Page 1

OKTOBER 2019 - JAARGANG 23 - NR. 249 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

Foto Henk Straatman September, oktober maistijd, hier staat de mais er nog, zal inmiddels wel weg zijn.

o.a. • Uw Buurtmarkt in Beers • Wij en de Vips • Jubileum 20 jaar Kloosterfeest

• Veteranentoernooi • Blog Henriëtte • In gesprek met Lotje Kaak • Tennisvereniging Play Back

• Marcel Thijssen "maiden speech' • Kiek Bers • Seniorenpagina • Emma & Friends


COLOFON

Van de redactie En dan is het opeens weer oktober. Over een paar weken wordt de klok weer teruggezet en worden de dagen echt weer korter. Nog meer reden om de DorpsCourant te lezen! Wist je dat de Dorps-Courant op meerdere plekken in Beers ligt, zoals bij ’t Trefpunt, de nieuwe Buurtwinkel en Jos van den Heuvel. Mocht je graag een extra exemplaar van een editie willen, omdat je kind in de rubriek The Young Ones staat of een oude bekende van je in In Gesprek Met, dan zijn daar extra exemplaren te krijgen. Of mocht je eens een editie niet in de bus krijgen, dan zijn die extra adressen fijn om er alsnog eentje te bemachtigen. Verder is het deze maand weer tijd voor het jaarlijkse Kloosterfeest. Alweer de 20-ste editie. Meer daarover in deze DorpsCourant. Ook de vertrouwde rubrieken zijn weer ingevuld deze maand met oude bekenden, nieuwe inwoners en een Young One die een kijkje geeft in haar leven. Veel leesplezier! En… leden van de Rabobank, vergeet niet op ons te stemmen!

?

Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10 oktobert naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van de Barendonk. De vorige deur is van de fam. Ten Haaf, Elstweg 16. De prijswinnaar van september is Yolanda Cuppen..

Opgave WABP Beers Bewoners van: Kerkeveld, de Burg. Thijssenstraat , Burg. van Raaijstraat, Jan van Daalstraat, Nieuwstraat, De Klef, Elstweg, Dr. Moonsweg en de Broekhofsestraat kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie De Overlaat. Stuur een mailtje naar deoverlaatwabp@gmail. com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.

Bewoners van: De Wieken, Maalstoel, Windpeluw, De Vang, Het Spoor, Korte Spruit, Het Vonder en de Zandweg kunnen zich aanmelden voor de Whatsapp Buurtpreventie Neiehuukske. Stuur een mailtje naar wabpneiehuukske@ gmail.com, vermeld daarin je naam, je adres en je 06 nummer.

#samenvoordieren DE

Kopij en tips richten aan: Route 1Beers” “Stichting Dorpskrant

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. JANUARI

Zelf activiteitenkalender invullen

DORPSCOURANT

Abonnement voor buiten Beers € 30.-, buiten Nederland € 50.- per jaar.

telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl haald dt opge Kerstboom wor i! Meer te nieuws in onze digitale nuarversie, ja 12 ag rd op za zie www.dorpscourant.nl

WABP De Overlaat WABP Neiehuukske

Molenstraat 42 5431 BX Cuijk 0485 744015 marcsport.nl

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

2

Maandag

7 Redactie

Zaterdag

12

Maandag

14

Maandag 21 Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel Maandag 28

APRIL Maandag Marcel Linders Malou1vd Besselaar Linda Reijs Maandag

8

Zaterdag

20

Maandag

29

De vormgeving en druk wordt verzorgd Maandag 15 door Flekx

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, t. 331271

JULI Maandag

1

Maandag

8

DEADLINE

15 november uitgave Maandag 22 Ma 21 okt 24.00u Maandag 29 Maandag

OKTOBER Maandag

7

Maandag

14

Maandag

21

Maandag

28

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk Zet uw afval op tijd aan op uw afval-kalender. Vóór 7.00 uur op de inzameldag oktober 2019 of ná 2


Van de Dorpsraad... Na een heerlijke zomervakantie zijn we op 9 september weer bij elkaar gekomen voor de eerste vergadering. De dorpsraad bestaat uit Sjors Vink (voorzittter), Nicolet Janssen (penningmeester), Monique Vink (secretaris), Marian Peters, Dick Blockland, Gert-Jan Kuppeveld en Jetske Janssen. We vinden het erg fijn als inwoners van Beers de weg naar de dorpsraad weten te vinden om nieuwe ideeën bespreekbaar te maken. Laat van u horen.

Kern met pit Kern met Pit daagt mensen uit om hun droom voor de buurt binnen een jaar te realiseren. Wil jij een speeltuin aanleggen in je buurt, een bankje plaatsen op een mooie plek in het dorp, een educatieve app ontwikkelen over de lokale historie, een pluktuin of klussenschuur voor de buurt, Kern met Pit helpt hierbij! Lukt het binnen 1 jaar? Dan krijg je 1000 euro en het Kern met Pit-predicaat. Wil je ook samen de uitdaing aan gaan? De inschrijving voor editie 2020 is van 1 september

tot en met 31 oktober geopend.

gelijk door een mailtje te sturen naar jetske.janssen@home.nl. Bij Jetske Janssen op Het Spoor 13 zijn tevens de sleutels voor de lampen op te halen en terug te brengen. Verzoek aan sportievelingen die gebruik maken van het 'Blauwe veldje' is natuurlijk wel om zelf het afval mee naar huis te nemen of in de daarvoor bestemde

Voorbeeld: in 2015 heeft De werkgroep dorpsentree een prijs van 1000,- euro en begeleiding van KNHM gewonnen. Voor meer informatie kijk op: www.kernmetpit.nl

Dorpsraad Linden In oktober zal er een overleg plaatsvinden tussen de dorpsraad van Beers en de doprsraad van Linden. In dit overleg bekijken we waar we als dorpsraden samen kunnen werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen om de Kraaijenbergse Plassen.

afvalbak te gooien. Samen houden we het netjes!

Jaarvergadering Om alvast op de kalender van 2020 te zetten: de jaarvergadering van de dorpsraad is op dinsdag 31 maart 2020. De agenda volgt tzt.

Ff bijkletsen

Hoi gezellige Beerse vrollie, Op vrijdag 25 oktober 2019 wordt er weer zo'n gezellige avond ‘Ff bijkletsen’, georganiseerd bij 't Wapen. Blauwe Veldje Omdat de eerdere avonden 'naar De dagen worden weer korter en meer smaken' ook nu weer met een heerlijk etentje, een lekker dit betekent dat de lampen op drankje en veel gezelligheid. Je het blauwe sportveld achter de sporthal weer vaker zullen gaan bent vanaf 18.30 uur welkom bij branden. Regelmatig worden de 't Wapen van Beers. sleutels voor de lampen geleend. We vinden het geweldig als jij Voor het lenen van de sleutels van de partij bent en willen je wordt 10 euro borg gevraagd. ook vragen om andere gezellige Deze borg ontvangt men terug bij het inleveren van de sleutels. Reserveren van het veldje is mo-

Beerse dames mee te nemen. Aanmelden kan tot en met 20 oktober 2019 via http://www. wapenvanbeers.nl/ Groetjes Erna en Dorry & Team Wapen van Beers

DE

DORPSCOURANT

tel. 0485 - 31 80 09 oktober 2019

3


Uw Buurtmarkt in Beers

Met de huisarts in gesprek over het levenseinde “Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.

gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.

En in een keer staat ‘ie er dan: De Buurtmarkt in Beers! Voor de vakantie werd duidelijk dat Twan en Els van Dijk hun De workshops maken deel uit winkel op zaterdag 3 augustus van een reeks, georganiseerd zouden gaan staken. Dit zou door de huisartsen van Syntein betekenen dat er een winkelen Biblioplus. Beide organisaties voorziening weg zou vallen in maken deel uit van het Netwerk Beers en dat de Beersenaren Positieve Gezondheid in de Noor- naar elders zouden moeten voor delijke Maasvallei. Onder andere hun boodschappen. middels de workshops geven ze Al vijf jaar wordt er gesproken samen concreet invulling aan over een Buurtmarkt in Beers. Positieve Gezondheid. De thema’s Grote bedragen moeten worden van de workshops zijn door bur- geïnvesteerd en zorgorganisaties gers zelf gekozen. moeten handtekeningen zetten. Rome was niet in één dag geDe overige data in de andere ge- bouwd, de Buurtmarkt in Beers meenten van de workshopreeks ook niet… ‘Levenseinde” zijn: Ervaring leert dat het gesprek Maar… na 3 augustus zou er Sint Anthonis donderdag 10 tussen de patiënt en de dokter geen winkel meer zijn in Beers. over de laatste fase van het leven oktober De klantenkring die Twan en Els vaak te laat begint. Hierdoor gaat Gennep woensdag 23 oktober hadden opgebouwd zou verwahet vaak gepaard met teleurstel- Cuijk donderdag 7 november teren en verdwijnen. Bergen woensdag 27 november lingen, onbegrip en het gevoel Als Buurtmarkt hebben we daar te laat te zijn om nog wezenlijke niet heel erg lang over nageAlle workshops zijn van 19:30 tot dacht: we moesten iets doen. We besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend over- 21:00 uur in de bibliotheken van zijn aan het rekenen geslagen de betreffende gemeente. lijden is niet gemakkelijk, maar en gekeken of het haalbaar kon wel belangrijk. zijn om een winkel te openen. Aanmelden De gemiddelde levensverwachHet was lastig en we weten heus Deelname aan de workshop is ting in Nederland wordt steeds dat kosten voor de baat uit gaat, gratis en aanmelden kan eenhoger. Met de leeftijd komen maar het moet wel verantwoord voudig via de website van Bihelaas ook meer kwalen en zijn. En zo kwamen we op de gebreken. Medisch gezien kan er blioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en noodwinkel. steeds meer. Hoe lang wil je door klik op ‘Activiteiten’. Zonder grote investeringen en kosten hebben wij vanaf 2 september een winkel in Beers. De openingstijden zijn nog niet erg royaal: maandag tot en met zaterdag van 8.30-13.00 uur, maar “waar je iets van opsteekt” dit heeft alles te maken met voorzichtigheid voor wat betreft de kosten. Ook de inrichting is inbegrepen. In september start Groei & Bloei een beetje ‘houtje-touwtje’, ook De cursist zorgt zelf voor het weer met de cursus bloemschikgereedschap: snoeischaar, mesje, hier hebben we niet teveel wilken. De cursus wordt dit jaar len investeren. draadtang etc., en voor de nagegeven door Sia Rutjes, meesGelukkig hebben we wel hulp tuurlijke materialen zoals bloeterbinder bloemschikken. Met men, blad etc. en voor de onder- gekregen: Cor kwam schildeSia hebben we een bijzondere ren en vanuit ’t Turp uit Gassel grond, schaal, schotel, vaas etc. vakdocent in huis gehaald, die mochten we stellingen lenen. Op De cursus wordt gehouden op de cursisten veel kneepjes van die manier is het toch een net het vak zal bijbrengen. De cursus dinsdagavond van 19.30 – 21.30 uur. De locatie is Jeugdhuis Beu- geheel geworden. omvat 8 lessen van september gen, Dorpsstraat 50/b te Beugen. 2019 tot en met april 2020. Bij voldoende aanmeldingen kan Vaak zie je, dat als een winkel De kosten voor de cursus bedrazijn deuren voor de eerste keer gen voor 8 lessen voor leden van er eventueel ook op dinsdagopent, er een groot feest wordt middag of woensdagavond een Groei & Bloei € 80,00 en voor georganiseerd. Natuurlijk is een cursus gegeven worden. niet-leden € 95,00. vliegende start voor elk bedrijf Voor aanmelding of informatie: Het cursusgeld is inclusief kofRoos Gielen, tel. 06-29066968 of een zegen, maar wij hebben fie/thee met wat lekkers. Ook gekozen om het rustig aan te roos@noorderhaeghe.nl steekschuim (Oasis) binddraad, pakken. (“…laten we eerst maar krammen en wikkeldraad is

Bloemschikken

DE

DORPSCOURANT

4

eens open gaan…”) De winkel van Twan en Els is natuurlijk al sinds jaar en dag een begrip en dat helpt enorm. Maar, wat brengt het ons nu? Op dit moment hebben we een noodwinkel in Beers. Op de achtergrond wordt er hard gewerkt om alle plannen vastgesteld te krijgen. Bij aannemers worden offertes opgevraagd voor de verbouwing en wij zijn bezig om de handtekeningen onder de stukken te krijgen. We moeten nu het pand van Twan en Els aankopen, verbouwen en inrichten. Bijna al het bakkerijapparatuur wordt vernieuwd. De vloer gaat eruit, de wanden vernieuwd en het plafond opnieuw gemaakt. Ook zullen er verbeteringen aan het woonhuis boven de winkel worden aangebracht. Het wordt een stevige verbouwing, die wel zijn tijd in beslag zal nemen. Dus als we alles in ogenschouw nemen: plannen, handtekeningen, aankoop, aanbesteding, verbouwing en herinrichting, dan komen we snel er op uit dat we volgend jaar september de echte opening van de Buurtmarkt kunnen gaan vieren. Tot die tijd: Noodwinkel Buurtmarkt Beers. Zoals we al geschreven hebben, zijn onze openingstijden niet erg royaal. Dit heeft alles te maken met de loonkosten. Maar wat nu, als er een aantal vrijwilligers zich melden, om de winkel langer open te laten? Dat zou echt iets moois zijn! Dan wordt het echt Uw Buurtmarkt, een winkel van de Buurt. Wij horen het graag als het iets voor jou is. Maar iets anders is ook van belang om ‘Uw Buurtmarkt’ ervan te maken: als je tips of suggesties hebt, dan vernemen wij die graag. Voor nu laten wij het er even bij. Wij zien jullie graag in Uw Buurtmarkt!

oktober 2019


Wij en de Vips Jelle Toonen met wereldkampioen in de moto GP Marc Marquez

Britt Jans met profvoetbalster Lieke Martens

0652221966 | www.ladco.nl | info@ladco.nl

Kjeld van Roosmalen met Kevin Strootman

Samen vinden we de kracht Uitvaartonderneming van Dijk en Annora uitvaartverzorging gaan samen verder onder de naam Annora uitvaartverzorging. Voor ons is dit een logische stap. We delen een lokaal en persoonlijk karakter en we begrijpen dat elke uitvaart anders is. Met individuele wensen en behoeften. Door het bundelen van onze krachten, kennis en ervaring ontstaan er nog meer mogelijkheden om aan die wensen te voldoen. Samen kunnen we er zijn voor de nabestaanden, op welke manier dan ook. Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 In samenwerking met Yarden

oktober 2019

info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

Nienke Jans, Femke Heijl en Twan Jans met oud voetbalinternational en keeper Hans van Breukelen

5


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen. 6. Ik zou graag een optreden van Peter Beense of Fren beense (Fren ten Haaf) bij HBV willen. 7. Er zal vast ooit wel iets gebeurd zijn maar dat heb ik verdrongen. 8. Met het bedrijf DAS, het antwoord op alles waar u niet om heeft gevraagd. 9. Genieten van het leven en verantwoordelijkheid nemen.

