Page 1

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

Katalog izložbe

PJEVAČKI ZBOR RKUD-a «ĐURO SALAJ» SLAVONSKI BROD (1972.-1990.)


DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU Augusta Cesarca 1, Slavonski Brod

AUTORI IZLOŽBE I KATALOGA Katarina Aladrović-Mehandžija, prof. Joakim Čičić, prof. Gordana Slanček, dipl. politologinja

Izložba je otvorena od 16. ožujka do 31. listopada 2016. godine

Katalog je financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Slavonski Brod, ožujak 2016. godine


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

3

UVOD

P

ovijest zborskog pjevanja u Brodu na Savi/ Slavonskom Brodu započinje u franjevačkoj crkvi sv. Trojstva i samostanu u kojem i dan danas odjekuju glasovi crkvenog zbora. Nažalost, nemamo povijesnih izvora o osnivanju prvog crkvenog zbora pri samostanu, ali bogata liturgija je tražila i bogato pjevanje i sviranje, bilo to a capella ili uz pratnju orgulja. Kako su orgulje u samostanskoj drvenoj crkvi još od 1736. godine, možemo reći da je i zbor pri samostanu postojao od tog vremena.

dnice i davorije pridonose rađanju ideje o nacionalnoj pripadnosti. Buđenje nacionalne svijesti u gradu Brodu na Savi je vidljivo kroz osnivanje udruga građana koncem 19. stoljeća, među kojima su prva bila pjevačka društva. Pjevačka su društva osim pjevanja njegovala ostale kulturne i prosvjetne aktivnosti. Uz Hrvatsko pjevačko društvo Davor, koje postoji i danas, djelovalo je i slovensko pjevačko društvo «Prešeren», Glazbeno društvo «Zajc», «Brodski gudalački kvartet Slavonski Brod» i Srpsko crkveno

HPD «Davor» 1924. godine (Izvor: Muzej brodskog Posavlja)

U Europi se u 19. stoljeću počela rađati nacionalna svijest koja se iskazivala i kroz glazbena okupljanja. U Hrvatskoj se za vrijeme narodnog preporoda javljaju pjevačka društva koja kroz bu-

pjevačko društvo. Sva ta pjevačka društva su se temeljila na istim načelima i imala su sličan ustroj. Od osnivanja HPD «Davor» 1871. godine povezani su članovi zbora tog društva s franjevcima i


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) zborom u crkvi, a često su iste osobe bile zborovođe na oba mjesta. Prema arhivskim povijesnim izvorima vidljivo je da je Društvo osnovano još 1864., ali su prva pravila donesena tek 1871. godine, pa o početcima njegova rada govorimo od te godine. Svrha Društva je bila pjevanjem hrvatskih pjesama širiti hrvatsku narodnu glazbu. Do novčanih sredstava društvo je dolazilo organiziranjem javnih zabava i koncerta, pjevačkih izleta, priređivanjem crkvenog pjevanja, raspisivanjem nagrada za hrvatske četverospjeve i zborove. U početku je osnovano kao muški zbor, kasnije kao mješoviti, a od 1924. i kao ženski.1 Nakon Drugog svjetskog rata Društvo se polako počelo gasiti, a jedan od razloga je bio što su mnogi članovi stradali u ratu ili su odselili iz Slavonskog Broda. Nakon Rata, Hrvatsko pjevačko društvo «Davor» je održalo još nekoliko koncerata, a zadnji je bio u Novoj Gradiški 20. ožujka 1948. godine. Rad Društva koje je imalo hrvatski nacionalni predznak, što tadašnjim komunističkim jugoslavenskim vlastima nije odgovaralo, je zabranjen te je «Davor» nakon dugih 77 godina prestao djelovati.

4

vog kulturno-umjetničkog društva «Davor» koje je trebalo nastaviti tradiciju slavnog Društva. Slomom Hrvatskog proljeća dolazi i do prestanka rada tek novoosnovanog «Davora» 1972. godine. Od 1888. godine u Brodu na Savi postojalo je i Srpsko crkveno pjevačko društvo koje je, uz prekide, djelovalo do 1941. godine. Svrha Društva je bila podizati srpsko crkveno i svjetovno pjevanje. U početku su članovi bili samo Srbi, ali se tog kriterija pri izboru dirigenata nisu držali. Od 1930. godine društvo se zove «Pevačko društvo Branko Radičević u Slavonskom Brodu», a dano mu je jugoslavensko nacionalno obilježje. Nakon koncerta 2. siječnja 1940. godine2, nemamo podataka o daljnjem radu Društva. Uz društva s hrvatskim i srpskim nacionalnim predznakom tijekom 1930. godine postojalo je i slovensko društvo u Slavonskom Brodu. «Slovensko izobraževalno in pevsko društvo Prešeren» je osnovano 7. svibnja 1930. na temelju molbe Predstojništva gradske policije za grad Brod na Savi, a pravila su mu odobrena 15. svibnja iste godine. Sastajali su se u prostorijama Dalmatinskog podruma. Društvo je 6. prosinca 1930. priredilo prvu

«Pevačko društvo Branko Radičević u Slavonskom Brodu», izlet Društva na sv. Petku 1931. godine (Izvor: HR-DASB-6, inv. br. 71)

Nostalgija za HPD «Davor» rezultirala je pokušajem obnavljanja društva za vrijeme Hrvatskog proljeća 1971. godine. Ogranak Matice Hrvatske je u svibnju 1971. godine bio inicijator osnivanja noJosip Jerković: Pregled glazbe u Brodu od 1871. do 1994., Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu,(2000.), str. 439

zabavu u hotelu «Tri gavrana» na kojoj je sudjelovao muški zbor tog Društva. Dostupni povijesni izvori ne odaju što se dalje zbivalo s Društvom.

1

HR-DASB-1, Gradsko poglavarstvo Brod na Savi, inv. br. 72: letak kao najava koncerta 2


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

5

PJEVAČKI ZBOR RKUD-a «JEDINSTVO» SLAVONSKI BRODPRETHODNICA ZBORA RKUD-a «ĐURO SALAJ» OD 1945. GODINE

O

pćinski sindikat Slavonskog Broda je 1945. godine osnovao, odnosno obnovio, Sindikalno kulturno-prosvjetno društvo «Jedinstvo» u kojem je djelovao i muški pjevački zbor istog imena. Zbor je imao 70 članova, većinom radnika, a vodio ga je prof. glazbe Franjo Pokaz.3 Od 1948. zbor je mješoviti, a preuzima ga prof. glazbe na Učiteljskoj školi Branko Rakijaš. Zbor je na Smotri zborova kulturno-prosvjetnih društava grada Slavonskog Broda 1949. godine «pokazao prednost pred ostalim pjevačkim zborovima u pogledu interpretacije, dinamike i tempa». Nastupali su s tri pjesme: Oj, zemljo naša Trudeca, Tri prigorske Žganeca i Pesem o svobodi Gobeca.4 Savez kulturno prosvjetnih društava Hrvatske pozvao je dva društva iz Broda 1949. na republičku smotru društava, a jedno od njih je bio upravo zbor RKUD-a «Jedinstvo». Zbor te godine broji 90 članova te je nagrađen na Smotri Saveza kulturnoumjetničkih društava NR Hrvatske prvom nagradom u II. kategoriji zborova. Na I. smotri Saveza kulturno-umjetničkih društava NR Hrvatske, oblasnog odbora Osijek, u Osijeku 1950. godine nastupaju s tri skladbe: Rakijaš: Poruka djevojci, Krnić: Žetelačka, Gotovac: Nove brazde.5 Tom prigodom su nagrađeni i dijele prvo mjesto s RKUD «Kraš» iz Osijeka. Zbor je tijekom 1950. godine ostvario i turneju po splitskoj okolici. Nakon povratka, dirigent odlazi u vojsku, a zatim zbog bolesti na liječenje. Broj članova se tada sa 70 smanjio na 45-50. Na IV. smotri kulturno-umjetničkih društava Slavonskog Broda, 1951. godine mješoviti zbor je nastupio s Šumi huji Zelen gora M. Logara, Ašikovanje B. Đorđevića i Baranovićevom kompozicijom Ćopićeve pjesme Herojeva majka. Novine navode: «Ubuduće bi ovaj inače renomirani zbor, kao i njihov dirigent,

Josip Jerković: Pregled glazbe u Brodu od 1871. do 1994., Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu (2000.), str.446 4 Brodski list, br.23, 4.6.1949., str. 3 5 HR-DASB-324, Sindikalno kulturno-prosvjetno društvo «Jedinstvo», inv. br. 1, program Smotre

trebali posvetiti više pažnje izboru kompozicije, kako bi odgovarala stvarnim mogućnostima zbora».6 Zborom je tom prigodom ravnao Stjepan Mateić, u isto vrijeme i dirigent zbora RKUD-a «Đuro Đaković».

