Page 1

Herfst

November 2017

campagnefoto van het IVN

• Intocht Sint Nicolaas • Colofon • Afvalkalender • Sint en Pietpak te huur • Van de redactie • Van de Dorpsraad... • ABBA Tribute bij De Spijker • Publiekswandeling •B LOG Ruimtelijke beslommeringen van Beers en omgeving

• Wonen, Zorg en Welzijn • DrieOpEenRij • Achillespeesblessure • IVN Vollemaanwandeling • Bokkerijersnieuws • Oud-burgemeester Antonius Martinus van Raaij deel 4 • In Gesprek met Jeroen Hermens • Seizoenafsluiting biljartclub 't Wapen van Beers

• Seniorenpagina • Taart van Twan • The Young Ones • Dag van de Mantelzorg • Gedicht • Onbegrijpelijk • Parochiële zaken: • Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers • Activiteitenkalender


Intocht Sint Nicolaas in Beers op zondag 19 november 2017

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 900 exemplaren. Losse exemplaren Dorps-Courant kunt uw afhalen bij Kapsalon Jos van den Heuvel, Bakkerij van Dijk, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

De Werkgroep Sint Nicolaas Beers nodigt alle kinderen uit om Sinterklaas in Beers te verwelkomen! Ook dit jaar gaan we er weer een gezellig kinderfeest van maken.

Abonnement voor buiten Beers € 30.-, Europa € 40.-, Wereld € 45.- per jaar.

Op zondag 19 november a.s. om 14.00 uur worden de kinderen met hun ouders verwacht op het kerkplein. We lopen dan met z’n allen naar de Kraaijenbergse plassen.

Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl

Route 1

Aanlevercondities:Tekst: .doc of .txtbestand, foto: niet ingesloten in Word, jpeg, 300 dpi (max. 12 Mb per email).

Afvalkalender

Sint en zijn Pieten komen daar per boot aan, zelfs als het slecht weer is! Zij hopen van harte dat alle kinderen uit Beers en hun ouders bij de aankomst van zijn boot aanwezig zijn, liefst zonder auto.

De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen. FEBRUARI Maandag

Met Sint en de Pieten gaan we samen in één feestelijke stoet naar café-zaal ‘Het Wapen van Beers’ waar we om ongeveer 14.45 uur zullen aankomen.

veer 16.00 uur. Tot ziens op 19 november a.s. om 14.00 uur bij de Beerse kerk!

VroBe - Werkgroep Alle Beerse kinderen tot en met APRIL Sintintocht Beers groep 6 -die nog écht voor het 3 Sintfeest gáán- krijgen de gele- Maandag genheid Sinterklaas een hand Maandag 10 te geven. Zij krijgen dan ook Zaterdag een traktatie van de Pieten. Mail voor15 Dit kinderfeest duurt tot onge- Maandag meer info: 24 Mai Hofmans: maihofmans@ hotmail.com De opJULI brengst - Eén en dezelfde contactpersoon die u Maandag komt ten 3 alle dagen begeleidt en ontzorgt. goede aan Maandag 10de jaarlijkse Sintin- Alles in eigen beheer, waaronder een eigen tocht in ons dorp uitvaartcentrum met 24-uurs kamers waar u

Pieten- en Sintpak te huur!

Monique Gelsing-Janssen Jeroen Mol

op elk moment van de dag kunt binnenlopen. - Ook in het geval u verzekerd bent kunnen wij de uitvaart voor u verzorgen.

Dag en nacht bereikbaar: 0485 452 868

M

M

Maandag

13

M

Maandag

20

M

Maandag

27

M

Piet Theunissen Bernice Hendriks Harry Bardoel

MEI

J

Maandag 1 Marcel Linders Maandag

Linda Reijs

8

De vormgeving en druk wordt verzorgd Maandag door Flekx 15 Maandag

22

Maandag

29

Z

M

M

M

De bezorging is in handen van Joop Wennekes, Grotestraat 18, t. 331271 AUGUSTUS Maandag

7

DEADLINE

S

M

Maandag

14

M

21

M

Maandag

17

Maandag

Maandag

24

Maandag

Maandag

31

OKTOBER

6 Redactie

2

december uitgave 28 Ma 20 nov. 24.00u

NOVEMBER

M

D

Wanroijseweg 42, Mill Voor informatie kijk op www.vandijk-uitvaart.nl

Maandag

2

Maandag

6

M

Al 40 jaar het vertrouwde adres voor uitvaartverzorging in Cuijk, Mill e.o.

Maandag

9

Maandag

13

M

Maandag

16

Maandag

20

M

Maandag

23

Maandag

27

Z

Maandag

30

LET OP De ophaaldag is niet voor geheel Beers op de maandag. Kijk op uw afvalkalender.

2

Gft-afval

Restafval

Plastic verpakkingsafval, blik en drankkartons

november 2017 Let op: inzameldag is verplaatst naar zaterdag


Van de Dorpsraad... Kermis 2017

Eind september was het weer zover. De kermis in Beers. Een feestelijke opening met ballonnen. De kaartjes die teruggestuurd worden mogen doorgegeven worden aan Nicolet Janssen, of mail een foto naar de dorpsraad. Dan zorgen wij ervoor dat de kaartjes bij de kermisexploitant terecht komen, voor de prijsuitreiking. Op zondag werd de kermis druk bezocht. Maandag en dinsdag was er vrijwel niemand op de kermis. Zonder als Dorpsraad zijnde een mening hebben gevormd, vragen wij de bevolking van Beers of de kermis in Beers nog wel bestaansrecht heeft. Laat u horen via facebook of via mail. Het gaat hier slechts om een inventarisatie. Denk bij het antwoord geven het volgende: Als er geen ker-

mis meer is, zou je hem dan missen? A Ja, een dorp kan niet zonder B Nee, er is genoeg ander vertier C Het maakt me eigenlijk niks uit.

nengekomen. Het betref 779 panelen, rekenen we 275 Wattpiek per paneel dan komen we op 214225 Wp. We weten dat er veel meer installaties zijn geplaatst en willen we een beeld kunnen geven van de hoeveelheid energie die we samen in Beers opwekken, dan vragen wij U om even te laten weten hoeveel panelen U heeft laten plaatsen.

Oplaadpunt kerkplein Sinds enkele weken is er een oplaadpunt voor electrische auto's geplaatst op het kerkplein.

Een eenvoudig mailtje naar; riadickblokland@hotmail.com volstaat. Wij zeggen U bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Het buurkracht team. Marco Vos, Alwin Schaap en Dick Blokland.

Bank Burgemeester vd Braakplein Begin oktober zijn de banken aan het burgemeester vd Braakplein 'geopend'. Er is een plaatje bevestigd van de sponsor.

Beerse energie Na een oproep om te laten weten of U en zo ja hoeveel zonnepanelen zorgen voor de energievoorziening in uw huis/ bedrijf, zijn op het moment van Zaterdag 23 december: Zet dit schrijven 13 meldingen bin- deze datum vast in uw agenda! Wij zijn trots dat we kunnen melden dat de ABBA Tribute naar De Spijker komt! Dit gaat

ABBA Tribute bij De Spijker gebeuren op zaterdag 23 december. Iedereen kent de geweldige liedjes van ABBA, dit word een avond met de allergrootste hits.

Publiekswandeling De Barendonk en Ossenbroek op zondag 12 november 2017 Het landgoed De Barendonk stamt uit de tijd dat Jan van Cuijk nog “heer” was. Heel lang geleden dus, veertiende eeuw. De naam Barendonk duidt er op dat wilde zwijnen voedsel zochten in dit gebied, want het omringende land heette De Baren. “Donk” wil zeggen dat het een plek was dat hoger lag dan de natte omgeving. Evenals De Barendonk is landgoed Ossenbroek een particulier bezit. Het ligt in de Venloslenk; de Maas heeft mede vorm gegeven aan het landschap. Tijdens de wandeling wordt u veel meer verteld over de geschiedenis van de landgoederen en de natuurwaarden van de gebieden. De natuurgidsen van IVN De Groene Overlaat zullen zeker veel vertellen over paddenstoelen; per slot van rekening is dit het seizoen van de paddenstoelen. Neem een loep en een spiegeltje mee.

Van de redactie Op het moment van schrijven van dit redactiestukje, zit ik heerlijk in een korte broek in de tuin. Zaterdag 14 oktober, 22 graden! We mogen een paar dagen flink nazomeren volgens de weerberichten. Ideaal tijdens de herfstvakantie. Op het moment van lezen hebben we net weer de jaarlijkse Kloosterfeesten gehad; het tweedaagse Beerse playback evenement voor jong en oud. Op vrijdag is het de beurt aan de basisschool leerlingen om te laten zien wat ze allemaal kunnen en op zaterdag mogen de volwassenen aan de bak. Een mooie traditie waar velen van ons weer naar uit hebben gekeken. Verder praten we deze keer bij met Jeroen Hermens over zijn jeugd in Beers en vertellen Liv Thomassen en Kobe Hendriks over wat zij, 6 en 3 jaar oud, zoal doen en wat ze graag in Beers zouden willen veranderen. Ook hebben we weer een Taart van Twan mogen uitdelen aan een behulpzame Beersenaar die graag voor anderen klaarstaat. Veel leesplezier november 2017

3

We vertrekken om 10.00 uur vanaf het Landgoed De Barendonk, Millseweg 13, 5437 NB in Beers. De wandeling duurt tot maximaal 2 uur en gaat over zand- en bospaden; stevige schoenen worden aanbevolen. Na afloop is er voor twee euro een kop koffie.

Molenstraat 42 5431 BX Cuijk 0485 744015 marcsport.nl


BLOG Ruimtelijke beslommeringen van Beers en omgeving Het was een bewogen maand, afgelopen september. Naast de vroege herfststormen werd er door sommigen in de media stormachtig gereageerd op de samenwerking tussen de vijf gemeenten in het land van Cuijk en ontwikkeling de Bungelaar.

Kernendemocratie? Een regionale samenwerking tussen vijf gemeenten zal meer kernendemocratie opleveren. Dat betekent dat inwoners van Beers meer verantwoordelijkheid krijgen om zaken in de leefomgeving zelf te organiseren. Maar er moet nog wat water door de Maas stromen voordat het zover is. De vijf gemeenten denken hierover verder na, nu Mill en Grave de grote verandering nog niet aandurven.

Bungelaar Het college is nog bezig met de onderhandeling over de Bungelaar. Door een besluit van de gemeenteraad op 25 sept jl, moet de deal met de ontwikkelaar beter. Als de deal rond is, wordt er een bestemmingsplan gemaakt om de zaken ruimtelijk goed te regelen.

Toerisme Terwijl er over de Bungelaar maar liefst 2,5 uur werd gesproken, werd de structuurvisie 2030 voor de hele gemeente in 5 minuten afgetikt en unaniem goedgekeurd. Hieruit blijkt dat alle partijen een toeristische ontwikkeling rondom de Kraaijenbergse plassen zien zitten. Het college is dan ook al begonnen om een toeristische visie voor de plassen te maken. Ook de dorpsraad mocht meedenken. Zo is een pondje voorgesteld, zodat je kortere ommetjes kunt lopen of fietsen. Maar ook een platform, waarin de dorpsraad kan meepraten om ontwikkelingen af te stemmen op Beers.

Tussen Beers en Vianen Het gebied tussen Beers en Vianen passeerde ook de revue. In dat gebied moet vooral de kwaliteit behouden blijven. Het is er inderdaad prachtig, voor wie van fietsen of wandelen houd. De bebouwing wordt er geconcentreerd op daarvoor speciaal aangewezen zones, zodat de rest een groene uitstraling houd. Wil je reageren? bel gerust, of kom langs! Annoesjka Wintjes, a.wintjes@live.nl tel 06 11350319 www.liberaal-lvc.nl.

4

november 2017


Uitnodiging Denk mee over Wonen, Zorg en Welzijn

voor senioren in jouw dorp of wijk. Langer in je eigen vertrouwde, veilige en sociaal aantrekkelijke omgeving blijven wonen, ook als je straks meer zorg nodig hebt. Als we dat willen, moeten we onze wensen inbrengen en initiatief nemen. Praat mee over je laatste stukje toekomst!

in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, ook al hebben ze (zwaardere) zorg nodig. Er zijn in Brabant al zo’n 150 van dit soort initiatieven! Ook wij willen kijken naar nieuwe mogelijkheden om wonen en zorg te combineren. Dat doen we graag samen met jou. Want het gaat over jouw laatste stukje toekomst.

6 KBO’s in de gemeente Cuijk participeren). We nemen zelf het heft in handen en betrekken andere partijen erbij, zoals de gemeente, de GGD, zorgaanbieders en de werkgroepen van het Lokaal Beraad Ouderenbeleid Cuijk.

Zelf invloed hebben op zorg en wonen

Je hoeft geen lid te zijn van de KBO. Ook volwassenen die een ouder of ouders hebben die in een zorgafhankelijk situatie verkeren, zijn van harte welkom. Ook hun ervaringen worden op prijs gesteld.

