__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Katalog izložbe

50 GODINA BRODSKOG HARMONIKAŠKOG ORKESTRA «BELA PL. PANTHY» (1966.-2016.)


DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU Augusta Cesarca 1, Slavonski Brod

AUTOR IZLOŽBE I KATALOGA Gordana Slanček, dipl. politologinja

SURADNICI Mihael Ferić, prof. Sanja Nuhanović, prof. Članovi Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»

FOTOGRAFIJE Mihael Ferić, prof. Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» DASB

Izložba je otvorena od 21. studenoga 2016. do 30. travnja 2017. godine

Katalog je financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Slavonskoga Broda

Slavonski Brod, studeni 2016. godine


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

3

Osnivanje Brodskog harmonikaškog orkestra

U

Slavonskom Brodu 1963. godine u Osnovnoj muzičkoj školi otvoreni su Odjel gitare i Odjel harmonike. Tada u glazbenu školu kao nastavnik harmonike dolazi i nastavnik Bela Panthy.1 Učenici Osnovne muzičke škole u Slavonskom Brodu-Odjel harmonike čine okosnicu brodskog harmonikaškog orkestra koji je osnovao njihov profesor, Bela pl. Panthy, 1966. godine. Prvi nastup imali su na X. muzičkoj smotri dječjih i omladinskih pjevačkih zborova, instrumentalnih sastava i folklornih grupa, održanoj u Zagrebu 1967 godine.2 Ogranak Matice Hrvatske je u svibnju 1971. godine bio inicijator osnivanja novog kulturno-umjetničkog društva «Davor», koje je trebalo nastaviti tradiciju nekada slavnog Društva.

Davora prestaje s radom i ovaj orkestar. Bela Panthy nastavlja voditi Harmonikaški orkestar Osnovne glazbene škole «Ivan Zajc». Sljedeće godine dolazi do osnivanja Radničkog kulturno-umjetničkog društva «Đuro Salaj». Ideja o osnivanju RKUD-a «Đuro Salaj» iz Slavonskog Broda nastala je zbog potrebe «radnih ljudi i učenika» da svoje slobodno vrijeme kvalitetno provedu kroz razne organizirane kulturne sadržaje. Na osnivačkoj skupštini odlučeno je da se u naziv društva stavi riječ radničko, a ne samo KUD «Đuro Salaj» zbog toga jer je društvo osnovano u vrijeme obilježavanja 60-godišnjice prvog Radničkog doma u Hrvatskoji i jer nosi ime nekadašnjeg radnika i borca za radnička prava.4 Inicijativu za osnivanje ovoga društva podržali su RKUD «Đuro Đaković» i Općinsko sindikalno vijeće.

Osnivačka skupština održana je u Slavonskom Brodu 24. listopada 1971. godine, uz sudjelovanje više od 150 kulturnih i društvenih radnika slavonskobrodske komune i brojnih članova bivšeg Davora.3

Izgradnjom Spomen-doma «Đuro Salaj» ostvareni su i uvjeti za stvaranje radničkog kulturno umjetničkog društva koje bi imalo dramsku, likovnu i glazbenu sekciju. Folklorna, foto sekcija i sekcija narodnih pjesama nisu bile u sastavu RKUD-a «Đuro Salaj» budući da su one postojale u RKUD-u «Đuro Đaković».

Harmonikaški orkestar iste godine pristupa obnovljenom Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu «Davor» kao jedna od njegovih sekcija. Zabranom rada i raspuštanjem Mihael Ferić, Bela pl. Panthy (1926.-2004.) Glazbenik, glazbeni pedagog, dirigent i skladatelj, Godišnjak 2003.-2004., Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2005, str. 169-194 2 Isto 3 Slanček, Gordana i Ivan Medved: «Franjevački samostan i HPD ‘Davor’ u glazbenom životu Broda na Savi/Slavonskoga Broda», svibanj 2011., str. 24 1

Izlaganje sa Osnivačke skupštine RKUD-a «Đuro Salaj» u Domu «Đuro Salaj» u Slavonskom Brodu, 25.01.1972., Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra 4


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

Glazbenu (tada muzičku) sekciju formirali su neki nastavnici glazbene škole, neki članovi programskih savjeta Centra za kulturu, članovi tamburaškog orkestra i pjevački zborovi koji su ranije bili formirani u gradu. U Zapisniku sa Osnivačke skupštine RKUD-a «Đuro Salaj» u Domu «Đuro Salaj» u Slavonskom Brodu, 25. siječnja 1972. godine vidljivo je, kroz popis članova Upravnog odbora RKUD-a «Đuro Salaj», tko je bio uključen u formiranje ovoga društva.5 Društvo su formirali Ugostiteljsko poduzeće «Brodvin», tvornica «Đuro Đaković», «Slavonija» DIP, «Pionir», Organ uprave Skupštine općine, Savez omladine, osnovne škole, srednje škole, Medicinski centar, Garnizon, SUBNOR, «Komunalac», Zajednica za obrazovanje, Poduzeće PTT, Kulturno prosvjetno vijeće, Općinsko sindikalno vijeće i drugi. Spomen dom «Đuro Salaj» svečano je otvoren 29. studenog 1972. godine.

5

Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra

4


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

5

Harmonikaški orkestar postaje sekcija RKUD-a «Đuro Salaj»

H

armonikaški orkestar je formiran od bivših učenika Osnovne glazbene škole (tada Muzička škola «Ivan Zajc»), srednjoškolaca i osnovaca, ukupno 25 članova. Rashodi za ovu sekciju iznosili su 57.000,00 dinara i tim sredstvima nabavljene su harmonike, notni stalci, literatura i kajdanke.6

RKUD-a «Đuro Salaj» objavio je tekst nastavnika Bele Panthya o radu harmonikaške sekcije.

U Statutu RKUD-a «Đuro Salaj» od 25. siječnja 1972. g., u članu 23., opisuje se organizacija i djelovanje Društva, pa se navodi da svoju kulturnoumjetničku djelatnost Društvo ostvaruje putem sedam sekcija. Jedna od tih sekcija je i harmonikaški orkestar. 7 Orkestar je u početku imao instrumente skromne kvalitete i oskudnu zbirku glazbene literature za harmonikaške orkestre. Raspolagali su s 15 društvenih harmonika pri čemu svaki član nije imao na raspolaganju jedan instrument. Posuđivali su instrumente iz Osnovne muzičke škole «Ivan Zajc», a jedan dio bio je vlasništvo svih članova koji su za svaku probu harmonike donosili sa sobom.8 Napredovanjem i kvalitetnim uzdizanjem Harmonikaški orkestar počeo je nastupati izvan općine Slavonski Brod. U godini 1973. interni list Informator

HR-DASB-325, Radničko kulturno umjetničko društvo «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Programi rada i Izvještaji o radu, inv. br. 8 7 Isto 8 HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Referat za svečanu skupštinu povodom obilježavanja 10. godišnjice društva, 23.11.1982., inv. br. 18 6

Tekst Bele Panthya o radu harmonikaške sekcije RKUD-a «Đuro Salaj», 1973. godina (Izvor: HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj»)