Koncert RKUD-a «Jedinstvo» 1949. godine (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka plakata, 3.1., inv. br. 12 )

U 1952. godini zbor je brojio 60 članova te su u lipnju održali uspješan koncert s nastupima muškog, ženskog i mješovitog zbora pred punim Domom kulture (Hrvatski dom). Na V. smotri saveza KUD-ova grada Slavonskog Broda zbor je nagrađen prvim mjestom za kompozicije Pjesma zadrugara Lothke i Svatovska J. Vrhovskog.7

3

Brodski list, br.11. 16.3.1951., str. 3 HR-DASB-324, Sindikalno kulturno-prosvjetno društvo «Jedinstvo», inv. br. 1, Izvješće 6 7


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

U siječnju i veljači 1953. održavaju komorne koncerte u kojima sudjeluje i mali zbor s dva madrigala starih engleskih majstora: Proljetna pjesma H. Purcell i Kad ljubav nema sna Callicott. Iste godine su izveli posebni vokalni koncert za radnike «Đure Đakovića». Odlaskom dirigenta Rakijaša 1953. u Zagreb, zbor gubi većinu članova, oko 20 članova ne dolazi više na probe pa je tako u 1953. godini ostvareno samo 9 nastupa. Godine 1954. zbor broji 57 članova, od čega tek 20-ak radnika. Probe se dva puta tjedno održavaju u prostoriji Mjesnog sindikalnog vijeća. Zajednički koncert zbora «Jedinstva» i zbora KUD-a «Drago Vidošević» iz Bosanskog Broda je održan 26. ožujka 1955. u čast desetogodišnjice oslobođenja Slavonskog Broda, a na njemu je zbor «Jedinstva» izveo djela Zajca, Tajčevića, Ulage, Lisinskog i Odaka.8 Pred punom dvoranom Gradskog kazališta dirigent Branko Krizmanić i njegov zbor su pokazali kako se kroz suradnju dva zbora mogu povezati i gradovi te dobiti još bolji i kvalitetniji program. Iste godine na svečanom koncertu povodom desetgodišnjice «Jedinstva» nastupili su pjevački zbor, tamburaški orkestar i violinski kvartet tog Društva. Tada je zborom dirigirao učitelj glazbe na Učiteljskoj školi Branko Krizmanić, a pjesme su bile iz gotovo svih krajeva Jugoslavije.9 Na koncertu su se izvodila djela Mokranjca, Zajca, Lisinskog, Gotovca, Karastojanova, Tajčevića i Ulage. Mješoviti zbor je 1955. godine imao 55 članova, 27 muških i 28 ženskih. Iste godine je osnovan i omladinski zbor, a brojio je 60 članova, većinom učenika stručnih škola u Slavonskom Brodu. Zbor je vodio učitelj Učiteljske škole Skiva. Mješoviti zbor kasnije vodi Stjepan Mateić. Manjak stalnih prostorija za probe odrazio se nepovoljno na dolazak pjevača na pokuse što je umanjilo i kvalitetu izvedbi. Već u lipnju 1956. godine, mješoviti i omladinski zbor su bez zborovođe, a mješoviti zbor prestaje s radom pa su neki od pjevača počeli prelaziti u ponovno aktiviran zbor

8 9

Brodski list, 1955. Brodski list ,br.25, 24.6.1955. , str. 4

6

RKUD-a «Đuro Đaković». Tijekom 1957. je djelovao samo omladinski pjevački zbor. Na sjednici odbora Društva 4. studenog 1958. je predloženo da cjelokupno Društvo prestane s radom zbog nedostatka financijskih sredstava te zbog toga što Kotarsko sindikalno vijeće ne priznaje rad tamburaške i pjevačke sekcije navodeći da u Društvu nema radnika.10

Koncert 1955. godine RKUD-a «Jedinstvo» (Izvor: HR-DASB-324, inv.br. 1)

HR-DASB-324, Sindikalno kulturno-prosvjetno društvo «Jedinstvo», inv. br. 1, Izvješća 10


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

7

ZBOR RKUD-a «ĐURO ĐAKOVIĆ» SLAVONSKI BROD Ubrzo nakon Drugog svjetskog rata osniva se RKUD «Đuro Đaković» (1946. godine), u kojem je jedna od sekcija bila i muški pjevački zbor. Godine 1949. zbor je nastupio na Smotri kulturnoumjetničkih društava grada Slavonskog Broda s dvije skladbe: Hatzeovu Na vrelu bratstva i Gotovčevu Dobra večer uzorita. Nakon stanke sredinom 1950-tih u radu zbora, on se ponovno aktivira 1956. godine. Mnogi članovi dotadašnjeg zbora «Jedinstvo» prelaze u zbor RKUD-a «Đuro Đaković». U godini 1958. pjevački zbor i orkestar pod ravnanjem dirigenta Stjepana Mateića unatoč poteškoćama oko nabavke partitura postižu zapažene rezultate.11 Te godine su izveli cjelovečernje programe i to 6 puta, od toga 4 u Slavonskom Brodu. Tijekom 1959. godine su koncertni program, osim u Slavonskom Brodu izvodili i u Slavonskoj Požegi, Novoj Gradiški i Županji. Ostvarena je i suradnja s orkestrom iz Slavonske Požege i njihovim dirigentom Janezom Tavčarom. Od 1960. godine do 1963. godine zbog nedostatka prostora zbor s orkestrom nije djelovao. Problem nedostatka prostora za probe je i dalje postojao tijekom 1963. godine te su zbog toga pjevački zbor i orkestar uvježbavali program odvojeno, orkestar u ložionici, a zbor u Muzičkoj školi. Osim nastupa na akademijama i prigodnim svečanostima, uvježbavali su i cjelovečernje koncerte te su se na njihovom repertoaru našla i djela Verdija, Puccinija, Brahmsa, Offenbacha i Zajca.12 Nažalost, nemamo pouzdanih izvora o tome do kada je zbor RKUD-a «Đuro Đaković» djelovao.

11 12

Brodski list, br. 24, 4.7.1958., str. 3 Brodski list, br. 38., 19.19.1962., str. 2


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

8

PJEVAČKI ZBOR RKUD-a «ĐURO SALAJ» SLAVONSKI BROD Od osnivanja pjevačkog zbora 1972. godine do prvog samostalnog koncerta 1974. godine

N

akon slabljenja i gašenja spomenutih pjevačkih zborova, u glazbenom životu Slavonskog Broda unutar radničkih kulturnoumjetničkih društava krajem 1960-tih nastala je praznina. Ogranak Matice Hrvatske Slavonski Brod je u svibnju 1971. godine bio inicijator osnivanja obnovljenog kulturno-umjetničkog društva «Davor» koje je trebalo nastaviti tradiciju slavnog Društva. Osnivačka skupština održana je u Slavonskom Brodu 24. listopada 1971. godine, uz prisustvo više od 150 kulturnih i društvenih radnika slavonskobrodske komune i brojnih članova bivšeg «Davora». Za ovu prigodu iz Muzeja je bila posuđena društvena zastava iz 1896. godine. Slom Hrvatskog proljeća u studenom 1971. godine onemogućio je rad novoosnovanog pjevačkog društva i ostavio kulturnu i glazbenu publiku grada bez kvalitetnog i institucionaliziranog pjevačkog zbora. Stoga se osjetila potreba za osnivanjem društva koje bi uživalo političku i financijsku potporu vladajućih struktura. RKUD «Đuro Salaj» je osnovano u siječnju 1972. godine kada je Skupština donijela Statut prema kojem se društvo naziva Radničko kulturno-umjetničko društvo «Đuro Salaj», a zadatak mu je da preko amaterskog bavljenja umjetnošću doprinosi odgajanju i obrazovanju radnih ljudi, građana i omladine.13 Svoju kulturno-umjetničku djelatnost Društvo ostvaruje putem sekcija.14 U početku su Statutom predviđene sljedeće: dramska, likovna, literarna sekcija, pjevački zbor HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 2, Normativni akti: Statut iz 1972. godine 14 Isto

te tamburaški, gudački komorni i harmonikaški orkestar. Društvo od početka ima svoj grb (znak), zastavu i pečat, ali se oni opisuju tek u Statutu iz 1980. godine: znak društva sadrži inicijale društva, liru kao simbol glazbene djelatnosti, masku kao simbol literarno-dramske djelatnosti i petokraku zvijezdu. «Zastava društva bijele je boje, oivičena vezom boje starog zlata, a u sredini polja otisnut je znak Društva. Ispod oznake Društva ispisan je tekst: RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod. Pečat Društva okruglog je oblika, uz čiji je rub ispisan tekst RKUD Đuro Salaj» Slavonski Brod, s petokrakom zvijezdom u sredini.»15 Mjesec dana nakon osnivanja društva oformljen je zbor od svega 25 članova koji se povećao na 60 do kraja godine. U sastav zbora pozvani su članovi zborova nekih brodskih škola, članovi zbora učenika Muzičke škole te članovi ranijih pjevačkih društava, a kasnije je popunjavan novim članovima. Stručno vođenje je u početku povjereno Stjepanu Mateiću, dugogodišnjem dirigentu Društva limene glazbe «Željezničar» te nekadašnjem dirigentu pjevačkih zborova «Jedinstva» i «Đure Đakovića». Zbor je pod njegovim ravnanjem izveo svoj prvi javni nastup u travnju 1972. godine, na svečanoj akademiji povodom Dana oslobođenja Broda. Od rujna 1972. zbor je vodio Mihael Ferić, nastavnik i poznati dirigent tamburaških orkestara. Poput ostalih sekcija društva, vježbaju u prostoru Spomen-doma «Đuro Salaj».

13

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 2, Normativni akti: Statut iz 1980. godine 15


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

U izvještaju o radu za 1972. godinu stoji da zbor ima 60 članova, od ukupno 190 članova RKUD-a podijeljenih u 6 sekcija. Probe zbora su se odvijale redovito dva puta tjedno tijekom kojih su uvježbavali program za prigodne nastupe i pripremali jedan cjelovečernji koncert. Pravilnik o radu mješovitog pjevačkog zbora je donesen 23. veljače 1976. godine i iz njega saznajemo o načinu pristupanja zboru te o organizaciji.16 Zboru se pristupalo putem audicije pred dirigentom i Savjetom zbora, a svrha joj je bila da ispitivanje glasovnih i sluhovnih sposobnosti kandidata, o čemu procjenu donose dirigent i Savjet zbora. Audiciji mora prisustvovati najmanje tri člana savjeta. Organi upravljanja zbora su: zbor, Savjet zbora i komisije za različite aktivnosti u radu zbora. Prema Pravilniku, aktivnost zbora se odvijala kontinuirano tijekom sezone koja je trajala od 1. rujna do 30. lipnja sljedeće godine. Za svaku sezonu izrađivao se plan rada, nastupa i repertoara. Probe su se redovno održavale dva puta tjedno u trajanju od 90 minuta, a pored redovnih proba postojala je i mogućnost održavanja izvanrednih, osobito pred važne nastupe. Dirigent je bio stručni voditelj, stalni član Savjeta zbora i stalno zaposlen. U travnju 1973. godine je osnovan i omladinski pjevački zbor koji je vodio Slavko Modrijan, a okupljao je najviše mladih iz Škole učenika u privredi, zatim Metaloprerađivačke škole, Tehničke škole, Gimnazije i Medicinske škole.17 16 17

Isto, Pravilnik o radu mješovitog pjevačkog zbora Brodski list, 6.4.1973., str. 12

9

U rujnu iste godine mješoviti, a kasnije i omladinski zbor preuzima Jerković Josip, nastavnik glazbe u Osnovnoj glazbenoj školi «Ivan Zajc». Zbor se tijekom 1973. godine pojavljivao na prigodnim priredbama. Zahvaljujući upornosti mladog i ambicioznog dirigenta, sve većoj ozbiljnosti članova, te sve povoljnijim materijalnim uvjetima tijekom 1974. godine ostvario je daljnji napredak u kvaliteti rada i broju članova.


