannelseskurser og erhvervsuddannelser inden for automatik, industriteknik, smed og teknisk designer

Efteruddannelseskurser:

Erhvervsuddannelser:

Vi har bl.a. kurser inden for:

Virksomhederne efterspørger lærlinge på flg. uddannelser:

      

Industriteknik: CNC / CAD / CAM* Automatik: Fejlfinding, PLC og hydraulik Smed: Rørfitter, materialeforståelse, CAD tegning, alle svejseprocesser i alle positioner samt certificering Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (§ 26) Brandforanstaltning ved gnistproducerende værktøj (varmt arbejde) Teknisk designer: CAD tegning 2D og 3D Virksomhedstilpasset: F.eks.: Tegningsforståelse, CNC kantpresse el. bearbejdningsteknik Vil du vide mere om vores kurser? Kontakt: Annette Lindeman Carlsen Tlf.: 3054 8513 eller mail: alc@sde.dk

    

Kleinsmed (rustfast, aluminium og sort smed) Industritekniker (maskinuddannelse) Skibstekniker (reparation og maritime rør) Teknisk designer (byg og fremstilling) Industrioperatør

Du kan læse mere om vores erhvervsuddannelser på sde.dk/produktion og udvikling og om vores kurser på sde.dk/smedekurser eller ved at scanne koderne. Vil du vide mere om vores uddannelser? Kontakt: Karl Johan Kristensen Tlf.: 2296 8350 eller mail: kjk@sde.dk

*Licens udlånt af EUC Syd

DS-bladet nr. 4 2013  |  35


SKAT

Af Henning Jensen, Deloitte

Hold godt øje med ejendomsvurderingen Der kan være mange penge at spare ved at klage over ejendomsvurderingen, og i år er det ekstra vigtigt at overholde fristen for klager. Netop nu udsender Skat ejendomsvurderinger for 2012 for bl.a. erhvervsejendomme. Og det kan betale sig at se godt efter om vurderingen er rimelig. Det er Deloitte’s erfaring, at der ofte er fejlskøn ved Skats vurderinger af erhvervsejendomme. Er den offentlige ejendomsvurdering højere end ejendommens værdi i handel og vandel, kan der være store penge at spare i ejendomsskatter, særligt dækningsafgifterne. Det er derfor vigtigt, at ejendomsvurderingerne gennemgås nøje og med kritisk tilgang. De seneste år har vi oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bør afspejles i ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2012. Ejendomsvurderingen har direkte indflydelse på ejendomsskatterne, særligt hvor der betales dækningsafgift. Ejendomsværdien for 2012 burde således afspejle prisudviklingen på erhvervsejendomsmarkedet fra 1. oktober 2010 til 1. oktober 2012. Udviklingen i handelspriserne på erhvervsejendomme har i hele perioden igen været faldende, derfor burde ejendomsvurderingen alt andet lige være reduceret med minimum 5-10 procent. Den finansielle uro og den økonomiske afmatning har dog haft meget uens påvirkning, derfor kan prisfaldene godt være større eller mindre alt efter branche. Det er vores erfaring, at ejendomsvurderingerne generelt også var for høje i 2010. Så hvis der ikke har været klaget i 2010 kan vurde-

Eksempel på beregning af dækningsafgift og betydning af nedsættelse af ejendomsværdien År 2012 – ordinær vurdering 2010 Værdi af erhvervsejendom

År 2012 – efter nedsættelse af ejendomsværdien for 2010

19.300.000

13.500.000

1.030.300

1.030.300

Forskelsværdien

18.269.700

12.469.700

Dækningsafgift

5,4 promille (Odense)

5,4 promille  (Odense)

Grundværdi

Årlig dækning­ safgift til betaling Besparelse 36  |  DS-bladet nr. 4 2013

98.656 kr.

67.336 kr. 31.320 kr.

ringen stadigvæk godt være for høj i 2012, selvom den eventuelt er sat ned i 2012. Vigtigt at klage til tiden Hvis du vil klage over vurderingen for 2012 skal det ske inden den 1. juli 2013. Datoen er meget vigtig, fordi Skat har fastsat nye regler, der forringer mulighederne for genoptagelse af ejendomsvurderingen. Har man ikke klager inden fristens udløb, vil det kun være muligt at få genoptaget vurderingen, hvis der kan påvises en decideret fejl i grundlaget for vurderingen, fx fejl i bygningernes eller grundens areal. Hvis man alene mener, der er udøvet et forkert skøn, er der ikke mulighed for at få ejendomsvurderingen for 2012 genoptaget efter 1. juli 2013. Dækningsafgift Da den offentlige ejendomsvurdering ligger til grund for bl.a. ejendomsskatter og dækningsafgift, kan det få økonomiske konsekvenser, hvis man ikke få klaget over en for høj ejendomsvurdering. Ejendomsskatterne beregnes på baggrund af ejendomsvurderingerne og består for erhvervsejendommenes vedkommende af henholdsvis grundskyld og dækningsafgift til kommunen. Grundskyld beregnes af skatteloftsværdien eller grundværdien fratrukket fradrag for forbedringer og udgør mellem 20-35 promille af grundværdien. Det er kun i de tilfælde, hvor grundværdien nedsættes, at det får indflydelse på betaling af grundskylden. På mange erhvervsejendomme betales der dækningsafgift. Der betales op til 10 promille af forskelsværdien (ejendomsværdien minus grundværdien). I 2013 forventes 47 kommuner tilsammen at opkræve 2,7 mia.kr. hos virksomhederne. Det svarer til en stigning på over en mia.kr. siden 2000. Stigningen skyldes blandt andet en generel stigning i ejendomsvurderingerne først i perioden (2000 – 2008), samt en stigning i satsen for dækningsafgiften. Kommunen opkræver dækningsafgift på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og i lignende øjemed. Tilbud om konsultation Deloitte har god erfaring med at gennemgå ejendomsvurderingerne samt vurdering af ejendommens anvendelse i relation til dækningsafgiftsfrie aktiviteter, med henblik på at hjælpe kunden til at begrænse betalingen af ejendomsskatterne. Vi har tillige erfaringer for, at vores dialog med Skat i mange tilfælde fører til nedsættelse af ejendomsværdien, som betyder en nedsættelse af dækningsafgiften, hvilket medfører en besparelse over en lang horisont. Hvis du er i tvivl om din ejendomsvurdering er korrekt, kan du kontakte Deloitte for en uforpligtende gennemgang og vurdering.