Waar en wanneer

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

We organiseren meerdere bijeenkomsten. De inhoud is telkens hetzelfde. U kunt kieMet elkaar zijn we als senioren Denk mee, doe mee zen naar welke bijeenkomst u goed bezig in Beers/Linden. en beslis mee! gaat. Dus kunt u niet naar de Vele vrijwilligers organiseren Beste inwoner van Beers/Linden, op fantastische wijze mooie Kom naar één van onze bijeen- bijeenkomst van Beers/Linden, dan zien we u graag op een welzijnsactiviteiten voor de komsten in november. Daar Wist u dat er te weinig medeoudere inwoners. willen we van jou en alle ande- ander moment. Aanmelden is werkers zijn om straks voor Waarom zouden we dat ook re (oudere) inwoners horen hoe niet nodig. u te zorgen als u zorg nodig Hebt u vragen? Mail dan naar: niet doen op het gebied van jullie de nabije toekomst zien. heeft? secretariaat@swocuijk.nl We gaan je onderstaande vraEn wist u dat u het recht heeft zorg en wonen? Dan kunnen we onze eigen wensen gen stellen over zorg en wonen: om zelf zorg en wonen in te Vianen 1 november - Welke knelpunten zie je in kopen? En dat u daarvoor aan- inbrengen en veranderingen 14.00-16.30 uur Dorpshuis ’t doorvoeren, zodat zorg en Beers/Linden? spraak kunt maken op (uw) Akkertje Akkerweg 1, Vianen wonen in onze gemeente beter - Welke wensen en ideeën heb potjes met geld bij de zorgverSt. Agatha 8 november is afgestemd op de wensen van je? zekeraar en de overheid? 14.00-16.30 uur Dorpshuis de senioren. - Wat is er nodig om langer Senioren nemen het Agaat, Liesmortel 46 St.Agatha in Beers/Linden te kunnen initiatief Haps 9 november Een tijdje terug werden enblijven wonen? 14.00-16.30 uur Steunpunt kelen van ons geïnspireerd - En wat kun je zelf doen of In een groot tempo voltrekMariagaarde, Irenestraat 11 organiseren? ken zich veranderingen op het door Henk Geene, een gepenHaps De thema’s die we behandeterrein van de ouderenzorg. De sioneerd zorgmanager. Hij Cuijk Noord en Katwijk 15 vertelde over een initiatief in len zijn: thuis wonen, elders roep om vernieuwing is groot, november 14.00-16.30 uur Wanroij. Daar werkt hij samen wonen, huishoudelijke hulp, maar er verandert nog maar Wijkwinkel Kees Michielsethuiszorg, dagbesteding, verweinig. Dat kan anders vinden met Dorpsraad Wanroij, het plein (de Valuwe) Zorgcollectief en zorgaanbieder pleeghuiszorg, mantelzorg en wij van de Stichting Welzijn Beers en Linden 22 november Pantein aan oplossingen waar- vrijwilligerswerk. Ouderen Cuijk (SWOC) en het door ouderen zo lang mogelijk Het wordt een zeer productieve 14.00-16.30 uur 't Steunpunt Cluster KBO Cuijk (waarin de Burg.v.d.Braakplein 2, Beers middag waarin we met elkaar Cuijk centrum 23 november naar nieuwe oplossingen toe 14.00-16.30 uur Ontmoetingswerken. centrum 't Fort Cantheelen 6 Voor wie 20 Cuijk Iedere inwoner van Beers/LinGraag tot ziens! den die mee wil denken over zijn of haar laatste levensfase Ton Kwant is welkom: senioren die wel Voorzitter Projectgroep Wonenof geen zorg ontvangen, toeZorg-Welzijn voor senioren komstige gemeente Cuijk senioren, naasten, 2 In onze 1850m grote showroom vind u alle in opdracht van Stichting Welmantelsoorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, zijn Ouderen Cuijk (SWOC) en zorgers en tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot het Cluster KBO Cuijk. vrijwillielektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, gers. Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban.

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl november 2017

Grotestr 85 35113 Molenstraat 23, 5431 BW Cuijk Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl Grotestraat 13 5437 AR Beers Tel. 0485 351135 www.bloemenvanbrigitte.nl

5 BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1

BloemenVanBri_Visit_85x55m.indd 1 30-08-10 14:29


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Nadat je geliefden en huisdieren gered zijn heb je nog tijd om één ding te redden. Wat zou het zijn? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Natasja Smits

noemd, maar het strandje aankleden met speeltoestellen en een beachvolleybalveld zou het helemaal perfect maken. 15. Karin Verplak, bewoonster van de Korte Spruit 8.

Alex Verhulst 1. Ik ben Alex Verhulst, 53 jaar. Getrouwd met Thea, samen hebben wij 2 zoons, Thijs woont in Cuijk en Roel woont bij ons op Zandweg nummer 10. 2. De wekker loopt ergens tussen 5.00 en 7.00 af. Afhankelijk wat ik die dag moet doen. Wij hebben ons eigen bedrijf, ik repareer oa binnenvaartschepen en jachten. Door het afwisselende karakter van ons werk is het elke dag weer een verrassing hoe laat ik thuis ben.

1. Hallo, ik ben Natasja Smits, 45 jaar en woon samen met Iwan, Fleur & Sterre op de Gildeweg 25. 2. Drie dagen in de week ga ik ’s morgens vroeg weg om te werken in Heesch. Ik doe daar de hele financiële administratie bij Peters plafondsystemen B.V. 3. Gezellig met mijn team tenniscompetitie spelen, wandelen, fietsen en skiën doe ik ook graag. Daarnaast vind ik het leuk om een stedentrip te maken, weekendjes weg en op vakantie te gaan. 4. Volgens onze dochters en mijn man ben ik te opruimerig. Als Iwan de krant aan het lezen is aan tafel en hij staat op, is de krant door mij al opgeruimd. Ook ben ik niet altijd geduldig. 5. Insolventierecht heeft mij altijd gebroken, zou geweldig zijn als ik dat ineens bij het wakker worden zou beheersen. 6. Nee, ik ben geen dromer. Laat liever alles op me afkomen. Het komt zoals het komt. 7. Met de auto toch proberen om nog net voor de poort sluit eruit te rijden omdat ik aan de late kant was. Helaas zijkant beschadigd. 8. Met een bij, altijd wel bezig. 9. Mijn nuchterheid 10. iPad, staan vakantiefoto’s etc. op. 11. Lastige vraag. Ik vind veel dingen leuk, vooral als mensen de moeite nemen om voor jou iets te kopen. 12. Amerika, Oostenrijk, Curacao. 13. Met niemand. Ik hou er niet van om opgesloten te zitten. 14. Waarschijnlijk al meerdere keren ge-

10. Ik ben ooit eens begonnen met een modelbouwstoom tractor te bouwen. Die staat al 20 jaar half afgebouwd op de kast maar die gaat mee. Die gaat mee om toch een keer af te maken natuurlijk. 11. Het beste cadeau wat ik gekregen heb is dat ik binnenkort opa wordt. 12. Onze vakanties brengen wij door op onze boot. De laatste drie reizen hadden als bestemming: Brouwershaven in Zeeland, daarvoor zijn we naar Den Bosch geweest( fantastische stad om met de boot naar toe te gaan en te liggen) en de laatste reis is naar Roermond geweest. 13. Koning Willem Alexander. Ten eerste natuurlijk als naamgenoot en ten tweede lijkt het me een hartstikke gezellige vent als hij een pilsje op heeft. 14. Meer mogelijkheden voor startende woningbezitters, geeft het dorp een kans om te blijven bestaan en te groeien, ook zouden er best meer mogelijkheden mogen zijn voor kleine bedrijven(ondernemers) om zich te kunnen huisvesten. 15. De volgende keer is Jeanet van Berlo van dun Blauwe Steen bereid een stukje te schrijven.

Iris Gijsbers 1. Hallo, mijn naam is Iris Gijsbers. Ik ben 25 jaar oud en woon sinds 1,5 jaar samen met Teun Jansen op Maalstoel 1. 2. Vanwege mijn werk als verpleegkundige heb ik een wisselend en onregelmatig rooster waardoor iedere dag van de week er weer anders uitziet. 3. Mijn hobby’s zijn varen met onze boot en het bouwen van modelbouwstoommachines. Helaas kom ik door mijn drukke werkzaamheden aan de laatste hobby nooit toe. 4. Ik kan slecht nee zeggen. 5. Als ik er een kwaliteit bij zou kunnen krijgen dan zou ik graag wat meer mensenkennis opdoen. 6. Ik zou goud willen gaan zoeken in Alaska. Lijkt me een gigantische uitdaging. Maar ik mag niet van Thea 7. Moest zo lang nadenken over mijn grootste blunder dat ik denk dat ik niet zo vaak een blunder maak. 8. Een oude dieselmotor, vindt ik ten eerste machtige machines, eenmaal op gang niet meer te stoppen. 9. Van mijn moeder heb ik emmers geduld gekregen, van mijn vader heb ik technisch inzicht geërfd.

6

november 2017


3. Mijn hobby is korfballen. Ik speel in het 1e van Astrantia/Ona in Middelaar/Overasselt. Afhankelijk van mijn rooster ben ik daar op dinsdag, donderdag en zondag mee bezig. Verder vind ik het gezellig om leuke dingen te doen met vrienden en vriendinnen. 4. Een slechte eigenschap is dat ik vaak te druk ben met veel verschillende dingen tegelijk, waardoor er ook weer veel blijft liggen. 5. Als ik morgen wakker zou worden zou het fijn zijn als ik een talenknobbel zou hebben voor de Engelse taal.

6. Een mooie reis maken naar een ver land. 7. Een blunder van mij is dat ik met de auto achteruit tegen een lantaarnpaal ben aangereden, terwijl deze er al mijn hele leven staat. 8. Ik ben met veel dingen te vergelijken, kan niet een ding kiezen. 9. Een goede eigenschap van mijn ouders is overal van te genieten, te lachen en vooral plezier te maken. 10. Als onze woning in brand zou staan zou ik persoonlijke herinneringen meenemen, zoals foto’s. Daarnaast ook onze kanaries Jut en Jul.

kracht heeft om intensievere training aan te kunnen.

Achillespeesblessure

Wat merkt u van achillespeesblessure?

Wat is een achillespeesblessure? Een achillespeesblessure ontstaat meestal door overbelasting. Het probleem bevindt zich tussen de hiel tot ongeveer 10 centimeter erboven. Vaak komt de blessure voor bij sporten waarbij veel explosieve bewegingen of sprongen voorkomen. De klachten ontstaan niet acuut, maar worden langzaam erger. Er zijn verschillende oorzaken van een achillespeesblessure mogelijk. Denk aan te snel opgebouwde training, verandering van grond (van bospad naar asfalt bijvoorbeeld) of slechte schoenen. Het kan ook voorkomen dat uw achillespees te weinig

Een belangrijk symptoom is pijn ter hoogte van de achillespees, net boven die hiel. De pijn is in te delen in vijf stadia: 1. pijn na langdurige inspanning, die na een paar uur vanzelf verdwijnt; 2. pijn die tijdens de warming-up opkomt, tijdens de inspanning afneemt, en pas daarna weer terugkomt; 3. pijn tijdens en vlak na de inspanning en ’s nachts. De pijn verdwijnt pas na langdurige rust; 4. de pijn is hetzelfde als bij punt 3, alleen gaan nu ook uw prestaties achteruit; 5. constante pijn die niet meer verdwijnt, ook niet na langdurige bedrust. Als u doortraint en de pijn negeert, wordt de blessure steeds erger en het herstel moeilijker.

11. Ik heb heel veel leuke cadeautjes gekregen. 12. Onze laatste 3 vakanties waren; een stedentrip in Madrid en Rome, een klus-vakantie in eigenhuis en een zonvakantie in Tenerife. 13. Ik wil helemaal niet opgesloten worden. 14. Meer parkeerplaatsen in onze buurt. 15. De volgende die ik heb gevraagd is Stephan Berends Antwoorden met foto aub inleveren vóór 15 november Mail naar drieopeenrij@gmail. com Tekst en foto apart, jpeg, min. 400 kb.

Wat is de behandeling van een achillespeesblessure? De eerste stap naar herstel is aanpassen van het sporten, bijvoorbeeld minder of andere training en daarnaast onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt u vervolgens een speciaal trainingsprogramma volgen dat de kuitspieren en de achillespees sterker maakt. Vaak ondersteunt met Shockwave. Met de opening van een Spier en Pees Expertise Centrum binnen Medipoort in Cuijk richten wij ons speciaal op peesklachten zoals hielspoor, scheenbeenklachten, schouderpijn, tenniselleboog, kniepees klachten, maar dus ook op achillespeesblessures. Voor meer informatie ga naar www.spierpeescentrum.nl of bel naar 0485-751441.

