De Dorps-Courant - mei 2022 - nr. 178

Page 1

MEI 2022 - JAARGANG 26 - NR. 278 - WWW.DORPSCOURANT.NL

DE

DORPSCOURANT

INFORMATIEBLAD VOOR BEERS

o.a. • Van de redactie • Van wie is deze voordeur? • Vanuit de Dorpsraad Foto Ronny Theunissen

• Kiek Bèrs • Dorpskwis Witte Gei't • Drie op een rij • In gesprek met Ilse Robben

• Seniorenpagina • Ff Bijkletsen, het kan weer • Gefelicitaart • Activiteitenkalender


Foto voorpagina

COLOFON

De vierjaargetijden. De Wiel, een idyllische plek in Beers, vastgelegd door Ronny Theunissen.

Van de redactie En dan is het alweer mei… en dat betekent voor velen ook vakantie. Zowel op een van de mooie campings in ons eigen Beers, elders in Nederland of zelfs weer in het buitenland! Heerlijk! Het is fijn dat alles weer kan en mag, helemaal in combinatie met het fijne weer.

Sinds maart 1997 iedere 1e woensdag van de maand (m.u.v. augustus) gratis huis-aan-huis in het kerkdorp Beers, in een oplage van 1000 exemplaren. Gratis exemplaren Dorps-Courant kunt u afhalen bij Buurtmarkt Beers, Café de Spijker en 't Wapen van Beers.

?

Abonnement voor buiten Beers € 40.-, buiten Nederland €60.- per jaar. Kopij en tips richten aan: “Stichting Dorpskrant Beers” telefoon: 06 37309742 emailadres: redactie@dorpscourant.nl internet: www.dorpscourant.nl Meer nieuws in onze digitale versie, zie www.dorpscourant.nl De redactie behoudt zich het recht voor om berichten niet of gedeeltelijk te plaatsen.

Ook in deze editie van de DorpsCourant hebben we weer een oud-Beerse weten te strikken voor de rubriek In gesprek met… Benieuwd wie we hebben gesproken? Tip: ze heeft jarenlang in de Looistraat gewoond, vlakbij de basisschool. En onze Young One van deze maand woont op de Tienmorgen samen met zijn grote broer, ouders en opa. Ook zijn de leerlingen van de basisschool in Beers heel actief geweest met een Statiegeldactie voor Oekraïne; hiermee hebben ze het mooie bedrag van €765,90 opgehaald. Verder willen we langs deze weg redactielid Malou van den Besselaar bedanken voor haar jarenlange inzet voor de Dorps-Courant. Bedankt voor je maandelijkse bijdragen, inzet en Januari gezellige aanwezigheid tijdens de Januari vergaderingen.

Van wie is deze Beerse voordeur? Mail uw antwoord voor 10 mei naar redactie@dorpscourant.nl. Bij meerdere juiste antwoorden wordt geloot en wint u heerlijke kaas van Landgoed de Barendonk. De vorige deur van de maand was van de Fam. Keijzers, Gildenweg 10. Uit de verschillende inzendingen was buurvrouw Els van Dijk de gelukkige. Zij heeft inmiddels de kaasbon toegestuurd gekregen.

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Week

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

5 5 12 12 19 19 26 26

6 6 13 13 20 20 27 27

7 7 14 14 21 21 28 28

4 4 11 11 18 18 25 25

1 1 8 8 15 15 22 22 29 29

2 2 9 9 16 16 23 23 30 30

Week

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Week

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

13 13 • Kapsalon 14 4 14 4 • Schoonheidssalon 15 11 • Nagelstudio 15 11 16 18 • Wimperstudio 16 18 17 25 Hoogveldseweg25B 5451AA Mill 17 25 0485-451064 www.mooibijmieke.nl DE

Piet Theunissen Kayleigh Usmany Harry Bardoel

Week

52 redactie Dorps-Courant 52 1 3 1 3 2 10 2 10 3 17 3 17 4 24 4 24 5 31 5 31 April April

DORPSCOURANT

Redactie

Juli Juli

5 6 5 6 12 13 12 13 19 20 19 20 26 27 26 27 0652221966

|

1 1 7 8 7 8 14 15 14 15 21 22 21 22 28 29 28 29 www.ladco.nl

2

|

2 3 2 3 9 10 9 10 16 17 16 17 23 24 23 24 30 30 info@ladco.nl

Marcel Linders Linda Reijs

De vormgeving en druk wordt verzorgd door Flekx

AFVALKAL AFVALKAL De bezorging is in handen van Willemien Februari Peters Rit, Leuvert 19, tel. 06-20577023 Februari Week

Ma

Di

Wo

Week

Ma

Di

2 2 9 9 16 16 23 23

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

Wo

1 1 8 8 15 15 22 22

7 DEADLINE 7 14 14 21 21 28 28

juni uitgave Ma 16 mei 24.00u

AFVALKALENDER

Mei Mei Week

Ma

Di

Wo

Week

Ma

Di

Wo

17 17 18 2 18 2 19 9 19 9 20 16 20 16 21 23 21 23 22 30 22 30 Augustus Augustus

3 3 10 10 17 17 24 24 31 31

4 4 11 11 18 18 25 25 mei 2022


Vanuit de Dorpsraad... bestaan uit onkruid plukken, schoffelen, stoep bij de bankjes en fietsenstalling onkruidvrij maken en zwerfvuil opruimen. De gemeente veegt het plein en de straat. Daarnaast doen wij ook het onderhoud van het parkje bij de dorpsentree aan de Broekhofsestraat. De werkzaamheden hier bestaan uit graskanten steken, paden harken en vegen, stoep bij het standbeeld “Beerse Overlaat” onkruidvrij houden, informatieborden en banken schoonmaken en zwerfvuil opruimen. De gemeente verzorgt het maaiwerk en knipt de haag. Niet onbelangrijk is het gezellig samen zijn en onder het genot van een kop koffie of thee, even bijkletsen.

kunnen rekenen. Dat is gelukt. De vrijwilligers hebben met ondersteuning van Heurkens Hoveniers in enkele dagen alles geplant. De planten zijn zo uitgekozen, dat de grond er omheen snel dichtgroeit, hetgeen in de toekomst minder onderhoud vraagt. Van de werkers van het eerste uur zijn er in de loop der jaren, door overlijden of verhuiWerkgroep onderhoud dorpszing, helaas enkele weggevallen. plein / dorpsentree In 2010 heeft de dorpsraad samen Door werving zijn er ook weer nieuwe leden bijgekomen en met de inwoners van Beers een integraal dorpsontwikkelingsplan bestaat de werkgroep nu uit 16 personen, van wie er 7 vrouw (IDOP) opgesteld. In 2018 heeft zijn. De werkzaamheden bede gemeente aan de dorpsraad staan uit: in het voorjaar blad geld beschikbaar gesteld voor en afgestorven plantmateriaal het dorpsplein. Hierna heeft de gemeente in samenwerking met verwijderen. Dit doen wij in maart overdag in verband met een werkgroep en Heurkens de wintertijd. Daarna komen we Hoveniers een beplantingsplan gemaakt. Uitgangspunt was wel ongeveer maandelijks ’s avonds bij elkaar om te werken. De dan dat ze op een behoorlijke groep te verrichten werkzaamheden enthousiaste werkers moesten Er zijn een aantal werkgroepen werkzaam onder de vleugels van de dorpsraad. Deze werkgroepen zetten zich ieder op hun eigen manier in om ons dorp een beetje mooier, leuker of beter te maken. Alle reden om hen een keer in de schijnwerpers te zetten, bijvoorbeeld:

Namens de Werkgroep, coördinator Theo Raaijmakers Locatieonderzoek basisschool Beers-Vianen Op 22 maart is er een bijeenkomst geweest in Vianen met als doel het vaststellen van criteria waaraan de locatie voor een nieuw te bouwen basisschool volgens inwoners van Beers en Vianen moet voldoen. Helaas waren bij deze bijeenkomst maar weinig inwoners van Beers aanwezig. Op de bijeenkomst zijn de criteria besproken en mogelijke locaties. Deze zijn uiteindelijk vastgesteld door een werkgroep en doorgestuurd naar een stuurgroep, waarin onder andere de

IN MEMORIAM Ter herinnering aan:

Riet Wagemans-Schoonus echtgenote van Huub Wagemans

Riet is geboren op 22 april 1945 in Cromvoirt en Overleden op 2 april 2022 in Beers Op 8 april was er de gelegenheid om de familie te condoleren in de binnenplaats Hanshof in Cuijk en op 9 april is er afscheid genomen van Riet in de buitenplaats Zevenhutten in Cuijk.

Oproep: bouwer/beheerder website dorpsraad Beers De dorpsraad wil proberen om zijn website nieuw leven in te blazen. Binnen de dorpsraad is echter geen kennis en kunde aanwezig om een website te bouwen en te beheren. Wij hopen dat er één of meerdere inwoners zijn die bereid zijn dit samen met ons aan te pakken. Bent u die persoon? Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact met ons op via dorpsraadbeers@gmail.com. Vooraankondiging jaarvergadering Noteer in uw agenda: op 19 september 2022 wordt de jaarvergadering van de dorpsraad gehouden in de kerk. Twee belangrijke onderwerpen zullen zijn: Hartveilig Beers en woonvoorzieningen voor ouderen. Andere onderwerpen kunnen nog worden toegevoegd. De definitieve agenda volgt pas na de zomervakantie.