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

6

Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» Slavonski Brod 1973. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Samo dvije godine nakon osnivanja Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» ostvario je veliki broj nastupa. U siječnju 1974. godine, u povodu stote godišnjice rođenja Ivane Brlić–Mažuranić i 25godišnjice rada Muzičke škole «Ivan Zajc», u Slavonskom Brodu održali su harmonikaški orkestar i zbor ove škole koncert u Spomendomu «Đuro Salaj». Važno je spomenuti da su učenici Osnovne muzičke škole «Ivan Zajc» Odjela za harmoniku bili i članovi Harmonikaškog orkestra RKUD-a «Đuro Salaj». U travnju su nastupali u Puli na XI. susretima harmonikaških orkestara i solista, a u lipnju na XVII. muzičkoj smotri djece i omladine Hrvatske u Varaždinu. U svome gradu sudjelovali su u prvom cjelovečernjem koncertu u svibnju 1974. godine zajedno sa pjevačkim zborom i tamburaškim orkestrom RKUD-a. Godine 1975. Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» sudjelovao je na Svečanoj akademiji za Dan žena. U Prnjavoru u Domu kulture u sklopu manifestacije «Susret proljeća»

orkestar je održao koncert zajedno sa pjevačkim zborom RKUD-a «Đuro Salaj». Nastupili su i u Bosanskom Brodu u Domu kulture na Svečanoj akademiji u povodu 30godišnjice oslobođenja Bosanskog Broda. Iste godine u čast 10-godišnjice otvorenja Odjela za harmoniku u Osnovnoj muzičkoj školi održan je koncert učenika Osnovne muzičke škole «Ivan Zajc» iz Slavonskog Broda i Omladinskog harmonikaškog orkestra RKUDa «Đuro Salaj». U Harmonikaškom orkestru svirali su učenici svih deset generacija Muzičke škole.9 Brodski harmonikaši tradicionalno sudjeluju na XVIII. muzičkoj smotri djece i omladine Hrvatske u Varaždinu i na XII. smotri harmonikaških orkestara i solista Jugoslavije u Puli. U Varaždinu osvajaju nagradu Prosvjetnog sabora Hrvatske. Iste godine sudjeluju i na Svečanoj akademiji u povodu proslave «Partizanskog dana» u Slobodnici, te na Svečanoj akademiji u Starom i Novom Topolju. Snimaju TV emisiju «Prijatelji glazbe». 9

Brodski list, 13.06.1975., br. 23, str. 4


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

7

Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» u Puli 1974. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

U Slavonskom Brodu 30. listopada 1976. godine svečano su otvoreni Deseti susreti Jugoslavenskih amatera «Abrašević» i u povodu tog događaja u Listu jugoslavenskih susreta amatera iz Valjeva, 5. studenog 1976. godine, objavljen je tekst o radu Harmonikaškog orkestra RKUD-a «Đuro Salaj», budući su oni sudjelovali u toj manifestaciji. Iste godine brodski harmonikaši ostvarili su niz nastupa: na Svečanoj akademiji za Dan žena, za Dan oslobođenja grada Slavonskog Broda u travnju, u svibnju na Prvomajskom promenadnom koncertu, te na koncertima za radnike «Slavonije DI», poduzeća «Đuro Đaković», na svečanoj priredbi «Susret prijateljstva» u organizaciji Osnovne škole «Nada Božić». Ostvarili su i nastup u programu priredbe na Omladinskom festivalu «BratstvoJedinstvo», a osobito važan je bio, već spomenuti, nastup na X. Jugoslavenskim susretima amatera «Abrašević». Kao i prethodnih godina, nastupili su i na XIII. susretima harmonikaških orkestara i solista u

Puli te na XIX. muzičkoj smotri djece i omladine SRH u Varaždinu. Iste godine, u studenom, sudjelovali su na koncertu za Dan Republike, zatim na Svečanoj akademiji u povodu Dana Armije, te na zajedničkom koncertu RKUD-a «Đuro Salaj» i KUD-a «Drago Vidošević» iz Bosanskog Broda.10 Uz ostale nastupe važno je istaknuti kako u Varaždinu 1976. i 1977. godine ponovno osvajaju nagrade Prosvjetnog sabora Hrvatske i prema ocjeni žirija uvrštavaju se među najbolje orkestre te vrste. U povodu 5-godišnjice rada, RKUD «Đuro Salaj» donio je Odluku o dodjeli diploma i priznanja svim članovima društva koji su bili uključeni u aktivni rad u sekcijama, svim članovima društva uključenim u rad tijela društva i svim podupirajućim članovima, tako je nagradu dobio voditelj i dirigent Bela pl. Panthy. HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Dokumentacija o radu RKUD-a «Đuro Salaj», inv. br. 16 10


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

U to vrijeme jedna generacija članova Harmonikaškog orkestra odlazi na daljnje školovanje. Praznina se popunila novim članovima iz Osnovne muzičke škole «Ivan Zajc». Omladinski harmonikaški orkestar u 1977. godini brojao je trideset i jednog člana (29 harmonikaša, 1 bas harmoniku i 1 ritam). Od

8

ukupno 29 harmonika, 24 harmonike su bile društvene, 2 posuđene od Osnovne muzičke škole, a 5 harmonika su bile privatno vlasništvo članova orkestra. Svi članovi orkestra bili su bivši ili tadašnji članovi (učenici) Osnovne muzičke škole i bili su glazbeno pismeni. Na repertoaru orkestra nalazila su se djela koncertne glazbe, lake i plesne glazbe, djela inspirirana folklorom bivše Jugoslavije i susjednih naroda, te originalne skladbe za harmonikaške orkestre domaćih i stranih autora. To su sljedeće skladbe: djela ozbiljne i koncertne glazbe-Boccosi (Plava rapsodija), Mahr (Concertino in G), Holschuh (Prazničnidan), Volpi (Intermezzo), Vidošić (Male radosti); laka i plesna glazba– Lerey (Ljepotica sa bala), Eastbern (Mali smeđi vrč), Panthy (Sjećanja), Migliacci (Harmonika), Avsenik (Šoferska polka), Vašica (Polka), Losas (Tango bolero), Bui (Intermezzo in Blue), Panthy (Valcer); folklorne teme– Pomykalo (Dalmatinska rapsodija), Knüman (Zvuci iz Rumunije), Pomykalo (Jugoslavenski ples br. 4), Borenić (Malo koncertno kolo), Mihovilić (Splet partizanskih pjesama). Godine 1977. Harmonikaški orkestar snimio je priloge koje je u 30-minutnoj emisiji emitirao Radio Zagreb na II. programu. Na istom programu emitirane su i snimke orkestra sa nastupa u Puli i Varaždinu.

Priznanje Beli Pathyu, umjetničkom rukovoditelju Omladinskog harmonikaškog orkestra, 03.07.1975. (Izvor: Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Na II. programu Radio Beograda i lokalne radio stanice Valjevo emitirana je snimka sa nastupa harmonikaškog orkestra na X. Jugoslavenskim susretima amatera «Abrašević» u Valjevu.


