__MAIN_TEXT__

Page 1

102-103 Osijek, 2018.

1


Poštovani čitatelji, dragi Landsmanni,

Geehrte Leser, liebe Landsleute,

izvještaji koje ćete imati priliku čitati odraz su upravo onoga što smo tako dugo priželjkivali – jedinstvo njemačke nacionalne manjine na domaćem planu i jačanje aktivnosti i relevantnosti na međunarodnom planu. Vjerujem kako upravo noseća tema ovoga dvobroja – prvi nacionalni susret predstavnika i udruga njemačke nacionalne manjine u RH – svjedoči o tome da smo učinili prvi veliki korak ka tome da ne samo deklarativno, osnivajući krovnu organizaciju, već doista životno, radno i stvarno želimo djelovati zajedno, kao manjina u Hrvatskoj raditi na zajedničkim projektima, te sudjelovati u aktivnostima jedni drugih u puno aktivnijem svojstvu nego što smo to činili do sada. Raduje isto tako činjenica da je najmlađa naša udruga – Udruga Nijemaca i Austrijanaca Sirač – pokazala entuzijazam koji se kod drugih možda i izgubio u rutini i uhodanosti dugogodišnjeg poslovanja i podnijela organizacijski teret ovako velikog susreta. Kao manjina dugujemo im veliku zahvalnost na trudu i radu koji su uložili kako bi pokrenuli stvar koja treba prerasti u tradiciju. S druge strane tu su aktivnosti naših „starih“ udruga iz Zagreba i Osijeka, koje su postale „izvozni proizvod“ – poput godišnjeg seminara na Rabu, izložbe o znamenitim zagrebačkim Nijemcima, znanstvenog simpozija u Osijeku, a isto tako kroz jaču međusobnu suradnju imaju priliku dalje rasti i jačati. Aktivnosti na međunarodnom planu jačaju poziciju njemačke manjine u Hrvatskoj iz međunarodne perspektive unutar velike obitelji njemačkih manjina u 23 države u Europi, te otvaraju vrata novim projektima usmjerenima na očuvanje i razvoj naših kulturnih posebnosti i tradicija.

In den Berichten, welche sie hier zum Lesen bekommen, spiegelt sich gerade das wieder was wir so lange gewünscht haben – die Einheit der deutschen nationalen Minderheit auf inländischer und die Stärkung der Aktivitäten und der Relevanz auf ausländischer Ebene.

Pred Vama je dvobroj našeg časopisa, nastao prije svega iz želje da uhvatimo korak s blagovremenim izdavanjem časopisa, te da vijesti koje čitate u njemu budu aktualne i recentne. Ovoga puta to nije slučaj, no vjerujemo kako ćemo u tekućoj godini postići taj cilj. Vaše povjerenje, znajući s kolikim zanimanjem pratite aktivnosti naše manjine, nam je od presudnog značaja.

2

Ich bin überzeugt davon, dass gerade das Zentralthema dieser Doppelnummer- das erste Nationaltreffen der Vertreter und Vereine der deutschen nationalen Minderheit in der Republik Kroatiendavon zeugt, dass wir den ersten großen Schritt in der Richtung gemacht haben, nicht nur deklarativ, einen Dachverband gründend, sondern auch lebenskräftig, tätig und wahrhaftig zusammen wirken zu wollen, als Minderheit in Kroatien an gemeinsamen Projekten zu arbeiten sowie gegenseitig an den Tätigkeiten der anderen viel aktiver teilzunehmen, wie das bisher der Fall war. Ebenso freuen wir uns über die Tatsache, dass unser jüngster Verein – Verein der Deutschen und Österreicher Sirač – einen Enthusiasmus zeigte, der bei den anderen in der Routine und Gängigkeit langjähriger Projekte vieleicht schon ein wenig verloren ging, und die Organisationslast eines derartig großen Treffens auf sich nahm. Als Minderheit schulden wir ihnen großen Dank für den Einsatz und die Arbeit, um diese Angelegenheit in Gang zu bringen, die zur Tradition werden soll. Andererseits sind hier die Aktivitäten unserer „alten“ Vereine aus Zagreb und Osijek, die schon zu einem „Exportprodukt“ wurden – wie das Jahresseminar auf Rab, Ausstellungen über die bedeutende Zagreber Deutschen, das wissenschaftliche Symposium in Osijek und sie haben ebenso durch stärkere gegenseitige Zusammenarbeit Gelegenheit sich weiter zu entwickeln und kräftigen. Aktivitäten auf internationaler Ebene stärken die Position der deutschen Minderheit in Kroatien aus internationaler Sicht innerhalb der großen Familie der deutschen Minderheiten in 23 Ländern Europas und öffnen die Türen zu neuen Projekten, welche auf die Erhaltung und Entwicklung unserer kulturellen und traditionellen Besonderheiten gerichtet sind. Vor Ihnen ist die Doppelnummer unserer Zeitschrift, entstanden vor allem mit dem Wunsch, mit der rechtzeitigen Herausgabe der Zeitschrift Schritt zu fassen, und damit die Nachrichten die sie darin lesen aktuell und zeitgemäß sind. Diesmal ist das nicht der Fall, doch ich glaube wir werden im laufenden Jahr dieses Ziel erreichen. Ihr Vertrauen ist uns, wissend mit welchem Interesse sie die Aktivitäten unserer Minderheit verfolgen, von entscheidender Bedeutung.


U SIRAČU ODRŽAN I. NACIONALNI SUSRET NJEMAČKE MANJINE U HRVATSKOJ............................................................................4 - GORAN BEUS RICHEMBERGH..............................................................11 - JOSIP KRAJCER....................................................................................15 - Ivan Rittig.........................................................................................17 - DARA MAYER.......................................................................................18 - Bernd Fabritius...............................................................................19 - HARALD SEIBEL...................................................................................20 - VELJKO KAJTAZI..................................................................................22 - RENATA TRISCHLER.............................................................................24 - BRANIMIR MILER................................................................................26 MALI OKTOBERFEST U OSIJEKU..............................................................27 Znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“....................................................28 OSAM STOLJEĆA NJEMAČKE MANJINE U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ......................................................................30 10 godina „PASCH“-a.......................................................................................34 Božićni domjenak Osijek FOTO REPORTAŽA......................................35 VIJESTI....................................................................................................37 27. godišnji skup njemačkih manjina uspješno završen...............................................................................39 OSNAŽENI U BUDUĆNOST......................................................................42 Svečanost povodom 30. godišnjice postojanja Ureda povjerenika za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina..........44 --- in memoriam --Velimir Petrović.................................................................................46 Otto Heinek..........................................................................................48 Jakob Dinges........................................................................................48 dječji dodatak.....................................................................................49

I. NATIONALES TREFFEN DER DEUTSCHEN MINDERHEIT IN KROATIEN........................................................................8 - GORAN BEUS RICHEMBERGH...............................................................13 - JOSIP KRAJCER.....................................................................................16 - Ivan Rittig..........................................................................................17 - DARA MAYER........................................................................................18 - Bernd Fabritius................................................................................19 - HARALD SEIBEL....................................................................................21 - VELJKO KAJTAZI...................................................................................23 - RENATA TRISCHLER..............................................................................25 - BRANIMIR MILER.................................................................................26 KLEINES OKTOBERFEST IN ESSEG............................................................27 Internationale wissenschaftliche Tagung „Deutsche und Österreicher im kroatischen Kulturkreis“...................................29 ACHT JAHRHUNDERTE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT IN MITTELKROATIEN................................................................................32 10 Jahre PASCH......................................................................................34 Weihnachtsempfang Osijek - Fotobericht.....................................36 NACHRICHTEN.........................................................................................37 27. Jahrestagung der deutschen Minderheite n erfolgreich beendet.......................................................................40 GESTÄRKT IN DIE ZUKUNFT.....................................................................43 Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Amtes des Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten..................45 --- in memoriam --Velimir Petrović..................................................................................47 Otto Heinek...........................................................................................48 Jakob Dinges.........................................................................................48 KINDER....................................................................................................49

Krešendo, Osijek Fotografije/Fotos Darko Apel

102-103

Elisabeth Klein, Hanna Klein, Ena Lutring

3


Događaj koji će se pamtiti

U SIRAČU ODRŽAN I. NACIONALNI SUSRET NJEMAČKE MANJINE U HRVATSKOJ PRIPREME Zamisao o sazivanju i organiziranju I. Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj pokrenuo je u veljači 2018. godine Goran Beus Richembergh, jedan od dugogodišnjih aktivist njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, inicijator brojnih kulturnih programa i projekata njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, publicist i pisac, suosnivač Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, izabrani službeni predstavnik njemačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji i zastupnik u Hrvatskom saboru. Ideja je najprije predstavljena na godišnjoj Skupštini Udruge Nijemaca i Austrijanaca u Siraču koja je jednoglasno

4

ideju prihvatila i ponudila Sirač kao mjesto održavanja tog skupa. Inicijator ideje je potom razradio projekt koji je predstavljen i ostalim udrugama njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj koje su ga prihvatile. U svrhu realizacije ideje i projekta četiri su udruge njemačke nacionalne manjine imenovale i Organizacijski odbor u čiji su sastav imenovani sljedeći članovi: Goran Beus Richembergh, zastupnik u Hrvatskom saboru, za predsjednika/koordinatora, Josip Krajcer, predsjednik Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač, za izvršnog koordinatora, Vladimir Ham, predsjednik Njemačke zajednice, Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Osijek, dr. Ivan Rittig, predsjednik Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb, Dara Mayer, predsjednica Udru-

ge Nijemaca i Austrijanaca – Vukovar, Josip Hamp, potpredsjednik Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač, Zoran Polenus, tajnik Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač Predsjednici četiriju udruga i inicijator projekta intenzivno su kontaktirali tijekom travnja i svibnja 2018. godine te su s projektom upoznali i g. Thomasa Eberharda Schultzea, veleposlanika SR Njemačke u Hrvatskoj, kao i g. Arnea Svena Hartiga, načelnika Odjela za kulturu Veleposlanstva SR Njemačke u Hrvatskoj. Također i gđu. Renatu Trischler u Radnoj zajednici njemačkih manjina Europe u Berlinu. Organizacijski odbor se konstituirao na svojoj sjednici održanoj 11. lipnja 2019. god. u Siraču. Tom je prilikom usvojio


Akcijski plan za realizaciju I. Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke nacionalne manjine kojim su definirana i podijeljena zaduženja kako članova Organizacijskog odbora tako i četiriju udruga koje zajednički sazivaju I. Nacionalni susret. Definirano je da će se I. Nacionalni susret održati 23. rujna u Siraču te da predsjednik/koordinator Organizacijskog odbora operativno dogovara pripreme s članovima Organizacijskog odbora iz Sirača, a da se predsjednici četiriju udruga konzultiraju oko svih odluka Organizacijskog odbora pisanim putem elektronskom komunikacijom. U tome smislu održavana je stalna pisana korespondencija s članovima Organizacijskog odbora, a njegov operativni sastav sastao se pod presjedanjem koordinatora još dva puta u Siraču te su koordinator i izvršni koordinator održali još dva sastanka u Zagrebu. Odlučeno je također da se posredovanjem Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu financijska potpora traži od Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova SR Njemačke te neposredno i od lokalnih sponzora u Hrvatskoj. Prilikom konstituiranja Organizacijski odbor se 11. lipnja sastao i s g. Branimirom Milerom, načelnikom Općine Sirač, kad je dogovoreno su-pokroviteljstvo Općine te definirano što će i u kom dinamičkom planu odraditi Općina Sirač, obzirom na dio programa kojim se planira obilježiti i 150. obljetnica doseljavanja prvih Nijemaca na područje Općine Sirač.

REALIZACIJA PROGRAMSKIH SADRŽAJA I. NACIONALNOG SUSRETA U subotu, 22. rujna 2018. godine u Siraču je održano nekoliko pratećih programa I. Nacionalnog susreta. U 17,30 sati u župnoj crkvi Pohoda Blažene Djevice Marije u Siraču održana je sveta misa u spomen na sve preminule Nijemce koji su u proteklih 150 godina živjeli na području Sirača. Sv. misu koncelebrirali su vlč. Mihael Kos, župnik Sirača i vlč. Branko Gelemanović, župnik u Novoj Gradiški (bivši župnik u Siraču) u nazočnosti mnoštva članica i članova Udruge Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača te g. Vladimira Hama, predsjed-

nika Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba iz Osijeka te Gorana Beusa Richembergha, predsjednika/koordinatora Organizacijskog odbora I. Nacionalnog susreta. Vlč. Kos je na misi pročitao prezimena brojnih njemačkih obitelji koje su živjele ili još uvijek žive na području Sirača. U 19,00 sati u Hrvatskom domu u Siraču, u nazočnosti članica i članova Udruge Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača kao i gostiju svečano je otvorena dokumentarna izložba „Nijemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća/Deutsche in Zagreb und Umgebung durch die Jahrhunderte“, autora Gorana Beusa Richembergha. Nazočne je u ime domaćina pozdravio Josip Krajcer, predsjednik Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač. Izložbu je službeno otvorio g. Vladimir Ham, predsjednik Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba iz Osijeka. (Izložba je ostala postavljena do 28. rujna.) U nedjelju, 23. rujna 2018. godine održan je I. Nacionalni susret predstavnika i udruga njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Svečana akademija Sudionici I. Nacionalnog susreta počeli su pristizati u Sirač oko 9,00 sati i okupljati se pred Hrvatskim domom, gdje su ih sačekali volonterke i volonteri Udruge – domaćina. Stigli su sudionici i gosti iz niza hrvatskih gradova i krajeva: Zagreba, Osijeka, Belog Manastira, Bjelovara, Sirača, Daruvara, Vukovara, Velike Gorice te iz Sombora (Srbija) i Schomberga (Mađarska). Svi sudionici su dobili posebne akreditacije (sudionika ili gosta), a njihovi autobusi i automobili su prepraćeni organizirano na obližnji parking. U 10,45 sati gostujuća glazbena skupina Schomberg Dorfmusikanten održala je ispred zgrade Hrvatskog doma kraći promenadni koncert dobrodošlice, nakon kojega su svi sudionici i gosti ušli u Hrvatski dom kako bi sudjelovali na Svečanoj akademiji. Od gostiju koji su pristigli izdvajamo sljedeće: - g. Veljko Kajtazi, zastupnik u Hrvatskom saboru i izaslanik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora, - g. Harald Seibel, zamjenik veleposla-

nika SR Njemačke u Zagrebu, - gđa. Renata Trischler, predstavnica Radne zajednice njemačkih manjina Europe i Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, - gđa. Tanja Novotni Golubić, zamjenica i izaslanica župana Bjelovarsko-bilogorske županije - g. Damir Lneniček, gradonačelnik Daruvara - g. Branimir Miler, načelnik Općine Sirač - g. Stjepan Jurenić, predsjednik Općinskog vijeća Sirača - g. Nandor Čota, načelnik Odjela za obrazovanje nacionalnih manjina Ministarstva znanosti i obrazovanja - g. Arne Sven Hartig, savjetnik i načelnik Odjela za kulturu Veleposlanstva SR Njemačke u Zagrebu - preuzvišeni Jasmin Milić, biskup Protestantske reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj - preuzvišeni Branko Berić, biskup Evangeličke crkve u Hrvatskoj - g. Josip Krpeljević, generalni vikar Požeške biskupije (rmkt.) - gđa. Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma Hrvatske - g. Ludwig Bauer, proslavljeni hrvatski književnik - predstavnici Vijeća njemačke nacionalne manjine u Srbiji (iz Njemačkog udruženja Gerhard iz Sombora) - predstavnici Saveza Mađarskih Nijemaca - predstavnici mađarske i češke nacionalne manjine s područja Bjelovarskobilogorske županije. U 10,15 sati otpočeo je program Svečane akademije koji su vodili i moderirali Goran Beus Richembergh, predsjednik/ koordinator Organizacijskog odbora i Vladimir Ham, član Organizacijskog odbora i predsjednik Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba iz Osijeka. Na početku programa Njemački pjevački zbor „Alte Kameraden“ iz Osijeka izveo je himnu Republike Hrvatske, nakon čega su pozdravljeni svi gosti i uzvanici Nacionalnog susreta. Prvi se prigodnim govorom obratio g. Goran Beus Richembergh, predsjednik/ koordinator Organizacijskog odbora i zastupnik u Hrvatskom saboru.

5


Nakon Zagreba, izložba Gorana Beusa Richemberga otvorena je uoči susreta i u Siraču

Uslijedili su pozdravni govori predsjednika četiriju organizacija njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj: - g. Josipa Krajcera, predsjednika Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač, - dr. Ivana Rittiga, predsjednika Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj - Zagreb - gđe. Dare Mayer, predsjednice Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Vukovar - g. Vladimira Hama, predsjednika Njemačke zajednice, Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Osijek. G. Vladimir Ham je, između ostaloga, svoj govor zaključio pozivom da se naredni, drugi po redu Nacionalni susret održi u Osijeku i da mu domaćin bude Njemačka zajednica - Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj – Osijek, što je pozdravljeno pljeskom. Potom je uslijedio prvi glazbeni intermezzo u kojem je nastupio Filip Balder, mladi harmonikaš iz Sirača (član Udruge Nijemaca i Austrijanaca) koji je izveo Rock-toccatu skladatelja Jevgenija Derbenka. U drugom dijelu uslijedili su govori

6

visokih uzvanika. Redom su govorili i skup pozdravili: - gđa. Renata Trischler, predstavnica Radne zajednice njemačkih manjina Europe iz Berlina i potpredsjednica Savjeta za nacionalne manjine Vlade RH - gđa. Tanja Novotni Golubić, zamjenica i izaslanica pokrovitelja g. Damira Bajsa, župana Bjelovarsko-bilogorske županije - pozdravni govor dr. Bernda Fabritiusa, njemačkog Saveznog povjerenika za iseljenike i nacionalne manjine u inozemstvu pročitao je Vladimir Ham - g. Harald Seibel, zamjenik veleposlanika SR Njemačke u Hrvatskoj - g. Veljko Kajtazi, predstavnik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i zastupnik 12 nacionalnih manjina (između kojih i njemačke) u Hrvatskom saboru.

čane povelje zahvalnosti koju je Organizacijski odbor dodijelio književniku Ludwigu Baueru (pročitali su je Goran Beus Richembergh i Vladimir Ham) i uručenje Svečane povelje nagrađenom. Dodjela Svečane povelje zahvalnosti popraćena je velikim pozdravnim pljeskom svih sudionika Nacionalnog susreta, u znak zahvalnosti za sve što je g. Bauer svojim književnim djelom ali i javnim aktivizmom učinio na afirmaciji njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj u proteklih 30 godina. G. Bauer kratkim se obraćanjem skupu zahvalio na ukazanoj časti i dodijeljenom priznanju.

U drugom glazbenom intermezzu ponovno je nastupio Filip Balder, mladi harmonikaš iz Sirača koji je izveo Sonatu br. 2, 3. stavak: Vivacissimo con spirito, skladatelja Vladislava Zolotarjova.

Nakon Svečane akademije svi sudionici i gosti okupili su se pred zgradom Hrvatskog doma gdje je upriličeno zajedničko fotografiranje.

Potom je uslijedilo čitanje teksta Sve-

Na kraju Svečane akademije članice i članovi njemačkih pjevačkih zborova iz Zagreba, Osijeka, Vukovara i Sirača, pod ravnanjem zborovođe Zorana Polenusa izašli su na pozornicu i zajednički izveli i na njemačkom jeziku otpjevali „Odu radosti“ Ludwiga van Beethovena, himnu Europe.


Mimohod i svečano otkrivanje spomen-ploče u Siraču Potom su svi sudionici i gosti, predvođeni zastavnicima koji su nosili zastave Republike Hrvatske, Savezne Republike Njemačke, Bjelovarsko-bilogorske županije, Općine Sirač, Udruge Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača te Podunavskih Švaba formirali kolonu koja je glavnom ulicom u Siraču prošla sve do staroga imanja obitelji Mück. U dvorištu kuće obitelji Mück svi sudionici su se okupili na svečanosti otkrivanja spomen-ploče u čast 150. obljetnice doseljenja prvih Nijemaca na područje Sirača. Prigodnim pozdravnim govorom okupljenima se obratio g. Branimir Miler, načelnik Općine Sirač. Obavijestio je sve nazočne da je Općina Sirač nedavno otkupila ovo imanje s najstarijom njemačkom kućom u Siraču te da će kuću s okućnicom pokloniti Udruzi Nijemaca i Austrijanaca u Siraču koja na imanju ima nakanu izgraditi Kulturno i memorijalni centar. Nakon svoga pozdravnog govora načelnik Miler pozvao je g. Veljka Kajtazija, zastupnika u Hrvatskom saboru, g. Haralda Seibela, zamjenika njemačkog veleposlanika, gđu. Tanju Novotni Golubić, zamjenicu župana Bjelovarskobilogorske županije i g. Josipa Krajcera, predsjednika Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač da zajedno otkriju spomen-ploču u čast 150. obljetnice doseljavanja prvih Nijemaca na područje Sirača. Nakon samoga čina otkrivanja spomen-ploče prigodnu molitvu i blagoslov ploče izveo je sirački župnik vlč. Mihael Kos. Potom su prvi vijenac i zapaljenu svijeću podno spomen-ploče položili predsjednici četiriju njemačkih organizacija u Hrvatskoj. Po završetku programa svečanoga otkrivanja spomen-ploče svi sudionici i gosti su se u koloni, predvođeni zastavnicima, vratili pred zgradu Hrvatskoga doma u kojemu je potom u 13,00 sati upriličen ručak.

Smotra njemačkih pjevačkih zborova i nastup njemačkog orkestra iz Mađarske Nakon ručka, u 15,15 sati u dvorani Hrvatskoga doma otpočeo je kulturni program. Izvodeći pjesme sa svoga repertoara, nastupili su njemački pjevački zborovi iz Zagreba, Osijeka, Vukovara i Sirača. Na kraju programa, polusatnim nastupom predstavili su se i posebni gosti Nacionalnog susreta - sunarodnjaci iz Mađarske – njemački puhački orkestar Schomberg Dorfmusikanten, čiji je nastup popraćen ovacijama svih nazočnih. Oko 17,00 sati udrugama, pjevačkim zborovima, suradnicima i sponzorima uručena su priznanja za sudjelovanje. Sudionicima i gostima završno se obratio g. Josip Krajcer, predsjednik Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač u ime domaćina, svima zahvalio na dolasku i sudjelovanju te im zaželio sretan put kući, s pozdravom – doviđenja do II. Nacionalnog susreta u Osijeku! Na programima I. Nacionalnog susreta 22. i 23. rujna ukupno je sudjelovalo oko 230 sudionika.

III. POKROVITELJI I SPONZORI I. NACIONALNOG SUSRETA Pokrovitelji I. Nacionalnog susreta bili su: - g. Bernd Fabritius, njemački savezni povjerenik za pitanja iseljeništva i nacionalne manjine u inozemstvu - Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora - g. Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije - g. Branimir Miler, načelnik Općine Sirač. Sponzori, donatori i sufinancijeri I. Nacionalnog susreta bili su: - Savezno Ministarstvo unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke -O  pćina Sirač - Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba - Osijek - Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb - Udruga Nijemaca i Austrijanaca – Vukovar

- Udruga Nijemaca i Austrijanaca - Sirač - Kamen Sirač d.d. - Pivovara Daruvar d.o.o. - Horvat d.o.o. - Sirač - Suvenir Arbor - Sirač - Goran Beus Richembergh, predstavnik njemačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji - Krajcer d.o.o. - Sirač

IV. EVALUACIJA PROJEKTA Izvršni dio Organizacijskog odbora I. Nacionalnog susreta sastao se 28. rujna 2018. godine kako bi proveo evaluaciju realiziranog projekta i zaključio je sljedeće: - postignuti su svi zadani ciljevi projekta na ponos organizatora i svih sudionika; - projekt I. Nacionalnog susreta pripremljen je i realiziran u potpunosti kako je i planiran na vrlo visokoj organizacijskoj i profesionalnoj razini, za što su zaslužne sve četiri organizacije njemačke manjine, a osobito vodstvo i aktivisti – volonteri Udruge Nijemaca i Austrijanaca – Sirač; - postignuto je zajedništvo svih četiriju organizacija njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj i po prvi put u 30 godina sve su četiri organizacije pripremile i realizirale neku zajedničku manifestaciju; - I. Nacionalni susret uspostavio je visoke standarde koji će zahtijevati od narednih skupova ovakve vrste jednaku ili bolju organizaciju i uspjeh; - organizatori i domaćini su tijekom i nakon održavanja Nacionalnog susreta od sudionika i gostiju dobili brojne pohvale i nisu zaprimili ni jednu primjedbu ili žalbu; - medijski odjeci I. Nacionalnog susreta su odlični kao i odjeci u lokalnoj zajednici među stanovnicima i predstavnicima institucija Općine Sirač i Bjelovarsko-bilogorske županije; - povećana je opća vidljivost, medijska prisutnost i ugled njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Goran Beus Richembergh

7


ANDENKENSWERTES EREIGNIS:

I. NATIONALES TREFFEN DER DEUTSCHEN MINDERHEIT IN KROATIEN VORBEREITUNGEN Die Idee zur Durchführung und Organisation des I. Nationaltreffens der Vertreter und Vereine der deutschen Nationalminderheit in Kroatien leitete in Februar 2018 Goran Beus Richembergh ein, als langjähriger Aktivist der deutschen Nationalminderheit in Kroatien, Initiator vieler Kulturprogramme und –Projekte der deutschen Nationalminderheit in Kroatien, Journalist und Schriftsteller, Mitgründer der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben, gewählter offizieller Vertreter der deutschen Nationalminderheit in der Gespanschaft Zagreb und Abgeordneter im Kroatischen Parlament. Die Idee wurde zuerst im Rahmen der Jahresversammlung des Vereins der Deutschen und Österreicher in Sirač vorgestellt, welcher die Idee einstimmig angenommen und Sirač als Treffpunkt angeboten hat. Der Initiator der Idee hat danach das Projekt entwickelt das danach auch allen anderen Vereinen der deutschen Nationalminderheit in Kroatien vorgestellt und von diesen angenommen wurde. Zur Realisierung der Idee und des Projektes haben vier Vereine der deutschen Nationalminderheit einen Organisationsausschuss ernannt in welchen folgende Mitglieder ernannt wurden: Goran Beus Richembergh, Abgeordneter im Kroatischen Parlament, als Präsident/Koordinator, Josip Krajcer, Präsident des Vereins der Deutschen und Österreicher - Sirač, als ausführender Koordinator, Vladimir Ham, Präsident der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Dr. Ivan Rittig, Präsident der Gemeinschaft der Deutschen in Kroatien – Zagreb, Dara Mayer, Präsidentin des Vereins der Deutschen und Österreicher – Vukovar, Josip Hamp, Vizepräsident des Vereins der Deutschen und Österreicher – Sirač, Zoran Polenus, Sekretär des Vereins der Deutschen und Österreicher – Sirač.

8

Die Präsidenten der vier Vereine und der Initiator des Projektes hatten im April und Mai 2018 regen Kontakt und haben auch Herrn Thomas Eberhard Schultze, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kroatien , das Projekt vorgestellt. Auch Herrn Arne Sven Hartig, Leiter des Kulturreferats der deutschen Botschaft in Kroatien, sowie Frau Renate Trischler von der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten in Europa aus Berlin wurde das Projekt bekannt gemacht.

ein Treffen des Organisationsausschusses am 11. Juni mit Herrn Branimir Miler, Gemeindevorstand von Sirač, organisiert und hierbei die Mit-Schirmherrschaft der Gemeinde besprochen. Ebenso wurden die Aufgaben der Gemeinde Sirač und die Dynamik dieser definiert, welche sich auf das Programmteil der Gedenkung des 150. Jubiläums der Einwanderung der ersten Deutschen nach Sirač und Umgebung beziehen.

Der Organisationsausschuss hat in der Sitzung vom 11. Juni 2018 in Sirač den Aktionsplan zur Realisierung des I. Nationaltreffens der Vertreter und Vereine der deutschen Nationalminderheit angenommen. Mit diesem Plan wurden Aufgaben definiert und verteilt sowie an die Mitglieder des Organisationsausschusses als auch an die vier Vereine welche gemeinsam das I. Nationaltreffen einberufen haben. Es wurde definiert dass das I. Nationaltreffen am 23. September in Sirač abgehalten wird und dass der Präsident/Koordinator des Organisationsausschusses operativ die Vorbereitungen mit den Mitgliedern des Organisationsausschusses aus Sirač abspricht, und dass sich die Präsidenten der vier Vereine über alle Beschlüsse via elektronische Kommunikation konsultieren. In diesem Sinne wurde eine konstante schriftliche Korrespondenz mit den Mitgliedern des Organisationsausschusses aufrechterhalten und seine operative Versammlung hat sich, unter der Leitung des Koordinators, noch zwei Mal in Sirač getroffen. Der Koordinator und der ausführende Koordinator haben noch zwei Termine in Zagreb abgehalten.

REALISIERUNG DER PROGRAMMINHALTE DES I. NATIONALTREFFENS

Es wurde beschlossen durch Vermittlung der deutschen Botschaft in Zagreb eine finanzielle Unterstützung vom deutschen Bundesinnenministerium zu beantragen sowie unmittelbar von lokalen Sponsoren in Kroatien. Im Rahmen der Konstituierung wurde

Am Samstag, den 22. September 2018 wurden in Sirač mehrere begleitende Programme des I. Nationaltreffens abgehalten. Um 17,30 Uhr wurde in der Kirche Mariä Heimsuchung in Sirač ein Gottesdienst gehalten zum Gedenken an alle verstorbenen Deutschen die in den vergangenen 150 Jahren in Sirač und Umgebung gelebt haben. Die heilige Messe wurde gemeinsam von Gemeindepfarrer Mihael Kos und Pfarrer Branko Gelemanović, Pfarrer in Nova Gradiška (Ehemaliger Gemeindepfarrer von Sirač) geführt mit Teilnahme einer großen Anzahl von Mitgliedern des Vereins der Deutschen und Österreicher aus Sirač sowie Herrn Vladimir Ham, Präsident der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben aus Osijek und Herrn Goran Beus Richembergh, Präsident/ Koordinator des Organisationsausschusses des I. Nationaltreffens. Pfarrer Kos hat im Rahmen des Gottesdienstes die Nachnamen vieler deutscher Familien welche in Sirač und Umgebung leben oder gelebt haben, vorgelesen. Um 19,00 Uhr fand im Kroatischen Heim, in Anwesenheit der Mitgliedern des Vereins der Deutschen und Öster-


reicher aus Sirač sowie der Gäste, die feierliche Eröffnung der Dokumentarausstellung „Nijemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća/Deutsche in Zagreb und Umgebung durch die Jahrhunderte“, des Autors Goran Beus Richembergh statt. Die Anwesenden wurden im Namen des Gastgebers von Herrn Josip Krajcer, Präsident des Vereins der Deutschen und Österreicher– Sirač begrüßt. Die Ausstellung wurde offiziell eröffnet von Herrn Vladimir Ham, Präsidenten der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben aus Osijek. (Die Ausstellung blieb ausgestellt bis zum 28. September). Am Sonntag, den 23. September 2018 wurde das I. Nationaltreffen der Vertreter und Vereine der deutschen Minderheit in Kroatien abgehalten.

FEIERLICHE AKADEMIE Die Teilnehmer des I. Nationaltreffens trafen in Sirač am Morgen ein und versammelten sich vor dem Kroatischen Heim. Dort wurden sie erwartet von den freiwilligen Helfern der Gastgebervereine. Die Teilnehmer und Gäste reisten an aus vielen kroatischen Städten: Zagreb, Osijek, Beli Manastir, Bje-

lovar, Sirač, Daruvar, Vukovar, Velika Gorica sowie aus Sombor (Serbien) und Schomberg (Ungarn). Um 10,45 Uhr hielt die Gastkapelle Schomberger Dorfmusikanten vor dem Kroatischen Haus ein kurzes Willkommenskonzert ab, wonach alle Teilnehmer und Gäste sich in das Kroatische Heim begaben um an der feierlichen Akademie teilzunehmen. Von den anwesenden Gästen heben wir hervor: - Herr Veljko Kajtazi, Abgeordneter im Kroatischen Parlament und Abgesandter des Ausschusses für Menschenrechte und Rechte von Nationalminderheiten des Kroatischen Parlaments, - Herr Harald Seibel, ständiger Vertreter des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb, - Frau Renata Trischler, Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten in Europa und Rat für Nationalminderheiten der kroatischen Regierung, - Frau Tanja Novotni Golubić, Vertreterin des Gespanen der Bjelovarsko-bilogorska Gespanschaft

- Herr Damir Lneniček, Bürgermeister der Stadt Daruvar - Herr Branimir Miler, Gemeindevorstand von Sirač - Herr Stjepan Jurenić, Vorstand des Gemeinderates von Sirač - Herr Nandor Čota, Vorstand der Abteilung für Bildung der Nationalminderheiten des Ministeriums für Wissenschaft und Bildung, - Herr Arne Sven Hartig, Leiter des Kulturreferats der deutschen Botschaft in Zagreb, - Seine Eminenz Jasmin Milić, Bischof der Protestantischen reformierten christlichen Kirche in Kroatien, - Seine Eminenz Branko Berić, Bischof der Evangelischen Kirche in Kroatien, - Herr Josip Krpeljević, Generalvikar der Diözese von Požega (rmkt.), - Frau. Suzana Krčmar, Präsidentin des Verbandes der Roma in Kroatien, - Herr Ludwig Bauer, berühmter kroatischer Schriftsteller, - Vertreter des Rates der deutschen Nationalminderheit in Serbien (aus dem deutschen Verband „Gerhard“ aus

9


Sombor), - Vertreter des Verbandes der Ungarndeutschen, - Vertreter der ungarischen und tschechischen Nationalminderheiten aus dem Raum der Bjelovar-Bilogora Gespanschaft. Um 10,15 Uhr fing das Programm der feierlichen Akademie statt welches von Goran Beus Richembergh, Präsident/ Koordinator des Organisationsausschusses und Vladimir Ham, Mitglied des Organisationsausschusses und Präsident der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben aus Osijek geleitet und moderiert wurde. Am Anfang des Programms führte der deutsche Gesangverein „Alte Kameraden“ aus Osijek die kroatische Nationalhymne auf, wonach alle Gäste und Besucher des Nationaltreffens begrüßt wurden. Die erste Begrüßungsansprache hielt Goran Beus Richembergh, Präsident/ Koordinator des Organisationsausschusses und Abgeordneter im Kroatischen Parlament. Es folgten Begrüßungsansprachen der Präsidenten der vier Organisationen der deutschen Nationalminderheit in Kroatien: Josip Krajcer, Präsident des Vereins der Deutschen und Österreicher – Sirač, Dr. Ivan Rittig, Präsident der Gemeinschaft der Deutschen in Kroatien – Zagreb, Dara Mayer, Präsidentin des Vereins der Deutschen und Österreicher – Vukovar und Vladimir Ham, Präsident der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien – Osijek. Herr Vladimir Ham hat, unter anderem, seine Rede abgeschloßen mit der Einladung, das zweite Nationaltreffen in Osijek abzuhalten und dass hierbei der Gastgeber dieses Treffens die Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien – Osijek wäre. Dieser Vorschlag wurde mit Applaus begrüßt. Danach folgte das erste Musikintermezzo in welchem Filip Balder seinen Auftritt abhielt, ein junger Akkordeonist aus Sirač (Mitglied des Vereins der Deutschen und Österreicher) und führte die Rock-toccata des Komponisten Jevgenij Derbenko auf. Später, bei seinem žweiten Auftritt spielte er

10

die Sonate Nr. 2, 3. Absatz: Vivacissimo con spirito, des Komponisten Vladislav Zolotarjov. Es folgte die Vorlesung der feierlichen Dankurkunde welche der Organisationsausschuss dem Schriftsteller Ludwig Bauer erteilte (vorgelesen von Goran Beus Richembergh und Vladimir Ham) sowie die Überreichung der Urkunde dem Empfänger. Die Überreichung der Urkunde wurde mit großem Applaus aller Teilnehmer des Nationaltreffens begrüßt, als Zeichen der Dankbarkeit für alles was Herr Bauer mit seinen schriftlichen Werken aber auch mit seinem öffentlichen Aktivismus zur Affirmation der deutschen Nationalminderheit in Kroatien, in den vergangenen Jahren beigetragen hat. Herr Bauer wendete sich mit einer kurzen Ansprache an alle Teilnehmer und bedankte sich für sie erwiesene Würde. Am Ende der feierlichen Akademie führten gemeinsam die Gesangsvereine aus Zagreb, Osijek, Vukovar und Sirač, unter der Leitung von Zoran Polenus, auf der Bühne in deutscher Sprache die europäische Hymne „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven aus. Nach der feierlichen Akademie versammelten sich alle Teilnehmer und Gäste vor dem Kroatischen Heim zum gemeinsamen fotografieren.

Festzug und feierliche Enthüllung der Gedenktafel in Sirač Danach wurde ein Festzug formiert, angeführt von Trägern der Fahnen der Republik Kroatien, der Bundesrepublik Deutschland, der Gespanschaft Bjelovar - bilogora, der Gemeinde Sirač, des Vereins der Deutschen und Österreicher aus Sirač und der Donauschwaben. Der Festzug führte entlang der Hauptstraße zum alten Gut der Familie Mück. Im Hof des Hauses der Familie Mück versammelten sich alle Teilnehmer zur festlichen Enthüllung der Gedenktafel zu Ehren des 150. Jubiläums der Ansiedlung der ersten Deutschen in das Gebiet von Sirač. Die Begrüßungsansprache hielt Herr Branimir Miler, Gemeindevorstand von Sirač. Er setzte alle Anwesenden davon in Kenntnis dass die Gemeinde Sirač

vor kurzer Zeit dieses Gut mit dem ältesten deutschen Haus in Sirač erworben hat und dieses Haus dem Verein der Deutschen und Österreicher in Sirač schenken wird. Der Verein plant ein Kultur- und Gedenkzentrum zu errichten. Nach seiner Ansprache forderte der Gemeindevorstand Herr Miler Herrn Veljko Kajtazi, Abgeordneten des Kroatischen Parlaments, Herrn Harald Seibel, ständigen Vertreter des deutschen Botschafters in Kroatien, Frau Tanja Novotni Golubić, Vertreterin des Gespanen der Bjelovarsko-bilogorska Gespanschaft und Herrn Josip Krajcer, Präsident des Vereins der Deutschen und Österreicher – Sirač gemeinsam mit ihm die Gedenktafel zu Ehren des 150. Jubiläums der Ansiedlung der ersten Deutschen in das Gebiet von Sirač zu enthüllen. Nach der Enthüllung führte der Gemeindepfarrer Mihael Kos ein Gebet an und segnete die Gedenktafel.

Darstellung der deutschen Gesangvereine und Auftritt der deutschen Kapelle aus Ungarn Nach dem Mittagessen, um 15,15 Uhr hat im Kroatischen Heim das Kulturprogramm begonnen. Es traten die deutschen Gesangvereine aus Zagreb, Osijek, Vukovar und Sirač auf. Als Abschluß des Programms haben sich die Ehrengäste des Nationaltreffens Landesleute aus Ungarn – die deutsche Blaskapelle Schomberger Dorfmusikanten, mit ihrem halbstündigen Auftritt vorgestellt. Dieser Auftritt wurde mit brausendem Applaus belohnt. Gegen 17,00 Uhr wurden allen Vereinen, Gesangvereinen, Mitarbeitern und Sponsoren Dankurkunden für die Teilnahme überreicht. Das Abschlußwort an alle Teilnehmer und Gäste richtete Herr Josip Krajcer, Präsident des Vereins der Deutschen und Österreicher – Sirač als Gastgeber. Er bedankte sich bei allen für die Anwesenheit und Teilnahme und wünschte ihnen allen eine gute Heimfahrt, mit dem Gruß – auf ein Wiedersehen beim II. Nationaltreffen in Osijek!


GORAN BEUS RICHEMBERGH Zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Organizacijskog odbora Okupili smo se po prvi put na ovakvome nacionalnom susretu kako bismo osnažili svoju nacionalnu pripadnost i dali novi impuls nacionalno-manjinskom organiziranju i aktivizmu naše nacionalne manjine za godine koje su pred nama. Za svoj prvi susret odabrali smo Sirač kako bismo ovdašnjoj Udruzi Nijemaca i Austrijanaca odali priznanje za njihov aktivizam i napore koje su kao najmlađa njemačka udruga u Hrvatskoj poduzeli u nešto više od tri godine svog postojanja i uspješnog rada. Simbolično ćemo ovim skupom obilježiti 150. obljetnicu doseljavanja prvih Nijemaca u Sirač ali i 300. obljetnicu Požarevačkog mira, nakon kojega se Osmanlije nikad više nisu vraćale sjevernije od Save i Dunava. To je omogućilo organiziranu kolonizaciju srednjeg Podunavlja. U toj kolonizaciji u ove je krajeve doselila i većina naših njemačkih predaka. Dozvolite da vas podsjetim na još neke povijesne činjenice ali i na aktualne prilike naše nacionalne manjine. Nijemci su se u Hrvatsku počeli doseljavati još u Srednjemu vijeku, u vrijeme Ugarskoga kraljevstva, a doseljavanje je nastavljeno i kasnije, nakon sklapanja personalne unije s austrijskim vladarima iz kuće Habsburg koncem 16. stoljeća. Tragove tih ranih doseljavanja i danas možemo prepoznati u većini gradova središnje Hrvatske. Ozbiljnije naseljavanje počelo je nakon oslobađanja Panonije od Osmanlija na prijelazu od 17. na 18. stoljeće i nastavilo se sve do konca 19. stoljeća. Kolonizacijski valovi su i u Hrvatsku, najprije u Srijem, potom u Slavoniju i Baranju pa onda i u vojne komunitete Vojne krajine doveli veliki broj Nijemaca iz mnogih njemačkih i austrijskih regija ali i iz Češke i Mađarske. Tako je bilo i ovdje u Zapadnoj Slavoniji gdje su Nijemci početkom 20. stoljeća činili vrlo brojnu i utjecajnu manjinsku zajednicu.

Goran Beus Richemberg moderirao je zajedno s Vladimirom Hamom cjelokupni program susreta

Nijemci su u nekim dionicama hrvatske povijesti smatrani hegemonima ili okupatorima. Ali kroz posljednja dva stoljeća naseljavanja i prilagodbe njemačka nacionalna manjina istaknula se po svojoj upornosti, marljivosti, privrženosti zemlji i inovativnosti. Postali su sinonim radišnosti, progresivnosti i tehnološkog napretka. Donijeli su nove običaje, naprednije tehnologije i obrte ali i izgradili brojne zadružne i vatrogasne domove, škole, čitaonice, crkve, mlinove, farme i industrijske pogone. Stotine i tisuće naših sunarodnjaka i predaka, potomaka doseljenih Nijemaca, dale su ogroman i neprocjenjiv doprinos razvoju hrvatskoga društva i njegovih institucija, osobito njegove kulture, umjetnosti, znanosti, zdravstva, tehnologije, sporta, školstva, gospodarstva i mnogih drugih područja. Mnogi od njih su hrvatski velikani najvišega reda. Spomenut ću neke da ih se prisjetimo: Ritter Vitezović, Gaj, Strossmayer, Šenoa, Zajc, Lisinski, Kuhač, Livadić, Kamauf, Amrusch, Šmidhen, Hatz, Heinzl, Hondl, Fernkorn, Bolle, Matz, Kempf, Šinko, Stolcer, Waldinger, Florshuetz, Hotzendorf, Weingaertner, Lehrman, Rittig, nekoliko Bauera, nekoliko Freudenreicha, Tanhofer, Hettrich, Drach, Applelt, Knifer, Kulmer, Reiser, braća Neugebauer, Bartl, tri Neidhardta, Ibler, Just, Hanaman, Kramberger, Hauser i mnogi, mnogi drugi. Budimo ponosni na sve ono što su hrvatskoj domovini i nama koji u njoj danas živimo stvorili i ostavili kao baštinu. Naša je nacionalna manjina grubo ka-

žnjena, protjerana i šikanirana nakon Drugog svjetskog rata. No, najgore što nam se moglo dogoditi bilo je 45 godina šutnje i zaborava. Trebalo je zato od 1990. godine do danas uložiti mnogo truda da se krhotine identiteta nacionalne manjine počnu sakupljati i slagati u jednu novu sliku. Danas, gotovo tri desetljeća nakon prvih napora na revitalizaciji njemačke manjine, možemo reći da smo mnogo toga napravili. Osobito na planu kulturnoprosvjetnog i znanstveno-istraživačkog rada. Neki projekti naše manjine jedinstveni su i u svjetskim okvirima. Nigdje drugdje, recimo, ne postoji nacionalna manjina koja organizira međunarodni znanstveni simpozij u kontinuitetu preko četvrt stoljeća i to sa izdanom bibliotekom od 25 zbornika radova. A baš to je slučaj s našim simpozijem „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“ koji Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba iz Osijeka organizira još od 1993. godine. Unatoč nastojanjima da se uči vlastita povijest i očuva tradicija moramo biti svjesni da naš identitet nije moguće crpiti samo iz prošlosti. Danas je jako važno uspostaviti i održati funkcionalne veze i s njemačkim kulturnim modernitetom. I mi moramo biti dio europskog okvira u kojemu se danas oblikuje suvremeni njemački kulturni identitet. Danas 98% Nijemaca koji žive u Europi, živi unutar granica Europske unije. I već zbog toga europski projekt nam je iznimno važan i zahtijeva stalan angažman ne samo na promociji i zaštiti europskih

11


Eduard Werkmann, Ružica Werkmann, Matija Greif, Renata Trischler, Danijela Bašić, Goran Beus Richemberg, Vladimir Ham, Dara Mayer

vrijednosti nego i europskih institucija koje ih štite. Ljudska i građanska prava i slobode, prava nacionalnih manjina, pravna država, vladavina prava, slobodna tržišna ekonomija, puno poštovanje različitosti drugih i drugačijih, mir i solidarnost - vrijednosti su koje nama Nijemcima osobito moraju biti važne i na srcu i zbog vlastitog povijesnog iskustva. Zbog toga što su neki u naše ime kreirali i proveli totalitarnu ideologiju i praksu nacizma kao jednog od najvećih zala 20. stoljeća ali i zbog toga jer je naš narod skupo platio cijenu nametnute kolektivne krivnje poslije Drugog svjetskog rata moramo biti osjetljivi na sve ekstremizme i promicati toleranciju i demokratske vrijednosti. Mi moramo biti najglasniji zagovaratelji ideja europskog zajedništva. Prije 70 godina u Hrvatskoj je živjelo oko 170 tisuća Nijemaca. Mnogi su bili likvidirani ili zatočeni u logorima gdje su umrli od gladi i bolesti, a velika većina njih su bili prognani i nikad se nisu vratili. Mnogo je Nijemaca koji su Hrvatsku napustili i poslije Drugog svjetskog rata kao i tijekom Domovinskog rata u potrazi za boljim i sigurnijim životom. Danas se tek 3 tisuće nas otvo-

12

reno deklarira pripadnicima njemačke nacionalne manjine. Te demografske gubitke nije moguće nadomjestiti. Veliki je broj i onih koji su ostali, a koji su promijenili ili vremenom izgubili svoj nacionalni identitet. Neke procjene kazuju da je više od 50 tisuća ljudi u Hrvatskoj koji su izravni potomci nekad deklariranih Nijemaca. Danas i oni kao i mi, zajednički sa svim drugim nacionalnim zajednicama, gradimo suvremeno hrvatsko društvo. Naše nacionalno-manjinske organizacije otvorene su prema svima koji poštuju i žele njegovati svoje porijeklo. Tu nema mjesta isključivosti. Samo zajedno možemo učiniti nešto dobro u korist svoje nacionalne manjine ali i svih drugih građana naše domovine Hrvatske. Neka i ovaj Nacionalni susret bude novi poticaj za naš veći aktivizam, našu angažiranost i nove uspjehe. Zahvalni smo posebno našim pokroviteljima – Hrvatskom saboru i u njegovo ime Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Također i dr. Berndu Fabritiusu, novom njemačkom saveznom povjereniku za pitanja iseljenika i nacionalnih manjina u inozemstvu.

Posebno smo zahvalni na potpori g. Damiru Bajsu, županu bjelovarsko-bilogorskom i našem domaćinu g. Branimiru Mileru, načelniku Općine Sirač, kao supokroviteljima Nacionalnog susreta. Zahvaljujemo svim sponzorima koji su pomogli da se ovaj naš Nacionalnu susret dogodi, a osobito njemačkom Saveznom ministarstvu unutarnjih poslova kao najvećem pojedinačnom financijskom donatoru Nacionalnog susreta. U ime Organizacijskog odbora želim se posebno zahvaliti našim domaćinima – Udruzi Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača na čelu s g. Josipom Krajcerom. Njegov tim je uložio zaista ogroman organizacijski napor u pripremi i realizaciji Nacionalnog susreta. Veliko hvala, Siračani! Danas ćemo ovdje imati i smotru naših pjevačkih zborova iz Osijeka, Zagreba, Sirača i Vukovara. U goste su nam došli i naši sunarodnjaci iz Mađarske kojima smo posebno zahvalni što su nam donijeli zvuke prave njemačke limene glazbe kakve više u Hrvatskoj, na žalost, nema. Želim vam svima ugodno sudjelovanje na I. Nacionalnom susretu njemačke manjine u Hrvatskoj.


GORAN BEUS RICHEMBERGH Abgeordneter im kroatischen Parlament und Vorsitzender des Organisationsausschusses Wir versammeln uns zum ersten Mal bei einem solchen Nationaltreffen, um unsere nationale Angehörigkeit zu stärken und der nationalen Minderheitenorganisation und dem Aktivismus unserer nationalen Minderheit in den uns bevorstehenden Jahren neue Impulse zu geben. Wir haben für unser erstes Treffen Sirač gewählt, um somit dem lokalen Verein der Deutschen und Österreicher Anerkennung zu erweisen, für ihren Aktivismus und ihre Bemühungen die sie, als jüngster deutscher Verein in Kroatien, in den ersten drei Jahren ihres Bestehens und Wirkens unternommen haben. Wir werden mit diesem Treffen symbolisch das 150-jährige Jubiläum der Ansiedlung der ersten Deutschen nach Sirač, jedoch auch das 300-jährige Jubiläum des Friedens von Požarevac, nach welchem die Osmanen niemals wieder nördlich der Flüße Sava und Donau zurückkehrten, ehren. Dies ermöglichte die organisierte Kolonisation der mittleren Donauregion. In dieser Kolonisation siedelten die meisten unserer deutschen Vorfahren in dieses Gebiet ein. Gestatten sie mir, sie an einige historische Tatsachen zu erinnern, jedoch auch an den aktuellen Stand unserer nationalen Minderheit. Die Ansiedlung der Deutschen in Kroatien begann noch im Mittelalter, zu Zeiten des Königreicheis Ungarn und setzte sich auch später fort, nach dem Eintritt in die Personalunion mit den österreichischen Regierenden aus dem Hause Habsburg gegen Ende des 16. Jahunderts. Spuren dieser frühen Ansiedlungen können wir auch heute noch in den meisten Städten Mittelkroatiens finden. Zahlreichere Ansiedlungen begannen nach der Befreiung Panoniens von den Osmanen, im Übergang vom 17. in das

18. Jahrhundert und setzten sich bis zum Ende des 19. Jahrhundertes fort. Die Kolonisationswellen brachten auch nach Kroatien, zuerst nach Syrmium (Srijem), danach auch nach Slawonien und Baranja und in die Militärkomunitäten im Militärgebiet eine große Anzahl an Deutschen sowohl aus vielen deutschen und österreichischen Gebieten als auch aus Tschechien und Ungarn. So auch hier in Westslawonien, wo die Deutschen Anfang des 20. Jahrhunderts eine sehr große und einflussreiche Minderheitsgemeinschaft bildeten. In einigen Abschnitten der kroatischen Geschichte wurden die Deutschen für Herrscher oder Besatzungsmacht gehalten. Im Laufe der letzten zwei Jahrhunderte der Ansiedlung und Anpassung hat sich die deutsche Minderheit hervorgehoben durch ihre Entschlossenheit, ihren Fleiß, ihre Heimatverbundenheit und Innovation. Sie wurden zum Synonym für Arbeitsfreude, Progression und technologischen Fortschritt. Sie brachten neue Bräuche, fortschrittliche Technologie und Handwerke mit. Sie errichteten Gemeinde- und Feuerwehrheime, Schulen, Büchereien, Kirchen, Mühlen, Güter und Fabriken. Hunderte und Tausende unserer Landsleute und Vorfahren, Nachfahren der Einsiedler gaben einen immensen Beitrag zur Entwicklung der kroatischen Gesellschaft und ihren Institutionen, insbesondere in den Bereichen Kultur, Kunst, Wissenschaft, Gesundheitswesen, Technologie, Sport, Bildung, Wirtschaft und vielen anderen. Viele von ihnen waren angesehene Kroaten des höchsten Ranges. Ich erwähne einige zum Gedenken: Ritter Vitezović, Gaj, Strossmayer, Šenoa, Zajc, Lisinski, Kuhač, Livadić, Kamauf, Amrusch, Šmidhen, Hatz, Heinzl, Hondl, Fernkorn, Bolle, Matz, Kempf, Šinko, Stolcer, Waldinger, Florshuetz, Hotzendorf, Weingaertner, Lehrman, Rittig, mehrer Bauer, einige Freudenreichs, Tanhofer, Hettrich, Drach, Applelt, Knifer, Kulmer, Reiser, Brüder Neugebauer, Bartl, drei Neidhardts, Ibler, Just, Hanaman, Kramberger, Hauser und viele, viele andere. Seien wir stolz auf alles was sie der kroatischen Heimat und uns, die wir heute in ihr leben, geschaffen und als Vermächtnis hinterlassen haben. Unsere nationale Minderheit wurde

nach dem Zweiten Weltkrieg grob bestraft, vertrieben und schikaniert. Jedoch das schlimmste das uns widerfuhr war das 45 – jährige Schweigen und Vergessen. Es kostete viel Mühe, um von 1990 bis heute die Scherben der nationalen Minderheitsidentität zu sammeln und ein neues Bild zu erstellen. Heute, fast drei Jahrzehnte nach den ersten Bemühungen zur Wiederbelebung der deutschen Minderheit, können wir sagen, dass wir viel getan haben, besonders im Bereich der Kultur und Bildung sowie der wissenschaftlichen Forschung. Einige Projekte unserer Minderheiten sind einzigartig in der Welt. Nirgendwo sonst, zum Beispiel, gibt es eine nationale Minderheit, die ein internationales wissenschaftliches Symposium in einer Kontinuität von über einem Vierteljahrhundert, mit einer veröffentlichten Bibliothek von 25 Werken, veranstaltet. Jedoch genau das ist unser Symposium „Deutsche und Österreicher im kroatischen Kulturkreis“, seit 1993 veranstaltet von der Deutschen Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben aus Osijek. Trotz der Bemühungen, unsere eigene Geschichte zu lernen und Traditionen zu bewahren, müssen wir uns bewusst sein, dass unsere Identität nicht nur aus der Vergangenheit stammen kann. Heute ist es sehr wichtig, funktionierende Verbindungen zur deutschen Kulturmoderne herzustellen und zu pflegen. Auch wir müssen Teil des europäischen Rahmens sein, in dem die heutige kulturelle Identität von einer zeitgenössischen deutschen Kultur geprägt wird. Heute leben 98% der in Europa lebenden Deutschen innerhalb der Grenzen der Europäischen Union. Aus diesem Grund ist das europäische Projekt für uns sehr wichtig und erfordert ein kontinuierliches Engagement, nicht nur für die Förderung und den Schutz der europäischen Werte, sondern auch für die europäischen Institutionen, die sie schützen. Menschen- und Bürgerrechte und Freiheiten, Rechte nationaler Minderheiten, ein Rechtsstaat, freie Marktwirtschaft, die volle Achtung der Vielfalt anderer und ungleicher, Frieden und Solidarität - Werte, die uns Deutschen von besonderer Bedeutung sein und am Herzen liegen sollten, auch aus eigener historischer Erfahrung.

13


Da jemand in unserem Namen die totalitäre Ideologie und Praxis des Nationalsozialismus, eines der größten Übel des 20. Jahrhunderts geschaffen und durchgeführt hat, aber auch weil unsere Nation die Kosten der auferlegten Kollektivschuld nach dem Zweiten Weltkrieg teuer bezahlt hat, müssen wir für jeden Extremismus sensibilisiert sein und Toleranz und demokratische Werte fördern. Wir müssen die lautesten Fürsprecher der Ideen der europäischen Gemeinschaft sein. Vor 70 Jahren lebten rund 170.000 Deutsche in Kroatien. Viele wurden liquidiert oder in Lagern gefangen gehalten, wo sie an Hunger und Krankheit starben, und die meisten von ihnen wurden vertrieben und kamen nie wieder zurück. Viele Deutsche verließen Kroatien nach dem Zweiten Weltkrieg und während des Heimatkrieges auf der Suche nach einem besseren und sichereren Leben. Heute erklären sich nur noch 3000 als Angehörige der deutschen Minderheit. Diese demografischen Verluste können nicht kompensiert werden. Viele die geblieben sind, haben ihre nationale Identität verändert oder verloren. Einige Schätzungen zeigen, dass mehr als 50.000 Menschen in Kroati-

en direkte Nachkommen der einstmals erklärten Deutschen sind. Heute bauen wir zusammen mit allen anderen nationalen Gemeinschaften eine moderne kroatische Gesellschaft auf. Unsere nationalen Minderheitenorganisationen stehen allen offen gegenüber, die ihre Herkunft respektieren und fördern wollen. Es gibt keinen Platz für Exklusivität. Nur gemeinsam können wir unserer nationalen Minderheit und allen anderen Bürgern unserer Heimat Kroatien etwas Gutes tun. Möchte auch dieses nationale Treffen ein neuer Anstoß für unseren größeren Aktivismus, unser Engagement und für neue Erfolge sein. Besonders dankbar sind wir unseren Schirmherren - dem kroatischen Parlament und in seinem Namen dem Ausschuss für Menschenrechte und Rechte nationaler Minderheiten. Gleichfalls Herrn Dr. Bernd Fabritius, dem neuen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Wir sind insbesondere dankbar für die Unterstützung von Herrn Damir Bajs, Gespan der Gespanschaft Bjelovar-Bilogora, und unserem Gastgeber, Herrn

Mitglieder der "Alten Kameraden" aus Osijek

14

Branimir Miler, Vorstand der Gemeinde Sirač, als Sponsoren des Nationaltreffens. Wir danken allen Sponsoren, die dazu beigetragen haben, dass dieses Nationaltreffen stattfindet, und insbesondere dem deutschen Bundesinnenministerium, als größtem Einzelspender des Nationaltreffens. Im Namen des Organisationsausschusses möchte ich besonders unseren Gastgebern danken – dem Verein der Deutschen und Österreichern aus Sirač, angeführt von Herrn Josip Krajcer. Sein Team hat einen enormen organisatorischen Aufwand in die Vorbereitung und Durchführung des Nationaltreffens investiert. Großen Dank an Sirač! Heute werden wir unsere Singchöre aus Osijek, Zagreb, Sirač und Vukovar hier sehen. Auch unsere Landsleute aus Ungarn sind heute unsere Gäste, und besonders dankbar sind wir, dass sie uns die Klänge echter deutschen Musik mitgebracht haben, die es in Kroatien leider nicht mehr gibt. Ich wünsche Ihnen allen eine angenehme Teilnahme am 1. Nationaltreffen der deutschen Minderheit in Kroatien.


JOSIP KRAJCER Predsjednik Udruge Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača Velika mi je čast što vas danas mogu pozdraviti u ime domaćina – Udruge Nijemaca i Austrijanaca iz Sirača. Ponosan san što smo domaćini i glavni organizatori Prvog Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Zahvaljujem predstavnicima zajednica i udruga iz Osijeka, Zagreba i Vukovara koji su prihvatili ideju gospodina Beusa Richembergha da se ovaj prvi skup naše nacionalne manjine održi baš kod nas u Siraču i to u povodu 150. obljetnice naseljavanja prvih Nijemaca na područje Sirača. Zahvalan sam također i Općini Sirač i načeniku g. Branimiru Mileru koji prate i podupiru naš rad. Zahvaljujem se i svim našim pokroviteljima, a posebice sponzorima iz Sirača. Bez njih ne bi bilo ni ovog našeg Nacionalnog susreta. Nadam se da smo opravdali njihovo povjerenje i da ste svi skupa ponosni na nas kao što smo mi ponosni na to što ste nam došli u goste.

Naša Udruga je najmlađa – djeluje nešto više od tri godine ali je vrlo aktivna i ambiciozna. Želimo svojim radom, baš onako kako su to radili i naši preci, pomoći svome kraju i njegovom društvenom i kulturnom životu. Naši preci Nijemci bili su vrijedni i marljivi ljudi. Bili su poduzetni i napredni. Bili su ugledni poljoprivrednici i obrtnici. Doprinijeli su razvoju našega kraja baš kao što su to činili i u drugim dijelovima Hrvatske u koje su se naseljavali u 18. i 19. stoljeću. Možemo i trebamo biti ponosni na njih i na ono što su nam ostavili. Njima u čast i sjećanje jučer je u našoj župnoj crkvi održana i sveta misa. Sinoć smo ovdje u Hrvatskom domu otvorili i izložbu g. Beusa Richembergha „Nijemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća“. Želimo, naime, više znati o našim sunarodnjacima koji su živjeli i radili i u drugim krajevima Hrvatske. Danas ćemo svečano otkriti i spomen ploču u čast našim precima. Bit će to trajan znak naše odanosti tradiciji i spremnosti da s Hrvatima i pripadnicima drugih nacionalnih zajednica gradimo bolju i europsku budućnost za našu djecu. Naša Udruga je zacrtala vrlo ozbiljan cilj. Želimo na imanju obitelji Mück, na kojem će danas privremeno biti postavljena spomen ploča, osnovati i sagraditi svoj kulturni centar.

Očekuje nas naporan rad u godinama koje su pred nama. Ali to smo dužni ne samo u počast našim precima nego i u korist naše djece. Želimo da se tradicija i sjećanje na njemački način života i običaje sačuvaju i njeguju za budućnost. Pozivam vas da nam u tome pomognete. Još jednom: dobro nam došli u Sirač, dragi prijatelji. Hvala vam što ste nam došli pokazati dio svojih nastojanja na očuvanju kulturnog identiteta naše manjine u Hrvatskoj ali i veza s njemačkim manjinama u drugim europskim zemljama i s matičnim narodom u samoj Njemačkoj. Osjećajte se kao kod svoje kuće. Neka naše prijateljstvo i suradnja dugo potraju. Živjeli!

Josip Krajcer, Veljko Kajtazi, Harald Seibel, Branimir Miler i Tanja Novotni Golubić na otkrivanju spomen obilježja u Siraču

15


JOSIP KRAJCER

wie auch wir stolz sind, sie heute hier zu Gast zu haben.

Präsident des Vereins der Deutschen und Österreicher aus Sirač

Unser Verein ist der jüngste – er besteht seit etwa über drei Jahren, ist jedoch sehr aktiv und ehrgeizig. Wir möchten durch unsere Arbeit, so wie auch unsere Vorfahren, unsere Heimat und ihr Sozial- und Kulturleben unterstützen.

Es ist mir eine große Ehre, sie heute im Namen des Gastgebers – des Vereines der Deutschen und Österreicher aus Sirač begrüßen zu können. Ich bin stolz darauf, dass wir Gastgeber und Organisatoren des Ersten Nationaltreffens der Vertreter und Verbände der deutschen Nationalminderheit in Kroatien sind.

Unsere deutschen Vorfahren waren sehr fleißige und tüchtige Menschen. Sie waren tatkräftig und fortschrittlich. Sie waren angesehene Landwirte und Handwerker. Sie haben zur Entwicklung unseres sowie auch anderer Gebiete Kroatiens, welche sie im 18. und 19. Jahrhundert ansiedelten, beigetragen.

Ich bedanke mich bei den Vertretern der Gemeinschaften und der Vereine aus Osijek, Zagreb und Vukovar, welche die Idee von Herr Beus Richembergh angenommen haben, dieses Treffen unserer nationalen Minderheit hier in Sirač, zum 150. Jahrestag der Ansiedlung der ersten Deutschen, abzuhalten. Gleichfalls bin ich der Gemeinde Sirač und dem Gemeindevorstand, Herrn Branimir Miler, die uns bei unserer Arbeit unterstützen, sehr dankbar. Ich bedanke mich bei allen unseren Schirmherren, besonders auch unseren Sponsoren aus Sirač. Ohne sie gäbe es dieses Nationaltreffen nicht. Wir hoffen ihr Vertrauen gerechtfertigt zu haben und dass sie alle stolz sind auf uns, so

Wir können und sollen stolz sein auf sie und auf ihre Hinterlassenschaft. Zu ihren Ehren und zum Gedenken an sie wurde gestern in unserer Pfarrkirche ein Gottesdienst für sie abgehalten. Gestern Abend haben wir hier im Kroatischen Heim auch die Ausstellung von Herrn Beus Richembergh „Deutsche in Zagreb und Umgebung durch Jahrhunderte“ eröffnet, denn wir möchten mehr erfahren über unsere Mitbürger, die in anderen Teilen Kroatiens gelebt und gearbeitet haben. Heute werden wir feierlich eine Gedenktafel zu Ehren unserer Vorfahren enthüllen. Diese stellt ein bleibendes Zeichen unserer Loyalität gegenüber der Tradition und Bereitschaft, gemeinsam

mit Kroaten und Angehörigen anderer Nationalgemeinschaften eine bessere und europäische Zukunft für unsere Kinder zu bauen, dar. Unser Verein hat sich ein sehr ernstes Ziel gesetzt. Wir wollen auf dem Gut der Familie Mück, auf welchem heute die Gedenktafel vorübergehend aufgestellt wird, unser Kulturzentrum gründen und errichten. Es erwartet uns mühsame Arbeit in den Jahren, die vor uns liegen. Dies jedoch schulden wir nicht nur unseren Vorfahren, sondern auch unseren Kindern. Wir möchten die Tradition und die Erinnerung an die deutsche Lebensweise und die deutschen Bräuche wahren und für die Zukunft pflegen. Wir bitten sie, uns hierbei behilflich zu sein. Noch einmal: willkommen in Sirač, liebe Freunde. Danke, dass sie heute gekommen sind und uns damit zeigen, dass sie bestrebt sind, an der Erhaltung der Kulturidentität unserer Minderheit in Kroatien aber auch an Verbindung zu deutschen Minderheiten in anderen Europäischen Ländern und dem Muttervolk in Deutschland selbst tätig zu sein. Fühlen sie sich wie zu Hause. Mag unsere Freundschaft und Zusammenarbeit lange währen. Prost!

Teilnehmer des I. Nationaltreffens vor dem Kroatischen Heim in Sirač

16


Dr. Ivan Rittig predsjednik Zajednice Nijemaca u Hrvatskoj Zagreb Naša je Zajednica već dugo vremena okvir djelovanja njemačke nacionalne manjine u Zagrebu. Pjevački zbor koji djeluje već 22 godine, plesna sekcija i folklorna skupina tek su neki od oblika našeg kulturno-umjetničkog djelovanja. Izdali smo više knjiga a već godinama održavamo i ljetnu školu. U našem Heimu u Palmotićevoj ulici u Zagrebu održavaju se tečajevi njemačkog jezika, koncerti, izložbe, predavanja, proslave njemačkih nacionalnih praznika. Nijemci u Zagrebu u kontinuitetu žive još od kasnog srednjeg vijeka i tragovi njihovih kulturnih i umjetničkih utjecaja mogu se vidjeti praktički na svakom koraku Gornjeg i Donjeg grada. Među najuglednijim zagrebačkim gradonačelnicima, biskupima, rektorima Sveučilišta i dekanima fakulteta, a o profesorima, istaknutim umjetnicima, graditeljima, gospodarstvenicima i sportašima da i ne govorim, bilo je mnoštvo Nijemaca. Njihov doprinos razvoju hrvatskoga društva je neizmjeran. Možemo i trebamo biti ponosni na to i danas kad nas je malo, tek par stotina koji smo deklarirani kao pripadnici njemačke manjine. Ovaj naš prvi Nacionalni susret jedan je od programa koje zajednički realiziramo s njemačkim organizacijama iz Osijeka, Vukovara i Sirača. To je prilika da, ponosni na svoju nacionalnu pripadnost,

razvijamo i osnažujemo i druge oblike zajedničkog djelovanja. Jedan od primjera je i izložba “Nijemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća” našeg sunarodnjaka i člana Gorana Beusa Richembergha koja je u travnju doživjela svoju premijeru u našem Heimu u Zagrebu. Drago mi je da je danas izložba ovdje u Siraču. Na sam Dan njemačkog jedinstva 3. listopada bit će prikazana u Velikoj Gorici i nadamo se da će uskoro biti predstavljena i u Vukovaru i Osijeku. Kad završi svoje putovanje vratit će se opet u Zagreb. Drugi zajednički projekt je naš dvojezični časopis “Njemačka riječ/Deutsches Wort”, o kojemu najviše brinu naši prijatelji i Landsmanni iz Njemačke zajednice u Osijeku. Trebamo se još više angažirati da časopis izlazi redovito i da bude što sadržajniji. Mogućnosti zajedničkog djelovanja su velike. I naša ljetna škola je jedan od okvira za to. Rado ćemo je otvoriti i za članove drugih njemačkih organizacija. Mi Nijemci jesmo mala nacionalna zajednica jer nas u čitavoj Hrvatskoj ima tek oko 3 tisuće. No naš značaj i utjecaj prerasta tu brojku. Naša zakonom zajamčena manjinska prava nisu ugrožena ali su skučena malim mogućnostima, prije svega materijalnim i financijskim. Ako ne uspijemo kreirati dovoljno atraktivne i suvremene programe, teško možemo očekivati priljev mlađih članova i aktivista. Koristim i ovu priliku da apeliram na Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke u Zagrebu ali i na Goethe Institut da još aktivnije i izdašnije prate naše programe i potrebe i da nam pomognu da pomladimo i osuvremenimo svoje djelovanje.

Na kraju želim čestitati našim domaćinima 150. obljetnicu doseljavanja prvih Nijemaca u Sirač. Čestitam im i na uspješnoj organizaciji Prvog Nacionalnog susreta njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj.

Dr. Ivan Rittig Präsident der Gemeinschaft der Deutschen in Kroatien Zagreb Schon seit langem bildet unsere Gemeinschaft einen Rahmen der Aktivitäten der deutschen nationalen Minderheit in Zagreb. Der seit 22 Jahren bestehende Sängerchor sowie die Tanz- und Folkloregruppe sind nur einige Beispiele unserer kulturellen und künstlerischen Tätigkeit. Wir haben eine beachtliche Anzahl an Büchern herausgegeben und haben seit Jahren eine Sommerschule. In unserem Heim, in der Palmotićeva Straße in Zagreb, werden Deutschkurse, Konzerte, Ausstellungen, Vorträge und Feiern deutscher Nationalfeiertage abgehalten. Die Deutschen leben seit dem Spätmittelalter kontinuierlich in Zagreb und die Spuren ihrer kulturellen und künstlerischen Einflüsse können praktisch bei jedem Schritt in der Ober – und Unterstadt gesehen werden. Unter den berühmtesten Zagreber Bürgermeistern, Bischöfen, Rektoren und Dekanen der Fakultät, Professoren, prominenten Künstlern, Bauherren, Geschäftsleuten und Sportlern gab es eine Vielzahl von Deutschen. Ihr Beitrag zur Entwicklung der kroatischen Gesellschaft ist unermesslich. Darauf können und sollten wir auch heute stolz sein, da nur wenige hundert von uns sich als Angehörige der deutschen Minderheit erklären. Dieses erste nationale Treffen ist eines der Programme, die wir gemeinsam mit deutschen Organisationen aus Osijek, Vukovar und Sirač durchführen. Dies ist eine Gelegenheit für uns, die wir stolz sind auf unsere nationale Zugehörigkeit, andere Formen gemeinsamen Handelns zu entwickeln und zu stärken. Ein Beispiel hierfür ist auch die Ausstellung „Deutsche in Zagreb und Umgebung durch Jahrhunderte“ unseres

17


um an die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb und auch an das Goethe-Institut zu appellieren, unsere Programme und Bedürfnisse weiter und aktiver zu begleiten und uns dabei zu helfen, unsere Aktivitäten zu aktualisieren und zu modernisieren. Als Abschluss möchte ich unseren Gastgebern zum 150. Jahrestag der Ansiedlung der ersten Deutschen in Sirač gratulieren. Gleichfalls gratuliere ich ihnen zur erfolgreichen Organisation des Ersten Nationalen Treffens der deutschen Minderheit in Kroatien. Landsmannes und Mitgliedes, Herrn Goran Beus Richembergh, welche im April in unserem Heim in Zagreb Premiere hatte. Es freut mich, dass diese Ausstellung sich heute hier in Sirač befindet. Am Tag der Deutschen Einheit, dem 3. Oktober, wird diese Ausstellung in Velika Gorica vorgestellt. Wir hoffen, dass danach auch sehr bald Vukovar und Osijek folgen. Nach Beendigung ihrer Reise wird die Ausstellung wieder nach Zagreb zurückkehren. Ein weiteres gemeinsames Projekt ist unsere zweisprachige Zeitschrift „Njemačka riječ/Deutsches Wort“, um welche sich vorwiegend unsere Freunde und Landsleute aus der Deutschen Gemeinschaft in Osijek kümmern. Wir müssen uns noch mehr dafür einsetzen, diese Zeitschrift regelmäßig zu veröffentlichen und sie aussagekräftiger zu machen. Die Möglichkeiten gemeinsamen Handelns sind groß. Auch unsere Sommerschule ist einer der Rahmen dafür. Gerne öffnen wir diese auch für Mitglieder anderer deutscher Organisationen. Wir Deutschen sind eine kleine nationale Gemeinschaft, in Kroatien zählen wir nur ca. dreitausend Mitglieder. Jedoch übertreffen unsere Bedeutung und unser Einfluss diese Zahl. Unsere gesetzlich garantierten Minderheitenrechte sind nicht gefährdet, doch beschränkt vor allem durch niedrige materielle und finanzielle Möglichkeiten. Falls wir nicht genügend attraktive und zeitgemäße Programme schaffen, können wir kaum auf Zustrom jüngerer Mitglieder und Aktivisten hoffen. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen,

18

Ich wünsche uns allen gute Gesundheit und viel Enthusiasmus und Erfolg bei der Arbeit.

DARA MAYER Predsjednica Udruge Nijemaca i Austrijanaca iz Vukovara Mi smo mala udruga koja je osnovana 2004. godine ali se naslanja na ranije aktivnosti prognanih Vukovaraca koji su u progonstvu u Zagrebu još 1996. godine osnovali njemački pjevački zbor „Drei Rosen aus Vukovar“. Nakon mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja i njihova povratka u Vukovar nastavili su djelovati u svom gradu i naš mali zbor koji ćete danas čuti uspješno, dakle, djeluje već 22 godine. Nije nam lako, nemamo ni adekvatan prostor niti neka veća financijska sredstva, sve smo stariji. Ali nastojimo održati glas i pjesmu Nijemaca i Austrijanaca u Vukovaru. Prvi se Nijemci u Walkowu, preteči današnjega Vukovara, spominju još 1231. godine u povelji slavonskoga bana Kolomana. No prisutnost njemačke nacionalne manjine u Srijemu ozbiljno pratimo od sredine 18. stoljeća. Tada je grof Marko Aleksandar Pejačević 1746. godine na svoja imanja u Srijemu naselio prve njemačke koloniste iz Gornje Falačke, Frankonije i Češke, a narednih godina i iz Bavarske i Bamberga. Što se samoga Vukovara tiče, naseljavanje Nijemaca uslijedilo je gotovo u isto vrijeme, nakon što je 1736. godine biskup i izborni knez Mainza Karl Philipp von Eltz kupio imanje Vukovar od grofa Kuffsteina. Vezivanje obitelji Eltz za svoja imanja u Srijemu izravno je utjecalo na doseljavanje broj-

nih obitelji iz različitih krajeva tadašnjeg Svetog Njemačko-rimskog Carstva. Oni su sa svim ostalim doseljenicima različitih nacionalnosti tijekom dva stoljeća izgradili prekrasan grad i bogata sela. Unatoč svim nedaćama, razaranjima, smrti, protjerivanju i iseljavanju koje su donijeli Prvi i Drugi svjetski rat, a posebice Domovinski rat, taj trag njemačkoga duha, kulture i nekadašnje ljupkosti opstao je i do današnjega dana. Pored nastupa već spomenutog pjevačkog zbora „Drei Rosen“, naša Udruga niz godina organizirala je i Švapski bal. Sada svake godine organiziramo manifestaciju „Jesen u glazbi“ /Herbst in der Muzik/. Dozvolite da na kraju zahvalim svima koji su doprinijeli da se ovaj naš prvi Nacionalni susret njemačke manjine održi, zahvaljujem našim domaćinima iz Sirača i neka nam on bude poticaj za nastavak aktivnog djelovanja i međusobne suradnje.

DARA MAYER Präsidentin des Vereines der Deutschen und Österreicher aus Vukovar Wir sind ein kleiner, im Jahre 2004 gegründeter Verein und knüpften an die früheren Aktivitäten der vertriebenen Bürger von Vukovar, die im Exil in Zagreb im Jahr 1996 den deutschen Sängerchor „Drei Rosen aus Vukovar“ gegründet haben, an. Nach der friedlichen Reintegration des kroatischen Donaugebietes und ihrer Rückkehr nach Vukovar haben sie ihre Aktivitä-


ten in ihrer Stadt weitergeführt, so dass unser kleiner Sängerchor, den Sie heute hören werden, seit 22 Jahren erfolgreich besteht. Es ist nicht leicht für uns, wir haben weder passende Räumlichkeiten noch ausreichend finanzielle Mittel, zudem werden wir immer älter. Trotzdem versuchen wir, die Stimme und das Lied der Deutschen und Österreicher in Vukovar aufrecht zu erhalten. Die ersten Deutschen in Walkow, dem heutigen Vukovar, werden im Jahr 1231 in der Urkunde des slawonischen Ban Koloman erwähnt. Jedoch wird die Anwesenheit der deutschen Minderheit in Syrmium (Srijem) erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts ernsthaft verfolgt. Damals hat Graf Marko Aleksandar Pejačević im Jahr 1746 auf seinem Gut in Syrmium (Srijem) die ersten deutschen Kolonisten angesiedelt, zuerst aus der Oberpfalz, Franken und Tschechien und später dann auch aus Bayern und Bamberg. Die Ansiedlung der Deutschen in Vukovar selbst erfolgte fast zeitgleich, nachdem im Jahr 1736 Karl Philipp von Eltz, Bischof und Wahlleiter von Mainz, das Gut Vukovar von dem Grafen Kuffstein kaufte. Die Bindung der Familie Eltz an ihr Eigentum in Syrmium (Srijem) beeinflusste direkt die Einwanderung zahlreicher Familien aus verschiedenen Regionen des damaligen Heiligen Deutsch-Römischen Reiches. Im Laufe von zwei Jahrhunderten haben sie mit anderen Ansiedlern verschiedener Nationalitäten eine schöne Stadt und wohlhabende Dörfer gebaut. Trotz aller Schwierigkeiten, Verwüstungen, Todesfälle, Vertreibungen und Emigrationen, die während des Ersten und Zweiten Weltkrieges und insbesondere des Heimatkrieges geschahen, hat sich diese Spur von deutschem Geist, Kultur und früherem Charme bis heute erhalten. Nebst Auftritten des schon erwähnten Singchors „Drei Rosen“, hat unser Verein jahrelang auch den Schwabenball organisiert. Jetzt organisieren wir jedes Jahr die Veranstaltung „Jesen u glazbi“ / Herbst in der Musik/. Gestatten sie mir zum Schluß noch einen Dank auszusprechen an alle, die dazu beigetragen haben, dass dieses erste Nationaltreffen der deutschen Minderheit abgehalten wird. Ich bedanke mich auch bei unserem Gastgeber aus Sirač, der uns ein Antrieb sein sollte für weitere Aktivitäten und Zusammenarbeit.

Bernd Fabritius Pozdravni govor Njemačkog saveznog povjerenika za iseljeništvo i nacionalne manjine Prof. Dr. Bernda Fabritiusa povodom Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke manjine u Hrvatskoj Poštovani sudionici Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke manjine u Hrvatskoj, izrazito mi je žao što, zbog drugih obaveza, nisam u mogućnosti prisustvovati današnjoj manifestaciji. Dvostruka obljetnica je uvijek poseban povod koji zaslužuje primjereno obilježavanje. Ovo vrijedi osobito kada se radi o 150. i 300. obljetnici, te posebno kada obje podsjećaju na povijesne događaje od iznimne važnosti za njemačku manjinu. Unatoč odsustvu, drago mi je što sam preuzeo pokroviteljstvo nad prvim Nacionalnim susretom. Manifestacije poput ove pokazuju koliko njemačka manjina u Hrvatskoj i dalje snažno djeluje. Već sama nazočnost hrvatskih državnih predstavnika pokazuje koliko je njemačka zajednica važna Vladi u Zagrebu. Međutim, danas su ovdje prisutni i predstavnici iz drugih zemalja, ne samo iz Njemačke, već i iz Austrije, Češke i Mađarske. Njihovo sudjelovanje nije slučajnost, već izravna posljedica aktivnog suživota koji obilježava svakodnevicu kako njemačke manjine i njezinih iseljenih članova. Ovaj veliki angažman ne pridonosi samo u znatnoj mjeri solidarnosti među manjinama s njemačkog govornog područja u Europi, već gradi i mostove između Njemačke i onih država u kojima žive pripadnici naših manjina. Bez brojnih i vrijednih članova njemačke zajednice međudržavni odnosi u Europi bili bi znatno siromašniji. Želim stoga jasno odbaciti tvrdnje onih kritičara koji u aktivnoj manjini vide podjelu društva. Susret predstavnika iz pet država, baš naprotiv, pokazuje kako manjine europska društva još više zbližuju, te daju nemali doprinos međusobnom razumijevanju naroda. U tom smislu, današnje oživljavanje krovne organizacije njemačke manjine u Hrvatskoj treba gledati kao izrazito pozitivan događaj. Jedino ujedinjena njemač-

ka će zajednica moći kontinuirano biti dorasla svom velikom zadatku. Njemačko Savezno ministarstvo unutarnjih poslova podupire ovaj korak, ne samo kroz financiranje ovog nacionalnog susreta, već i kroz pojačano poticanje projekata. U budućnosti će više sredstava biti stavljeno na raspolaganje za tečajeve njemačkog jezika, budući da nedovoljno poznavanje jezika ograničava uvid u kulturu. Bit će također pojačano i poticanje mladih jer bez uključivanja generacija koje dolaze svakoj manjini, prije ili kasnije, prijeti nestanak. Veselim se našoj budućoj intenzivnoj suradnji te želim svim sudionicima današnje manifestacije dobru zabavu.

Bernd Fabritius Grußwort des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Prof. Dr. Bernd Fabritius anlässlich des Nationaltreffens der Vertreter und Vereinigungen der deutschen Minderheit in Kroatien 2018

Meine sehr verehrten Besucher des Nationaltreffens der Vertreter und Vereinigungen der deutschen Minderheit in Kroatien, ich bedauere es sehr, aufgrund anderer Verpflichtungen nicht an der heutigen Veranstaltung teilnehmen zu können. Ein Doppeljubiläum ist stets ein ganz besonderer Anlass, der eine angemessene Würdigung verdient. Dies gilt umso mehr, wenn es sich dabei um einen

19


150. und einen 300. Jahrestag handelt und erst recht, wenn beide an historische Ereignisse von essentieller Bedeutung für eine deutsche Minderheit erinnern. Trotz meiner Abwesenheit freue ich mich, die Schirmherrschaft über das erste Nationaltreffen übernommen zu haben. Veranstaltungen wie diese heben hervor, welche Wirkungskraft die deutsche Minderheit in Kroatien weiterhin entfaltet. Allein die Anwesenheit von Repräsentanten des kroatischen Staates zeigt, welche Rolle die deutsche Gemeinschaft für die Regierung in Zagreb spielt. Doch auch Vertreter anderer Länder haben sich heute eingefunden, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Tschechien und Ungarn. Ihre Teilnahme ist nicht zufällig, sondern eine direkte Folge des aktiven Gemeinschaftslebens, das den Alltag der deutschen Minderheit und jenen ihrer ausgewanderten Mitglieder prägt.

Dieses große Engagement trägt nicht nur in signifikantem Maße zum Zusammenhalt zwischen den deutschen und deutschsprachigen Minderheiten in Europa bei. Es baut auch Brücken zwischen Deutschland und den Ländern, in denen die Minderheitenangehörigen leben. Ohne die zahlreichen wie tatkräftigen Mitglieder der deutschen Gemeinschaft wären diese zwischenstaatlichen Beziehungen in Europa um einiges ärmer. Ich möchte daher all jenen Kritikern eine deutliche Absage erteilen, die in einer aktiven Minderheit die Spaltung einer Gesellschaft sehen. Die Zusammenkunft von Vertretern aus fünf Ländern macht ganz im Gegenteil deutlich, dass Minderheiten die Gesellschaften Europas enger aneinander binden und nicht unerheblich zur Völkerverständigung beitragen. Vor diesem Hintergrund ist das für heute angesetzte Wiederaufleben des Dachverbandes der deutschen Minderheit in

HARALD SEIBEL zamjenik Veleposlanika SR Njemačke Pozdravni govor povodom 1. Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke manjine u Hrvatskoj 23.9.2018. u Siraču

Jako sam se rado odazvao pozivu na sudjelovanje u današnjem Prvom nacionalnom susretu predstavnika i udruga njemačke manjine u Hrvatskoj kao i prilici da Vam se obratim. Za mene je danas poseban dan jer je ovo moje prvo putovanje na istok Hrvatske. U Zagreb sam stigao prije nešto više od dva mjeseca s ciljem da što češće izađem iz svog ureda u Veleposlanstvu kako bih bolje upoznao i razumio ovu zemlju, a prije svega njezine regije izvan Zagreba kao i ljude koji ovdje žive. Poseban je to dan za mene jer danas imam priliku saznati važan dio povijesti ove zemlje, a istovremeno iskusiti sadašnjicu i baciti pogled u budućnost. No današnji je dan poseban i za vas – njemačku manjinu u Hrvatskoj. Prvi ste se puta okupili na nacionalnom susretu da biste razmijenili iskustva, produbili postojeća poznanstva te stvorili nova. Time ovaj današnji susret značajno doprinosi mirnom suživotu ljudi u ovoj zemlji, ovoj regiji te na kraju

20

krajeva i u Europi. Stoga inicijatorima ovog današnjeg susreta treba posebno zahvaliti. Ovoj manifestaciji želim puno uspjeha i nadam se da će se ovakvi nacionalni susreti nastaviti i u budućnosti. Dame i gospodo, njemačka je manjina danas sastavni dio hrvatskog društva. U demokratskoj, pluralističkoj Hrvatskoj ima svoje čvrsto mjesto. Zajamčena su joj manjinska prava, a za mogućnosti njegovanja i razvoja jezika i kulture ima državnu potporu, iako svakodnevica uvijek iznova donosi izazove. U okruženju gdje se demokratsko sudioništvo i iskrena tolerancija

Kroatien als äußerst erfreulicher Schritt anzusehen. Nur wenn die deutsche Gemeinschaft geeinigt steht, kann sie auf Dauer ihren großen Aufgaben gewachsen sein. Das Bundesinnenministerium unterstützt diesen Schritt nicht nur mit einer Finanzierung des Nationaltreffens, sondern auch mit einer verstärkten Projektförderung. In Zukunft werden mehr Mittel für Kurse bereitgestellt, in denen die deutsche Sprache erlernt werden kann, da ohne ausreichende Sprachkenntnisse ein Zugang zur Kultur nur sehr bedingt möglich ist. Auch die Jugendförderung wird ausgebaut, denn jede Minderheit ist ohne eine Einbindung der nachfolgenden Generationen davon bedroht, über Kurz oder Lang zu verschwinden. Ich sehe der intensiven Zusammenarbeit hoffnungsfroh entgegen und wünsche allen Teilnehmern der heutigen Veranstaltung ein fröhliches Fest.

u praksi još uvijek ne podrazumijevaju, zaštita i participacija etničkih manjina postaju posebno značajne. Znamo da njemačka manjina u Hrvatskoj čini sastavni dio tradicionalno bliskih i prijateljskih odnosa između Njemačke i Hrvatske. Vi, kao pripadnici njemačke manjine, gradite važan most između naših država, između njemačkog i hrvatskog društva, između ljudi koji žive ovdje kao i ljudi koji žive u Njemačkoj. Vaš doprinos nije ništa manje nego doprinos razumijevanju među narodima! Smatram da je to danas – 100 godina nakon završetka Prvog svjetskog rata – važnije no ikad. Istovremeno spoznajemo da su Hrvatska i „njene“ manjine sastavni dio europske obitelji! Pripadnici njemačke manjine su, naravno, hrvatski državljani, iako posjeduju i vlastitu – njemačku – povijest i vlastiti identitet. Međutim, oni su uz to građani i građanke Europe te tako i na razini Europe grade važan most. Svojim životnim iskustvom, osobnom pričom, kulturnim identitetom mogu doprinijeti uspostavljanju mosta između država i društava, između tradicionalnog i modernog. Gdje je to danas važnije no ikad nego u Europi i Europskoj uniji? Dame i gospodo, udruge njemačke manjine u Hrvatskoj i Njemačko veleposlanstvo dugi niz godina blisko i s povjerenjem međusobno surađuju. Veleposlanstvo je zastupljeno


na događanjima gdje god je to moguće te također podržava projekte udruga. Tu je i izravna financijska podrška Vlade Savezne Republike Njemačke (Nap.: sredstva Saveznog ministarstva unutarnjih poslova) koja je omogućila i ovu današnju manifestaciju. Već ste čuli pozdravni govor njemačkog Saveznog povjerenika za iseljenike i nacionalne manjine gospodina dr. Bernda Fabritiusa. Sve to ukazuje na značaj koji njemačka strana pripisuje ovom prvom velikom zajedničkom susretu pojedinih udruga njemačke manjine u Hrvatskoj. Pritom je naglasak stavljen na riječ „zajedničkom“. Kada se povlače umjetne granice i uskogrudno slijede isključivo vlastiti interesi, ne stvara se ništa novo. Samo oni koji se osjećaju kao zajednica, koji nastupaju zajednički, mogu postići najbolje rezultate i oblikovati budućnost. To u istoj mjeri vrijedi za visoku politiku u Europi i na međunarodnoj razini kao i za Vas kao predstavnike njemačke manjine u Hrvatskoj – manjine s dugom poviješću punom obrata koju, nadajmo se, čeka dinamična budućnost. Brojni dužnosnici i uglednici svojim prisustvovanjem današnjoj manifestaciji dokazuju usku povezanost Hrvatske s njemačkom manjinom. Zbog njihove sam nazočnosti optimističan da će njemačka manjina u ovoj zemlji i u budućnosti igrati važnu ulogu. Posebno bih se htio zahvaliti na brojnoj prisutnosti i angažmanu Hrvatskog Sabora. Gospodine Kajtazi, puno Vam hvala na pozdravima predsjednika Sabora gospodina Jandrokovića. Gospodine Richembergh, puno Vam hvala na zalaganju za njemačku nacionalnu manjinu i osobito na podršci pri ostvarivanju ovog današnjeg susreta.

HARALD SEIBEL Grußwort anlässlich des 1. Nationaltreffens der Vertreterinnen/Vertreter und Vereinigungen der Deutschen Minderheit in Kroatien am 23.9.2018 in Sirač

Mit großer Freude bin ich der Einladung gefolgt, heute am Ersten Nationaltreffen der Vertreter und Vereinigungen der Deutschen Minderheit in Kroatien teilzunehmen und zu Ihnen zu sprechen. Für mich ist heute ein besonderer Tag, weil dies meine erste Reise in den Osten Kroatiens ist. Ich bin vor zweieinhalb Monaten in Zagreb angekommen mit dem Ziel, möglichst oft mein Büro in der Botschaft zu verlassen, um das Land - vor allem die Regionen außerhalb Zagrebs – und die hier lebenden Menschen kennen- und verstehen zu lernen. Es ist ein besonderer Tag für mich, weil ich heute die Gelegenheit habe, einen wichtigen Teil der Geschichte des Landes zu erfahren, gleichzeitig aber die Gegenwart zu erleben und einen Blick in die Zukunft zu werfen.

Aber auch für Sie – die deutsche Minderheit in Kroatien – ist heute ein besonderer Tag. Sie kommen heute zum ersten Mal zu einem nationalen Treffen zusammen, um sich auszutauschen, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Das heutige Treffen leistet so einen wichtigen Beitrag zu einem friedlichen Miteinander der Menschen in diesem Land, in der Region und letztlich auch in Europa. Den Initiatoren des heutigen Treffens gebührt daher ein besonderer Dank. Ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg und hoffe, dass es auch in Zukunft weitere nationale Treffen gibt. Meine Damen und Herren, die deutsche Minderheit ist heute fester Bestandteil der kroatischen Gesellschaft. Sie hat im demokratischen, pluralistischen Kroatien ihren festen Platz. Ihre Minderheitenrechte sind garantiert, Möglichkeiten der Pflege und der Entfaltung von Sprache und Kultur werden staatlich gefördert, auch wenn es im Alltag immer wieder Herausforderungen gibt. In einer Nachbarschaft, in der gelebte demokratische Teilhabe und aufrichtige Toleranz noch immer nicht selbstverständlich sind, kommt dem Schutz und der Teilhabe ethnischer Minderheiten eine besondere Bedeutung zu. Wir wissen: Die deutsche Minderheit in Kroatien ist fester Bestandteil der traditionell engen und freundschaftlichen deutsch-kroatischen Beziehungen. Sie, die Angehörigen der deutschen Minderheit, bilden eine wichtige Brücke zwischen unseren Ländern, zwischen der deutschen und der kroatischen Gesellschaft, zwischen den hier wie dort lebenden Menschen. Sie alle leisten einen Beitrag zu nichts Geringerem als Völkerverständigung! Und dies erscheint mir heute – 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs – wichtiger denn je. Gleichzeitig spüren wir: Kroatien und „seine“ Minderheiten sind fester Teil der europäischen Familie! Natürlich sind die Angehörigen der deutschen Minderheit kroatische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, wenngleich mit einer eigenen – deutschen - Geschichte und einer eigenen Identität. Aber: Sie sind darüber hinaus Bürgerinnen und Bürger Europas. Sie bilden auch in Bezug auf Europa eine wichtige Brücke. Mit ihrer Lebenserfahrung, ihrer persönlichen Geschichte, ihrer kulturellen Identität können Sie dazu beitragen, eine

21


Brücke zwischen Staaten und Gesellschaften, zwischen Tradition und Moderne zu schlagen. Wo ist dies heute wichtiger denn je als in Europa und der EU? Meine Damen und Herren, die Vereine der Deutschen Minderheit in Kroatien und die Deutsche Botschaft arbeiten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Die Botschaft ist wo immer möglich auf Veranstaltungen präsent und wir fördern Projekte der Vereine. Hinzu kommt die direkte finanzielle Unterstützung der deutschen Bundesregierung (Anm.: BMI-Mittel), die auch die heutige Veranstaltung erst möglich gemacht hat. Sie haben bereits das Grußwort des Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Herrn Dr. Bernd Fabritius, gehört. Dies alles zeigt die Bedeutung, die diesem ersten großen gemeinsamen Treffen der einzelnen Vereine der Deutschen Minderheit in Kroatien von deutscher Seite beigemessen wird. Die Betonung liegt hierbei auf dem Wort „gemeinsam“. Durch künstliche Abgrenzung und Verfolgung ausschließlich eigener Interessen ohne Blick über den Tellerrand hinaus entsteht nichts Neues. Nur wer sich als Gemeinschaft fühlt und gemeinsam agiert, kann das Bestmögliche erreichen und Zukunft gestalten. Das gilt für die große Politik in Europa und auf internationaler Ebene ganz genauso wie für Sie als Vertreter der deutschen Minderheit hier in Kroatien – eine Minderheit mit einer langen und wechselvollen Geschichte und hoffentlich einer dynamischen Zukunft. Die Anwesenheit der zahlreichen Amts- und Würdenträger bei der heutigen Veranstaltung ist Beleg für die enge Verbundenheit Kroatiens mit der deutschen Minderheit. Ihre Anwesenheit stimmt mich optimistisch, dass die deutsche Minderheit in diesem Land auch künftig eine wichtige Rolle spielen wird. Mein besonderer Dank gilt der starken Präsenz und dem Engagement des Kroatischen Sabor. Herr Abgeordneter Kajtazi, vielen Dank für die Grüße von Präsident Jandrokovic. Herr Richembergh, vielen Dank für Ihr Engagement für die deutsche Minderheit und besonders für die Unterstützung dieses Treffens hier.

22

VELJKO KAJTAZI Zastupnik u Hrvatskom saboru Prije nešto manje od dvije godine moj prijatelji Josip Krajcer, Zoran Polenus i Josip Hamp pristupili su mi i obavijestili me kako imaju udrugu te kako žele raditi na podizanju svijesti njemačke nacionalne manjine na području Sirača i aktivno djelovati na očuvanju, ali povratku svijesti o pripadnosti austrijskoj i njemačkoj nacionalnoj manjini. Ja sam im, naravno, dao punu podršku, ali znali smo da je pred nama težak put jer se radilo o novoosnovanoj udruzi i udruzi čiji članovi pripadaju u tzv. “male manjine”. Međutim, iako svjesni toga, ova ekipa je pokazala da mogu nadići sve prepreke koje su pred njima i nacionalno djelovati bez podrške kakvu imaju neke druge udruge i organizacije s dužom tradicijom. Jako sam zadovoljan s time da sam njihov rad prepoznao odmah na početku i da smo uz ograničene mogućnosti, uz sredstva koja sam mogao izdvajati iz svojeg proračuna i uz neizmjernu volju Josipa, Zorana i ostalih članova udruge, pokrenuli prve austrijsko-njemačke manifestacije u Siraču u koje su bili uključeni, naravno, svi i iz većinskog naroda kao i Općina Sirač. Nedugo zatim, još jedan moj prijatelj i kolega saborski zastupnik, ne treba zaboraviti i sam pripadnik njemačke nacionalne manjine Goran Beus Richembergh dao je svoju punu podršku dečkima i djevojkama iz Sirača, a danas je glavni koordinator 1. nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke nacionalne manjine s ciljem da i na nacionalnoj razini njemačka nacionalna manjina revitalizira svoj nacionalni identitet i kulturne aktivnosti kao jedna od dvadeset i dvije nacionalne manjine priznate Ustavom Republike Hrvatske. Goran, kao iskusni političar, zna da je nacionalno organiziranje i dugoročno planiranje održivo za opstanak udruge te nas ovime lagano uvodi u drugi korak - a to je prepoznavanje rada udruge od strane Vladinih institucija kao što je Savjet za nacionalne manjine i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Koristim ovu priliku da Vam proslijedim i pozdrave novoimenovanog ravnatelja Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina g. Alena Tahirija koji je

zbog organiziranja skupa u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe bio u nemogućnosti prihvatiti poziv, ali Vas je sve srdačno pozdravio te najavio da će učiniti sve da bude s nama na jednom od sljedećih događanja. Kako smo krenuli jakim intenzitetom i odličnom suradnjom, vjerujem da će prilika biti. Kroz 3 mandata u Hrvatskom saboru održavam kontinuiranu suradnju sa svim nacionalnim manjinama koje zastupam, a njemačkoj nacionalnoj manjini sam posebno pomagao u Vukovaru, Zagrebu i drugim mjestima, međutim do sad to nije rezultiralo nacionalnom koordinacijom njemačke nacionalne manjine, a čini mi se da je konačno došlo vrijeme da se to promijeni. Kao odličnu manifastaciju, posebno bih izdvojio gastro manifestaciju na koju ste uključili i ostale nacionalne manjine uključujući Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”. U vrlo kratkom roku prihvatili ste obilježavanja nacionalnih praznika Roma, a Romi iz Vaše županije i šire su počeli posjećivati Vaše manifestacije što je jedna divna praksa suradnje među nacionalnim manjinama koja je posebno bitna u Bjelovarskoj-bilogorskoj županiji kao jednoj multikulturalnoj sredini iz koje nikad ne čujemo vijesti o nekim velikim problemima. Kao Vaš zastupnik u Hrvatskom saboru, moram reći da ćemo svake godine biti sve jači, a da će naše prijateljstvo postajati sve dublje i plodonosnije. Moram istaknuti da sam ponosan na sve što ste do sad učinili te sam siguran da će ovim tempom i predanošću rezultati doći sami od sebe na dobrobit i austrijske i njemačke zajednice u Siraču, a da


će svi građani Sirača od toga imati koristi - u najmanju ruku od ovakvih lijepih druženja na kojima se svi okupljamo. Dragi prijatelji, čestitam Vam na organizaciji 1. nacionalnog susreta njemačke nacionalne manjine te Vam želim puno sreće u radu. Također želim i da tradicije te njemačka nacionalna manjina postigne što veću razinu organizacije, povezanosti s matičnom državom te doprinosa domovini u kojoj živite.

VELJKO KAJTAZI Abgeordneter im Kroatischen Parlament Vor knapp zwei Jahren wendeten sich meine Freunde Josip Krajcer, Zoran Polenus und Josip Hamp an mich mit der Information, einen Verein gegründet zu haben mit der Aufgabe, das Bewusstsein über die deutsche Nationalminderheit in Sirač zu stärken, sowie aktiv an der Erhaltung und der Rückkehr des Bewusstseins über die Zugehörigkeit zu den österreichischen und deutschen nationalen Minderheiten tätig zu sein. Ich habe ihnen selbstverständlich meine volle Unterstützung zugesichert, jedoch wussten wir es liegt vor uns ein langer Weg, da es sich um einen neuen Verein handelte deren Mitglieder zu den sogenannten „kleinen Minderheit“ zählten. Trotz dieser Erkenntnis hat dieses Team gezeigt, dass es alle Hürden, die vor sie gestellt wurden, meistern und national handeln kann, auch ohne Unterstützung welche manche Vereine und Organisationen mit längerer Tradition haben. Es freut mich sehr, dass ich ihre Tätigkeit sofort von Beginn an begleitet habe und dass wir es, trotz begrenzten Möglichkeiten, mit Mitteln die ich aus meinem Budget nutzen konnte und mit dem unendlichen Willen von Josip, Zoran und aller anderen Mitglieder des Vereins schafften, die ersten österreichisch-deutschen Veranstaltungen in Sirač abzuhalten. Natürlich war auch die Volksmehrheit sowie die Gemeinde Sirač mit eingeschlossen. Kurz darauf hat auch mein Freund und Kollege aus dem Parlament, Goran Beus Richembergh, nicht zu vergessen auch selbst Angehöriger der deutschen Na-

tionalminderheit, den Jungs und Mädels aus Sirač seine volle Unterstüzung angeboten. Heute ist er der Hauptkoordinator des 1. Nationaltreffens der Vertreter und Verbände der deutschen Nationalminderheit, mit dem Ziel auch auf Nationalebene die nationale Identität und die Kulturaktivität der deutschen Minderheit wieder zu erwecken. All dies als eine der 22 Minderheiten, welche die Verfassung der Republik Kroatien anerkennt. Goran weiß, als erfahrener Politiker, dass das nationale Organisieren und langfristige Planen zur Erhaltung des Vereins beitragen, und führt uns somit langsam zur zweiten Stufe – zur Erkennung dieser Tätigkeiten von Seiten der Regierungsinstitutionen wie z.B. des Rates für nationale Minderheiten und des Amtes für Menschen- und Minderheitsrechte. Ich nutze nun auch die Gelegenheit, ihnen Grüße auszurichten von Seiten des neuernannten Leiters des Amtes für Menschen- und Minderheitsrechte, Herrn Alen Tahiri. Er ist heute leider durch die Organisation des Treffens im Rahmen des kroatischen Vorsitzes im Europäischen Rat verhindert. Er lässt sie alle sehr herzlich grüßen und richtet aus, dass er alles tun wird, um einem unserer kommenden Ereignisse beizuwohnen. Da wir jetzt sehr intensiv zusammenarbeiten bin ich sicher, dass sich genügend Gelegenheiten hierfür ergeben werden. In meinen 3 Mandaten im kroatischen Parlament pflegte ich eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit allen nationalen Minderheiten, die ich vertrete und habe besonders der deutschen nationalen Minderheit in Vukovar, Zagreb und in anderen Orten geholfen. Dies hat jedoch bisher nicht zur nationalen Koordination der deutschen Nationalminderheit geführt. Es scheint, dass nun endlich die Zeit gekommen ist, dies zu ändern. Als eine ausgezeichnete Veranstaltung würde ich besonders das Gastro Ereignis hervorheben, in welches sie auch ande-

ren Nationalminderheiten mit eingeschlossen haben, u.a. auch den Verein der Roma in der Republik Kroatien „KALI SARA“. Sehr bald haben Sie es sich auch angeeignet, die Nationalfeiertage der Roma zu gedenken, und Roma aus Ihrer Region wiederum besuchen Ihre Veranstaltung. Dies ist eine wunderbare Form der Zusammenarbeit zwischen nationalen Minderheiten, welche von besonderer Wichtigkeit ist in der Bjelovar-bilogorska Gespanschaft, als einer multikulturellen Mitte, aus welcher wir niemals über Probleme zu hören bekommen. Als ihr Abgeordneter im kroatischen Parlament muss ich sagen, dass wir jedes Jahr stärker werden, sowie dass unsere Freundschaft immer fester und fruchtbarer wird. Ich möchte betonen, dass ich stolz bin auf alles was sie bisher geleistet haben. Ich bin mir sicher, dass mit diesem Tempo und einer solchen Teilnahme die Resultate nicht ausbleiben werden und diese der österreichischen und deutschen Gemeinschaft in Sirač zu Gute kommen werden. Alle Bewohner von Sirač werden Nutzen haben hiervon – zumindest von solch schönen Treffen wie diesem, wo wir uns alle einfinden. Liebe Freunde, ich gratuliere ihnen zur Organisation des I. Nationaltreffens der deutschen Minderheit und wünsche ihnen alles Gute für ihre weitere Tätigkeit. Auch wünsche ich, dass die Tradition der deutschen Nationalminderheit durch gute Organisation die Verbundenheit mit dem Mutterland aufbauen wird, und somit dem Heimatland in welchem sie leben zu Gute kommt.

23


RENATA TRISCHLER predstavnica Radne zajednice njemačkih manjina Europe iz Berlina i potpredsjednica Savjeta za nacionalne manjine RH Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti Vas sve u ime Savjeta za nacionalne manjine i njegova predsjednika Aleksandra Tolnauera i zaželjeti ovoj manifestaciji danas puno uspjeha. Impresivno je vidjeti njemačku manjinu u Hrvatskoj na okupu ovdje u zapadnoj Slavoniji i uživati u programu nastalome zajedničkim naporima nekoliko vrlo aktivnih udruga njemačko-austrijske manjine. Dobra suradnja i prijateljski i korektni odnosi među udrugama jedne nacionalne manjine nisu česta pojava, tim više je ovaj današnji susret u Siraču od povijesne važnosti. Hvala i čestitam svima koji su sudjelovali u organizaciji!

Istovremeno mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Vas prilikom današnjeg 1. nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke manjine u Hrvatskoj kao koordinatorica Radne zajednice njemačkih manjina u Berlinu koja djeluje pri najvećoj krovnoj organizaciji manjina i etničkih zajednica u Europi - FUEN. Prije svega prenosim Vam pozdrave predsjedavajućeg Radne zajednice njemačkih manjina, gospodina Bernarda Gaide iz Poljske. Istovremeno prenosim i najbolje želje od strane njemačkih manjina u 21 državi Europe i šire - od Danske do Kazahstana i Uzbekistana, od Baltika do Gruzije. U svim tim državama postoji njemačka manjina i za sve njih potporu pruža upravo koordinacijski ured Radne zajednice njemačkih manjina u Berlinu, u našoj pradomovini Njemačkoj. I njemačka manjina u Hrvatskoj član je te velike obitelji koja broji preko jednog milijuna pripadnika. Pripadnici njemačke manjine svuda su gdje žive graditelji mostova između svojih zemalja i Njemačke. Svojim bi-kulturalnim prednostima oni imaju

posebne mogućnosti za razvoj kulturnih i civilizacijsko-društvenih mostova i mreža unutar Europe. Toga je svjesna i Savezna njemačka vlada koja je preuzela odgovornost za njemačke manjine u srednjoj i istočnoj Europi te njihovim zajednicama osigurava zaštitu i financijsku potporu. U tom je smislu za Njemačku, ali i za Radnu zajednicu njemačkih manjina važno da u sadašnjim domovinama djeluje dobro organizirana i proaktivna njemačka manjina jer su kulturno nasljeđe Nijemaca u srednjoj i istočnoj Europi, jednako kao i kulturno dobro prognanih i iseljenih Nijemaca, važan sastavni dio kulturnog identiteta Njemačke. Ta je važnost istaknuta i u koalicijskom ugovoru nove Savezne vlade Njemačke. Vrlo je ohrabrujuće vidjeti njemačku manjinu u Hrvatskoj danas ovako ujedinjenu. Upravo među vama osjeća se da udruge veže međusobno povjerenje, prijateljstvo i suradnja i molim Vas, nastojte taj odnos i sačuvati.

Renata Trischler i Vladimir Ham u društvu laureata I. Nacionalnog susreta predstavnika i udruga njemačke manjine u RH Ludwiga Bauera

24


RENATA TRISCHLER Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten in Europa und Rates für Nationale Minderheiten der kroatischen Regierung Es ist für mich eine große Ehre und Freude Sie alle im Namen des Rates für nationale Minderheiten der Regierung der Republik Kroatien und deren Präsidenten Aleksandar Tolnauer begrüßen zu dürfen und ich wünsche eine erfolgreiche heutige Veranstaltung. Es ist beeindruckend die deutsche Minderheit in Kroatien zusammen hier an einem Platz, in West-Slawonien zu erleben und dazu das Programm das durch gemeinsame Anstrengungen der aktivsten Vereinen der deutsch-österreichischen Minderheit in Kroatien entstanden ist, zu genießen. Es ist keine Selbstverständlichkeit dass Vereine einer Minderheit so gut zusammenarbeiten, Freundschaft und korrekte Kontakte pflegen. Umso mehr ist das heutige Treffen in Sirac von geschicht-

licher Bedeutung. Ich möchte allen die sich bei der Organisation beteiligt haben, herzlichst danken und gratulieren! Zugleich ist es mir, als Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten in dem größten Dachverband aller Minderheiten und Volksgruppen in Europa – der FUEN - eine große Freude, heute zu dem 1. Nationaltreffen der Vertreter und Vereinigungen deutscher Minderheit in Kroatien einige Begrüßungsworte an Sie zu richten. Vor allem überbringe ich Ihnen die Grüße des Sprechers der Arbeitsgemeinschaft, Herrn Bernard Gaida aus Polen. Zugleich aber auch die besten Wünsche von den deutschen Minderheiten aus 21 Länder Europas und darüber hinaus – von Dänemark bis nach Kasachstan und Usbekistan, vom Baltikum bis nach Georgien. In allen diesen Ländern gibt es deutsche Minderheiten und für sie alle steht die AGDM als Koordinierungsstelle in Berlin, in unserem historischen Mutterland Deutschland. Somit ist die deutsche Minderheit in Kroatien ein Teil der großen Familie, die über 1 Million Angehörige zählt. Deutsche Minderheiten sind, überall wo sie leben, Brückenbauer zwischen ihren Länder und Deutschland. Durch ihre ei-

gene Prägung bieten sie als bi-kulturelles Bindeglied besondere Chancen zur Entwicklung kultureller und zivilgesellschaftlicher Brücken und Netzwerke innerhalb Europas. Das ist auch der Bundesregierung bewusst und sie hat sich zu ihrer Verantwortung für die deutschen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa bekennt und gewährt ihren Gemeinschaften Schutz und finanzielle Unterstützung. In diesem Sinne ist es sowohl für Deutschland, als auch für die AGDM wichtig, dass eine gut organisierte und pro-aktive deutsche Minderheit in den Herkunftsländern besteht, da das kulturelle Erbe der Deutschen in Mittel- und Osteuropa und das Kulturgut der Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler wichtige Bestandteile der kulturellen Identität Deutschlands sind. Die Bedeutung wurde auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgehalten. Daher ist es umso mehr erfreulich die deutsche Minderheit in Kroatien heute so einig zu sehen. Man spürt hier vor Ort, dass zwischen den Vereinen ein Vertrauensverhältnis, Freundschaft und Zusammenarbeit herrschen und ich bitte Euch, bemüht euch, diese schöne Eigenschaft zu bewahren.

Vorsitzende der kroatischen Vereine der deutschen Minderheit erwiesen ihre Ehre bei der Enthüllung des Denkmals in Sirač

25


BRANIMIR MILER načelnik Općine Sirač Poštovani gosti, dragi uzvanici, Dozvolite da Vam se obratim s nekoliko riječi. Najprije bih pozdravio i zaželio dobrodošlicu uvaženim gostima i svim ostalim sudionicama i sudionicima I. Nacionalnog susreta njemačke manjine u Hrvatskoj. Dobro nam došli u Sirač! Općina Sirač se nalazi na istoku Bjelovarsko-bilogorske županije, u brdskoplaninskom području, gdje se 2/3 općine nalazi pod šumom. Od davnina se iz Sirača eksploatiralo drvo, a od šezdesetih godina prošlog stoljeća počela je eksploatacija vode za grad Daruvar, a 1997. godine i za Sirač. Kamen dolomit, vapnenac i nešto manje granit, eksploatira se od kada Sirač zna za njegovo postojanje. U posljednje vrijeme poznati smo i po proizvodima od šljive. Prvi pisani trag o Siraču datira iz 1242. godine, daklle prije 776 godina. Na ovom području danas s Hrvatima kao većinskim stanovništvom živi cca 11 % Srba i cca 9% Čeha. Zastupljene su i druge nacionalne manjine, koje čine mali postotak stanovništva. Među njima su i Nijemci koji su do prije 70 godina činili vrlo brojnu nacionalnu zajednicu ne samo u našem kraju nego i u čitavoj Slavoniji. Nijemci koji su živjeli u Siraču potomci su doseljenika koji su se u drugoj polovici 19. stoljeća doseljavali iz Moravske, Austrije, Mađarske i Njemačke. Prije 3 godine u Siraču je osnovana Udruga Nijemaca i Austrijanaca koja želi revitalizirati svoje korijene i sjećanje na svoje pretke. Vrlo su aktivni i Općina Sirač im daje potporu u njihovom radu. Udruga je došla na ideju da se u Siraču baš ovdje, na imanju stare njemačke obitelji Mück, obnovi autohtona njemačka kuća i stvori jedan kulturni centar koji će djelovati u korist kako nacionalne manjine tako i Općine Sirač. Vijeće Općine Sirač predložilo je da se otkupi zemljište i da Općina daruje zemljište Udruzi Nijemaca i Austrijanaca, čiji je zadatak da onda iznađe sredstva za obnovu, izgradnju i uređenje kulturnoga centra. Nadamo se da će Veleposlanstvo Savezne Republike Njemačke kao i druge institucije pomoći u ovim namjera-

26

ma, te se unaprijed zahvaljujem na tome. Danas smo se okupili na ovome mjestu kako bismo simboličnim činom započeli taj projekt. Otkrit ćemo spomen-ploču u čast onim Nijemcima koji su se u Sirač doselili prije 150 godina u znak zahvalnosti za sve što su njemački doseljenici i njihovi potomci do današnjih dana napravili za dobrobit Sirača i naše domovine Hrvatske.

BRANIMIR MILER Vorstand der Gemeinde Sirač Sehr geehrte Besucher, liebe Gäste, gestatten Sie mir, einige Worte an Sie zu richten. Zuerst möchte ich die ausgezeichneten Gäste sowie auch alle andere Teilnehmerinnen und Teilnehmer des I. Nationaltreffens der deutschen Minderheit in Kroatien begrüßen und willkommen heißen. Willkommen in Sirač! Die Gemeinde Sirač liegt im Osten der Bjelovarsko-bilogorska Gespanschaft, in einer Hügel- und Gebirgsgegend und ist zu 2/3 der Fläche bewaldet. Seit jeher wurde in Sirač Holz abgebaut, seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts begann die Wassergewinnung für die Stadt Daruvar und im Jahr 1997 auch für Sirač. Dolomit, Kalkstein und in etwas kleineren Mengen auch Granit werden abgebaut, seit Sirač von seiner Existenz weiß. Auch unsere Pflaumenprodukte werden immer bekannter. Der erste schriftliche Bericht über Sirač stammt aus dem Jahr 1242, also vor 776 Jahren. Heute leben in diesem Gebiet, mit Kroaten als Mehrheit, ca. 11% Serben und ca. 9% Tschechen. Auch andere Nationalminderheiten sind vertreten, jedoch in einem geringeren Prozentsatz. Hier inbegriffen sind auch die Deutschen, welche bis vor 70 Jahren eine sehr große Nationalgemeinschaft darstellten, und zwar nicht nur in unserer Gegend sondern in ganz Slawonien. Deutsche, die in Sirač lebten, waren Nachfahren von Einwanderern welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Mähren, Österreich, Ungarn und Deutschland kamen.

Ludwig Bauer dobitnik je posebnog priznanja dodijeljenog od strane svih udruga njemačke manjine u RH za zasluge na promicanju i zaštiti Nijemaca u Hrvatskoj

Vor 3 Jahren wurde in Sirač der Verein der Deutschen und Österreicher gegründet, mit dem Wunsch ihre Wurzeln und Erinnerungen an ihre Vorfahren zu revitalisieren. Sie sind sehr aktiv und werden in ihrer Arbeit von der Gemeinde Sirač unterstützt. Der Verein kam auf die Idee, in Sirač, genau hier auf dem Gut der alten deutschen Familie Mück, das traditionelle deutsche Haus zu renovieren und ein Kulturzentrum zu eröffnen das sowohl der Nationalminderheit als auch der Gemeinde Sirač von Nutzen sein wird . Der Gemeinderat von Sirač hat vorgeschlagen, das Grundstück abzukaufen und dieses dem Verein der Deutschen und Österreicher zu übergeben. Der Verein hat die Aufgabe, Mittel zur Renovierung, zum Bau sowie die Einrichtung des Kulturzentrums zu finden und diese zu finanzieren. Wir hoffen, dass die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland sowie auch andere Institutionen diese Absicht unterstützen werden und bedanken uns im Voraus hierfür. Wir haben uns heute hier versammelt um mit einer symbolischen Geste dieses Projekt zu starten. Wir werden die Gedenktafel zu Ehren aller Deutschen, die vor 150 Jahren nach Sirač kamen, als Zeichen der Dankbarkeit für alles was die deutschen Einwanderer und deren Nachfahren bis heute für Sirač und unsere Heimat Kroatien getan haben, enthüllen.


MALI OKTOBERFEST U OSIJEKU U subotu, 6.10.2018., održan je drugi po redu Kleines Oktoberfest gdje je Njemačka zajednica sudjelovala kao suorganizator u suradnji Udruge Osijek Craft beer festival uz potporu grada Osijeka, Turističke zajednice i OBŽ. Oktoberfest je održan u Sunčanoj ulici i tradicionalno je

otvoren prvim točenim pivom iz bureta, u koje je zabiti slavinu čast imao predsjednik Njemačke zajednice Vladimir Ham. Po uzoru na prošlogodišnji osječki Oktoberfest organizatori su posjetiteljima priredili raznovrsni gastronomski kao i zabavni program.

KLEINES OKTOBERFEST IN ESSEG Am Samstag, den 6. Oktober 2018, fand das zweite Kleine Oktoberfest statt, bei dem die Deutsche Gemeinschaft als Co-Organisator in Zusammenarbeit mit dem Verband Osijek Craft Beer Festival und mit der Unterstützung der Stadt Osijek, des Tourismusverbandes

und der Gespanschaft Osijek-Baranya teilnahm. Das Oktoberfest fand in der Suncana Straße statt und wurde traditionsgemäß mit dem ersten frisch vom Fass gezapftem Bierkrug eröffnet, das Fass wurde vom Vorsitzenden der Deutschen Gemeinschaft, Herrn Vla-

dimir Ham, angezapft. Inspiriert von der Stimmung des ersten Oktoberfestes haben die Organisatoren den Besuchern eine Auswahl an gastronomischen und Unterhaltungsprogrammen angeboten.

27


Znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu“ U Osijeku je 23. do 25. studenog 2018. godine održan 26. Međunarodni znanstveni skup „Nijemci i Austrijanci u hrvatskom kulturnom krugu.“ Nakon prošlogodišnjeg jubilarnog 25. Znanstvenog skupa, projekt Njemačke zajednice se nastavlja s rekordnim brojem prijavljenih izlagača ove godine, čime možemo istaknuti kako skup svakom nadolazećom godinom dobija na važnosti i interesu. Skup je ove godine otvorio novi predsjednik Njemačke zajednice, gospodin Vladimir Ham, koji je istaknuo važnost skupa, te zahvalio sudionicima na kontinuiranom radu i istraživanju. Još uvijek neumornih tema s težištem utjecaja Nijemaca i Austrijanaca na hrvatsku povijest, gospodarstvo, turizam, industriju, medicinu i obrazovanje. Više od 60 sudionika, iz svih područja Hrvatske pa čak i izvan njenih granica, je tijekom dva radna dana izlagalo svoje radove koji su obuhvatili teme raznih

znanstvenih područja, isti referati će naravno kao i svake godine biti objavljeni u zborniku radova „Godišnjak Njemačke zajednice- DG Jahrbuch“ uoči skupa 2019. godine. Kao i svake godine ima sudionika koji nam se vraćaju iznova, s novim temama ili nastavcima svojih započetih radova, ujedno nam je uvijek drago kada se skupu pridruže i nova mlada lica, koja također žele istaknuti važnost utjecaja Nijemaca i Austrijanaca na njihovu struku. Moderaciju skupa su ove godine preuzeli prof.dr.sc. Zlata Kerže, dr.sc. Lidija Dujić i književnik Ludwig Bauer dugogodišnji aktivni sudionici koji su ujedno i velika potpora u realizaciji istoga. Na kraju svakog dana su naši moderatori otvorili kratke rasprave kao završetak radnog dana, gdje su naši sudionici imali priliku zatražiti dodatne informacije od svojih kolega te izmijeniti iskustva i svoja razmišljanja.

Simpozij je otvorio predsjednik Njemačke zajednice Vladimir Ham

Posljednjeg dana, su naši sudionici imali priliku, već tradicionalno sudjelovati na studijskom izletu koji ih je ovaj puta odveo u Dalj, gdje su posjetili rodnu kuću Milutina Milankovića i dobili uvid u njegov životni rad.

dr.sc. Zlata Živaković Kreže (prva zdesna) sudjeluje na simpozijima od samih začetaka

28


Internationale wissenschaftliche Tagung „Deutsche und Österreicher im kroatischen Kulturkreis“ Am Ende eines jeden Arbeitstages eröffneten unsere Moderatoren eine kurze Diskussion, wo unsere Teilnehmer die Möglichkeit hatten, zusätzliche Informationen von ihren Kollegen anzufordern und ihre Erfahrungen und Denkweisen auszutauschen. Am letzten Tag hatten unsere Teilnehmer eine Chance an der traditionellen Studienreise teilzunehmen, die dieses Mal nach Dalj führte, wo sie den Geburtsort von Milutin Milanković besichtigten und einen Einblick in sein Lebenswerk erhielten. Zahlreiche Wissenschaftler nehmen jährlich an den Tagungen teil.

Die 26. Internationale wissenschaftliche Tagung “Deutsche und Österreicher im kroatischen Kulturkreis” fand vom 23. bis 25. November 2018 in Osijek statt. Nach dem 25-jährigen Jubiläum der wissenschaftlichen Tagung setzt sich das Projekt der Deutschen Gemeinschaft in diesem Jahr mit einer Rekordzahl an Vertreter fort, womit wir betonen können, dass die Tagung jedes kommende Jahr an Bedeutung und Interesse gewinnt. Die diesjährige Tagung wurde von dem neuen Vorsitzenden der Deutschen Gemeinschaft, Herrn Vladimir Ham, eröffnet, der die Bedeutung der Tagung betonte und den Teilnehmern für die fortgesetzte Arbeit und Forschung gedankt hatte, Für noch immer unermüdliche Themen, die sich mit dem Einfluss von Deutschen und Österreichern auf die kroatische Geschichte, Wirtschaft, Tourismus, Industrie, Medizin und Bildung beschäftigen.

Wie jedes Jahr gibt es Teilnehmer, die mit neuen Themen oder der Fortsetzung ihrer Arbeit zu uns zurückkommen, und wir freuen uns immer, wenn sich neue junge Leute dem Treffen anschließen, die auch die Bedeutung des Einflusses von Deutschen und Österreichern auf ihren Beruf betonen möchten. An der diesjährigen Tagung haben die Moderation prof.dr.sc. Zlata Kerže, dr. sc. Lidija Dujić und der Schriftsteller Ludwig Bauer übernommen. Sie sind langjährige aktive Teilnehmer, die auch dabei helfen, die Tagung zu realisieren.

Ludwig Bauer als treuer Moderator der Tagung.

Über 60 Teilnehmer aus allen Regionen Kroatiens und sogar über ihre Grenzen hinaus haben in den zwei Arbeitstagen ihre Arbeiten zu den Themen der verschiedenen wissenschaftlichen Bereiche ausgestellt. Dieselben Vorträge werden jedes Jahr in dem „Godišnjak Njemačke zajednice- DG Jahrbuch“ im Vorfeld der Tagung im Jahr 2019 veröffentlicht.

29


Dokumentarna izložba „Nijemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća“ obilazi Hrvatsku:

OSAM STOLJEĆA NJEMAČKE MANJINE U SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ Od travnja 2018. godine dokumentarna izložba „Nijemci u Zagrebu i okolici kroz stoljeća/Deutsche in Zagreb und Umgebung durch die Jahrhunderte“ obilazi Hrvatsku. Autor tekstova, odabira fotografija i ilustracija te glavni organizator izložbe je Goran Beus Richembergh, dugogodišnji aktivist njemačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj i izabrani Predstavnik njemačke nacionalne manjine u Zagrebačkoj županiji. Široj javnosti poznat je i kao zastupnik u Hrvatskom saboru te jedan od osnivača Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba sa sjedištem u Osijeku. Tematski izložba govori o povijesti njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj od 13. stoljeća do danas, s posebnim naglaskom na područje Zagreba i Zagrebačke županije. Izložba se sastoji od 25 informativnoslikovnih panoa na kojima su obrađene tematske cjeline koje govore o naseljavanju, formiranju i djelovanju njemačke nacionalne zajednice u Hrvatskoj,

osobito na području Središnje Hrvatske od 13. stoljeća do današnjih dana. Posebno su obrađene zajednice u Zagrebu (na Griču), Samoboru i Rudama. Potom istaknute velikaške obitelji grofova Celjskih, markgrofa Jurja Brandenburškog, grofova Kulmera te knezova od Thurna i Taxisa. Predstavljeni su istaknuti Nijemci koji su bili pioniri zagrebačkog zdravstva i ljekarništva, kavanari i slastičari, ljevači crkvenih zvona, zagrebački gradonačelnici, biskupi i nadbiskupi, rektori zagrebačkog Sveučilišta, umjetnici i graditelji (posebno članovi poznatih umjetničkih obitelji Freudenreich i Neugebauer), istaknuti Nijemci u Hrvatskom narodnom preporodu, njemačko novinstvo, doba nacističke okupacije, sudbina njemačke nacionalne manjine nakon Drugog svjetskog rata, romani zagrebačkih književnika i izdavača o Nijemcima i njihovoj povijesnoj sudbini te njemačka nacionalna manjina u Zagrebu i okolici danas.

Gosti otvorenja izložbe u opuštenoj atmosferi

30

Tekstovi su dvojezični (na hrvatskom i njemačkom jeziku), a prati ih oko 120 fotografija, faksimila i ilustracija od kojih je 20-ak fotografija posebno za ovu izložbu na zamolbu autora izložbe osigurao Muzej Grada Zagreba iz svoje fototeke. Suorganizator izložbe je Njemačka zajednica – Zemaljska udruga Podunavskih Švaba iz Osijeka, najveća i najuglednija udruga njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj. Pokrovitelji izložbe su Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Veleposlanstvo SR Njemačke u Zagrebu te gradovi Samobor i Velika Gorica. Domaćin prve izložbe bila je Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj iz Zagreba. U Njemačkom domu u Palmotićevoj ulici izložba je otvorena 17. travnja i bila je postavljena sve do početka rujna 2018. godine. Zagrebačko izdanje izložbe svečano je otvorio Nj.E. Thomas Eberhardt Schultze, veleposlanik SR Njemačke u


Autor izložbe Goran Beus Richemberg s veleposlanikom SR Njemačke Thomasom Schulzeom

Hrvatskoj, u nazočnosti brojnih uglednika hrvatskog kulturnog i političkog života. U Zagrebu je izložbu obišao veliki broj posjetitelja i medija, među kojima i zagrebački nastavnici njemačkoga jezika, studenti germanistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu te članovi Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora na čelu s predsjednikom prof. dr. Miloradom Pupovcem i potpredsjednikom dr. Furion Radinom. Nakon Zagreba, izložba je u rujnu, u čast I. Nacionalnog susreta predstavnika i vijeća njemačke nacionalne manjine u Hrvatskoj, bila postavljena u Hrvatskom domu u Siraču. Siračko izdanje izložbe 22. rujna svečano je otvorio Vladimir Ham, predsjednik Njemačke zajednice – Zemaljske udruge Podunavskih Švaba iz Osijeka. Osim sudionika I. Nacionalnog susreta njemačke manjine,

izložbu su narednih dana obišli i brojni stanovnici Sirača. Izložba je potom preseljena u Veliku Goricu, gdje je u tamošnjem Pučkom otvorenom učilištu predstavljena javnosti 3. listopada. Izložbu je svečano otvorio g. Arne Sven Hartig, ataše za kulturu Veleposlanstva Savezne Republike Njemačke u Zagrebu, u nazočnosti brojnih lokalnih uglednika i predstavnika drugih nacionalnih manjina koje djeluju u Velikoj Gorici i Zagrebačkoj županiji. Početkom 2019. godine izložba je nastavila svoje putovanje gostovanjem u Samoboru, vrlo važnome gradu kad je riječ o povijesti njemačke zajednice u Središnjoj Hrvatskoj. Naime, njemačku zajednicu u Samoboru dokumenti bilježe još u 13. stoljeću, a od 15. stoljeća prati se i razvoj nedaleko smještenoga sela Rude u koje su tada naseljeni saski

rudari. Mnogobrojna njemačka prezimena u Rudama i danas svjedoče o toj staroj zajednici. Izložba je postavljena u Samoborskom muzeju, odnosno u dvorcu Livadić. To je vrlo snažna simbolika jer je taj dvorac bio dom Ferde Livadića, poznatog skladatelja i prvaka Hrvatskog narodnog preporoda (19. st.), jednoga od najvažnijih hrvatskih velikana njemačkoga korijena koji se izvorno zvao Ferdinand Wiessner. Izložbu je 9. siječnja 2019. godine svečano otvorio g. Krešo Beljak, gradonačelnik Samobora, u nazočnosti brojnih lokalnih uglednika te g. Damira Mikuljana, predsjednika Skupštine Zagrebačke županije. Na otvaranju izložbe je pročitana i pozdravna poruka dr. Roberta Klinkea, novoga njemačkog veleposlanika u Zagrebu. Tijekom 2019. godine izložba će još gostovati i u Osijeku i Vukovaru, a najvjerojatnije koncem godine i u Berlinu, gdje izložbu žele zajednički postaviti Veleposlanstvo Republike Hrvatske, Njemački kulturni forum Istočne Europe iz Potsdama te Radna zajednica njemačkih manjina Europe. Nakon tih putovanja izložba će se vratiti u Zagreb jer je autor namjerava pokloniti Njemačkome domu u Zagrebu za potrebe stalnoga postava. Izložba je tek prvi dio istoimenog projekta. Drugi dio će biti autorska knjiga/ monografija Gorana Beusa Richembergha (s bitno proširenim tekstualnim sadržajem i većim brojem ilustracija), koja će prema najavama autora biti dovršena do konca 2019. godine.

31


Die dokumentare Ausstellung „Deutsche in Zagreb und Umgebung durch die Jahrhunderte “ bereist Kroatien:

ACHT JAHRHUNDERTE DER DEUTSCHEN MINDERHEIT IN MITTELKROATIEN

Seit April 2018 bereist die dokumentare Ausstellung „Deutsche in Zagreb und Umgebung durch die Jahrhunderte“ Kroatien. Der Autor der Texte, der Auswahl der Fotografien und Illustrationen ist Goran Beus Richembergh, langjähriger Aktivist der deutschen nationalen Minderheit in Kroatien und gewählter Vertreter der deutschen nationalen Minderheit in der Zagreber Gespanschaft. Der weiteren Öffentlichkeit ist er auch als Vertreter im Kroatischen Sabor (Parlament) sowie einer der Gründer der Deutschen Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauschwaben mit Sitz in u Osijek bekannt.

Thematisch sprich die Ausstellung über die Geschichte der deutschen nationalen Minderheit in Kroatien seit dem 13.

Jahrhundert bis heute, mit besonderer Betonung des Gebietes von Zagreb und der Zagreber Gespanschaft.

Die Ausstellung besteht aus 25 Informations-Bildpanelen, auf denen thematische Einheiten behandelt werden, die über die Ansiedlung, Gestaltung und Wirkung der deutschen nationalen Gemeinschaft in Kroatien, insbesondere auf dem Gebiet von Mittelkroatien seit dem 13. Jahrhundert bis zu der heutigen Zeit zeugt. Besonders behandelt werden die Gemeinschaften in Zagreb (auf Grič), Samobor und Rude behandelt. Dann werden die Adelsfamilien der Grafen von Zilli, des Markgrafen Georg von Brandenburg, der Grafen Kulmer sowie der Fürsten von Thurn und Thaxis behandelt. Vorgestellt werden her-

vorragende Deutschen, die Vorläufer des zagreber Gesundheitswesens und Pharmazie, Gastwirte und Konditore, Kirchenglockengießer, zagreber Bürgermeister, Bischöfe und Erzbischöfe, Rektore der zagreber Universität, Künstler und Baumeister waren (insbesondere Mitglieder der bekannten Künstlerfamilien Freudenreich und Neugebauer), hervorragende Deutschen der Kroatischen Volksrenaissance, die deutsche Journalistik, die Zeit der nazistischen Besatzung, das Schicksal der deutschen nationalen Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Romane der zagreber Schriftstellern und Verleger über die Deutschen und ihr historisches Schicksal sowie die nationale Minderheit in Zagreb und der Umgebung heute.

Der Botschafter der BRD in Zagreb eröffnete die Ausstellung in den Räumlichkeiten der Gemeinschaft der Deutschen in Agram

32


Die Texte sind zweisprachig (in kroatischer und deutscher Sprache), begleitet werden sie von ungefähr 120 Fotografien, Faximilen und Illustrationen, von denen ungefähr 20 Fotografien besonders für diese Ausstellung auf Ansuchen des Autoren von dem Museum der Stadt Zagreb aus ihrer Fototheke gesichert wurden. Mitveranstalter der Ausstellung ist die Deutsche Gemeinschaft – Landsmannschaft der Donauschwaben aus Osijek, der größte und angesehenste Verein der deutschen nationalen Minderheit in Kroatien. Schirmherren der Ausstellung sind die Zagreber Gespanschaft, die Stadt Zagreb, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb sowie die Städte Samobor und Velika Gorica. Gastgeber der ersten Ausstellung war die Gemeinschaft der Deutschen in Kroatien aus Zagreb. Im Deutschen Heim in der Palmotićeva Straße wurde die Ausstellung am 17. April eröffnet und blieb bis Anfang September 2018 aufgestellt. Die zagreber Ausstellung wurde von seiner Exzelenz Thomas Eberhardt Schultze, dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kroatien in Anwesenheit zahlreicher Prominenten des kroatischen Kultur- und Politiklebens eröffnet. In Zagreb wurde die Ausstellung von zahlreichen Besuchern und Medien besichtigt, unter ihnen auch die zagreber Deutschlehrer, Germanistikstudenten der zagreber Philosophischen Fakultät sowie die Mitglieder des Ausschusses für Menschenrechte an der Spitze mit dem Präsidenten Prof. Dr. Milorad Pupovac und Vizepräsidenten Dr. Furio Radin. Nach Zagreb wurde die Ausstellung im September zu Ehren des I. Nationaltreffens der Vertreter und Räte der deutschen nationalen Minderheit in Kroatien im Kroatischen Heim in Sirač aufgestellt. Die siračer Ausgabe der Ausstellung wurde am 22. September festlich von Vladimir Ham, dem Präsidenten der Deutschen Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauschwaben aus Osijek eröffnet. Außer der Teilnehmer des I. Nationaltreffens der deutschen Minderheit besichtigten in den kommenden Tagen auch zahlreiche Bewohner von Sirač die Ausstellung. Die Ausstellung wurde danach nach Velika Gorica übertragen, wo sie in der

Gäste der Ausstellungseröffnung in gelassenenr Stimmung

dortigen Öffentlichen Volksbildungsanstalt am 3. Oktober der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Die Ausstellung wurde von Herrn Arne Sven Hartig, dem Kulturbeauftragten der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb in Anwesenheit zahlreicher lokalen Prominenten und Vertretern anderer nationalen Minderheiten, die in Velika Gorica und in der Zagreber Gespanschaft tätig sind, festlich eröffnet.

Die Ausstellunt wurde am 9. Januar 2019 festlich von Herrn Krešo Beljak, dem Bürgermeister von Samobor, in Anwesenheit zahlreicher lokalen Prominenten sowie Herrn Damir Mikuljan, des Präsidenten des Versammlung der Zagreber Gespanschaft eröffnet. Bei der Eröffnuung der Ausstellung wurde auch die Begrüßungsbotschaft von Dr. Robert Klinke, des neuen deutschen Botschafters in Zagreb, vorgelesen.

Zu Beginn des Jahres 2019 setzte die Ausstellung ihre Reise mit dem Gastieren in Samobor fort, einer sehr wichtigen Stadt, wenn es um die Geschichte der deutschen Gemeinschaft in Mittelkroatien geht. Die deutsche Gemeinschaft wird nämlich in Samobor in Dokumenten schon im 13. Jahrhundert verzeichnet und seit dem 15. Jahrhundert wird auch die Entwicklung des nahen Dorfes Rude verfolgt, in welches damals sächsische Bergarbeiter angesiedelt wurden. Zahlreiche deutsche Familiennamen zeugen in Rude auch heute von dieser alten Gemeinschaft. Die Ausstellung wurde in dem Samoborer Museum, bzw. im Schloss Livadić aufgestellt. Das ist eine sehr starke Symbolik, weil dieses Schloss das Heim von Ferdo Livadić war, des bekannten Komponisten und der Hauptperson der Kroatischen Volksrenaissance (19 Jh.), eines der wichtigsten kroatischen großen Geistern deutschen Stammes, der ursprünglich Ferdinand Wiessner hieß.

Im Laufe des Jahres 2019 wird die Ausstellung noch in Osijek und Vukovar gastieren und wahrscheinlich zum Ende des Jahres in Berlin, wo die Botschaft der Republik Kroatien, das Deutsche Kulturforum von Osteuropa aus Potsdam sowie die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Minderheiten Europas die Ausstellung gemeinsam aufstellen wollen. Nach diesen Reisen kehrt die Ausstellung nach Zagreb zurück, weil der Autor beabsichtigt, sie dem Deutschen Heim in Zagreb für den Bedarf einer ständigen Aufstellung zu schenken. Die Ausstellung ist nur der erste Teil des gleichnamigen Projektes. Der zweite Teil wird ein Autorenbuch/Monographie von Goran Beus Richembergh (mit bedeutend weiterem Textinhalt und größerer Anzahl von Illustrationen) sein, das, nach Anmeldungen des Autors, bis Ende des Jahres 2019 fertiggestellt wird.

33


10 godina „PASCH“-a Mreža učenika koji su dio PASCHA napunila je deset godina. Za godišnjicu je planiran projekt, koji je započeo u Münchenu 9. eljače kao put kroz Njemačku s 31 stanicom, gdje su predstavljena raznolikost projkata i partnera PASCHA. Vrhunac je bilo jubilejsko slavlje 6. lipnja u Berlinu. PASCH je skraćeno od „Škole: partneri budućnosti“. Inicijativa je to Ministarsva za vanjske poslove u suradnji s Centralnom za školstvo u inozemstvu (ZfA), Goethe Institutom, Njemačkom akademskom službom za razmjenu (DAAD) te Pedagoškom službom za razmjenu (PAD). Od Afganistana do Cipra preko 600.000 učenica i učenika u preko 2000 škola u 120 zemalja uče njemački jezik. Od 15. Listopada 2018 je također i Osnovna škola Vladimira Nazora u Čepinu dijelom te inicijative. Inicijativa podupire škole u cijelom svijetu, koje nude kvalificiranu nastavu na njemačkom jeziku, kroz moderne nastavne materijale, nadoškolavanje nastavnika, razmjenu učenika i stipendije. PASCH inicijativa želi mlade ljude diljem svijeta motivirati da uče njemački i tako pobuditi interes za Njemačkom. Cilj je poboljšanje i unaprijeđeje učenja kao i predavanja njemačkog jezika u cijelom svijetu. U tom procesu je Goethe Institut ove godine izabrao OŠ Vladimir Nazor za svoga partnera. Ta je osnovna škola tada postala osmom

školom u Hrvatskoj, koje su članice PASCH inicijative. Posebnost ovog programa jest da su škole međusobno usko umrežene i u partnerstvu su s školama u Njemačkoj. Učenici postaju dijelom globalne zajednice onih koji uče njemački jezik, a nastavne snage izmjenjuju iskustva o temama i nastavi njemačkog jezika. Mnogi apsolventi ostaju u kontaktu preko Alumni mreže PASCH-a. Dobro poznavanje njemačkog jezika kao i globalna mreža kasnije omogućuju učenicima pristup njemačkim srednjim i višim školama te poduzećima.

10 Jahre PASCH Das Netzwerk der PASCH-Schulen ist zehn Jahre alt. Im Jubiläumsjahr wurde ein Projekt „PASCH-Mobil“ geplant, der am 9. Februar in München zu einer Deutschland-Tour mit 31 Stationen, bei denen die Vielfalt der PASCH-Projekte und der Partner vorgestellt wird, startete. Höhepunkt war die Jubiläumsfeier am 6. Juni in Berlin. PASCH steht für „Schulen: Partner der Zukunft“. Es ist eine Initiative des Auswärtigen Amts in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), dem Goethe-Institut, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) und dem Pädagogischen Austauschdienst (PAD). Von Af gha-

nistan bis Zypern lernen über 600.000 Schülerinnen und Schüler in über 2000 Schulen in 120 Länder Deutsch. Ab 15. Oktober 2018 ist auch die Grundchule Vladimir Nazor in Tschepin Teil der Initiative. Die Initiative unterstützt weltweit Schulen, die qualifizierten Deutschunterricht anbieten, mit modernem Unterrichtsmaterial, Lehrerfortbildung, Schüleraustausch und Stipendien. Die PASCH-Initiative will junge Menschen rund um den Globus zum Deutschlernen motivieren und so auch das Interesse für Deutschland wecken. Das Ziel ist die Verbesserung und Förderung der Lehrnens als auch der Lehre Deutscher Sprache weltweit. In diesem Prozess hat das Goethe Institut in diesem Jahr auch die Schule Vladimir Nazor zu ihren Partner ausgewählt. Diese Grunschule wurde die achte derzeitige Schule in Kroatien, die Teil der PASCH-Initiative sind. Das Besondere ist, dass die Schulen eng miteinander vernetzt sind und Partnerschaften zu Schulen und Hochschulen in Deutschland unterhalten. Die Schüler werden Teil einer globalen Gemeinschaft von Deutschlernenden und die Lehrkräfte tauschen sich hier über Themen rund um den Deutschunterricht aus. Viele Absolventen bleiben über das PASCH-Alumni-Netzwerk in Kontakt. Sowohl die guten Deutschkenntnisse als auch das weltweite Netzwerk ermöglichen Schülern später den Zugang zu deutschen Hochschulen und Unternehmen.

Arne Hartig (Botschaft der BRD Zagreb), Ilija Pavić (Grundschule V. Nazor Čepin), Matthias Müller-Wieferig (Goethe Institut Zagreb)

34


Božićni domjenak Osijek

35


Weihnachtsempfang in Osijek

36


VIJESTI

NA C HRI C HTEN

Nastup na susretu Nacionalnih manjina u Domu HV-a

Auftritt beim Treffen nationaler Minderheiten im Heim der kroatischen Armee

U petak, 30. studenog 2018. godine, u Domu HV-a u Osijeku održan je Susret nacionalnih manjina na kojeme je uz ostale predstavnike nacionalnih manjina nastupao i naš muški pjevački zbor “Alte Kameraden”. Program su obogatili nastupi pripadnika mnogih nacionalnih manjina u Hrvatskoj poput mađarske, albanske, makedonske, češke, bošnjačke, romske, slovenske, slovačke, srpske i rusinske i tako gostima priredili šaren kulturni repertoar s folklornim i narodnim plesovima, pjesmama, recitacijama i glazbom.

Am Freitag, dem 30. November 2018, fand im Heim der kroatischen Armee in Osijek ein Treffen der nationalen Minderheiten statt, bei dem auch unser Männerchor “Alte Kameraden” mit anderen Vertretern nationaler Minderheiten auftrat. Das Programm bereicherte die Aufführungen von Angehörigen zahlreicher nationaler Minderheiten in Kroatien, darunter Ungarische, Albaner, Mazedonier, Tschechen, Bosniaken, Roma, Slowenen, Slowakische, Serbische und Ruthenische, und machte die Gäste zu einem bunten Kulturrepertoire mit Volksund Volkstänzen, Gedichten, Rezitationen und Musik.

Izložba “Podunavske Švabe – Nijemci u Jugoistočnoj Europi”

Ausstellung “Donauschwaben – Deutsche in Südosteuropa”

U petak, 31.11.2018. godine u foajeu Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku otvorena je izložba s nazivom “Podunavske Švabe – Nijemci u Jugoistočnoj Europi” Središnjeg muzeja Podunavskih Švaba u Ulmu. Predsjednik Njemačke zajednice u Osijeku, Vladimir Ham, otvorio je izložbu. Mnogobrojni posjetitelji su kroz izložbu mogli naučiti nešto o povijesti njemačke nacionalne manjine i Podunavskih Švaba na području Jugoistočne Europe sve do danas. Izložba je financirana sredstvima Savjeta za nacionalne manjine RH.

Am Freitag, den 31.11.2018. wurde im Foyer der Stadtund Universitätsbibliothek in Osijek die Ausstellung “Donauschwaben – Deutsche in Südosteuropa” des Donauschwäbischen Zentralmuseums in Ulm eröffnet. Der Vorsitzender der Deutschen Gemeinschaft in Essegg, Vladimir Ham, hat die Ausstellung eröffnet. Durch die Ausstellung konnten zahlreiche Besucher etwas über die Geschichte der deutschen Minderheit und der Donauschwaben im Gebiet Südosteuropas erfahren. Die Ausstellung wurde vom Rat der nationalen Minderheiten der Republik Kroatien finanziert.

37


VIJESTI Božićni domjenak Njemačke zajednice u Osijeku U četvrtak 13.12.2018. u dvorani “Bells” u Osijeku održan je Božićni domjenak Njemačke zajednice. Domjenak je popraćen raznolikim glazbenim programom uz nastupe našeg zbora “Alte Kameraden”, grupe MGM i dječjeg zbora Osnovne škole “Retfala”. Program je započeo u 18 sati, a nakon toga je uslijedila večera. Na Božićnom domjenku je sudjelovalo oko 200 članova Njemačke zajednice u Osijeku.

Društveni koncert Arnea Hartiga u Osijeku U subotu, 15.12.2018. u 17,00 sati u Evangeličkoj Crkvi u Osijeku održan je društveni koncert u organizaciji Njemačke zajednice. Koncert je predvodio Arne Hartig,voditelj odjela za kulturu pri veleposlanstvu Savezne Republike Njemačke u Zagrebu, na flauti u pratnji prof. Teodora Sobovića na klaviru. Izvodili su pjesme poznatih klasičnih izvođača poput Bacha, Mozarta, Debussyja, Iberta, Quantza i Fauréa.

38

NA C HRI C HTEN Weihnachtsempfang der DG in Osijek Am Donnerstag, den 13.12.2018 fand der Weihnachtsempfang der Deutschen Gemeinschaft in dem Saal “Bells” in Osijek statt. Das Ensemble wird von verschiedenen Musikprogrammen begleitet, an denen unser Chor “Alte Kameraden”, die MGM-Gruppe und der Kinderchor der Grundschule “Retfala” teilnehmen.  Das Programm begann um 18 Uhr und danach gab es ein Abendessen. Rund 200 Personen, Mitglieder der Deutschen Gemeinschaft in Osijek, nahmen am Weihnachtsempfang teil.

Gesellschaftliches Konzert Am Samstag, dem 15.12.2018 um 17,00 Uhr fand in der Evangelischen Kirche in Essegg in der Organisation der Deutschen Gesellschaft ein Konzert. Das Konzert führte Arne Hartig, Leiter des Kulturreferates der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Zagreb in der Begleitung des Professors Teodor Sobović am Klavier vor. Sie führten Stücke von bekannten klassischen Komponisten wie Bach, Mozart, Debussy, Ibert, Quantz und Fauré auf.


27. godišnji skup njemačkih manjina uspješno završen Pod pokroviteljstvom Federalističke unije europskih nacionalnosti (FUEN) od 5. do 8. studenog 2918. godine održan je u Berlinu 27. godišnji skup Radne zajednice njemačkih manjina (AGDM). Na skupu su sudjelovala 53 predstavnika i mladih predstavnika manjinskih organizacija iz 19 europskih zemalja kao i država bivšeg Sovjetskog Saveza. Njemačke manjine su za Saveznu Republiku Njemačku od velike važnosti pošto se u inozemstvu zalažu za njegovanje njemačke kulture i osobito njemačkog jezika i djeluju kao graditelji mostova između država. Njemačka savezna vlada potkrepljuje svoje obećanje da će, kako prije tako i sada, štititi interese njemačkih manjina i da će partnerski stajati uz njemačke manjine. Ovaj stav je zastupnicima njemačkih manjina obećao novi povjerenik Savezne vlade za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina prof. dr. Bernd Fabritius tijekom skupa. Savezna vlada i dalje snosi svoju povijesnu odgovornost prema njemačkim manjinama koje su ostale u svojim domovinama i ona će ih i u budućnosti podupirati i zalagati se za njih, riječi su prof. dr. Bernda Fabritiusa. U ponedjeljak, 5. studenog, započeo je skup Radne zajednice njemačkih manjina (AGDM) minutom šutnje u počast Otta Heineka, bivšeg predsjednika Zemaljske samouprave Nijemaca iz Mađarske (LdU), koji je u kolovozu 2918.

godine preminuo u dobi od 58 godina nakon teške bolesti. Nakon toga su se sudionici posvetili točkama skupa.

u Ministarstvu inozemnih poslova sa tamošnjom koordinatoricom za inozemnu kulturnu politiku Heidrun Tempel.

Na programu najvećeg skupa njemačkih manjina bili su brojni termini za razgovor sa visokim političkim predstavnicima. Važna točka programa bilo je savjetovanje sa povjerenikom Savezne vlade za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina, prof. dr. Berndom Fabritiusom. Savezni povjerenik je pri susretu izrijekom iskazao suglasnost sa rezultatima AGDM-radionice o budućnosti, da su poticanje rada s mladima i na jeziku dvije najvažnije zadaće u bliskoj budućnosti. Potaknuo je sudionike na razvijanje inovativnih koncepata.

Veleposlanik Rumunjske, Emil Hurezeanu, nastavio je dobru tradiciju, nastalu proteklih godina, posjete AGDM veleposlanstvu domovine jedne od nacionalnih manjina i pozvao je sudionike godišnjeg skupa AGDM na prijam u veleposlanstvu.

Kod rada na jeziku osobito je važno još bolje izraditi specifikaciju njemačkog jezika kao manjinskog materinskog jezika, pošto su značajne razlike u odnosu na koncepte poučavanja njemačkog jezika kao stranog jezika. U svezi rada s mladima je prof. dr. Fabritius pozvao organizacije da mlade ljude pravodobno integriraju na odgovornim položajima radi osiguravanja kontinuiteta rada udruga. Povjerenik je također bio nazočan razgovorima AGDM sa skupinom „Protjerani, iseljeni, njemačke manjine“ frakcije SDU/CSU u Bundestagu i sljedećim razgovorima sa voditeljicom skupine kod povjerenice Savezne vlade za kulturu i medije Marie Berin u Bundestagu kao i

U okviru godišnjeg skupa je 7. studenog u Collegium Hungaricum -Mađarskom kulturnom institutu u Berlinu Marco Just Quiles predstavio projekt „Strategija budućnosti njemačkih manjina“ i izvješće „Osnaženi u budućnost-preporuke za djelovanje AGDM“. Predsjedavajući vijeća zaklade „Povezanost s Nijemcima u inozemstvu“, gosp. parlamentarni državni tajnik izvan službe Hartmut Koschyk održao je pozdravni govor pred skupom. Uslijedili su tematski govori Marca Just Quilesa koji je znanstveno skrbio za projekt, kao i glasnogovornika AGDM Bernarda Gaide. Među gostima su se nalazili hesenska povjerenica za integracije Margarete Ziegler-Raschdorf, dopredsjednici FUEN-gospodin Halit Habip Oglou i gđa Olga Martens- voditelj odjela „Dialog“ Instituta za odnose s inozemstvom (Ifa), gospođa Karoline Gil, kao i dr. Alexander Schumacher, voditelj referade nadležne za gradnju i domovinu pri Saveznom ministarstvu unutarnjih poslova.

39


Sljedeći vrhunac godišnjeg skupa AGDM bilo je sudjelovanje u svečanosti prigodom 30. godišnjice postojanja ureda povjerenika Savezne vlade za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina 7. studenoga 2018. godine u Francuskoj Friedrichstadtkirche u Berlinu. U okviru svečanosti su i njemačke manjine govorom glasnogovornika AGDM Bernarda Gaide mogle izraziti svoju zahvalnost i priznanje ovom uredu. Skup AGDM pratio je i predsjednik FUEN Loránt Vincze. On je naglasio dobar rad AGDM. U okviru susreta gospodin Loránt Vincze izvjestio je o

„budućnosti uspješne građanske inicijative Minority SafePack (MSPI)“. „Jako nam je drago što nam se ukazala mogućnost razgovarati o jako puno pitanja važnih za budućnost njemačke manjine s nizom zastupnika Bundestaga, sa gospođom Mariom Bering iz Saveznog ministarstva za kulturu i gospođom Heidrun Tempel iz Ministarstva vanjskih poslova. I naša posjeta i prijam u veleposlanstvu Rumunjske su bili vrlo značajni, jer smo mogli pokazati svoju solidarnost s našim sunarodnjacima koji su u Rumunjskoj izloženi klevetničkoj kampanji. Za nas nisu bile manje važne

mogućnosti koje nam je donio skup, naime naši uzajamni susreti nas Nijemaca iz inozemstva, razmjena iskustava i doživljaj zajedništva“-naglašava Bernard Gaida, glasnogovornik AGDM. Udruge-sudionici su u okviru interne sjednice govorile i raspravljale o položaju njemačkih manjina i težištima njihovih aktivnosti. U središtu razgovora bile su buduće međunarodne suradnje, dugoročna strateška suradnja sa Saveznom vladom i posredničkim organizacijama kao i ostvarenja manjina u njihovim domovinama.

27. Jahrestagung der deutschen Minderheiten erfolgreich beendet Unter dem Dach der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN) fand vom 5. bis 8. November 2018 in Berlin die 27. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) statt. An der Tagung nahmen 53 Vertreter und Jugendvertreter der Minderheitenorganisationen aus 19 europäischen Ländern sowie Ländern der ehemaligen Sowjetunion teil. Die deutschen Minderheiten sind für die Bundesrepublik Deutschland von großer Bedeutung, da sie sich im Ausland für die Pflege deutscher Kultur und insbesondere der deutschen Sprache einsetzen und als Brückenbauer zwischen den Staaten wirke. Die deutsche Bundesregierung bekräftigt ihr Versprechen, dass sie die Interessen der deutschen Minderheiten nach wie vor schützen und den deutschen Minderheiten partnerschaftlich zur Seite stehen werde. Diese Position wurde den Vertretern der deutschen Minderheiten von den neuen Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius, während der Tagung zugesichert. Die Bundesregierung trage auch weiterhin ihre historische Verantwortung gegenüber den heimatverbliebenen deutschen Minderheiten und werde sie auch in Zukunft unterstützen und sich für sie einsetzen, so Prof. Dr. Bernd Fabritius. Am Montag, den 5. November begann die Tagung der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) mit

40

einer Gedenkminute für Ottó Heinek, ehemaliger Vorsitzender der Landesvertretung der Ungarndeutschen (LdU), der im August 2018 im Alter von 58 Jahren an schwerer Krankheit verstorben war. Dann wendete man sich den Tagungspunkten zu. Auf dem Programm der größten Tagung der deutschen Minderheiten standen zahlreiche Gesprächstermine mit hochrangigen politischen Vertretern. Ein wichtiger Programmpunkt war die Beratung mit dem Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Prof. Dr. Bernd Fabritius. Der Bundesbeauftragte stimmte in dem Treffen ausdrücklich den Ergebnissen der AGDM-Zukunftswerkstatt zu, dass die Förderung

der Jugend- und Spracharbeit die beiden wichtigsten Aufgaben in der nächsten Zukunft seien. Er ermunterte die Teilnehmer innovative Konzepte zu entwickeln. Bei der Spracharbeit gelte es die besonderen Spezifika von Deutsch als Minderheiten-Muttersprache noch stärker herauszuarbeiten, da wesentliche Unterschiede zu den Sprachvermittlungskonzepten des Deutschen als Fremdsprache bestehen würden. Hinsichtlich der Jugendarbeit rief Prof. Dr. Bernd Fabritius die Organisationen auf, junge Menschen bereits frühzeitig in der Verbandsarbeit in verantwortlichen Positionen zu integrieren, um die Kontinuität der Verbandsarbeit zu gewährleisten. Der Beauftragte war ebenso bei Gesprächen der AGDM mit der Gruppe


„Vertriebene, Aussiedler, deutsche Minderheiten“ der CDU/ CSU-Bundestagsfraktion und den nachfolgenden Gespräch mit der Gruppenleiterin bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Maria Bering im Bundestag sowie im Auswärtigen Amt mit der dortigen Koordinatorin für Auswärtige Kulturpolitik, Heidrun Tempel, zugegen. Der Botschafter Rumäniens, Emil Hurezeanu, setzte die in den vergangenen Jahren entstandene gute Tradition eines Besuchs der AGDM in der Botschaft des Heimatlandes einer deutschen Minderheit fort und lud die Teilnehmer der AGDM-Jahrestagung zu einem Empfang in die Botschaft ein. Im Rahmen der Jahrestagung wurde am 7. November im Collegium Hungaricum – dem Ungarischen Kulturinstitut in Berlin das Projekt „Zukunftsstrategie Deutscher Minderheiten“ und der Bericht „Gestärkt in die Zukunft - Handlungsempfehlungen für die AGDM“ von Marco Just Quiles vorgestellt. Der Ratsvorsitzende der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, Herrn Parl. Staatssekretär a.D. und Bundesbeauftragten a.D. Hartmut Koschyk sprach das Grußwort zur Veranstaltung. Es folgten thematische Redebeiträge von Marco Just Quiles, der das Projekt wissenschaftlich betreut hatte und dem Sprecher der AGDM, Bernard Gaida. Unter den Gästen befanden sich die hessische Integrationsbeauftragte Margarete Ziegler-Raschdorf, die Vizepräsidenten der FUEN, Herr Halit Habip Oglou und Frau Olga Martens, der Leiter der Abteilung „Dialog“ des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA), Herr Urban Beckmann, die Leiterin des Bereichs „Medien und Integration“ des Instituts für Auslandsbeziehungen (IfA), Frau Karoline Gil, sowie der im Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zuständige Referatsleiter Dr. Alexander Schumacher. Ein weiterer Höhepunkt der AGDM-Jahrestagung bildete die Teilnahme an dem Festakt aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Amtes des Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten am 7. November 2018 in der Französischen Friedrichstadtkirche in Berlin. Im Rahmen des Festaktes konnten auch die deutschen Minderheiten durch eine Ansprache des Sprechers der AGDM Bernard Gaida ihren Dank und ihre Anerkennung für dieses Amt aussprechen.

Die AGDM Tagung begleitete ebenso der FUEN Präsident Loránt Vincze. Er betonte die gute Arbeit der AGDM. Im Rahmen der Begegnung informierte Herr Vincze über die Zukunft der erfolgreichen Europäische Bürgerinitiative „Minority SafePack (MSPI)“. „Es freut uns sehr, dass wir die Gelegenheit bekamen, ganz viele und für die Zukunft der deutschen Minderheiten wichtige Themen mit einer ganzen Reihe von Bundestagsabgeordneten, mit Frau Maria Bering vom BKM und Frau Heidrun Tempel vom Auswärtigen Amt anzusprechen. Auch unser Besuch und Empfang bei der Rumänischen Botschaft war von großer

Bedeutung, da wir dadurch Solidarität mit unseren Landsleuten, die in Rumänien einer Verleumdungskampagne ausgesetzt sind, zeigen konnten. Nicht weniger wichtig waren uns die Möglichkeiten, die uns die Tagung brachte, nämlich das Treffen unter uns, den Deutschen aus dem Ausland, der Erfahrungsaustausch und das Erleben der Gemeinschaft.“, betont Bernard Gaida, Sprecher der AGDM. Im Rahmen der internen Sitzung sprachen und diskutierten die teilnehmenden Verbände über die Situation der deutschen Minderheiten und die Schwerpunkte ihrer Tätigkeiten. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die zukünftigen länderübergreifenden Kooperationen, die langfristige strategische Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und den Mittlerorganisationen sowie die Leistungen der Minderheiten in ihren Heimatländern.

41


OSNAŽENI U BUDUĆNOST Njemačke manjine planiraju svoju održivu budućnost Od 30. kolovoza do 1. rujna 2018. godine u Budimpešti je održan susret Radne zajednice njemačkih manjina (AGDM) o strateškim pitanjima budućnosti njemačkih manjina u Europi i zemljama-članicama bivšeg Sovjetskog saveza. U radu AGDM-radionice o budućnosti sudjelovali su visoko pozicionirani predstavnici iz 16 njemačkih manjinskih udruga. Radni susret sadržavao je dva središnja bloka. Prvo su predstavljeni rezultati ranije provedene online ankete i provedena rasprava o njima. Cilj ankete bio je upoznati glavne izazove njemačkih manjina i formulirati konkretne želje za potporom prema koordinaciji AGDM. Kao drugo su u intenzivnom skupnom radu pobliže pojašnjena najrelevantnija problemska područja. Uporabom metode „World Café“ su u četiri skupine raspravljeni konkretni početci rješavanja i precizirana najvažnija područja djelovanja za koordinaciju AGDM. Dokument koji je iz toga nastao sažima bitne sadržaje oba bloka i daje inicijative za strateško buduće usmjerenje AGDM. Podijeljen je u četiri poglavlja. Prvo se predstavlja ideja AGDM-radionice o budućnosti i pojašnjava relevantnost strategije o budućnosti. U drugom poglavlju se sveobuhvatno predstavljaju rezultati on-line-ankete. U trećem poglavlju se formuliraju preporuke za djelovanje koordinacije AGDM. Četvrto poglavlje dopunjava preporuke o svjetlu rezultata skupnog rada. Svi zainteresirani mogu ga skinuti sa webstranice agdm.fuen.org AGDM – radionica o budućnosti dala je važan prilog tomu da udruge njemačke manjine razmjene zajedničke planove za budućnost i s tim u vezi područja djelovanja za koordinaciju AGDM.Konkretni prijedlozi su se pritom mogli definirati samo putem online-ankete. Preporuke za djelovanje izvedene iz nje mogu se realizirati tek korak po korak i prema mogućnostima. Kako će to biti u pojedinim slučajevima ostaje predmetom interne rasprave u AGDM. Vrlo poticajnom se pokazao format skupne rasprave. Zajednička izrada poticaja za rješenje potakla je razmjenu razmišljanja i osjećaj zajedništva među članovima AGDM. U nekoliko slučajeva je došlo do konkretnih dogovora za buduću suradnju između udruga. Format skupne rasprave bi se zbog toga trebao primjenjivati kod budućih „radnih susreta.“ Njemačke manjinske udruge općenito žele koordinaciju AGDM s jačom funkcijom pružanja usluga svojim članovima. Reprezentativne zadaće bi stoga u budućnosti trebalo proširiti ponudama servisa i potpore. Ovaj dokument za to daje konkretne polazne točke. Sveukupno predstavljeni rezultati predstavljaju solidan temelj za strateško pripremanje za budućnost AGDM. Strategija budućnosti koja obuhvaća sve države mogla bi dovesti ne samo do poboljšane politike poticanja putem relevantnih državnih dionika Savezne Republike Njemačke (Ministarstvo inozemnih poslova, Savezno ministarstvo unutarnjih poslova, savezni povjerenik za kulturu i medije, zaklade, političke stranke itd.), već i do jačeg samoodređivanja. Jedinstveno pozicioniranje s

42

jasnim ciljevima za budućnost za njemačku manjinu u Europi i zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza je stoga najdjelotvornija mjera za trajno osiguravanje vlastitog postojanja i dugoročno održavanje veze s Njemačkom.

Rezultati i dokument predstavljeni su na godišnjoj skupštini AGDM u Berlinu. „Zahvaljujući potpori Saveznog ministarstva unutarnjih poslova i zakladi „Povezanost s Nijemcima z inozemstvu“, koju vodi bivši savezni povjerenik za pitanje iseljenih i nacionalnih manjina gospodin Hartmut Koschyk, uspjeli smo ove godine izraditi nacrt koji nam omogućava da krenemo ka kratkoročnim i dugoročnim ciljevima“, rekao je prigodom predstavljanja glasnogovornik AGDM Bernard Gaida. Stoga je osnovana radna skupina koja će se baviti budućom strategijom. „Jedna jako važna zadaća skupine će biti ne samo stvaranje preporuka za djelovanje profesionalno planirane strategije već i sastavljanje kataloga preporuka za poboljšanje politike potpora Njemačke njemačkoj manjini. Njemačke manjine moraju same oblikovati budućnost u vjerovati u nju. To čine svi članovi AGDM u svojim zemljama i pokušavaju stvoriti potrebne uvjete za budućnost, ali to za manjine iz različitih razloga postaje sve teže. No zajednički se na ovom svijetu može uspješno djelovati i s tom mišlju-vodiljom je AGDM zadnjih godina već puno toga postigla. Nadamo se da će i poticatelji ovaj dokument, koji su izradili članovi, promatrati partnerski i u danom slučaju iskoristiti mogućnost politiku poticaja usporediti s njim i čak je i prilagoditi. Zahvaljujem se svim sudionicima/cama koji su surađivali/le na ovom putu, svima koji su nas podržavali i nadam se da smo time uspjeli osnažiti osjećaj zajedništva među nama i istodobno stvorili temelj za partnerske odnose s poticateljima, posredničkim organizacijama, političarima, da će svi vjerovati da ćemo očuvati plamen, a ne pepeo.“


GESTÄRKT IN DIE ZUKUNFT Die deutschen Minderheiten planen ihre nachhaltige Zukunft Vom 30. August bis zum 1. September 2018 fand in Budapest ein Treffen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten (AGDM) zu strategischen Zukunftsfragen der deutschen Minderheiten in Europa und den Mitgliedstaaten der ehemaligen Sowjetunion statt. An der AGDM Zukunftswerkstatt nahmen hochrangige Vertreter*innen aus 16 deutschen Minderheitenverbänden teil. Das Arbeitstreffen beinhaltete zwei zentrale Blöcke. Erstens wurden die Ergebnisse einer zuvor durchgeführten On-line-Umfrage vorgestellt und besprochen. Das Ziel der Umfrage war es, die Hauptherausforderungen der deutschen Minderheiten kennenzulernen und konkrete Unterstützungswünsche an die AGDM Koordinierungsstelle zu formulieren. Zweitens wurden die relevantesten Problemfelder in intensiver Gruppenarbeit näher erläutert. Unter Verwendung der „World Café“- Methode wurden in vier Gruppen konkrete Lösungsansätze diskutiert und die wichtigsten Handlungsfelder für die AGDM Koordinierungsstelle präzisiert. Das daraus entstandene Dokument fasst die wesentlichen Inhalte der beiden Blöcke zusammen und liefert Anregungen für die strategische Zukunftsausrichtung der AGDM. Das Dokument ist in vier Abschnitte unterteilt. Zunächst wird die Idee der AGDM Zukunftswerkstatt vorgestellt und die Relevanz einer Zukunftsstrategie erläutert. Im zweiten Abschnitt werden die Ergebnisse der Online-Umfrage umfassend vorgestellt. Im dritten Abschnitt wer-den Handlungsempfehlungen für die AGDM Koordination formuliert. Der vierte Abschnitt ergänzt die Empfehlungen im Lichte der Gruppenarbeitsergebnisse. Für alle interessierten ist es auf der Webseite agdm.fuen.org zum Runterladen. Die AGDM Zukunftswerkstatt hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass sich die deutschen Minderheitenverbände über gemeinsame Zukunftsziele austauschen und diesbezügliche Handlungsbereiche für die AGDM Koordinierungsstelle bestimmen. Konkrete Vorschläge konnten dabei durch die Online-Umfrage definiert werden. Die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen können nun schrittweise und nach Möglichkeiten umgesetzt werden. Wie dies im Einzelnen geschieht, bleibt Gegenstand einer internen Diskussion der AGDM. Als sehr förderlich hat sich das Format der Gruppendiskussion erwiesen. Die gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen förderte den Gedankenaustausch und das Gemeinschaftsgefühl zwischen den AGDM Mitgliedern. In einigen Fällen wurden konkrete Absprachen für eine zukünftige Zusammenarbeit zwischen den Verbänden getroffen. Das Format der Gruppendiskussion sollte deswegen bei zukünftigen „Arbeitstreffen“ weitere Anwendung finden. Im Allgemeinen wünschen sich die deutschen Minderheitenverbände eine AGDM Koordination mit einer stärkeren Dienstleistungsfunktion gegenüber seinen Mitgliedern. Die repräsentativen Aufgaben sollten daher in Zu-

kunft durch Service- und Unterstützungsangebote ergänzt werden. Das vorliegende Dokument liefert dazu konkrete Ansatzpunkte. Insgesamt stellen die präsentierten Ergebnisse eine solide Grund-lage für die strategische Zukunftsausrichtung der AGDM dar. Eine länderübergreifende Zukunftsstrategie könnte nicht nur zu einer verbesserten Förderpolitik durch die relevanten staatlichen Akteure der Bundesrepublik Deutschland führen (Auswärtiges Amt, Bundesinnenministerium, Bundesbeauftragter für Kultur und Medien, Stiftungen, politische Parteien u.a.), sondern auch zu einer stärkeren Selbstbestimmung. Eine einheitliche Positionierung mit klaren Zukunftszielen für die deutschen Minderheiten in Europa und den Mitgliedstaaten der ehemaligen Sowjetunion ist daher die wirkungsvollste Maßnahme, um die eigene Existenz nachhaltig abzusichern und die Verbindung nach Deutschland langfristig aufrechtzuhalten. Die Ergebnisse und das Dokument wurden bei der Jahrestagung der AGDM in Berlin vorgestellt. „Dank der Unterstützung des Bundesinnenministeriums und der „Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland“, die von dem ehemaligen Bundesbeauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Herrn Hartmut Koschyk geleitet wird, haben wir es dieses Jahr geschafft, ein Kompendium zu erstellen, das uns ermöglicht, die kurz-als auch langfristigen Ziele anzusteuern.“ sagte bei der Präsentation der AGDM Sprecher Bernard Gaida. Deshalb wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen die sich mit der zukünftigen Strategie beschäftigen wird. „Eine sehr wichtige Aufgabe der Gruppe ist nicht nur eine Schaffung der Handlungsempfehlungen der professionell eingeplanten Strategie, aber auch den Katalog der Empfehlungen zu Verbesserung der Förderpolitik Deutschlands gegenüber Deutsche Minderheiten zu erstellen. Die deutschen Minderheiten müssen die Zukunft selbst gestalten und an sie glauben. Das tun alle Mitglieder der AGDM in ihren Ländern und versuchen für die Zukunft die notwendigen Bedingungen zu schaffen, aber es wird für die Minderheiten aus unterschiedlichen Gründen immer schwierig. Gemeinsam kann man aber auf diesem Weg erfolgreicher agieren und mit diesem Leitgedanken hat die AGDM in den letzten Jahren schon vieles erreicht. Wir hoffen, dass auch die Förderer dieses von den Mitgliedern erarbeitete Dokument partnerschaftlich betrachten und gegebenenfalls die Möglichkeit wahrnehmen die Förderpolitik diesbezüglich zu vergleichen und sogar anzupassen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmer/-innen, die auf diesem Weg mitgearbeitet haben. Allen, die uns unterstützt haben und hoffe, dass wir dadurch das Gemeinschaftsgefühl unter uns stärken konnten und gleichzeitig für die partnerschaftlichen Beziehungen mit Förderern, Mittlerorganisationen und Politikern eine Grundlage geschaffen haben. Das alle glauben werden, dass wir das Feuer und nicht die Asche bewahren.“ beendete Gaida.

43


Svečanost povodom 30. godišnjice postojanja Ureda povjerenika za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina Fabritius naglašava stalnu posvećenost Savezne vlade sudbini osoba protjeranih iz domovine nakon rata i onih koji su ostali u domovini Na poziv Saveznog ministra unutarnjih poslova, gradnje i domovine Horsta Seehofera u Francuskoj Friedrichstadtkirche održana je svečanost povodom 30. godišnjice postojanja ureda povjerenika za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina. Parlamentarni državni tajnik pri Saveznom ministru unutarnjih poslova prof. Dr. Günter Krings pozdravio je svečani skup i ocijenio da je ured trajno nužan. Sadašnji povjerenik za pitanja iseljenih i nacionalnih manjina prof. dr. Bernd Fabritius naglasio je posvećenost Savezne Republika Njemačke ratnoj sudbini iseljenih i kasnih iseljenika koja je obilježena kolektivnom represijom i izolacijom i ustvrdio: „ Moramo stalno imati u vidu da su Nijemci iz Istočne Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza iz tih razloga dolazili i dolaze sa pravom čežnjom za domovinom.

Iz govora Bernarda Gaide, glasnogovornika Radne zajednice njemačkih manjina (AGDM) „...Iza nas je 30 godina različitih iskustava i danas moramo odlučno naglasiti da ništa ne govori u prilog tome da je zadaća ispunjena ili bi u bliskoj budućnosti postala suvišna. Svatko od nas se trudi zadržati identitet i razviti ga, svi to čine u teškim uvjetima, neki još uvijek pate od manjkajuće ili previše mršave potpore, često su ponekad očekivanja davatelja potpore prevelika u odnosu na mogućnosti primatelja, još uvijek su područja kao što su obrazovanje (školstvo) za njemačku manjinu ta, koja se uopće ne potiču ili se to čini previše ograničeno, naši problemi ne nailaze uvijek na stvarno razumijevanje. Manjine nestaju u tišini i ne nalaze uvijek svoje mjesto u udžbenicima povijesti, ali njihovo nepostojanje u oblikovanju budućnosti će se osjetiti, jer mi

značimo raznolikost koja zahtjeva toleranciju, poštovanje i kompromise i tome nas uči. Vas i vaše nasljednike čeka puno posla. Povjereniku Savezne vlade, njemačkoj političkoj klasi, svim strankama i uredima u svoje i u ime članova AGDM želim da na svim razinama surađujemo partnerski za dobrobit zajedničke kulture, snage njemačkih zajednica u tako puno zemalja, jer samo snažne i samosvjesne njemačke manjine će kao graditelji mostova činiti čvrstu poveznicu njemačke vanjske politike u njenom europskom mirotvornom smislu. Svejedno je što će se dogoditi u politici, kako kod nas u našim domovinama, tako i ovdje u Njemačkoj – jedno je sigurno – nama treba snažan i čvrst povjerenik Savezne vlade i to ćemo uvijek svim snagama poticati i zahtijevati. Svima ovdje nazočnim povjerenicima veliko hvala.“

Savezni povjerenik je istaknuo da nepoznavanje posebne sudbine Nijemaca sa Istoka, nažalost, spada u najveći čin potiskivanja stvarnosti u njemačkom poslijeratnom društvu. „Prevladavanje ovog potiskivanja i nepoznavanja je jedna od važnih zadaća povjerenika za pitanje iseljenih i nacionalnih manjina.“ Svi još živući prethodnici u ovoj službi pojavili su se na svečanosti, osim toga i zastupnici iseljenih iz domovine i onih koji su ostali, zemaljskih udruga i udruga kasnih iseljenika. I brojni predstavnici priznatih njemačkih nacionalnih manjina su također došli na svečanost. 2002. godine je ured povjerenika za pitanja iseljenih proširen na autohtone njemačke nacionalne manjine. www.aussiedlerbeauftragter.de Nakon desetljeća progona, potlačivanja i izolacije ovi ljudi žele živjeti u poznatom, prijateljskom i domaćem prostoru, prihvaćeni kao Nijemci među Nijemcima, i ovu čežnju ne smijemo i ne želimo

44

razočarati. Na istim temeljima počiva obveza davanja potpore svima koji su ostali u domovini, za što se Savezna vlada u koalicijskom sporazumu izrijekom izjasnila.


Festakt zum 30-jährigen Bestehen des Amtes des Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Fabritius betont das fortwährende Bekenntnis der Bundesregierung zum Kriegsfolgenschicksal der Heimatvertriebenen und Heimatverbliebenen Auf Einladung des Bundesministers des Innern, für Bau und Heimat Horst Seehofer fand in der Französischen Friedrichstadtkirche der Festakt aus Anlass des 30-jährigen Bestehens des Amtes des Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten statt. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des Innern Prof. Dr. Günter Krings begrüßte die Festgesellschaft und würdigte die andauernde Notwendigkeit des Amts. Der amtierende Beauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten Prof. Dr. Bernd Fabritius betonte das Bekenntnis der Bundesrepublik Deutschland zum Kriegsfolgenschicksal der Aussiedler und Spätaussiedler, welches von kollektiver Repression und Ausgrenzung geprägt sei, und stellte fest: „Wir müssen uns stets vor Augen halten, dass die Deutschen aus dem östlichen Europa und der ehemaligen Sowjetunion aus diesem Grund mit einer regelrechten Sehnsucht nach Heimat zu uns kamen und kommen. Nach Jahrzehnten der Verfolgung, Unterdrückung und Ausgrenzung wollen diese Menschen endlich wieder in einem vertrauten, freundlichen, heimatlichen Raum leben, wohlgelitten ‚als Deutsche unter Deutschen‘, und diese Sehnsucht dürfen und wollen wir nicht enttäuschen.“ Auf dem gleichen Grund beruhe die Verpflichtung zur Unterstützung der Heimatverbliebenen, zu welcher sich die Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung ausdrücklich bekannt habe. Der Bundesbeauftragte hob hervor, dass die Ignoranz gegenüber dem Sonderschicksal der Deutschen aus dem Osten bedauerlicherweise zu den großen Verdrängungsleistungen der deutschen Nachkriegsgesellschaft gehöre: „Dieser Verdrängung und Ignoranz entgegenzuwirken, ist eine der wichtigen Aufgaben des Beauftragten für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten.“

Aus der Rede von Bernard Gaida, Sprecher der AGDM „…Hinter uns sind 30 Jahre unterschiedlicherErfahrungen und man muss heutefest unterstreichen, dass nichts dafürspricht, dass die Rolle erfüllt wurde, oder in kurzer Perspektive überflüssigwird. Jeder von unsbemüht sich die Identität zu bewahren und zu entwickeln, jedertut das in schwierigen Bedienungen, manche leiden immer noch an fehlenderoder viel zu magererUnterstützung, oft sind die Erwartungen der Förderer in Vergleich mit denMöglichkeiten der Empfängern zu hoch, immer noch sind Bereiche wie das Schulwesen für Dt. Minderheiten,die gar nicht oder zu beschränkt unterstützt werden, nicht immer sind unsere Probleme wirklich verstanden. DieMinderheiten verschwinden in der Stilleund finden nicht immerein Platzin den Geschichtsbüchern,aber ihr Fehlen in der Gestaltung der Zukunft wird zu spüren sein, weil wir die Vielfaltkennzeichnen die eineToleranz, Achtung und Kompromisse

Alle noch lebenden Amtsvorgänger waren zu dem Festakt erschienen, darüber hinaus Vertreter von Heimatvertriebenen und – verbliebenen, Landsmannschaften und Spätaussiedlerverbänden. Auch zahlreiche Vertreter der anerkannten nationalen deutschen Minder-

verlangt und lehrt. Es steht viel Arbeitvor ihnen und ihren Nachfolgern. Ich wünsche dem Beauftragten der Bundesregierung, der deutschen politischenKlasse, allen Parteien und Ämtern, und auch mir und imNamen von den Mitgliedernder AGDM, dass wir auf allen Ebenen partnerschaftlich zusammen arbeiten werden für den Wohl der gemeinsamen Kultur, der Stärke der deutschen Gemeinschaften in so vielen Ländern, weil nur starke und selbstbewusste Deutsche Minderheitenals Brückenbauer ein festesGlied der deutschen Auslandspolitik in ihren europäischen und friedensstiftenden Sinne seinwerden. Egal was in der Politik passierenwird so bei uns in den Heimaten als auch hier in Deutschland eines ist sicher, wir brauchen einen starken und gut verankerten Beauftragter der Bundesregierung unddas werden wir immer mit allen Kräften unterstützen und auch verlangen. Allen hier anwesenden Beauftragten ein großes Dankeschön.“ agdm.fuen.org

heiten waren zum Festakt erschienen. Im Jahre 2002 erfuhr das Amt des Aussiedlerbeauftragten eine Erweiterung um die autochthonen nationalen deutschen Minderheiten. www.aussiedlerbeauftragter.de

45


IN MEMORIAM: PROF. DR. SC. VELIMIR PETROVIĆ Zbogom najdražem švapskom zetu, najvećem od Essekera Poštovani osječki germanist, prof. dr. sc. Velimir Petrović, umirovljeni redoviti profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za njemački jezik i književnost FFOS-a, nakon kratke bolesti preminuo je u petak, 21. rujna. Profesora, kolege i prijatelja u svojim su se govorima na komemoraciji održanoj na osječkom Filozofskom fakultetu prisjetili prodekan za nastavu i studente u ime dekanice Fakulteta doc. dr. sc. Leonard Pon, voditeljica Odsjeka za njemački jezik i književnost doc. dr. sc. Sanja Cimer, ispred Poslijediplomskog sveučilišnog studija Jezikoslovlje izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, u ime studija Engleskog jezika i književnosti izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić, predsjednik Njemačke zajednice - Zemaljske udruge Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Vladimir Ham te dugogodišnji suradnik s Odsjeka za njemački jezik i književnost prof. dr. sc. Vlado Obad. Velimir Petrović rođen je 1938. u Nišu, a od 1962. do svoje smrti živio je u Osijeku. Godine 1958. diplomirao je njemački i srpskohrvatski jezik i jugoslavensku književnost na Višoj pedagoškoj školi u Nišu, 1963. njemački jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, a 1969. ruski jezik na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Magistrirao je 1973. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je 1981. i doktorirao. Na Filozofskom fakultetu, tadašnjoj Pedagoškoj akademiji, od 1978., mnoge generacije studenata podučavao je općoj lingvistici, lingvistici teksta, sintaksi suvremenog njemačkog jezika, njemačkom pravopisu i frazeologiji te tendencijama u suvremenom njemačkom jeziku. Bio je aktivan i produktivan znanstvenik, a njegovim najvrednijim znanstvenim doprinosom smatraju se rezultati istraživanja tzv. esekerskog govora, urbanog njemačkog dijalekta specifičnog za osječko prodručje 19. i 20. stoljeća. Oni koji su poznavali prof. Petrovića, pamtit će ga kao čovjeka britka uma, vedru, nenametljivu, ali sveprisutnu osobu koja je i u teškim situacijama isijavala ljudskost. Upravo to se najbolje ocrtava u riječima koje je na komemoraciji izrekao njegov prijatelj i bliski suradnik prof. Vlado Obad: Dozvolite mi da vas, kao germanist, podsjetim na poznati igrokaz „Dobri čovjek iz Sečuana“ u kome Brecht na začudan način prezentira opće uvjerenje da je u svijetu zapravo malo dobrih ljudi. On to objašnjava nepravednim društvenim odnosima u kojima živimo. Na Zemlju spušta čak trojicu bogova da pronađu barem jednog dobrog čovjeka i time dokažu da se na ovom problematičnom svijetu ipak može pristojno živjeti. Božanska potraga bila je duga i zamorna, a njezin rezultat polovičan. Zato Brecht na kraju predstave na pozornicu izvodi čitav ansambl koji vapi: „Štovana publiko, pokreni se, svi u potragu, jer dobrih ljudi mora, mora, mora!“ Da je njemački dramatičar bio u pravu možemo posvjedočiti svi mi, ovdje prisutni, jer imali smo čast živjeti s jednim istinski dobrim čovjekom, duže od pola stoljeća. Naš dobri čovjek nije došao iz Sečuana, naš Velimir Petrović stigao je iz Niša, i ovdje u Osijeku, u plodonosnom radnom vijeku –predavao je (malo se toga sjeća) ruski i engleski, a najduže njemački jezik. Raskrilio je ovdje bogatu lepezu svoje dobrote: bio je blag riječju i osmjehom, strpljiv i tih, samozatajan a uvijek spreman pomoći, bio je radišan i uporan, čovjek od povjerenja. Svi se mi doduše trudimo, bar ponekad biti dobri i susretljivi.

Veljku to nije bio potrebno, on je svoju dobrotu nosio u svojoj prirodi, u uljudnom ponašanju, promišljanju i djelovanju. Sve što je činio imalo je spontanost, toplinu i ugodu blage ljetne kiše. Bilo je to nešto što se ne može naučiti ili odglumiti. Postoji ipak jedan izuzetak kada je i kolega Petrović nepopustljiv, kada nije znao za kompromise. Njegovi znanstveni tekstovi morali su biti besprijekorni metodološkim pristupom, akribijskom izvedbom i odabirom riječi. Kada bih osobno imao neki tekst za njemačko govorno područje, zamolio bih nekog od stranih lektora, dakle od izvornih govornika da ga prekontroliraju. Ukoliko se pak radilo o nadasve važnom prilogu, tada bih se uzdao jedino u Veljkovu lekturu. Osobno sam imao sreću gotovo 20 godina provesti u njegovoj blizini: dijelili smo posao, kabinet i uvjerenja. obojica smo bili neskloni političkom djelovanju, nismo gajili ambicije prema rukovodećim funkcijama na fakultetu. Nadahnjivalo nas je duh srednjoeuropskog zajedništva i suradnje. Izazov struke i nastavničkog rada, te bliski kontakti sa studentima nisu ostavljali vremena i snage za administrativne poslove. Kao stariji, Veljko me često opominjao na strpljivost, dok sam ja, kao mlađi, njega nastojao odvratiti od prekomjernog sjedenja za radnim stolom – preporukom zanimljivih knjiga i mojim putnim avanturama. Ponekad se činilo da su nam određeni zadaci bili naprosto predodređeni: Marijanović-Obad-Petrović. I nakon odlaska u mirovinu kolega Petrović je, malo opuštenije, ali uporno nastavio rad na dopunjenom, izdanju Esekerskog rječnika. Bijaše to posao koji ga je pratio doslovce do posljednjeg časa. Pred kraj života kolega Petrović je morao pretrpjeti i najbolnija ljudska iskustva. Gubitak voljene supruge nagnao ga je na suočavanje s neizbježnim vlastitim krajem. I u tome je djelovao pribrano, a nebo mu ej podarilo dovoljno vremena za sve pripreme: reducirao je bogatu kućnu biblioteku, upustio se u mukotrpno renoviranje stana kako bi za sobom ostavio uređen prostor, kraj ljeta spokojno je proveo na moru. Duboki mir našao je već za života. Zasigurno će ga imati i u zemlji onostranoj. Ta spoznaja neka nam donese utjehu i posluži kao putokaz. Hvala mu na svemu čime je obogatio i uljepšao naše živote.


IN MEMORIAM: PROF. DR. SC. VELIMIR PETROVIĆ Ein letztes „Adieu!“ dem liebsten schwäbischen Schwiegersohn, dem Gröβten unter den Essekern. Der geehrte osijeker Germanist, Prof. Dr. sc. Velimir Petrović, regelmäβiger Professor in Daueramt bei der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur der Philosophischen Fakultät von Osijek in Rente, verstarb am Freitag, den 21. September nach kurzer Krankheit. Des Professors gedachten Kollegen und Freunde in ihren Ansprachen bei der Gedenkstunde an der osijeker Philosophischen Fakultät, Doz. Dr. sc. Leonard Pon, Prodekan für Unterricht und Studenten im Namen der Dekanin der Fakultät, die Leiterin der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur Doz. Dr. sc. Sanja Cimer, im Namen des Nachdiplomuniversitätsstudiums Sprachwissenschaft Prof. Dr. sc. Goran Tanacković Faletar, im Namen des Studiums der englischen Sprache und Literatur die auβergew. Professorin Dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić, der Vorsitzende der Deutschen Gemeinschaft-Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien Vladimir Ham sowie der langjährige Mitarbeiter von der Abteilung für deutsche Sprache und Literatur Prof. Dr. sc. Vlado Obad. Velimir Petrović wurde 1938 in Niš geboren und von 1962 bis zu seinem Tode lebte er in Osijek. 1958 diplomierte er Deutsch und Serbo-Kroatisch und jugoslawische Literatur an der Höheren pädagogischen Schule in Niš, 1963 die deutsche Sprache und Literatur an der Philologischen Fakultät in Beograd und 1969 die russische Sprache an der Höheren pädagogischen Schule in Beograd. Seinen Magister machte er 1973 an der Philosophischen Fakultät der Universität in Zagreb, wo er 1981 auch seinen Doktor machte. An der Philosophischen Fakultät, der damaligen Pädagogischen Fakultät, lehrte er von 1978 viele Generationen die allgemeine Linguistik, die Textlinguistik, die Syntax der modernen deutschen Sprache, die deutsche Rechtschreibung und Phraseologie sowie die Tendenzen der modernen deutschen Sprache. Er war ein aktiver und produktiver Wissenschaftler, als sein wertvollster wissenschaftlicher Beitrag gelten die Ergebnisse der Erforschung der sogenannten esseker Sprechweise, des urbanen deutschen Dialektes, der spezifisch für das osijeker Gebiet des 19. und 20. Jahrhunderts ist.

Dass der deutsche Dramatiker recht hatte, können wir alle hier Anwesende bezeugen, denn wir hatten die Ehre, über ein halbes Jahrhundert mit einem wahrhaftig guten Menschen zu leben. Unser guter Mensch kam nicht aus Sechuan, unser Velimir Petrović kam aus Niš und hier in Osijek unterrichtete er während seiner fruchtbaren Tätigkeit - (wenige erinnern sich daran) Russisch und Englisch, am längsten aber Deutsch. Er entfaltete hier die reichhaltige Palette seiner Güte: er war sanft in Wort und Lächeln, geduldig und still, selbstverleugnend, aber immer hilfsbereit, er war fleiβig und ausdauernd, ein verlässlicher Mensch. Wir bemühen uns zwar alle, wenigstens manchmal gut und entgegenkommend zu sein. Veljko brauchte das nicht, er brachte seine Güte in seiner Natur mit, im höflichen Benehmen, Nachdenken und Wirken. Alles was er machte war spontan, warm und angenehm wie ein sanfter Sommerregen. Das war etwas, was nicht zu erlernen ist, was nicht vorgespielt werden kann. Es gab doch eine Ausnahme, wobei auch Kollege Petrović unnachgiebig war, wobei er keine Kompromisse kannte. Seine wissenschaftlichne Texte mussten in methodologischem Angehen, akribischer Ausführung und Wortwahl vollkommen sein. Wenn ich einen Text hatte für das deutsche Sprachgebiet, bat ich jemanden von den fremden Lektoren, ihn zu prüfen. Doch wenn es um einen sehr wichtigen Beitrag ging, vertraute ich nur Veljkos Lektur.

Jeder, der Professor Petrović kannte, wird ihn als einen scharfsinnigen, heiteren, unaufdringlichen aber überall anwesenden Menschen, der auch in schweren Situationen Menschlichkeit ausstrahlte, in Erinnerung behalten. Das spiegelt sich am besten in den Worten seines Freundes und engen Mitarbeiters Prof. Vlado Obad wieder:

Auch nachdem Kollege Petrović in Rente ging, setzte er ein wenig entspannter aber ausdauernd seine Arbeit an der ergänzten Auflage des Essekerischen Wörterbuches fort. Das war eine Arbeit, die in wörtlich bis zu seiner letzten Stunde begleitete.

Erlauben Sie mir, dass ich Sie als Germanist an das bekannte Schauspiel „Der gute Mensch aus Sechuan“ erinnere, in dem Brecht auf wunderliche Weise die allgemeine Überzeugung, in der Welt gäbe es eigentlich sehr wenige gute Menschen, präsentiert. Er erklärt das mit ungerechten gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben. Auf die Erde holt er sogar drei Götter, damit sie wenigstens einen guten Menschen finden und damit beweisen, dass in dieser problemgeladenen Welt doch ein anständiges Leben möglich ist. Die Suche der Götter war lang und erschöpfend und ihr Ergebnis ist mangelhaft. Deshalb bringt Brecht am Ende der Vorstellung die ganze Truppe auf die Bühne und sie rufen nach Hilfe: „Geehrtes Publikum, bewege dich, alle auf Suche, denn gute Menschen muss, muss, muss es geben!“

Persönlich hatte ich das Glück, zwanzig Jahren in seiner Nähe zu verbringen: wir teilten die Arbeit, das Kabinett und die Überzeugungen. Wir beide neigten zu keiner politischen Tätigkeit, strebten nicht nach einer leitenden Funktion an der Fakultät. Wir wurden von dem Geiste der mitteleuropäischen Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit geleitet. Die Herausforderungen des Faches und der Lehrertätigkeit sowie enge Kontakte mit den Studenten lieβen keine Zeit und Kraft für administrative Tätigkeiten. Als der Ältere von uns ermahnte mich Veljko oft, geduldiger zu sein, während ich, als der Jüngere, ihn durch Empfehlungen interessanter Bücher und meiner Reiseabenteuern von dem übermäβigen Sitzen am Schreibtisch abhalten versuchte. Manchmal schien es, dass uns bestimmte Aufgaben einfach vorbestimmt waren: Marijanović-Obad-Petrović.

Zuletzt musste Kollege Petrović auch die schmerzlichsten menschlichen Erfahrungen durchleben. Der Verlust seiner geliebten Ehefrau zwang ihn zur Konfrontation mit dem unausweichlichen eigenen Ende. Auch dabei handelte er konzentriert und der Himmel gab ihm genügend Zeit zu allen Vorbereitungen: er reduzierte die reichhaltige Hausbibliothek, lieβ sich in die mühsame Renovierung der Wohnung ein, um einen geordneten Raum zu hinterlassen, das Sommerende verbrachte er ruhig am Meer. Eine tiefe Ruhe fand er schon zu Lebenszeiten. Sicherlich wird er sie im Jenseits auch haben. Möge dieses Erkenntnis uns Trost bringen und als Wegweiser dienen. Danke für alles womit er uns bereicherte und unsere Leben verschönerte.

47


IN MEMORIAM: OTTO HEINEK Ottó Heinek (6. veljače 1960. - 20. kolovoza 2018.) bio je mađarski njemački novinar i političar, koji je od 1999. do smrti bio predsjednik Zemaljske samouprave Nijemaca u Mađarskoj (MNOÖ). Heinek je rođen u Mohaču. Osnovnu školu završio je u Borjádu. Maturirao je na gimnaziji Leöwey Klára u Pečuhu 1978. Nakon obveznog vojnog roka pohađao je Sveučilište Janus Pannonius, gdje je studirao njemački jezik i diplomirao 1983. godine. Radio je kao novinar za mađarske novine na njemačkom jeziku Neue Zeitung. U međuvremenu je pohađao Mađarsku školu novinarstva koja djeluje pod okriljem Nacionalne udruge mađarskih novinara (MÚOSZ). Nakon prijelaza u višestranačku demokraciju radio je u Uredu premijera, gdje je radio kao vladin savjetnik u Nacionalnom uredu za manjine. Do 1995. postao je potpredsjednik tog vladinog tijela. Heinek je bio jedan od osnivača Nacionalne samouprave Nijemaca u Mađarskoj (MNOÖ), koja je osnovana 11. ožujka 1995. godine. Izabran je za zamjenika predsjednika MNOÖ u Konstituirajući kongres i služio je u tom svojstvu do 17. siječnja 1999., kada je izabran za predsjednika. Ponovno je iza-

IN MEMORIAM JAKOB DINGES 2. lipnja 2018. je, nakon teške bolesti, preminuo dugogodišnji predsjednik udruge Kuća Podunavskih Švaba, ravnatelj državne škole izvan službe Jakob Dinges. Komemoracija, nakon koje je uslijedio ukop urne, održana je 13. lipnja 2018. godine u Leinfelden- Echterdingenu. Jakob Dinges je od 1992. do 2000. godine obnašao sve važne podunavsko-švapske službe. Svoje raznovrsno djelovanje u potpunosti je stavio na raspolaganje podunavsko-švapskoj zajednici. Pod Jakobom Dingesom se Kuća Podunavskih Švaba u Sindelfingenu razvila u duhovno i kulturno središte Podunavskih Švaba koji žive rasuti diljem čitavog svijeta. Predstavljanje podunavsko-švapske povijesti i kulture težište je njegove velike i raznolike djelatnosti. U kulturnom djelovanju Kuće Podunavskih Švaba postavio je standarde. Osim toga mu je uvijek bio cilj spojiti Podunavske Švabe diljem svijeta i osnažiti

48

bran 2003., 2007., 2011. i 2015. godine. Izabran je za predstavnika njemačke nacionalne manjine tijekom na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 2014., ali je podnio ostavku na ovu dužnost prije konstituirajuće sjednice.

Ottó Heinek (6. Februar 1960 - 20. August 2018) war ungarisch-deutscher Journalist und Politiker, der von 1999 bis zu seinem Tode Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (MNOÖ) war. Heinek wurde in Mohacs geboren. Die Grundschule absolvierte er in Borjád. Seinen Abiturabschluss machte er am Gymnasium Leöwey Klára in Pécs (Fünfkirchen) 1978. Nach seiner Wehrpflicht besuchte er die Universität Janus Pannonius, wo er Deutsch studierte und 1983 seinen Abschluss machte. Er arih u očuvanju kulturnog identiteta. I u tome je postigao impresivan uspjeh. Jakob Dinges je za svoje zasluge odlikovan Saveznim križem za zasluge. Za vrijeme njegovog djelovanja Jakob Dinges je ostavio važan trag. Mi Podunavske Švabe mu dugujemo veliku zahvalnost.

Am 2. Juni 2018 verstarb nach schwerer Krankheit der langjährige Vorsitzende des Vereins Haus der Donauschwaben, Regierungsschuldirektor a.D. Jakob Dinges. Die Trauerfeier mit anschließender

beitet als Journalist für die ungarische deutschsprachige Zeitung Neue Zeitung. In der Zwischenzeit besuchte er die Ungarische Journalistenschule, die unter der Schirmherrschaft des Nationalvereines ungarischen Journalisten (MÚOSZ) wirkt. Nach dem Übergang in die Mehrparteidemokratie arbeitete er im Premierministeramt, wo er als Regierungsberater im Nationalbüro für Minderheiten tätig war. Bis 1995 wurde er Vizepräsident dieses Regierungsgremiums. Heinek war einer der Gründer der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (MNOÖ), die am 11. März 1995 gegründet wurde. Er wurde zum Stellvertreter des Präsidenten der MNOÖ im Konstitutionskongress gewählt und diente in diesem Amt bis zum 17. Januar 1999, als er zum Präsidenten gewählt wurde. Wiedergewählt wurde er in den Jahren 2003, 2007, 2011 und 2015. Bei den Parlamentswahlen in Ungarn 2014 wurde er zum Vertreter der deutschen Minderheit gewählt trat aber vor der Konstitutionssitzung von diesem Amt zurück. Am 20. August 2018 ist er nach einer schweren Krankheit von uns gegangen. Die Deutsche Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien drückt der Familie von Ottó Heinek sowie der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen ihr aufrichtiges Beileid aus. Urnenbeisetzung fand am 13. Juni 2018 in Leinfelden-Echterdingen statt. Von 1992 bis 2000 hatte Jakob Dinges alle wichtigen donauschwäbischen Ämter inne. Sein vielfältiges Wirken stellte er ganz in den Dienst der donauschwäbischen Gemeinschaft. Unter Jakob Dinges entwickelte sich das Haus der Donauschwaben in Sindelfingen zum geistigen und kulturellen Zentrum der weltweit verstreut lebenden Donauschwaben. Die Vermittlung donauschwäbischer Geschichte und Kultur war ein Schwerpunkt seiner umfangreichen und vielseitigen Tätigkeit. In der Kulturarbeit des Hauses der Donauschwaben hat er Maßstäbe gesetzt. Zudem war es ihm stets ein Anliegen, die Donauschwaben weltweit zusammen-zuführen und sie in der Wahrung ihrer kulturellen Identität zu stärken. Auch das ist ihm eindrucksvoll gelungen. Für seine Verdienste wurde Jakob Dinges mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In der Zeit seines Wirkens hat Jakob Dinges wichtige Spuren hinterlassen. Wir Donauschwaben sind ihm zu großem Dank verpflichtet.


4

Osijek, 2018.

49


BOŽIĆNI DOMJENAK U            četvrtak 13.12.2018. u dvorani “Bells” u Osijeku održan je Božićni domjenak Njemačke zajednice. Domjenak je popra  raznolikim glazbenim programom uz nastupe našeg zbora ćen “Alte Kameraden” i grupe MGM.

                                                          

Osim toga, gosti su mogli uživati u glazbi koju su izvodili učenici na svojim tamburaškim instrumentima te dječji zbor Osnovne škole “Retfala“.

WEIHNACHTSEMPFANG Am Donnerstag, den 13. Dezember 2018 fand der Weihnachtsempfang der Deutschen Gemeinschaft im Saal Bells, in Osijek statt. Begleitet wurde der Empfang von einem abwechslungsreichen Musikprogramm mit dem Auftritt unseres Chores „Alte Kameraden“ und der Gruppe MGM. Außerdem konnten die Gäste die Musik der Schüler auf ihren Tamburitzainstrumenten und den Kinderchor der Grundschule “Retfala” genießen.

BOŽIĆNI DOMJENAK ZA DJECU IZ SUBOTNJE ŠKOLICE U subotu, 15.12.2018. u prostorijama Njemačke zajednice polaznici Subotnje školice su tradicionalno zajedno okitili bor za nadolazeće blagdane. Uz to na kraju su im podijeljeni božićni poklončići.

WEIHNACHTSEMPFANG DER SAMSTAGSSCHULE Am Samstag, den 15.12.2018. In den Räumlichkeiten der Deutschen Gemeinschaft schmücken die Samstagsschüler traditionell einen Weihnachtsbaum für die kommenden Feiertage. Außerdem bekamen sie Weihnachtsgeschenke.

IZLOŽBA “PODUNAVSKE ŠVABE – NIJEMCI U JUGOISTOČNOJ EUROPI” U petak, 31.11.2018. godine u foajeu Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku otvorena je izložba s nazivom “Podunavske Švabe – Nijemci u Jugoistočnoj Europi” Središnjeg muzeja Podunavskih Švaba u Ulmu. Predsjednik Njemačke zajednice u Osijeku, Vladimir Ham, otvorio je izložbu. Mnogobrojni posjetitelji su kroz izložbu mogli naučiti nešto o povijesti njemačke nacionalne manjine i Podunavskih Švaba na području Jugoistočne Europe sve do danas.

50


otvorenju izložbe su uz mnogobrojne posjetitelje Na došli i mnogi učenici srednjih škola iz Osijeka i tako je            naša osječka mladež napunila foaje Gradske knjižnice. Iako je izložba trajala samo nekoliko dana, učenici naše   Subotnje školice su također imali priliku posjetiti izložbu i tako naučiti nešto o Podunavskim Švabama i njihovoj                                        povijesti.               

AUSSTELLUNG „DONAUSCHWABEN – DEUTSCHE IN SÜDOSEUROPA“   Am Freitag, den 31.11.2018 im Foyer der Stadt- und   Universitätsbibliothek in Osijek wurde eine Ausstellung mit dem Titel “Donauschwaben - Deutsche in Südosteuropa” des Ulmer Zentralmuseums der Donauschwaben eröffnet. Der Vorsitzende der Deutschen Gemeinschaft in Osijek, Herr Vladimir Ham, eröffnete die Ausstellung. Während der Ausstellung konnten zahlreiche Besucher etwas über die Geschichte der deutschen nationalen Minderheit und der Donauschwaben in Südosteuropa bis zum heutigen Tag erfahren. Zur Eröffnung der Ausstellung kamen zahlreiche Besucher sowie viele Schüler aus Osijek, und so füllte unsere Osijek-Jugend das Foyer der Stadtbibliothek. Obwohl die Ausstellung nur wenige Tage dauerte, hatten die Schüler unserer Samstagsschule auch die Möglichkeit, die Ausstellung zu besuchen, um etwas über die Donauschwaben und ihre Geschichte zu erfahren.

Radionice u Subotnjoj školici Naši mališani su uživali u zimskim radostima u svojem gradu. U poučnoj šetnji našom Promenadom zajedno smo ponavljali vokabular vezan za zimu, zimsku odjeću i prirodu. Na radionici s temom „Znamenitosti“ u Austrijskoj čitaonici su učenici upoznati sa zanimljivosti o najpoznatijim znamenitostima u Njemačkoj i svijetu.

Workshops in der Samstagsschule Unsere Kleinen genossen die Winterfreuden in ihrer Stadt. In einem lehrreichen Spaziergang durch unsere Promenade wiederholten wir gemeinsam Vokabeln zu Winter, Winterkleidung und Natur. In einem Workshop zum Thema “Sehenswürdigkeiten” im österreichischen Lesesaal lernten die Studierenden Interessantes über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands und der Welt.

51


DG NJEMAČKA ZAJEDNICA Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj OSIJEK

DG DEUTSCHE GEMEINSCHAFT Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien OSIJEK

52

Profile for DG Osijek

Deutsches Wort 102-103  

Deutsches Wort 102-103  

Profile for dragunov
Advertisement