Deelnemers gezocht: Jongerenuitwisseling

Onder grote belangstelling is, zowel op 8 als 9 april afscheid genomen van Riet. Die enorme belangstelling heeft de familie Wagemans zichtbaar goed gedaan en heeft hen troost gegeven. Huub, als echte HBV’er, wil speciaal de HBV-selectie bedanken, die allemaal aanwezig waren. Huub vond dit in één woord geweldig!

De activiteiten van de stichting Linden groet Linden kunnen na de coronacrisis na 2 jaar weer opstarten. Wij zijn dan ook enorm blij dat de jongerenuitwisseling naar Duitsland staat gepland van 12 tot 21 juli 2022. Oftewel 10 dagen lang een leuk en afwisseling programma met o.a.; excursies, sport, spel en gezellige avonden! Een programma waar groepen uit de 6 verschillende landen van de stedenband aan deel zullen nemen: Duitsland, Nederlands, België, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk. Een unieke kans om internationale vrienden te maken! Voor deze dagen zijn wij op zoek naar 8 enthousiaste deelnemers in de leeftijd van 16-19 jaar uit de

Riet was een heel sociale vrouw en altijd vriendelijk; altijd zorgzaam, een echte doorzetter. Ze genoot van het handwerken op maandag in het Trefpunt. Ze was een echte familiemens; haar kleinkinderen Isa en Sanne waren haar alles! Heel jammer dat ze daar niet langer van heeft mogen genieten. De familie Wagemans wil iedereen bedanken voor de kaartjes, berichtjes, telefoontje en elke andere vorm van medeleven. Huub Christian en Linda Isa, Sanne Marcel mei 2022

schooldirecteur en verantwoordelijk wethouder zitten. De gemeente doet nu onderzoek naar de haalbaarheid van de diverse voorgestelde locaties. De locaties worden vervolgens door de stuurgroep getoetst aan de gestelde criteria.

3

gemeente land van Cuijk. Deze 8 deelnemers zullen samen met 2 (iets oudere) begeleiders afreizen naar Duitsland. Een buitenkansje, aangezien de kosten per persoon maar 100 euro all-in zijn! Lijkt jou dit wat, of wil je meer informatie of een ervaring horen van een oud-deelnemer neem dan contact op met ons, vol=vol. Email: pleundriessen@ live.nl, Telefoon: 06-20248419.


Dorpskwis Witte Gei’t wist iedereen weer te boeien

Opbrengst statiegeldactie voor Oekraïne

Wauw! Wat een bedrag hebben de leerlingen van de basisschool opgehaald voor Giro 555 en Oekraïne! In totaal hebben de kinderen meer dan 1000 flessen en ongeveer 25 kratjes bier ingezameld. Naast al het statiegeld hebben er nog kinderen armbandjes gemaakt en verkocht en zijn er vrije giften verzameld.

DE

DORPSCOURANT

Op zaterdag 26 maart was het eindelijk zover. Na twee jaar stond er weer een gloednieuwe editie van de Witte Gei’t quizavond gepland in ‘t Wapen van Beers. In de zomer van 2020 ging de organisatie vol goede moed aan de slag met de editie van 2021. Helaas gooide corona roet in het eten waardoor de quiz in de spreekwoordelijke ijskast werd gelegd. Tot er eindelijk een ‘go’ kwam, de quiz kon doorgaan op 26 maart! De ijskast ging weer open, de quiz die er lag werd hier en daar opgepoetst tot de Witte Gei’t 2022 editie! De presentatie van de quiz was dit jaar in handen van ‘good old’ Huub Gosens en nieuwkomer Micha Denissen. Tijdens de intro is er nog even stilgestaan bij de scheidende Witte Gei’t commissieleden, te weten Robert Jacobs, Gerben van Haren en Juul Toonen.

Tijn Selten, Jenna van de Lockant, Lotte Grutters en Jente Keijzers hebben met hun moeders alles ingeleverd bij de winkel. Een klusje van 2,5 uur! Bedankt voor jullie hulp bij het inleveren. In totaal heeft de basisschool het geweldige bedrag van €765,90 opgehaald. Super!

De quiz De quiz bestond uit 75 vragen, die verdeeld waren in 4 blokken. We proberen altijd een mooie mix te maken tussen geschiedenis en aardrijkskunde algemeen, raadsels, leuke Beerse weetjes over vroeger en nu, filmpjes met Beersenaren en nice to know vragen. Na elke ronde spoedde elk team zich naar de jurytafel om de ingevulde antwoordformulieren in te leveren. Toen daarna de antwoorden werden gepresenteerd, bleek de quiz voor menigeen toch wel wat lastiger te zijn dan verwacht, getuige de geluiden uit de zaal. Maar dit mocht de pret niet drukken, de sfeer zat er vanaf het

4

begin goed in en werd, naarmate de avond vorderde, steeds beter. Nadat de laatste antwoorden waren gegeven, was het afwachten welk team deze editie op haar naam mocht schrijven. De Witte Gei’t commissie had nog wel een klein foutje gemaakt in de beantwoording van de vraag over de afkorting van de HEMA. Dit werd terecht door meerdere teams aangekaart bij de jurytafel (al dan niet met ondersteuning van Google ; ).

De winnaars Uiteindelijk was dan toch de uitslag bekend en konden de ‘Kroegverslaafden’ hun welverdiende prijs komen ophalen: consumptiebonnen, bitterballen en de felbegeerde Witte Ge’it trofee. De tweede plaats was voor ‘Witte nog?’ met een minimaal verschil en een gedeelde derde plaats voor ‘Kaak’ en ‘Jorrit weet alles’ completeerden het podium van deze editie. Na deze zinderende ontknoping werden de glazen nog maar eens goed gevuld en werd er nog lang nagepraat. De organisatie kijkt terug op een goede editie van de quiz en hoopt iedereen er in 2023 weer bij te zien.

mei 2022


N-321 ofwel de Provinciale weg: Op 24 maart is er een raadsinformatieavond geweest waar de ambtenaar van de provincie een toelichting heeft gegeven over wat men van plan is te verbeteren aan het traject van de N-321 vanaf de Mariakapel in Grave bij de verkeerslichten (VRI) tot aan de op-/afritten van de A73. Deze informatie kun je terugzien en horen op de gemeentelijke website. Zoek, zoals ik in het februarinummer heb beschreven, en klik tenslotte op ‘recente vergaderingen’ en daarna zoek je bij de datum ‘24 maart’ naar de 2 de bijeenkomst aanvang 20.15 uur.

Vos gespot Veel bekijks had de vos, die diende als afschrikking voor ganzen, die links voor de ophaalbrug richting Linden te vinden was. Alleen stond die akelig stil…

Voor ons dorp zijn er zeker belangrijke zaken om goed de vinger aan de pols te houden omdat er een behoorlijk lang lint van woningen zonder geluidswering direct aan deze weg grenst. Met de huidige normering kan er geen enkele woning zonder geluidwerende voorzieningen meer zo dicht bij deze weg gebouwd worden. Mogelijk dat er nu iets te bereiken valt om de geluidsoverlast te beperken langs het traject van deze weg waaraan de bebouwde kom van Beers grenst. Ook is het belangrijk hoe het kruispunt bij de kerk eruit gaat zien; komt daar wel of niet een rotonde of blijft de VRI (verkeersregelinstallatie ofwel stoplichten) staan en wordt die dan aangepast? Zoals deze nu is uitgevoerd en ingesteld is deze voor voetgangers absoluut niet gebruiksvriendelijk! Nog meer vragen: Waar komt de toegangsweg naar het te ontwikkelen recreatiepark op de Dommelsvoort? Houden we de overlast van extra geluid op het slechte wegdek tussen de kerk en de A73? Blijft het een 80 km weg tot aan de A73 of wordt een deel vanaf bv. de Dr Moonsweg ingericht als 50 km weg? (Misschien hebben we dan minder overlast van verkeerslawaai als er langzamer gereden wordt). Blijft het fietspad tussen de kerk en de A73 onverlicht? Kunnen we blijven oversteken bij de Dr. Moonsweg naar de Wielweg om een ommetje te wandelen? Zijn er mogelijkheden dat alle landbouwverkeer gebruik kan gaan maken van deze weg zodat ze niet meer door de kom van Beers hoeven te rijden? Zou een grote vermindering zijn op de geluidsoverlast op de Molenstraat en Grotestraat voor de aanwonenden. Mogelijk zijn er nog meer wensen van de inwoners van Beers. Misschien goed dat de Beersenaren er gezamenlijk eens goed naar gaan kijken wat de plannen zijn en welke wensen er bij de diverse betrokkenen leven. Beter betrokken zijn vanaf het begin bij de plannen dan achteraf nog proberen bij te sturen! Afwachten is vaak niet slim bij deze ontwikkelingen.

CAFE

zaal

CATERING

het

TERRASSEIZOEN

IS GEOPEND!

