Page 1


DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU Augusta Cesarca 1

Autori izložbe i kataloga Gordana Slanček i Domagoj Zovak

Katalog je financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Slavonski Brod, ožujak 2014.


Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)

3

Kultura Broda kroz Zbirku plakata(1898.-1969.) Cilj izložbe Državnog arhiva u Slavonskom Brodu je promovirati plakate i letke kao vrijedne povijesne izvore koji su, zbog svoje javne primjene, reprezentativno svjedočili o vremenu u kojem su komunicirali sa ciljanom publikom. Arhiv ima sređenu Zbirku plakata, letaka i sitnog tiska sa preko 4400 naslova stoga smo se odlučili u povodu obilježavanja 55 godina osnutka Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (1959.) predstaviti samo jedan mali dio tog blaga. Iako su plakati i leci, zajedno sa drugim povijesnim izvorima, korišteni kao izlošci na svim dosadašnjim izložbama naše ustanove ovo je po prvi puta kako je jedna izložba realizirana isključivo na temelju dokumenata spomenute Zbirke. Sadržajno su eksponati podijeljeni u šest tematskih cjelina: Koncerti, Priredbe, Filmovi, Izložbe, Književnost i Kazalište. Izložbenim postavom prezentirane su neke od aktivnosti brojnih društava i udruženja (dobrotvornih, pjevačkih, obrazovnih, gospodarskih, sindikalnih, političkih…) koja su djelovala u Slavonskom Brodu od kraja 19. stoljeća pa do kraja šezdesetih godina 20. stoljeća, a koja su kulturnim priredbama oblikovala društvenu svakodnevicu Brođana. Pod kulturnim priredbama ili događanjima ova izložba podrazumijeva koncerte, zabave, filmske projekcije, kazališne i književne događaje, te razne druge priredbe na kojima su korišteni navedeni sadržaji kao audio-vizualna kulisa (npr. neki politički događaji, obilježavanje važnih povijesnih datuma i sl.). Kako postavljeni eksponati obuhvaćaju razdoblje od 70-ak godina, te predstavljaju samo izbor iz serije Kultura (oko 2000 naslova) navedene zbirke, namjera priređivača nije ''monografski'' predstaviti kulturni život Broda u tom razdoblju, već samo potaknuti zainteresiranu javnost na istraživanje, dosada, možda, zapostavljenih tema. Izloženi plakati služe samo kao inspiracija za neke od mogućih tema koje se nameću kroz sadržaj povijesnog izvora. Osim važnosti aktivnosti koje su najavljivane kroz same plakate i letke, treba naglasiti i vrijednost podataka o samim mjestima (dvorane, hoteli, kinematografi, krčme, domovi…) u kojima su razne priredbe organizirane jer su ti podaci dragocjeni za istraživanje povijesti pojedinih prostora.


4

Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)


Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)

5


6

Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)


Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)

7


8

Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)


Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)

9


10

Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)


Nakladnik DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU Za nakladnika Ivan Medved Autori izložbe i kataloga Gordana Slanček i Domagoj Zovak Lektor Katarina Aladrović-Mehandžija Računalna priprema i ispis izložaka Domagoj Zovak Tehnička oprema i izrada panoa izložbe Đurđa Šprajc Postav izložbe Anica Divić Đurđica Jurišić Ivan Medved Gabrijela Orlović Gordana Slanček Božica Starčević Đurđa Šprajc Domagoj Zovak Tisak Tiskara Best, Slavonski Brod Naklada 200 komada

ISBN 978-953-96156-9-5


www.dasb.hr

Katalog izložbe ''Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)''  

Autori izložbe: Gordana Slanček i Domagoj Zovak

Katalog izložbe ''Kultura Broda kroz Zbirku plakata (1898.-1969.)''  

Autori izložbe: Gordana Slanček i Domagoj Zovak

Advertisement