Kim Keijzer

de kinderen. 4. Schijnt dat ik laks ben in sommige dingen. 5. Kunnen toveren. 6. Miljonair worden. Lotto nog niet gewonnen. 1. Mijn naam is kim Keijzer, ben 32 jaar ik 7. Kroon/stifttand verloren in het water terwijl ik woon samen met mijn man Jordi Keijzer en met een klant stond te praten op zijn boot. onze drie zonen op De Vang. 8. Tank, niet te stoppen. 2. Ik werk 20 uur in de week bij Castella in 9. Vriendelijk. Cuijk op een afdeling met niet aangeboren hersenletsel. Daar naast zorg ik voor onze drie 10. De open haard. 11. Het mooiste cadeau dat ik gemaakt heb zijn jongens. 3. Vakantie, terrasje pakken, uit eten, winkelen Valentijn en Frederique. 12. Ibiza Oostenrijk en Malaga. natuurlijk 13. Matthijs de Ligt. 4. Kan soms een warhoofd zijn. 14. Ben best wel tevreden met ons durpke. 5. Iets minder druk maken en los laten 15. Ons pap Tiny Loeffen. 6. Nog een keer terug naar Zuid Afrika met mijn gezinnetje 7. Oei geen idee Ralph Reinders 8. Nike Just do it! 9. Doorzettingsvermogen en eerlijkheid 10. Laten we hopen dat dit nooit gebeurd! 1. Ik ben Ralph Reinders, 19 jaar oud, en woon 11. Mijn kinderen is het beste cadeau samen met Andre, Mary en mijn zusje Merle op 12. Nederland, Nederland, Ibiza Het Vonder. 13. Liever niet opgesloten! 2. Overdag ga ik naar 14. Het bereik van je mobiele telefoon (Voda- Eindhoven waar ik op school zit. ‘S avonds ga fone) ik trainen of thuis chil15. Mijn buurvrouw Melissa van Oijen len. 3. Mijn hobby’s zijn: Henry Loeffen voetballen en chillen met mijn vrienden of 1. Ik ben Henry Loeffen 44 jaar, woon op de Mo- vriendin. lenstraat 9 in Beers samen met Manon, Valentijn 4. Uitstellen, dat blijkt ook wel weer uit het en Frederique. tijdstip dat ik deze lijst 2. Vroeg opstaan werken op de Jachtwerf, ‘s heb ingeleverd bij de avonds werken of training geven. 3. Voetballen bij de veteranen, voetbal kijken bij redactie. 5. Ik zou graag twee Antwoorden met foto aub inleveren vóór 10 rechterhanden willen oktober. Mail naar drieopeenrij@gmail.com hebben in plaats van 2 Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb. linkerhanden. DE

DORPSCOURANT

6

10. Mijn schoolboeken zou ik in het huis laten liggen. 11. Ik heb een robotstofzuiger gegeven die alleen maar stof maakte ipv opzoog. 12. Die bracht ik door in Amerika, Cyprus en Italië. 13. Met mijn familie, vrienden of vriendin. Of allemaal tegelijk, nog beter. 14. Een tribune bij HBV voor alle trouwe supporters. 15. Moos Hendrix, nu heeft hij eindelijk zijn zin gekregen en stopt hij met zeuren of ik hem wil kiezen...

oktober 2019


Themabijeenkomst Stoptober: Stoppen ‘Autisme en puberteit’ met roken in oktober Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de Werkgroep Autisme Land van Cuijk en Maasduinen een themabijeenkomst in Oeffelt. Deze avond gaat over de veranderingen, grenzen stellen, loslaten, relaties en vriendschappen in de puberteit van jongeren met autisme. Presentatie deze avond wordt verzorgd door een GZ-psycholoog van GGZ Land van Cuijk, een ervaringsdeskundige van MEE en ambulante begeleiding van PGZ en Unik. Vanuit verschillende kanten laten zij zien wat er komt kijken bij autisme en puberteit. De bijeenkomst is uitsluitend voor mensen met autisme en hun mantelzorgers. Datum: Woensdag 9 okt.r 2019

De zesde editie van Stoptober komt eraan. Stoptober geeft iedereen die wil stoppen met roken alle steun om 28 dagen niet te roken. En dat is belangrijk: want na een periode van 28 dagen niet roken, is de kans 5x groter dat je blijvend stopt met Tijd: 19.30u tot 21.30u (zaal open roken. De GGD Hart voor Brabant 19.00u) doet ook mee! Locatie: De Kleppenburg, Europ- De landelijke kick-off van Stoplein 4 5441 BK Oeffelt tober is op vrijdag 6 september Kosten: Deelname kost €2,-, 2019 in Amsterdam en vanaf 1 incl. 1 consumptie oktober 2019 start de 28 dagen niet-roken reis. De kracht van Aanmelden vóór 2 oktober via Stoptober is de positieve aanpak een e- mail naar: samenweren de onderlinge support. Bekenautisme@gmail.com o.v.v. uw kende én onbekende Nederlannaam en het aantal personen ders helpen elkaar om te stoppen waarmee u de bijeenkomst met roken. In de afgelopen jaren bezoekt. U ontvangt een bevesti- zijn al meer dan 270.000 stopging van uw aanmelding, waarpers jou voorgegaan en hebben na uw aanmelding definitief is. met elkaar bewezen dat Stoptober werkt. Meer informatie: Centrum Mantelzorg Land van Cuijk tel. 0485Wil je meer weten over stoppen 846739 / www.mantelzorglvc.nl met roken?

Wil je meer weten over stoptober? Of wil jij iemand uitdagen om samen te stoppen in oktober? De GGD Hart voor Brabant vertelt je graag meer. Kom bij ons langs: Stop samen: meld je aan en download de app Dit jaar ontwikkelde STOPtober een app met een hele leuke community functie. Tijdens STOPtober kun je bijvoorbeeld steun krijgen van je voetbalteam, je straat of van je collega’s. Ook kun je precies bijhouden hoe lang je al gestopt bent, wat je dat heeft opgeleverd aan geld en gezondheidswinst en nog veel meer! Vanaf 6 september kun je inschrijven voor Stoptober 2019. Meld je aan via: www.stoptober. nl.

GIJSBERTS TOTAALBOUW NIEUWBOUW - VERBOUW - RENOVATIE - ONDERHOUD - PVC VLOEREN

Cuijk

06 42 40 34 43

info@gijsberts-totaalbouw.nl

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Begunstigers C.V. “De Bokkerijers”

www.gijsberts-totaalbouw.nl

Tandartspraktijk H.M. Kooi-Pieczka, Beers

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. 40

oktober 2019

7

Jaorblad 50 "De Bokkerijers"


St. Anthoniusgilde Beers

Anno 1403

Cor Berends, 50 jaar gildebroeder in hart en nieren

Cor genoot zichtbaar van het 50-jarig jubileum.

Staande Deken Marco Vos speldt Cor de 50-jarige jubileumspeld op. Een wáár jubileum, 50 jaar lid van het St. Anthoniusgilde. En

gildebroeder Cor Berends kan er over meepraten. Onlangs vierde hij dit jubileum, samen met een afvaardiging van het bestuur van het St. Anthoniusgilde in Zorgcentrum Castella – Pantein te Cuijk. En, natuurlijk niet te vergeten het Koningspaar, Tonny en Conny Claassen.

Gildepaar Jan & Jo van Gaal, 60 jaar getrouwd

Jan en Jo genieten volop van de serenade. Daarbij worden ze ook nog eens overvendeld door vendelier Rien Claassen.

Het gilde vierde nóg een jubileum. Gildebroeder Jan en gildezuster Jo van Gaal, die beiden al jarenlang trouw lid zijn van het gilde, vierden 31 augustus jl. namelijk hun 60-jarig huwelijk. En daarbij mocht het bijna vol-

tallige St. Anthoniusgilde zeker niet ontbreken. De tamboers roerden hun trom, de vendelier zwaaide het vaandel, en hiermee waren Jan en Jo zeer vereerd.

Jubileum 20 jaar kloosterfeest Het moet ergens in het najaar van 1999 zijn geweest dat Piet Theunissen het idee kreeg om met het millennium naar het jaar 2000 toe een soort van Dorpsfeest te organiseren. Bij de eerste bijeenkomst werden ook Raymond vd Berg en de gebroeders Antoine en Grad van den Heuvel uitgenodigd. Centraal stond om een feest te organiseren voor de hele bevolking van Beers. Taken werden verdeeld en men kwam op het idee om een Play Back show te gaan doen en Beerse mensen te vragen om in de huid te kruipen van artiesten van Nederlandse of buitenlandse artiesten met wereldfaam om die zo goed mogelijk neer te zetten. De eerste editie was nog in de oude sporthal van de Kloosterhof. Spandoeken van de sponsoren langs de kant, nog wat gebrekkige lichtshow maar een bomvolle zaal gaven aan dat dit wel een geweldig begin was. The Three Degrees, Celin Dion, The Bee Gees, Frank Sinatra, de drie Tenoren, en Marco Borsato en Trijntje Oosterhuis waren de eerste optredens. De jury bepaalde dat de laatste act (Remon Hofman en Pieter van de Bosch) de eerste winnaars werden. Al snel werden de taken verdeeld, Piet zorgde voor alle publiciteit, DE

DORPSCOURANT

bijzonder degene die al 20 jaar ons helpen bij het opbouwen en afbreken,; onze trouwe cameraman Peter van den Heuvel, onze rots in de branding Wilfred vd Berg, Marc en Ghislaine Lange, Marco Hendriks, Marc Coenen, Jos Hendriks, Hans vd Besselaar, Frans Boeijen, Theo Ceelen, Harry Bardoel, Lam Verhagen, Gertjan Kuppeveld en dan nog alle vrijwilligers die ons ook jaren geholpen hebben. Alle sponsoren en begunstigers, waarbij twee sponsoren van af het begin hoofdsponsor zijn; BGM en Aanneem- en Timmerbedrijf Claassen. Daarom vieren we op 25 en 26 oktober voor de 20e keer het Kloosterfeest. We beginnen op vrijdag 25 oktober met onze toekomst, de jeugdavond. optredens van de Beerse jeugd. Ook de onderwijzers zullen weer een onwijs gaaf optreden verzorgen en we zorgen voor een spetterende dansact. Op vrijdag gaan we om half acht van start en de zaal zal om 19.00 uur open zijn. Entree bedraagt 2.50 euro. Op zaterdag 26 0ktober begint

vergunningen en het financiele gedeelte, Grad regelde de artiesten en deed de sponsoring, Raymond zorgde voor het licht en geluid en een geweldig podium en Antoine nam de gehele horeca voor zijn rekening. Maar het belangrijkste in al die jaren was de steun van onze sponsors en begunstigers en de vele vrijwilligers waar we elk jaar een beroep op konden doen. Het tweede jaar nog in de zaal wat nu De Spijker is, daarna in de grote sporthal met een geweldig proffesioneel podium. Marius Vos en Yvonne Pas kwamen de gelederen organisatorisch versterken en alles werd groter en groter. Na vijf jaar kwam er op vrijdag de jeugdavond bij waar Yvonne Pas heel veel werk voor heeft verricht. Ook dat werd een gigantisch succes. Op de hoogtij dagen kwamen meer dan 600 mensen op de zaterdag naar het Kloosterfeest wat de naam was voor dit dorpsfeest omdat op deze plek vroeger het Klooster stond. Bij de organisatie kwamen nieuwe mensen zoals Ghislaine Lange en Riny Vos wat betekende dat taken werden verdeeld. Nogmaals willen we onze vrijwilligers alvast bedanken, in het

8

ons programma precies om 20.15. We starten met een geweldig optreden van popkoor ZIP, waarbij ze ook het fantastische nummer ''Bohemian Rapsody'' ten gehore zullen brengen. Daarna is het tijd voor de winnaars van de jeugdplayback avond, aansluitend krijgt u 5 waanzinnige acts te zien waarvoor u heeft gestemd. We sluiten de avond af met de mega band ''KIX'' Wilt u niets missen van dit jubileum, kom dan op vrijdag 25 en zaterdag 26 naar de Kloosterhof. Kaarten voor de zaterdag zijn vanaf 7 oktober verkrijgbaar bij Cafe Zaal de Spijker en Tankservice van Lanen-Derks. De kaarten kosten 10 euro per stuk en belangrijk is dat u contant betaalt want pinnen is niet mogelijk. De organisatie

oktober 2019


Veteranentoernooi Gemeente Cuijk 2019 Casper Basten (HBV) Meisjes geboren in 2008 Lize van Duren (Vianen Vooruit) Jongens geboren in 2009 Koen Theunissen (HBV) Meisjes geboren in2009 Eefje Hubers (Vianen Vooruit) Jongens geboren in 2010 Dennis Hendrix (HBV) Meisjes geboren in 2010 Pleun Siroen (Vianen Vooruit) Jongens geboren in 2011 Bünyamin (SIOL) Meisjes geboren in 2011

De letterlijke betekenis van veteranen is personen die behoren tot de groep met de meeste ervaring. Deze bekwaamheid door ondervinding kwam het veteranenvoetbalelftal van HBV op zaterdag 31 augustus jl. goed van pas. Op die dag toonden zij aan niet alleen geoefend te zijn binnen de krijtlijnen, maar bleken ze in de loop der jaren ook een sterk organisatorisch vermogen ontwikkeld te hebben. Vooral die laatste eigenschap maakt het eerste veteranentoernooi voor de gemeente Cuijk, dat georganiseerd werd door de krasse knarren van HBV, tot een groot succes. Alles was tot in de puntjes geregeld, zelfs het weer was fantastisch. De oudjes van Hapse Boys, HBV, JVC Cuijk, SIOL en Vianen Vooruit speelden op sportpark Calbroek een halve competitie in toernooivorm. Daarin was HBV het sterkste. Twee zeges en twee gelijkspellen waren voldoende voor een Beerse eindzege. Hapse Boys was de runner-up. Gevolgd door JVC Cuijk en SIOL, zij deelden de derde plaats. Vianen Vooruit, met opvallend veel spelers met gele HBV-sokken, was de hekkensluiter. Het evenement was niet alleen voor voetballers die in de winter van hun carrière zijn. Er was ook jeugd. De allerkleinsten vermaakten zich op het springkussen met het bekende koeienmotiefje. De voetballertjes tot en met dertien jaar mochten vanaf de penaltystip proberen te scoren. Maar liefst in dertien leeftijdscategorieën waren er penaltybokalen te winnen. Vijf bekers bleven in Beers. Die werden gewonnen door Thijmen Hermanussen, Casper oktober 2019

Basten, Koen Theunissen, Dennis Hendrix en Liv Thomassen. Het opnieuw leven in blazen van de penaltybokaal had als gevolg dat Alexander Hendrix eindelijk een opvolger heeft: zijn zoon Dennis. In een grijs verleden werd “Curl” in Grave bij het Land van Cuijktoernooi meerdere malen gekroond tot koning van de pingel. Dennis stuurt ruim drie decennia later met dezelfde precisie de ballen naar de binnenkant van het zijnetje. Voor de prijsuitreiking was burgemeester Hillenaar gestrikt. In zomers kostuum en zonder ambtsketting reikte hij de penaltybokalen uit aan de jeugd. De gigantische cup zonder grote oren was voor Eric van Heumen, de aanvoerder van de HBVVeteranen. Een mooie afsluiting van een geslaagd evenement dat weleens een traditie kan worden. Bovendien kan het qua omvang door het samengaan van de gemeentes Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis in 2022 ook nog groeien.

Liv Thomassen (HBV) Jongens geboren in 2012 Lyam Nguyen (SIOL) De veteranen bedanken: de keepers Tim Willemse (Vianen Vooruit G-team), Stefan Bulkens (Olympia’18 G-team), Giovanni van Beers, Christiaan Manussen, Tygo Janssen (allen Vianen Vooruit), Dennis van Kempen (SIOL), Twan Jansen, Guus Kennis en Teun Cuppen (HBV). Penaltybokaalcoördinator Ronny Selten. Barpersoneel: Marco Loeffen, Marco Hendriks, Jacko van den Besselaar, Fleur Lange en Floor Lange. Scheidsrechters: Bill Derks en Peter Poels. Muziek: Raymond van den Berg. DJ’s: Valentijn Loeffen & friends.

Eindstand Veteranentoernooi Gemeente Cuijk 2019: 1. HBV 2. Hapse Boys 3. JVC Cuijk 4. SIOL 5. Vianen Vooruit

Winnaars penaltybokalen: Jongens geboren in 2006 Ryan van Elst (Vianen Vooruit) Meisjes geboren in 2006 Chelsea Vogels (Vianen Vooruit) Jongens geboren in 2007 Thijmen Hermanussen (HBV) Meisjes geboren in 2007 Lotte Koolen (JVC Cuijk) Jongens geboren in 2008

9


BLOG

volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. Hopelijk wordt ook in de gemeente Cuijk de APV daar spoedig op aangepast!

Diverse zaken voor en van Beers en omgeving !

Herindeling U begrijpt nu vast wel wat lachgas en herindeling gemeen hebben. Het zou toch vele malen gemakkelijker zijn als we dit soort dingen in één gemeente ineens kunnen regelen? Nu moeten 5 gemeenten dezelfde ‘kunstjes’ doen. Wij kunnen u verzekeren dat er zeer veel, veel complexere, zaken nu elke keer door 5 gemeenten apart

Bestemmingsplan: Buitengebied 2010 natuurpoort de Bungelaar In de raadsvergadering van 16 september is er na 9 jaar een klap gegeven op dit bestemmingsplan waarbinnen de nieuwe eigenaar deze locatie mag ontwikkelen. Algemeen Belang heeft samen met de SP en gesteund door Liberaal LVC en het CDA in deze vergadering nog zaken aangepast om vooral de sociaal maatschappelijke functies zeker te stellen op deze locatie. Het eindresultaat was het meest haalbare om deze locatie zo optimaal mogelijk bestemd te krijgen. In de ogen van Liberaal LVC had er in 2017 meer in gezeten maar daarvoor was destijds geen meerderheid te vinden in de toenmalige Raad. In bijgaande schets krijgt u een indruk hoe het kan gaan worden. Wat er mag en niet mag is te vinden op www.ruimtelijkeplannen. nl

Wat lachgas en herindeling met elkaar te maken hebben: Over het gebruik van lachgas en de overlast daarvan zijn er door Liberaal LVC schriftelijke vragen gesteld aan het College. Zij maken zich zorgen om het gebruik van lachgas. Lachgas kan ernstige schade voor de gezondheid opleveren: van zuurstoftekort en hersenbeschadiging tot concentratiestoornissen en stikgevaar. Na gebruik van lachgas is deelname in het verkeer gevaarlijk. Alleen dit jaar zijn er al bijna 1000 verkeersincidenten geweest als gevolg van het gebruik van lachgas. De pers leest de vragen ook en heeft er reeds de nodige aandacht aan besteed. Als gevolg daarvan kwamen er nieuwe meldingen binnen van overlast; ook vanuit Beers: overmatig afval aan lachgaspatronen. In onze gemeente mogen handhavers niets aan de situatie doen. Er is in de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) niets over opgenomen. Dat zou wel kunnen, net zoals ze dat in Boxmeer gedaan hebben. Daar is het ‘verboden in het openbaar gebied lachgas te gebruiken als daardoor hinder ontstaat voor personen of de openbare orde, de openbare veiligheid, de

behandeld moeten worden. De samenwerking is er wel op een aantal fronten…maar het schiet niet op als je met 5 besturen te maken hebt die er allemaal hun ‘plasje’ over moeten doen. Op maandag 28 oktober gaan drie gemeenten (Boxmeer, St Anthonis en Cuijk) zich buigen over het herindelingsontwerp. Bij goedkeuring is de herindeling van deze drie gemeenten nagenoeg een feit. Er zijn 3 namen voor de nieuwe gemeente in de race, te weten: Land van Cuijk, Maasbroek en Maasheggen. Alle inwoners vanaf 16 jaar mogen een keuze maken tussen 27 september en 14 oktober om 12 uur. Dit kan digitaal of in het gemeentehuis schriftelijk. Op 18 oktober is het bekend waar de voorkeur naar uit gaat. Wil je reageren? Bel me gerust: tel 06 53718923 of email henriette52@home.nl , Henriëtte Thijssen.

Open Monumentendag

Het was een drukbezochte Open Monumentendag 14 en 15 september, met zowel het voormalige gemeentehuis als de H. Lambertuskerk in het centrum opengesteld voor het publiek. Misschien wel voor de (voorlopig) laatste keer.....? DE

DORPSCOURANT

10

oktober 2019


Mijn idool het spel en niet om de knikkers. Maar dat verandert snel, je moet wel. Als je te ‘goedkoop’ bent, beginnen mensen te twijfelen en dat wil jij niet. Daarbij komt de opgedwongen voorbeeldfunctie. Als anderen met een limousine komen, en jij op je fiets, ben je een zeikerd. Zo wil mén het. Vraag me niet wie men is. Kom jij in een dure car, dan ben je de showman. Het kind sluimert nog steeds in je, maar snel komt het afscheid. In het begin tranen van geluk, later laat het zich raden.’ Het barmeisje zet een pilsje neer en raakt zijn hand even met haar vinger aan en loopt heupwiegend, glunderend weg. Ogenschijnlijk doet het hem niets. Hij staart over de rand van zijn glas. ‘Hah, hordes, uit alle hoeken kwamen ze,’ knikt hij haar na, ‘ze willen jóú. Echt, of om je geld? Herman Brood zong het: als je wint… Persconferenties gaan je de keel uithangen, zo erg dat je wilde dat je minder gepresteerd had, dan kon je tenminste weg. Dit had ik nooit durven denken.’ Even rust mijn hand op zijn onderarm. Hij zucht. Ik kijk weg. Ik speel met een bierviltje. Hij eet ‘In feite,’ gaat hij verder, ‘zouden we moeten applaudisseren als pinda’s. ‘Na een wedstrijd word onze tegenstander wint, maar je van journalist naar journalist wij, we vernielen de zaak. De gesleept. Normaal sprong ik op realiteit lijkt dan ver zoek. We mijn fiets en even later was er zouden hen uit moeten nodisoep. Mijn ‘zegetocht’ begon. gen om ons de fijne kneepjes Wat ooit zo leuk was, werd te leren. Raar zoals we in elkaar een sleur, ik zweer het je! Het zitten. Onbewust verlaat je hoorde er ‘gewoon’ bij, net als jouw ware aard. Er wordt je een alle verplichtingen. Nooit meer image aangemeten, waarvan je een puntzak patat mét, wel een drankje zónder. Het eist conditie. het bestaan niet kende. Alles en niets verhullende blikken staren Peperdure restaurants werden je aan. Je leert zwijgen, wanneer het. Het geld moest rollen. Een je wilt praten. Onbewust veranongeschreven regel. Je geluk dert je kijken en houding. Dan raakt zoek. Toen je het had, de druk op jouw schouders. Je verzweeg je het. Je mijdt het als de ziekte. Ik werd bloednerveus, verlangt naar stilte, naar ergens waar niemand je kent, om jezelf wankelde, werd een slaaf van te zijn, ongestoord en ongegede sport. Je mocht hartstochteneerd. Over straat zonder lastig lijk zijn, maar op enig moment gevallen te worden door opdrinzwijgen, afstand bewaren. De pers is er. Jij bent er. Zo niet, dan gerige fans die met je op de foto willen, hun bal gesigneerd, met word je op het matje geroepen, een kunstlach. Je word je bewust of je een misdaad beging. Je van je onbereikbaarheid, van raakt bedreven in het verzindegene die je ooit was. En zelfs nen van smoesjes, uitvluchten. daar is twijfel over. Houdt het Niets baat, niets wordt meer dan nooit op, inbeelding. Twijfel, geaccepteerd. Ongemerkt en ongewild is daar je gedaantever- deerniswekkend, of juist niet? Je verlangt naar de oude ik. Hoewisseling. Door de opdruk op je shirt, ben je een marionet van de wel die door de jaren heen ook veranderde. Zelfs daar twijfel reclamewereld, maar dat geeft je over. Wogen mijn woorden in het begin niets. Het gaat om Ik zit tegenover hem. ‘Hoe is het nu?’ ‘Ik dagdroomde, totdat iemand me ‘ontdekte’. Ik, de koning te rijk, nog meer en harder trainen, voor duizend procent!. Iedereen moest er voor wijken, dacht de beste te worden, mijn drijfveer. De werkelijkheid vertelde anders. Na strenge diëten en 24/7 afzien was mijn moment daar. Dé uitgesproken kans, zei mijn manager. Een contract, een wereld ging open, glitter, glamour. Ik ontmoette mijn idolen, de crème de la crème, maar het kon nog alle kanten op. Of je wint, òf faalt en wordt verguist. Ik redde het. Mijn naam werd gescandeerd. Hún lieveling. Ik bedankte pa, die mij alles bijbracht. Fantastisch! Toch?’ Hij kijkt diep in mijn ogen. ‘Je gaat ervoor! Waarom je talent ontkennen, dat doen anderen wel. Bij atletiekspelletjes op feestjes mocht ik nooit meedoen, was niet fair, ik was te goed, werd letterlijk buiten spel gezet. Een feeëriek sprookje, werd een bizarre misvertoning.’ …zit hier een gebroken man…of een die aandacht wil…

oktober 2019

zwaarder dan ooit tevoren, mijn mening over de dingen was onveranderd, maar men luisterde met een ander oor. Was er een eeltlaag op mijn tong? Een reddeloos verlangen bekruipt je, waarvan je de herkomst niet kent. Om je te herinrichten, zal eerst het een en ander gesloopt moeten worden. Maar waar begin je, je word altijd en overal in de gaten gehouden, apathisch word je. Hoe vind je de weg, die ooit blind bewandeld werd, terug? Bij wie advies inwinnen? Het roer omgooien? Hoe of wat, en voor wie? Ik had pech, mijn sprookje werd een nachtmerrie. Je doel is al ruimschoots bereikt en toch word je nog steeds nagekeken. Kan geen stap meer zetten, paparazzo ligt op de loer. Telelenzen. Ze doorwoelen zelfs jouw vuilnis voor een of ander lullig verhaal. Om te zwijgen over kinderen hebben. Dat kan even goed gaan, maar na een tijdje hangt het je de strot uit, je kotst ervan. Maar het moet. Overbodige bijvang, maar niet weg te denken. Het is een essentieel onderdeel van je bekendheid, zo nee, dan ben je verwaand, word verguisd! Net zo gauw vergeten als je opkwam, aan de kant gezet door alles en iedereen die van jóú een ster zouden maken, de aasgieren. Je kan je nergens aan onttrekken. Het hoort er allemaal bij. Je word publiek bezit of je wilt of niet. Geen moment meer voor jezelf, om paranoia van te worden. Niets blijft je bespaard. Waar ben je aan begonnen, was dat mijn droom? Een mooie bijkomstigheid is het geld. Kan je mooi een groot huis van kopen, totdat je ook daar belaagd wordt. Dan kan er nog altijd een nóg hoger hek omheen, niet voor het mooie. En heb je dan nog geld over, wees niet ongerust, de belastinginner, zal zich er voor driekwart over bekommeren. Was dat geluk ten top, wat jij als enige wilde, nee, zóú bereiken. Jij verdwaalde niet in dat nieuwe wereldje. Het was niet alles goud wat blonk! Er bestaat geen handleiding voor. Geen richtingaanwijzers, noch behulpzame zonderlingen. Wellicht zocht je iets, maar weet niet meer wat. Daar sta je dan, eenzaam aan de top. Door Jan en alleman verlaten. Vrienden, geld, alles weg. Was dát de dorst die je wilde lessen?

11

Je trainde je beurs, wat niemand zag. Je gaf er alles voor op, ook dat was aan ieders oog onttrokken. Men ziet je alleen, als jij je werk doet. Je bent moe, doodmoe. Als je de rust neemt, en de tijd, leer je de door anderen opgedrongen handelingen, herkennen. Je kan ze uitzeven, van de hand doen, geen centje pijn. Je cijferde jezelf weg, om aan hun verwachting te voldoen, of om je van hun inhaligheid te ontdoen? Wel kreeg je misachting van je opponenten, zei het met gemaakte glimlachjes. Schijn voerde de boventoon, net als je ambitie de kweekaarde van hun argeloosheid werd. Of was het zelfverdediging, die je ongemerkt tentoon spreidde? Zelden of nooit voel je echte bewondering, eerder afgunst. Stapte ik in een fantasie, waarin ik een rol voor mijn rekening nam, of legde ik mezelf in de luren, me al die tijd dociel opgesteld? Had ik daar als jongen wakker van gelegen en tegelijk gedroomd? Was dit de uitkomst van mijn streven? Was ik de held, of een quotiënt? Het genie of de gaper? Zocht ik geluk en vond rampspoed, ik vrees het, toeval of noodlot? Was ik een grote onbekende voor mezelf geweest, meer geconcentreerd op mijn spel, dan op mezelf? Al deze vragen stapelden zich op, als bouwstenen van een muur die mij omsloot. Ik probeer me nog steeds gerust te stellen, maar de vragen blijven. Met pech begint het met één borrel en eindig je in de goot. Als je mij aan een leugendetector aansluit, doen mijn gedachten alleen al de wijzer uitslaan. Ik weet dat ik de enige niet ben, we hebben van alles in de familie, acteurs, dichters, tekenaars. Stuk voor stuk kampen ze met hetzelfde fenomeen. Wat dat betreft.’ Ik kijk naar de kassa. …dan toch maar zoiets…hij kan straks naar huis…hoewel iemand aan de kassa ook niet onderschat mag worden… Ik sta op. Hij ook , onder een cynisch: ‘Wie de schoen past,’ schuifelt hij weg. En ik, mijn ontbijt speelt op. …ík kán het… héb de discipline Groetjes Piet.


In gesprek met Lotje Kaak Altijd heerlijk om de Dorpscourant weer even te lezen wanneer ik in Beers ben, leuk dat ik de eer heb gekregen een stukje te schrijven! Op 10 augustus 1987 werd ik geboren als tweede kind van Jan Kaak en Anny Huberts op de Molenstraat 3 in Beers. Jan als grote broer en later volgden nog Sofie en Tom.

bonen doppen, potjes badminton of monopoly, spelen in de meerdere hutten in de tuin. En dan hadden we nog een stuk of 4 tot soms wel 10 katten, een hond, konijnen en kippen, genoeg om handen dus! Af en toe gingen we op vakantie met de vouwwagen in Nederland en later ook in Frankijk, maar ook net zo lief

werd tevoorschijn gehaald of we speelden “de bal de bal is voor”. Ik kan me nog heel goed herinneren dat we met oa. Joop Oosterveld en Renske en Marloes Berends het toneelstuk van de gelaarsde kat hebben opgevoerd, inclusief zelfgebouwd decor en eigengemaakte kostuums. Jammer dat alleen onze ouders en oppasmoeders op onze uitnodiging ingingen, maar eigenlijk was de voorbereiding de meeste pret. Met ons vieren zijn we altijd veel opgetrokken met onze neefjes en nichtjes van Ten Haaf op de Molenstraat 7. Marloes en ik waren vooral zeer geïnteresseerd om met de “grote jongens” Jan en Daan op boevenpad te gaan in de bosjes bij Rouwet. Vaste prik was ook het afspreken op het stoepje van Anny en Jo Linssen met sinterklaasavond om vol trots onze cadeaus aan elkaar

Van boven naar beneden van links na Rosa (vriendin Tom), Derk (vriend Sofi het bos en de vele liedjes van meneer Ton zijn blijven hangen (I feel it in my fingers en 10 kleine visjes zwommen in de zee, ik zing het nog steeds als ik lange stukken op de fiets zit). We hadden een kleine maar gezel-

Ikzelf, Tom, Sofie en Jan Wat een geluk om in een groot gezin op te groeien, altijd leven in de brouwerij. Meestal hadden we genoeg aan elkaar in en rond het huis; piepers schillen en

thuis met Beers als speelparadijs. Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom en in groten getale aanwezig. De verkleedkist

Sofie, Jan, Tom, papa en ik op vakantie in Ommen te tonen. We hebben ook altijd geluk gehad met lieve en aanwezige opa’s en oma’s om ons heen. Vooral opa Toon en oma Dina (Huberts) hebben we lang in ons leven gehad, helaas stierven ze allebei dit jaar. De Sterrenbos was ons tweede thuis, hier in de moestuin en de kas van oma is mijn liefde voor eten ontstaan.

Met opa op de Sterrenbos DE

DORPSCOURANT

Aan de Dr. Jan de Quay school heb ik vele mooie herinneringen. Vooral de herfstafsluitingen in

12

lige klas waarin ik vooral veel omging met mijn hartsvriendin Nicole Theunissen. Uren hebben we doorgebracht tussen de pony’s op haar boerderij. Andere hoogtepunten waren natuurlijk de ‘dansmarietjes’ en het zijn van jeugdprinses van prins Thijs (Willems) en vorstin Nicole. Na de basisschool vertrok ik naar het Merletcollege aan de Grotestraat in Cuijk. Er ging een nieuwe wereld voor me open. oktober 2019


een reis naar Midden-Amerika was er maar één stad die lonkte: Amsterdam. De overstap vanuit Beers was groot maar ik raakte snel gewend. Ik vond het heerlijk op mijn fietsje langs de grachten. Aan de Universiteit van Amsterdam heb ik mijn bachelor Antropologie en master International Development Studies afgerond. Via studie en een studenten-surfvereniging heb ik een leuke groep vrienden om mij heen verzameld en kan ik Amsterdam nu echt als mijn thuis noemen. Via een hoop stages in binnen- en buitenland, bijbaantjes en omwegen (afstuderen in de crisis en een studie Antropologie bleken inderdaad geen combinatie voor een gouden toekomst) heb ik drie jaar geleden mijn droombaan gevonden bij Fairtrade Original: een fairtrade voedselmerk, bekend van onder andere onze koffie, kokosmelk en currypasta’s. We ontwik-

aar rechts: Jan, Sofie, Josje (vriendin Jan), Ellen, Toine, Arun, mama, ik, fie) en Tom op onze jaarlijkse snowboardvakantie in Ischgl Ik had al snel een hechte vriendinnengroep van maar liefst 14 meisjes die ik nog steeds tot mijn beste vriendinnen reken. Volgens mij heb ik best mijn best gedaan op school maar véél belangrijker vond ik de pauzes en de uren erna. Op de fiets naar vriendinnen in Katwijk, Mill of Haps (wiens ouders snel wisten wie ik was ‘zuuuver enne van Kaak’), heel veel ritjes langs de Aldi en de Videoland in Cuijk en later het serieuzere werk, uitgaan in de Morgenzon, Bos-All-in, Boom in Cuijk, wat een onbezonnen tijden. In deze tijd werkte ik bij Anno Nu in de afwas en later stond ik een tijd met Jan, Sofie en Tom friet te bakken bij het Wapen.

Via gemeenschappelijke vrienden heb ik mijn vriend Arun ontmoet. Hij is opgegroeid in Engeland, is op zijn 12e naar Egmond aan Zee verhuisd en is architect. Samen wonen we in een appartement op Java Eiland in Amsterdam. In mijn vrije tijd sta ik graag in de keuken, doe ik aan yoga en in het weekend zijn we vaak in het bos, in Beers of op het strand te vinden of laten we ons leiden door het aanbod in de stad. Maar toch, na bijna 14 jaar Amsterdam beginnen mijn groene vingers te kriebelen en krijgen we steeds meer behoefte aan rust en ruimte. We zijn ons dus langzaam aan het oriënteren op iets nieuws. De keuze moet nog vallen, richting zee, dicht-

Gedurende de middelbare schoolperiode zijn papa en mama uit elkaar gegaan. Hoewel dat een groot verdriet is geweest heeft het ons een hele mooie gezinsuitbreiding gebracht. Mama en Toine (en zijn kinderen Bart en Ellen) op de Molenstraat en papa en May (Blom) om de hoek op de Hof. Een van de hoogtepunten van de middelbare school was een reis met een aantal klasgenoten naar Kameroen om daar een maand vrijwilligerswerk te doen. Hier is mijn reisdrang en interesse in ontwikkelingswerk gaan borrelen. Na 6 jaar op het Merlet was ik er wel klaar voor om verder de wereld in te gaan. Na een tussenjaar in Spanje en

Arun en ik op vakantie in de Bahama’s kelen eerlijke handelsketens in ontwikkelingslanden. Hier werk ik als sourcing en development manager en ben ik verantwoordelijk voor onze samenwerkingen met boeren en lokale fabrieken in Afrika en Zuid-Amerika. Samen met lokale consultants zorg ik ervoor dat zij hun producten kunnen verbouwen en aan ons en aan een bredere

Op bezoek bij Colombiaanse koffieboeren voor mijn werk oktober 2019

markt kunnen aanbieden met als doel een beter inkomen en een duurzame toekomst. Dat betekent veel reizen naar onder andere Marokko, Mexico en Colombia en samenwerken met verschillende culturen.

13

bij Amsterdam of toch richting Brabant, maar ik zie mezelf later in een klein boerderijtje met een grote moestuin en hopelijk een paar rondrennende kinderen. Met opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes, nichtjes en vrienden om ons heen om net zo’n mooie jeugd voor hen te maken als ik heb gehad in Beers.


Tennisvereniging Play Back Party Commissie; Ronnie, Frank, Diny, Jolanda, Evelien, Antonet en Allon.

Een vooruitblik op de komende weken:

Een terugblik op de afgelopen weken: Voorjaarscompetitie Op zaterdag 31 augustus heeft bij Tennisvereniging Play Back Beers de eerste editie van de Caribbean Party plaats gevonden. De Caribbean Party is bedoeld voor leden van Play Back waarbij elke deelnemer een introducé mocht meenemen om te kijken of tennissen wat voor jou is. Het paviljoen was omgetoverd tot een

tropisch paradijs met o.a. een cocktailbar, een zwembad en niet te vergeten bijpassende palmbomen. Het was een schitterende zomerdag met hoge temperaturen, cocktails, veel enthousiaste deelnemers, tenniswedstrijden en een heerlijke barbecue. De dag werd afgesloten met een karaoke en limbodansen. Het was een succesvolle eerste editie! Zien we jou bij de tweede editie volgend jaar? De Caribbean

Inloop Elke woensdag ochtend van 9.00 tot 11.00 en vele donderdagen van 19.00 tot … zijn er inloopmomenten voor de senioren. Bestemd voor jong en oud, beginnend tennisser en ervaren rot. Zonder met iemand af te spreken kun je naar de tennisbaan komen om te tennissen. Met de aanwezige leden wordt er onderling gespeeld. Deze inloopmomenten zijn niet alleen voor leden. Als niet-lid mag je een aantal keren komen, voordat je lid wordt van Tennisvereniging Play Back. Dit is een mooie kans om te kijken of tennissen een sport is die bij je past.

op zondagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur. Jeugdbegeleiders brengen jonge kinderen tennisplezier en de eerste tennisvaardigheden bij door middel van verschillende tennisspelen. Ook bij de jeugd is er de mogelijkheid om een drietal keren mee te doen, voordat je lid wordt.

We hebben niet alleen inloopmomenten voor de senioren, maar ook voor de jeugd. Deze vinden plaats

Voorlichtingsavond ‘Borstkanker: nieuwe ontwikkelingen in onderzoek en behandeling’ Op dinsdag 8 oktober organiseert het mammateam van Maasziekenhuis Pantein een voorlichtingsavond over borstkanker. De

avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Het thema van deze voorlichtingsavond is nieuwe ontwikkelingen

Rabo ClubSupport

Samen vieren we de winst Vergeet niet uw stem(men) uit te brengen op

De Zonnebloem Beers Met uw steun kunnen wij activiteiten blijven organiseren voor onze Beerse gasten met een lichamelijke beperking en voor Beerse ouderen die eenzaam zijn of dreigen te worden. Stemmen kan van 27 september t/m 11 oktober DE

DORPSCOURANT

den met bestraling. Vervolgens vertelt internistProgramma oncoloog dr. Kamm over de Chirurg O. Boelens vertelt over de aanvullende behandelmogelijkheden zoals chemotherapie en sneldiagnostiek bij verdenking hormonale therapie. Voor deze op borstkanker: alle onderzoeaanvullende behandelingen en ken die nodig zijn om tot een voor bestraling kunnen patiënten diagnose te komen vinden zoterecht in het Maasziekenhuis. veel mogelijk op één dag plaats. Daarbij wordt nauw samengeWelke vervolgstappen zijn er en werkt met specialisten van het welke keuzes kunnen patiënten Radboudumc in Nijmegen. maken? Radioloog D. te Boekhorst gaat daarna dieper in op de Als laatste is het woord aan mevrouw A. Ros van de Borstradiologische onderzoeken die kankervereniging Nederland. plaatsvinden, zoals een mamZij geeft informatie over wat de mografie en mammapunctie. vereniging voor patiënten met Chirurg J. Berlage bespreekt de borstkanker en hun naasten kan laatste ontwikkelingen in de betekenen. operatieve behandeling van borstkanker. Aanmelden Na de pauze spreekt physician assistant M. van Zeeland over De voorlichtingsavond is gratis bestraling (radiotherapie) bij een toegankelijk. Aanmelden kan borstsparende operatie. Steeds via de website van het Maaszievaker is een borstsparende opekenhuis: www.maasziekenhuisratie mogelijk, waardoor ook pantein.nl/voorlichtingsavonden. meer patiënten behandeld wor-

in onderzoek en behandeling.

14

oktober 2019


Zolang we ze blijven herdenken, blijven ze leven… In Memoriam: Brabantse gesneuvelden 1940 - 2019 staanden is deze eregalerij nu een feit. Het gaat bij dit digitale monument niet alleen om de slachtofDe dertigjarige Frans Aarts uit Bergen op Zoom is stuurman aan fers van de Tweede Wereldoorlog, maar ook om de Brabantse boord van het koopvaardijschip militairen die zijn omgekomen in S.S. Kota Tjandi als dit schip op Nederlands-Indië, Nederlands30 april 1943 wordt geraakt door Nieuw-Guinea, tijdens de Koeen torpedo van een Duitse onreaoorlog en tijdens missies in derzeeër en hij overlijdt. Zo zijn er ruim 2100 Brabantse militairen VN- en NAVO-verband. Belangstellenden kunnen de en verzetsstrijders gevallen voor eregalerij raadplegen via: www. vrijheid en gerechtigheid. Op brabantsegesneuvelden.nl. 11 september 2019 is het 75 jaar Op de eregalerij zijn de gegegeleden dat de bevrijding van vens verzameld van de ruim Noord-Brabant van de Duitse 2100 slachtoffers die bij het BHIC bezetting begon. Om dit te herdenken, presenteert het Brabants in beeld zijn. Allemaal hebben ze een verhaal en staan ze geHistorisch Informatie Centrum samen met de Stichting Herden- noemd met de gegevens die bij ons bekend zijn. Van ruim 1000 king Brabants Gesneuvelden in slachtoffers kunnen we bovenWaalre een digitale Eregalerij voor alle omgekomen Brabantse dien een of meerdere foto's laten zien. Op die manier zorgen we militairen en verzetsplegers. ervoor dat we niet alleen namen Tijdens de provinciale dodenherdenken, maar ook de perherdenking op 14 september sonen erachter. Immers waren 2016 kondigde BHIC-directeur het allemaal op de eerste plaats René Bastiaanse aan dat het mensen; vaders, zoons, broers BHIC samen met de Stichting en vrienden die plots aan het Herdenking Brabants Gesneuleven zijn ontrukt. Velen van hen velden het initiatief zou nemen om een Eregalerij voor Brabantse stonden voor moeilijke keuzes, anderen hebben onvoorstelbaar gesneuvelden samen te stellen. geleden. Allemaal verdienen Het streven was deze tijdens 75 jaar Brabant in vrijheid te lance- ze het dat hun verhaal verteld wordt, hoe heldhaftig of bescheiren. Met dank aan de betrokken den ook. Dat hun offers nooit heemkundekringen en nabe-

worden vergeten.

Een levend document Omdat de eregalerij digitaal is, kan deze ideaal dienen als levend document. De namen, verhalen en gegevens zijn niet in steen gebeiteld. Ook na de presentatie in september 2019 blijft er ruimte voor aanvullingen en correcties, zodat de eregalerij altijd actueel blijft. Immers kan nieuw onderzoek tot nieuwe inzichten leiden. Helaas betekent dit ook dat er in de toekomst ook nieuwe oorlogsslachtoffers aan de galerij toegevoegd kunnen worden...

Help mee We nodigen iedereen die meer weet van harte uit om te reageren, zodat we de eregalerij zo volledig en actueel mogelijk kunnen houden. Mocht je op deze site dus een bekende of een familielid aantreffen waar je iets meer over kunt vertellen, of van wie je een foto kunt laten zien, schroom dan niet om een bericht achter te laten, of om contact met ons op te nemen. Daarnaast is er ook gelegenheid om voor hem of haar een kaarsje aan te steken.

Celibaat Regisseur Daan Jongbloed (1984) maakte na de veelbesproken documentaire Boer Peer een nieuwe film over een manier van leven die aan het verdwijnen is. Dit keer over het celibaat. Daarvoor filmde hij maandenlang bij de Kruisheren van Sint Agatha. In deze kleine gemeenschap wordt nauwelijks gesproken over hun seksuele onthouding en de afwezigheid van een liefdesrelatie. Maar de behoefte om erover te praten is er wel degelijk, zo blijkt uit deze film. Celibaat ging op 28 september in première op het Nederlands Film Festival 2019 in Utrecht. Een zomer lang woonde Jongbloed voor het maken van deze film bij de Kruisheren van Sint Agatha. “Het is het oudst bewoonde klooster van ons land. De tijd lijkt er stilgestaan te hebben. Van oktober 2019

dichtbij heb ik het kloosterleven mogen meemaken, hun rituelen en dagorde. En één voor één ging ik met de kloosterlingen in gesprek.” De zes nog overgebleven Kruisheren kozen al op jonge leeftijd voor een celibatair leven in het klooster. “Het lijkt mij nogal wat om liefdesrelaties en seksualiteit op te geven, terwijl het verlangen hiernaar in mijn beleving erg sterk is. Ik was erg nieuwsgierig hoe zij die keuze ervaarden”, aldus Jongbloed. Al snel ontdekte hij dat het gesprek over deze verlangens gevoelig lag. “Seksualiteit is een taboe binnen het klooster, er wordt nooit over gesproken”, zo vertelt Joe in de documentaire. Maar hij en enkele andere broeders hadden wel degelijk die behoefte, zo blijkt uit de film.

Jongbloed neemt de tijd om de mannen te leren kennen en praat vervolgens openhartig met ze over hun seksuele onthouding en de afwezigheid van een liefdesrelatie. “Het verraste mij hoe open ze waren. Ik denk dat er een groot verlangen was om te praten over hun toe nu toe ver-

15

borgen gevoelens en ervaringen. Vooral bij Joe was dat het geval”, aldus Jongbloed. In verstilde observaties en intieme interviews over verlangens, worstelingen, twijfels en eenzaamheid, schetst de film een kwetsbaar en eerlijk beeld van deze mannen die voor een celibatair leven kozen.


Marcel Thijssen 'maiden speech' Provinciale Staten Marcel speechte over de Bestuursrapportage van de provincie, ofwel het verloop van het huidige begrotingsjaar: doet het beleid wat het moet doen? Kenmerken van een maiden speech: je mag spreken zo lang je wilt, niet worden onderbroken (geïnterrumpeerd) én je maakt je inbreng een beetje persoonlijk. Voorzitter, Vandaag mijn ‘maiden speech’, mijn eerste inbreng in deze Staten. Over de Bestuursrapportage 2019, ofwel het verloop van het huidige begrotingsjaar. Een technisch, maar vooral ook een heel menselijk onderwerp. Het gaat immers over de effecten van het beleid dat wij hier vaststellen: doet het wat het moet doen, en wat merken de Brabanders daarvan? Een belangrijk moment dus. Want voor het CDA is een samenleving méér dan alleen een winsten verliesrekening, waar alleen het getal onder de streep telt. Het huishoudboekje van de provincie moet op orde zijn, maar bovenal telt de menselijke maat.

ken wat er nog beter kan of beter moet? Of is de bestuursrapportage niets anders dan een uitgebreide onderbouwing voor de geldvraag die in de derde begrotingswijziging besloten ligt? Als CDA hebben wij, net als denk ik alle fracties, al met een schuin oog naar 2020 gekeken en met genoegen vastgesteld dat de eerste acties uit het nieuwe bestuursakkoord al worden opgepakt. Kijken we naar de afwijkingen ten opzichte van de begroting, dan zien we dat het gaat om een bedrag van 63 miljoen euro. Dat is weliswaar gesaldeerd, maar bij veruit de meeste afwijkingen gaat het om administratieve of technische aanpassingen. Kortom, de echte relevante afwijkingen zijn zeer beperkt, slechts een fractie van de totale begroting, en dat is goed nieuws.

vergunning kan je niets, veel Brabanders zijn ervan afhankelijk voor hun dagelijkse boterham. Ondernemers bijvoorbeeld, o.a. in de agrarische sector. Het CDA vindt het logisch dat de termijn voor het indienen van een vergunning met drie maanden is Voorzitter, met de uitspraak door opgeschoven, naar 1 april 2020. de Raad van State over de PAS Tegelijkertijd hebben we ons zeer hebben we, ook hier in Brabant, verbaasd over de uitlatingen van een ‘gamechanger’ te pakken. de gedeputeerde Landbouw in De Een uitspraak die ons dwingt om Gelderlander deze zomer, waarin tijdens de wedstrijd de spelregels zij aangaf dat aanvragers van een te herzien. Met grote impact, dat Dat past bij het CDA, en dat past vergunning hun gemeente maar staat vast. ook bij mij. Ik ben geboren en meteen moeten verzoeken om Want wat betekent dit voor onze getogen in het Land van Cuijk, hun aanvraag ‘onderop de stapel’ infrastructurele projecten? Voor een prachtige regio aan de rand te leggen. Vanwaar dit advies, van Brabant. Een regio waarin de woningbouwprogramma’s? Voor voorzitter? Dit lijkt wel de bevestiinvloed van de provincie duidelijk de agrarische sector? Hoe gaan ging dat die innovatieve stalsystemarktpartijen reageren? Eet de voelbaar is: of het nu gaat om de men, waarop ondernemers met een de ander op om voor zichzelf smart zitten te wachten, er nog N264, de bestuurlijke toekomst ruimte te creëren? Tal van vragen van onze gemeenten, of de leefaltijd niet zijn? Systemen die ondie sterk leven bij onze fractie. We dernemers helpen vanuit de bron baarheid op het platteland. Niet iedere inwoner zal daarin meteen kijken dan ook uit naar het rapte werk te gaan en niet noodgede hand van de provincie vermoe- port van de commissie-Remkes dwongen aan ‘symptoombestrijen hebben daarbij een concrete den, dus zie ik het als mijn opding’ te doen. Op een betaalbare manier. Voorzitter, wat bedoelt de dracht om die lijn tussen het Land vraag: hoe gaat het college straks gedeputeerde met het ‘onderop van Cuijk en Den Bosch te verkor- om met de conclusies en aanbede stapel’ leggen van vergunningten, te verstevigen en nog beter velingen uit dit rapport? zichtbaar te maken. Zoals het een aanvragen? Wij gaan in Brabant goede volksvertegenwoordiger Want onze provincie moet niet stil toch voor de beste aanpak i.p.v. betaamt. komen te staan: of het nu gaat om een snelle, halve aanpak? Brainport, Hart van Brabant, het Voorzitter, tot zover deze persoon- Land van Heusden en Altena, de Voorzitter, over vergunningen gesproken: het CDA is heel telijke bespiegelingen. Nu over naar logistieke hotspot West-Brabant, de bestuursrapportage, waarbij ik of onze grensregio’s enz. Voorzitvreden met de uitbreiding van allereerst de ambtelijke organisa- ter, Brabant mag niet op slot. de Wet Bibob, om vergunningen te kunnen weigeren of intrektie wil bedanken voor het beantVoorzitter, nog een laatste vraag woorden van onze technische ken. Met als doel ondernemers vragen. Het waren er veel, waaruit hierover, waarvoor wij vanochte beschermen en criminelen u mag afleiden dat we als CDA aan te pakken. Daarnaast zijn we tend tijdens de Rondvraag geen ‘kritisch enthousiast’ zijn. gelegenheid kregen: wat vindt de positief over het agenderen van de ‘weerbaarheid’ en ‘integriteit’ gedeputeerde van het voorstel En voorzitter, het eerste wat we van D66 om het stikstofvraagstuk in de provinciale organisatie. We ons afvragen, is welk doel deze zien de noodzaak én toegevoegde op te lossen door de veestapel te bestuursrapportage nu eigenlijk waarde van de Dilemmatraining, halveren? dient. Is het een instrument, die we na de verkiezingen hebwaarmee we het lopende jaar Voorzitter, dan het vergunningsben kunnen volgen. De nieuwe 2019 strak kunnen volgen én kijgedeputeerde Veiligheid heeft zijn beleid in onze provincie. Zonder DE

DORPSCOURANT

16

kennismaking met de Taskforce RIEC achter de rug, dus we kijken uit naar zijn initiatieven om tot een nog effectievere samenwerking tussen de provincie en deze ‘antidrugseenheid’ te komen. Voorzitter, in het nieuwe bestuursakkoord wordt een Actieplan Arbeidsmarkt aangekondigd. Is het college het met ons eens dat het hier niet alleen om de stad moet gaan, maar dat we ook de ‘randen’ van Brabant zeker niet moeten vergeten? U begrijpt: als inwoner van zo’n ‘randregio’ ben ik hier scherp op. Kijk bijvoorbeeld naar het tekort aan zorgverleners in het Land van Cuijk. Tot slot, voorzitter. Het realiseren van het doelrendement ( jaarlijks 122,5 miljoen euro voor de begroting uit het belegd vermogen) wordt steeds lastiger. Dit komt door externe omstandigheden, namelijk de blijvend lage marktrente. De vraag is dan ook hoe hiermee om te gaan? Moeten we kost wat kost jaarlijks 122,5 miljoen in de begroting stoppen en vanaf volgend jaar hiervoor een reserve aanspreken, of is nu het moment aangebroken om tevreden te zijn met een lager bedrag dan die 122,5 miljoen? Die discussie wil het CDA graag een keer voeren. En tot hoe ver gaan we met het verstrekken van leningen, met hele lange looptijden, aan lagere overheden? Het krikt weliswaar het rendement voor de komende jaren op, maar de keerzijde is dat we met slecht renderende leningen zitten als de marktrente vroeg of laat begint op te lopen. Graag een reactie. Dank u wel.

oktober 2019


In oktober wordt het Kloosterfeest gevierd; genoemd naar het klooster van de zusters. Deze verlieten Beers in 1958. Daarom een foto van het afscheidsfeest voor het klooster, aangeleverd door Miem LangeClaassen. Wanneer er in die tijd een dorpsfeest was schreef Hem de Meister een voordracht van Hannes en Trui. Die boden dan, na elk couplet op rijm, een cadeau aan d.m.v. een hengel. We zien Toon Essers en Marian van den Berg als Hannes en Trui. Jose van den Heuvel bedient de hengel. Verder zien we van links naar

Maria (Mieke) Smits, Annie van Haren (achteraan), Tonia Derks, Diny van Haren en Fran Ghijssen. Er vertrokken toen 12 zusters uit

rechts: Ans Derks, Annie Cuppen (achteraan), Toos Cuppen, mevr. Hubers, Grad Claassen (met sigaar), Annemie van Lanen, Maria Derks, Bert Jans,

Waarom worden we een grotere gemeente?

't Neie Huukske stopt met Beers Best Dertig jaar lang werd dit evenement met veel liefde en plezier georganiseerd. De dertigste editie die op 6 juli jl. werd georganiseerd zal in 2020 dus geen vervolg meer krijgen. Het bestuur heeft dit besluit genomen, omdat de rek eruit is. Het organiseren van een dergelijk evenement vraagt enorm veel voorbereiding en dit staat niet meer in verhouding tot het resultaat. De vertrouwde formule aanpassen of er een totaal andere invulling aan geven is een optie, maar hier kiezen wij als bestuur nu niet voor. Een van de grootste problemen is dat het steeds lastiger is om vrijwilligers bereid te vinden een steentje bij te dragen,waardoor de druk te veel op de schouders van de organisatoren ligt.

De publieke belangstelling is de laatste jaren afgenomen. De rommelmarkt, de basis van Beers Best, heeft veel concurrentie gekregen van andere regionale rommelmarkten, maar ook van sites als markplaats.nl. Ook zijn we er ondanks verwoede pogingen niet in geslaagd een locatie te vinden waar de spullen voor de rommelmarkt gedurende het jaar opgeslagen kunnen worden. Tel daarbij op dat het festijn de laatste jaren financieel niets of nauwelijks nog wat oplevert. Het bestuur vindt het jammer dat er na dertig jaar een einde komt aan Beers Best, maar staat unaniem achter dit besluit. Het bestuur bedankt alle betrokken partijen voor de prettige samenwerking en hoopt op uw begrip.

Biljarttoernooi Beerse Cup Alle spelers spelen minimaal 2 wedstrijden. De speelavonden zijn maandag – woensdag donderdag vanaf 19.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,Opgave uiterlijk voor maandag 28 oktober. oktober 2019

Beers. Daaronder Zr. Willeberta en Zr. Caspera. Wie weet er nog meer? Reacties graag naar Pieter ten Haaf tel. 314946

Jan Toonders, 312937 – 0651192085. J.toonders@nome.nl Gerrit Hendrix, 312686. Henk Theunissen, 317229 – 0639637000. Famtheunissen4@ziggo.nl

We – de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis – zijn samen onderweg om één grotere gemeente te worden. We krijgen soms de vraag waarom dat beter is. Hieronder leggen we uit waarom het belangrijk is om samen één krachtige gemeente te vormen. De afgelopen jaren hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen die eerder bij de Rijksoverheid of provincie lagen, zoals de Jeugdzorg. Het vraagt veel van onze gemeenten om alle taken uit te voeren en de dienstverlening te bieden die onze inwoners verdienen. Daarom werken we al op veel terreinen samen en als één grote gemeente lukt dat straks nog beter. Samen kunnen we – met onze samenleving – de vele uitdagingen aan: om iedereen mee te laten doen, te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, passende woningen te bouwen, de bereikbaarheid van de dorpen te verbeteren en oog te hebben voor elkaar. Ook zijn we beter in

17

staat om onze ondernemers en bedrijven te ondersteunen en onze economie te versterken. De nieuwe gemeente heeft één krachtig bestuur, dat onze 65.000 inwoners vertegenwoordigt. We hebben grotere invloed ten opzichte van de gemeenten om ons heen, in de regio en in de provincie. We kunnen landelijke vragen beter oppakken, zoals de energietransitie. Daarbij kunnen we vertrouwen op een sterke ambtelijke organisatie, die nog meer kwaliteit kan leveren. Ook zijn we een aantrekkelijkere werkgever en beter in staat om goede medewerkers te vinden. We bundelen onze krachten in één gemeente om samen sterk te staan. Zodat onze inwoners, ondernemers en organisaties ook in de toekomst op een goede dienstverlening kunnen rekenen en ons bestuur een krachtige stem heeft in de regio. Met als belangrijk uitgangspunt dat we het unieke eigen karakter van elk van onze 25 dorpen behouden en versterken.


SAMEN ETEN in Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Beheersstg. Beers/Linden ism KBO afd. Beers/Linden op; woensdag 2 oktober 2019 – Inloop vanaf 17.00 uur – 3-gangendiner € 7,00 excl. consumpties start 17.30 uur. Het diner wordt verzorgd door Hofmans Catering Malden en is voor alle 55-Plussers. Info of aanmelden t/m 28 september 2019 bij; Nelly v.d.Broek – 0485-314055 – nellie. vd.broek@hetnet.nl Mieke van Lanen 0485-317966 – mlanen5@ gmail.com of tijdens openingstijden van ’t Trefpunt bij gastvrouw/heer. Kom erbij & schuif aan!

Er op uit op Zondag Cuijk en Grave Ben je vaak alleen op zondagmiddag? Onder het genot van een kop koffie of thee praten we met elkaar over onderwerpen die ons interesseren. Ook doen we soms een spelletje of iets anders. Locaties/tijd De Parasol – Hof van Cuijk 1 – Cuijk / 14.00 tot 16.00 uur Data; 6 en 20 oktober 2019 / 3 en 17 november 2019 Geen vervoer? Neem contact op met de vervoersdienst 0485 - 336939 Bibliotheek Grave - Trompetterstraat 2 – 5361 ER Grave / 14.00 – 16.00 uur Data; 13 en 27 oktober 2019 / 10 en 24 november 2019 Geen vervoer? Neem contact op met Welzijn Ouderen Grave – op werkdagen van 09.30 – 12.30 uur / tel. 085 – 0202353. In het weekend; 06-25504212 Je bent op beide locaties van harte welkom. Kom dus gerust eens langs.

liggen deze zolang de voorraad strekt in ’t Trefpunt om tijdens openingstijden mee te nemen. • DorpsCourant - • MaasDriehoek - • De Stier • Nederland Bruist - • Seniorenwijzer

Klik & Tik Start; Elke donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur Locatie; Bibliotheek Cuijk - Voor meer informatie of aanmelden; 0485-583500

Repair Café Cuijk 19 oktober 2019 – 09.00 tot 12.00 uur Locatie; Doehuis – Patrijzenveld 117 - www. repaircafecuijk.nl

Blijf fit bij Studiekring50plus! Dinsdag 01 oktober 2019 – 10.30 uur Bibliotheek Boxmeer - toegang gratis Informatiebijeenkomst over de studiekring50plus: dé plek om met anderen op de hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen en je brein fit te houden. www.biblioplus.nl/activiteiten

Digisterker

Contact met de overheid gaat steeds vaker via internet. Kost dit je nog moeite of wil je hier handiger in worden? Volg dan de cursus Digisterker. De cursus bestaat uit 4 dagdelen – 09 – 23 – 30 oktober en 13 november 2019 Kosten; € 16,00 incl. cursusboek – koffie/thee. Bibliotheekleden betalen € 13,50 Locatie; Bibliotheek Cuijk – Kaneelstraat 64 – Cuijk Alzheimer Café Aanmelden; www.biblioplus.nl/aktiviteiten of Het Alzheimercafé wordt georganiseerd door 0485 - 312566 Alzheimer Nederland afd. Land van Cuijk & Begrijp je taal! Gennep i.s.m. diverse organisaties. Info; https://Dementie.nl Voor meer informatie 06- Wil men graag in eigen tempo en niveau; 36333223 of tijdens kantooruren met centrum brieven en formulieren beter begrijpen – Mantelzorg 0485-846739. kleinkind beter voorlezen – treinkaartje 21 oktober 2019 – Thema; Wat kan of moet ik bestellen – sociale media gebruiken? juridisch regelen Kom naar de bibliotheek en werk in een fijne Welke stappen kan men zetten als men weet sfeer. dat men niet meer in staat is zelf beslissinElke woensdag t/m 18 december 2019 – van gen te nemen? Wie mag beslissen en voor 15.30 – 17.00 uur en/of 17.30 – 19.00 uur. welke zaken geldt dat. Aanmelden 0485-583500 of mail naar taalWat als men de pincode vergeet. Is de huis@biblioplus.nl handtekening nog wel rechtsgeldig en hoe Deelname is gratis oordeelt de notaris of men zelf nog kan Activiteiten – aanraders beslissen? Wat houdt volmacht of levenstestament in? En wat als men niets heeft • Zin in een spelletje Rummikub? Kom dan geregeld? elke maandagmorgen van 10.00 – 12.00 uur Locatie; Myllesweerd – Kerkstraat 3 – Mill gezellig meedoen in Ontmoetingsruimte ’t De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het proTrefpunt gramma start om 19.30 uur tot 21.30 uur. • Prijsrikken – elke 1ste – 3de en 5de donderToegang is gratis en voor consumpties wordt dagmiddag van 13.30 – 16.30 uur – inleggeld een bescheiden bijdrage gevraagd. € 0,50 – Het gaat niet om de prijsjes, maar om de gezelligheid Om mee te nemen • Kienen – elke 2de en 4de donderdagmiddag van de maand van 13.30 – 16.30 uur met Onderstaande bladen niet bezorgd? Dan DE

DORPSCOURANT

18

leuke prijsjes •S  port en bewegen helpt om fit te blijven en dat kan op dinsdagmiddag. Zitgymnastiek en gymnastiek – elke dinsdagmiddag. Interesse? Loop op dinsdagmiddag gewoon even binnen. •B  ridgen – elke donderdagmorgen van 09.30 – 12.00 uur •Z  ingen – elke twee weken op woensdagmorgen [02 – 16 – 30 oktober 2019] •E  etpunt – elke woensdagmiddag 12.00 – 13.30 uur [info; 0485-314055 of nellie. vd.broek@hetnet.nl ] Iedereen is welkom en vrijblijvend om te komen zonder verplichtingen. Tijdens de openingstijden kan men biljarten – kaarten – handwerken – bridgen of gewoon even een kop koffie drinken voor de gezelligheid. Openingstijden ’t Trefpunt; Maandag – Woensdag – Donderdagmorgen – 09.30 – 12.00 uur Maandag – Dinsdag – Donderdag en Vrijdagmiddag – 13.30 – 16.30 uur

Telefoonnummers

Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens – tel. 0485 - 313085 Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055 Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Ik neem je mee! - tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] Waar kun je naar toe met dit vervoer: enkele voorbeelden: huisarts-apotheek - ziekenhuis-treinwinkel- fysio - familie KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met; Hofmans Catering – tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Theo Zimmermans - 0485-315353 Nelly van den Broek - 0485-314055 Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Lia Hendriks – tel. 0485-313931 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798 Prikservice Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt oktober 2019


Amy

Hallo, ik ben Amy. Ik vind het heel leuk dat Querijn mij heeft uitgekozen om in de dorpskrant te schrijven. Ik woon sinds anderhalf jaar op het Vonder 1 in Beers. Daar woon ik samen met mijn broertjes Xavi en Noah, papa Rudi en mama Lisette. Ik vind het leuk om met mijn broertjes te spelen. Noah is nu 11 maanden en ik vind hem heel lief. Xavi is bijna drie jaar oud en

Gefelicitaart

Buurtmarkt Beers zet het schenken van de ‘taart van Twan’ voort. Joop en Nelly van Daal zijn de 1e genomineerden voor de taart.. Waarom Joop en Nelly leest u onderstaand. Joop Heeft zich intensief in de werkgroep bezig gehouden met de realisatie van het park de dorpsentree. Overigens wist u dat Joop op YouTube een filmpje heeft geplaatst over de aanleg van het park. Het onderhoud werd door de gemeente Cuijk - uit kostenoverweging - summier bijgehouden. Tot een paar jaar geleden een werkgroep van 8 personen een paar dagen bezig is geweest het park weer te fatsoeneren. Vorig jaar heeft Joop met Dick Blokland het park onderhouden. Joop heeft in 2019 het onderhoud voor zijn rekening genomen alsmede de communicatie met de gemeente Cuijk. Ook heeft hij 2 jaar geleden in samenwerking met de gemeente Cuijk krokussen gepoot. Nu loopt er weer een aanvraag bij de gemeente Cuijk oktober 2019

die vind ik soms heel stout. Ik maak graag tekeningen of sommetjes en speel veel met brandweerman Sam. Op school doe ik graag werkjes uit de kast en knutsel ik graag. Ook speel ik vaak met mijn vriendinnetjes Raely en Floor. Ik vind het ook heel leuk als Raely of Floor bij mij thuis komen spelen. Na de zomer ga ik naar groep 2, maar nu eerst vakantie. Tijdens de vakantie wil ik graag gaan spelen op het strandje bij de kraaijenbergse plassen en BBQen. Ook ben ik op vakantie naar Bali geweest. Behalve papa, mama, Xavi en Noah gingen opa en oma ook mee. We zijn vaak naar het strand geweest. Ook heb ik met mijn masker visjes onder water gekeken. Met het masker kon ik ook mensen laten schrikken. De laatste dag gingen we boven op een boot op een heel hoog

gebouw naar de lichtjes kijken. Dat vond ik het allermooiste van de vakantie. Ik kies Floor voor de volgende keer.

om de ondergrond en de haag gedeeltelijk te vervangen in de Broekhofsestraat i.v.m. steenpuin en droogte. Nelly Werkte in het verleden voor de Stichting Driestroom in Nijmegen. Na het stoppen van haar actieve loopbaan in 2010 werd ze binnen 1 maand gevraagd voor vrijwilligerswerk bij de ”concurrent” Dichterbij voor de begeleiding (een op een) van een autistische jongen met een beperking op de arbeidsmarkt. Dus: heel intensief, waar ze o.a. een keer per jaar (in september) mee op vakantie gaat. Daarom heeft ze wel iets gemeen met de toekomstige winkel waar mensen komen werken met een beperking.

De afgelopen maand zijn er drie baby’s geboren in Beers. In de Looistraat werd op 15 augustus Sven Kusters geboren, broertje van Myrthe en zoontje van Pieter en Fenne. Even verderop, op De Vang, werd op 28 augustus Dezz CarHedge geboren, zoontje van Shirley en Daniel en kleine broer van Zavy. En op 8 september werd op de Grotestraat Sam Toonen geboren, tweede dochter van Ruud Toonen en Patty Centen en zusje van Tess. Wij wensen alle ouders, grote broers en zus veel geluk met het nieuwe gezinslid.

Nelly en Joop waren overdonderd met de taart, waarvoor dank!

19


ballen. De boerenbruiloft komt dus na … jaar te vervallen. Jarenlang was de Boerenbruiloft een drukbezochte activiteit, maar de laatste jaren merkten we dat de belangstelling voor de Boerenbruiloft steeds verder af nam. We hopen met deze nieuwe activiteit de maandag weer nieuw leven in te blazen!

naval met activiteiten zoals het volgens ons is bedoeld: gezellig, ongedwongen en voor iedereen toegankelijk. Al jarenlang gebeurt dat volgens een vrijwel vast carnavalsprogramma. De ene activiteit wat succesvoller dan de andere, waarbij het succes wellicht te vaak wordt gemeten aan het aantal bezoekers.

Beste Bokkerijers en Bokkerijerinnekes, Ons carnavalsprogamma voor 2020 is aanzienlijk veranderd zoals je wellicht reeds is opgevallen in ons programma overzicht. Dat vraagt om uitleg uiteraard. De Bokkerijers zet zich al jaren in om met de Beersenaren onder elkaar, groot en klein op een leuke en gezellige manier carnaval te kunnen vieren. Car-

Om de carnaval in Beers levendig te houden hebben we met de Beerse gemeenschap, onze kasteleins en onze vrijwilligers gesproken over de verschillende carnavalsactiviteiten. Ook jullie hulp via de enquête op onze website, heeft enorm bijgedragen aan ons nieuwe carnavalsprogramma. De aanpassingen aan ons vaste programma willen we graag toelichten. Belangrijkuitgangspunt hierbij is dat wij als De Bokkerijers in ieder geval 4 dagen carnaval in stand willen houden. Want ook dat is zoals carnaval is bedoeld. Op zaterdagmiddag starten we direct na de sleuteloverdracht op het gemeentehuis in Cuijk met een volledig nieuwe activiteit namelijk de Zeepkistenrace op het dorpsplein. Een activiteit voor jong en oud, voor met het gezin, de buurt, familie, vrienden, vereniging of team. Op het plein zorgen we voor een natje en een droogje en aansluitend feest met de prijsuitreiking bij De Spijker. Op maandagmiddag carnaval in het café met ’t Bèrse Bitterbal. ’t Bèrse Bitterbal is een feest voor iedereen die van gezelligheid en Nederlandstalige muziek houdt. Laat je meeslepen in de polonaise of verwen je oren met Hollandse deuntjes. Oja, en wij zorgen uiteraard voor de bitter-

Carnavalsprogramma 2019-2020

De zondag met de optocht en aansluitende optochtbal en de kindermiddag op de dinsdag met aansluitend de “grande finale” blijven in ons programma staan, zoals dat de laatste jaren gebruikelijk was. Wij hopen met het vernieuwde programma een goede invulling te geven aan de signalen die we van jullie hebben ontvangen en kijken uit naar een gezellig carnavalsjaar. Alaaf. De Bokkerijers

Donateurskaarten Vanaf eind oktober, begin november komen de leden van de Raad van Elf bij U aan huis voor de verkoop van de donateurskaarten tbv Carnavalsvereniging “De Bokkerijers”. Met uw bijdrage zijn wij in staat om tal van activiteiten te organiseren in het kader van carnaval. Denk daarbij o.a. aan: - Jeugdbal en Prinsenbal - Prinsenreceptie van de Jeugdprins en Prins - Witte Gei’t Quizavond - Pronkzittingen - Bezoekje aan en attentie voor de zieke inwoners - Zeepkistenrace - Optocht - ’t Bèrse Bitterbal - Familiecarnaval De prijs van een donateurskaart bedraagt € 5,00. De houder van een donateurskaart krijgt flinke korting op de entreeprijs voor één van de

NOVEMBER 2019 za za

16 23

Prinsenbal met uitverkiezing 51e Prins Jeugdbal met uitverkiezing 55e JubileumJeugdprins van “De Bokkerijers”

DECEMBER 2019 zo

DE

DORPSCOURANT

8

Prinsenreceptie van de Prins en Jeugdprins aanvang 13.11 uur

20

pronkzitBokkerijersvlag te koop tingen op 1, 7 en 8 februari 2020. De doIn het kader van het 44-jarig jubileum nateursheeft CV “De Bokkerijers” een eigen vlag ontw orpen. Een pronkstuk voo r elke Beerse gev kaarten el. De vlag is te koop bij Tankservice Van Lane zijn ook n – Derks. Kosten: Contant en gepast € 11,44 te koop Anders € 12,= bij Tankservice van Lanen-Derks, ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk).

16e van de 11e Prinsenbal Op de 16e van de 11e, zaterdag 16 november start het carnavalsseizoen van CV “De Bokkerijers” met de uitverkiezing van de 51e Prins. Wie o wie komt in aanmerking om deze titel te dragen het komende carnavalsseizoen? Benieuwd wie het wordt? Kom dan kijken in de Bokkenstal. Aanwijzingen over het nieuwe Prinsenpaar zullen tzt op onze website www.debokkerijers.nl geplaatst worden.

23e van de 11e Jeugdbal 55 jarig jubileum Zaterdag 23 november vieren we het 55 jarig jubileum van onze jeugd met de uitverkiezing van de 55e Jeugdprins. Wist u dat De Bokkerijers de oudste jeugdvereniging van het Land van Cuijk heeft? Het zal een gezellig ouderwetse avond worden, onder leiding van “ Team Ceelen” wordt de nieuwe Jeugdprins bekend gemaakt.

Website en Facebook Zie onze website www.debokkerijers.nl voor het actuele programma, verslagen en nieuwtjes en like onze Facebookpagina www.facebook.com/DeBokkerijers

JANUARI 2020 za

18

zo

19

ma t/m za

20 t/m 8 feb

De Dorpsquiz van BeersWitte Gei’t Voorverkoop pronkzittingkaarten voor donateurkaarthouders van 11.00 tot 12.30 uur bij ‘t Wapen Start reguliere kaartverkoop pronkzitting en ouderenzitting bij Tankservice van LanenDerks ma t/m za van 10.00 tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk)

FEBRUARI 2020 za

1

Pronkzitting

zo vr za

2 7 8

Ouderenpronkzitting Pronkzitting Pronkzitting

za

22

Carnavalsmis Cuijk Sleuteloverdracht Zeepkistenrace Zeepkistenbal

zo ma

23 24

Optocht ’t Bèrse Bitterbal

di

25

Familiecarnaval

oktober 2019


Emma & Friends The Smooth Sunday Sessions zondag 27 oktober Een droom kwam uit voor de 21-jarige Emma Loeffen uit Vianen, toen ze afgelopen najaar voor een uitverkochte zaal haar debuterende theatervoorstelling mocht presenteren. Deze droom wil ze dit jaar nogmaals gaan beleven, en wel in een show gevuld met muzikale hoogtepunten van haarzelf, maar wederom ook met de zeer mooie muziek van haar special guests. Dit jaar zal het bijzonder muzikale duo Anneke Miggiels en Maarten Jung, ook wel bekend onder de naam Into the Mood, hun intrede maken. Het trio Dahu (met zangeres Caroline Rutten), dat begin dit jaar de Grand Prix Alliance Française won op het Concours de la Chanson, zal zorgen voor intieme Franse muziek, die de show nog niet eerder gekend heeft. Ook zal er een sneak preview te horen en te zien zijn van de JAmZZ Collective ‘Earth, Wind & Fire tribute band’, waarbij ze het publiek mee terug zullen nemen naar de disco in de succesvolle jaren zeventig. Daarentegen zal de zaal muisstil worden van de betoverende melodieën van het zeer getalenteerde Doetinchemse duo

Emma&Wies. Deze twee uur durende theatervoorstelling zit vol met oude klassiekers van onder andere Aretha Franklin, Etta James, Michael Jackson en Whitney Houston, maar ook zal er top-40 muziek ten gehore worden gebracht deze middag. Van emotionele ballads tot swingende uptempo nummers: variërende genres zullen voorbijkomen, zoals pop, soul, jazz, funk en fusion. Kortom, voor ieder wat wils. Ook zal Emma samen met haar band, bestaande uit muzikanten van het ArtEZ conservatorium, de gelegenheid nemen om zelfgeschreven muziek te laten horen aan haar publiek. Zowel in haar nummers als in haar concerten zoekt Emma naar een weg om haar publiek te ontroeren, vermaken, inspireren en mee te nemen op een melodische reis door haar muzikale leven. www.emmasmusic.nl Voor tickets: https://schouwburgcuijk.nl/voorstellingen/emmafriends/6796

Nacht van de Nacht in en rond Gasselse bossen

Ons land is in de nacht een van de meest verlichte landen ter wereld. Afgelopen honderd jaar werd Nederland in de nacht maar liefst 125 keer lichter. IVN Cuijk De Groene Overlaat brengt oktober 2019

deze lichtvervuiling onder de aandacht tijdens een wandeltocht in en rond de Gasselse bossen. De wandeling begint op zaterdag 26 oktober om 19.00 uur bij de Gasselse Molen, Hoeve 23, 5438 ND te Gassel. Rond 21.00 uur komen we hier weer terug. De tocht zal gedeeltelijk door de donkere bossen gaan maar we gaan ook kijken bij de dichtbij gelegen Maas. Het wordt een spannende wandeling waarbij naast ons zicht ook andere zintuigen zoals gehoor, tast en geur gebruikt gaan worden. En misschien kunnen we wel genieten van een prachtige sterrenhemel. IVN De Groene Overlaat vraagt € 2,00 voor de wandeling, dit is

inclusief een kop koffie/thee na afloop. Meer weten? Stuur een mailtje naar natuurwandelingen@ivncuijk.nl Landelijke organisatie Nacht van de Nacht Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht op zaterdag 26 oktober 2019 voor de 15e keer georganiseerd door de Provinciale Natuur- en Milieufederaties. Met deze campagne wordt in heel Nederland aandacht gevraagd

21

voor het klimaat en energiebesparing op licht, met als doel de hoeveelheid lichtvervuiling in Nederland te verminderen. Die kost niet alleen veel geld en energie, maar verstoort ook het bioritme van dieren en planten. Meer informatie over de Nacht van de Nacht op de website: https://www.nachtvandenacht.nl

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl


Paddenstoelenwandeling Zevenhutten Cuijk

Gedicht

waaraan je paddenstoelen kunt herkennen. Neem een spiegeltje mee, zodat je makkelijk de onderkant van de paddenstoel kunt bewonderen. We starten op woensdagmiddag 9 oktober om 14.00 uur bij Buitenplaats Zevenhutten, Hoenderberg 9, 5431 PC Cuijk. Om ca. 16.00 uur komen we hier terug en kan je op eigen rekening wat drinken in het Veldcafé van Brabants Landschap. IVN Cuijk De Groene Overlaat vraagt voor de excursie een vrijwillige bijdrage. Meer weten: mail natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl

We gaan richting de herfst: tijd voor paddenstoelen. In natuurgebied De Zevenhutten bij Cuijk staan er meestal heel veel. Wil je meer over paddenstoelen te weten komen, ga dan op woensdag 9 oktober met de gidsen van IVN Cuijk mee naar dit natuurge-

Parochiële zaken:

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €12.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks

Zevenhutten is een natuurgebied van 85 ha en is sinds 1987 eigendom van de Stichting Brabants Landschap. Het bestaat uit een bied. De gidsen vertellen over de afwisseling van hakhoutbosjes en akkers. bouw van de paddenstoel en op welke kenmerken je moet letten De afgelopen jaren is gebleken dat paddenstoelen uitstekend om te bepalen welke paddengedijen in de Zevenhutten, vanstoel het is. daar dat IVN Cuijk De Groene Overlaat dit gebied heeft uitgeHoed, lamellen, buisjes, sporen, kozen voor deze wandeling. het zijn allemaal kenmerken In Nederland komen meer dan Weekblad. 5.000 paddenstoelen voor. PadWebsite parochienieuws, www.martinuscuijk.nl denstoelen zijn geen planten Huwelijks- en jubileumvieringen. maar vruchtlichamen van schimSecretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@ mels en ze halen hun voedsel zonnet.nl uit levende of dode organismen. Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 Onder goede omstandigheden 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot groeien ze uit een zwamvlok dopen op de zondag na de Eucharistie viering in die het grootste gedeelte van welke kerk dan ook het jaar voor het blote oog bijna of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met onzichtbaar is. De herfst is de de secretaresse van de parochie en bel daarvoor beste tijd om paddenstoelen te telefoon no 312555. bewonderen Geloofgemeenschap H. Lambertus

CAFE DE

DORPSCOURANT

22

cafetaria

die mais toch eind vijftiende eeuw bracht Christoffel Columbus over de woelige zee uit midden Amerika een hutkoffer maiskorrels mee stap voor stap veredelde telers de mais tot een vitamine verbond voor Europees klimaat en Hollandse koude grond weelderige velden stengels vol kolven elk versiert met fraaie pluimen groeien ze onder blauw luchten als akkergezicht niet te pruimen zo is die goudgele korrel van het edele maisgraan een rijke energiebron geworden voor maisbrood popcorn kuilvoer tot lekkernij op ontbijtborden de maisboeren gaan ervoor hopend op porties zon en regen een goede oogst is dan een zegen Roc Andreas© Cuijk, september 2019 foto: Henk Straatman, Beers

zaal

CATERING oktober 2019


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers Kerkberichten okt/nov 2019 Kerkdiensten in de H.Lambertus kerk van Beers Zaterdag 12 okt. H. Mis Zaterdag 26 okt. H. Mis Zaterdag 2 nov. Gebedsd. Allerzielen Zaterdag 9 nov. H. Mis Zaterdag 23 nov. H. Mis

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

Volkszang. Gem. koor. Gem. koor. Volkszang. Gem. koor.

Intenties

12 okt. Anna van de Boogaard. Cuijk. Annie Reijnders echtgenote van Gerard Claassen. 26 okt. Frank van Elsen. Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Benthum. Jan ten Haaf en Til ten Haaf-van Well. 9 nov. Anna van de Boogaard. Cuijk. 23 nov. Frank van Elsen. Annie Driessen van der Heijden weduwe van Bert Driessen, partner van Harrie van Benthum.

Overleden Annie Vos – Peters weduwe van Bert Vos is woensdag 11 september overleden in het verzorgingshuis te Oss. Op zaterdag14 sept. heeft zij in een mooie en rustige uitvaart dienst afscheid van ons genomen, in een dienst zoals zij was. We missen in haar ’n trouwe kerkbezoekster en Maria vereerster. Vele kaarsjes heeft zij bij Maria ontstoken en zal daar nu voor beloond worden. Het heeft haar kracht en vertrouwen gegeven na de zo tragische ongeluk in huis waaraan Bert na enkele jaren daarna is overleden. 51 jaar is zij weduwe geweest en alleen gewoond en ging er trots op “dat ze altijd alles zelf had gekund”. Dankbaar was zij aan allen dorpsgenoten die haar ondersteund hebben. Zij was een gezellige vrouw, altijd in voor ’n praatje of ’n spelletje, velen hebben met haar ’n wandeling ondernomen in de natuur, in en rondom Beers waarvan zij zoveel van hield. Annie moge je verder leven samen met Bert in het licht van onze Heer Jezus Christus in het bijzijn van Moeder Maria.

Oktober 3 okt Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 6 okt VCA 1 - HBV 1, 14.30u 6 okt A  lgemene Ledenvergadering van Beerse Soos in Het Wapen van Beers om 20:30 uur 9 okt IVN Paddestoelenwandeling Zevenhutten Cuijk, 14u 11 okt Modeshow, KBO 12 okt Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 13 okt op en rond Kasteel Tongelaar in Mill het Pluk & Oogstfeest 13 okt HBV 1 - Merselo 1, 14.30u 20 okt GVV’57 1 - HBV 1, 14.30u 20 okt Publiekswandeling “Paddestoelen” Landgoed Mariendaal Velp Nbr. 21 okt. deadline dc november 22 okt Busreis, KBO 25 okt Effe bijkletsen 25/26 okt 20ste Kloosterfeest 2019 26 okt. IVN Nacht van de nacht, Gasselse bossen, 19.00 uur, Hoeve 23, Gassel 26 okt Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 26 okt Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 27 okt Emma & Friends, Schouwburg Cuijk, 15u 27 okt HBV 1 - Resia 1, 14.30u

November 7 nov Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 9 nov Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 11 nov Vergadering Dorpsraad, 20 uur 12 nov Thema avond “Moeras en watervogels” Buitenhuis Velp, 20u 16 nov Prinsenbal 20 nov Ontmoetingsdag, KBO 23 nov Jeugdbal. Uitverkiezing 55e jeugdprins 24 nov Publiekswandeling “Bomen” Tongelaar, 10u. IVN Grave 30 nov Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 30 nov Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool

Monumenten dagen op 14 en 15 sept. We hebben weer een mooi en geslaagd weekend gehad, een mooi aantal bezoekers ±70 personen met vele vragen en belangstelling voor wat gaat er nu met de kerk gebeuren. Een van die vragen was, ‘is er nog wat te koop van wat er hier allemaal staat’ zoals bankenstoelen-koperen kaarsen standaards en andere kleinigheidjes. Deze vragen gaan naar het kerkbestuur en dan horen wij wel te zijner tijd wat er gaat gebeuren. Tot de volgende maand. P.S. Een mis intentie opgeven kost €.12.00.

December 5 dec Inleveren oud metaal, kabel. 13-14.30u HBV Calbroek. Andere donderdagen doorgaans ook 8 dec Prinsenreceptie Beers 12 dec Vergadering Dorpsraad, 20 uur 14 dec Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool 18 dec Kerstviering, KBO 22 dec K  erstpubliekswandeling, Landgoed Mariendaal, parkeerplaats Velp, 14u 28 dec Papier, Parkje Korte Spruit, vr.11-za.11, tbv ‘t Neie Huukske 28 dec Papier Burg.vd Braakplein 9-11u tbv basisschool

Januari 18 jan Quizavond Witte Gei’t 19 jan Voorverkoop pronkzittingen

Februari

Met hart en ziel betrokken www.fioreuitvaartzorg.nl oktober 2019

1 feb Pronkzitting 2 feb Ouderenpronkzitting 7 feb Pronkzitting

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

23


Het HetFonds Fonds Maatschappelijke Maatschappelijke Projecten Projecten Rabobank biedt verenigingen, met een sterk maatschappelijk initiatief, Rabobank verenigingen, een sterk maatschappelijk een steuntjebiedt in de rug via het Fondsmet Maatschappelijke Projecten. initiatief, of een steuntje de rug viakomt? het Fonds Maatschappelijke Benieuwd jouw idee inin aanmerking

Projecten. Benieuwd of jouw idee in aanmerking komt?

Kijk dan op rabobank.nl/lvcm Kijk dan op rabobank.nl/lvcm

Samen maken wij onze regio sterker! Samen maken wij onze regio sterker! rabo180291_Adv_Dorpsblaadjes_210x99mm_wt.indd 1

20-12-18 09:07

Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl


Cursus ‘Kunst is bewustwording’ in Bibliotheek Cuijk

Alvorens het oeuvre van Picasso te bekijken, bespreekt Harrie Frijns enkele veranderingsprocessen waar we mee te maken kunnen hebben. We beginnen dicht bij huis, door te bestuderen hoe wij onze woning inrichten, en eindigen bij de grote culturele cycli van opbloei en ondergang. Na deze inleiding heb je voldoende kennis opgedaan om Picasso’s rebelse breuk met de realistische schilderkunst stap voor stap te volgen.

Kunstliefhebbers opgelet! Dit najaar presenteert beeldend kunstenaar en kunsttheoreticus Harrie Frijns in Bibliotheek Cuijk een 6-delige lezingencyclus over het oeuvre van zes kunstenaars. In deze lezingen staat niet hun kunsthistorische betekenis centraal, maar de levensinzichten die zij door middel van hun werk aan ons doorgeven. Vanaf woensdag 2 oktober geeft Frijns om de week een lezing, van 19.30 tot 22.00 uur.

13 november: Marcel Duchamp In de twintigste eeuw begint een emancipatieproces waardoor de beeldend kunstenaar gelijkwaardig wordt aan de schrijver en de filosoof. Elk emancipatieproces heeft steeds twee aspecten. Naar de betrokkene zelf toe is dat de opwaardering van het eigene en naar buiten toe de doorbreking van de opgelegde beperkingen. Duchamp heeft als eerste een grote bijdrage aan dit laatste aspect geleverd door het penseel aan de kapstok te hangen om daarna met de realiteit zelf te gaan spelen. Al doende maakt hij ons met zijn kunstwerken duidelijk hoe (stroef) wij met normen en waarden omgaan.

Het programma De zes kunstenaars die Harrie Frijns bespreekt zijn Jheronimus Bosch, Giorgio de Chirico, Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky en Piet Mondriaan. 2 oktober: Jheronimus Bosch - Een gewoon leven in bizarre beelden Frijns laat in het oeuvre van Bosch de kernpunten zien van het geestelijke groeiproces van de mens. Hoe hij zich kan ontwikkelen van onbewust groepslid tot een autonoom geestelijk wezen. Omdat Bosch in de late middeleeuwen leefde, wordt dit verhaal in de christelijke beeldtaal verteld Toch blijft zijn beeldverslag van ons leven nog steeds boeiend en actueel. 16 oktober: Giorgio de Chirico – Kanttekeningen vooraf Frijns beschrijft de overgang van de christelijke naar de wetenschappelijke cultuur. Hij bespreekt enkele thema’s uit de ‘Kritiek van de zuivere rede’ van de filosoof Immanuel Kant – vandaar de titel van deze lezing. Door de huidige cultuurovergang leven wij geestelijk in een gespleten situatie. Het oude godsdienstig denken is ons vreemd geworden, maar het nieuwe wetenschappelijk denken geeft ons niet voldoende antwoorden op onze grote levensvragen. In het oeuvre van de Italiaanse schrijver Giorgio de Chirico komt dit spanningsveld zeer herkenbaar naar voren. 30 oktober: Pablo Picasso

oktober 2019

27 november: Wassily Kandinsky De kunstenaar die abstract gaat werken moet de verhalende inhoud nu uit de verf zelf halen. Zoals de neger in de jaren zestig van de vorige eeuw zei “black is beautiful”, zo luidt het statement van de abstracte kunstschilder “ook verf is diepzinnig”. Deze opwaardering van het eigene vergt van de toeschouwer wel een andere manier van kijken. Daarom start Harrie Frijns deze lezing met de vraag: hoe nemen we eigenlijk waar? 11 december: Piet Mondriaan Terwijl Kandinsky vanuit een intuïtieve levenshouding aan de pure abstractie werkte, verbond Mondriaan allerlei morele en ideologische betekenissen aan zijn abstracte schilderijen. Hierdoor was hij bijna in de fuik van het dogmatisme vastgelopen. Maar gelukkig dwong het streven naar schoonheid hem om open te blijven staan voor het nieuwe en onbekende. Echte levenskunst dus! De cyclus wordt als volledige cursus aangeboden en deelname bedraagt € 111,-. De kortingsregeling voor bibliotheek-leden is op deze cursus niet van toepassing. Het inschrijven is verplicht en verloopt via de website van Harrie Frijns: www.harriefrijns.nl/inschrijven/ html.

25


Minister Cora van Nieuwenhuizen bezoekt waterbeheerprojecten Zuid-Nederland

plaatst en extra sloten gegraven om verdroging van de grond tegen te gaan. De minister sprak hier, onder het genot van een alcoholvrij biertje uit de brouwerij met Paul Sneijers, een boer die meedoet met Boer Bier Water. “Dat een groot bedrijf als Swinkels Family Brewers samen met ons wil werken aan het verduurzamen van de omgeving is superbelangrijk. En omdat we samenwerken met het waterschap, de gemeente en de provincie staan we nu op de kaart”, aldus Sneijers.

Meer waterbeheerprojecten nodig om in te spelen op klimaatverandering Tijdens een rondje door het landelijk gebied van waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg op maandag 26 augustus heeft minister Cora van Nieuwenhuizen kennis gemaakt met diverse projecten gericht op klimaatbestendig waterbeheer.

Lokale karakter Het lokale karakter van Boer Bier Water is de kracht van het project, concludeerde Marthijn Junggeburth, innovatiemanager bij Royal Swinkels Family Brewers. “Elkaar kennen, weten wat het effect van een handeling is op het perceel van je buurman en elkaar iets gunnen, dat kenmerkt dit project.”

Het bezoek startte in Venray, waar de minister werd ontvangen door Carla Brugman, gedeputeerde voor de provincie Limburg en voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas. Het woord ‘samenwerken’ liep als een rode draad door dit werkbezoek. Want volgens de aanwezige vertegenwoordigers van de twee waterschappen, de provincie, gemeenten en Rijkswaterstaat is actieve samenwerking essentieel om klimaatbestendig waterbeheer te realiseren op de hoge zandgronden. “Daarvoor is een gebiedsgerichte en integrale aanpak nodig waarbij een actieve rol van alle betrokkenen is vereist, zowel vanuit overheden als partijen daarbuiten”, aldus dijkgraaf Patrick van der Broeck van waterschap Limburg. Een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking is een melkveehouder bij de Loobeek in Venray, waar de gewassen door middel van subirrigatie heel effectief worden beregend. De agrariër sprak met de minister over zijn ervaring met deze manier van beregenen. Bij subirrigatie wordt water ondergronds via een drainagesysteem ingelaten waardoor het grondwaterpeil kan worden verhoogd tot een gewenst niveau.

Wateropgaven Burgemeester Frank van der Meijden van de gemeente Laarbeek: “We zijn er trots op dat we als Laarbeek de minister hebben kunnen laten zien waar we mee bezig zijn. Zowel met het mooie project de Blauwe Poort, dat steeds actueler is met de wateropgaven die we lokaal en regionaal hebben als het Boer Bier Water-project waar ook samenwerking een belangrijke factor is. Ze heeft kunnen zien wat de kracht is van samenwerking en innovatie in onze gemeente en onze regio.” Wereldkampioen “Wij zijn wereldkampioen in water vasthouden en iedereen ziet de urgentie ervan”, zei minister Van Nieuwenhuizen bij het afsluiten van het werkbezoek. “De projecten die ik vandaag gezien heb zorgen ervoor dat we klaar zijn voor klimaatverandering. Daar moeten er dan ook veel meer van komen.”

Waterhouderij De delegatie met onder meer gedeputeerde Rik Grashoff, dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en Maas, Adrie Bossers van ZLTO en Diana Beutink van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland reed vervolgens met de bus via de Breevennen en Maasgaard naar de waterhouderij De Blauwe poort in Laarbeek. Hier wordt water bewaard voor droge perioden maar er kan ook water worden opgeslagen bij hevige neerslag. “De boeren die die benedenstrooms zitten, hebben hier profijt van”, aldus Peter van Dijk, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. De beschikbaarheid van water is nu evenrediger door het jaar heen en kan gebruikt worden voor het beregenen van gewassen.” Extreme weersomstandigheden “Vandaag laten we projecten zien waar we heel graag een veelvoud van zouden realiseren om bestand te zijn tegen extreme weersomstandigheden”, aldus dijkgraaf Lambert Verheijen tegen de minister. Hij benadrukte het belang van een fonds om dit soort projecten te kunnen financieren en zo in te spelen op klimaatverandering. Verheijen noemde ook de kracht van goede samenwerking met gemeenten. “Door de klimaatstresstest die zij doen krijgen we een goed beeld van de actuele situatie in de regio.” RSFB-BBW-HR-15Boer Bier Water Nog een mooi voorbeeld van zo een project is Boer Bier Water in de gemeente Laarbeek. Maar liefst vijftig agrariërs zijn hierbij aangesloten. Ze zijn betrokken bij projecten op het gebied van water- en bodembeheer en gewasbescherming. Het restwater van de Bavaria brouwerij wordt via omgekeerde peilgestuurde drainage gebruikt om landbouwpercelen van water te voorzien. Ook zijn er stuwen ge-

DE

DORPSCOURANT

26

oktober 2019

Profile for Dorps-Courant

Dorps-Courant Beers oktober 2019 - 249  

Dorpskrant van het dorp Beers gemeente Cuijk

Dorps-Courant Beers oktober 2019 - 249  

Dorpskrant van het dorp Beers gemeente Cuijk

Advertisement