KOM GENIETEN VAN ONZE NIEUWE

menukaart

Reacties ontvang ik graag: Henriëtte Thijssen - 06-53718923 henriette52@home.nl mei 2022

cafetaria

WAPENVANBEERS.NL

5


DrieOpEenRij

Iedere maand worden aan 3 personen de volgende 15 vragen gesteld. De vragen zijn steeds dezelfde. Ze luiden: 1. Wat is je leeftijd en waar en met wie woon je? 2. Hoe ziet je gemiddelde dag eruit? 3. Wat zijn je hobby’s? 4. Noem eens een slechte eigenschap van jezelf? 5. Als je morgen wakker zou worden en je had 1 nieuwe kwaliteit of mogelijkheid erbij, wat zou dat dan zijn? 6. Is er iets waar je al heel lang van droomt? En waarom heb je het nog niet gedaan? 7. Wat is je grootste blunder? 8. Met welk merk of product zou je jezelf willen vergelijken en waarom? 9. Welke goede eigenschap heb je van je ouders? 10. Stel: je woning staat in brand. Wat neem je beslist niet mee? Waarom? 11. Wat is het beste/slechtste cadeau dat je ooit gegeven/gekregen hebt? 12. Waar bracht je je laatste drie vakanties door? 13. Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten? 14. Wat zou je in Beers veranderd willen zien? 15. Wie uit Beers heb je gevraagd om de volgende keer deze vragenlijst in te vullen.

Tonneke van den Boom

DE

1. Hoi, ik ben Tonneke van den Boom, 64 jaar, geboren en getogen in Cuijk. Van 1974 tot 1988 een relatie gehad met een echte Bérse en daardoor, in die , veel in Beers vertoeft. Een aantal jaren leidster bij Jong Nederland geweest, veel langs de lijn van HBV gezeten en menig potje bier gedronken met de Beerse kermissen. Was een mooie tijd! Vanuit Cuijk, via Haps en Pfalzdorf (D) in 2015, samen met mij man Ton (2.0), een nieuwe stek in de Broekhofsestraat gevonden. Alwaar we met veel plezier en een prachtig uitzicht wonen. 2. Na 22 jaar bij de Rabobank en 25 jaar in PI Grave gewerkt te hebben, heb ik de mazzel gehad om op 1 maart 2021 met prepensioen te kunnen gaan. Rond 07.30 zijn we uit de veren, een korte wandeling met Pip, ons hondje, ontbijten, krant lezen en dan vliegt de dag voorbij. 3. Ik ben de hele dag bezig met van alles en nog wat, verveel me geen minuut. Hobby’s genoeg: wandelen, fietsen, koken, haken, lezen, houtbranden, fotograferen, legpuzzels, groeter voor het Land van Cuijk en reizen. 4. Hart op de tong, kan te direct zijn. Gelukkig denk ik, naar mate ik ouder word, iets langer na. Verder staat de deur altijd voor iedereen open, maar als ik hem om de een of andere reden voor iemand sluit, blijft hij voor altijd gesloten. 5. De mogelijkheid hebben om de maatschappij wat toleranter en minder agressief te maken. Meer begrip en respect voor elkaar. 6. We hebben voor 15 jaar terug van onze droom werkelijkheid kunnen maken en onze eerste camper kunnen kopen. Heerlijk om er samen mee op roets te gaan. 7. Die moet nog komen. 8. Een bezige bij, altijd wel met iets bezig. 9. Van ons mam: niet lullen maar poetsen, van ons pap: nuchterheid en goed kunnen relativeren, van beide: sociaal en behulpzaam. 10. Zorgen dat we er zelf heelhuids uitkomen, verder neem ik niks mee. Al het materiele is te DORPSCOURANT

vervangen. 11. Het grootste cadeau ooit: het terugkrijgen van mijn goede gezondheid na een tia en ernstige longembolie. 12. Met een camper ben je zelfvoorzienend, heb je de mogelijkheid om in je eigen bubbel te blijven. Daardoor, ondanks de corona, naast het roetsen door Nederland, toch nog de laatste 3 jaar kunnen rondreizen door Italië en Frankrijk. En net voor de aanvang van corona nog een aantal mooie dagen in Valencia doorgebracht. 13. Helemaal niet opgesloten worden, 25 jaar achter de tralies “gezeten”, laat mij maar lekker vrij. 14. Veranderen?..….niets, hopen dat , ondanks alle toeristische ontwikkelingen, toch haar mooie dorpskarakter blijft behouden. 15. Aan Freek, mijn sympathieke buurman van een paar deuren verderop.

Berber Maste

1. Hallo! Ik ben Berber Maste, 24 jaar oud en ik woon samen met Koen Claassen op Looistraat 4 in Beers. 2. Rond 07:00 gaat meestal de wekker, en dan is het afhankelijk van de dag wat ik ga doen. Op maandagen volg ik de docentenopleiding in Nijmegen, op di/wo/do werk ik als docent Biologie op een middelbare school in Helmond en op vrijdagen volg ik verschillende trainingen en bezoek ik scholen in heel het land om kennis te maken met innovaties in het onderwijs. De weekenden vier ik vaak in Beers of Nijmegen met vrienden. 3. In mijn vrije tijd houd ik de ballen tegen bij HBV in het dameselftal en ben ik leiding bij Jong Nederland. Daarnaast breng ik veel tijd door met vrienden en kan ik echt genieten van feestjes, festivals, terassen of een gezellige spelletjesavond. 4. Van mezelf ben ik redelijk chaotisch. Ik vergeet wel eens spullen en plan teveel

6

dingen in een korte tijd. 5. Ik heb altijd gedroomd van de mogelijkheid om mezelf te kunnen teleporteren. Dan kun je bijvoorbeeld een stuk goedkoper op vakantie, of als je s´avonds op de bank zit makkelijk even iets lekkers pakken uit de supermarkt. 6. Ik wil de wereld zien! Daar heb ik gelukkig mijn hele leven nog voor. 7. Tijdens mijn studententijd werkte ik bij de stadsschouwburg in Nijmegen. Na afloop van de voorstellingen was ik degene die op het podium de bloemen aan de artiesten kwam geven. Een keer bij een uitverkochte voorstelling hadden de artiesten niet door dat ik eraan kwam. Terwijl ik aan de ene kant het podium op liep, liepen zij… er aan de andere kant weer af… Dat resulteerde in een onhandig tafereel met bloemen, een lachend publiek en een rood hoofd van Berber. 8. Een halfvol glas, ik zie vaak het positieve van dingen in. 9. Zorgzaamheid en creativiteit. 10. Mijn halve klerenkast. Die draag ik toch niet, en dat geeft me een goede reden om te shoppen. 11. Het beste cadeau is een backpack die ik aantal jaar geleden kreeg van Koen. Op onze reis door Azië droeg ik daarin een half jaar alles wat ik nodig had. Hij bleek later ook super handig voor vakanties en festivals, dus die backpack is mijn grote vriend! 12. Een weekendje in Barcelona, een weekendje in de Ardennen en een week kamperen bij de Loonse en Drunense duinen. 13. Ik wil wel worden opgesloten met Geke, een goede vriendin van mij uit Nijmegen. We zien elkaar niet meer zo vaak als vroeger, maar het is nog altijd even gezellig. 14. Het Beerse strandje is met mooi weer echt mijn favoriete plek in Beers. Het zou echt top zijn als daar wc’s komen die open zijn. 15. Nathan Martens

Joseph Steenbrink 1. Hallo, ik ben Joseph Steenbrink, 75, en ik woon met Maria sinds anderhalf jaar in de voormalige kosterswoning op Grotestraat 5. 2. Ik ben gepensioneerd, slaap meestal wat uit en start de dag met de kruiswoordpuzzel uit Trouw. Mijn vrouw werkt nog, dus ik vervul allerlei taken als huis- en tuinman. Ik maak ook veel muziek. Ik probeer genoeg lichaamsbeweging te hebben, door te fietsen of in de tuin te werken. 3. Fietsen, zingen en spelen op orgel, piano en klavecimbel. Ik lees ook graag en ben mei 2022


verzot op puzzeltjes, vooral calcudoku's. Ik ben supporter van NEC en kijk veel voetbal op TV. 4. Ik kan slecht namen onthouden en de ziektes waar vrienden en bekenden aan lijden of geleden hebben. 5. Ik zou graag veel handiger willen zijn, om ons mooie huis en tuin zelf te kunnen onderhouden. 6. Ik droom van verre fietstochten. Lang geleden had ik het plan met Maria naar Rome te fietsen. Voor een onhandig iemand als ik is dat een te ambitieus plan. 7. Toen ik 13 was kreeg ik een uitmuntende orgelleraar. Ik heb die kans laten verlopen; kreeg andere interesses. Later heb ik me gerevancheerd door naast mijn studie wiskunde dagelijks twee uur orgel te oefenen. 8. Iemand vergeleek mij eens met een reiger: lang

en slank en wat boven de werkelijkheid zwevend. 9. Niet over mensen roddelen of te snel over hen oordelen. 10. De verhuisdozen die nog niet zijn uitgepakt. 11. Beste cadeau: het huisorgel, waarop ik mijn grootste muzikale passie kan uitleven. 12. Met trein naar Spiez in Zwitserland, en naar Berlijn en een fietsvakantie van Middelburg naar Den Helder. 13. Dat heb ik al achter de rug: de lockdowns met Maria waren langdurig en zeer gezellig. 14. De toestand van het orgel in de Lambertuskerk. Er is goede hoop dat het binnenkort gerestaureerd kan worden. 15. Patricia Vaessen Kopij aub inleveren vóór 10 mei

