Page 1

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

Katalog izložbe

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

1


2

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure


3

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU Augusta Cesarca 1 Autor izložbe i kataloga Gordana Slanček Suradnik Mihael Ferić Fotografije DASB Muzej Brodskog Posavlja Josip Dokuzović Nikola Novosel Mihael Ferić Facebook profili tamburaških sastava Brodska udruga tamburaša

Izložba je otvorena od 15. svibnja 2013. do 31. siječnja 2014.

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 130804020

Katalog je financiran sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Slavonski Brod, svibanj 2013.


4

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure


5

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Uvod

T

ambura je hrvatsko tradicijsko žičano glazbalo za solističko i skupno glazbovanje, te koncertno, komorno i orkestralno glazbalo koje služi kao sredstvo za širenje glazbene kulture u najširim narodnim slojevima. Na području Brodskog Posavlja tambura je prisutna na svim značajnijim događajima u životu pojedinca poput svadbi, rođenja, berbi, svinjokolja, a ponekad i na posljednjem ispraćaju. Danas ima mnogo tamburaških sastava i orkestara koji sudjeluju na raznim natjecanjima, festivalima i koncertima. Pojedini sastavi stvaraju i svoje vlastite skladbe.

U 19. stoljeću osniva se prvi tamburaški zbor koji je bio unutar Hrvatskog pjevačkog društva “Davor”. Uz Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“ u Brodu na Savi početkom 20. stoljeća postojalo je Brodsko tamburaško družtvo „Graničar“ pod upravom zborovođe Ivana Bradića. Početkom 20. stoljeća postojala su sljedeća društva: Hrvatsko tamburaško društvo „Zvonimir“, Tamburaški zbor iz Slavonskog Šamca, tamburaški zbor Hrvatskog dobrotvornog gospojinskog društva u Brodu na Savi, Tamburaški sastav iz Gornje Vrbe, Tamburaški sastav Lončarić, Tamburaško društvo Gombović iz Slavonskog Kobaša. Između dva svjetska rata osniva se Radničko prosvjetna grupa „Sloga“.

Nakon II svj. rata Općinsko sindikalno vijeće u Slavonskom Brodu osniva 1945. godine Radničko kulturno umjetničko društvo „Jedinstvo“. Prvo

tamburaško društvo koje je bilo unutar HPD „Davor“ prestaje sa radom 1948. godine. Iste godine utemeljuje se Radničko kulturno umjetničko društvo „Đuro Đaković“ koje 1956. godine osniva tamburaški orkestar. Osim njih na brodskoj sceni javlja se i Ogranak Seljačke sloge Gradiška-Bebrina koji je u svom sastavu imao i dvije tamburaške sekcije.

Tamburaške sekcije se osnivaju u osnovnim i srednjim školama. Obvezno se instrument predavao na Učiteljskoj školi, učio se klavir, a u dvije školske godine fakultativno je predavana i tambura. U školi su postojala dva kompleta sa ukupno 24 komada tambura. Koristila ih je pionirska organizacija na Vježbaonici za svoj tamburaški zbor.

Na Vježbaonici učiteljske škole je 1954. godine osnovan pionirski tamburaški orkestar. Kasnije je gotovo svaka škola koja se osnovala u Slavonskom Brodu imala u sklopu svoje djelatnosti i tamburašku sekciju. Po selima se stvaraju kulturno – umjetnička društva koja također osnivaju tamburaške sekcije. Kada se 1972. godine utemeljuje RKUD „Đuro Salaj“ u sastavu je djelovao i tamburaški orkestar. Ovaj orkestar postigao je vrhunske rezultate što dokazuju brojne nagrade. Nakon toga dolazi do velikog uspona tamburaške glazbe čija se popularnost povećala 90-tih godina 20. stoljeća. Danas u 21. stoljeću tamburaška glazba živi kroz folklorne i estradne tamburaške sastave i koncertne orkestre koji pronose zvuke tambure i Slavonije, ne samo kroz cijelu Hrvatsku već i u sve zemlje gdje su prisutni Hrvati.


6

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Tamburaški sastavi krajem 19. i početkom 20. stoljeća

Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“

Hrvatsko pjevačko društvo „Davor“ koje je osnovano 1871. godine imalo je pored pjevačkog i tamburaški zbor. Tamburaški zbor osnovan je 1883. godine, a u njemu su se pojavile po prvi puta i žene kao tamburaši što je predstavljalo tada pravu senzaciju. Upravo je taj tamburaški zbor postao jedan od najboljih u Hrvatskoj, jer je s njim radio poznati skladatelj za tambure Dragutin Hruza1. On 1890. godine postaje dirigent tamburaškog zbora HPD „Davor“. Iste godine je napisao i „Tamburašku koračnicu“ prvu tiskanu tamburašku skladbu kod nas. Hruza ju je komponirao u tadašnjem Brodu na Savi i za tamburašku koračnicu ona ima povijesno značenje, jer je po njoj i Slavonski Brod ušao u povijest tamburaške glazbe.

Tamburaški zbor HPD „Davor“

Početkom 20. st. društveni zborovođa bio je Brođanin Josip Stano, student violončela na bečkom konzervatoriju. Novi zborovođa u Društvo je unio novu energiju, članstvo se počelo povećavati. Nabavljen je i određeni broj novih tambura te od tvrtke „Kovačić“ iz Zagreba ormarić za instrumente. Pavle Borevković, dugogodišnji tamburaški zborovođa, založio se i za nabavku odijela za tamburaše. Obzirom da Stano nastavlja studij i u rujnu 1901. odlazi iz Broda, u međuvremenu su riješeni nesporazumi s Krčmarom i on ponovno preuzima zborovodstvo. 1

Mirković, Slavko „Muzički instrumenti u rukama Brođana“, Brodski list br. 25/26 od 02.07.1965. godine


7

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Društvo je nabavilo glasovir, bisernicu, brač I, II, III i berde, a članovima su se počele izdavati iskaznice. U knjizi Zapisnika HPD „Davor“2 spominje se da je pokrenuto osnivanje ženskog i muškog tamburaškog zbora. Na temelju ovog Zapisnika pretpostavlja se da je tamburaški zbor imao prekide u svom radu. Nakon par zabava, konačno je 5. veljače 1911. godine, poslije dugog vremena i odlično organizirane pjevačke i tamburaške večeri živnuo rad. Početkom Prvog svjetskog rata prekinuta su sva djelovanja Društva do 1919. godine3.

Dana 17. veljače 1947. godine napisano je zadnje zapisničko izvješće tajnika. Nakon toga je održano još nekoliko koncerata, a zadnji je bio u Novoj Gradiški 20. ožujka 1948. godine.

Tamburaški sastav „Lončarić“

Početkom 20. stoljeća osim Hrvatskog pjevačkog društva „Davor“ u Brodu na Savi, postojalo je i Tamburaško društvo „Zvonimir“ i Tamburaški sastav „Lončarić“. Obiteljsku kapelu „Lončarić“ su činili: Mirko Lončarić (prim), njegova supruga Viktorija (bas) i njihove tri kćeri Marija Olga (bugarija), Vjekoslava Slava (brač) i Ljubica (stojeće tamburaško čelo). Svirali su po notama i svi su dobro pjevali, a na repertoaru su bile: starogradske pjesme, narodne pjesme, fragmenti iz opera i Tamburaški sastav„Lončarić“ opereta. Ovaj obiteljski sastav svirao je, ne samo u brodskim restauracijama, nego i u Novom Sadu, Subotici, Vrnjačkoj Banji, Dubrovniku, Crnoj Gori, Kosovu i drugdje. Sastav „Lončarić“ je prestao svirati 1944. godine. Njihov unuk, Vilim Kempf, svirao je tamburu u tamburaškom sastavu RKUD-a „Đuro Đaković“.

Tamburaški zbor Radničke prosvjetne grupe „Sloga“

Između dva svjetska rata osniva se Radničko prosvjetna grupa „Sloga“. U njenom sastavu nalazila se dramska, pjevačka i tamburaška sekcija. Koje godine je točno društvo osnovano ne zna se, ali se u lokalnom tisku spominje 1922. godine. Prilikom sastavljanja društvenih pravila Društvo je usvojilo pravila beogradske Kulturno-umjetničke grupe „Abrašević“. Ovo društvo prestaje sa radom 24. kolovoza 1938. godine. Tijekom 1934. godine Radničko kulturno-umjetničko društvo „Sloga“ promijenilo je naziv u „Jedinstvo“. Prvo je osnovana dramska sekcija, a zatim recitatorski zbor i tamburaška sekcija koja je mnogo pridonijela radu društva, sudjelujući gotovo na svim priredbama.

2 HR-DASB-328, inv. br. 1 3 Isto


8

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Radničko prosvjetna grupa „Sloga“

Tamburašku sekciju vodio je Zvonko Vidaković, a Franjo Sertić je bio pročelnik. Često se događalo da društvo uvježba priredbu ili koncert, a pred samo izvođenje policija zabrani prikazivanje pojedinih točaka ili pjevanje nekih pjesama. RKUD „Jedinstvo“ okupljalo je u svoj krug radništvo i napredne građane i borilo se za prosvjećivanje radničke klase. Nakon zatvaranja Radničkog doma 1940. godine i zabrane svakog rada u sindikatu, „Jedinstvo“ je prestalo sa radom sve do završetka II. svjetskog rata, kada ponovno počinje djelovati na svim poljima društvenog života.

Tamburaška sekcija u Brodskom Varošu

U Brodskom Varošu tridesetih godina 20. stoljeća osniva se Ogranak Seljačke sloge „Varoš“. Do početka II. svjetskog rata Ogranak je sudjelovao intenzivno da bi mu se tijekom rata smanjila aktivnost. Dolaskom učitelja Josipa Nađa od 6. srpnja do 31. kolovoza 1954. godine Ogranak intenzivnije radi, a s radom počinje i tamburaška sekcija. Godine 1975. osnovano je Kulturno umjetničko društvo „Varoš“. Ime se mijenja u KUD „Đuro Đaković“ 1985. godine. KUD „Đuro Đaković“ prestaje Tamburaška sekcija u B. Varošu sa radom 1990. godine, a 1992. godine ponovno počinje djelovati pod imenom „Varoš“. Ponovno mijenjaju ime 2005. godine u KUD „Luka Lukić“ Brodski Varoš. U društvu djeluju četiri tamburaške sekcije. Iz ovoga KUD-a nastao je tamburaški sastav „Varoški Bećari“4.

Kulturno-prosvjetno i dobrotvorno društvo ogranka Seljačka sloga iz Donjih Andrijevaca

Kulturno-prosvjetno i dobrotvorno društvo „Seljačka sloga“ osnovano je 1937. godine, a osnovala ga je Hrvatska seljačka stranka. Cilj osnivanja ogranka Seljačke sloge bilo je čuvanje i spašavanje dragocjenog nasljeđa narodnih običaja, pjesama, plesova i nošnji. Tih godina stanovnici Donjih Andrijevaca organizirali su zajednička čitanja djela Antuna Radića, a 1939. godine nastupili su na smotri u Slavonskom Brodu. Najuspješniji su bili 1940. godine kada su pripremili „Prosvjetno sijelo“ koje je bilo tako uspješno da su ga morali ponoviti za sedam dana. Predsjednik ogranka tada je bio Andrija Đaković. Za vrijeme II. svjetskog rata ogranak je prestao raditi kao i sva druga društva. Nakon rata društvo je obnovljeno, ali je zbog zabrane, iz političkih razloga, ogranak „Seljačke sloge“ ugušen i tada se osniva KUD „Stjepan Živić“. 4

Vargić, Ivan: Varoš i njegov „Graničar“,2009., str. 33 – 40,


9

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

U KUD-u „Stjepan Živić“ iz Donjih Andrijevaca 1946. godine osnovan je mješoviti tamburaški orkestar od raznih instrumenata, pretežno tambura. U Donjim Andrijevcima 1950. godine održala se prva općinska smotra folklora kao i u Podvinju i Oriovcu. Društvo je bilo vrlo uspješno, bili su sudionici brojnih radijskih i televizijskih emisija. Snimili su i vlastite nosače zvuka (CD) s crkvenim pučkim pjesmama te pjesmama i plesovima Brodskog Posavlja.