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

9

Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» na smotri mladih harmonikaša u gradu Recanati (Italija) 1979. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Zajedno sa ostalim sekcijama Društva orkestar je nastupio u TV emisijama «Prijatelji glazbe» i «Dobro došli». Kratki prikaz o radu orkestra emitiran je u listopadu 1976. godine i na Prvom programu RTZ. U Gospiću, 1978. godine na Republičkoj smotri djece i omladine Hrvatske, orkestar po četvrti put biva nagrađen od strane Prosvjetnog sabora Hrvatske, a nakon toga ima zapažene koncerte u Buzetu, Tesliću i Derventi.

orkestara u gradu Recanati kod Ancone (Italija) gdje su, u konkurenciji 400 solista i 14 orkestara, osvojili prvo mjesto na međunarodnom natjecanju harmonikaša, gitarista i organista. Na ovom natjecanju izveli su dvije jugoslavenske folklorne i jednu koncertnu skladbu. Ovo je bio prvi nastup učenika glazbene škole, tada Muzičke škole «Ivan Zajc», pred stručnim žirijem.12

U siječnju 1979. godine organiziran je seminar za dirigente i voditelje puhačkih orkestara Saveza amaterskih duhačkih orkestara Slavonije i Baranje, a domaćin je bio grad Slavonski Brod. Voditelj seminara i domaćin bio je Bela Panthy. Ovaj seminar imao je republički značaj, a cilj mu je bio obrazovanje dirigenata i voditelja duhačkih orkestara.11 Harmonikaški orkestar gostovao je u travnju 1979. godine na Smotri harmonikaških

11

Brodski list, 26.01.1979., br. 3, str. 5

Trofej «Beniamino Gigli» osvojen na međunarodnoj smotri u gradu Recanati (Italija), 08.04.1979. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

12

Brodski list, 13.04.1979.


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

10

Nastup Harmonikaškog orkestra RKUD-a «Đuro Salaj» u mjestu Bruck an der Nur (Austrija) 1981. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Nakon proglašenja pobjedničkog orkestra i nastupa na završnom koncertu, članovi orkestra su na slikovitom renesansnom trgu Leopardi u Recanatiu priredili slavlje pjevajući i plešući uz melodije naroda i narodnosti bivše Jugoslavije. U lipnju iste godine orkestar je pod ravnanjem Belle Panthya nastupio u Harkanyu (Mađarska) u okviru kulturne priredbe «Harkanjsko ljeto». Radio Pečuh snimio je dio koncerta Harmonikaškog orkestra i pripremio razgovor s dirigentom i članovima orkestra za posebnu emisiju. Poslije Italije i Mađarske, harmonikaši 1980. godine nastupaju u Poljskoj u gradu Lodzu. Poziv za ovo gostovanje brodski orkestar primio je od Prosvjetnog saveza grada Lodza. Održali su dva koncerta, jedan u dvorani glazbene škole, a drugi koncert u omladinskom domu kulture. U Puli je 1980. godine Harmonikaški orkestar uvršten među tri najbolja jugoslavenska harmonikaška orkestra. U 1981. godini održali su, osim redovitih nastupa u povodu Dana žena i Dana oslobođenja grada, te dana Armije, javne nastupe u Splitu, Našicama te na XVIII. susretu harmonikaških orkestara i solista Jugoslavije u Puli.

Kao kruna nastupa te godine je bio zajednički koncert harmonikaških orkestara RKUDa «Đuro Salaj» i «Slavonski dom» u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu 23. prosinca. Krajem kolovoza 1981. godine emitirana je 30-minutna emisija o radu orkestara na drugom programu Radio Zagreba, u sklopu emisije «Iz rada amaterskih društava». U Programu rada za 1981. godinu zabilježeno je da se planiralo uspostaviti suradnju sa harmonikaškim orkestrom iz Kanjiže, kao i sa orkestrom iz mjesta Bruck an der Nur (Austrija). Planiralo se stručnom voditelju omogućiti posjet europskom centru harmonike u Trossingenu u svrhu uspostavljanja međunarodnih kontakata i razmjene iskustava, što je bilo vrlo bitno za daljnji napredak harmonikaškog orkestra.13 Harmonikaški orkestar je nastavio suradnju sa kompozitorom J. Kaplanom koji je, u čast 10godišnjice Društva, za orkestar napisao skladbu «Jugoslavenski ples». Prva izvedba bila je u Njemačkoj prilikom gostovanja orkestra u svibnju 1982. godine u Hersbruckugdje su nastupili pred 2.000 ljudi. Na ovoj manifes-

HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Programi rada i Izvještaji o radu RKUD-a «Đuro Salaj», inv. br. 5 13


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

11

Nastup Harmonikaškog orkestra RKUD-a «Đuro Salaj» u gradu Speyer (Njemačka) 1983. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

taciji sudjelovali su orkestri iz Engleske, Belgije i Njemačke.

drugo mjesto, novčanu nagradu od 100.000 lira i pokal.14.

Kompozitor i dirigent Adolf Götz, uz čiju pomoć je dogovoreno gostovanje Harmonikaškog orkestra u Njemačkoj, napisao je skladbu inspiriranu slavonskim narodnim melodijama «Slavonska rapsodija» koja je također bila izvedena na istoj manifestaciji. Ove dvije skladbe izvedene su i na koncertu u povodu 10-godišnjice RKUD-a «Đuro Salaj».

U svojem dotadašnjem (desetogodišnjem) radu Omladinski harmonikaški orkestar osvojio je nekoliko nagrada i priznanja: tri nagrade Prosvjetnog sabora Hrvatske, pokal za osvojeno 1. mjesto i Grand Prix na Međunarodnom natjecanju harmonikaša u Recanatiu (Italija), a na Smotrama u Puli u dva se navrata nalazio među tri najbolja orkestra u Jugoslaviji.

Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» 7. lipnja 1982. godine održao je koncert u povodu 10-godišnjice rada i postojanja na kojem gostuje Harmonikaški orkestar iz Hersbrucka. Tom prigodom gosti i domaćini zajedno izvode skladbu «Zauvijek prijatelji». Iste godine orkestar je sudjelovao na VII. međunarodnoj smotri harmonikaša i orkestara u talijanskom gradu Camalo. Osvojili su

Uručena im je i Plaketa Broda koju im je dodijelio predsjednik Skupštine općine Slavonski Brod. U listopadu 1983. godine Omladinski harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» gostovao je u gradu Speyer u Njemačkoj gdje su uz tridesetak orkestara iz Nizozemske, Engleske i Francuske prisustvovali obilježavanju 50. godišnjice rada harmonikaškog orkestra iz 14

Brodski list, 15.10.1982.


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

tog grada. Prvi je dan održan svečani koncert posvećen jubileju domaćina, a drugi dan održano je natjecanje harmonikaških orkestara. Bili su podijeljeni u četiri grupe, a slavonskobrodski orkestar je u konkurenciji petnaest orkestara osvojio prvo mjesto sa ocjenom «vrhunska izvedba».