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

10

Rad zbora od prvog samostalnog koncerta do predstavljanja SRH na Jugoslovenskom festivalu u Nišu (1974. do 1980.)

P

rvi samostalni koncert je priređen u svibnju 1974.18 Izvođena su djela domaćih i stranih autora, a dobro je prihvaćen od publike. Tom prigodom se zbor predstavio raznolikim programom: izvođene su umjetničke obrade pučkih pjesama Pokaza, Bombardellija, Mihelčića, koncertne kompozicije skladatelja Zajca, Cossetta, Smailovića, Markovića i Odaka. Osim njih zbor je izveo i Lijepa si zemljo moja M. Tajčevića, kantatu J. Njikoša Šokadija, Rukoveti S.Mokranjca, skladbu uz instrumentalnu pratnju Voljeni grade, te obrade pjesama iz NOB-a. Novinski tekst navodi kako su glavni komplimenti koji se mogu uputiti zboru: siguran nastup zbora, prilična ujednačenost dionica, dobri solisti intonativna čistoća, ritmička sigurnost i solidna tehnika vokalnog muziciranja.19 Najveće iznenađenje za publiku je sigurno predstavljala izvedba skladbe Serenada Brodu, brodskog skladatelja Krunoslava Seletkovića, za koju je aranžman napisao Dubravko Šef, a koja je u izvođenju zbora i oba orkestra RKUD-a, tamburaškog i harmonikaškog, dobila spontan i iskren pljesak pune dvorane Spomen-doma «Đuro Salaj». Taj koncert je potvrdio da je grad Slavonski Brod nakon niza godina i neuspjelih pokušaja napokon dobio dobar amaterski zbor koji zahtjeva punu podršku kulturnih djelatnika i brodske publike. Osim navedenog samostalnog koncerta, zbor je 1974. godine ostvario brojne prigodne nastupe: nastup u povodu obilježavanja smrti Lenjina, povodom Dana žena, svečana akademija u povodu 30. godišnjice jugoslavenske službe sigurnosti, za Dan oslobođenja Grada, za 100. godišnjicu rođenja Ivane Brlić-Mažuranić. Održani su i koncerti za sudionike republičkog natjecanja zavarivača Hrvatske, za sudionike susreta pedijatara Hrvatske i koncert za radnike «Slavonije DI». Sudjelovao je na svečanoj akademiji prilikom otvaranja nove Gimnazije, na proslavi 45. godišnjice NK «Borac» Pod-

18 19

Isto, str. 5 Brodski list, br. 21, 31.5.1974., str. 12

vinje te na svečanoj akademiji u povodu Dana Republike. U prosincu 1974. zbor je nastupio i na svečanoj akademiji u povodu 30. godišnjice proslave 4. brodske udarne brigade zajedno sa «Scenom revolucije» iz Zagreba.

Prvi samostalni koncert, 1974. godina (Izvor: HR-DASB-348, inv. br. 1113)

Osim nastupa u Slavonskom Brodu, sudjelovao je i na Muzičkom festivalu Slavonije u Požegi gdje je osvojio 1. mjesto i prvu nagradu stručnog žirija festivala. Tada je uz zbor nastupio i tamburaški


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) orkestar RKUD-a, a izveli su skladbe Bećarski nokturno i Rezika autora Bože Potočnika i Vilima Čakleca. Uspjeh je tim veći jer je to bio prvi nastup zbora izvan Slavonskog Broda, a pobijedili su u konkurenciji zborova sa dugom tradicijom.20 Osim toga nastupa, zbor je nastupao na Pjevačkoj smotri Slavonije i Baranje u Našicama u lipnju 1974. godine. Tom prigodom su dirigentu i zboru uručena priznanja za izvanredna zalaganja i uspješan nastup na Smotri. Zahvaljujući kvalitetnim nastupima na te dvije smotre zbor je, bez prethodne obvezne stručne provjere, izborio pravo sudjelovanja na VII. festivalu pjevačkih zborova Hrvatske u Zadru od 4. do 6. listopada 1974. godine. Tim pozivom je uvršten među 12 najkvalitetnijih zborova Hrvatske. Uspješnim nastupom u Zadru je dostojno reprezentirao svoj grad i opravdao povjerenje Prosvjetnog sabora Hrvatske (tijela koje ga je izabralo za predstavnika regije u Zadru).21 Ženski dio zbora je nastupio na VII. Festivalu tamburaške glazbe u Osijeku, a cijeli zbor je nastupio u Okučanima u okviru proslave 30. godišnjice pogibije Milana Stanivukovića. Na kraju 1974. godine zbor je brojao čak 75 članova, ljudi različite starosne dobi i zanimanja. Probe su se održavale dvaput tjedno po 2 sata. Većina javnih nastupa Društva bili su besplatni pa bez pomoći društveno-političkih organizacija i Skupštine općine te Zajednice za financiranje i unapređivanje kulturnih djelatnosti, za opstanak i djelovanje Društva ne bi bila dostatna samo članarina. U tom razdoblju su nabavljene i svečane uniforme za članove zbora. Tijekom prve dvije godine kratko vrijeme je djelovao i omladinski pjevački zbor, koji je vodio Brodski list, 21.6.1974., str. 12 HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; Izvještaj 1972.-1974., str. 6 20 21

11

Slavko Modrijan, no zbog nedostatka prostora i drugih uvjeta za rad nije zaživio. Ponovno je počeo s radom 1975. godine, kada je imao 65 članova, a potom se taj broj smanjio. Stručni rad je tada povjeren Josipu Jerkoviću. Te godine su nastupali su na tri priredbe. Značajniji nastupi mješovitog zbora u 1975. godini bili su na Muzičkom festivalu Slavonija 1975. u Požegi te na II. regionalnoj smotri pjevačkih zborova Slavonije i Baranje u Novoj Gradiški. U Požegi je ponovno osvojena 1. nagrada stručnog žirija, a zbor je nastupao i u finalnom dijelu festivala koji je izravno prenošen na Jugoslavenskoj radioteleviziji. Na smotri pjevačkih zborova Slavonije i Baranje 25. svibnja 1975. godine u Novoj Gradiški nastupali su uz još 11 zborova: KUD «Daruvar» Daruvar, KUD «Matija Gubec» Donji Miholjac, HKUD «Lisinski» Našice, HPD «Lipa» Osijek, OPD «Pakrac» Pakrac, RKUD «Vijenac» Slavonska Požega, HPD «Katančić» Valpovo, OKUD «Lisinski» Vinkovci, HPD «Rodoljub» Virovitica, HPD «Tomislav» Cernik i KUD «Tamburica» Staro Petrovo Selo. Zbor je 4. listopada iste godine uspješno sudjelovao i na VII. festivalu pjevačkih zborova Hrvatske u Zadru. Nastupio je u konkurenciji 12 mješovitih zborova praizvedbama Grlica B. Rakijaša i Zvona M. Pozajića te I. Tijardovićevom Livade, šume i polja žita.22 Na kraju godine je priredio i svoj samostalni koncert na kojem je ugostio članove tamburaškog orkestra i mali orkestar mandolina i gitara. Iste godine je bilo više nastupa na radiju i televiziji kao i snimanja priloga za radio i televizijsku emisiju Prijatelji glazbe. Izvršni odbor Društva je odao

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 21: Razni katalozi i isječci iz novina o nastupima Društva: katalog VIII. festivala pjevačkih zborova Hrvatske Zadar 1975. 22


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) zasluženo priznanje dirigentu zbora Josipu Jerkoviću. Tijekom 1976. godine broj članova zbora je rastao pa je uoči republičkog festivala u Zadru te jeseni dosegao 85. Iste godine probe su se održavale u prostorima Spomen-doma, tri puta tjedno u trajanju po dva sata ili dva puta tjedno po tri sata. Tako su u razdoblju od siječnja 1975. godine do travnja 1977. godine održali čak 220 proba. Tada je samo 15 članova zbora bilo glazbeno obrazovano. Zbor je 1976. godine sudjelovao na III. smotri pjevačkih zborova Slavonije i Baranje u Osijeku i na IX. festivalu pjevačkih zborova SR Hrvatske u Zadru. U Osijeku je nastupalo 11 slavonskih zborova, uz goste Smotre, Somborsko pjevačko društvo «Sombor». Zbor RKUD-a «Đuro Salaj» je izveo Nove brazde J. Gotovca, Zvona M. Pozaića i Noć na Savi I. Ocvirka.23

Zbor je nastupio s tamburašima u Osijeku na VII. festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije. Osim