Af advokat Christian H.M. Mikaelsen, DS Håndværk & Industri

Pas på skærpede regler om arbejdsudleje For danske arbejdsgivere er det med en ny lov mere væsentligt end førhen, om en arbejdsaftale om brug af udenlandsk arbejdskraft karakteriseres som arbejdsudleje eller entreprise. Ved arbejdsudleje beskattes lønnen i Danmark (skattesatsen udgør pt. 30 procent af bruttoindtægten med tillæg af arbejdsmarkedsbidrag), og arbejdsgiveren har indeholdelsespligt for så vidt angår skattebeløbet. Ved en entrepriseaftale er arbejdstageren kun skattepligtig af lønnen, hvis han eller hun er fuldt skattepligtig i Danmark, eller hvis den udenlandske virksomhed (entreprenøren) har fast driftssted her i landet. Tidligere har man som udgangspunkt betragtet en aftale, hvor arbejdet bliver selvstændigt udført af den udenlandske virksomhed til en fast pris, som en entrepriseaftale. Danske virksomheder har på den baggrund i et vist omfang haft mulighed for at indleje udenlandske arbejdere, ansat i udenlandske virksomheder, til på midlertidige kontrakter at udføre arbejde inden for den danske virksomheds forretningsområde, uden at lønnen til de udenlandske arbejdere blev skattepligtigt i Danmark. Skappere regler I efteråret 2012 blev bedømmelsen af den danske skattepligt i sådanne situationer skærpet. Udenlandsk arbejdskraft, som modtager løn for personligt arbejde i forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, bliver nu skattepligtige til Danmark efter reglerne om arbejdsudleje, når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed. Dette er et nyt kriterium, som ikke tidligere er brugt i praksis, og den nærmere afgræsning er derfor ikke afklaret. Ifølge bemærkningerne til loven vil arbejdet imidlertid udgøre en integreret del af virksomheden, hvis det ligger inden for virksomhedens almindelige forretnings-

område eller udgør et naturligt element i driften i øvrigt – det kunne være bogholderi, rengøring eller kantinedrift. Modsat tidligere vil det således ikke være muligt at undgå dansk beskatning ved at indgå aftalen med den udenlandske leverandør af arbejdskraft som en underentreprisekontrakt for eksempel med aftale om en fast pris og ansvar for mangler for den udenlandske virksomhed. Konkret vurdering Der vil dog fortsat ikke være tale om dansk beskatning, hvis der er tale om egentlig outsourcing af ydelser eller kontraktsproduktion, hvor ydelserne er fuldstændigt udskilt fra den danske virksomheds forretningsområde. Et eksempel kunne være en dansk medicinalvirksomheds kontrakt med et udenlandsk selskab til at udvikle og vedligeholde en ny software til et forud aftalt vederlag, og hvor den udenlandske virksomhed bærer et sædvanligt mangelansvar. Da udvikling og vedligeholdelse af software ikke er en integreret del af det at drive medicinalvirksomhed, vil disse ydelser som udgangspunkt ikke være omfattet af reglerne om arbejdsudleje. Der vil dog blive foretaget en konkret vurdering af de enkelte ydelser, og hvis ydelsen ikke vurderes at være tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomhed, vil de blive anset for at være en integreret del af den danske virksomhed. Restriktiv fortolkning Vi forventer, at reglerne for arbejdsudleje vil blive fortolket restriktivt. Skatteretligt er det væsentligt at gøre sig klart, om der er tale om arbejdsudleje, når der anvendes arbejdskraft fra udlandet, fordi den udenlandske arbejdskraft bliver begrænset skattepligtig til Danmark fra første arbejdsdag, og at den danske hvervgiver hæfter for skat og eventuelle sociale bidrag. Det særlige ved arbejdsudleje er, at medarbejderen formelt er ansat hos den

arbejdsgiver, der udbetaler lønnen, men at arbejdstageren udfører arbejde for en anden virksomhed (hvervgiveren), der har det endelige ansvar for – og risikoen ved – arbejdsresultatet. Den formelle arbejdsgiver fakturerer hvervgiveren for det udførte arbejde. Skat har udarbejdet en vejledning om arbejdsudleje. Det er anført i denne vejledning, at der især lægges vægt på følgende forhold, når det skal afgøres, om en person er arbejdsudleje: •  Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler hvervgiver •  Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som hvervgiveren disponerer over, og som han bærer ansvaret for •  Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får •  Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af hvervgiveren •  Udlejeren fastsætter ikke ensidigt antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer. Du kan læse mere om reglerne for arbejdsudleje og entreprise på www.skat.dk

Transportsnegle Komplette snegletransportører, løse snegle og løse sneglevindinger i diametre fra Ø50-Ø2000 mm. Fremstilles af alm. handelsstål, rustfrit, syrefast, varmefast eller slidbestandigt stål i pladetykkelser fra 1-40 mm. Jordbor i standard- og specialudførelser fra Ø70-Ø2000 mm.

ANDERS PEDERSEN MASKIN- & SPECIALFABRIK A/S 7150 BARRIT · DANMARK TLF. 75 69 10 10 TELEFAX 75 69 17 17

DS-bladet nr. 4 2013  |  37


Henrik Berger gjorde det igen-igen Genvandt titlen som dansk og nordisk mester ved den årlige konkurrence for beslagsmede i forbindelse med Hest & Ryttermessen i Herning.

Det er ingen nyhed, at Henrik Berger fra Nr. Aaby på Fyn er bedst i Norden, når det gælder om at lave hestesko præcist og i en fart. Det ny er, at han er blevet kåret igen. Det skete ved de årlige mesterskaber i Herning i begyndelsen af marts.

Det er ikke kun mænd som kan banke jern – flere piger deltog ved mesterskabet i Herning. 38  |  DS-bladet nr. 4 2013

Henrik Berger kan nu kalde sig Damarksmester, nordisk mester og europamester. Det var femte gang i træk, at han blev dansk mester. På de næste pladser fulgte Michael Kukkonen, Skive og Bruno Jessen, Kustrup Beslagsmedie i Middelfart. Samme Henrik Berger blev nordisk mester for anden gang i træk foran Jesper Eurenvis, Sverige og Tommi Riikonen, Finland. Michael Kukkonen blev som nr. 4 næstbedste dansker. Årets beslagsmedelærling blev kåret i et tæt opløb mellem Magnus Janson, Bergers Beslagsmedie, Nr. Aaby, som vandt i 2011 og 2012, og dette års vinder Daniel Sahl, som er lære hos Michael Kukkonen. Kun et mulehår skilte de to, da pointene blev gjort op. Sidste år blev Daniel Sahl nr. 2. 108 smede fra hele Europa deltog i dette års beslagsmedemesterskaber, som traditionen tro blev afholdt under mange tilskueres bevågenhed i forbindelse med Hest & Rytter-messen i Messecenter Herning.


Nordisk Mester 2013

Fra venstre: Nr. 1: Henrik Berger, Nr. Aaby, nr. 2: Jesper Eurenvis, Sverige, nr. 3: Tommi Riikonen fra Finland, Michael Kukkonen, Skive, nr. 5: Simon G. Bodner, Sverige, nr. 6: Bruno Jessen, Middelfart.