12

U Programu rada za 1984. godinu zabilježeno je kako se počelo sa formiranjem još jednog manjeg ansambla od 15 članova zbog potreba srednje glazbene škole, a i zbog povećanja interesa među mladima za sviranjem u harmonikaškom orkestru. Ovaj ansambl bi imao probu jednom tjedno, a vodili bi ga, uz pomoć Bele Panthya, članovi omladinskog harmonikaškog orkestra, inače maturanti srednje glazbene škole, Ankica Gavran i Velimir Kukulj. Osnivanjem ovog ansambla poboljšala bi se situacija u tzv. «velikom orkestru», jer bi se isti popunjavao najboljim članovima iz «malog» orkestra. Repertoar oba orkestra bio bi isti ili sličan, sastojao bi se od kompozicija lake i zabavne glazbe, folklornih obrada i angažirane glazbe. Ostali nastupi bi išli po ustaljenom rasporedu, nastupi na raznim akademijama, cjelovečernji koncerti, gostovanja u inozemstvu, nastupi na smotri u Puli. Na godišnjem koncertu 7. svibnja 1984. godine svirao je mlađi orkestar pri čemu su dirigirali mlađi dirigenti. Koncert se trebao održati sa orkestrom iz Pule, ali oni su bili spriječeni. U 1985. godini Brodski harmonikaški orkestar nastupa na svečanoj akademiji u povodu 40-godišnjice oslobođenja bivše Jugoslavije i grada Slavonskog Broda. Nastupili su i sa pjevačkim zborom na svečanoj priredbi i dočeku i ispraćaju Štafete mladosti u Slavonskom Brodu.15

Pozivnica za koncert Harmonikaškog orkestra iz Hersbrucka (Njemačka) i Omladinskog harmonikaškog orkestra RKUD-a «ĐuroSalaj» u povodu 10-godišnjice RKUD-a «Đuro Salaj», 07.06.1982. (Izvor: Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Omladinski harmonikaški orkestar «Đuro Salaj» ugostio je 1986. godine omladinski i seniorski harmonikaški orkestar iz Speyera (Njemačka). To je bilo uzvratno gostovanje budući je Harmonikaški orkestar gostovao u HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Programi rada i Izvještaji o radu RKUD-a «Đuro Salaj», inv. br. 6 15


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

Njemačkoj 1983. godine. Koncertom su dirigirali Georg Martin i Bela Panthy, a izvedena su djela Dvoraka, Offenbacha, Raucha, Götza i drugih. Program je započeo izvedbom domaćina, omladinskog harmonikaškog orkestra RKUD-a «Đuro Salaj», a završen «Slavonskom rapsodijom», u izvanrednoj izvedbi seniorskog harmonikaškog orkestra iz Speyera.16 Dirigent Bela Panthy spomenuo je za tjednik Brodski list (4. srpnja 1987. godine) da nije toliko bitno gostovati u nekom gradu nego «…daleko je vrednije prijateljstvo i suradnja s nekim gradovima i ljudima koje smo uspostavili i njegujemo».

13

nastavnika glazbenog odgoja u tom gradu. Svečani koncert održan je u auli Državne realne škole u Hersbrucku u Njemačkoj. Na njemu su sudjelovali harmonikaški orkestri iz Njemačke, Švicarske i Jugoslavije. Osim harmonikaških orkestara bili su prisutni i istaknuti političari njemačkog društva kao i direktor najveće tvornice harmonike Höhner. Koncert je otvorio Harmonikaški orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» pod ravnanjem maestra Bele Panthya.17

Što se tiče poslovne suradnje, Bela Panthy za isti taj tjednik ponavlja riječi velikog kompozitora Adolfa Götza, koji kaže: «Mogu si zamisliti kako bi to izgledalo da imam vašu djecu s mojim instrumentima…». Godine 1987. dirigentu Beli Panthyu uručena je «Nagrada oslobođenja Broda» za dugogodišnji prosvjetno pedagoški rad i razvoj glazbene kulture. U proljeće 1988. godine HarPlakat za koncert Harmonikaškog orkestra iz Hersbrucka (Njemačka) i Omladinskog harmonikaškog orkestra RKUD-a «Đuro Salaj», 07.06.1982. (Izvor: monikaški orkestar RKUD-a «ĐuHR-DASB-348, Zbirka plakata) ro Salaj» i učenici Osnovne glazbene škole-Odjel za gitaru i harmoniku sudjelovali su na 25. MeđunarodJedan od najvećih uspjeha Harmonikaški noj smotri harmonikaša i gitarista u Italiji. U orkestar RKUD-a «Đuro Salaj» i maestro Bela vrlo jakoj konkurenciji među 400 natjecatelja Panthy postižu 8. lipnja 1990. godine. Na euosvojili su tri prve nagrade, šest drugih i jednu ropskom natjecanju u Recanatiju osvajaju treću nagradu. prvo mjesto, Grand Prix, a maestro Panthy je Vrlo zanimljiv događaj zbio se iste godine kada je brodski orkestar gostovao u gradu Hersbrucku u povodu 50. godišnjeg rođendana Adolfa Götza, dirigenta i skladatelja, 16

Brodski list, 27.06.1986., br. 25, str. 20

dobio posebnu nagradu za umjetnički dojam.

17

Brodski list, 23.12.1988., br. 51


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

14

Stvaranje novog brodskog harmonikaškog orkestra 1991. godine

N

a sjednici Predsjedništva RKUD-a «Đuro Salaj» 1991. raspravljalo se o budućnosti Društva.18

Nakon te sjednice, Društvo se početkom 1992. godine u potpunosti ugasilo. Prva granata koja je pala na Slavonski Brod pogodila je prostorije Harmonikaškog orkestra, srećom harmonike su ostale netaknute. Bela Panthy je već u početku te krize 1991. godine izdvojio svoj orkestar iz sastava društva, sačuvao njegov instrumentarij, opremu, arhivu, nototeku te ga preimenovao u Brodski harmonikaški orkestar.19 Nakon toga Bela Panthy je okupio članove orkestra i počeli su vježbati u prostoru Hrvatske željeznice. Kako je jedno vrijeme vodio Limenu glazbu Željezničar dozvoljeno mu je bilo koristiti te prostorije.20 Novi naziv orkestra postaje Brodski harmonikaški orkestar Slavonski Brod. Već u lipnju 1991. godine sudjeluju u Puli na 24. susretu harmonikaša pod novim imenom. U vrijeme Domovinskog rata Brodski harmonikaški orkestar održao je koncert za branitelje iz 108., 139. i 157. brigade hrvatske vojske. Posebni dio koncerta bila je izvedba koračnice «108. brodska» koju je izveo Tvrtko Exle. Autor ove svojevrsne himne 108. brigade ZNG-a RH bio je Bela Panthy koji je napisao i domoljubnu pjesmu posvećenu 103. brigadi HR-DASB-325, RKUD «Đuro Salaj» Slavonski Brod, Zapisnici o radu RKUD-a «Đuro Salaj», inv. br. 8 19 Mihael Ferić, navedeno djelo, str. 184, 20 Posavska Hrvatska, 10.05.2002., br. 19, str. 23 18

Plakat koncerta Brodskog harmonikaškog orkestra iz 1992. godine (Izvor: Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

hrvatske vojske. Koncert su slušali i članovi misije Europskih promatrača. Ratne godine 1993., pred Božić, su brodski harmonikaši sudjelovali na koncertu u Crkvi presvetog Trojstva.21 Brodski harmonikaški orkestar sudjelovao je na XXV. međunarodnom natjecanju harmonikaških orkestara i solista. 21

Posavska Hrvatska, 24.12.1993., br. 51, naslovnica


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

15

Koncert Brodskog harmonikaškog orkestra u Puli 2003. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

To im je bio petnaesti put da sudjeluju, s tim da od 1993. godine to je bio Susret harmonikaša najboljih orkestara Republike Hrvatske. Iste godine susreti u Puli postaju i međunarodna manifestacija harmonikaša, jer su sudjelovali orkestri i iz inozemstva. Program je ocjenjivao međunarodni ekspertni sud.22 Sljedeće 1995. godine na 26. međunarodnom susretu harmonikaša u Puli izvedena je skladba Brodsko proljeće, jedna od posljednjih skladbi Bele Panthya. U povodu 30-godišnjice rada Brodskog harmonikaškog orkestra, dr. Mato Vukelić, gradonačelnik Slavonskoga Broda, 1996. godine dodijelio je orkestru zastavu i zahvalnicu grada Slavonskoga Broda, a maestru Panthyu posebnu zahvalnicu i monografiju grada za promicanje imena grada Slavonskog Broda i domovine Hrvatske.

Na međunarodnom festivalu u talijanskom gradu Castelfidardu nastupaju po prvi put 1997. godine, nakon čega postaju redoviti sudionici istoga. Godine 2000. Beli pl. Panthy uručena je nagrada za životno djelo. U Pragu su 2002. godine osvojili drugo mjesto na Drugom europskom festivalu harmonikaških orkestara. U tjedniku Posavska Hrvatska23 Bela Panthy izjavio je da mu je to bilo veliko priznanje jer je na festivalu bila velika konkurencija (čak 13 orkestara iz deset europskih zemalja). Jubilarni XXX. međunarodni susret harmonikaša u Puli, 2003. godine bio je posljednji nastup maestra Bele Panthya na ovoj manifestaciji.24

Koncert za vojnike IFOR-a brodski harmonikaši održali su 29. studenog iste godine. 23 22

Mihael Ferić, nav. dj., str. 178

24

Posavska Hrvatska, br. 19, str. 23 Mihael Ferić, nav. dj., str. 179


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

16

Zahvalnica Grada Slavonskog Broda Beli pl. Panthyu u povodu 30-godišnjice rada orkestra, 25.10.1996. (Izvor: Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

17

Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy»

G

odine 2004. Bela Panthy je umro, i orkestar, njemu u čast, mijenja ime u Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy». Nakon njegove smrti, u razdoblju od 2004. do 2007. godine, orkestrom je dirigirala Anita Kovačević. Godine 2007. Brodski harmonikaški orkestar sudjeluje na Brodskom glazbenom ljetu, a od te godine orkestar vodi Sanja Nuhanović, profesorica glazbene kulture. Situacija s orkestrom se mijenja na bolje 2008. godine kada se osniva Centar za kulturu koji omogućava harmonikašima korištenje Kazališno koncertne dvorane «Ivana BrlićMažuranić» za svoje koncerte i uključivanje u razne gradske programe. Orkestar je 2008. godine imao 22 redovna člana, među kojima je i pet novih koji su završili osnovnu glazbenu školu i krenuli u srednju.

Među članovima se nalaze i oni koji su se vratili u svoj grad nakon fakulteta. Kada se planiraju samostalni koncerti ili natjecanja tada dolaze i članovi koji su na studiju u Osijeku ili Zagrebu.25 Sljedeća godina je bila bogata nastupima: na Međunarodnom natjecanju harmonikaških orkestara u Pragu od 20. do 23. ožujka, te na 20. brodskom glazbenom ljetu u Kazališno-koncertnoj dvorani «Ivana BrlićMažuranić». Uz Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» nastupio je i Ansambl harmonike Glazbene škole Slavonski Brod-Odjel Jelas koja okuplja djecu Romske nacionalne manjine, oba pod ravnanjem dirigentice Sanje Nuhanović. Uobičajeno su sudjelovali na 34. međunarodnom susretima harmonike u Puli gdje su osvojili drugo mjesto što je bio najveći uspjeh od smrti njihova osnivača Bele pl. Panthya 2004. godine.

Nastup Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» na Svjetskom kupu u Varaždinu 2010. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy») 25 Posavska Hrvatska, 18.01.2008., br. 3, str. 23


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

18

U rujnu su sudjelovali na Međunarodnom festivalu amaterskih harmonikaša u Kastvu gdje je nastupilo 60 solista i harmonikaških sastava.

Slavonskom Brodu započeo je otkrivanjem poprsja «Beci» (rad ak. kipara Pere Jelisića) u Tvrđavi Brod.27

U prosincu su nastupili u Sarajevu u dvorani Muzičke akademije, u povodu Dana hrvatske kulture u BiH, a domaćin je bila Srednja muzička škola iz Sarajeva. U programu koncerta bila su djela Piazzole, Gershwina, Gotzai Webera. Izveli su i skladbu Kemala Montena «Sarajevo, ljubavi moja», za koju je aranžman napisao prof. Antun Matošević.26

Program se odvijao u Kazališno-koncertnoj dvorani «Ivana Brlić-Mažuranić» od svečanog otvorenja, natjecanja do završnog koncerta na kojemu su dodjeljene nagrade i Grand Prix Slavonskog Broda, gdje su nastupili pobjednici s po jednom skladbom izvedenom na natjecanju. Natjecanje je bilo organizirano u tri kategorije (A-do 15 godina, B-do 19 godina i C-bez obzira na godine članova orkestra). Nastupe je ocjenjivao međunarodni žiri sastavljen od uglednih glazbenika.28 Natjecalo se šest orkestara, sveukupno je nastupilo oko 150 harmonikaša.

Prvi međunarodni festival harmonike Bela pl. Panthy održan je 26. studenog 2010. godine u Slavonskom Brodu. Festival harmonike u

Iste godine Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» dobio je sedam novih harmonika vrijednih 260.000 kuna kupljene novcem prikupljenim na akciji koja je pokrenuta 2009. godine. Grad Slavonski Brod predao je ček na 111.543 kuna, donaciju su uplatila razna gradska poduzeća, Turistička zajednica i građani, Zavičajni klub Brođana u Berlinu, te nogometaš Ivica Olić koji je donirao 35.000 kuna. S novim harmonikama sudjelovali su na Međunarodnom natjecanju u Innsbrucku (Austrija) od 14. do 16. svibnja 2010. godine, na najvećem natjecanju u Europi, na kojemu je sudjelovalo 240 orkestara.29 Na ovom velikom natjecanju osvojili su prvu nagradu po broju bodova, plaketu i pehar, a u ukupnom poretku su bili na trećem mjestu. Nastupili su sa skladbom pisanom za njih, Götzovom “Slavonskom rapsodijom”. Potvrda o osvojenim bodovima na Međunarodnom natjecanju u Innsbrucku (Austrija) 2010. godine (Izvor: Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Posavska Hrvatska, 26.12.2010., br. 47, str. 18 Posavska Hrvatska, 3.12.2010., br. 41, str. 18 29 Glas Slavonije, 21.5.2010. 27 28

26

Posavska Hrvatska, 11.12.2008., br. 50, str. 16


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

19

IV. Međunarodni festival harmonike «Bela pl. Panthy», održan u studenom 2013. godine u KKD-u Ivana Brlić Mažuranić u Slavonskom Brodu (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Iste godine sudjelovali su i na 63. svjetskom natjecanju harmonikaša u Varaždinu. Sljedeće godine nižu se nastupi u Puli na Međunarodnim susretima harmonikaša, gostovanje u Sarajevu u prostoru Srednje muzičke škole 14. svibnja, nastup na 22. brodskom glazbenom ljetu. Prvo mjesto osvajaju na Međunarodnom festivalu u talijanskom gradu Castelfidardu 2011. godine, u kategoriji orkestara klasične (lightmusic) glazbe. Nastupili su s programom A. Götza, Italienische Villanesken, A. Piazzolle - Ave Maria (solist Dario Glavaš) i F. DobleraWerziade. Ovaj uspjeh ih je jako razveseilo jer su se podsjetili svojih nastupa na istom mjestu prije 15 godina kada su dolazili sa prof. Panthyem. Financijska potpora su im bili Ministarstvo kulture, Grad Slavonski Brod i Turistička zajednica. Vratili su se s diplomom, pokalom i 1.100 eura novčane nagrade. Natjecali su se sa harmonikašima i dirigentima iz Italije, Njemačke, Slovenije i Srbije.30 Organizirali su 2. međunarodni festival harmonike Bela pl. Panthy od 26. do 27. studenog 2011. godine u Slavonskom Brodu. Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» u ožujku 2012. godine nastupio je na 30http://www.culturenet.hr/default.aspx?id=40243

vor: Glas Slavonije) (D.H.F.,07.10.2011.)30.

Festivalu «Sarajevska zima» zajedno sa ansamblom «Cabaret» Instituta za muziku, teatar i multimedije. U Domu Oružanih snaga BiH izvedeni su songovi popularne grupe «Abba», «Mamma Mia», «Dancing Queen», «Money, Money, Money» i drugi.31 U vremenu od 1. do 4. studenog 2012. godine Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» osvojio je prvo mjesto u Pragu na 7. Međunarodnom natjecanju harmonikaških orkestara i nagradu Excellent. To je bio njihov drugi nastup na ovom natjecanju. Na natjecanju, u raznim kategorijama, natjecalo se jedanaest orkestara iz Njemačke, Češke, Rusije, Slovenije i Hrvatske. Brođani su nastupili u kategoriji Lightmusic, izveli su dvije skladbe: Werziade F. Doblera i Fuga y misterio A. Piazzole u kojoj su solisti bili Dario Glavaš, Mario Perković i Srećko Zubić. Ocijenjeni su s visoka 23 boda od mogućih 25 bodova. Za skladbu Werziade žiri, pod predsjedanjem magistra Ladislava Horaka, je ocjenio izvedbu Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» perfektnom i savršenom komentirajući kako članovi žirija nikada nisu čuli bolju izvedbu iste skladbe. Sam skladatelj Fritz Dobler, koji je bio prisutan u publici, to je isto potvrdio.

Iz31

Dnevni avaz, 20.03.2012.


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

Brodski orkestar je pozvan na Prvi simpoziji dirigenata i kompozitora koji se održao isti dan u Pragu. Na simpoziju su imali prilike čuti nekoliko novih skladbi i razgovarati sa skladateljem Werziade, Fritzom Doblerom, inače rektorom konzervatorija u Trossingenu, prof. Pavelom Trojanom, dirigentom i skladateljem Stefanom Hippeom i predsjednikom žirija Ladislavom Horakom.32 U Slavonskom Brodu 23. i 24. studenog 2012. godine održan je 3. međunarodni festival harmonike «Bela pl. Panthy». Sudjelovalo je osam harmonikaških orkestara iz Zagreba, Poreča, Slavonskog Broda, Livna, Mitrovice i Novog Sada, oko 200 sudionika. Zanimljiv je podatak da je Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» organizacijom Festivala poticao i turizam u svome gradu. Svaka grupa koja je gostovala imala je svoga vodiča, organizirano razgledavaje kulturnih znamenitosti, posjet Katarinskom sajamu, a u Tvrđavi organizirao se program živuće povijesti. Gost je bio sarajevski ansambl «Cabaret» koji je izveo skladbe legendarne grupe «Queen». Nagrada za treće mjesto pripala je Brođanima, drugo mjesto Livanjcima, a prva nagrada gostima iz Novog Sada kojima je dodijeljen i prijelazni Grand Prix. 33 Iste godine Festival je u suradnji s Gradskom knjižnicom Slavonski Brod organizirao likovni natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Priča jednog harmonikaša.34 Među nastupima u kojima su brodski harmonikaši sudjelovali 2013. godine jedan je bio i humanitarnog karaktera pod nazivom Posavska Hrvatska, 16.11.2012., br. 46, str. 15 Posavska Hrvatska, 30.11.2012., br. 48, str. 17 34 Posavska Hrvatska, 16.11.2012., br. 46, str. 15

«Brodski glazbenici za studentsku konferenciju», a održan je 16. ožujka 2013. u dvorani Glazbene škole. U organizaciji Brodskog harmonikaškog orkestara «Bela pl. Panthy» održan je 6. travnja 2013. harmonikaški seminar na kojem je predavač bio Goran Penić, prof. dirigent orkestra harmonika AKUD-a «Sonja Marinković» iz Novog Sada. U travnju su brodski harmonikaši imali još dva nastupa, a u svibnju 2013. godine na 11. svjetskom natjecanju harmonikaških orkestara u Innsbrucku, u konkurenciji 33 orkestra, osvajaju 2. nagradu. Od 17. do 21. srpnja 2013. brodski harmonikaši sudjelovali su na 18. međunarodnom festivalu harmonike u Italiji. Održana su četiri koncerta u gradovima Valle di Cadore, Caprile, Feltre i San Vito di Cadore. Na festivalu su osim BHO-a nastupili i orkestar domaćina Fisorchestra «G. Rossini» pod vodstvom dirigenta Ernesta Bellusa, te solisti Oleg Volansky iz Ukrajine i Giuliano Cameli iz Italije. Na 4. međunarodnom festivalu harmonike «Bela pl. Panthy» održanom 22. i 23. studenog 2013. godine sudjelovao je Gradski orkestar iz Livna, orkestar Glazbene škole Brežice iz Slovenije, Harmonikaški orkestar Hrvatskog grafičkog glazbenog društva «Sloga» iz Zagreba, Harmonikaški orkestar AKUD «Sonja Marinković» iz Novog Sada.35 Velika nagrada Slavonskog Broda, prijelazni reljef s likom Bele pl. Panthya, ostala je u jednogodišnjem vlasništvu harmonikaškom orkestru Akademskog kulturno-umjetničkog društva «Sonja Marinković» iz Novog Sada.36

32 33

20

35 36

Posavska Hrvatska, 8.11.2013., br. 45, str. 15 Posavska Hrvatska, 29.11.2013., br. 48, str. 8


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

U svibnju 2014. godine brodski harmonikaši nastupili su na međunarodnom festivalu harmonike u Puli. U C kategoriji, u konkurenciji sedam orkestara (iz Kragujevca u Srbiji, Bojnica iz Slovačke, Jesenica iz Slovenije, Akademski harmonikaški orkestar «Ivan Goran Kovačić» iz Zagreba, Hrvatsko grafičko glazbeno društvo «Sloga» iz Zagreba i BHO), osvojili su prvu nagradu. Ovo je prva nagrada s pulskih susreta na kojima su harmonikaši dvadesetak puta sudjelovali.37

21

U 2014. godini Brodski harmonikaški orkestar »Bela pl. Panthy» održao je od 29. srpnja do 4. kolovoza četiri koncerta na otoku Hvaru i to u gradu Hvaru, Vrboskoj, Jelsi i Starom Gradu. Koncert u Hvaru održan je u okviru 53. hvarskih ljetnjih priredbi u Franjevačkom samostanu. Na repertoaru su između ostalih bili i A. Piazzola, W. Russ, W. Kahn, F.J.Perren/D. Fekaris. Solisti su bili Mirna Sečić, Josipa Danjo, Sara Sušić, Dario Glavaš i Vedran Mihal (piano)38.