12

toga, u Sisku su održali koncert uz sudjelovanje tamburaškog orkestra Društva. Sudjelovali su na svečanom otvorenju X. jugoslavenskih susreta amatera «Abrašević» održanom u Slavonskom Brodu 30. listopada, a održali su i zajednički koncert sa zborom KUD-a «Drago Vidošević» iz Bosanskog Broda 21. prosinca 1976. godine. Iste godine su snimljena i 4 priloga za RTV Zagreb. Uz priznanja, koja je zbor dobio sudjelujući na regionalnoj smotri zborova u Osijeku te na Festivalu u Zadru, pridonio je i dobivanju «Nagrade oslobođenja Broda» koju je Društvo primilo od Skupštine općine Slavonski Brod «za uspjehe na kulturno-umjetničkom stvaralaštvu i približavanje kulture radnim ljudima i građanima».24 Zbor je 1976. godine usvojio Pravilnik rada koji postaje je temelj za život i rad u zboru. Kako je zbor bio najbrojnija sekcija Društva, u njemu se osobito osjećao manjak društvenog života i potreba za osnivanjem Društvenog kluba. Tijekom 1977. godine ponedjeljkom se održavala proba sa ženskim zborom, utorkom s muškim, a petkom je bila zajednička proba svih dionica. Takav intenzitet rada nametalo je brojno članstvo i veliki broj novih članova te potreba za njihovim bržim uključivanjem u rad. Ženskih članova je bilo 60, a muških samo 30. Osim redovitih prigodnih nastupa na akademijama i svečanostima u 1977. godini se ističu nastupi izvan NR Hrvatske. Dana 4. ožujka 1977. su nastupili u Titovom Užicu zajedno s tamburaškim orkestrom, a dan poslije u Sevojnom. U 1977. godini je potrebno istaknuti i svečani zajednički koncert cjelokupnog RKUD-a «Đuro Salaj» s nastupom solista HNK-a Osijeka i Radija Novog Sada u povodu obilježavanja 5-godišnjice Društva, 20. travnja, te nastup zbora kao gosta na 14. festivalu muzičkih društava AP Vojvodine u Rumi, 18. lipnja 1977. godine. U Rumi je, na tom tradicionalnom festivalu, sudjelovalo nekoliko tisuća glazbenika, a brodski zbor je izabran od strane Prosvjetnog sabora Hrvatske kao predstavnik SR Hrvatske. U Domu kulture u Rumi je na koncertu zborova nastupilo 12 vojvođanskih zborova, a brodski zbor je izveo

23

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 21: Razni katalozi i isječci iz novina o nastupima Društva: pozivnica za III. regionalnu smotru pjevačkih zborova Slavonije i Branje

24

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; Izvještaj 1976., str. 2


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) Nove brazde J. Gotovca, Plavo kad nebo tone I. Zajca, Ljubavno vraćanje K. Babića, VII. rukovet S. Mokranjca, Laku noć V. Lisinskog i Barbara V. Špoljarića.25 Četvrtu godinu zaredom zbor je nastupao na regionalnoj smotri zborova u Požegi u lipnju te je predstavljao regiju na Festivalu pjevačkih zborova Hrvatske u Zadru u listopadu. U Požegi je ponovno bio najbolji među 11 slavonskih zborova, a u Zadru, na kvalitetnoj i najmasovnijoj manifestaciji amatera u Hrvatskoj je potvrdio da mu je mjesto među 14 najboljih zborova u SR Hrvatskoj. Nastupali su sa skladbama Gotovca, Mokranjca, Ljadova i Lisinskog.26 Savjet zbora je, prije svakog gostovanja radio pripreme, ne samo nastupa, već cijelog puta i mogućih izleta, pa su te godine tijekom puta na festival u Zadar obišli Bihać, Plitvička jezera, Makarsku, Počitelj i Mostar.

13

O djelovanju omladinskog zbora tih godina postoje malobrojni podatci. Repertoar predviđen za omladinski zbor za 1976. godinu je uključivao osim himni, nekoliko skladbi E. Cossetta, J. Njikoša, Spiler-Devčića, I. Tijardovića, D. Fio-a, T. Vidoševića. Stručni voditelj omladinskog zbora od 1976. godine je bio Vladimir Obertlik, nastavnik glazbe iz Slavonskog Broda, no djelovanje zbora se u 1977. godini opet gasi. Zbor ponovno djeluje od kraja 1978. godine do ljeta 1979. Tijekom tog vremena ga je vodio voditelj mješovitog zbora Josip Jerković, ali kasnije nije više mogao voditi oba zbora. Potreba za takvim zborom je postojala jer je trebalo pomlađivati mješoviti zbor, ali problemi su nedostatak uvjeta, voditelja i prostora za redovite probe. Velik uspjeh mješovitog zbora 1978. godine je osvajanje prvog mjesta na V. smotri pjevačkih zbo-

V. Smotra pjevačkih zborova Slavonije i Baranje, 1978. godina (Izvor: HR-DASB-313, Zbirka fotografija, inv. br. 926)

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 21: Razni katalozi, isječci iz novina o nastupima društva: katalog XIV. festivala muzičkih društava Vojvodine 26 HR-DASB-325 RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 32: Katalozi i isječci iz novina te fotodokumentacija: Brodski list, 4.11., 1977. 25

rova Slavonije i Baranje održanoj u našem gradu. Na Smotri je sudjelovalo 10 pjevačkih zborova iz Slavonije i Baranje: Ženski zbor «Braća Ribar» iz Osijeka, HPD «Rodoljub» Virovitica, HPD «Rodoljub» Virovitica, HPD «Tomislav» Cernik, HKUD


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) «Lisinski» Našice, PD «Sklad» Đakovo, HPD «Lipa» Osijek, GPD «Pakrac» Pakrac, RKUD «Vijenac» Požega i KUD «Matija Gubec» Donji Miholjac. Gost Smotre je bio Pjevački zbor Hrvatsko-srpske gimnazije iz Budimpešte.27 Stručni žiri, sastavljen od istaknutih hrvatskih glazbenih stručnjaka, je odlučio koji zborovi su najbolji. Pobjedom na Smotri, pjevački zbor «Đuro Salaj» je i te godine dobio pravo sudjelovanja na Festivalu u Zadru. Od 12 . do 15. listopada za vrijeme Festivala, održali su osim 3 nastupa u sklopu manifestacije i koncert za radnike Tvornice duhana te koncert u društvenom domu u Bibinju. Iste godine sudjelovao je i na smotri zborova u Negotinu, Mokranjčevim danima, glazbenoj i kulturnoj manifestaciji – održanoj 27. rujna 1978. godine. Manifestacija posvećena skladatelju Stevanu Mokranjcu okupila je renomirane zborove s dugom tradicijom što je bio izazov i poticaj brodskom zboru. Dan nakon koncerta u Negotinu održali su i koncert u Boru u dvorani Glazbene škole. Dio zbora, kao ženski zbor je nastupio s tamburaškim orkestrom na X. festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije u Osijeku Godine 1979. nabavljene su nove svečane uniforme, a probe su opet bile pojačane – i po tri puta tjedno. Iste godine zbor je imao 24 javna nastupa, a najvažnije je istaknuti sudjelovanje na smotri zborova Slavonije i Baranje u Našicama pri čemu je po šesti put najbolji te je odabran kao jedini predstavnik Slavonije na Festivalu u Zadru. O uspjehu nastupa u Zadru na XII. festivalu pjevačkih zborova Hrvatske, svjedoči činjenica da je nakon njega zajedno s akademskim zborom «Ivan Goran Kovačić» iz Zagreba, odabran za sudjelovanje na «Jugoslavenskim horskim svečanostima» u Nišu 1980. godine, čime je zbor ostvario najveće umjetničko priznanje u dotadašnjem osmogodišnjem radu.28 Između 15 zborova koji su nastupali na Festivalu u Nišu upravo je brodski zbor stao uz bok s najboljim pjevačkim zborom u SR Hrvatskoj i jednim od najboljih u Jugoslaviji. To je potvrda višegodiš27HR-DASB-325,

RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 22: Novinski članci i isječci iz novina o nastupima Društva: Brodski list, 26.5.1978. godine 28 Izvještaj o radu za 1979., str. 2

14

njeg marljivog rada dirigenta i članova zbora. Za vrijeme Festivala u Zadru, na Festivalu dalmatinskih klapa «Skradinska fešta» u Skradinu je nastupio dio zbora, muška vokalna grupa. Važno je zabilježiti i da je nastup zbora 25. travnja 1979. godine na svečanoj akademiji u povodu 50. godišnjice pogibije Đure Đakovića izravno prenosila JRT.

Zajednički koncert sarajevskog i brodskog zbora iz 1979. godine (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka plakata, inv. br. 69)

Godine 1979. zbor je imao i dva vrijedna gostovanja u susjednoj Bosni i Hercegovini, u Ključu i Sarajevu, gdje je u svibnju bio gost «Festivala pjevačkih horova BiH». Na festivalu je sudjelovalo 36 amaterskih zborova iz cijele Bosne i Hercegovine. Taj poziv je ne samo nastavak suradnje već i priznanje brodskom zboru. Time je uzvraćeno gostovanje zboru RKUD-a «Proleter» iz Sarajeva koji mu je bio gost održavši zajednički koncert u Slavonskom Brodu u ožujku 1979. godine. O kvaliteti i ljepoti zborskog pjevanja svjedoči tekst nakon održanog cjelovečernjeg koncerta 23.