Na inicijativu upravitelja osmogodišnje škole Stjepana Perčevića nabavljen je komplet novih tambura Jankovićevog troglasnog sistema, te je tako oformljen čisti tamburaški orkestar pri osmogodišnjoj školi godine 1953. Odlaskom Perčevića tamburaški orkestar preuzima Šimo Seletković. Društvo „Naša djeca“ poklonilo je školi pet novih tambura jer je interes za tamburašku glazbu neprestano rastao. Godine 1955. orkestar je uvježbavao program za samostalni koncert, te je pošao na turneju širom Slavonije. Nakon Slavonije održao je isti orkestar i niz koncerata u Istri s velikim moralnim i materijalnim uspjehom. Vladao je i veliki interes za osnivanje tamburaške škole te je tada upisano 30 omladinaca.5

Godine 1989. KUD „Stjepan Živić“ mijenja naziv u KUD „Tomislav“. Članovi KUD-a „Tomislav“ otvorili su Međunarodnu smotru folklora u Zagrebu 2005. godine, sudjelovali na „Đakovačkim vezovima“ (prva nagrada 2009. godine), nastupali na državnoj smotri pjevačkih skupina i klapa „Benkovac-Kamenjak“ (treća nagrada, 2009. godine) i sudjelovali su na smotri viteških igara u Korčuli. Sudjeluju na „Brodskom kolu“, „Vinkovačkim jesenima“ i svim ostalim manifestacijama koje se održavaju u Hrvatskoj. Tamburaški sastav KUD-a izvodi izvorni folklor iz pučke tradicije Donjih Andrijevaca.

Kulturno-umjetničko društvo „Tomislav“ posebno se ponosi što su domaćini tradicionalne državne smotre svirača na tamburici samici, pod nazivom „Oj samice drvo javorovo, ko te sviro, nikad ne bolovo.“6

Tamburaški orkestar KUD-a „Stjepan Živić“

5 6

J. Njikoš: Koncert tamburaških orkestara u Slavonskom Brodu , Tamburaška glazba br. 1., 1959. godine “Oj samice drvo javorovo, ko te sviro, nikad ne bolovo.“ Hrvatska smotra svirača na tamburi samici 1999.-2009.


10

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Tamburaške sekcije u kulturnoumjetničkim društvima nakon II. svjetskog rata

Nastojanjem Partijske organizacije i Narodnog fronta u Slavonskom Brodu mnogo je učinjeno na polju kulture nakon II. svjetskog rata. Početkom 1949. godine u Slavonskom Brodu postojala su samo dva društva: RKUD „Jedinstvo“ i RKUD „Đuro Đaković“. Tokom godine osnovani su RKUD „Đuro Salaj“ (željeznica), RKUD „August Cesarec“ (Drvna industrija „Slavonija“), a organizacijski su učvršćeni OKUD „Ivo Lola-Ribar“ (Gimnazija) i OKUD „Marko Orešković“ (Učiteljska škola“).7

Radničko kulturno umjetničko društvo „Jedinstvo“.

Općinsko sindikalno vijeće u Slavonskom Brodu osniva 1945. godine Radničko kulturno umjetničko društvo „Jedinstvo“. Društvo „Jedinstvo“ je obnovljeno 10. srpnja 1945. godine i u početku je djelovalo samo sa dramskom sekcijom. Dana 1. siječnja 1946. godine na osnivačkoj skupštini donosi Pravila društva i od tada djeluje i postoji kao službeno priznato društvo. Dana 15. kolovoza 1946. godine osniva muški zbor pjevačke sekcije sa 70 članova, a vodio ga je dvije godine profesor glazbe Franjo Pokaz. „Jedinstvo“ je nastupalo na svim prigodnim gradskim i općinskim manifestacijama, a članovi su bili radnici. Zbor je osvojio prvo mjesto na oblasnoj smotri u Osijeku 1947. godine. Zbog nesporazuma između dirigenta i uprave zbor je ostao bez stručnog voditelja i 1948. godine preuzima ga prof. glazbe Branko Rakijaš i vodi ga do 1952. godine. RKUD „Jedinstvo“ sudjeluje na republičkim smotrama, a osvojili su i jednu turneju kroz Gorski Kotar i Hrvatsko Primorje.8

U veljači 1953. godine osnovana je notalna tamburaška sekcija. Izvještaj o godišnjem radu RKUD-a „Jedinstvo“ 1950./1951. godine na str. 4 opisuje rad Tamburaške sekcije. Zaključeno je da je Tamburaška sekcija imala uvjete za rad, ali joj je bila potrebna novčana pomoć. Nedostajali su tamburaški instrumenti kao i prostorije, što je sprečavalo pravilno razvijanje sekcije.9

Na akademiji u čast Dana Republike 1953. godine RKUD „Jedinstvo“ sudjelovalo je sa svojom tamburaškom sekcijom koja je tada imala 20 članova. Pjevačku i tamburašku sekciju uvježbavao je učitelj Nađ koji je pripremao tamburaše za samostalni koncert za mjesec veljaču 1954. godine.10

7 8 9 10

Brodski list, br. 53., 30.12.1949. godine J. Jerković: „Pregled glazbe u Brodu od 1871.-1994.“, Brodski list br. 106., 20.01.1999. godine, str. 48.-49. HR-DASB-324,inv. br. 1, košuljica 2 Brodski list br. 50., 11.12.1953. godine


11

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Sekcija je 1954. godine imala 19 članova što je bilo malo za kvalitetan rad, ali zahvaljujući učitelju Nađu Društvo se održalo i polako krenulo prema naprijed. U Brodskom listu br. 13 od 2. travnja 1954. godine piše: „Puno ih je kroz tamburašku sekciju do sada prošlo, ali je svega jedan od njih bio na 90 proba od ukupno 96 održanih. Radi toga je polučen tek dio uspjeha koji je do sada trebalo polučiti.“

Povodom desetogodišnjice obnove rada (1945.-1955.) RKUD-a „Jedinstvo“ održan je svečani koncert. Tamburaški zbor izveo je zajedno sa mješovitim pjevačkim zborom Karastojanov „Marš pobjede“, a sami su izveli Farkaševo „Hrvatsko kolo“ i „Iz narodnog vrtića“ F. Mraveca. Tamburaški zbor je ugodno iznenadio.11 Društvo je radilo i preko ljetnih praznika 1955. godine pod stručnim vodstvom Josipa Nađa. Uvježbane su bile dvije točke čistog „tamburanja“. RKUD „Jedinstvo“ u prve tri godine djelovanja pod vodstvom Josipa Nađa nastupao je najviše u Slavonskom Brodu (10 puta), Sibinju (2 puta), Budainki, Podvinju i Lužanima.

Tamburaška sekcija RKUD-a „Jedinstvo“

Orkestar je sudjelovao na III. majskom festivalu omladine Slavonije u Našicama, IV. festivalu omladine Slavonije u Đakovu, na Smotri tamburaških orkestara u Borovu 1958. godine, na Omladinskom festivalu Bratstvo-Jedinstvo u Subotici, Nišu i Kranju. Program orkestra je sniman i izravno prenošen, a u Nišu i Beogradu emitiran i naknadno. Na Festivalu u Kranju 1958. godine kamere TV Ljubljana snimale su nastup Tamburaškog orkestara RKUD-a „Jedinstvo“ pod ravnanjem Josipa Nađa. Tamburaški orkestar RKUD-a „Jedinstvo“ pod dirigentskim vodstvom Josipa Nađa, najduže je trajao, okupljao najbolje tamburaše, ostvario najviše koncerata i javnih nastupa. U taj je orkestar Nađ dovodio najbolje glazbenike iz svojih ansambala (orkestar Učiteljske škole i Vježbaonice, Škole učenika u privredi i RKUD-a „Đuro Đaković“).12

11 12

Brodski list br. 25., 24.06.1955. godine Ferić, Mihael: Za sjećanje: Godišnjak Matice hrvatske Slavonski Brod , 2000., godište I., str, 238. - 241.


12

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Ogranak Seljačke sloge Gradiška Bebrina

Učitelj Ivan Ferić u Gradiškoj Bebrini odlučio je naučiti školsku djecu svirati bez ikakvog priručnika, samo na temelju znanja što ga je stekao u učiteljskoj školi. S prvom generacijom učenika 1948./49. postigao je lijep rezultat, ali to su bili učenici IV. razreda koji su nakon završene školske godine otišli u grad. Drugu generaciju 1949./50. kombinirao je s učenicima III. razreda i s njima je također postigao dobre rezultate.

Tamburaška sekcija ogranka Seljačke sloge Gradiška Bebrina

Uz potporu roditelja i razumijevanje Narodnog odbora Kotara, naročito gosp. Petračića i gosp. Pihlera, te uz potporu Poljoprivredne zadruge sela Bebrine kupili su nove tambure. Na isti je način i odrasle poučavao tamburaškom sviranju. Na godišnjoj skupštini Učiteljskog udruženja kotara Slavonski Brod uručeno je odlikovanje - Orden rada III. reda Ivanu Feriću, učitelju iz Gornje Bebrine. Ovo odlikovanje je priznanje Feriću za njegov pravilan rad u školi i za aktivno djelovanje van škole, na prosvjećivanju naroda. Odlikovanje je predao u ime Narodnog odbora kotara, Ratko Svilar. Ferić je odgovorio: „Ja sam radio i radit ću ono što treba da radi narodni učitelj.“13

Ogranak Seljačke sloge Gradiška Bebrina imao je osim dramske, pjevačke, folklorne i dvije tamburaške sekcije. Na I. smotri Saveza kulturno-prosvjetnih društava Narodne Republike Hrvatske od 1. do 5. svibnja 1950. godine u Osijeku nagrađen je tamburaški pionirski zbor Ogranak Seljačke sloge iz Gradiške Bebrine. Na ovoj smotri Ogranak Seljačke sloge iz Bebrine jedini je s područja tadašnjeg kotara Slavonski Brod nastupio sa tamburaškom glazbom.14

13 14

Brodski list br. 43., 24.10.1952. godine HR-DASB-324,Sindikalno kulturno društvo „Jedinstvo“ Slavonski Brod, inv. br. 1


13

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Tamburaški orkestar KUD-a „Graničar“ iz Lužana

KUD „Graničar“ iz Lužana osnovan je 1949. godine. Sastojao se od dramske, folklorne i tamburaške sekcije. Na trećoj smotri kulturno umjetničkih društava i ogranaka Seljačke sloge u Brodu u travnju 1950. godine društvo je dobilo prvu nagradu od 5.000 dinara. Na I. smotri saveza kulturno-prosvjetnih društava Narodne Republike Hrvatske Oblasnog odbora Osijek u Osijeku dobili su drugu nagradu od 7.000 dinara. Tada su imali samo 67 članova, nedostajalo im je stručno rukovodstvo.15

15

Brodski list, br. 1, 05.01.1951.godine


14

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Smotra kulturnoumjetničkih društava i grupa u kotaru Slavonski Brod

Na Trećoj smotri kulturno-umjetničkih društava i ogranaka Seljačke sloge grada i kotara Slavonski Brod 1950. godine sudjelovalo je sedam organizacija. Istakla su se društva iz Bebrine, Lužana, Donjih Andrijevaca i Banovaca, a pionirski tamburaški zbor iz Bebrine bio je pohvaljen.16

U veljači i ožujku 1951. godine Kotarski savez kulturnoprosvjetnih društava uz pomoć organizacije Narodnog fronta organizirao je Smotru kulturno-umjetničkih društava i grupa na kotaru Slavonski Brod. Održala se u Garčinu za istočni dio, u Oriovcu za zapadni dio i u Podvinju za srednji dio kotara.17 Za Smotru kulturno-umjetničkih društava i grupa na kotaru Slavonski Brod RKUD „Đuro Salaj“ (željeznica) prijavio se za sudjelovanje sa tamburaškom sekcijom, također i RKUD „August Cesarec“.18

RKUD „Jedinstvo“ nastupalo je na Smotri sa plesačima uz pratnju tamburaške glazbe. Njihovi tamburaši nisu bili odjeveni u narodnu nošnju i zbog toga su na Smotri ocjenjeni vrlo loše. Ugodno je iznenadio Tamburaški zbor sindikalne podružnice „Izgradnja“ koji je dotjeranom izvedbom „Splet dalmatinskih pjesama“ na improviziran način ostavio najbolji dojam. Ovaj kolektiv imao je 7 članova. Dirigent je bio Mato Matej koji je bio pohvaljen za svoj rad u tjedniku Brodski list.19 Na IV. smotri kulturno-umjetničkih društava nagrađen je bio tamburaški zbor „Izgradnja“ sa 2.000 dinara. Ostali KUD-ovi bili su nagrađeni za drugu vrstu programa (pjevački zbor, vokalnu glazbu, za folklor i slično).