(0485) 75 14 41

www.hofmansvanbenthum.nl

IVN Vollemaanwandeling op zondag 3 december Jongstleden 12 november hebben natuurgidsen van IVN De Groene Overlaat belangstellenden rondgeleid over de landgoederen Tongelaar en Ossenbroek. De vertrektijd van 10.00 uur in de ochtend is wel een beetje anders dan van deze wandeling, 9 uur later. Vanzelfsprekend zijn het andere zintuigen die worden aangesproken, een beetje zien,

ter been lijkt een voorwaarde voor deelname. De wandeling duurt tot maximaal 2 uur en na afloop is voor het bedrag van drie euro erwtensoep te verkrijgen.

vooral horen en misschien wel een beetje unheimlich voelen. Een verdere beschrijving van de landgoederen laten we achterwege; de gidsen vertellen uw wel wat u zou moeten zien, en vooral horen. De wandeling begint om 19.00 uur en vertrekt vanaf De Tienmorgen, Broekkant 11, 5437 ND in Beers. Een beetje goed

Voor informatie kunt u bellen, tel.nr. 0485 314 946, of raadpleeg onze website https:// www.ivn.nl/afdeling/ivn-cuijkde-groene-overlaat. Graag, tot ziens bij maanlicht.

Eén goede reden? Switchen van accountant is niet iets wat een ondernemer dagelijks doet. U wilt één goede reden? Kijk op www.slootenvandenbogaart.nl en u krijgt er zeven!

MELDEN OVERLIJDEN of overige vragen:

0485 47 00 00 24 uur p/dag bereikbaar

Met het afscheidshuis zijn nabestaanden in de gelegenheid om op intieme wijze en in een stijlvolle, warme en huiselijke sfeer afscheid te nemen van hun dierbare.

Grotestraat 112, 5431 DM Cuijk Postbus 45, 5430 AA Cuijk T 0485 310 277 F 0485 310 400 E info@slootenvandenbogaart.nl www.slootenvandenbogaart.nl

Afscheid nemen in een stijlvolle, warme sfeer www.fioreuitvaartzorg.nl

Weth. Lemmenstraat 11, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

november 2017

7


Donateurskaarten Mocht u onze leden van de Raad van Elf gemist hebben en wilt U onze vereniging toch steunen dan zijn de donateurskaarten nog verkrijgbaar bij Tankservice van Lanen-Derks,

kaart krijgt flinke korting op de entreeprijs voor één van de pronkzittingen op 20, 26 en 27 januari 2018.

ma t/m za van 10.00 uur tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk). Met uw bijdrage zijn wij in staat om tal van activiteiten te organiseren in het kader van carnaval. Denk daarbij o.a. aan: - Jeugdbal en Prinsenbal -P rinsenreceptie van de Jeugdprins en Prins - Witte Gei’t Quizavond - Pronkzittingen -B ezoekje aan en attentie voor de zieke inwoners - Thema-avond - Optocht - Boerenbruiloft - Familiecarnaval De prijs van een donateurskaart bedraagt € 5,00. De houder van een donateurs-

11e van de 11e Jeugden Prinsenbal Op zaterdag 11 november start het carnavalsseizoen van CV “De Bokkerijers” met de uitverkiezing van de 53e Jeugdprins en aansluitend de 49e Prins in ’t Wapen van Beers

Jeugdkwis “Minute to Win It” De onthulling van de Jeugdprins gaat vooraf gepaard met de jeugdkwis “ Minute to Win It”. Zit jij in groep 7 of 8 van de lagere school of in klas 1, 2, 3 van het middelbaar onderwijs, dan ben je van harte welkom op onze kwis. Heb je vriendjes of vriendinnetjes van buiten Beers in deze leeftijd? Ook zij zijn van harte welkom om aan deze kwis mee te doen. Je mag je ook als team inschrijven. Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 6 vriendjes en/of vriendinnetjes. Geef je of geven jullie je nu op voor 1 november a.s. via de mail info@debokkerijers.nl dan ontvang je op de kwisavond een leuke verrassing. Je kunt je natuurlijk ook nog aanmelden op de avond zelf. De kwis begint om 19.00 uur in t Wapen van Beers. Rond 21.00 uur gaat de zaal open voor iedereen, dan zal Jeugdprins Job aftreden en wordt de nieuwe Jeugdprins bekend gemaakt. Na de onthulling van de nieuwe Jeugdprins gaat het programma verder met het aftreden van Prins Marius & Prinses Antje en zal de 49e Prins bekend worden gemaakt. Wie o wie komen in aanmerking om deze titels te dragen het komende carnavalssei-

NOVEMBER 2017 za 11

Jeugdkwis “A minute to win it” met uitverkiezing e 53 Jeugdprins aansluitend Prinsenbal e met uitverkiezing 49 Prins van “De Bokkerijers”

DECEMBER 2017

JANUARI 2018 zo

7

Voorverkoop pronkzittingkaarten voor donateurkaarthouders van 11.00 tot 12.30 uur in ’t Wapen van Beers

ma t/m za

8 t/m 27

Start reguliere kaartverkoop pronkzitting en ouderenzitting bij Tankservice van Lanen-Derks ma t/m za van 10.00 tot 18.00 uur (pinnen niet mogelijk)

zo

10

Prinsenreceptie van de Prins en Jeugdprins aanvang 13.11 uur

vr

19

Ouderenpronkzitting

za

16

Quizavond Witte Gei’t

za

20

Pronkzitting

met bekendmaking Boerenbruidspaar

vr

26

Pronkzitting

za

27

Pronkzitting

8

Wat: Kwis avond “Minute to Win It” Wanneer: zaterdag 11 november Hoe laat: 19:00 uur Waar: 't Wapen van Beers Wie: Groep 7+8 van de basisschool, klas 1+2+3 van de middelbare school Uitkomen van ur 53 e u 0 Je 0 ug 1: 2 dp f rin na

Va

s

Geef jezelf of als team (bestaande uit minimaal 3 en maximaal 6 personen) op voor 1 november a.s. en ontvang op de kwis avond een leuke verrassing. Voor de winnaars zijn er leuke prijzen te winnen. Opgeven op de avond is ook mogelijk. Mailen kan naar info@debokkerijers.nl .

zoen? Benieuwd wie het wordt? Kom dan naar de Bokkenstal. De eerste aanwijzingen over het nieuwe prinsenpaar staan al op onze website www. debokkerijers.nl en op onze Facebookpagina. Tip 1: Hij is een rasechte Beersenaar!

Website en Facebook Zie onze website www.debokkerijers.nl voor het actuele programma, verslagen en nieuwtjes Bokkerijersvlag en like te koop onze Facebookpagina www. In het kader van het facebook. 44-jarig jubileum heeft CV “De Bokkerijers” een eigen vlag ontw orpen. com/ Een pronkstuk voo r elke Beerse gev el. De vlag is te koop bij DeBokkeTankservice Van Lane n – Derks. Kos ten: Contant en gepast rijers € 11,44 Anders

€ 12,=

Talent gezocht!

Prinsenbal

Carnavalsprogramma 2017-2018

FEBRUARI 2018 za

10

Sleuteloverdracht Carnavalsmis Coladisco Thema-avond

zo

11

Optocht

ma

12

Boerenbruiloft

di

13

Familiecarnaval

Beste Bokkerijers en Bokkerijerinnekes, Namens Carnavalsvereniging de Bokkerijers zijn wij inmiddels weer gestart met de voorbereidingen van de komende pronkzittingen in januari 2018. Wil jij of willen jullie eens je talenten laten zien op t podium of gewoon eens ervaren hoe het is om op de bühne te staan dan is dit de kans!!! Doe mee en meld je aan via pronkzittingbeers@live.nl. Groetjes namens de Pronkzittingcommissie Anita van Lanen en Simone Cornelissen

november 2017


ANTONIUS MARTINUS van RAAIJ BURGEMEESTER van de GEMEENTE BEERS Een onvergetelijke ambtenaar was Bert Linders, de bode. Hij bracht (later op zijn Berinibrommertje) stukken, verpakt in grote grijze mappen met rode linten dichtgebonden, naar raadsleden en wethouders ter ondertekening. Op de Beerse secretarie zijn ook diverse beginnende ambtenaren opgeleid. Verder kwamen ook regelmatig mensen als veldwachter Megens uit Gassel en later veldwachter Van Oevelen uit Beers en gemeentelijke “wegwerkers” als Marte Schel en Toon Claassen om onder het genot van een kop koffie “dingen” te bespreken.

-Overlijden van echtgenote Mevr. AnnaCornelia van RaaijVerstraaten in 1961 In de krant “De Gelderlander” van november 1961 stond vermeld dat de belangstelling bij de uitvaart en begrafenis van Mevr. van Raaij-Verstraaten overweldigend was. Ze was op 11 november 1961 in het H.Hartziekenhuis (het huidige Maasziekenhuis) in Boxmeer overleden. De plechtige H.Mis van Requiem vond plaats in de parochiekerk van de H.Lambertus te Beers. De kerk die “in zware rouw” was, kon de grote stroom van belangstellenden niet omvatten, zodat velen in de kinderkapel moesten plaats nemen. De solemnele Uitvaartmis werd opgedragen door pastoor van Roosmalen uit Beers, geassisteerd door pastoor Custers uit Gassel als diaken en pastoor van Delft uit Linden als subdiaken. Onder de talrijke aanwezigen

november 2017

1937 - 1969 - DEEL 4

merkte de krant diverse seculiere en reguliere heren geestelijken op; alle burgemeesters van het Land van Cuijk, alsook burgemeesters uit de gemeenten Berghem, Heesch, Hilvarenbeek en Schaijk ; ook vele oud-burgemeesters, wethouders en secretarissen van omliggende gemeenten waren aanwezig. Enkele leden van de Provinciale Staten van NoordBrabant alsmede een groot aantal afgevaardigden van allerlei organisaties, verenigingen, scholen en bedrijven e.d. gaven acte de presence. Behalve deze deputaties was er een “schier eindeloze” rij vrienden en bekenden van de familie van Raaij. Na de H. Mis verrichtte de pastoor van Beers de absoute. Tenslotte citeerde de krant een deel van de tekst van het bidprentje: “de overledene paarde aan een edele inborst, godsdienstzin, eenvoud en rechtschapenheid. Zij was een vrouw met hoge plichtsbetrachting, werklust en ijver, geacht en bemind door allen die haar kenden”. Volgens de krant zijn dit woorden van een treffende juistheid. Schriftelijke belangstelling ontving de familie o.m. van Minister-president Dr.J.E. de Quay als “periodieke” inwoner van Beers en de Commisaris der Koningin in Noord-Brabant Dr. Kortmann.

geniet en hoe goed hij staat aangeschreven in het Land van Cuijk en ver daarbuiten. Bij gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van de Edelachtbare Heer A.M. van Raaij op 1 maart 1962, heeft de Beerse Gemeenschapsbode een extra editie uitgegeven. Daaraan hebben verscheidene vooraanstaande personen een bijdrage geleverd om de jubilaris te huldigen. Zo maakt de Minister-President

-Zilveren ambtsjubileum van Burgemeester A.van Raaij in 1962; Omdat zijn echtgenote eind 1961 was overleden had burgemeester van Raaij pas na veel aandrang toegestemd in de plannen van zijn gemeentenaren om hem feestelijk te huldigen op 1 maart 1962. Hij had de nadruk gelegd op een bescheiden aanpak. Volgens de krant: “De Gelderlander” van 5 maart 1962 is het niettemin een spontane, enthousiaste jazelfs een geweldige en hartelijke huldiging geworden. Hem is zeer duidelijk gemaakt hoezeer hij de achting en waardering van alle gemeentenaren

9

prof. Dr. J.E. de Quay graag gebruik om “onze burgemeester” te feliciteren met dit jubileum. Kijkend naar burgemeester Van Raaij, durft hij te zeggen: “Het was en is een goede burgervader”. In zijn bijdrage feliciteert ook Mgr. W.M. Bekkers, Bisschop van ’s Hertogenbosch, Burgemeester van Raaij. Van zijn zus Wilbertha die lang in Beers als kloosternon, hoofd van de meisjesschool was, vernam hij haar enthousiasme over het contact met de burgemeester. Zelf heeft de bisschop Beers menigmaal ervaren als een weldoend rustpunt in zijn drukke leven. Daarbij denkt hij met grote dankbaarheid terug aan zijn goede vriend pastoor Swagemakers, die helaas al op 53-jarige leeftijd overleden is. Mr. B.L.A. van Zwieten, burgemeester van Cuijk prijst in zijn verhaal het goede nabuurschap tussen Beers en Cuijk. Het bijzondere bij collega Toon van Raaij is dat zijn zienswijze niet alleen een verstandszaak is maar ook een zaak van het hart. Mr.Dr. N.H.L. van den Heuvel, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal schrijft dat het parlement onlangs een wet op de Ruimtelijke Ordening heeft aangenomen. Volgens de schrijver, is de Nieuwjaarsrede 1962 van burgemeester van Raaij, waarin de gemeente Beers in de toekomstige structuur van het Land van Cuijk een belangrijke plaats inneemt, een juweeltje van bestuursbeleid. (wordt vervolgd)


Energo zelfs nog een keer 2e van Nederland geworden. Samen met volgens mij de tweelingen Alexander en Remco De Groot en Jasper en Arthur Degen. Maar ook met Joris van Oosterom, Huub Pennings en Robbie en Luuk Reijs.