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) listopada 1979. godine u Spomen-domu.29 Koncert je započeo antologijskim madrigalom Il Bianco e docee cigno Jacoba Arcadelta. Slijedili su opusi N. de Cracovie, F. Mendelssohna, S. Mokranjca, L. Cherubinija i V. Lisinskog. U drugom dijelu koncerta izvedene su skladbe J. Gotovca, V. Vrabeca, S. Mihelčića, K. Odaka, T. Skalovskog i K. Babića. U dodatku, na dugi i spontani pljesak, izvedene su još dvije kraće folklorne skladbe E. Cossetta uz pratnju malog tamburaškog ansambla. «To je taj zbor o kojem sada mogu samo nizati ili varirati superlativne ocjene.»,30 rečenica je iz teksta Ive Furića, glazbenog stručnjaka koji se osvrnuo na koncert, a koja pokazuje kakav je dojam zbor ostavljao na publiku. U 1980. godini je osnovan dječji zbor, koji je okupio oko 80 članova, a u kojem su bila djeca od 3. do 8. razreda osnovne škole. Već dva mjeseca nakon osnutka sudjelovao je u programu predsta-

Osim redovitih prigodnih nastupa, u 1980. godini potrebno je istaknuti zajednički koncert pjevačkog zbora RKUD-a «Đuro Salaj» i akademskog komornog zbora «Collegium musicum» iz Beograda, održan 26. travnja u Spomen-domu u sklopu proslave 35. godišnjice oslobođenja grada Broda. Te godine u svibnju je brodski zbor organizirao i gostovanje mješovitog zbora RKUD-a «Petar Zoranić» iz Zadra. Sudjelovali su na VII. smotri pjevačkih zborova Slavonije i Baranje koja se te godine održala u Virovitici, a bila je posvećena 35. godišnjici oslobođenja zemlje i 100-godišnjici rada Hrvatskog pjevačkog društva «Rodoljub», te već tradicionalno na Festivalu u Zadru. Vrhunac dostignuća u 1980. godini bilo je sudjelovanje u konkurenciji 20 zborova iz cijele Jugoslavije na «Jugoslovenskim horskim svečanostima» u Nišu od 3. do 7. srpnja 1980. godine.

«Jugoslavenske horske svečanosti» 1980. godine u Nišu (Izvor: HR-DASB-313, Zbirka fotografija, inv. br. 928)

ve uz «Operu» zagrebačkog HNK u Spomen-domu. Probe su održavane utorkom i petkom, a zbor je vodio dirigent Josip Jerković.

29 30

Brodski list, 2. studenog 1979., str. 7 Isto

15


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

16

Od premijere opere Didona i Enej u Slavonskom Brodu 1981. do nastupa sa Zagrebačkom i Beogradskom filharmonijom 1984.

T

ijekom 1981. godine zbor je imao 25 nastupa, a izveo je 186 kompozicija i jednu operu. Samo 12 nastupa bilo je u Slavonskom Brodu, a ostali nastupi bili su u Novoj Gradiški, Oriovcu, Prnjavoru, Derventi, Osijeku, Vukovaru, Požegi, Đakovu, Zvečevu, Velom Ižu, Zadru i Valjevu. Od nastupa u Slavonskom Brodu važan je nastup prigodom obilježavanja 60-godišnjice Tvornice «Đuro Đaković». Nakon svečane sjednice SOUR-a «Đuro Đaković» u Spomen-domu je nastupila prvakinja Sarajevske opere Gertruda Munitić, zajedno s mješovitim zborom RKUD-a «Đuro Salaj». Vrhunski glazbeni događaj za grad Brod bila je premijera koncertne izvedbe opere Didona i Enej Henryja Purcella 29. lipnja 1981. godine. U izvedbi djela su, uz mješoviti zbor, sudjelovali solisti Radija, Opere i Fakulteta muz. umjetnosti iz Beograda i gudački orkestar HNK iz Osijeka. Probe su se odvijale u Beogradu, Osijeku i Brodu, a sve zajedničke i generalna proba u Spomen-domu u Slavonskom Brodu. Cijeli tijek rada na djelu, od zamisli i uvježbavanja do izvedbe je vodio i dirigirao Josip Jerković, kojem je ta izvedba bila obrana magistarskog rada. Pjevanje mješovitog zbora na premijeri zadivilo je, ne samo brodsku publiku, nego i stručnu komisiju iz Beograda, a pokazali su najveću uigranost, perfekciju zvuka i tehnike te poznavanje stila. Izvedba je bila «povijesno kvalitetni glazbeni događaj»31 već samom suradnjom profesionalaca i amatera te uvrštavanjem opere u repertoar pjevačkog zbora. Te godine zbor je nastupio na Đakovačkim vezovima u đakovačkoj katedrali, a svoj prilog su dali i obilježavanju 40. godišnjice ustanka cjelovečernjim koncertom revolucionarne pjesme. Posebno priznanje zboru 1981. godine bilo je sudjelovanje na XV. jugoslavenskim susretima amatera «Abrašević» u Valjevu, gdje je zbor, nastupajući kao HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; Izvještaj 1981 godine., str. 2 31

predstavnik SR Hrvatske, dobio i nagradu Vijeća saveza sindikata Jugoslavije u konkurenciji više od stotinu jugoslavenskih ansambala.

Opera u tri čina, 1981. godina (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka plakata)

Dječji zbor je tijekom 1981. godine imao 8 nastupa. Djeca su svoje programe izvodila najčešće prigodom državnih praznika (Dan žena, Dan Republike i Dan JNA). Ostali nastupi su bili na koncertu Osnovne glazbene škole «Ivan Zajc», koncertu tamburaškog orkestra «Đuro Salaj», u programu Srednjoškolskog centra «Zlatko Šnajder» te na XXIV. muzičkoj smotri djece i omladine Hrvatske u Varaždinu. Nastup dječjeg zbora u Varaždinu snimila je RTV Zagreb te ga je u dva navrata emitirala u svojim emisijama. Nakon deset godina postojanja, 1982. godine zbor je napravio tonsko snimanje za svoju prvu


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.) ploču u muzičkom studiju Radio Osijeka, a pri snimanju su prijevozom pomagali «Oriolik», «Slavonijatrans» i «Slavonija DI». Snimljen je i prilog za emisiju «Nedjeljno popodne» s pjesmom S imenom tvojim Đele Jusića i Josipa Jerkovića.32 Od 22 nastupa u toj godini, ističu se dva izuzetno vrijedna koncerta izvan Slavonskog Broda: koncert u Rijeci, te a capella koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Ostvarena je prava razmjena sa zborom «Jeka Primorja» iz Rijeke, što je bilo najugodnije i najsadržajnije gostovanje i Brođanima i Riječanima. U Povijesnom muzeju Rijeke je 16. svibnja održan cjelovečernji koncert za građane Rijeke, a dan prije zbor je nastupio na priredbi posvećenoj I. M. Ronjgovu u mjestu Ronjgi pokraj Rijeke. Koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu održan je 9. lipnja 1982. godine, a na programu su bila djela Jeunea, Arcadelta, Morleyja, di Lassa, Bacha, Cherubinija, Brucknera, Haydna, Swifta, Svešnikova, te domaćih autora Petrovića, Berse, Tajčevića, Odaka, Gotovca, Berdovića, Kuzmanovića i pjesma S imenom tvojim Đele Jusića i Josipa Jerkovića. Mješoviti zbor je iste godine u siječnju organizirao koncert akademskog zbora «Branko Krsmanović» iz Beograda te mješovitog zbora «Jeka Primorja» iz Rijeke u prosincu. RKUD «Đuro Salaj» je svečanim koncertom svih sekcija 23. studenog iste godine obilježio 10 godina djelovanja. Nastupalo je svih 5 ansambala sa 260 članova. Uz mješoviti zbor je nastupao i dječji zbor te solisti Tvtko Exle i Bruno Seletković, a na klaviru Ksenija Ljubetić. U povodu 10. godišnjice dodijeljene su diplome i priznanja članovima društva, zaslužnim pojedincima i organizacijama. U povodu jubileja, Skupština općine Slavonski Brod dodijelila je dirigentima Mihaelu Feriću, Josipu Jerkoviću i Beli Panthyju «Medalju grada Broda». «Plaketa grada Broda», koju su već ranije dobili harmonikaški i tamburaški orkestri Društva, dodijeljena je mješovitom pjevačkom zboru.33

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; Izvješće 1982. godine, str. 2 33 HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br.37: Katalozi i isječci iz novina te fotodokumentacija; Večernji list, 25. studeni 1982., str. 6 32

17

Tijekom 1982. godine potvrdilo se da je gradu i samom RKUD-u potreban i dječji zbor, kako bi osvježio pojedine nastupe, kako bi se djeca družila s glazbom te prirodnije i postupnije uključivala u mješoviti zbor. U samom gradu je prisutan nedostatak nastupa prikladnih djeci te nedostatak nekakve dječje smotre, stoga su djeca imala samo 10 nastupa. Ipak, zapaženi su bili samostalan nastup dječjeg zbora za Dan oslobođenja Broda te sudjelovanje na Muzičkoj smotri djece i omladine SR Hrvatske u Varaždinu 1982. godine. U 1983. godini zbor je održao 24 nastupa, sudjelovao je u 6 radio-emisija i 2 TV priloga, a uvježbano je 109 kompozicija. Izdana je prva ploča zbora u izdanju «Jugotona», koja je promovirala ne samo zbor, već i cijelo Društvo. Promocija ploče je bila u Spomen-domu 28. travnja 1983. godine uz

Promocija prve samostalne ploče 1983. godine (Izvor: HR-DASB-348, inv. br. 212)

gostovanje zbora «Lipa» iz Osijeka. Godine 1983. zbor je ostvario suradnju sa zborom «S. Ambrogio» iz mjesta Monfalconea u Italiji. Gostovanjem u Italiji, od 26. do 29. lipnja, zbor je ostvario izlazak na međunarodnu pozornicu. Odr-


