Page 1

NOVEMBER 2021 - JAARGANG 25 - NR. 272 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

o.a. • Van de redactie • Colofon • Vanuit de Dorpsraad Foto Harry Bardoel

• Kiek Bèrs • Abraham of Sara gezien? • Dierenproat • Drie op een rij

• In gesprek met Niels Keijzers • Blog • Gefelicitaart • Kerkberichten


Voorpaginafoto

COLOFON

De bouw van de starterswoningen CPO3 is volop bezig. Zie artikel elders is dit blad.

Van de redactie En dan zitten we alweer in de maand november van 2021. Nog een kleine 8 weken tot het nieuwe jaar. Voor zover nu bekend - en afgaande op de coronamaatregelen die nu van kracht zijn, barst het carnavalsfeest weer los op zaterdag 13 november. Om 19.30 uur wordt de 52-ste Prins van de Bokkerijers bekend gemaakt. Ook gaat de basisschooljeugd weer op SuperMaxiWeekend en komt Sinterklaas weer naar Nederland - en Beers - om de kinderen te verblijden met zijn bezoek en iets lekkers. Tot die tijd kunnen we eerst weer genieten van deze novembereditie van de DorpsCourant. Deze maand blikken we met Niels Keijzers terug op zijn jeugdjaren in Beers en vertelt hij ons hoe het nu met hem gaat. Ook zijn er in Beers twee meiden geboren, een aantal mensen 50 jaar geworden en hebben we de Gefelicitaart weer mogen uitdelen aan een groep mensen die zich inzet voor de Beerse gemeenschap. Veel leesplezier en tot in de feestelijke decembermaand.

Zelf activiteitenkalender invullen

DE

DORPSCOURANT

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

?

Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl

Afvalkalender 2021

Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl

De redactie behoudt zich het recht voor FEBRUARI

JANUARI Maandag

4

Maandag

11

om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Maandag 1 Maandag

8

Maandag

18

Maandag

Redactie 15

Maandag

25

Maandag

22

Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

APRIL

MEI

Zaterdag

3

Maandag

12

Maandag

3

Maandag 10vd Besselaar Linda Reijs Marcel Linders Malou

Van wie is deze Beerse voordeur? uw antwoord voor 10 MaandagMail19 november naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot Maandag en wint u heerlijke kaas van Landgoed 26 de Barendonk. De vorige deur van de maand was van Mevr. Degen, Grotestraat 21. Uit liefst 9 goede inzendingen is Hennie Wouters getrokken als winnaar van de waardebon.

JULI

Maandag

17

De vormgeving en22 druk wordt verzorgd Zaterdag door Flekx

Maandag

31

AUGUSTUS De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023

Maandag

5

Maandag

2

Maandag

12

Maandag

9

Maandag

19

Maandag

Maandag

26

16 DEADLINE

tel. 0485 - 31 80 09

OKTOBER

23 december-uitgave Maandag 30 Ma 15 nov. 24.00u Maandag

NOVEMBER

Maandag

4

Maandag

1

Maandag

11

Maandag

8

Maandag

18

Maandag

15

Maandag

25

Maandag

22

Maandag

29

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afval-kalender.

2 Kerstboom

Plastic verpakkingen, blik en drinkpakken

november 2021

Let op: inzameldag is verplaatst naar zaterdag


Vanuit de Dorpsraad... Masterplan Wonen De gemeente Cuijk had als doel om in 2021 voor ieder dorp een Masterplan Wonen vast te stellen. In dit plan wordt gekeken naar mogelijkheden van woningbouw voor de korte, middellange en langere termijn. Juli 2020 is in ons dorp een eerste bewonersavond gehouden. Op deze avond stond de vraag centraal of er extra woningen moeten komen in Beers, voor welke doelgroepen en op welke locaties. De inbreng van de aanwezige dorpsbewoners is meegenomen door de gemeente. Suggesties van mogelijke bouwlocaties zijn vervolgens afgezet tegen geldende ruimtelijke/planologische grenzen van de gemeente en provincie. Juni 2021 heeft een tweede bewonersavond plaatsgevonden. Op deze

gemeente Cuijk en kan vanaf daar gedownload worden (cuijk. nl/masterplan-wonen). Op burendag 2021 was het weer tijd om de mouwen op te stro-

avond is het concept-Masterplan voor Beers gepresenteerd en toegelicht aan de aanwezige bewoners. Met hen is hierover van gedachten gewisseld. Dinsdag 5

Burendag 2021 De werkgroep is erg blij met alle vrijwilligers van afgelopen seizoen (ruim 40 personen!) Lijkt het jou ook leuk om een bijdrage te leveren aan een mooi strandje geef je dan op bij 1 van de leden van de werkgroep. Nogmaals grote dank aan alle vrijwilligers! Bedankt voor jullie inzet! oktober jl. heeft het college van burgemeester en wethouders het Masterplan Wonen voor Beers vastgesteld. Het Masterplan is te vinden op de website van de

Stoep garage verkoop

Op 28 november vindt de eerste Stoep Garage verkoop plaats. Tijdstip van 11:00 tot 16:00 De Deelnemers hiervan zullen aan huis kenbaar maken dat ze deelnemer zijn. (ballonnen, vlaggen,slingers) Dus neem eens een kijkje bij de deelnemers. Wie weet vind je daar wel wat je net zocht. In de diverse weekbladen en social media wordt hier nog aandacht aan besteed. Hieronder volgen de deelnemers die zich alvast hebben opgeven. Maar er zullen er best nog meer zijn die wij hier niet meer konden vermelden.

28 November Stoep Garage verkoop Beers deelnemers lijst

pen om het strandje van Beers “winter klaar” te maken. Met bijna 20 vrijwilligers is er hard gewerkt om al het onkruid te verwijderen, het volleybalnet

Tot volgend seizoen! Esther Bodden, Henriëtte Thijssen, Ingrid van Boekel en Sjors Vink

Op de Hof 8 g.vroomans@ upcmail.nl 9. A lbert en Marion Oppers, De Vang moppers67@gmail.com 10. Fam. Keijzers De Vang 22 ihc. keijzers@telfort.nl 11. C indy Verwaaijen op De Wieken 7 cindyve@live.nl 12. G erard keijzers Het spoor 9 keijzersbeers@gmail.com 13. Karen van der Veer (op het

plein) karen.van.der.veer@ verla.be 14. E sther Kaak W.P.F Ghijsenstraat 2 esther_kaak@hotmail.com 15. Mieke Kaak W.P.F Ghijssenstraat 16. Koen en Loes Cornelissen De Klef 2 kcorneliss@gmail.com 17. Antoine van den Heuvel De Vang 11c a.heuvel@home.nl

0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl

Opgave WABP Beers

1. Marijke de Kleijn Jan van Daalstraat 38 Beers rockydekleijn@ hotmail.com 2. Truus Loeffen Jan van Daalstraat 28 Beers truusloeffen@ gmail.com 3. Carla en Ser ten Haaf Molenstraat 7 Beers ser_tenhaaf@ hotmail.com 4. Rieky Theunissen De Wieken 39 Beers riekytheunissen@ hotmail.com 5. Jolanda Bardoel en Elvi Boeyen De Wieken 15 Beers jolanda. Hopende op een leuke middag bardoel@gmail.com voor iedereen, en wensen de 6. Yvonne Vos Burg.Thijssenstraat deelnemers veel succes met de 27 Beers Vos.Ivonne@live.nl verkoop. 7. Familie Claassen, Korte Spruit 7 Met vriendelijke groet, jennyvanmil@hotmail.com Stichting Kloosterfeest Beers 8. Micha en Genevieve Denissen november 2021

te verwijderen en de laatste prulletjes op te ruimen van het strand. Tijdens de koffiepauze was er nog even tijd voor een korte evaluatie van het seizoen 2021.

WABP De Overlaat

Bewoners van: Kerkeveld, de Burg. Thijssenstraat , Burg. van Raaijstraat, Jan van Daalstraat, Nieuwstraat, De Klef, Elstweg, Dr. Moonsweg en de Broekhofsestraat kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie De Overlaat. Stuur een mailtje naar deoverlaatwabp@gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.

3

WABP Neiehuukske

Bewoners van: De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Het Spoor, Korte Spruit, Het Vonder en de Zandweg kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie Neiehuukske. Stuur een mailtje naar wabpneiehuukske@gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.


Voor de 2e wereldoorlog was Beers een dorp waar de meeste mensen hun brood in de landbouw verdienden. Veel arbeiders werkten als knecht of meid bij een boer. Na de oorlog werd dat langzamerhand anders. De boeren mechaniseerden. De tractors en melkmachines verschenen en steeds meer Beerse mensen gingen in fabrieken werken, veelal in Cuijk. Aanvankelijk in bedrijven die met de landbouw te maken hadden: de melkfabrieken Lacto/Nutricia en St. Maarten, Homburg en Hencu.

Koos Strik

Sjang Siebers

Tien Linders

Hent Geurts

Vanaf de 60-er jaren ook in bedrijven die niets meer met de landbouw te maken hadden: De Slijpsteen, Celtona, typemachinefabriek Royal en Smits meubelen. Een van de grootste was, en is,

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. DE

DORPSCOURANT

sen. Hier zie je Koos Strik, Tien Linders, Sjang Siebers en Hent Geurts die in 1972 bij Chicopee werkten. Ben je ook in het bezit van wer-

kende Beerse mensen op foto en wil je ze delen? Neem dan contact op met Pieter ten Haaf, tel 314946.