In gesprek met Jeroen Hermens

Werk 7 september 2017. Mijn telefoon begint te knipperen en ik zie dat ik een messenger bericht heb gekregen. Het is Linda Reijs met de vraag of ik wil meewerken aan In gesprek met… voor de Dorps-Courant.

middels alweer 16 jaar woon. Hier leerde ik na drie maanden mijn vrouw Janneke kennen en al vrij snel gingen we samenwonen in haar appartementje. 11 jaar geleden kochten we samen een huis in het centrum

dere kinderen, ravotten bij de speeltuin aan het begin van de Ganzebroek. Maar ook bij de Holle Boom heb ik de nodige hutten gebouwd en kattenkwaad uitgehaald samen met onder andere Ard van Daal met

Voor degene die me niet kennen, ik ben Jeroen Hermens, 39 jaar jong en woonde in Beers vanaf mijn geboorte tot aan mijn 22e. Eerst Op de Hof 5. Later verhuisden we naar de Grotestraat waar we café-zaal ‘De Kraaijenberg’ hebben gehad. Tegenwoordig heet dit ‘De Spijker’. Ik kom uit een gezin met twee kinderen. Mijn zus heet Marieke. Een zus waar ik na het overlijden van ‘ons mam’ een enorme steun aan heb. Marieke is inmiddels getrouwd en heeft ook twee kinderen en woont in Lent samen met Dennis. Ons pap is Henk Hermens uit St. Hubert en ons mam Marianne Thijssen was een echte Beerse. In 2011 kwam daar ook nog een halfbroer bij die uiteindelijk het gezin compleet maakte.

van Cuijk en daar zijn ook allebei onze kinderen, Luna, onze dochter van 8 jaar, en Revi, onze zoon van 6 jaar, geboren. Janneke is werkzaam bij Atec aanhangwagens in Beers, Luna en Revi zitten allebei op OBS ‘De Nienekes’ in Cuijk. Onze kinderen vinden het leuk om te sporten, zo is Luna op maandag in de dansschool te vinden en op zaterdag in de manege. Revi traint op maandag en woensdag bij SIOL JO8-1 en speelt op zaterdag nog een wedstrijd. Het is dan ook behoorlijk plannen door de weeks.

wie ik nog wel ’s een biertje drink tijdens het stappen.

Gezin in Cuijk Nadat we het café in 2001 hebben moeten verkopen, zijn wij naar Cuijk verhuisd waar ik in-

Voetballen op parkeerplaats Mijn jeugd in Beers bestond vooral veel uit buiten spelen en dan met name het voetballen op de parkeerplaats tegenover ons huis bij het toenmalige Leo van Schaijk. Samen met Dolf van Haren, Niels van Benthum, Rick Hermanussen, Roel Bulkens, Nikky Loeffen, Luuk Reijs en nog vele an-

Volleyballen Op mijn 6e en 7e ben ik begonnen met voetbal bij HBV en volleyballen bij Energo. Samen met Luuk Reijs, destijds mijn achterbuurjongen, klommen we regelmatig over de muur bij elkaar in de tuin om te trainen voor het voetbal om zo een nog betere keeper te worden. Toen ik op mijn 10e een keuze moest maken tussen iedere week in de kou staan tijdens het voetbal of warm in de zaal met volleyballen koos ik voor het laatste en tot op heden beoefen ik het volleybal nog steeds. Na een tiental jaren bij Energo, daarna nog bij Shock’82 in Cuijk en tegenwoordig bij de fusieclub VC Volt. In de jeugdcompetitie zijn we met

10

Na de basisschool ben ik naar de LTS in Cuijk gegaan, gevolgd met de MTS Werktuigbouwkunde in Nijmegen. Nadat ik mijn studie had afgerond ben ik in Wijchen gaan werken bij Floor Trailers, waar ook Jürgen Theunissen op dat moment werkte. Later werd dit bedrijf overgenomen door Nooteboom Trailers. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het produceren van opleggers voor het speciaal transport. Je moet hierbij denken aan opleggers die windmolenvleugels van ca. 40-50 meter lang kunnen vervoeren, maar ook hele grote graafmachines. Ik ben bij dit bedrijf begonnen als lasser en na een aantal jaren heb ik me hogerop kunnen werken tot groepsleider van twee verschillende afdelingen. Een voor die tijd high-tech montage afdeling voor standaard voertuigen en de afdeling waar de verschillende chassisbalken gemaakt worden voor de diverse opleggers. Hierbij worden diverse stalen platen tussen de 8-80 mm aan elkaar gelast wat uiteindelijk de basis is voor de oplegger. In de laatste periode dat ik hier werkzaam was ben ik meerdere malen op reis geweest naar Roemenië waar een vestiging zat van Nooteboom. Deze locatie werd gebruikt om de chassis te lassen die later in Wijchen in de montagelijn werden gemonteerd. Hier zorgde ik vooral voor een juiste sturing van de diverse processen. Nadat in 2009 ook de reces-

november 2017


sie bij Nooteboom was toegeslagen heb ik uiteindelijk in 2011 besloten om van baan te veranderen en ben ik als productieleider begonnen bij VDL Systems in Uden. VDL Systems is een onderdeel van de grote VDL Groep waar ook de VDL Nedcar onder valt en nog 92 andere bedrijven over de hele wereld maar met name Nederland en inmiddels telt de groep meer dan 16.000 medewerkers. VDL Systems is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het produceren van machines voor de voedingsindustrie met een groot Internationaal klantenbestand. We maken alle producten vanaf tekening die zowel door onze eigen engineers worden gemaakt of tekeningen die

Seizoenafsluiting Biljartclub ‘t Wapen van Beers heeft het seizoen 2016/2017 definitief afgesloten op zaterdag 16-09-2017 met een traditionele feestdag. Leden van de club hebben door extra werkzaamheden geld bijeen gebracht om er weer een gezellige dag van te maken. Het bestuur heeft echter ook nog wat geld achter de hand gehouden om een jubileum voor te bereiden, maar dat mocht de pret deze dag niet drukken. De weervoorspelling was in de ochtend zeer wisselvallig en de keus was aan de leden om per fiets of auto naar onze locatie te vertrekken. Een meerderheid koos voor de auto en de ”echte” sportievelingen gingen met de fiets langs de Kraaijenbergse Plassen naar Cuijk. We

kwamen weer bij elkaar bij het haventje aan de Lavendel waar ’t Wapen van Beers op “korte” termijn een dependance hoopt te gaan bouwen. Inmiddels kwam ook onze boot “ons Teuntje” aangevaren. We zijn opgestapt met 25 personen en Ted en Leo Creemers hebben ons een heel prettige middag bezorgd. Ook de weergoden hadden we inmiddels mee, geen drup regen gevallen maar de hele dag droog en zonnig weer. Tijdens het genot van een hapje en drankje trakteerde onze diskjockey Jan de leden op feestelijke muziek aan boord. Na een rondvaart van 3,5 uur op de Kraaijenbergseen Mookse plassen kwamen we weer veilig terug in de haven van Cuijk. Met de fiets of auto terug naar ’t Wapen van Beers

om de avond feestelijk voort te zetten. En dan, de prijsuitreiking over het seizoen 2016/2017. We spelen 2 interne competities n.l. libre en bandstoten. Bij het libre werd kampioen: - een ouwe rot in de biljartwereld - Tiny Theunissen terwijl bij het bandstoten Jo de Groot- een groentje op dit gebied de beker mee naar huis mocht nemen. Het waren 2 spannende competities die pas op het laatste moment werden beslist. Ook de nieuwe gemiddelden voor het nieuwe seizoen 2017/2018 werden bekend gemaakt. Omdat we de hele middag al (veel) heerlijke hapjes hadden genuttigd gin-

onze eindklanten aanleveren. Binnen VDL Systems zijn wij in staat om nagenoeg alle onderdelen die nodig zijn om de eindproducten te maken zelf te vervaardigen.

Dank je wel Kortom; ik ben een bezig baasje met mijn werk, sport, zo nu en dan een leuk feestje en mijn gezin en heb het prima naar mijn zin in Cuijk, waar ik een hele fijne groep met vrienden om me heen heb verzameld die als een familie voor me is. Daarnaast wil ik via deze weg nog de mensen uit Beers bedanken die er na het plotseling overlijden van ‘ons mam’ dit voorjaar mij en Marieke een hart onder de riem hebben gestoken. Dat deed ons goed!

gen we de avond in met een aangepaste menukaart . Ons clubhuis ’t Wapen van Beers had het weer prima voor elkaar, waarvoor onze dank. Na nog wat borrelen ging iedereen rond 23.00 uur tevreden naar huis in afwachting van het nieuwe seizoen 2017/2018.

tel. 0485 - 31 80 09

CAFE november 2017

11

cafetaria

zaal

CATERING


Workshop Schilderen Woensdag 15 november 2017 – 09.00 tot 12.00 uur olv. Diny Kock Meer informatie zie flyer ONS Locatie; Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Aanmelden bij; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie.vd.broek@hetnet.nl Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 – mlanen5@gmail.com

KBO – jaarplanning 2017 Woensdag 22 november 2017 – Informatiemiddag ’t Trefpunt – aanvang 14.00 uur Woensdag 20 december 2017 – Kerstviering Zondag 5 en 19 november 2017 – Pakhuis open voor ontmoeting en een gezellig kopje koffie of thee. Nieuwsgierig! Kom langs van 14.00 – 16.00 uur in het Pakhuis – Kerkstraat 12 – Cuijk. Maandag 20 november – Gedragsveranderingen bij dementie Locatie; Castella – Cuijk – 19.30 – 21.30 uur Dinsdag 21 november - Filmmiddag - Sociom – “BARBARA” Locatie; Ontmoetingscentrum ’t Fort [Cantheelen 6-20] – Cuijk Inloop 13.30 uur – aanvang 14.00 uur – Toegang incl. koffie/thee € 7,00 Na elke film is er gelegenheid om samen na te praten.

Vervoersmogelijkheden De buurtbus, wel zo handig! Buurtbus 238 – Grave – Escharen – Gassel – Beers – Vianen – Cuijk – Sint Agatha – Oeffelt – Beugen – Boxmeer, Maasziekenhuis v.v. Ik neem je mee! Waar kun je naar toe met dit vervoer: enkele voorbeelden: huisarts-apotheek - ziekenhuis-trein- winkel- fysio - familie Gebruikmaken van dit vervoer; Neem dan contact op met Harry Roos – tel. 0485314308 voor verdere informatie.

Dag van de Mantelzorg 2017 Ontspannende middag [van 14.00 tot 17.00 uur] en avond [van 19.00 tot 22.00 uur] met verschillende activiteiten, drankje en lek-

knippen € 17,50 föhnen € 18,50 verven € 24,50 Vaste lage prijzen ! Alleen op afspraak Kerkstraat 21a in Haps 0485 – 315582

Like ons op facebook voor actuele aanbiedingen !

kere hapjes. Voor alle mantelzorgers in het Land van Cuijk. Datum en locatie; 10 november 2017 – Myllesweerd – Kerkstraat 3 – Mill

Digitale vaardigheden en sociale media Locatie; Bibliotheek - Cuijk Klik & Tik – De basis Klik & Tik – Het internet op Klik & Tik – Samen op ‘t web De cursussen vinden plaats op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur Er is een maximum van 8 deelnemers. Bel voor meer informatie of aanmelden: 0485-583500

Digitaal inloopspreekuur Heeft u vragen over uw computer, tablet of mobiele telefoon? Kom dan naar het inloopspreekuur in de bibliotheek Cuijk. De inloopspreekuren zijn gratis en bedoeld voor senioren. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen is het van belang dat u uw laptop, tablet of telefoon meeneemt (met oplader). Voor meer informatie; Bibliotheek Cuijk – 0485-312566 of www.biblioplus.nl

Ontmoetingsruimte ’ t Trefpunt • Rummicub – Maandagmorgen 10.00 – 12.00 uur • Nordic Walking en/of Lopen – Elke maandagmorgen starten we om 09.00 uur vanaf het Burg.v.d.Braakplein. Na afloop samen even lekker koffiedrinken • Handwerken – Maandagmiddag • Zitgymnastiek/gymnastiek – oefenruimte fysiotherapie/kloosterhof – dinsdagmiddag • Koffie-uurtje/Eetpunt – Woensdagmorgen aansluitend eetpunt info; Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 – nellie.vd.broek@hetnet.nl • Zingen - Zangkoortje “Vûr de lol” o.l.v. Ans Bergmans Woensdagmorgen van 10.00 tot ca. 11.45 uur. [8 en 22 november] • Bridgen – Donderdagmorgen • Kienen - Elke 2de en 4de donderdagmiddag van de maand • Prijsrikken –1e – 3de en 5de donderdag van de maand om 13.30 uur. Inleggeld bedraagt € 0,50 per donderdagmiddag. • Leest u graag; Tijdens de openingstijden van de Ontmoetingsruimte kunt U gratis boeken lenen. • Wenskaarten Klaartje Derks Stichting; Te koop tijdens de openingstijden Ontmoetingsruimte Trefpunt. Openingstijden; Maandag-woensdag-donderdagmorgen 09.30 tot 12.00 uur Maandag t/m Vrijdagmiddag 13.30 16.30 uur Wist U! ’t Trefpunt is een ontmoetingsplek

12

voor alle 50+. De koffie staat altijd bruin zonder verdere verplichtingen. Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt Info; Vrijwilliger worden! Nelly v.d.Broek – tel. 0485-314055 nellie.vd.broek@ hetnet.nl Mieke van Lanen – tel. 0485-317966 mlanen5@gmail. com

Websites www.sociom.nl, www.samentegeneenzaamheid.nl, www.mijnkwaliteitvanleven.nl, www.swoc.nl, www.50vitaalplus.nl www.60plusendus.nl, www.ipadleren.be www.ipadvoorbeginners.nl

Telefoonnummers Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Frans Martens – tel. 0485 - 313085 Nelly v.d. Broek - tel. 0485 - 314055; Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 KBO Beers-Linden: Jan Robben – tel. 0485 - 314314 Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 322787 Ouderenadviseurs: Ella Mijnsbergen - tel. 0485 - 314615. Ria Blokland – tel. 0485 315386 SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: tel: 0485 – 574440 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met; Hofmans Catering – tel. 024-3586076 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 WMO vrijwillige cliënt ondersteuner [alleen voor ouderen]; Ella Mijnsbergen tel. 0485 - 314615 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 0485 - 316495 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 316798

Prikservice Openingstijden donderdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt. november 2017


Kobe

Liv 1: Hoi, Ik ben Liv Thomassen en ben 6 jaar oud. Ik woon samen met papa (Twan), mama (Wendy) en mijn zus Bo op de Burg. Thijssenstraat 1. 2: Ik sta om 7 uur op, ontbijten en daarna naar school. Op de dagen dat mama gaat werken, ga ik voor school naar opa en oma of naar Bram, Daan, Dorien en Robert. 3: Uit school ga ik (als mama gaat werken) ook naar Bram en Daan of opa en oma. Op de andere dagen spreek ik graag af. Verder ga ik op dinsdagavond naar de voetbaltraining en op woensdag naar Jong Nederland. 3: Mijn hobby's zijn voetbal, Jong Nederland en zwemmen. 4: Youtube. 5: Papa, mama, Bo, opa en de oma's. 6: Grote helden voorleesverhalen. 7: Met niemand. 8: Een groot zwembad met duikplanken en glijbanen. 9: Profvoetballer. 10: Doe ik in mijn spaarpot. Ik weet nu niets. 11: Siem Keijzers.

buiten. 9. Ridder Thomas van Raveleijn. 10. Een grote dikke brandweerwagen. 11. Avery Loeffen.

“Taart van Twan” Deze maand gaat de taart van Twan naar Ingrid Gerrits-Vlassak. Ingrid is heel actief bij tennisvereniging Play-Back. Ze heeft zitting in de jeugdcommissie, waar ze onder andere toernooien en competitiewedstrijden regelt. Daarnaast is ze al wat jaren een onmisbare hulp bij het Kloosterfeest. Zij zorgt dat de haren van de deelnemers van de playbackshow er altijd piekfijn en precies uitzien als de echte artiest. Ook is ze bij tal van activiteiten betrokken bij de basisschool. Ze heeft zitting in de versiergroep en bij bepaalde thema’s zorgt Ingrid voor het tekenen op de ramen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar, Sint, kerst, carnaval enz. Ingrid is een bescheiden vrouw, maar wel iemand met heel veel inzet en niet te beroerd om zelf het initiatief in handen te nemen. Samengevat: Ingrid is een bezige bij, waar je nooit tevergeefs een beroep op doet.

1. Ik ben Kobe Hendriks en ben 3 jaar. Samen met papa Menke, mama Esther en zus Fien woon ik op de WPF Ghijssenstraat. 2. Om half 8 sta ik op, aankleden, eten, tandenpoetsen en dan ga ik op dinsdag en donderdag naar de peuterspeelzaal. Dat vind ik heel leuk. Als papa en mama allebei werken speel ik bij oma Mieke of bij opa Jos en oma Lia. Ook daar speel ik heel graag. 3. Met Jelle en Avery spelen, met de Duplo trein spelen, fietsen, sjouwen. 4. Youtube. 5. Met oma, tante Eefje, nichtje Keet, neefje Loet en zus Fien. 6. Dierendorpje. 7. Met ridder Thomas van de Efteling. 8. Een zwembad in Beers, binnen en november 2017

Iedere maand worden aan 2 jongeren tot 18 jaar uit Beers de volgende 11 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag er uit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Wat vind je de leukste website? 5. Met wie zou je op een onbewoond eiland willen zitten? 6. Welk boek ligt er naast je bed? 7. Met wie zou je wel eens een dagje willen ruilen? 8. Je bent burgemeester van Beers, wat verander je? 9. Als je uit alles kunt kiezen, wat zou je later willen worden? 10. Je krijgt € 100,-, wat ga je kopen? 11. Wie heb je gevraagd om volgende keer deze lijst in te vullen? Vraag of dit de eerste keer is. Mail zijn/haar emailadres of telnummer. Antwoorden met foto mailen vóór de 15e van de maand drieopeenrij@gmail.com Doc. of txtbestand. Foto jpeg, 200 dpi.

13


Dag van de Mantelzorg 2017, komt u ook? U bent mantelzorger als u langdurig zorgt voor uw naaste. Daarom verdient u om in het zonnetje gezet te worden! Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in het kader van de landelijke 'Dag van de Mantelzorg' op 10 november 2017 een ontspannen bijeenkomst op de middag en avond, voor alle mantelzorgers woonachtig in het Land van Cuijk. De Dag van de Mantelzorg vindt plaats in Cultureel Centrum Myllesweerd in Mill. Middag van 14.00 – 17.00 uur en avond van 19.00 – 22.00 uur. Tijdens deze bijeenkomst kunt u kiezen uit een drietal workshops zoals een Pilates les, meezingen met VoiceMill of een workshop: “Klein geluk voor mantelzorgers”. Na de workshops is er gelegenheid om gezellig samen te zijn met

Gedicht

heden, die het beste aansluiten bij uw situatie. Voor meer informatie en aanmelden (voor 30 oktober 2017) via de website: www.mantelzorglvc.nl of tel: 0485-846739.

een lekker hapje en drankje. Als u diegene die u verzorgt, moeilijk alleen kunt achterlaten, kunt u contact opnemen met Steunpunt Mantelzorg. Samen zoeken we naar mogelijk-

Birgit Weijling van Pantein gaat hierover met gespreksleider Vera Borsboom, Thema: de verandering van ge- ouderenverdrag bij dementie: oorzaken en pleegkundige ondersteuningsmogelijkheden Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei regio Cuijk, in gesprek. Voor mensen met dementie Vanzelfsprekend wordt u ook en hun omgeving verandert in de gelegenheid gesteld vraer veel. Tijdens deze avond gen te stellen en opmerkingen willen wij met u stil staan bij te plaatsen. het gedragsmatige aspect van Castella, Cantheelen 6 200 dementie, de veranderingen, in Cuijk is voor iedereen vrij oorzaken en vooral ook de ondersteuningsmogelijkheden die toegankelijk ende toegang is gratis. de omgeving kan bieden. Zaal is open om 19.00 uur. Een gespecialiseerde psychoStart Programma: 19.30 tot loge zal u meenemen in deze 21.30 uur. verandering. Alzheimer Nederland organiseert op 20 november samen met SOCIOM en Pantein een voorlichtingsbijeenkomst in (Citadel van) Castella teCuijk.

om alles vadertje tijd jij verandert machteloos schreeuwend verdriet om alles wat van ons lief vertrok in weemoedig stil geluk om alles wat van ons lief in ons bleef

Overleden Op woensdag 20 sept. is Sjaak van der Burgt echtgenoot van Ans – Willems na een noodlottig ongeval overleden. Dit plotselinge heengaan is een harde klap voor zijn vrouw -3 kinderen- schoonzoon en zijn 4 kleinkinderen, maar ook voor velen die Sjaak nabij waren. Sjaak stond klaar voor iedereen met hand- en spandiensten. Sjaak een grote hulp in de kerk, ten eerste als koster/accoliet; hij heeft ongeveer 25 jaar deze taken vervuld. Ook was hij sinds enkele jaren de klusjesman en was op de hoogte van alles wat bijgehouden moest worden. Bovendien was hij vrijwilliger bij de kerkhofgroep en zou deze taak overnemen van Sjaak Vromans. Ook heeft hij

Parochiële zaken:

nog zijn eerste ter aarde stelling verzorgd en het graf afgewerkt. Het is voor ons en vele anderen een enorm verlies en een onbegrijpelijk gebeuren dat iemand op 66 jarige leeftijd zo uit het leven wordt gerukt. Maar wij moeten er mee leren leven met dit verlies en zullen dit doen met in gedachte ons ‘ maatje’ Sjaak. Sjaak, onze hartelijke dank voor al jouw inzet en zorgen. Ans, kinderen en kleinkinderen wij wensen jullie alle sterkte toe en mogen al het goede en mooie wat Sjaak jullie gegeven heeft, tot steun zijn in jullie verdere leven. Moge Sjaak rusten in de glorie van onze Heer Jezus Christus zoals hij het in zijn leven heeft beleden en geleefd.

Voor persoonlijk contact is pastor Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel: 312555 th.lamers@martinuscuijk.nl Dienstverleningen van de parochie. Misintenties kunt u schriftelijk opgeven voor de tweede en de vierde zaterdag van de maand en voor de bijzondere feestdagen. Wij verzoeken u om de voor te lezen tekst duidelijk leesbaar voorzien van €11.00 per intentie bij H. van Haren Gildeweg 30 in de brievenbus te doen. Achter in de kerk liggen voorgedrukte enveloppen die u eventueel kunt gebruiken. Als de intenties op tijd binnen zijn worden ze opgenomen in de Dorps-Courant en in het Cuijks Weekblad.

14

Website parochienieuws, www.martinuscuijk.nl Huwelijks- en jubileumvieringen. Secretariaat@martinuscuijk.nl Uitvaarten. H. van Haren tel: 314333 van.haren@ zonnet.nl Begraafplaats. S. Vromans tel: 312207 5437pe@kpnmail.nl Doopvieringen. Wij bieden de mogelijkheid tot dopen op de zondag na de Eucharistie viering in welke kerk dan ook of op ’n ander tijd stip maar dan in overleg met de Pastoor.Maak voor ’n afspraak voor ’n doop met de secretaresse van de parochie en bel daarvoor telefoon no 312555. Geloofgemeenschap H. Lambertus

Roc Andreas © Cuijk okt. 2017

Onbegrijpelijk en ongepast gebeuren Nog regelmatig worden er bloemen en of kaarsen op het kerkhof weggehaald. Wat bezield zo’n persoon die de graven nog niet met rust kunnen laten. Begrijpen zij niet wat voor ’n verdriet zij de familie van de overledene, die het toch al zo moeilijk hebben, aandoen. Laten wij elkaar helpen en voor elkaar ’n oogje in het zeil houden en meldt ’t aan als u iets ziet wat niet deugt de parochie verantwoordelijke. Nl. mevr. Tiny Jozemanders,-mevr. Wilma van Daal en de heer Harrie van Haren. Hartelijk dank.

november 2017


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

November

Kerkberichten Nov.-Dec. 2017 Donderdag 2 nov. Gebeds-Comm.dienst 19.00 Allerzielen Gemengd koor Zaterdag 11 nov. H. Mis 19.00 Together Zaterdag 25 nov. H. Mis 19.00 Gemengd koor Zaterdag. 9 dec. H. Mis 19.00 Together. Zondag. 24 dec. Herdertjesviering 17.00 Werkgroep. Met Communiedienst Gezinsviering. ? ? H. Mis ? Zaterdag. 30 dec H. Mis 19.00 Gemengd koor.

Intenties 2 nov. Dina Huberts, Marinus Huberts echtgenoot van Odilia Sengers, Theo Oppers echtgenote van Corrie Oppers. 11 nov. St Maarten. Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen, Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss. Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers. Jan Stevens, Huub Bulkens echtgenoot van Nelly Willems, Johannes Smits en Johanna Smits- Theunissen echtgenote, Overleden familieleden Fam. Smits. 25 nov. Leo Wagemans echtgenoot van Mia Wagemans-Linssen- jaargetijde, Ari Nijsten, Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters, Theo van Lanen echtgenoot van Pieta van Lanen-Peters i.v.m. jaargetijde, Annie WillemsClaassen. 9 dec. Marietje Keijzers de Waal weduwe van Herman Keijzers, Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg. 24 dec - Kerstmis. (voor alle diensten), Piet Wagemans echtgenoot van Mieke Voss, Ari Nijsten, Wim Nelissen echtgenoot van Riek Peters, Harry van den Brand echtgenoot van Nelly Zonnenberg, Jan Stevens, Annie Willems-Claassen, Theo Oppers echtgenote van Corrie Oppers.

December

Vrijwilligersavond 15 september. Nog een laat verslag van een mooie en gezellige vrijwilligers avond. Reden hiervan is de onzekerheid op maandag avond 18 sept. toen de copy van de D.C. ingeleverd moest zijn, over de toestand van Sjaak van de Burgt en weten nu allen hoe het is vergaan.. Aanwezig op die avond waren 35 personen en jammer genoeg 8 afmeldingen. Na samen de H. Mis gevierd te hebben met als intentie ‘Dankbaarheid’ stond in de kapel de koffie en thee klaar. Al vrij gauw kwam het glaasje wijn bij de dames en het flesje bier bij de heren op tafel. Toen iedereen voorzien was van ’n drankje, nam pastoor Theo het woord en bedankte iedereen voor hun spontane en vrijwillige inzet. Hij benadrukte nog eens duidelijk dat de inzet van vrijwilligers zo belangrijk is in heel het kerkelijk gebeuren en niet gemist kan worden. Vond het jammer dat enkele vrijwilligers waren gestopt, om welke reden dan ook en nieuwe aanwas uitbleef. Toch moeten we door in deze moeilijke tijd van verandering in ons dagelijkse levens opvattingen, drukke agenda, veel sport, ontspanning en T.V. Hierdoor is er maar weinig tijd voor ons Geestelijk leven en bezoeken van de H. Mis. Na deze woorden, smaakte een lekker hapje bijzonder goed en daar hadden ‘De Jongens van het Wapen’ goed voor gezorgd. Zo ongeveer 10 uur stonden de eerst gasten op om huiswaarts te keren, allen waren tevreden en voldaan en kunnen we terug kijken op ’n geslaagde avond. november 2017

3 nov R acefietstocht door Overloon en omgeving. Vertrek 13.15, Vierlingsbergseweg 5 Overloon 5 nov HBV 1 - Juliana Mill 1, 14.30u 7 nov Groei en Bloei, dialezing, Lagerhuis Mill, 20u 7 nov Verlenging rijbewijs senioren, De Nielt Cuijk 8 nov Bibliotheek Mill, Boer zoekt voedselflat, 19-21.30u 11 nov Prinsenbal 11 nov Jeugdkwis “Minute te win it” 11 nov P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 12 nov B arendonk, paddenstoelen, Landgoed de Barendonk, 10.00u 14 nov Vergadering Dorpsraad, 20.30-22 uur Kloosterhof 14-21-28 nov 3-delige workshop "Heppie!? Kinderen en emoties". Leer in 3 avonden wat kinderen te leren hebben op het gebied van emoties, hoe je kinderen hierbij kunt ondersteunen en ontvang praktische tips voor thuis of op je werk. Meer info, zie www.coachingspraktijkoow.nl Van 19.30-22.00u. 18 nov Repair Café Cuijk, Doehuis Padbroek, 09.00u 19 nov HBV 1 - SDDL 1, 14.30u 19 nov Intocht Sinterklaas Beers 20 nov Deadline Dorps-Courant, uitgave december 21 nov C ursus Op dichterspad. Het Schrijfhuis Gassel, 20.00u 22 nov B ijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn, 14-16.30 ‘t Steunpunt. 24 nov U2-tribute, City Resort Mill, 20.30u 25 nov P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 25 nov P apiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 25 nov I nzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal. 26 nov SES 1 - HBV 1, 14.30u

15

3 dec Volle Maanswandeling, De Tienmorgen, Beers 19.00u 3 dec HBV 1 - Ulysses 1, 14.30u 09 dec P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 10 dec Herpinia 1 - HBV 1, 14.30u 10 dec Prinsenreceptie Beers 12 dec Vergadering Dorpsraad, 20.30-22 uur Kloosterhof 16 dec Q uizavond Witte Gei’t en bekendmaking Boerenbruidspaar 17 dec HBV 1 - DSV 1, 14.30u 18 dec Deadline Dorps-Courant januari 20 dec Kerstviering KBO 23 dec ABBA Tribute, De Spijker 30 dec P apiercontainer Burg. vd Braakplein tbv dr. J. de Quayschool 9.00-11.00u 30 dec P apiercontrainer Korte Spruit, tbv buurtver. ‘t neie Huukske, vr. 11.00u-za. 11.00u. 30 dec I nzameling spullen Beers Best, 10.00 – 11.00 uur, voormalige gemeentewerf aan de Prinsenstal.

Januari 7 jan Voorverkoop pronkzittingen 10 jan Bibliotheek Cuijk, Uitdagers en aanpakkers, 19-21.30u 19 jan Ouderenpronkzitting Opgaven activiteitenkalender: redactie@dorpscourant.nl


Toe aan een uniek verwenarrangement?? Kom nu genieten van dit tweepersoons midweek-arrangement bij Landgoed de Barendonk in Beers (NBr), gelegen in een oase van rust. Even er tussenuit in het Land van Cuijk. Wandel of fiets door onze prachtige omgeving met historische landgoederen, haar kloosters en vestingsteden, de verrassende Raamvallei en de vogelrijke Kraaijenbergse plassen. Jubileum midweekarrangement 2017 inclusief: BEKIJK EN BOEK √ Ontvangst met koffie/thee met Beerse koek √ Vier overnachtingen in een Ecolodge/trekkershut met toilet www.barendonk.nl √ Een keer een verrassend ontbijt op bed tel. 0485-316436 √ Twee fietsen en een wandelkaart gedurende het verblijf Dit arrangement is geldig van 1 september Prijs € 198.50 voor 2 personen 2017 tot en met 31 januari 2018, niet in het weekend. Het vooraf reserveren van aanbiedingen is verplicht; wijzigingen, prijzen en fouten onder voorbehoud.

goed Barendock KCK adv.indd 1

01-09-17 16:27

Ontmoet De juiste adviseur voor al je vragen. Op woensdag in de even weken van 9.00-21.00 uur, Zuster Bloemstraat in Beugen. Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/lvcm Een aandeel in elkaar

Wijkaccomodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Inloopspreekuur

dinsdag 8.00-9.00 uur > Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak > Met/zonder verwijzing

> Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

AANNEEM-,TIMMER- & ONDERHOUDSBEDRIJF Hoenderstraat 8 | 5437 AC Beers Tel. 0485-320790 | Fax 0485-330129 Info@claassenbouw.nl


Persbericht Boer zoekt voedselflat In de Tegenlicht-aflevering komt naar voren dat ons voedselsysteem op dit moment inefficiënt georganiseerd is. Ons voedsel legt vele kilometers af, gebruikt veel water, wordt verspild en vervuilt het milieu. Toch moeten de 7 miljard aardbewoners, veelal in grote steden woonachtig, gevoed worden. Om dat op een duurzame manier te doen, moet voedselproductie voor een aanzienlijk deel geïntegreerd worden in de stedelijke infrastructuur. Voedselflats en stadslandbouw zijn daarvoor belangrijke alternatieven.

Tegenlicht Meet Up over ‘Boer zoekt voedselflat’ in de bieb van Mill Op 11 oktober trapte Biblioplus de nieuwe reeks VPRO Tegenlicht Meet Ups succesvol af met de aflevering ‘Rendement van geluk’. Elke tweede woensdagavond van de maand duik je in de bieb in één van de afleveringen van de documentairereeks van de VPRO. Lokale sprekers en het publiek gaan met elkaar in gesprek over het onderwerp. De volgende Meet Up is op woensdagavond 8 november in de bibliotheek van Mill en staat in het teken van de aflevering ‘Boer zoekt voedselflat’. De entree is gratis.

Ga voor een overzicht van alle Meet Ups en aanmelden naar www.biblioplus.nl. Het programma (tot nu toe bekend) 11 oktober Bibliotheek Boxmeer geluk 8 november Bibliotheek Mill flat 10 januari Bibliotheek Cuijk pakkers

Gesprek over innovatieve voedselproductie Tijdens de Meet Up in de bibliotheek gaan de sprekers en het publiek met elkaar de dialoog aan over het maatschappelijke onderwerp uit de uitzending. Om 19.00 uur bekijk je gezamenlijk de aflevering (optioneel), om 20.00 uur volgen sprekers die dieper ingaan op het onderwerp, waarin ook ruimte is voor vragen en opmerkingen uit het publiek. Op 8 november is o.a. Jos Hakkennes van Blue Acres uit Boxmeer uitgenodigd.

Van 19 oktober tot en met 5 november kun je op Kasteel Tongelaar in Mill drie weken lang genieten van wildgerechten en de oogst van het seizoen op dit mooie landgoed. Chef-kok Hans van der Steijn serveert een 3, 4, 5 en 6 gangen diner in 'The Barn' van het kasteel. Kasteel Tongelaar is trots ambassadeur van een Goei Leven in het Land van Cuijk; een positieve beweging die voor eerlijk en heerlijk eten uit onze regio staat. Zij proberen waar mogelijk produkten van 'hier' te gebruiken. "Wild ís 'goei leven'; dieren in het wild hebben geleefd in de vrije natuur op een dieet van wilde besjes, zaden en grassen. Dat proef je terug in dit pure vlees," vertelt Chef-kok Hans van der Steijn, uitbater van Kasteel Tongelaar in Mill.

Boer zoekt voedselUitdagers en aan-

Aanvang: 19.00 – 21.30 uur.

rode en witte uien en pompoenen, waar de keuken van Tongelaar wel goed raad mee weet. In de toekomst wil Kasteel Tongelaar nog veel meer kunnen koken van eigen land. Er zijn voorzichtige plannen om de oude moestuin achter het kasteel weer in ere te herstellen. "Zodat je óp Tongelaar ook eet ván Tongelaar", zegt Emil Minten, mede-compagnon van Hans. "Dat is onze wens voor de toekomst." Vanaf donderdag 19 oktober kunt u het zelf proeven. Wie zeker wil zijn van een plaatsje reserveert alvast een tafel. Mail naar Emil: info@smaakmakersmill.nl Reserveren kan vanaf 18:00 op de volgende data: 19, 21, 22, 26, 27, 28 en 29 oktober 2, 3, 4 en 5 november Autonavigatie: Hoogedijk Mill

Op Dinsdag 7 november 2017 organiseert Groei & Bloei Land van Cuijk en Limburg Noord een dialezing over “De magie van tuinieren.” Spreker is de Hr. Wim Paul van der Ploeg Deze wordt gehouden in: Café/ Zaal “’t Lagerhuis” Beerseweg 9 Mill. Tel. 0485-470737 Aanvang 20.00 uur. Entreeprijs: leden gratis, niet-leden € 3,50 De magie van tuinieren verandert voor altijd je kijk op tuinieren… en op jezelf.\Wim Paul van der Ploeg neemt je mee op een inspirerende reis door je tuin en je innerlijke belevingswereld. In verhalen en meditatieve passages maak je kennis met de magische kant van tuinieren. En met praktische aanwijzingen kan jij je tuin een extra accent geven. Geïnteresseerden kunnen voor vragen contact opnemen met de secretaris van de KMTP/ Groei & Bloei afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord. Maria van Elst 0485-315937. Noot voor de redactie: Aankondiging in de agenda

Het landgoed Tongelaar is al vele jaren in beheer van Brabants Landschap. Een groot gedeelte van dit landgoed wordt bewerkt door bio-boer Jaap Melchers. Jaap verbouwt vooral aardappeltjes (ook kriel),

november 2017

Rendement van

17

Meer informatie: KMTP/Groei & Bloei, afd. Land v. Cuijk en Limburg Noord Maria van Elst 0485-315937


Met bedfiets sneller weer op de been

het spierweefsel dan afneemt. Dat voelt in je benen alsof je een zware griep hebt gehad.” De elektrische bedfiets kan op alle afdelingen worden gebruikt bij iedereen die langdurig in bed moet blijven liggen.

Het Maasziekenhuis heeft sinds kort een MOTOmed elektrische bedfiets voor patiënten die langere tijd in bed moeten liggen. De elektrische bedfiets voorkomt het verlies van spierkracht en houdt gewrichten soepel.

Afname spierweefsel Fysiotherapeut Desiree Hilbrands van het Maasziekenhuis over het belang van de bedfiets: “Na twee, drie dagen is er al sprake van spierverval. De spieren verslappen snel en gewrichten worden stijf, simpelweg omdat ze niet meer worden gebruikt en

Vrienden van het Maasziekenhuis De aanschaf van de MOTOmed bedfiets is mogelijk gemaakt door een royale gift van de stichting ‘Vrienden van het Maasziekenhuis’. Het apparaat werd aangeboden door penningmeester Harrie van Boekel van de Vrienden. Fysiotherapeut Desiree Hilbrands en cardioloog-intensivist Ralf Vromans hadden de aanvraag voor de bedfiets bij de Vrienden ingediend en bepleit. Vromans liet namens beiden weten dankbaar en ‘superblij te zijn’ met dit apparaat: “Nu wij het in huis hebben zal het gebruik ervan snel toenemen.” Stichting Vrienden van het Maasziekenhuis’ zet zich belangeloos in voor diverse extra’s voor patiënten zodat het ziekenhuis nog leefbaarder, aangenamer, sfeervoller, en aantrekkelijker wordt.

Vrijwilligerspunt Sociom: de nieuwe naam voor vijf vrijwilligerspunten!

ren van vrijwillige inzet. Veel mensen weten ons te vinden voor vrijwilligersvragen, burgerinitiatieven of vragen over burenhulp. We zoeken altijd naar een passend antwoord. Ook als dit betekent dat we nieuwe wegen moeten bewandelen.

Sneller op de been Het gebruik van de bedfiets is zeer bruikbaar voor mensen die bijvoorbeeld langere tijd aan de beademing of op de intensive care-afdeling liggen en al die tijd niet zelfstandig hun benen kunnen bewegen. Ook patiënten op andere verpleegafdelingen hebben hier veel baat bij. Met de elektrische bedfiets ondersteunt het ziekenhuis patiënten op weg naar een sneller herstel.

Gemeente Sint Anthonis De gemeente Sint Anthonis is per 1 september opnieuw aangesloten bij het Vrijwilligerspunt. De vacaturebank wordt weer actief voor organisaties en bewoners kunnen in hun eigen gemeente terecht voor het vinden van vrijwilligerswerk. De komende maanden worden vrijwilligersorganisaties uitgenodigd, zodat we samen werken aan een goed vrijwilligersklimaat in deze gemeente.

In het Land van Cuijk zijn vier vrijwilligerspunten actief onder de naam Actieradius. Vanaf nu gaan deze verder onder de nieuwe naam Vrijwilligerspunt Sociom. Ook de gemeente Sint Anthonis sluit weer aan als vijfde vrijwilligerspunt. Een nieuwe naam maar de werkwijze blijft hetzelfde. Wat doet het Vrijwilligerspunt? Het Vrijwilligerspunt is hét portaal voor vrijwillige inzet. Een van de belangrijkste taken is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Bewoners op zoek naar vrijwilligerswerk worden gekoppeld aan vacatures die (vrijwilligers)organisaties plaatsen in onze (digitale) vacaturebank. Voor iedereen is een passende en leuke vacature te vinden. Wij zorgen voor de geslaagde match!

Waar vindt u ons? In elke gemeente is een lokaal vrijwilligerspunt waar een team van enthousiaste vrijwilligers met u in gesprek gaat om samen een passende vacature te vinden. U kunt een afspraak met ons maken maar ook tijdens openingsuren binnenlopen. De coördinatoren sturen het team van vrijwilligers aan. Vrijwilligerspunt is onderdeel van Sociom. Openingstijden per vrijwilligerspunt vindt u op onze website http://www.sociom.nl/vrijwilligerspunt. U kunt ons ook bereiken via vrijwilligerspunt@sociom.nl of telefonisch op (0485)700500.

Daarnaast versterkt het Vrijwilligerspunt organisaties door middel van informatie en advies. Bijvoorbeeld over het opstellen van vrijwilligersbeleid, collectieve verzekering, wet- en regelgeving en andere actuele thema’s op het gebied van vrijwilligerswerk. Het Vrijwilligerspunt vergroot de burgerkracht door het stimule-

GGD-onderzoek 0 tot en met 11-jarigen van start Brengt u de gezondheid van kinderen in de regio mee in beeld? Heeft u een kind in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar? Dan ontving u misschien een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid van uw kind. De GGD Hart voor Brabant organiseert dit onderzoek voor 33.000 ouders en verzorgers in het werkgebied. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt. De vragen gaan over de gezondheid en ook over de leefomgeving en het welzijn van uw kind. De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen, leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via cursussen.

Úw wensen en behoeften in beeld Karien van den Bergh, onderzoekster bij de GGD: “Ouders weten zelf het beste hoe het met hun kinderen gaat. Daarom krijgt een groot aantal ouders eind september een brief van de GGD in de bus. Hierin vragen we om een vragenlijst in te vullen over de gezondheid en opvoeding van hun kind, maar ook over sociale contacten, lichaamsbeweging en (speel)voorzieningen. Ouders van peuters kijken anders tegen dingen aan dan ouders met kinderen van 10 of 11 jaar. Juist daarom vragen we zoveel ouders om mee te doen. Ik ben erg benieuwd naar wat mensen invullen.” Doet u mee? Ontving u een uitnodiging? Dan kunt u de vragenlijst veilig online invullen op www.GGDmonitor.nl. Wij verwerken uw antwoorden vertrouwelijk. Speciaal voor dit onderzoek maakten we een filmpje met meer informatie. Dit filmpje vindt u ook op de website. Karien: “Iedere ingevulde vragenlijst, draagt een steentje bij aan de gezonde groei en ontwikkeling van uw kind én de andere kinderen in ons werkgebied. Ik hoop dat we kunnen rekenen op de medewerking van veel ouders!”

18

november 2017


Roesje bij plaatsen spiraaltje Vrouwen die een spiraaltje laten plaatsen in Maasziekenhuis Pantein kunnen voortaan een roesje (sedatie) krijgen tijdens de behandeling. Dit biedt uitkomst voor vrouwen die hier erg tegenop zien of een slechte ervaring hebben, omdat ze de ingreep niet bewust meemaken en geen pijn ervaren. Lagere drempel Angst voor de pijn zorgt ervoor dat bijvoorbeeld jonge meiden met hevige menstruatieklachten of vrouwen die behoefte hebben aan anticonceptie, er tegenop zien om een spiraaltje te laten plaatsen. Een roesje kan de drempel verlagen. Een roesje is ook mogelijk bij andere kleine gynaecologische ingrepen zoals kijkonderzoek en behandeling van de baarmoederholte, behandeling bij afwijkende uitstrijkjes en curettages.

Positieve ervaring Chloe kwam naar het Maasziekenhuis om haar spiraaltje te laten vervangen: “De eerste keer dat er bij mij een spiraaltje werd geplaatst heb ik daar veel last van gehad. Ik voelde me licht in mijn hoofd en niet lekker. De tweede keer zag ik er heel erg tegenop. Daarom stelde de gynaecoloog een roesje voor en dat leek me een goed idee. Ik heb van de hele ingreep niets meegekregen en helemaal geen pijn ervaren. Ik zou het niet meer zonder roesje doen en kan het iedereen aanbevelen.“ Verwijzing door de huisarts Voor gynaecologische ingrepen onder sedatie is een verwijzing nodig van de huisarts. Tot 18 jaar zijn hier geen kosten aan verbonden. Vanaf 18 jaar geldt het eigen risico en eventueel de kosten voor de ingreep.

BiblioPlus lanceert i.s.m. de VPRO nieuwe reeks Tegenlicht Meet Ups BiblioPlus blijft het aanbod van nieuwe activiteiten uitbreiden. En vanaf oktober wordt daar de reeks VPRO Tegenlicht Meet Ups aan toegevoegd. Elke tweede woensdagavond van de maand duik je in de bieb in één van de afleveringen van de documentairereeks van de VPRO. Lokale sprekers en het publiek gaan met elkaar in gesprek over het onderwerp. Actueel, met het oog op de toekomst en ingebed in de regionale context. De eerste Meet Up is op woensdagavond 11 oktober in de bibliotheek van Boxmeer en staat in het teken van de aflevering ‘Rendement van geluk’. De entree is gratis. Dialoog over maatschappelijke thema’s Wat is er nu leuker dan alléén VPRO Tegenlicht kijken? Juist, met z’n allen kijken. Waarom? Omdat je daarna tijdens de Meet Up in de bibliotheek met elkaar de dialoog aan kunt gaan over de het maatschappelijke onderwerp uit de uitzending. Om 19.00 uur bekijk je gezamenlijk de aflevering (optioneel), om 20.00 uur volgen sprekers die dieper ingaan op het onderwerp en er wordt afgesloten met een gezamenlijk gesprek tussen sprekers en publiek. Rendement van geluk Op 11 oktober gaan drie sprekers in op ondernemen in de bete-

CUIJK - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd,

Ga voor een overzicht van alle Meet Ups en aanmelden naar www.biblioplus.nl. Het programma (tot nu toe bekend) 11 oktober Bibliotheek Boxmeer 8 november Bibliotheek Mill 10 januari Bibliotheek Cuijk kers

Rendement van geluk Boer zoekt voedselflat Uitdagers en aanpak-

Speciale polikliniek Maasziekenhuis Pantein voor diabetespatiënten met voetwonden Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes mellitus, ook wel suikerziekte genoemd. Een van de gevolgen van diabetes is dat het gevoel in de voeten minder kan worden. Als dat het geval is, kan het gebeuren dat je niet voelt dat je een steentje in de schoen hebt of dat de sok dubbel zit. Ongemerkt kan er dan een wondje ontstaan. Het is belangrijk dat dit wondje goed verzorgd wordt, om erger te voorkomen en zodat de wond goed kan genezen. De specialisten van de voetenpoli voor diabetespatiënten van Maasziekenhuis Pantein kunnen daarbij helpen. Voetenpoli voor diabetespatiënten Vooral als de wond al langer bestaat en moeilijk wil genezen, kan het voetenteam veel voor patiënten betekenen. Het team bestaat uit een internist, een chirurg, een wondverpleegkundige, een gipsverbandmeester en een podotherapeut.

kunnen hier d.d. 3 oktober en 7 november terecht op de locatie Wijkaccommodatie De Nielt, Lavendel 250. Schikt de datum u niet dan zijn er andere mogelijkheden in de regio .

“Tijdens een afspraak op de polikliniek komen wij als team bij de patiënt in de spreekkamer. Samen kijken wij naar de wond en bespreken we met de patiënt wat we kunnen doen om de wond te laten genezen,” vertelt Laura Kuenen, wondverpleegkundige. Haar collega Marijke Rutten vervolgt: “Dat kan bijvoorbeeld onderzoek naar de bloedvaten zijn of het maken van een gipsschoen om de druk te verminderen. Uiteraard verzorgen wij dan ook de wond.” Na de behandeling op de voetenpoli neemt de huisarts of de thuiszorg de wondbehandeling vaak over. Soms kan terugverwijzing al na één behandeling plaatsvinden. Ernstige wonden blijven vaak langer onder controle bij de wondverpleegkundige en de chirurg.

Voor senioren kost de keuring € 37,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 57,00. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen: ‪088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Veel gemeenten verstrekken geen keuringsformulieren (Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag) meer en verwijzen naar het CBR. november 2017

kenis-economie. Er is een revolutie gaande in het bedrijfsleven, waarbij niet de winst maar de maatschappelijke betekenis van de onderneming vooropstaat. De nieuwe betekenis-economie draait sinds de crisis in 2008 op ‘happy start-ups’ en het zaaien van geluk. Hoe kan een bedrijf dat veroorzaken en wat is daarvan weer het rendement? De drie sprekers zijn Mark van Rijn, directeur van Stichting Actief, en Marnick Menting en Werner Toone, twee jonge ondernemers van broedplaats Nestwerk.

Verwijzing nodig Voor behandeling op de voetenpoli voor diabetespatiënten is een verwijzing van de huisarts of podotherapeut nodig.

19


Brabantse misdadigers van weleer veilig achter tralies

beeld wegens overtredingen tot een gevangenisstraf waren veroordeeld, voor gegijzelden wegens schulden, voor personen die nog terecht moesten staan, voor passanten en ook voor mensen die op verzoek van familie wegens verkwisting of wangedrag waren opgesloten. Kortom, niet alleen de spreekwoordelijke grote jongens, maar ook gewone burgers die een keer de fout waren ingegaan.

Ruim 300.000 Brabantse boeven extra in online zoekmachine BHIC Kruimeldieven, moordenaars, maar ook stropers en pyromanen… Er waren al 100.000 boeven van de Brabantse strafgevangenissen (1812-1925) online doorzoekbaar op naam, leeftijd, geboorteplaats en misdrijf. Maar dankzij onze gedreven en nauwkeurige vrijwilligers is dit Brabantse ‘geboefte’ met maar liefst 300.000 boeven uitgebreid. De inschrijvingsregisters van de Brabantse Huizen van Bewaring staan nu namelijk ook online bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Dat betekent in totaal zo’n 400.000 kleine boefjes en grote criminelen op www.bhic.nl/boeven. In november 2015 startte het BHIC zijn tweede ‘boevenproject’ via de crowdsourcingswebsite VeleHanden.nl. Via deze website kan iedereen vanuit huis meehelpen met het invoeren van gegevens die voorkomen in onze archieven.

De lijvige inschrijfboeken van de Huizen van Bewaring zijn een prachtige bron voor stamboomonderzoekers, maar ook bijvoorbeeld sociologen en criminologen kunnen er hun vingers bij aflikken. Ze bevatten namelijk de naam, geboortedatum, -plaats en het beroep van honderdduizenden gevangenen – mannen en vrouwen – maar ook informatie over de veroordeling door een rechtbank en het begane misdrijf. Bovendien bevatten veel registers signalementen van gevangenen en gegevens over ouders, burgerlijke staat, genoten onderwijs en gedrag in de gevangenis. Onze twee crowdsourcingsprojecten gevangenisarchieven zijn hiermee voorlopig afgerond. Het BHIC wil alle inkloppers nogmaals hartelijk bedanken. Door hun hulp zijn deze bronnen voortaan voor iedereen toegankelijk en gemakkelijk te doorzoeken. Kortom, nu snel op zoek naar je criminele voorouders! ’s-Hertogenbosch, 9 oktober 2017

Bijna 300 thuiswerkers hebben zich de afgelopen tijd beziggehouden met het opsporen en invoeren van boeven uit de inschrijvingsregisters van de Huizen van Bewaring (n.b. de drie topinvoerders namen ieder meer dan 10.000 scans voor hun rekening). Deze strafinrichtingen waren bestemd voor mensen die bijvoor-

Nederlanders zeer trouw aan zorgpolis van de baas

Meer dan de helft van de collectieve zorgverzekerden gaat ook dit jaar niet vergelijken AMSTERDAM - Meer dan de helft van de verzekerden die zich heeft aangesloten bij een collectieve zorgverzekering, vaak via de werkgever, maakt daar al langer dan tien jaar gebruik van. Zij zitten al sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel bij hun huidige verzekeraar. Maar liefst 64% van de collectief verzekerden denkt beter af te zijn binnen een collectief en is ook dit jaar niet van plan om andere opties in de markt te vergelijken. Dat blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl, waarvoor een panel van ruim 200 collectief verzekerden werd ondervraagd. In Nederland zijn ruim zes miljoen mensen verzekerd via een werkgeverscollectief. Collectieve zorgverzekeringen zijn lastig te vergelijken en vaak duurder dan een polis op maat. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid gaf eerder aan eventueel te willen stoppen met deze werkgeverscollectieven, omdat ze zorginhoudelijk niet genoeg toevoegen en niet transparant zijn. Hierdoor is het voor de consument lastig om een keuze te maken. Twintig jaar vast Wel 26% van de collectief verzekerden zegt al langer dan twintig jaar via de werkgever verzekerd te zijn. Nog eens 26% is tien tot twintig jaar verzekerd via de baas. Zo’n 21% is tussen de vijf en tien jaar via de werkgever verzekerd en de overige 27% zit minder dan vijf jaar in een collectief. Oude zorgstelsel Uit deze percentages blijkt dat ruim de helft van de collectief verzekerden al bij dezelfde verzekeraar zit sinds de tijd van het oude zorgstelsel. Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, komt dat door de complexiteit van zorgverzekeringen. “Veel mensen denken ten onrechte dat hun collectieve zorgverzekering beter is dan de individuele polissen in de markt. Ook kost het mensen veel moeite om zich te oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Met als gevolg dat ze blijven waar ze zitten. Een van de doelen van het inmiddels elf jaar oude vrije zorgstelsel is dat er meer concurrentie tussen zorgverzekeraars ontstaat doordat consumenten zelf hun verzekeraar kunnen kiezen. Dit doel is nog steeds niet behaald,” vertelt De Kok. Het aantal verzekerden dat nog nooit is overgestapt ligt al jaren rond de 70%, blijkt uit recente cijfers van ACM.

Collectief verzekerde vergelijkt niet Uit het onderzoek van Pricewise blijkt dat 64% van de collectief verzekerden die ondervraagd werden, niet van plan is om dit jaar de zorgverzekering te vergelijken of over te stappen. Deze groep werd gevraagd welke (meerdere) redenen zij hiervoor hebben. Het blijkt dat deze mensen veelal tevreden zijn met hun huidige verzekering (46%) of met de huidige zorgverzekeraar (44%). Daarnaast verwacht 23% geen goedkoper alternatief te vinden of geen zorgverzekering te vinden die beter bij de persoonlijke situatie past (20%). ‘Ik zit al jaren bij deze zorgverzekeraar’ werd eveneens aangevinkt door 20%. “Met dit laatste moet je oppassen,” vindt Hans de Kok. “In al die tijd kan je pakket veranderd of aangepast zijn, zonder dat je het doorhebt. Naast dat mensen niet meer weten voor welke zorg ze precies verzekerd zijn, kan dit ook financiële consequenties hebben voor de verzekerde.” Collectief duurder uit Vorig jaar deed Pricewise grondig onderzoek naar de collectieve zorgverzekeringen van de vijftig grootste werkgevers in Nederland. Hieruit bleek dat, hoewel er ook scherpe en interessante collectieve pakketten tussen zitten, deze verzekeringen in meer dan de helft van de gevallen minder aantrekkelijk zijn dan vergelijkbare individuele zorgverzekeringen. Dit komt vooral door de overbodige extra’s in het aanvullende pakket en de vaak hoge kosten voor de basispolis. De ‘korting’ die verzekeraars geven, biedt daardoor relatief weinig voordeel. “Vaak zitten er extra aanvullingen in het pakket die een groot deel van de verzekerden niet nodig heeft. Orthodontie of kraamzorg bijvoorbeeld. Verzeker je je voor de zorg die je écht nodig hebt, dan ben je vaak goedkoper uit,” aldus De Kok. Stoppen met collectieve zorgverzekeringen Demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid zette eind vorig jaar al grote vraagtekens bij toegevoegde waarde van de ruim 64.000 verschillende zorgpolissen. In een brief aan de Tweede Kamer schreef ze: “Het grote aantal collectiviteiten maakt de zorgpolismarkt minder overzichtelijk. Collectiviteiten zijn vaak niet meer dan een nieuwe verpakking om één van de – huidige – 61 modelovereenkomsten, waardoor het kan bijdragen aan de keuzestress bij verzekerden.” Op het onderzoek van Pricewise reageerde ze in dezelfde trant: “De collectieven moeten inhoud krijgen, of we moeten er mee stoppen,” vertelde Schippers destijds aan Pricewise.

20

november 2017


Regeerakkoord: Energierekening in 2018 niet 70 maar 150 euro hoger

Verhoging ODE Naast de verhoging van energiebelastingen en de verlaging van de belastingvermindering staat er ook nog een verhoging van de ODE op het programma, hier ligt een wetsvoorstel van minister Kamp over klaar. Deze verhoging zorgt voor nog eens 47 euro extra kosten. In totaal komt de energierekening van een gemiddeld huishouden in 2018 dus 154 euro hoger te liggen dan dit jaar.

AMSTERDAM - Afgelopen week meldde Pricewise al dat de energierekening in 2018 voor een gemiddeld huishouden 70 euro hoger wordt door stijgingen van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Nu blijkt uit het regeerakkoord dat de stijging nog veel hoger uitpakt, met in totaal 150 euro per huishouden. Dit komt doordat er een verschuiving in de energiebelasting plaatsvindt, die leidt tot 24 euro extra aan energiebelasting. Daarnaast gaat belastingvermindering op elektriciteit omlaag van 373 naar 311 euro. Huishoudens gaan dus meer betalen, en krijgen minder terug. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise op basis van het regeerakkoord dat dinsdag gepresenteerd werd.

Salderingsregeling afgeschaft in 2020 Een ander detail uit het regeerakkoord is dat de salderingsregeling in 2020 afgeschaft zal worden. Deze regeling houdt in dat huishoudens geen belasting hoeven te betalen over energie die zij zelf opwekken en verbruiken of terug het net opsturen. Hoe hoger de belasting, hoe gunstiger het dus is om zelf energie op te wekken. “Ook hier hebben lagere inkomens minder profijt van,” aldus Hans de Kok. “Deze mensen hebben niet altijd genoeg geld om te investeren in zonnepanelen. Zij betalen dus gewoon alle belastingen over hun energie, waardoor het verschil met hogere inkomens dankzij de stijgende belastingen steeds groter wordt. Maar wat ook geldt: hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder de overheid ophaalt aan belastingen. En deze opbrengsten zijn juist nodig om te investeren in de energietransitie. Wellicht dat dit de reden is om de salderingsregeling af te schaffen.” In 2020 verandert deze in ieder geval, en komt er een terugleversubsidie voor in de plaats. Hoe deze subsidie precies ingevuld zal worden, is vooralsnog niet bekend.

Extra verhoging energiebelasting In 2018 en 2019 stijgt de energiebelasting tijdelijk door een maatregel uit het energieakkoord. Dit zorgt voor 20 euro extra kosten op de energierekening, berekende Pricewise afgelopen week. Daar komt nu dus nog een extra belastingverhoging bij. In het regeerakkoord wordt namelijk een verschuiving in de energiebelasting aangekondigd. Gas wordt zwaarder belast met 3 cent per m³. Elektriciteit wordt met 0,72 cent minder belast per kWh. Een gemiddeld huishouden met een verbruik van 1.500 m³ gas en 3.500 kWh stroom gaat hierdoor 24 euro meer betalen in 2018, waardoor het totaal aan extra energiebelasting op 44 euro komt.

Exacte stijging 2019 nog onbekend Dat de energierekening in 2019 en de jaren daarop verder zal stijgen lijkt onontkoombaar. De ODE stijgt namelijk elk jaar meer en ook de energiebelasting vertoont al jaren een stijgende lijn. “Hoe hoog de energierekening in 2019 wordt durven wij nog niet te zeggen,” vertelt Hans de Kok. “De ODE-tarieven worden namelijk elk jaar opnieuw berekend voor het jaar erop. De overheid doet dit op basis van de hoeveelheid belaste energie die er in Nederland verbruikt wordt. Hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder inkomsten voor de overheid, vanwege de salderingsregeling. Het kan dus maar zo zijn dat de ODE in 2019, net als in 2018, harder stijgt dan verwacht. Daarnaast is het natuurlijk de vraag hoe de energietarieven zich ontwikkelen, deze zijn tenslotte ook een belangrijk onderdeel van de energierekening.”

Verlaging belastingvermindering op elektriciteit Dat is nog niet alles. Om huishoudens tegemoet te komen in de kosten voor energie, krijgt iedereen die een elektriciteitsaansluiting heeft 373 euro belastingvermindering in 2017. In het regeerakkoord staat dat deze belastingvermindering omlaaggaat naar 311 euro. Huishoudens krijgen hierdoor volgend jaar 62 euro minder terug op hun energierekening. “Dit is vooral nadelig voor de lagere inkomens,” vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. “Deze belastingvermindering is destijds door de overheid ingevoerd omdat een deel van het energieverbruik wordt gezien als basisbehoefte. De overheid komt inwoners daarom tegemoet met een vaste vermindering per huishouden. Doordat het een vast bedrag is, hebben huishoudens met een lager inkomen hier relatief meer profijt van dan hogere inkomens. De lage inkomens zullen dus naar verhouding meer last hebben van de verlaging van de belastingvermindering..” Sigaar uit eigen doos Begin dit jaar stuurde Schippers nogmaals een brief aan de kamer, dit keer naar aanleiding van het afgelopen overstapseizoen. Ze komt hierin wederom tot de conclusie “dat collectiviteiten de oorspronkelijke verwachting onvoldoende waarmaken.” Deze conclusie is vooral gebaseerd op het feit dat veel collectieve polissen weinig toevoegen aan het bestaande marktaanbod en vergelijken voor de consument lastig maken. Daarnaast is ook de korting een sigaar uit eigen doos, blijkt uit Schippers’ brief: “Aan verzekerden is niet uit te leggen dat zij hun eigen korting eerst (soms deels) zelf betalen via een hogere premie, of dat zij als individueel verzekerde meebetalen aan een collectief.” NZa scherpt Regeling aan Op verzoek van de Minister heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aanpassingen gemaakt in de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten. Hierin staat onder andere dat zorgverzekeraars aan consumenten duidelijk moeten maken op welke modelovereenkomst van welke zorgverzekeraar de collectiviteitskorting betrekking heeft en welke verschillen er zijn tussen de modelovereenkomst van de zorgverzekeraar en de modelovereenkomst met collectiviteitskorting. Deze Regeling geldt per 1 november 2017. Daarnaast verkent de NZa samen met zorgverzekeraars welke mogelijkheden er zijn november 2017

om verdere invulling te geven aan de zorginkoop en zorginhoudelijke afspraken voor collectieve verzekeringen. Prijs als drijfveer Uit het onderzoek van Pricewise blijkt dat collectieve zorgverzekerden die dit jaar wel gaan vergelijken – slechts 36% van de collectief verzekerden – vooral op zoek zijn naar een goedkopere verzekering. Voor 65% van deze groep is de prijs de hoofdreden om te vergelijken en/of over te stappen. Deze groep denkt een goedkoper alternatief te kunnen vinden. Ook verwacht een groot gedeelte (44%) iets te vinden wat beter bij de persoonlijke situatie past. De derde belangrijke reden om te vergelijken, is de verwachting een betere dekking te vinden (41%). Dynamiek in de zorgmarkt ontbreekt Er zijn afgelopen jaar maar iets meer dan een miljoen mensen overgestapt naar een andere zorgverzekering. De verwachting is dat dit aantal ook aankomend zorgseizoen niet of maar mondjesmaat zal stijgen. Vooral de ruim zes miljoen collectief verzekerden blijken in de praktijk liever te blijven zitten waar ze zitten, zonder andere opties te bekijken. “Hierdoor is er sprake van beperkte dynamiek in de vrije Nederlandse zorgmarkt. Mensen switchen vaker van hypotheek dan van zorgverzekering. En dat terwijl verwacht wordt dat de zorgpremies weer gaan stijgen dit jaar,” voegt Hans de Kok toe.

21

Dorps-Courant november 2017 - 228  

Dorpskrant van het dorp Beers nb