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

18

žali su cjelovečernji koncert u mjestu Monfalcone Iz programa rada zbora za 1984. godinu vidljivi 29. svibnja te dan prije na simpoziju europskih su planovi nastupa vezani uz jubileje, godišnjice i 34 liječnika u mjestu Grado. značajnije datume jugoslavenske povijesti. Osim U lipnju su ostvarili uspjeh na Smotri pjevačkih koncerta u Slavonskom Brodu, planirani su i konzborova Slavonije i Baranje održanoj u Donjem certi u Zagrebu, Rijeci i Zrenjaninu, te nastupi na Miholjcu, gdje su po deseti put izabrani da predsSmotri pjevačkih zborova Slavonije i Baranje, Sustavljaju regiju na festivalu zborova Hrvatske u Zadru. Istog ljeta su nastavili suradnju sa zborom «Jeka Primorja» iz Rijeke, organiziravši im koncert u Slavonskom Brodu. U rujnu su imali samostalan nastup na Vinkovačkim jesenima te nastup s gostima, talijanskim zborom «S. Ambrogio». U listopadu je nastup u Zadru bio popraćen skandiranjem publike, a mišljenje prisutnih stručnjaka se podudaralo s mišljenjem publike i naglašeno je da je te godine zbor bio najbolji. Rezultat toga su dogovoreni koncerti u siječnju i veljači iduće godine u dvorani «Lisinski» u Zagrebu s profesionalnim ansamblima i istaknutim umjetnicima. U 1983. godini pojavio se problem prostora za rad zbog preklapanja satnice Strojarskog fakulteta pa je zbor 3 mjeseca održavao probe u prostorima Srednjoškolskog centra «Zlatko Šnajder». Na samom kraju godine snimljeni su i dijelovi dionica za drugu Longplay ploču s tematikom revolucionarnih pjesama, čije financiranje su preuzeli Općinski komitet SK, Općinsko sindikalno vijeće, Općinski odbor udruženja boraca NOR-a, OK SSRN-a i Skupština općine Slavonski Brod.35 Dječji zbor izgubio je desetak muških članova, uglavnom zbog mutacije, tako da je Fotografije nastupa RKUD-a «Đuro Salaj»1983. godine okupljao oko 65 djece svih razreda osnovne (Izvor: HR-DASB-313, Zbirka fotografija, inv. br. 932) škole. Dječjem zboru je i dalje osnovni probretu pjevačkih zborova SR Hrvatske u Zadru i Moklem bio nedostatak nastupa, no među malobrojniranjčevim danima u Negotinu. ma, ali uspješnim bio je nastup na XXVI. muzičkoj Planirano je i snimanje druge Longplay ploče – smotri djece i omladine Hrvatske u Varaždinu. revolucionarne pjesme, po želji Općinskog komiteZbor je te jeseni iznjedrio ženski zbor koji djeluje u ta SKH Slavonski Brod, snimanje singl-ploče slasastavu mješovitog zbora prema potrebi, a ne kao vonskih partizanskih pjesama te snimanje priloga stalna sekcija. za potrebe Radio Zagreba, Osijeka i Broda.36 HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. br. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; Izvješće 1983. godine, str. 2 35 Isto, Izvješće 1983. godine, str. 2 34

36

Program rada za 1984. godinu , str. 2-3


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

19

Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» od nastupa s Beogradskom i Zagrebačkom filharmonijom 1984. do izlaska na međunarodno natjecanje u Montreuxu 1986.

V

ećina planiranog za 1984. godinu je ostvaro Đaković», u rujnu 1984. sudjelovao u obilježarena, a najznačajniji su bili nastupi u dvovanju 160 godina rođenja pjesnika Branka Radičerani «Vatroslav Lisinski» u Zagrebu. Ovi vića na manifestaciji «Brankovo kolo» u Novom nastupi održani su u sklopu obilježavanja 35. obSadu i Sremskim Karlovcima. Zbor je nastupio na ljetnice postojanja i rada Kulturno-prosvjetnog samom otvorenju skladbom Brankovo kolo, a iste sabora Hrvatske. Tom prigodom zbor je sa Zagrevečeri održao je koncert u Bačkoj Palanci. bačkom filharmonijom izveo Te Deum A. BruckneZadnji nastup te godine su imali 30. prosinca, ra, a zatim je nastupio u praizzajedno s tamburaškim i harmovedbi kantate O, djeco zemlje nikaškim orkestrom na po prvi naše I. Kuljerića sa Zagrebačputa održanom prijepodnevnom kim simfoničarima, Mješovitim novogodišnjem koncertu. Taj vrlo zborom «Joža Vlahović» i gruuspješan koncert slavonskobpom recitatora. Sudjelovanjem rodskih kulturno-umjetničkih u izvedbi tog zahtjevnog djela, društava, na kojem je nastupalo 8 zboru je još jednom odano društava, organizirao je Savez priznanje za desetogodišnji amaterskih kulturno-umjetničkih 37 uporan i uspješan rad. društava Slavonski Brod.39 Nedugo potom, zbor je s Novoosnovani ženski pjevački komornim orkestrom «Gaudezbor bio je sastavljen od starijih amus» u Zagrebu 18. veljače djevojčica iz dječjeg zbora i noviizveo operu Didona i Enej. Tada jih članica, a brojio je oko 60 člasu Brođani nastupali s istaknunova. Planirano je 10 nastupa te tim solistima, profesionalnim suradnja s tamburaškim i harmopjevačima: Ružom Pospišnikaškim orkestrom. Baldani, Vladimirom Ruždjakom, Dječji pjevački zbor nastavio je Rahilkom Burzevskom, Dijanom s radom, a repertoar se uglavnom Hilje, Josipom Novoselom, Bransastojao od dječjih pjesmica i kom Beretovac, Milom Kirinčić, kompozicija. Predviđeno je da će Kristinom Beck, Darijom Hreljadio programa izvoditi uz tambunović.38 raše, harmonikaše i mješoviti Od 25. do 27. svibnja 1984. pjevački zbor Društva. godine zbor je sudjelovao na U 1985. godini u radu mješoviIII. Matetićevim danima u Rijetog zbora je sudjelovalo 70-ak ci, manifestaciji posvećenoj članova, a ostvarena su 24 javna skladatelju Ivanu Matetićunastupa, od čega 5 cjelovečernjih Nastup u dvorani V. Lisinski, Zagreb Ronjgovu. samostalnih koncerata i 3 izvedbe 1984. (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka Mješoviti zbor je, zajedno s Misse solemnis za soliste, zbor i orplakata, serija 1.3., inv. br. 326) tamburašima RKUD-a «Đuro kestar u D-duru L. van Beethovena. Salaj» i članovima RKUD-a «Đu 37 38

Brodski list, 3. veljače 1984., str. 5 HR-DASB-348, Zbirka plakata, 1.3, inv. br. 326

39

Brodski list, 11. siječnja, 1985., str. 18


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

20

Cijela godina je bila u znaku suradnje s profesi18. susretima pjevačkih zborova u Zadru, brodski onalnim kućama i umjetnicima. Prva suradnja je zbor je bio jedini pjevački zbor iz Slavonije i Barabila 7. lipnja 1985. godine u nje među 17 zborova iz Hrvatske, a Beogradu, a ostvarena je prema komentarima stručne komiizvedbom Misse solemnis L. sije objavljenima u Biltenu br. 2 van Beethovena sa zborom zadarskog festivala ponovno je Radiotelevizije Zagreb, istarazvrstan u grupu zborova vrhunknutim solistima i beogradsske kvalitete. Osim samostalnog kom Filharmonijom. Slijedile nastupa, zbor RKUD-a «Đuro Salaj» su dvije izvedbe istog djela bio je dijelom jedinstvenog doživod 14. do 16. lipnja u dvorani ljaja na završnom svečanom kon«Vatroslav Lisinski» u Zagrecertu, koji je okupio 1100 pjevača bu sa Zborom Radiotelevizije u izvođenju zajedničke kompoziciZagreb, solistima i orkestrom je.42 Zagrebačke filharmonije koje Osim samostalnih nastupa, zbor su popraćene ovacijama oduje sudjelovao i na zajedničkoj sve40 ševljenja publike. čanoj akademiji za Dan armije uz Na tim koncertima zbor dječji zbor, harmonikaški i tambuje imao čast pjevati uz soliste raški orkestar Društva, dječji zbor nacionalnog i svjetskog glasa iz Bosanskog Broda te soliste Ljipoput R. Smiljanić, Z. Nikololjanu Molnar-Talajić, Miroslava ve, S. Gančeva, F. Petrušanca, Salopeka, Omera Katadžića i Sašu S. Stankovića, Ane PusarĆano. Programom su ravnali Josip Jerić, Anne Kristin Paul-Mai, Jerković, Mihael Ferić i Bela I. Filipovića, D. Zubovića te Panty.43 zagrebačke M. Vlahović, M. Godinu su zaključili 29. prosin41 Živković i Ž. Puškarić. Radica cjelovečernjim zajedničkim noli su s poznatim dirigentima vogodišnjim koncertom kulturnoJ. Šajnovićem i P. Dešpaljem. umjetničkih društava grada u orNažalost, zbog nedostatka ganizaciji Centra za kulturu Radfinancijskih sredstava kojima ničkog sveučilišta «Đuro Salaj». bi pokrili put i boravak ostaDječji zbor u 1985. godini imao Nastup na 12. Smotri pjevačkih zborolih sudionika u izvedbi Misse je samo 2 nastupa. Rad se uglavnom va Slavonije i Baranje, Cernik 1985. godina (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka solemnis, brodska publika nije odvijao na probama, sa svrhom plakata, serija 1.3., inv. br. 251) imala priliku uživati u izvedbi animiranja i rekreacije za djecu ovog grandioznog antologijskog djela. koja vole zborno pjevanje. Krajem 1985. godine Izvan grada su nastupali, osim redovitih nastudječji zbor je brojio samo 35 članova. Zbog nedospa na Smotri pjevačkih zborova Slavonije i Baranje tataka motivacije, nedovoljnog broja nastupa i u Novoj Gradiški te na susretu zborova u Zadru, u nemogućnosti pronalaska dovoljnog broja djece, svibnju u Vukovaru na proslavi 40. godišnjice oszbor je imao prekid u radu tijekom 1986. godine. lobođenja te u Osijeku na obilježavanju 10. godišnjice Sveučilišta u Osijeku, zatim u okviru programa «Novosadsko leto 85» u Novom Sadu u kolovozu, te u prosincu u Sisku i Bosanskom Brodu. Na 40 41