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Chicopee. Zij startten in 1961 in Cuijk een fabriek in non-woven en verhuisden al snel naar de haven in Katwijk. Er werkten veel Beerse men-

4

november 2021


Jill

dieren proat

in het gras en als de disk gegooid word breng ik het terug. Mijn favoriete speeltje: Knuffels kan ik Mijn naam is: Jill en geen genoeg van krijgen Samson op de foto is mijn favoriet , woon met Marian Ben op de Windpeluw ik Mijn ras is: Golden dol Retriever op Leeftijd: 16-2-18 en autodus 3 jaar jong rijden: Vind het gezellig om mee Eigenschappen: te gaan, maakt me niet uit waar Rustig, gezellig en naar toe: de plassen, bossen, Toneen allemansvriend, gelaar en zelfs naar de dierenarts. vooral kinderen vind Moet altijd “laag blijven “, zodat ik leuk. ik tegen niemand opspring, dus Mijn grootste angst spring ik ook niet in de auto, laat is: ben nergens me mooi in de auto tillen. bang voor, hoop Snurk ik: snurk niet, maar ben alleen dat ik nooit wel ooit in dromenland, waarbij aangevallen word ik een piepend geluid maak. door een andere hond. De volgende is : Sep, de labradoeMijn favoriete del die bij mij in de buurt woont dingen om te doen: Wandelen samen Kopij aub inleveren vóór met Bowie. Als ik alleen met het vrouwtje wandel, een stuk hout 10 november zoeken en in mijn bek mee naar huis nemen; zwemmen; rollebollen

CPO 3 Beers: per dag een huis Eindelijk was het dan zover! Tweeënhalf jaar nadat de eerste ideeën over een derde CPO-project in Beers op tafel kwamen, werden de negen woningen afgelopen maand neergezet op het braakliggend terrein achter de tennisvelden. Het wijkje achter het gemeentehuis van Beers begint nu echt zijn uiteindelijke vorm te krijgen. De bouw van de woningen verliep snel; iedere werkdag werd er een huis neergezet! Zo soepel en snel als de woningen werden gebouwd, zo soepel en snel verliep de aanloop ernaartoe niet. Dit had vooral te maken met de strenge maatregelen in de beginfase van de coronaperiode. Het zou zorgen voor

ongeveer acht maanden vertraging. Gelukkig verliep de samenwerking met de gemeente en de aannemer verder voorspoedig. Vooral de gemeente Cuijk was zeer coöperatief en meedenkend. Hierdoor zijn goede afspraken tot stand gekomen met tennisvereniging Play Back en de direct omwonenden, die zich op hun beurt zeer welwillend opstelden. De noodzaak van woningen voor starters uit Beers wordt namelijk door de meeste Beersenaren erkend. Voor CPO-3 lag hier ook de prioriteit: er moesten betaalbare starterswoningen gerealiseerd worden voor Beerse jongeren. Een moeilijkheid hierbij is het gasloos bouwen, een voorschrift

vanuit de Nederlandse regering, wat het project niet goedkoper maakt. Uiteindelijk realiseren we woningen die volledig ‘nul-opde-meter’ zijn, met zonnepanelen en een warmtepomp. De bouw van de woningen gebeurde bovendien grotendeels in een fabriek, waardoor de inwoners van de Prinsenstal en de Bokkerijershof zo min mogelijk overlast zouden ervaren. De foto op de voorpagina van deze Dorpscourant was de volgende dag alweer achterhaald, want de bouw gaat ontzettend snel. Toch moet er nog het één en ander gebeuren. De binnenmuren moeten geplaatst worden, de vloerverwarming en elektriciteit moet aangelegd worden, daarnaast krijgt iedere woning nog een berging en de tuinen worden klaar gemaakt. Ook worden gedeeltes van de woningen wit gemaakt

MAANDSCHOTEL

Bamischotel speciaal CHTS NU S0LE EURO 9,5

november 2021

5

en één woning zal volledig wit worden geschilderd. Over een aantal weken zullen de woningen opgeleverd worden. De verwachting is dat in de tussentijd ook de parkeerplaatsen en stoep worden aangelegd. Daarnaast worden er vijf bomen voor de woningen geplaatst. Belangrijk voor de verkeersveiligheid is de T-splitsing PrinsenstalGrotestraat. Daarom zal ook die binnenkort aangepakt worden, nu alle CPO-projecten zo goed als klaar zijn. Tot slot willen we graag Martijn van den Bogaard en Kristel Weren bedanken voor hun assistentie bij de totstandkoming van het project. Mede door hun hulp en advies is Beers weer negen woningen rijker! Giel Theunissen Voorzitter CPO Prinsenstal Beers


TweeOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Tonnie van Gaal

Bonaire. 13. Zit liever niet opgesloten maar als ’t dan toch moet dan met Miranda, daar houd ik het makkelijk 24 uur mee vol. 14. Er hoeft niet perse iets te veranderen maar ik vind wel dat er op de Burg. Thijssenstraat hard gereden wordt. 15. Ik heb mijn buurman Mathieu Schaminee gevraagd.

Mireille Croonen

1. Hoi hoi, ik ben Tonnie van Gaal, 53 jaar jong en 3 jaar geleden samen met Miranda in Beers in de Jan van Daalstraat komen wonen. 2. Van maandag tot vrijdag gaat de wekker rond 6.30 uur af, doe rustig m’n dingetje en ga rond half 8 richting Wijchen waar ik met veel plezier werkzaam ben als meubelspuiter, bezorger/ monteur “ manusje van bijna alles” bij HG Woonidee. ’s Avonds is het tijd om te relaxen, soms een wandelingetje maken, beetje tv kijken en zo nu en dan lekker een balletje trappen. 3. Voetballen is m’n grootste hobby ik doe dat sinds dat ik mee mocht doen bij Estria ( inmiddels EGS ’20 ), verder ga ik graag een hapje eten en regelmatig (ergens ) een borreltje doen bevalt me ook wel. 4. Een slechte eigenschap van mij is dat ik soms nogal bot uit de hoek kan komen. 5. Als ik er een mogelijkheid bij zou hebben dan zou ik graag piloot zijn bij KLM. 6. Droom al enige tijd van een huisje op Bonaire, is er nog niet van gekomen omdat we ons er nog niet genoeg in hebben verdiept.. 7. Als je het een blunder kunt noemen dan is mijn grootste blunder dat ik vroeger niet ben gaan studeren. 8. Ik wil me vergelijken met een viool, raak je de juiste snaar dan kun je veel kanten met me op 9. Mijn ouders waren/zijn behulpzaam, ik denk dat ik dat ook wel ben. 10. Bij woningbrand is alleen maar belangrijk dat we zelf in veiligheid zijn, de rest is vervangbaar. 11. Beste cadeau zit ‘m voor mij niet in materiële dingen, een goede gezondheid is mijn grootste cadeau. 12. De laatste 3 vakanties waren eiland hoppen op de Antillen tour door de Pyreneeën en DE

DORPSCOURANT

1 Ik ben Mireille Croonen 48 jaar jong en getrouwd met Roy Croonen. Samen wonen we met onze honden Peach en Fred op de Burgemeester van Raaijstraat. 2. Om 6.00 opstaan met flinke tegenzin (in de winter dan) en na mijn kopje koffie en ontbijtje ga ik onze honden uitlaten. Ik rij meestal tegen 7.30 naar mijn werk, dat ligt een beetje aan mijn dienst die ik draai.

voor ben ik bang. Nou eentje dan, in de bioscoop in het donker het toilet zoeken, en bij de nooduitgang terecht komen? Iedereen in de bios kon het zien, aangezien ik langs het scherm op liep. Zo zijn er honderden voorbeelden hoor, helaas. :-) 8 Ik ben wel te vergelijken met een tikkel (zo’n dropje). Ik kan door m’n grote mond best hard overkomen, maar van binnen zacht want het liefst zorg ik graag voor mens en dier. 9 Niet opgeven en altijd opstaan hoe moeilijk ook. 10 Zolang Roy en Peach en Fred maar buiten zijn, de rest is materiaal… 11 Toen Roy en ik net iets met elkaar hadden, kreeg ik het romantische cadeau van hem…. een wc rol met 28 erop. 12 Duitsland, Denemarken en Friesland. Altijd met onze honden. 13 Ik wil liever niet opgesloten worden.. 14 Iets veranderd zien…..nou niets eigenlijk… Of toch, wat minder verkeer zou wel fijn zijn. 15 Aan Chris Reijs of zijn vriendin Chantal. Kopij aub inleveren vóór 10 oktober

Bokkerijersnieuw

Ik werk in zorgcentrum Malderburch, waar ik alweer 11 jaar diverse functies heb gehad en waar ik met heel veel plezier werk. Na mijn werk ga ik meestal met de honden een paar uur naar het bos. Daarnaast ben ik lang mantelzorger geweest voor mijn moeder, maar zij woont sinds kort in de Schittering. 3. Wandelen ( ik hou echt van de natuur in weer en wind) koken en eten met vrienden. Spelletjesavonden met vrienden, Lezen en soms een goede film kijken. 4 Ik ben erg ongeduldig en gehaast in mijn hoofd… Dat zou wel minder mogen. Ook soms een te grote mond (hart op de tong) 5 Wat genuanceerder zijn en geduldiger zijn… 6 Verhuizen naar Noord-Friesland is echt een droom van me (ons) Werk houd ons een beetje tegen, maar hopelijk komt onze droom ooit uit. 7 Oeiiii daar is deze rubriek echt veel te kort

6

Wie zou er volgens jou de 52e Prins van De Bokkerijers moeten worden? De prinsenkeuze commissie pakt het dit jaar anders aan! Alle inwoners van Beers mogen meebeslissen wie onze 52e Prins wordt. Via www.debokkerijers.nl kan tot 11 novemnovember 2021


De Buurtmarkt in wording De Buurtmarkt? Al lang niets meer van gehoord. Zou het nog wel door gaan? Per week krijgen we zeker 5 keer de vraag, hoe het er mee staat. Het duurt natuurlijk ook heel erg lang voordat er iets gebeurt. Soms lijkt het alsof er niets gebeurt... Achter de schermen gebeurt er van alles. Ik probeer een klein beetje een overzicht te geven van die ontwikkelingen.

ming van de Buurtmarkt.

Samenwerken in het dorp

Het project van de Buurtmarkt is een langlopende kwestie. Misschien is het wel eens goed om wat namen te noemen van mensen die mee helpen bij de totstandkoming van de Buurtmarkt. • |Allereerst natuurlijk Twan en Els van Dijk. Hun eindeloze geduld is bijzonder en daar zijn als Buurtmarkt heel dankbaar Aankoop van het pand we voor. Zij bieden de Buurtmarkt In het oorspronkelijke plan stond de mogelijkheid om een tijdelijke winkel te vestigen en gebruik dat een fonds het pand aan de Gildeweg zou kopen, verbouwen te maken van de bakkerij-uitrusting, zodat het dorp voorzien en inrichten. Daarna zouden ze wordt van heerlijk brood. ons het pand in gebruik geven tegen een symbolische huur. Dit • De dorpsraad draagt ook zijn steentje bij. In de loop van de fonds heeft een ander visie onttijd is de samenstelling een wikkelt, waardoor zij het pand beetje verandert, maar de niet meer willen kopen. Ze wilde betrokkenheid is enorm. nog wel financieel bijdragen aan • Met Stephan Müskens heeft het project. Daarop zijn wij op de Buurtmarkt een goede zoek gegaan naar partijen die de adviseur. Hij weet wat er leeft huurbaas voor de Buurtmarkt in het dorp, heeft een fijn willen zijn. We hebben twee netwerk en is als ondernemer partijen gevonden die het pand behulpzaam bij de plannen van willen kopen, op het moment de Buurtmarkt. Maar hij staat dat de overige fondsen en Pluryn de Buurtmarkt ook praktisch akkoord gaan met de totstandko-

ws

ber gestemd worden op jouw favoriete Prins. Hoe meer stemmen op jouw kandidaat, hoe groter de kans dat dit onze nieuwe Heerser wordt. Uiteraard houden we de tussenstand in aanloop naar het Prinsenbal op 13 november nauwlettend in de gaten. De top 11 van de kandidaat-prinsen mag een prachtige ‘bokkenkop’ in de tuin verwachten zodat iedereen kan zien dat deze kandidaat prins tot één van de favorieten behoort. Onze nieuwe Prins zal tijdens het prinsenbal op 13 november bij ’t Wapen van Beers (aanvang 19:30 uur) worden gepresenteerd.

Investeringen We hebben leveranciers die in de inrichting van de winkel willen investeren. Zo is er laatst een prachtige vrieskast bij de Buurtmarkt geplaatst. Deze is betaald door onze vleesleverancier en daar maken wij nu dankbaar gebruik van. Een aantal jaren geleden is er in Beers een rondgang geweest, om geld op te halen voor een nieuwe bestelbus voor de Buurtmarkt. Ondernemers en betrokkenen hebben de portemonnee getrokken voor de buurtmarkt. Ook daar blijkt de betrokkenheid van het dorp uit. Ook onze groothandel ondersteund de Buurtmarkt in Beers. Ze betalen fors mee aan de winkelinrichting en staan ons met

ten voor de verkoop van de donateurskaarten t.b.v. Carnavalsvereniging “De Bokkerijers. Met uw bijdrage zijn wij in staat om tal van activiteiten te organiseren in het kader van carnaval. Denk daarbij o.a. aan: - Jeugdbal en Prinsenbal - Prinsenreceptie van de Jeugdprins en Prins - Witte Gei’t Quizavond - Pronkzittingen - Bezoekje aan en attentie voor de zieke inwoners - Zeepkistenrace - Optocht - ’t Bèrse Bitterbal - Familiecarnaval De prijs van een donateurskaart bedraagt € 5,-. De houder van een donateurskaart krijgt flinke korting op de entreeprijs voor één van de pronkzittingen in februari 2022. De donateurs-

Donateurskaarten

raad en daad bij.

Het zou zo fijn zijn…. Het zou zo fijn zijn, als de Buurtmarkt kan melden dat alle hindernissen zijn genomen en dat we kunnen starten met de verbouwing van de Buurtmarkt. Per week zijn we enkele uren bezig om de realisatie vorm te geven. Daarbij kun je denken aan het uitwerken van plannen, het benaderen van fondsen, telefoongesprekken, verslagleggingen, opnieuw plannen uitwerken, relaties onderhouden, koffie drinken… Alles bij elkaar opgeteld, is het een behoorlijke krachtinspanning. Daarom is het spijtig, dat aan de buitenkant er zo weinig zichtbaar is. Voor de Buurtmarkt is het fijn, dat Pluryn ons is staat stelt om de tijd vrij te maken voor dit project met alle bijkomende kosten die het met zich mee brengt. We weten een ding zeker: alles is vergeten op het moment dat het lint van de verbouwde en vernieuwde Buurtmarkt wordt doorgeknipt. Misschien wel door koningin Maxima zelf…

kaarten zijn ook te koop bij Tankservice Van LanenDerks (TinQ), ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk). Aankondiging Zeepkistenrace Voor de tweede keer organiseren wij op carnavalszaterdagmiddag voor jong en oud de zeepkistenrace. Deelnemers racen in hun zelfgemaakte kist van de helling af. Er zijn diverse prijzen te winnen en uiteraard wordt ook de originaliteit beloond. Het is leuk om je eigen zeepkist te bouwen! En hoe leuk is het niet om met je vriendengroep, buurt of met je sportclub mee te doen. Daar kun je nu alvast over nadenken. Gooi het maar eens in de groep. Vanaf december vind je op onze website meer informatie over het reglement en het inschrijfformulier. Heb je vragen, neem dan gerust contact op via zeepkistenrace@debokkerijers.nl.

Mochten ze nog niet bij u aan de deur zijn geweest dan kunt u binnenkort onze leden van de Raad van Elf bij u aan huis verwachnovember 2021

ten dienste: Samen met Stephan is de Buurtmarkt op tour geweest om een personenbus aan te schaffen. •B o, Conny, Heleen, Maria, Marinka, Suzan en Suzanne… Allemaal Beerse meiden die in de winkel werken. De Buurtmarkt heeft medewerkers uit de Buurt.

7


Ook Dorpsraad Beers levert bijdrage aan ‘bruidsschat’

Vrolijk én verrassend afscheid gemeente Cuijk In januari 2022 houdt onze gemeente op te bestaan. Op zaterdag 27 november staan we tijdens de Avond van de Schatbewaarders nog éénmaal stil bij wat de zeven dorpen van Cuijk zo bijzonder maakt, waar we als gemeenschap trots op zijn en wat daarom in de nieuwe gemeente Land van Cuijk zeker niet verloren mag gaan. “Het wordt zeker geen avond van treurige nostalgie”, zeggen de organisatoren over de afscheidsavond in Schouwburg Cuijk, “maar juist een vrolijk en dynamisch programma, net zang, dans, filmpjes en gesproken woord van eigen bodem.” Drie van de filmpjes, die op die avond worden vertoond, zijn gemaakt door Floris van Heukelom uit Beers.

waarom juist voor dat symbool is gekozen. In de komende weken wordt, onder meer via de lokale kranten en de Facebookpagina van Cuijk Doet, meer bekend over het programma van de Avond van de Schatbewaarders. Over wie de andere optredende artiesten zijn, over de filmpjes die op deze avond worden vertoond, over de verrassende namen van de presentatoren – en nog veel meer. Wil je er ook bij zijn? Vanaf dins-

De rode draad van het programma in Schouwburg Cuijk is de overhandiging van de ‘bruidsschat van Cuijk’. Vertegenwoordigers van alle kerkdorpen en de vier wijken van grootste kern Cuijk vullen die avond een prominent op het podium geplaatste schatkist. Dat doen ze met ‘iets’ dat symbool staat voor hun dorp. Wat dat ‘iets’ is wordt bepaald door de dorpen en wijken zelf. Aan het einde van de avond wordt de ‘bruidsschat’ meegegeven aan de toekomstig gemeentesecretaris van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Ook de Dorpsraad Beers voegt die avond, namens het dorp Beers, een symbool toe aan de ‘bruidsschat’. Twee leden van de Dorpsraad krijgen bovendien de gelegenheid om op het podium van de schouwburg toe te lichten

Op 1 oktober is Keet Verlinden geboren op de Elstweg. Ze is de dochter van Bas Verlinden en Kim Boeijen en het kleine zusje van Mik. Op de Nieuwstraat is 4 dagen later, 5 oktober, Lot Liebregts geboren. Dochter van Monique Driessen en Pieter Liebregts. Zij is het kleine zusje van Cas. Wij wensen alle ouders en grote broers veel geluk met de mini dames.

Aandacht, respectvol en creatief Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868

Samen vinden we de kracht DE

DORPSCOURANT

dag 2 november kunnen kaarten voor de Avond van de Schatbewaarders worden besteld via de website www.schouwburgcuijk. nl. De kaarten zijn gratis, maar let op: er zijn niet meer dan 600 kaarten beschikbaar voor deze eenmalige voorstelling. Wees er dus snel bij!

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

8

november 2021


Wonen-welzijn-zorg;

Hoi, Ik ben Janneke Meulepas. Fleur vroeg mij of ik iets wilde vertellen in de dorpscourant, wat spannend en ook leuk! Ik ben 6 jaar en woon met mijn papa Freek, mama Yvonne, broertje Lars en hond Saartje in de Broekhofsestraat. Ik zit in groep 3 en ik vind het heel leuk dat we nu écht gaan leren lezen en schrijven. Thuis lees ik alle verpakkingen en vraag ik papa en mama wat de woorden betekenen. Daar leer ik veel van, zo weet ik nu dat Fiep Westendorp Jip en Janneke tekent. Zoom vind ik ook heel leuk om te doen. Na school speel ik graag met Lego Friendz, ga ik op onze trampoline of knuffel ik met mijn grote knuffelvarken. Als ik ga knutselen en kleuren maak ik graag een bouwtekening

Op 25 november zal er een overleg plaatsvinden in Beers met het bestuur van de KBO, Trefpunt, Dorpsraad en de werkgroep wonen, welzijn en zorg. De KBO organiseert dit en een verslag daarvan kan dus niet eerder geplaatst worden dan in het januarinummer van de DorpsCourant. 10 November is de dag van de mantelzorg. Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg dan zijn er vele mogelijkheden om daarbij ondersteuning te krijgen. Alleen hoe die ondersteuning te krijgen is, is soms lastig te vinden of onduidelijk. Misschien kan de website: www. mantelzorglvc.nl je veel informatie geven. Weet je dat mantelzorgers ook in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding?

Janneke van tevoren en dan vink ik af wat ik al klaar heb. Zo weet ik ook precies wat er nog gedaan moet worden. De volgende keer mag mijn klasgenoot Zavy een stukje schrijven.

Leefbaarheidsgelden:

Kopij aub inleveren vóór 10 november

In het oktobernummer van de DorpsCourant heb ik al beschreven hoe door de raad de keuze is bepaald van de ingediende projecten. Helaas staan alle projecten die gekozen zijn in de wachtkamer tot begin 2022. De Provincie heeft een blokkade gelegd om deze gelden nu al definitief toe te kennen door de huidige gemeenteraad van Cuijk. De nieuwe gemeenteraad zal dit in 2022 moeten besluiten. Dus maar hopen dat dit goed gaat!

Wij en de Vip

Alle ingediende projecten blijven onder de aandacht is beloofd in de raadsvergadering van 4 oktober. Deze zullen t.z.t. meegenomen worden als er middelen voor zijn of kunnen worden uitgevoerd in combinatie met andere ontwikkelingen. De ommetjes in het centrum van Beers liggen dus nog niet op de bodem van de prullenbak maar we moeten wel alert blijven. Ik heb al voorgesteld in de commissievergadering Ruimte van september om het deel tussen de Burg.Thijssenstraat en de Bokkenrijershof ( ca. 50 m.) mee te nemen bij de invulling van de WADI die daar gepland is. Wethouder Jilissen heeft dit toegezegd; nu dus goed opletten of dit ook gaat gebeuren. Zo zijn er ook afspraken gemaakt om de drempels bij het Burg. v.d. Braakplein in de Grotestraat te verwijderen zodra het plateau wordt aangelegd bij de aansluiting van de Prinsenstal op de Grotestraat. De punaise tussen deze twee drempels zal blijven liggen. Dit laatste is helaas bitter noodzakelijk; want er wordt nog steeds veel te hard gereden in de Grotestraat!

Verkiezingen gemeenteraad: Zoals je elders in deze DorpsCourant kunt lezen zijn er ook in Beers personen die op kieslijsten voor komen; je kunt dus op iemand stemmen die je mogelijk kent. Zelf ben ik van mening dat het nog belangrijker is om te weten wat die partij voor je kan betekenen en of de zaken waar de partij voor gaat bij je passen. Ook is het goed om te weten of de personen die op verkiesbare plaatsen staan ook kennis van zaken hebben over beleidsvelden die zij in de gemeenteraad moeten behartigen. Nogmaals, lees goed de diverse campagneflyers door. Volg ook sociale media en websites. Gesprekken voeren met kandidaten is een slimme zaak. Met 13 deelnemende partijen is dit wel veel werk maar men kan vooraf al een schifting maken en dan de meest aansprekende partijen volgen en daarbij je oor te luister leggen.

Eind september mocht Noortje Schreven samen met haar nichtje Liesje Reijs (van oud-Beersenaar Robbie Reijs) naar de filmpremière van de kinderfilm Berend Botje. Na afloop kregen ze de kans om met de hoofdrolspelers op de foto te gaan; waaronder Thomas Acda die de rol van opa Berend Botje speelt in de film. november 2021

Heb je nog vragen, opmerkingen c.q. reacties dan hoor / lees ik ze graag. Henriëtte Thijssen, tel.nr. 06-53718923 of henriette52@ home.nl

9


10 punten voor het Land van Cuijk onderwijs en krachtig cultuurbeleid. D66 heeft een 10-puntenplan voor het Land van Cuijk. Met een hoofdrol voor de inwoners van onze 33 kernen.

‘Als ik de afgelopen jaren iets heb geleerd, is het wel dat burgers heel goed weten hoe hun omgeving eruit moet zien. Hoe dat het beste geregeld kan worden. Daar moeten we naar luisteren. Dienend leiderschap, daar moeten we voor kiezen’. Dat zegt lijsttrekker Thomas van der Meer in het voorwoord van ons verkiezingsprogramma. Dat ben ik heel erg met ‘m eens. De vorming van de gemeente Land van Cuijk biedt de mogelijkheid om onze gemeente nog professioneler te besturen. En op regionaal, provinciaal en landelijk niveau nog beter een vuist te maken als Land van Cuijk. Alleen dan kun je alle aandacht richten op inspraak door burgers, duurzaamheid, een sterke regionale economie, adequate zorg, kwalitatief en veelzijdig

Stemmen Land van Cuijk 24 november 2021

1. D66 wil onderwijsvoorzieningen in kernen behouden zolang de kwaliteit gewaarborgd is. 2. D66 wil dat leefbaarheidsinitiatieven van inwoners door de gemeente actief worden ondersteund. 3. D66 wil een betere onderlinge samenwerking tussen zorgprofessionals in het sociale domein 4. D66 wil een commissie voor cultuur die samen met een cultuuraanjager het gemeentebestuur en de culturele instellingen adviseert. 5. D66 wil natuurontwikkeling bevorderen door het aanstellen van een natuuraanjager die samenwerkt met vrijwilligersorganisaties. 6. D66 wil voor het Land van Cuijk een voortrekkersrol in innovatieve en natuurinclusieve landbouw. 7. D66 wil geen dichtgetimmerd coalitieprogramma, maar steeds ruimte voor coalitie en oppositie om er met elkaar uit te komen. 8. D66 wil dat de gemeente met haar beleid invloed uitoefent op de betaalbaarheid van de grondprijzen en daarmee op die van de huizen. 9. D 66 wil dat eerst bestaande ruimtes op bedrijfsterreinen worden benut voordat bedrijfsterreinen worden uitgebreid of nieuwe locaties worden aangewezen. 10. D66 wil dat er fietssnelwegen komen tussen alle kernen en een nachttrein naar en vanuit Nijmegen. Meer weten? Kom eens langs op Molenstraat 1, mail mij op elmvanderheijden@gmail.nl of kijk op landvancuijk.d66.nl. Tot snel! Liesbeth van der Heijden

Herfstfeest Basisschool Dr. Jan de Quay en de Akkerwinde Vrijdag 15 oktober heeft het jaarlijks herfstfeest plaatsgevonden op de Barendonk. 174 kinderen van de basisschool uit Beers en Vianen hebben dit jaar samen leuke activiteiten mogen beleven. Het Thema van dit jaar was `beroepen`. Er is gekookt, gebouwd, gemetseld, geschilderd, een eigen modeshow gemaakt en naar de verhalen van de verteller, brandweer, politie en een vrachtwagenchauffeur geluisterd .Een echte huifkartocht en een rondje over de boerderij mochten zeker niet ontbreken . Mede via deze weg willen wij iedereen enorm bedanken die dit gezellige herfstfeest mede moDE

DORPSCOURANT

gelijk heeft gemaakt! Zonder deze hulp zou dit niet

mogelijk zijn!

10

OR van De Akkerwinde en Dr. Jan de Quay november 2021


Liberaal LVC is een lokale partij die staat voor Open, Betrokken en Daadkrachtig. contactgegevens zijn: tel.nr. 0650525299, email: jean40401@gmail.com.

Wij zijn altijd op zoek naar wat er in de samenleving leeft en vragen iedereen mee te denken. Geeft u ook kleur aan de nieuwe gemeente Land van Cuijk? Een greep uit onze standpunten: 1. Wonen voor iedereen. Speciaal starters en ouderen moeten een betaalbare woning kunnen krijgen. Wij willen de jongeren en ouderen de kans geven om in hun plaats te blijven wonen. 2. Duurzaamheid. Laten we daarbij inzetten op multifunctioneel gebruik van de ruimte en de inzet van nieuwe technieken. Zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken en in het buitengebied, waar het kan met een dubbelfunctie bijvoorbeeld schapen of speciale gewassen er onder telen. 3. Ondernemen. Dat willen wij faciliteren en de samenwerking op zoeken in de aan ons grenzende gemeenten om verder te komen vooral als het om het behoud van banen gaat. 4. Kernendemocratie. Wij willen de afstand tussen inwoners en het bestuur zo kort mogelijk organiseren, dat inwoners zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen om samen met hun wijk of dorp in overleg met de gemeente hun leefomgeving verbeteren. 5. Zorg: dat faciliteren wij voor onze inwoners die dat nodig hebben, want iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving.

Stemmen Land van Cuijk 24 november 2021

Wat kan onze partij voor Beers betekenen? Wij staan open voor ideeën om onze dorpen te verbeteren en om contacten te leggen tussen u en de gemeente. Maar ook als u problemen signaleert of zorgen heeft over zaken die de inwoners van Beers aan gaan kunt u bij ons terecht. Wij willen een verbindende schakel zijn tussen het dorp Beers en de nieuwe gemeente Land van Cuijk. U kunt ons ontmoeten op 13 november op het Burg. v.d. Braakplein rond de middag. Een aantal personen in Beers heeft aangegeven onze partij te steunen. Hun namen kunt u vinden op onze flyer en website: www. liberaal-lvc.nl. Ook op Facebook wordt met regelmaat door ons nieuws verspreid. Indien je geen internet hebt of daar niet zo goed mee om kunt gaan, neem dan gerust contact met een van ons op. Wij hopen op uw stem op 24 november!

Wie staan op de lijst van Liberaal LVC die Beers kennen en waar je bij terecht kunt voor vragen / opmerkingen of om zaken te bespreken: Henriette Thijssen als inwoner van Beers en was 20 jaar dorpsraadslid van Beers. Zij is actief in de achterban van onze partij en nauw betrokken bij de werkgroep wonen, welzijn en zorg. Tel.nr. 06-53718923, email: henriette52@home.nl Annoesjka Wintjes is oud-inwoner van Beers en voormalig dorpsraadslid van Beers maar nu wonend in Cuijk. Zij is gespecialiseerd op ruimtelijke ordening en toerisme. Ook burgerparticipatie is een van haar werkvelden geweest. Tel.nr. 06-11350319, email: a.wintjes@live. nl Jan van den Braak is oud-Beersenaar, woont in Vianen, en zijn aandachtsveld is duurzaamheid in de brede zin van het woord. Zijn

Medewerkers Barendonk de lucht in Vier medewerkers van Landgoed De Barendonk in Beers hebben afgelopen zondag het Land van Cuijk van boven mogen bekijken. De Barendonk won eerder dit jaar een vaart met de Land van Cuijk Ballon, als beloning voor deelname aan een door het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk uitgezette actie. Eerder deze zomer werden de verblijfsaccommodaties in het Land van Cuijk gevraagd de Sokkeltocht bij hun gasten onder de aandacht te brengen. Bij hun aanmelding konden deelnemers aangeven door wie zij op de Sokkeltocht waren geattendeerd. Uit alle inzendingen is één winnaar getrokken: De Barendonk. De prijs -een ballonvaart met de Land van Cuijk Ballon voor vier personen- is afgelopen weekeinde verzilverd. november 2021

11


In gesprek met Niels Keijzers Zo en dan word je ineens gebeld door Piet Theunissen of je een stuk wilt schrijven voor de rubriek “In gesprek met…”. Na wat twijfel toch ja gezegd. Op 1 juni 1983 geboren op de Wieken in Beers. Maar ik heb meer actieve herinneringen van de periode dat we op de Dr. Moonsweg 2 zijn gaan wonen. Waar ons pap en mam (Gerrie

genlijk niet veel te vertellen. Na de basisschool ben ik naar de HAVO geweest op het Merlet College in Cuijk. Elke ochtend samen met een hele groep vanuit Beers naar Cuijk fietsen, onder andere herinner ik me nog Remy Claassen en Claudia Derks. Later kwam daar ook een “vreemd meisje uit Escharen” bij, dat was Ilona Claassen. Volgens mij was het ook in die periode dat ik wekelijks bij de

Kleuterschool Keijzers en Marga van den Berg) nog steeds wonen. Veel herinneringen uit die tijd zijn voornamelijk spelen in de bosjes bij de KI en veel op straat gespeeld met Claudia en Linda Derks en natuurlijk met mijn broertje Ralph Keijzers. Van de basisschool heb ik ei-

Op reis in Hawaii DE

DORPSCOURANT

Wisse was samen met Jong Nederland. Dit vond ik altijd erg leuk, ook de kampen en hikes waren iets waar ik vaak naar uitkeek. Ik heb een hele tijd bij het st. Anthonius Gilde gezeten. Waarbij ik samen met “ome Marcel Keijzers” mee deed bij het kruisboogschieten op de wip. Hoogtepunt was daarbij het Ne-

Kruisboogschietenkampioenschap vooral erg gaaf zoveel bedrijven van binnen te leren kennen. Waarbij ik vooral veel werk met CRM systemen. Dit zijn de syErgens rond diezelfde periode stemen waar alle klant- en conben ik ook begonnen bij Groentactgegevens instaan. We zorgen woudt en later de Konmar in dat bedrijven nog beter een klant Cuijk. Met veel van de collega’s kunnen helpen of ondersteudaar begon mijn uitgaanstijd. nen. Denk daarbij aan dat je met Natuurlijk eerst op vrijdag bij een bedrijf kunt whatsappen of de “Egel” in Haps en op zaterdaarna bellen en ze ook weten dag met de Linde bus mee naar dat je met dezelfde vraag belt. Groesbeek. Later toen er steeds Of dat een hypotheek verstrekker meer een rijbewijs hadden, contact met jou opneemt als de kwamen we juist vaak bij de rente-periode afloopt in plaats Hoeve in Groesbeek. Dat waren van dat je daar zelf achteraan de mooie tijden, daar kwam je altijd veel bekenden tegen. En uit moet gaan. die periode heb ik ook de meeste Ondertussen heb ik eigenlijk alvrienden overgehouden. tijd contact gehouden met Ilona, Na de HAVO ben ik Hogere Infor- wat uiteindelijk is uitgegroeid matica gaan studeren in Arnhem. tot meer dan vriendschap. Hier Elke dag met de trein op en neer. komt Beers dus toch weer terug, aangezien Ilona onderdeel is van En na 4 jaar afgestudeerd te zijn de “grootste” familie van Beers. begon het werkzame leven. Ik Voorstellen in de schoonfamilie heb een hele tijd bij een IT-bewas dus niet nodig. We hebdrijf in Amersfoort gewerkt. Zelf ben ik toen in Cuijk gaan wonen. ben samen een tijd in Nijmegen gewoond. Daar erg genoten van Nu werk ik bij een Microsoft het leven in de stad, dus vaak Partner in Barneveld. Waarbij ik uit eten. En we hebben samen operationeel verantwoordelijk veel leuke reizen gemaakt, waarben voor al onze werkzaambij Hawaii en Cuba wel erg tof heden bij de grotere financiële waren. instellingen. Daarvoor rijd ik door heel Nederland, ik vind het We zijn eind 2009 ook nog een derlands jeugd kampioenschap in 2001 dat ik won!

Ons gezin Amy, ik, Ilona en Aron

12

november 2021


tijd gaan rondreizen in Azië (Vietnam, Cambodja en Thailand). Hier hebben we ook nog een aantal weken vrijwilligerswerk gedaan. Zoals een gast les geven op een schooltje achteraf in Thailand. Dat dorpje waar we zaten was ongeveer zo groot als Linden. Erg gaaf om het “echte” leven daar mee te krijgen. Dat is toch heel wat anders dan het toeristische gedeelte dat je meestal ziet. In 2013 is onze zoon Aron geboren. Een tijdje daarna hadden we behoefte aan meer ruimte dan

Gastles in Thailand

ons appartement en zijn we in Cuijk gaan wonen. Hier is in 2016 onze dochter Amy geboren. In de Heeswijk hebben we onze draai goed weten te vinden en zitten we dicht bij de basisschool. Tegenwoordig ben ik weer wat vaker in Beers te vinden. Aron voetbalt bij SJO Vianen VooruitHBV, dus ik kom weer regelmatig in Beers kijken. Naast de bezoekjes aan mijn ouders natuurlijk. Tot weer eens! Niels Keijzers

Worstenbroodjes Actie SJO Vianen Vooruit/HBV U kunt worstenbroodjes en saucijzenbroodjes van Bakkerij de Haas en/of Beckers bestellen. Hiermee steunt u de jeugd van Vianen Vooruit en HBV !! De worstenbroodjes en saucijzenbroodjes worden bezorgd op zaterdag 18 December vanaf 11.00 uur. Graag contant betalen bij bezorgen! Worstenbroodjes Saucijzenbroodjes

Bakkerij de Haas Bakkerij de Haas 5 x 10 x 15 x 30 x

€ 7.50 € 14.00 € 19.00 € 34.00

5x 10 x 15 x 30 x

€ 7.50 € 14.00 € 19.00 € 34.00

Worstenbroodjes Beckers 8x € 9.00 16 x € 12.00 30 x € 21.50 Op zat 27 nov of zat 4 dec wordt dit formulier opgehaald . Niet thuis en toch bestellen, mail uw bestelling met naam, adres, telefoon nummer en bestelling naar: worstenbroodsjovianenhbv@ gmail.com. Hartelijk dank voor uw steun. Namens SJO Vianen Vooruit / HBV wensen wij iedereen alvast een fijn kerstfeest en een gelukkig en sportief 2022.

Energiezuinig en duurzaam wonen Verduurzaam je huis in 3 stappen.

Start op Rabobank.nl/duurzaamwonen

november 2021

13


Beerspunten • Bouwen, bouwen, bouwen voor starters, doorstromers en ouderen • Maximale inspanning voor behoud van de buurtmarkt Beers • Veilige fietsverbinding tussen Beers en Vianen • Realiseren Beerse ommetjes • Brede ontwikkeling buitengebied stimuleren; verpaupering tegengaan. • Pleiten voor een minder omvangrijk vakantiepark Dommelsvoort • Passende verkeersafwikkeling bij realisatie vakantiepark Dommelsvoort; geen toeristisch verkeer door ons dorp!

Sterke economie • Uitnodigend ondernemersklimaat. • Focus op kennisintensieve maakindustrie, gebaseerd op kennis in de regio. • Lokale kleinschalige economische activiteiten kunnen plaatsvinden in alle kernen; combinatie wonen, werken, recreëren. • Bevordering van toerisme als economische motor; lokaal op maat. •R ecreatie is voor eigen inwoners én toeristen én ondernemers van belang. •A anvaardbare belastingdruk voor inwoners en bedrijven.

Gezien en gehoord worden

• Alle inwoners van alle kernen zijn even belangrijk. • Toegankelijke gemeente met snelle en correcte afhandeling van vragen. • Gebruiksvriendelijke gemeentelijke website, ook voor minder geletterden. • Kennis, kracht en ideeën van inwoners optimaal ondersteunen met de ambtelijke organisatie. • Eén vast aanspreekpunt binnen de gemeente voor wijk-, dorp- en belangenorganisaties.

Slim bouwen en goed wonen

Aantrekkelijk Land van Cuijk

• Meer starterswoningen (tot €275.000) in álle kernen. • Zelfbewoningsplicht invoeren voor nieuwbouw. •A anbod van (huur)woningen moet voldoen aan behoefte van met name eigen inwoners. •W oningbouw betaalbaar houden door te sturen op (grond) prijzen, geen maximale winst voor gemeente én bouwer.

Iedereen doet mee • Ondersteuning daar waar nodig. • “ Jeugd in beweging”, elk kind doet mee met sporten, bewegen en/of culturele uitingen. •W aardering van vrijwilligers en mantelzorgers. • Kwalitatief en passend onderwijs. •S ámen met scholen en horeca preventiebeleid oppakken. • B etere aansluiting van vraag en aanbod in de jeugdzorg; terugdringen van wachtlijsten.

Stemmen Land van Cuijk 24 november 2021

• Wonen, werken, recreëren en sport in ieders nabijheid. • Veilige en snelle verbindingsroutes voor fietsers en scholieren. • Aanpakken en voorkomen gevaarlijke verkeerssituaties. • Aantrekkelijke recreatieve ‘ommetjes’. • Volop cultuur en kunst. • Zuinig zijn op cultureel erfgoed. • Goede digitale infrastructuur.

Gezonde en schone leefomgeving • Duurzaamheid begint bij jezelf; informeren, stimuleren en ondersteunen bij besparen en vergroenen. • Vol inzetten op duurzame energiebronnen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. • Energiezuinige woningen door betaalbare aanpassingen. • Behouden, herstellen en verder ontwikkelen van onze natuur en landschap. • Groen moet beleefd, ontdekt en gebruikt worden: aanplanten pluktuinen, klimbossen en fruitbomen. • Strict handhaven zodat aan de normen voor lucht-, water- en bodemkwaliteit wordt voldaan. • Stimuleren transformatie agrarische sector naar duurzame, innovatieve en vitale bedrijfsvoering.

Verhuren sint en pietenpakken Ook dit jaar kunnen er weer vanuit de Sintwerkgroep pietenpakken en het Sintpak gehuurd worden. Mocht u hier interesse in hebben dan kunt u contact opnemen met: Mai Hofmans, telefoonnummer: 0620218164. Kosten voor deze pakken zijn: Pietenpak €12,50 per pak. DE

DORPSCOURANT

Sinterklaas: €20,Daarnaast zijn we voor de volgende jaren op zoek naar een nieuwe ruimte waar we de pakken op kunnen slaan. Mocht iemand hiervoor de gouden tip hebben dan kan deze persoon dit ook bij Mai doorgeven. Alvast bedankt! Sintwerkgroep Beers.

14

november 2021


In memoriam

SRAA HENDRIKS Sraa is op 1 juni 1946 geboren in Vortum-Mullem in een gezin van 6 kinderen waarvan hij de 4e was. Na de lagere school ging hij naar de ambachtsschool in Boxmeer en daarna nog naar de levensschool. Nadat zijn militaire diensttijd erop zat kon hij als monteur beginnen bij Gerrit Cornelissen in Mill, wat tegenwoordig Gecomi heet. In die tijd kregen wij verkering, een paar jaar later trouwden we en gingen in Cuijk wonen. Na een jaar hoorden we tijdens een bruiloft in Beers dat er een boerderij op de Elstweg te koop stond en daar wonen we al 52 jaar met veel plezier. Ondertussen werd ons gezin uitgebreid met de geboorte van André en Jolanda. Na 5 jaar ging Sraa bij loonbedrijf Piet Derks werken, maar het was zijn droom om zelf een bedrijf te beginnen. In 1978 zijn we dan ook met ons eigen loonbedrijf gestart. Het was vaak hard werken en veel uren maken. Maar gaandeweg ging André al meewerken en werd er flink uitgebreid. In 1986 werd dan ook de eerste hakselaar aangeschaft met wagens en shovel, zodat ook de gras- en maisoogst verzorgd kon worden. Sraa heeft bijna 34 jaar het hakselen op zich genomen, dat was zijn lust en zijn leven. Toen André vanaf 2004 geleidelijk het bedrijf heeft overgenomen bleef Sraa zich met hart en ziel inzetten voor het bedrijf, tot aan de laatste week aan toe. Toch was er ook tijd om leuke dingen te doen. In zijn jongere jaren waren 3 dagen kermis en 4 dagen carnaval vieren heel normaal. Ook de pronkzittingen werden niet overgeslagen, waarbij Sraa vele jaren zelf op het podium heeft gestaan als buutreedner, sketches spelen of zingen met het visserskoor. Ook is Sraa prins carnaval geweest in 1988 en boerenbruidspaar in 1984. Wanneer het werk dat toeliet gingen we regelmatig een paar daagjes weg. In de winter gingen we met Sjaak en Bertha op wintersport. Eerst langlaufen, maar al gauw op ski-les want dat ging veel sneller. Ook de wijnfeesten in Duitsland werden vele jaren bezocht. Sraa hield van gezelligheid en van Egerländer en Tiroler muziek. In zijn jeugdjaren speelde hij op de schuiftrombone en de laatste jaren probeerde hij accordeon te leren spelen. Ook het zingen bij het visserskoor was een uitlaadklep voor hem, maar zeker ook de sociale contacten daarbij vond hij belangrijk.

Paarden zijn er altijd geweest. Toen de kinderen klein waren en pony reden ging Sraa ook zelf paardrijden. Tevens was hij commandant bij de Overlaatruiters, zodat we vele zondagen met het hele gezin op concours gingen in de regio. Sraa met de tractor en zelfgemaakte zadelwagen voorop. Op latere leeftijd gingen we regelmatig op zondagmorgen met paard en wagen een tochtje maken. Daar kon hij echt van genieten. Toen André ging motorcrossen en Sraa toch mee moest voor vervoer, heeft hij verschillende keren meegedaan met de veteranencross, wat hem best goed afging. Het allermooiste wat Sraa kon overkomen was opa worden van Nick, Danny, Louise en Noud. Hij kon sterke verhalen vertellen als ze kwamen logeren, meestal iets van vroeger of een zelfverzonnen verhaal. Tot een paar weken geleden ging het met Sraa nog redelijk goed, ondanks de gezondheidsproblemen waar hij de laatste jaren mee te maken had. Maar in ijltempo veranderde dat toen Sraa erge hoofdpijn en hoge koorts kreeg en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Door de ontsteking in zijn hersenen raakte hij in coma waar hij niet meer uit kon komen en is op 24 september rustig ingeslapen op 75-jarige leeftijd. Wij willen bij deze iedereen hartelijk bedanken voor de warme belangstelling, steun, bloemen en de vele kaarten en berichtjes. Dit heeft ons allemaal heel erg goed gedaan. Jeanne, André en Diane, Jolanda en Paul

20 jaar Stichting Klaartje Derks voor Kisumu, samengebracht in een weekagenda 2022 met foto’s, citaten, wijsheden, gedichtjes Met deze mooie weekagenda kun je in 2022 elke week bekijken wat de Stichting Klaartje Derks in al die 20 jaar heeft betekent in Kisumu e.o. Het is een zoektocht geworden naar die momenten, die zoveel mensen hier en daar in Kisumu met elkaar hebben verbonden in de loop der jaren. In de hoop dat die verbondenheid blijft en zich uitspreidt, want we hebben elkaar veel te bieden. De agenda, met 52 momenten, is 17 cm – 22 cm. Hij kan worden november 2021

opgehangen, maar ook als bureauagenda worden gebruikt. Je kunt er al je afspraken en aantekeningen in kwijt. Je kunt hem cadeau geven, in het kerstpakket doen of gewoon zelf gebruiken. Vanaf eind oktober is hij te koop voor €10,- Maar nu alvast te bestellen bij de: Fam. Derks, Sterrenbos 3 5437 NE Beers. Tel. 0485 - 316506 Mailen kan ook : info@stichtingklaartjederks.nl

15


Vogelexcursie Kraaijenbergse Plassen IVN De Groene Overlaat verzorgt op zondag 12 december 2021 een vogelexcursie rond de Kraaijenbergse Plassen in Beers. De Kraaijenbergse Plassen vormen een uitgestrekt plassengebied van ruim 475 hectare water, omzoomd door 200 hectare oevers die zijn ingericht als natuurgebied. Het grootste gedeelte ligt in de huidige gemeente Cuijk. Voorheen werd de grond gebruikt voor agrarische doeleinden maar in de periode van 1968 tot 2014 is het door zandwinning veranderd in een natuurgebied dat zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld als toeristische trekpleister én vogelverblijf bij uitstek.

Vogels tijdens excursie te zien? Jaarrond is dit een uitstekend leefgebied voor standvogels maar in deze tijd van het jaar

verblijven er ook overwinterraars zoals de Wintertaling, Zaagbekken, het Nonnetje en de vele soorten ganzen. Welke vogels tijdens deze excursie te zien zijn is vooraf moeilijk te zeggen maar het is zeker dat er veel soorten watervogels op de plassen verblijven. Misschien zien we het IJsvogeltje of is het de Geoorde Fuut (zie foto) die zich al in zijn winterkleed laat zien? Je weet het nooit, laat je maar verrassen. Heb je een verrekijker, breng hem zeker mee. Zo niet, dan heeft IVN De Groene Overlaat er voor deze excursie enkele te leen. De excursie is op zondag 12 december 2021 van 10.00 tot 12.00 uur. Excursieleider is Louis Geraets. Omdat het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt is dien je je vooraf aan te melden. Dat kan tot en met woensdag 8 december op het volgende emailadres: natuurwandelingen@ ivn-cuijk.nl

Degenen die zich aanmelden krijgen uiterlijk donderdag 9 december bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen. In dit bericht wordt ook het verzamelpunt bekend gemaakt. Van daaruit gaan we te voet verder. Voor meer

info, bel 06-14641745. Het deelnemen aan de excursie is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. We raden de deelnemers aan zelf wat te eten en/of te drinken mee te nemen.

Wij en de Vip

CAFE DE

DORPSCOURANT

cafetaria

zaal

CATERING

Dorien van de Wiel, Suzy Theunissen en Manon Uitewaal met Samantha Steenwijk.

16

november 2021


Ad Hendriks en zijn hobby Door: Henk Aldenhoven Uit de vijftiger jaren van de 20e eeuw zijn mij enkele bijzondere tractoren In het Beerse bekend: De blauwe Lanz van Heurkens, de rode Farmall met de voorwielen strak naast elkaar van Fons van Katwijk, de grijsgroene MAN met vierwielaandrijving van Jentje Martens naast zijn Lanz Bulldog. Tijdens een keukentafelgesprek enkele jaren terug bij Jos en Lia Hendriks in de Burg. Van Raaijstraat ving ik iets op over de belangstelling die er bij broer Ad aanwezig was voor oude tractoren en toen met name het merk Lanz Bulldog werd genoemd prikkelde dit mij direct in de richting van mijn eerste kennismaking met Lanz Bulldog. Ik zal ongeveer 10 jaar geweest zijn en het gebeurde op een aardappelveld van Tontje Heurkens in de buurt van zijn boerderij. Tijdens het oogsten van aardappelen blafte zijn blauwe kanjer met een wagen achter zich aan over het veld rond om de verzamelde aardappelen in kisten en zakken af te voeren. De aanwezigheid van deze dikke ploffer was een lust voor mijn oren en ogen. De interesse werd nog meer aangewakkerd door het verhaal dat deze tractor aan de voorzijde goed heet gestookt moest worden voordat hij überhaupt zelfstandig kon blijven draaien. Begrijpen deed ik het verhaal van de gloeikop nog niet, dat is later pas gekomen. Een tweede nog zwaardere Lanz heb ik in actie gezien in een boom-

Deel 1

gaard aan de huidige Overhage (deels parallel aan de A73) tussen Beers en Cuijk. In de bewuste boomgaard met hoogstam fruit moesten midden jaren 50 alle bomen worden gerooid en daar was een dikke Lanz voor ingehuurd, een blauwe natuurlijk. Om alles beter te kunnen bekijken ben ik, mogelijk in gezelschap van mijn broer, via het genoemde weggetje zo dicht mogelijk langs de plaats van handeling gefietst en heb alles van nabij in me opgenomen. Een staalkabel werd om de stam van de boom bevestigd en langzaam werd deze op spanning gebracht. Dan mocht het beest gaan… Veel gas, heel harde klappen vergezeld van zwarte wolkjes uit de karakteristieke pijp waren het teken dat het menens was. De voorwielen kwamen dan los van de grond, het toerental daalde, de rook werd zwarter, de boom ging hellen en kwam krakend min of meer los van zijn wortels. Wat een machtige machine! Bovenstaande beelden kwamen weer naar boven toen ik contact ging zoeken met Ad Hendriks om te peilen of er werkelijk een Lanz in zijn bezit was en of Ad oren zou hebben naar een babbel met bezichtiging. Tijdens het eerste gesprek, per telefoon, bleek Ad een vlotte verteller die me snel inlichtte over de aanwezigheid van een Lanz van het type D 2016 uit 1955 met daarnaast nog meer interessant groot mechanisch speelgoed.

WE L KO M B IJ DE BU U RT MA R KT ! WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ

KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS

november 2021

Om elkaar te ontmoeten zat het virus met de veel te mooie naam dwars, maar een principeafspraak voor na de crisis was snel gemaakt.

grote linker achterwiel enigszins lager vanwege te weinig luchtin de band. Daarnaast waakte deze blauwe gigant uit een ver verleden – gebouwd in 1955 en dus 66 jaar oud – over twee mooie

Lanz Bulldog D 2016 uit 1955.

oude bromfietsen aan het zicht onttrokken door enkele doeken: een rode Kreidler Florett van het type eitank met schommelarmvoorvering uit 1961 en een blauwe sportief ogende viertakt Honda met hoogliggende uitlaat en voetschakeling van omstreeks 1970. Een beetje verloren en bedekt met een oude jas stond er ook nog een stationaire motor van Wolseley met verdampingskoeling. Op een ander adres in Beers moest ik op last van Ad stoppen voor een hoge en vooral brede rolpoort achter op een heel ruim erf. Bij het zichtbaar worden van de wereld achter de grote deur zakte mijn onderkaak spontaan enkele centimeters; een brede hoog op de wielen staande Unimog type 406 met 6

Ad ontving me op zijn woonadres waar het na enkele zinnen gebeurde, dat, terwijl ik Ad recht aankeek, zijn vader Tinus mij weer vol in beeld kwam! Dezelfde kaaklijnen, een zelfde gezichtsuitdrukking met de pretoogjes achter glas en een beetje meer haar… Terug naar de machines. In het voorste deel van de garage stond een kleine grondverzetmachine op een aanhangwagen, een Kobelco SK005 minigraver, die nog regelmatig met Ad op de bok een karweitje mag uitvoeren. Goed weggestopt achter een dubbele openslaande deur in het achterste deel van de garage rustte een heuse Lanz. Rustte, want de ploffer had al de gehele coronaperiode in de goed geïsoleerde ruimte gestaan en geen plof gegeven. Daarbij stond het

17

Wordt vervolgd


HBV 1 (seizoen 2021-2022)

Achter rij v.l.n.r.: Bart van Haren, Max van Benthum, Rick Broekmeijer, Jeroen van Sonsbeek, Rik Lucassen, Jeroen Bardoel, Kevin Hendriks en Luciën Roeffen. Midden v.l.n.r.: Ronny Selten, Teun Cuppen, Kevin Kerstens, Don Linders, Fren ten Haaf, Ralph Reinders, Mart Nuijen, Richard ten Haaf, Pieter van den Bosch en Hans Peters. Voor v.l.n.r.: Lars Uppelschoten, Brian Jans, Bas Verlinden, Bart Derks, Jimmy van den Elzen, Moos Hendrix en Mels ten Haaf. Marcel Mulder, Wilfred Wagemans en Claudia Derks ontbreken op de foto.

Abraham of Sara gezien? 3 oktober werd Sonja Verwaaijen, Ganzenbroek, 50 jaar

11 oktober tikte Dorien vd Wiel-Rutten, Molenstraat 16 Sara aan

2 oktober was Jolanda Hendriks, Burg. v. Raaijstraat aan de beurt

DE

DORPSCOURANT

18

november 2021


Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Maandagmorgen staat de koffie bruin. De wandelaars starten om 09.00 uur aan hun ommetje en komen rond tienen terug om van een heerlijk kopje koffie te genieten. Geen zin om voor jezelf koffie te zetten of wil je ook graag meelopen,, schuif dan gezellig aan Maandagmiddag – 13.30 – 16.30 uur – Hobbyclub “Ons Genoegen” en biljarten Dinsdagmorgen – Rummikub – 09.30 – 11.30 uur Dinsdagmiddag 13.30 - 16.30 uur – Zitgymnastiek in oefenruimte fysiotherapie Theunissen en gymnastiek in Kloosterhof en biljarten Woensdagmorgen 10.00 - 12.00 uur – Koffieuurtje Donderdagmorgen 09.30 - 11.30 uur – Bridgen Donderdagmiddag 13.30 - 16.30 uur – Prijskaarten – 1ste – 3de en 5de donderdag Kienen – 2de en 4de donderdag Vrijdagmorgen - 10.00 tot 12.00 uur – Inloop computercafé • Data 2021; 05 en 12 en 26 november en 3 en 10 december 2021 Vrijdagmiddag – 13.30 – 16.30 uur – Biljarten

Activiteiten ontmoetingsruimte Trefpunt 1. Samen eten – Woensdag 03 november 2021 2. Kaarten – Dinsdag- en vrijdagmiddag kan er eventueel gekaart worden. Hebt u belangstelling laat het dan even weten. 3. Workshop schilderen – thema Kerst • Woensdag 17 november 2021 – 13.30 uur • Kosten € 15,00 incl koffie/thee 4. Workshop bloemschikken • Thema; Kerst • Vrijdag 17 december 2021 – 09.30 uur Belangstelling voor één van deze activiteiten of graag meer informatie? mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com of bel 0485317966 [Mieke] of 0485-314055 [Nelly] of WhatsApp – 06-10052497 [Mieke] Tijdens onze openingstijden is er altijd een gastvrouw/heer aanwezig. Dus loop gezellig binnen voor een praatje of een kopje koffie.

Film & Lunch Yes! Ook Film & Lunch Boxmeer gaat binnenkort weer van start! Het thema van de nieuwe filmcyclus is 'Veerkracht': tóch een weg zien te vinden, volhouden en overeind blijven. De werkgroep heeft vier mooie films in dit thema uitgezocht die zich uitstekend lenen om na afloop met elkaar over door te praten. We starten op vrijdag 22 oktober. Haal de flyer in ’t Trefpunt met info over de films en andere data.

KBO afd. Beers/Linden – programma 17 november 2021 – Excursie brandweerkazerne 15 december 2021 – Kerstviering – Café-zaal “De Spijker

SWOC-nieuws Samenstelling bestuur SWOC: Gert Thijssen – voorzitter a.i / sector activiteiten Paul Taanman – penningmeester november 2021

Jeanne Bardoel – sector welzijn Vacatures - SWOC • Nieuwe bestuursleden • Vrijwilliger administratie vervoer SWOCactiviteiten Interesse of wilt u meer informatie, dan contact opnemen met SWOC via 0485574440 of mail naar infobalie@swocuijk.nl of Zwaanstraat 7 – Cuijk Wonen Welzijn Zorg - SWOC Met het ouder worden komen de gebreken, zegt men. Wanneer zelfstandig wonen en leven niet meer zo gemakkelijk is en men vragen heeft op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Men kan dan contact opnemen met de WWZ-coördinator. Afhankelijk van de vraag kan het bij één telefoontje blijven of als het nodig is komt de WWZcoördinator van Cuijk – Ulla Becker op huisbezoek. Dus; blijf niet zitten met vragen, maar pak de telefoon en neem contact op – 06-29349908 Samenwerking Land van Cuijk - SWOC Samen staan we sterker, ook in de richting van de nieuwe gemeente Land van Cuijk en door de samenwerking aan te gaan kan ons aanbod aan activiteiten en diensten alleen maar sterker worden. Momenteel wordt het plan om een overkoepelende Stichting Welzijn Ouderen uitgewerkt. Deze nieuw op te richten stichting heeft o.a. als belangrijk doel om op te treden als gesprekspartner van de nieuwe gemeente. Bron; nieuwsbrief september 2021

Informatiepunt De informatiespecialisten van Bibliotheek Cuijk en Boxmeer helpen graag of brengen je in contact met de juiste partner. Het informatiepunt is gratis voor iedereen,

ook als men geen lid is van de bibliotheek. Je bent welkom zonder afspraak in; Bibliotheek Cuijk – Kaneelstraat 64 op; Maandag t/m woensdag van 14.00 – 17.00 uur en donderdag van 17.00 tot 20.00 uur. Bibliotheek Boxmeer – De Raetsingel 1 op; maandag/woensdag/donderdag van 14.00 – 17.00 uur en dinsdag van 17.00 – 20.00 uur. Bel of WhatsApp 0485-745035 of stuur een e-mail; informatiepunt@biblioplus.nl

Telefoonnummers/mailadressen Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 44182418

19

Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek tel. 0485 – 314055 nvdbroek17@ gmail.com Mieke v. Lanen tel. 0485 – 317966 mlanen5@gmail. com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@ sociom.nl SWOC/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van SWOC en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk. Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 4] – infobalie@ swocuijk.nl Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie] Openingstijden; Maandag 09.30 – 13.30 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur SWOC - mailadressen Sector activiteiten; Gert Thijssen – sectoractiviteiten@ swocuijk.nl Penningmeester; Kees van Nieuwenhuijzen – penningmeester@swocuijk.nl Assistent-penningmeester; Marina van der CruijsenNuijen – financien@swocuijk.nl SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055 – [ook voor informatie of aanmelden EETPUNT – Beers – woensdagmiddag 12.00 uur – Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt] Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Theo Zimmermans - 0485-315353 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Lia Hendriks – tel. 0485-313931 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht. Online; www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544


Nieuws vanuit de kerk 3 December Open inloop middag De verbouwing loopt heel erg goed. Onze aannemer en onderaannemers hebben super meegewerkt en meegedacht. Hier en daar een kleine vertraging, maar dit was vooral te wijten aan omstandigheden die buiten onze macht lagen. De meeste bedrijven kwamen uit Beers en omgeving wat het ook weer bijzonder maakte. We zijn erg tevreden over het resultaat en denken dat we er in geslaagd zijn om het monumentale karakter van het gebouw nog meer te benadrukken. We verwachten midden November klaar te zijn. We willen de Beerse bewoners graag de gelegenheid geven om ook een kijkje in de kerk te komen nemen, zodat jullie allen zelf kunnen ervaren hoe de kerk geworden is. Hiervoor organiseren wij op vrijdag 3 December een open inloopmiddag tussen 14.00 en 18.00.

Kerkbanken Iedereen die interesse had in een kerkbank is inmiddels benaderd. Mochten we iemand vergeten

zijn, dan kun je alsnog een email sturen aan info@keijla.nl

24 december kerst met Juvia 19.00 – 20.15 Zanggroep Juvia uit Vianen zingt de mooiste kerstliederen met een kerstverhaal, om allen een mooie kerstboodschap mee te geven zo aan de vooravond van kerstmis. Een kaartje kost euro 5,00 en is te bestellen vanaf 15 november via de website van stichting Keijla te weten: www.keijla.nl

met

Lambertuskerk Beers

Stichting Keijla

19:00-20:15 uur

De “Stichting Keijla” gaat zich richten op sociale en culturele activiteiten in de kerk voor het land van Cuijk. De website www.keijla.nl gaat 15 november live. Je kunt de agenda van de stichting hierop volgen. Ook kun je er terecht voor meer informatie over wie we zijn, wat we doen en voor achtergrondinformatie over de Lambertuskerk zelf. Neem een kijkje voor meer informatie!

24

DEC De start van een mooie kerstavond met popkoor Juvia!

Xciting Events Jan Hendrix van Xciting Events BV gaat de commerciële activiteiten organiseren in de kerk. Denk hierbij aan huwelijken,

Kerst

Kaarten €5 en vanaf 15 november 2021 online te bestellen via www.keijla.nl

vergaderingen, (zakelijke) diners, bedrijfsfeesten, enz. Ook heeft de kerk de vergunning gekregen om als officiële trouwlocatie te

dienen! Kijk voor meer informatie op www.xcitingevents.nl Tot ziens, Gerthy Laham

Weer aan slag Wat is het heerlijk dat we weer volop mogen en kunnen sporten. De najaarscompetitie is nog maar net afgerond, of er staan al drie teams te trappelen om aan de wintercompetitie te beginnen. En nog mooier, er zijn weer clubkampioenschappen! Beginners en gevorderden, oud en jong, meten hun krachten in onderlinge wedstrijden van 1 t/m 7 november. De jeugd heeft de smaak ook goed te pakken. De najaarscompetitie is afgerond, maar de jongens en meiden zijn al klaar voor de wintercompetitie. Het zijn echte bikkels, want zelfs op zo’n zondag, dat de regen met bakken naar beneden komt en je denkt, ik draai me nog eens om, stonden zij met een lach en veel inzet op de baan om hun wedstrijden te spelen. Complimenten! DE

DORPSCOURANT

20

november 2021


Mantelzorg & werk – themabijeenkomst Aan het werk voor werkende mantelzorgers Op weg naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit. De combinatie zorg en werk valt veel mensen zwaar. Jou misschien ook wel. Om vitaal, gezond en inzetbaar te blijven, kunnen werkgevers samen met jou zoeken naar een goede balans. Er zijn diverse mogelijkheden om de combinatie werk en mantelzorg draaglijker te maken. Wij vertellen je er graag meer over tijdens een informatieve themabijeenkomst op donderdag 25 november in Myllesweerd (Mill).

Save the date! - Wanneer? Donderdag 25 november 2021 - Hoe laat? Van 19:30 – 21:30 uur - Waar? In Myllesweerd*, Kerkstraat 3 in Mill * hier gelden de RIVM richtlijnen ‘Helder theater’ verzorgt dan een interactief programma waarin je wordt meegenomen in het leven en de dilemma’s van werkende mantelzorgers. Verder is er een gesprek met een deskundigenpanel, bestaande uit een HR-manager, een vitaliteitscoach en een ervaringsdeskundige. Ook krijg je informatie over de mogelijkheden van vervangende mantelzorg. Vanzelfsprekend komt ook een werkende mantelzorger aan

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl

november 2021

21

het woord en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 25 november laten we je graag zien wat de combinatie van mantelzorg en werk betekent. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: www.mantelzorglvc.nl of mail naar mantelzorg@sociom.nl.

Wist je dat… - bijna 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg geeft (ca. 5 miljoen mantelzorgers)? - bijna 10% van de mantelzorgers zich zwaar belast voelt? - 70% van de mantelzorgers onder de 65 jaar ook betaald werk heeft? - 60% bekend is met de wettelijke verlofregelingen en dat 17% hiervan gebruik maakt? - 43% van de werkende mantelzorgers overweegt minder uren te gaan werken en dat 18% overweegt te stoppen met werken? - 45% van de werkende mantelzorgers een hoge drempel ervaart om de combinatie werk en mantelzorg bespreekbaar te maken? - het aantal mensen dat werk en mantelzorg


Ook Mieke van Lanen en Nelly van den Broek stonden in ’t Trefpunt weer klaar toen we de inzameling gingen verwerken. Speciale dank aan VvE-BeheerPlus Wijchen omdat we wederom (voor de zesde maal!) geheel kosteloos mochten rekenen op hun steun in de vorm van enveloppen, papier en het drukwerk.

Gedicht

Beste inwoners van Beers,

Dank u wel voor de mooie giften dit jaar! In september hebben wij weer een inzameling gehouden namens onze 10 goede doelen. De opbrengst was fantastisch en dat hebben we aan u allen te danken. Extra aandacht en dank gaat uit naar alle vrijwilligers. Zonder onze collectanten zouden we dit initiatief niet in daden kunnen omzetten. Ook Mieke van Lanen en Nelly van den Broek stonden in ’t Trefpunt weer klaar toen we de inzameling gingen verwerken. Speciale dank aan VvE-BeheerPlus Wijchen omdat we wederom (voor de zesde maal!) geheel kosteloos mochten rekenen op hun steun in de vorm van enveloppen, papier en het drukwerk.

Verder hebben we Piet Theunissen bereid gevonden om de mooie taak van coördinator van KWF kankerbestrijding over te nemen, als waardig opvolger van Jos van de Heuvel. Daarnaast is Femke Boeijen versterken. inwoners,komen met deze opbrengst Verder hebben we Piet Theu-onze werkgroep uw betrokkenheid en medeleven nissen bereid gevonden om de met toont, dank mooie taak van coördinator van In het overzichtje kunt u zien wat we ditonze jaar medemens hebben ingezameld. We zijn er trots op dat u, beerse u wel! KWF kankerbestrijding over te inwoners, met deze opbrengst uw betrokkenheid en medeleven met onze medemens toont, dank u nemen, als waardig opvolger van Hopelijk mogen we in septemwel! ber 2022 wederom op uw steun Jos van de Heuvel. Hopelijk mogen we Boeijen in september wederom op uw steun rekenen. rekenen. Daarnaast is Femke onze 2022 werkgroep komen versterken. Vooren/of aanmelden als collectant, Voor aanmelden als collectant, vragen opmerkingen kunt u contact opnemen met Chantal vragen en/of opmerkingen kunt In het overzichtje kunt u zien wat Oppers (0485-315915). u contact opnemen met Chantal we dit jaar hebben ingezameld. Oppers (0485-315915). We zijn er trots op dat u, beerse

Stichting Alzheimer Ned. Brandwondenstichting Epilepsiefonds Ned. Hartstichting KWF Kankerbestrijding Longfonds (Astmafonds) Nierstichting Reumafonds Prinses Beatrix Spierfonds Zonnebloem afd. Beers Totaal Opbrengst:

2020 € 904 € 669 € 706 € 856 € 1062 € 746 € 703 € 763 € 661 € 1068 € 8138

2021 € 1106 € 715 € 794 € 983 € 1203 € 805 € 795 € 834 € 764 € 1131 € 9130

Gefelicitaart Deze maand is tennisvereniging ‘Play Back’ voorgedragen. Play Back is een heel actieve vereniging met 225 leden. Het bestuur bestaat uit: Jean-Paul van Beuningen (voorzitter), Margreet van Rooijen (secretaris), Johan Berris (penningmeester) en Erik van Heumen. Ze organiseren diverse activiteiten en daarnaast beschikt de tennisvereniging over veel commissies. Ik zal er enkele noemen: bar-, sfeer-, toernooi-, competitie- en buitencommissie. Wat Play Back vooral kenmerkt zijn de goede en duidelijke onderlinge afspraken met de leden. Ze denken ook mee met hun directe omgeving. Een voorbeeld hiervan zijn de onlangs gerealiseerde 9 CPO-woningen naast de tennisbanen. Er zijn toen goede afspraken gemaakt. Juist door welwillend meedenken kwam er een goede samenwerking tot stand. En daarom is Play Back met recht genomineerd voor de taart. Op de foto van links naar rechts: Erik van Heumen, Margreet van Rooijen, Jean-Paul van Beuningen en Johan Berris. DE

DORPSCOURANT

22

oogsten de boer de akkerbouwer de loonwerker zij weten het mens en dier beleven het “wie zaait zal oogsten” Roc Andreas © Cuijk, oktober 2021 Foto: Henk Straatman-Beers ‘oogsten in land van Cuijk’ oktober 2021

Parochiële zaken: Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@ martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €12.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad. Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van. haren@zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor. Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

november 2021


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

november

Kerkberichten. November 2021 Van de H. Lambertus kerk van Beers. Parochie H Martinus te Cuijk. Geachte mede parochianen. Dit is misschien het laatste korte mededelingen berichtje van dit jaar. In deze maand zullen de laatste werkzaamheden in de kerk afgerond worden een de eerste officiele activiteiten plaats vinden en wens hier Gerthy en heel haar staf alle succes mee. Hopelijk kunnen we in december Kerst vieren in de gerestaureerde kapel. In het december no. kunnen we weer met ons programma onze diensten vertellen en uitvoeren. In de parochie H. Martinus wordt

03-11-2021 IVN Wandeling Kampse Plas Haps. 14.00-16.00 uur 1e Donderdag Oud ijzer aktie HBV. inleveren bij sportpark Calbroek van 13.00-14.30u 07 11-2021 14.30HBV 1 (zon)Astrantia 1 (zon) 14.30u. 13-11-2021 Oud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u 13-11-2021 CV De Bokkerijers, Prinsenbal en ludieke loterij, inloop vanaf 19.30 uur, ‘t Wapen van Beers 27-11-2021 Oud papier tbv bv ‘t neie Huukske, vr.11-za.11u 27-11-2021 Oud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u 28-11-2021 Stoep-Garageverkoop Beers, 11-16 u 28-11-2021.HBV 1 (zon)-VCO 1 (zon) 14.30u

weer overleg gepleegd om met Kerst en het nieuwe jaar weer diensten in de kapel te kunnen draaien. Waarschijnlijk zal in Beers de zondagmorgen gebruikt worden voor het vieren van ’n H. Mis. We wachten af. Gerthy zal wel met veel enthousiasme het programma van november aan iedereen bekend baar maken. Hiermee eindig ik en sluit ik met het gezegde; tot ziens in de gerenoveerde kerk.

December 1e Donderdag Oud ijzer aktie HBV. inleveren bij sportpark Calbroek van 13.00-14.30u 5-12-2021 Elsendorp 1 - HBV 1, 14.00 u 11-12-2021 O ud papier tbv basisschool, Burg. v.d. Braakplein za. 9-11u 12-12-2021 IVN Vogelexcursie. Kraaijenberse Plassen Beers.. 10.0012.00 uur 12-12-2021 HBV 1 - Odilipeel Braksgroep 1 14.00u 12-12-2021 CV De Bokkerijers, Receptie Prins, 13.11, 't Wapen van Beers

High tea Zonnebloem Beers

Na ruim een jaar van “pakketjes aan de deur bezorgen” konden wij op donderdag 7 oktober eindelijk weer een fysieke bijeenkomst voor onze gasten organiseren. Maria en Wiel Cuppen hadden hun prachtige authentieke schuur beschikbaar gesteld en onze gasten genoten daar van een heerlijke high tea. Wat was het fijn elkaar weer in

november 2021

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

levende lijve te zien en om een paar uurtjes gezellig te kunnen bijpraten, genietend van al dat lekkers en mooie muziek. Dank aan de familie v.d. Heuvel voor de gulle gift na het overlijden van Jos, waardoor we deze dag mogelijk konden maken. Ook onze dank aan alle inwoners van Beers, die ons zo royaal hebben gesteund tijdens de 10-goede doelen week. Met dit geld kunnen wij weer heel veel doen voor onze eenzame ouderen met een beperking. Gasten en vrijwilligers De Zonnebloem Beers

23

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00


• Kapsalon • Schoonheidssalon • Nagelstudio • Wimperstudio Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 0485-451064 www.mooibijmieke.nl

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt

Begunstigers C.V. “De Bokkerijers”

Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

Tandartspraktijk H.M. Kooi-Pieczka, Beers

> Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak

> Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

40

Jaorblad 50 "De Bokkerijers"

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

Gezocht! h GezocTIMMERMAN Gtez! ocht!

AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF AANNEEM-, TIMMERAANNEEM-, TIMMER& 0485 - 320790 & ONDERHOUDSBEDRIJF ONDERHOUDSBEDRIJF INFO@CLAASSENBOUW.NL

TIMMERMAN TIMMERMA

0485 - 320790 0485 - 320790 INFO@CLAASSENBOUW.NL INFO@CLAASSENBOU


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.