Dansk Mester 2013

Øverst fra venstre: Nr. 2: Michael Kukkonen, Skive, nr. 1: Henrik Berger, Nr. Aaby, nr. 3: Bruno Jessen, Middelfart. Nederst fra venstre: nr. 4: Tobias Villesen, Bergers Beslagsmedie, Nr. Aaby nr. 5: Mads Pibenbrink, Haslev nr. 6: Jacob Algot, Tølløse.

Årets Danske beslagsmedelærling 2013:

I midten: Årets beslagsmedelærling, Daniel Sahl, Skive, flankeret af sin mester, Michael Kukkonen. Til venstre: Nr. 2 Magnus Janson, Nr. Aaby flankeret af sin mester, Henrik Berger Til højre: Delt 3. plads (tv.) Jens Gundorph & (th.)Daniel Bruun Pedersen med Daniels mester, Jesper Mortensen, Stoholm, i midten.

DS-bladet nr. 4 2013  |  39


CE-MÆRKNING

Af Jens Holme

Henrik Bladt (tv), medejer af Vollerup Smedeland, har fået hjælp fra Finn Hove til at opnå certifikatet til CE-mærkning af bygningsstål.

Certifikat til CE-mærkning har givet virksomheden et løft Det har kostet en del penge, men det har også været en god proces. Vi har fået langt bedre overblik over virksomhedens drift, siger Henrik Bladt, medejer af Vollerup Smedeland.

Efter mere end et halvt års forberedelser har Vollerup Smedeland A/S i Sønderjylland fået certifikat til CE-mærkning af bygningsstål. Medejer Henrik Bladt har ikke regnet på de totale omkostninger, men anslår at de nok ligger i størrelsesordenen 150.-200.000 kr. Alligevel anser han det for vigtigt, at Vollerup Smedeland kom tidligt i gang med certificeringsprocessen. »Vi ville ikke være de sidste og med det arbejde, der lå foran os, var det om at komme rettidigt i gang. I begyndelsen forekom 40  |  DS-bladet nr. 4 2013

det ret uoverskueligt, og det har været betydelig mere krævende, end jeg havde forventet. Nu, hvor systemet kører, ser jeg imidlertid en række fordele. Vi har fået mere kontrol over hele produktionsprocessen. Alle materialer er jo nummererede lige fra indkøb og til de går ud af døren igen. Vi har 100 procent overblik over, hvad vi har bruger af timer og materialer.« En lang udvikling Vollerup Smedeland mellem Rødekro og Tinglev er en 30 år gammel virksomhed, der begyndte som en traditionel landbrugssmedje. Men nu er hovedprodukterne alle former for bygningsstål samt trapper, gelændere og altaner. »Vi leverer til et stort antal entreprenører og har gang i 20-30 byggepladser og projekter samtidig,« forklarer Henrik Bladt, der foruden at være medejer af Vollerup Smedeland A/S er formand for lokal-

afdeling Sønderjylland i DS Håndværk & Industri. På et tidspunkt havde virksomheden 40-45 medarbejdere. I dag, efter lang tids krise i byggeriet, er bemandingen ca. det halve. Rammesystem Da han besluttede, at Vollerup Smedeland skulle certificeres, valgte han rammesystemet QS3834 fra Kristensen & Partners i Kolding. Et kvalitetsstyringssystem, der er udviklet med direkte sigte på at overholde kravelementerne i DS/EN 1090 samt DS/ EN ISO 3834. Ifølge Henrik Bladt fordi det var det letteste at gå til. Samtidig blev Finn Hove tilknyttet som projektleder. Finn Hove har i mere end 20 år virket som selvstændig konsulent i bl.a. bilbranchen, men har aldrig tidligere beskæftiget sig med bygningsstål. Til gengæld ved han meget om kvalitetsstyring og projektledelse.


»Jeg ville ikke kunne have klaret det selv, når jeg også skal drive virksomhed,« fastslår Henrik Bladt.

justere på og noget, der kan gøres bedre og nemmere. Dem samler vi op ved jævnlige interne audits,« siger Finn Hove.

Flest administrative ændringer Finn Hove siger om forløbet: »Den tungeste beslutning var gudskelov truffet inden jeg kom – nemlig indkøbet af Flemming Kristensens rammesystem. Det første, jeg tog fat på, var at finde ud af, hvordan de procedurer, vi skulle leve op til, foregik her i huset. Hvor var hullerne i osten? hvor skulle vi stramme op? og hvor skulle vi ændre på noget? Samtidig skulle vi have styr på svejseprocedurer og -certifikater.« Og hvad er så blevet ændret? »Det er mest formidlingen til værkstedet om, hvad vi skal lave, der er blevet systematiseret. Der var allerede en god rutine i certificering af svejserne, så ud over et serviceeftersyn på svejsepas, har vi i realiteten ikke berørt den håndværksmæssige del i værkstedet.. Fokus har været på administrationen og i det hele taget på det forberedende arbejde. Hvordan sikrer vi os, at tegningerne er de rigtige, og vi kan magte opgaven? Hvordan skal vi håndtere udgangskontrollen? Hvordan dokumenterer vi en afvigelse og behandler den i overensstemmelse med standarden? Hele essensen er, at man dokumenterer, hvad man gør – og at man gør det, man har beskrevet.« Hvad med svejsekoordinator? Henrik Bladt: »Det er jo en øm tå, fordi svejsekoordinatoren dels foretager kvalitetskontrol og dels udarbejder svejseprocedurer, og det er der ingen af os, der kan. Derfor har vi indledt et samarbejde med Force Technology og EUC i Kolding. Vi har valgt den løsning frem for at uddanne vores egne folk. Det er sket ud fra en nøgtern økonomisk betragtning.«

Et venligt spark Som formand for den lokale afdeling af DS Håndværk & Industri gør Henrik Bladt ingen hemmelighed af, at han med sit eksempel gerne vil give sine medlemmer et venligt spark, så de begynder at overveje, hvordan deres fremtid ser ud efter sommeren 2014, når CE-mærkning af bygningsstål bliver obligatorisk. »Mange af mine kolleger har indtaget en afventende position. De spørger til vores system, men skubber en beslutning foran sig. Men man er jo nødt til at afgøre, om man vil være på markedet i fremtiden eller ej. Nogle af de små virksomheder siger, at de vil holde op med at beskæftige sig med bygningsstål. Det vil selvfølgelig medføre, at konkurrencen bliver knap så hård, og vi måske kan få lidt mere for vores varer. Det er noget af baggrunden for at vi er gået ind i det her – en forhåbning om, at vi kan få mere for vores produkter.« Finn Hove: »Spørgsmålet er også om alle er store nok til at kunne løfte opgaven. De mindste virksomheder har måske knap nok de administrative og økonomiske forudsætninger, og spørgsmålet er, om de må