Nastup Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» u Franjevačkom samostanu u gradu Hvaru 2014. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

Na Brodskom glazbenom ljetu u lipnju 2014. godine Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy» održao je humanitarni koncert za stradale mještane u poplavama u općini Gunja. Sav prihod od prodanih ulaznica harmonikaši su predali predsjedniku Općinskog vijeća Gunja Alenu Đžambi. Koncert je održan u Glazbenoj školi, a drugi dan u Kazališno koncertnoj dvorani Ivana BrlićMažuranić u Slavonskom Brodu.

Peta godišnjica međunarodnog festivala harmonike «Bela pl. Panthy» 2014. godine poklopila se s desetom obljetnicom smrti osnivača stoga je svečani koncert otvorenja bio posvećen toj činjenici. Koncert je nosio naziv «Sjećanje». Orkestar «Bela pl. Panthy» otvorio je festival skladbom «Sjećanje» (tekst i glazba: Bela pl. Panthy, arr. A Matošević, 38http://bho.hr/6-medunarodni-festival-harmonike-

bela-pl-panthy/ 37

Posavska Hrvatska, 9.05.2014., br. 19, str. 19


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

vokal: Dominik Blaževac) nakon koje su izveli i «Slavonsku rapsodiju», te «Udo Jürgensin Concert». «Akvarel» iz Osijeka izveo je skladbe «One Love», «I Got You» i «Negdje oko ’82.», a ansambl «Cabaret» iz Sarajeva djela iz mjuzikala «Mamma Mia», «We Will Rock You» i «Grease». Na ovaj festival prijavljeno je bilo četiri orkestra, natjecali su se u tri kategorije. Orkestri su došli iz Zagreba, Poreča i Livna (BiH). 5. međunarodni festival harmonike «Bela pl. Panthy» bio je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Josipovića. Na ovom se festivalu brodski harmonikaški orkestar nije natjecao.39

22

Na otvorenju 6. harmonikaškog festivala 20. studenog 2015. godine nastupili su članovi Instituta za muziku, teatar i multimediju iz Sarajeva, a u suradnji s Trio plus dva bendom iz Slavonskog Broda, Plesnim klubom «Aster» iz Sarajeva, te brodskim športskim plesnim klubom «Astra» uz pratnju Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy». Također su brodski harmonikaši, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku i Gradska knjižnica Slavonski Brod organizirali umjetničko-znanstveni skup na temu «Glazba kao poticaj», u organizaciji Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy». Održano

U povodu Svjetskog dana Roma u organizaciji Fakulteta za odgojno-obrazovne znanosti, Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy», Hrvatskog školskog muzeja Zagreb i Udruženja Roma rumunjskog podrijetla «Ludari» u Kazališno-koncertnoj dvorani «Ivana Brlić-Mažuranić» održan je koncert 9. travnja 2015. godine. Uz Brodski harmonikaški orkestar nastupio je i Folklorni ansambl Broda, Športski plesni klub «Astra», Nastup Brodskog harmonikaškog orkestra na V. međunarodnom festivalu RKUD «Ludari» i Gradska limena harmonike «Bela pl. Panthy» 2014. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmoniglazba «Željezičar». Nastupilo je i kaškog orkestra «Bela pl. Panthy») osamdesetak djece polaznika glazbene, jezično-kreativne i plesne radionije i predstavljanje knjige «Gluma pred kamece a u sklopu projekta «Pruži ruku pomoći rom»te prezentacija filma «Pola stoljeća dismladim Romima». ka» u prostorijama Gradske knjižnice SlavonZa Dan grada 2015. godine uručena je utemeljitelju orkestra Beli pl. Panthyu, postuhmno, Zlatna čaplja, a Grb grada sadašnjoj voditeljici Sanji Nuhanović.

ski Brod.40

40http://www.slavonski-brod.hr/index.php/594039http://bho.hr/6-medunarodni-festival-harmonike-

bela-pl-panthy/

otvoren-6-medunarodni-festival-harmonike-bela-plpanthy


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

23

Plakat koncerta otvorenja 6. međunarodnog festivala harmonike «Bela pl. Panthy» (Izvor: Pismohrana Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

24

Bela pl. Panthy (1926.-2004.) Bela pl. Panthy rođen je 5. kolovoza 1926. u Pakračkoj Poljani. U dobi od četiri godine s obitelj seli u Slavonski Brod gdje provodi cijeli svoj život. Učio je svirati violinu, klavir i harmoniku. U razdoblju od 1941. do 1945. godine radio je kao kino operater u obiteljskom kinu i to je jedino razdoblje u njegovom životu kada se nije bavio glazbom. Od 1949. godine u glazbenom sastavu Melody je svirao harmoniku, ponekad i glasovir, a bio je i vođa sastava, skladatelj i aranžer. Radio je na Prvoj narodnoj osmogodišnjoj školi (danas Osnovna škola Ivan Goran Kovačić) kao nastavnik glazbenog odgoja. Sa svojim učenicima osnovao je đački bend koji je svirao na proslavi svoje male mature. Radio je i na Školi učenika u privredi gdje je osnovao i vodio đački pjevački zbor, a nakon toga na Osnovnoj školi «Ivo Lola Ribar» predavao muzički odgoj i vodio dječji pjevački zbor sve do 1963. godine. Bela pl. Panthy upisuje početkom 60-tih godina Višu pedagošku školu studijska grupa Muzički odgoj. Godine 1963. prelazi raditi u Osnovnu glazbenu školu, a od 1983. do 1991. godine obnaša dužnost direktora. Od učenika Odjela harmonike 1966. godine sastavio je harmonikaški orkestar. Sljedeće godine orkestar sudjeluje na X. muzičkoj smotri dječjih i omladinskih pjevačkih zborova, instrumentalnih sastava i folklornih grupa, održanoj u Zagrebu i od tada kontinuirano sudjeluje na koncertima, smotrama i festivalima. Punu afirmaciju vrsnog umjetničkog voditelja i dirigenta postiže s Harmonikaškim orkestrom