Brodski list, 5. srpnja 1985., str 16 Izvještaj o radu za 1985., str.2

42 43

Brodski list, 11.10. 1985., str. 13 Brodski list, 27. prosinca, 1985., str. 27


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

21

Izlazak zbora RKUD-a «Đuro Salaj» na međunarodnu scenu 1986. godine

G

odina 1986. bilježi otežane financijske uvjete u cijelom Društvu. Unatoč tome, zbor je imao 30 nastupa, čak više nego prethodnih godina, a ostvaren je i prvi izlazak na međunarodno natjecanje zborova. Zbor je sudjelovao na 22. međunarodnom natjecanju zborova u Montreuxu u Švicarskoj, gdje je nastupio u konkurenciji zborova iz Japana, Njemačke, V. Britanije, Francuske, Italije, Švicarske, Norveške i dr. Brodski zbor je prema nizu rezultata svrstan na 6. mjesto. Nastavak suradnje s HNK Osijek je ostvaren kroz ciklus od 12 koncerata, izvođenjem djela Requiem W. A. Mozarta. Tako je brodska publika 9. lipnja po prvi puta mogla uživati u Mozartovom djelu Requiem u izvedbi zbora i orkestra HNK iz Osijeka i zbora «Đuro Salaj». Solisti su bili Aleksandra Ivanović, Olga Vulić, Slavoljub Kocić i Georg Dimitrije Sara.44 Dirigent zbora je bio Josip Jerković, a cijele izvedbe Željko Miler. Nastupali su, osim u Osijeku i Slavonskom Brodu, u Subotici i u Mađarskoj u Pečuhu. Tim ciklusom od 12 koncerata ostvarena je suradnja s orkestrom iz Osijeka te solistima iz Osijeka, Ljubljane, Rumunjske, Novog Sada, Beograda i Pečuha, a zahvaljujući toj suradnji Nastup u Montreuxu u Švicarskoj, 1986. godina financiran je dio troškova za sudjelovanje (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka plakata, serija 1.3., inv. br. 334) zbora na «Jugoslovenskim horskim svečanostima» Nišu. Sudjelovanje zbora na «Jugoslovenlika uloga u glazbenom dijelu dramsko-poetskog skim horskim svečanostima» Nišu 1986. na poziv recitala. Osim usmenih priznanja cijelog vodećeg umjetničke komisije te manifestacije, najveće je umjetničkog tima, OK SKH Slavonski Brod je kao jugoslavensko priznanje zboru. Zbor je na svečapriznanje odobrio novac za nova svečana odijela.45 nom otvaranju kao praizvedbu izveo kompoziciju Sve je uočljiviji stalni problem zbora: manjak mušUbu M. Ruždjaka, a tijekom svečanosti održao je kih članova. Broj članova na izvedbama je varirao još dva koncerta. Program je, osim što je snimljen, od 55 do 70, a probe su bile po 3 puta tjedno, s tim izravno prenošen preko JRT. da su pred neke koncerte održavane i izvanredne Iste godine zbor je sudjelovao na proslavi 100. probe. godišnjice rođenja Đ. Đakovića, koja je prenošena izravno preko TV Zagreb. Zboru je dodijeljena ve45 HR-DASB-325 RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. 44

Brodski list, 6.6.1986., str. 16

br. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; Izvješće 1986. godine, str. 2


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

22

Tijekom 1987. zbor je zborova osnovnih škola uglavnom djelovao kao Općine Slavonski Brod odrmješoviti zbor, povremeno žanoj dan ranije. Dirigent i kao ženski zbor. Probe su Josip Jerković, osim zbora održavane redovito utorRKUD-a «Đuro Salaj» vodio kom i četvrtkom, a pred je i Zbor Pedagoškog fakulvažnije nastupe i više puta teta iz Osijeka.47 Brodski u tjednu. Ostvareno je tek zbor je nastupao prvi, a 12 nastupa. Na početku izveli su djela Swidera, Mogodine je organiziran konkranjca, Klobučara i Skalovcert zbora «Ivo Lola Riskog. Nije bilo nagrada, ali u bar» iz Beograda. osvrtu na Smotru Ivo Furić, Godina je bila u znaku nekadašnji član žirija smotobilježavanja 15 godina ri, navodi: «dirigent Josip rada Društva, što je zapoJerković u svojoj stvaralaččelo radio–emisijama Rakoj aktivnosti predvodi dio Broda o svim sekcijaregiju u sadašnjoj etapi… ma Društva, a nastavljeno ostajući izdvojen najkompojedinačnim koncertima. pletniji dojam vrsnosti.»48 Godišnji koncert mješoviU okviru ciklusa priredtog zbora održan je u svibi «U Brodu, na Savi» čiji je bnju u dvorani Radničkog program snimila i TV Zagdoma pod ravnanjem Josireb, u klaustru franjevačpa Jerkovića uz soliste, kog samostana 12. lipnja pjevače Miroslava Ivkovi1987. godine održan je Koncert mješovitog zbora u HNK U Osijeku 1986. ća i Želimira Puškarića te koncert, koji je, zbog akustike (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka plakata, serija 1.3., Antuna Matoševića na udai atraktivnosti prostora priuinv. br. 301) raljkama. Gošće programa štio publici poseban doživljaj. su bile članice Zbora Pedagoškog fakulteta iz OsiSolisti pjevači su bili Želimir Puškarić, Miroslav jeka.46 Zbog nedostatka financijskih sredstava, nije Živković i Antun Matošević, a klavirska pratnja bila ostvareno za tu godinu planirano izdavanje moje Zdravka Tekić. nografije Društva niti snimanje nove ploče. Zbor je sudjelovao i u završnom dijelu tog cikluDana 23. svibnja 1987. su XIV. smotru zborova sa, snimanom 14. lipnja na Korzu. Cjelokupni progSlavonije i Baranje organizirali «Franjo Kuhač» ram priredbe «U Brodu, na Savi» je trajao od 6. do Savez pjevačkih kulturno-umjetničkih društava 14. lipnja, a kasnije je emitiran u tri emisije RTV Slavonije i Baranje, SIZ kulture Općine Slavonski Zagreb. Nakon toga je, krajem lipnja, zbor ostvario Brod i RKUD «Đuro Salaj», a prigodno je, u povodu višednevno gostovanje u Poljskoj uz 2 koncerta u 15 godina djelovanja RKUD-a, održana u SlavonVaršavi. skom Brodu. Nastupalo je samo 6 zborova: Zbor «Ivo Lola Ribar» iz Orahovice, Mješoviti zbor HPD «Lipa» iz Osijeka, Mješoviti zbor HKUD «Lisinski» iz Našica, Zbor HPD «Tomislav» iz Cernika i Ženski zbor Pedagoškog fakulteta iz Osijeka. Sudionike smotre pozdravio je dječji zbor učenika iz Donjih Andrijevaca, koji su izabrani na Smotri pjevačkih 47 46

Brodski list, 5. lipnja 1987., str. 4

48

Brodski list, 29. svibnja, 1987., str. 4 Brodski list, 5. lipnja 1987., str. 5


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

23

Djelovanje zbora nakon odlaska dirigenta Josipa Jerkovića 1987. godine

U

listopadu 1987. došlo je do odlaska dugoBanasiewicza bila su djela: Brucknera, Rahmanjigodišnjeg dirigenta zbora Josipa Jerkovića nova, Maklakiewisza, Zielenskog, Scarlattia i dr.49 na novo radno mjesto u Osijek, nakon čega Iz programa za 1989. godinu vidljivo je sljedesu otišli i mnogi članovi zbora te je mješoviti zbor će: Dječji zbor je brojčano velik jer glavninu čine prestao djelovati. Zadnja dva mjeseca 1987., nakon učenici Osnovne muzičke škole «Ivan Zajc» u kojoj što je Predsjedništvo Društva zaposlilo novog struradi dirigent – njih 99, od ukupno 114, u dobi od 9 čnog voditelja, nastavnika glazbe Hrvoja Mihića, do 14 godina. «Po potrebi će nastupati prigodom rad u zboru se odvija samo s dječjim i ženskim važnih datuma jugoslavenske povijesti te na zazborom. Radilo se na ponovnom okupljanju članovršnom koncertu Osnovne muzičke škole «Ivan va mješovitog zbora kojih se u prvo vrijeme vratilo Zajc». Ako bude moguće ostvarit će i zajednički tek 9. Do kraja godine ženkoncert s djevojačkim ski zbor je okupio 25 članizborom RKUD-a.» ca. Dječji zbor, sa svojih 80 Djevojački pjevački članova je nastupio u prozbor, koji početkom sincu pod vodstvom novog 1989. godine broji 36 dirigenta Mihića u progračlanica, okuplja djemu za Dan JNA. vojke od 15 do 22 goPokušaj ponovnog okudine. Planirani su naspljanja mješovitog zbora tupi na svim svečanim nije uspio te su 1988. godiakademijama povone nastavili djelovati samo dom proslava, a preddječji i ženski zbor. Ženski viđena je i razmjena s zbor je postao brojniji, s 81 djevojačkim zborom iz članicom, a dječji je okupio Požege.50 Jedini zabisamo 32 člana. Održano je lježen nastup u tisku je 108 proba, ali ostvareno je onaj za Dan Republike samo 6 nastupa u prvoj 1989. godine na svepolovici godine. Dječji zbor čanoj akademiji u je pod ravnanjem H. Mihića Spomen-domu, kada nastupio 1. siječnja 1988. su nastupali i dječji i godine na već tradicionalženski zbor, pri čemu XVII. smotra pjevačkih zborova Slavonije i Baranje nom novogodišnjem konje potonji izveo jugos1990. godine (Izvor: HR-DASB-348, Zbirka plakata, 1.3, certu tamburaškog orkestra lavensku i hrvatsku inv. br. 313) RKUD-a «Đuro Salaj». Djehimnu.51 vojački zbor je 21. svibnja 1988. godine sudjelovao O djelovanju zbora RKUD-a «Đ. Salaj» 1990. u Đakovu na Smotri pjevačkih zborova Slavonije i godine znamo jedino da su, zajedno s još 8 zboroBaranje. va, sudjelovali na smotri zborova Slavonije i BaraOsim tih pojedinačnih nastupa, zborovi su osnje 26. svibnja 1990. u Županji. tvarili zajednički koncert za Dan žena te su zajedno nastupili u programu završnog koncerta Glazbene škole «Ivan Zajc». Iste godine, 18. rujna, pjevački 49 HR-DASB- 348, Zbirka plakata, 1.3. inv. br. 100 zbor je organizirao posjet i koncert Varšavskog 50 HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, inv. učiteljskog zbora iz Poljske. U programu Varšavbr. 8: Programi rada i izvještaji o radu 1972.-1989. godina; skog zbora pod ravnanjem Andrzeja Program rada za 1989. godinu 51

Brodski list, 8.12. 1989., str. 10


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

24

DIRIGENT JOSIP JERKOVIĆ

D

irigent, glazbeni pedagog i pisac rođen je u Vrbici 13. ožujka 1938. godine. U Đakovu je maturirao u Dijecezanskoj gimnaziji 1956. godine te 1961. u gimnaziji u Županji. Diplomirao je 1964. glazbeni odgoj na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu i 1978. u Teoretskopedagoškom odjelu Muzičke akademije u Sarajevu. Dirigiranje je magistrirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu pod mentorstvom prof. Darinke Matić-Marović 1981. godine. Bio je službenik u Slavonskom Brodu od 1964. do 1966. godine, nastavnik glazbe u osnovnoj školi u Đakovu od 1966. godine do 1968., a nakon toga do 1983. godine u Osnovnoj muzičkoj školi «Ivan Zajc» u Slavonskom Brodu. Na Pedagoškom fakultetu u Osijeku od osnutka studija glazbene kulture 1984. godine vodi predmete dirigiranje, zbor i sviranje partitura, isprva kao honorarni predavač, od 1987. kao docent, od 1991. kao izvanredni i od 1996. godine kao redoviti profesor. Usporedno je honorarni predavač za predmet zbor u područnom odjelu zagrebačke Muzičke akademije u Osijeku od 1987. godine te crkvene glazbe i gregorijanskoga pjevanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu – Teologija u Đakovu (od 1996. do 2001.). Bio je prvi Dekan Umjetničke akademije u Osijeku osnovane 2004. godine, a predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović ga je 2012. godine odlikovao državnom nagradom za doprinos u kulturi – Red Danice s likom Marka Marulića. Dirigirao je zborovima RKUD-a «Đuro Salaj» (1973–1987.) i HPD-a «Davor» (1991–1995.) u Slavonskom Brodu, KUD-a «Drago Vidošević» u Bosanskom Brodu (1987–1991.) i HPD-a «Lipa» u Osijeku (1989–1990.), a 1986. osnovao je i do danas vodi Akademski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (prije «Božidar Maslarić»,

odnosno Ženski zbor Pedagoškog fakulteta). S navedenim zborovima je osvojio 90 nagrada i priznanja na natjecanjima (Zagreb, Zadar, Osijek, Slavonski Brod, Požega, Maribor, Novi Sad, Niš, Sarajevo, Montreux) te gostovao u više europskih zemalja. Njegov dirigentski repertoar obuhvaća svjetovna i crkvena vokalna i vokalno-instrumentalna djela u rasponu od renesansnih do suvremenih skladatelja, napose domaćih, čija je mnoga djela i praizveo (K. Baranović, M. Cipra, I. Kuljerić, A. Marković, K. Odak, M. Pozajić, M. Ruždjak, J. Slavenski, L. Županović). Snimao je za radio i TV u nas i u inozemstvu te snimio LP ploče Mješoviti zbor RKUD «Đuro Salaj» i Nova svjetla (obje «Jugoton», 1983, 1984). Izradio je nastavne planove i programe glazbe za Osječko sveučilište. Iskustva svojega pedagoškoga i dirigentskoga rada sažeo je u knjigama Osnove dirigiranja, 1–3 (Taktiranje, Interpretacija, Literatura, 1999–2001). Pisao je o glazbenom životu u Slavonskom Brodu, HPD «Davor», D. Tadijanoviću, problemima interpretacije te o crkvenom pjevanju u časopisima i zbornicima Vijesti – Godišnjak Muzeja Brodskog Posavlja (1994, 8), Vjesniku Đakovačke i srijemske biskupije (1997, 11), Zborniku radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanoga spomena imena Broda (Slavonski Brod 2000), Tema Tadijanović (Slavonski Brod 2002), Iz narodne baštine hrvatskih krajeva (Zagreb 2003) te u monografiji Brod i okolica (Vinkovci 1998), a osvrte je objavljivao u Brodskom listu i Posavskoj Hrvatskoj (1978–2000). Bilježio je i slavonske narodne napjeve (T. Šalić, Vrbica u Đakovštini 1330–1990, Privlaka 1990). Član je mnogih uglednih udruženja glazbenika poput Hrvatskog društva skladatelja, Hrvatskog društva glazbenih umjetnika, Hrvatskog muzikološkog društva i Hrvatskog društva glazbenih teoretičara.


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

UMJESTO ZAKLJUČKA

P

jevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» je u svom 18-godišnjem djelovanju ostvario zapažene rezultate, ne samo na republičkoj, već i na saveznoj – jugoslavenskoj razini. Brodski zbor je 14 puta, od 1973. godine do 1987. godine bio biran kao pobjednik na regionalnim smotrama Slavonije i Baranje te kao takav odlazio na republički festival pjevačkih zborova Hrvatske u Zadru. Više puta je izabran za predstavnika Hrvatske na bivšim jugoslavenskim natjecanjima zborova (u Negotinu, Nišu, Valjevu, Sarajevu i Rumi). Osim navedenog, važno je istaknuti da se okušao i na međunarodnoj pozornici sudjelujući na 22. međunarodnom natjecanju zborova 1986. godine u Montreuxu, osvojivši 6. mjesto. U posebna postignuća zbora ubrajamo ostvarene uspješne suradnje s profesionalnim umjetnicima – orkestrima, solistima i zborovima pri izvedbi vrhunskih djela, kao što su opera Didona i Enej H. Purcella, djela Missa solemniss L. van Beethovena, Requiem W. A. Mozarta, Te Deum Antona Brucknera i kantata O djeco, zemlje naše Igora Kuljerića. Time su pokazali kako i amateri iz «provincije» mogu stati uz bok s umjetnicima iz Beograda, Zagreba, Ljubljane i Berlina, te doseći visine i kvalitetu u zborskom pjevanju.

25


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

26

IZVORI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

HR-DASB-1, Gradsko poglavarstvo Brod na Savi, inv. br. 72, inv. br. 74 HR-DASB-328, Hrvatsko pjevačko društvo «Davor» HR-DASB-324, Sindikalno kulturno-prosvjetno društvo «Jedinstvo» HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod HR-DASB-348, Zbirka plakata, Serija: Glazbeni događaji Brodski list od 1947. Brodske novine 1919.-1924. Hrvatska zajednica, 1920. - 1926. Posavska Hrvatska, 1907.-1917. Jugoslavenska sloga 1932.-1934. Brodska tribuna 1931.-1933.

LITERATURA: 1. Ivan Kovačević, Radnički pokret u Slavonskom Brodu 1873-1914., Slavonski Brod, 1976. 2. Josip Jerković: Pregled glazbe u Brodu od 1871. do 1994., Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu, Slavonski Brod (2000.) 3. Hrvatski biografski leksikon,6 I-Kal, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005. 4. Marijana Jukić, Od saveza kulturno-prosvjetnih društava Hrvatske do Hrvatskog sabora kulture (1948-1991), Arhivski vjesnik, god. 52 (2009.) 5. Gordana Slanček, Ivan Medved, Franjevački samostan i HPD «Davor» u glazbenom životu Broda na Savi / Slavonskog Broda, katalog izložbe, Slavonski Brod, 2011. 6. Ivanka Cafuta, Radnički dom u Slavonskom Brodu 1912.-2012., Muzej brodskog Posavlja, 2012. 7. Gordana Slanček, Srpsko pjevačko društvo «Prosvjeta» Pododbor «Branko Radičević» 8. Slavonski Brod, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje (2013.)


Pjevački zbor RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod (1972.-1990.)

NAKLADNIK Državni arhiv u Slavonskom Brodu

ZA NAKLADNIKA mr. sc. Ivan Medved

AUTORI IZLOŽBE I KATALOGA Katarina Aladrović-Mehandžija, prof. Joakim Čičić, prof. Gordana Slanček, dipl. politologinja

RAČUNALNA PRIPREMA I ISPIS IZLOŽAKA Joakim Čičić, prof.

TEHNIČKI POSTAV IZLOŽAKA Đurđa Šprajc

POSTAV IZLOŽBE Katarina Aladrović-Mehandžija, prof. Joakim Čičić, prof. Gordana Slanček, dipl. politologinja Đurđa Šprajc

GRAFIČKO OBLIKOVANJE KATALOGA Domagoj Zovak, prof.

TISAK Tiskara «Best», Slavonski Brod

NAKLADA 250 komada

27


www.dasb.hr

ISBN 978-953-7962-03-6

Profile for Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Katalog izložbe ''Pjevački zbor RKUD-a 'Đuro Salaj' Slavonski Brod (1972.-1990.)''  

Autori izložbe: Katarina Aladrović-Mehandžija, Joakim Čičić i Gordana Slanček

Katalog izložbe ''Pjevački zbor RKUD-a 'Đuro Salaj' Slavonski Brod (1972.-1990.)''  

Autori izložbe: Katarina Aladrović-Mehandžija, Joakim Čičić i Gordana Slanček

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded