De Dorps-Courant - februari 2023 - nr. 286

Page 1

COURANT INF ORMATIEBLAD VOOR BEER S FEBRUARI 2023 - JAARGANG 27 - NR. 286 - WWW.DORPSCOURANT.NL Foto Ronny Theunissen o.a. • Van de redactie • Column The Author • Rommelmarkt Beers • Blog • Drie op een rij • Bokkerijersnieuws • In gesprek met Henri Smits • Het beroep van Moos Hendrix • Was het beroep van Lam Verhagen • De terugkeer van de wolf • Activiteitenkalender
DE DORPS-

Foto voorpagina

Een foto van de eerste zeepkistenrace van voor de coronatijd.

Van de redactie

De maand februari staat voor de meesten toch vooral in het teken van… carnaval! In januari hebben we weer mogen genieten van de dorpsquiz Witte Gei’t in ’t Wapen van Beers die ook door onze carnavalsvereniging De Bokkerijers wordt georganiseerd en samengesteld. De avond werd goed bezocht, maar daarover is elders in het blad nog meer te lezen. Ook heeft tijdens het ter perse gaan van deze editie van de DorpsCourant al een - of misschien zelfs al alle drie - pronkzitting plaatsgevonden bij De Spijker. In de maart- of aprileditie van deze krant blikken we hier samen met De Bokkerijers nog uitgebreid op terug.

Op zaterdagmiddag 18 februari start het carnavalsweekend voor velen om 12 uur met de spectaculaire Zeepkistenrace. Tot 9 februari is het mogelijk om je hiervoor op te geven via www. debokkerijers.nl Durf je zelf niet ‘te racen’, kom dan gezellig kijken en de deelnemers aanmoedigen. Aansluitend is er vanaf 17 uur Zeepkistenbal bij De Spijker. Op zondag en maandag kan er ook volop gecarnavald worden met een drankje en een dansje voor jong en oud.

Verder geeft Moos Hendrix ons deze keer een inkijkje in zijn werk in de rubriek ‘Het beroep van…’ en kijkt Lam Verhagen terug op zijn carrière bij de gemeente. Vertelt een hond weer enthousiast over zijn hondenleven en blikken we met Henri Smits terug op zijn tijd in Beers en horen we hoe het nu met hem gaat. Fijne februari allemaal!

Geef elkaar de ruimte!

Nog even de winter door en kunnen we gelukkig weer uitkijken naar het voorjaar.

Mooi als er weer bladeren aan de bomen komen en alles weer gaat groeien en bloeien en alles gaat er weer een stuk vriendelijker en vrolijker uitzien.

Onze fietsen kunnen weer van stal gehaald worden en kunnen we weer gaan toeren in onze prachtige gemeente. Zeker met de steeds mooier wordende E-Bikes zal het weer een drukte van jewelste worden op de fietspaden. Maar we kunnen weer mooi rondtoeren in de wijde omgeving. Zelf fiets ik ook graag en veel en het moet me van het hart dat ik me vaak kapot erger dat we elkaar geen ruimte geven. Als we met z'n tweeën fietsen en er komt een stel ons tegemoet fietsen gaan wij toch vanzelfsprekend, achter elkaar fietsen om ze de ruimte te geven en om een botsing te voorkomen en elkaar veilig te passeren.maar ik vraag me af waarom ik altijd ruimte moet maken omdat de meesten gewoon naast elkaar blijven fietsen.Want wat zou er gebeuren als wij besluiten ook naast elkaar te blijven fietsen? Een frontale botsing?

Ook ergelijk zijn sommige groepen wielrenners die zonder belletje of seintje met een sneltreinvaart met een een man of tien, twintig je passeren. Je schrikt je een ongeluk en bent blij als je ongedeerd blijft.

Ik denk dan kost het dan zoveel moeite om even aan te kondigen dat je wilt passeren! Gewoon even een belletje of woordelijk je komst even melden.

Of degene die niet weten dat op fietspaden rechts ook voorrang heeft.

En de vele fietsers die ook niet weten dat je niet op elke rotonde voorrang hebt!

Laten we elkaar gewoon de ruimte geven dat geeft ongetwijfeld nog veel meer fietsplezier!

The Author.

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt u afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar.

Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742

emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl

Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10 februari naar redactie@ dorpscourant.nl.

Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van Landgoed de Barendonk. De vorige deur van de maand was de deur van Burg. Thijssenstraat 26. Niemand wist het.

Ma 13 feb. 24.00u

DE DORPSCOURANT februari 2023 2
De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx De bezorging is in handen van Willemien Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023 Redactie Marcel Linders Linda Reijs
DEADLINE maaart-uitgave
Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel
COLOFON
AFVALKALENDER
januari februari Afvalkalender 2023
Dinsdag 10 Dinsdag 17 Dinsdag 24 Dinsdag 7 Dinsdag 14 Dinsdag 21
Route 8

Rommelmarkt en kofferbakverkoop St. Anthoniusgilde Beers 7 mei 2023

Op zondag 7 mei 2023 houdt het St. Anthoniusgilde Beers een gezellige rommelmarkt en kofferbakverkoop. Deze wordt gehouden op het terrein bij gildehuis Crotos van 10.00 uur tot 15.00 uur. De opbrengst komt ten goede aan het St. Anthoniusgilde.

De rommelmarkt en kofferbakverkoop is voor iedereen toegankelijk. Zowel inwoners uit Beers als daarbuiten kunnen zich

hiervoor inschrijven. Dus, hebt u op zolder nog spullen liggen waar u een ander misschien heel blij mee kunt maken, of waar u gewoon een keertje vanaf wilt, dan kunt u een standplaats huren. U zorgt zélf voor de benodigde materialen (kraam, tafel, vloerkleed etc.).

De tarieven voor het huren van een standplaats bedragen:

• standplaats zónder gebruikmaking van een auto € 10,--

• standplaats voor één personenauto € 20,--

• standplaats voor één personenauto met aanhanger of één bus € 30,--.

Inschrijven rommelmarkt/kofferbakverkoop:

U kunt zich inschrijven:

• bij voorkeur via de website van het St. Antoniusgilde, https:// www.sintanthoniusgildebeers. nl. Daar kunt u het inschrijvingsformulier downloaden;

• door een mail te sturen aan dekenschrijver@sintanthoniusgildebeers.nl. In dat geval wordt u een inschrijvingsformulier toegestuurd of

• telefonisch door te bellen met 06-53478649 of 06-33651024.

Ook dan ontvangt u een inschrijvingsformulier.

Uw inschrijving:

- dient uiterlijk maandag 17 april 2023 te zijn ontvangen;

- wordt op volgorde van ontvangst afgehandeld (vol = vol!);

- U ontvangt zo snel mogelijk na de aanmelding een bevestiging;

- is definitief na ontvangst van de betaling;

- geldt alleen wanneer u akkoord gaat met het “Reglement standhouders rommelmarkt en kofferbakverkoop St. Anthoniusgilde Beers 7 mei 2023” (dit is te vinden op https://www. sintanthoniusgildebeers.nl).

Wanneer het aantal inschrijvingen is bereikt wordt u op de reservelijst geplaatst.

Zo spoedig mogelijk nadat wij de aanmeldingen hebben ontvangen, wordt u geïnformeerd over de indeling van het terrein.

Kieno-shop 2e hands speelgoed Grotestraat 1a - Cuijk | tel. 0620577023

10% van de opbrengst gaat naar Stichting KIKA

3 februari 2023 0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl SPECIAALBIERAVOND vanaf heden ELKE LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND 8 SPECIAALBIEREN VAN DE TAP VOOR 3,50 PER GLAS WAPENVANBEERS.NL
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag
14.00-17.00 uur zaterdag 11.00-16.00 uur

Februari is de carnavalsmaand. Daarom plaatsen we een oude foto van dit feest en natuurlijk een winterfoto.

Beide foto’s zijn gemaakt door Kees Wijnhoven op de speelplaats van kleuterschool “ het Dondersteentje”.

De eerste foto is uit 1966 en we zien “de grote kleuters” van juf Graat.

v.l.n.r. Peter Nelissen, Frans Peters, Harriet Janssen, Annie Oppers, juf Graat, Charles Martens en Jean Louis van den Boogaard (Linden) Wie kent er nog meer kinderen?

De winterfoto is van oktober 1965. De “kleintjes” van juf Heijmans spelen, achter de school, in de sneeuw. Op de achtergrond zie je het trainingsveld waar nu het blauwe veld en de tennisbanen liggen.

We herkennen Hetty Driessen maar wie zijn de anderen.

Eventuele reacties of wanneer U foto’s wil aanleveren?

Neem dan contact op met Pieter ten Haaf Tel. 314946

DE DORPSCOURANT februari 2023 4
Maurice van Lanen 06 55 55 42 58 Willemien Peters Rit 06 20 57 70 23
Leuvert 19 | 5437 AG Beers www.campingdriehoekbeers.nl

WIU: Werk in Uitvoering

De Dorpsraad meldde in het januarinummer dat er informatie te vinden is op de website: www.ons.landvancuijk. nl/wiu over WIU ofwel Werk In Uitvoering.

Er was in ieder geval informatie te vinden over de grotere projecten zoals Dommelsvoort, wie daar de projecttrekker van is namens de gemeente en wanneer de einddatum van dit project zal zijn (31 december 2027). Als kleinere projecten zijn eind 2022 nog de parkeervoorzieningen aan de Prinsenstal gerealiseerd. Bij een inloopavond op 8 december werd ook aangegeven dat er een speelvoorziening komt in deze wijk en de inrichting van een groenstrook met een voet-/fietspad naar de Burg. Thijssenstraat. Tot op dit moment wacht dat nog op uitvoering, wanneer? Op de hierboven vermelde website WIU was helaas daarover niets te vinden.

Op de website: www.landvancuijkwoont.nl kun je vele bouwplannen vinden; zo ook dat er in het eerste kwartaal van 2023 verwacht wordt dat er 11 vrije sector kavels worden uitgegeven aan de Prinsenstal.

Basisschool:

Half januari is het nog niet openbaar waar deze zal komen. Wel is bekend dat de bevolkingsgroei van Beers aanzienlijk meer zal zijn dan die van Vianen. Dit valt af te leiden uit de prognosecijfers welke vermeld stonden in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

Jaar: 2022 2030 2042

Aantal leerlingen: Beers: 126 173 194 Groei van 47 leerlingen in 2030

Vianen: 89 112 113

Groei van 23 leerlingen, ½ van Beers Groei bevolking: Beers: 1742 1871 1904

Vianen: 1252 1315 1340

Aantal woningen: Beers: 713 761 767

Aanwas van 48 woningen tot 2030!

Vianen: 500 532 536

In het woningbouwprogramma van de gemeente t/m 2030 staat vermeld dat men de ambitie heeft 87 woningen te bouwen terwijl er slechts hierin 18 gepland staan. Dat betekent dus dat er inderdaad een tekort van 69 woningen is zoals vermeld in de Gelderlander d.d. 19 december 2022.

Er kunnen dus nog 39 woningen méér gebouwd worden, is de gemeentelijke ambitie!

In het IHP is m.i. geen rekening gehouden met de woningbouwprogrammering.

Dit wetende zou het zeer verbazingwekkend zijn als de basisschool in Beers zou verdwijnen!

Belangrijke data vanuit de gemeente:

8 februari: Raadsvergadering bij hotel-restaurant Riche in Boxmeer; aanvang 19.30 uur. Installatie nieuwe burgemeester mevr. Marieke Moorman.

9 februari: Raadsavond 1: informatie over het kermisbeleid in raadzaal te Cuijk; aanvang 19.30 uur.

Raadsavond 2: thema nog niet bekend bij het schrijven van deze blog.

16 februari: zijn eveneens 2 raadsavonden gepland maar nog geen informatie daarover half januari bekend, kijk hiervoor op de website van de gemeente.

Reacties ontvang ik graag: Henriëtte Thijssen - 06-53718923henriette52@home.nl

Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 0485-451064 www.mooibijmieke.nl

De ‘Detectives’ & De VIP

Zondag 15 januari zijn Tess van den Bogaard, Felicia en Raely van Mill en Noortje Schreven - samen met mama’s Linda Reijs, Rhiannon Pas en (fotograaf) Kim van den Bogaard - naar de Kids

Vakantiegids Awards op De Vakantiebeurs in Utrecht geweest. Zij mochten daar als Kids Vakantiegids

Detectives in een bijpassend blauw shirtje meelopen met een mascotteparade en awards uitreiken aan winnende vakantieaanbieders. BN’er Jamai Loman presenteerde de Awardshow en gaf een spetterend optreden samen met de mascottes van verschillende vakantieparken en campings. Na afloop vond hij het super leuk om met de Detectives op de foto te gaan.

5 februari 2023
Jaorblad 50 "De Bokkerijers"
40
• Kapsalon • Schoonheidssalon
Nagelstudio
Wimperstudio
C.V. “De Bokkerijers”

DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende

15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je?

2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s?

4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder?

8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Wat is het verhaal achter een litteken of tatoeage van jou? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. Kopij inleveren vóór 10 februari

9. Behulpzaam en Zorgzaam.

10. Ik heb geen litteken of tatoeage, wel zou ik in de toekomst een tatoeage willen van de namen van mijn kinderen.

11. Het slechte wat ik ooit gekregen heb is een fles mayo van mijn vrienden, maar daar tegenover stond ook wel een leuk cadeau en dat was een straatnaam bord van de Waalstraat.

12. Slagharen – Domburg – Panningen, allen in Nederland.

13. Dennis Bergkamp, voor mij nog steeds de beste voetballer van Nederland.

14. Het zou eens mooi zijn als de sportclubs (voetbal, tennis, volleybal) de scholen van Beers en Vianen de koppen bij elkaar zouden steken voor een nieuwe accommodatie. Alles in 1 gebouw/park. Dit is functioneler en beter voor de toekomst van beide dorpen. Nu worden er alleen maar verwijten naar elkaar toe geslingerd en daar heeft niemand wat aan. We hebben elkaar hard genoeg nodig in de toekomst.

1. Hoi, Ik ben Bart Derks (36) en woon samen met Anneke Hendriks (36) , zoon Stijn (4) en dochter Maud (2) op de Windpeluw 9

2. Wij worden vaak gewekt om 6.00 door onze dochter Maud. Na mezelf even kort opgefrist te hebben en mijn botterhammen in mijn tas te hebben gedaan, rijd ik al heel snel naar mijn werk in Boxmeer. Daar werk ik als Assemblage Monteur en Ass. Teamleader bij Marel. Rond de klok van 16.00 rijd ik weer terug naar Beers. Op de woensdag en donderdag is dit anders, omdat ik de kids dan moet wegbrengen en ophalen van/ naar school en K.d.v. De tijd na het werk is meestal voor de kids en mijn hobby’s.

3. Mijn hobby’s zijn voetbal (HBV) waar ik tegenwoordig in HBV 4 voetbal, nadat ik het 16 jaar in HBV 1 heb gedaan. Ook zit ik in de sponsorcommissie van HBV wat ik met veel plezier doe. Daarnaast zit ik ook bij de Carnavalsvereniging De Bokkerijers, waar ik ook met de Pronkzittingen te zien ben. Verder werk ik graag op Zaterdag met mijn Broer (Stef) bij ons pap, zeker nu hij tegenwoordig een stukje verder weg woont.

4. Het uitstellen van vele dingen.

5. Ik zou iets meer van een handige Harry willen hebben, oftewel meer een thuisklusser willen zijn.

6. Ik zou graag een verre en lange reis richting China willen maken, maar door het uitstellen en nu kinderen te hebben gaat dit nog wel even duren.

7. Ooit eens aan de Waal in Grave gezeten. Hier komt dus ook mijn bijnaam “ Waal ” vandaan.

8. Ik vergelijk niet graag, ik ben wie ik ben en daar zul je het mee moeten doen.

15. Hans Peters, beste frikandellen bakker van Beers

vertrek op mijn fiets naar de overkant, naar de boerderij, tegenwoordig van onze zoons Ivo en Jens. Eerst een rondje door de stal om te kijken of er bijzonderheden zijn, daarna klim ik op de shovel om de voerwagens te gaan vullen en de melkkoeien van een lekker maaltje voer te voorzien. Er is altijd wat te doen, en de dagen vliegen om. Avonds kijk ik graag vanuit mijn luie stoel naar een voetbalwedstrijd, of naar een goede documentaire

3. Op dinsdag ga ik met de fiets naar Esteren om bij mijn cluppie te gaan voetballen EGS; walking football is een leuke seniorensport. Er zijn ook een aantal Beerse oud profs als lid, dus praot genoeg. Verder gaan we graag op pad met onze camper om wat rond te zwerven door Nederland of Europa. Ook fietstochten mogen we graag maken, en op zijn tijd met een van onze koeien naar een koeienshow is ook erg leuk om te doen.

4. Als ik een keer een café bezoek, kan ik heel slecht naar huis gaan; de “leeste” smaakt steeds beter.

5. Ik heb vroeger te weinig taalonderwijs gehad en dat is iets wat ik nu steeds meer ga missen, ik zou graag wakker worden en vloeiend Engels, Duits , Italiaans en Spaans spreken

6. Ik droom van een mooie camperreis door Europa; allerlei natuurgebieden ontdekken, collega boeren bezoeken en mooie steden aandoen; deze droom komt al voor een deel uit; we vertrekken begin maart richting Spanje voor een rondreis; “we zijn er bijna”……..

7. Grootste blunder ; vroeger had ik een mooie witte Puch, eentje met een hoog stuur. Dit was mijn derde nieuwe brommer in een jaar tijd. Binnen 2 dagen reed ik achterop een stilstaande auto samen met Stef. Driemaal is scheepsrecht

8. Met en giraf; ik zie alles en heb lange benen

9. Niet zeuren maar doorwerken en GBV (gezond boeren verstand). Mijn moeder kon ook goed praten en niet luisteren; dat kan ik ook goed.

1. Ik ben Jan Hermanussen en geboren en getogen op onze boerderij aan de Millseweg precies tussen Beers en Mill. Geboren tijdens de watersnood in provincie Zeeland, dus dit jaar 70 jaar geleden. Ik woon samen met Liesbeth op Landgoed de Barendonk.

2. Mijn dag begint om 5.45 uur; ff lekker wakker worden met de ochtendshow van Koen Wijn Omroep Brabant. Na het nieuws van 6.30 sta ik op en eet mijn boterham met hagelslag en drink een beker melk en

10. In mijn jeugd heb ik meerdere ongelukken meegemaakt maar ook steeds een beschermengel gehad; aan mijn pols een flink litteken opgelopen met een botsing tegen een boom onderweg van dancing Bos naar de Breyenburg. Jan Kaak zag de boom te laat en ik belandde in een diepe sloot. Jan had de tegenwoordigheid van geest om mijn hoofd boven het water te houden. Goed gedaan Jan!

11. Beste cadeau zijn onze drie kinderen; allemaal gezond en prima in het leven staand; zodanig dat ze samen ons bedrijf overgeno-

DE DORPSCOURANT februari 2023 6
Jan Hermanussen

men hebben.

12. Met de camper naar Natuurkampeerterrein de Klashorst in Diffelen in het Reestdal Overijssel, Prachtig! Op Fietsvakantie in de wijnstreek de Bourgonje Frankrijk, heel bijzonder en aanrader als fietsgebied, en met de camper naar Italië aan de Adriatische kust. Lekker fietsen en wandelen en relaxen op een strandbed. En op z’n tijd een lekkere kalfsbief, smullen maar.

13. Met mijn vader; ik was 12 toen hij verongelukte, hij was 46 jaar en ook boer. Ik denk dat we veel overeenkomsten hadden en wel een dag bij kunnen buurten.

14. Beter onderhoud van de Millseweg; hoognodig!

15. De vriendin van onze Ivo; Prinses Anne van Bergen; een echte Hopse hen die naar Beers is verhuisd.

Jan van Orsouw

1. Hallo mijn naam is Jan van Orsouw, ik ben 75 jaar en woon sinds 3 jaar aan de Venstraat 11A in Beers met mijn vrouw Monique en onze dochter.

2. Om 6:30 uursta ik op voor een ontbijtje. Daarna doe ik huishoudelijke werkzaamhe-

den. Ga wandelen of hardlopen en doe wat klusjes bij de kinderen. Aan het werk ben ik een dag per week nog op de zorgboerderij.

3. Mijn hobby's zijn atletiek, lesgeven aan jongeren en ik ben zanger in een popgroep die al meer dan 50 jaar bestaat. Ook doe ik nog wat aan tuinieren.

4. Door blijven gaan en niet goed luisteren.

5. Meedoen aan de olympische spelen.

Oranje comité Beers WANTED

Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan het organiseren van dorpsactiviteiten?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

We zoeken versterking voor het oranjecomité.

Eenmaal per jaar organiseren we een activiteit. De ozo gezellige koningsdag!

Mocht je interesse hebben of vragen, laat het ons weten!

Lia Kuppeveld: lia_Jilesen@hotmail.com of 06-10575614

Emma Jansson: em_jansson@hotmail.com of 06-45913299

Carla Verhaart: Carlaverhaart@hotmail.com of 06-55308493

Yvonne & Freek Meulepas: f.y.meulepas@gmail.com of 06-12285850

Marco v.d. Leuvert: marcoenchristel@outlook.com of 06-55748984

Susan Hermanussen: Susankeijzers@hotmail.com of 06-10642688

6. Een cruise maken langs de zuidelijke landen. Dat heb ik nog niet gedaan omdat het gewoon te duur is.

7. Met mijn jongste dochter gaan winkelen en het communiefeest van mijn kleinkind vergeten.

8. Ik ben net een dieselmotor en eenmaal op warmte kan ik alles aan.

9. De sportiviteit heb ik van mijn ouders en ook het rustig blijven onder alle omstandigheden.

10. Wat doe je bij brand? Alleen mijn gezin neem ik mee en de rest kan altijd vervangen worden.

11. Het beste cadeau zijn mijn kinderen die ik gekregen heb en het slechtste cadeau is een geurkaars waar ik niet van hou.

12. Spanje en Oostenrijk, verschillende malen geweest.

13. Met mijn opa's en met een oma die ik helemaal niet gekend heb omdat zij op jonge leeftijd zijn overleden.

14. Ik wil in Beers niet veel willen veranderen. Het is een heel mooi groen dorp en je kan hier prachtig wandelen en hardlopen en er staan veel prachtige bomen.

15. Ik geef de pen door aan Katja Brugman.

Jong Nederland

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl

Hallo allemaal! De afgelopen maanden zijn we weer gestart met de clubavonden van Jong Nederland. Dat zijn avonden waarop we allerlei activiteiten doen, passend bij de leeftijd van de kinderen. Zo hebben de kinderen op woensdagavond (groep 1 t/m groep 6) activiteiten ge-

daan zoals knutselen, stoepkrijten, spelletjes, apekooien en tikspellen. In de week voor 5 december hebben we pietengym gedaan en kwamen er zelfs twee zwarte pieten langs! De kinderen die op vrijdag clubavond hebben (groep 7 t/m 3e klas) hebben o.a. jachtseizoen gespeeld, cake versierd, ranjapong gespeeld en veel gevoetbald. Daarnaast hebben we een gezellig supermaxiweekend gehad met een schitterend gala. Kortom, een leuke start van het seizoen!

7 februari 2023
Havenlaan 18 5433 NL KATWIJK a/d MAAS Tel: Fax: info@bendi ww J NIEUWBOU WINTERBERGING

Terugblik Witte Gei’t

digingsprijzen voor de teams die op de 22e en de 11e plek eindigden. De prijs voor het team dat op de 22e plek was geëindigd werd gewonnen door “Achteraf” en het team “Witte nog” sleepte met hun 11e plek ook een aanmoedigingsprijs binnen. Het verschil in puntenaantal lag erg dicht bij elkaar, maar ondanks dat was er een winnaar. De Witte Gei’t wisselbeker, schaal bitterballen, consumptiebonnen en natuurlijk de eeuwige roem werd dit jaar gewonnen door “Good Vibes”. Namens de organisatie

ring, kijk voor de juiste programmering op onze website www. debokkerijers.nl)

Basisschool

Vrijdag 17 februari brengen onze Prins Ivo en Prinses Anne met hun gevolg en Jeugdprins Koen met zijn gevolg een bezoek aan de kinderen van basisschool Dr. Jan de Quay.

Ziekenbezoek

Op de vrijdagmiddag na het bezoek aan de bassischool brengen de Prins, Prinses en hun gevolg

maakte kist van de helling af. Er zijn diverse prijzen te winnen en uiteraard wordt ook de originaliteit beloond.

Het is leuk om je eigen zeepkist te bouwen! En hoe leuk is het om met je vriendengroep, buurt of met je sportclub mee te doen. Daar kun je nu alvast over nadenken. Gooi het maar eens in de groep. Mocht je zelf geen zeepkist hebben en kun je er ook geen maken, dan mag je een zeepkist van De Bokkerijers gebruiken en kun je alsnog meedoen.

Op onze website kun je meer informatie nalezen over het reglement en het inschrijfformulier. Heb je vragen, neem dan gerust contact op via zeepkistenrace@ debokkerijers.nl.

Zeepkistenbal

Aansluitend op de zeepkistenrace vindt vanaf 17.00 uur het Zeepkistenbal met ook de prijsuitreiking plaats in De Spijker. Er is een DJ aanwezig om er fantastische feest van te maken voor jong en oud!

Optocht en optochtbal

Op carnavalszondag 19 februari organiseren we weer de carnavalsoptocht. Denkt u nu, "Ik heb al altijd eens mee willen doen", dan kan dit artikel net het zetje zijn wat u nodig heeft. Want een enthousiast publiek langs de kant is belangrijk, maar meedoen is zeker zo leuk. Dat kan met een grote of kleine groep, lopend of gemotoriseerd en het kan ook als eenling.

Op zaterdag 14 januari was het weer zover, de 10e editie van de Witte Gei’t Quiz! Ook dit jaar waren er weer veel Beerse en een aantal buiten Beerse mensen aanwezig in ’t Wapen van Beers. Maar liefst 25 teams streden om de eeuwige roem en natuurlijk… de zeer gewilde Witte Gei’t trofee!

In 4 rondes werden er in het totaal 75 vragen op de deelnemers afgevuurd. Vragen over muziek, alledaagse dingen, nutteloze feitjes, Beerse zaken en zelfs een heuse professor stelde de teams een vraag.

Tijdens de pauze werd, zoals gebruikelijk de tussenstand bekend gemaakt. Op een gedeelde 1e plek stonden 3 teams! Een echte nek-aan-nek race. Na de laatste vraag werd er druk geteld door de jury.

Nieuw dit jaar waren 2 aanmoe-

nogmaals van harte gefeliciteerd.

Wij kijken terug op een geslaagde, gezellige en drukbezochte avond. We hopen jullie natuurlijk volgend jaar weer te zien bij de jubileumeditie van de Witte Gei’t Quiz!!

Pronkzittingen

Bij het uitkomen van deze Dorpscourant zal de eerste pronkzitting waarschijnlijk net achter de rug zijn. Bent u niet geweest en wilt u toch nog naar de zitting komen op vrijdag 3 februari of zaterdag 4 februari dan kunt u nog kaartjes kopen bij Tankservice Van Lanen-Derks (TinQ), ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk), voor zover er dan nog plekken beschikbaar zijn.

Carnaval 2023

(Programma hieronder is onder voorbehoud ivm vroege aanleve-

een bezoekje aan zieken die door De Zonnebloem Beers zijn voorgedragen. Mocht u of iemand in uw omgeving ziek zijn en wordt een bezoekje op prijs gesteld, meld ons dit dan via onze site.

Carnavalsviering en sleuteloverdracht in Cuijk

Zaterdagochtend nemen we deel aan de gezamenlijke Eucharistiecarnavals-viering in de Martinuskerk te Cuijk met onze zusterverenigingen. Aansluitend vindt de sleuteloverdracht plaats. Zeepkistenrace, doe jij ook mee?

Voor de tweede keer organiseren wij op carnavalszaterdagmiddag voor jong en oud de zeepkistenrace. De zeepkistenrace start om 12.00 uur in de WPF Ghijssenstraat, ter hoogte van De Spijker. Deelnemers racen in hun zelfge-

Elk jaar horen wij weer van mensen dat ze wel een keer mee willen doen. Nou mensen maak dit dan dit jaar maar eens waar en ga aan de slag, en bedenk een onderwerp en een manier om dit uit te beelden. Het is erg leuk en gezellig om daar samen aan te werken en iets moois en grappigs in elkaar te zetten. We mogen best trots zijn op wat Beers al jaren op carnavalszondag laat zien, maar het kan altijd nog groter en mooier!

Via de website www.debokkerijers.nl kunt u zich heel gemakkelijk aanmelden voor de optocht via de speciale button.

De optocht start om 14.11uur ter hoogte van Slaapsfeer met aansluitend optochtbal in ’t Wapen van Beers waar ook de prijsuitreiking is.

DE DORPSCOURANT februari 2023 8

Familiecarnaval en kindermiddag

Dit jaar vindt in tegenstelling tot voorgaande jaren de familiecarnaval op maandag plaats. Het belooft weer een groot feest voor de gehele familie te worden. Vanaf 13.11 uur gaan we zingen, swingen en is er tijd om leuke dingen te doen zoals karaoke, hossen, schminken en ballonnen vouwen. Er zijn optredens van de kleine en de grote dansgarde en tijdens deze middag worden de winnaars bekend gemaakt van de kleurwedstrijd. De kleurplaat

is te downloaden via de site van de Bokkerijers, www.debokkerijers.nl. Iedereen is welkom en opgeven is niet nodig. Zien we jullie maandag 20 februari?

Aansluitend kan er nog tot in de late uurtjes met elkaar carnaval gevierd worden in het café met muziek van DJ.

Meer informatie

Zie onze website www.debokkerijers.nl voor het actuele programma, verslagen en nieuwtjes en like onze Facebookpagina www.facebook.com/DeBokkerijers Programma

Intern. jeugduitwisseling Linden-groet-Linden 2023 Land van Cuijk: deelnemers en gastgezinnen gezocht!

en Lalín in Spanje. En uiteraard uit onze eigen gemeente!

De jongeren zijn in de leeftijd van 15 tot 23 jaar. De groep van elk land bestaat uit 8 jongeren en 2 volwassen begeleiders.

dien gefaciliteerd door de gemeente Land van Cuijk. Wil je deelnemen?

Van 23 juli tot en met 1 augustus 2023 organiseert ‘Linden groet Linden’ een internationale jeugduitwisseling in de gemeente Land van Cuijk.

Wij zoeken nog deelnemers en gastgezinnen!

Wat gaat er gebeuren?

Jaarlijks organiseert de jumelage Linden groet Linden een jongerenuitwisseling in een van de 6 Europese Lindens. Dit jaar in Nederland, gemeente Land van Cuijk.

De jongeren zijn afkomstig uit de bevriende gemeenten Lubbeek in België, Linden-Holstein in Duitsland, St. Georgen am Walde in Oostenrijk, Lalinde in Frankrijk

In dit gezelschap worden er liefst vier verschillende moedertalen gesproken. Steeds meer jongeren in Europa spreken ook Engels. Daarom is de voertaal tijdens de jeugddagen de Engelse taal. De jongeren verblijven gedurende deze dagen centraal in gemeenschapshuis De Kloosterhof te Beers.

De deelnemers volgen een actief programma, dat er op gericht is om elkaar en elkaars cultuur te leren kennen en waarin actief aandacht wordt besteed aan een of meerdere thema’s. Daarnaast biedt het programma volop ruimte voor ontspanning, gezelligheid en feest.

In de aanstaande jeugduitwisseling staan je eigen skills centraal. De jeugduitwisseling wordt financieel ondersteund door Erasmus+, een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport.

De jeugddagen worden boven-

Heb je zin om mee te doen aan de jongerendagen en ben je tussen de 15 en 23 jaar en woonachtig in de gemeente Land van Cuijk, dan kun je je aanmelden via het volgende emailadres: lindengroetlindennl@hotmail.com

Aanmelden tot: vol=vol Voor meer informatie kijk op www.lindengroetlinden.nl, Facebook, Instagram of TikTok (lindengreetslinden).

Gastgezin, wat houdt dat in? De opzet is dat de buitenlandse jongeren het merendeel van de avondmaaltijden nuttigen in gastgezinnen. Op deze manier komen ze bij de mensen thuis en worden ze bekend met onze cultuur en gewoontes. Van een gastgezin wordt ook enige ondersteuning verwacht bij het regelen van het vervoer tijdens de uitwisseling, in de vorm van het halen en brengen en het beschikbaar stellen van een fiets. In het programma is ook een dag opgenomen, welke het gastgezin met hun gasten naar eigen besteding kunnen invullen.

Verder wordt er een barbecue avond georganiseerd voor alle gastgezinnen en zijn gastgezinnen ook welkom bij de programma-activiteiten.

Gebruikelijk komen er 2 jongeren eten in een gastgezin.

Heeft u belangstelling?

Heeft u belangstelling om als gastgezin te fungeren tijdens de aanstaande jeugduitwisseling?

U kunt hiervoor mailen naar lindengroetlindennl@hotmail.com

Opgave

WABP Beers

In Beers zijn 4 WhatsApp buurtpreventie groepen actief.

Zij heten: Kraaijenbergse plassen west; De Overlaat; Wabpneiehuukske; Buurtvereniging

Beerse-Vianen

Wilt u zich daarbij opgeven? Ga naar www.wabp.nl en geef u op.

9 februari 2023
Carnavalsprogramma 2022-2023 JANUARI 2023 CARNAVAL Start Reguliere verkoop vanaf 16 januari bij Tankservice Van Lanen-Derks (TinQ) op ma t/m zat van 10:00-18:00 uur (pinnen niet mogelijk) vr 17 Schoolcarnaval en ziekenbezoek za 18 Carnavalsmis Cuijk Sleuteloverdracht Zeepkistenrace/bal De Spijker za 28 Pronkzitting 20.00 uur De Spijker zo 19 Optocht ’t Wapen van Beers FEBRUARI 2023 ma 20 Familiecarnaval ’t Wapen van Beers vr 3 Pronkzitting 20.00 uur De Spijker Di 21 Sleuteloverdracht (CV De Heimussen) za 4 Pronkzitting 20.00 uur De Spijker MEER INFO WWW. DEBOKKERIJERS.NL
Programma

In gesprek met

Henri Smits

Ik ben in Beers geboren op 23 maart 1955 als zoon van Harrie Smits en Riek van Rooij en woonde op de Grotestraat 30. In 1959 is mijn zus Jose geboren die ook in Cuijk woont. Ik kijk met heel veel plezier terug op mijn leven in Beers en heb veel mooie herinneringen aan overgehouden.

Toen ik jong was zeiden sommige mensen tegen mij: “Oh bende gij Henri van Harrie van Hent (Smits) en van Riek van Petje (van Rooij)”.

paalde periode stalen roosters (groep roosters) voor stallen van agrariërs gefabriceerd. Mijn moeder runde op het adres de Grotestraat 30 een winkel met huishoudelijke artikelen tot medio half jaren zestig.

Verenigingsleven in Beers

Tot mijn elfde jaar voetbalde ik bij HBV. Ben op mijn elfde jaar lid geworden van Volleybalvereniging Energo en ben daarvan zo’n 50 jaar lid gebleven tot dat de vereniging Energo enige jaren geleden werd opgeheven. Ik werd geïnspireerd om te gaan volleyen door mijn buurtgenoten

Jos en Tom Ghijssen die in het eerste team van Energo volleybalden tezamen met Jos Hendriks, Gerry Hermanussen, Gerrit Peters, Martien Gerits, Adri Noy en Pierre Van de Ven.

Zelf speelde ik jaren later in het eerste team met o.a. Jack Jacobs, Peter Peters, Adri Noy, Pierre van de Ven, Hemmie Willems, trainer Toon van de Burgt en coach Henk Walk ( foto).

Later fuseerde de verenigingen Energo en Activa en speelde ik jaren bij Activia/ Energo combinatie (AEC). Die club werd gesponsord door Chicopee en later door Celtona.

functies bekleed. Ben jaren bestuurslid geweest van: de Jeugd en Jongeren raad, volleybal club Energo, Tennisclub Play Back, Stichting Gemeenschapshuis Beers en in het Schoolbestuur Katholiek Onderwijs Cuijk en heb de fusie begeleidt van de schoolbesturen in Cuijk, Haps, Beers en St. Agatha.

woonde ben ik dus lang betrokken gebleven bij het verenigingsleven van Beers. Zo zijn we nu nog steeds lid van de Beerse Soos.

Mijn vader had een constructiebedrijf en later werd het bedrijf omgezet naar een roosterfabriek. Voetroosters voor deuren, roosters voor magazijn stellingen etc. Ook werden er in een be-

Dames 1 team speelde eredivisie en heren 1 speelde eerste divisie. Dat was heel bijzonder dat we in Beers op dat Top niveau landelijk mee speelden

Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik goed bevriend met Peter Peters, Willy Geurts Pieter ten Haaf, Gerry Caspers, Hemmie Willems en Jack Jacobs.

Op latere leeftijd werd ik lid van Play Back en tenniste ik in een team met o.a. Ronny Berends, Harrie Bardoel, Johan Bokma, Lee May en Chris Aldenhoven. Als bestuurslid van Play Back had ik o.a. het beheer van het Paviljoen en de kantine in portefeuille. Jan van Duren was mijn maatje bij het beheer van het Paviljoen en kantine.

Ik heb jaren diverse bestuurs-

Mijn vrouw Ank leren kennen. Ik was lid van het bestuur van de Jeugd en Jongerenraad. In 1973 organiseerde we een Fancy Fair in zaal Kaak. Er moesten affiches gemaakt worden om daar aandacht voor te krijgen. Fons Thijssen die ook in het bestuur zat attendeerde mij op de kwaliteiten van zijn zus Ank. Ik benaderde haar en zij heeft die affiches gemaakt. Op zondag 4 november 1973, de eerste autoloze zondag, hadden wij die Fancy Fair. Ank woonde in Mook en ik haalde haar op met de brommer bij de pont in Katwijk. Op die avond werden we verliefd. In 1979 zijn we getrouwd en in Cuijk gaan wonen. Eerst in een huurwoning en in 1983 kochten wij onze woning aan de Sperwerhorst 65 te Cuijk, waar we nog steeds wonen. We hebben 3 dochters en 10 kleinkinderen. (foto) Nienke woont in Leiden, Carlijn in Lent en Anouk in Gouda. Nienke en Carlijn hebben ook nog lang gevolleybald bij Energo.

Ondanks dat ik sinds 1979 in Cuijk

Ik was en ben een verenigings mens. Als je mij vraagt wat is je het meest bijgebleven van Beers dan zijn dat heel veel dingen. Maar de activiteiten van 1 persoon springt daar voor mij echt bovenuit. En dat zijn die van Jos van den Heuvel.

Jos was een goede vriend van me en hij was ook lid van Energo. Jos leeft in mijn herinnering als het middelpunt van het Beerse verenigingsleven. Hij was een vrolijk en opgewekt persoon, echt een kanjer. Voor mij was hij een belangrijke schakel om niet te zeggen de spil in het verenigingsleven in Beers. Ik ben wel circa 50 jaar naar kapper Jos in Beers gegaan. Tijdens het knippen konden we dan bijpraten en gezellig buurten.

DE DORPSCOURANT februari 2023 10

Opleiding

De kleuter- en basisschool heb ik in Beers gevolgd. Op de woensdagmiddagen ging ik vaak spelen bij de zoons van Toon Heurkens. Ik werd daar weleens de 8 ste zoon genoemd.

Ik heb de Mavo gedaan in Mook. Samen met Hem en Jack Heurkens, Willy Cuppen, Theo Nabuurs fietsten we samen naar de school in Mook.

Nadat ik mijn Mavo diploma had behaald ging ik in Nijmegen naar de Havo. Daarna moest ik in militaire dienst.

In mijn diensttijd het ik de opleiding Praktijkdiploma Boekhouden gevolgd. Na mijn diensttijd ben ik in 1978 mijn werkzame leven gestart als administratief medewerker bij Woningstichting Cevelum in Cuijk. Naast het werken heb ik avond studies gevolgd MBA en daarna SPD I en SPD II ( vergelijkbaar met de dagoplei-

ding HEAO).

Werkzaamheden

Na Cevelum ( nu Maasland/ Mooiland) ben ik 1982 gaan werken als hoofd administratie van de Woningstichting in Mook. Vervolgens ben ik 1985 gaan werken als Assistent Accountant bij NCIV/ Ernst & Young en op 1 augustus1988 bij Woningstichting Helpt Elkander te Nuenen

Als directeur van die woningcorporatie heb ik heel veel van mijn ideeën mogen omzetten in het ontwikkelen van mooie ( innovatieve ) projecten. Dit natuurlijk met steun en goedkeuring van het bestuur en de RvC van de woningcorporatie.

Diverse van die mooie en aansprekende projecten hebben nationaal en internationaal erkenning kregen. Prijzen in Dallas (Amerika) en ITU World Telecom

in Hong Kong

Toen we 57 jaar waren hebben we beiden ontslag genomen. En zijn kort daarna een eigen bedrijf begonnen, een adviesbureau op het gebied van Procesmanagent . In oktober 2011 werd ik uitgenodigd om mee te doen met een aanbesteding bij de gemeente Eindhoven voor de functie van programmamanager aanleg Glasvezel infrastructuur en digitale dienstverlening . De gemeente Eindhoven was namelijk uitgeroepen tot Slimste Stad/ Regio van de wereld.

Ik won de aanbesteding en de opdracht bevatte meer als 2 dagen werk per week en ik heb toen besloten om me in november 2011 aan te sluiten bij het adviesbureau Trifaire BV te Helmond In 2013 ben ik aangesteld als algemeen directeur en ben mede aandeelhouder.

Trifaire BV is een adviesbureau dat zich toelegt op procesmanagement van innovatieve projecten.

Sinds mijn 66 jaar en 4 maanden ontvangen Ank en ik AOW en

pensioen. In de maand maart a.s. wordt ik 68 maar ik heb besloten om nog effe door te werken, maar dan gemiddeld 2 dagen per week.

Vorig jaar juli hebben Ank en ik een Knaus-camper gekocht en daar willen we vaak mee weg. Vorig jaar zijn we in de maand september 4 weken rondgetrokken in Italië, samen met Jan en Liesbeth Hermanussen. In maart a.s. gaan we voor 5 weken een rondreis maken door Spanje, ook weer samen met Jan en Liesbeth die ook een mooie camper hebben.

Voor de diverse werkzaamheden en bestuursfuncties die ik in lokale en landelijke bestuursorganen heb mogen vervullen heb ik veel waardering ontvangen van de samenleving:

Ik heb voor mijn werkzaamheden als vrijwilliger, en ook voor mijn beroepsmatige werkzaamheden een 5- tal onderscheidingen mogen ontvangen.

Een daarvan is in 2008 aan mij uitgereikt: Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

11 februari 2023
Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl
Aandacht, respectvol en creatief
Samen vinden we de kracht

Wij gaan samen verder!

VGL-Groen Tuinprojecten is al meer dan 25 jaar actief in omgeving Cuijk. Wij vertalen ideeën naar prachtige tuinen. Van een ontwerp & advies tot aanleg & onderhoud. Met een hecht team zetten wij ons dagelijks in voor particulieren en bedrijven. Jaren lang waren wij gevestigd aan de Lockandsestraat in Beers.

De afgelopen jaren zijn we echter zo hard gegroeid en daarom afgelopen zomer verhuisd naar een ruime plek aan de Graafseweg 4 in Haps. Zo creëren we letterlijk ruimte om ons bedrijf verder te ontwikkelen. De komende periode gaan wij starten met het opbouwen van een nieuw kantoorpand. Een droom die werkelijkheid gaat worden! Klanten kunnen we straks ontvangen in onze creatieve ontmoetingsruimte en rondleiden door de showtuin vol inspiratie. We hopen jou straks te mogen ontvangen in ons gloednieuwe pand.

Nog meer goed nieuws! Met trots kunnen wij aankondigen dat we ons vanaf dit nieuwe jaar samen verder gaan met Bart Broeren. Per 1 januari heeft Bart zich bij VGL-Groen gevoegd als medeeigenaar. De afgelopen jaren werkte we al veel samen met Broeren Boom Support. Bart met zijn expertise, wij met de

onze. Zo leverden we samen de mooiste tuinen op. Omdat we inmiddels eigenlijk niet meer zonder elkaar kunnen en willen, besloten we onze groene vingers ineen te slaan.

Voortaan kun je bij ons terecht voor de mooiste bomen en heesters, voor zowel advies, aanplant en onderhoud. Wij hebben dan ook altijd een leuke voorraad op locatie staan en wanneer je op zoek bent naar iets unieks, zijn wij de juiste partner die voor jou op zoek gaat. Boomsupport wordt hiermee naast Tuinarchitectuur, Tuinaanleg en -onderhoud, onderdeel van VGL-groen. We kijken er naar uit om samen nog veel

mooie projecten te mogen realiseren!

Goed om te weten is dat wij graag ons team willen uitbreiden en op zoek zijn naar nieuwe collega’s.

Zie jij jezelf bij VGL-Groen? Stuur dan een bericht naar info@vglgroen.nl en wellicht tot snel.

bekaservice.nl

Aanvraag energietoeslag voor gepensioneerden

De prijzen voor energie zijn nog steeds hoog. Gezinnen met een laag inkomen krijgen daarom een energietoeslag van de overheid. Het gaat om een bedrag van € 800 of € 1.300 afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Mensen met een inkomen tot

120% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor € 1.300. Als u naast uw AOW pensioen als alleenstaande maximaal € 150 ander pensioen ontvangt komt u in aanmerking. Als u getrouwd of samenwonend bent mag u maximaal € 175 ander pensioen ontvangen. Zit u net boven deze grens dien dan toch een aanvraag in en doe een beroep op coulance bv omdat uw energievoorschot flink gestegen is. Deze

groep kan de uitkering aanvragen tot en met 31 januari 2023. Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor € 800. Als u naast uw AOW pensioen als alleenstaande maximaal € 165 ander pensioen ontvangt komt u in aanmerking. Als u getrouwd of samenwonend bent mag u maximaal € 195 ander pensioen ontvangen. Zit u net boven deze grens dien dan toch een aan-

vraag in en doe een beroep op coulance bv omdat uw energievoorschot flink gestegen is. Deze groep kan de uitkering aanvragen tot en met 31 maart 2023. Om een aanvraag in te dienen kunt u naar de website van de gemeente Cuijk gaan: www. landvancuijk.nl en zoeken op energietoeslag.

Heeft u hulp nodig bel dan Welzijn Ouderen Cuijk 048554440 keuzenummer 1

DE DORPSCOURANT februari 2023 12
★ bouw- en verhuurservice bouw- en verhuurservice bouw- en verhuurservice

Fit met Nicole

Even voorstellen: Mijn naam is Nicole Weijling-Dissel, getrouwd met Adrie en sinds september jl. wonen wij in Beers, Rozenstraat 13.

Wat is je achtergrond? Van geen sporter, serieus overgewicht en allerlei pijntjes, werd ik OERsterk en Wereldkampioen atletiek

hardlopen. Wat doe je nu? Nu inspireer en help ik andere om op een leuke manier toe te werken naar een gezond, fit en sterk lichaam. Hoe doe je dat? Ik geef lezingen, gratis webinars, veel gratis algemene tips en adviezen aan iedereen die daar behoefte aan heeft en ik geef Oersterk consulten. Mensen komen bij me met tal van klachten als: overgewicht, slecht slapen, huidproblemen, allerlei pijntjes en ongemakken die meestal leefstijl gerelateerd zijn. En daarom vaak ook met leefstijl op te lossen. Indien ik twijfel of als ik het niet weet, dan zal ik altijd doorsturen naar een arts of deskundige.

Wat is je werkwijze? We brengen eerst de huidige situatie in kaart (dmv bloedwaarden, anamnese, toelichting vd persoon en mijn vragen) dan hor ik de wensen en vervolgens kunnen we heel gericht toewerken naar beter en sterker. In 95% van de gevallen hebben we goed resultaat. Het resultaat is uiteraard afhankelijk van de inzet van de persoon.

Heb je een missie? Zo veel mogelijk mensen inspireren en bewust maken dat we zelf grote invloed hebben op onze gezondheid en daarmee invloed op ons kwaliteit van leven.

Oud worden maar niet oud zijn. Zo lang mogelijk kunnen doen wat we leuk vinden. Zo lang mogelijk zelf redzaam zijn en daarmee de zorgkosten beper-

Vroege voorjaar in Beugense Vilt

Tijdens de excursie die IVN De Groene Overlaat Cuijk organiseert op zondag 26 februari in de natte Natuurparel de Vilt in Beugen wordt de overgang van winter naar lente in beeld gebracht. In dit prachtige natuurgebied laten de IVN-natuurgidsen zien hoe wilde planten en bomen de winter overleeft hebben en de lente inluiden. Hoe staan de verschillende wilgensoorten er bij en welke planten komen in het vroege voorjaar al in bloei. Op de plassen en in de omliggende bossen zijn altijd vogels te horen of te zien. Zijn het standvogels of overwinteraars? Om deze goed in beeld te krijgen is het raadzaam om een verrekijker te gebruiken. Samen gaan we proberen ze allemaal op naam te brengen.

Verder vertellen de gidsen over de geschiedenis en de ontwikkeling van de Vilt, het gebied dat in het verre verleden een meanderboog van de Maas was en in de loop der jaren een prachtig stukje natuur is geworden.

Praktische informatie

- De excursie is op zondag 26 februari 2023 van 10.00 tot 12.00 uur.

- Verzamelen om 10.00 uur bij de Grote Vilt in Beugen.

- Aanmelden is verplicht, dit kan tot en met vrijdag 24 februari 2023 op e-mailadres natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

- Degenen die zich aanmelden krijgen per e-mail bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen. In dit bericht wordt ook het exacte verzamelpunt bekend

gemaakt.

- De wandelroute van 4 km. gaat veelal over onverharde paden.

- Draag goede wandelschoenen en kleding die bij de weersomstandigheden passen.

- Heb je een verrekijker, breng hem zeker mee. Zo niet, dan heeft IVN De Groene Overlaat er voor deze excursie enkele te leen.

- Honden kunnen deze keer niet mee.

- Deelnemen aan de excursie is

ken. Een gezond lichaam is ons grootste kapitaal

Wat als ik meer over je werkwijze wil weten? Zie mijn website fitmetnicole.nl of bel mij op tel. 06-10967698 voor een gratis intake als je wilt weten of ik de juiste persoon ben die jou kan helpen.

gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

- Na afloop kan er onder het genot van een kopje koffie/thee nog even nagepraat worden.

- Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of bel 06-14641745.

Regiovisie = Behoud rijk, regionaal onderwijsaanbod

In de regio Land van Cuijk/Maasduinen hebben we te maken met een leerlingendaling en een lerarentekort. Om de keuzemogelijkheden en de diversiteit van het onderwijsaanbod in de regio te behouden, werken Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer intensief samen.

De drie scholen hebben een plan gemaakt om een rijk en regionaal onderwijsaanbod te blijven bieden. Een plan gestoeld op samenwerken met elkaar én met externe partners zoals mbo’s, (technische) bedrijven en andere instellingen. Dit plan

is door de schoolleiding en de medezeggenschapsraden van de drie scholen ter advies aangeboden aan de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het bestuur heeft het plan op 21 december vastgesteld. “Op deze manier organiseren we een groter keuzeaanbod van zowel theoretisch als praktisch onderwijs voor de leerlingen in de regio Land van Cuijk/Maasduinen. En met dit plan behouden we zoveel als mogelijk de eigenheid, de eigen identiteit van de drie scholen. Helaas lukt dat niet – zoals eerder gecom-

municeerd - met behoud van alle huidige locaties en wordt op korte termijn het onderwijs van de locatie Stevensbeek verplaatst en van de locatie Mill gefaseerd afgebouwd.” Aldus de drie rectoren van Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer.

Samenkracht

Een dergelijk regionaal plan vraagt om samenwerking op regionale thema’s zoals het vormgeven van het vmbo, een praktijkhavo en de realisatie van rijk cultuuraanbod. Om de thema’s integraal op te pakken, wordt de

samenwerking met verschillende partners zoals mbo’s, (technische) bedrijven en andere instellingen geïntensiveerd.

Deze samenwerking is noodzakelijk om de juiste ondersteuning te kunnen organiseren in de nabije omgeving van de leerling; zoals extra aanbod voor hoogbegaafdheid, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben en het geven van onderwijs aan vluchtelingen.

13 februari 2023

Het beroep van: Moos Hendrix

Mijn naam is Moos Hendrix en werk bij de Nationale Bomenbank in Mill. Ook ik ben gevraagd om wat te vertellen over mijn werk. Ik ben ongeveer 3,5 jaar geleden begonnen bij de Bomenbank. Ik ben in het vak terecht gekomen doordat ik op de zaterdagen en in mijn vakanties bij VGL werkte. Hier heb ik ooit iemand in de bomen zien klimmen en toen dacht ik: Dat moet ik ook gaan doen. Ik ben toen naar een opendag bij het Helicon gegaan en me daarna meteen ingeschreven voor de opleiding.

De werkzaamheden die wij doen zijn heel verschillend. Snoeien van bomen is iets wat we heel

veel doen op dit moment. We werken voornamelijk voor gemeentes. Zij sturen ons een bestand met alle bomen die gesnoeid moeten worden en dan kunnen wij daarmee aan de slag. Vaak zijn we hier wel minimaal 2 maanden mee bezig. Ook doen wij het planten en verplanten van bomen. Vooral het verplanten is een specialiteit van ons bedrijf. Wat we doen bij een verplanting is een grote boom die op een plek staat waar die geen toekomst meer heeft op een andere plek terug planten. Dit kan komen doordat er bijvoorbeeld op de plek van de boom een huis moeten komen of dat ze een weg gaan aanleggen. Bij een verplanting komt ook de nodige voorbereidingen bij kijken. We bereiden de boom al 1 jaar van te voren voor om verplant te worden. Hier zagen we alle wortels door en doen er dan een worteldoek omheen. Binnen dit wortel-

doek kan de boom dan nieuwe wortels maken waardoor die een mooie compacte kluit heeft als die verplant gaat worden. Ook hebben we dus wat mooie plant klussen waaronder Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Hier moesten we bomen op het dak planten. Hier zijn toen allemaal speciale groeiplaatsen gemaakt zodat de bomen hier toch kunnen staan.

Het rooien (weghalen van bomen) van bomen doen we ook. Als wij bij de gemeente een bestek aannemen zit het rooien van bomen er ook vaak bij maar dat is lang niet zoveel als de bomen die gesnoeid moeten worden.

Vanaf Maart t/m Juli ongeveer ga ik naar kantoor om daar met ArcGIS te werken. Dit is een programma dat wij gebruiken om kaarten te maken voor het EPR (eikenprocessierups) seizoen. In die kaarten kunnen we precies aangeven hoeveel nesten in bomen zitten of welke bomen we preventief spuiten tegen de EPR. Als alle kaarten klaar zijn en we

gaan beginnen met het spuiten en weghalen van de EPR doe ik de planning daarvoor en ben ik altijd beschikbaar voor vragen van de gemeente of collega’s over de kaarten die gemaakt zijn. Dit is een kleine uitleg over het mooie vak wat ik dagelijks mag uitoefenen.

DE DORPSCOURANT februari 2023 14
CAFE cafetaria zaal CATERING 10 RESTAURANTS ONDER ÉÉN DAK! ABC Velp RESERVEER EEN TAFEL ABCRESTAURANTS.COM

Was het beroep van: Lam Verhagen

Beste mensen het WAS inderdaad mijn beroep, ambtenaar . Na bijna 33 jaar in dienst van de gemeente. Begonnen in 1989 bij de voormalige gemeente Beers. Met de herindeling in 1994 naar de gemeente Cuijk. Daarna nog een tijdje bij de werkorganisatie CGM. En als laatste nog een half jaartje in dienst bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

culair om te doen. Ik bestuurde dan vaak de vrachtauto samen met mijn collega Arnold Claassen (Alias Nul de Klôs) die vaak het bedieningspaneel van de strooier bediende. We moesten ook altijd met z’n 2en op dat voertuig zijn, omdat we toen nog geen communicatieapparatuur zoals mobilofoon of semafoon hadden. Dat was altijd leuk om dat

op de veegwagen en als reserve vrachtwagenchauffeur terecht. Dat was ook wel een beetje mijn wens, als ik maar een stuur had of een job in de technische dienst.

In de plantsoenonderhoud werken was niet mijn ding. Daar had ik ook te weinig kennis van. Maar in overleg met de gemeente Cuijk zat ik toch meer te azen op een technisch baantje. Op de veegwagen had ik best wel een vrij zelfstandige baan. Maar na ruim een jaar op de veegwagen vond ik het toch allemaal te langzaam gaan en de dagen duurden te lang. Dus wilde ik iets uitdagender werk gaan doen. En dat lukte, ik

gramma’s.

En dat was mij op het lijf geschreven. Precies wat ik zocht. Een heel afwisselende baan dus weer net zoals ik in de gemeente Beers had.

De dagen vlogen voorbij. Samen met collega’s van gemeente Beers, Cuijk, Mill en Grave een was het een leuke gezellige tijd. Op mijn laatste werkdag werd ik in alle vroegte, met alle beschikbare voertuigen, met geluid- en lichtsignalen, thuis opgehaald. Het was geweldig collega’s. Ik heb deze baan graag en met liefdevol plezier tot aan mijn pensioen volbracht.

Dus over het algemeen gezegd. Heb altijd graag voor u als de

Wat kan ik er allemaal over vertellen….

Dat het steeds groter werd in de loop der jaren. In Beers waren we maar met 6 man in de buitendienst. Bij een buitendienst van een kleine gemeente heb je een zeer uitgebreid takenpakket. Dit was zeer afwisselend en vaak leuk om deze taken zo goed mogelijk uit te voeren.

Men sprak je nog wel eens aan van: “Een Ambtenaar heeft het toch handig en makkelijk.”

Nou, ik kan je vertellen, er zat misschien wat minder werkdruk op dan bij een werkgever die je in het normale bedrijfsleven kent.

Maar vaak waren er ook veel taken bij, die onder tijdsdruk moesten gebeuren en zo snel en goed mogelijk moesten worden opgelost.

En dat in dienstroosters 7 dagen 24 uur standby zijn. Om er een paar te noemen, de gladheidbestrijding (op spekgladde wegen), hulp bieden bij ernstige ongevallen, bij grote branden, wegdek verzakkingen, bomen opruimen bij zware storm, plus storingen aan pompgemalen en ander materieel.

Om terug te komen op de taak gladheidbestrijding, dat was altijd toch uitdagend en specta-

samen met Arnold te doen. Maar ook met de andere collega’s: Piet v Haren, Jo Wilbers, Toon Smits en Henk v.d. Zanden was het ook altijd leuk werken. We kregen onze opdrachten altijd van de gemeenteopzichter Jos Hoeimakers. Zijn insteek was het vooral goed op te lossen zodat je niet meer terug hoefde naar die klussen. Jos zei dan ook vaak. “Doe er maar iets langer over. Bekijk het goed en los het op voordat je weer naar de volgende klusw gaat”. En daar kon ik me wel in vinden, goed werk heeft zijn tijd nodig.

Dus al met al een mooie tijd gehad bij de gemeente Beers . Daarna, in 1994, met z’n allen naar de gemeente Cuijk. Wat voor sommige collega’s spannend was. Want hoe gaat dat bij een grotere gemeente? Wat voor werkzaamheden krijg ik? Noem maar op.

Het werk bij een grotere gemeente is iets minder afwisselend. Er zijn minder verschillende werkzaamheden per persoon. Maar het had ook wel weer voordeel . Een grotere gemeente heeft wel vaak meer en groter materieel, machine- en voertuigenpark.

Ik kwam in Cuijk als chauffeur

kwam bij de technische dienst afdeling speeltoestellen terecht. Samen ruim 11 jaar met Martien Berends een geweldige tijd mee gemaakt. We maakten in de winterdagen toen nog veel toestellen zelf in de smederij en afdeling houtbewerking. Later moesten de speeltoestellen gecertificeerd zijn. Dus ging ik weer op zoek naar een andere job. Ik was toen wel al weer bezig met diverse opleidingen zoals: elektro, waterbeheer in samenwerking met Waterschap en Rijkswaterstaat, onderhoud parkeerautomaten, straatverlichting, evenementenbeheer en met diverse computerbeheerpro-

burger klaargestaan met mijn werkzaamheden. Die door u betaald werden toch. Vond het kei leuk om 33 jaar voor u te mogen werken.

Maar nu ga ik samen met Toos van m’n vrije tijd genieten. Alhoewel, ik moet oppassen dat ik weer niet te veel hooi op de vork neem met div klusjes en vrijwilligerswerk voor veel bekenden en vrienden, ha ha.

Ik zeg maar zo. Lekker bezig blijven. Maar wel zelf bepalen hoe en wanneer.

De Groetjes, was geschreven Lam Verhagen.

15 februari 2023 tel. 0485 - 31 80 09
Lam's laatste werkdag

Samen eten

Zoek je gezelligheid, mooie contacten, warmte en lekker eten, dan ben je van harte welkom in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt op;

Woensdag 01-02-2023

Inloop vanaf 17.00 uur – aan tafel 17.30 uur Kosten; € 8,50 per persoon excl consumptie Verplicht aanmelden t/m zondag 29-01-2023

VOL = VOL

Iedereen is van harte welkom. Contactgegevens ’t Trefpunt - Beers Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail. com

Whatsapp; 06-10052497 - Mieke

Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail. com

Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

KBO afd. Beers/Linden –

Jaarprogramma 2023

08-02-2023 – Algemene Jaarvergadering –Café-Zaal “De Spijker”

22-03-2023 – Museumbezoek

24-03-2023 – Modeshow 10.00 uur – Trefpunt

13-04-2023 – Bezoek en rondleiding Grave

17-05-2023 – Midgetgolf

21-06-2023 – Bezoek Verdeliet Cuijk

20-09-2023 – Bezoek Provinciehuis Den Bosch

22-09-2023 – Modeshow 10.00 uur – Trefpunt

18-10-2023 – Ontmoetingsdag

22-11-2023 – Informatie “Verkeer & Veiligheid”

20-12-2023 – Kerstviering – Café-Zaal “De Spijker”

Contactgegevens KBO afd. Beers/Linden

Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com

Themabijeenkomst Buurtwonen

Locatie; De Nielt – Cuijk

Datum; Donderdag 16 maart 2023

Tijd; 19.30 – 20.00 uur – inloop vanaf 19.00 uur

Organisatie; KBO-Brabant met Jos de Blok –oprichter en directeur van Buurtzorg en nu ook van Buurtwonen

Heeft u interesse? U bent van harte welkom! Voor meer info; www.kbo-brabant.nl/ bijeenkomsten-buurtwonen

Openingstijden informatiepunt; maandag –dinsdag – woensdag; 14.00 – 17.00 uur donderdag; 17.00 – 20.00 uur Websites voor meer informatie en contact

www.zorgmies.nl

www.panteinextra.nl

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid

www.fraudehelpdesk.nl

www.hetccv.nl/dating

www.slachtofferhulp.nl

www.schadefonds.nl

www.veiligbankieren.nl

www.veiliginternetten.nl

www.checkjelinkje.nl

www.politiekeurmerk.nl

UIT-tip

Hendrik Groen – Opgewekt naar de eindstreep Locatie; Schouwburg – Cuijk Donderdag 02 maart 2023 – 20.00 uur Voor de laatste keer komt de geliefdste bejaarde van Nederland naar het theater.

KlimaatGesprekken

Bezorgd over klimaatverandering en wil je graag een bijdrage leveren aan de oplossing. Maar hoe? Doe om dit te weten te komen mee met deze workshopreeks!

In zes avonden [om de 3 weken] ga je met gelijkgestemden op een positieve en praktische manier aan de slag om je voetafdruk te verkleinen en je handdruk te vergroten. Locatie; Bibliotheek Cuijk

Start; Donderdag 16 februari 2023 – 19.00 –21.00 uur

Kosten; € 15,00 Meer informatie en reserveren; www.biblioplus.nl

Oogcafé Land van Cuijk

Datum; dinsdag 14 februari 2023 Locatie; Bibliotheek Cuijk

Tijd; 10.00 – 12.00 uur

Toegang gratis

Vooraf aanmelden is verplicht. Dit kan telefonisch 0485-312566 of per mail; w.lems@ biblioplus.nl

Energiespreekuur Land v. Cuijk

Verzorgd door Brabant Woont Slim en Gemeente Land van Cuijk

De maandelijkse spreekuren in het Cuijks Energiehuis [08 febr. en 15 maart 2023] gaan weer van start. Boek gratis adviesgesprekken over energie besparen en het verduurzamen van je huis via de website www. brabantwoontslim.nl

Telefoonnummers/ mailadressen

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418

Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869

Huisartsenpost: tel.0900-8880

KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com

Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@ sociom.nl

Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803

TREFPUNT - BEERS

• Beheersstichting Beers-Linden:

Nelly v.d. Broek - 048-5314055 – nvdbroek17@gmail.com

Mieke v. Lanen - tel. 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

• Woningcorporatie Mooiland Klantenservice – 088-4501010 - info@mooiland.nl / www.mooiland.nl

• Ontmoetingsruimte – tel. 0485-322787 – ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com

Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur]

Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl

VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Rietje HendrixHuberts – tel. 06-10506695

WELZIJN OUDEREN CUIJK

• Welzijn Ouderen Cuijk/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van Welzijn Ouderen Cuijk en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk.

Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 3] – infobalie@welzijnouderencuijk.nl

Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie]

Openingstijden; Maandag 10.00 – 12.00 uur

• Bestuur

Voorzitter; Gert Thijssen –voorzitter@welzijnouderencuijk.nl

Secretaris; Truus Gerrits –secretariaat@welzijnouderencuijk.nl

Penningmeester; Paul Taanman –penningmeester@welzijnouderencuijk.nl

Bestuurslid / sector activiteiten; Johan van Hoof –activiteiten@welzijnouderencuijk.nl l Bestuurslid / sector welzijn – Jeanne Bardoel –welzijn@welzijnouderencuijk.nl

• Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 –574440 – menu; optie 1

IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners –thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500

Informatiepunt

Kom verder bij het informatiepunt in de Bibliotheek.

Het vinden van informatie of iets regelen met de overheid gaat steeds vaker via de computer. Dat kan lastig zijn. Onze informatiespecialisten helpen graag of brengen je in contact met de juiste partner. Kom langs bij het informatiepunt in de Bibliotheek of neem contact via; informatiepunt@biblioplus.nl of bel 0485-745035

Locatie; Bibliotheek Cuijk

Het Oogcafé wil een ontmoetingsplaats zijn voor alle inwoners in het Land van Cuijk met een oogaandoening. Het doel is om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en elkaar tot steun te zijn.

Van tijd tot tijd worden gastsprekers uitgenodigd die bepaalde thema’s belichten die betrekking hebben op de visuele beperking. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en hebben een ongedwongen karakter. Bezoekers kunnen gewoon aanschuiven.

Het Oogcafé is een samenwerking tussen BiblioPlus en Oogvereniging Noord-Brabant.

• Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; Welzijn Ouderen Cuijk - tel. 0485-574440

Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055

Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772

Theo Zimmermans - 0485-315353

Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 06-53632291 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht.

Online; www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname

Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544

DE DORPSCOURANT februari 2023 16

Jurre

Hoi! Ik ben Jurre Jansen en ik ben 4 jaar oud. Samen met mijn papa Teun, mama Iris en kleine broertje Nolan wonen wij op de

Tommy

Hi allemaal!

Mijn naam is Tommy en ik ben een kruising tussen een berner sennen, rottweiler en australian shepherd. Ik ben bijna 3 jaar oud en ik woon met mijn baasje Joost en vrouwtje Kelly op De Klef.

Mijn baasje en vooral mijn vrouwtje vinden mij echt de liefste en vrolijkste hond ter wereld.

Zoals je misschien uit mijn ras kunt opmaken ben ik erg actief en is wandelen, buitenspelen en balletjes halen het liefste wat ik doe. Ook ga ik graag samen fietsen met Eric, hij past op mij als mijn baasje en vrouwtje zijn werken. Ik ben een echte snoepkont, voor mijn brokjes of een lekker koekje doe ik echt alles :).

Ondanks dat ik zo groot

Maalstoel in Beers. Mijn broertje is pas een half jaar, maar toch vind ik het al heel leuk om met hem te spelen en alles te laten zien wat ik de hele dag aan het doen ben.

Ik speel graag buiten, het liefst spring ik in de allergrootste (modder)plassen. Vies worden vind ik dan ook helemaal niet erg. Het bouwen met Lego vind ik ook leuk. Hiermee maak ik allerlei mooie nieuwe kunstwerkjes.

Na de zomervakantie ben ik begonnen in groep 1 op de basisschool in Beers en ik vind het heel erg leuk! Op school speel het liefst buiten of met de zandtafel.

De volgende die het stokje van mij mag overnemen is Liam. Veel schrijfplezier!

Kopij aub inleveren vóór 10 februari

(en een beetje lomp) ben vind ik sommige dingen echt heel spannend, veertjes en katten bijvoorbeeld…

Wat mijn favoriete speeltje is vind ik een lastige vraag want ik vind alle speeltjes leuk maar als

De terugkeer van de Wolf

Lezing door Ton Popelier in MFC Het Kruispunt te Beugen

Op woensdag 8 februari 2023 organiseren de IVN-afdelingen Boxmeer en Cuijk een lezing met als thema “De terugkeer van de wolf”. De lezing wordt gegeven door Ton Popelier. De terugkeer van dit legendarische roofdier roept zeer tegenstrijdige reacties op. Natuurliefhebbers zijn euforisch; schapenhouders vrezen voor het einde van hun broodwinning/hobby. De wolf ontketent verhitte discussies vol emoties. Veel gehoorde argumenten luiden: “Ze horen hier niet thuis”, en “Geen schaap is meer veilig”, of “Het is het wachten op het eerste gedode kind”. Maar ook: “Jagers hoeven straks geen reeën meer te schieten” of “Schapenhouders schreeuwen moord en brand, maar doen niets”

Sinds vijf jaar wonen er wolven op de Veluwe en inmiddels hebben ze voor nakomelingen gezorgd. Zij werden voorgegaan door wolven in de Belgische Kempen, net over de grens. Ook onze provincie krijgt steeds meer met wolven van doen. De wolf die drie jaar geleden opdook bij Haarsteeg en veel schapen doodde, veroorzaakte woedende reacties in de pers. Het dier vertrok uiteindelijk via België naar Frankrijk. Brabant was amper van de schrik bekomen of er dook een nieuwe wolf op, die zich zo’n

er een piepje in zit ben ik niet te stoppen.

Wanneer ik uitgespeeld ben ga ik meestal lekker in mijn mandje liggen maar als mijn baasje en vrouwtje niet kijken ga ik wel eens stiekem op de bank liggen, niet verder vertellen hé!

Voor de volgende editie wil ik mijn vriendinnetje Japie vragen om een stukje te schrijven.

Liefs Tommy

Kopij a.u.b. inleveren vóór 10 februari

redactie@dorpscourant.nl

twee jaar ophield rond de Strabrechtse Heide (Heeze). Dit dier maakte eveneens veel vijanden voordat hij doortrok naar Duitsland. Ook andere wolven doorkruisten Brabant en Limburg. Drie van hen

sneuvelden op snelwegen. In de lezing worden vragen beantwoord, zoals waar deze wolven vandaan komen. Liggen er kansen voor de diersoort in onze provincie of moet alles op alles gezet worden om wolven te verdrijven? Zijn schapenhouders bij voorbaat kansloos of zijn er mogelijkheden om hun dieren te beschermen? Ton Popelier is coördinator Brabant van het Wolvenmeldpunt en is actief betrokken bij het monitoren van wolven.

De afdelingen Boxmeer en Cuijk zijn de organisatoren.

Locatie: MFC Het Kruispunt, Kerkplein 6 in Beugen Dus, tot 8 februari 2023 om 20.00 uur. Gratis toegang, consumpties voor eigen rekening.

Als je komt, dan graag opgeven via mailadres lezingen@ivncuijk.nl of 06 57 23 01 54

dieren proat

Vragen van de dierenproat: Mijn naam is:, Mijn ras is:, Leeftijd:, Eigenschappen:, Mijn grootste angst:, Mijn favoriete dingen om te doen:, Mijn favoriete speeltje:, Snurk ik: De volgende is:, enz.

17 februari 2023

Vollemaanswandeling Tongelaar

Wil jij een avondwandeling maken bij vollemaan? Bij een heldere hemel is dit mogelijk op zondag 5 februari 2023 want dan bereikt de maan om 19.28 uur haar hoogtepunt.

IVN De Groene Overlaat organiseert op dat tijdstip zo’n excursie op Landgoed Tongelaar. Wat kun je tijdens deze excursie verwachten?

Natuurgidsen van IVN de Groene Overlaat nemen je om 19.00 uur mee vanaf De Tienmorgen in Beers voor een wandeling over Landgoed Tongelaar.

Bij helder weer zijn de silhouetten van de bomen, boerderijen en het kasteel heel mooi waarneembaar op het verder onverlichte Landgoed Tongelaar. Bij bewolkt weer komt het mysterieuze van de avond meer tot zijn recht.

De gidsen vertellen over de bomen en struiken die onderweg te zien zijn en proberen ze aan de vormen te herkennen. Hoe stellen ze zich in op de winterse omstandigheden?

De meeste dieren houden zich schuil in het donker maar nachtdieren zoals de bosuil laten zich wel horen. Welke dieren leven er op Tongelaar en hoe brengen ze de winter door?

Na een wandeling van ruim 4 km. kan iedereen op De Tienmorgen nog even napraten en genieten van erwtensoep met brood en koffie/thee.

De kosten voor deze excursie incl. de consumpties bedragen

€ 6,00 per persoon.

Praktische informatie

- De excursie is op zondag 5 februari 2023 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

- Het verzamelpunt is bij De Tienmorgen, Broekkant 11, 5437 ND Beers.

- Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met woensdag 1 februari 2023 op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk. nl

- Degenen die zich aanmelden krijgen per e-mail bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen.

- De wandeling gaat over onver-

Gefelicitaart

harde paden en is ruim 4 km. lang.

- Draag goede wandelschoenen of laarzen en kleding die bij de weersomstandigheden passen.

- Honden mogen deze keer niet mee.

- Na afloop is er voor iedereen erwtensoep met brood en koffie/thee.

- De kosten voor deze excursie incl. de consumpties bedragen € 6,00 per persoon.

- Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of 06-14641745.

'de thuiszorg'

langer thuis wonen zelfstandig veilig gezellig

met je zelfredzaamheid levensvreugde vitaliteit

tot dat de jaren tellen beperkingen knellen krachten minderen

dat roept om meedenkende zorg mentale steun liefdevolle bejegening

dat vraagt zorg op maat zorg nabij zorg attent waar tref je dan een rots in de branding

bij 'de thuiszorg'

Cor Toonen © januari 2023

Deze maand gaat de taart van onze buurtmarkt naar Miem Lange-Claassen en twee schoonzussen van Gerrit Claassen. We vertellen in principe nooit wie voorgedragen wordt voor de taart van de maand. In dit geval doen we dat bewust wel. Bijna 38 jaar geleden (op 17-10-1985) is de vrouw van Gerrit Claassen overleden. Vanaf toen en tot en met heden heeft Miem (zus van Gerrit) en drie schoonzussen (Truus, Mia en Elly) altijd klaar gestaan voor Gerrit en zijn zoon Michel. Elly is helaas overleden, maar Truus, Mia en Miem hebben hem altijd ondersteunt met hulp in de huishouding en diverse andere werkzaamheden.

Bij Gerrit kwam het idee op om hen te nomineren voor de taart en heeft toen ons benaderd. “Als waardering voor hun inzet voor mij wil ik op deze manier mijn dankbaarheid tonen”.

Wij vinden dit zo’n mooi initiatief dat wij met veel plezier aan zijn verzoek hebben voldaan! Jullie zijn stuk voor stuk kanjers!

DE DORPSCOURANT februari 2023 18 Gedicht
Op de foto van links naar rechts: Miem, Gerrit en Mia.

H. Martinusparochie

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Kerkberichten. februari 2023

Van de H. Lambertus kerk van Beers. Parochie H Martinus te Cuijk.

Kerkdiensten in de maanden februari en maart.

Zondag 5 febr. 9.30 Volkszang.

Zondag 19 febr. 9.30 Gemengd koor.

Zondag 5 maart 9.30 Volkszang.

Zondag 19 maart 9.30 Gemengd koor.

Beste medeparochianen we hebben het jaar 2022, in de kerk met een groot aantal gelovigen afgesloten, ± 120 mensen zowel groot als klein waren aanwezig. Het heeft ons als organisatie ’n goed gevoel gegeven en hoop voor de toekomst.!!

Het is nog niet dood en Kerst geeft ons nieuw leven. Het is nu nog guur-koud-nat weer maar tel er op, het wordt weer zomer.

Laat het zo ook verlopen in onze Geloofsgemeenschap zodat we straks in een volle kapel mogen zitten en de zondagmorgen mogen beginnen met een mooie dienst en afsluiten in een gezellige kapel met ’n bakske koffie of thee en zo te beginnen aan een mooie week. Stel ons werkgroepje niet teleur, u bent van harte welkom.

Woorden van Titus Brandsma.

Wij zijn niet geroepen om in het openbaar levend grootse opvallende en druk besproken dingen te doen.(….) Het is wel onze plicht om de gewone dingen op grootse wijze te doen, dat is met een zuivere intentie en de inzet van heel de persoonlijkheid.

Tot de volgende keer.

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastoor Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel. 312555 of per Mail th.lamers@martinuscuijk.nl

Ook kan men vragen naar kapelaan pater Callistus Offor of kapelaan Henk Jansen voor een persoonlijk contact, of bij noodgevallen zoals zieken zalving en melding van overlijden.

Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat door verwezen.

Het secretariaat – Parochiecentrum – Pastorie is gevestigd in de Kerkstraat 10. 5431DS Cuijk. Tel. 0485-312555. Email; info@ martinuscuijk.nl

Bank, Parochie H. Martinus, NL 67 RABO 0177 4932 32

Of Gemeenschap Beers H. Lambertus; NL 72 RABO 0105 2046 68

Misintenties kan men schriftelijk opgeven, men zorgen ervoor dat het duidelijk leesbaar is en voorzien van €.12,50 per intentie. Inleveren bij Harrie van Haren Gildeweg 30 te Beers.tel. 314333.

Voor ’n Doopviering een Huwelijks- of een Jubileumviering contact opnemen met secretariaat.

Klokluiden voor overleden familielid; Harrie van Haren. 314333 Beheer Kerkhof; Sjaak Vromans 312207

Activiteitenkalender

Februari 2023

2 febr Oudijzer inleveren Calbroek, 13-14.30 u

3 febr Pronkzitting 20.00 uur De Spijker CV De Bokkerijers

4 febr Pronkzitting 20.00 uur De Spijker CV De Bokkerijers

5 febr VV Achates 1 - HBV 1, 14.30u

5 febr IVN Vollemaanswandeling De Tienmorgen, Tongelaar. 19.00 - 21.00 uur

8 febr Algemene jaarvergadering KBO, bij De Spijker

8 febr IVN Lezing De terugkeer van de wolf. 20.00 uur. MFC Het Kruispunt, Beugen.

12 febr HBV 1 - Juliana Mill 1, 14.30u

13 febr. Deadline Dorps-Courant maart

14 Febr oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske

18 febr Carnavalsmis/Zeepkistenrace/bal De Spijker CV De Bokkerijers

19 febr Optocht ‘t Wapen van Beers CV De Bokkerijers

20 febr Familiecarnaval 't Wapen van Beers CV De Bokkerijers

26 febr IVN Voorjaarswandeling de Vilt, Beugen. 10.00 - 12.00 uur

28 febr Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske

Maart 2023

2 mrt Oudijzer inleveren Calbroek, 13-14.30 u

5 mrt SES 1 - HBV 1, 14.30u

12 mrt HBV 1 – Festillent 1, 14.30u

14 mrt Oud papier Burg. v.d. Braakplein 15.00-20.00 t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

19 februari 2023
Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00
WELKOM BIJ BUURTMARKT!DE
KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS
Tel. 0485 - 351000 Gildeweg 2 5437 AK Beers Mob. 06 - 50298016 WWW.GEERTTHIJSSENBOUWSERVICE.Nl TIMMERMAN INFO@CLAASSENBOUW.NL AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF 0485 - 320790 Gezocht! TIMMERMAN INFO@CLAASSENBOUW.NL AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF 0485 - 320790 Gezocht! TIMMERMAN INFO@CLAASSENBOUW.NL AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF 0485 - 320790 Gezocht! Voor al uw feesten, bruiloften, private diners & events. Jan Hendrix - 06 543 004 92 Kerkeveld 2 - 5437 BH Beers info@lambertuskerkevents.nl www.lambertuskerkevents.nl Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers > Geen wachtlijst > Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen Voor aanmelding 0485-321869 of www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen Verkrijgbaar van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17 00 uur bij de receptie van Landgoed de Barendonk tel. 0485 316 436 email: receptie@barendonk.nl �rnrrID)