Smotre Saveza kulturno-prosvjetnih društava

U prvoj polovici 1952. godine održana je zimska smotra u selima gdje je kulturno prosvjetni rad najslabije bio razvijen. Proljetna smotra se održala u Lužanima i Garčinu, a najbolja društva, ogranci i sekcije su se okupili na priredbi u Slavonskom Brodu. Ogranak Seljačke sloge iz Slavonskog Kobaša nastupio je na zimskoj smotri gdje je tamburaški zbor izveo stare narodne pjesme. Učitelj Ivan Ferić iz Gradiške Bebrine nastupio je sa pjevačkim zborom i pionirskim tamburaškim zborom.20

16 17 18 19 20

Brodski list br. 5., 2.02.1951. Brodski list br. 4, 26.01.1951. Brodski list br. 5., 2.02.1951. Brodski list br. 11., 16.03.1951. Brodski list br. 7., 15.02.1952.


15

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Tamburaški orkestri pedesetih godina

Pedesetih godina osnivaju se tamburaške sekcije po selima. U Brodskom Drenovcu 1952. Godine, kada je osnovan ogranak Seljačke sloge, formirana je i tamburaška sekcija.

Kulturno-umjetničko društvo „Ivan Senjug - Ujak“ u Oriovcu osnovano je iste 1952. godine. Sastojao se od tri sekcije od kojih je jedna bila i tamburaški zbor.21 Godine 1953. imao je organiziran pionirski tamburaški zbor pod ravnanjem gosp. Zlobeca, a iste godine formirao se i omladinski tamburaški zbor.22

Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Đaković“ u Slavonskom Brodu

Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Đaković“

RKUD „Đuro Đaković“ osnovan je 1946. godine, ali tek 1952. godine bilježi prve nastupe. Tamburaški orkestar pri RKUD-u „Đuro Đaković“ osniva se 1956. godine. To je u početku bio tečaj za početnike koji je imao cilj polaznicima dati osnovno znanje u poznavanju nota i tehnike sviranja. Orkestar je imao 18 aktivnih tamburaša iz redova srednjoškolske i radničke omladine, službenika i radnika. Unatoč tome što je notalno sviranje na instrumentu zahtijevalo mnogo strpljivosti u savladavanju tehnike prstiju, što je mnoge mlade ljude vratilo s pola puta, nastojalo se što više mladih uključiti u početničke tečajeve i amaterske školske i društvene zborove.23 Brigu o programu i ozbiljnom radu na probama vodili su nadareniji i agilniji članovi koje se kao takve uvažavalo. Među njima je bio Ilija Mišančuk. Kasnije je dirigent i voditelj bio Josip Nađ. 21 22 23

Brodski list br. 33., 15.08.1952. godine Brodski list br. 38., 25.09.1953. godine Brodski list br. 33., 31.08.1956.godine


16

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Najveći uspjeh ovog orkestra bio je na III. omladinskom festivalu Bratstvo-jedinstvo u Slavonskom Brodu. Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Đaković“ nastupio je u programu spomenute manifestacije u Domu JNA u Slavonskom Brodu 25. svibnja 1957. godine, te u dvorani Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu 24. svibnja 1957. godine. Izvodio je skladbe dr. Josipa Andrića Jedne tihe noći i Na bunaru.24

Tamburaška sekcija u to vrijeme nije bila popunjena značajnijim brojem tamburaša tako da su uglavnom svirali u društvu sa ostalim instrumentima. Godine 1975. voditelj glazbene sekcije postaje Đuro Ivanković koji okupljene tamburaše, pristigle iz Osnovne škole „Branko Radičević“, gdje je tambure poučavao nastavnik glazbenog odgoja Franjo Čosić, formira kao zasebnu sekciju. Od tih članova treba spomenuti Dragu Bašića, Nogala, Dragu Čorka, Marčinka, Božu Štuca, Karaulu, koji su se zadržali sve do 1981. godine. Na mjesto voditelja glazbene sekcije 1979. godine dolazi Vladimir Obertlik koji se u Društvu zadržao do kraja 1980. godine. Pored ove mlađe skupine tamburaša u Društvu se okupljaju tamburaši starije dobi predvođeni ing. Antunom-Tonom Balićem i ing. Franjom Kneževićem i uzimaju naziv „Veterani“. Godine 1981. voditelj glazbene sekcije postaje Nikola Novosel. Članovi Tamburaškog sastava „Veterani“ 1982. godine napuštaju Društvo i mijenjaju ime u „Stari graničari“. Novi voditelj Nikola Novosel okuplja članove koji dolaze iz Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i iz Bukovlja i Vranovaca. Ova postava klica je tamburaških sastava koji će po završetku svog djelovanja u RKUD-u djelovati na estradnom planu i postići vrlo zapažene rezultate. Mnogim ostvarenjima u radu i djelovanju pridonijela je uprava Društva na čelu sa predsjednikom Josipom Perčevićem.

Zbog svog doprinosa gradnji temelja novom Društvu treba istaknuti imena koja i danas traju i dio su glazbenog života grada, a to su: Zdravko Vrzić, Antun-Tona Tonkić, Tomica Prša, Ivan Vučemil, Boro Skeledžić, Goran Boček, Mato Danković, Mladen Boček, Željko Danković, Neven Boček i još mnogi drugi. Gotovo nema niti jednog sastava u gradu koji nema barem jednog ili dva člana koji su na neki način prva iskustva stjecali u RKUD-u «Đuro Đaković» odnosno kasnije u Folklornom ansamblu Broda(FAB).

Tamburaški orkestar Vježbaonice Učiteljske škole i osnovnih škola u Slavonskom Brodu

U Slavonskom Brodu 50-tih godina 20. stoljeća obvezno se instrument predavao na Učiteljskoj školi. Učio se klavir, a u dvije školske godine fakultativno je predavana i tambura. U Vježbaonici Učiteljske škole postojala je osim tamburaškog orkestra i dramska sekcija, pjevački zbor, literarna i grafička grupa. Godine 1954. osnovan je na Vježbaonici učiteljske škole pionirski tamburaški orkestar s 24 člana. Kasnije se taj orkestar povećao na 40 pionira tamburaša. Uz pomoć roditelja i škole nabavljeni su instrumenti, a orkestar je nastupao na školskim svečanostima te izvodio kompozicije domaćih autora. Na inicijativu učitelja Antuna Alinjaka društvo „Naša djeca“ nabavilo je 20 tambura i dalo ih na upotrebu I. i VI. osnovnoj školi, gdje je isti učitelj osnovao orkestar, koji s uspjehom nastupa na raznim priredbama. Osim učitelja Alinjaka za tamburašku glazbu osnivanjem pionirskih tamburaških orkestara zalagali su se i učitelji Stjepan Geršić, Nikola Perković, Ljubičić te Stjepan Matejić, nastavnik glazbe.25

Uz rad na glazbenom opismenjavanju i obučavanju sviračke tehnike na tamburama, orkestar je pripremao zahtjevne skladbe koncertne orkestralne glazbe, obrade narodnih pjesma i kola, te dječje igrokaze s pjevanjem i pratnjom tamburaškog orkestra. Ti su igrokazi s pjevanjem i sviračkom pratnjom bili svojevrsne dječje operete sa svim njezinim atributima: glumom, plesom, pjesmom, svirkom, kostimografijom i scenografijom.26 24 isto 25 Malić, J.: Iz tamburaškog života, Tamburaška glazba br. 4-5, str. 30, 1960. godina 26 Ferić, Mihael: Za sjećanje, Godišnjak Matice hrvatske Slavonski Brod, 2000., godište I., str. 236


Državni arhiv u Slavonskom Brodu

17

Školski tamburaški zborovi u osmogodišnjim školama postojali su u mnogim mjestima kao npr. u Vinkovcima, Vukovaru, Podravskoj Slatini, Borovu i drugim mjestima. Na području kotara Slavonski Brod postojala su tri školska zbora i to u Donjim Andrijevcima, Oriovcu i Bebrini. Školska djeca odlazila su i u tamburašku sekciju RKUD-a „Jedinstvo“ koja je održala tri jednogodišnja tamburaška tečaja za početnike 1956. godine. Sličan tamburaški tečaj je organizirao i RKUD „August Cesarec“ i sindikalna podružnica „Izgradnje“.

Tamburaški orkestar Vježbaonice Učiteljske škole

Na Savjetovanju stručnjaka za tamburašku glazbu koje je održano 6. i 7. lipnja 1959. godine u Slavonskom Brodu sa predstavnicima muzičkih društava i dirigentima tamburaških orkestara kotara Brod održan je koncert tamburaških orkestara Učiteljske škole i RKUD „Đuro Đaković“ iz Slavonskog Broda pod vodstvom dirigenta Josipa Nađa.27 Koncert je započeo „Tamburaškom koračnicom“ Dragutina Hruze. Druga kompozicija koncertnog programa bila je fantazija Borisa Krnića, jednog od najistaknutijih tadašnjih tamburaških kompozitora, pod nazivom „Počeo je radni dan“. Slijedile su kompozicije dr. Josipa Andrića koji je prvi i jedini stvorio i koncertnu kompoziciju o Brodu u klasičnoj formi instrumentalne suite.28

Tamburaški orkestar Vježbaonice Učiteljske škole

Godine 1960. u Brodskom listu br. 7 od 19. veljače 1960. izašao je članak o radu Vježbaonice Učiteljske škole. Učenici su u prvoj polovici školske godine uvježbavali glazbeni igrokaz „Šegrt Hlapić“ u koji su bili uključeni članovi dramske sekcije zajedno sa članovima pjevačkog i tamburaškog zbora. Male tamburaše je posjetio i skladatelj dr. Josip Andrić koji je bio vrlo zadovoljan njihovom izvedbom i posvetio im je dvije skladbe. Tamburaška kao i ostale grupe radile su na temelju određenog programa koji im je ulazio u raspored sati. Prema kazivanju upravitelja škole Slavka Adamovića kroz taj rad mijenjao se odnos nastavnika i učenika. Nastavnik nije više bio samo predavač, a učenik onaj koji samo sluša, već zajednički su nastojali da se postigne što širi odgoj i obrazovanje. 27 Njikoš, J.: Koncert tamburaških orkestara u Slavonskom Brodu, Tamburaška glazba br. 1., 1959. godine 28 Isto


18

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Vladimir Nazor“

Učiteljska škola dala je nekoliko mladih učitelja koji su nastavili na svojim službeničkim mjestima rad na tamburaškom polju te vode pionirske tamburaške orkestre: Vinko Parašilovac u Orahovici, N. Ljubičić u Podvinju, Miljenko Poznić u Gundincima, Vjekoslav Siber u Velikoj Kopanici, Mato Jakobović u Vrpolju, Stjepan Trčak i Mijo Ferić u Kobašu, Vera Mesić u Bošnjacima.29

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Slavonskom Brodu

Osnovna škola „Vladimir Nazor“ nastala je iz Vježbaonice četverogodišnje osnovne škole koja je bila osnovana za potrebe Učiteljske škole u Slavonskom Brodu. Tamburaški orkestar kulturno-umjetničkog društva Osnovne škole „Vladimir Nazor“ u Slavonskom Brodu osnovan je 1959. godine. Orkestrom su rukovodili i dirigirali Josip Nađ, Stjepan Geršić, Hifso Midžić i Mihael Ferić. Repertoar orkestra sačinjavale su koncertne tamburaške kompozicije, dječji igrokazi sa pjevanjem i sviranjem, narodne pjesme i kola u obradi za tamburaški orkestar, zborne pjesme sa pratnjom i slično.30 U orkestru su svirali: Krunoslav Martinac, Blanka Periša, Predrag Kladarić, Ružica Ranković, Davorin Bartološ, Đuro Stanić, Franjo Pitlović, Nenad Čer, Darija Periša, Vlado Radinović, Slobodan Mlađenović, Danko Eror, Mladen Sedmak, Miroslav Medanović, Zlatko Ranković, Hrvoje Perković, Ivica Vidaković, Igor Čižmek i Branko Šoljan. Škola „Vladimir Nazor“ je imala tamburaški orkestar koji je 1972. godine u dvorani Spomen-doma „Đuro Salaj“ održao koncert. Izveli su „Brodsku suitu u tri stavka“ dr. Josipa Andrića koji je skladao ovu glazbu za tambure 1958. godine inspiriran motivima našeg grada. To je bilo prvo javno cjelovito izvođenje spomenutog djela uz dirigenta Mihaela Ferića.

Tamburaški orkestar osnovne škole „Vladimir Nazor“ nastupao je na II. susretima djece evropskih zemalja u Beogradu, imali su samostalan koncert u Domu pionira u Beogradu, osvojili su II. i III. nagradu na XIV. smotri muzičkih društava djece i omladine Hrvatske u Varaždinu, nastupali su na V. festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije u Osijeku, te sudjelovali u brojnim radio i TV emisijama.31

29 30 31

Malić, J.: Iz tamburaškog života, Tamburaška glazba br. 4-5, str. 30, 1960. godine V. festival tamburaške glazbe Jugoslavije 20., 21. i 22.11.1970.godine u Osijeku, str. 72 Brodski list br. 8, 3.03.1972.godine


Državni arhiv u Slavonskom Brodu

19

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Vladimir Nazor“

Folklorni ansambl Broda

Folklorni ansambl Broda nastao je iz Radničkog kulturno-umjetničkog društva „Đuro Đaković“ koje je osnovano 1948. godine. Folklorni ansambl Broda više od dvadeset godina je organizator županijske smotre folklora „Brodsko kolo“ koju je proširio županijskom i regionalnom smotrom pjevačkih skupina, večerima hrvatskog folklora te smotrom svirača na tamburi samici i na taj način jedan je od najznačajnijih čuvara hrvatske folklorne baštine u Hrvatskoj. Djeluje kao gradsko društvo u gradu Slavonskom Brodu. Sa svojih 300 aktivnih članova, raspoređenih u plesne ansamble i tamburaške sastave sukladno uzrastima, FAB je nositelj mnogih kulturnih događanja u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Za vrijeme svoga neprekidnog djelovanja članovi ovoga vrijednog kolektiva su bili sudionici svih značajnijih folklornih zbivanja u Hrvatskoj, a u svojim programima već dugi niz godina imaju obavezno sudjelovanje na međunarodnim festivalima folklora, te su samo unatrag nekoliko godina bili u: Engleskoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Austriji, Italiji, Slovačkoj, Portugalu, Španjolskoj, Egiptu i Poljskoj. Društvo izvodi koreografirani folklor najpoznatijih hrvatskih koreografa, ali se vrlo rado bavi i izvornim folklorom svoga zavičaja, a to je folklor Brodskog Posavlja i Slavonije.32

Tamburaški orkestar osnovne škole i KUD-a „Matija Gubec“ u Slavonskom Kobašu

U Osnovnoj školi u Slavonskom Kobašu učitelj Dane Matajić nabavio je tambure uz pomoć roditelja i ostalih stanovnika sela te je školske godine 1957./58. počeo obučavati školsku djecu sviranju. Nakon njega došao je Mihael Ferić i školske godine 1959./60. ustrojio školski tamburaški orkestar. Nastupili su na V. muzičkom festivalu djece i omladine Hrvatske 1962. godine u dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda u Zagrebu. U mjestu je djelovao KUD „Matija Gubec“ i pri njemu 1978. godine počinje djelovati tamburaški orkestar djece i mladeži koje je vodio Antun Baćo. Najveći uspjeh su ostvarili 1979. godine u Varaždinu na XXII. muzičkoj smotri djece i omladine Hrvatske, te na IX. festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije u Osijeku 1981. godine.33 32 33

HR-DASB-348 Zbirka plakata, letaka i sitnog tiska Ferić, Mihael. Hrvatski tamburaški brevijar, 2011., str. 151.-152.


20

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Tamburaška glazba u šezdesetim godinama

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u Slavonskom Brodu

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ iz Slavonskog Broda je osnovan 1960. godine. Orkestar je osim za potrebe škole nastupao i na drugim značajnim manifestacijama na području bivše općine Slavonski Brod, a jedanput je sudjelovao i na Republičkoj smotri tamburaških orkestara u Varaždinu. Za svoje muziciranje orkestar je dobio brojne pohvale. Tamburaški orkestar vodili su Antun Alinjak i Đuro Ivanković.34

Tamburaški orkestar Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“

34

XII. festival tamburaške glazbe Jugoslavije Osijek, Zvuci Panonije 11. – 13.04.1985., str. 68


21

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Tamburaška glazba sedamdesetih godina u Brodu i okolici

Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Salaj“ u Slavonskom Brodu

Radničko kulturno-umjetničko društvo „Đuro Salaj“ u Slavonskom Brodu osnovano je 25. siječnja 1972. godine. Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Salaj“ osnovan je krajem 1973. godine od članova bivšeg orkestra osnovne škole „Vladimir Nazor“ koji je popunjen članovima tamburaških brodskih osnovnih škola. Prijelaz u RKUD „Đuro Salaj“ bio je logični i kontinuirani nastavak glazbenog djelovanja ovog mladog orkestra. Svoju kulturno-umjetničku djelatnost Društvo je ostvarivalo putem sekcija. Sekcije Društva bile su sljedeće: dramska, likovna, literarna, pjevački zbor, tamburaški orkestar, revijski i harmonikaški orkestar.35

Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Salaj“

Tamburaški orkestar bio je sastavljen od mladića i djevojaka od 15 do 20 godina, a ukupno je bilo 45 članova. To su bili učenici osnovnih srednjih škola i studenti. Vježbali su dva puta tjedno po dva sata na čelu sa dirigentom Mihaelom Ferićem. Najveći broj članova tamburaškog orkestra bili su bivši učenici Osnovne škole „Vladimir Nazor“, a ostali članovi su bili iz tamburaških orkestara ostalih brodskih osnovnih škola.

Godine 1973. članovi Omladinskog tamburaškog orkestra RKUD-a „Đuro Salaj“ održali su svoj prvi cjelovečernji koncert u dvorani Spomen-doma. Cjelokupan program snimala je ekipa Radio Zagreba s urednikom Julijem Njikošem.36 Snimci Omladinskog tamburaškog orkestra emitirani su petnaestak puta u specijaliziranim programima Radio Zagreba, Beograda, Osijeka, Radio Slavonskog Broda i na Televiziji Zagreb.37 35 36 37

Statut Radničko kulturno-umjetničkog društva „Đuro Salaj“ u Slavonskom Brodu, HR-DASB-325, inv. br. 2 Brodski list br. 41., 19.10.1973. godine Oko“; Novine za aktualnosti iz umjetnosti i kulture, Zagreb , br. 76., 6.-20-02-1975. godine


22

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

RKUD „Đuro Salaj“ redovito je sudjelovao na Republičkoj smotri djece i omladine Hrvatske u Varaždinu i Gospiću, gdje je osvojio nagrade Prosvjetnog sabora Hrvatske.

Također je sudjelovao na Festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije u Osijeku i to u konkurenciji najboljih amaterskih tamburaških orkestara Jugoslavije i nagrađen je više puta zlatnom, srebrnom i brončanom plaketom „Tambura Pajo Kolarić“. Na Muzičkom festivalu „Slavonija 1974.“ orkestar je u zajedništvu sa mješovitom zborom RKUD-a „Đuro Salaj“ osvojio prvu nagradu u konkurenciji slavonskih zborova i orkestara. Godine 1975. i 1976. orkestar je sudjelovao na IX. i X. jugoslavenskim susretima amatera „Abrašević“ u Valjevu i Slavonskom Brodu, pri čemu je oba puta nagrađen. Sudjelovali su i na Festivalu Omladinske kulturne federacije Hrvatske bratske zajednice iz SAD-a, na Jugoslavenskom festivalu sporta i kulture u Švedskoj te brojnim drugim manifestacijama.

Snimio je brojne priloge i nekoliko emisija za potrebe programa radija i televizije, te priloge za tri LP-ploče FTGJ.

U ČSSR gostovao je 1978. godine gdje je priredio nekoliko samostalnih koncerata. Za značajne uspjehe je dobio Plaketu grada Broda, a 1976. godine RKUD-u „Đuro Salaj“ dodijeljena je Nagrada oslobođenja Broda. Sam orkestar je nagrađen i Zlatnom značkom OK SSRN Slavonski Brod. Njihov repertoar činile su koncertne skladbe, izvorno pisane za tamburaške orkestre, folklorne obrade, vokalno-instrumentalne skladbe i djela poznatih majstora, obrađena za tamburaški orkestar. RKUD „Đuro Salaj“ 1980. godine primio je u stalni radni odnos dirigenta tamburaškog orkestra Mihaela Ferića i dirigenta pjevačkog zbora Josipa Jerkovića.38

Tamburaški orkestar RKUD-a „Đuro Salaj“ od 1985. godine redovno je sudjelovao na novogodišnjim koncertima koji su bili vrlo dobro prihvaćeni od publike. Dvorana Spomen doma „Đuro Salaj“ uvijek je bila popunjena do posljednjeg mjesta. Rukovoditelj i dirigent je bio Mihael Ferić, glazbeni pedagog iz Slavonskog Broda koji je i bio najzaslužniji za brojne uspjehe ovog orkestra, a i sam je dobitnik brojnih nagrada i priznanja za svoj višegodišnji plodonosni rad na području kulturno-umjetničkog amaterizma.39

Tamburaški orkestar Osnovne škole Oriovac

Tamburaški orkestar Osnovne škole Oriovac osnovan je 1974. godine, a uz materijalnu pomoć roditelja i Tvornice „Oriolik“ kupljeni su instrumenti. Od 1974. do 1981. godine vodio ga je nastavnik Antun Alinjak, a nakon njega Antun Baćo. Osposobljene su dvije generacije tamburaša, svaka je imala 50 članova koji su uspješno sudjelovali na raznim manifestacijama u Đakovu, Osijeku, Crikvenici, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Gospiću i drugim gradovima. Osim po Hrvatskoj nastupali su na smotrama i festivalima u inozemstvu: Austriji i Njemačkoj. Orkestar je sudjelovao od 1976. do 1980. godine na Smotri muzičkih društava djece i omladine Hrvatske, a od 1976. do 1985. godine na Festivalu tamburaške glazbe Jugoslavije u Osijeku.40 Treća generacija djelovala je od 1981. godine i većina je imala svoje tambure. Velike zasluge za njihove uspjehe imao je poduzetni dirigent Antun Baćo.41

38 39 40 41

Brodski list“, 18.04.1980.godine i Foto dokumentacija, kritike, tiskani tekst, korespondencija Tamburaškog orkestra RKUD-a „Đuro Salaj“ Slavonski Brod, HR-DASB-325, inv. br. 35 X. festival tamburaške glazbe Jugoslavije Osijek, Zvuci Panonije 1981., str. 18-19 Ferić, Mihael. Hrvatski tamburaški brevijar, 2011., str. 152 XII. festival tamburaške glazbe Jugoslavije Osijek, Zvuci Panonije 11. – 13.04.1985., str. 66


23

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Tamburaški orkestar Osnovne škole Oriovac

Tamburaški orkestar KUD-a „Sloboda“ iz Slobodnice

Tamburaški orkestar KUD-a „Sloboda“ iz Slobodnice nastao je sedamdesetih godina 20. stoljeća i vodio ga je umirovljeni učitelj Ivan Ferić. Ovaj tamburaški orkestar bio je posljednji orkestar koji je svirao na tamburama Farkaševa sustava. Upravo zbog toga bili su pozvani da sudjeluju na XII. muzičkoj smotri djece i omladine Hrvatske u Varaždinu 1979. godine.42

Pionirski tamburaški orkestar Osnovne škole “Ivana Brlić-Mažuranić” Slavonski Brod

Pionirski tamburaški orkestar Osnovne škole „Ivana Brlić–Mažuranić“ iz Slavonskog Broda počeo je s radom 1978. godine i od tada su se svake godine učenici IV. razreda upoznavali sa tamburama. Orkestar je nastupao na svim školskim priredbama i na manifestaciji „Dani Đure Đaković“. Na Smotri tamburaških sastava i orkestara u Donjim Andrijevcima postigao je zapažen uspjeh. Vodio ga je glazbeni pedagog Josip Gregurić.43

Pionirski tamburaški orkestar Osnovne škole “Ivana Brlić-Mažuranić” 42 43

Ferić, Mihael: Hrvatski tamburaški brevijar, 2011., str. 152. XI. festival tamburaške glazbe Jugoslavije Osijek, Zvuci Panonije 14. – 16.04.1983., str. 40


24

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Osnovna glazbena škola „Ivan Zajc“ iz Slavonskog Broda

Godine 1979. Osnovna muzička škola „Ivan Zajc“ donijela je odluku da se u okviru škole formira odjeljenje za učenje narodnih instrumenata. Planirano je da učenici tijekom šestogodišnjeg školovanja nauče svirati na narodnim instrumentima karakterističnim za područje Slavonije.

Osnovna glazbena škola „Ivan Zajc“ Sl. Brod

Ova škola je bila prva koja je uvela ovakvu praksu rada, do tada se učilo samo na improviziranim tečajevima. Školske godine 1979/80. upisano je deset učenika koji su učili solističko i skupno sviranje. Solističko sviranje predavao je Dubravko Šef, a skupno Mihael Ferić. Kulturno-umjetnička društva bila su zainteresirana za ovakvu vrstu školskog programa jer su trebali u svom sastavu članove koji su imali ovakvu vrstu naobrazbe.44 Osnovna glazbena škola „Ivan pl. Zajc“ u Slavonskom Brodu danas ima dječji tamburaški orkestar, njihov dirigent je Nenad Seletković. Osvojili su 2000. godine zlatnu plaketu na XXIII. festivalu Hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku. Ove školske godine 2012/2013. u Osnovnoj glazbenoj školi „Ivan pl. Zajc“ u Slavonskom Brodu je upisano 19 učenika u Odjelu za tamburu.45

ODJEL ZA TAMBURU (brač i bisernica)

OSNOVNO OBRAZOVANJE Razred Broj učenika 1. razred 3 2. razred 4 3. razred 0 4. razred 2 5. razred 7 6. razred 3 UKUPNO 19

44 45

SREDNJE OBRAZOVANJE Razred Broj učenika 1. razred 1 2. razred 0 3. razred 0 4. razred 0 1

Brodski list, 14.09.1979.godine i Foto dokumentacija, kritike,tiskani tekst, korespondencija Tamburaškog orkestra RKUD-a „Đuro Salaj“ Slavonski Brod, HR-DASB-325, inv. br. 34 http://www.gsslavonskibrod.com


25

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Osamdesete godine u zvucima tambure

Tamburaška sekcija KUD-a „Tonča Findrih“ iz VranovacaBukovlja

Kulturno umjetničko društvo „Tonča Findrih“ iz Vranovaca i Bukovlja imalo je u svom sastavu tamburašku sekciju koja je brojala 50 članova. Ovaj KUD je redovito sudjelovao na svim javnim manifestacijama: od Općinske smotre folklora do Međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Godine 1980. sudjelovali su i na Republičkoj smotri radničkog kulturnog stvaralaštva u Vukovaru, a dvije godine kasnije na Festivalu Bratstvo-jedinstvo u Kranju, zatim u Beogradu, Zagrebu, Našicama i drugim gradovima. Bili su sudionici na Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima i na Balkanskom festivalu narodnih pjesama i plesova u Ohridu 1983. godine. Bili su i u programu Radio televizije Zagreb, te 1983. godine u snimanju cjelovečernjeg igranog filma „Medeni mjesec“. Pjesme ovog KUD-a nalaze se i na LP ploči sa četiri skladbe koju je izdao „Jugoton“.46

Osnivanje Saveza amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod

Krajem 1980. godine osniva se SAKUD, a inicijativa je potekla od deset ljudi koji su organizirali osnivačku skupštinu 22. prosinca 1980. godine. To su bili Josip Dokuzović, Mihael Ferić, Đuro Ivanković, Stjepan Javor, Miroslav Gol, Đuka Andrić, Nebojša Lakić, Dragica Petrik, Josip Čečatka i Krunoslav Kern.47

Na skupštini je odlučeno da je potrebno utvrditi rang pojedinih kulturnih priredbi i unutrašnje obaveze organizatora i SIZ-a kulture općine Slav. Brod, zatim da se uvijek treba obavijestiti SAKUD o nastupima pojedinih KUD-ova izvan područja općine Slav. Brod, te da KUD-ovi moraju tražiti službeno mišljenje komisije za gostovanja van područja općine i Umjetničkog savjeta jer bez odobrenja tih tijela SAKUD-a KUD-ovi ne smiju prihvaćati ponude za nastupe. Također je istaknuto da je nužno izraditi prijedlog (na temelju nastupa na Smotri folklora u Slav. Brodu i praćenja rada kroz duži period) za izbor najboljih KUD-ova koji bi zastupali brodsku amatersku djelatnost na Vinkovačkim jesenima, Đakovačkim vezovima, Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu i sličnim manifestacijama.48 SAKUD je imao za cilj objedinjavanje rada kulturno-umjetničkih društava, umjetničkih sekcija, ansambala i drugih grupa koje se bave kulturnom, prosvjetnom i umjetničkom djelatnošću u amaterskim okvirima na području općine Slavonski Brod. Od kulturno-umjetničkih društava sa zapaženim rezultatima isticali su se KUD-ovi iz Slavonskog Broda: RKUD ‘’Đuro Salaj’’ i RKUD ‘’Đuro Đaković’’, koji su imali i najbrojnije članstvo.

46 47 48

Brodski list br. 24-25, 1.07.1983.godine HR DASB 323, Fond SAKUD općine Slavonski Brod, Spisak članova inicijativnog odbora za osnivanje SAKUD-a, kut. br. 1 HR DASB 323, SAKUD općine Slavonski Brod, Zapisnici sa osnivačke sjednice Konferencije SAKUD-a 22.12.1980., Obavijest o osnivanju SAKUD-a-3.12.1980., kut. br. 1


26

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Red. broj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

49

Pregled aktivnosti i broja članova u kulturno-umjetničkim društvima općine Slavonski Brod 1981. godine49

Kulturno-umjetnička društva

Aktivni Podup. Prostor Folkl. Tambur. članovi članovi (m²) sekcija sastav RKUD ‘’Đuro Salaj’’, Slav. Brod 320 600 132 1 1 RKUD ‘’Đuro Đaković, Slav. Brod 420 430 630 3 1 RKUD ‘’Željezničar’’, Slav. Brod 126 150 1 1 LG ‘’Željezničar’’ Slav. Brod 46 220 50 LG ‘’DVD’’ Velika Kopanica 30 KUD ‘’Matija Gubec’’ Sl. Kobaš 130 220 100 1 1 KUD ‘’Sloboda’’ Slobodnica 92 28 84 1 1 KUD ‘’T. Fridrih’’ Bukovlje-Vranovci 55 55 106 1 1 KUD ‘’Mićo Vitas’’ Trnjani 109 36 130 1 KUD ‘’Zrinski’’ Brodski Stupnik 142 18 150 1 1 KUD ‘’Stjepan Živić’’ D. Andrijevci 105 90 240 2 1 KUD ‘’Ivan Meštrović’’ Vrpolje 60 90 30 1 1 KUD ‘’Ivan Filipović’’ V. Kopanica 80 240 50 1 1 KUD ‘’Šokadija’’ Sredanci 24 186 2 1 KUD ‘’Vesela šokadija’’ Gundinci 30 250 2 1 KUD ‘’Franjo Marinić’’ Bebrina 58 22 204 1 1 KUD ‘’Dilj’’ Grgurevići 34 16 100 1 1 KUD ‘’Graničar’’ Lužani 127 3 1 KUD ‘’Tamburica’’ Sl. Šamac 63 1 1 KUD ‘’M. Babić’’ Sibinj 130 70 4 KUD ‘’Zlatoklas’’ Trnjanski Kuti 34 56 56 1 1 KUD Garčin 105 105 1 1 KUD ‘’Bratstvo i jedinstvo’’ S. Slatinik 65 45 1 KUD ‘’I. G. Kovačić’’ Beravci 56 34 20 1 1 KUD ‘’V. Becić’’ Oriovac 1 1 KUD ‘’Kolo’’ Donja Bebrina 50 10 35 1 1 KUD ‘’Diljski odred’’ Klokočevik 1 1 KUD ‘’Sloga’’ Gromačnik 70 66 1 1 KUD ‘’Vesela Posavina’’ G. Bebrina-Klakar 35 KUD ‘’Seljačka sloga’’ Zadubravlje 35 KUD ‘’Sloga’’ Sikirevci 35 KUD Brodski Varoš 50 2 1 OŠ Oriovac 65 UKUPNO 2727 2369 2839 38 24

HR DASB 323, Fond SAKUD općine Slavonski Brod, Prilog zapisnika sa sjednice Konferencije SAKUD-a, 10.12.1981., kut. br. 1


27

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

TS Graničar

Smotra tamburaških sastava Brodsko-posavske županije u Slavonskom Kobašu

Prva smotra tamburaških orkestara i malih sastava Općine Slavonski Brod pokrenuta je na inicijativu SIZ-a kulture 1. ožujka 1981. godine u Donjim Andrijevcima. Sve do 1984. godine smotre se održavaju u Donjim Andrijevcima, a 4. smotra seli u Brodski Stupnik te je održana u sklopu manifestacije „Stupnička berba grožđa“. Sljedeća 5. smotra održana je u Beravcima 1985. godine. Nakon toga seli u Slavonski Kobaš, gdje je 16. studenog 1986. godine održana 6. smotra tamburaških sastava na kojoj je sudjelovalo trinaest sastava. Sljedećih godina kontinuirano se održavaju smotre sve do početka Domovinskog rata, kada nastaje prekid od dvije godine. Tek 1993. godine održana je 11. smotra tamburaških sastava koja od te godine postaje Smotra Brodsko-posavske županije. Smotru je svake godine pratio stručni ocjenjivački sud koji je o svakom programu i izvođačima davao stručne ocjene. Dolaskom smotre u Slavonski Kobaš ona poprima obilježja festivala jer organizatori uvode više nagrada (nagrada publike, najbolji primaš, nagrada za scenski izgled itd.). Godine 1990. Smotru je snimala TV Zagreb i dio materijala emitiran je na TV Zagreb u okviru programa „Zlatne žice Slavonije“. Uz smotru u Slavonskom Kobašu održavane su i razne popratne priredbe npr. prigodne etnografske i slikarske izložbe i slično. 50

Tamburaški sastav „Graničar“ iz Slavonskog Broda

Tona Balić 1981. godine sa svojim tamburaškim sastavom „Slavonskim graničarima“ u Gornjoj Vrbi okuplja desetak mladića koje uči svirati tambure. S vremenom se grupa smanjila na 5 mladića kojima se 1983. pridružio Ivan Jušćak iz Bukovlja. Prva ozbiljnija svirka je bila u Vili Igrač na koju se odlazilo biciklima. Prvo ime sastava je bilo „Mladi graničari“, a kroz njega prolazi puno tamburaša zbog odlaska na odsluženje vojnog roka. Jedan od njih je i Željo Lugarec koji im pristupa 1987. i ostaje do danas. Tih godina sviraju u Slavonskom podrumu, Lovačkom rogu, Taverni, Slavonskom restoranu. Danas su članovi: Ivica Ereš (vokal), Ivan Jušćak (prim), Hrvoje Balić (basprim I), Bruno Baričević (basprim II), Željko Lugarec (basprim III), Marko Pudić (čelo), Josip Došen (kontra) i Dubravko Balić (bas). Tijekom 2012. nastupaju na dočeku Nove godine, na raznim manifestacijama, gostuju na Osječkoj televiziji, a u prosincu 2012. su snimili svoj prvi spot, za pjesmu „Vječni sokol“.51

50 51

Ferić, Mihael: Smotra tamburaša Kobaš, Slavonski Kobaš, listopad 1994. godine http://www.ts-granicari.com


28

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Prva općinska smotra tamburaških sastava i orkestara u Donjim Andrijevcima

Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava općine Slavonski Brod organizirao je u Donjim Andrijevcima 1981. godine Prvu općinsku smotru tamburaških sastava i orkestara. Sudjelovalo je deset tamburaških sastava i sedam orkestara sa više od 250 članova. Njihove nastupe pratio je stručni žiri. Na repertoaru su bile i sasvim jednostavne skladbe i složene koncertne kompozicije. Na općinskoj smotri nastupili su tamburaški sastavi iz: Slobodnice, Brodskog Stupnika, Trnjanskih Kuta, Sredanaca, Vranovaca-Bukovlja, Slavonskog Broda, Gornje Bebrine-Klakara, Slavonskog Kobaša, Donjih Andrijevaca i Sikirevaca. Od orkestara nastupili su orkestri iz: Vrpolja, Slobodnice, Slavonskog Kobaša, Brodskog Stupnika, Brodskog Slatnika i Slavonskog Broda.52

Područna glazbena škola „Ivan Zajc“ u Vrpolju

U Vrpolju je od 1984. do 2000. godine djelovala Područna glazbena škola „Ivan Zajc“ iz Slavonskog Broda. Škola je imala tamburaški orkestar kojim su dirigirali Šima Seletković i Janja Ančić. Njihovi koncerti, na kojima su sudjelovali operni solisti i estradni umjetnici, su bili vrlo posjećeni. Prije tamburaškog orkestra Područne glazbene škole, u Vrpolju je tamburaški orkestar bio u sastavu KUD-a „Ivan Meštrović“.53

Područna glazbena škola „Ivan Zajc“

52 53

Brodski list, 10.04.1981.godine Ferić, Mihael. Hrvatski tamburaški brevijar, 2011., str. 152


29

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Tamburaški sastav „ Zdenac“ iz Slavonskog Broda

Tamburaški sastav „Zdenac“ osnovan je 1989. godine i od samog početka njeguje tradicionalnu tamburašku i starogradsku glazbu. Sastav je počeo kao petorka, a danas broji šest članova.

TS Zdenac

U svom radu sastav je surađivao sa renomiranim glazbenicima, tekstopiscima i skladateljima (Zdenko Bešker, Karlo Oršolić, Stipa Bogutovac, Duško Gruborović, Ivan Plivelić, Krunoslav Dražić, Dario Vidović, Željko Zovko, Ivana Kindl, Blanka Došen i drugi), sudjelovao je u TV emisijama („Nek zvone tambure“, „Lijepom našom“, „Svirci moji“, „Noćni pješak“ VTV i redoviti je gost u programu SBTV-a). Nastupao je u emisijama radio postaja Narodni radio, Obiteljski radio, Radio Sljeme, Radio Osijek, Radio Požega, Radio Županja, Radio Brod, Radio Slavonija, Radio Đakovo i drugi.

„Zdenac“ redovito nastupa na smotrama i festivalima tamburaške glazbe „Brodfest“, „Zlatne žice“ Požega, “Zlatna ruža“ Lekenik, „Šokačke pisme“ Županja, Županijska smotra tamburaških sastava u Slavonskom Kobašu, a nastupio je i na Memorijalu Hrvoja Majića u Vinkovcima. Tamburaški sastav „Zdenac“ do sada je izdao jedan CD pod nazivom „Ej, zora rana“ i sudjelovao u pet kompilacijskih CD-a, ne računajući nosače zvuka sa festivala u Požegi i Slavonskom Brodu.

Prilagođavajući se vremenu i potrebama javnih nastupa, osim narodnih pjesama iz cijele Hrvatske, Vojvodine i BiH (sevdalinke), te nove tamburaške pjesme, sastav njeguje dalmatinsku pjesmu i popularnu domaću zabavnu glazbu.

Članovi sastava su: Đuro Drčelić (prim), Josip Čavka (basprim 1), Vjekoslav Novosel (basprim 2), Nikola Novosel (basprim 3), Neven Boček (bugarija) i Robert Mušicki (berde). Svoj veliki doprinos radu i uspjehu TS „Zdenac“ dali su i njegovi bivši članovi: Zdenko Serdar (harmonika), Davor Sečić (berde), Zdravko Vrzić (prim), Nikola Gabrić-Mika (prim), Ivan Grgurević (berde), Dalibor Birač (basprim), Krešimir Gerčko (vokal), te pjevačice Željka Gerčko i Ivana Kindl. 54 54

Izvor: Prema kazivanju gosp. Nikole Novosel


30

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Tamburaška glazba nakon 1990. godine

Stvaranjem suverene Republike Hrvatske osnivaju se mnogi tamburaški sastavi. U jeku Domovinskog rata glazbeni zvuci tambure bili su odraz nacionalnog jedinstva i kulturno-povijesne pripadnosti. Dolazi i do promjene glazbenog repertoara koji je uvjetovan promjenama političkog sustava. Glazba ima moć osnaživanja identiteta.

TS Berde Band

Tamburaški sastav „Berde Band“ iz Slavonskog Broda

Tamburaški sastav “Berde Band” je osnovan početkom 1992. godine, u jeku Domovinskog rata, kada je osnivač Marko Benić okupio oko sebe skupinu domaćih brodskih tamburaša koji su već djelovali u raznim skupinama i orkestrima.

Ime su uzeli po najvećoj tamburi-berdi (tamburaškom basu). Od samog početka su se razlikovali od ostalih tamburaških sastava, ne samo po broju svirača (bilo ih je 8) već i po raznolikom repertoaru: od izvorne narodne i komponirane pjesme, crkvene (duhovne) pučke pjesme, domaće i strane zabavne glazbe, popularne klasične glazbe do evergreena, engleskog, španjolskog, francuskog i talijanskog govornog područja, latino-američke i druge plesne glazbe. Od slavonskog narodnog plesa “Drmeša”, preko vrućih ritmova “La Bamba”-e, sjetnih tonova “Yesterday”-a Beatlesa i “Sumertime”-a G. Gershwina do klasike Handelove “Halleluja”-e i Shubertove “Ave Maria”-e, i to u aranžmanima i transkripcijama profesionalnih aranžera.

Do sada su objavili sljedeće albume: „Evergreen“ (vlastito izdanje, 1993.), „Folk & Evergreen“ (vlastito izdanje, 1994.), „Poletit će sokol moj“ (Croatia Records, 1995.), MC i CD „Halleluja“, (izdanje za njemačko tržište, 1996.), MC i CD „America & Canada tour special“ (izdanje za potrebe turneje, 1998.), MC i CD „Hrastovi Slavonije ravne“ (izdanje za potrebe turneje, 1998.), MC i CD „Do Nebesa Nek Se Ori“ (izdanje za potrebe turneje, 1998.), CD „Prođoh sela, gradove“( Ofrej, 2001.), CD „Pred zoru“ (vlastito izdanje, 2005.).


Državni arhiv u Slavonskom Brodu

31

Nastupali su diljem Hrvatske i inozemstva (Austrija, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Švicarska, Nizozemska, Kanada i SAD), u hotelima i restoranima na Jadranu. Redovito su nastupali na festivalima tamburaške glazbe “Požega” i “Slavonski Brod”, na “Vinkovačkim jesenima”, na TV i radio postajama te na brojnim manifestacijama lokalnog i državnog značaja.

Jedan je od rijetkih tamburaških sastava koji djeluje u nepromijenjenom sastavu od svog početka do danas–osim osnivača Marka Benića koji se vratio u Ilok i Maria Katančića koji je otišao u SAD. Članovi su: Željko Danković (basprim, vokal), Mladen Boček (basprim), Antun Tonkić (čelo), Mato Danković (prim), Nikola Gabrić (basprim), Mladen Jurković (kontra), Damir Butković (bas). Član grupe Mladen Jurković profesionalni je glazbalar koji se bavi popravkom i gradnjom tambura.55

Tamburaški sastav „Arteški bunar“ iz Garčina

Tamburaški sastav „Arteški Bunar“ iz Garčina djeluje od 90ih godina. Iza njih je mnogo nastupa diljem Hrvatske i susjednih zemalja, velikih festivala (Lijepom našom, Brodfest...), dugih putovanja (Pariz, Amsterdam...) i lijepih sjećanja. Snimili su glazbeni materijal (CD) na kojem je 10 pjesama. Nažalost, sastav je neko vrijeme bio u „mirovanju“. Ova ekipa u sastavu djeluje od jeseni 2007. godine: Domagoj Tomljanović-Dodo (prim), Marko Funarić - Funky (basprim I), Josip Mikić-Joza (basprim II), Josip Brzić-Brca (bas), Stjepan Mlinarić -Stipa (kontra).56

Tamburaški orkestar KUD-a „Graničar“ iz Stupničkih Kuta

Dječji tamburaški orkestar KUD-a „Graničar“ Stupnički Kuti djeluje od jeseni 1993. godine sa stručnim suradnikom Ivanom Štivićem kao školska tamburaška sekcija Područne škole Stupnički Kuti pri OŠ „Antun Matija Reljković“ Bebrina u općini Bebrina. Godine 1997., dječji tamburaški orkestar prerasta u dječji tamburaški orkestar KUD-a „Graničar“ Stupnički Kuti. Za glazbeni napredak i uspon orkestra od prvog dana brinuo se učitelj Područne škole u Stupničkim Kutima, Antun Šimić.

Ovaj dječji tamburaški orkestar organizator je festivala mladih pod nazivom: Festival tamburaške glazbe mladih–Kuti i „Slavonija u srcu i duši“. Na njihovom repertoaru su vlastite skladbe te narodne pjesme i kola, zabavne, sakralne i koncertne skladbe iz tamburaške literature i klasične glazbe.57

55 56 57

http://www.berdeband.hr http://www.facebook.com XXII. Festival Hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku 14. - 20.05.1999.godine, str.49


32

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Dječji tamburaški orkestar „Leptir“ KUD-a „Zrinski“ iz Brodskog Stupnika

Dječji tamburaški orkestar „Leptir“ KUD-a „Zrinski“osnovan je 1994. godine pod ravnanjem gosp. Nenada Seletkovića. Nastupili su na Festivalu hrvatske tamburaške glazbe, a osvojili su i brončanu plaketu „Paje Kolarića“. Imali su nekoliko nastupa u svim većim gradovima Republike Hrvatske (Slavonski Brod, Nova Gradiška, Zagreb, Pleternica, Krapinske toplice itd.). Ističu se nastupi za invalide Domovinskog rata, za umirovljenike, a naročito koncert u Njemačkoj. Voditelj orkestra je Željko Grgić.58

Tamburaški sastav „Širok šor“ iz Slavonskog Broda

Početkom 1998. šestorica mladića osnivaju tamburaški sastav „Širok šor“. Iste godine na svojem prvom značajnijem nastupu–dodijeli nagrade „KOR“ počeli su ostvarivati svoju namjeru približavanja tradicionalne tamburaške glazbe publici. Nakon toga nastupaju na najvećim tamburaškim festivalima: „Zlatne žice Slavonije“ u Požegi, „Pjesme Podravine i Podravlja“ u Pitomači, te na festivalu „Brodfest“ u Slavonskom Brodu. Nakon četiri godine postojanja, sastav je sakupio dovoljno skladbi za vlastiti nosač zvuka, te isti, krajem 2001. i izlazi pod okriljem „Croatia records“.

TS Širok šor

Na albumu nazvanom „U srcu mi jedna želja“, uz velika imena tamburaške glazbe kao što su Veljko Valentin Škorvaga, Željko Barba, Damir Bačić, Željka Božić, Anto Kozina, našao i njihov primaš Krunoslav Dražić, i to u dvostrukoj ulozi, kao autor skladbi i kao aranžer cijelog projekta. Daljnja događanja u sastavu su prilično slična kao i u svim bendovima; razni nastupi na radio i TV emisijama, turneje i koncerti po zemlji i inozemstvu. Drugi album „Lumpuj do zore“ izdaju 2003. godine nakon što je u sastav došao i Dominik Botica. Većinu pjesama potpisuje Krunoslav Dražić.

Godine 2006. u sastav dolazi i Danijel Matanović te su bili na prvoj pravoj turneji (po Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama). Za potrebe iste, snimaju i dva albuma od kojih jedan iste godine izlazi u vlastitom izdanju i u Hrvatskoj. Album naziva „Zeleni se livada“ izdaju nakon povratka sa mini turneje po Njemačkoj u studenom iste godine. 58

XXI. Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku od 15. do 23.05.1998.godine


33

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Danas su u sastavu: Danijel Matanović (prim), Željko Benakić (basprim 1), Tomislav Mulc (basprim2), Tihomir Babić (bugarija/kontra), Mladen Rakić (berde/bas) i Dominik Botica (vokal).59

Hrvatska smotra svirača na tamburi samici u Donjim Andrijevcima „Oj samice drvo javorovo, Ko te sviro nikad ne bolovo!“

TS Šokački cvit

Državna smotra svirača na tamburi samici održava se od 1999. godine u Donjim Andrijevcima. Donji Andrijevci su izabrani kao mjesto održavanja ove smotre jer je kulturno-umjetnički život ovoga mjesta vrlo bogat. Još početkom 20. stoljeća postojao je pod okriljem „Seljačke sloge“ (1937. godine) tamburaški sastav, nakon II. svjetskog rata u okviru KUD-a „Stjepan Živić“, a od nastanka samostalne države Hrvatske pod okriljem KUD-a „Tomislav“. Pedesetih godina 20. stoljeća u Donjim Andrijevcima organizirana je prva općinska smotra folklora.60 Smotra folklora „Brodsko kolo“ počela je 90-tih godina prošlog stoljeća i iz jednodnevne folklorne manifestacije izrasla je u sustav raznolikih folklornih smotri. Među takvim smotrama koje osmišljene u cjelogodišnjem sustavu „Brodskog kola“ koji traje od siječnja do prosinca je i Hrvatska smotra svirača na tamburi samici „Oj samice drvo javorovo, ko te sviro nikad ne bolovo!“. Kada je pokrenuta ova državna smotra 1999. godine samica je već gotovo sasvim nestala s hrvatske folklorne pozornice. Smotra u Donjim Andrijevcima bila je poticaj mnogima da pokušaju svladati vještinu sviranja ovoga tradicijskog glazbala.61

59 60 61

http://www.sirok-sor.com/ Vučković, Krešimir: „Oj samice drvo javorovo, Ko te sviro nikad ne bolovo!“, Hrvatska smotra svirača na tamburi samici 1999./2009.godine Vanić, Dunja: : „Oj samice drvo javorovo, Ko te sviro nikad ne bolovo!“, Hrvatska smotra svirača na tamburi samici 1999./2009.godine


34

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

TS Šokački cvit

Tamburaški sastav „Šokački cvit

Tamburaški sastav „Šokački cvit“ osnovan je 2001. godine u prostorijama Folklornog ansambla Broda, čiji su članovi bili ujedno i u tamburaškoj sekciji ansambla. Od početka rada sastav gostuje na brojnim TV i radio postajama diljem Lijepe naše, na Zlatnim žicama Slavonije u Požegi, Glazbenom festivalu Slavonije, Brodfestu, Novogradiškom glazbenom ljetu 2002., 2003. godine, u Donjim Andrijevcima, na smotri tamburaških sastava u Slavonskom Kobašu, Uskrsfestu 2010. godine, te su promovirali tamburašku glazbu i izvan granica Hrvatske. Svoje 10-godišnje postojanje obilježavaju albumom „Došlo vrime“, na kojemu se nalaze pjesme od samog početka rada sastava. Tijekom godina članovi sastava su se izmjenjivali, a 2007. godine su djelovali u najdugovječnijoj postavi: Velimir Duspara (prim), Damir Štefanac (bugarija), Mario Mikulić (bas), Dražen Lukić (basprim I), Vladimir Knež (basprim II).

Danas sastav djeluje u novoj postavi članova: Velimir Duspara (prim), Mato Mikajević (bugarija), Marko Jukić (bas), Ivan Dujak (basprim I), Karlo Rečić (basprim II).

Tamburaški sastav „Milenij“

Tamburaški sastav „Milenij“ se predstavlja kao sastav iz Brodsko - posavske županije. Priča o nastanku sastava „Milenij“ seže do festivala „Požega“ 2003. godine kada se grupi mladih tamburaša priključuje pjevač Mirko Jakičić koji je do tada pjevao u “Širokom šoru”. Nedugo nakon toga bend ostaje bez basiste koji odlazi raditi u inozemstvo. Na njegovo mjesto dolazi Željko Jelić. Bend još uvijek nije imao ime pa se netko sjetio da bendu slušatelji Radio Slavonije za vrijeme emisije “Šokantično veče», preko koje su se prvi puta predstavili javnosti, biraju ime. Od svih ludih prijedloga koji su došli tu večer, onaj da se zovu po restoranu u kojem su prvi put nastupali je bio najprihvatljiviji. Dečki se mogu pohvaliti i suradnjom sa Joletom i Miroslavom Škorom. Članovi su: Mladen Popović-Popiša (prim), Tomislav Škopljanac -Tošo ( basprim), Krunoslav Benko-Krunek (basprim), Aleksandro Senković-Beti (kontra), Željko Jelić-Žac (bas).62

62

http://www.facebook.com


35

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

TS Milenij

Tamburaški sastav “Evergreen” iz Slavonskog Broda

Tamburaški sastav “Evergreen” iz Slavonskog Broda je osnovan 2007. godine. Sastav čine šestorica članova sa dugogodišnjim tamburaškim iskustvima stečenim u drugim sastavima i društvima. Nastupali su na mnogim koncertima i festivalima diljem Hrvatske od kojih ističemo nastupe na Požega festivalu “Zlatne žice Slavonije”, Kutjevo “Festival pjesme i graševine”, Kaptol “Zlatni glas zlatne doline, Županja “Glazbeni festival šokačke pisme”, Lekenik “Zlatna ruža”, Mostar “Melodije Mostara”. Zabilježili su i nastupe izvan Hrvatske: u Austriji, Švicarskoj te susjednoj BIH.

TS Evergreen

Do sada su snimili nekoliko pjesama s čime nastavljaju, tako da bi sljedeće godine izašao i prvi album. Sastav izvodi vrlo raznolik repertoar skladbi (slavonske, narodne, rock and roll, pop, zabavne, sevdalinke...). Članovi sastava su: Marko Marković (prim), Bobo Bakavić (basprim I), Zvonimir Franić (basprim II), Vjekoslav Lasić (kontra), Antonijo Klarić (bas), Stjepan Barišić (vokal) te pridruženi član: Tomislav Štimac (bubnjevi).63

63

http://www.facebook.com


36

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Tamburaški sastav „Behar“

Tamburaški sastav „Behar“ osnovan je 31. svibnja 2008.godine u Slavonskom Brodu. Ideja se razvila u FAB-u. Naziv je dao jedan od članova: behar je turska riječ koja znači cvat voćki. Sviraju širok repertoar pjesama iz svih krajeva Hrvatske pa tako i iz Bosne i Hercegovine (zabavna, pop-rock i internacionalna glazba). Članovi sastava su Luka Barišić (prim), Josip Domorad (basprim I, vokal), Ilija Lilić (basprim II), Marko Ćosić (kontra) i Filip Mendelski (bas). Zanimljivo je da su svi iz različitih mjesta (Sapci, Varoš, Vranovci i Brod). Jedan su od najmlađih tamburaških sastava, najstariji član ima 22 godine. Od 2011. nastupaju po klubovima i kafićima, ali i na raznim slavljima i izvan Broda.

TS Behar


37

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Unapređenje tamburaške glazbe

Tamburaška glazba od 2007. godine doživljava svoj preobražaj. Od kada je prestao sa radom tamburaški orkestar „Đuro Salaj“ tamburaška brodska scena je ostala bez jedinog velikog orkestra, a tamburaška glazba se, zahvaljujući manjim tamburaškim sastavima tijekom 90-tih, održala na brodskom području.

Tek od 2007. godine osnivanjem Brodske udruge tamburaša ponovno se okuplja Brodski tamburaški orkestar. Krajnji rezultat glazbenog preobražaja je osnivanje Muzeja tambure, jedinstvenog takve vrste u svijetu. Brodsku tamburašku glazbu izvan granica Hrvatske promovira, osim Muzeja tambure i Brođanin Filip Novosel, koji je prvi tamburaški solist ikad upisan u američku glazbenu školu The New School for Jazz and Contemporary music u New Yorku. Navedeno dokazuje da se tamburaška glazba ne samo uspješno održala u brodskom kraju već je obogatila i svjetsku scenu.

Brodska udruga tamburaša

Brodska udruga tamburaša osnovana je u kolovozu 2007. godine. Nakon osnivačke skupštine i registracije Udruge, već u rujnu iste godine, točnije, 30. rujna 2007. godine, nakon prvih priprema, organizira prvu Tamburašku promenadu u brodskoj tvrđavi u kojoj su sudjelovali brojni tamburaški sastavi. Jedan od glavnih ciljeva Udruge od samih početaka bio je ponovno osnivanje gradskog tamburaškog orkestra, što je u listopadu 2007. godine (nakon 18 godina stanke) i omogućeno. Brodski tamburaški orkestar tako već u studenome 2007. godine održava svoj prvi nastup.

Kako je Udruzi osnovni cilj očuvanje, promicanje, razvitak i unapređenje tamburaške glazbe, ista početkom 2008. organizira i odgojno-obrazovne seminare vezane uz tamburašku glazbu. Naime, u siječnju 2008. godine organiziran je stručni seminar u kojem je sudjelovao jedan od najpoznatijih tamburaša današnjice, Marko Benić. U veljači program je nastavljen predstavljanjem tamburaškog sastava „Milenij“, a u ožujku nastupom zbora iz Rovinja. Također je organizirana i prva zabava Brodske udruge tamburaša na kojoj su se tamburaši, a i njihovi gosti, ugodno družili uz zvuke tambure. Tijekom ljeta 2008. godine u suradnji s Turističkom zajednicom grada Slavonskog Broda, Brodska udruga tamburaša organizira osam programa u brodskoj tvrđavi s ciljem vraćanja društvenih događanja u tvrđavu. Ugošćuju 2009. godine zagrebački tamburaški sastav Serbus te u prostorijama Galerije Ružić omogućuje još jedan vrhunski glazbeni događaj. Poseban dojam, kao krunu na slična događanja u 2009. godini, ostavlja, također zagrebački, Kvartet Corona, koji je svojom jedinstvenom interpretacijom povezao različite glazbene žanrove i izričaje te ih ponudio brodskoj publici kao nešto uistinu jedinstveno i nadasve zanimljivo. Brodska udruga tamburaša je 23. svibnja 2012. potpisom ugovora između brodskog gradonačelnika Mirka Duspare i predsjednika Brodske udruge tamburaša Krešimira Dokuzovića, dobila na korištenje prostor u zapadnoj kurtini Tvrđave Brod. Prostor je to koji za početak veličinom zadovoljava realizaciju ideje o prvom Muzeju tambure. Muzej tambure je otvoren u siječnju 2013. godine.


38

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Muzej Tambure u Tvrđavi Brod (Foto: Sbonline.net, SBplus.hr)

Brodski tamburaški orkestar

Osnivanjem Brodske udruge tamburaša u kolovozu 2007. godine rodila se ideja o osnivanju gradskog tamburaškog orkestra. Ubrzo je održana i prva proba u Kapelanovom stanu u brodskoj tvrđavi, nakon koje je uslijedio i prvi nastup na Promenadi u tvrđavi u rujnu 2007. godine.

Nedugo zatim orkestru je omogućen radni prostor u Kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Brlić-Mažuranić u kojem će moći organizirati probe i nastaviti svoj rad, a pod okriljem Centra za kulturu mijenja ime u Brodski tamburaški orkestar. U prosincu iste godine sudjeluje na Večeri poezije i šansone održanoj u Kazališno-koncertnoj dvorani, a sljedeći nastup održan je u veljači 2008. godine na zabavi koju je organizirala matična Brodska udruga tamburaša u Slavonskom restoranu. Kao veliko priznanje za dotadašnji rad, orkestar dobiva poziv za sudjelovanje na Šokačkoj rapsodiji u Zagrebu u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.


39

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Brodski tamburaši na Šokačkoj rapsodiji sudjeluju od 2006. godine kada je u sastavu orkestra sviralo 17 tamburaša iz Slavonskog Broda (bivši članovi TO „Đuro Salaj“ i TS „Berde Band“)64, te akademske glazbenice Tena Novosel na orguljama i Zrinka Pandurić na čembalu. Nakon poziva 2008. godine slijede iscrpne pripreme za audiciju koja je održana u travnju. U oštroj konkurenciji (preko 260 prijavljenih tamburaša) orkestar postiže pravi uspjeh jer 22 Brođana tako postaju dio simfonijskog tamburaškog orkestra koji broji 120 najboljih glazbenika na tamburi u Hrvatskoj.

Brodski tamburaški orkestar

Koncert je održan 5. svibnja u prepunoj Koncertnoj dvorani te je popraćen s iznimnim zanimanjem javnosti i medija. Nakon toga orkestar sudjeluje na manifestaciji Ivanjske svečanosti, na Korzu, u sklopu proslave Dana grada te u programima Katarinskog sajma, 26. studenoga 2008. godine u KKD „Ivana Brlić-Mažuranić“. Od zapaženijih nastupa u 2009. godini svakako treba izdvojiti nastup na tamburaškom memorijalu Hrvoja Majića u Vinkovcima 30. travnja, te drugi nastup orkestra u programu Šokačka rapsodija 12. svibnja u Zagrebu. Posebno, svečano mjesto, svakako zauzima nastup 14. svibnja 2009. godine u Wiener Konzerthausu u Beču, gdje brodski orkestar nastupa u sklopu najvećeg tamburaškog orkestra na svijetu u programu Hrvatska tamburaška rapsodija.

Na repertoaru orkestra nalaze se skladbe folklornog, starogradskog, zabavnog i klasičnog izričaja. Orkestar je ugostio i nekoliko vokalnih solista s područja grada i županije, a suradnja na kulturnim i društvenim razinama i dalje se nastavlja. Broj brodskih tamburaša koji nastupaju u programu Šokačke rapsodije se povećava svake godine te je tako u Zagrebu i na gostovanju u Budimpešti 2010. godine bilo 26 Brođana, a 2011. godine i 2012. godine rekordnih 28 članova brodskog tamburaškog orkestra, što je više od četvrtina ukupnog broja hrvatske tamburaške reprezentacije. Orkestar djeluje pod ravnanjem dirigenta Damira Butkovića i trenutno broji 28 članova starosne dobi od 14 do 55 godina. Brodski tamburaški orkestar 2012. godine obilježio je pet godina rada cjelovečernjim koncertom u KKD „I. B. Mažuranić“ gdje su se i najmlađi članovi pod ravnanjem Krunoslava Dražića predstavili s nekoliko skladbi, kao i vokalni solist Berde benda Željko Danković. Prikupljena sredstva od koncerta bila su namijenjena Muzeju tambure u gradskoj Tvrđavi, za koji je Grad osigurao prostor i koji je otvoren 23. siječnja 2013. godine. 64

Prema kazivanju Mihaela Ferića


40

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Filip Novosel

R

ođen u Slavonskom Brodu u obitelji glazbenika, Filip Novosel je vrlo cijenjen kao jedan od današnjih najvažnijih inovatora na tamburi brač, te zbog povezivanja tamburaške, jazz i klasične glazbe. Počeo je svirati jednostavne melodije na klaviru u dobi od četiri godine, a otac Nikola Novosel je bio njegov prvi tamburaški učitelj. Svoju glazbenu naobrazbu započeo je u Osnovnoj glazbenoj školi  Ivana Zajca kao pijanist u Slavonskom Brodu. Nakon toga je nastavio Srednju glazbenu školu  Franje Kuhača (teoretski odjel u Osijeku). U dobi od četrnaest, Filip je počeo svoju međunarodnu glazbenu karijeru, kada je portugalsko Ministarstvo obrazovanja izdalo natječaj za sudionike iz cijele Europe.  Filip je postigao prvo mjesto sa svojim nastupom «The Noon» na gitari. Postigao je stupanj majstora u glazbenom obrazovanju na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji ( Tambura & Tambura Tehnike u Jazz ). Studirao je pod vodstvom priznatog Siniše Leopolda. 

je također sudjelovao na velikom koncertu «Šokačka rapsodija» 2011. kada pokazuje kako se prožimaju tambure i jazz, a dogovorio je i nastup s dvije skladbe za sljedeću rapsodiju 2012.

On je s kolegom Petrom Ćulibrkom (klavir) osnovao Novosel & Culibrk Duo, a 2008. Kvartet Corona u kojem su uz njih dvojicu bili Kruno Gabaj (berda) i Robert Nikolić (bugarija). To je bio  prvi i zasada jedini sastav te vrste u Hrvatskoj. Kvartet Corona nastupio je na prvom Avantgarde Jazz Festivalu u Rovinju kao predgrupa gitaristu Georgu Bensonu. Njihov prvi solistički koncert je snimljen u Slavonskom Brodu 2009., a CD je objavljen 2010. Novosel je prisustvovao na brojnim jazz radionicama Juan Garcie Herrerosa, Jima Rotondija, Sigi Feigla i Saše Nestorovicheva.  Nakon sudjelovanja na festivalu i radionici Venetto Jazz i natjecanju 2011., osvojio je prvo mjesto i dobio stipendiju za prestižnu The New School for Jazz and Contemporary music u New Yorku. On je prvi tamburaški solist ikad upisan u tu američku glazbenu školu. U New Yorku 2012., Filip, zajedno s hvaljenim gitaristom, pjevačem, skladateljem, pedagogom i priznatim stručnjakom brazilske glazbe i jazza, Richardom Boukasom osniva Novosel-Boukas dvojac. Njihova glazba je organski spoj brazilske, hrvatske, jazz, klasične, ciganske i drugih balkanskih utjecaja.

Svirao je u Tamburaškom sastavu „Milenij“, sudjelovao u hrvatskom tamburaškom orkestru 100 Tamburaša, velikom tamburaškom orkestru sastavljenom od najboljih svirača na tamburi u HrDanas Filip djeluje u sastavu Trio Balkan vatskoj. Kao član  100 Tamburaša, Filip je nastupao Jazz  koji je nastao kao rezultat suradnje izmena međunarodnom koncertu u Beču, “Wiener Kon- đu Martina Doykina, Žana Tetičkovića i njega. Sva zerthaus» 2009., kao i na «Muveszetek Palotaja» trojica su sadašnji studenti u The New School for održanom u Budimpešti, u Mađarskoj 2010. Filip Jazz and Contemporary music u New Yorku.


41

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Na usrdnoj pomoći zahvaljujemo se: Mihaelu Feriću, koji je predao Državnom arhivu u Slavonskom Brodu arhivsko gradivo RKUD-a „Đuro Salaj“ i ustupio privatno gradivo koje je godinama prikupljao (fotografije, kataloge, nagrade, LP ploče), Nikoli Novoselu, koji je ustupio svoje osobno arhivsko gradivo, podatke i fotografije o tamburaškim sastavima,

Josipu Dokuzoviću, za sjećanje i fotodokumentaciju o tamburaškim sastavima,

Mladenu Rakiću, na poklonjenim CD-ovima i pružanju pomoći oko povezivanja sa tamburašima Slavonskog Broda,

tamburaškim sastavima, koji su svojim internet stranicama olakšali prikupljanje podataka. Zahvaljujemo se također i: Antunu Baliću,

Tomislavu Škopljancu, Velimiru Duspari, Muzeju Brodskog Posavlja, Hrvatskom institutu za povijest Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje iz Slavonskog Broda


42

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

Nakladnik DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU Za nakladnika Ivan Medved

Lektor: Katarina Aladrović-Mehandžija

Računalna priprema i ispis izložaka Gordana Slanček Tehnički postav izložbe Đurđa Šprajc

Postav izložbe Anica Divić Domagoj Zovak Đurđa Šprajc Đurđica Jurišić Gabrijela Orlović Gordana Slanček Katarina Aladrović-Mehandžijka Krešimir Ibrišimović Tisak Intergrafika TTŽ d.o.o., Zagreb Naklada 300 komada

ISBN 978-953-96156-9-5


Dr탑avni arhiv u Slavonskom Brodu

43


44

Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure

www.dasb.hr

Katalog izložbe ''Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure''  

Autorica izložbe: Gordana Slanček

Katalog izložbe ''Brodsko posavski vremeplov u zvucima tambure''  

Autorica izložbe: Gordana Slanček

Advertisement