Concert in de Lambertuskerk in Beers! Van Musical tot Bach, tweede pinksterdag 6 juni 15.00 uur

de Petruskerk. Zijn broer Cees, koperblazer en eerder tandarts, adviseerde in zijn carrière diverse musici met specifieke problemen in het mond-, gebits- of kaakgebied. De open dag van de Lambertuskerk bracht hen op een idee: een concert voor alle leeftijden en muzikale interesses, als start voor meer muzikale activiteiten in de kerk.

orkest Holland Baroque. Joseph is van huis uit wiskundige, nu met pensioen. Hij grijpt nu zijn kans om nog meer met orgel en stem bezig te zijn. Hij is organist in diverse kerken in Boxmeer en Nijmegen en repeteert iedere week een uurtje op het orgel van Beers om het te ‘smeren’ en dus te laten ‘presteren’! Maria is privédocente Nederlands en Frans en ontwikkelt lesmateriaal voor een overhoorprogramma; daarnaast verricht zij veel bestuurswerk en is zij op vrijdagmiddagen vrijwilliger bij De Steenbrinken wonen nu ruim de Buurtmarkt in Beers. Zij zingt alt in het koor van de Bachcan1,5 jaar met veel plezier in het rustige Beers; daarvóór vele jaren tates en samen met Joseph in in Nijmegen, waar zij beiden nog Nijm. Univ. Kamerkoor Audite steeds in allerlei koren en kerken Nova, het Uitvaartensemble muzikaal actief zijn. Wellicht kent Nijmegen (op 15 mei om 15 uur u nog dirigent met dezelfde ach- in St. Agatha te horen!) en het vesperkoor Cappella Cumerana in ternaam…: ja, dirigent Jacques Steenbrink uit St. Anthonis is een de Stevenskerk. Hun dochter Charlotte (26) is al oudere broer van Joseph, wiens dochters Tineke en Judith furore jaren dol op musical. Zij speelde o.a. belangrijke rollen in de mumaken met het professionele sicalgroep Stamppij in Nijmegen en Malden. Haar studie geneeskunde brak zij af om haar hart te volgen en een musicalopleiding bij Fontys in Tilburg te doen. Zij vertolkte in april nog de hoofdrol in Foxtrot, bij haar musicalvereniging Starlight Boulevard in Utrecht. Zij is mezzosopraan. Zij geeft zangles aan kinderen en volwassenen in haar huidige woonplaats Driebergen (www. zanglesdriebergen.nl). Rob Hazenberg is in Nijmegen niet alleen bekend als voormalig gymdocent aan de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud maar ook al jaren als bassolist bij de Bachcantates in Met Pinksteren presenteert Stichting Keijla de première voor concerten in de zojuist gerenoveerde, multifunctionele kerk van Beers. Wat mag u verwachten? Het wordt een concert van ruim een uur voor orgel, zang, hoorn en trompet in een mix van musical tot klassiek, met musici uit de regio: de Beerse organist Joseph Steenbrink, zijn vrouw Maria, dochter Charlotte en de broers Rob (Malden) en Cees Hazenberg (Oss), resp. zang/hoorn en trompet.

mei 2022

Van Musical tot Bach

Het gelegenheidskwintet speelt en zingt in allerlei combinaties o.a. Hallelujah, I’ll walk with you, The impossible dream, One hand, one heart, Een vriend zien huilen, Love story, All I ask, Cent mille chansons, Trumpet fanfare, Panis angelicus en Ave Maria.

7

Het is een unieke kans om met het hele gezin te genieten van deze prachtige nieuwe evenementenlocatie bij ons in het Land van Cuijk. Van harte welkom op tweede pinksterdag in de kerk in Beers. Na afloop is de bar open! Toegangskaartjes kunt u bestellen via de website van Stichting Keijla: www.keijla.nl.


In gesprek met Ilse Robben Om maar mee te beginnen zal ik me maar even voorstellen. Ik ben Ilse Robben, dochter van Jan en Maria Robben, en zusje van Frank.

Duitsland Om te beginnen stond mijn wiegje niet in Beers maar in Melle (Duitsland). De reden hiervoor was omdat mijn va-

Ganzenbroek gewoond. Tegenover opa en oma woonde AnneMieke Derks. Hier heb ik dan ook veel mee gespeeld. Doordat we de eerste paar jaren niet op vakantie gingen speelde ik veel met de kinderen uit de buurt. Janine van Dinther woonde achter ons, dus ik was veel daar te vinden.

Schooltijd

Mijn ouders, Frank en ik in El Pasa

Schoolfoto, 1987, groep 6.

der beroepsmilitair was bij de luchtmacht, hierdoor woonden mijn ouders en oudere broer in Duitsland. Mijn eerste woonplaats was Werther-Theenhausen. Kort hierna zijn we naar Borgholzhausen verhuist. Ondertussen hebben we ook ongeveer 8 maanden in El Paso (verenigde Staten) gewoond en uiteindelijk zijn we in Stolzenau terecht gekomen. Hier hebben we gewoond tot ik ongeveer 8 jaar oud was.

mocht. Want zo werd er thuis gezegd, vroeger hadden wij dit ook niet en we zijn er ook niet slechter van geworden.

Verhuizing naar Beers Op een gegeven moment wilden mijn ouders terugverhuizen naar Nederland, deze keuze voor Beers was eigenlijk wel makkelijk aangezien mijn moeder uit Beers komt. Hier hebben ze uiteindelijk een stuk grond gekocht om hierop zelf een huis te bouwen. Dit is in 1985-1986 gebouwd. In de kerstvakantie 1985 zijn we uiteindelijk naar Beers verhuisd. Aangezien het huis nog niet geheel af was hebben we daarom een tijdje bij opa en oma op de DE

DORPSCOURANT

Ter voorbereiding van het vormsel zijn we van Beers naar het klooster in Velp gelopen. Ik kan me herinneren dat 1 van de tweeling van Degen in een oude gietijzeren lantaarn is geklommen. Toen hij bovenin was brak deze af en viel hij naar beneden. In het klooster hebben we ook een nachtje geslapen. We sliepen met zijn allen in 1 grote ruimte. Veel geslapen hebben we niet. Sommige maakten er namelijk een sport ervan om bij anderen de plug uit het luchtbed te trekken of de poten van de stretcher naar beneden te duwen. De volgende ochtend werden we wel met de auto weer naar huis gebracht.

MBO Ede Na 4 jaar in Grave ben ik naar het MBO in Ede gegaan voor de opleiding voedingsmiddelentechnologie. De reden dat ik hier

terecht ben gekomen is doordat Frank ook op deze opleiding zat. Tijdens het eten vertelde hij zoal wat ze gedaan hadden die dag. Dat sprak me erg aan, ik heb niet eens bij een andere school gekeken. Naar Ede was elke dag ongeveer een uur met de trein. Eigenlijk heel vreemd maar Frank en in

Huishoudschool Grave Na de basisschool ben ik in Grave naar de Regina Pacis gegaan. Dit heette officieel een LHNO maar in de volksmond werd dit toch de huishoudschool genoemd. Elke dag met de fiets naar Grave, en als het slecht weer was moest ik echt niet denken dat ik gebracht zou worden of met de bus

50-jaar huwelijk ouders in december 2021

8

mei 2022


hebben bijna nooit samen gereisd. De enige keer die ik me kan herinneren heeft hij zijn schooltas in de trein laten staan. Hier kwamen we pas achter toen we thuis waren. Op school in Ede heb ik ook mijn beste vriendin Ingrid leren kennen.

Werk Uiteindelijk ben ik in 1999 aan het werk gegaan bij Straatman Poultry in Cuijk. Hier ben ik via Noortje van Dijk terecht gekomen. Zij liep hier toen die tijd stage en wist dat ze nog mensen bij Quality controle zochten. Omdat het mijn droom was om uiteindelijk op een microbiologisch laboratorium te werken ben ik hierna in Boxmeer terecht gekomen bij Masterlab. Helaas heb ik hier moeten vertrekken door een reorganisatie. Gelukkig kon ik snel terecht bij een concurrent in Veghel CCL Nutricontrol. Na 5 jaar ben ik zelf weggegaan omdat de afdeling microbiologie zou gaan stoppen. Ik ben toen bij Merieux Nutrisciences in Ede terecht gekomen. Het leuke hiervan was dat ik daar veel schoolgenoten tegen ben gekomen hier. Op een gegeven moment nu ruim 5 jaar geleden kreeg ik een mailtje van Frank of ik interesse had om bij hun op het microbiologisch lab te werken, ze zochten daar nog ervaren laboranten. Dus na alle omzwervingen werden

Hierbij acteren en grimeren we ongevallen/ongelukken na t.b.v. bijv. EHBO en BHV-lessen. Helaas is dit door Corona wat stil komen te liggen. Gelukkig start dit wel weer langzaam op.

Frank en ik collega’s bij Mead Johnson Nutrition in Nijmegen. Aangezien hij in ploegen werkt en ik in dagdienst zie we elkaar maar af en toe in de kantine. De eerste paar jaar heb ik ook echt bekent gestaan als “het zusje van". Gelukkig wordt dat steeds minder.

Cuijk Uiteindelijk ben ik in Cuijk neergestreken. Eerst in een huurwoning aan de Wegedoorn en nu al bijna 8 jaar in mijn eigen appartement aan de Walstro ook in Cuijk. Hier zit ik in het bestuur van de VvE. Ik woon hier alleen met mijn 2 katten, Bente en Noura. Sinds mijn schooltijd ben ik actief in de EHBO. Daarom ben ik ongeveer 5 jaar geleden ook gestart met de cursus Lotus.

Vakanties Ik ga meestal 1 keer per jaar op Tokkelen in Costa Rica vakantie, van

Baan 4 aan vervanging toe

Op de ledenvergadering van Play Back op 12 april is besloten om baan 4 dit jaar te vervangen. Baan 4 is ondertussen 18 jaar oud. Op de foto is te zien hoe het er in 2004 uitzag. Voorzitter Toon Bens en financier Jean Rouwet staan samen op plek waar de baan gerealiseerd wordt. In al die jaren zien we dat er dankbaar gebruik van gemaakt wordt. Voor beginners is het fijn dat de baan omheind is, zodat je ballen niet alle kanten uit vliegen. ’s Avonds is de baan in trek als de zon schijnt: op baan 4 heb je dan het minst last. En wie niet in de spotlights wil staan, speelt ook graag op baan 4. Met name met toernooien en competitie is de baan ook echt nodig. De buitencommissie gaat aan de slag met het veranderen van

Abraham of Sara gezien?

Op 4 april maart werd Karin van den Bergh 50 en zag ze Sarah. Karin is gek op taarten bakken. En daarom trakteerde de vriendengroep haar op een extra grote taart. mei 2022

ten minste 2 weken. Hierdoor heb ik al een groot deel van de wereld gezien. Costa Rica bijvoorbeeld, en dan ook nog mensen uit Beers tegenkomen. Een groot deel van Azië. Indonesië waaronder Java en diverse keren Bali. Meerdere keren Thailand. En ook Maleisië. Ook het zuiden van Europa en de kop van Afrika zijn niet overgeslagen. Ik ga altijd samen met een vriendin op vakantie. Het leuke hiervan is dat ik Ine heb leren kennen op mijn eerste vakantie in mijn eentje. Sinds die tijd gaan we regelmatig op vakantie. Indien we niet samen kunnen gaan kies ik een single-reis.

De bever die woont in de Wiel heeft bijna de oude knotwilg ten gronde gericht. Wanneer gaat ie vallen? Foto ingestuurd door Leo Theunissen.

9

de entree van Play Back. Waar nu een rozenperkje is, wordt bij de entree getrokken. Daardoor wordt het mogelijk om een fietsen stalling te maken en een terrasje.


In deze Kiek Bers 2 foto’s van burgemeester Toon van Raaij. Hij werd op 12 mei 1904 geboren in Gassel. Op 2 jarige leeftijd verhuisde hij naar Beers. Na de lagere school bezocht hij de handelskostschool in Oudenbosch. Van 1926 tot 1935 werkte hij bij de gemeente Duiven en Uden. In 1935 kwam hij voorgoed terug in zijn geliefde Beers en werd gemeentesecretaris. In een boek over de familie van HÖvell tot Westerflier wordt vermeld dat Frans geen burgemeester is geworden in Beers maar het aflegde tegen de secretaris. En dat was dus Toon van Raaij die in 1937 burgemeester werd. Hij loodste Beers succesvol door de 2e wereldoorlog maar ging in 1943 wel tijdelijk met ziekteverlof.

Er wordt verondersteld dat dit uit tactische overwegingen was. Tot 1969 was hij burgemeester. Na zijn afscheid bleef hij, tot zijn overlijden in 1982, in Beers wonen. Dat afscheid verliep niet helemaal zoals gepland. Dhr. van Raaij was namelijk plotseling opgenomen in het ziekenhuis te Boxmeer. Het feest werd uitgesteld maar het zou toch jammer zijn om het cadeau, een kleurentelevisie, in de doos te laten zitten. Het feestcomité toog naar Boxmeer om het cadeau aan te bieden zodat de burgemeester nog dezelfde avond een wedstrijd in kleur kon zien. Op de foto boven burgemeester

WE L KO M B IJ DE BU U RT MA R KT !

Aandacht, respectvol en creatief Oliestraat 4, 5361 GN Grave 0486 472 074 Wanroijseweg 42, 5451 HA Mill 0485 452 868 info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

In onze 1850m2 grote showroom vind u alle soorten fietsen die er zijn, van kinder-, stads-, tour-, moeder-, race-, atb-, oma-, school-, urban tot elektrische fietsen van de volgende merken: Alpina, Batavus, Bulls, Cortina, Cube, Gazelle, Koga, Loekie, Sparta, Trek, Eddy Merckx en Urban. DE

DORPSCOURANT

WIJ ZIJN OPZOEK NAAR CLIËNT-MEDEWERKERS VOOR WINKEL EN BAKKERIJ

Gildekamp 17 Cuijk telefoon: (0485) 31 27 16 info@hanslemmerstweewielers.nl

Samen vinden we de kracht

van Raaij en de leden van het feestcomité v.l.n.r. Dhr Peters, directeur van de landbouwschool. Loco-burgemeester Christ Hermanussen en Sjang Keijzers, hoofd der school van Linden.

10

KOM GEZELLIG LANGS BIJ DE BUURTMARKT GILDEWEG 12 - 5437 AK - BEERS

mei 2022


Bomenwandeling 'Heeswijkse Heuvel' Cuijk Wil jij ook meer te weten komen over bijzondere bomen en struiken? Kom dan op woensdag 11 mei a.s. naar de “Heeswijkse Heuvel” in Cuijk. De natuurgidsen Rob Remmerde en Arie van Hees van IVN De Groene Overlaat verzorgen dan een excursie door het in 1997 aangelegde park op een voormalige vuilnisbelt. In dit park zijn o.a. groepen van eiken, esdoorns, linden en berken van verschillende soorten te

zien en de gidsen vertellen over de bijzondere kenmerken van deze bomen. Is het nu een duivelswandelstok, een sierkers of een rode beuk? Draagt deze boom vruchten? Wanneer komt er blad aan? Past deze boom of struik ook in mijn tuin? Allemaal vragen waarop je tijdens deze wandeling antwoord krijgt. Praktische informatie - De excursie is op woensdag 11 mei 2022 van 14.00 tot 16.00 uur. - De locatie is park de “Heeswijkse Heuvel” in Cuijk

- Het verzamelpunt is tegenover Bostulp 21, 5432 HK Cuijk - Omdat het aantal deelnemers aan deze excursie beperkt is dien je je vooraf aan te melden. Dit kan tot en met zondag 8 mei 2022 op e-mailadres: natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl - Degenen die zich aanmelden krijgen uiterlijk maandag 9 mei bericht of ze wel of niet kunnen deelnemen. - Het terrein is heuvelachtig, draag dus goed schoeisel. - Indien je er behoefte aan hebt, neem dan zelf iets te drinken

mee. - Deelname aan de excursie is gratis maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. - Nog vragen? Stel ze op natuurwandelingen@ivn-cuijk.nl of bel 06-14641745.

Dauwtrappen in de Maasheggen Heb jij ook zin om ’s morgens vroeg, als de zon net is opgekomen, een pittige wandeling in de natuur te maken? Hemelvaartsdag 26 mei 2022 organiseert IVN De Groene Overlaat een dauwtrapwandeling in het Maasheggengebied nabij Sint Agatha. IVN De Groene Overlaat gaat het dauwtrappen als jaarlijks terugkerende activiteit in haar programma opnemen. Wat kun je tijdens deze ochtendwandeling verwachten? De natuurgidsen van IVN De Groene Overlaat nemen jullie vanaf het klooster in Sint Agathe mee in de richting van Oeffelt en laten jullie kennismaken met prachtige Maasheggengebied. In de vroegte ligt de dauw vaak nog op de weilanden en het is een belevenis om de puur- en frisheid hiervan in de vroege

Kiek Bers 2

26 maart 2022 mei 2022

09.00 uur. - Heb je corona of corona gerelateerde ochtend te ervaren. klachten, blijf thuis We starten de wandeling met - Verzamelen om 7.00 uur op de stevig (waterdicht) schoeisel en parkeerplaats bij de kerk in Sint de echte fanatieke dauwtrapper Agatha, Kloosterlaan 24, Sint mag in de weilanden blootvoets Agatha door het bedauwde gras lopen. - Omdat het aantal deelnemers Iedereen is er natuurlijk vrij in aan deze excursie beperkt is dien om dit te doen, maar wil je de je je vooraf aan te melden. Dat schoenen en sokken uitdoen, kan tot en met zaterdag 21 mei ter in Sint Agatha waar je in het neem dan een handdoek mee op e-mailadres: natuurwandelinPoortgebouw onder het genot om je voeten af te drogen. Oorgen@ivn-cuijk.nl spronkelijk was het dauwtrappen van koffie/thee met een kloos- Degenen die zich aanmelden een viering als volksgeloof om op terkoek en misschien wel een krijgen uiterlijk zondag 22 mei Trippelkloosterbier ‘1371’ uit eigen bericht of ze wel of niet kunnen Hemelvaartsdag de heropening brouwerij kunt nagenieten, dit van de natuur te eren. Ook zou deelnemen. op eigen kosten. de dauw op het gras een zuive- Na afloop is er gelegenheid om De wandeling is gratis maar rende werking hebben. iets te gebruiken in het Poortgeeen vrijwillige bijdrage voor IVN Tijdens de wandeling vertellen bouw bij het klooster. wordt op prijs gesteld. Na afloop - Deelname aan de wandeling is de gidsen over de ontstaanskan iedereen op eigen gelegengeschiedenis, de Unesco status gratis maar een vrijwillige bijdraheid de kloostertuin bezichtigen. ge wordt zeer op prijs gesteld. en het beheer van het gebied Praktische informatie en natuurlijk ook over de meest - Nog vragen? Stel ze op natuur- De wandeling is op donderdag voorkomende flora en fauna. wandelingen@ivn-cuijk.nl of 26 mei 2022 van 07.00 uur tot We eindigen weer bij het kloos06-14641745.

Waterdiertjes scheppen met IVN Cuijk Welk kind wil niet een keer waterdiertjes scheppen in een grote poel? Landelijk organiseert IVN de “Slootjesdagen” in het 2e weekend van juni. Bij IVN De Groene Overlaat kan geschept worden op zaterdag 11 juni 2022. Onder begeleiding van IVNgidsen gaan kinderen zelf op avontuur langs de waterkant. Gewapend met schepnet, waterbak, loepje en zoekkaarten ontdekken zij welke waterdieren er in en rond de poel leven. Zoek de waterkevertjes en de dikkopjes en ontdek wie er in de zomer op het water kan schaatsen. De activiteit wordt gehouden in het Landschapspark De Heerlijckheid aan de Raamweg in Cuijk.

In dit park, dat aangelegd wordt door Boomkwekerij Ebben, liggen enkele poelen waarin naar hartenlust geschept kan worden. Om de organisatie in goede banen te leiden is het noodzakelijk om vooraf in te schrijven.

- Bij de inschrijving dient de naam van het kind en het aanvangstijdstip vermeld te worden Praktische informatie: -Bevestiging van wel of niet - De activiteit is op zaterdag 11 kunnen deelnemen ontvang je juni 2022 uiterlijk zondag 4 juni 2022 - Er worden 3 sessies gehouden - In deze bevestiging staat nadevan telkens één uur die op de re informatie en wordt de exacte volgende tijden beginnen: locatie aangegeven 10.00 uur, 11.00 uur en 12.00 uur - Deelname aan de activiteit is - Elk kind kan aan slechts één gratis maar een vrijwillige bijdrasessie deelnemen ge wordt zeer op prijs gesteld - Inschrijven is verplicht en kan - Nog vragen? Stel ze op natuurtot uiterlijk woensdag 1 juni 2022 wandelingen@ivn-cuijk.nl of bel op e-mailadres: natuurwandelin- 06-22539994 gen@ivn-cuijk.nl

11


Ontmoetingsruimte Trefpunt Woensdag 04 mei – donderdag 05 mei en vrijdag 06 mei 2022 is Trefpunt nog weer even gesloten ivm nieuwe vloerbedekking. Maandag 09 mei 2022 starten we weer met onze activiteiten. SAMEN ETEN in Ontmoetingsruimte Trefpunt Datum; Woensdag 11 mei 2022 – inloop vanaf 17.00 uur – aan tafel 17.30 uur Kosten; € 8,50 per persoon excl consumptie Verplicht aanmelden t/m zondag 08 mei 2022 en VOL = VOL ONTMOETINGSRUIMTE TREFPUNT Maandagmorgen; 09.00 uur vertrek vanaf Burg.v.d.Braakplein voor een uurtje nordic walking/lopen – koffie staat bruin om 10.00 uur voor iedereen. Maandagmiddag – handwerkgroep “Ons Genoegen” en biljarten Dinsdagmorgen – Rummicub Dinsdagmiddag – Bewegen voor 0uderen 14.45 – 15.30 uur – zitgymnastiek oefenruimte fysiotherapie en 15.45 – 15.30 uur – gymnastiek Sporthal en biljarten Woensdagmorgen – koffie-uurtje en 1ste en 3de woensdag van de maand zingen Donderdagmiddag – 1ste – 3de – 5de donderdag van de maand prijsrikken 2de en 4de donderdag van de maand kienen Vrijdagmorgen – 4de vrijdag van de maand – Inloop computercafé [27 mei] Openingstijden Ontmoetingsruimte; • Maandag – Dinsdag – Woensdagmorgen; 09.30 tot 11.30 uur • Vrijdagmorgen [2de en 4de vrijdag van de maand] 09.30 tot 11.30 uur • Maandag – Dinsdag – Donderdag – Vrijdagmiddag 13.30 tot 16.30 uur Bibliotheek; Tijdens bovenstaande openingstijden kan men ook boeken komen inleveren en lenen. Voor een praatje of een kopje koffie kan men tijdens de openingstijden altijd, zonder verdere verplichtingen terecht in onze Ontmoetingsruimte. Contact Ontmoetingsruimte Trefpunt – 0485322787. Mail; ontmoetingsruimtetrefpunt@ gmail.com. Whatsapp; 06-10052497 Nelly - 0485-314055 - nvdbroek17@gmail.com Mieke - 0485-317966 - mlanen5@gmail.com

KBO afd. Beers/Linden – programma 2022 18 mei 2022 – Midgetgolf 15 juni 2022 – Bezoek Boomkwekerij Ebben 13 juli 2022 – Verrassingstocht 7 september 2022 – Busreis 14 september 2022 – Sociaal Culturele Dag KBO Kring Land van Cuijk 7 oktober 2022 – Modeshow – 10.00 uur 12 oktober 2022 – Ontmoetingsdag 16 november 2022 – Bezoek Politiebureau 14 december 2022 – Kerstviering “Café-zaal De Spijker”

UITTIPS LAND VAN CUIJK;

DE

• Een filmmiddag speciaal voor de oudere generatie in Land van Cuijk om op een rustig moment te genieten van een goede film met een gratis kopje koffie/thee en iets lekkers voor maar € 8,00 Datum; 5 en 6 mei 2022 – 14.45 uur – Operation Mincemeat DORPSCOURANT

Locatie; Bioscoop Industry – Maasstraat 8 – Cuijk 0485-232100 – www.cuijk.industrybioscoop.nl • Van Musical tot Bach – concert voor orgel, zang, hoorn en trompet Locatie; Lambertuskerk – Beers Datum; 2de Pinksterdag 6 juni 2022 – 15.00 – 16.30 uur Entree; € 7,50 – ticketverkoop; www.keijla.nl MEER BEWEGEN VOOR OUDEREN; Bij het ouder worden is het belangrijk om fysiek en mentaal fit te blijven. Elke dinsdag bestaat de mogelijkheid om olv Marion Paters verantwoord te bewegen. Groep 1 – Zitgymnastiek o 14.45 tot 15.30 uur – Oefenruimte Fysiotherapie Theunissen in Trefpunt Beers. Na afloop afsluiting met een kopje koffie/thee Groep 2 – Gymnastiek o 15.15 tot 15.30 uur – Inloop Ontmoetingsruimte Trefpunt met koffie o 15.45 tot 16.30 uur – Gymnastiek Sportzaal Kloosterhof Meer informatie loop gewoon even binnen tijdens het sporten of in Ontmoetingsruimte Trefpunt.

Leven Lang Leren – Parkison Vereniging Parkison is helaas momenteel de snelst groeiende hersenaandoening. De ziekte is neurodegeneratief en kan tot nu toe niet gestopt of genezen worden. Het is bewezen dat minimaal 3x per week, 1 uur intensief bewegen bij deze ziekte van groot belang is. Uit onderzoek is gebleken dat boksen de meest veelzijdige en effectieve sport is voor mensen met Parkinson. Op woensdag 18 mei om 19.30 uur is er een ParkinsonBoxing inspiratie clinic olv Alex Hoogveldt adviseur expertisecentrum voor Parkinson Radboud UMC, waar ingegaan wordt op de eigenschappen van Parkinson en de invloed op je leven. Tevens krijg je informatie over tips en trucs hoe je met deze Wij houden een

Bag2School Kledinginzamelingsactie! 11-12 Mei 2022 •

Iedereen is welkom om mee te helpen

• Kleding en textiel aanleveren in zakken. • We verzamelen kleding maar ook b.v. lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen en schoenen (de schoenen aan elkaar gebonden alstublieft)

• Hoe meer we inzamelen, hoe meer geld we ontvangen voor onze activiteiten zoals het schoolreisje of het zomerfeest.

De Bag2School organisator is :

De ouderraad van

• Graag alleen schone & goede kwaliteit textiel Het team van Bag2School is beschikbaar voor hulp en ondersteuning op telefoonnr.

0800 222 222 0

de Dr. Jan de Quay

Kantoor uren 9:00 - 17:00

Brengt u de zakken alstublieft op woensdag 11 Mei of donderdag 12 Mei naar de paardentrailer voor de Dr. Jan De Quay basisschool.

www.Bag2School.nl 12

aandoening kunt omgaan en toch een redelijk normaal leven kunt leiden. Locatie; Bibliotheek Cuijk – toegang gratis Info; www.biblioplus.nl – tel. 0485 – 312566

Café Brein Datum; Maandag 23 mei 2022 – 19.30 tot 21.30 uur Locatie; Bibliotheek Cuijk - Toegang gratis Café Brein is een trefpunt voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel [NAH] en partners. Ook andere belangstellende als familie, vrienden en hulpverleners zijn welkom. In café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Aanmelden via www.biblioplus.op-shop.nl of 0485-312566

Telefoonnummers/mailadressen Acupunctuur – Praktijk van Doesburg – tel. 06 - 44182418 Beheersstichting Beers-Linden: Nelly v.d. Broek tel. 0485 – 314055 nvdbroek17@gmail.com Mieke v. Lanen - tel. 0485 – 317966 mlanen5@gmail.com Ontmoetingsruimte ’t Trefpunt: tel. 0485 - 322787 ontmoetingsruimtetrefpunt@gmail.com Fysio- en Manuele Therapie P.M.J. Theunissen; tel. 0485 - 321869 Huisartsenpost: tel.0900-8880 Vervoer nodig; tel. 0485-336939 [Vrijwillige hulpdienst 09.30 – 11.30 uur] KBO Beers-Linden: Jan Hofmans – 0485-314893 kbobeerslinden@gmail.com Sociaal Kernteam – 0485-396783 Sociom – centraal kantoor; 0485-700500 of via info@ sociom.nl SWOC/KBO – Informatiebalie: Deze balie verzorgt de informatievoorziening van SWOC en KBO alsook van Sociom tbv ouderen Gemeente Cuijk. Tel. 0485 – 574440 [keuzenummer 4] – infobalie@ swocuijk.nl. Locatie; Dienstencentrum Cuijk – K13 [achter receptie] Openingstijden; Maandag 09.30 – 13.30 uur Dinsdag 09.00 – 12.00 uur SWOC - mailadressen Sector activiteiten; Gert Thijssen – sectoractiviteiten@ swocuijk.nl Penningmeester; Kees van Nieuwenhuijzen – penningmeester@swocuijk.nl Assistent-penningmeester; Marina van der CruijsenNuijen – financien@swocuijk.nl SWOC Wonen-Welzijn-Zorg: Hulpvragen – Centraal meldnummer 0485 – 574440 – menu; optie 1 IBB [Individuele Belangenbehartiging] – ouderenadviseurs – cliëntondersteuners – thuisadministrateurs – belastinginvullers; Huub Koot 0485 – 313315 en Ulla Becker 0485 - 700500 Tafeltje Dekje – Informatie en aanmelden voor Tafeltje Dekje via; SWOC - tel. 0485-574440 Voor afzeggingen en wijzigingen neemt u contact op met Hofmans Catering tel. 024-3586076 of met een van de coördinatoren; Nelly van den Broek - 0485-314055 Wilhelmien van den Heuvel - 0485-31772 Theo Zimmermans - 0485-315353 Thuiszorg Pantein – Bel voor alle zorgvragen 0900 – 8803 Vier het Leven – 035-5245156 [ma. t/m vrij. 09.00 tot 18.00 uur] info@4hetleven.nl of www.4hetleven.nl VroBe [Vrouwenvereniging Beers] – secr. Rietje HendrixHuberts – tel. 06-10506695 Zonnebloem afdeling Beers: Bezoekwerk: Reny de Groot – tel. 06-53632291 Secretaris: Henriëtte Claassen – tel. 0485 - 316798

Prikservice

Dinsdagmorgen 08.00 - 08.20 uur in ’t Trefpunt – afspraak verplicht. Online; www.maasziekenhuispantein.nl/afsprakenagenda-bloedafname Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 16.30 uur – 06-20240544

mei 2022


IA! MET JUV D N O V ERSE A EEN ZOM Ik ben Ties Gosens, ik ben 4 jaar en door één van mijn schoolvriendinnen Fayenne gevraagd om een stukje in de dorpscourant te schrijven.

Ties

School is leuk, ik ga er elke dag met plezier naar toe. Gezellig spelen en dingen leren. Het is er gezellig druk, ik heb nu ruim 35 klasgenoten in mijn klas. Ik spreek graag af om bij iemand te gaan spelen, het liefst speel ik dan buiten en bij iemand met tractors of een grote trampoline. Mijn ouders zijn Huub Gosens en Laura Theunissen en ik heb een grote broer van 8 jaar Mart Gosens. Wij wonen op de Tienmorgen in Beers, altijd gezellig, veel dieren en kinderen om mee te spelen. Sinds kort zit ik op zwemles bij Fitland in Mill, ik vindt het super om te zwemmen! Op woensdag ga ik ook graag naar Jong Nederland, daar kan ik lekker knutselen of sporten, lekker bezig zijn!

2022 11 JUNI Op deze zomeravond zingt popkoor Juvia de mooiste nummers voor je! Kom je ook luisteren? Zaterdag 11 juni om 20:00 uur in de Lambertuskerk in Beers. Kijk voor meer informatie en de kaartverkoop op www.keijla.nl

Nieuws van Juvia Laatst zijn we naar de Efteling geweest, ik voelde me al zo stoer dat ik in de achtbaan Max en Morris durfde, na enkele ritjes durfde ik zelfs met losse handen. Super tof! Ik heb Luuk Kersten gevraagd het stokje van mij over te nemen. Kopij aub inleveren vóór 10 mei

Brammie Mijn naam is Brammie. Samen met mijn vrouwtje woon ik op de Klef. Mijn ras is Yorksire Terrier Malthezer. Ik ben een vrouwtje. Mijn naam is wel wat jongensachtig maar dat is een ander verhaal. Ik behoor 4.9 kg te wegen maar ik moet momenteel gaan lijnen want ik weeg nu 5,2 kg. Ik ben op 29 april 2018 geboren dus ik ben al een hele jonge dame. Ik ben dol op speeltjes en balletjes vooral als Niels ook op het speelveldje is want die kan veel verder gooien dan mijn vrouwtje – dat is dus veel leuker. Ik ben heel lief en knap en af en toe ook heel ondeugend; de bezem kan ik niet met rust laten staan. Ik ben heel lief voor de mensen en voor andere honden; als ik ze groot vind ga ik meteen op mijn rug liggen;

Wij laten ook weer van ons horen! Bij het schrijven van dit bericht hebben we net onze eerste repetitie erop zitten. Vanuit onze nieuwe prachtige repetitieruimte in de kapel van de Lambertuskerk in Beers. We kunnen eindelijk weer lekker samen zingen. Wat heeft het lang geduurd maar we staan er weer! En we kunnen ook weer vooruitkijken..

Een zomerse avond

met Juvia

Op zaterdag 11 juni hebben we dan ook een optreden gepland. Het wordt een warme zomerse avond in de Lambertuskerk in Beers met onze allermooiste (pop)nummers. Meer informatie en kaartjes zijn vanaf 1 april te vinden op www.keijla.nl En dan gaan wij in de tussentijd alvast aan de slag met nieuwe nummers! Namens Juvia

dat vinden ze allemaal leuk denkt mijn vrouwtje. De postbode is ook mijn favoriet; als ik die zie neem ik een sprintje en laat me meteen knuffelen. Ik knuffel ook veel met mijn grote vriend Rex – ja het is mijn buur(hond)jongen dus dat is lekker dichtbij. Wel vind ik dat de baasjes alle poepjes van hun hondjes op moeten ruimen. Mijn vrouwtje roept dan bah Bram; hier blijven! Dus een oproep aan alle baasjes: ruim op die poep. Voor de volgende dorpscourant nodig ik Rex – mijn buurhondje uit. Kopij aub inleveren vóór 10 mei

T: 06 - 155 144 96 Stevensbeek www.leolinderszwembaden.nl

tel. 0485 - 31 80 09 mei 2022

13


Ff Bijkletsen, het kan weer…

Na 2 jaar kan het weer…… en nodigen wij je uit voor zo’n gezellige Beerse kletsavond! We nodigen alle gezellige Beerse dames uit voor een hapje en een drankje bij het ‘Wapen van Beers’ en vragen jullie om andere gezellige Beerse dames mee te nemen. Dit doen we op vrijdag 17 juni, gewoon voor de gezelligheid en omdat het kan. Als het goed bevalt, organiseren we dit weer vaker. Je bent vanaf 18.30 uur welkom bij het ‘Wapen van Beers’ om

Parochiële zaken:

samen te borrelen en daarna lekker te eten. De kosten van de avond zijn €25,- p.p. voor het eten. De drankjes zijn ook voor eigen rekening. We vinden het leuk als je komt. Je kunt je opgeven telefonisch via 0485-312226 of via email wapennl@wapenvanbeers.nl voor maandag 13 juni. Bij je opgave graag voedselallergieën en dieetwensen doorgeven. Tot dan, Erna en Dorry Team Wapen van Beers