RKUD-a «Đuro Salaj» u razdoblju od 1979. do 1991. godine potom s Brodskim harmonikaškim orkestrom od 1991. do 2004. godine. U RKUD «Đuro Salaj» doveo je završene učenike Odjela harmonike Osnovne glazbene škole Ivan Zajc i od njih formirao orkestar. Harmonikaški orkestar RKUD-a Đuro Salaj niže uspjehe na Susretima harmonikaških orkestara i solista u Puli. Od 1978. do 1988. godine Bela pl. Panthy bio je i kapelnik-dirigent Puhačkog orkestra Limene glazbe Željezničar u Slavonskom Brodu. Obnašao je dužnost predsjednika Saveza puhačkih orkestara Slavonije i Baranje. Bio je i inicijator otvaranja Srednje glazbene škole u Slavonskom Brodu i dva područna odjela Osnovne glazbene škole. Bela pl. Panthy vrlo dobro je poznavao strane jezike (njemački, talijanski, slovački, mađarski) te je održavao dobru suradnju s inozemnim skladateljima orkestralne glazbe. Najbolju suradnju imao je sa njemačkim kompozitorom Adolfom Götzom, koji je skladao Slavonsku rapsodiju. Odgojio je brojne generacije glazbenika, s kojima je putovao i nastupao, ne samo na prostoru bivše Jugoslavije nego i u inozemstvu, a članove svoga orkestra zvao je «svojom djecom». Prvu je nagradu osvojio na natjecanju u njemačkom gradu Speyeru. S harmonikaškim orkestrom je gostovao u Italiji (Recanati, Camalo, Ancona, Castelfidardo, Tarcento), u Njemačkoj (Bamberg, Hersbruck, Karlshruhe, Speyer), Austriji (Bruck an der Nur), u Poljskoj (Lodz), u Mađarskoj (Harkany) i Českoj (Prag). Kada je početkom devedesetih godina RKUD «Đuro Salaj» zapao u krizu rukovođenja, a potom političkom odlukom početkom 1992. godine raspušten, Panthy je već u


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

25

Nastup brodskih harmonikaša na V. Međunarodnom festivalu harmonike «Bela pl. Panthy» (koncert u čast Bele pl. Panthya) 22.11.2014. godine (Izvor: Fototeka Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»)

početku te krize izdvojio svoj orkestar iz sastava društva, sačuvao njegov instrumentarij, opremu, opremu, arhivu, nototeku i preimenovao ga u Brodski harmonikaški orkestar. Vjerojatno je najveći uspjeh Panthy postigao kao dirigent Brodskog harmonikaškog orkestra na II. europskom festivalu harmonikaških orkestara u Pragu 24. ožujka 2002. godine, kada je u konkurenciji 18 orkestara iz 10 europskih zemalja sa svojim orkestrom osvojio II. nagradu međunarodnog stručnog žirija. Osim pedagoškog rada, skladao je i nekoliko skladbi, a najveći uspjeh je postigao kao dirigent. Skladao je 1953. godine »Pjesmu Brodu», zatim «Vjeruj mi da te volim», «Brodsko proljeće« i «Sjećanje na tebe«. U vrijeme Domovinskog rata napisao je dvije domoljubne pjesme i posvetio ih 103. i 108. brigadi Hrvatske vojske. Bela pl. Panthy nagrađen je za svoj rad sa više priznanja, treba izdvojiti Nagradu oslo

bođenja 1987. godine koja je tada važila kao najviše društveno priznanje za izuzetna radna i umjetnička dostignuća, Medalju Slavonskog Broda 1982. godine za doprinos u razvoju i širenje glazbene kulture u našem gradu, te Grb grada Broda 1992. godine. Osvojio je više trofeja i stručnih nagrada, priznanja, diploma i statua. Najveću težinu imaju osvojene nagrade na pulskim susretima harmonikaša, varaždinskoj Muzičkoj smotri djece i omladine Hrvatske, druga nagrada na XX. Europskom natjecanju harmonikaša u Pragu, te tri Grand prix nagrade osvojene na Smotri harmonikaša, gitarista i orguljaša u Recanatiju. Bela pl. Panthy preminuo je, nakon poduže bolesti, 12. travnja 2004. godine u brodskoj Općoj bolnici dr. Josip Benčević. Nakon njegove smrti članovi njegovog orkestra nastavili su sa radom, a orkestar, njemu u čast, mijenja ime u Brodski harmonikaški orkestar «Bela pl. Panthy».


50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy» (1966.-2016.)

26

ZLATNI JUBILEJ-Pola stoljeća rada Brodskog harmonikaškog orkestra «Bela pl. Panthy»

C

ijela 2016. godina je jubilarna za Brodski harmonikaški orkestar «Bella pl. Panthy». U veljači i ožujku održane su tematske radionice o harmonici kao instrumentu koje su bile namijenjene najmlađima, a 28. travnja organizirana je vrlo zanimljiva debata u kojoj su na temu «Harmonikaumjetnički instrument ili simbol turbofolka», raspravljali učenici Gimnazije A.G.Matoš iz Đakova i studenti osječkog Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranog studija u Slavonskom Brodu. U mjesecu svibnju obilježen je Svjetski dan harmonike i članovi Brodskog harmonikaškog orkestra održali su promenadni koncert u Karlovcu. U lipnju je održan koncert harmonikaškog

orkestra brodske Glazbene škole, a u srpnjugodišnji koncert BHO «Bela pl. Panthy» i promocija dokumentarnog filma o 50 godina postojanja i vrlo uspješnog djelovanja orkestra. U kolovozu je izveden koncert članova BHOstudenata glazbenih studija. U Gradskoj knjižnici Slavonski Brod službeno je u listopadu otvorena izložba slika Književnolikovnog društva «Berislavić». Na izložbi je predstavljeno ukupno 25 radova različitih tehnika i motiva, a u sklopu programa nastupio je i Brodski harmonikaški orkestr «Bela pl. Panthy». Od 24. do 27. studenoga 2016. godine u Slavonskom Brodu biti će održan 7. međunarodni festival harmonike «Bela pl. Panthy».


NAKLADNIK Državni arhiv u Slavonskom Brodu ZA NAKLADNIKA mr. sc. Ivan Medved AUTOR IZLOŽBE I KATALOGA Gordana Slanček, dipl. politologinja SURADNICI Mihael Ferić, prof. Sanja Nuhanović, prof. Članovi BHO «Bela pl. Panthy» LEKTURA Katarina Aladrović-Mehandžija, prof. RAČUNALNA PRIPREMA I ISPIS IZLOŽAKA Gordana Slanček, dipl. politologinja TEHNIČKI POSTAV IZLOŽAKA Đurđa Šprajc POSTAV IZLOŽBE Katarina Aladrović-Mehandžija, prof. Gordana Slanček, dipl. politologinja Joakim Čičić, mag. educ. hist. Đurđica Jurišić Anica Divić Đurđa Šprajc GRAFIČKO OBLIKOVANJE KATALOGA Domagoj Zovak, prof. TISAK Tiskara «Zebra», Vinkovci NAKLADA 250 komada


www.dasb.hr ISBN 978-953-7962-05-0

Profile for Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Katalog izložbe ''50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra 'Bela pl. Panthy' (1966.-2016.)''  

Autorica izložbe: Gordana Slanček

Katalog izložbe ''50 godina Brodskog harmonikaškog orkestra 'Bela pl. Panthy' (1966.-2016.)''  

Autorica izložbe: Gordana Slanček

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded