Page 1

HBV JO/MO2-1

Oktober 2017

Jens en Levi Geurts. Kai Toonen, Wess van de Leuvert, Lenn Thomassen Josje Hermanussen Thieme Claassen en Pem Traas. Joop Smeets fotografie Cuijk

• Papa's HBV • Dankbetuiging • Paddenstoelen • Colofon • Van de redactie • Van de Dorpsraad... • Nieuwe apotheekservicepunt •B log Annoesjka • Met spoed gezocht • Benefietconcert The Wheels

• DrieOpEenRij • Make a wish' • Herfst op landgoed Tongelaar • Bokkerijersnieuws • Oppepper4all • In Gesprek met Trudy Nabuurs • Ik en de Vip • Kinderkledingbeurs • Tennisvereniging Play Back • Sportfit Beers

• Kloosterfeest 27 en 28 oktober • Nieuw bedrijf •O ud-burgemeester Antonius Martinus van Raaij deel 3 • Seniorenpagina • Taart van Twan • The Young Ones • 60 jaar KBO Beers Linden • 60 jaar VroBe • Activiteitenkalender


Pappa's HBV

Paddenstoelen: Helden van de herfst We zien ze al volop, de "Helden van de natuur". Door veranderingen in het klimaat en de natte weersomstandigheden wat vroeger dan gebruikelijk. Ga eens gewapend met een vergrootglas, een spiegeltje en misschien een fototoestel, een “fotomobieltje” kan ook, naar het bos en kijk goed om je heen. Je vindt ze vast en zeker, van groot tot klein, mooi gekleurd, of misschien niet. Aan de onderzijde is met een spiegeltje goed te zien of het een plaatjes- of buisjeszwam is; een belangrijk determinatiekenmerk. Maar wat is de naam? Met een paddenstoelengids, de loep, het spiegeltje kom je een heel eind. Kom je er niet uit, dan kan een paddenstoelenspecialist van een IVN afdeling misschien hulp bieden. Foto's van de paddenstoel zijn dan een handig hulpmiddel.

De pappa's zijn Mark Thomassen, Ton Claasen, Jordy Traas, Roy Hermanussen Juul Toonen, Geert van de Leuvert en Jan Geurts.

Dankbetuiging De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van ons moe, oma en oud-oma

Til ten Haaf – van Well Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen, bezoekjes en een luisterend oor. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Ten Haaf

Van de redactie

Veel afdelingen van het IVN organiseren natuurexcursies gedurende het hele jaar. Ervaren natuurgidsen gaan met je op pad en de komende maanden kom je zeker paddenstoelen tegen. Het Land van Cuijk heeft 3 IVN-afdelingen: IVN De Groene Overlaat in Cuijk, IVN De Maasvallei in Boxmeer en IVN Grave. Op de websites van deze afdelingen zijn de wandelingen te vinden. Voor meer informatie is de website van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) erg handig: https:// www.ivn.nl/paddenstoelen/ herkennen. Hier kun je vinden wat eigenlijk een paddenstoel is, het nut van de paddenstoel als “puinruimer” in de natuur en het grote belang voor de mens als producent van antibiotica.

Oktober doet alweer haar intrede. Nog even en de klok wordt weer verzet, waardoor de dagen gevoelsmatig weer korter worden. Gelukkig is daar dan de Dorps-Courant om te lezen. Ook deze maand hebben we weer mooie verhalen van (oud) Beersenaren. Zo praat Trudy Nabuurs ons bij over haar jeugd vroeger in de Burgemeester van Raaijstraat. Samen met haar ouders en tweelingzus Marjo woont ze alweer dertig jaar niet meer in Beers. In de rubriek TheYoungOnes vertellen de kleinsten van Beers weer over hun leventje en wensen voor het dorp. En bij DrieOpEenRij krijgen we ook weer onthullingen van de wat oudere generatie. Tot slot nog een rectificatie met betrekking tot de coverfoto op de septembereditie van Jong Nederland. We hebben Amy Selten per ongeluk verward met naamgenootje Amy Vos. En de naam van Maike Cremers ontbrak bij de foto. Veel leesplezier

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 900 exemplaren. Losse exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers. Abonnement voor buiten Beers € 30.-, Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl

Route 1

Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txtbestand, foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 12 Mb per email). De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. Redactie

F

M

M

M

M

Piet Theunissen Bernice Hendriks Harry Bardoel

APRIL

M

Maandag

3

Maandag

10

Marcel Linders

Linda Reijs

De vormgeving15en druk wordt verzorgd Zaterdag door Flekx Maandag

24

M

M

M

M

M

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, Grotestraat 18, t. 331271

JULI

3

Maandag

DEADLINE

A

M

Maandag

10

M

Maandag

17

M

24 oktober-uitgave Maandag 31 Ma 16 okt. 24.00u Maandag

OKTOBER

M

N

Maandag

2

M

Maandag

9

M

Maandag

16

M

Maandag

23

M

Maandag

30

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afvalkalender. Gft-afval

2

Af

Restafv

oktober 2017 Let op: Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons inzame


Van de Dorpsraad... Vergadering Dorpsraad

Iedere maand vergadert de dorpsraad in de Kloosterhof. De vergadering start om 20:30 uur. Wilt u aanwezig zijn bij een vergadering dan verzoeken we u om vooraf contact op te nemen met de voorzitter: Willem Kusters.

Blauwe Veldje De dagen worden weer korter en dit betekent dat de lampen op het blauwe sportveld achter de sporthal weer vaker zullen gaan branden. Regelmatig worden de sleutels voor de lampen geleend. Voor het lenen van de sleutels wordt 10 euro borg gevraagd. Deze borg ontvangt men terug bij het inleveren van de sleutels. Reserveren van het veldje is mogelijk door een mailtje te sturen naar jetske.janssen@ home.nl. Bij Jetske Janssen op Het Spoor 13 zijn tevens de sleutels voor de lampen op te halen en terug te brengen. Buurtteam energie Beers 14 Sept. 2017

Zonnepanelen in Beers Met enige regelmaat bereikt ons de vraag; Hoeveel zonnepanelen liggen er in Beers al

Monique Gelsing-Janssen Jeroen Mol

op de daken?. We moeten dan antwoorden dat we dit niet precies weten omdat er a. een aantal inwoners al panelen op dak hadden voordat het energieteam van start ging, b. niemand verplicht is om een installatie te laten aanleggen in samenwerking met het team en c. het team zelf de begeleiding heeft geregeld voor inmiddels 23 inwoners. Kijken we evenwel rond, dan zien we op een substantieel aantal daken panelen. Het team zou graag een antwoord willen geven op de vraag: hoeveel panelen liggen er al op Beerse daken?. Wij doen dan ook een beroep op een ieder die panelen op dak of op stellingen heeft, het aantal panelen te melden bij het team.

hoeveel kilowatt we samen besparen. Bij publicatie van resultaten

Dick Blokland.

Nieuwe apotheekservicepunt in Cuijk Vanaf 1 oktober opent Apotheek Cuijk een extra servicepunt: Apotheek Cuijk Medipoort. De nieuwe vestiging ligt aan de Spinding in Cuijk, in de bocht met de Beersestraat. Apotheek Cuijk Medipoort wordt op maandag 2 oktober geopend, en is de hele dag open, op maandag tot en met vrijdag, tussen half 9 ’s ochtends en half 6 ’s avonds.

Ophalen herhaalrecepten

We kunnen, uitgaande van 275 Wattpiek per paneel en een rendement van 85% aangeven

Het aanvragen van herhaalrecepten blijft hetzelfde, ook met de nieuwe vestiging. Een herhaalrecept aanvragen kan via www.apotheekcuijk.nl, met behulp van de app “Recappt”, of telefonisch op de receptenlijn. De aanvrager kan vervolgens aangeven of hij het recept op de Markt wil ophalen, of in Medipoort. Medicatie die op werkdagen vóór 11 uur is aangevraagd, ligt vanaf de volgende werkdag na 11 uur klaar. Bij aanvragen in het weekend duurt het een dag langer.

- Eén en dezelfde contactpersoon die u alle dagen begeleidt en ontzorgt. - Alles in eigen beheer, waaronder een eigen uitvaartcentrum met 24-uurs kamers waar u op elk moment van de dag kunt binnenlopen. - Ook in het geval u verzekerd bent kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen.

Uitdeelpost apotheek Tot nu toe had Apotheek Cuijk twee uitdeelposten, in Beers en in De Valuwe. In deze uitdeelposten kon medicatie kon worden opgehaald. De afhaaltijden waren echter beperkt. Deze uitdeelposten worden in de nieuwe situatie vervangen door het nieuwe servicepunt Medipoort. Dit is

Dag en nacht bereikbaar: 0485 452 868 Wanroijseweg 42, Mill Voor informatie kijk op www.vandijk-uitvaart.nl Al 40 jaar het vertrouwde adres voor uitvaartverzorging in Cuijk, Mill e.o.

oktober 2017

zullen we geen namen en adressen gebruiken maar uitsluitend de aantallen en het rendement. We ontvangen graag uw reactie op: riadickblokland@hotmail. com. Verblijvend met dank namens het team.

3

de hele dag open.

Gezondheidscentrum Behalve de apotheek zijn er in het gebouw Medipoort aan de Spinding meer diensten gevestigd, zoals een huisartsenpraktijk, een fysiotherapiepraktijk en een jeugdpsychiatrisch centrum. Het voormalige Rabobank-gebouw heeft hiermee een volledig nieuwe invulling gekregen.

Bezorgen De bezorgdienst in Beers blijft onveranderd. Mensen die slecht ter been zijn of bij voorbeeld geen vervoer hebben, kunnen altijd contact opnemen met de apotheek. In dat geval worden de medicijnen aan huis bezorgd, zoals dat ook nu het geval is.


BLOG Ruimtelijke beslommeringen van Beers en omgeving Zo’n vier jaren ben ik met veel plezier actief geweest als secretaris van dorpsraad Beers. Dat heb ik in 2017 ingewisseld voor commissielid ruimte voor de nieuwe plaatselijke politiek partij Liberaal LVC. Voor Beers zet ik me nog steeds in, ben aan de slag met ons strand en in de commissie houd ik de ruimtelijke ontwikkelingen rondom Beers nauwgezet in de gaten. Liberaal LVC staat voor open, betrokken en daadkrachtig. En dat spreekt mij enorm aan. Met elkaar in dialoog gaan, is mijn devies en samen op zoek gaan naar de juiste argumenten om zo zaken voor elkaar te krijgen. En om dat goed te kunnen doen, start ik deze blog over ruimtelijke beslommeringen van Beers en omgeving. Daar gaat ie dan: De gemeente heeft een toekomstbeeld gemaakt, ook voor Beers. Een structuurvisie voor 2030, een stip op de horizon. Meer toeristische ontwikkeling rondom de Kraaijenbergse plassen, een betere oversteek van de plassen naar Beers en aandacht voor het buitengebied. Ook worden de Kraaijenbergse plassen en omgeving van hoger hand aangeduid als een opvanggebied voor water en een dijkverlegging staat op stapel. Nu hebben we het monument van de Beerse overlaat pas onthuld. Die staat symbool voor het sluiten van die overlaat in 1942. Anno 2017 wordt het dus toch weer deels teruggedraaid. Zo zie je maar, de omgeving blijft veranderen. Een toekomstvisie is allemachtig prachtig, maar ervoor zorgen dat de plannen uitgevoerd worden is beter. Er komt nog een uitvoeringsplan, zo zegde wethouder Poel toe in de commissie ruimte van 11 september. Voorlopig hebben wij ons mooie dorpsentreepark en ons strand. En met de inzet van een groepje Beerse enthousiastelingen ligt de overlaat er weer prachtig bij en blijft het strand schoon. Eigen inzet, daar mogen we trots op zijn in ons Beers. Wil je reageren? bel gerust, of kom langs! Annoesjka Wintjes, a.wintjes@live.nl tel 06 11350319 www.liberaal-lvc.nl.

Met spoed gezocht: king van de werkgroep. Voor aanmelden en/of meer informatie kun je contact opnemen met Sandra Huisman, sandracolly@hotmail.com

Pieten- en Sintpak te huur! Om het voortbestaan van de Sinterklaasintocht in Beers te garanderen, zoeken we enthousiaste mensen ter verster-

Mail voor meer info: Mai Hofmans: maihofmans@hotmail. com De opbrengst komt ten goede aan de jaarlijkse Sintintocht in ons dorp

4

oktober 2017


Benefietconcert The Wheels Zondagmiddag 29 oktober geeft de band The Wheels een benefietconcert in het gemeenschapshuis de Burcht, Kerkstraat 44, 5439 ND Linden van 16.00 tot 20.00 uur. Entree € 10,-. Zaal open: 15.00 uur. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de Burcht. Het concert wordt georganiseerd door serviceclub “Raam en Maas” en de volledige opbrengst gaat naar het goede doel. The Wheels is een band die vroeger heel bekend was in deze regio. Ze zijn na 40 jaar weer bijeen en treden sinds

vorig jaar weer af en toe op. Ze maken vooral muziek uit de 60/ 70er jaren. De muzikanten komen uit Cuijk, Boxmeer, Langenboom en Mill en speelden ook in andere bands. Ze weten een geweldige sfeer te creëren en we kunnen er dan ook vanuit gaan dat het een gezellige middag wordt. Entreekaarten kosten € 10,- en kunt u bestellen via Serviceclub Raam en Maas raamenmaas@gmail.com of bel 0485315747. Wees er snel bij, want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Maisoogst is al begonnen

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban.

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Molenstraat 42 5431 BX Cuijk 0485 744015 marcsport.nl

Foto gemaakt in Beers fotograaf Henk Straatman

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl oktober 2017

Grotestr 85 35113 Molenstraat 23, 5431 BW Cuijk Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

5 BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Nadat je geliefden en huisdieren gered zijn heb je nog tijd om één ding te redden. Wat zou het zijn? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. reservesleutel hebben gebracht . 8. Ik zou mezelf willen vergelijken met likeur 43, gemaakt volgens geheim familierecept, bekend om mijn unieke smaak. Haha! 9. Een goede eigenschap die ik van mijn ouders heb, is mijn creativiteit. 10. Als onze woning in brand staat en ik kan nog één ding redden naast mijn vriend en hond, zouden dat de foto’s zijn. Ik vind het altijd fijn om terug te kijken naar mooie herinneringen. 11. Met onze housewarming kregen we een wandkastje voor in de keuken. Het pastte helemaal niet bij ons interieur en we wisten niet waar we het op moesten hangen. Nu staat het op zolder, hihi. 12. Mijn laatste drie vakanties bracht ik door met een rondreis door Italië, een klusvakantie op Zandweg 20 en een combinatie van stedentrip in Barcelona met Andorra. 13. Ik zou 24 uur willen worden opgeslo1. Hallo, ik ben Tamara Verstraten. Ik ben 24 jaar en woon, sinds een jaar, samen met ten met mijn vriendin Kelly, kunnen we eindelijk bijkletsen. Het is altijd moeilijk te Frank Thijssen en onze hond Kimbo op plannen omdat we zo druk zijn met vanalZandweg 20. 2. Ik ben sinds juni bezig met de opleiding les en niet tegelijk tijd vrij hebben. 14. Wat ik aan Beers veranderd zou willen tot kraamverzorgende, nadat ik een paar hebben, is dat er een plek is waar honden jaar heb gewerkt als verpleegkundige. mogen zwemmen. Onze hond is een echte Elke dag ziet er weer anders uit, omdat waterrat, maar we kunnen haar niet in de het nooit te plannen is wanneer een baby buurt laten zwemmen. Daarvoor gaan we geboren wordt. Het is dus moeilijk aan te geven hoe mijn gemiddelde dag eruit ziet. vaak naar Oeffelt. 3. Mijn hobby’s zijn gezellig terrassen met 15. Voor de volgende vragenlijst heb ik Iris Gijsbers gevraagd. vriendinnen, weekendjes weg met Frank en gezellig eten en koken met het ‘Eetclubje’. Hans Kuppeveld 4. Een slechte eigenschap van mezelf is dat ik af en toe te perfectionistisch ben. 5. Als ik morgen wakker zou worden en 1. Mijn naam is Hans Kuppeveld en ik ben 24 één kwaliteit of mogelijkheid erbij had, jaar. Samen met mijn vader Frank, moeder Elly zou ik willen dat het was om me minder en broertje Bart woon ik in de Nieuwstraat. druk te maken over of ik alles wel goed 2. Op een normale dag sta ik om kwart voor 7 genoeg doe op het werk en de opdrachten op om na een klein bescheiden ontbijtje naar van de opleiding. Ik krijg namelijk ook het Radboud ziekenhuis in Nijmegen te vervaak te horen hoe tevreden ze over me trekken waar ik als Medische Beeldvormingszijn, maar ik verwacht van mezelf altijd en Bestralingsdeskundige op de MRI werk. het uiterste. Perfectionisme… ´s avonds kijk ik graag films of series. 6. Ik droom al heel lang van het maken van 3. Als hobby heb ik voetballen waar ik, afhaneen wereldreis. Dit heb ik nog niet gedaan, kelijk wat voor dienst ik heb, donderdag vrijomdat er toch altijd dingen zijn die me dag en zondag mee bezig ben. Verder maak ik tegen houden. Denk aan werk, financiën, graag de nodige kilometers op mijn Honda en opleiding, etc. lust ik in de weekenden graag een biertje. 7. Ik heb geen idee wat mijn grootste blun- 4. Vergeetachtig. der is, maar ik ben een (aantal) keer ver5. Het lef en talent waarmee motorcoureurs geten om de sleutel uit mijn auto te halen zoals Pedrosa en soms ook Rossi mee over het en toen heb ik de deuren nog ouderwets circuit racen. op slot gedaan met de knopjes. Gelukkig 6. Ik droom bedroevend weinig maar ik zou heb ik een lieve vader en vriend die me de nog wel een lange reis met de motor willen

Tamara Verstraten

6

maken. 7. Ik denk dat mijn grootste blunder is geweest dat ik van een kennis af kwam met de auto, en ze in grave een hoop wegen afgesloten hadden wegens het ballonnenfestival. Daardoor kon ik niet meer naar Beers rijden. Ik heb toen na enige tijd toch ma ons pap gebeld voor een route beschrijving naar huis toe.

8. Ik ben met zoveel dingen te vergelijken dat ik niet weet welke ik moet kiezen. 9. Behulpzaam. 10. Mijn motor, verreweg mijn enige waardevolle bezit. 11. Het cadeau wat me het meest bij gebleven is zijn 2 strippers die mijn vrienden voor mij geregeld hadden op mijn verjaardag. Echter bleken dit na een opwindende dans met blinddoek Mark van Sonsbeek en Feiko Heurkens te zijn. 12. Een rondtrip door Oost Europa, Londen en Griekenland zijn mijn laatste reizen geweest. 13. Dani Pedrosa, kijken of hij mij de fijne kneepjes van het racen een beetje bij kan brengen. 14. Op dit moment nog niks. Ik vind beers een moi durpke zoals het is. 15. De volgende die bereid was iets te schrijven is mijn oom Alex Verhulst.

Gonny van den Hoogen 1. Ik ben Gonny van den Hoogen, 64 jaar en getrouwd met Jan. Samen hebben wij twee zoons de oudste Johan woont samen met zijn vriendin Anouk in Cuijk. Pieter woont samen met zijn vriendin Lisa in Beers. 2. Meestal sta ik om 7:30 uur op. Rustig ontbijoktober 2017


9. Tevreden zijn. 10. Foto`s en een paar andere dingen waar ik aan gehecht ben. 11. Een reisje naar Parijs wat Jan en ik gekregen hebben 12 jaar geleden. Hebben wij nog steeds niet ingewilligd. 12. Italië, Duitsland, Italië. 13. Ik wil helemaal niet opgesloten worden. 14. Er werd deze zomer door de gemeente niets aan onkruidbestrijding gedaan. Het onkruid groeide door de bank bij de bushalte. Óók de acht drempels die van Beers naar Cuijk liggen vind ik erg overdreven, er is een mooi fietspad, waar overigens weinig mensen gebruik van maken. Verder is Beers een mooi rustig dorp waar iedereen elkaar gedag zegt, dat moeten wij vooral zo houden. 15. Mijn overbuurvrouw Natasja Smits.

ten en de krant lezen. Daarna de gewoonlijke huishoudelijke taken. Sinds wij Slaapsfeer verkocht hebben, heb ik het veel rustiger gekregen en heb ik 's middags tijd om te sporten of andere dingen te doen. 3. Wandelen, golfen, zwemmen en lekker eten. 4. Soms een beetje te haastig en dan gaan er dingen fout. 5. Ik zou graag goed piano kunnen spelen. Vroeger als kind heb ik les gehad, maar ben daar helaas mee gestopt. 6. Ik droom dat wij samen met ons gezin gezond mogen blijven.Dat de wereld vreedzamer wordt met verstandige leiders. 7. Het vliegtuig bijna gemist in Londen. Terwijl ik met vriendinnen onze laatste vreemde valuta aan het spenderen was aan een biertje. Wij werden vermanend toegesproken door de piloot. Wat gebeurt er als je met een stel vriendinnen bent... heel erg lachen. 8. Met een bezige bij. Ik kan niet zo goed stil zitten.

Antwoorden met foto aub inleveren vóór 15 oktober Mail naar drieopeenrij@gmail.com Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Make a wish’ voor Alzheimer Café afdeling van Cuijk & Gennep Lenne; onvergetelijk! Land Mill: 16 oktober, Myllesweerd; 19.30 uur. Thema: Wat is jou talent? Denk in mogelijkheden! Het is voor mensen met dementie zinvol om gebruik te maken van het talent wat iemand heeft. Daarmee kun je als vrijwilliger aan de slag. Hierdoor voel je je nuttig, waardevol, gelijkwaardig, en gewaardeerd. Dit gevoel is ontzettend belangrijk voor mensen met dementie en houdt ze langer op de been. Op deze manier behouden ze de aansluiting met de maatschappij en kunnen langer zelfstandig functioneren. Het voorkomt isolatie en eenzaamheid. Met ervaringsdeskundigen willenwe hierover met u in gesprek. Op voordracht van een Radboud-medewerker mocht Lenne met het gezin en vriendin Josephine wensen laten uitkomen door stichting ‘Make a wish’. Op 5 september om 11.45 uur klaarstaan met een logeertasje… heel veel meer wisten we niet. De één na de andere verrassing volgde. Met een roze limousine ging het richting Utrecht, naar een beautysalon. Met de haren ‘in de krul’ naar een turnhal, waar Lenne door een muur van 1000 toiletrollen mocht springen. Dat wilde Lenne al heel lang eens proberen. oktober 2017

Hierna gingen we naar een Japans eethuisje, waar we een proeverij japanse zoutjes hadden, Lennes favoriete snack. Vervolgens naar Fletcherhotel Nieuwegein, voor heerlijk eten, een kamer met allerlei verrassingen, zwembad. Na een heerlijk ontbijtbuffet in een prachtig oud brandweervoertuig richting… Rhenen, om de panda’s -Lennes' favoriete dieren- in het echt te zien; schitterend! Toen met de limo weer naar huis… wat hebben we genoten!!!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alzheimer Nederland afdeling Land van Cuijk & Gennep, tel. 06 21207855 U bent van harte uitgenodigd voor deze avond! Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis. Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt deponeren.

Groet, Astrid Bolder

7

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats in Myllesweerd Kerkstraat 3 Mill Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep i.s.m. de KBO en SWOM. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Programma: 19.30 tot 21.30 u. Informatie: 0621207855.

MPF terug naar Wanroij WANROIJ/NIJMEGEN – Het Mega Piraten Festijn keert op zaterdag 28 oktober weer terug naar Wanroij. Het rondreizende festival heeft voor de komende edities een extra grote vis aan de haak geslagen. The Original Voices of the Kelly Family, Johnny, Kathy, Patricia en Paul Kelly, treden dit najaar op alle MPF’s op. Maar natuurlijk zijn ook weer diverse bekende Nederlandstalige artiesten van de partij. Van Jan Smit tot Jannes, van Bökkers tot Jan Keizer & Anny Schilder. De presentatie is weer in handen van Willie Oosterhuis. Het festival vindt plaats op het terrein van recreatiepark De Bergen.


Herfst op Landgoed Tongelaar met een Pluk & Oogstfeest van het Land van Cuijk. Het historische bakhuisje wordt in gebruik door de bakker en in het kasteel is een tentoonstelling over de fruitplukkers van Jonker Fris met oude foto’s. Om de herfst te verwelkomen is Kasteel Tongelaar in de ‘Week van het Landschap’ een hele zondag lang het decor voor een culinair oogstfeest, met eerlijk en lokaal eten, een Smaakmarkt van producenten uit de regio, wildplukwandelingen en live-cooking (van geroosterd zwijn tot paddestoelenrisotto). Brouwerij De

Blauwe Knoop is gastheer van de Speciaalbier-proeverij op het plein, de imker vertelt over de bijtjes van Tongelaar en op het binnenplein kun je kastanjes poffen boven een vuurtje.

The Feliciano's komen muziek maken en de hele dag door kun je heerlijk eten van het 'Buffet des overvloeds' op het binnenplein (bij slecht weer in the Barn).

Brabants Landschap, beheerder van het landgoed geeft minicollege’s over de fruitteelt en natuur op Tongelaar in de oude boomgaard. Kinderen mogen daar zelf fruit plukken en appelmoes maken of spelen in het Speelbosje. Ook kunnen zij natuurknutselen, creatieve workshops volgen of een ritje maken op de pony. Stef Goossens van De Tienmorgen komt met zijn knuffelkoe en kampeerboerderij ‘de Kreitsberg’ uit Zeeland brengt ezeltjes mee.

Zondag, 15 okt 2017 11:00 – 18:00 (wijzigingen onder voorbehoud) Je kunt niet reserveren, het Pluk & Oogstfeest is een gratis Herfst-festival en iedereen is welkom.

Op de Smaakmarkt staan meer dan 50 kraampjes met eerlijke produkten uit de regio. In de ZLTO-kennisweide leer je alles over 'boeren' anno nu en over de keukenrevolutie Goei Leven

De foto's zijn van Kristel Beelen, mooi&mooi fotografie

MEE zoekt ervaringsdeskundigen in Land van Cuijk Wil u uw ervaring met leven met een beperking en zorg of hulpverlening inzetten om anderen te helpen? Dan zoekt MEE u! MEE Noordoost Brabant vindt het belangrijk om ervaringsdeskundigen te betrekken bij haar werk. Bijvoorbeeld in gesprekken met cliënten, trainingen voor professionals of gesprekken met gemeenten. Ervaringsdeskundigen werken als vrijwilliger en weten als geen ander hoe het is om een beperking te

hebben. Of te leven met iemand met een beperking. Ervaringsdeskundigen en professionals kunnen elkaar daarom prima aanvullen. Heeft u een beperking en heeft u ervaring met zorg of hulpverlening? Of bent u mantelzorger van iemand met een beperking? En wilt u anderen helpen door het delen van uw ervaring? Dan zoeken we u! In oktober start MEE Noordoost Brabant een training (drie dagdelen) waaraan ervaringsdeskundigen en consulenten van

MEE meedoen voor de regio Land van Cuijk. Samen ontwikkelt u een visie op de inzet van ervaringsdeskundigen in het werk van MEE. U leert hoe u uw ervaringen kunt inzetten. De consulent van MEE ervaart de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid in het werk. We bespreken welke vaardigheden nodig zijn om ervaringsdeskundigheid zo goed mogelijk in te zetten. Na de training bekijken we het vervolg. Dit is afhankelijk van wat u goed kunt en leuk

8

vindt en de mogelijkheden die er zijn binnen de regio Land van Cuijk. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met kwartiermaker Inga Jacobs van MEE E-mail i.jacobs@ demeentgroep.nl, telefoon 088 465 37 98. We bespreken uw ervaring, mogelijkheden en verwachtingen en wat MEE u kan bieden. Ervaringsdeskundigen krijgen een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding en begeleiding waar nodig. oktober 2017


Hielspoor Wat is een hielspoor? Hielspoor is een verkalking van de peesplaat aan het hielbeen, die soms een ontsteking onder de hiel veroorzaakt. Echter in de dagelijkse praktijk hebben maar weinig mensen een “klassieke” hielspoor. In de meeste gevallen gaat het om een peesplaatontsteking (ook wel fasciitis plantaris genoemd).

Wat zijn de symptomen bij hielspoorklachten of een peesplaatontsteking?

een lange wandeling kan een oorzaak zijn als u niet gewend bent om te lopen. Daarnaast verhoogt ook overgewicht de kans op een hielspoor. Slecht schoeisel kan ook een hielspoor doen ontstaan.

Pijnklachten onder de hiel bij de volgende activiteiten of bezigheden: - Bij lang staan en lopen; - Vooral bij opstaan in de ochtend en na langdurig zitten; - Bij het begin van een training, bijvoorbeeld bij de warming-up; - Soms wanneer u met blote voeten op een harde ondergrond loopt; - En wanneer u op de zere plek onder uw hiel drukt.

Wat zijn de behandelmogelijkheden bij een hielspoor? De behandeling bestaat uit een combinatie van oefentherapie, shockwave, advies over schoeisel en eventuele inlegzolen. De fysiotherapeuten van Hofmans van Benthum passen deze behandeling toe binnen het net geopende Spier en Pees Expertise Centrum te Medipoort (Spinding 13 in Cuijk). Voor meer informatie ga naar www.spierenpeescentrum.nl of bel naar 0485-751441.

Waardoor ontstaan hielspoorklachten? Hielspoorklachten ontstaan door tijdelijke of langdurige overbelasting van de voetzoolpees. Zoals bij werk waarbij u lang moet staan, bij sporters die veel hardlopen of springen, ook

(0485) 75 14 41

www.hofmansvanbenthum.nl

Donateurskaarten Vanaf eind oktober, begin november komen de leden van de Raad van Elf bij U aan huis voor de verkoop van de donateurskaarten tbv Carnavalsvereniging “De Bokkerijers”. Met uw bijdrage zijn wij in staat om tal van activiteiten te organiseren in het kader van carnaval. Denk daarbij o.a. aan: - Jeugdbal en Prinsenbal - Prinsenreceptie van de Jeugdprins en Prins - Witte Gei’t Quizavond - Pronkzittingen

Carnavalsprogramma 2017-2018

NOVEMBER 2017 za

11

nen niet mogelijk).

- Bezoekje aan en attentie voor de zieke inwoners - Thema-avond - Optocht - Boerenbruiloft - Familiecarnaval De prijs van een donateurskaart bedraagt € 5,00. De houder van een donateurskaart krijgt flinke korting op de entreeprijs voor één van de pronkzittingen op 20, 26 en 27 januari 2018. De donateurskaarten zijn ook te koop bij Tankservice van Lanen-Derks, ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pin-

Prinsenbal e met uitverkiezing 49 Prins voorafgegaan door Jeugdbal met uitverkiezing 53e Jeugdprins van “De Bokkerijers”

DECEMBER 2017

11e van de 11e Jeugden Prinsenbal Op de 11e van de 11e, zaterdag 11 november start het carnavalsseizoen van CV “De Bokkerijers” met de uitverkiezing van de 53e Jeugdprins en aansluitend de 49e Prins. Deze avond begint om 19.30 voor de jeugd en rond 21.00 uur zal de zaal opengaan voor iedereen. Wie o wie komen in aanmerking om deze titels te dragen het komende carnavalssei-

JANUARI 2018 zo

7

Voorverkoop pronkzittingkaarten voor donateurkaarthouders van 11.00 tot 12.30 uur in ’t Wapen van Beers

ma t/m za

8 t/m 27

FEBRUARI 2018 za

10

Sleuteloverdracht Carnavalsmis Coladisco Thema-avond

Start reguliere kaartverkoop pronkzitting en ouderenzitting bij Tankservice van Lanen-Derks ma t/m za van 10.00 tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk)

zo

11

Optocht

ma

12

Boerenbruiloft

di

13

Familiecarnaval

zo

10

Prinsenreceptie van de Prins en Jeugdprins aanvang 13.11 uur

vr

19

Ouderenpronkzitting

za

16

Quizavond Witte Gei’t

za

20

Pronkzitting

met bekendmaking Boerenbruidspaar

vr

26

Pronkzitting

za

27

Pronkzitting

zoen? Benieuwd wie het wordt? Kom dan kijken in de Bokkenstal. Aanwijzingen over het nieuwe prinsenpaar zullen tzt op onze website www.debokkerijers.nl geplaatst worden.

Website en Facebook Zie onze website www.debokkerijers.nl voor het actuele programma, verslagen en nieuwtjes en like onze Facebookpagina www.facebook. com/DeBokkerijers

Oppepper4all zoekt versterking van mensenmensen voor mensenwensen! Wij zoeken mensen zoals Astrid en haar dochter en vriendinnen die met het geld dat zij via een collecte ophalen ervoor zorgen dat Oppepper4all haar werk kan blijven doen! In de gemeente Geldrop/Mierlo oktober 2017

nieten en kracht opdoen voor een vaak niet gemakkelijke toekomst. Wil je met ons meedoen en enkele uurtjes in de week voor de chronisch zieke mensen lopen? Kijk eerst op www.oppepper4all.nl en meld

hebben Astrid Hanegraaf en haar vrienden zo'n €1000,00 opgehaald. Een geweldig mooi bedrag om weer wensen voor chronisch zieke mensen te kunnen vervullen. Even geen sores en een dag samen ge-

9

je bij ons aan via fondsenwerving@oppepper4all.nl Alvast enorm bedankt voor jullie aandacht! Gerard en Lineke Berentsen-Oprichters Oppepper4all.


In gesprek met

pa en ma meegekregen. Vroeger gingen we bijna elke vakantie weg met de camper die mijn vader zelf had gebouwd. (Ze hebben ‘m nog steeds). Nog steeds trekken we er regelmatig met de hele familie op uit. Marjo’s kinderen (ook 11

Trudy Nabuurs He, hallo allemaal. Onwijs leuk dat ik een stukje mag schrijven in de Beerse dorpskrant. Ik heb namelijk superfijne herinneringen aan mijn jeugd in Beers. Voor wie mij niet kent, ik ben Trudy Nabuurs (44 jaar). Dochter van Harry en Joke Nabuurs-Selten

de meisjes. Het vaakst speelde ik in de straat met buurmeisje Alexandra Jans, Sandy Geraets, Marjolijn van Oosterom en Raymond van den Berg. En natuurlijk met Marjo.

Middelbare schooltijd Begin middelbare school trok

Trudy, Marjo met partners en kinderen en ouders Harry en Joke Nabuurs

Gezinnetje

Spulletjes verkopen in Burg van Raaijstraat V.l.n.r: Yvonne Geraets, Trudy Nabuurs, Christel Jans en Sandy Geraets en tweelingzus van Marjo Nabuurs. Tot mijn 14e heb ik in Beers gewoond. In de Burgemeester van Raaijstraat op nummer 31. In mijn beleving was dat des-

In het kapelletje in Beers met Marjo tijds de áller-állerleukste straat van Beers. Een straat met super veel kinderen, veelal in dezelfde leeftijd. Iedereen speelde met elkaar. Marjo speelde meer met de jongens uit de straat en ik meer met

ik het meest op met Marjolijn en Evelyne van Riet. Met Marjolijn heb ik hele winters bij ons in de keuken aan de bar gekaart. En met Marjo, Marjolijn en Evelyne speelden we vaak gezelschapsspellen als Risk en Stratego. Nog steeds speel ik graag een gezelschapsspel met mijn kids (Niek is inmiddels 12 jaar en Daan is 11 jaar) of een potje kaarten. Sinds afgelopen zomer kunnen zij ook ‘Rikken’. Het Brabantse kaartspel. Na de basisschool ging ik met Marjo en Evelyne van Riet naar de LHNO in Cuijk. Met Evelyne ging ik ook regelmatig stappen in Cuijk en Beugen. Toen ik op mijn 14-de verhuisde naar Mill, hebben Marjo en ik nog een tijdje in Beers gevolleybald, maar al snel was dat einde oefening. Ook de vriendschappen verwaterden na een aantal jaren. Destijds hadden we nog geen social media. Dat is het leuke van nu, dat je via Facebook toch een beetje op de hoogte blijft van elkaars leven.

Op mijn 23-ste ontmoette ik Koen Morlog, Koen is opgegroeid op Tongelaar, een groter contrast met de Burgemeester van Raaijstraat is er niet. Het grappige is dat in de tijd dat ik naar Mill verhuisde hij vaak in Beers te vinden was. Twan van de Lockant was destijds zijn (bromfiets)crossmaatje. Als ze niet aan het crossen waren op Tongelaar. Dan waren ze samen met Piet aan het sleutelen aan bromfietsen of aan t koffie leuten met Annie. Voordat we kids hadden, gingen we regelmatig met onze

en 12 jaar) zijn heel close met onze jongens. Het is altijd feest wanneer we met zijn allen bij elkaar zijn.

Gesetteld Na een jaar binnenstad Eindhoven, twee jaar binnenstad Den Bosch, woon ik sinds 2001 in de regio Utrecht. Dat bevalt erg goed. De wijk waarin wij wonen heeft een dorps karakter (zonder al te veel sociale controle) en binnen tien minuten zijn we in de binnenstad van Utrecht! De straat waarin wij wonen heeft hetzelfde sfeertje als de

Speleologie Mehari of motor op vakantie. Ook hebben we jaren gedoken. Veelal in Egypte, Curaçao en Indonesië (waar we een paar maanden hebben rondgereisd). Dat reizen hebben we van ons

10

Burgemeester van Raaijstraat. Met als extra bootjevaren in de sloot achter ons huis en elk jaar een straatfeest ;-). Volop genieten dus. Ik vertel regelmatig aan de kinderen hoe oktober 2017


Ik en de Vip

Ons huis in Vleutel en de Mehari goed ze het hebben, maar zij beseffen dat natuurlijk niet. Voor hen is het gewoon, net als dat voor mij destijds het geval was. Grappig toeval is dat ik Marjolijn ineens tegen kwam hier in het winkelcentrum. Bleek ze in dezelfde wijk te wonen. Inmiddels is ze verhuisd naar Amersfoort maar we zien elkaar nog met enige regelmaat.

perkt, want je kijkt alleen naar iemands uiterlijk. Door het volgen van een Masteropleiding tot integraal Image consultant kon ik ook het innerlijk er bij betrekken. Nu geef ik veel trainingen bij bedrijven (zichtbaar zijn op je werk) en individueel begeleiding aan particulieren (zelfvertrouwen vergroten en jouw unieke ik zichtbaar maMomenteel volg ik de Zelfstandig ondernemer ken). opleiding tot NLP practitioner en Life coach. Want wat mij Sinds 2002 ben ik zelfstandig ondernemer. Begonnen als kap- enorm fascineert en intrigeert is de wisselwerking tussen het ster en daarna met het geven van kleur- en stijladviezen. Na innerlijk en het uiterlijk van mensen. een tijdje vond ik dat te be-

Tijdens een netwerkborrel voor mijn werk op het strand bij Grand Hotel Ter Duin kwam ik (Linda Reijs) Arjan Robben tegen in de draaideuren van het hotel. Ik ging naar binnen om naar huis te gaan, hij kwam met Ruud Gullit naar buiten. Voor mijn zoon Daan ‘moest’ ik wel om een foto vragen :)

Eén goede reden? Switchen van accountant is niet iets wat een ondernemer dagelijks doet. U wilt één goede reden? Kijk op www.slootenvandenbogaart.nl en u krijgt er zeven!

Kinderkleding en speelgoedbeurs Vrijdag 6 oktober, (inschrijven van 13.15 -18.00 uur en zaterdag 7 oktober, verkoop van 13.00 - 15.00 uur. Gratis

Grotestraat 112, 5431 DM Cuijk

entree. Onze kleding hangt op maat op kledingrekken. Maat 92 tm, 176. Het Doehuis, Patrijzenveld 117, Cuijk

Postbus 45, 5430 AA Cuijk T 0485 310 277 F 0485 310 400 E info@slootenvandenbogaart.nl www.slootenvandenbogaart.nl

tel. 0485 - 31 80 09

CAFE oktober 2017

11

cafetaria

zaal

CATERING


Tennisvereniging Play Back Een terugblik op de afgelopen weken:

Tennisnacht

Vrijdag 14 Juli, de dag dat de scholen officieel vakantie kregen, werd er een Tennisnacht georganiseerd. 15 kinderen namen hieraan deel. Nadat iedereen was welkom geheten

waar het volgende spel was. De spellen bestonden o.a. uit een proef/raad spel, een karweitje doen voor bitterballen,

penalty schieten, een parcours doorlopen etc., met als laatste een schat uitgraven middels een rebus. Na de fotopuzzeltocht werd er een film gekeken. De avond eindigde het eerste voor de jongste kinderen. Dat was al behoorlijk laat. Toen uiteindelijk alle kinderen sliepen, werd er boven nog flink gekaart door de begeleiders. 's Ochtends werd er een ontbijt geserveerd en in de pyjama getennist. De jeugdcommissie vond het erg geslaagd en hoopt dat als er volgend jaar wederom een Tennisnacht wordt georganiseerd er weer zoveel kinderen meedoen.

Kind-ouder toernooi begon de avond met een fotopuzzeltocht. Bij elk spel dat goed werd gespeeld kregen ze een foto waarop te zien was

Zondag 3 september werd weer het altijd gezellige kindouder toernooi gehouden. 13 koppels streden in verschillende klassen voor de eer. De MELDEN OVERLIJDEN of overige vragen:

0485 47 00 00 24 uur p/dag bereikbaar

Een sterfgeval komt vaak totaal onverwacht. Eigenlijk staat uw hoofd niet naar het regelen van allerlei zaken. Met hart en ziel helpen wij u graag in deze moeilijke tijd.

dag werd onderbroken door een gezamenlijke lunch. De weergoden waren ons ook dit jaar weer gunstig gezind en dat zorgde voor extra speelvreugde. De ouders hadden het zwaar omdat de jeugd erg fanatiek op de baan stond. Het blijft altijd leuk om te zien hoe sportief zo'n dag verloopt. Het was een zeer geslaagde dag en hopen dat iedereen en andere leden volgend jaar ook (weer) meedoen. Een vooruitblik op de komende weken:

Grand Slam Op zondag 8 oktober is de

finaledag van Marc Sport Grand Slam. De finales worden gespeeld in Cuijk.

Clubkampioenschappen De dagen worden korter en de avonden langer. Het is tijd voor een gezellig intern tennistoernooi. Op 23 oktober starten de clubkampioenschappen dames-en heren enkel en dames-en heren dubbel. Zaterdag 4 november en zondag 5 november worden de finales gespeeld. Je kunt je opgeven via toernooi.nl. De inschrijving sluit op woensdag 18 oktober 2017 om 19.00 uur.

Sportfit Beers Wist je dat er naast voetbal, tennis, volleybal en jong Nederland in Beers ook les wordt gegeven in steps en spierversterkende oefeningen en dat maar voor 10 euro per maand!! Ja echt, één uur lang op de dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in sporthal de Kloosterhof ben je conditioneel, spierverstevigend en hoofdlegend bezig. Naast het sportief bezig zijn, kom je ook in een groep terecht waar leeftijd geen rol speelt, of je uit Beers komt of niet, en ook als je het fijn vindt om in een joggingbroek te ko-

men, is dat allemaal oké! Het gaat erom dat je voor jouw gevoel lekker (goed) bezig bent en zonder oordeel kunt bewegen en dat op muziek. Wat wil je nog meer?????? Kom gerust (een keer) aan (met je sportkleren) en probeer eens een les of twee om het zelf te ervaren. Je bent van harte welkom! Wil je meer informatie: Mirjam Cremers 0485-315484 of Mayke Theunissen 0485322984 of 06 53 599 434

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl

Weth. Lemmenstraat 11, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

12

oktober 2017


Kloosterfeest op 27 en 28 oktober Al 18 jaar genieten van het dorpsfeest

Wij organiseren alweer voor de 18e keer een dorpsfeest in Beers, waarvoor wij iedereen van harte uitnodigen. Het worden weer 2 avonden waar iedereen van zal gaan genieten. Vaste prik is natuurlijk de playbackshow. Beerse sterren worden wereldsterren. Daarnaast is er dans, show, zang, humor en een live band. Kortom 2 avondvullende programma’s, die natuurlijk weer plaats vinden in de Kloosterhof.

Vrijdag 27 oktober Onze jeugdavond begint om 19.00 uur. En natuurlijk staat de jeugdplaybackshow hierin centraal. Onze Beerse artiesten toveren zich om als echte rasartiesten. Ook zullen er enkele dansen te zien zijn.

de optredens.

Zaterdag 28 oktober

Hiervoor zorgt ‘Keep on movin’. Ongeveer 22.00 uur is de afsluiting. De entree bedraagt € 2,50. Dit is inclusief koffie of thee. De kaartjes zijn uitsluitend aan de kassa verkrijgbaar en de zaal gaat om 18.30 uur open. Vriendelijke verzoek om op tijd te komen, want het is natuurlijk niet leuk als er nog mensen binnenkomen tijdens

Deze avond begint om 20.15 uur met de optredens van de winaars van vrijdag 27 oktober. Hierna gaan we genieten van zang- en entertainment groep De Gladiolas. Hoe ze zich presenteren is een verrassing. En dan zien we natuurlijk uit naar de Beerse artiesten. Wie kruipt er in de huid van welke wereldster? Natuurlijk mag dit niemand missen. Het is telkens weer spannend en verrassend. De band ‘Tribute’ zal de avond weer op een super enthousiaste wijze af gaan sluiten. De zaal is om 19.45 uur open en wij sluiten om 02.00 uur (zomertijd). De voorverkoop begint op donderdag 12 okto-

ber. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Bakkerij Twan en Els van Dijk, Gildeweg 12 en bij Cafézaal De Spijker, Grotestraat 28. De entree bedraagt € 12,50. Dit is inclusief koffie of thee. Aan de kassa zijn de kaarten verkrijgbaar, maar dan voor € 15,00. Wij zien u graag op 27 en 28 oktober in de Kloosterhof in Beers. De organisatie van het Kloosterfeest

Nieuw bedrijf voor communicatie & vormgeving in Beers ‘welke communicatiemiddelen zet je in en hoe doe je dat?’, ‘hoe kun je als bedrijf je website verbeteren?’, maar ook: ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat we binnen het bedrijf beter met elkaar communiceren, zodat we efficiënter werken?’. Naast communicatieadvies ontwerp ik zelf ook communicatiemiddelen, zoals logo’s, flyers, posters, websites, visitekaartjes etc. Dat doe ik al 10 jaar met veel plezier, zowel voor particulieren als bedrijven. Als derde dienst help ik mensen die zoeken naar een nieuwe baan met solliciteren. Zo geef

ik advies over het cv verbeterd kan worden, help ik bij het schrijven van de brief en kan ik het cv zelf ook nog een flinke opknapbeurt geven, zodat deze in ieder geval op gaat vallen bij mogelijke werkgevers. Wellicht kan ik iets voor een mede-Beersenaar betekenen? Kijk vooral even op mijn site: www.mattijsvonk.nl. Misschien tot gauw Hartelijke groet, Mattijs Vonk

Hallo dorpsgenoten, Wat fijn dat ik mezelf mag voorstellen in de Dorpscourant! Ik ben Mattijs Vonk, 37 jaar en woonachtig aan de Venstraat in Beers, samen met mijn vriendin Marije en onze kippen en konijnen. We wonen nu een kleine twee jaar in Beers en we voelen ons al helemaal thuis hier. Het is hier prachtig. Mijn vriendin Marije werkt als fysiotherapeut in Nijmegen en ik werk daar als communicaoktober 2017

tieadviseur bij NIM Maatschappelijk Werk. Naast mijn werk voor NIM ben ik nog niet zo lang geleden begonnen met mijn eigen bedrijfje: Mattijs Vonk communicatie & vormgeving. Wat ik bied zijn, de naam zegt het al, communicatie- en vormgevingsdiensten. Concreet betekent dit dat ik bedrijven adviseer over hun in- en externe communicatie. Dan gaat het om vragen als ‘hoe kan je als bedrijf meer klanten bereiken?’,

Gevraagd: Hulp bij tuinieren en klussen Iemand met expertise op gebied van tuinieren en/of klussen (liefst beide), die tijd en zin heeft om een keer per maand te assisteren met kleine werkzaamheden in en rondom ons huis in het buitengebied

13

van Beers. Tegen vergoeding. Creatief meedenken wordt op prijs gesteld. Graag een mailtje met je expertise, interesses en mogelijkheden sturen naar info@vanhaandel.com


ANTONIUS MARTINUS van RAAIJ BURGEMEESTER van de GEMEENTE BEERS 4. De ambtsperiode (1937 – 1969) -De start Op 1 maart 1937 begon zijn loopbaan als burgemeester van Beers. Hij kende de meeste Beersenaren omdat hij dorpsgenoot was, als ambtenaar met vele inwoners te maken had gehad en al 2 jaar als gemeentesecretaris functioneerde. Het dorp kende hem en Toon van Raaij had het gevoel dat de burgers vertrouwen in zijn bestuurlijk optreden zouden krijgen. -Huwelijk Na zijn verloving met Mej. Corry Verstraaten vond op 9 november 1937 het huwelijk plaats. Het feest werd in Mill gevierd.

Huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis van Mill. Het echtpaar poseert met zussen An en Joos en nichtje Truce Peters van de bruidegom

Voor het ouderlijk huis “Huize de Zwaan” in Mill

1937 - 1969 - DEEL 3 De hal geeft een indruk van het interieur van het huis

Corry Verstraaten als jong Meisje met haar zus Mimi Op een paard van hun vader -H et nieuwe burgemeestershuis

geen eenvoudige zaak om arme boeren-gezinnen te overtuigen en concreet bij te staan. Nog ernstiger werd W.O.II 1940-1945, de “moffentijd”. Toch is Beers daar nog tamelijk goed doorgekomen. Wel is hij diverse malen als burgemeester van het Beerse toneel tijdelijk moeten verdwijnen, soms op advies van prof. Dr. J.E. de Quay, die in Beers vaak in zijn familiehuis vertoefde. In deze moeilijke en gevaarlijke tijd heeft hij veel steun ondervonden van zijn echtgenote Corry.

Het splinternieuwe huis is op de Broekhof gebouwd. Om wateroverlast te voorkomen is de woning op een talud gebouwd. Uit ervaring wisten Beersenaren dat het geen luxe was om het water te keren. Na een jaar beginnen voor-

Gelukkige momenten beleefden Toon van Raaij en Corry Verstraaten samen met de geboorten van twee zonen, Kees(je) in 1939 en Wim(ke) in 1942. Maar een enorme tegenslag incasseerden ze door het overlijden van de 6 maanden oude zoon Marius begin 1944.

en achtertuin al aardig vorm te krijgen -De oorlog 1940 – 1945 Het begin van Toon van Raaij zijn burgemeesterschap zag er florissant uit. Toch is zijn pad in het eerste decennium van zijn bewind beslist niet altijd over rozen gegaan. De jaren dertig gingen gebukt onder een zeer zware economische depressie. Voor een bestuurder

bekopen. Onze pa heeft ongetwijfeld ook voor het duivelse dilemma gestaan: aftreden om niet mee te heulen met de vijand of aanblijven om op te komen voor de inwoners van zijn gemeente. In het boekje ”Ze hebben ons in de steek gelaten”, beschrijft Jan Burgers hoe het 7 plattelands-burgemeesters in Zuid-Oost- Brabant is vergaan. Enkele hebben het er niet levend vanaf gebracht en andere hebben gevangen gezeten. De Nederlandse regering heeft in

Voor zover mij bekend, was onze vader een van de weinige burgemeesters, die na de oorlog nog zijn functie kon voortzetten. Er zijn tijdens de oorlog veel burgemeesters door NSB-ers vervangen of erger nog, afgevoerd naar Duitse concentratie- kampen, hetgeen ze veelal met de dood moesten

14

“ons ma” met Kees en Wim in 1947 de oorlog deze locale bestuurders volledig in de kou laten staan. Na afloop van de oorlog hebben allerlei Hollandse autoriteiten en ook gewone burgers, de weinige nog zittende burgemeesters, argwanend bezien. Onze pa heeft het gered, misschien omdat hij op gevaarlijke cruciale momenten tijdens de oorlog tijdig gewaarschuwd werd om onder te duiken en na de oorlog kon rekenen op betrouwbare en hulpbiedende connecties. -Gemeentelijke herindeling Een nieuwe uitdaging vormde de gemeentelijke herindeling van de gemeenten in 1942. De vroegere gemeenten Gassel en Groot-Linden onderdeel van de gemeente Katwijk, gingen deel uitmaken van de nieuwe gemeente Beers. Dit vergde een nieuwe en wat modernere bestuurlijke aanpak. Vooral de grote brand in GrootLinden waarbij 11 boerderijen in de gloeiend hete zomer van 1947 in vlammen opgingen, vroeg een doortastend, verstandig en overtuigend optreden van de burgervader. oktober 2017


-Nevenfuncties Vanaf de eind-jaren veertig begon zijn bestuurlijk werk door tal van neven-functies zich steeds verder uit te breiden. Om er enkele te noemen: -heemraad van het waterschap De Maaskant; -voorzitter burgemeesterskring Land van Cuijk; -voorzitter Bond van Rundveefokverenigingen Land van Cuijk; -lid van de Commissie van Toezicht van de R.K. Lagere Land- en Tuinbouwschool te Beers; Met het waterschap “De Maaskant” had Toon van Raaij al van jongs af aan een sterke verbondenheid; zijn geboortegrond werd door de befaamde Beerse Overlaat regelmatig door overstromingen van de (Beerse) Maas geplaagd. Later heeft zijn bestuurlijke inbreng als heemraad in het beleid van “De Maaskant” een bijdrage geleverd aan de sluiting van de Beerse Overlaat waardoor deze streek niet meer geteisterd werd door inundaties. Dit zegenrijke feit heeft gestalte gekregen in het standbeeld van de kunstenaar Peter Roovers.

internationaal te bevorderen. Wel deden zich in de veefokkerij ingrijpende veranderingen voor; zo werden nieuwe zwaardere eisen aan de fokkerij gesteld. Met succes heeft A.M.van Raaij bijgedragen aan het intensiveren van de relatie tussen de diverse veeteelt-organisaties en de stierhouderijinstelling, voorloper van het regionale Kunstmatige Inseminatie (K.I.)station in Beers waarvan Dr.Moons de belangrijke initiator was.

Als Heemraad heeft hij meer dan 25 jaar deel uitgemaakt van de zogeheten Dijkstoel (het dagelijks bestuur) van het waterschap “De Maaskant” en de laatste 5 jaren als Dijkgraaf (voorzitter). Voorzitter van de burgemeesterskring Land van Cuijk

Jarenlang heeft hij het overleg met ongeveer 10 collegaburgemeesters geleid. Het is een bekend feit dat de legendarische burgemeester Louis Jansen van Cuijk en later zijn administratief rechterlijke goed geschoolde opvolger burgemeester Ben van Zwieten, regelmatig te rade gingen bij de ervaren en pragmatische ingestelde Toon van Raaij. Ook de burgemeester van Grave, Leo Raymakers waardeerde hem voor de ondervonden vriendschap en de goede raad die hij ontving waarbij spitsigheid en geestigheid menigmaal niet ontbrak. Voorzitter van de Bond van Rundveefokverenigingen Land

Voorzitter van de Commissie van Toezicht van de R.K. Lagere Land- en Tuinbouwschool te Beers. Toon van Raaij

was een succesvol voorvechter om die tak van onderwijs in Beers te behouden. Daarmee bereikte hij dat er in 1952 een nieuw, modern schoolgebouw werd gebouwd. Vele jaren is hij voorzitter geweest. Bij zijn vertrek betuigde de Commissie haar grote erkentelijkheid voor zijn inspanning en belangstelling voor de boerenstand in het algemeen en het land- en tuinbouwonderwijs in het bijzonder.

5. Bijzondere gebeurtenissen -Verbouwing/uitbreiding gemeentehuis in 1954 van Cuijk. Toen in 1954 de dierenarts dokter Th. Moons, voorzitter van de Bond, met zijn auto dodelijk verongelukte, zocht de heer Jan van Daal, secretaris van de Bond, naar een opvolger. Hij had iemand op het oog, die naar zijn mening zeer geschikt zou zijn, maar hij was er niet zeker van of die persoon het voorzitterschap zou accepteren. Het bleek de burgemeester van Beers te zijn, die met een zucht van verlichting de Bond werd binnengehaald. Voor het roemrijke roodbonte vee uit het Land van Cuijk heeft hij op de bres gestaan want hij vond het van belang de faam van de kwaliteit van deze dieren uit deze streek landelijk en zelfs oktober 2017

In 1954 werd het Raadhuis uitgebreid. De raadzaal kreeg meer ruimte voor het publiek en de pers. De kantoorruimte van de secretarie werd gemo-

15

derniseerd en vergroot om het enigszins uitgebreide ambtenarencorps betere werkomstandigheden te bieden. Wim Jacobs (een kromme hand en moeilijk lopend als gevolg van een val van een paard, zoals ik mij, een ooit opgevangen verhaal, herinner). Hij (schoonzoon van Jan van Daal) was een nauwgezette ambtenaar met een goed stel hersens. Burgemeester van Raaij had veel vertrouwen in zijn werk. Ze zijn ruim 20 jaar met elkaar in een goede verstandhouding opgetrokken. Ongeveer zo’n zelfde periode heeft hij met de opvolger, burgemeester J.v.d. Braak, zijn ambtelijke loopbaan voortgezet. Na zijn pensionering heeft hij zich in de Beerse politieke begeven. Gerrie Derks was ook vlak na de oorlog als nieuwe secretarie-ambtenaar begonnen. Hij heeft eveneens een lange tijd met ”onze pa” gewerkt en is loco-gemeentesecretaris geworden. Medio jaren 60 is hij als ambtenaar naar de grotere gemeente Mill vertrokken. Van hem herinner ik mij dat hij in 1948 als militair naar Ned- Indie werd uitgezonden. Na een dag vliegen op de reis daarheen, werd een tussenlanding in Karachi in het huidige Pakistan gemaakt, waar hij buffels in de drukke straten zag liggen te slapen. Aan de secretarie-ambtenaren werd enkele jaren later o.m. Jan Ficq (zoon van de in de oorlog door de Duitsers vermoorde burgemeester van Grave) toegevoegd. Deze zwierige man is later burgemeester van de toenmalige gemeente IJzendijke in Zeeuws-Vlaanderen geworden. Van hem kreeg ik bij terugkomst van zijn reis naar Rome, -naar zijn zeggen een door de Paus met eigen handen gezegend scapulier hetgeen diepe indruk op mij maakte. Andere oude getrouwe gemeente-personeelsleden waren o.m. G.Walboomers, gemeente-ontvanger (vroeger in de gemeente Gassel, later in Beers). Hij betaalde wekelijks de lonen aan de medewerkers uit. (wordt vervolgd)


Aktiviteitenagenda

Wanneer men 50/55-plusser is mag men zichzelf senior noemen en is men van harte welkom om een kijkje te komen nemen in ’t Trefpunt om sfeer te proeven. Elkaar ontmoeten en meedoen met gezellige aktiviteiten. ’t Trefpunt is een ontmoetingsplek voor alle senioren uit Beers/Linden en omgeving. Tijdens de openingstijden staat de koffie altijd bruin. Er is geen lidmaatschap nodig om aan leuke aktiviteiten in ’t Trefpunt mee te doen of even een kop koffie te komen drinken. Er kan van alles ondernomen worden zoals; • RUMMICUB op maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur • HANDWERKEN op maandagmiddag van 13.30 – 16.30 uur • Steeds meer senioren vinden op de 1ste – 3de en 5de donderdagmiddag van de maand de weg naar ’t Trefpunt om aan te sluiten bij PRIJSRIKKEN. • Gezellig met buurvrouw of vriendin naar KIENMIDDAGEN op de 2de en 4de donderdagmiddag van de maand met leuke prijsjes. • Wil je ook graag BRIDGEN. Loop dan gerust is even binnen op de donderdagmorgen of bel/mail eerst even naar Nelly of Mieke [zie bij info] • Op de woensdagmorgen is er KOFFIEUURTJE met aansluitend eventuele deelname aan EETPUNT en elke 2de en 4de woensdag vanaf september kan men eventueel ook nog MEEZINGEN [11 en 25 oktober] met koor “Vûr de lol” • Tijdens de openingstijden van ’t Trefpunt kan men dagelijks kaarten of biljarten. Ook aan de aktieve 50/55-plusser wordt gedacht. Op maandagmorgen van 09.00 – 10.00 uur LOPEN, afsluiten met een kopje koffie. FIETSEN [11 oktober en de laatste fietstocht van dit seizoen op 25 oktober] dinsdagmiddag van 14.45-15.30 uur – ZITGYMNASTIEK en van 15.45-16.30 uur

knippen € 17,50 föhnen € 18,50 verven € 24,50 Vaste lage prijzen ! Alleen op afspraak Kerkstraat 21a in Haps 0485 – 315582

Like ons op facebook voor actuele aanbiedingen !

GYMNASTIEK in de Kloosterhof. Openingstijden; Maandag – Woensdag - Donderdagmorgen 09.30 tot 12.00 uur Maandag t/m Vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur Suggesties voor nieuwe aktiviteiten in ’t Trefpunt zijn van harte welkom of vrijwilliger worden! Mail of bel naar; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail.com

KBO – jaarplanning 2017 Vrijdag 6 oktober 2017 – Najaarsmodeshow Woensdag 18 oktober 2017 – KBO afd. Beers/Linden – 60 jarig jubileum Woensdag 22 november 2017 - ??? Woensdag 20 december 2017 – Kerstviering

Regio agenda Zondag 1 en 15 oktober en 5 en 19 november 2017 – Pakhuis open voor ontmoeting en een gezellig kopje koffie of thee. Nieuwsgierig! Kom langs van 14.00 – 16.00 uur in het Pakhuis – Kerkstraat 12 – Cuijk.

Mantelzorggroep Cuijk

ale media als Facebook en Twitter centraal. De cursussen vinden plaats op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Cursusduur is gemiddeld zes tot tien bijeenkomsten. De cursussen kunnen aansluitend gevolgd worden en er kan voortdurend ingestapt worden. Kosten voor BiblioPlusleden zijn € 25,-, voor niet-leden € 35,-. Er is een maximum van 8 deelnemers. Bel voor meer informatie of aanmelden: 0485-583500

Digitaal inloopspreekuur Heeft u vragen over uw computer, tablet of mobiele telefoon? Wilt u meer weten over computercursussen die aangeboden worden? Kom dan naar het inloopspreekuur in de bibliotheek Cuijk. Docenten van het DOS Cuijk helpen u graag. De inloopspreekuren zijn gratis en bedoeld voor senioren. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat u uw laptop, tablet of telefoon meeneemt (met oplader). Datum en tijd; woensdag 04 – 11 – 18 – 25 oktober van 13.30 – 15.30 uur zaterdag 14 – 28 oktober van 10.00 – 12.00 uur.

Telefoonnummers

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens – tel. 0485 - 313085 Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055; Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Dag van de Mantelzorg 2017 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Ontspannende middag [van 14.00 tot 17.00 KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel. 0485 uur] en avond [van 19.00 tot 22.00 uur] met - 314314 Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 verschillende activiteiten, drankje en lek322787 kere hapjes. Voor alle mantelzorgers in het Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen - tel. Land van Cuijk. Datum en locatie; 10 november 2017 – Myl- 0485 - 314615. Ria Blokland – tel. 0485 315386 lesweerd – Kerkstraat 3 - Mill SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 0485 – Aanmelden kan tot 30 oktober 2017! Wandelen met mantelzorgers 574440 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 048511 oktober 2017 van 10.00 tot 12.00 uur. 574440 Voor afzeggingen en wijzigingen Vertrekpunt Restaurant Erica – Wanroijseneemt u contact op met; weg 95 – Sint Hubert Catering – tel. 024-3586076 Digitale vaardigheden en sociale media Hofmans Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvraIn Bibliotheek Cuijk Onder begeleiding van gen 0900 – 8803 WMO vrijwillige cliënt ondersteuner [aleen medewerker organiseert BiblioPlus de online cursussen van ‘Klik & Tik’. Wilt u leen voor ouderen]; Ella Mijnsbergen graag meer met de computer doen, maar tel. 0485 - 314615 weet u niet goed hoe het werkt? Dan is ‘Klik Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: & Tik. De basis’ iets voor u. Daarnaast wordt Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 ook de online cursus ‘Klik & Tik. Het interSecretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 316798 net op’ aangeboden. Dit programma leert u beter gebruik te maken van de mogelijkhePrikservice den van internet. Beheerst u de basisvaardigheden, dan kunt u de cursus ‘Klik & Tik. Openingstijden donderdagmorgen 08.00 08.20 uur in ’t Trefpunt. Samen op ’t web’ volgen. Hierin staat sociLocatie en tijd; Zwaanstraat 7 – Cuijk – 19.30 tot 21.30 uur 04 oktober 2017 Cursus; “De zorg de baas” de cursus is gratis en bestaat uit vijf vijf bijeenkomsten en één terugkombijeenkomst. 18 oktober 2017 - Transfertechnieken

16

oktober 2017


Jelle

Daan 1: Hoi, ik ben Daan van Elst. Ik ben 6 jaar en woon samen met mama (Suzan) en papa (Rob) en mijn broertje Tim op De Wieken. 2: Volgens papa en mama sta ik veel te vroeg op. Om 5:30 uur ben ik wakker en wil ik gaan spelen. Toch moet ik jammer genoeg wachten tot 6:30 uur. Na het spelen ga ik aankleden, wassen, eten en naar school. Ik zit in groep 3. Na school spreek ik graag af met vriendjes. Na school ga ik ook graag naar opa Harry en oma Joke spelen. ’s Avonds na het eten speel ik graag met mijn broertje of op de tabblad. 3: Ik speel graag buiten met de skelter en vind het leuk om te fietsen. Ook ga ik 1x in de week naar judo en Jong Nederland. Met mijn verjaardag heb ik een tennispaal gekregen. Ik vind het erg leuk om hiermee te tennissen met papa en mama. 4: Ik heb nog geen favoriete website, maar ik installeer graag nieuwe spelletjes op de tablet. Vooral race- en treinspelletjes. 5: Met mijn beste vriendin Liv Thomassen. 6: Het 365 verhaaltjes boek. 7: Max Verstappen en een treinmachinist. 8: Een pretpark in Beers laten bouwen met veel glijbanen en ik zou een racebaan aan laten leggen. Oh ja, ik zou ook in Beers een treinstation laten bouwen zodat ik hier op de trein kan stappen. 9: Treinmachinist. 10: Witte Lego city trein. 11: Mijn beste vriendin uit mijn klas, Liv Thomassen.

4. Die heb ik nog niet. 5. Met Maud en Lynn. 6. Kabouter Plop en Maya de Bij. 7. Met papa, dan ga ik lekker werken bij Privacon. 8. Dan zou ik graag een draaimolen en een crossbaan willen.

9. Brandweerman. 10. Een motor van Rossi. 11. Kobe Hendriks heb ik gevraagd.

“Taart van Twan” De taart van Twan gaat deze keer naar Theo Claassen. Theo is een bekend gezicht in Beers. Al vanaf juni 1979 (38 jaar!) werkt hij in het ‘groen’ via IBN (Integrale Bedrijven Noord-Oost Brabant). Vroeger was hij altijd te vinden in Beers, Gassel en Linden. Toen ook nog bij de school, tennisbanen en sporthal. Theo bewaart daar fijne herinneringen aan. De kinderen op de basisschool hadden veel plezier met Theo en Theo ook met de kinderen. Tijdens onze overhandiging van de taart komen er verschillende komische anekdotes op tafel. Wat Theo ook kenmerkte was, dat hij regelmatig na het werk bij oudere mensen even de voortuin deed. Maar ….. Theo is per 28-09-2017 gestopt! Theo noemt dit geen afscheid,” want afscheid neem ik maar één keer en dat is in en bij de kerk”, aldus Theo. “En omdat ik geen afscheid heb genomen, kan ik regelmatig de ‘keten’ bezoeken voor koffie met gebak”, zegt Theo met een lachend gezicht. Theo je hebt de taart meer dan verdiend.

1. Ik ben Jelle Toonen en word 28-10 4 jaar. Ik woon op de Maalstoel met papa Juul, mama Yvon en broertje Kai. 2. Rond 7 uur word ik wakker, dan eten, wassen, aankleden. Als papa en mama moeten werken ga ik naar Rieny of naar oma Loes. Nu kan ik nog lekker de hele dag spelen, maar vanaf 30-10 ga ik naar school. 3. Buiten spelen, op mijn motor rijden. Rondjes fietsen, en papa en de opa's helpen met klussen. oktober 2017

Iedere maand worden aan 2 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze lijst in te vullen? Vraag of dit de eerste keer is. Mail zijn/haar emailadres of telnummer. Antwoorden met foto mailen vóór de 15e van de maand drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto jpeg, 200 dpi.

17


60 jaar KBO Beers-Linden In oktober 2017 bestaat de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) 60 jaar. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 18 oktober gaan we hier samen met onze leden feestelijk bij stilstaan. In de jaren 50 van de vorige eeuw werd in Beers een gemeenschapsbode uitgegeven. In de uitgave van 1957 is o.a. te lezen dat het eindelijk gelukt is om officieel een Bond voor Bejaarden op te richten – de huidige Bond van Ouderen. Was er in de beginjaren alleen gelegenheid om gezamenlijk te kaarten, dammen of schaken, later zijn de activiteiten uitgebreid met talloze andere geza-

Op 14 oktober bestaat vrouwenbeweging Beers (VroBe) 60 jaar. Reden genoeg om dit jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Op de dag zelf willen wij dit vieren, samen met onze leden en hun partner bij “t Wapen van Beers”. Deze beweging heeft diverse naamswisselingen ondergaan nl. K.A.V. (1957-1979) V.N.K.V. (1979-1983) - K.V.B. (1983-2000) en vanaf 01-072000 zijn we zelfstandig ver-

menlijke bezigheden. Dit was mede mogelijk geworden na opening van “Het Trefpunt”. Sinds 1961 is er jaarlijks een uitstapje wat zeer wordt gewaardeerd. Op dit moment zijn er een 13-tal activiteiten in “Het Trefpunt” of daarbuiten; enkele hiervan worden door de KBO georganiseerd. Daarnaast organiseert de KBO nog steeds jaarlijks een uitstapje en maandelijks een lezing, een voorlichtingsbijeenkomst of een modeshow. Kortom: KBO Beers is een bloeiende vereniging met ongeveer 200 leden. Met hen gaan we het 60-jarig jubileum vieren!

der gegaan onder de huidige naam VroBe. Het archiefmateriaal begint pas in 1963 en van de jaren 19571962 is niets bekend. Wil men iets meer weten over de geschiedenis van deze vrouwenbeweging, dan kan men dit terugvinden in de DorpsCourant van oktober 1997 en 2007. Hierbij willen wij nog vermelden, dat er 2 leden vanaf 1963 onafgebroken lid zijn geweest , dit zijn Tina Poels en Nellie van Riet. Onze vereniging telt momenteel 64 leden en nieuwe leden zijn altijd van harte welkom. In de maanden september t/m juni hebben we activiteiten zoals: workshops-lezing/ voorlichtingsbijeenkomst-quizde jaarlijkse fietstocht-seizoenafsluiting en in de maand augustus de organisatie van de Beerse Avondfiets4daagse. Het huidige bestuur van onze jubilerende vrouwenbeweging bestaat uit: Voorzitter Truus Loeffen – bestuurslid (1996-2007 en vanaf 2007 tot heden voorzitter). Secretaris Lia Hendriks (1983 tot heden) Penningmeester Chantal Oppers (2009 tot heden) Bestuurslid Marian Danen (2009 tot heden) Bestuurslid Rieky Theunissen(2017)

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden bij een van de bestuursleden. Ook staan we open voor nieuwe ideeën ten aanzien van activiteiten. Daarnaast zijn we op zoek naar iemand die de taak van secretaris in 2018 over wil nemen (tijdsinvestering een dagdeel in de week). Maria van Vugt, voorzitter; Jan Robben, secretaris; Lia Hendriks, penningmeester; Jan Thijssen en Marijke van Daal, bestuurslid

Het bestuur zal om 18.00 uur hun leden met partner verwelkomen voor een gezellig samenzijn. Deze avond wordt opgeluisterd door een leuk stukje muziek met een etentje. Wij hopen dat alle leden van dit jubileum zullen genieten en dat dit feest voor iedereen

Gedicht

ontspannen soms zo simpel mix van zonnige wandeling zitje aan de maas levendig uitzicht dorstlesser paraat mijmeren maar over mensen en dingen die zijn die gingen en toch bij je blijven simpel ontspannen even tijdloos zijn Roc Andreas© Cuijk, 1 juni 2017 een stimulans mag zijn om samen weer verder te gaan.

Comité Beerse Avondfietsvierdaagse Onder vrijwel zeer goede weersomstandigheden werd de 39e editie van de Beerse avondfietsvierdaagse verreden. Bij de start hebben we 116 deelnemers (131 in 2016) mogen inschrijven en deze hebben dan ook weer volop kunnen genieten van de mooie routes in de prachtige omgeving. De reacties waren dan ook zeer positief, dankzij de vrijwilligers, die deze routes hadden uitgezet. De vrijwilligers, die dit hebben georganiseerd, kunnen terugkijken op een evenement, dat geslaagd en goed verlopen is en hopen volgend jaar wederom op jullie medewerking. Zoals wij, als comité, vorig jaar

18

al te kennen hebben gegeven, dat dit helaas het laatste jaar zal worden. In 2015 en 2016 hebben we in de Dorpscourant reeds een oproep gedaan, die dit evenement wil voortzetten, maar helaas hebben wij geen enkele reactie mogen ontvangen. De datum voor de 40e fietsvierdaagse in 2018 is: 13 t/m 16 augustus. Noteer het in uw agenda en tot ziens in 2018. BEDANKT !! Sponsors, medewerkers en deelnemers. BEDANKT!! oktober 2017


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Oktober

Kerkberichten Oktober-November. 2017 Zaterdag 14 okt. H. Mis 19.00 Gemengd koor Zaterdag 28 okt. H. Mis 19.00 Together. Donderdag 2 nov. Gebeds-Comm.dienst 19.00 Allerzielen Gemengd koor Zaterdag 11 nov. H. Mis 19.00 Together Zaterdag 25 nov. H. Mis 19.00 Gemengd koor

Intenties 14 okt. Annie van der Burgt weduwe van Cor van den Heuvel, Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen. Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss, Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers, Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters, Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg, Jan Stevens, Annie Reinders echtgenote van Gerard Claassen. Til ten Haaf-van Well echtgenote van Jan ten Haaf 28 okt. Maria Cornelissen van Lanen, Ari Nijsten, Huberts Annie Willems-Claassen, Toon Vos echtgenoot van Diena van Daal Jaargetijde, Til ten Haafvan Well echtgenote van Jan ten Haaf. 2 nov. Dina Huberts. Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers, Til ten

Haaf-van Well echtgenote van Jan ten Haaf. 11 nov. St Maarten. Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen. Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss. Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers. Jan Stevens. 25 nov. Leo Wagemans echtgenoot van Mia WagemansLinssen- jaargetijde. Ari Nijsten. Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters. Theo van Lanen echtgenoot van Pieta van Lanen-Peters i.v.m. jaargetijde. Annie Willems-Claassen. Annie Reinders echtgenote van Gerard Claassen.

Overleden Vrijdagmorgen 8 september is Til ten Haaf van Well, weduwe van Jan ten Haaf plotseling thuis overleden. Woensdag 13 sept. is zij bijgezet op kerkhof alhier. Na ’n mooie en druk bezochte Uitvaart dienst is door velen afscheid van haar genomen. We kennen haar als ’n

rustig persoon zonder opsmuk en stond klaar met ’n helpende hand. Als lid van de KBO was ze actief met het inkopen van de kien prijzen, vele jaren heeft zij dat gedaan. Til, bedankt voor alles. Rust in Vrede.

Kerkbijdrage

Urnenmuur

Beste mensen, denk nu nog ’n keer aan de kerkbijdrage en ’t opgeven van de misintenties, laten we samen de kerk instant houden, en veilig stellen voor de toekomst.

Op vrijdag 15 september is in de urnenmuur bijgezet, het echtpaar Harrie Willems en Annie Willems-Claassen.

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad.

oktober 2017

Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@ zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

1 okt HBV - Constantia, 14.30u 1 okt ™ 5 nov. Gesprek met een steen, Miet Air, Grensweg Beers 6 okt Najaarsmodeshow, KBO 8 okt Heijen - HBV, 14.30u 8 okt C entrum Cuijk, bomen en struiken en nog bloeiende planten. Voor de Martinuskerk, 10.00u 10 okt Vergadering Dorpsraad, 20.30-22 uur Kloosterhof 11 okt W andelen met mantelzorgers, 10-12 uur, vertrekpunt Erica St. Hubert 14 okt P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 15 okt HBV - Siol, 14.30u 15 okt P addenstoelwandeling door IVN de Groene Overlaat, 14.00u. De Barendonk 16 okt Deadline Dorps-Courant Beers 18 okt KBO afd. Beers/Linden, 60 jarig jubileum 21 okt Kalfjeskeuring in de stal Tienmorgen, 14.30 22 okt VV Achates 1 - HBV 1 27 okt Jeugdplaybackshow Kloosterfeest 28 okt Kloosterfeest 28 okt P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 28 okt P apiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 28 okt I nzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal.

November 5 nov HBV 1 - Juliana Mill 1, 14.30u 11 nov Prinsenbal 11 nov P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 12 nov B arendonk, paddenstoelen, Landgoed de Barendonk, 10.00u 14 nov Vergadering Dorpsraad, 20.30-22 uur Kloosterhof 19 nov HBV 1 - SDDL 1, 14.30u 19 nov Intocht Sinterklaas Beers 25 nov P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 25 nov P apiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 25 nov I nzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal. 26 nov SES 1 - HBV 1, 14.30u

December 3 dec Volle Maanswandeling, De Tienmorgen, Beers 19.00u 3 dec HBV 1 - Ulysses 1, 14.30u 09 dec P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 10 dec Herpinia 1 - HBV 1, 14.30u 10 dec Prinsenreceptie Beers 12 dec Vergadering Dorpsraad, 20.30-22 uur Kloosterhof 16 dec Q uizavond Witte Gei’t en bekendmaking Boerenbruidspaar 17 dec HBV 1 - DSV 1, 14.30u 20 dec Kerstviering KBO 30 dec P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u

Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl

19


LEUKE WANDELROUTE VAN 1,5 KM & PAUZEPLAATS VOOR PASSANTEN

Millseweg 13, 5437 NB Beers t 0485 31 64 36 b.g.g. 0622 44 72 54 b.g.g. 0485 32 15 51 e receptie@barendonk.nl facebook.com/Barendonk

www.barendonk.nl

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl

Ontmoet De juiste adviseur voor al je vragen. Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm Een aandeel in elkaar


Meer bewegen, minder medicijnen bij diabetes Minder tabletten en minder insuline spuiten tegen niet-aangeboren diabetes, type 2. Dat is mogelijk door regelmatig flink te wandelen. Het wandelproject ‘Biowalken’ voor diabetespatiënten van Maasziekenhuis Pantein trekt veel belangstelling. Deze maand is een tweede groep van zestien deelnemers begonnen met de wandeltochten. Suikergehalte daalt Eén uurtje per dag stevig wandelen in de natuur betekent voor patiënten met diabetes type2 in veel gevallen minder tabletten en insuline spuiten. Door te bewegen daalt het suikergehalte in het bloed. Daardoor zijn minder medicijnen nodig. Jacobien Driessen, diabetesverpleegkundige bij het Maasziekenhuis: “Eigenlijk gaat het bij biowalken om een verandering van leefstijl. Die omslag is niet na twee wandelingen bereikt. Vandaar dat wij de mensen op weg helpen met tien wekelijkse wandelingen op zaterdag in groepsverband, telkens zo’n anderhalf uur.” Ze blijven wandelen Zelf loopt Jacobien ook mee. “Al wandelend coach ik de patiënten en kunnen zij met vragen bij mij terecht. Bovendien heb je zo tevens een actieve manier van lotgenotencontact. Dit werkt heel positief. Dat is ook gebleken uit onze enquête onder de deelnemers van de eerste groep. Ze zijn allemaal blijven wandelen en ze ervaren de meerwaarde voor hun gezondheid. Daar ben ik erg trots op.” Het Biowalk-project, in samenwerking met natuurgidsen van het IVN, is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Vrienden van het Maasziekenhuis. https:// mail.google.com/mail/u/2/?ui =2&ik=e4326cd177&view=att &th=15e993ddbebc23ef&attid =0.1&disp=inline&safe=1&zw

Themabijeenkomst Autisme en wonen

ASS (in de volksmond vaak autisme genoemd) kan best lastig zijn als je graag zelfstandig wilt gaan wonen. Ook voor ouders betekent dit dat het belangrijk is om informatie te krijgen over hoe dit door ouders, maar ook door jongeren zelf ervaren wordt. Er bestaat niet één duidelijke regeling of mogelijkheid, het is vooral een zoektocht die voor iedereen anders is. Tijdens deze avond zullen 3 jongeren, eventueel samen met hun ouders of begeleider, komen vertellen over hun ervaringen hierbij. Tevens wordt door Aksent informatie gegeven over regelingen rondom wonen. Wanneer: Waar: Aanmelden:

Kosten:

Woensdag 4 oktober 2017 19.30 uur (zaal open 19.15 uur) De Kleppenburg, Europlein 4 in Oeffelt. Stuur voor 2 oktober een e-mail naar: samenwerkenautisme@gmail.com o.v.v. uw naam en het aantal personen waarmee u de bijeenkomst bezoekt. Deelname is gratis. Consumpties zijn voor eigen rekening.

De Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen organiseert twee keer per jaar een themabijeenkomst rondom autisme met ruimte voor informatie en uitwisseling bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen die bestaat uit bovenstaande organisaties. oktober 2017

21


In oktober reist de Boeken Proeven Karavaan langs de bibliotheken Wat een geluk! Je kunt de hele maand oktober boeken ‘proeven’ in de bibliotheek. De Boeken Proeven Karavaan reist vanaf 3 oktober langs maar liefst acht vestigingen van BiblioPlus, om samen met bezoekers inspiratie op te doen van boeken die vallen onder het thema ‘geluk’. Het thema ‘geluk’ is dit jaar het thema van De Maand van de Geschiedenis, de bibliotheek sluit daarbij aan. Inspiratie opdoen Lees je graag, maar kun je wel wat nieuwe inspiratie gebruiken? De Boeken Proeven Karavaan, bestaande uit bibliotheekmedewerkers van BiblioPlus, laten je proeven van boeken over geluk, in de breedste zin van het woord. Een mooi thema om samen over verder te praten, dromen, denken. Dus schuif aan en laat je inspireren! Meld je van tevoren wel even aan via www.biblioplus.nl. Boekenlijst Onder het thema ‘geluk’ vallen zeer uiteenlopende (historische) boeken. Benieuwd naar de boeken die geproefd gaan worden? In de bibliotheekvestigingen en de website www.biblioplus.nl vind je de boekenlijst. Het is niet noodzakelijk om de boeken van tevoren gelezen te hebben. Zelf geïnspireerd door een boek die betrekking heeft op het thema? Neem het mee, dan kunnen we er samen van proeven! Zie voor alle data en kaarten van € 3,00 (incl. koffie, thee en iets lekkers) de website van BiblioPlus: www.biblioplus.nl. Het volledige programma 3 oktober Bibliotheek Bergen 5 oktober Bibliotheek Gennep 11 oktober Bibliotheek Grave 13 oktober Bibliotheek Boxmeer 17 oktober Bibliotheek Sint Anthonis 20 oktober Bibliotheek Servicepunt Haps 24 oktober Bibliotheek Cuijk 27 oktober Bibliotheek Mill Aanvang: 10.00 – 12.00 uur, behalve Cuijk: 19.00 – 21.00 uur. CURSUS ‘DE ZORG DE BAAS’

Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans? Op woensdagavond 4 oktober 2017 start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Cuijk. Deze wordt gegeven door Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk in samenwerking met MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in). De zorg verschilt natuurlijk per situatie, maar de zorg voor een ander komt meestal op de eerste plaats. Als de zorg langdurig en intensief is, merkt u dat de zorg steeds meer van u vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus staat u centraal. Hoe houdt u de regie over uw eigen leven en kunt u de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens deze cursus leert u hoe u de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en zorgen voor uzelf. Tijdens de cursus wordt er gewerkt met een informatieve cursusmap en huiswerkopdrachten. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod: • • • • •

Gevoelens (h)erkennen en leren grenzen aangeven Stress en ontspanning Kwaliteiten benutten Hulp en steun vragen Communicatie en assertiviteit

Deze cursus is gratis en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst. De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur en zullen plaatsvinden in het Dienstencentrum, Zwaanstraat 7 in Cuijk. Voor meer informatie en aanmelding voor de cursus, kunt u terecht bij Steunpunt Mantelzorg Land van Cuijk. Telefoon: 0485846739 of e-mail: info@mantelzorglvc.nl.

22

oktober 2017


ONDERSTEUNING VOOR NAASTEN VAN MENSEN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN De gemeenten van regio Land van Cuijk en Indigo zetten een preventief aanbod in om mantelzorgers van mensen met psychische klachten te helpen. Start Lotgenotengroep Nabestaanden SuĂŻcide op 5 oktober in Oss, nog enkele plaatsen vrij! Een groep waarin nabestaanden hun verhaal kwijt kunnen en herkenning en erkenning vinden. Start Psychische Problemen in de Familie op maandagavond 19.00 uur tot 21.00 uur in Cuijk! Voor naasten of direct betrokkenen van mensen met psychische problemen zoals depressie, borderline of psychose.. Je krijgt handvatten, tips en er worden ervaringen gedeeld. Dit helpt om de situatie beter aan te kunnen. Naast deze ondersteuningsgroep kun je terecht bij Indigo voor individuele gesprekken, telefonisch contact, online cursussen of andere groepsbijeenkomsten. Voor kinderen met ouders die psychische problemen hebben (KOPP/KVO), lotgenoten voor nabestaanden na (of na een poging) suĂŻcide, lotgenotengroep, partners van mensen met dementie DRUK OP MANTELZORGERS Soms is het moeilijk om het gedrag van de ander te begrijpen. Je zou graag grenzen aan willen geven of anders willen reageren maar dat lukt niet altijd. Dit kan gevoelens van machteloosheid, eenzaamheid en stress geven. Soms vindt je steun in de directe omgeving en soms wil je daar een ander ook niet mee lastig vallen. Soms kan een telefoontje naar Indigo al steunend voor u zijn. Soms is er meer nodig. CONTACT Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maria Naus, preventieadviseur regio Land van Cuijk via m.naus@indigobrabant. nl of 088-0161800

oktober 2017

23


Vrouwen rijden net zo vaak schade als mannen Maar mannen claimen hogere schadebedragen AMSTERDAM - Vrouwen claimen gemiddeld even vaak schade als mannen. Mannen zijn echter duurder uit met een gemiddeld schadebedrag dat 14% hoger ligt dan bij de vrouwen. Voor beide geslachten geldt dat verreweg de meeste schades ontstaan tijdens het uitvoeren van bijzondere manoeuvres. Ook ruitschade wordt relatief vaak geclaimd op de autoverzekering. Dit blijkt uit een analyse van het claimgedrag op duizenden autopolissen van vergelijkingswebsite hoyhoy.nl. Schadefrequentie en -bedragen Mannen en vrouwen claimen vrijwel even vaak schade. Hoyhoy.nl berekende het aantal schadeclaims per geslacht voor het totaal aantal verzekerden. Hieruit blijkt dat vrouwen relatief gezien slechts 0,3% meer schades indienen dan mannen. Mannen zijn echter wel iets duurder voor hun verzekeraar: gemiddeld claimen zij 300 euro meer per schadegeval dan vrouwen. Het gemiddelde schadebedrag van alle schades is voor vrouwen 2.075 euro per schade. Bij mannen ligt dit op 2.370 euro, waarmee dat bedrag ruim 14% hoger ligt. Volgens Jolanda van Es, woordvoerder van hoyhoy.nl, wordt hiermee een stereotype ontkracht. “Veel mensen denken dat vrouwen meer schade rijden, maar dat kunnen wij niet bevestigen. Het verschil in het aantal claims is minimaal,” vertelt Van Es. Meest voorkomende schades Veruit het grootste gedeelte van alle schadeclaims die ingediend werden door klanten van hoyhoy.nl, komt voort uit bijzondere manoeuvres. Deze schadeclaims zijn goed voor 24,8% van het totaal. Op de tweede plaats staan ruitschades met 18,2%. Kop-staartbotsingen komen op de derde plek met 16,2%, gevolgd door botsen, slippen, van de weg of te water raken (11,9%). Meest geclaimde schades per geslacht De top 5 van meest geclaimde schades heeft bij beide geslachten dezelfde volgorde, maar in de percentages zijn wel een aantal verschillen te zien. Zo hebben mannen naar verhouding vaker een kop-staartbotsing en claimen vrouwen sneller ruitschade. Bijzondere manoeuvres Bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres gaat er relatief vaak iets mis, bij zowel de mannen als de vrouwen. Onder bijzondere manoeuvres vallen de volgende handelingen: wegrijden uit parkeerstand; achteruitrijden; een inrit oprijden; vanuit een uitrit de weg oprijden; keren; van een invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden; van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden; van rijstrook wisselen. De bedragen die geclaimd worden voor schades die ontstaan bij het uitvoeren van bijzondere manoeuvres verschillen daarentegen wel per geslacht: mannen zijn ruim 200 euro duurder uit. Botsingen Kop-staartbotsingen worden vaker door mannen geclaimd: die zijn goed voor een aandeel van 17,4% van het totaal. Bij vrouwen is het aandeel van kop-staartbotsingen slechts 14,3%. Het schadebedrag voor deze botsingen ligt ook hier weer hoger bij de mannen, zij claimen gemiddeld 3.226 euro na een botsing. Vrouwen daarentegen claimen gemiddeld 2.494 euro: een verschil van iets meer dan 730 euro. Verdeling schadeclaims naar dekking Ruitschades worden enkel vergoed met een WA+ of allriskverzekering. Een top 5 van meest geclaimde schades op WA-verzekeringen bevat dus geen ruitschades. In plaats daarvan verschijnen aanrijdingen met vaste objecten op de vijfde plek. Wordt er enkel gekeken naar WA+ en allriskpolissen, dan verandert de top 5 eveneens: ruitschade komt hier duidelijk op nummer 1. Overlijdensrisico hoger bij mannen Mannen claimen niet alleen hogere schadebedragen dan vrouwen, ze hebben ook meer risico om een fataal ongeluk te krijgen. Dat blijkt uit aanvullende gecombineerde data van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Voor vrijwel alle leeftijdscategorieën geldt dat gemiddeld meer mannen dan vrouwen komen te overlijden bij auto-ongelukken. In de meest recent gemeten periode, van 2011 tot en met 2015, overleden er per miljard gereden kilometer gemiddeld 1,9 mannen, en 1,1 vrouwen. Wat ook valt af te lezen uit de data is dat het verkeer een stuk veiliger is geworden. Elke periode nam het aantal dodelijke slachtoffers namelijk af. Premies Ondanks dat mannen hogere schadebedragen claimen, hanteren autoverzekeraars dezelfde premies voor mannen en vrouwen. “Logisch,” vindt Jolanda van Es. “Discriminatie op basis van geslacht is wettelijk niet toegestaan. Overigens zien we wel verschillen in de premies per leeftijdsgroep. Jongeren tot 24 en ouderen vanaf 75 betalen naar verhouding flink meer premie, doordat zij een hoger risicoprofiel hebben dan de middengroep.”

24

oktober 2017


Kinderen Maasziekenhuis pimpen hun rolstoel Een gewone rolstoel vinden kinderen maar saai. En kinderen houden nu eenmaal niet van saai, zeker niet als zij zich in een ziekenhuis in een rolstoel moeten verplaatsen. Dit bracht Berry Geurts van het Maasziekenhuis op het idee om die kinderen zelf een ontwerp te laten maken voor de kunststof spaakbeschermers van de rolstoelen van de afdeling Kind. “Voor en door kinderen, is nu eenmaal mijn motto”, aldus de pedagogisch medewerker. Die kinderen waren meteen enthousiast en toonden hun creatieve talenten. De kosten voor alle benodigde materialen en aan te schaffen beschermers nam stichting ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’ voor haar rekening. Kleurrijke ontwerpen Het ontwerp voor de tiener-rolstoel werd gemaakt door Julia met een kleurrijke variant op het yin yang-symbool. Voor de kinderrolstoel werden de ontwerpen van Emma, Indy en Jesse als drie taartpunten samengevoegd tot één rond geheel. Daarin zijn een gouden Jopie (het ziekenhuiskonijn), een hart en afdelingsmascotte Mees te herkennen. Afleiding Behalve dat de rolstoelen binnen het ziekenhuis nu zeer herkenbaar en opvallend zijn, zijn de gepimpte rolstoelen nu ook prettig voor de kinderen, zo laat Berry Geurts weten. “De kleurrijke spaakbeschermers leiden namelijk af van de reden waarom kinderen hier zijn. Dat is dan niet meer automatisch het eerste gespreksonderwerp als iemand ze aanspreekt, maar juist die kleurrijke spaakbeschermers.” Gewoon geweldig! De spaakbeschermers zijn onthuld door vice-voorzitter Jan van Raaij van de Vrienden van het Maasziekenhuis in het bijzijn van de jonge kunstenaars en hun familie. En behalve Berry was ook manager Margriet van Buuren aanwezig. Jan Van Raaij vatte zijn bewondering en waardering namens de Vrienden van het Maasziekenhuis kort samen: “Gewoon geweldig!”

Premiestijging leidt niet tot dynamiek op zorgmarkt “De consument is nu aan zet,” aldus Hans de Kok Onder Rutte III gaan de zorgpremies en het eigen risico voor 2018 flink omhoog. Ondanks deze stijging verwacht vergelijkingswebsite Pricewise geen extra dynamiek op de zorgmarkt. “De afgelopen jaren lieten zien dat premiestijgingen nauwelijks invloed hebben op het gedrag van verzekerden als het gaat om vergelijken of overstappen. Consumenten gebruiken hun kracht om druk uit te oefenen op deze manier nauwelijks,” vertelt directeur Hans de Kok. “Meer dynamiek op de zorgmarkt is juist wenselijk, omdat verzekeraars daardoor worden gedwongen om scherper naar hun aanbod en prijzenbeleid te kijken. Het overstappercentage ligt al jaren op slechts 6 à 7 procent van de bevolking. En dat terwijl er flink wat te besparen valt, helemaal nu de zorgverzekering opnieuw een grotere kostenpost wordt.” Al jarenlang weinig dynamiek Het aantal verzekerden dat de afgelopen jaren overstapte, ligt al jaren stabiel rond de 1,1 miljoen, oftewel 6,4% van de Nederlandse bevolking. Premiestijgingen en veranderingen in het eigen risico hadden vrijwel geen invloed op dit aantal, zoals te zien is in deze tabel. “Opmerkelijk,” vindt Hans de Kok. “Berichten over stijgende zorgpremies doen altijd enorm veel stof opwaaien. Op social media verschijnen soms best heftige reacties. Het is vreemd dat we deze onvrede totaal niet terugzien in het overstapgedrag. Blijkbaar maken mensen zich er wel druk over, maar nemen ze niet de stap om zelf op zoek te gaan naar een goedkoper alternatief en zo de kosten te drukken.” Redenen om wel of niet over te stappen Toch is de prijs van een zorgverzekering de belangrijkste drijfveer om over te stappen. Pricewise ondervraagt elk jaar ruim 1.000 respondenten naar de redenen om al dan niet te vergelijken en over te stappen. En elk jaar komen daar ongeveer dezelfde resultaten uit voort. De prijs, ofwel een goedkopere zorgverzekering, is de hoofdreden om over te stappen, gevolgd door een verzekering die beter past bij de persoonlijke situatie. Redenen om niet te vergelijken of over te stappen zijn tevredenheid over de huidige zorgverzekering en de verwachting geen verzekering te vinden die beter aansluit bij de persoonlijke situatie. “Consument is aan zet” Desondanks blijven veel verzekerden in de praktijk gewoon zitten waar ze zitten, zonder kritisch te zijn en hun zorgverzekering te vergelijken of over te stappen. Volgens Hans de Kok komt dit vooral doordat zorgverzekeringen vrij ingewikkeld kunnen zijn. “Veel mensen denken dat ze goed zitten en nemen niet de moeite om hun zorgverzekering eens goed te bekijken. Wat mij betreft is dit dan ook een oproep aan alle Nederlanders om eind dit jaar te gaan vergelijken,” zegt De Kok. “De premies stijgen, maar het zal per verzekeraar en type verzekering een ander bedrag zijn. Er zijn altijd prijs- en kwaliteitsverschillen tussen de aanbieders, dus vergelijken kan voor veel mensen iets opleveren. Dit jaar begint het seizoen een week eerder, dus is er ook meer tijd voor. Voor mensen die echt weinig zorg nodig hebben is het een optie om het eigen risico te verhogen in ruil voor een lagere premie. Ook kan het nooit kwaad om eens goed te kijken of je alle zorg waarvoor je verzekerd bent, wel nodig hebt.” “De consument is aan zet,” vervolgt De Kok. “Iedereen kan op zoek naar een beter passende en goedkopere zorgverzekering. Onder druk van de overstappende en kritische consument worden zorgverleners en zorgverzekeraars gedwongen om efficiënter te werken. Komt er daardoor eindelijk meer dynamiek op de zorgmarkt, dan zal dat een positief effect hebben op de prijs en kwaliteit van de zorg.”

oktober 2017

25

Dorps-Courant oktober 2017 - 227  

Dorpskrant van het dorp Beers Nb