Voor persoonlijk contact is pastoor Theo Lamers bereikbaar op de pastorie van de Martinuskerk in Cuijk, tel. 312555 of per Mail th.lamers@ martinuscuijk.nl Ook kan men vragen naar kapelaan pater Callistus Offor of kapelaan Henk Jansen voor een persoonlijk contact, of bij noodgevallen zoals zieken zalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat door verwezen. Het secretariaat – Parochiecentrum – Pastorie is gevestigd in de Kerkstraat 10. 5431DS Cuijk. Tel. 0485-312555. Email; info@ martinuscuijk.nl Bank, Parochie H. Martinus, NL 67 RABO 0177 4932 32 Of Gemeenschap Beers H. Lambertus; NL 72 RABO 0105 2046 68 Misintenties kan men schriftelijk opgeven, men zorgen ervoor dat het duidelijk leesbaar is en voorzien van €.12,50 per intentie. Inleveren bij Harrie van Haren Gildeweg 30 te Beers. tel. 314333. Voor ’n Doopviering een Huwelijks- of een Jubileumviering contact opnemen met secretariaat. Klokluiden voor overleden familielid; Harrie van Haren. 314333 Beheer Kerkhof; Sjaak Vromans 312207

Gefelicitaart

Gedicht

onze vogels het is weer mei vogels leggen hun ei eerst een nestje bouwen nestje in boom of struik nestkastjes vinden ze ook vaak puik als het maar veilig is ze zijn superdruk samen werken ze vol geluk aan hun nieuwe generatie ze vliegen op en neer steeds heen en weer elke seconde telt

In oktober 2018 zijn de eerste planten aangeplant op de burgemeester van den Braakplein. De gemeente heeft de planten gefinancierd en in overleg met de Dorpsraad is toen overeengekomen om het onderhoud door vrijwilligers te laten verrichten. Dick Blokland heeft er voor gezorgd dat we met een twaalftal mensen deze klus gingen klaren. En met succes. De entree van Beers, bij het Overlaatbeeld, wordt door

van kauw tot mus samen doen ze hun liefdesklus echtelijke trouw lijkt eindeloos eitjes leggen ze van twee tot wel tien zo laten ze hun kunnen zien foerageren zich een ongeluk vogels te kust en te keur versieren ons lente humeur Cor Toonen © Cuijk april 2022 Foto: ‘de kauwen slaan toe’

deze groep sinds maart 2022 ook onderhouden. Dick Blokland is, na jaren heel actief te zijn geweest, gestopt als Dorpsraadlid en als coördinator van het dorpsplein. Theo Raaijmakers is nu de coördinator. De onderhoudsploeg zorgt met veel enthousiasme en humor dat het plein er altijd spik en span uitziet. Nellie van den Broek en Mieke van Lanen zorgen altijd voor de koffie met een koekje. Ook deze keer met lekkere koffie, maar in plaats van een koekje een overheerlijke taart, geschonken door buurtmarkt Beers. Terecht dat deze werkgroep is genomineerd! Op de foto van links voor naar rechts voor: Jan Kaak, Piet Derks, Piet Theunissen, Leo van Kempen, Sjaak Vromans, Willem Kusters, Marion Blom, Ria Loeffen, Mieke van Lanen, Nellie van den Broek, Theo Raaijmakers, Frans Jacobs. Op de foto ontbreken: Heleen Ghijsen, Piet van den Bergh, Eveline de Haas en Carla ten Haaf. DE

DORPSCOURANT

14

mei 2022


H. Martinusparochie

Activiteitenkalender

Geloofgemeenschap H. Lambertus Beers

Mei

Kerkberichten. Mei 2022 Van de H. Lambertus kerk van Beers. Parochie H Martinus te Cuijk. Beste medeparochianen, hier is weer de agenda voor de komende tijd van onze kerkdiensten in de kapel. De tijden zijn altijd op zondag om 9.30. 1 mei Volkszang 15 mei Gemengd koor 5 juni Volkszang Pinksteren !9 juni Gemengd koor Het is een spannende tijd geweest en men vroeg zich af hoe gaat dit lopen, komen er bezoekers genoeg naar de dienst ?. Het is nu na 3 diensten en wij zijn allen heel tevreden. De eerste dienst ± 50 personen, de 2de en 3de dienst ± 35 personen. Ook de bezoekers waren zeer tevreden met het verloop van de diensten en velen maakten na afloop gebruik van de aangeboden koffie of thee en er werd veel afgepraat. Dit gebruik gaan we vasthouden en zo krijgen de gelovigen meer mogelijkheid voor contacten met elkaar en krijgt het kerkbezoek ook meer waarde en wordt de verbondenheid vergroot. Dus na ieder dienst: koffie of

thee. Zijn er vrijwilligers die graag ’n handje helpen bij dit gebeuren, laat het mij even weten. Het slagen van deze diensten ligt heel veel aan het aantal bezoekers, hierin kan men aan meewerken door het opgeven van misintenties voor uw overleden familieleden of andere intenties zoals: Uit dankbaarheid, voor wat dan ook. Kosten hiervoor €.12,50 in ’n enveloppe met uw intentie daarop en stop deze in de brievenbus bij de kerk of bij van Haren Gildeweg 30. Beste mensen laat dit alles slagen door mee te werken aan een mooi weekend en zo aan een gezonde samenleving. Het is weer Maria -mei- maand. Bijzondere maand voor het bezoeken van de gerestaureerde grot en kerktoren in Katwijk en tevens genieten van de prachtige en goed onderhouden tuin met daarin de kruisweg. Neem eens de tijd en geniet ervan.

TH Autotechniek Dr Moonsweg 5 5437 BG Beers 0631230567

Met hart en ziel betrokken

mei 2022

Juni 1e dond. O udijzeraktie HBV, 13-14 uur. Bij sportpark Calbroek 6 jun 14.30u, HBV 1 - WHV 1 6 juni v an Musical tot Bach. Orgel, zang, hoorn, trompet ( keijla. nl) 15.00 uur 7 juni O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 11 juni Een zomerse avond met zanggroep Juvia (keijla.nl) 19 juni K oningschieten St. Anthoniusgilde (in het dorp bij het Burgemeester van de Braakplein ) 21 juni O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 22 juni KBO Bezoek Boomkwekerij Ebben 26 jun Gemaal Van Sasse Grave gratis geopend, van 11-16u

Opgaven activiteitenkalender: www.dorpscourant.nl

info@thautotechniek.nl

www.fioreuitvaartzorg.nl

1e dond. Oudijzeraktie HBV, 13-14 uur. Bij sportpark Calbroek 01 mei E xpositie van Bart van Dinten (fotografie) en Fons van Bommel (beelden) in Pakhuis Kerkstraat 12 Cuijk 12.0017.00 uur 01 mei 14.30 HBV 1 - Elstendorp 1 08 mei E xpositie van Bart van Dinten (fotografie) en Fons van Bommel (beelden) in Pakhuis Kerkstraat 12 Cuijk 12.0017.00 uur 08 mei 1 0.00 tot 12.00 uur. IVN De Groene Overlaat. Excursie De Molenheide Mill 08 mei 14.30u HBV 1 - SV DWSH’18 1 10 mei O ud papier Burg. v.d. Braakplein 18.00-20.00 uur t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 11 mei D ag van de beroerte. Maasziekenhuis, 19-20.30u. Aanmelden www.maasziekenhuis.nl/agenda 11 en 12 mei Bag2School kledinginzamelingsactie. Paardetrailer Dr. Jan de Quayschool 12 mei VCO 1 - HBV 1, 19.15u, Oventje 15 mei 14.30u Odiapeel/Braks groep 1 - HBV 1 18 mei KBO Midgetgolf 22 mei 14.30u HBV 1 - Fiducia 1 24 mei O ud papier Burg. v.d. Braakplein t.b.v. Dr. Jan de Quay school & Buurtver. ‘t Neie Huukske 26 mei 0 7.00 tot 09.00 uur. IVN De Groene Overlaat. Dauwtrapwandeling Maasheggengebied. 29 mei 14.30u Boerdonk 1 - HBV 1 29 mei Gemaal Van Sasse Grave gratis geopend, van 11-16u

Kerkpad 17, Sint Hubert Tel. 0485 - 47 00 00

15


Voor al uw feesten, bruiloften, private diners & events. Jan Hendrix - 06 543 004 92 Kerkeveld 2 - 5437 BH Beers info@lambertuskerkevents.nl www.lambertuskerkevents.nl

Wijkaccommodatie ’t Trefpunt Burg van de Braakplein 2 5437 DA Beers

> Geen wachtlijst

> Behandeling op afspraak

> Met/zonder verwijzing > Aan huisbehandelingen

Voor aanmelding

0485-321869 of

www.fysiotherapietheunissen.nl Cuijk – Beers - Vianen

Gezocht! h GezocTIMMERMAN Gtez! ocht!

AANNEEM-, TIMMER& ONDERHOUDSBEDRIJF AANNEEM-, TIMMERAANNEEM-, TIMMER& 0485 - 320790 & ONDERHOUDSBEDRIJF ONDERHOUDSBEDRIJF INFO@CLAASSENBOUW.NL

TIMMERMAN TIMMERMA

0485 - 320790 0485 - 320790 INFO@CLAASSENBOUW.NL INFO@CLAASSENBOU