Aldrig færdige Finn Hove har været tilknyttet Vollerup Smedeland A/S en dag om ugen i hele projektperioden. Nu er han nede på en dag hver anden uge, og snart kører samarbejdet ned på en dag om måneden. »Man må imidlertid aldrig sige om kvalitetsstyring, at nu er vi færdige. Eftersom løbende forbedringer er en vigtig del af et kvalitetsstyringssystem, bliver man aldrig færdig. Der er hele tiden nogle små ting at

lukke. Fremover er det ikke nok at være Danmarksmestre i at skære, bukke og svejse. Man skal også kunne håndtere de papirer, som følger med et kvalitetssystem. Vollerup Smedeland er i den henseende en forholdsvis stor forretning med konstruktører og en dygtig administration.« Færre fejl Selve investeringen i certifikatet, kan den betale sig? Henrik Bladt: »Det kan jeg ikke svare dig på endnu. Vi må jo se, hvordan priserne udvikler sig, når certifikatet bliver et krav. Men en del af udgiften har vi allerede hentet hjem i form af de rationaliseringer og opstramninger, kvalitetsarbejdet har medført.« Finn Hove: »Spørgsmålet er måske snarere, om man ønsker at fortsætte i branchen eller man skal finde på noget andet at tage sig til. For sagen er jo, at man er ude af markedet, hvis man ikke har certifikatet. Derfor er det bedre at stille spørgsmålet: vil du holde din omsætning, eller vil du af med din omsætning? Så bliver regnestykket jo ganske anderledes. Det er samtidig helt sikkert, at hvis man følger det system, vi nu har tilrettelagt, så bliver der færre fejl. Jeg er overbevist om, at investeringen bliver tjent hjem i løbet af en kort årrække.«

Henrik Bladt og Vollerup Smedeland har indledt et samarbejde med Force Technology og EUC Kolding om svejseprocedurer. DS-bladet nr. 4 2013  |  41


BAROMETRET Intet forår for ordretillid Af Jacob Thiel, cheføkonom i håndværksrådet

Facts om Håndværksrådets Ordretillid

Formålet er at afdække små og mnellemstore virksomheders  Lavere tillid til ordresituationen end normalt for årstiden. Det viser forventninger  til  aktiviteten  i  nær  fremtid.  Målingen  foretaHåndværksrådets konjunkturanalyse for første kvartal 2013, hvor ges hvert kvartal på baggrund af følgende spørgsmål: 820 små og mellemstore virksomheder har svaret. Baseret på alle svar i indsamlingsperioden 15. februar til 4. marts »hvordan vurderer du, at aktiviteten i din virksomhed vil vælander ordretilliden på nettotal 17. Det laveste niveau for 1. kvartal re om tre måneder sammenlignet med i dag?« Meget bedre,  bedre, uændret, lidt dårligere eller dårligere. hidtil var 22 (nettotal) i 2010. Det særlige denne gang er, at regeringen midt i indsamlingsperioden lancerede sin vækstplan DK, og det På baggrund af svarene udregnes et nettotal. et positivt netbetød, at de virksomheder, som svarede efter den 26. februar (læs: total betyder, at en overvejende del af virksomhederne forThorning fremlagde planen den dag) er væsentlig mere positive i venter  flere  ordrer  om  tre  måneder  sammenlignet  med  nu.  deres vurdering af ordresituationen i de kommende måneder end Omvendt betyder et negativt nettotal, at en overvejende del  dem, der svarede før lanceringen. Vækstplan eller ej så er niveauaf  virksomhederne  forventer  færre  ordrer  i  den  kommende  tid.  et dog det laveste i de år, Håndværksrådet har foretaget målingen. Udvikling i Håndværksrådets Hvis denne udvikling fortsætter vil niveauet forOrdretillid ordretilliden blihåndværksrådets Ordretillid er beregnet efter samme prinve markant lavere i 2013 end i de foregående år. Man kan dog håbe, cip, som det Danmarks Statistik bruger i forbindelse med udHvordanvækstpakke vurdererogdu, at aktiviteten i din virksomhed vil være om tre måneder sammenlignet at regeringens en forlængelse af BoligJob-ordninregningen af forbrugertilliden.  dag? blandt de mindre virksomheder. gen med vil øgeioptimismen

Udvikling i Håndværksrådets Ordretillid hvordan vurderer du, at aktiviteten i din virksomhed vil være om tre måneder sammenlignet med i dag?

42  |  DS-bladet nr. 4 2013


BUSINESS & BRA NCHE

Her kan du læse ny t om ordrer, person er og andre relevante B&B nyheder fra medle msvirk somhedern værk & Industri. e i DS HåndVi modtager meg et gerne tips, idee pressemeddelels r og er fra læserne på mail: jho@ds-net .dk.

Utraditionelt  dansk-svensk samarbejde Pipetek har bukket to kilometer rør til banegården i Umeå.

Pipetek ved Varde har fået en god start på året. Senest har man bukket hele to kilometer gelændere, som indgår i ombygningen af en svensk banegård. Et samarbejde mellem to underleverandører på tværs af grænserne har udmøntet sig i, at brugerne af banegården i Umeå i det nordlige Sverige fremover skal holde om gelændere bukket hos Pipetek i Vestjylland. Jannebergs Smide AB er i hjemlandet kendt for at tage opgaver ind som kræver en finere tolerance end traditionelt smedearbejde. Netop Pipeteks kompetencer i den anden ende af spektret har gjort de to virksomheder til et perfekt match. Direktør Lars Juul Jensen siger:

»Det er ingen hemmelighed, at vi hører til i den mere grove del af industrien, mens Janneberg fokuserer på detaljen. Det faktum gør, at vi supplerer hinanden godt. Vi har tidligere bukket et par prototyper for dem, men dette er det første store projekt vi laver sammen,« fortæller Lars Juul Jensen. Umeå Centralstation har været under ombygning siden 2010, og projektet forventes endelig færdiggjort til sommer. De nye gelændere er allerede monteret, og hele to kilometer rør er blevet sendt af sted fra produktionen i Outrup ved Varde, hvor de også har fået den sidste bearbejdning. Lars Juul Jensen fortsætter: »Materialet er af en finere kvalitet end det, vi ellers plejer at arbejde i. Vi har bukket slebne rustfri dekorationsrør, og det kræver selvsagt en anden tilgang end bukning af store grove kedelrør til eksempelvis et kraftvarmeværk. Især når vi også

Optimisme  hos Welcon

Mens mange andre virksomheder i vindmølleindustrien forventer et 2013 præget af nulvækst, er man ganske fortrøstningsfulde hos Welcon i Give. »Vi har været igennem nogle svære år, men 2013 ser ganske godt ud. Vi har booket produktionen op frem til sommer, og 75 procent er booket resten af året,« siger direktør Jens Risvig

har afsluttet gelænderne med forskellige krumninger.« Fylder mest Det er stadig de danske kunder som fylder mest i ordrebøgerne, men Norge og Sverige er de naturlige eksportmarker for en mindre virksomhed som Pipetek, da logistikken er til at håndtere. Samtidig er der flere fordele ved eksportordrerne, mener direktøren. »Vi er meget konkurrencedygtige på både pris og kvalitet i de andre nordiske lande. Det har taget os flere år, at få hul igennem til Sverige, men når man har leveret den første ordre, er de til gengæld meget trofaste. Samtidig får vi ofte nogle anderledes opgaver fra udlandet, som eksempelvis den til Umeå Centralstation, og det er med til at udvikle os her i huset. Det er også til gavn for alle vores danske kunder,« siger Lars Juul Jensen.

Pedersen til Børsen. For at konkurrere med lavtlønslande har Welcon investeret mere end 25 mio. kr. i automatisering af produktionen i Give. Welcon producerer tårne til vindmøller og andre typer af bearbejdede stålkonstruktioner.

DS-bladet nr. 4 2013  |  43


FOReNINGSNyT

Æresmedlem i DS Nordsjælland Forhenværende formand og nyt æresmedlem i DS Nordsjælland Hans Lemming-Christensen og fru Hanne blev lykønsket på DS Nordsjællands generalforsamling.

På DS lokalafdeling Nordsjællands generalforsamling den 15. marts gik Hans Lemming-Christensen, Gilleleje, af som formand og straks efter udnævnt til æresmedlem. Igennem 19 år har Hans LemmingChristensen gjort et stort stykke arbejde i lokalafdelingen. I 18 år var han sekretær og det sidste år beklædte han formandsposten. Hans Lemming-Christen-

sen overtog i sin tid sekretærposten efter sin svigerfar, Bent Petersen. Hans Lemming-Christensen har solgt sin ejerandel i Brdr. Petersens Maskinfabrik i Gilleleje og er derfor trådt ud af bestyrelsen i DS Nordsjælland. Hvem der vælges til ny formand bliver afgjort på et konstituerende bestyrelsesmøde på et senere tidspunkt.

DS Fyns Stift Lokalafdelingen holder traditionen tro generalforsamling den sidste lørdag i april – i år den 27. april. Generalforsamlingen begynder kl. 13.00 på Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg Hjemmeside: www.christiansminde.dk Dagsorden med årsberetning og regnskab tilsendes medlemmerne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 16. april 2013. Der er et arrangement for de ledsagere, der ikke ønsker at overvære generalforsamlingen. Kl. 18.00 er der velkomstdrink med efterfølgende festmiddag og dans. Passive medlemmer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen og aftenfesten, skal tilmelde sig hos kasserer Karsten Lykkegaard på telefon 6598 1316 og vil herefter få dagsordenen tilsendt. Medlemmer, der ønsker at overnatte, skal angive dette ved tilmelding. Pris: 650,- kr. pr. dobbeltværelse. Støttemedlemmer kan deltage i aftenfesten ved betaling af kuvertprisen kr. 525,-.

DS horsens & Omegn

Lokalafdelingen holder ordinær generalforsamling fredag den 19. april kl. 15.00 på Oasen (Dagnæs Sognegård), Sognevej 3, 8700 Horsens. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen. Dagsorden sendes til medlemmerne. Med venlig hilsen Bestyrelsen

Nye medlemmer i DS håndværk & Industri Lokalafdeling Fyns Stift Star el-Teknik ApS,  Jesper Konradsen,  Peder Skrams Vej 5, 5220  Odense SØ. halsted Maskinservice,  Martin Marxen, Fredensvej 23,  5620  Glamsbjerg. Lokalafdeling Horsens og Omegn DK Slangeservice, Jonas Kyndesen,  Ove Jensens Alle 40 A, 8700  horsens. Jenit A/S, Jeppe Rasmussen,  Indre Ringvej 7, 8740  Brædstrup.

44  |  DS-bladet nr. 4 2013

Lokalafdeling Nordsjælland Vvs & Varmeteknik helsingør ApS, Bo Nielsen,  Pontoppidansvej 7 A, 3000  helsingør.

Lokalafdeling Sønderjylland NP Montage, Nico Petersen,  Kværsløkke 6, Kværs, 6300  Gråsten.

hST hilmar Service & Teknik, Lasse hansen,  Fuglebækvej 8, 3300  Frederiksværk.

Lokalafdeling Østjylland VVS Firmaet Juhl Nielsen ApS,  hanne Juhl Nielsen, Århusvej 51,  Stilling, 8660  Skanderborg.

Lokalafdeling Randers Omegn CAS-TeCh ApS, Bo helsind,  Nørregade 11 A, 8870  Langå. Lokalafdeling Skive, Viborg og Omegn Mads Madsen VVS engros A/S,  Mads Madsen,  Jernbanegade 22, 7870  Roslev.

Lokalafdeling Vendsyssel Grenen Maskinfabrik ApS, Christian  Lindgren, Buttervej 60, 9990  Skagen. Vi byder de nye medlemsvirksomheder velkommen!


Vi leverer varerne... Alt indenfor olietanke

Tlf. 97 87 16 31 www.thyholmolie.dk Salg direkte til VVS og oliefyrsfirmaer

Arbejdsmiljørådgivning

Bolte og skruer

BC Technic ApS Brundevej 9 6230 Rødekro Tlf. 29 43 80 15. E-mail:bctechnic@mail.dk www.bctechnic.dk Bolte, skruer og beslag til industrien og byggeriet. Kort vej fra producent til slutbruger.

CE-mærkning Avidenz A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver Tlf. 66 17 34 55 - Fax 66 17 34 56 Email: info@avidenz.dk www.avidenz.dk - www.sosweb.dk Specialister indenfor håndværk og industri.

Automatik

Automatikkomponenter for energi, vand, varme og ventilation Telefon 86626364 www.Automatikcentret.dk info@automatikcentret.dk

Beholdere & stålskorstene H. Nielssons Maskinfabrik A/S Egensevej 48, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 11 05 Fax. 54 43 11 30 www.km-skorstene.dk Sektionsskorstene, fritstående skorstene, klippe, valsning og svejsning.

Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.sanderumsmede.dk e-mail: mail@sanderumsmede.dk Alt i expansionsbeholdere, forråds-, olie- og akkumulerings tanke, i alle størrelser – sort eller rustfri.

Maskinsikkerhed ApS Lejrvej 17 • 3500 Værløse Tlf. 4447 3151 info@maskinsikkerhed.dk www.maskinsikkerhed.dk Rådgivning og undervisning om: • CE-mærkning af maskiner og CTS-anlæg • Produktionsvenlige sikringsløsninger • Risikovurdering og teknisk dossier • Dokumentation og brugsanvisninger • El og sikre styringer til maskiner • Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø Værløse · Odense · Kolding · Randers

EDB

freesoft PLUS2

freesoft ApS Annasvej 28, DK-2900 Hellerup Tlf. 40100818, mail@freesoft.dk www.freesoft.dk freesoft har i 10 år leveret branchens mest brugervenlige VVS-system PLUS2. Systemet håndterer alt fra finans til time/sag og planlægning – også på iPad.

Frichsvej 11, 8464 Galten Tlf. 86 66 20 44. Fax 86 66 29 54 E-mail: alcon@post6.tele.dk Internet: www.alcon.nu Kedler til brænde, kul og stoker. Stoker til træpiller, korn og flis. Halmfyr til alle typer halmballer. Op til 92% nyttevirkning. Effekt fra 16 kW til 1000 kW. Stålskorstene i rustfri / -træg stål. Stålskorstene i sektioner og syrefast. Akkumulerings- og expansionsbeholdere. 30 års erfaring med fyringsanlæg.

Hydraulik

Hydra-Comp A/S Bjørnevej 30, 7800 Skive Tlf. 96 69 40 80. Fax 96 69 40 81 www.hydra-comp.dk Lager/special cylindre, tip cylindre, pumper, motorer og ventiler. Reparation af alle cylinder typer Hydra Grene A/S Bækgårdsvej 36, 6900 Skjern Tlf. 97 35 05 99. Fax 97 35 37 37 E-mail: hg-vest@hydra.dk Hjemmeside: ww.hydra.dk

Hydraulik

Gaskedler

Beretta gaskedler Salbjergvej 36, 4622 Havdrup Tlf. 46 18 58 44 E-mail: beretta@beretta.dk www.beretta.dk

Gasservice

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VARMEPUMPER

Energiservice Lygas Nyholms Allé 39 · 2610 Rødovre Tlf. 70 22 55 32 E-mail: info@energi-service.dk http://www.energi-service.dk Træt af at køre vagt? Lad os hjælpe dig med udkald og service. • ALT VVS-arbejde henvises fortsat til dig • 35 biler på gaden hver dag – vi er altid i nærheden af dig og dine kunder • Vi servicerer alle kedeltyper • Vi kører alt fra villakunder til industri- & erhvervskunder Ring og hør mere på telefon 70 22 55 32 – spørg efter Max.

Hydraulikservice, reparation og montage. CNC-rørbukning – speciale hydraulikrør. Aalborgvej 51, Thorning 8620 Kjellerup Telefon 2557 3442 www.kjellerup-hydraulik.dk

Lind Jensens Maskinfabrik A/S Kroghusvej 7, Højmark, 6940 Lem St. Tlf. 97 34 32 00. Fax 96 74 42 97 Web adr: www.ljm.dk www.cylinderradgiveren.dk E-mail: hydraulik@ljm.dk Hydrauliske cylindre

Pumpestationer, pumper, motorer, ventiler og andre hydraulikkomponenter www.taon.dk Info@taon.dk · Tlf. 24 488 480

Generationsskifte MAKAPOR edb-systemet til materiale-, kapacitet og ordrestyring. Velegnet til smedeog maskinfabrikker. Se den og hent en demo version på www.makapor.dk LDT trading v/Leif Dyhr Thomsen www.ldttrading.dk

Beholdere & stålskorstene Øster Kippinge Stålindustri ApS Boulevarden 6, 4840 Nr. Alslev Tlf. 54 43 22 99. Fax 54 43 22 17 Stålskorstene, stålkerner, kanaler og røgrør. Sort eller rustfri for varme- og ventilationsanlæg. 30 års erfaring med stålskorstene. www.o-k-s.dk E-mail: info@o-k-s.dk

Fyringsanlæg

El & VVS Consult Branchens erhvervskonsulenter Tlf. 63 40 40 00. Fax 63 40 40 01 asc@el-consult.dk www.el-consult.dk Køb, salg, vurdering, og rådgivning for branchernes installatører i hele landet. Gratis optagelse i vores kartotek.

GPS-tracking Lundberg Data A/S Tryggevældevej 8, 4652 Hårlev. Tlf. 70 26 17 97 E-mail: info@lundbergdata.dk Forhandler af WPA mobil løsning Microsoft C5 Håndværk, et rigtigt godt alternativ, som du bør se

GPS-overvågning og -flådestyring info@autotracking.dk www.autotracking.dk Tlf: 31 69 31 36

Inddækning

Sabeto-Flex Hesthøjvej 4 · 7870 Roslev tlf. 70 22 50 04 www:sabetoflex.dk mail:info@sabetoflex,dk INDDÆKNINGER I FARVER Vi har materialet som gør dit arbejdet til en leg. Brug Sabetoflex færdigvare og ruller så er du sikker på pris og kvalitet.

DS-bladet nr. 4 2013  |  45


Vi leverer varerne... Kvalitetsstyring

Lønservice

Overfladebehandling

European House of Quality A/S Tlf. 86933321, mail: as@sherlock.dk www.sherlock.dk Bliv hurtigt og sikkert klar til DS/EN 1090-1 og/eller ISO 9001 certificering med Sherlock. Web baseret system som indeholder skabeloner til alle registreringer og procedurer.

Lønadministration

Fyns Galvanisering a/s Mosevænget 5 5550 Langeskov Tlf. 65 38 12 62 Fax 65 38 12 72 E-mail: mail@fynsgalvanisering.dk www.fynsgalvanisering.dk Varmforzinkning: – hjælpsomhed og grundighed! Grydestørrelse: 6,5 x 1,5 x 2,5 meter (LxBxH).

-

med udgangspunkt i DS’s overenskomster

Tronholmen 3, 8960 Randers SØ Tlf. 87 10 19 30. Fax 86 42 37 95 proloen@proloen.dk www.proloen.dk

Malerkabiner Q-kontrol ApS Magnoliavej 4, 5250 Odense SV Tlf. 70 23 34 33. Fax 63 17 19 77 www.qkontrol.dk E-mail: info@qkontrol.dk Vi godkender og overvåger virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Laserskæring Ollerup Maskinfabrik A/S Holbækvej 79, 4200 Slagelse Tlf. 58 26 60 28. Fax 58 26 61 21 Internet: www.ollerupmaskinfabrik.dk Laserskæring 2000 x 6000 mm, stål 25 mm, rustfri 25 mm, aluminium 15 mm. Bukning: 500 ton x 4000 mm. Klipning: 4000 mm, stål 12 mm, rustfri 10 mm. Flammeskæring: 3300 x 12000 mm, emnetykkelse max. 200 mm. Plasmaskæring: 3300 x 12000 mm, stål 80 mm, rustfri 50 mm.

Lækagesporing

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Malerkabiner til ethvert formål

Maskin- og smedearbejde SOLVANG MASKINFABRIK ApS Lejerstoftevej 3, Lyderslev DK-4660 Store Heddinge, Danmark Tlf. 5650 8031 · Mobil 4026 8031 Fax 5650 8247 www.solvang-maskinfabrik.dk cbl@solvang-maskinfabrik.dk

MASKINFABRIKKEN

TOOL CON APS

Konstruktion og tegningsarbejde til automationsopgaver CNC-fræsning, enkeltstyk eller serieproduktion www.toolcon.dk . info@toolcon.dk Søren Frandsen . Tlf 20 11 76 30

Maskiner og elektroværktøj Thy Lækagesporing Kirkebyvej 22 Nors 7700 Thisted Tlf. 97 98 22 73 mail joj@thy-laekage.dk www.thy-laekage.dk

Løfteborde TRANSLYFT A/S Aalborgvej 321, 9352 Dybvad Tlf. 98 86 49 00. Fax 98 86 49 10 www.translyft.com dybvad@translyft.com Hydrauliske løfteborde, meget stort standardprogram. Specialmål efter aftale.

46  |  DS-bladet nr. 4 2013

Reparation af REMS Maskiner og elektroværktøj: Skjoldborg Elektro Service Petersmundevej 19, 5000 Odense C Tlf. 66 136 309 www.rems.de

Scherers Elektro ApS – Stedet hvor (næsten) alt kan laves Vi reparerer alt inden for el-værktøj, og er specialister i blikkenslagernes værktøjer. Valhøjs Allé 171 st. 2610 Rødovre www.scherers-elektro.dk

Herning Varmforzinkning A/S Sverigesvej 13 7480 Vildbjerg Tlf. 97 22 01 44 Fax 97 13 30 03 E-mail: hv@hv.dk · www.hv.dk HV Overfladeteknik ApS Sandagervej 20, 7400 Herning Tlf. 97 22 03 14, fax 97 22 32 13 Datterselskab Letland Baltic Zinc Technics sia Varmforzinkning, bejdsning og passivering af rustfrit stål, vibrationsafgratning af råemner, kuglepolering og affedtning af metaller, sandblæsning. NG Nordvestjysk Galvanisering A/S CM Jernvare Odense Skivevej 170, Hvam, 7500 Holstebro Tlf. 97 46 11 44. Fax 97 46 15 44 Mail: nvg@ nvg.dk Hjemmeside: www.nvg.dk Overfladebehandling, varmforzinkning, sandblæsning, maling, metallisering.

Oliefyrsservice

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VARMEPUMPER

Energiservice Lygas Nyholms Allé 39 · 2610 Rødovre Tlf. 70 22 55 32 E-mail: info@energi-service.dk http://www.energi-service.dk Træt af at køre vagt? Lad os hjælpe dig med udkald og service. • ALT VVS-arbejde henvises fortsat til dig • 35 biler på gaden hver dag – vi er altid i nærheden af dig og dine kunder • Vi servicerer alle kedeltyper • Vi kører alt fra villakunder til industri- & erhvervskunder Ring og hør mere på telefon 70 22 55 32 – spørg efter Max.

Olietågeudskillere

Fyns Galvanisering a/ REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Højeffektive olieudskillere til bearbejdningscentre og andre maskiner. Fra 200-20.000 m3 /t

Pension

Pension for Selvstændige Smallegade 10, 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 86 00. Fax 33 93 80 44 e-mail: info@pfs.dk www.pensionforselvstaendige.dk

Plasma- og flammeskæring

NICON INDUSTRIES A/S Sandholm 55H, DK-9900 Frederikshavn Tlf. 96 23 94 00/27 88 63 23 Fax 96 23 94 11 E-mail: tju@nicon-industries.com www.nicon-industries.com CNC-styret skæreanlæg med 2 flammeskærehoveder og 1 3D plasma Kjellberg 360 AMP. Bordstørrelse: 19.000 x 4.200 mm. Kan skære emner i følgende tykkelser: Sort stål: 200 mm, rustfrit stål: 80 mm og aluminium: 90 mm. Ollerup Maskinfabrik A/S Holbækvej 79, 4200 Slagelse Tlf. 58 26 60 28. Fax 58 26 61 21 Internet: www.ollerupmaskinfabrik.dk Laserskæring 2000 x 6000 mm, stål 25 mm, rustfri 25 mm, aluminium 15 mm. Bukning: 500 ton x 4000 mm. Klipning: 4000 mm, stål 12 mm, rustfri 10 mm. Flammeskæring: 3300 x 12000 mm, emnetykkelse max. 200 mm. Plasmaskæring: 3300 x 12000 mm, stål 80 mm, rustfri 50 mm.


lEVERANDØRREgISTERET – vises også på DS-bladets hjemmeside!

optagelse – kontakt: Mediapunktet, Anita Rasmussen Tlf. 51 17 14 24 · ar@mediapunktet.dk

Plast- og certifikat-svejsning

H.C. Lumbyesvej 19, 5270 Odense N Tlf. 65 95 51 15. Fax 65 95 57 15 E-mail: post@lumbysmeden.dk Certifikatsvejsning. Svejsning af PE-rør. Diamantboring Ø 25-300.

Pumper

Lykkegaard A/S Nyborgvej 35, 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 13 16 E-mail: lm@lykkegaard-as.dk www.lykkegaard-as.dk Fabrikation af speciel pumper i over 100 år.

Pumper og omrørere

Rustfrit

Svejseudsugning

Chris Jensen Stenlille A/S Stenmaglevej 20, 4295 Stenlille Tlf. 57 80 46 00. Fax 57 80 42 58 E-mail: chrisjensen@chrisjensen.dk Hj.side: www.chrisjensen.dk Rustfrit stål.

Solvarme Djurs Solvarme Hannebjergvej 24, 8960 Randers SØ Tlf. 86 49 58 57 per@djurssolvarme.dk www.djurssolvarme.dk Produktion/rådgivning/salg

Statiske beregninger Brøns Ingeniørfirma ApS Damvej 12, Brøns 6780 Skærbæk Tlf. 74753424. Fax 74753120 Mail: mail@ broens-ing.dk Hjemmeside: www.broens-ing.dk Vi tilbyder statiske beregninger af stålkonstruktioner.

Strålevarme Helge Frandsen A/S CELSIUS VEST 7568 8033. ØST 4585 3611 E-mail: hfas@hfas.dk INDUSTRIVARME www.hfas.dk FREMTIDSSIKRET Industrivarme der dur! Strålevarme – luftvarme - på gas eller vand. Mere end 20 års erfaring!

360

Chopperpumper, Beluftere, Omrørere og Procesanlæg www.landia.dk -eller ring 9734 1244

Tegne- & projektarbejde Projekt Service Aps Juliedalvej 3, Døjringe, 4180 Sorø Tlf. 22 96 60 91 www.projekt-service.dk anders@projekt-service.dk Vi tilbyder alt i tegne- & projektarbejde inden for stål- & maskinbranchen.

Transportanlæg

JTT Conveying A/S JTT Conveying A/S Industriparken 20 · 7182 Bredsten Tlf.: 7588 1511 · Fax: 7588 1372 E-mail: info@jtt.dk Web: www.jtt.dk · Transportører / anlæg · Transportbånd · Transportørkomponenter · Kopelevatorkomponenter · PVC/Pu-bånd · Transmissionsbånd · Industrigummi

Trådvarer Stålkonstruktioner

Rørbæringer

Sanderum Smede- og Maskinværksted A/S Holkebjergvej 31, 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 72. Fax 66 17 06 29 www.sanderumsmede.dk e-mail: mail@sanderumsmede.dk Halsjern, hårnåle (U-bolte), overbøjler og glidesko, i sort. galvaniseret el. rustfri/syrefast. Til VVS, offshore-industri, skibsværfter og kraftvarmeværker.

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Alle former for svejseudsugning og procesventilation

Grædstrup Stål A/S Hamborgvej 6, 8740 Brædstrup Tlf. 75 76 01 00. Fax 75 76 02 03 www.graedstrupstaal.dk Pulverlakeret stålspær.

THYSSEN STÅL A/S

FK Trådindustri ApS Industrikrogen 7 Filskov, 7200 Grindsted Tlf. 75 34 84 66. Fax 75 34 84 95 www.fk-traad.dk – info@fk-traad.dk Bukkede trådemner ø3-ø10 mm på CNC maskiner. Runde ringe, ø2xø12 mm, med/uden stuksvejs. Tråd i rette længder på fixmål ø2-12 mm. Ventilatorgitre, trådnet og trådkurve samt blanktrukket, galv. og rustfri tråd. Overfladebehandlede og færdigpakkede emner.

Vand & afløb

Vandskæring

Ålsrode Smede- & Maskinfabrik A/S Fabriksvej 9, 8500 Grenå Tlf. 87 58 18 00. Fax 87 58 18 01 www.aalsrode.dk lb@aalsrode.dk · bb@aalsrode.dk CNC-styret Vandskæremaskine, NC400Q Fabr. Water Jet. Bord: 4000 x 2000 mm. 4 skærehoveder for vand og abrasiv skæring NC4060Q Fabr. Water Jet. Bord: 4200 x 6700 mm (2 styk) 8 skærehoveder for vand og abrasiv skæring

Ventilation

REGUVENT A/S Oustedvej 4, 8660 Skanderborg Tlf. 75 66 17 77. Fax 75 66 15 02 www.reguvent.dk mail@reguvent.dk Komplette ventilationsløsninger tilpasset Deres behov.

Assensvej 480, Faldsled 5642 Millinge Tlf. 62 68 11 33. www.rosenbergventilation.dk Har du behov for ventilationsanlæg eller udsugningsanlæg til industrien eller andre erhverv, så kan du med fordel overveje et samarbejde med Rosenberg Ventilation.

Vikar-hjælp

Vikar-hjælp Søren A. Sørensen Tlf. 9783 6478 www.vikar-hjælp.dk

VVS

Thyssen Stål A/S Klostervej 3, Gånsager 6780 Skærbæk Tlf. 74757274. Fax 74757319 Mail: mail@thyssen-staal.dk Hjemmeside: www.thyssen-staal.dk ABCliner Materialer, Teknik og Udførelse Ledningsrenovering og -udskiftning Tlf.: 24 87 85 93 · psh@abcliner.dk www.abcliner.dk

IN-Therm AS Sofienlystvej 7, 8340 Malling Tlf. 86 93 36 33. Fax 86 93 38 95 E-mail: swep@swep.dk Hjemmeside: www.swep.dk Varmevekslere.

DS-bladet nr. 4 2013  |  47


KURSUS i entrepriseret 2013 – AB92 Entrepriseret og AB92 – hvorfor nu det?

AB92 indgår som et af en række standarddokumenter, der bruges til at indgå aftaler om entrepriser. De fleste større entrepriseaftaler for medlemmer af DS Håndværk & Industri bliver indgået på baggrund af AB92.

Magasinpost-MMP ID-nr 42386

Kurset giver dig kendskab til de regler og forhold, som er væsentlige ved bygge- og anlægsopgaver. Der er særlig vægt på indholdet og fortolkningen af AB92.

Derfor skal du deltage

•   Du får styr på, hvilke grundprincipper og regelsæt, der gælder i forskellige  entrepriseretlige aftaleforhold •   Du får indsigt i, hvad der gælder af rettigheder og pligter for både bygherre  og entreprenøren samt for underentreprenører •   Du får hjælp til at imødegå forhold, hvor det ofte går galt i praksis – og til  hvad du kan gøre for at undgå det.

Kursets indhold •   Entrepriseretlige  aftalebegreber •   Aftaleformer •   Tilbudsgivning •   Entreprisekontrakten •   Bygherren og  entreprenørens ydelser

•   Forsinkelse •   Mangler •   Bygherrens ændringsret •   Risikoens overgang ved byggeri •   Forsikringsforhold  og sikkerhedsstillelse •   Voldgift og syn og skøn

Underviser

Advokat Jacob Kirkegaard Hansen

Pris

For medlemmer: 1.900 kr. ekskl. moms For andre: 2.500 kr. ekskl. moms

Praktiske oplysninger

Kontakt os Ring til Uddannelsesafdelingen på telefon 6617 3333, hvis du har spørgsmål. Og meld dig til Kursus i entrepriseret 2013 i kalenderen på vores hjemmeside  – kursusnummer 13121, 13122 eller 13123.

Magnoliavej 2-4  |  5250 Odense SV  |  Telefon 6617 3333  I www.ds-net.dk

ISSN 1602-7213

•   Kursus nr. 13123 Torsdag den 13. juni kl. 9.00 - 15:00 hos DS Håndværk & Industri i Odense.

AFSENDER: DS-bladet | Magnoliavej 2 | 5250 Odense SV

•   Kursus nr. 13122 Torsdag den 30. maj kl. 9.00 – 15.00 i Scandic Silkeborg.

Ændring vedr. Abonnement – ring venligst 66 17 33 33

•   Kursus nr. 13121 Torsdag den 25. april kl. 9.00 – 15.00 på Energiens Hus i Sorø.

DS-bladet nr. 4, 2013  
DS-bladet nr. 4, 2013  

DS-bladet nr.. 4, 10. april 2013